Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke."

Transkript

1 BUTIKKHANDELEN 2014 Denne rapporten tar for seg butikkhandelens utvikling fra 2013 til Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var fra 2013 til Her tar vi også spesielt for oss sommerhandelen i 2014 og hvor stor vi tror den blir i inneværende år. Deretter ser vi på utviklingen i de største bransjene før vi ser nærmere på utviklingen i de enkelte fylkene. Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. Noen definisjoner: Detaljhandel omfatter i denne rapporten også omsetning på bensinstasjoner. Butikkhandel er detaljhandel eksklusiv torghandel og detaljhandel utenom fast utsalgssted. Sommerhandel er handelen i juli og august. Kioskvarer på bensinstasjoner omfatter varegruppene dagligvarer, andre varer inkl. musikk og video samt matservering. Alle omsetningstall i denne rapporten er eksklusiv merverdiavgift. 418 MILLIARDER I BUTIKKOMSETNING Butikkhandelen i Norge omsatte i 2014 for 431 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift. Dette er 3 mer enn i Butikkene på Østlandet sto for nesten halvparten av denne omsetningen, mens butikkene på Vestlandet sto for vel en fjerdedel. Butikkene i Nord- Norge og Trøndelag sto for henholdsvis 9,5 og 9 av landets samlede butikkomsetning, mens butikkene på Sørlandet sto for 5,8. Nord-Norge 9,5 % Trøndelag 9,0 % Andel av butikkomsetningen i 2014 Vestlandet 26,1 % Østlandet 49,5 % Sørlandet 5,8 % 1

2 Vest-Agder Sogn og Fjordane Rogaland Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Vestfold Østfold Akershus Hordaland Buskerud Oppland Nord-Trøndelag Aust-Agder Nordland Finnmark Telemark Troms Hedmark Oslo NORGE Sørlandet Vestlandet Trøndelag Østlandet Nord-Norge Prosent STØRST VEKST PÅ SØRLANDET Størst framgang i 2014 hadde butikkhandelen på Sørlandet som omsatte for 3,7 mer enn i Både på Vestlandet og i Trøndelag økte butikkene omsetningen med 3,2, mens butikkhandelen på Østlandet og Nord-Norge omsatte for henholdsvis 2,8 og 2,7 mer enn i VEST-AGDER PÅ VEKSTTOPPEN. OSLO I BUNN. Butikkene i Vest-Agder økte omsetningen mest med 4,2 i Etter Vest-Agder følger tre Vestlandsfylker, Sogn og Fjordane med 3,6 vekst og Rogaland og Møre og Romsdal, begge med 3,3 vekst i butikkomsetningen i fjor. Også i Sør-Trøndelag økte butikkene omsetningen med 3,3, mens veksten på Østlandet var størst i Østfold og Vestfold der butikkene økte omsetningen med 3,2 i Også i Akershus, Hordaland og Buskerud var veksten litt høyere enn veksten på landsbasis i fjor, mens butikkene i Oppland, Nord-Trøndelag og Aust-Agder hadde 3 vekst, det samme som veksten på landsbasis i fjor. I Nord-Norge lå veksten i alle tre fylker under landsgjennomsnittet. Best utvikling i vår nordligste landsdel i fjor hadde butikkene i Nordland med 2,9, mens veksten i Finnmark og Troms var henholdsvis 2,8 og 2,3. Butikkene i Telemark økte omsetningen med 2,7, mens butikkene i Hedmark og Oslo hadde minst framgang i fjor med 2,3 og 2,0 omsetningsøkning fra ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Omsetningsendring i butikkhandelen Etter fylke og landsdel. HØYEST OMSETNING PER INNBYGGER I TRØNDELAG På landsbasis økte butikkomsetningen per innbygger med 2 i fjor, fra kroner ekskl. mva. i 2013 til kroner i Etter landsdel var butikkomsetningen per innbygger høyest i Trøndelag med kroner. På Sørlandet var butikkomsetningen per innbygger kroner, mens den var på kroner i Nord-Norge når merverdiavgiften ikke medregnes. På Vestlandet omsatte butikker, kiosker og bensinstasjoner for kroner per innbygger og på Østlandet for kroner per innbygger. Veksten i omsetning per innbygger var i fjor størst på Sørlandet med 2,6 og minst på Østlandet med 1,6 2

3 Sør-Trøndelag Aust-Agder Finnmark Hordaland Akershus Oppland Buskerud Troms Telemark Nordland Vest-Agder Rogaland Nord-Trøndelag Oslo Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hedmark Vestfold Østfold NORGE Trøndelag Sørlandet Nord-Norge Vestlandet Østlandet Kroner ekskl. mva. På Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge økte omsetningen per innbygger i 2014 med 2,5, 2,2 og 1,9. I 12 av landets 19 fylker var omsetningen per innbygger i 2014 høyere enn landsgjennomsnittet på kroner. Høyest omsetning per innbygger var det i fjor i Sør- Trøndelag med kroner, mens omsetningen per innbygger var nest høyest i Aust- Agder med kroner. I Finnmark, Hordaland, Akershus, Oppland, Buskerud og Troms var butikkomsetningen per innbygger i fjor litt over kroner. I ytterligere fem fylker var omsetningen per innbygger høyere enn landsgjennomsnittet. I Oslo og Møre og Romsdal var omsetningen per innbygger i fjor litt over og litt under kroner. Dersom omsetningen til bensinstasjonene holdes utenfor ville butikkhandelen i Oslo hatt nest størst omsetning per innbygger etter Sør-Trøndelag. I Sogn og Fjordane og i Hedmark omsatte fylkenes butikker, kiosker og bensinstasjoner for ca kroner i Minst omsetning per innbygger er det i Vestfold og Østfold med omtrent og kroner når merverdiavgiften ikke medregnes. Den lave omsetningen i Hedmark, Vestfold og Østfold skyldes at butikkene i disse fylkene har betydelig konkurranse fra grensebutikkene i Sverige. Grensehandelen fra Strømstad, Charlottenberg og Töckfors var i 2014 på millioner kroner (inkl. mva.) i følge Statistisk sentralbyrå. Grensehandelssentrene til Olav Thon Gruppen omsatte totalt for millioner svenske kroner inkl. mva. i 2014, en økning på 5,7 fra Omsetning per innbygger Etter fylke og landsdel OMSATTE FOR 74,5 MILLIARDER KRONER I JULI OG AUGUST Sommeren er viktig for butikkhandelen. I enkelte deler av landet er omsetningen i de to sommermånedene juli og august viktigere enn julehandelen. I 2014 omsatte butikkhandelen for 74,5 milliarder kroner i de to sommermånedene juli og august. Dette er litt over 1,4 milliarder kroner eller 1,9 mer enn omsetningen i de samme to sommermånedene i I omsetningstallet på 74,5 milliarder kroner inngår ikke torghandel og detaljhandel utenom fast utsalgssted, dvs. omsetningen til norske nettbutikker og omsetning via homeparties. Totalt utgjorde dette nesten 2,5 milliarder kroner i juli-august i

4 I perioden juli-august i 2014 var det bare i Nordland og Nord-Trøndelag at omsetningsveksten i denne perioden var større enn i resten av året i fjor, Butikkene i Nordland økte omsetningen med 5,1 i juli-august, mens de i resten av 2014 hadde en vekst på 2,4. I Nord-Trøndelag økte omsetningen i de to sommermånedene med 3,1 mot 3 resten av I Finnmark var veksten i juli-august den samme som i resten av året, mens omsetningsøkningen i butikkhandelen i de 16 øvrige fylkene var mindre i juli-august enn gjennomsnittet for de ti øvrige månedene i At butikkhandelen hadde mindre vekst i juli-august i fjor enn gjennomsnittet i de øvrige månedene kan skyldes at veksten i juli-august 2013 var klart høyere enn gjennomsnittet for de ti øvrige månedene i Sommerværet i 2013 var bedre enn sommerværet i 2012 og mesteparten av vekstomslaget kom trolig i 2013 selv om været sommeren 2014 også var bra. Det fine sommerværet i Norge i 2014 synes heller ikke å ha påvirket reiselysten i særlig grad da flytrafikken i juli i 2014 økte med 2,5 sammenlignet med juli i ,1 Omsetningsendring (%) juli-august 2014 sammenlignet med juli-august ,5 3,4 3,1 3,1 2,9 2,7 2,7 2,6 2,6 2,3 2,3 1,9 1,9 1,8 1,2 1,1 0,8 0,6 0,6 Sommerhandelen utgjorde nesten en femtedel av årsomsetningen på Sørlandet For butikkhandelen i Norge utgjorde omsetningen i de to sommermånedene 17,3 av årsomsetningen i Størst betydning hadde sommerhandelen i fjor på Sørlandet der omsetningen i juli og august sto for hele 19,6 av årsomsetningen. I fjor omsatte butikkhandelen på Sørlandet for litt over 4,9 milliarder kroner i disse to sommermånedene. Dette er 335 millioner kroner mer enn omsetningen i de to siste månedene i fjor. I Aust-Agder omsatte butikkhandelen for 17 mer i juli-august enn i november-desember i fjor. Også i Vest-Agder, Vestfold og Sogn og Fjordane var omsetningen litt høyere i de to sommermånedene enn i de to siste månedene i fjor. I Nord-Norge utgjorde sommerhandelen 18,2 av samlet omsetning i I denne landsdelen er omsetningen i juli-august nesten like høy som i november-desember. I Trøndelag utgjorde omsetningen i juli og august 17,6 av omsetningen i 2014, mens den på Vestlandet og Østlandet utgjorde henholdsvis 17,0 og 16,9 av det som ble omsatt totalt i butikkhandelen i disse to landsdelene i

5 Sommeren er vesentlig viktigere for butikkhandelen i Aust-Agder enn for butikkhandelen i Oslo. For bedriftene i Aust-Agder utgjorde detaljomsetningen i juli og august hele 20,5 av omsetningen i For butikkhandelen i Oslo utgjorde omsetningen i de to sommermånedene 15,6 av omsetningen i En forklaring til denne betydelige forskjellen er at en stor del av Oslos befolkning reiser ut av fylket på sommerferie, mens mange sommerturister drar til Sørlandet om sommeren. SOMMERHANDEL (juli-august) 2014 FYLKE Millioner kroner ekskl. mva. Andel av årsomsetning Rangering ØSTFOLD ,6 10 AKERSHUS ,4 18 OSLO ,6 19 HEDMARK ,5 11 OPPLAND ,5 6 BUSKERUD ,0 15 VESTFOLD ,5 5 TELEMARK ,4 7 AUST-AGDER ,5 1 VEST-AGDER ,9 2 ROGALAND ,5 17 HORDALAND ,9 16 SOGN OG FJORDANE ,9 3 MØRE OG ROMSDAL ,3 14 SØR-TRØNDELAG ,4 13 NORD-TRØNDELAG ,1 9 NORDLAND ,7 4 TROMS ,4 12 FINNMARK ,3 8 NORGE ,3 Østlandet ,9 Sørlandet ,6 Vestlandet ,0 Trøndelag ,6 Nord-Norge ,2 Sommerhandelen utgjorde en tredjedel av omsetningen på Hvaler I mange kommuner er de to sommermånedene juli og august svært viktige for handelsnæringen. I 17 kommuner sto omsetningen i juli og august i fjor for mer enn en fjerdedel av årsomsetningen. I om lag hver tredje kommune utgjorde omsetningen i juli og august i fjor mer enn en femtedel av omsetningen i I Hvaler i Østfold og i Moskenes i Nordland utgjorde omsetningen i de to sommermånedene i fjor mer enn 30 av årsomsetningen, mens den i Aurland i Sogn og Fjordane og Tjøme i Vestfold utgjorde 29,5 og 28,9. I omsetningen til kommunene inngår også omsetning i torghandel og 5

6 detaljhandel utenom butikk (som omfatter bl.a. omsetning til norske nettbutikker og homeparties). SOMMERHANDEL (juli-august) 2014 KOMMUNE Andel av FYLKE årsomsetning HVALER ØSTFOLD 33,2 MOSKENES NORDLAND 31,6 AURLAND SOGN OG FJORDANE 29,5 TJØME VESTFOLD 28,9 NAMSSKOGAN NORD-TRØNDELAG 27,4 LOM OPPLAND 27,2 EIDFJORD HORDALAND 26,9 TRÆNA NORDLAND 26,5 KRAGERØ TELEMARK 26,4 RISØR AUST-AGDER 25,8 HAMARØY NORDLAND 25,7 SOLUND SOGN OG FJORDANE 25,7 ENGERDAL HEDMARK 25,7 KVÆNANGEN TROMS 25,5 VEGA NORDLAND 25,4 FLAKSTAD NORDLAND 25,4 NORDDAL MØRE OG ROMSDAL 25,0 STRANDA MØRE OG ROMSDAL 24,9 RØDØY NORDLAND 24,8 KVALSUND FINNMARK 24,7 AREMARK ØSTFOLD 24,6 ULLENSVANG HORDALAND 24,5 TVEDESTRAND AUST-AGDER 24,4 LOPPA FINNMARK 24,2 LURØY NORDLAND 23,8 Sommerhandler for 100 milliarder kroner i år. Butikker, kiosker og bensinstasjonene omsatte i juli og august i 2014 for 74,5 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift. I forbrukerkroner, dvs. medregnet merverdiavgift, ble det i 2014 handlet for snaue 91 milliarder kroner. I juli og august i år anslår Hovedorganisasjonen Virke at det vil bli handlet for omtrent 94 milliarder kroner inkl. mva i butikker, kiosker og bensinstasjoner i Norge. I tillegg anslås det at nordmenn handle for ca. 3,5 milliarder kroner fra norske og utenlandske nettbutikker, for rundt 2,5 milliarder kroner på dagsturer til utlandet og for ca. 300 millioner kroner på homeparties og annen handel utenom utsalgsted i juli og august i år. Samlet handel i juli og august blir rundt 100 milliarder kroner inkl. mva. 6

7 MAT OG DRIKKE UTGJØR NESTEN HALVPARTEN AV OMSETNINGEN Butikkhandelen med mat og drikke, dvs. butikkhandelen med dagligvarer, kioskvarer og andre nærings- og nytelsesmidler inklusive salg av vin og brennevin sto for 42,9 av butikkomsetningen i Norge i Inkluderes også salget av dagligvarer og kioskvarer på bensinstasjoner er andelen 44,6. Nest størst omsetningsmessig er bensinstasjonene eller detaljhandel med drivstoff til motorvogner som næringsgruppen heter i statistikken fra Statistisk sentralbyrå med 11,3. Deretter følger kleshandelen med en andel på 7,4, fulgt av byggevarehusene, apotekene og møbelhandelen med 5,4, 4,2 og 4,0. Elektrohandelen og sportsbutikkene sto for henholdsvis 3,4 og 3,2 av samlet butikkomsetning på 431 milliarder kroner ekskl. mva. i Øvrige butikkhandel hadde til sammen 18,2 av total butikkomsetning i fjor. Apotekene 4,2 % Møbelhandel 4,0 % Elektrohandel 3,4 % Sportshandel 3,2% Bransjenes andel av butikkomsetningen i 2014 Bensinstasjoner 11,3 % Dagligvarebutikker, kiosker, spesialbutikker nærings- og nytelsesmidler * 42,9 % Kleshandel 7,4 % Byggevarehus 5,4 % Øvrig butikkhandel 18,2 % *Salg av kioskvarer på bensinstasjoner inngår i omsetningen til bensinstasjonene APOTEKENE ØKTE OMSETNINGEN MEST OGSÅ I 2014 For andre år på rad hadde apotekene størst omsetningsøkning av de største detaljhandelsbransjene. Omsetningen i 2014 økte med hele 8,6 etter god vekst både i 1. og 2. halvår. Byggevarehusene endte opp med en vekst på 6,1 i fjor, etter hele 10,8 vekst i 1. halvår. I 2. halvår falt veksttakten til 2,2. Dagligvarebutikker, kiosker og andre spesialbutikker med nærings- og nytelsesmidler hadde en samlet vekst på 4 i 2014, mens sportsbutikkene økte omsetningen med 3,5 etter at veksttakten økte fra 1 i 1. halvår til 5,7 i 2. halvår. Elektrobutikkene snudde 7

8 en nedgang på 0,4 i 1. halvår til en årsvekst i fjor på 2,5, mens omsetningen i møbelbutikkene og klesbutikkene økte med 1 og 0,9 etter at veksten i disse to bransjene også tok seg opp i 2. halvår. Øvrig butikkhandel hadde i 2014 en vekst i omsetningen på 2,5, mens butikkhandelen totalt gikk opp med 3 fra 2013 til ,6 Omsetningsendring etter bransje ,1 4 3,5 3 2,5 2,5 1 0,9-1,4 Kilde: Statistisk sentralbyrå BRANSJEUTVIKLING Nedenfor omtales utviklingen i de bransjene som er omtalt i denne rapporten. BUTIKKHANDEL MED MAT OG DRIKKE I 2014 omsatte butikker med salg mat og drikke 1 for 192,5 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift. Dagligvarebutikkene sto for 82,7 av denne omsetningen. Landets vinmonopolutsalg og taxfreebutikker sto for 7,6, mens omsetningen i kioskene og salget av kioskvarer på bensinstasjoner utgjorde 6,4. Spesialbutikker som frukt og grønnsakbutikker, kjøtt- og kjøttvarebutikker, fiskebutikker, bakerier og konditorier, kaffe- og tebutikker og helsekostbutikker sto til sammen for 3,4 av omsetningen. 1 Mat og drikke omfatter: Butikkhandel med bredt utvalg av næringsmidler m.m (dagligvare), kioskhandel med bredt utvalg av næringsmidler m.v(kiosker), butikkhandelen med vin og brennevin, andre spesialforretninger med nærings- og nytelsesmidler og salg av kioskvarer på bensinstasjoner. 8

9 Omsetning av mat og drikke samt andre dagligvarer etter butikktype 2014 Kiosker og kioskvarer på bensinstasjoner 6,4 % Vinmonopol og taxfree-butikker 7,6 % Andre spesialbutikker (frukt, grønt, fisk, kjøtt, bakevarer, tobakk, helsekost og kaffe og te) 3,4 % Dagligvarebutikker 82,7 % Omsetningen i butikkhandelen med mat og drikke økte på landsbasis med 4,0 i Størst vekst hadde bransjen på Vestlandet med 4,5 der veksten i alle fire fylker lå på rundt 4,5. Størst vekst på Vestlandet og også på landsbasis var det i Møre og Romsdal med 4,7. I Trøndelag økte omsetningen av mat og drikke med 4,3 i begge trøndelagsfylkene. Omsetningen av mat og drikke på Sørlandet gikk opp med 4 fra 2013 til Her var økningen i fjor størst i Aust-Agder. På Østlandet økte omsetningen med 3,8. Av de åtte fylkene på Østlandet hadde fire fylker mer enn 4 vekst innen mat og drikke, mens omsetningen i Hedmark og Østfold bare økte med 1,6 og 2,5 i fjor. I Nord-Norge økte butikkene innen mat og drikke omsetningen med 3,3. Veksten var her høyest i Nordland med 3,5. På landsbasis omsatte butikkhandelen med mat og drikke for kroner (ekskl. mva) per innbygger i 2014, en økning på 2,8 fra året før. Høyest omsetning per innbygger hadde butikkene i Oppland med vel kroner. Nest høyest omsetning per innbygger hadde butikkhandelen med mat og drikke i Troms med kroner. Butikkene innen mat og drikke i Sogn og Fjordane omsatte i fjor for kroner per innbygger. Også i Nordland og Finmark omsatte butikkhandelen med mat og drikke for mer enn kroner per innbygger i fjor. I ytterligere åtte fylker ligger omsetningen per innbygger over landsgjennomsnittet på snaue kroner. Klart minst omsetning per innbygger hadde butikkhandelen med mat og drikke i Østfold der det bare ble omsatt mat og drikke for snaue kroner per innbygger i fjor. Den lave omsetningen per innbygger i dette fylket skyldes at mange handler mat- og drikkevarer i Sverige. Omsetningen av mat og drikke i Østfold er 18 mindre enn omsetningen per innbygger på landsbasis og nesten 25 mindre enn i Oppland. 9

10 MAT OG DRIKKE Fylke Omsetning 2014 Omsetning per innbygger Mill. kr. ekskl. (kroner ekskl. mva. fra 2013 mva.) Rangering omsetning per innbygger ØSTFOLD , AKERSHUS , OSLO , HEDMARK , OPPLAND , BUSKERUD , VESTFOLD , TELEMARK , AUST-AGDER , VEST-AGDER , ROGALAND , HORDALAND , SOGN OG FJORDANE , MØRE OG ROMSDAL , SØR- TRØNDELAG , NORD- TRØNDELAG , NORDLAND , TROMS , FINNMARK , NORGE , Dagligvarer Omsetningen i dagligvarebutikkene utgjorde nesten 83 av omsetningen i butikkhandelen med mat og drikke i På landsbasis omsatte dagligvarebutikkene for 159 milliarder kroner, en økning på 4,4 fra Størst økning i fjor hadde dagligvarebutikkene på Vestlandet der omsetningen gikk opp med 5 fra 2013 til Dagligvarebutikkene i Møre og Romsdal og Hordaland økte omsetningen med 5,3 og 5,1, mens veksten i de to øvrige fylkene på Vestlandet var 4,7. I Trøndelag økte omsetningen i dagligvarebutikkene med 4,9 etter 5,1 vekst i Nord- Trøndelag og 4,8 vekst i Sør-Trøndelag. På Sørlandet økte dagligvarebutikkene omsetningen med 4,4. Veksten var omtrent like høy i Aust-Agder og Vest-Agder. Dagligvarebutikkene på Østlandet omsatte for 4,1 mer i fjor enn i Størst økning i denne delen av landet hadde dagligvarebutikkene i Oslo med 5,3, mens butikkene i Hedmark hadde minst vekst med 1,6. I Nord-Norge hadde dagligvarebutikkene i fjor en vekst på 3,6. Økningen i Finnmark var på 3, mens dagligvarebutikkene i Troms og Nordland omsatte for 3,6 og 3,7 mer enn i

11 Omsetningen per innbygger var i fjor høyest i Nord-Norge med kroner og lavest på Østlandet med kroner. På Vestlandet og Sørlandet samt i Trøndelag var omsetningen per innbygger i dagligvarebutikkene på henholdsvis , og kroner i På landsbasis omsatte dagligvarebutikkene i fjor for kroner per innbygger når merverdiavgiften ikke medregnes. Størst vekst i omsetningen per innbygger i dagligvarebutikkene var det i fjor i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal med 4,5, mens omsetningen per innbygger økte med 4,4 i Sogn og Fjordane. Minst vekst per innbygger hadde i fjor dagligvarebutikkene i Hedmark og Østfold med 1,2 og 1,6. DAGLIGVARER Fylke Omsetning 2014 Omsetning per innbygger Mill. kr. ekskl. (kroner ekskl. mva. fra 2013 mva.) Rangering omsetning per innbygger ØSTFOLD , AKERSHUS , OSLO , HEDMARK , OPPLAND , BUSKERUD , VESTFOLD , TELEMARK , AUST-AGDER , VEST-AGDER , ROGALAND , HORDALAND , SOGN OG FJORDANE , MØRE OG ROMSDAL , SØR- TRØNDELAG , NORD- TRØNDELAG , NORDLAND , TROMS , FINNMARK , NORGE ,

12 Kiosker og kioskhandel på bensinstasjoner Omsetningen i kioskene og bensinstasjonenes salg av kioskvarer, dvs. salg av dagligvarer og andre varer inkl. musikk og video samt matservering, økte i 2014 med 0,5. Omsetningen i kioskene gikk i fjor ned med 2,9, mens estimert salgsvekst av kioskvarer på bensinstasjoner er 2,9. Det er økt matservering som er den viktigste driveren i salget av kioskvarer på bensinstasjonene. Omsetningen i kioskene og kiosksalget på bensinstasjonene var i 2014 på millioner kroner fordelt på millioner i kioskene og millioner på bensinstasjonene. Omsetningen i kioskene gikk ned i 14 av landets 19 kommuner, mens kiosksalget på bensinstasjonene viste en liten tilbakegang i bare ett fylke. Samlet falt omsetningen i kioskene og salget av kioskvarer på bensinstasjoner bare i fem fylker. Utviklingen i landsdelene viser at omsetningen gikk ned med 1,5 i Trøndelag og med 1,3 på Vestlandet. I Nord-Norge økte omsetningen i kioskene og salget av kioskvarer på bensinstasjonene med 0,5, mens veksten på Østlandet og Sørlandet var henholdsvis 1,5 og 3,1. Størst økning i fjor var det i Vest-Agder der omsetningen gikk opp med 4,5, mens omsetningen i kioskene og salget på bensinstasjonene i Troms gikk mest ned med 4,3. Kioskhandelen og kiosksalget på bensinstasjonene var i fjor på kroner per innbygger. Høyest omsetning per innbygger var det i Finnmark med kroner. Nordland, Oppland og Troms fulgte deretter med 2 839, og kroner per innbygger. På femteplass fulgte Oslo med kroner per innbygger. Ser vi bare på kioskene ligger Oslo klart på topp med en omsetning på kroner per innbygger. Finnmark og Troms er nærmest Oslo med en omsetning per innbygger på og kroner. Minst omsetning per innbygger i fjor hadde kioskene i Telemark med 495 kroner. 12

13 KIOSKER OG KIOSKHANDEL PÅ BENSINSTASJONER Fylke Omsetning 2014 Omsetning per innbygger Mill. kr. ekskl. (kroner ekskl. mva. fra 2013 mva.) Rangering omsetning per innbygger ØSTFOLD 661 0, AKERSHUS , OSLO , HEDMARK 504 0, OPPLAND 526 1, BUSKERUD 651 2, VESTFOLD 536 0, TELEMARK 393 1, AUST-AGDER 291 1, VEST-AGDER 361 4, ROGALAND 988 1, HORDALAND , SOGN OG FJORDANE 243 3, MØRE OG ROMSDAL 499-5, SØR- TRØNDELAG 761-0, NORD- TRØNDELAG 334-3, NORDLAND 684 3, TROMS 446-4, FINNMARK 272 2, NORGE , Andre spesialbutikker I butikkhandelen med andre nærings- og nytelsesmidler, eksklusiv salg av vin og brennevin, økte omsetningen i 2014 med 2,5 til millioner kroner. Vel 35 av denne omsetningen sto bakerier og konditorier for, mens helsekostbutikker og tobakksbutikker hver sto for rundt 18. Den høye andelen til tobakksbutikkene skyldes at omsetningen av tobakksvarer på flyplassene inngår i omsetningstallene. Størst vekst av spesialbutikkene i fjor hadde butikker som faller inn under kategorien Andre spesialbutikker med nærings- og nytelsesmidler med 9,5. Helsekost- og tobakksbutikkene hadde en vekst på 2,9 og 2,6, mens bakeriene - og konditoriene hadde en vekst på 1,9. 13

14 Annen Omsetning i spesialbutikker med nærings- og nytelsesmidler butikkhandel (unntatt butikkhandel med vin og brennevin) i 2014 med drikkevarer 1,2 % Andre spesialbutikker med nærings- og nytelsemidler 11,4 % Fiskebutikker 5,9 % Frukt- og grøntbutikker 4,4 % Kjøtt- og kjøttvarebutikker 3,5 % Tobakkbutikker 18,0 % Kaffe- og tebutikker 2,0 % Helsekostbutikker 18,3% Bakeri og konditorier m.v 35,3 % Kilde: Statistisk sentralbyrå og Vinmonopolet Størst vekst i denne type spesialbutikker var det i Finnmark der omsetningen gikk opp med hele 27,8. Også i Sogn og Fjordane, Troms og Møre og Romsdal var veksten høy med 7,8, 6,9 og 6,8. Også i Akershus (5,1 %), Buskerud (3,4 %) og Vestfold (2,9 %) var veksten i fjor høyere enn veksten på landsbasis. Etter kraftig økning i 2013 gikk omsetningen i Vest-Agder ned med 7,5 i Også i Telemark og Rogaland gikk omsetningen ned fra 2013 til Totalt omsatte butikkene i denne bransjen for kroner per innbygger i Høyest omsetning per innbygger var det i Akershus og Oslo der spesialbutikkene omsatte for henholdsvis og kroner per innbygger. I Akershus trekker omsetningen på Oslo Lufthavn Gardermoen opp omsetningen per innbygger. I Telemark ble det omsatt for mindre enn 300 kroner per innbygger i spesialbutikkene med nærings- og nytelsesmidler i fjor, mens omsetningen i Hedmark og Sogn og Fjordane var på beskjedne 325 og 369 kroner per innbygger. 14

15 SPESIALBUTIKKER MED NÆRINGS- OG NYTELSESMIDLER 1) Fylke Omsetning 2014 Omsetning per innbygger Mill. kr. ekskl. (kroner ekskl. mva. fra 2013 mva.) Rangering omsetning per innbygger ØSTFOLD 367 2, AKERSHUS , OSLO , HEDMARK 63 0, OPPLAND 104 1, BUSKERUD 216 3, VESTFOLD 223 2, TELEMARK 51-2, AUST-AGDER 80 2, VEST-AGDER 202-7, ROGALAND 549-0, HORDALAND 711 1, SOGN OG FJORDANE 40 7, MØRE OG ROMSDAL 259 6, SØR- TRØNDELAG 207 2, NORD- TRØNDELAG 186 2, NORDLAND 162 1, TROMS 121 6, FINNMARK 30 27, NORGE , )Omfatter frukt- og grøntbutikker, kjøttbutikker, fiskebutikker, konditorier, tobakksbutikker, helsekostbutikker og kaffe- og tebutikker. Butikkhandel med vin og brennevin Vinmonopolene og taxfreebutikkene på flyplassene omsatte for 14,6 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift i Dette er en økning på 3,5 fra Omsetningen i vinmonopolutsalgene økte med 1,3 fra 2013 til 2014, mens taxfreesalget av øl, vin og brennevin på flyplassene økte med omlag 10. Taxfreesalget utgjorde i 2014 rundt 13,5 av omsetningen i butikkhandelen med vin og brennevin. 15

16 VINMONOPOL- OG TAXFREESALG AV VIN OG BRENNEVIN Fylke Omsetning 2014 Omsetning per innbygger Mill. kr. ekskl. (kroner ekskl. mva. fra 2013 mva.) Rangering omsetning per innbygger ØSTFOLD 576 2, AKERSHUS , OSLO , HEDMARK 429 2, OPPLAND 508 3, BUSKERUD 660 2, VESTFOLD 725 2, TELEMARK 395 2, AUST-AGDER 262 3, VEST-AGDER 396 3, ROGALAND , HORDALAND , SOGN OG FJORDANE 228 2, MØRE OG ROMSDAL 599 3, SØR- TRØNDELAG 843 2, NORD- TRØNDELAG 418 5, NORDLAND 711 2, TROMS 476 4, FINNMARK 186 1, NORGE , Butikkhandelen med vin og brennevin hadde størst vekst i Akershus, Rogaland og Nord- Trøndelag i I disse tre fylkene økte omsetningen med henholdsvis 6,9, 5,6 og 5,1. I alle tre fylkene bidro økt salg på flyplassene til den høye veksttakten. Svakest utvikling i fjor var det i Oslo det omsetningen i vinmonopolutsalgene var den samme i 2014 som i I Finnmark og Telemark økte omsetningen med 1,7, mens økningen var på 2,1 og 2,2 i Østfold og Hedmark. Ser vi bort fra flyplassomsetningen ved Moss Lufthavn Rygge, økte omsetningen av vin og brennevin i Østfold med 0,9 i fjor. På landsbasis omsatte vinmonopolutsalgene og taxfreebutikkene for kroner ekskl. mva per innbygger i Vinmonopolutsalgene og taxfreebutikkene i Akershus, Oslo og Nord- Trøndelag har høyest omsetning per innbygger. 16

17 BENSINSTASJONER Bensinstasjonene omsatte for omtrent 48,8 milliarder kroner ekskl. mva i 2014, en nedgang på 1,4 fra Salg av drivstoff og smøreoljer utgjør rundt 80 av denne omsetningen, mens salg av kioskvarer står for om lag 15. Verkstedstjenester, salg av bilrekvisita, utleie og spill/kommisjon utgjør de resterende fem ene av omsetningen. Omsetningsnedgangen i fjor skyldes først og fremst redusert drivstoffomsetning, bl.a. som følge av reduserte bensin- og dieselpriser høsten BENSINSTASJONER Fylke Omsetning 2014 Omsetning per innbygger Mill. kr. ekskl. (kroner ekskl. mva. fra 2013 mva.) Rangering omsetning per innbygger ØSTFOLD , AKERSHUS , OSLO , HEDMARK , OPPLAND , BUSKERUD , VESTFOLD , TELEMARK , AUST-AGDER , VEST-AGDER , ROGALAND , HORDALAND , SOGN OG FJORDANE , MØRE OG ROMSDAL , SØR- TRØNDELAG , NORD- TRØNDELAG , NORDLAND , TROMS , FINNMARK 976 1, NORGE , Bensinstasjonene i 15 av landets 19 fylker opplevde salgsnedgang i Størst nedgang var det i Oslo og Møre og Romsdal der omsetningen i fjor gikk ned med 4,3 og 4,2. Omsetningen i Hordaland gikk ned med 3, mens bensinstasjonene i Sør-Trøndelag omsatte for 2,8 mindre enn i I Hedmark og Buskerud falt omsetningen med om lag 2. I Oppland og Østfold gikk omsetningen i bensinstasjonene ned med 1,4 og 1,2, mens nedgangen var under en i Vestfold, Telemark, Rogaland, Nord- Trøndelag, Vest-Agder og Sogn og Fjordane. I Akershus og Aust-Agder økte 17

18 bensinstasjonene omsetningen med 0,3 og 1 i fjor, mens stasjonene i Nordland og Finnmark hadde en vekst på 1,8 fra 2013 til Høyest omsetning per innbygger i 2014 hadde bensinstasjonene i Oppland og Finnmark med henholdsvis og kroner. Minst omsetning per innbygger hadde bensinstasjonene i Oslo med kroner. På landsbasis omsatte bensinstasjonene for kroner per innbygger i BUTIKKHANDEL MED APOTEKVARER Butikkhandelen med apotekervarer økte omsetningen med hele 8,6 til 17,9 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift i Den sterke omsetningsøkningen i fjor skyldes dels økte priser pga. svekket krone, dels åpning av mange nye apotek. Størst vekst hadde apotekene på Vestlandet og Østlandet med 9,6 og 8,6. I Nord-Norge økte omsetningene i apotekene med 7,9, mens veksten på Sørlandet og i Trøndelag var 7,5. BUTIKKHANDEL MED APOTEKVARER Fylke Omsetning 2014 Omsetning per innbygger Mill. kr. ekskl. (kroner ekskl. mva. fra 2013 mva.) Rangering omsetning per innbygger ØSTFOLD , AKERSHUS , OSLO , HEDMARK 889 7, OPPLAND 716 7, BUSKERUD , VESTFOLD 864 8, TELEMARK , AUST-AGDER 427 7, VEST-AGDER 619 7, ROGALAND , HORDALAND , SOGN OG FJORDANE 336 6, MØRE OG ROMSDAL 813 8, SØR- TRØNDELAG 997 7, NORD- TRØNDELAG 464 7, NORDLAND 943 7, TROMS 550 8, FINNMARK 277 9, NORGE ,

19 I tre fylker, Buskerud, Rogaland og Telemark hadde apotekene tosifret vekst, med henholdsvis 14,9, 11,7 og 10,2. I ytterligere tre fylker, Hordaland, Finnmark og Østfold, var veksten i 2014 høyere enn landsgjennomsnittet på 8,6. Minst vekst i fjor hadde apotekene i Oslo med 6,5. Apotekene omsatte i 2014 for kroner per innbygger. På topp ligger apotekene i Nord- Norge med en omsetning på kroner per innbygger. På Østlandet og på Sørlandet omsatte apotekene for henholdsvis og kroner per innbygger, mens omsetningen per innbygger i Trøndelag og på Vestlandet var henholdsvis og kroner. Høyest omsetning per innbygger i 2014 hadde apotekene i Hedmark med kroner, mens omsetningen per innbygger var minst i Sogn og Fjordane med kroner. BUTIKKHANDEL MED KLÆR Fortsatt prisnedgang på klær bidro til at landets klesbutikker bare økte omsetningen med 0,9 til milliarder kroner i Best utvikling hadde klesbransjen på Sørlandet og i Trøndelag der omsetningen økte med 2,1 og 2,0. På Sørlandet var det økt handel i Vest-Agder som sørget for veksten, mens veksten i Trøndelag var den samme i både Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag. Klesbutikkene på Østlandet økte omsetningen med 1,1 fra 2013 til På Østlandet var veksten høyest i Hedmark. 2,3 omsetningsvekst i Møre og Romsdal sørget for at klesbutikkene økte omsetningen med 0,4 i I Nord-Norge omsatte klesbutikkene omtrent for det samme som i I denne delen av landet var det økt handel i Troms som sørget for at klesbutikkene i Nord- Norge unngikk omsetningsnedgang. I 12 fylker økte klesbutikkene omsetningen i fjor. På veksttoppen lå klesbutikkene i Vest- Agder og Hedmark med en vekst på 4,4 og 3,9. I de seks fylkene der klesbutikkene opplevde salgsnedgang i fjor var nedgangen størst i Finnmark og Aust-Agder med 2,1 og 2,7. På landsbasis omsatte klesbutikkene for kroner per innbygger i På Østlandet omsatte klesbutikkene for kroner ekskl. mva. per innbygger, mens klesbutikkene i Trøndelag omsatte for kroner per innbygger. På Vestlandet omsatte klesbutikkene for kroner per innbygger, mens klesbutikkene på Sørlandet og i Nord-Norge omsatte for og kroner per innbygger i Høyest omsetning per innbygger i 2014 hadde klesbutikkene i Oslo, Sør-Trøndelag og Vest- Agder med henholdsvis 9 160, og kroner. Minst omsetning per innbygger hadde Hedmark og Finnmark der klesbutikkene bare omsatte for og kroner per innbygger. Dette er om lag 30 mindre enn landsgjennomsnittet. 19

20 BUTIKKHANDEL MED KLÆR Fylke Omsetning 2014 Omsetning per innbygger Mill. kr. ekskl. (kroner ekskl. mva. fra 2013 mva.) Rangering omsetning per innbygger ØSTFOLD , AKERSHUS , OSLO , HEDMARK 838 3, OPPLAND 982 2, BUSKERUD , VESTFOLD , TELEMARK 894-1, AUST-AGDER 526-2, VEST-AGDER , ROGALAND , HORDALAND , SOGN OG FJORDANE 560 0, MØRE OG ROMSDAL , SØR- TRØNDELAG , NORD- TRØNDELAG 649 2, NORDLAND , TROMS 984 1, FINNMARK 333-2, NORGE , BUTIKKHANDELEN MED SPORTSUTSTYR Etter svak start på året tok omsetningen i sportsbutikkene seg betydelig opp i 2. halvår slik at omsetningen på årsbasis økte med 3,5 til millioner kroner. Størst økning var det i Nord-Norge der økt handel i Nordland bidro mest til at sportsbutikkene i denne landsdelen økte omsetningen med 5,4. På Sørlandet omsatte sportsbutikkene for 4,5 mer enn i 2013, mens veksten på Østlandet var på 3,6. På Sørlandet var veksten størst i Vest-Agder, mens den på Østlandet var størst i Hedmark. I Trøndelag og på Vestlandet økte omsetningen med henholdsvis 2,8 og 2,6. I Trøndelag var det økt handel i Sør-Trøndelag som sørget for veksten, mens sportsbutikkene i Sogn og Fjordane hadde størst vis økning av fylkene på Vestlandet. På veksttoppen i 2014 finner vi Hedmark der sportsbutikkene økte omsetningen med 13,5. Åpning av stort sportsvarehus i Hamar sørget for tosifret vekst i dette fylket. I 20

21 Nordland økte sportsbutikkene omsetningen med 9, mens veksten i Sogn og Fjordane og Vestfold var på 7,1 og 6,0. Sportsbransjen økte omsetningen i alle fylker med unntak av Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag der omsetningen gikk ned med 1,7 og 5,1 fra 2013 til På landsbasis omsatte sportsbransjen for kroner per innbygger i Klart høyest omsetning per innbygger har bransjen i Trøndelag med kroner. På Østlandet og Vestlandet omsatte sportsbutikkene i 2014 for og kroner per innbygger, mens de i Nord-Norge og på Sørlandet omsatte for henholdsvis og kroner per innbygger. BUTIKKHANDEL MED SPORTSUTSTYR Fylke Omsetning 2014 Omsetning per innbygger Mill. kr. ekskl. (kroner ekskl. mva. fra 2013 mva.) Rangering omsetning per innbygger ØSTFOLD 567 3, AKERSHUS , OSLO , HEDMARK , OPPLAND 543 3, BUSKERUD 766 2, VESTFOLD 550 6, TELEMARK 401 3, AUST-AGDER 225 3, VEST-AGDER 486 5, ROGALAND , HORDALAND , SOGN OG FJORDANE 231 7, MØRE OG ROMSDAL 657-1, SØR- TRØNDELAG , NORD- TRØNDELAG 401-5, NORDLAND TROMS 475 2, FINNMARK 182 3, NORGE ,

22 BUTIKKHANDEL MED ELEKTRISKE HUSHOLDNINGSAPPARATER Butikkhandelen med elektriske husholdningsapparater omsatte i 2014 for millioner kroner, en økning på 2,5 fra Som i 2013 var utviklingen i fjor best på Østlandet og i Trøndelag der omsetningen økte med 3,4 og 2,5. På Østlandet var framgangen størst i Østfold der omsetningen i butikkhandelen med elektriske husholdningsapparater gikk opp med 7,2. Også i Hedmark, Buskerud, Oppland og Akershus var veksten høyere enn veksten på landsbasis. I Trøndelag var veksten høyest i Nord-Trøndelag med 3,7. Elektrobutikkene i Nord-Norge økte omsetningen med 2. Økningen på Sørlandet og Vestlandet var 1,5 og 1,0. På Sørlandet var det butikkene i Vest-Agder som sørget for veksten, mens elektrobutikkene i Hordaland og Sogn og Fjordane hadde størst vis vekst på Vestlandet. På landsbasis omsatte bransjen for kroner per innbygger. Høyest omsetning per innbygger hadde bransjen i Trøndelag med kroner. I de fire andre landsdelene lå omsetningen per innbygger mellom og kroner. BUTIKKHANDEL MED ELEKTRISKE HUSHOLDNINGSARTIKLER Fylke Omsetning 2014 Omsetning per innbygger Mill. kr. ekskl. (kroner ekskl. mva. fra 2013 mva.) Rangering omsetning per innbygger ØSTFOLD 870 7, AKERSHUS , OSLO , HEDMARK 510 5, OPPLAND 562 3, BUSKERUD 737 4, VESTFOLD 609 2, TELEMARK 476 1, AUST-AGDER 280 0, VEST-AGDER 558 2, ROGALAND , HORDALAND , SOGN OG FJORDANE 211 1, MØRE OG ROMSDAL 852 1, SØR- TRØNDELAG 972 2, NORD- TRØNDELAG 435 3, NORDLAND 681 2, TROMS 537 2, FINNMARK 168 0, NORGE ,

23 BUTIKKHANDEL MED MØBLER Møbelbutikkene omsatte i 2014 for i overkant av 17,1 milliarder kroner. Dette er 1,0 mer enn i Best utvikling i 2014 hadde møbelbutikkene i Nord-Norge med en omsetningsvekst på 4,8. På Østlandet økte omsetningen med 1,1, mens omsetningen på Sørlandet og Vestlandet økte med 0,9 og 0,3. I Trøndelag gikk omsetningen i møbelbutikkene ned med 0,3 i Størst fylkesvekst hadde møbelhandelen i Nordland med 7,5. I Oppland, Vestfold, Buskerud, Troms og Møre og Romsdal økte omsetningen med vel 4. Omsetningen i møbelbutikkene gikk ned i fem fylker i Størst nedgang var det i Akershus med 3,1. Møbelhandelen omsatte i 2014 for kroner per innbygger. Omsetningen per innbygger varierer fra kroner per innbygger i Trøndelag til kroner per innbygger i Nord- Norge. På Sørlandet, Vestlandet og Østlandet omsatte møbelbutikkene for henholdsvis 3 568, og kroner per innbygger. BUTIKKHANDEL MED MØBLER Fylke Omsetning 2014 Omsetning per innbygger Mill. kr.ekskl. (kroner ekskl. mva fra 2013 mva) Rangering omsetning per innbygger ØSTFOLD 617-0, AKERSHUS , OSLO , HEDMARK 353 2, OPPLAND 380 4, BUSKERUD 636 4, VESTFOLD 542 4, TELEMARK 346 1, AUST-AGDER 637 0, VEST-AGDER 406 1, ROGALAND , HORDALAND , SOGN OG FJORDANE 207 0, MØRE OG ROMSDAL 598 4, SØR- TRØNDELAG , NORD- TRØNDELAG 293 2, NORDLAND 571 7, TROMS 380 4, FINNMARK 175-2, NORGE ,

24 BYGGEVAREHUS Tosifret vekst i 1. halvår sørget for at byggevarehusene økte omsetningen med 6,1 til millioner kroner. Størst omsetningsøkning hadde byggevarehusene på Sørlandet med 8,9. I Trøndelag og på Østlandet økte omsetningen med 7,1 og 6,8, mens veksten på Vestlandet og i Nord-Norge var på 5,0 og 3,9. Omsetningsveksten i byggevarehusene var tosifret i tre fylker i fjor. I Oslo økte omsetningen med 19,8, mens den i Vestfold og Vest-Agder økte med 13,3 og 13,0. Minst vekst i 2014 hadde byggevarehusene i Buskerud med 1,7. Høyest omsetning per innbygger i fjor hadde byggevarehusene i Trøndelag med kroner. I Nord-Norge omsatte byggevarehusene for kroner per innbygger og på Vestlandet for kroner per innbygger, mens byggevarehusene på Sørlandet og Østlandet omsatte for henholdsvis og kroner per innbygger På landsbasis omsatte byggevarehusene for kroner per innbygger i fjor. BYGGEVAREHUS M.M Fylke Omsetning 2014 Omsetning per innbygger Mill. kr.ekskl. (kroner ekskl. mva fra 2013 mva) Rangering omsetning per innbygger ØSTFOLD , AKERSHUS , OSLO , HEDMARK 872 4, OPPLAND 740 6, BUSKERUD , VESTFOLD , TELEMARK 957 2, AUST-AGDER 460 2, VEST-AGDER , ROGALAND , HORDALAND , SOGN OG FJORDANE 498 4, MØRE OG ROMSDAL , SØR- TRØNDELAG , NORD- TRØNDELAG 999 4, NORDLAND , TROMS 897 4, FINNMARK 596 6, NORGE ,

25 FYLKESTALL Nedenfor presenteres en del tall som viser hvordan butikkhandelen utviklet seg i de enkelte fylker i ØSTFOLD Butikkhandelen i Østfold økte omsetningen med 3,2 til nærmere 21,7 milliarder kroner i Sterk vekst i salget av apotekervarer, byggevarer og elektrovarer forklarer mye av veksten i fjor. Butikkene i de fire største kommunene sto for to tredjedeler av butikkomsetningen. Butikkhandelen i Østfold omsatte i 2014 for millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. Dette er 3,2 eller 677 millioner kroner mer enn i Veksten var størst i 1. halvår da omsetningen økte med 4,1 sammenlignet med 1. halvår i I 2. halvår økte omsetningen med 2,5. De fire største bykommunene tok hånd om 85 av veksten Butikkhandelen i de fire største kommunene, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Halden, sto for nærmere 69 av omsetningen i butikkhandelen i Østfold i Omsetningen i disse fire kommunene økte i fjor med 4,1, mens omsetningen i de øvrige 14 kommunene økte med 1,4. Butikkene i de fire største kommunene sto for over 85 av omsetningsøkningen i fjor. Størst vekst av de fire største kommunene var det i Fredrikstad der byens butikker økte omsetningen med 4,9. I Sarpsborg økte butikkene omsetningen med 3,9, mens veksten i Halden og Moss var 3,2 og 2,9. Også i 13 av de 14 øvrige kommunene i Østfold var det vekst i butikkomsetningen i fjor. Eneste kommune med nedgang var Råde er omsetningen gikk ned med 18 fra 2013 til 2014, hovedsakelig som følge av at Smart Club ble lagt ned ved utgangen av Fredrikstad styrket sin posisjon Med en vekst på 4,9 styrket Fredrikstad sin handelsmessige posisjon i Østfold i Totalt omsatte byens butikker og bensinstasjoner for millioner kroner. Dette er ca.300 millioner kroner mer enn i En tredjedel av veksten skyldes økt omsetning i dagligvarebutikkene, mens byggevarehusene, apotekene og sportsbutikkene var de som bidro mest av de øvrige bransjene. Størst vis vekst av de største butikkbransjene i fjor hadde sportsbransjen, byggevarehusene og apotekene med 20, 11,9 og 10,3 vekst. Åpningen av XXL i september 2013 forklarer veksten i sportsbutikkene i Fredrikstad i fjor. I Sarpsborg var det økt handel i byggevarehusene, dagligvarebutikkene og elektrobutikkene som bidro mest til økningen i fjor, mens økt handel i dagligvarebutikker, elektrobutikker og apotek bidro mest til veksten i Halden. I Moss sørget økt omsetning av dagligvarer for halvparten av veksten i fjor, mens dagligvarebutikkene og klesbutikkene bidro mest i Askim. I Rygge bidro økt salg på Moss Lufthavn Rygge, økt dagligvareomsetning og økt salg av båter og båtutstyr mest til omsetningsøkningen i

26 Apotekene økte mest Økte priser og åpning av nye apotek har gitt apotekene god vekst i alle fylker i I Østfold økte apotekene omsetningen med 8,9 til millioner kroner ekskl. mva. Apotekene i Fredrikstad økte omsetningen med 10,3 til 291 millioner kroner. I Sarpsborg og Moss omsatte apotekene i fjor for 227 og 171 millioner kroner, 5,7 og 6,9 mer enn i Apotekene i Halden økte omsetningen med 9,1 til 120 millioner kroner. Stor framgang også i byggevarehusene og i elektrohandelen Byggevarehusene har hatt god framgang de siste årene. I 2014 økte omsetningen i byggevarehusene med 8,7 som følge av tosifret vekst både i Fredrikstad og Sarpsborg. Også i Moss hadde byggevarehusene god vekst, mens byggevarehusene i Rygge omsatte for litt mindre enn i Butikkhandelen med elektriske husholdningsartikler hadde også god framgang i fjor. Veksten på 7,2 var den høyeste fylkesveksten i landet og nesten tre ganger så høy som på landsbasis. Tre fjerdedeler av veksten i elektrohandelen kom i Sarpsborg og Halden der det ble åpnet nye elektrovarehus. I Fredrikstad omsatte elektrohandelen for om lag det samme som i Fredrikstad sørget for vekst i sportsmarkedet Ved etableringen av nytt stort sportsvarehus i Fredrikstad høsten 2013 har kampen om sportskundene i Østfold blitt ytterligere skjerpet. Sportsbutikkene i Fredrikstad økte omsetningen med hele 20 i fjor, og tok dermed hånd om hele veksten i Østfold. Sportsbutikkene i Fredrikstad sto i fjor for 27,6 av sportsbransjens omsetning i Østfold, mot 23,8 i Sportsbutikkene i Fredrikstad omsatte i fjor for 157 millioner kroner, ti millioner kroner mindre enn sportsbutikkene i Sarpsborg. Klesbutikkene i Østfold økte omsetningen i 2014 med 1,5 til millioner kroner. Omsetningen i de fire største kommunene økte med 0,8 og utgjorde i fjor vel 83 av klesbutikkenes omsetning i Østfold. Klesbutikkene i Halden og Fredrikstad hadde vekst, mens omsetningen i Sarpsborg og Moss gikk litt ned fra 2013 til I Askim og Rygge økte klesbutikkene omsetningen med 11,8 og 6,5 i fjor. Omsetningen av mat og drikke økte med 2,5 Butikkene innen mat og drikke økte i 2014 omsetningen med 2,5 til 8,8 milliarder kroner. Omsetningen i dagligvarebutikkene utgjorde om lag 7,2 milliarder kroner, mens omsetningen i butikkhandelen med vin og brennevin stoppet på 576 millioner kroner i fjor. De øvrige spesialbutikkene med salg av nærings- og nytelsesmidler omsatte for 367 millioner kroner, mens omsetningen i kioskene i Østfold endte på 215 millioner kroner i fjor. Mens dagligvarebutikkene økte omsetningen med 2,6, økte omsetningen i butikkhandelen med vin og brennevin samt i de øvrige spesialbutikkene med 2,1 og 2,2. Omsetningen i kioskene gikk ned med 3,3 fra 2013 til Per innbygger ble det i fjor omsatt mat og drikke for snaue kroner. Dette er om lag 18 mindre enn landsgjennomsnittet. Dette betyr en lekkasje i omsetning av mat og drikke og andre dagligvarer på ca 1,9 milliarder kroner. 26

27 Mindre salg på bensinstasjonene I butikkhandelen med drivstoff gikk omsetningen ned med 1,2 til millioner kroner fra 2013 til Omsetningen gikk ned i de fleste kommunene. I de største kommunene var nedgangen størst i Rygge og Fredrikstad der omsetningen gikk ned med 3 og 1,2 i fjor. Juli og august står for en tredjedel av omsetningen på Hvaler Omsetningen i juli og august i fjor utgjorde 17,5 av butikkhandelens totale omsetning i Østfold i For butikkene på Hvaler betyr sommerhandelen vesentlig mer enn den gjør for butikkene ellers i fylket. I juli og august i 2014 omsatte butikkene på Hvaler for 129 millioner kroner, noe som er 33,2 av omsetningen i Omsetningen i disse to sommermånedene (4. termin) var i fjor omtrent 149 høyere enn gjennomsnittsomsetningen i de fem øvrige terminene. Sommerhandelen på Hvaler betyr mer enn i noen andre kommuner i landet. I Aremark og Rømskog ble det i fjor omsatt for henholdsvis 63 og 35 mer i de to sommermånedene enn i de fem øvrige terminene. For hele fylket ligger sommerhandelen bare 6,2 over gjennomsnittlig terminomsetning resten av året. Omsetningen i fjor sommer var 0,6 høyere enn sommeren Butikkhandel med Butikkomsetning. Mill. kr ekskl. mva. BUTIKKHANDELEN I ØSTFOLD 2014 Butikkomsetning per innbygger (kroner ekskl. mva.) Mat og drikke , ,4 Klær , ,4 Sportsutstyr 567 3, ,4 Apotekvarer , ,8 Byggevarer , ,6 Elektriske artikler 870 7, ,0 Møbler 617-0, ,7 Drivstoff til motorvogner , ,3 Øvrige varer , ,9 Butikkhandel i alt , ,2 27

28 AKERSHUS Butikkhandelen i Akershus omsatte i 2014 for 49,7 milliarder kroner, 3,1 mer enn året før. Størst vekst i fjor var det i apotekene og sportsbutikkene. Størst framgang var det for butikkene i Ås og Eidsvoll kommune. Butikkhandelen i Akershus (medregnet butikkene på Oslo Lufthavn Gardermoen) omsatte i 2014 for millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. Dette er ca.1,5 milliarder kroner eller 3,1 mer enn i Butikkene i Ås og Eidsvoll økte omsetningen mest Butikkhandelen i Ås kommune økte omsetningen med 9,5 til millioner kroner i Økt omsetning i dagligvarebutikker og byggevarehus bidro mest til veksten, men også tosifret vekst i klesbutikker og apotek trakk veksttakten opp. Ombyggingen av Vinterbro Senter bidro med mer enn halvparten av omsetningsøkningen i fjor. Nest størst vekst var det i Eidsvoll der butikkene økte omsetningen med 9 til om lag 1,7 milliarder kroner. Utbyggingen av AMFI Eidsvoll styrket handelstilbudet i kommunen og bidro sterkt til omsetningsveksten i fjor. I Skedsmo, Bærum, Vestby, Ullensaker og Oppegård økte omsetningen med litt over 4 i fjor. I Skedsmo bidro dagligvarebutikkene og lavpriskonseptene med bredt vareutvalg (som for eksempel Europris, Nille, Clas Ohlson og Rusta) med om lag halvparten av omsetningsøkningen. Også økt handel i kles- og sportsbutikker og apotek bidro godt til veksten. I Bærum sto dagligvarebutikkene for rundt 60 av omsetningsøkningen i butikkhandelen, mens økt dagligvarehandel og økt omsetning innen møbel og interiør bidro mest til veksten i Vestby. I Ullensaker kommune var det økt handel på Oslo Lufthavn Gardermoen som løftet veksten mest i fjor, men også økt handel i dagligvarebutikker, klesbutikker, apotek, byggevarehus, elektrobutikker og møbel- og interiørbutikker bidro til å heve veksttakten. I Oppegård er det først og fremst dagligvarebutikkene som sørget for veksten. Omsetningen i butikkhandelen i Lørenskog, Ski og Asker gikk litt ned fra 2013 til Apotekene på veksttoppen Av de største bransjene var det apotekene som økte omsetningen mest i Omsetningen i fjor gikk opp med 8,2 til millioner kroner. Størst vekst hadde denne bransjen i Lørenskog der omsetningen økte med 17,2. Også i Ullensaker økte apotekene omsetningen mer enn veksten på landsbasis (8,6 %), mens veksten i Eidsvoll og Skedsmo lå litt under landsgjennomsnittet. Butikkene innen mat og drikke økte omsetningen med 4,2, fra millioner kroner i 2013 til millioner kroner i fjor. Dagligvarebutikkene økte omsetningen med 3,7 til 15 ¾ milliard kroner, mens omsetningen i butikkhandelen med vin og brennevin gikk opp med 6,9 til millioner kroner. De øvrige spesialbutikkene med salg av nærings- og nytelsesmidler økte omsetningen med 5,1 til millioner kroner. Kioskene i Akershus omsatte i fjor for 451 millioner kroner, 0,2 mer enn i Økt 28

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. BUTIKKHANDELEN 2013 Denne rapporten tar for seg butikkhandelens utvikling fra 2012 til 2013. Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var fra 2012 til 2013.

Detaljer

Andel av butikkomsetningen i 2012

Andel av butikkomsetningen i 2012 BUTIKKHANDELEN 2012 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2012. Rapporten tar i tillegg for seg utviklingen i de største bransjene og sommerhandelens betydning for

Detaljer

Butikkhandelens fordeling etter landsdel 2011

Butikkhandelens fordeling etter landsdel 2011 BUTIKKHANDELEN 2011 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2011. Rapporten tar også for seg utviklingen i de største bransjene og ser også litt nærmere på sommerhandelens

Detaljer

Innledningsvis viser vi en landsoversikt før vi går ser nærmere på de enkelte fylkene.

Innledningsvis viser vi en landsoversikt før vi går ser nærmere på de enkelte fylkene. BUTIKKHANDELEN 2010 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2010. Rapporten tar også for seg utviklingen i de største bransjene og ser også litt nærmere på sommerhandelens

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl

Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang. Handelsutviklingen i Nord- Norge. Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl Velkommen til HSHs konjunkturgjennomgang Handelsutviklingen i Nord- Norge Tromsø 24. november 2010, Vibeke H. Madsen og Øystein Ingdahl DETTE ER HSH HSH er Hovedorganisasjonen for Tjeneste-Norge HSH har

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Kjøpesenterutviklingen i Oslo og Akershus 2014

Kjøpesenterutviklingen i Oslo og Akershus 2014 En analyse av kjøpesentrenes omsetningsutvikling i Oslo og Akershus. Utarbeidet av Kvarud Analyse på vegne av Oslo Handelsstands Forening. Januar 2015 Utarbeidet av Kvarud Analyse I denne rapporten belyses

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Møbel- og interiørbransjene 2013 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene Kleskjedene 2013 1 Virke Mote og Fritid - klesbutikkene De senere årene har vi sett en relativt flat utvikling i omsetningen i klesmarkedet. Dette skyldes flere faktorer. Spareraten er rekordhøy. Konkurransen

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2007

HANDELEN I OSLO 2007 HANDELEN I OSLO 2007 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE BI VAREHANDEL AUGUST 2008 HANDELEN I OSLO 2007 1 F o r o r d Analysen Handelen i 2007

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsstatistikk Norge 212 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsbedriftene i Norge omsatte for 13, milliarder kroner ekskl. mva i 212. Dette er sju prosent mer enn året før. Veksten i netthandelen var i

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE

HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE HANDELEN I OSLO 2008 EN ANALYSE AV OMSETNINGEN OG UTVIKLINGEN FOR DETALJHANDELEN I OSLO, I BYDELENE OG I BYOMRÅDENE Institutt for Bransjeanalyser Juni 2009 1 F o r o r d Analysen Handelen i Oslo 2008 er

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Servicehandelsrapporten 2010. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner.

Servicehandelsrapporten 2010. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner. The Nielsen Company Drammensveien 123 Postboks 501 Skøyen 0214 Oslo, Norway www.no.nielsen.com www.nielsen.com Pressenotat Kontakt(er): Arne H. Reiler ; arne.reiler@nielsen.com ; Tlf 22583400; 41506210

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2014. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal

Møbel- og interiørbransjene 2014. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal Møbel- og interiørbransjene 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ

2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ LANDSANALYSE DETALJHANDEL 2013 2014 2. halvår 2014 FOKUS TROMSØ UTFØRT AV: AVANT MANAGEMENT AS MAI 2015 1. INNLEDNING Avant Management har gjennomført en analyse for å vise Tromsøs utvikling i detaljhandelen.

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Omsetningen opp 5 prosent i desember!

Omsetningen opp 5 prosent i desember! Omsetningen opp 5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til nesten 53 mrd. kroner. - Det blir i så fall 5 prosent mer enn i fjor. Utvikling desemberomsetning 1984 2014 - Mrd. kroner inkl.

Detaljer

2008 2009 2. halvår 09

2008 2009 2. halvår 09 LANDSANALYSE DETALJHANDEL 2008 2009 2. halvår 09 FOKUS TROMSØ UTFØRT AV: AVANT MANAGEMENT AS JUNI 2010 1. INNLEDNING Avant Management har gjennomført en analyse for å vise Tromsøs utvikling i detaljhandelen.

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Handelen i Oslo 2011. Mai/juni 2012 Utarbeidet av Institutt for Bransjeanalyser AS

Handelen i Oslo 2011. Mai/juni 2012 Utarbeidet av Institutt for Bransjeanalyser AS Handelen i Oslo 2011 En analyse av omsetning og omsetningsutvikling for forbrukerrettet handel og service. Mai/juni 2012 Utarbeidet av Institutt for Bransjeanalyser AS F o r o r d Rapporten Handelen i

Detaljer

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Om status Hovedtrekk i utviklingen Aktiviteten i Norge faller Finanskrise og tilbakegang i verdensøkonomien bidrar til fall i aktiviteten i norsk

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Norsk handel 2012 1 Norsk handel 2012

Norsk handel 2012 1 Norsk handel 2012 Norsk handel 212 1 Norsk handel 212 Innledning 3 Innholdsfortegnelse Innledning Innledning Norsk handel 212 Fenomenet bransjeglidning Hvordan vinne forbrukeren? Hvor bor gullkunden din? Kjenn ditt lokale

Detaljer

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF www.nilf.no Disposisjon Struktur Hvordan ser markedet ut? Forbruket

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Sterke 6,7 prosent vekst i byggevarehandelen Omsetningen i byggevarehandelen steg med 6,7 prosent sammenlignet

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Klesmarkedet Markedsandeler

Klesmarkedet Markedsandeler INNHOLD Klesmarkedet... Side 3. Klesimport og prisfall...side 4. Skomarkedet...Side 5. Tekstilvaremarkedet...Side 6. Sportsmarkedet...Side 7. Styret for sko og tekstil...side 7. 2. Landets klesbutikker

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Handelen i Oslo 2010

Handelen i Oslo 2010 En analyse av omsetning, omsetningsutvikling og konkurransekraft for forbrukerrettet handel og service. Juni 2011 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS F o r o r d Rapporten Handelen i Oslo 2010

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET

HOTELLÅRET 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 2012 OG ÅRET I SIN HELHET HOTELLÅRET 212 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL DESEMBER 212 OG ÅRET I SIN HELHET NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Skofaghandelen 2013. Rapport mars 2014

Skofaghandelen 2013. Rapport mars 2014 Skofaghandelen 2013 Rapport mars 2014 Virke Mote og Fritid - skofaghandelen Etter finanskrisen har omsetningen i skofaghandelen nærmest stått stille. Også 2013 ble et vanskelig år for bransjen. Med en

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Utviklingstrekk handel & apotekbransjen. Knut Erik Rekdal ker@virke.no

Utviklingstrekk handel & apotekbransjen. Knut Erik Rekdal ker@virke.no Utviklingstrekk handel & apotekbransjen Knut Erik Rekdal ker@virke.no Innhold Kort om Virke Analyse Handel i Norge «helikopterblikk» Handel med apotekvarer Trender innen varehandel 2 Omsetning (1 NOK)

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Prognoser 2015. Lars E Haartveit

Prognoser 2015. Lars E Haartveit Prognoser 2015 Lars E Haartveit Omstillingsbehovet: Oljeinvesteringene skulle ned prisfallet setter fart i nedgangen Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 Men langt fra noen krise man ser for seg Utviklingen i anslag

Detaljer

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit Konjunkturseminar juni 2015 Lars E Haartveit En varslet omstilling hva gjør forbrukerne? Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 De leser hva media skriver, men tror fortsatt det skal gå relativt bra med egen økonomi

Detaljer