Blå Kors undersøkelsen Pengespill og spilleavhengighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet"

Transkript

1 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport VII: Pengespill og spilleavhengighet Denne delen av Blå Kors-undersøkelsen tar for seg: Hvilke typer pengespill spiller nordmenn på Mener vi Norsk Tipping bidrar til spilleavhengighet Hvordan vurderer vi norsk spillovgivning Bør norske myndigheter jobbe for et internasjonalt forbud mot pengespill

2 Innledende kommentarer Nordmenn er svært lite glade i pengespill, med mindre det er snakk om norsk tipping. Og flertallet av nordmenn opplever at tipping medvirker til spilleavhengighet. Det er større oppslutning om restriktiv/mer restriktiv spillpolitikk enn ruspolitikk i samtlige partier. 91 prosent av oss vil ha dagens spillpolitikk eller en mer restriktiv spillpolitikk. Et flertall av norske kvinner vil ha mer restriktiv politikk, Den største oppslutningen om en mindre restriktiv spillpolitikk finnes i et mindretall på 22 prosent av FrPs velgere.

3 Innhold Del 1 Innledning om undersøkelsen Del 2 Hovedfunn: Pengespill og spilleavhengighet Del 3 Utdyping av hovedfunn Vedlegg: Tallmateriale

4 Om Blå Kors-undersøkelsen 2008 Blå Kors-undersøkelsen er en bred kartlegging av nordmenns holdninger og atferd knyttet til rus, rusmisbruk og pengespill. Undersøkelsen er delt i syv deler med ulike tema: 1) Alkohol og meg selv 2) Rus, barn og oppvekst 3) Alkohol og graviditet 4) Holdninger til alkohol og alkoholpolitikk 5) Tillit til aktørene på rusfeltet 6) Alkohol og arbeidsliv 7) Pengespill og spillavhengighet Datagrunnlag Utvalgets representativitet Metode 4000 respondenter (alle over 18 år) Lands- og fylkesrepresentativ Telefonintervjuer Periode for gjennomføring Mars/April 2008 Gjennomført av Norstat på oppdrag for Blå Kors

5 Innhold Del 1 Innledning om undersøkelsen Del 2 Hovedfunn: Pengespill og spilleavhengighet Del 3 Utdyping av hovedfunn Vedlegg: Tallmateriale

6 Oppsummering av hovedfunnene Det er bare unge menn som spiller nettpoker og andre nettspill Kun 5 % av oss har spilt nettpoker eller andre nettbaserte pengespill det siste året Blant kvinner har kun 1 % spilt pengespill på nett sist 12 mnd, mens andelen blant menn mellom år er hele 14 % Aldersgruppen har den laveste andelen som spiller på Norsk Tipping og den høyeste andelen som aldri spiller om penger - 45 % Aldersgruppen år har den laveste andelen som sier de aldri spiller om penger - 32 % Flertallet mener Norsk Tipping bidrar vesentlig til spillavhengighet 58 % av oss mener Norsk Tipping bidrar vesentlig til spillavhengighet, mens 37 % av oss marginaliserer denne betydningen Oslofolk spiller minst - Nordlendinger spiller mest Oslo og Vest-Agder har størst andel som aldri spiller pengespill I motsatt ende av skalaen finner vi Finnmark og Hedmark, tett etterfulgt av Nordland, Nord-Trøndelag og Troms 9 av 10 ønsker å beholde eller stramme inn dagens pengespillovgivning Et flertall av norske kvinner ønsker seg strengere lover for pengespill Aldersgruppen år er mest liberale, likevel vil bare 15 % av disse ha mindre restriktiv lovgivning, mens 42 % vil stramme inn Befolkningen i Oslo er mest liberale på landsbasis Blant Krf- og Sv-velgerne er det rent flertall for en mer restriktiv politikk 7 av 10 ønsker et internasjonalt forbud mot nettbaserte pengespill Kvinner (77 %) er i større grad for et forbud enn menn (6) De yngste er minst positive til et forbud, men jo eldre vi er, dess mer positive er vi til et internasjonalt forbud

7 Hovedfunn 1: Det er bare unge menn som spiller nettpoker og andre nettspill 6 57 % 5 Kun 5 % av oss har spilt nettpoker eller andre nettbaserte pengespill det siste året Kortspill med pengeinnsats blant venner Nettpoker eller andre kortspill på Internett 4 37 % For menn mellom år er andelen hele 14 % Blant kvinner har kun 1 % spilt pengespill på nett sist 12 mnd Andre nettbaserte pengespill Pengespill fra Norsk tipping Andre spillformer med pengeinnsats Spiller aldri om penger 3 2 I aldersgruppen har bare 41 % brukt Norsk Tipping siste 12 mnd Denne gruppen har også den høyeste andelen som aldri spiller om penger - 45 % 1 4 % 3 % 2 % 7 % Aldersgruppen år har den laveste andelen som sier de aldri spiller om penger - 32 % Spm Hvilke former for pengespill har du deltatt i de siste tolv månedene?

8 Hovedfunn 2: Flertallet mener Norsk Tipping bidrar vesentlig til spillavhengighet 25 % % 19 % 16 % 58 % av oss mener Norsk Tipping bidrar vesentlig til spillavhengighet, mens 37 % av oss marginaliserer denne betydningen 15 % % 5 % 4 % 1 (Svært liten grad) (Svært stor grad) Vet ikke/ønsker ikke svare Spm I hvilken grad mener du pengespill i regi av Norsk Tipping medvirker til spilleavhengighet i Norge?

9 Hovedfunn 3: Oslofolk spiller minst - Nordlendinger spiller mest 5 45 % 4 35 % 3 25 % 2 15 % 1 5 % Spiller aldri om penger FYLKE Oslo og Vest-Agder (begge 44 %) har størst andel som aldri spiller pengespill Finnmark og Hedmark (28 %), tett etterfulgt av Nordland, Nord-Trøndelag (29 %) og Troms (3) har den høyeste andelen Pengespill fra Norsk Tipping 68 % 68 % 67 % 67 % 65 % 61 % % 59 % 58 % 58 % 56 % 56 % 56 % 55 % 54 % 54 % 52 % 5 Finnmark (68 %), Nordland (68 %), Nord-Trøndelag (67 %), Hedmark (67 %) og Troms (65 %) har den høyeste andelen som spiller på Norsk Tipping Oslo (5) og Vest Agder (52 %) har de laveste andelene som spiller på Norsk Tipping Nord-Norge ligger mao. på toppen av Spille-Norge Spm Hvilke former for pengespill har du deltatt i de siste tolv månedene?

10 Hovedfunn 4: 9 av 10 ønsker å beholde eller stramme inn dagens pengespillovgivning 5 45 % 4 35 % 3 46 % 45 % Et flertall av norske kvinner ønsker seg strengere lover for pengespill Aldersgruppen år er mest liberale, likevel vil bare 15 % av disse ha mindre restriktiv lovgivning, mens 42 % vil stramme inn Befolkningen i Oslo er mest liberale på landsbasis 25 % 2 15 % Mann Kvinne 46 % 45 % % % 6 % Bør bli mindre restriktiv Som i dag Bør bli mer restriktiv Bør bli mindre restriktiv Som i dag Bør bli mer restriktiv Spm Hvordan vurderer du norsk lovgivning på området pengespill?

11 Hovedfunn 5: 7 av 10 ønsker et internasjonalt forbud mot nettbaserte pengespill % % % % Mann Kvinne % 1 7 % 1 7 % 8 % Ja Nei Ingen mening Ja Nei Ingen mening % 7 77 % 79 % 33 % 31 % 21 % 18 % 13 % 7 % 6 % 8 % år år år år 60+ år 6 % 8 % Kvinner (77 %) er i større grad for et forbud enn menn (6) De yngste er minst positive til et forbud. Jo eldre vi blir, dess mer positive er vi til et internasjonalt forbud. Ja Nei Ingen mening Spm Bør norske myndigheter arbeide for et internasjonalt forbud mot nettbaserte pengespill?

12 Innhold Del 1 Innledning om undersøkelsen Del 2 Hovedfunn: Pengespill og spilleavhengighet Del 3 Utdyping av hovedfunn Vedlegg: Tallmateriale

13 7 6 Hovedfunn 1: Til tross for dominans på nettbaserte pengespill har de yngste også den høyeste andelen som aldri spiller noen form for pengespill 59 % 61 % 64 % 59 % ALDER Poker, nettpoker og andre pengespill på nett er dominert av de unge % 45 % 37 % 36 % 32 % 37 % år år år år I aldersgruppen har bare 41 % brukt Norsk Tipping siste 12 mnd Denne gruppen har også den høyeste andelen som aldri spiller om penger - 45 % % 6 % 11 % 4 % 3 % 3 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Kortspill med pengeinnsats blant venner Nettpoker eller andre kortspill på Internett Andre nettbaserte pengespill Pengespill fra Norsk tipping 1 7 % 6 % 6 % 5 % Andre spillformer med pengeinnsats Spiller aldri om penger 60+ år Aldersgruppen år har den laveste andelen som sier de aldri spiller om penger - 32 %. Denne gruppen har den høyeste Norsk Tippingandelen, med 64 % Spm Hvilke former for pengespill har du deltatt i de siste tolv månedene?

14 Hovedfunn 1: Det er bare unge menn som spiller poker, nettpoker og andre nettspill % 55 % KJØNN Som vi ser av grafene er poker, nettpoker og andre pengespill på nett nesten totalt dominert av unge menn 4 35 % 4 4 av kvinnene spiller aldri pengespill, mot 35 % av mennene % 6 % Kortspill med pengeinnsats blant venner 1 % 1 % Nettpoker eller andre kortspill på Internett 3 % Andre nettbaserte pengespill Pengespill fra Norsk tipping 7 % 7 % Andre spillformer med pengeinnsats Spiller aldri om penger Mann Kvinne 14 % 12 % 1 8 % 6 % 4 % 2 % 13 % 11 % 6 % 4 % 3 % 3 % 1 % 1 % Kortspill med pengeinnsats blant venner Nettpoker eller andre kortspill på Internett Andre nettbaserte pengespill år år år år 60+ år Spm Hvilke former for pengespill har du deltatt i de siste tolv månedene?

15 Hovedfunn 4: Telemark har flest spilliberale, Sogn og Fjordane er de strengeste 14 % 12 % Andel som mener spillovgivningen må bli mindre restriktiv 13 % 12 % 12 % 12 % 12 % 11 % Telemark (13 %) har den høyeste andelen som ønsker en mindre restriktiv lovgivning på pengespill 1 8 % 7 % 8 % 8 % 8 % 8 % 9 % 9 % 9 % Hakk i hæl følger Vestfold, Vest-Agder, Rogaland og Troms med 12 % andel 6 % 4 % 4 % 6 % 6 % Sogn og Fjordane har den laveste andelen spilliberale, på bare 4 % 2 % Deretter følger Hordaland og Aust-Agder med 6 % andel Spm Hvordan vurderer du norsk lovgivning på området pengespill?

16 Hovedfunn 4: Rent flertall blant Krf- og Sv-velgerne for en mer restriktiv politikk % 55 % 48 % 47 % 42 % 41 % 39 % 38 % Blant Krf-velgerne vil 62 % ha en mer restriktiv lovgivning, og dette er den høyeste andelen i undersøkelsen SV-velgerne følger tett etter Krf, men en andel på 55 % som vil ha en strengere politikk % 39 % 47 % Ap-velgerne har den største andelen som vil beholde dagens politikk, 51 % % 42 % 49 % 46 % 51 % Frp-velgerne har den største andelen som ønsker en mer liberal politikk, 22 % 1 17 % 22 % 15 % 5 % 3 % 4 % 6 % 6 % Krf SV SP V Ap RV/Rødt Frp H Bør bli mindre restriktiv Som i dag Bør bli mer restriktiv Spm Hvordan vurderer du norsk lovgivning på området pengespill?

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 En undersøkelse av nordmenns holdninger til transport, drivstoff og livet langs veien. TEMA: Egenmelding drivstoff og miljøatferd Om undersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Den store barnehageundersøkelsen 2014

Den store barnehageundersøkelsen 2014 Den store barnehageundersøkelsen 2014 Forord I november 2014 gjennomførte vi for tredje gang Den Store Barnehage undersøkelsen (DSB 2014) 1. Undersøkelsen gikk ut til nesten 6000 norske barnehage ledere

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer