Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virkes ehandelsbarometer Q3 2014"

Transkript

1 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

2 Virkes ehandelsbarometer Q Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal i fjor. Her finner du også svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets tredje kvartal, hvilke varegrupper vi handlet mest av, hvor mange av kjøpene som ble gjennomført i utenlandske nettbutikker m.m. Vi ser også nærmere på julehandelen på nett, og hvor mye vi planlegger å handle på nett i desember. Virke - Analyse og bransjeutvikling Om ehandelsbarometeret Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en rekke tjenester (som fritidsreiser, opplevelser, konserter m.m.). Vi har delt handelen inn i 18 hovedkategorier og 105 underkategorier. Det gir oss informasjon om utviklingen i norske forbrukeres netthandel, og hvilke varer og enkelttjenester vi kjøper mest av på nett. Barometeret gir oss videre et godt bilde av hvor mye vi handler fra norske og fra utenlandske nettbutikker, og vi kan se hvilke nettbutikker som er de mest populære. I tillegg til kunnskap om selve handelen, vil Virkes ehandelsbarometer gi oss kunnskap om de som handler knyttet til ulike egenskaper som kjønn, alder, geografi og utdanningsnivå. Vi kan også få svar på spørsmål som hvorfor kundene handler fra de ulike nettbutikkene, hvilke leveringsmåter de velger, med mer. Etter som tiden går vil vi opparbeide oss et historisk datamateriale som skal sette oss i stand til å se utviklingstrekk og trender knyttet til norske forbrukeres e-handel. Resultatene fra Virkes ehandelsbarometer publiseres i kvartalsvise rapporter, samt en årlig årsrapport. TNS Gallup er leverandør av data, som de samler inn via GallupPanelet. 2

3 Sammendrag Fortsatt god vekst i netthandelen Netthandelen med varer vokser fortsatt sammenlignet med 2. kvartal, både i norske og utenlandske nettbutikker. Vi kjøper flere varer på nett enn noen sinne, der vi særlig ser en økning i kategorien hus, hjem og hage. Samtidig faller kjøp av sportsutstyr og personlig pleie på nett. For de fleste andre kategorier har salget vært stabilt. Vi kjøper færre feriereiser på nett enn på samme tid i fjor. Har den gode sommeren gjort at vi ikke trenger et ekstra avbrekk i høst? Utenlandske nettbutikker er først og fremst store på småvarer. Noe som følger naturlig av 200- kronersgrensen. Her vil vi fremover trolig se en endring i kjøpsatferd. Julehandelen på nett blir stadig viktigere, og i år forventer vi en omsetning på 3,8 mrd. kroner 3

4 Julehandel på nett 4

5 Julehandel på nett 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 70% 60% 50% 40% 30% 20% Omsetning på nett i desember 2013 og prognose for 2014: 3,3 mrd. kroner 3,8 mrd. kroner Desember 2013 Desember 2014 Hvor kjøper du julegaver? 39% 33% 57% 62% 10% 1% 1% 0% Alt på nett Alt i butikk Både på nett og i butikk Kilde: Virkes ehandelsbarometer Q % % Kjøper ikke julegaver God nettvekst i julehandelen For desember anslår vi netthandelen med varer til ca. 3,8 mrd. kroner. Som i fysisk butikk anslår vi at nettomsetningen i desember til å ligge ca. 40 prosent høyere enn gjennomsnittet av årets øvrige måneder. I år vil 6 av 10 - flere enn noen gang før - kjøpe julegaver på nett. Dette er en svak økning fra året før, og andelen som kjøper alt i butikk går tilsvarende ned. Julehandelen starter tidligere på nett enn i butikkene. «Black Friday» og «Cyber Monday» er ofte de viktigste dagene og startsskuddet på julehandelen. 5

6 Julehandelen på nett Årets høydepunkt for norske netthandelsaktører Vi så klart i fjor at julehandelen for mange netthandelsaktører er årets høydepunkt. Vi velger også i større grad å handle julegavene fra norske nettbutikker, da det oppleves som trygt, man er sikret at garantien gjelder samt at varen blir levert hurtig. I ehandelsbarometeret oppgir 62 prosent at de i år vil kjøpe julegaver både på nett og i butikk, en svak økning fra i fjor. Samtidig oppgir kun 33 prosent kjøper julegaver bare i butikk, en nedgang på 6 prosentpoeng fra året før. 90% 80% 70% 60% 50% Hvor handler du julegaver? Alt i butikk Både på nett og i butikk 65% 59% Vi kjøper julegaver på nett for å: Spare tid Unngå trengsel i butikken Når vi kjøper julegaver i butikk er de viktigste årsakene: Se på/ta på varene Få med seg varene med en gang 40% 32% 30% 20% 10% 0% Kvinner Kilde: Virkes ehandelsbarometer Q % Menn

7 Vi bruker 20 % - 30 % av julegavepengene på nettet Nettet er blitt et vanlig sted å kjøpe julegaver, 6 av 10 kjøper nå julegaver fra nettbutikker. Hvor kjøper du julegaver? 20 prosent av oss planlegger å bruke ca halvparten av pengene til julegaver på nett og halvparten i butikk 40 prosent av oss planlegger å bruke prosent av pengene til julegaver i butikk og prosent på nett. Vi handler julegaver for rundt kr 5000,-, mens den totale julehandelen inkludert mat og drikke mm. tidligere er anslått til å bli i overkant av kroner. Alt på nett Både på nett og i butikk Alt i butikk Kjøper ikke julegaver 7 Kilde: Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

8 Norsk netthandel i 3. kvartal 8

9 Status Q3 - Totalt Total netthandel på 20,5 mrd. kroner I løpet av 3. kvartal (juli - september) netthandlet nordmenn for totalt 20,5 mrd. kroner mot 18,8 mrd. kroner i 2. kvartal (april-juni), en økning på 9 prosent. Det ble gjennomført 13,4 millioner nettkjøp, noe flere nettkjøp enn i 2. kvartal. Tjenester sto i 3. kvartal for 44 prosent av nettomsetningen og 30 prosent av kjøpene, dvs. omtrent samme andel som i 2. kvartal. De fleste kjøp på nettet er varer, med 63 prosent av kjøpene, en stabil andel. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 4% 44% 6% 30% Varer Tjenester Uspesifisert 9 Varer: Vi kjøpte varer for 10,7 mrd. kroner i 3. kvartal, ca. 2 mrd. kroner mer enn i 2. kvartal. Det er en økning på 23 prosent. Tjenester: Vi kjøpte tjenester for 9 mrd. kroner i 3. kvartal, ca. 1,2 mrd. kroner mindre enn i 2. kvartal. Det er en nedgang på 12 prosent. 30 % 52% 20 % 10 % 0 % Andel av omsetning Kilde: Virkes ehandelsbarometer Q % Andel av antall kjøp

10 Status Q3 - Varer Kjøp av varer på nett Av netthandelen med varer på 10,7 mrd. kroner i 3. kvartal utgjør kjøp av biler, båter og mc 34 prosent av omsetningen mens andre varer står for 66 prosent eller 6,8 mrd. kroner. Med unntak av bil, båt, ol. er elektronikk og klær, sko, accessories de to største varegruppene på nett, etterfulgt av hus, hjem og hage. Det er store forskjeller mellom hvor stor andelen av de ulike bransjene som er på nett. Mat og drikke er fortsatt en liten kategori på nett, med 129 mill. kroner og kjøp i 3. kvartal. Vi ser heller ikke noen oppgang fra 2. kvartal. Innen elektronikk er ca. 25 prosent av omsetningen nå på nett med 2,1 mrd. kroner og 1,3 mill. kjøp i 3. kvartal. Sammenlignet med 2. kvartal er det omtrent 30 prosent flere kjøp. Ser vi på utviklingen fra 2. kvartal økte varehandelen på nett med 33 prosent. Ser vi bort fra bilsalget, øker netthandelen med 17 prosent. Den store vinneren er kjøp av briller og kontaktlinser på nett, med en økning på 140 prosent. 35% Andel av total omsetning 32% 30% 25% 22% 20% 15% 12% 10% 7% 9% 5% 4% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 0% Kilde: Virkes ehandelsbarometer Q

11 Status Q3 - Varer Varer stor variasjon i antall kjøp og kjøpssum Vi ser at det i noen kategorier gjøres veldig mange kjøp men der verdien per kjøp er lav. Dette gjelder for eksempel for bl.a. mobil/tilbehør og programvare/apper og musikk m.m. Briller, kontaktlinser o.l. Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer Mobil/ telefoni og tilbehør Gjennomsnittskjøp i kroner Hus, hjem og hage er en kategori som preges av få kjøp men høy omsetning, med et snitt på i underkant av kroner per kjøp. Hus, hjem, hage Sport, fritid, hobby Gjennomsnittskjøpet på nett er på rundt kroner. Her trekker imidlertid både kjøp av bil, elektronikk og møbler opp. I norske nettbutikker er litt over 30 prosent av kjøpene under 350 kroner, mens i utenlandske nettbutikker er tilsvarende andel 55 prosent. Foto, video Klær, sko, accessories Mat, drikke Barneutstyr leker, brettspill Personlig pleie, helse etc Aviser, tidsskrift, bøker etc 290 Musikk, film, dataspill 200 Programvare, apper o.l. (ikke spill) 190 Kilde: Virkes ehandelsbarometer Q

12 Status Q3 - Tjenester Reiser dominerer tjenestekjøpene Netthandelen med tjenester utgjorde 9 mrd. kroner i 3. kvartal, en nedgang på om lag 12 prosent fra 2. kvartal. Gjennomsnittskjøp i kroner Ferie-/fritidsreiser Over 90 prosent av alle tjenestekjøp på nett er ferie- og fritidsreiser. Flybilletter og hotellbestillinger er dominerende. Den nest største kategorien er arrangementer, opplevelser og kurs. Vi netthandlet blant annet billetter til konsert, teater og kino i Norge for 313 millioner i 3. kvartal. Denne kategorien øker stadig. Arrangementer, opplevelser Mat, drikke Personlig pleie, helse etc Pengespill, tipping Pengespill og tipping er også en stor kategori; 126 mill. kroner gikk over nett. 84 prosent av dette er til norske aktører, med andre ord Norsk Tipping og Rikstoto Mobil/ telefoni og tilbehør Musikk, film, dataspill Kilde: Virkes ehandelsbarometer Q

13 Status Q3 Kvinner vs. menn Menn bruker mer, men kvinner handler like ofte Menn og kvinner handlet i 3. kvartal for hhv. 11,4 mrd. og 9,1 mrd. kroner, der menn i snitt bruker om lag kr 300 mer per nettkjøp enn kvinner. Menn og kvinner handler omtrent like ofte på nett. Menn handler for mer per kjøp, nesten 400 kroner mer enn gjennomsnittskvinnen. Menn har også dratt fra siden samme kvartal i fjor, da var det liten forskjell mellom menn og kvinner. Netthandlerne blir voksne, det er ikke noen tendens til at de yngste handler oftere eller for større beløp enn andre. Bare for personer over 60 år er det en tendens til færre og mindre netthandler. Gjennomsnittlig antall kjøp Gjennomsnittlig beløp per person Gjennomsnittlig beløp per kjøp Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Q Q Kilde: Virkes ehandelsbarometer Q

14 Status Q3 Kvinner vs. menn Kvinner og menn kjøper ikke det samme på nett Både kvinner og menn bruker mest penger på ferie- og fritidsreiser på nett, men kvinner kjøper i snitt noe dyrere ferie- og fritidsreiser. Kvinner står for over 70 prosent av netthandelen med klær, sko og accessories og innenfor personlig pleie, helse etc. Menn står for 70 prosent av omsetningen innen for sport, fritid og hobby. Menn står for størstedelen av netthandelen med data, elektronikk og hvitevarer Gjennomsnittskjøp i kroner Menn Kvinner Personlig pleie, helse etc Barneutstyr og leker Sportsutstyr Klær, sko og accessorier Arrangementer, opplevelser og kurs Hus, hjem og hage Mobil og telefoni Data, elektronikk og hvitevarer Ferie- og fritidsreiser Kilde: Virkes ehandelsbarometer Q

15 Status Q3 Norske vs. utenlandske butikker 100 % 90 % 80 % 5% 5% 18% 31% Utenlandske nettbutikker tar innpå 64 prosent av alle kjøp på nettet og 77 prosent av omsetningen på nett skjer i norske nettbutikker. Det innebærer også at vi bruker mer penger per kjøp i norske nettbutikker. 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 77% 64% Vet ikke Utenlandsk Norsk Det gjøres spesielt mange «små» kjøp i utenlandske nettbutikker om lag 40 prosent av kjøpene under 350 kroner er fra utenlandske nettbutikker. Unge og særlig menn er mest aktive på utenlandske nettbutikker; 40 prosent av kjøpene til personer i alderen år ble gjort i utenlandske nettbutikker i 3. kvartal. Blant menn i den aldersgruppen er nærmere 50 prosent av kjøpene fra utlandet. 20 % 10 % 0 % Omsetning Antall kjøp Mange utenlandske nettbutikker har både nettsider og kundeservice på norsk, og de konkurrerer med nettbutikker som opererer i Norge. Kilde: Virkes ehandelsbarometer Q

16 Status Q3 Norske vs. utenlandske butikker Handel fra norske vs. utenlandske nettbutikker Musikk, film og programvare/apper kjøper vi oftest i utenlandske nettbutikker, med henholdsvis 55 og 71 prosent av kjøpene. Vi begynner også å bli vant til å kjøpe aviser og magasiner på nett fra utlandet, der 39 prosent av kjøpene i denne kategorien kommer fra utenlandske nettbutikker. De fleste andre typer varer kjøper vi først og fremst i norske nettbutikker. I kategorien data, elektronikk og hvitevarer blir 65 prosent av kjøpene gjort i norske nettbutikker og hele 85 prosent av omsetningen går til norske nettbutikker. Klær og sko er viktige netthandelsvarer, og her går 26 prosent av omsetningen til utenlandske butikker. Antall kjøp Norsk Utenlandsk Uspesifisert Omsetning 30% 66% Personlig pleie, helse etc 75% 21% 35% 59% Klær, sko, accessories 67% 26% 32% 65% Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 85% 14% 13% 86% Arrangementer/opplevelser/kurs 81% 19% 24% 68% Ferie-/fritidsreiser 65% 26% 31% 64% Totalt 77% 18% 16 Kilde: Virkes ehandelsbarometer Q3-2014

17 Utvikling i netthandelen siste 12 mnd. Q til Q

18 Milliarder kroner Millioner kjøp Utvikling Q til Q Totalt Svak utvikling i netthandelen Totalt gikk netthandelen ned med 1,4 mrd. kroner fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014, eller omtrent 6 prosent. Dette skyldes først og fremst en nedgang i kjøp av ferie- fritidsreiser, som falt med 26 prosent fra samme kvartal i fjor. Ser vi kun på varer, var det en positiv vekst i varehandelen fra 3. kvartal i fjor til i år. Totalt sett var 3. kvartal 2013 et godt kvartal for netthandelen. Sammenligner vi 3. kvartal 2014 med de tre foregående kvartalene (Q Q2 2014), har netthandelen samlet sett økt med om lag 10 prosent. Netthandel er preget av varer og tjenester som er konjunkturutsatte, som klær, reiser, elektronikk og sportsutstyr. Det er sannsynlig at netthandelen derfor merker innstrammingen hos husholdningene raskere enn detaljhandelen generelt Utvikling i netthandelen Q Q Q Q Q Antall kjøp Omsetning i kr Kilde: Virkes ehandelsbarometer Q

19 Mill. kroner Mrd. kroner Utvikling Q til Q Varer Ingen stor økning i netthandelen av varer Totalt sett har netthandelen med varer økt med 2 mrd. kroner siste året eller omtrent 23 prosent. Det skyldes først og fremst at en større del av bilomsetningen skjer på nett. Netthandelen med varer utenom biler har vist en ganske stabil utvikling siste året, og er i tredje kvartal på 6,7 mrd. kroner. Norske nettbutikker har sett en nedgang i omsetning på omtrent 1 prosent, mens utenlandske nettbutikker har hatt en nedgang i omsetning i Norge på rundt 10 prosent. Hus, hjem og hage er den store vinneren, her har omsetningen økt med 40 prosent siden i fjor. Varetyper som elektriske artikler, data og elektronikk har hatt en stabil utvikling, det gjelder også klær, sko og accessorier. For personlig pleie etc. og sportsutstyr faller omsetningen totalt, og i tillegg ser vi at flere velger utenlandske nettbutikker ,7 Omsetning varer, totalt 8,4 6,9 7,8 10,7 Q Q Q Q Q Omsetning, utvalgte varegrupper Hus, hjem og hage Personlig pleie Sportsutstyr Q32013 Q Kilde: Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

20 Milliarder korner Q til Q Tjenester Vi kjøper færre reiser på nett i år Det ser ut som det gode været i sommer har slått ut på feriebestillingene. Totalt har omsetningen i ferie- og fritidsreiser gått ned med 26 prosent, og dette har særlig slått ut for norske aktører, hvor nedgangen har vært på 38 prosent. Omsetning av tjenester En gjennomsnittsreise reise kjøpt på nett koster kroner. Pengespill og tipping har sett en nedgang, fra omtrent 165 mill. kroner til 126 mill. kroner ,9 8,5 11,6 10,2 9, Q Q Q Q Q Kilde: Virkes ehandelsbarometer Q

21 Spesialtema: Levering

22 Levering av varer Av alle kjøpene vi foretar på nett, leveres drøyt 60 prosent hjem i postkassa Av alle kjøpene vi gjør på nett, blir 60 prosent i dag levert rett hjem i postkassa. Det henger sammen med at de fleste kjøp er småvarer som får plass i postkassa og den enkleste måten å få varen på for kunden. Om lag 1/3 av det vi handler leveres på Posten, hvorav 6 prosent i Post i Butikk og 13 prosent på nærmeste postkontor. Leveringsalternativene valgfritt postkontor, pick-up store eller levering på arbeidsplassen er foreløpig en lite benyttet leveringsmåte i Norge. 2% 2% 7% 13% Nærmeste postkontor 16% I postkassen Post i butikk Valgfritt postkontor/på arbeidsplassen/pick-up stores I butikken du kjøpte varen 61% Annet

23 Levering av varer Naturlige bransjevise forskjeller i leveringsform Ikke overraskende er det bransjevise forskjeller i hvordan varer kjøpt på nett leveres til kunden: Småvarer som kontaktlinser, kosmetikk, fotoprodukter og en del hjemmeelektronikk blir i hovedsak levert hjem i postkassen mens større varer som barneutstyr og mat/drikke ofte leveres på nærmeste postkontor. Det samme gjelder for klær, sko og accessories, og hus- hagemøbler som oftest hentes på nærmeste postkontor eller Post i Butikk. Leveringsalternativer som pick-up stores og levering på arbeidsplassen er fortsatt lite utbredt. Levering på dagen er lite utbredt per i dag, men med økte krav til leveringstid og andre forretningsmetoder kan dette endre seg framover. Kundene ønsker å få levert det de har kjøpt så raskt som mulig noe som i dag er fysiske butikkers store fortrinn. Enn så lenge. Avkastning på tid er å blir en megatrend noe som også trolig vil øke betalingsvilligheten for rask levering i fremtiden. 23

24 Analyse- og bransjeutvikling Johanne Kjuus, Linda Hauge, Robert Hval Straumann, 24

Handlet på nett for 69 milliarder kroner

Handlet på nett for 69 milliarder kroner Handlet på nett for 69 milliarder kroner Norsk e-handel omsatte for 69,1 milliarder kroner i 14. Det er 15 prosent mer enn året før. Holdes salg av tjenester utenom og man ser på netthandelen med varer

Detaljer

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag DIBS e-handelsindeks Sammendrag Mai 2008 Bakgrunn DIBS Payment Services som er Nordens største tilbyder av internett betalingsløsninger lanserte i desember 2007 DIBS e-handelsindeks. DIBS e-handelsindeks

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har

Detaljer

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Forbrukstrender 2014. SIFO-survey. Red.: Randi Lavik og Elling Borgeraas

Forbrukstrender 2014. SIFO-survey. Red.: Randi Lavik og Elling Borgeraas Forbrukstrender 2014 SIFO-survey Red.: Randi Lavik og Elling Borgeraas 1 2 FORORD SIFO samler årlig inn store mengde data om ulike sider ved forbruket og forbrukernes situasjon i markedet. Målsettingen

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse

Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse Arbeidsnotat nr. 2-1999 Anita Borch Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse SIFO 1999 Arbeidsnotat nr. 2 1999 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Norske husholdningers økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2013 SIFO-survey 2005-2013

Norske husholdningers økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2013 SIFO-survey 2005-2013 Prosjektnotat nr. 4-2014 Torvald Tangeland Norske husholdningers økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2013 SIFO-survey 2005-2013 SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 4 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

7. Studenters utgifter og forbruksvaner

7. Studenters utgifter og forbruksvaner 7. Studenters utgifter og forbruksvaner Torkil Løwe og Anders Barstad Dette kapitlet omhandler fordelingen av løpende utgifter (boutgifter er ikke inkludert), og hvordan disse har utviklet seg fra 2005

Detaljer

Husholdningenes økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2012 SIFO-survey 2012

Husholdningenes økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2012 SIFO-survey 2012 Prosjektnotat nr. 6-2013 Randi Lavik Husholdningenes økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2012 SIFO-survey 2012 SIFO 2013 Prosjektnotat nr. 6 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

handelsrapporten 2013

handelsrapporten 2013 handelsrapporten 2013 En verdiskapende varehandel fremtidens forbruker fremtidens handel www.virke.no vekstvinnere og tapere Som hovedorganisasjon for norsk varehandel er vi stolte av å presentere Handelsrapporten

Detaljer

Unge voksne og lånefinansiert forbruk

Unge voksne og lånefinansiert forbruk Oppdragsrapport nr. 4-2011 Ragnhild Brusdal & Lisbet Berg SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 4 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002 Vibeke Opheim Kostbar kunnskap Fordeling og tilbakebetaling av studielån etter inntekt, utdanning og sosial bakgrunn NIFU skriftserie nr. 16/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2014 Randi Lavik Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 7 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse

Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse Prosjektnotat nr. 6-2009 Per Arne Tufte Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse SIFO 2009 Prosjektnotat nr. 6-2009 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

RAPPORT OM PENGESPILL OG LOTTERIER I NORGE. Rapport av 2. februar 2015

RAPPORT OM PENGESPILL OG LOTTERIER I NORGE. Rapport av 2. februar 2015 RAPPORT OM PENGESPILL OG LOTTERIER I NORGE Rapport av 2. februar 2015 23. april 2014 Innledning... 1 Sammendrag... 3 1 Hva er viktig for norsk idrett når det gjelder pengespillpolitikk?... 7 2 Spillmarkedene...

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2012 Randi Lavik og Alexander Schjøll Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 7 2012 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Varehandel og ny betalingsformidling - utfordringer og muligheter. Asbjørn Myrlund, Direktør Hovedorganisasjonen Virke

Varehandel og ny betalingsformidling - utfordringer og muligheter. Asbjørn Myrlund, Direktør Hovedorganisasjonen Virke Varehandel og ny betalingsformidling - utfordringer og muligheter Asbjørn Myrlund, Direktør Hovedorganisasjonen Virke Agenda Kort om Virke Hva er status i norsk varehandel i dag Vesentlige utviklingstrekk

Detaljer