NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013"

Transkript

1 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013

2 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer på nett... 7 Julehandelen preget netthandelen i 4. kvartal... 9 Varer kjøpes hovedsakelig fra norske nettbutikker Hvem handler hva fra hvor? Tabellvedlegg

3 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal Hvor mye av julehandelen som foregikk på nett, hvor mange av kjøpene som gjøres fra norske og utenlandske butikker og hvilke varegrupper vi handler mest av på nett finner du svar på her. Virke ønsker å styrke kunnskapen om forbrukernes e-handel i Norge. Netthandelen vokser og utgjør en stadig større del av den totale detaljhandelen, samtidig som også en økende grad av tjenestetilbudet blir handlet på nett. Virkes ehandelsbarometer er Norges mest omfattende forbrukerundersøkelse knyttet til nordmenns netthandelsvaner, og følger netthandelen til et fast utvalg av forbrukere hver 14.dag gjennom året. Barometeret er fortsatt i oppstartsfasen og dette er den 2. kvartalsrapporten som blir presentert. På sikt vil barometeret vise utviklingstrekk og trender knyttet til norske forbrukeres netthandel, og derigjennom være et viktig beslutningsgrunnlag når man skal vurdere muligheter og trusler knyttet til e-handel. TNS Gallup er ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen og utvikling av metode. Vi ønsker deg god lesing!. Om Norsk ehandelsbarometer Norsk ehandelsbarometer følger netthandelen til personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en rekke tjenester (som fritidsreiser, opplevelser, konserter m.m.). Vi har delt handelen inn i 18 hovedkategorier og 105 underkategorier. Det gir oss informasjon om utviklingen i norske forbrukeres netthandel, og hvilke varer og enkelttjenester vi kjøper mest av på nett. Barometeret gir oss videre et godt bilde av hvor mye vi handler fra norske og fra utenlandske nettbutikker, og vi kan se hvilke nettbutikker som er de mest populære. I tillegg til kunnskap om selve handelen, vil Norsk ehandelsbarometer gi oss kunnskap om de som handler knyttet til ulike egenskaper som kjønn, alder, geografi og utdanningsnivå. Vi kan også få svar på spørsmål som hvorfor kundene handler fra de ulike nettbutikkene, hvilke leveringsmåter de velger, med mer. Etter som tiden går vil vi opparbeide oss et historisk datamateriale som skal sette oss i stand til å se utviklingstrekk og trender knyttet til norske forbrukeres e-handel. Resultatene fra Norsk ehandelsbarometer publiseres i kvartalsvise rapporter, der rapport for 1. kvartal 2014 lanseres i mai. 3

4 Hovedtrender 4. kvartal 2014 Stor oppgang i varehandelen på nett - I følge ehandelsbarometeret økte netthandelsomsetningen med detaljvarer med hele 20 prosent fra 3. til 4. kvartal 2013, fra 6,4 til 7,7 milliarder kroner 1. o o o o Vi handlet mer varer på nett i 4. kvartal enn 3. kvartal: I følge detaljomsetningsindeksen (DOI) til SSB økte omsetningen av detaljvarer med om lag 10 prosent, mens netthandelen med detaljvarer i følge ehandelsbarometeret økte med 20 prosent i samme periode. Økningen har dels sammenheng med at forbrukerne handler stadig flere av julegavene over nett der hele 58 prosent av befolkningen kjøpte en eller flere julegaver på nett i løpet av desember. Omsetningen for "data, hjemmeelektronikk, hvitevarer" var eksempelvis hele 97 prosent høyere i desember enn november, mens omsetningen for "klær, sko, accessories" var 68 prosent høyere i desember enn måneden før. De to største varekategoriene på nett "data, hjemmeelektronikk og hvitevarer" og "klær, sko, accessories", hadde en økning i omsetning fra 3. til 4. kvartal på henholdsvis 8 og 18 prosent. Aller størst vekst fra 3. til 4. kvartal var det imidlertid innen varegruppene "barneutstyr, leker, brettspill" og "foto, video", begge med en økning på hele 96 prosent. Andelen av netthandelsomsetningen med varer som går til norske nettbutikker øker, fra om lag 75 prosent i 3. kvartal til om lag 80 prosent i 4. kvartal Økningen har trolig sammenheng med at vi ved julegavekjøp har prioritert sikker og rask levering kombinert med bedre muligheter ifht angrefrist og bytterett høyere enn lav pris. Færre nettkjøp av ferie- og fritidsreiser - Netthandelsomsetningen med ferie- og fritidsreiser gikk ned med 29 prosent fra 3. til 4. kvartal 2013 og endte på 7,2 milliarder kroner. o o Hovedårsaken til nedgangen ligger først og fremst i at reiser i forbindelse med juleferien er godt planlagt og hovedsakelig kjøpt i løpet av 3. kvartal. Ferie- og fritidsreiser er den kategorien av varer og tjenester som vi handler mest på nett, og utgjorde 41 prosent av den samlede netthandelsomsetningen i ehandelsbarometeret på 17,6 milliarder kroner. Kjøpsmønstre på nett: - Menn bruker mer penger på nett enn kvinner: Norske forbrukere bruker i snitt ca kr per person, der menn bruker i snitt 22 prosent mer per kjøp enn kvinner. Kvinner handler derimot oftere (snitt på 4,6 kjøp per kvartal mot 4,5 kjøp for menn). - Unge handler oftere på nett enn eldre, men bruker mindre beløp ved hvert kjøp: Aldersgruppen år handler i snitt ca. 5 ganger på nett per kvartal og bruker i overkant av kr 600 per kjøp, mens de over 60 bruker om lag kr per kjøp, men netthandler i snitt kun 3 ganger per kvartal. - En mindre andel av netthandelsomsetningen skjedde via mobilen i 4. kvartal enn i 3. kvartal (1, mot 3,7 %), mens andelen av omsetning via pc/mac og nettbrett økte (med hhv. 87 % og 10 %). - I desember gjennomførte 50 prosent ett eller flere kjøp på nett i løpet av en 14-dagers periode, mot 42 prosent i november. 1 Inkluderer ikke kategorien bil, båt, mc (inkl. deler) samt produkter som tidligere var fysiske men som nå blir levert digitalt (bortsett fra e-bøker, som er inkludert). 4

5 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner Den samlede netthandelsomsetningen i ehandelsbarometeret utgjorde 17,6 milliarder kroner i 4. kvartal, hvorav varer 2 utgjorde 48 prosent eller 8,4 milliarder kroner, mens tjenester 3 utgjorde 46 prosent eller 8,1 milliarder kroner. Øvrige 6 prosent av netthandelen er uspesifisert. Fordeling av netthandelsomsetningen 4. kvartal Uspesifisert 6 % Tjenester 46 % Varer 48 % Netthandelen preges av store sesongmessige variasjoner Etter å ha fulgt forbrukernes nettkjøp siden mai 2013, ser vi at det er store sesongmessige variasjoner i hva vi handler på nett. Dette ser vi spesielt innen kategorien "ferie- og fritidsreiser", som eksempelvis opplevde en omsetningsnedgang på 13 prosent fra 3. til 4. kvartal mens varekjøp økte med 6 prosent. Dette henger i stor grad sammen med når det er ferie og i hvor god tid før vi planlegger de ulike feriene. Vi ser også sesongmessige variasjoner innen kjøp av varer, der omsetning og antall kjøp økte betraktelig i desember som følge av julehandelen. Det gir dermed liten mening og sammenligne utviklingen i forbrukernes netthandel samlet sett fra kvartal til kvartal, på den andre siden gir det oss en god innsikt i hvilke varer og tjenester vi etterspør på nett i ulike sesonger gjennom året. Nedgangen i netthandelen med ferie- og fritidsreiser (-1) kombinert med oppgangen i varer (+7 %), førte til at tjenesters andel av netthandelen gikk ned med 9 prosentpoeng, mens varers andel økte tilsvarende fra 3. til 4. kvartal. Figuren på neste side viser den månedlige utviklingen i netthandelen 2. halvår 2013 fordelt på varer og tjenester. 2 Varer omfatter her detaljvarer samt kategorien bil, båt, mc (inkl. deler) samt produkter som tidligere var fysiske men som nå blir levert digitalt (bortsett fra e-bøker, som er inkludert). 3 Tjenester omfatter her kategoriene "ferie- og fritidsreiser", "arrangementer og opplevelser", "pengespill og tipping" samt noe av omsetningen innen "personlig pleie, helse", "mat og drikke" og "mobil, telefoni". 5

6 Utvikling i netthandelen 2. halvår 2013 (i mrd. kr) 8,0 7,0 6,8 6,8 6,3 6,5 6,3 6,0 5,0 4,0 3,0 4,8 Uspesifisert Tjenester Varer 2,0 1,0 0,0 Ferier og duppeditter preger nettkjøpene Ser vi nærmere på hva vi kjøper på nett er det ferie- og fritidsreiser som absolutt er den dominerende posten, med 41 prosent av den samlede nettomsetningen på 17,6 milliarder kroner i 4. kvartal. Av varer, er det "data, hjemmeelektronikk og hvitevarer" og "klær, sko og accessories" som dominerer med hhv. 12 og 9 prosent av den samlede nettomsetningen i ehandelsbarometeret. Kategorienes andel av omsetning og antall kjøp (i %) Ferie-/ fritidsreiser 14 % 41 % Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 8 % 12 % Klær, sko, accessories 9 % 1 Hus, hjem, hage 5 % 7 % Mobil, telefoni Bil, båt, MC (inkl. deler) 1 % Arrangementer, opplevelser 5 % Sport, fritid, hobby 4 % Foto, video Aviser, tidsskrift, bøker o.l. 2 % 8 % Personlig pleie, helse 2 % 5 % Musikk, film, dataspill 2 % 10 % Barneutstyr, leker, brettspill 1 % 2 % Mat, drikke 1 % 2 % Pengespill, tipping 1 % 4 % Briller, kontaktlinser 1 % 1 % Programvare, apper o.l. (ikke spill) 0 % 2 % Annet 6 % 8 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % Andel av omsetning Andel av antall kjøp 6

7 Ser vi på antall kjøp er det også ferie- og fritidsreiser som dominerer, med 14 prosent av nettkjøpene. Det gjøres også relativt mange kjøp innen kategoriene "data, hjemmeelektronikk og hvitevarer" og "klær, sko og accessories" med hhv. 8 og 13 prosent av kjøpene. Også kategoriene "aviser, tidsskrift, bøker o.l. " og "musikk, film, dataspill" skiller seg ut ved at de står for en stor andel av antall kjøp, henholdsvis 8 og 10 prosent, mens hver av dem kun står for 2 prosent av omsetningen. Økt kjøp av detaljvarer på nett Vi handlet mer detaljvarer 4 på nett i 4. kvartal enn 3. kvartal: I følge detaljomsetningsindeksen (DOI) til SSB økte omsetningen av detaljvarer med om lag 10 prosent, mens netthandelen med detaljvarer i følge ehandelsbarometeret økte med 20 prosent i samme periode, fra 6,4 til 7,7 milliarder kroner. Av varekjøp på nett er det imidlertid "data, hjemmeelektronikk og hvitevarer"' og "klær, sko, accessories" som er de største varegruppene med hhv. 27 og 21 prosent av vareomsetningen. De varegruppene vi handler minst av på nett (med unntak av "programvarer og apper" som naturlig nok utgjør et særdeles lite beløp) er "mat og drikke" og "musikk, film og dataspill". Varekategoriers andel av samlet detaljhandel på nett (i %) Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer Klær, sko, accessories Hus, hjem, hage Sport, fritid, hobby Mobil, tilbehør til mobil Foto, video Aviser, tidsskrift, bøker o.l. Personlig pleie, helse Barneutstyr, leker, brettspill Musikk, film, dataspill Mat, drikke Briller/kontaktlinser Programvare, apper o.l. (ikke spill) 8 % 7 % 7 % 5 % 4 % 1 % 0 % 11 % 21 % 27 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 4 Detaljvarer inkluderer ikke kategorien bil, båt, mc (inkl. deler) samt produkter som tidligere var fysiske men som nå blir levert digitalt (bortsett fra e-bøker, som er inkludert). 7

8 Kategoriene med kraftigst vekst er kategorier hvor vi normalt også ser stor oppgang i omsetning i forbindelse med julehandelen; For eksempel har kategoriene "barneutstyr, leker og brettspill" og "foto og video" begge en omsetningsvekst på 96 prosent fra 3. til 4. kvartal Også "hus, hjem, hage" (+ 74 %) og "mat og drikke" (+ 35 %) er varekategorier som opplevde stor omsetningsvekst i 4. kvartal. 8

9 Julehandelen preget netthandelen i 4. kvartal Av den samlede netthandelen i 4. kvartal er det klart at julehandelen preget nettkjøpene og når hovedvekten av kjøpene ble gjort. Av den samlede nettomsetningen av varer på 8,4 milliarder kroner sto desemberhandelen for tilnærmet 40 prosent eller 3,3 milliarder kroner. Dette treffer relativt godt på det anslaget vi hadde før jul som lå på 3,4 milliarder kroner. Ser vi nærmere på desemberhandelen, ble også de fleste kjøpene gjort i denne måneden; i desember oppga 50 prosent av respondentene at de da hadde handlet på nett de siste to ukene, mot et gjennomsnitt på 44 prosent for 4. kvartal samlet sett. Dette tyder på at en stor andel av forbrukerne som handler julegaver på nett ikke starer julegavehandelen på nett før i desember. 60% Andel forbrukere som har netthandlet siste 2 uker 50% 40% 4 44 % 42 % 42 % 44 % 41 % 42 % 50 % 30% 20% 10% 0% totalt juli august september totalt oktober november desember 3. kvartal 4. kvartal Nesten 2/3 av norske forbrukere handlet julegaver på nett I oktober/ november forventet 40 prosent av norske forbrukere å handle julegaver på nett, i følge en undersøkelse fra In Fact for Tollpost Globe. 5 I forbindelse med julehandelen, spurte vi respondentene i ehandelsbarometeret også om hvor de handler julegavene. Da svarte 58 prosent at de handler julegaver på internett, hvorav 57 prosent handlet både i fysisk butikk og på nett, mens 1 prosent handlet bare på nett. Det indikerer at flere som i utgangspunktet ikke hadde planer om å handle julegaver på internett endte opp med å gjøre dette likevel. Ser vi på den månedsvise omsetningsutviklingen for de største varegruppene "data, hjemmeelektronikk og hvitevarer"' og "klær, sko, accessories" var nettomsetningen i desember hhv. 97 og 65 prosent høyere i desember enn november. Bøker i papirformat, som også er en klassisk julegave, hadde en omsetningsvekst på 20 prosent fra november til desember. Det å gi opplevelser i julegave fremfor fysiske varer, har vært en økende trend de senere årene. Ser vi på netthandelsomsetning for opplevelser som for eksempel "kino, teater, konsert, museum og lignende i Norge" var det her en omsetningsvekst på 21 prosent fra november til desember. 5 TNS Gallup for Nets: In Fact for Tollpost Globe: 9

10 Månedsvis utvikling i omsetning utvalgte kategorier Millioner kr Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer Klær, sko, accessories Kino, teater, konsert, museum og lignende - i Norge Bøker i papirformat Oktober November Desember 10

11 Varer kjøpes hovedsakelig fra norske nettbutikker Av den totale netthandelsomsetning på 17,6 milliarder kroner i 4. kvartal, gikk 75 prosent til norske nettbutikker (13,1 mrd. kroner) mens 20 prosent (5 mrd. kroner) gikk til utenlandske nettbutikker, i følge respondentene i utvalget. Dette tilsvarer en økning i andelen av netthandelsomsetningen som går til utenlandske nettbutikker på 1,3 prosentpoeng der vi bl.a. ser en økning av kjøp fra utenlandske nettbutikker for typiske tjenestekjøp som ferie- og fritidsreiser men også innenfor pengespill og tipping. 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Fordeling av omsetning Norske og utenlandske nettbutikker 6,0 % 5,4 % 18,8 % 20,1 % 75,2 % 74,5 % 3. kvartal 4. kvartal Norsk Utenlandsk Vet ikke/ubesvart Samtidig, hvis vi kun ser på varer, så var det totalt sett en oppgang i andelen brukt i norske butikker; Mens om lag 75 prosent av omsetningen gikk til norske nettbutikker i 3. kvartal 2013, gikk om lag 80 prosent til norske nettbutikker i 4. kvartal Siden vi ikke har noen tidsserier bakover, kan vi ikke fastslå med sikkerhet om dette er tilfeldig eller ikke. En mulig forklaring kan imidlertid være at mange av kjøpene er kjøp av julegaver. Det er ikke umulig at flere da velger å handle fra norske nettbutikker fordi det opplever det som sikrere med tanke på levering i tide, samt at det da er norske regler knyttet til angrefrist og bytterett som gjelder. I forbindelse med julehandelen 2013 spurte vi respondentene i ehandelsbarometeret om hvorfor de handlet julegaver i fysisk butikk der 24 prosent oppga at de var bekymret for om varene blir levert i tide ved netthandel, mens 13 prosent var bekymret for angrefrist og bytterett ved netthandel. Samtidig var kvinner mer bekymret enn menn ifht bytterett; 17 mot 10 prosent. 11

12 Andel av omsetningen som går til norske nettbutikker Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer Mobil, telefoni Barneutstyr, leker, brettspill Arrangementer, opplevelser Mat, drikke Hus, hjem, hage 61% Pengespill, tipping Aviser, tidsskrift, bøker o.l. 78% 78% Sport, fritid, hobby 76% 71% Klær, sko, accessories 74% 69% Foto, video 74% Personlig pleie, helse 62% 72% Ferie-/ fritidsreiser 68% 76% Annet 62% 75% Musikk, film, dataspill 41% 57% Programvare, apper o.l. (ikke spill) 25% 42% I alt 74% 75% 92% 88% 89% 81% 89% 85% 87% 77% 86% 83% 81% 81% 91% 89% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4. kvartal kvartal 2013 Flest kjøp gjøres på Ebay Ebay er den nettbutikken vi gjorde flest kjøp fra i 4. kvartal 2013, den stod for hele 10 prosent av antall kjøp. Deretter følger Cdon.com og Apple, med i underkant av hhv. 7 og 6 prosent av antall kjøp. Amazon er på en 5. plass hva gjelder nettbutikker vi gjorde flest kjøp i (5 %). Kjøpene vi gjør i disse nettbutikkene er imidlertid relativt små i verdi; Ebay stod for om lag 3 prosent av netthandelsomsetningen, Cdon.com for om lag 3 prosent mens Amazon sto for om lag 1,5 prosent. Apple stod på sin side for om lag 5 prosent av omsetningen, og ligger dermed klart høyest av disse fire hva gjelder gjennomsnittlig beløp brukt per kjøp. 12

13 Hvem handler hva fra hvor? PC/Mac er dominerende device for våre nettkjøp Hovedparten av nettkjøpene gjøres via pc/mac (86 %) men også nettbrett blir brukt relativt ofte (10 %). Andelen av omsetning som skjedde via mobiltelefon gikk en del ned fra 3. til 4. kvartal, der kun 1 prosent oppga at de gjorde kjøpet via mobiltelefon siste kvartal. Siden julegavehandelen på nett reflekteres i tallene for 4. kvartal, kan dette indikere at vi i større grad for julehandelen enn ellers foretrakk å gjennomføre kjøpene på pc/mac eller nettbrett hjemme i stuen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel av omsetningen brukt via ulike plattformer 87% 86 % 10 % 9 % 4 % 1 % 1,% 1 % Fra pc/mac Fra nettbrett Fra mobiltelefon Ukjent 4. kvartal 3. kvartal Menn over 60 handler for mest per kjøp I 4. kvartal brukte menn i snitt ca kroner og handlet 4,5 ganger på nett, mens kvinner i snitt brukte ca kroner og handlet 4,6 ganger. Kvinner handler dermed i snitt noe oftere enn menn - men bruker mindre beløp per kjøp. Ikke overraskende ser vi at gjennomsnittlig antall kjøp er færrest i aldersgruppen 60 +, hvor menn i gjennomsnitt har 3 kjøp og kvinner 3,1 kjøp mens gjennomsnittlig beløp per kjøp er høyest i denne aldersgruppen. Og menn i alderen 60 + bruker klart mest per kjøp, med et gjennomsnittlig beløp per kjøp på ca kroner. Dette er identisk med bildet vi så i 3. kvartal. Kvinner i alderen handlet flest ganger på nett med sine i gjennomsnitt 5,3 kjøp, mens menn i alderen bruker flest penger på nett; i snitt ca kroner. Gjennomnittlig antall kjøp Gjennomsnittlig beløp Gjennomsnittlig beløp per kjøp Alder Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner ,5 4, ,8 5, ,6 5, ,0 3, Totalt 4,5 4,

14 Tabellvedlegg Omsetning i alle kategorier Tall i hele tusen 4. kvartal 2013 Antall kjøp Omsetning Kategorier* (1000) (1000) Ferie-/ fritidsreiser Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer Klær, sko, accessories Hus, hjem, hage Mobil/telefoni Arrangementer, opplevelser Sport, fritid, hobby Foto, video Aviser, tidsskrift, bøker o.l Personlig pleie, helse Musikk, film, dataspill Barneutstyr, leker, brettspill Mat, drikke Pengespill, tipping Programvare, apper o.l. (ikke spill) Annet Totalsum Andel av omsetning og antall kjøp Kategorier Andel av antall kjøp 4. kvartal 2013 Andel av omsetning Ferie-/ fritidsreiser 14 % 41 % Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 8 % 12 % Klær, sko, accessories 1 9 % Hus, hjem, hage 7 % 5 % Mobil, telefoni Arrangementer, opplevelser 5 % Sport, fritid, hobby 4 % Foto, video Aviser, tidsskrift, bøker o.l. 8 % 2 % Personlig pleie, helse 5 % 2 % Musikk, film, dataspill 10 % 2 % Barneutstyr, leker, brettspill 2 % 1 % Mat, drikke 2 % 1 % Pengespill, tipping 4 % 1 % Programvare, apper o.l. (ikke spill) 2 % 0 % Annet 8 % 6 % 14

15 Kategorienes andel av omsetning 3. og 4. kvartal 2013 Kategorienes andel av omsetning 4. kvartal kvartal 2013 Ferie-/ fritidsreiser 41 % 50 % Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 12 % 10 % Klær, sko, accessories 9 % 7 % Hus, hjem, hage 5 % 2 % Mobil, telefoni Arrangementer, opplevelser Sport, fritid, hobby Foto, video 1 % Aviser, tidsskrift, bøker o.l. 2 % 2 % Personlig pleie, helse 2 % 2 % Musikk, film, dataspill 2 % 1 % Barneutstyr, leker, brettspill 1 % 1 % Mat, drikke 1 % 1 % Pengespill, tipping 1 % 1 % Programvare, apper o.l. (ikke spill) 0 % 0 % Annet 6 % 6 % Endring i omsetning fra 3. til 4. kvartal 2013 Endring i omsetning 3. til 4. kvartal 2013 Aviser, tidsskrift, bøker o.l. 4 % Ferie-/ fritidsreiser -29 % Arrangementer, opplevelser -9 % Barneutstyr, leker, brettspill 96 % Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 8 % Mobil, telefoni 1 % Programvare, apper o.l. (ikke spill) 36 % Foto, video 96 % Hus, hjem, hage 74 % Klær, sko, accessories 18 % Mat, drikke 36 % Musikk, film, dataspill 6 % Pengespill, tipping 14 % Personlig pleie, helse 2 % Sport, fritid, hobby 5 % Annet -19 % 15

16 Netthandel med varer inkludert i næringskode 47: Detaljhandel med varer Varer inkludert i næringskode 47: Detaljhandel 4. kvartal 2013 Kategorier* Andel av omsetning Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 27 % Klær, sko, accessories 21 % Hus, hjem, hage 11 % Sport, fritid, hobby 8 % Mobil, tilbehør til mobil 7 % Foto, video 7 % Aviser, tidsskrift, bøker o.l. 5 % Personlig pleie, helse 4 % Barneutstyr, leker, brettspill Musikk, film, dataspill Mat, drikke Briller/kontaktlinser 1 % Programvare, apper o.l. (ikke spill) 0 % Andel av omsetningen som går til norske nettbutikker, 3. og 4. kvartal 2013 Andel av omsetningen i norske nettbutikker 3. kvartal kvartal 2013 Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 88 % 92 % Mobil, telefoni 81 % 89 % Barneutstyr, leker, brettspill 85 % 89 % Arrangementer, opplevelser 77 % 87 % Mat, drikke 8 86 % Bil, båt, MC (inkl. deler) 69 % 81 % Hus, hjem, hage 61 % 81 % Pengespill, tipping 91 % 81 % Aviser, tidsskrift, bøker o.l. 78 % 78 % Sport, fritid, hobby 71 % 76 % Klær, sko, accessories 69 % 74 % Foto, video 89 % 74 % Personlig pleie, helse 62 % 72 % Briller, kontaktlinser 80 % 71 % Ferie-/ fritidsreiser 76 % 68 % Annet 75 % 62 % Musikk, film, dataspill 41 % 57 % Programvare, apper o.l. (ikke spill) 42 % 25 % I alt 75 % 74 % 16

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer - Q2 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Forord Vi netthandlet varer for hele 6,6 mrd. kroner i løpet av 2. kvartal 2015, en økning på hele 15,5 prosent fra samme periode i fjor.

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014 5 Virkes e-handelsbarometer 1. kvartal 2014 2 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2015

Virkes ehandelsbarometer Q4 2015 Virkes ehandelsbarometer Q4 2015 Virkes ehandelsbarometer Q4 2015 Forord Vi netthandlet varer for 9,5 mrd. kroner i løpet av 4. kvartal 2015, en økning på hele 14,9 prosent fra samme periode i fjor. Det

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q1-2015

Virkes ehandelsbarometer Q1-2015 Virkes ehandelsbarometer Q1-2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

Hva nå? Lars E Haartveit

Hva nå? Lars E Haartveit Hva nå? Lars E Haartveit 10 millioner flere arbeidsledige 2 Internasjonalt Bedre i avanserte økonomier: USA går foran Moderat oppover i euroområdet Abenomics: Et risikoprosjekt som så langt ser ut til

Detaljer

ehandel og verden vi lever i Sophie Maartmann-Moe

ehandel og verden vi lever i Sophie Maartmann-Moe ehandel og verden vi lever i Sophie Maartmann-Moe Den fjerde revolusjon ehandel 2 Den fjerde revolusjon Den fjerde revolusjon 1776 1879 1961 2007 1.0 2.0 3.0 4.0 Mekanisering Elektrifisering IT Nettverk?

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

Handlet på nett for 69 milliarder kroner

Handlet på nett for 69 milliarder kroner Handlet på nett for 69 milliarder kroner Norsk e-handel omsatte for 69,1 milliarder kroner i 14. Det er 15 prosent mer enn året før. Holdes salg av tjenester utenom og man ser på netthandelen med varer

Detaljer

Hva nå? Lars E Haartveit

Hva nå? Lars E Haartveit Hva nå? Lars E Haartveit 10 millioner flere arbeidsledige 2 Internasjonalt Bedre i avanserte økonomier: USA går foran Moderat oppover i euroområdet Abenomics: Et risikoprosjekt som så langt ser ut til

Detaljer

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Julehandelen 2013 Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Norge mindre annerledes i det siste Forbrukerne er avventende: Husholdningenes sparerate økte i 2. kvartal Svak detaljomsetning i 3.kvartal

Detaljer

VIRKE ehandels- RAPPORT 2015

VIRKE ehandels- RAPPORT 2015 VIRKE ehandels- RAPPORT 2015 VIRKE ehandelsrapport 2015 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsrapport 2015 Som hovedorganisasjonen for norsk handel, har Virke i snart to år fulgt med på norske forbrukeres netthandelsvaner

Detaljer

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit Konjunkturseminar juni 2015 Lars E Haartveit En varslet omstilling hva gjør forbrukerne? Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 De leser hva media skriver, men tror fortsatt det skal gå relativt bra med egen økonomi

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

Netthandel en trussel eller mulighet?

Netthandel en trussel eller mulighet? Netthandel en trussel eller mulighet? Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Utvikling netthandel Hvordan påvirker internett handelen Oppsummering 2 1 Nordmenn handlet varer for 500 mrd i 2015 500 Kanalglidning

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsstatistikk Norge 212 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsbedriftene i Norge omsatte for 13, milliarder kroner ekskl. mva i 212. Dette er sju prosent mer enn året før. Veksten i netthandelen var i

Detaljer

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett

Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet Undersøkelse blant 3100 innbyggere om handel på internett Netthandel i Trøndelag og på Nordvestlandet 201 Undersøkelse blant 100 innbyggere om handel på internett Bakgrunn Det er intervjuet 100 innbyggere i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag samt Møre og Romsdal om

Detaljer

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Frokostseminar om e-handel Eirik Norman Hansen og John Aurtande Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale

Detaljer

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene Kleskjedene 2013 1 Virke Mote og Fritid - klesbutikkene De senere årene har vi sett en relativt flat utvikling i omsetningen i klesmarkedet. Dette skyldes flere faktorer. Spareraten er rekordhøy. Konkurransen

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

Posten og Brings netthandelrapport

Posten og Brings netthandelrapport Posten og Brings netthandelrapport Nordisk spørreundersøkelse om vaner og trender Juni 2010 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI 2010 2 Forord Posten og Brings nordiske netthandelsrapport for første

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 trender, trusler og muligheter 1 Forstå forbrukeren 2 Den der netthandel går nok snart over igjen 3 Gi kundene det

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // første tertial Et sterkt første tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført

Detaljer

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

INTERNETT OG HANDEL 2015

INTERNETT OG HANDEL 2015 INTERNETT OG HANDEL 2015 Handel via internett blir mer og mer viktig. Hvordan kan man utnytte mulighetene dette gir? Brukerdag, Økonomibistand 2015 www.kreatif.no 1 E-handel: Viktig for de som HAR nettbutikk

Detaljer

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker

Netthandel blant norske butikkjeder. Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Netthandel blant norske butikkjeder Virke Handel, rapport mai 2015 Knut Erik Rekdal, senior bransjeanalytiker Norske butikkjeder går på nett! Oppsummering Norsk netthandelen er i vekst, og i følge Virkes

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

Ungdom og kredittkort

Ungdom og kredittkort Ungdom og kredittkort Undersøkelse blant tiendeklassinger august 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms holdning til og kunnskap om bruk

Detaljer

Har egentlig e-handel tatt av?

Har egentlig e-handel tatt av? Har egentlig e-handel tatt av? Paal Wangsness, forsker Transportøkonomisk Institutt PERSSON SEMINARET: E-HANDEL & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 26. februar 2015, Handelshøyskolen BI La oss ta en titt på tallene

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal /

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal / (Nett)handel Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Nordmenn handlet varer for 529 mrd i 2016 529 72 34 Kanalglidning 14% Netthandel 47% Netthandel i utenlandske butikker 31% Norsk detaljhandel butikk 86% Grensehandel

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

7. Elektronisk handel

7. Elektronisk handel Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Elektronisk handel Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog 7. Elektronisk handel I Stortingsmelding nr. 41 (1998-99) blir elektronisk handel definert som alle former

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 2011

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 2011 Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 211 POTEN OG BRING NETTHANDELRAPPORT JUNI 211 Kvinner netthandler mer - smarte telefoner kommer Posten og Bring g jennomfører to ganger i

Detaljer

Konjunkturseminar september Sjeføkonom Lars E Haartveit

Konjunkturseminar september Sjeføkonom Lars E Haartveit Konjunkturseminar september 2017 Sjeføkonom Lars E Haartveit På vei opp etter en litt svak periode Figuren har tall tom april 2017 Det er mye som holder fortsatt Fra fjorårets seminar: Nå: Vi tror som

Detaljer

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport fra personvernundersøkelsen november 2013 Februar 2014 Innhold Hva er du bekymret for?...

Detaljer

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik

Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer. Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1 Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2014. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal

Møbel- og interiørbransjene 2014. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal Møbel- og interiørbransjene 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport april 2015 Knut Erik Rekdal Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

Utvikling nordmenns netthandel med kort i utlandet. Knut Erik Rekdal /

Utvikling nordmenns netthandel med kort i utlandet. Knut Erik Rekdal / Utvikling nordmenns netthandel med kort i utlandet Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Utvikling de ulike handelskanalene indeksert (2011=100) 340 320 Indeks 325 Netthandel av varer i utlandet 300 280 260

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet Varehandelsrapporten 2015 Rogaland Haugalandet Landet Detaljvarehandelen vokste noe mer 2014 enn snittet for 2008-2014. Internett igjen den klare vinneren, med en vekst på 14,8 % fra 2013 til 2014, klart

Detaljer

Fritid og kultur. Odd Frank Vaage

Fritid og kultur. Odd Frank Vaage Fritid og kultur De seinere åra har besøk på klassiske konserter, kino og teater økt. Befolkningens egenaktivitet på kulturfeltet har derimot gått litt nedover. Færre spiller i musikkorps eller er medlemmer

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

barn og dataspill 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR

barn og dataspill 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR barn og dataspill Ni av ti barn mellom 9-16 år oppgir at de spiller dataspill på fritiden. 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR fakta Aldersgrenser 4 av 10 barn og unge

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Informasjonssamfunnet i Norge nå

Informasjonssamfunnet i Norge nå Informasjonssamfunnet i Norge nå Status og ferske fakta om e-handel og IKT-bruk. Norsk Regnesentral www.nr.no Promise -99 28. Oktober 15/11-99 Slide 1 Hovedfunn fra undersøkelsene en meget høy andel av

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet/ Forbruker Europa av Norstat juni 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes

Detaljer

E-handelen i Norden i 2015

E-handelen i Norden i 2015 E-handelen i Norden i 2015 Innhold Om rapporten...2 Norden, et e-handelsmarked i forkant...3 Tilgjengelighet og valgfrihet stadig viktigere... 4 Norden... 6 E-handel for nesten 130 milliarder kroner...6

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015

Varehandelsrapporten 2015 Varehandelsrapporten 2015 Torsdag 11. juni 2015 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked Varehandel hva er det? Dagligvarer Utvalgshandel Møbler & Elektro Sport & Fritid Interiør Byggvare Klær og

Detaljer

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013 Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester Gjennomført 14.-21. august 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes erfaringer med klaging og klagebehandling i forbindelse

Detaljer

9. Sosial kontakt og fritidsaktiviteter

9. Sosial kontakt og fritidsaktiviteter 9. Menn bruker litt mer tid på fritidsaktiviteter enn kvinner I løpet av de siste 20 til 30 år har vi fått mer fritid. Mange unge utsetter familieetablering, vi har kortere arbeidstid og nedsatt pensjonsalder.

Detaljer

Forbrukertrender: ROPO (Research Online, Purchase Offline) vil spille en nøkkelrolle i julehandelen

Forbrukertrender: ROPO (Research Online, Purchase Offline) vil spille en nøkkelrolle i julehandelen 1 Forbrukertrender: ROPO (Research Online, Purchase Offline) vil spille en nøkkelrolle i julehandelen I år vil 85 % av forbrukerne foreta en del av julehandelen på internett 1. De velger e-handel på grunn

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

Konjunkturseminar september Lars E Haartveit

Konjunkturseminar september Lars E Haartveit Konjunkturseminar september 2016 Lars E Haartveit Nokså jevn omsetningsvekst over lang tid Figuren har tall tom april 2016 Bakgrunn Vi tror som så mange andre at vi er på eller nær konjunkturbunnen Oljeinvesteringene

Detaljer

RASK OG GOD HANDELSUTVIKLING HVA MÅ TIL? Geir O. Iversen, adm.dir InsightOne Nordic

RASK OG GOD HANDELSUTVIKLING HVA MÅ TIL? Geir O. Iversen, adm.dir InsightOne Nordic RASK OG GOD HANDELSUTVIKLING HVA MÅ TIL? Geir O. Iversen, adm.dir InsightOne Nordic Sliter vi med handelsutviklingen i norske byer? Stadig flere handler på nett Hvilke signaler ser vi for Norge? DET STORE

Detaljer

Fra surfer til shopper?

Fra surfer til shopper? Fra surfer til shopper? Hva kjennetegner dem som handler på nettet i dag. Forsker Norsk Regnesentral www.nr.no DND Høsttreff 10. november 1999 Slide 1 Formål Å vise; hvor stor andel av befolkningen som

Detaljer

Kulturkonsum i krisetider Av prosjektleder Anne-Britt Gran

Kulturkonsum i krisetider Av prosjektleder Anne-Britt Gran Kulturkonsum i krisetider Av prosjektleder Anne-Britt Gran Hva skjer med kulturforbruket i økonomiske krisetider? Fagmiljøet på Kultur og ledelse på Handelshøyskolen BI har i forbindelse med forskningsprosjektet

Detaljer

Netthandel. Netthandel. i Norden. Halvårsrapport. TEMA: Forbrukerdrevet logistikk

Netthandel. Netthandel. i Norden. Halvårsrapport. TEMA: Forbrukerdrevet logistikk Netthandel i Norden Netthandel Halvårsrapport TEMA: Forbrukerdrevet logistikk Forbrukernes makt har økt Netthandel blir mer og mer vanlig i hele Norden, og flere og flere kjøp på nettet gjøres med mobilen.

Detaljer

Virke Mote og Fritid kleskjedene 2015

Virke Mote og Fritid kleskjedene 2015 Kleskjedene 25 Virke Mote og Fritid kleskjedene 25 Fortsatt tøft i klesbransjen I 25 omsatte landets klesbutikker for i overkant av 32,3 milliarder kroner, en vekst på svake,6 prosent fra 24. Samtidig

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014

Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014 Økt grense for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner? Dialogmøte i Virke 14. oktober 2014 370 000 mennesker skaper verdier i norsk handelsnæring 14 prosent av alle sysselsatte i Norge (privat og offentlig

Detaljer

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011 Omsetningsutvikling for 2011 Oktober 2012 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS INNHOLD Omsetningsutvikling for 2011... 3 MERKUR-programmet... 3 Distriktsbutikkregisteret... 3 Analysen... 4 Hovedresultater...

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER

SOSIALE MEDIER TRACKER SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 415 000 HAR PROFIL (82,8 %) 3 393 000 ER BRUKERE (82,2 %) 45 % 55 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har Facebook-profil. 81% 84% 83%

Detaljer

Få en bedre førjulstid!

Få en bedre førjulstid! Få en bedre førjulstid! Gjør julehandelen på nettet og få varene levert hjem på kvelden. Nå til prøvepris kr 70,- Tilbudet gjelder nettbutikkene i denne brosjyren t.o.m 11. desember 2011. Gjør julehandelen

Detaljer

Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen

Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen Januar er tiden for store salg over nesten hele Europa. Men er januar egentlig den beste måneden for å kjøpe den nye vinterjakken? Eller burde

Detaljer

6. Fritid. når vi badet og solte oss, og når vi var med på konkurranseidrett/trening.

6. Fritid. når vi badet og solte oss, og når vi var med på konkurranseidrett/trening. Tidene skifter. 1971-2010 Fritid 6. Fritid Økt fritid for alle, minst for unge voksne menn Figur 6.1 viser at det blant både menn og kvinner i alle aldersgrupper har vært en økning i den gjennomsnittlige

Detaljer

*KORRIGERT VERSJON SOSIALE MEDIER TRACKER

*KORRIGERT VERSJON SOSIALE MEDIER TRACKER *KORRIGERT VERSJON 24.11.17 SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 416 000 HAR PROFIL (82,8 %) 3 393 000 ER BRUKERE (82,2 %) 46 % 54 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland

Møbel- og interiørbransjene 2013. Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Møbel- og interiørbransjene 2013 Virke Analyse og bransjeutvikling, rapport mai 2014 Sigrid Helland Innhold Totalmarkedet side 3-7 - Møbler side 8-9 - Boligtekstiler side 10-11 - Servise- og kjøkkenutstyr

Detaljer

Omsetningen opp 5 prosent i desember!

Omsetningen opp 5 prosent i desember! Omsetningen opp 5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til nesten 53 mrd. kroner. - Det blir i så fall 5 prosent mer enn i fjor. Utvikling desemberomsetning 1984 2014 - Mrd. kroner inkl.

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER

SOSIALE MEDIER TRACKER SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 448 000 HAR PROFIL (83,5 %) 3 443 000 ER BRUKERE (83,4 %) 45 % 55 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har Facebook-profil. 81% 84% 83%

Detaljer

Møbel og interiørbransjene Knut Erik Rekdal /

Møbel og interiørbransjene Knut Erik Rekdal / Møbel og interiørbransjene 2016 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Bakgrunn Datagrunnlaget på omsetning til bransjene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Omsetningen for de 10 første månedene i 2016 er

Detaljer

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet IKT i husholdningene Håkon Rød 4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i husholdningene Dette kapittelet presenterer private husholdninger og privatpersoners bruk

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

Servicehandelsrapporten 2015. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner.

Servicehandelsrapporten 2015. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner. Verkstedveien 2 Postboks 514 Skøyen 0214 Oslo, Norway www.no.nielsen.com www.nielsen.com Pressenotat Kontakt(er): Knut.Gartland@nielsen.com ; Tlf 22 58 34 00; 911 95 758 Marius.Risan@nielsen.com: Tlf 22

Detaljer

skattefradragsordningen for gaver

skattefradragsordningen for gaver Befolkningens holdninger til skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Juli 2010 2 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING AV SENTRALE FUNN... 3 3. KORT OM SKATTEFRADRAGSORDNINGEN...

Detaljer

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no

amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no amiliesegmentet ele2 Leif Henrik Husom Oslo, 04.03.2010 Leif.henrik.husom@perceptor.no 1 2 Vi har data fra 1555 personer TALL I NETTBEFOLKNINGEN: I henhold til Norstat er det 20% av befolkningen man ikke

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2014

ANALYSE HORDALAND 2014 ANALYSE HORDALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen.

Detaljer

Digitalradioundersøkelsen Q2-2016

Digitalradioundersøkelsen Q2-2016 Endringer i spørreskjema Digitalradioundersøkelsen har fra oppstart i 2012 til og med utgangen 2015 fulgt en etablert metodikk med i hovedsak uendret spørreskjema. I forbindelse med at vi beveger oss inn

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Servicehandelsrapporten 2014. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner.

Servicehandelsrapporten 2014. Rapporten som viser strukturen og bevegelsene i norske kiosker og bensinstasjoner. Drammensveien 134 Postboks 514 Skøyen 214 Oslo, Norway www.no.nielsen.com www.nielsen.com Pressenotat Kontakt(er): Knut.Gartland@nielsen.com ; Tlf 22 58 34 ; 911 95 758 Eva.Mehlin@nielsen.com: Tlf 22 58

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

10. Tidsbruk blant aleneboende

10. Tidsbruk blant aleneboende Aleneboendes levekår Tidsbruk blant aleneboende Odd Frank Vaage 10. Tidsbruk blant aleneboende Mindre tid går til arbeid og måltider, mer til fritid og søvn Aleneboende bruker mindre tid på arbeid enn

Detaljer