Norsk handel Norsk handel 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk handel 2012 1 Norsk handel 2012"

Transkript

1 Norsk handel Norsk handel 212

2 Innledning 3 Innholdsfortegnelse Innledning Innledning Norsk handel 212 Fenomenet bransjeglidning Hvordan vinne forbrukeren? Hvor bor gullkunden din? Kjenn ditt lokale marked Hvem lykkes og hvorfor? Effektiv forretningsdrift Varehandelen er en av de største og raskest voksende sektorene i norsk økonomi, og en viktig bidragsyter til verdiskaping og sysselsetting. Handelen står for 1,5 prosent av verdiskapingen målt ved bruttonasjonalprodukt 1 for fastlands-norge og for over 14 prosent av sysselsettingen. Næringen representerer ca 65 7 bedrifter med over sysselsatte. Norsk varehandel ligger på verdenstoppen hva gjelder produktivitet. I perioden var den årlige produktivitetsveksten i norsk varehandel på over 6 prosent og bidro i stor grad til den samlede produktivitetsveksten i norsk økonomi. Denne rapporten gir en smakebit fra en rekke ulike analyser og utredninger som er utarbeidet i forbindelse med Handelsonferansen 212. Vi gir deg status for norsk handel i et fugleperspektiv, på bransjenivå og regionalt nivå. Videre ser vi på hvilke aktører som vinner kampen om kundene og kronene og hvorfor. Mye tyder også på at enkelte handelsbransjer vinner på bekostning av andre. Til slutt gir vi deg våre prognoser for neste år. 1 Prognoser for norsk handel Kilde: Statistisk sentralbyrå, målt i basisverdi 211

3 Norsk handel % 9 % BUTIKKHANDELENS FORDELING ETTER LANDSDEL Østlandet 49 % 49 % Vestlandet 27 % 27 % Nord-Norge 9 % 6 % Trøndelag 9 % Sørlandet 6 % Figur 1. Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse milliarder i butikkomsetning Butikkhandelen omsatte for 348 milliarder kroner i 211 eksklusive merverdiavgift, en økning på 2,9 prosent fra året før. Butikkene på Østlandet tar hånd om nær halvparten av denne omsetningen, mens butikkene på Vestlandet står for vel en fjerdedel. Butikkomsetningen per innbygger i 211 var på landsbasis ca 7 8 kroner, en økning på 1,6 prosent sammenlignet med året før. Høyest omsetning per innbygger var det i Sør- Trøndelag med 76 2 kroner per innbygger.

4 6 Norsk handel 212 Norsk handel Østfold Akershus Figur Figur Kvarud Analyse Oslo OMSETNINGSENDRING OMSETNINGSENDRING I BUTIKKHANDELEN BUTIKKHANDELEN ETTER ETTER FYLKE FYLKE Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Størst vekst på Sørlandet Aust-Agder skiller seg ut med klart størst vekst i butikkhandelen i 211 sammenlignet med landets øvrige 18 fylker. Over halvparten av økningen i butikkhandelen i Aust-Agder skyldes økt omsetning i møbelhandelen og kan knyttes til at Ikea åpnet møbelvarehus i fylket 21. oktober 21. I 211 ble det sommerhandlet for nærmere 7 mrd. kroner ekskl mva Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og og Fjordane Møre og og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark NORGE i løpet av juli og august. Størst betydning har sommerhandelen på Sørlandet. For enkelte kommuner er handelen i sommermånedene helt avgjørende i Hvaler i Østfold, Moskenes i Nordland og Aurland i Sogn og Fjordane utgjorde omsetningen i de to sommermånedene 3 prosent eller mer av årsomsetningen. BRANSJENS ANDEL AV BUTIKKOMSETNINGEN Dagligvare, kiosk og andre spesialbutikker med nærings- og nytelsesmiidler 165,3 mrd. kroner Kleshandel 3,1 mrd. kroner Byggevarehus 2,4 mrd. kroner Møbelhandel 16,2 mrd. kroner Apotekene 15,4 mrd. kroner Elektrohandel 14,2 mrd. kroner Sportshandel 12,3 mrd. kroner Øvrig butikkhandel 74,5 mrd. kroner Butikkhandel totalt 348,4 mrd. kroner Tabell 1 Kvarud Analyse 21 % 4 % 4 % 4 % 5 % 6 % 9 % 47 % Figur 3. Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse BRANSJENS ANDEL AV BUTIKKOMSETNINGEN Øvrig butikkhandel 21 % Sportshandel 4 % Elektrohandel 4 % Apotekene 4 % Møbelhandel 5 % Byggevarehus 6 % Kleshandel 9 % Dagligvare, kiosk og andre spesialbutikker med nærings- og nytelsesmiidler 47 %

5 8 Norsk handel 212 Norsk handel OMSETNINGSENDRING ETTER BRANSJE 7 6 Butikkhandelen med mat og drikke utgjør nesten halvparten av den totale butikkomsetningen. Dette er handel med dagligvarer, kioskvarer (ekskl. salg på bensinstasjoner) og andre nærings- og nytelsesmidler inklusive salg av vin og brennevin. 86 prosent av omsetningen i butikkhandelen med mat og drikke blir tatt hånd om av dagligvarebutikkene. Kilde: Kvarud Analyse. I følge Dagligvarekartet fra Handelsbladet/ Andhøy endte dagligvareomsetningen på 172 mrd. i 211. Landets 4 5 dagligvarebutikker sto for 82 prosent av omsetningen, mens 3 2 kiosker og bensinstasjoner sto for 8 prosent. Vinmonopol, taxfree og spesialforretninger utgjorde de resterende 1 prosent. Størst vekst i møbelbransjen Møbelbransjen hadde størst framgang omsetningsmessig i 211. På landsbasis økte møbelbutikkene omsetningen med 4,8 prosent, tett fulgt av byggevarehusene med 4,6 prosent. Dagligvarehandelen inkl. kioskmarkedet hadde samlet sett en omsetningsvekst på 3,7 prosent i 211. Kioskmarkedet alene opplevde et omsetningstap på 3,1 prosent, mye som følge av økt konkurranse fra dagligvarehandelen gjennom prisbevisste kunder og økte åpningstider. Dagligvarehandelen på sin side økte omsetningen med 3,8 prosent. Også apotekene og klesbutikkene omsatte for mer i 211 enn året før, mens elektrobransjen omsatte for 1,1 prosent mindre enn i 21. Etter flere år med sterk vekst opplevde sportsbransjen en liten nedgang på 1,6 prosent i 211, blant annet på grunn av en sen vinter og lavt ski- og vintersportsalg før nyttår Møbelhandel Byggevarehus Dagligvare, kiosk og andre spesialbutikker med nærings-og nytelsesmiidler Figur 4. Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse Butikkhandel totalt Apotekene Kleshandel Elektrohandel Sportshandel

6 1 Norsk handel 212 Norsk handel NORGES 1 STØRSTE KJØPESENTRE KVARTAL 212 Kjøpesentrene stanger i taket Norges ca 4 kjøpesentre tar hånd om en tredjedel av den samlede butikkomsetningen, og omsatte i 211 for 13 mrd. kroner ekskl. mva. 3 Fra 2 og frem til 26 økte kjøpesentrene sin andel av butikkomsetningen, men med unntak av i 29, har kjøpesentrenes posisjon svekket seg de siste fem årene. I 211 hadde kjøpesentrene en samlet vekst på tre prosent, den samme veksttakten som i detaljhandelen i alt. I 212 ser det ut til at trenden fortsetter, med en noe lavere omsetningsveksten i kjøpesentrene vil øke mindre enn i detaljhandelen totalt. Norges 1 største kjøpesentre, som hadde en årsomsetning på vel 22,5 mrd. kroner inkl. mva i 211, økte salget med 3,4 prosent i de tre første kvartalene i 212. Kjøpesenterhandelen samlet sett vokste med 3,1 prosent fra januar til august 212 i følge tall fra Kvarud Analyse, mens den totale detaljhandelen i det samme tidsrommet vokste med 4,8 prosent i følge Statistisk sentralbyrå. Det er flere årsaker til at kjøpesentrene taper terreng til den generelle detaljhandelen. I tillegg til at kjøpesentre er pålagt visse begrensninger, er det hittil i år bransjer som møbler, byggevare og dagligvarer, som er underrepresentert i kjøpesentrene, som har hatt sterkes vekst. Rangering Senter Sted Bruttoomsetning ekskl. annen virksomhet kvartal kvartal 211 Endring i prosent 1 1 Lagunen Storsenter Bergen ,8 2 2 Sandvika Storsenter Sandvika ,8 3 3 AMFI Moa Ålesund ,5 4 4 Kvadrat Sandnes ,2 5 6 Ski Storsenter Ski City Syd Trondheim ,9 7 8 CC Vest Oslo , Storo Storsenter 4 Oslo ,7 9 7 Sartor Storsenter Bergen ,9 1 9 ALNA Senter Oslo ,6 Tabell 2 Kilde: Kvarud Analyse 3 Detaljhendelen eksklusiv motorvogner og salg på bensinstasjoner, kilde: Kvarud Analyse og Statistik sentralbyrå 4 G-Max åpnet 5. oktober 211

7 Fenomenet bransjeglidning 13 Fenomenet bransjeglidning Briller, sko, en drill og et fotoapparat kan du få kjøpt i en rekke butikker som tilhørende forskjellige bransjer. At du kan handle sko både på Europris, G-sport, Coop, Barnas Hus og på nett, er eksempel på bransjeglidning. Slik glidning eller blanding av bransjer har pågått lenge og vil bare øke i intensitet. Fenomenet bransjeglidning eller blanding av bransjer har eksistert i flere tiår, men både graden og omfanget har økt betydelig siden 199. Det er milliarder på vandring. Totalt sett er det 3-4 milliarder kroner som ligger i bransjeglidningspotten hvert år over tid. Mange prøver å stjele omsetning fra andre og nettovinnerne er dagligvare, supermarked, sport og elektronikk. Innen dagligvare har satsingen på kosmetikk, jernvarer, bøker og andre faghandelsbransjer gitt full uttelling. Byggevarer (3,8%), hus- og hjemprodukter (3,7%), sport og fritid (3,6%), helse- og velværeprodukter (3,2%), elektro (1,5%) og klær (1,1%) er de viktigste produktkategoriene i dagligvarebutikkene ved siden av mat og drikke (81,5%) iflg. Dagligvarekartet 213. Også bransjen bredt vareutvalg ellers 5 har opplevd høye vekstrater over flere år og tar markedsandeler fra nær sagt alle andre varehandelsbransjer. Kles- og skobutikkene har blitt de store taperne så langt. 5 Bredt vareutvalg ellers domineres av lavpriskonsepter som Europris, Clas Ohlson, Nille og Smart Club.

8 14 Fenomenet bransjeglidning Norsk handel Bransjeglidning oppstår på grunn av innovative kjedekonsepter, hard konkurranse og endring i kjøpsadferd: Skjerpet konkurranse: Mange aktører har et ønske om ytterligere vekst, økt omsetning pr. kvm og økt bruttofortjeneste. Vi ser stadig eksempler på nye konsepter, offensive aktører og kanalvekst fra netthandel. Sterke kjedenavn har en fordel ved penetrasjon av nye varegrupper, også i utviklingen av egne merkevarer. Endring i forbrukeradferd: Forbrukeradferden er i endring med mer opplyste og prisbevisste forbrukere, blant annet som følge av økt informasjonstilgang gjennom netthandel. Kundene er opptatt av lokalisering, antall butikkbesøk og tid i butikk. Aktørene må fokusere på målgruppens behov fremfor etablerte bransjestandarder.

9 16 Fenomenet bransjeglidning Norsk handel De store bransjene fortsetter å ta større andeler av detaljhandelens omsetning. Bransjeglidningen som andel av totalomsetningen utgjorde 17,4 prosent en svak økning fra Nettoeffekt mill. kroner Dagligvare Klær Byggevarer Kiosk, bensin, service Sport Apotek Møbler Figur 5. Kilde: Ultima 212/Hartmark, omsetningstall SSB Elektro Bredt vareutvalg Blomster og planter Jernvare & kjøkkenutstyr Bokhandel Foto/ur/optikk Sko Kosmetikk Tekstil Interiør Gull og sølvhandel Fargehandel

10 18 Fenomenet bransjeglidning Fenomenet bransjeglidning 19 Endring i utvalgte varekategorier i kiosk- og bensinstasjonsmarkedet Lysere tider i møte for kiosker og bensinstasjoner? Finanskrisen gjorde forbrukerne mer prisbevisste og sammen med at flere dagligvarebutikker har utvidet åpningstidene har dette medført sterk omsetningsnedgang for spisemarkedet, og særlig kiosksegmentet. Samtidig ser vi at den sterkt negative tendensen etter 28 er svekket i løpet av perioden frem til og med 211, og ytterligere bekreftet i prognosen for 212. Dette kan tyde på at dagligvarehandelen allerede har realisert noe av de mest åpenbare gevinstene ved å tilnærme seg kiosk- og bensinstasjonsmarkedet (KBS), gjennom blant annet et bredere og mer KBS orientert matvareutvalg Beregnet årlig utvikling i omsetning i KBS-markedet progn. KBS 16,31 16,31 16,39 16,75 16,88 16,56 15,25 14,18 13,43 13, Endring,2 %,5 % 2,2 %,8 % -1,9 % -7,9 % -7, % -5,3 % -3,2 % Tabell 3. Kilde: Tradesolution Figur 6 viser hvordan KBS har klart å opprettholde og øke omsetningsverdien i produktkategorier som snacks, bakevarer, hamburger, pølse og sjokolade til tross for betydelige volumreduksjoner. Vil de store kiosk- og bensinkjedene klare å opprettholde denne verdiskapingsveksten? -25 Snacks Bakeoff Bakervarer fastfood dypfryste Bakervarer kaker dypfryste Kjøtt hamburgere og løvstek Kaffe Kjøtt pølser Verdi Pommes frites Pizza Sjokolade Sukkervarer 6 Totalomsetning ekskl. drivstoff og smøremidler. Mrd. kroner, justert for KPI. Kilde: Tradesolution Figur 6. Kilde: Innkjøpspris og volum fra grossist, Trade Solution. Volum

11 2 Norsk handel 212 Hvordan vinne forbrukeren? 21 Hvordan vinne forbrukeren? Fokus på service og kundetilfredshet har bidratt til at norske bedrifter har skjerpet seg i konkurransen om å vinne kundenes gunst. Men i følge Norsk Kundebarometer 7 gjelder ikke dette for alle bransjer. Undersøkelsen av 212 trekker frem at: også forhandlere av sko, klær, sport, møbler, interiør og El-kjeder har de siste ti årene ligget på samme lave nivåer der vi kan karakterisere kundenes holdning til bedriftene som likegyldige. Norsk Kundebarometer 212 Gjennomsnittet for de vel 19 undersøkte virksomhetene ligger på 71,3 av 1 mulige kundetilfredshetspoeng. Flytoget er årets vinner med 85,8 poeng i tilfredshet, mens i handelen finner vi apotekene på topp med 77,3 poeng. Det er likevel en rekke enkeltvirksomheter som skiller seg ut; Vinmonopolet finner vi på 8 plass med 82 poeng i tilfredshet, Komplett.no havner på 12 plass og Interoptik på plass nr. 13, før Apotek 1 og Vitusapotek på henholdsvis 18 og 2 plass.

12 22 Hvordan vinne forbrukeren? Norsk handel Norsk kundebarometer - Resultater 212 Gjennomsnitt for bransjer innen handel Tilfredshet Lojalitet Apotek 77,3 85,9 Glass- og stentøy 73,1 85,3 Byggevare 69,9 78,3 Hvite- og brunevarer 69,7 75,4 Møbler 69, 76,8 Kiosk 68,9 8, Sko 68,4 76,4 Sport 68,4 79,1 Interiør 68, 77,8 Dagligvarer 67,6 84,3 klær 64, 78,6 Tabell 4. Kilde: Norsk Kundebarometer Norsk Kundebarometer (NKB) er et forskningsprogram som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI.

13 Hvor bor gullkunden din? 25 Hvor bor gullkunden din? Det største kundegrunnlaget finner vi der det bor mest mennesker, nemlig i og rundt storbyene. Men om disse menneskene handler til gull avhenger av deres kjøpekraft, inntektsnivå og tilbudet av lønnsomme arbeidsplasser. Den demografiske utviklingen med flyttemønsteret i Norge, andelen innvandring og alderssammensetningen vil også bety mye for vareetterspørselen i ulike regioner. Rogaland og Akershus peker seg ut som særlig kjøpesterke regioner og som samtidig vil oppleve sterk befolkningsvekst i årene som kommer. Urbaniseringen fortsetter: Det er kommunene rundt de store byene som opplever den største tilflyttingen. Arbeidsmarkedet rundt de største byene utvides og inkluderer hvert år et større geografisk område av dagpendlere. Stor-Oslo og Rogaland har klart å tiltrekke seg mye ny arbeidskraft de senere årene. Utbygging av toglinjer og veinettet vil avgjøre om trenden fortsetter de neste tiårene. Fortsetter på neste side

14 26 Hvor bor gullkunden din? Hvor bor gullkunden din? 27 De store flyttestrømmene innad i Norge går fra nord til sør: Hele 7 av de 1 kommunene med størst relativt flyttetap ligger i Nord- Norge. I tillegg sliter mange innlandsfylker med lav forventet befolkningsvekst, som for eksempel Hedmark, Oppland og deler av Telemark. Fraflytting og forgubbing er begge faktorer som trekker ned kjøpekraften i regionen. En stor del av innlandskommunene på Østlandet sliter også med liten privat sysselsetting og svak økonomisk vekst. 1 million nye innbyggere i 23: 7 av 1 nye innbyggere kommer som resultat av nettoinnvandring og barn av fremtidige innvandrere. Når man inkluderer innvandring i flyttestatistikken, har alle norske fylker positiv nettostrøm av folk. Oslo er på bunnen av statistikken med negativ nettoflyttestrøm når man ser bort fra innvandring. Flytting fra Oslo skjer i økende grad til byens nabokommuner noe som tilsier at kjøpekraften i Oslo-regionen vil stige. Mest penger i Rogaland og Akershus: Hordaland, Rogaland og Møre og Romsdal ligger alle på inntektstoppen i Norge, noe som kan knyttes til olje- og verfts-industrien 8 Medianinntekt er det inntektsbeløpet som deler en gruppe i to like store halvdeler, etter at inntekten er sortert stigende (eller synkende). Det vil altså være like mange personer med en inntekt over som under medianinntekten. i de tre fylkene. Rogaland og Akershus peker seg ut som særlig kjøpesterke fylker. Begge nærmer seg en halv million i medianinntekt 8. Akershus deler i stor grad arbeidsmarked med hovedstaden, som på sin side har den laveste medianinntekten i landet på kroner, tett fulgt av østlandsfylkene Hedmark, Oppland og Telemark. Butikkomsetningen pr. fylke og innbygger: Oslo, Akershus og Hordaland ligger på topp når det gjelder totalomsetning for butikker i 211. Per innbygger omsetter Sør-Trøndelag mest, med Oslo som nummer to. Rogaland og Akershus peker seg ut på inntektsstatistikken som særlig kjøpesterke fylker med høy gjennomsnittsinntekt, og Oslo trekker kunder fra fylkene rundt, særlig Akershus. Regionale forskjeller i forbruksmønster: Husholdninger i tettbygde strøk bruker markant mer på bolig, restaurantbesøk, klær, alkohol, tobakk og kulturtilbud. Særlig er forskjellen stor mellom distriktene og de tre største byene handelssentraene Oslo, Bergen og Trondheim. I mer spredt bygde strøk brukes det relativt mer penger på mat, bil og utstyr til hus og hage.

15 28 Norsk handel 212 Hvor bor gullkunden din? 29 Befolkningsvekst Befolkningsvekst Vestlandet og særlig Stavanger med nærliggende kommuner har tatt inn på Asker, Bærum og Oslo de siste 7-8 årene. Det gjelder blant annet husholdningers inntekter, boligpriser og vekst i private arbeidsplasser. Kilde: NyAnalyse Personer Østfold Akershus Oslo Fødselsoverskudd Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Netto flytting Hordaland Sogn og fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Effekt fra nettoinnvandring Befolkningsvekst til 23 Figur 7. Kilde: Statistisk sentralbyrå / NyAnalyse.

16 3 Hvor bor gullkunden din? Hvor bor gullkunden din? 31 Butikkomsetning totalt og per innbygger 211 Fylke Butikkomsetning Mill. kr. ekskl. mva Butikkomsetning per. Innbygger (kroner ekskl. mva) Rangering etter forbruk pr. innbygger Sør-Trøndelag Oslo Rogaland Hordaland Troms Vest-Agder Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Telemark Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Vestfold Sogn og Fjordane Hedmark Østfold Tabell 5. Kilde: Statistisk sentralbyrå/kvarud Analyse Butikkhandel med EKSEMPEL: NØKKELTALL FRA BUTIKKHANDELEN I SØR-TRØNDELAG 211 Butikkomsetning vis Butikkomsetning per innbygger Mill. kr. ekskl. mva endring (kroner ekskl. mva) vis endring Mat og drikke , ,4 Klær ,8 6748,6 Sportsutstyr 969-1, ,8 Apotekvarer 84 3, ,5 Byggevarer , ,2 Møbler , ,4 Elektroniske husholdningsapparater 967-1, , Øvrig butikkhandel , ,2 Butikkhandel i alt , ,4 Tabell 6. Kilde: Kvarud Analyse

17 Kjenn ditt lokale marked 33 Kjenn ditt lokale marked Visste du at: Hver nordmann brukte i snitt kroner (ekskl. mva) på mat og drikke i 211. Nordlendinger bruker mest 36 kroner per innbygger, mens folk Østfold handler for kroner (ekskl. mva og grensehandel) Apotekene omsetter for hele 4 92 kroner per innbygger i Hedmark, mens befolkningen i Sogn og Fjordanen bruker 2 75 kroner hver på apoteket. Butikkhandelen med klær omsatte for vel 3 mrd. kroner i 211. Hver Osloborger brukte nesten 9 kroner på nye klær i fjor 45 prosent mer enn landsgjennomsnittet. Sportsbransjen hadde nedgang i omsetningen i 211. Men i Vest-Agder og Østfold opplevde bransjen en oppgang som følge av åpningen av nye stormarkeder (XXL og G-Max). Innbyggerne i Troms brukte mest på elektroniske husholdningsartikler i kroner per innbygger. Også her ligger sogn og Fjordanen på bunn med 1919 kroner per innbygger. Som følge av at Ikea åpnet varehus i Lillesand 21. oktober 21, økte møbelbransjen på Sørlandet omsetningen med 44,2 prosent i 211. Tromsøværingene brukte likevel mest på møbler 3 49 kroner per innbygger. Byggevarehusene hadde en positiv utvikling over det meste av landet i 211, men bransjen i Finnmark og Oppland opplevde en nedgang på hhv. 2,5 og 1,4 prosent.

18 Hvem lykkes og hvorfor? 35 Hvem lykkes og hvorfor? Gjennomsnittlig vekst fra , samt driftsmargin for 211 i faghandelen viser at blomster, optikk, ur, samt tekstiler og utstyrsvarer hadde de klart beste driftsmarginene i perioden. Jernvarehandel, sportsutstyr, bredt vareutvalg og barneutstyr opplever vanskeligere tider. I følge Hartmark oppnår vinnerne innen blomster gode bruttomarginer og driver kostnadseffektivt. Ur er en tradisjonell bransje som rundt århundreskiftet var igjennom en kraftig konsolidering med butikkavskalling og sterkere satsning på kvalitetsur, merkevarer og kompetanse. Optikk bransjen har en sterk andel høymarginvarer samt økende andel tjenestesalg som gjør bransjen til bruttomarginvinnere. Tekstil og utstyrsvarer har forbedret sine bruttomarginer samtidig med at markedslederen har effektivisert sin drift betydelig de siste årene Bransje for Sportsutstyr har over de siste to årene vært inne i en konsolideringsfase med utflating i etterspørselen, varelageroppbyggingen og sterk økning i andelen av rabatterte varer eller tilbud. For en bransje med lave bruttomarginer fra før har dette redusert lønnsomheten kraftig. For jernvarer er andelen bransjeglidning svært høy, i tillegg til høyt prispress. Bransjen har for øvrig lave bruttomarginer sammenlignet med annen faghandel. Tilsvarende er bildet for barneutstyr.

19 36 Hvem lykkes og hvorfor? Norsk handel Blomster, optikk, ur, samt tekstiler og utstyrsvarer hadde de klart beste driftsmarginene i perioden. Jernvarehandel, sportsutstyr, bredt vareutvalg og barneutstyr opplever vanskeligere tider. Driftsmargin 211 Årlig snittvekst Årlig (29-211) snittvekst (29-211) 2Årlig snittvekst 2 (29-211) Kontorutstyr Kontorutstyr Kontorutstyr Bredt 1 Bredt 1 Fliser Fliser Tekstiler og Tekstiler og vareutvalg vareutvalg utstyrsvarer utstyrsvarer 6 Bredt 61 Fliser Tekstiler og Barneutstyr Barneutstyr vareutvalg 8 Møbler Kosmetikk Møbler Kosmetikk Blomster Blomster utstyrsvarer 4 Elektronikk 4 ElektronikkApotek Apotek Optikk Optikk Jernvarehandel Jernvarehandel 6 Barneutstyr 2 2Byggevare Byggevare Klær Klær Møbler Kosmetikk Blomster Ur Ur 4 Elektronikk Apotek Optikk Jernvarehandel Byggevare Klær Ur Jernvarehandel Jernvarehandel Bøker Bøker Jernvarehandel Bøker Helsekost Helsekost Helsekost Driftsmargin 211 Driftsmargin Figur 8. : Ultima Kilde: 212/Hartmark Ultima 212/Hartmark Figur 8. Kilde: Ultima 212/Hartmark

20 38 Norsk handel 212 Effektiv forretningsdrift 39 Effektiv forretningsdrift I et 2-årsperspektiv har norsk handel opplevd en eventyrlig utvikling og lønnsom vekst. Dette skyldes i stor grad utvikling av effektive verdikjeder. Strukturelle endringer i form av kjedesamarbeid, franchise-drift og bruk av ny teknologi som har bidratt til datastyrt prising og mer effektiv lagerstyring er eksempler på dette. En kombinasjon av lengre åpningstider, økt tilgjengelighet og større varehus har også gitt vekst og lønnsom handel. Effekten av dette var størst på 9-tallet. Vi spør hva som skal til for å drive lønnsomt i dag? Analyser fra Hartmark (Ultima 212) viser at kostnadseffektive kjeder har gjennomgående best lønnsomhet i sine bransjer. Videre trekker de frem at også spesialiserte kjeder som tilbyr kundene unike produkter og tjenester, og som har personale med høy etterspurt kompetanse leverer bedre resultater enn bransjen ellers.

21 4 Norsk handel 212 Norsk handel Kjedene med som er kostnadseffektive har ofte større butikker, et stramt og effektivt konsept, og konsentrerer seg om massemarkedet. Lave priser og store volum er et viktig konkurranseparameter. Når markedet da går ned har de mye å gå på i motsetning til resten av faghandelen. Kilde: Hartmark

22 42 Effektiv forretningsdrift Effektiv forretningsdrift 43 Kostnadseffektive kjeder har gjennomgående best lønnsomhet i sine bransjer. Spesialiserte kjeder som tilbyr kundene unike produkter og tjenester, og som har personale med høy etterspurt kompetanse leverer bedre resultater enn bransjen ellers Elektronikk og Sport Møbler Tekstil og utstyr Elektronikk Sport Møbler Tekstil og utstyr Elektronikk Sport Møbler Tekstil og utstyr Driftsmargin bransjen 211 Driftsmargin bransjen 211 Driftsmargin utvalgt kjede 211 Driftsmargin utvalgt kjede Driftsmargin bransjen 211 Driftsmargin 1 1 utvalgt kjede Elektronikk Sport Møbler Tekstil og utstyr Elektronikk Elektronikk Sport Sport Møbler Møbler Tekstil og utstyr Tekstil og utstyr Elektronikk Sport Møbler Tekstil og og utstyr Elektronikk Sport Møbler Tekstil og utstyr Elektronikk Sport Møbler Tekstil og utstyr Driftsmargin bransjen % Figur 1. Figur 9. Kostnads % bransjen Driftsmargin bransjen Driftsmargin 211 bransjen 211 Figur 9. Kostnads % bransjen Kilde: Ultima 212/Hartmark Driftsmargin utvalgt kjede 211 Figur 9. Figur 1. Kostnads % Figur bransjen 1. Kilde: Ultima 212/Hartmark Kostnads %% utvalgt kjede Kilde: Ultima 212/Hartmark Kilde: Ultima 212/Hartmark Driftsmargin utvalgt Driftsmargin kjede 211 utvalgt kjede 211 Kilde: Ultima 212/Hartmark Kostnads % utvalgt Kilde: kjede Ultima 212/Hartmark Kostnads % utvalgt kjede 1

23 Prognoser for norsk handel 45 Prognoser for norsk handel 213 Detaljhandelen er den tidligste og viktigste indikatoren for utviklingen i norsk økonomi. Basert på bl.a. undersøkelser blant våre medlemmer innen varehandel forventer Virke en vekst i detaljhandelen på 5 prosent i 213. Det er en vekst på linje med det vi har sett så langt i 212. Fortsatt holder forbrukeren noe igjen, og markedet preges i liten grad av noen kjøpefest. Sterkest vekst i 213 forventer vi innenfor byggvarer, møbler og interiør og bredt vareutvalg ellers med en vekst på 6-8 prosent, mens dagligvarer/kiosk og elektro forventes å ligge på samme nivå som i år 5 prosent. Sko, klær og sport trekker ned med en forventet vekst på 4 prosent neste år. Fortsatt sterk vekst innenfor byggvarehandelen forklares ved høy befolknings vekst og sentralisering. I tillegg oppfattes mye av det som omsettes innen byggevarer som sparing og investering av forbruker. Lavprissegmentet bredt vareutvalg ellers preges av sterk vekst i antall etableringer (1 nyetableringer tre siste år) og aktørene tilbyr et stadig bredere vareutvalg. Vi ser ingen tegn til at markedet er mettet. Et godt boligmarked med høy omsetning av boliger og økt igangsetting og fullføring av

24 46 Prognoser for norsk handel Prognoser for norsk handel % 8% 8% 8% 8% 8% % 6% 6% 5% 6 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4 4% 4% 4% 4% 4% 4% nye boliger trekker opp omsetningen av møbler og interiør. Interiørvarer øker relativt mest. Elektrobransjen forventes å gå fra minus til pluss i 212 og 213. Hittil i år ligger bransjen så vidt på plussiden etter en svak utvikling siden finanskrisen. Salget av hvitevarer går bra det er TV-saget som har hindret ny vekst så langt. Innenfor sportsbransjen er det stormarkedene som driver veksten. I klesbransjen ser prisene ut til å flate ut. Det er optimisme i klesbransjen og dyrere varer går bedre. Den samme trenden ser vi i markedet for sko. I dagligvarehandelen har vekstraten tatt seg opp igjen etter en svak utvikling andre halvår 21 og første halvår 211. Pris er i fokus og lavpriskanalene utvider ferskvareutvalget og gjør det best. Egne merkevarer har stått for ¼ av veksten den siste tiden. -2 Detaljhandel i alt -2 Detaljhandel Byggevarer, i alt jernvarer mv -2 Byggevarer, Bredt utvalg jernvarer ellers mv Detaljhandel i alt Bredt Elektro, utvalg radio, ellers Byggevarer, TV jernvarer mv Møbler Elektro, og radio, interiør TV Bredt utvalg ellers Møbler og interiør Sko Elektro, radio, TV Klær Sko Møbler og interiør Sport Klær Sko Dagligvare/kiosk Sport Klær Dagligvare/kiosk Sport Prognose Figur 11. Prognoser for vekst i detaljomsetningen 212 og Prognose 212 Prognose Figur 11. Prognoser for vekst Figur i 11. detaljomsetningen Prognoser for vekst 212 i detaljomsetningen og og 213. Tall gjelder for 213. Tall gjelder for 213. Tall gjelder for 213. Kilde: Virke 213 Prognose 213 Prognose Kilde: Virke Kilde: Virke 213 Prognose Dagligvare/kiosk

25 48 Norsk handel 212 Norsk handel

26 5 Notater Notater 51

27 52 Norsk handel 212 Tlf: Faks: Henrik Ibsens gate 9, 255 Oslo PO Box 29, 23 Oslo, Norway

handelsrapporten 2013

handelsrapporten 2013 handelsrapporten 2013 En verdiskapende varehandel fremtidens forbruker fremtidens handel www.virke.no vekstvinnere og tapere Som hovedorganisasjon for norsk varehandel er vi stolte av å presentere Handelsrapporten

Detaljer

Hvor bor Gullkundene dine?

Hvor bor Gullkundene dine? Rapport Hvor bor Gullkundene dine? Utvikling i innbyggere og kjøpekraft i norske regioner mot 2020 Utkast 24.august 2012 NyAnalyse as f o r e n k l e r o g f o r k l a r e r s a m f u n n e t Forord Dette

Detaljer

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har

Detaljer

status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel

status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel 1 innhold og forord 1 1 innhold og Forord I perioden 197 21 var veksten i varehandelen det dobbelte av vekst i fastlands BNP. Verdiskapningen

Detaljer

DAGLIGVARE DAGLIGVAREHANDELEN 2015

DAGLIGVARE DAGLIGVAREHANDELEN 2015 DAGLIGVARE DAGLIGVAREHANDELEN 2015 VELKOMMEN TIL DAGLIGVAREHANDELEN 2015 INGVILL STØRKSEN Bransjedirektør Virke Dagligvare Dagligvare er langt mer enn det som legges på tallerkenen. Mat er helse og sunnhet.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 3 av 23

Innholdsfortegnelse. 3 av 23 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. Innledning med definisjoner... 4 1.1.Sentrale begrep... 4 1.2.Innsamling av data... 5 1.3.Justering av dekningsgrad... 5 1.4.Civitas handelsanalyse... 6

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen

Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen Konsekvensutredning - Handel i Bodø Oktober 2013 Foto: Terje Rakke - Nordic Life Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen Sammendrag Handelsanalysen er utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø

Detaljer

Hva nå? Lars E Haartveit

Hva nå? Lars E Haartveit Hva nå? Lars E Haartveit 10 millioner flere arbeidsledige 2 Internasjonalt Bedre i avanserte økonomier: USA går foran Moderat oppover i euroområdet Abenomics: Et risikoprosjekt som så langt ser ut til

Detaljer

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august

markedsrapport Unge møter stengte dører i boligmarkedet tema: august markedsrapport tema: Unge møter stengte dører i boligmarkedet 3 212 august Hovedfunn 1 Huseiernes BoligIndikator 3. kvartal 2 Kampen om sentrumsleilighetene 4 Markedsoppdatering 8 Tall og fakta 12 Les

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

INNHOLD. 00 Velkommen. 01 Om rapporten. 02 Vare og verdistrømmer innen handel med varer til bygg og anlegg. 03 Bedrifter og sysselsetting

INNHOLD. 00 Velkommen. 01 Om rapporten. 02 Vare og verdistrømmer innen handel med varer til bygg og anlegg. 03 Bedrifter og sysselsetting Virke Bygg Anlegg Rapport 2013 1 3 INNHOLD 01 Om rapporten 02 Vare verdistrømmer innen handel med varer til bygg anlegg 03 Bedrifter sysselsetting BAE - Blant Norges største viktigste næringer Nærmere

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo RAPPORT Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2014 Januar 2014 av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen, Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Sammendrag Hensikten med

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge vekst og lønnsomhet (1998-2007) av Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport 1/2009 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Bosted. Regional analyse Vestfold

Bosted. Regional analyse Vestfold Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vestfold KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 61/2012 Tittel: Regional analyse Vestfold Undertittel: TF-notat nr: 61/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

HANDELSANALYSE HADELANDSPARKEN. En utredning fra

HANDELSANALYSE HADELANDSPARKEN. En utredning fra HANDELSANALYSE HADELANDSPARKEN En utredning fra O-2615 Rapportdato: 3. januar 2008 Utreder: Org.nr: 965 335 269 NCM Donaldsons AS Stranden 3B 0250 OSLO Kontaktperson: Jan-Eirik Berntsen Telefon: 2311 8900/direkte:

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr.

Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Vestlandsforsking-rapport nr. Befolknings- og næringsutvikling kunnskapsgrunnlag for utvikling av Vestlandsforsking-rapport nr. 8/2011 Lars E. Eide, Johannes Idsø, Erik W Jakobsen, Ingjerd Skogseid, Morten Simonsen side 2 Vestlandsforsking

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Sportsbransjen. Bransjeoppdatering 2014

Sportsbransjen. Bransjeoppdatering 2014 Sportsbransjen Bransjeoppdatering 2014 Innhold Fakta om Sportsbransjen AS Markedsutvikling Konkurransesituasjon Segmenter Forventninger 2015 Sportsbransjen AS visjon Sportsbransjen AS skal drive aktiv

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer