Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011"

Transkript

1 Omsetningsutvikling for 2011 Oktober 2012 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS

2 INNHOLD Omsetningsutvikling for MERKUR-programmet... 3 Distriktsbutikkregisteret... 3 Analysen... 4 Hovedresultater... 5 i Norge... 6 ANTALL BUTIKKER, FAKTISK UTVIKLING... 6 ANTALL BUTIKKER, ORGANISK UTVIKLING... 7 Faktisk omsetningsutvikling for i OMSETNING PR. BUTIKK (FAKTISK UTVIKLING)... 8 TERMINVIS FAKTISK OMSETNINGSUTVIKLING... 9 AKKUMULERT FAKTISK OMSETNINGSUTVIKLING Faktisk omsetningsutvikling for distriktsbutikker i OMSETNING PR. BUTIKK (FAKTISK UTVIKLING) TERMINVIS FAKTISK OMSETNINGSUTVIKLING AKKUMULERT FAKTISK OMSETNINGSUTVIKLING Faktisk omsetningsutvikling for dagligvarebutikker i TERMINVIS FAKTISK OMSETNINGSUTVIKLING AKKUMULERT FAKTISK OMSETNINGSUTVIKLING Organisk omsetningsutvikling for i OMSETNING PR. BUTIKK (ORGANISK UTVIKLING) TERMINVIS ORGANISK OMSETNINGSUTVIKLING AKKUMULERT ORGANISK OMSETNINGSUTVIKLING Organisk omsetningsutvikling for distriktsbutikker i OMSETNING PR. BUTIKK (ORGANISK UTVIKLING) TERMINVIS ORGANISK OMSETNINGSUTVIKLING AKKUMULERT ORGANISK OMSETNINGSUTVIKLING Omsetningsutvikling for landsdeler i ØSTLANDET AGDER / TELEMARK VESTLANDET MØRE/ TRØNDELAG NORD-NORGE Oppsummering omsetningsutvikling /36

3 Omsetningsutvikling for 2011 Innledningsvis i rapporten beskrives kort Merkur-programmet, Distriktsbutikkregisteret og analysen som Institutt for bransjeanalyser har gjennomført. Noen hovedresultater for utviklingen i 2011 presenteres. Første del av rapporten tar for seg butikkutvalget som inngår i analysen og utviklingen av det. I del to går vi inn på omsetningsutviklingen i Norge for Merkurbutikker, distriktsbutikker og dagligvarebutikker i Del tre av rapporten analyserer omsetningsutviklingen for de nevnte butikkgruppene i de ulike fylkene. Avslutningsvis informerer vi om utarbeidelse av nye rapporter for Merkurprogrammet og videreutvikling av Distriktsbutikkregisteret. MERKUR-programmet (Kilde: Merkur-programmet (Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene) er et utviklingsprogram for utkantbutikken. Programmet inngår i det arbeidet Kommunal- og regionaldepartementet gjør overfor småsamfunn. Målene til programmet er å legge til rette for at et kvalitativt godt tjenestetilbud i distriktene kan opprettholdes, gjennom videreutvikling og styrking av eksisterende servicetilbud. Merkur-programmet skal bidra til at lokalbefolkningen i distriktene sikres tilgang på varer og service lokalt. For at tjenestetilbudet skal sikres, trenger distriktene levedyktige butikker. Programmet skal utrede, gjennomføre og samordne tiltak, slik at en kan få en utvikling som gir et godt kvalitativt tjenestetilbud i utkantstrøkene. Programmet skal bidra til økt forståelse i befolkningen og mellom politikerne for hva dagligvarebutikkene har å si for lokalmiljøet. Distriktsbutikkregisteret Distriktsbutikkregisteret ble etablert i 2005 med sikte på å kunne fremskaffe god statistikk. Det er utviklet og vedlikeholdes i dag av Merkurs sekretariat og konsulentapparat i samarbeid med Institutt for bransjeanalyser AS (IBA). Butikkregisteret omfatter ca 1050 aktive butikker og inneholder blant annet informasjon som muliggjør kobling til Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) hos Statistisk sentralbyrå (SSB). BoF blir periodisk oppdatert med omsetningsopplysninger fra Skattedirektoratet. Koblingen mellom de to registrene muliggjør fremstilling av statistikk over omsetningsutviklingen. Registeret omfatter to butikkgrupperinger; og øvrige distriktsbutikker. Merkur-butikkregisteret inneholder informasjon om. En Merkurbutikk er en butikk som har tilknytning til Merkur-programmet. Med tilknytning menes at butikkens eier/driver er/har vært med i programmet, eller at dette er en 3/36

4 butikk konsulentene er i dialog med, selv om den ikke pr. d.d. har deltatt aktivt i programmet. Det arbeides med en kartlegging av blant annet kjønn på daglig leder, beliggenhet og kjedetilknytning for butikkene. I tillegg inneholder registeret informasjon om tilleggstjenester som tipping, post i butikk, salg av lokal mat og turistanlegg. Det samles inn over 30 ulike informasjoner. Registeret over øvrige distriktsbutikker er utviklet ved manuell identifisering av dagligvarebutikker over hele landet. Registeret omfatter butikker som i utgangspunktet er eneste dagligvarebutikk lokalisert i markedsområder hvor denne butikken er det naturlige sted for kunden for anskaffelse av dagligvarer. Kriterier som benyttes ved fastlegging av distriktsbutikker er: Dagligvarebutikk, dvs butikker registrert med næringskode i Statistisk sentralbyrå Helårsdrift Fullverdig dagligvaresortiment Siste dagligvarebutikk i ei bygd eller et avgrenset geografisk område Beliggenhet i god avstand fra større byer Andre subjektive vurderinger ut i fra butikkens beliggenhet, driftsform, størrelse og konkurransesituasjon Analysen Rundt 1050 distriktsbutikker, inkludert ca 520, er identifisert og koblet til SSB-registeret. De relative tall som presenteres i analysen kan ses på som representative for omsetningsutviklingen hos distriktsbutikker generelt. Analysen baserer seg på tall om faktisk og organisk omsetningsutvikling for butikkene i Norge og fordelt på landsdeler/fylker. Faktisk utvikling innebærer omsetningstall for alle aktive butikker i perioden, uavhengig av om de hadde omsetning i tilsvarende periode forrige år. Organisk (sammenlignbar) utvikling innebærer at omsetningstall kun hentes inn for de butikkene som var aktive i alle terminer både i 2010 og Med aktive mener vi at butikkene har hatt en omsetning større enn null. Butikker som kun er aktive i momsregisteret, uten faktisk omsetning, er ikke medregnet. Omsetningsutviklingen til Merkur-butikkene ses i forhold til utviklingen for dagligvarebutikker generelt og øvrige distriktsbutikker spesielt. Utviklingen til dagligvarebutikkene generelt presenteres av SSB og baserer seg kun på faktisk utvikling. Statistisk sentralbyrå er kilde til omsetningsopplysninger, og alle omsetningstall i analysen er uten mva. Det er ikke tatt høyde for prisendringer. 4/36

5 Hovedresultater OMSETNINGSUTVIKLING FOR MERKUR-BUTIKKER 2011 Merkur-butikkene økte omsetningen med 0,6 prosent i 2011 sammenlignet med året før. Dette var omtrent samme vekst som for distriktsbutikkene (inklusive Merkur-butikkene). Her viser analysen en omsetningsøkning i 2011 på 0,7 prosent. Gjennomsnittsomsetningen pr butikk økte med ca 3,5 prosent fra 2010 til 2011, noe som tilsvarer en økning med ca kroner. 6. termin, november og desember, er perioden med sterkest omsetningsøkning for. 1. termin, januar og februar, er perioden med svakest omsetningsutvikling for. Da ble omsetningen redusert med 1,9 prosent. Merkur-butikkene i Møre/Trøndelag har den sterkeste faktiske omsetningsveksten i 2011 med 1,6 prosent. Dette området hadde den svakeste utviklingen i Den svakeste faktiske omsetningsutviklingen finner vi blant Merkur-butikkene på Østlandet med en reduksjon i omsetningen på 0,3 prosent i Dette var området med den sterkeste veksten i Merkur-butikkenes organiske omsetningsøkning i 2011 var 1,8 prosent. Den organiske veksten til distriktsbutikkene inkl. var på 2,1 prosent. Merkur-butikkene på Vestlandet hadde den sterkeste organiske omsetningsutviklingen med en vekst på 2,7 prosent. Merkur-butikkene på Østlandet hadde laveste organiske veksten med 0,3 prosent. Gjennomsnittlig omsetning for en Merkur-butikk med omsetning i alle terminer både 2010 og 2011, var i ca 7,4 millioner i Gjennomsnittsomsetningen økte med ca 1,8 prosent fra 2010, noe som tilsvarer en økning med i overkant av kroner pr butikk. Gjennomsnittlig omsetning pr. distriktsbutikk med omsetning i alle terminer både i 2010 og 2011 var ca 10,6 millioner i Institutt for bransjeanalyser AS Per Gunnar Rasmussen Forskningsleder Beate Stang Midtbust Daglig leder Oslo, 26. oktober /36

6 i Norge Antall butikker, faktisk utvikling Det var totalt distriktsbutikker med omsetning i hele eller deler av Av disse var 525. I 2010 var det distriktsbutikker med omsetning i hele eller deler av året, hvorav 540 av dem var. er butikker med tilknytning til Merkur-programmet. Med tilknytning menes at butikkens eier/driver er/har vært med i programmet, eller at dette er en butikk konsulentene er i dialog med selv om den ikke pr. d.d. har deltatt aktivt i programmet. Årsak til nedgang i antall distriktsbutikker fra tidligere analyser skyldes hovedsakelig justering og oppdatering av distriktsbutikkregisteret. Tabell 1 viser og i 2011 fordelt på fylker (2010 i parentes). DISTRIKTSBUTIKKER 2011, FYLKESVIS OVERSIKT Faktisk utvikling Distriktsbutikk inkl. Merkur Østfold / Akershus / Vestfold 5 (5) 34 (37) Hedmark 25 (25) 63 (66) Oppland 43 (46) 63 (69) Buskerud 12 (12) 36 (38) Telemark 23 (24) 33 (34) Aust-Agder 28 (29) 34 (35) Vest-Agder 31 (31) 38 (40) Rogaland 49 (50) 73 (74) Hordaland 58 (59) 101 (106) Sogn og Fjordane 42 (43) 78 (82) Møre og Romsdal 28 (28) 110 (112) Sør-Trøndelag 20 (20) 65 (66) Nord-Trøndelag 28 (28) 49(49) Nordland 68 (71) 130 (136) Troms 36 (38) 84 (89) Finnmark 29 (31) 41 (44) NORGE 525 (540) 1032 (1077) Tabell 1 6/36

7 Antall butikker, organisk utvikling Det var totalt 957 distriktsbutikker med omsetning i hele 2010 og Av disse distriktsbutikkene er 489 butikker. Figur 1 viser med omsetning i både 2010 og 2011 fordelt på landsdeler. Figur 2 viser distriktsbutikker med omsetning i både 2010 og 2011 fordelt på landsdeler. fordelt på landsdeler 80; 16 % 127; 26 % 70; 14 % 77; 16 % Østlandet Agder / Telemark Vestlandet Møre / Trøndelag Nord-Norge 135; 28 % Figur 1 Distrikts-butikker fordelt på landsdeler 241; 25 % 210; 22 % 182; 19 % 229; 24 % 95; 10 % Østlandet Agder / Telemark Vestlandet Møre / Trøndelag Nord-Norge Figur 2 Østlandet: Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold Agder / Telemark: Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark Vestlandet: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Møre / Trøndelag: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark 7/36

8 Faktisk omsetningsutvikling for i 2011 Faktisk utvikling innebærer omsetningstall for alle aktive butikker i perioden, uavhengig av om de hadde omsetning i tilsvarende periode forrige år. Omsetning pr. butikk (faktisk utvikling) Gjennomsnittlig omsetning for en Merkur-butikk var ca 7,1 millioner i Gjennomsnittsomsetningen økte med ca 3,5 prosent fra 2010, noe som tilsvarer en økning med ca kroner pr butikk. Økningen fra 2009 til 2010 var ca pr butikk. Figur 3 viser gjennomsnittomsetningen for de ulike årene. Vi ser at gj.snitt omsetningen endrer seg fra år til år, og gj.snitt omsetningen pr butikk i 2011 var den høyeste siden Utvalget varierer fra år til år. Endring i utvalget gjør at gj.snitt omsetningen ikke endres tilsvarende omsetningsutviklingen. Gjennomsnittlig omsetning for Merkur- butikker (1000 kr) Figur 3 8/36

9 Terminvis faktisk omsetningsutvikling Omsetningsveksten til Merkur-butikkene varierer fra termin til termin. 2. termin (mars og april) har den sterkeste omsetningsveksten i 2011 sammenlignet med samme termin året før. Veksten var på 2,4 prosent. 1. termin (januar og februar) har den svakeste utviklingen med en nedgang på -2,2 prosent. Tabell 2: Merkur-butikkenes omsetning de ulike terminene. Omsetning i 2010/2011 (1000 kr) faktisk utvikling butikker 525 butikker Endring i % 1. termin ,2 % 2. termin ,4 % 3. termin ,3 % 4. termin ,0 % 5. termin ,2 % 6. termin ,1 % Tabell 2 Figur 4 viser at omsetningsutviklingen for i 2011 delvis har vært noe svakere enn tidligere år. Historiske tall er hentet fra tidligere rapporter. Dette varierer noe fra termin til termin. Imidlertid er dette ikke direkte sammenlignbare tall, da utvalget varierer fra år til år. Omsetningsutviklingen i 2011 varierer med ca 4,6 prosentpoeng mellom 2. termin med sterkest utvikling og 1. termin med svakest utvikling. Faktisk omsetningsutvikling for (%) ,1 2,7 4,9 7,7 2,0 0,6 5,96,1 3,7 2,4 4,3 7,1 4,8 2,5 1,6 1,9 2,0 4 5,7 1,2 0,9 5,6 3 0,5 2,1 1. termin 2. termin 3. termin -0,3 4. termin 0,0 5. termin -0,8-0,9 6. termin -2,2 Figur 4 9/36

10 Akkumulert faktisk omsetningsutvikling De 525 butikkene som var aktive i 2011 omsatte for 3,737 mrd i løpet av året. De 540 butikkene som var aktive året før omsatte for 3,715 mrd fra januar til desember i Omsetningen økte med 0,6 prosent fra 2010 til Tabell 3: Merkur-butikkenes omsetning de ulike periodene. Omsetning i 2010/2011 (1000 kr) faktisk utvikling butikker 525 butikker Endring i % Januar - februar ,2 % Januar - april ,4 % Januar - juni ,1 % Januar - august ,1 % Januar - oktober ,3 % Januar - desember ,6 % Tabell 3 Sammenlignet med omsetningsutviklingen fra tidligere år har butikkene en svakere vekst. Figur 5 viser faktisk akkumulert omsetningsutvikling for (%). Historiske tall er hentet fra tidligere rapporter. Faktisk omsetningsutvikling for (%) ,7 6,8 6,1 7,4 7 6,4 0,4 0,1 0,1 0,3 0,6-2,2 Figur 5 10/36

11 Faktisk omsetningsutvikling for distriktsbutikker i 2011 Omsetning pr. butikk (faktisk utvikling) Analysen omfatter butikker i 2010 (av disse var 540 ) og butikker i 2011 (av disse var 525 ). Gjennomsnittlig omsetning pr. distriktsbutikk i 2011 var ca 10,0 millioner mot 9,5 millioner året før. Det var en omsetningsøkning på 5,1 prosent fra Det tilsvarer en økning med ca kr. pr. butikk. Terminvis faktisk omsetningsutvikling I 6. termin, november og desember, hadde distriktsbutikkene den sterkeste omsetningsveksten med 3,3 prosent vekst fra 2010 til Omsetningsutviklingen var svakest i januar og februar (1. termin) med en nedgang på 1,9 prosent. Tabell 4 viser distriktsbutikkenes omsetning de ulike terminene. Omsetning i 2010/2011 (1000 kr) faktisk utvikling Endring butikker butikker 1. termin ,9 % 2. termin ,6 % 3. termin ,1 % 4. termin ,1 % 5. termin ,2 % 6. termin ,3 % Tabell 4 Figur 6 viser faktisk terminvis omsetningsutvikling for distriktsbutikker (%). Historiske tall er hentet fra tidligere rapporter. Faktisk omsetningsutvikling for distriktsbutikker (%) ,7 10,4 1,7 5,6 7,5 7,2 6,2 6,5 4,1 2,2 2,21,9 2,4 1,6 0,0-0,2 7,3 5,8 3,2 2,52,6 2,3 1,2 1,2 8 3,5 3,3 1,4 1,7 0,9 1. termin 2. termin 3. termin -0,1 4. termin -0,3-0,1 5. termin 6. termin -1,1-1,9-1,9 Figur 6 11/36

12 Akkumulert faktisk omsetningsutvikling De butikkene som var aktive i 2010 omsatte for 10,250 mrd i løpet av året. I 2011 var det aktive distriktsbutikker som omsatte for 10,321 mrd i løpet av året. Omsetningen økte med 0,7 prosent fra 2010 til Tabell 5: Distriktsbutikkenes omsetning de ulike periodene. Omsetning i 2010/2011 (1000 kr) faktisk utvikling butikker butikker Endring i % Januar - februar ,9 % Januar - april ,0 % Januar - juni ,0 % Januar - august ,1 % Januar - oktober ,2 % Januar - desember ,7 % Tabell 5 Sammenlignet med omsetningsutviklingen til i samme periode, er omsetningsutviklingen til Merkur-butikkene noe sterkere. Figur 7 viser akkumulert faktisk omsetningsutvikling og distriktsbutikker (%). Akkumulert faktisk omsetningsutvikling og distriktsbutikker (%) 2011 Merkurbutikker 0,7 0,4 0,1 0,1 0,3 0,6 Januar - februar Januar - april Januar - juni Januar - august Januar 0,0 0,0-0,1 - oktober 0,2 Januar - desember -1,9-2,2 Figur 7 12/36

13 Faktisk omsetningsutvikling for dagligvarebutikker i 2011 Utviklingen til dagligvarebutikker er hentet fra terminvis omsetningsstatistikk for Varehandel hos SSB, og baserer seg på faktisk utvikling. Med dagligvarebutikker mener vi næringsgruppe Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler, ofte referert til som Dagligvarebutikker. Terminvis faktisk omsetningsutvikling Sammenlignet med utviklingen til dagligvarebutikker har Merkur-butikkene svakere omsetningsutvikling i alle seks terminer. Dagligvarebutikkene har også gjennomgående bedre omsetningsutvikling enn distriktsbutikkene. Figur 8 viser terminvis omsetningsutvikling for, distriktsbutikker og dagligvarebutikker. Terminvis faktisk omsetningsutvikling 2011 (%) Dagligvarebutikker 5,1 2,0 2,4 1,6 3,0 4,2 4,0 1,2 1,2 2,1 4,0 3,3 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin -0,3-0,1 0,0-0,1-1,9-2,2 Figur 8 13/36

14 Akkumulert faktisk omsetningsutvikling Ser vi utviklingen i 2011 i forhold til 2010 har dagligvarebutikker den sterkeste omsetningsveksten av gruppene. Distriktsbutikkene har en knapt sterkere omsetningsøkning enn Merkur-butikkene, med en vekst på 0,7 prosent for distriktsbutikker og 0,6 for. Kurvene viser at trenden med vekst og nedgang er relativt samsvarende for de ulike gruppene. Figur 9 viser akkumulert omsetningsutvikling i prosent for, distriktsbutikker og dagligvarebutikker. Akkumulert faktisk omsetningsutvikling 2011 (%) Dagligvarebutikker 2,0 2,5 3,1 3,4 3,7 3,8 Januar - februar -1,9 0,0 0,0-0,1 0,2 0,4 Januar - april Januar 0,1 - juni Januar 0,1 - august Januar 0,3 - oktober 0,7 0,6 Januar - desember Figur 9-2,2 14/36

15 Organisk omsetningsutvikling for i 2011 Organisk utvikling innebærer at omsetningstall hentes inn kun for de butikkene som var aktive i alle terminer både i 2010 og Omsetning pr. butikk (organisk utvikling) Gjennomsnittlig omsetning for en Merkur-butikk med omsetning i alle terminer både 2010 og 2011, var i ca 7,4 millioner i Gjennomsnittsomsetningen økte med ca 1,8 prosent fra 2010, noe som tilsvarer en økning med i overkant av kroner pr butikk. Butikkene som var aktive i hele 2010 og hele 2011 har i snitt ca mer i omsetning enn butikkene som omfattes av den faktiske utviklingen (dvs. butikker som ikke nødvendigvis har hatt omsetning gjennom hele perioden). Imidlertid økte butikkene som var med i hele perioden i snitt omsetningen med 1,8 prosent, mens faktisk utvikling økte omsetningen med ca 3,5 prosent pr. butikk. Terminvis organisk omsetningsutvikling De Merkur-butikkene som var aktive i både 2010 og 2011 hadde sterkest omsetningsvekst i 2. termin (mars og april). Da økte omsetningen med 3,6 prosent. Dette var samme termin faktisk utvikling hadde den sterkeste veksten (2,4 prosent). Butikkene hadde svakest omsetningsutvikling i 1.termin (januar og februar). Det var en omsetningsnedgang med -1,2 prosent denne terminen. Den høyeste faktiske omsetningen i kr hadde butikkene i 4.termin både i 2008, 2009, 2010 og Tabell 6 viser Merkur-butikkenes omsetning de ulike terminene. Omsetning i 2010/2011 (1000 kr) organisk utvikling butikker Endring 1. termin ,2 % 2. termin ,6 % 3. termin ,3 % 4. termin ,3 % 5. termin ,5 % 6. termin ,3 % Tabell 6 15/36

16 Figur 10 viser organisk terminvis omsetningsutvikling for (%). Historiske tall er hentet fra tidligere rapporter. Tallene er ikke direkte sammenlignbare pga ulikt butikkutvalg. Organisk terminvis omsetningsutvikling (%) ,4 8,4 5,6 3,4 2,9 2,2 6,76,6 3,6 3,6 2,1 0,7 7,8 6,1 4,5 3,8 2,6 2,2 2,0 1,3 0,9 1,3 6,8 4,3 4,2 2,1 2,5 6,3 4,7 4,2 3,3 0,9 1,2 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin -1,2-1,0-1,0 Figur 10 Akkumulert organisk omsetningsutvikling De 489 Merkur-butikkene som inngår i analysen av organisk omsetningsutvikling omsatte i 2011 for 3,618 mrd og i 2010 for 3,553 mrd. Omsetningen økte med 1,8 prosent. Tabell 7 viser Merkur-butikkenes omsetning de ulike periodene. Omsetning i 2010/2011 (1000 kr) organisk utvikling butikker Endring Januar - februar ,2 % Januar - april ,4 % Januar - juni ,4 % Januar - august ,3 % Januar - oktober ,5 % Januar - desember ,8 % Tabell 7 Omsetningsutviklingen for bedriftene som har vært med hele perioden (organisk utvikling) er 1,2 prosentpoeng sterkere enn den faktiske utviklingen for /36

17 Organisk omsetningsøkning var 1,8 prosent, faktisk omsetningsøkning var 0,6 prosent. Organisk omsetningsvekst på 1,8 prosent for er det svakeste resultatet så langt tilbake i tid vi har statistikk (2006), med unntak av 2010 da det var 0,9 prosent vekst. Den sterkeste veksten hadde butikkene i 2008 med en organisk vekst på hele 7,4 prosent. I 2006 var organisk vekst 2,3 prosent. Figur 11 viser organisk akkumulerte omsetningsutvikling for (%). Historiske tall er hentet fra tidligere rapporter. Tallene er ikke direkte sammenlignbare pga ulikt butikkutvalg. Organisk akkumulert omsetningsutvikling (%) ,4 5,6 7,4 6,2 6,9 6,8 8,4 8,3 5,3 5,1 7,4 5,3 3,4 3,1 3,3 3,0 2,7 2,7 2,9 2,7 2,6 2,9 2,5 2,3 2,2 1,6 1,4 1,4 1,8 1,5 1,3 1,5 1,3 0,9 0,9 Januar-februar Januar- april Januar-juni Januar-august Januar-oktober Januar-desember -1,2 Figur 11 17/36

18 Organisk omsetningsutvikling for distriktsbutikker i 2011 Organisk utvikling innebærer at omsetningstall hentes inn kun for de butikkene som var aktive i alle terminer både i 2010 og Omsetning pr. butikk (organisk utvikling) Analysen omfatter 957 distriktsbutikker med omsetning i alle terminer både 2010 og Gjennomsnittlig omsetning pr. distriktsbutikk i 2011 var ca 10,6 millioner. Dette var en omsetningsøkning på ca 2,1 prosent fra 2010, noe som tilsvarer en økning med ca kroner pr. butikk. Distriktsbutikkene som inngår i organisk utvikling omsatte i snitt for ca kr mer i 2011 enn butikkene som inngår i faktisk utvikling (dvs. butikker som ikke nødvendigvis har hatt omsetning gjennom hele perioden). Terminvis organisk omsetningsutvikling som har omsetning i hele perioden opplevde størst vekst i 6. termin Da økte omsetningen med 4,4 prosent i forhold til 6. termin 2010 (november og desember).i 2. termin økte omsetningen med 3,0 prosent og i 5. termin økte den med 2,6 prosent. Den svakeste omsetningsutviklingen hadde butikkene i 1. termin (januar og februar) da omsetningen sank med 0, 4 prosent i forhold til samme termin året før. De Merkur-butikkene som hadde omsetning i hele perioden (organisk utvikling) økte omsetningen mest i 2. termin (3,6 prosent) og hadde svakest utvikling i 1. termin (- 1,2 prosent). Tabell 8: Distriktsbutikkenes omsetning de ulike terminene. Omsetning i 2010/2011 (1000 kr) faktisk utvikling Endring 957 butikker 1. termin ,4 2. termin ,0 3. termin ,5 4. termin ,5 5. termin ,6 6. termin ,4 Tabell 8 18/36

19 Figur 12 viser organisk terminvis omsetningsutvikling for distriktsbutikker (%). Historiske tall er hentet fra tidligere rapporter. Tallene er ikke direkte sammenlignbare pga ulikt butikkutvalg. Organisk terminvis omsetningsutvikling distriktsbutikker (%) ,2 10,5 6,1 6,66,4 7,3 6,1 7,9 6,4 2,3 4,3 3,4 3,43,3 3,0 3,6 1,0 0,2 4,6 4,4 2,72,6 2,5 2,4 2,6 1,5 1,5 0,0 0,0 1,5 4,5 4,4 3,0 1,9 1. termin -0,4 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin -1,1 Figur 12 Akkumulert organisk omsetningsutvikling De 957 butikkene som var aktive i både 2010 og 2011 omsatte for 10,121 mrd i De samme butikkene omsatte året før for 9,910 mrd. Omsetningen økte med 2,1 prosent i perioden. Tabell 9: Distriktsbutikkenes omsetning de ulike periodene. Omsetning i 2010/2011 (1000 kr) organisk utvikling butikker Endring Januar - februar ,4 Januar - april ,4 Januar - juni ,5 Januar - august ,5 Januar - oktober ,7 Januar - desember ,1 Tabell 9 19/36

20 Omsetningsutviklingen for Merkur- og distriktsbutikker følger den samme trenden. Ved utgangen av året skiller 0,3 prosentpoeng omsetningsutviklingen. har hatt en organisk vekst på 2,1 prosent og Merkur-butikkene en organisk vekst på 1,8 prosent. Figur 13 viser organisk akkumulert omsetningsutvikling og distriktsbutikker. Organisk akkumulert omsetningsutvikling Merkurbutikker og distriktsbutikker (%) 2,1 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 1,7 1,5 1,8-0,4-1,2 Figur 13 20/36

21 Omsetningsutvikling for landsdeler i 2011 Østlandet Landsdelen Østlandet omfatter fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold. Terminvis og akkumulert organisk omsetningsutvikling Gjennomsnittlig omsetning for en Merkur-butikk på Østlandet med omsetning i alle terminer både 2010 og 2011, var ca 7,2 millioner i 2010 og ca 7,3 i Gjennomsnittsomsetningen økte med ca kroner, noe som tilsvarer en økning med 0,3 prosent Figur 14 viser Merkur-butikkenes og distriktsbutikkenes terminvise utvikling på Østlandet. Terminvis organisk omsetningsutvikling 2011 (%) 4,7 3,4 4,7 3,8 2,9 0,1 0,0 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin -1,8-0,2-1,4-1,2-3,7 Figur 14 Figur 15 viser Merkur-butikkenes og distriktsbutikkenes akkumulerte utvikling på Østlandet. Akkumulert organisk omsetningsutvikling 2011 (%) 1,7-1,8 1,1 0,4-1,1-1,2 1,2 1,5-0,4 0,3-1,8-3,7 Figur 15 21/36

22 Terminvis og akkumulert faktisk omsetningsutvikling Tabell 10: Merkur-butikkenes faktiske omsetningsutvikling på Østlandet. Omsetning i 2010/2011 (1000 kr) faktisk utvikling butikker 85 butikker Endring Januar - februar ,0 % Januar - april ,3 % Januar - juni ,9 % Januar - august ,0 % Januar - oktober ,9 % Januar - desember ,3 % Tabell 10 Tabell 11: Sentrale utviklingstrekk ved, distriktsbutikker og dagligvarebutikker på Østlandet. terminvis terminvis Dagligvarebutikker terminvis akkumulert akkumulert Dagligvarebutikker akkumulert Omsetningsendring 2010/2011 faktisk utvikling (%) 1. termin 2. termin 3.termin 4. termin 5. termin 6. termin -2,2 1,5-3,1 0,7-4,7-1,9-3,2 3,4-1,3-2,2 3,9 1,9 1,5 3,3 3,7 3,8 5,1 3,9 Januar - april Januarfebruar Januarjuni Januar august Januar oktober Januar desember -2,2-0,2-1,2-0,6-1,4-1,5-3,2 0,4-0,2-0,8 0,1 0,4 1,5 2,4 2,9 3,1 3,5 3,6 Tabell 11 22/36

23 Fylkesvis terminvis faktisk omsetningsutvikling Omsetning i 2010/2011 (1000 kr) Faktisk utvikling Endring Endring Østfold, Akershus og Vestfold 2010: 5 / 2011: :37 / 2011: 34 Hedmark 2010: 25 / 2011: :66 / 2011: 63 Oppland 2010: 46 / 2011: :69 / 2011: 63 Buskerud 2010: 12 / 2011: :38 / 2011: % % 1. termin , ,7 2. termin , ,3 3. termin , ,9 4. termin , ,2 5. termin , ,1 6. termin , ,3 Totalt , ,2 1. termin , ,6 2. termin , ,5 3. termin , ,2 4. termin , ,2 5. termin , ,0 6. termin , ,1 Totalt , ,3 1. termin , ,1 2. termin , ,6 3. termin , ,8 4. termin , ,9 5. termin , ,5 6. termin , ,3 Totalt , ,0 1. termin , ,4 2. termin , ,9 3. termin , ,1 4. termin , ,0 5. termin , ,7 6. termin , ,6 Totalt , ,8 Tabell 12 23/36

24 Agder / Telemark Landsdelen Agder/ Telemark omfatter fylkene Telemark, Vest-Agder og Aust- Agder. Terminvis og akkumulert organisk omsetningsutvikling Gjennomsnittlig omsetning for en Merkur-butikk i Agder/ Telemark, med omsetning i alle terminer både 2010 og 2011, var ca 9,6 millioner i Gjennomsnittsomsetningen økte med ca 2,0 prosent fra 2010, noe som tilsvarer en økning med ca kroner pr butikk. Figur 16 viser Merkur-butikkenes og distriktsbutikkenes terminvise utvikling i Agder og Telemark. Terminvis organisk omsetningsutvikling 2011 (%) 7,6 7,0 2,9 3,3 4,6 4,9 0,2 0,4 0,1 0,5 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin -3,3-3,5 Figur 16 Figur 17: Merkur-butikkenes og distriktsbutikkenes akkumulerte utvikling i Agder og Telemark. Akkumulert organisk omsetningsutvikling 2011 (%) 2,1 2,5 1,5 1,7 1,2 1,2 1,6 1,5 2,1 2,0-3,5-3,3 Figur 17 24/36

25 Terminvis og akkumulert faktisk omsetningsutvikling Tabell 13: Merkur-butikkenes faktiske omsetningsutvikling i Agder og Telemark. Omsetning i 2010/2011 (1000 kr) faktisk utvikling butikker 82 butikker Endring Januar - februar ,5 % Januar - april ,5 % Januar - juni ,8 % Januar - august ,1 % Januar - oktober ,4 % Januar - desember ,8 % Tabell 13 Tabell 14: Sentrale utviklingstrekk for, distriktsbutikker og dagligvarebutikker i Agder og Telemark. Omsetningsendring 2010/2011 faktisk utvikling (%) 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin terminvis -3,5 5,9-0,5-1,4 2,0 3,1 terminvis -5,1 4,6-1,5-3,2 1,2 2,6 Dagligvarebutikker terminvis 1,0 4,3 2,8 2,8 4,7 4,0 Januarfebruar Januar - Januar- Januar Januar april juni august oktober Januar desember akkumulert -3,5 1,5 0,8 0,1 0,4 0,8 akkumulert -5,1 0,1-0,5-1,4-0,9-0,4 Dagligvarebutikker akkumulert 1,0 2,8 2,8 2,8 3,2 3,3 Tabell 14 25/36

26 Fylkesvis terminvis faktisk omsetningsutvikling Omsetning i 2010/2011 (1000 kr) Faktisk utvikling Endring Endring Telemark 2010: 24 / 2011: :34/ 2011: 33 Aust-Agder 2010: 29 / 2011: :35 / 2011: 34 Vest-Agder 2010: 31 / 2011: :40 / 2011: 38 % % 1. termin , ,7 2. termin , ,2 3. termin , ,7 4. termin , ,9 5. termin , ,1 6. termin , ,5 Totalt , ,9 1. termin , ,6 2. termin , ,7 3. termin , ,5 4. termin , ,7 5. termin , ,4 6. termin , ,3 Totalt , ,0 1. termin , ,7 2. termin , ,6 3. termin , ,1 4. termin , ,0 5. termin , ,4 6. termin , ,2 Totalt , ,6 Tabell 15 26/36

27 Vestlandet Landsdelen Vestlandet omfatter fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Terminvis og akkumulert organisk omsetningsutvikling Gjennomsnittlig omsetning for en Merkur-butikk med omsetning i alle terminer både 2010 og 2011, var ca 8,3 millioner i Gjennomsnittsomsetningen økte med ca 2,7 prosent fra 2010, noe som tilsvarer en økning med bortimot kroner pr butikk. Figur 18 viser Merkur-butikkenes og distriktsbutikkenes terminvise utvikling på Vestlandet. Terminvis organisk omsetningsutvikling 2011 (%) 6,1 1,2 0,9 3,5 0,4 3,1 2,4 1,5 0,8 3,8 2,8 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin -0,8 Figur 18 Figur 19 viser Merkur-butikkenes og distriktsbutikkenes akkumulerte utvikling på Vestlandet. Akkumulert organisk omsetningsutvikling 2011 (%) 3,9 2,3 2,6 2,7 2,5 2,7 1,2 1,1 1,5 1,4 1,6 0,9 Januar-februar Januar- april Januar-juni Januar-august Januar-oktober Januar-desember Figur 19 27/36

28 Terminvis og akkumulert faktisk omsetningsutvikling Tabell 16: Merkur-butikkenes faktiske omsetningsutvikling på Vestlandet. Omsetning i 2010/2011 (1000 kr) faktisk utvikling butikker 149 butikker Endring Januar - februar ,7 % Januar - april ,8 % Januar - juni ,0 % Januar - august ,8 % Januar - oktober ,5 % Januar - desember ,6 % Tabell 16 Tabell 17: Sentrale utviklingstrekk for, distriktsbutikker og dagligvarebutikker på Vestlandet. Omsetningsendring 2010/2011 faktisk utvikling (%) 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin terminvis -0,7 5,6-1,8 0,5-1,2 1,5 terminvis -0,5 2,8-2,2 0,9-0,6 1,5 Dagligvarebutikker terminvis 2,8 3,4 4,0 4,9 5,7 5,6 Januarfebruar Januar - Januar- Januar Januar april juni august oktober Januar desember akkumulert -0,7 2,8 1,0 0,8 0,5 0,6 akkumulert -0,5 1,3 0,0 0,3 0,1 0,3 Dagligvarebutikker akkumulert 2,8 3,1 3,5 3,8 4,2 4,4 Tabell 17 28/36

29 Fylkesvis terminvis faktisk omsetningsutvikling Omsetning i 2010/2011 (1000 kr) Faktisk utvikling Endring Endring Rogaland 2010: 50 / 2011: :74 / 2011: 73 Hordaland 2010: 59 / 2011: :106/ 2011: 101 Sogn og Fjordane 2010: 43 / 2011: :82 / 2011: 78 % % 1. termin , ,3 2. termin , ,6 3. termin , ,5 4. termin , ,3 5. termin , ,4 6. termin , ,8 Totalt , ,4 1. termin , ,2 2. termin , ,0 3. termin , ,8 4. termin , ,4 5. termin , ,8 6. termin , ,3 Totalt , ,1 1. termin , ,6 2. termin , ,0 3. termin , ,7 4. termin , ,2 5. termin , ,0 6. termin , ,4 Totalt , ,9 Tabell 18 29/36

30 Møre/ Trøndelag Landsdelen Møre/Trøndelag omfatter fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Terminvis og akkumulert organisk omsetningsutvikling Gjennomsnittlig omsetning for en Merkur-butikk med omsetning i alle terminer både 2010 og 2011, var ca 6,7 millioner i Gjennomsnittsomsetningen ble økte med ca 1,3 prosent fra 2010, noe som tilsvarer ca kr pr. butikk. Figur 20 viser Merkur-butikkenes og distriktsbutikkenes terminvise utvikling i Møre og Romsdal og Trøndelag. Terminvis organisk omsetningsutvikling 2011 (%) 6,2 0,8 2,0 0,7 0,5 1,3 0,2 1,6 2,1 2,5 1. termin 2. termin 3. termin -0,6 4. termin 5. termin 6. termin -1,5 Figur 20 Figur 21 viser Merkur-butikkenes og distriktsbutikkenes akkumulerte utvikling. Akkumulert organisk omsetningsutvikling 2011 (%) 0,8 1,5-0,3 0,7 0,9 0,0 0,0 1,0 0,5 1,3 1,4-1,5 Figur 21 30/36

31 Terminvis og akkumulert faktisk omsetningsutvikling Tabell 19: Merkur-butikkenes faktiske omsetningsutvikling i Møre og Romsdal og Trøndelag. Omsetning i 2010/2011 (1000 kr) faktisk utvikling butikker 76 butikker Endring Januar - februar ,2 Januar - april ,1 Januar - juni ,3 Januar - august ,8 Januar - oktober ,6 Januar - desember ,6 Tabell 19 Tabell 20: Sentrale utviklingstrekk for, distriktsbutikker og dagligvarebutikker i Møre og Romsdal og Trøndelag. Omsetningsendring 2010/2011 faktisk utvikling (%) 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin terminvis 2,2 3,9-1,7 3,0 0,7 1,5 terminvis -1,5 0,4-0,2 0,0 1,3 5,5 Dagligvarebutikker terminvis 1,8 2,4 4,5 3,7 4,9 4,7 Januarfebruar Januar - Januar- Januar Januar april juni august oktober Januar desember akkumulert 2,2 3,1 1,3 1,8 1,6 1,6 akkumulert -1,5-0,5-0,4-0,3 0,0 1,0 Dagligvarebutikker akkumulert 1,8 2,1 2,9 3,1 3,5 3,7 Tabell 20 31/36

32 Fylkesvis terminvis faktisk omsetningsutvikling Omsetning i 2010/2011 (1000 kr) Faktisk utvikling Endring Endring Møre og Romsdal 2010: 28 / 2011: :112 / 2011: 110 Sør-Trøndelag 2010:20 / 2011: :66 / 2011: 65 Nord-Trøndelag 2010: 28 / 2011: :49 / 2011: 49 % % 1. termin , ,4 2. termin , ,4 3. termin , ,2 4. termin , ,2 5. termin , ,5 6. termin , ,5 Totalt , ,5 1. termin , ,6 2. termin , ,1 3. termin , ,8 4. termin , ,0 5. termin , ,5 6. termin , ,2 Totalt , ,1 1. termin , ,7 2. termin , ,9 3. termin , ,7 4. termin , ,1 5. termin , ,3 6. termin , ,1 Totalt , ,3 Tabell 21 32/36

33 Nord-Norge Landsdelen Nord-Norge omfatter fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Terminvis og akkumulert organisk omsetningsutvikling Gjennomsnittlig omsetning for en Merkur-butikk med omsetning i alle terminer både 2010 og 2011, var ca 5,6 millioner i Gjennomsnittsomsetningen økte med ca 1,9 prosent fra 2010, noe som tilsvarer en økning med bortimot kroner pr butikk. Figur 22 viser Merkur-butikkenes og distriktsbutikkenes terminvise utvikling i Nord- Norge. Terminvis organisk omsetningsutvikling 2011 (%) 6,1 6,8 4,9 3,6 3,3 3,4 2,0 1,2 1,9 1,3 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin -1,6-0,3 Figur 22 Figur 23 viser Merkur-butikkenes og distriktsbutikkenes akkumulerte utvikling i Nord-Norge. Akkumulert organisk omsetningsutvikling 2011 (%) 3,4 3,5 3,5 3,7 2,0 1,6 1,7 1,7 2,0 1,9-1,6-0,9 Figur 23 33/36

34 Terminvis og akkumulert faktisk omsetningsutvikling Tabell 22: Merkur-butikkenes faktiske omsetningsutvikling i Nord-Norge. Omsetning i 2010/2011 (1000 kr) faktisk utvikling Endring 140 butikker 133 butikker Januar - februar ,2 Januar - april ,0 Januar - juni ,1 Januar - august ,6 Januar - oktober ,0 Januar - desember ,3 Tabell 22 Tabell 23: Sentrale utviklingstrekk for, distriktsbutikker og dagligvarebutikker i Nord-Norge. Omsetningsendring 2010/2011 faktisk utvikling (%) 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin terminvis -4,2-4,0 4,3 0,5 2,5 1,6 terminvis -0,7-1,8 4,1 1,0 1,3 3,6 Dagligvarebutikker terminvis 3,8 1,5 5,6 3,0 3,8 4,0 Januar - april Januarfebruar Januarjuni Januar august Januar oktober Januar desember akkumulert -4,2-4,0-1,1-0,6 0,0 0,3 akkumulert -0,7-1,3 0,7 0,8 0,9 1,3 Dagligvarebutikker akkumulert 3,8 2,6 3,6 3,4 3,5 3,6 Tabell 23 34/36

35 Fylkesvis terminvis faktisk omsetningsutvikling Omsetning i 2010/2011 (1000 kr) Faktisk utvikling Endring Endring % % Nordland 2010: 71 / 2011: :136 / 2011: 130 Troms 2010: 38 / 2011: :89 / 2011: 84 Finnmark 2010: 31 / 2011: :44 / 2011: termin , ,0 2. termin , ,0 3. termin , ,2 4. termin , ,1 5. termin , ,0 6. termin , ,0 Totalt , ,2 1. termin , ,4 2. termin , ,5 3. termin , ,0 4. termin , ,1 5. termin , ,2 6. termin , ,3 Totalt , ,1 1. termin , ,2 2. termin , ,9 3. termin , ,6 4. termin , ,7 5. termin , ,9 6. termin , ,9 Totalt , ,1 Tabell 24 35/36

36 Oppsummering omsetningsutvikling Tabell 25: Faktisk og organisk omsetningsutvikling for i de ulike landsdelene i 2011, sett i forhold til Merkur-butikkenes omsetningsutvikling 2011 Faktisk utvikling Organisk utvikling Antall butikker Netto oms kr Netto oms kr Endring i prosent Antall butikker Netto oms kr Netto oms kr Endring i prosent 2010/ / / / 2011 Østlandet 88/ ,3 % ,3 % Agder/ Telemark 84/ ,8 % ,0 % Vestlandet 152/ ,6 % ,7 % Møre / Trøndelag 76/ ,6 % ,3 % Nord- Norge 140/ ,3 % ,9 % Norge 540/ ,6 % ,8 % Tabell 25 36/36

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // andre tertial 2017 Et godt andre tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. BUTIKKHANDELEN 2013 Denne rapporten tar for seg butikkhandelens utvikling fra 2012 til 2013. Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var fra 2012 til 2013.

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

kjøpesenterindeks NOVEMBER

kjøpesenterindeks NOVEMBER kjøpesenterindeks NOVEMBER - 2016 Snø og kulde i første del av november, Black Friday og en ekstra handledag ga 7 prosent vekst i november. Omsetningen Black Friday var 2,5 ganger høyere enn gjennomsnittlig

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken

Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu. mai 01 Målene for regional- og distriktspolitikken Nye mål i Meld. St.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Mineralgjødselstatistikk

Mineralgjødselstatistikk Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 27.02.2017 1 Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 Statistikken gjelder for mineralgjødsel omsatt til jordbruket i sesongen 2015 2016, dvs perioden 01.07.2015 30.06.2016.

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // første tertial Et sterkt første tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 2012 FAKTA OG ANALYSE Sammendrag - anleggsmarkedet 2012 Statens

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Butikkens samlede betydning for bygda

Butikkens samlede betydning for bygda Er det fortsatt behov for en statlig satsing på utkantbutikker? Utdrag fra rapporten "Merkur leker ikke butikk", Møreforskning (2014) Kommunal- og moderniseringdepartementets satsing på utkantbutikker

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene,

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Skriftserie 2000: 2 En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon Vedlegg 1 Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, 1995-99 Terje

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. BUTIKKHANDELEN 2014 Denne rapporten tar for seg butikkhandelens utvikling fra 2013 til 2014. Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var fra 2013 til 2014.

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Om Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) Innhold og datautlevering Beate Bartsch Seksjon for bedriftsregister Statistisk sentralbyrå Bedrifts- og foretaksregisteret

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 1.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 1. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 1. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 1. kvartal 213 Statens vegvesen hadde

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2016 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12. 31.12 31.12

Detaljer

HUSDYRGJØDSEL OG AVLØPSVANN SOM POTENSIELLE KILDER TIL FOSFORFORURENSNING FYLKESVISE FORSKJELLER

HUSDYRGJØDSEL OG AVLØPSVANN SOM POTENSIELLE KILDER TIL FOSFORFORURENSNING FYLKESVISE FORSKJELLER HUSDYRGJØDSEL OG AVLØPSVANN SOM POTENSIELLE KILDER TIL FOSFORFORURENSNING FYLKESVISE FORSKJELLER Fagtreff i Norsk Vannforening, Oslo, 12.oktober Ola Stedje Hanserud FOSFORBALANSEN I LANDBRUKSJORD P-balansen

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011 Analyse av nasjonale prøver i regning Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på., 8. og 9. trinn for. Sammendrag Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2011 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2011 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2011 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 28.09.2012 Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag I september økte antall nye stillinger registrert hos NAV Sør-Trøndelag med ni prosent sammenlignet med

Detaljer

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen

BRANSJEUTVIKLING Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen BRANSJEUTVIKLING 2016 Sentrale utviklingstrekk, prognoser og nøkkeltall for regnskapsbransjen INNHOLD SIDE 4-6 OMSETNING SIDE 7-8 OPPDRAGSMENGDE SIDE 9-10 PRISER SIDE 11-13 LØNNSOMHET Ansvarlig for bransjerapporten:

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mars 2006 Det var 5,7 meir trafikk i mars 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 5,0 meir trafikk med lette

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012.

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012. Analyse av nasjonale prøver i regning 12 Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 12. Sammendrag Guttene presterer

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2009 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2009 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2009 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2015 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

Andel av butikkomsetningen i 2012

Andel av butikkomsetningen i 2012 BUTIKKHANDELEN 2012 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2012. Rapporten tar i tillegg for seg utviklingen i de største bransjene og sommerhandelens betydning for

Detaljer