NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013"

Transkript

1 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013

2 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer på nett... 7 Julehandelen preget netthandelen i 4. kvartal... 9 Varer kjøpes hovedsakelig fra norske nettbutikker Hvem handler hva fra hvor? Tabellvedlegg

3 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal Hvor mye av julehandelen som foregikk på nett, hvor mange av kjøpene som gjøres fra norske og utenlandske butikker og hvilke varegrupper vi handler mest av på nett finner du svar på her. Virke ønsker å styrke kunnskapen om forbrukernes e-handel i Norge. Netthandelen vokser og utgjør en stadig større del av den totale detaljhandelen, samtidig som også en økende grad av tjenestetilbudet blir handlet på nett. Virkes ehandelsbarometer er Norges mest omfattende forbrukerundersøkelse knyttet til nordmenns netthandelsvaner, og følger netthandelen til et fast utvalg av forbrukere hver 14.dag gjennom året. Barometeret er fortsatt i oppstartsfasen og dette er den 2. kvartalsrapporten som blir presentert. På sikt vil barometeret vise utviklingstrekk og trender knyttet til norske forbrukeres netthandel, og derigjennom være et viktig beslutningsgrunnlag når man skal vurdere muligheter og trusler knyttet til e-handel. TNS Gallup er ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen og utvikling av metode. Vi ønsker deg god lesing!. Om Norsk ehandelsbarometer Norsk ehandelsbarometer følger netthandelen til personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en rekke tjenester (som fritidsreiser, opplevelser, konserter m.m.). Vi har delt handelen inn i 18 hovedkategorier og 105 underkategorier. Det gir oss informasjon om utviklingen i norske forbrukeres netthandel, og hvilke varer og enkelttjenester vi kjøper mest av på nett. Barometeret gir oss videre et godt bilde av hvor mye vi handler fra norske og fra utenlandske nettbutikker, og vi kan se hvilke nettbutikker som er de mest populære. I tillegg til kunnskap om selve handelen, vil Norsk ehandelsbarometer gi oss kunnskap om de som handler knyttet til ulike egenskaper som kjønn, alder, geografi og utdanningsnivå. Vi kan også få svar på spørsmål som hvorfor kundene handler fra de ulike nettbutikkene, hvilke leveringsmåter de velger, med mer. Etter som tiden går vil vi opparbeide oss et historisk datamateriale som skal sette oss i stand til å se utviklingstrekk og trender knyttet til norske forbrukeres e-handel. Resultatene fra Norsk ehandelsbarometer publiseres i kvartalsvise rapporter, der rapport for 1. kvartal 2014 lanseres i mai. 3

4 Hovedtrender 4. kvartal 2014 Stor oppgang i varehandelen på nett - I følge ehandelsbarometeret økte netthandelsomsetningen med detaljvarer med hele 20 prosent fra 3. til 4. kvartal 2013, fra 6,4 til 7,7 milliarder kroner 1. o o o o Vi handlet mer varer på nett i 4. kvartal enn 3. kvartal: I følge detaljomsetningsindeksen (DOI) til SSB økte omsetningen av detaljvarer med om lag 10 prosent, mens netthandelen med detaljvarer i følge ehandelsbarometeret økte med 20 prosent i samme periode. Økningen har dels sammenheng med at forbrukerne handler stadig flere av julegavene over nett der hele 58 prosent av befolkningen kjøpte en eller flere julegaver på nett i løpet av desember. Omsetningen for "data, hjemmeelektronikk, hvitevarer" var eksempelvis hele 97 prosent høyere i desember enn november, mens omsetningen for "klær, sko, accessories" var 68 prosent høyere i desember enn måneden før. De to største varekategoriene på nett "data, hjemmeelektronikk og hvitevarer" og "klær, sko, accessories", hadde en økning i omsetning fra 3. til 4. kvartal på henholdsvis 8 og 18 prosent. Aller størst vekst fra 3. til 4. kvartal var det imidlertid innen varegruppene "barneutstyr, leker, brettspill" og "foto, video", begge med en økning på hele 96 prosent. Andelen av netthandelsomsetningen med varer som går til norske nettbutikker øker, fra om lag 75 prosent i 3. kvartal til om lag 80 prosent i 4. kvartal Økningen har trolig sammenheng med at vi ved julegavekjøp har prioritert sikker og rask levering kombinert med bedre muligheter ifht angrefrist og bytterett høyere enn lav pris. Færre nettkjøp av ferie- og fritidsreiser - Netthandelsomsetningen med ferie- og fritidsreiser gikk ned med 29 prosent fra 3. til 4. kvartal 2013 og endte på 7,2 milliarder kroner. o o Hovedårsaken til nedgangen ligger først og fremst i at reiser i forbindelse med juleferien er godt planlagt og hovedsakelig kjøpt i løpet av 3. kvartal. Ferie- og fritidsreiser er den kategorien av varer og tjenester som vi handler mest på nett, og utgjorde 41 prosent av den samlede netthandelsomsetningen i ehandelsbarometeret på 17,6 milliarder kroner. Kjøpsmønstre på nett: - Menn bruker mer penger på nett enn kvinner: Norske forbrukere bruker i snitt ca kr per person, der menn bruker i snitt 22 prosent mer per kjøp enn kvinner. Kvinner handler derimot oftere (snitt på 4,6 kjøp per kvartal mot 4,5 kjøp for menn). - Unge handler oftere på nett enn eldre, men bruker mindre beløp ved hvert kjøp: Aldersgruppen år handler i snitt ca. 5 ganger på nett per kvartal og bruker i overkant av kr 600 per kjøp, mens de over 60 bruker om lag kr per kjøp, men netthandler i snitt kun 3 ganger per kvartal. - En mindre andel av netthandelsomsetningen skjedde via mobilen i 4. kvartal enn i 3. kvartal (1, mot 3,7 %), mens andelen av omsetning via pc/mac og nettbrett økte (med hhv. 87 % og 10 %). - I desember gjennomførte 50 prosent ett eller flere kjøp på nett i løpet av en 14-dagers periode, mot 42 prosent i november. 1 Inkluderer ikke kategorien bil, båt, mc (inkl. deler) samt produkter som tidligere var fysiske men som nå blir levert digitalt (bortsett fra e-bøker, som er inkludert). 4

5 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner Den samlede netthandelsomsetningen i ehandelsbarometeret utgjorde 17,6 milliarder kroner i 4. kvartal, hvorav varer 2 utgjorde 48 prosent eller 8,4 milliarder kroner, mens tjenester 3 utgjorde 46 prosent eller 8,1 milliarder kroner. Øvrige 6 prosent av netthandelen er uspesifisert. Fordeling av netthandelsomsetningen 4. kvartal Uspesifisert 6 % Tjenester 46 % Varer 48 % Netthandelen preges av store sesongmessige variasjoner Etter å ha fulgt forbrukernes nettkjøp siden mai 2013, ser vi at det er store sesongmessige variasjoner i hva vi handler på nett. Dette ser vi spesielt innen kategorien "ferie- og fritidsreiser", som eksempelvis opplevde en omsetningsnedgang på 13 prosent fra 3. til 4. kvartal mens varekjøp økte med 6 prosent. Dette henger i stor grad sammen med når det er ferie og i hvor god tid før vi planlegger de ulike feriene. Vi ser også sesongmessige variasjoner innen kjøp av varer, der omsetning og antall kjøp økte betraktelig i desember som følge av julehandelen. Det gir dermed liten mening og sammenligne utviklingen i forbrukernes netthandel samlet sett fra kvartal til kvartal, på den andre siden gir det oss en god innsikt i hvilke varer og tjenester vi etterspør på nett i ulike sesonger gjennom året. Nedgangen i netthandelen med ferie- og fritidsreiser (-1) kombinert med oppgangen i varer (+7 %), førte til at tjenesters andel av netthandelen gikk ned med 9 prosentpoeng, mens varers andel økte tilsvarende fra 3. til 4. kvartal. Figuren på neste side viser den månedlige utviklingen i netthandelen 2. halvår 2013 fordelt på varer og tjenester. 2 Varer omfatter her detaljvarer samt kategorien bil, båt, mc (inkl. deler) samt produkter som tidligere var fysiske men som nå blir levert digitalt (bortsett fra e-bøker, som er inkludert). 3 Tjenester omfatter her kategoriene "ferie- og fritidsreiser", "arrangementer og opplevelser", "pengespill og tipping" samt noe av omsetningen innen "personlig pleie, helse", "mat og drikke" og "mobil, telefoni". 5

6 Utvikling i netthandelen 2. halvår 2013 (i mrd. kr) 8,0 7,0 6,8 6,8 6,3 6,5 6,3 6,0 5,0 4,0 3,0 4,8 Uspesifisert Tjenester Varer 2,0 1,0 0,0 Ferier og duppeditter preger nettkjøpene Ser vi nærmere på hva vi kjøper på nett er det ferie- og fritidsreiser som absolutt er den dominerende posten, med 41 prosent av den samlede nettomsetningen på 17,6 milliarder kroner i 4. kvartal. Av varer, er det "data, hjemmeelektronikk og hvitevarer" og "klær, sko og accessories" som dominerer med hhv. 12 og 9 prosent av den samlede nettomsetningen i ehandelsbarometeret. Kategorienes andel av omsetning og antall kjøp (i %) Ferie-/ fritidsreiser 14 % 41 % Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 8 % 12 % Klær, sko, accessories 9 % 1 Hus, hjem, hage 5 % 7 % Mobil, telefoni Bil, båt, MC (inkl. deler) 1 % Arrangementer, opplevelser 5 % Sport, fritid, hobby 4 % Foto, video Aviser, tidsskrift, bøker o.l. 2 % 8 % Personlig pleie, helse 2 % 5 % Musikk, film, dataspill 2 % 10 % Barneutstyr, leker, brettspill 1 % 2 % Mat, drikke 1 % 2 % Pengespill, tipping 1 % 4 % Briller, kontaktlinser 1 % 1 % Programvare, apper o.l. (ikke spill) 0 % 2 % Annet 6 % 8 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % Andel av omsetning Andel av antall kjøp 6

7 Ser vi på antall kjøp er det også ferie- og fritidsreiser som dominerer, med 14 prosent av nettkjøpene. Det gjøres også relativt mange kjøp innen kategoriene "data, hjemmeelektronikk og hvitevarer" og "klær, sko og accessories" med hhv. 8 og 13 prosent av kjøpene. Også kategoriene "aviser, tidsskrift, bøker o.l. " og "musikk, film, dataspill" skiller seg ut ved at de står for en stor andel av antall kjøp, henholdsvis 8 og 10 prosent, mens hver av dem kun står for 2 prosent av omsetningen. Økt kjøp av detaljvarer på nett Vi handlet mer detaljvarer 4 på nett i 4. kvartal enn 3. kvartal: I følge detaljomsetningsindeksen (DOI) til SSB økte omsetningen av detaljvarer med om lag 10 prosent, mens netthandelen med detaljvarer i følge ehandelsbarometeret økte med 20 prosent i samme periode, fra 6,4 til 7,7 milliarder kroner. Av varekjøp på nett er det imidlertid "data, hjemmeelektronikk og hvitevarer"' og "klær, sko, accessories" som er de største varegruppene med hhv. 27 og 21 prosent av vareomsetningen. De varegruppene vi handler minst av på nett (med unntak av "programvarer og apper" som naturlig nok utgjør et særdeles lite beløp) er "mat og drikke" og "musikk, film og dataspill". Varekategoriers andel av samlet detaljhandel på nett (i %) Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer Klær, sko, accessories Hus, hjem, hage Sport, fritid, hobby Mobil, tilbehør til mobil Foto, video Aviser, tidsskrift, bøker o.l. Personlig pleie, helse Barneutstyr, leker, brettspill Musikk, film, dataspill Mat, drikke Briller/kontaktlinser Programvare, apper o.l. (ikke spill) 8 % 7 % 7 % 5 % 4 % 1 % 0 % 11 % 21 % 27 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 4 Detaljvarer inkluderer ikke kategorien bil, båt, mc (inkl. deler) samt produkter som tidligere var fysiske men som nå blir levert digitalt (bortsett fra e-bøker, som er inkludert). 7

8 Kategoriene med kraftigst vekst er kategorier hvor vi normalt også ser stor oppgang i omsetning i forbindelse med julehandelen; For eksempel har kategoriene "barneutstyr, leker og brettspill" og "foto og video" begge en omsetningsvekst på 96 prosent fra 3. til 4. kvartal Også "hus, hjem, hage" (+ 74 %) og "mat og drikke" (+ 35 %) er varekategorier som opplevde stor omsetningsvekst i 4. kvartal. 8

9 Julehandelen preget netthandelen i 4. kvartal Av den samlede netthandelen i 4. kvartal er det klart at julehandelen preget nettkjøpene og når hovedvekten av kjøpene ble gjort. Av den samlede nettomsetningen av varer på 8,4 milliarder kroner sto desemberhandelen for tilnærmet 40 prosent eller 3,3 milliarder kroner. Dette treffer relativt godt på det anslaget vi hadde før jul som lå på 3,4 milliarder kroner. Ser vi nærmere på desemberhandelen, ble også de fleste kjøpene gjort i denne måneden; i desember oppga 50 prosent av respondentene at de da hadde handlet på nett de siste to ukene, mot et gjennomsnitt på 44 prosent for 4. kvartal samlet sett. Dette tyder på at en stor andel av forbrukerne som handler julegaver på nett ikke starer julegavehandelen på nett før i desember. 60% Andel forbrukere som har netthandlet siste 2 uker 50% 40% 4 44 % 42 % 42 % 44 % 41 % 42 % 50 % 30% 20% 10% 0% totalt juli august september totalt oktober november desember 3. kvartal 4. kvartal Nesten 2/3 av norske forbrukere handlet julegaver på nett I oktober/ november forventet 40 prosent av norske forbrukere å handle julegaver på nett, i følge en undersøkelse fra In Fact for Tollpost Globe. 5 I forbindelse med julehandelen, spurte vi respondentene i ehandelsbarometeret også om hvor de handler julegavene. Da svarte 58 prosent at de handler julegaver på internett, hvorav 57 prosent handlet både i fysisk butikk og på nett, mens 1 prosent handlet bare på nett. Det indikerer at flere som i utgangspunktet ikke hadde planer om å handle julegaver på internett endte opp med å gjøre dette likevel. Ser vi på den månedsvise omsetningsutviklingen for de største varegruppene "data, hjemmeelektronikk og hvitevarer"' og "klær, sko, accessories" var nettomsetningen i desember hhv. 97 og 65 prosent høyere i desember enn november. Bøker i papirformat, som også er en klassisk julegave, hadde en omsetningsvekst på 20 prosent fra november til desember. Det å gi opplevelser i julegave fremfor fysiske varer, har vært en økende trend de senere årene. Ser vi på netthandelsomsetning for opplevelser som for eksempel "kino, teater, konsert, museum og lignende i Norge" var det her en omsetningsvekst på 21 prosent fra november til desember. 5 TNS Gallup for Nets: In Fact for Tollpost Globe: 9

10 Månedsvis utvikling i omsetning utvalgte kategorier Millioner kr Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer Klær, sko, accessories Kino, teater, konsert, museum og lignende - i Norge Bøker i papirformat Oktober November Desember 10

11 Varer kjøpes hovedsakelig fra norske nettbutikker Av den totale netthandelsomsetning på 17,6 milliarder kroner i 4. kvartal, gikk 75 prosent til norske nettbutikker (13,1 mrd. kroner) mens 20 prosent (5 mrd. kroner) gikk til utenlandske nettbutikker, i følge respondentene i utvalget. Dette tilsvarer en økning i andelen av netthandelsomsetningen som går til utenlandske nettbutikker på 1,3 prosentpoeng der vi bl.a. ser en økning av kjøp fra utenlandske nettbutikker for typiske tjenestekjøp som ferie- og fritidsreiser men også innenfor pengespill og tipping. 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Fordeling av omsetning Norske og utenlandske nettbutikker 6,0 % 5,4 % 18,8 % 20,1 % 75,2 % 74,5 % 3. kvartal 4. kvartal Norsk Utenlandsk Vet ikke/ubesvart Samtidig, hvis vi kun ser på varer, så var det totalt sett en oppgang i andelen brukt i norske butikker; Mens om lag 75 prosent av omsetningen gikk til norske nettbutikker i 3. kvartal 2013, gikk om lag 80 prosent til norske nettbutikker i 4. kvartal Siden vi ikke har noen tidsserier bakover, kan vi ikke fastslå med sikkerhet om dette er tilfeldig eller ikke. En mulig forklaring kan imidlertid være at mange av kjøpene er kjøp av julegaver. Det er ikke umulig at flere da velger å handle fra norske nettbutikker fordi det opplever det som sikrere med tanke på levering i tide, samt at det da er norske regler knyttet til angrefrist og bytterett som gjelder. I forbindelse med julehandelen 2013 spurte vi respondentene i ehandelsbarometeret om hvorfor de handlet julegaver i fysisk butikk der 24 prosent oppga at de var bekymret for om varene blir levert i tide ved netthandel, mens 13 prosent var bekymret for angrefrist og bytterett ved netthandel. Samtidig var kvinner mer bekymret enn menn ifht bytterett; 17 mot 10 prosent. 11

12 Andel av omsetningen som går til norske nettbutikker Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer Mobil, telefoni Barneutstyr, leker, brettspill Arrangementer, opplevelser Mat, drikke Hus, hjem, hage 61% Pengespill, tipping Aviser, tidsskrift, bøker o.l. 78% 78% Sport, fritid, hobby 76% 71% Klær, sko, accessories 74% 69% Foto, video 74% Personlig pleie, helse 62% 72% Ferie-/ fritidsreiser 68% 76% Annet 62% 75% Musikk, film, dataspill 41% 57% Programvare, apper o.l. (ikke spill) 25% 42% I alt 74% 75% 92% 88% 89% 81% 89% 85% 87% 77% 86% 83% 81% 81% 91% 89% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4. kvartal kvartal 2013 Flest kjøp gjøres på Ebay Ebay er den nettbutikken vi gjorde flest kjøp fra i 4. kvartal 2013, den stod for hele 10 prosent av antall kjøp. Deretter følger Cdon.com og Apple, med i underkant av hhv. 7 og 6 prosent av antall kjøp. Amazon er på en 5. plass hva gjelder nettbutikker vi gjorde flest kjøp i (5 %). Kjøpene vi gjør i disse nettbutikkene er imidlertid relativt små i verdi; Ebay stod for om lag 3 prosent av netthandelsomsetningen, Cdon.com for om lag 3 prosent mens Amazon sto for om lag 1,5 prosent. Apple stod på sin side for om lag 5 prosent av omsetningen, og ligger dermed klart høyest av disse fire hva gjelder gjennomsnittlig beløp brukt per kjøp. 12

13 Hvem handler hva fra hvor? PC/Mac er dominerende device for våre nettkjøp Hovedparten av nettkjøpene gjøres via pc/mac (86 %) men også nettbrett blir brukt relativt ofte (10 %). Andelen av omsetning som skjedde via mobiltelefon gikk en del ned fra 3. til 4. kvartal, der kun 1 prosent oppga at de gjorde kjøpet via mobiltelefon siste kvartal. Siden julegavehandelen på nett reflekteres i tallene for 4. kvartal, kan dette indikere at vi i større grad for julehandelen enn ellers foretrakk å gjennomføre kjøpene på pc/mac eller nettbrett hjemme i stuen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel av omsetningen brukt via ulike plattformer 87% 86 % 10 % 9 % 4 % 1 % 1,% 1 % Fra pc/mac Fra nettbrett Fra mobiltelefon Ukjent 4. kvartal 3. kvartal Menn over 60 handler for mest per kjøp I 4. kvartal brukte menn i snitt ca kroner og handlet 4,5 ganger på nett, mens kvinner i snitt brukte ca kroner og handlet 4,6 ganger. Kvinner handler dermed i snitt noe oftere enn menn - men bruker mindre beløp per kjøp. Ikke overraskende ser vi at gjennomsnittlig antall kjøp er færrest i aldersgruppen 60 +, hvor menn i gjennomsnitt har 3 kjøp og kvinner 3,1 kjøp mens gjennomsnittlig beløp per kjøp er høyest i denne aldersgruppen. Og menn i alderen 60 + bruker klart mest per kjøp, med et gjennomsnittlig beløp per kjøp på ca kroner. Dette er identisk med bildet vi så i 3. kvartal. Kvinner i alderen handlet flest ganger på nett med sine i gjennomsnitt 5,3 kjøp, mens menn i alderen bruker flest penger på nett; i snitt ca kroner. Gjennomnittlig antall kjøp Gjennomsnittlig beløp Gjennomsnittlig beløp per kjøp Alder Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner ,5 4, ,8 5, ,6 5, ,0 3, Totalt 4,5 4,

14 Tabellvedlegg Omsetning i alle kategorier Tall i hele tusen 4. kvartal 2013 Antall kjøp Omsetning Kategorier* (1000) (1000) Ferie-/ fritidsreiser Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer Klær, sko, accessories Hus, hjem, hage Mobil/telefoni Arrangementer, opplevelser Sport, fritid, hobby Foto, video Aviser, tidsskrift, bøker o.l Personlig pleie, helse Musikk, film, dataspill Barneutstyr, leker, brettspill Mat, drikke Pengespill, tipping Programvare, apper o.l. (ikke spill) Annet Totalsum Andel av omsetning og antall kjøp Kategorier Andel av antall kjøp 4. kvartal 2013 Andel av omsetning Ferie-/ fritidsreiser 14 % 41 % Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 8 % 12 % Klær, sko, accessories 1 9 % Hus, hjem, hage 7 % 5 % Mobil, telefoni Arrangementer, opplevelser 5 % Sport, fritid, hobby 4 % Foto, video Aviser, tidsskrift, bøker o.l. 8 % 2 % Personlig pleie, helse 5 % 2 % Musikk, film, dataspill 10 % 2 % Barneutstyr, leker, brettspill 2 % 1 % Mat, drikke 2 % 1 % Pengespill, tipping 4 % 1 % Programvare, apper o.l. (ikke spill) 2 % 0 % Annet 8 % 6 % 14

15 Kategorienes andel av omsetning 3. og 4. kvartal 2013 Kategorienes andel av omsetning 4. kvartal kvartal 2013 Ferie-/ fritidsreiser 41 % 50 % Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 12 % 10 % Klær, sko, accessories 9 % 7 % Hus, hjem, hage 5 % 2 % Mobil, telefoni Arrangementer, opplevelser Sport, fritid, hobby Foto, video 1 % Aviser, tidsskrift, bøker o.l. 2 % 2 % Personlig pleie, helse 2 % 2 % Musikk, film, dataspill 2 % 1 % Barneutstyr, leker, brettspill 1 % 1 % Mat, drikke 1 % 1 % Pengespill, tipping 1 % 1 % Programvare, apper o.l. (ikke spill) 0 % 0 % Annet 6 % 6 % Endring i omsetning fra 3. til 4. kvartal 2013 Endring i omsetning 3. til 4. kvartal 2013 Aviser, tidsskrift, bøker o.l. 4 % Ferie-/ fritidsreiser -29 % Arrangementer, opplevelser -9 % Barneutstyr, leker, brettspill 96 % Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 8 % Mobil, telefoni 1 % Programvare, apper o.l. (ikke spill) 36 % Foto, video 96 % Hus, hjem, hage 74 % Klær, sko, accessories 18 % Mat, drikke 36 % Musikk, film, dataspill 6 % Pengespill, tipping 14 % Personlig pleie, helse 2 % Sport, fritid, hobby 5 % Annet -19 % 15

16 Netthandel med varer inkludert i næringskode 47: Detaljhandel med varer Varer inkludert i næringskode 47: Detaljhandel 4. kvartal 2013 Kategorier* Andel av omsetning Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 27 % Klær, sko, accessories 21 % Hus, hjem, hage 11 % Sport, fritid, hobby 8 % Mobil, tilbehør til mobil 7 % Foto, video 7 % Aviser, tidsskrift, bøker o.l. 5 % Personlig pleie, helse 4 % Barneutstyr, leker, brettspill Musikk, film, dataspill Mat, drikke Briller/kontaktlinser 1 % Programvare, apper o.l. (ikke spill) 0 % Andel av omsetningen som går til norske nettbutikker, 3. og 4. kvartal 2013 Andel av omsetningen i norske nettbutikker 3. kvartal kvartal 2013 Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 88 % 92 % Mobil, telefoni 81 % 89 % Barneutstyr, leker, brettspill 85 % 89 % Arrangementer, opplevelser 77 % 87 % Mat, drikke 8 86 % Bil, båt, MC (inkl. deler) 69 % 81 % Hus, hjem, hage 61 % 81 % Pengespill, tipping 91 % 81 % Aviser, tidsskrift, bøker o.l. 78 % 78 % Sport, fritid, hobby 71 % 76 % Klær, sko, accessories 69 % 74 % Foto, video 89 % 74 % Personlig pleie, helse 62 % 72 % Briller, kontaktlinser 80 % 71 % Ferie-/ fritidsreiser 76 % 68 % Annet 75 % 62 % Musikk, film, dataspill 41 % 57 % Programvare, apper o.l. (ikke spill) 42 % 25 % I alt 75 % 74 % 16

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014 5 Virkes e-handelsbarometer 1. kvartal 2014 2 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q1-2015

Virkes ehandelsbarometer Q1-2015 Virkes ehandelsbarometer Q1-2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

Handlet på nett for 69 milliarder kroner

Handlet på nett for 69 milliarder kroner Handlet på nett for 69 milliarder kroner Norsk e-handel omsatte for 69,1 milliarder kroner i 14. Det er 15 prosent mer enn året før. Holdes salg av tjenester utenom og man ser på netthandelen med varer

Detaljer

Hva nå? Lars E Haartveit

Hva nå? Lars E Haartveit Hva nå? Lars E Haartveit 10 millioner flere arbeidsledige 2 Internasjonalt Bedre i avanserte økonomier: USA går foran Moderat oppover i euroområdet Abenomics: Et risikoprosjekt som så langt ser ut til

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING

NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING NORSK E-HANDEL 1 Intro - Henrik Begby Andersen E-handelen i Norge 3 Betaling på nettet E-handel i Norden Ordliste 4-5 6-19

Detaljer

E-handelen i Norden 2014

E-handelen i Norden 2014 E-handelen i Norden 2014 Innhold Om rapporten 2 Forord: Håkan Ericsson 3 PostNords eksperter: Nå møtes kanalene 4 5 Norden 6 17 Case: Slik lykkes Panduro med nordisk nettbutikk 6 7 Nesten hver tredje innbygger

Detaljer

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag DIBS e-handelsindeks Sammendrag Mai 2008 Bakgrunn DIBS Payment Services som er Nordens største tilbyder av internett betalingsløsninger lanserte i desember 2007 DIBS e-handelsindeks. DIBS e-handelsindeks

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Bruk av smarttelefon og nettbrett i den norske befolkningen SIFO-survey hurtigstatistikk 2013

Bruk av smarttelefon og nettbrett i den norske befolkningen SIFO-survey hurtigstatistikk 2013 Prosjektnotat nr. 2-2014 Dag Slettemeås Bruk av smarttelefon og nettbrett i den norske befolkningen SIFO-survey hurtigstatistikk 2013 SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 2 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

NORSK E-HANDEL NORDIC E-COMMERCE

NORSK E-HANDEL NORDIC E-COMMERCE NORSK E-HANDEL NORDIC E-COMMERCE DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING DIBS S ANNUAL REPORT ON E-COMMERCE, MOBILE COMMERCE AND PAYMENTS NORSK E-HANDEL INNHOLD 4 6 7 8 9 10 11

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2014

ANALYSE HORDALAND 2014 ANALYSE HORDALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen.

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S

D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 21 2 Bakgrunn DIBS Payment Services, Nordens største leverandør av løsninger for internettbetaling, presenterer en fullstendig ny analyse

Detaljer

Grensehandel Sverige og Danmark 2004

Grensehandel Sverige og Danmark 2004 Oppdragsrapport nr. 9-2004 Randi Lavik Grensehandel Sverige og Danmark 2004 3. kvartal juli, august og september 2004 SIFO 2004 Oppdragsrapport nr. 9-2004 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier 2014 Foreldre om småbarns mediebruk Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier FORELDRE OM SMÅBARNS MEDIEBRUK 2014 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 IKT i husholdningene Anne-Hege Sølverud 4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i husholdningene Dette kapitlet presenterer husholdningers og privatpersoners

Detaljer

Handel i Målselv kommune

Handel i Målselv kommune Målselv kommune Handel i Målselv kommune Kartlegging og analyse av handelssituasjonen 2013-12-16 Error! Reference source not found. 2013-11-12 Side 2 av 34 Error! Reference source not found. Innhold 1

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

3. Nordmenns reisevirksomhet 4

3. Nordmenns reisevirksomhet 4 Tom Granseth 3. 4 Statistisk sentralbyrå kartlegger omfanget av nordmenns reisevirksomhet i to undersøkelser, grensehandelsundersøkelsen 1 og reiseundersøkelsen 2. Inntil 2007 ble nordmenns feriereisevaner

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer