DIBS e-handelsindeks desember 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIBS e-handelsindeks desember 2008"

Transkript

1 DIBS e-handelsindeks desember

2

3 Bakgrunn I mai 2008 kom andre utgave av DIBS e-handelsindeks, som en fortsettelse og utvidelse av den første. Den andre utgaven var utvidet datamessig og utvidet til også å omfatte Finland for e-butikkenes vedkommende (Norden). Nå kommer tredje utgave av DIBS e-handelsindeks, som i likhet med andre utgave omfatter e-handlere i Skandinavia og e-butikker i Norden. Undersøkelsen er foretatt av analyseinstituttet Zapera i oktober/november 2008 som internettbaserte intervjuer. Undersøkelsen omfatter intervju med i alt onlineforbrukere fra henholdsvis Danmark, Finland, Norge og Sverige mellom år, samt 765 intervjuer med e-butikker i Danmark, Norge og Sverige. Formålet med DIBS e-handelsindeks er å gi et samlet overblikk over e-handelen i Skandinavia/Norden dels som et øyeblikksbilde og dels som en belysning av utviklingen innenfor e-handelen i nevnte land. Copyright DIBS Gjengivelse i utdrag er tillatt mot behørig kildeangivelse. DIBS e-handelsindeks må ikke gjøres til gjenstand for kommersiell utnyttelse. Analyseansvarlig fra Zapera har vært Allan Vincentz. 1 Om DIBS DIBS Payment Services er Nordens ledende, uavhengige leverandør av funksjonelle, sikre og innovative betalingstjenester til handel via internett. DIBS håndterer daglig mer enn kunders transaksjoner og har kontorer i Stockholm, København, Oslo og Göteborg. DIBS er listet på First North i Stockholm med HQ Bank som Certified Adviser.

4 Kortfattet sammendrag DIBS Payment Services og analyseinstituttet Zapera har foretatt den tredje samlede undersøkelsen av e- handelen i de nordiske land. 13 millioner dansker, finner, nordmenn og svensker har handlet på nettet de siste seks måneder. Samlet estimert årsomsetning: svimlende 142 milliarder kroner. I motsetning til øvrige nordiske land øker norsk e-handel kraftig: 17,8% til 35 milliarder. 93% av norske internettbrukere har handlet på nettet de siste seks måneder. Nordmenn handler for flest penger og er mest optimistisk om fremtidig e-handel. Nøkkeltall for norsk og nordisk e-handel I Norden er vi i dag 16,3 millioner mennesker mellom 15 og 65 år. 86% har nå tilgang til internett. 93% av internettbrukerne har e-handlet de siste seks måneder, dvs. 13 millioner netthandlere. Norge ligger for tiden på topp i Norden med 88% internettilgang blant folk. Undersøkelsen viser også at Norge har hatt den største økningen i antall e-handlende i samme tidsrom; fra 90% til 93%. Av Norges åringer (kilde: Nordic Statistical Yearbook 2008) har med andre ord over 2,5 millioner nordmenn handlet på nettet de siste seks måneder. 2 Antall kjøp som den enkelte nordiske e-forbruker har foretatt på nettet er stigende, mens det gjennomsnittlige beløp er svakt fallende. Kun norske e-handlere opprettholder samme gjennomsnittsnivå som for et halvt år siden. Gjennomsnittet for Norden, og Norge som ligger på snittet, er 6,6 kjøp pr. e- handlende de siste seks måneder. Det gjennomsnittlige nettforbruket er på nkr. pr. e-handlende. Nordmenn er fortsatt de som handler mest på internett. I snitt har norske e-handlere kjøpt varer og tjenester for kr siste halvår, med andre ord i overkant av tusen kroner måneden. Vi handler i snitt for 45 % mer enn svenskene og finnene (henholdsvis kr og kr 4.331) og 4,9 % mer enn danskene, som har handlet for kr Høye forventninger til de kommende 12 måneder På tross av den globale finanskrisen har både e-handlerne og e-butikkene fortsatt høye forventninger til fremtidig netthandel. Og nordmenn er absolutt mest optimistiske. 82% av de norske e-butikkene forventer høyere eller mye høyere omsetning de kommende 12 måneder. Hos e-handlerne er det tilsvarende tallet 39%, mens 46% forventer samme nivå som nå. Den samlede e-handelsomsetningen i Norden estimeres nå til å være 142 milliarder kr., hvorav den norske omsetningen utgjør 34,6 milliarder.

5 Karakteristisk for norsk e-handel Norske netthandlere kommer nå fra alle deler av samfunnet både geografisk, demografisk, samt kjønnsog aldersmessig. Og alle handler nå i alle varegrupper. Menn handler fortsatt litt mer enn kvinner. 94% av norske menn har e-handlet i løpet av de siste seks måneder, mens det tilsvarende tallet for kvinner er 90%. Derimot handler nå kvinner mer enn menn i alle varekategorier, med unntak av elektronikk og tjenester. Kvinner er i overtall når det handler om kjøp for mindre beløp, mens mennene er i klart flertall i å handle for store beløp åringer og åringer er felles om å handle for de minste beløp åringer er storkjøperne som handler for flest kroner åringer handler oftest og er de langt mest aktive e-handlende. Storkjøperne (som har handlet for over ) er 63% menn og 37% kvinner. Hele 16% av dem har handlet mer enn 25 ganger på nettet siste halvår. 26% av storhandlerne bor i Oslo/Akershus. De virkelige storkjøperne, de som har handlet for mer enn kr, er typisk årige menn fra Oslo/Akerhus. De tre mest populære varegruppene for storhandlerne er reiser, medier/underholdning og elektronikk. 3 Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark gjør flest småkjøp og minst storkjøp av landsdelene. Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland handler mest i mellomsjiktet. Nordland, Troms og Finnmark, sammen med Oslo/Akershus, handler for flest penger. Oslo/Akershus er storkjøperne som handler absolutt mest i kategorien over kr. Mens Hedmark, Oppland og Trøndelagsfylkene sammen med Hordaland, Sogn og Fjordane, og Møre og Romsdal, er de typiske snittlandsdelene mht. kjøpsstørrelsen. Nordmenn kjøper på nettet primært for å spare tid og penger. Pris er avgjørende også når det handler om å legge en enda større del av forbruket på nettet. Billigere frakt og lavere priser er de primære insitamenter til å øke e-handelen. Betaling med kort foretrekkes I Norge er det alt overveiende betaling med kort som gjelder. Hele 85% av nettbutikkene opplyser at de foretrekker kort; 58% av netthandlerne. Betaling over nettbank kommer som nummer to, med henholdsvis 35% og 10%. BankAxess øker i popularitet; 26% av nettbutikkene foretrekker nå dette. Økende tillit til sikkerheten Generelt er det en stadig stigende tiltro til sikkerheten på nettet. Kun 12% av de 7% som ikke har handlet på nettet opplyser nå at manglende sikkerhet er årsaken til dette. 90% av e-butikkene angir at internett er en mer sikker kanal å selge gjennom, sammenlignet med en fysisk butikk.

6 Innhold Bakgrunn s. 1 Kortfattet sammendrag s Den nordiske e-handelen s Norsk e-handel s Motiver og forventninger til e-handelen s Norske nettbutikker s Betalingsformer s Sikkerhet s. 16 Bilag 1: Om undersøkelsen s. 18 4

7 1. Den nordiske e-handelen Norden er i verdenstoppen mht. internettbruk og e-handel. Regionens totalt ca. 25 millioner dansker, finner, nordmenn og svensker er blant verdens ivrigste til å handle på nettet, og vi handler mer og mer. DIBS e-handelsindeks har fokus på andelen av befolkningen mellom 15 og 65-år, som utgjør godt og vel 16 millioner mennesker. En av hovedgrunnene til at Norden er en e-handelsregion i verdensmålestokk er den rekordhøye internettilgangen som på tross av det høye nivået, stadig øker. Internettilgangen i Norden % 85 % 84 % 88 % Danmark Finland Sverige Norge Kilde: Nordic Statistical Yearbook Norden har samlet sett en internettilgang på 86%. Det svarer til en økning på 6,2% i forhold til 2007, da internettilgangen lå på 81%. Norge ligger for tiden på topp i Norden med 88% internetttilgang. Danmark og Norge har hatt størst økning i internettilgangen det siste året, med henholdsvis 6,9% og 6,0%. Antall personer med tilgang til internett er med andre ord steget kraftig, på tross av det høye nivået fra før. Men også antallet personer (med internettilgang) som har e-handlet i løpet av de siste seks måneder, er steget: 96 % 94 % 92 % 90 % 88 % 86 % Andelen av internettbrukerne som har handlet på nettet de siste 6 måneder Danmark Finland Norge Sverige E handel mai 2008 E handel des. 2008

8 I gjennomsnitt har 93% av de nordiske internettbrukerne mellom 15 og 65 år handlet på nettet i løpet av de siste seks måneder. Det svarer til at 13 millioner personer i Norden har e-handlet i løpet av siste halvår. Undersøkelsen viser at Norge har hatt den største økningen av e-handlende i samme tidsrom; fra 90% til 93%; at Finland har økt fra 89% til 90%, mens Danmark og Sverige ligger stabilt på henholdsvis 94% og 92%. Menn handler litt mer enn kvinner. 94% av mennene har e-handlet i løpet av de siste seks måneder, mens det tilsvarende tallet for kvinner er 90%. 1.2 Nordisk e-handel for 142 milliarder Undersøkelsen viser at den estimerte, samlede netthandelen i Norden er på 142,2 milliarder norske kroner over de siste 12 måneder. Det er praktisk talt samme totalnivå som ved forrige undersøkelse i mai 2008, men det er relativt store endringer fra land til land: Estimert årsomsetning pr. land (i milliarder norske kroner)*: Nov Mai 2008 Endring Danmark 37,5 34,6 +8,4% Finland 26,1 25,0 +4,4% Norge 34,6 29,5 +17,3% Sverige 43,9 54,0-18,7% Norden 142,2 143,0-0,56% *Omregninger basert på valutakurser 31/ Norge og Sverige skiller seg markant ut, men med motsatte fortegn. Mens Norge har hatt en økning i e-handelen på hele 17,3% ser man faktisk en nedgang på 18,7% i Sverige. Ellers har både Danmark og Finland en fin økning i e-handelen på henholdsvis 8,4% og 4,4%. Noe av dette gjenspeiles også i gjennomsnittstallene (i norske kroner) for e-handelen: Den gjennomsnittlige netthandelen i Norden som helhet er falt med 14% fra mai 2008 til desember 2008, til nkr Kun norske e-handlere opprettholder samme gjennomsnittsnivå som for et halvt år siden.

9 8000 Endringen i gjennomsnittlig e-handelsbeløp de siste 6 måneder mai.08 des.08 * 0 Norden Sverige Danmark Finland Norge *Omregninger basert på valutakurser 31/ Nordmenn er fortsatt de som handler mest på internett. I snitt har nordmenn kjøpt varer og tjenester for kr siste halvår, med andre ord i overkant av tusen kroner måneden. Vi handler i snitt for 45 % mer enn svenskene og finnene (henholdsvis kr og kr 4.331) og 4,9 % mer enn danskene, som har handlet for kr (alle beløp i norske kroner). 7 Fallet er størst i Sverige, hvor det gjennomsnittlige forbruket er falt med 29% i løpet av siste halvår. I Danmark er fallet mer moderat (7%), mens altså nordmenn faktisk har økt sitt gjennomsnittlige nettforbruk marginalt (0,4%). 1.3 Nordisk e-handelsmønster november 2008 Dansker, finner og svensker handler generelt for mindre beløp enn nordmenn. I kategoriene for kjøp opp til kr ligger snittet for nordmenn under det nordiske snittet. Derimot i alle kategoriene over kr ligger nordmenn over snittet. Eksempelvis i kategorien kr handler 12% av nordmennene, mens 7% dansker, 8% finner og 8% svensker gjør det samme. Når det gjelder hvor ofte vi handler på nettet så ligger nordmenn på gjennomsnittet, dvs. 6,6 ganger i løpet av 6 måneder; med andre ord ca. en gang i måneden. De som e-handler oftest er danskene som kjøper på nettet 7,4 ganger i snitt. Til gjengjeld handler nordmenn altså for mer penger.

10 40 % Hyppigheten av netthandler siste 6 måneder 30 % 20 % 10 % 0 % 1 2 ganger 3 5 ganger 6 10 ganger ganger Over 25 ganger Norge Norden åringer og åringer er felles om å handle for de minste beløp, dvs. i kategorien mindre enn kr. Henholdsvis 24% og 23% har handlet i denne kategorien det siste halvåret, mens de øvrige aldersgrupper her ligger på mellom 14% og 18% åringer er de langt mest aktive e-handlende. Hele 98% av denne aldersgruppen har handlet i løpet av det siste halve året, mens det tilsvarende tallet for åringer, som er de minst aktive e- handlende, er 89% åringer er storkjøperne innen e-handel. I kategoriene over er denne aldersgruppen toppscorer. De årige og årige handler mest i kategorien nkr. 8 Hva handler nordmenn ift. broderfolket? Her er det litt forskjellig fra land til land, men det nordmenn generelt kjøper mest av er: hjemmeelektronikk (73% vs snittet i Norden 65%); blomster (60% vs 46%); husholdningsartikler (64% vs 53%); flybilletter (85% vs 71%); hotellbestillinger (61% vs 56%); bøker (57% vs 53%); musikk & film (62% vs 54%); erotikk (8% vs 5%); sportsutstyr (33% vs 22%); helse & skjønnhetsprodukter (81% vs 73%); offentlig sektor (35% vs 25%); finans/forsikring (55% vs 41%). E-handlet på utenlandske nettsteder de siste 6 måneder? Til dette spørsmålet svarer 47% av norske e-handlere at de har handlet på utenlandske nettsteder. Til sammenligning svarer svenskene 33%, danskene 44% og finnene 36% ja til dette. Forventninger videre: Nordisk sett forventer ca 80% en økning i sin e-handel de neste 12 måneder, litt lavere enn nivået fra mai (85%). Danske e-butikkers forventninger er klart de laveste. Her svarer 68 % at de tror på en økning.

11 2. Norsk e-handel Med en vekst på hele 17,3% siste halvår og en estimert årsomsetning på 34,6 milliarder kroner, er norsk e- handel vital. Og flere og flere netthandlende kommer til. Hele 93% av internettbrukerne mellom 15 og 65 år sier de har handlet på nettet i løpet av de siste seks måneder, en økning på 3% siden mai Samtidig bruker nordmenn stadig mer penger på sine nettkjøp, i snitt altså kr siste halvår innenfor flere og flere produkt- og tjenestekategorier. 2.1 Storkjøperne De virkelige storforbrukerne, de som handler for mer enn kr, er i Norge 63% menn og 37% kvinner. Av disse er majoriteten (74%) mellom år; 40% av dem har handlet på nettet 6-10 ganger i løpet av siste halvår, mens 18% har handlet ganger og hele 16% har handlet mer enn 25 ganger. Noen andre karakteristika: 26% av storhandlerne bor i Oslo/Akershus; resten av landsdelene ligger på snittet ca 15%. 66% har fra kort til lang høyere utdanning, mens 20% har yrkesfaglig utdanning 57% tjener mellom ; 17% opplyser at de tjener mer enn % av storhandlerne har handlet elektronikk 17% har handlet mat og drikke, husholdningsartiker, blomster, alkohol 29% har handlet produkter til hus og hjem 81% har handlet reiser 71% har handlet underholdning (bøker, musikk, film, programvare, leketøy, dataspill, erotikk, billetter) 42% har kjøpt klær, sko, smykker, klokker, sportsutstyr. 27% har handlet personlig pleie 36% har handlet tjenester (offentlig sektor, finans/forsikringer, veldedighet, forretningsgtjenester, telekom) 67% bruker kort for å betale; 40% mener det er den sikreste måten; 38% sier det er den enkleste 61% har handlet fra utenlandske nettsteder 35% vil øke sin handel noe fremover; 46% uforandret; mens 4% sier de vil øke handelen mye

12 2.2 Netthandelen fordelt på beløp og landsdeler Mht. hvor mye penger den enkelte netthandler kjøper for, er det litt variasjon fra landsdel til landsdel, men ikke utpreget store forskjeller: 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % E-handelen fordelt på kr. og landsdeler Alle Agder og Rogaland Hedmark, Oppland og Trøndelag Nord Norge 5 % 0 % Oslo og Akershus Sorøst Norge Vestlandet 10 Sørøst-Norge (Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark) gjør flest småkjøp (22% mot et snitt på 17%) og gjør minst storkjøp (3% vs 8%) av alle. Ellers kjøper de for stort sett gjennomsnittet. Agder og Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland) handler mest i kategorien kr (25% mot snittet 20%) og for beløp mellom (15% vs 12%). For øvrig ca på snittet. Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark) handler mest av alle i kategorien kr (20% vs 17%) og i kategorien kr (9% vs 5% i snitt). Oslo og Akershus er storkjøperne som handler absolutt mest i kategorien over (14% vs 8%). For øvrig er kjøpene mer eller mindre faktisk litt i underkant av snittbeløpene. Midtøst- og Midt-Norge (Hedmark, Oppland og Trøndelagsfylkene) sammen med Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal) er de typiske snittlandsdeler hva angår beløpsstørrelsen på e-handelen.

13 2.3 Norsk e-handel fordelt på bransjer E-handelen fordelt på bransjer og landsdeler 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Elektronikk Mat og drikkevarer Hus og hjem Reiser Media/underholdning Klær & sko Personlig pleie Tjenester 11 Oslo/Akershus, Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal) og Midtøst/Midt-Norge (Hedmark, Oppland og Trøndelagsfylkene) er gjennomsnittslandsdelene. De handler alle rundt snittet i alle varekategorier. Sørøst-Norge (Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark) handler stort sett litt under gjennomsnittet i alle kategorier. Agder/Rogaland og Nord-Norge er de som utmerker seg mest i handlingsmønsteret. Her er de mest utpregede forskjellene: Elektronikk: Nord-Norge 56% vs snittet 48%; minst Sørøst-Norge 45% Mat/drikke: Nord-Norge 15% vs alle andre rundt snittet 11% Hus/hjem: Nord-Norge og Agder/Rogaland; 26% og 25% mot snittet 20%, minst Sørøst-Norge 13% Reiser: Nord-Norge og Oslo/Akershus, 65% og 64% vs snittet 60%; minst Sørøst-Norge 52% Underholdning: Agder/Rogaland, 71% vs snittet 62%; minst Sørøst-Norge 48% Klær/sko: alle veldig jevnt fordelt rundt snittet 37%, minst Nord-Norge 29% Personlig pleie: Agder/Rogaland 33%, ellers jevnt fordelt rundt 22% Tjenester: Agder/Rogaland 27%, Oslo/Akershus 25%, ellers rundt 19% Annet: Agder/Rogaland 33%, Nord-Norge 31%, Sør-Øst 32%, ellers snittet 27% 2.4 E-handelen fordelt på bransjer og aldersgrupper Alle aldersgrupper handler nå i alle varegrupper, og det er ikke de helt store forskjellene lenger hva de enkelte grupper kjøper:

14 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % E-handelen fordelt på bransjer og alder Elektronikk Mat og drikkevarer Hus og hjem Reiser Media/underholdning Klær og sko Personlig pleie Tjenester år år år år år De yngre, og spesielt åringer, kjøper mest elektronikk (55%), kontra de årige bare 34%. Derimot handler den eldre garde flest reiser, 64% av de over 45 år. Media/underholdning handles mest av åringer (68%), minst av de eldste med 52%. Hus og hjemprodukter handles naturlig nok mest av de i etablert alder, over 35 år, rundt 22%. Klær og sko er det den yngste generasjonen som tar seg mest av; 45% av åringer, 40% av åringer; minst av de årige, 29%. Mat og drikke, personlig pleie, og tjenester er faktisk ganske jevnt fordelt mellom aldersgruppene. 2.5 E-handelen fordelt på bransjer og kjønn Når det gjelder hva de ulike aldersgruppene kjøper av forskjellige produkter og tjenester, så handler nå faktisk kvinner mest i alle kategorier så nær som i to; elektronikk og tjenester, der menn fortsatt rår: % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % E-handelen fordelt på bransjer og kjønn Mann Kvinnne Menn kjøper mer enn dobbelt så mye elektronikk som kvinner (65% vs 30%) og tjenester (26% vs 17%). Kvinner utmerker seg mest (også naturlig nok) innen personlig pleie (30% vs 16%) og klær og sko (47% vs 27%). Også reiser kjøper nå kvinner mer av (62% vs 58%) og media/underholdning (65% vs 60%).

15 3. Motiver og forventninger til e-handelen Hva er de viktigste årsakene til at folk handler på internett? Som man ser av grafen nedenfor, så er årsakene ikke entydige, men relativt sammensatt. Bekvemmelighet er fortsatt det viktigste motivet for netthandel, etterfulgt av pris. Mer spesifikt; at det er enkelt og sparer tid (78%); at det innebærer lavere priser (68%); at man er uavhengig av åpningstider (62%); samt at man kan sammenligne produkter og priser (58%): E-handlernes viktigste insitamenter til å handle på nettet Lavere priser Sparer tid/det er lett å handle over internett Ikke avhengig av åpningstider Lett å sammenligne produkter og priser Man finner produkter jeg ikke finner andre steder Større utvalg Annen årsak, Vær vennlig å angi hvilken: 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 13 Når folk som ikke har handlet på nettet blir spurt om hvorfor, så svarer majoriteten (61%) at de ikke har hatt behov el. ikke kan se nytten av det. 31% sier at de vil se/prøve varen fysisk, mens 18% oppgir at det er fordi de må betale på forskudd. Kun 12% oppgir nå at de synes ikke det er sikkert å betale på internett : E-handlernes viktigste grunner til ikke å handle på nettet Vil se/prøva varen fysisk Synes ikke at det er sikkert å betale på internett Fordi at jeg må betale på forskudd er redd for at varene ikke kommer fram Fordi det er for komplisert Har ikke hatt behov/kan ikke se nytten Behøver hjelp, rådgivning eller service Annet, vær vennlig å oppgi hva: 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Forventninger til fremtidig e-handel: Både norske netthandlere og nettbutikker har en stor optimisme mht. sin fremtidige utvikling i denne sammenheng. Netthandlerne forventer denne utviklingen om sine nettkjøp de neste 12 måneder:

16 Noe mindre 8 % Uforandret 46 % Litt mer 35 % Mye mer 4 % Når det gjelder nettbutikkenes forventninger til hvordan deres fremtidige salg vil utvikle seg i løpet av de kommende 12 måneder, rår det også en udelt optimisme. 53% forventer at nettsalget vil øke noe, mens 29% tror på at det vil øke mye. 11% tror at salget vil holde seg uforandret, mens bare 1% forventer en liten reduksjon: Nettbutikkenes forventninger til nettsalget de neste12 måneder? Minske mye Minske noe Uforandret Øke noe Øke mye Vet ikke 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 4. Norske nettbutikker Den store hop av norske nettbutikker er alt vesentlig fortsatt små i omsetning. 61% av dem omsetter for mindre enn 1 million kroner. 23% omsetter for mellom 1-5 mill. 4% mellom 5-25 mill. Kun 2% mellom mill. Og 2% over 100 mill: 14 Virksomhetens årsomsetning over internett Mindre enn kr til kr til kr eller over Vet ikke 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Som man ser av grafen nedenfor er netthandelen helt avgjørende for 38% av nettbutikkene, ved at den utgjør mer enn 75% av omsetningen. For 12% er netthandelen dominerende og utgjør 50-75%. For resten utgjør nettvirksomheten en mindre del av forretningsvirksomheten. Kun hver femte virksomhet er skapt utelukkende til internettsalg.

17 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % E-handelens andel av samlet firmaomsetning Mindre enn 10 % 10 til 24 % 25 til 49 % 50 til 74 % 75 % eller over 4.1 Bransjer og internasjonalisering Når det gjelder i hvilke bransjer de norske nettbutikkene operer, så er fordelingen følgende: Klær/sko og media/underholdninger er de dominerende bransjene med henholdsvis 22% og 16%, foruten sekkeposten annet som står for 30%. Elektronikk og hus/hjem-bransjene er også godt representert med henholdsvis 8% og 7%. Se for øvrig nedenfor: 15 E-handelens bransjetilhørighet Elektronikk Næringsmidler Hjem Reiser Media/Underholdning Klær & Sko Personlig pleie Tjenester Annet 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Hvilke geografiske markeder henvender nettbutikkene seg til? De nære geografiske markeder er viktigst. Norske nettbutikker henvender seg stort sett (96%) til det norske markedet, men det er et betydelig antall som også retter seg mot det internasjonale markedet. De klart viktigste eksportmarkedene er de øvrige skandinaviske landene; Danmark (24%), Sverige (23%) og Finland (10%). Mellom 5-8% opplyser også land som Tyskland, Storbritannia, BeNeLux, Frankrike og andre land i EU, og USA.

18 Ca. 30% av de danske butikkene selger til Sverige og Norge. Nesten 45% av de svenske butikkene selger til Danmark og Norge. Svenske butikker henvender seg til flere andre markeder enn Norge og Danmark blant annet 39% til Finland. 28% av butikkene føler at det er vesentlige barrierer for at de kan ekspandere geografisk. De viktigste hindere for å ekspandere til nye geografiske markeder er fraktkostnader (35%) og juridiske forhold (24%). Lokale betalingsformer nevnes kun av 7% som et hinder. 5. Betalingsformer Hvilke betalingsformer foretrekker nettbutikkene at kundene benytter? I Norge er det alt overveiende betaling med kort som gjelder. Hele 85% av nettbutikkene opplyser at de foretrekker kort, mens 58% av netthandlerne sier det samme. Betaling over nettbank kommer som nummer to, med henholdsvis 35% av nettbutikkene og 10% av netthandlerne. BankAxess øker i popularitet; 26% av nettbutikkene foretrekker nå dette, 8% av netthandlerne. E-butikkenes foretrukne betalingsformer BankAxess Kort Nettbankoverførsel Faktura Etterkrav / Postoppkrav Mobiltelefon/SMS Mikrobetaling (Paypal/Ewire, Valus) Avbetaling / Finansiering Annet vennligst oppgi 16 0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 % 6. Sikkerhet Generelt er det en stigende tiltro til sikkerheten på nettet. Sikkerhet er stadig et fokusområde hos både e- handlere og nettbutikker. Av de 7% av norske internettbrukere som ikke har handlet på nettet de siste seks måneder, opplyser kun 12% av disse at manglende sikkerhet er den vesentligste årsaken til at de ikke e- handler. Kun 2% av netthandlerne har opplevd misbruk av sine betalingskort online. Hos e-butikkene er misbrukstallene noe høyere, men til gjengjeld er tapene små. 26% av nettbutikkene opplyser at de har tapt penger i forbindelse med onlinesalg de siste seks måneder. Av disse har 49% tapt mindre enn kr; 22% har tapt mellom ; 22% har tapt mellom ; og kun 7% mer enn

19 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Hvor mye penger har virksomheten tapt ifm. salg på nettstedet i løpet av de siste 6 måneder? Under kr kr kr kr eller over Netthandel menes å være mer sikker enn fysisk handel: 90% av e-butikkene synes at internett er en sikker kanal å selge gjennom, sammenlignet med en fysisk butikk. Dette underbygges av at 33% av virksomhetene sier de har lidd tap i forbindelse med tyveri i sine fysiske butikk i løpet av de siste seks måneder. 17 3D secure er med 65% klart den mest brukte metoden til å bekjempe nettsvindel. Dog vesentlig mer utbredt i Sverige og Norge. I Danmark bruker kun 32% 3D Secure - formodentlig pga. den lave kredittkortandelen (og høye Dankort-andelen). Kun 33% av nettbutikkene bruker manuelle kontroller til å forhindre svindel.

20 Bilag 1. Om undersøkelsen Internettbrukere Undersøkelsen omfatter intervju med tilfeldig utvalgte internettbrukere i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Intervjupersonene har en lik fordeling på kjønn og alder fra 15 til 65 år. Omregninger av nordiske tall er basert på valutakurser 31/ E-butikker Undersøkelsen omfatter dessuten 765 e-butikker i Danmark, Norge og Sverige. Alle har en online betalingsløsning og alle virksomheter er kunder hos DIBS. Undersøgelsens validitet Usikkerheten kan angis som 95 % sikkerhetsgrense. Det prosenttall som man hadde fått hvis man hadde spurt hele universet kalles for det sanne prosenttall. Avstanden mellom det sanne prosenttall og det observerte prosenttall er med 95 % sikkerhet mindre enn sikkerhetsgrensen. Med andre ord: Det sanne prosenttall ligger med 95 % sikkerhet i intervallet mellom det observerte prosenttall, minus sikkerhetsgrensen og det observerte prosenttall pluss sikkerhetsgrensen. For store universer (f. eks. hele befolkningen) er sikkerhetsgrensene for forskjellige prosenter og forskjellige stikkprøvestørrelser vist i nedenstående tabell. Tabellen (Figur d) er beregnet ut fra følgende formel: Stikkprøvestørrelse 5 % eller 95 % 10 % eller 90 % 15 % eller 85 % 20 % eller 80 % 50 6,0 8,3 9,9 11,1 12,0 12,7 13,2 13,6 13,8 13,9 25 % eller 75 % 30 % eller 70 % 35 % eller 65 % 40 % eller 60 % 45 % eller 55 % 50 % ,9 6,8 8,1 9,1 9,8 10,4 10,8 11,1 11,3 11, ,3 5,9 7,0 7,8 8,5 8,9 9,3 9,6 9,8 9, ,5 4,8 5,7 6,4 6,9 7,3 7,6 7,8 8,0 8, ,0 4,2 4,9 5,5 6,0 6,4 6,6 6,8 6,9 6, ,7 3,7 4,4 5,0 5,4 5,7 5,9 6,1 6,2 6, ,5 3,4 4,0 4,5 4,9 5,2 5,4 5,5 5,6 5, ,1 2,9 3,5 3,9 4,2 4,5 4,7 4,8 4,9 4, ,9 2,6 3,1 3,5 3,8 4,0 4,2 4,3 4,4 4, ,7 2,4 2,9 3,2 3,5 3,7 3,8 3,9 4,0 4, ,6 2,2 2,7 3,0 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3, ,5 2,1 2,5 2,8 3,0 3,2 3,3 3,4 3,5 3, ,4 2,0 2,3 2,6 2,8 3,0 3,1 3,2 3,3 3, ,4 1,9 2,2 2,5 2,8 3,0 3,0 3,0 3,1 3, ,2 1,7 2,0 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 Eksempel: Fra et meget stort antall personer er 200 svarpersoner tilfeldig utvalgt. Disse 200 personene intervjues, f.eks. med hensyn til om de er nettforbrukere av en bestemt vare. 80 av dem svarer bekreftende, dvs. 40 %. Det fremgår av tabellen at sikkerhetsgrensen ligger ved 6,8 %. Det betyr at det er nesten sikkert (95 % sannsynlighet) at området mellom de to grensene 33,2 % (40 % - 6,8 %) og 46,8 % (40 % + 6,8 %) vil inneholde prosenten av bekreftende, dersom man hadde spurt hele befolkningen på 15 år og mer.

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag DIBS e-handelsindeks Sammendrag Mai 2008 Bakgrunn DIBS Payment Services som er Nordens største tilbyder av internett betalingsløsninger lanserte i desember 2007 DIBS e-handelsindeks. DIBS e-handelsindeks

Detaljer

DIBS e-handelsindeks. Summary

DIBS e-handelsindeks. Summary DIBS e-handelsindeks Summary Desember 2007 Bakgrunn DIBS Payment Services er Skandinavias største leverandør av internettbetalingsløsninger. DIBS håndterer daglig mer enn 6500 kunders online transaksjoner

Detaljer

DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 2010

DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 2010 D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 21 HANDELSINDEX_Q3_1117_NO_1 1 21-1-26 12.35 2 Bakgrunn DIBS Payment Services, Nordens største leverandør av løsninger for internettbetaling,

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S

D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 21 2 Bakgrunn DIBS Payment Services, Nordens største leverandør av løsninger for internettbetaling, presenterer en fullstendig ny analyse

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Forord Vi netthandlet varer for hele 6,6 mrd. kroner i løpet av 2. kvartal 2015, en økning på hele 15,5 prosent fra samme periode i fjor.

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014 Vedlegg Tallgrunnlag Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» FIGUR 1: Hvor viktig er følgende faktor for deg ved valg av nettbutikk? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73%

Detaljer

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Hovedelementer: Visste du at... Juleøl er den drikk nordmenn flest forbinder med julen, og spesielt kvinnene! Juleøl forbindes mest med jul i

Detaljer

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Julehandelen 2013 Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Norge mindre annerledes i det siste Forbrukerne er avventende: Husholdningenes sparerate økte i 2. kvartal Svak detaljomsetning i 3.kvartal

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer - Q2 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Posten og Brings netthandelrapport

Posten og Brings netthandelrapport Posten og Brings netthandelrapport Nordisk spørreundersøkelse om vaner og trender Juni 2010 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI 2010 2 Forord Posten og Brings nordiske netthandelsrapport for første

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Handlet på nett for 69 milliarder kroner

Handlet på nett for 69 milliarder kroner Handlet på nett for 69 milliarder kroner Norsk e-handel omsatte for 69,1 milliarder kroner i 14. Det er 15 prosent mer enn året før. Holdes salg av tjenester utenom og man ser på netthandelen med varer

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Sterke 6,7 prosent vekst i byggevarehandelen Omsetningen i byggevarehandelen steg med 6,7 prosent sammenlignet

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten 2011

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten 2011 Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten Posten og Brings netthandelrapport september Ni spennende netthandelsfinalister Netthandel blir stadig viktigere Norske netthandlere får

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Dette er andre utgave av Zmartas Lånebarometer. Lånebarometeret har som formål å gi en dypere forståelse av markedet for forbrukslån i Norge. Lånebarometeret ble

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

7. Elektronisk handel

7. Elektronisk handel Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Elektronisk handel Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog 7. Elektronisk handel I Stortingsmelding nr. 41 (1998-99) blir elektronisk handel definert som alle former

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Fra surfer til shopper?

Fra surfer til shopper? Fra surfer til shopper? Hva kjennetegner dem som handler på nettet i dag. Forsker Norsk Regnesentral www.nr.no DND Høsttreff 10. november 1999 Slide 1 Formål Å vise; hvor stor andel av befolkningen som

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 En undersøkelse av nordmenns holdninger til transport, drivstoff og livet langs veien. TEMA: Egenmelding bil, sikkerhet og vedlikehold Om undersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet

Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport VII: Pengespill og spilleavhengighet Denne delen av Blå Kors-undersøkelsen tar for seg: Hvilke typer pengespill spiller nordmenn på Mener vi Norsk Tipping bidrar

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014 5 Virkes e-handelsbarometer 1. kvartal 2014 2 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet/ Forbruker Europa av Norstat juni 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Digitale ordbøker i bruk

Digitale ordbøker i bruk Digitale ordbøker i bruk Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering av resultater 14 3 Elevene 20 4 Lærerne

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013 DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum Forventninger til 203 Innledning Meget stor optimisme blant bedriftene i Asker og Bærum for 203 Bedriftene i Asker og Bærum på topp i forventningsbarometer

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 2011

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 2011 Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 211 POTEN OG BRING NETTHANDELRAPPORT JUNI 211 Kvinner netthandler mer - smarte telefoner kommer Posten og Bring g jennomfører to ganger i

Detaljer

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line

Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Detaljhandelens utvikling i kjøpesentre Adm.dir. Olav Line Om status Hovedtrekk i utviklingen Aktiviteten i Norge faller Finanskrise og tilbakegang i verdensøkonomien bidrar til fall i aktiviteten i norsk

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1 NHO Eiendomsskatt Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Delrapport 1 April 2014 Eiendomsskatt utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Innholdsfortegnelse

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer