TURISTER INDENFOR REGIONENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TURISTER INDENFOR REGIONENE"

Transkript

1 TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

2 INNHOLD 1. OVERBLIKK OVER REGIONENE I NORGE 2. TURISTER I NORD-NORGE 3. TURISTER I TRØNDELAG 4. TURISTER PÅ VESTLANDET 5. TURISTER PÅ ØSTLANDET 6. TURISTER I OSLO 7. TURISTER PÅ SØRLANDET 8. METODE

3 NORSKE TURISTER NORSKE FERIETURISTER I DE FEM NORSKE REGIONER OG OSLO Nord-Norge Trøndelag Vestlandet ANDEL AF NORSKE TURISTER MED MINDST TO OVERNATNINGER 8,9 / 10 GENNEMSNITTLIG VILLIGHED TIL AT ANBEFALE NORGE 1 ANDEL AF NORSKE TURISTER MED MINDST TO OVERNATNINGER 8,8 / 10 GENNEMSNITTLIG VILLIGHED TIL AT ANBEFALE NORGE 24% ANDEL AF NORSKE TURISTER MED MINDST TO OVERNATNINGER 8,8 / 10 GENNEMSNITTLIG VILLIGHED TIL AT ANBEFALE NORGE kr kr kr. OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT GENNEMSNITLIGE DØGNFORBRUG PR. PERSON OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT GENNEMSNITLIGE DØGNFORBRUG PR. PERSON OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT GENNEMSNITLIGE DØGNFORBRUG PR. PERSON Østlandet UTENLANDSKE TURISTER Oslo Sørlandet 3 ANDEL AF NORSKE TURISTER MED MINDST TO OVERNATNINGER 8,5 / 10 GENNEMSNITTLIG VILLIGHED TIL AT ANBEFALE NORGE 16% ANDEL AF NORSKE TURISTER MED MINDST TO OVERNATNINGER 8,4 / 10 GENNEMSNITTLIG VILLIGHED TIL AT ANBEFALE NORGE 20% ANDEL AF NORSKE TURISTER MED MINDST TO OVERNATNINGER 8,3 / 10 GENNEMSNITTLIG VILLIGHED TIL AT ANBEFALE NORGE kr kr kr. OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT GENNEMSNITLIGE DØGNFORBRUG PR. PERSON OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT GENNEMSNITLIGE DØGNFORBRUG PR. PERSON OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT GENNEMSNITLIGE DØGNFORBRUG PR. PERSON 3

4 UTENLANDSKE TURISTER UDENLANDSKE FERIETURISTER I DE FEM NORSKE REGIONER OG OSLO Nord-Norge Trøndelag Vestlandet 2 ANDEL AF UDENL- ANSKE TURISTER MED MINDST TO OVERNATNINGER 8,7 / 10 GENNEMSNITTLIG VILLIGHED TIL AT ANBEFALE NORGE 2 ANDEL AF UDENL- ANSKE TURISTER MED MINDST TO OVERNATNINGER 8,6 / 10 GENNEMSNITTLIG VILLIGHED TIL AT ANBEFALE NORGE 56% ANDEL AF UDENL- ANSKE TURISTER MED MINDST TO OVERNATNINGER 8,6 / 10 GENNEMSNITTLIG VILLIGHED TIL AT ANBEFALE NORGE kr kr kr. OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT GENNEMSNITLIGE DØGNFORBRUG OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT GENNEMSNITLIGE DØGNFORBRUG OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT GENNEMSNITLIGE DØGNFORBRUG Østlandet UTENLANDSKE TURISTER Oslo Sørlandet 30% ANDEL AF UDENL- ANSKE TURISTER MED MINDST TO OVERNATNINGER 8,5 / 10 GENNEMSNITTLIG VILLIGHED TIL AT ANBEFALE NORGE 36% ANDEL AF UDENL- ANSKE TURISTER MED MINDST TO OVERNATNINGER 8,4 / 10 GENNEMSNITTLIG VILLIGHED TIL AT ANBEFALE NORGE 23% ANDEL AF UDENL- ANSKE TURISTER MED MINDST TO OVERNATNINGER 8,6 / 10 GENNEMSNITTLIG VILLIGHED TIL AT ANBEFALE NORGE kr kr kr. OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT GENNEMSNITLIGE DØGNFORBRUG OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT GENNEMSNITLIGE DØGNFORBRUG OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT GENNEMSNITLIGE DØGNFORBRUG 4

5 FORDELING AV TURISTER I REGIONENE 1 / 2 Nord-Norge Målgruppen for denne rapporten er norske og utenlandske ferieturister med minst to overnattinger i én av de fem regionene i Norge eller i Oslo. 1 34% 1 / 2 Trøndelag 24% / 56% Vestlandet 3 / 30% Østlandet 36% Prosenttallene i de grønne boblene angir hvor mange turister som har minst to overnattinger i det aktuelle området. Ettersom noen turister har to eller flere overnattinger i flere regioner summerer tallene til over 100%. 20% / 23% 21% 23% Sørlandet 16% / 36% Norske Oslo Utenlandske *Metoden bak målgruppedefinisjonen beskrives nærmere i metodeavsnittet 5

6 OPPSUMMERING Generelt er norske og utenlandske turister på mange måter like, men det finnes også forskjeller. Østlandet er den regionen med flest overnattinger og flest besøkende. Her var det 3.9 millioner overnattinger i løpet av sommeren av de norske turistene og 30% av de utenlandske turistene hadde minst to overnattinger i denne regionen. Nord-Norge og Trøndelag blir besøkt av knappe 20% av alle turister og er de minst besøkte regionene. Norske turister som besøker Nord-Norge har derimot det største døgnforbruket blant alle norske turister. Dette skyldes spesielt et relativt høyt forbruk på transport, da mange flyr hit, samt øvrig forbruk. Turister med minst to overnattinger i Trøndelag har generelt lengre reiser enn andre turister. Utenlandske turister i Trøndelag overnatter gjennomsnittlig 17 ganger. Dette er markant lengre ferier enn andre turister. Dette bidrar til at turister i Trøndelag har det høyeste totalforbruket pr. person for hele ferien. Oslo er det området med størst andel turister som er i Norge for første gang. Dette gjelder for 64% av de utenlandske turistene i hovedstaden. Vestlandet er den regionen som flest turister benytter som utgangspunkt for å besøke andre regioner. Dette gjelder både utenlandske og norske turister. Turistene på Sørlandet har spesielt lavt forbruk. De norske turistene der har et døgnforbruk som er 26% lavere enn andre norske turister. De utenlandske turistene har et døgnforbruk som er 41% lavere enn for de andre utenlandske turistene. Hovedårsaken til dette er at 50% av turistene i regionen reiser rundt med campingvogn/campingbil som dermed fører til at de bruker lite penger på overnatting. Generelt er det meget små forskjeller i hva turistene planlegger å gjøre på ferien på tvers av regionene. Norske turister i alle regioner planlegger primært å være sammen med andre, ha det morro, gå på restaurant og prøve lokal mat og drikke. Utenlandske turister ønsker derimot i større grad å oppleve fjordene og fjellene samt besøke historiske bygninger og steder, uansett hvilken region de besøker. 6

7 MÅLGRUPPER 3 Nord-Norge 56% 34% 46% 73% 64% 1 Kulturturister Aktive turister Rundreise Høyforbruks turister turister Vestlandet Sørlandet Vestlandet 23% % 23% % 1 Kulturturister 21% 5 Kulturturister 21% 56% Rundreise turister Oslo Aktive turister 3 73% Aktive turister 14% 24% Høyforbruks turister Rundreise turister 10% 5 20% 41% 7 74% Kulturturister Aktive turister Rundreise turister Høyforbruks turister Høyforbruks turister Trøndelag Østlandet Figuren viser hvor stor andel av turistene i hver region som kan karakteriseres som de ulike turistgruppene. Tallene er vist for både norske og utenlandske turister. Aktive turister er den største målgruppen. Andelen aktive turister er størst på Sørlandet. Andelen kulturturister er klart lavest på Sørlandet. De norske kulturturistene er ellers jevnt fordelt. Oslo har den største andelen utenlandske kulturturister. Rundreiseturistene er i størst grad representert i Trøndelag. Høyforbruksturistene er spesielt lavt representert På Sørlandet. ANDEL(ER) PÅ NASJONSNIVÅ 14% 4 50% 71% % 20% Kulturturister Aktive turister Turister som besøker flere regioner telles flere ganger. Gjennomsnittet av andelene på regionsnivå svarer derfor ikke til gjennomsnittet av andelene på nasjonsnivå. 2 4 Kulturturister 3 7 Rundreise turister 11% 43% Kulturturister 1 66% Rundreise turister 50% 76% Aktive turister 2 1 Høyforbruks turister 4 83% Aktive turister 1 24% Høyforbruks turister Norske turister Rundreiseturister Høyforbruksturister Utenlandske turister 7

8 TURISTER I NORD-NORGE I dette avsnittet beskrives de turistene som har hatt minst to overnattinger i Nord- Norge i løpet av sommeren 2014 Sverre Hjørnevik Visitnorway.com 8

9 TURISTER I NORD-NORGE Sverre Hjørnevik Visitnorway.com NORSKE TURISTER UTENLANDSKE TURISTER av de norske turistene har minst to overnattinger i Nord-Norge. Regionen står for av alle overnattingene foretatt av nordmenn. De norske turistene i Nord-Norge har et markant høyere forbruk enn turister som har mindre enn to overnattinger i Nord-Norge. Litt over én av fire besøker også Trøndelag, men ellers blir de aller fleste værende i nord. De norske turistene har i gjennomsnitt 11 overnattinger, men de har mindre reisefølger enn de øvrige norske turistene. Relativt mange i denne målgruppen reiser med fly i Norge. De to viktigste faktorene for tilfredsheten med oppholdet er attraksjoner og aktivitetsmulighetene. Dette er også de to tingene målgruppen er mest tilfredse med og de er generelt mer tilfredse enn andre norske turister. Nordmenn som har minst to overnattinger i Nord-Norge vil i stor grad gå på restaurant og prøve lokal mat og drikke. De som planlegger å gå på restaurant er også blant dem med høyest forbruksnivå. 2 av de utenlandske turistene har minst to overnattinger i Nord- Norge. Regionen står for 14% av alle overnattinger foretatt av utlendinger. De har et litt lavere døgnforbruk enn andre utenlandske turister. Til gjengjeld er totalforbruket høyere da de oppholder seg i Norge over lengre tid. De har 13 overnattinger i gjennomsnitt, over halvparten overnatter på hotell og litt under én av fire reiser med barn. 43% er i Norge for første gang Utenlandske turister i Nord-Norge er litt mer tilfredse enn de øvrige utenlandske turistene og de anbefaler Norge som feriedestinasjon til andre oftere. De planlegger spesielt å oppleve fjordene, men de vil også gjerne oppleve fjellene og besøke historiske bygninger og steder. Gruppen med høyest forbruk oppgir at de planlegger å shoppe, oppleve nattelivet eller oppleve den lokale kulturen og levemåten. 9

10 NORSKE TURISTER AV DE NORSKE TURISTENE HAR MINST TO OVERNATTINGER I NORD-NORGE NORSKE TURISTER I NORD-NORGE av de norske turistene har minst to overnattinger i Nord- Norge, en økning fra 2013 hvor andelen var 11%. Halvparten reiser med bil i Norge, mens litt under én av fire reiser med fly. Norske turister i Nord-Norge har mindre reisefølger, men flere overnattinger. De er noe omtrent fire år eldre enn øvrige norske turister. 26% reiser med barn og 5 sover på hotell. Fire av ti kommer også fra Nord-Norge. Over en fjerdedel besøker også Trøndelag, men få reiser lenger sør. Denne målgruppen har et markant høyere forbruk, både pr. døgn og på hele reisen. Dette skyldes først og fremst et relativt høyt forbruk på transport og øvrig forbruk. REGION TURISTENE KOMMER FRA 3 4% 1 6% 40% Nord-Norge Trøndelag Vestlandet Sørlandet Østlandet FORBRUK ANDRE REGIONER MED MINST TO OVERNATTINGER* DØGNFORBRUK PR. PERSON 1 14% 2 2,4 I REISEFØLGE 5 OVERNATTER PÅ HOTELL *Prosentene angir andel turister som har minst to overnattinger i de enkelte regionene kr. BOR OG OPPHOLDER SEG KUN I NORD- NORGE UNDER FERIEN kr. ØVRIGE TURISTER I NORD-NORGE 26% REISER MED BARN 11 OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT 100% HELE REISEN PR. PERSON XX% 0% kr. BOR OG OPPHOLDER SEG KUN I NORD- NORGE UNDER FERIEN kr. ØVRIGE TURISTER I NORD-NORGE 69 GJENNOMSNITTLIG BOOKINGSTIDSPUNKT 50% REISER MED BIL I NORGE KJØPER PAKKEREISE 2 REISER MED FLY I NORGE 1% 2 *Tallene sammenlignes med norske ferieturister som ikke har minst to overnattinger i Nord-Norge + >10% % 0% % - >10% 10

11 NORSKE TURISTER HVA PÅVIRKER DEN SAMLEDE TILFREDSHETEN TIL NORSKE TURISTER I NORD-NORGE? Betydningen av de ulike tilfredshetsvariablene Hva påvirker tilfredsheten*? Tilfredshet 8,9 8,9 TILFREDSHET ALT I ALT ANBEFALING Aktivitetsmuligheter Attraksjoner og severdigheter TURISTER I NORD-NORGE Pilen til høyre for tilfredshetstallet viser om turister i Nord-Norge er mer eller mindre tilfredse enn norske ferieturister som ikke overnatter minst to netter i Nord-Norge. Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Pilen til høyre for prosenttallet indikerer hvor sterk betydningen av tilfredshetsfaktoren er i forhold til norske ferieturister som ikke har minst to overnattinger i Nord-Norge. Overnattingsstedet 1 Attraksjoner Restauranter 14% Servicenivået Informasjon 20% Aktivitetsmuligheter 11% Pris & kvalitet 3 % WiFi + >10% % 0% % - >10% Overnattingsstedet Servicenivået Restauranter og spisesteder Informasjon og skilting Utbredelsen av gratis WIFI Pris i forhold til kvalitet NORD-NORGE ØVRIGE TURISTER *Tallene sammenlignes med norske ferieturister som ikke har minst to overnattinger i Nord-Norge 11

12 NORSKE TURISTER HVA GJØR NORSKE TURISTER I NORD-NORGE? AKTIVITETER PÅ FERIEN Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Gå på restaurant Ha det moro Være sammen med andre Besøke historiske bygninger / steder Oppleve fjellene Shoppe Oppleve fjordene Gå turer på over 2 timer Besøke kunstutstillinger /museer Fiske i saltvann Sightseeing Oppleve lokal kultur og levemåte Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) Oppleve lokal historie og legender Sykle Gå toppturer Gå på konserter/ festivaler Oppleve nattelivet Fiske i ferskvann Besøke nasjonalparker Padle kajakk/ kano Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Teste mine grenser Være med på idrettsarrangement Besøke fornøyelsesparker Gå på teater, ballett eller operaforestillinger 2 14% % 24% % % 20% 10% 2 10% 6% 3% 6% 4% 4% 24% 0% 1% 61% % % % 40% 3 NORD-NORGE ØVRIGE TURISTER Norske turister med minst to overnattinger i Nord- Norge planlegger i større grad enn andre turister å gå på restaurant og prøve lokal mat og drikke. Forbruk: De norske turistene i Nord-Norge har et markant høyere døgnforbruk enn øvrige norske ferieturister. Spesielt de som vil gå på restaurant eller på konserter/festivaler har et høyt forbruk. Tilfredshet: De norske turistene i Nord-Norge er litt mer tilfredse enn øvrige norske turister. De turistene som vil besøke nasjonalparker eller sykle er spesielt tilfredse. 12

13 NORSKE TURISTER AKTIVITETER OG FORBRUK AKTIVITETER PÅ FERIEN Figuren viser forskjeller i døgnforbruket for de norske turistene i Nord- Norge, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. Gå på konserter/ festivaler (n=50) Gå på restaurant (n=236) Oppleve fjordene (n=194) Besøke historiske bygninger / steder (n=210) 16% 1 10% 10% Turister som planlegger å gå på konserter/festivaler eller på restaurant har et høyre gjennomsnittlig døgnforbruk enn andre turister i Nord-Norge. Sightseeing (n=104) Shoppe (n=174) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=279) Ha det moro (n=229) Besøke kunstutstillinger /museer (n=132) Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) (n=86) % De som skal fiske eller oppleve lokal kultur og levemåte har det laveste døgnforbruket blant norske turister i Nord- Norge. Oppleve lokal historie og legender (n=88) Sykle (n=79) Være sammen med andre (n=233) Oppleve fjellene (n=220) Gå turer på over 2 timer (n=163) - -10% -11% -11% -1 Gå toppturer (n=66) -24% Oppleve lokal kultur og levemåte (n=102) -26% Fiske i saltvann (n=118) -2 Fiske i ferskvann (n=52) -2 *Det vises kun aktiviteter med minst 50 respondenter. Forbruket sammenlignes med det gjennomsnittlige forbruket for alle turister i gruppen. Da det er andre aktiviteter med under 50 respondenter og turister, som ikke angir noen av aktivitetene, kan gjennomsnittet av de ovenstående tall avvike fra det totale gjennomsnittet kr. NORSKE TURISTER I NORD-NORGE 13

14 UTENLANDSKE TURISTER 2 AV DE UTENLANDSKE TURISTENE HAR MINST TO OVERNATTINGER I NORD-NORGE FORBRUK 1% 26% kr. DØGNFORBRUK PR. PERSON XX% 31% kr. FORBRUK PÅ HELE REISEN PR. PERSON 43% FOR FØRSTE GANG I NORGE UTENLANDKSE TURISTER I NORD-NORGE 2 av de utenlandske turistene har hatt minst to overnattinger i Nord-Norge, det samme som i Reisefølgene er mindre og færre reiser med barn. 2 er fra Tyskland. Gjennomsnittet har booket reisen nesten 5 måneder i forveien. Over halvparten overnatter på hotell. 43% er i Norge for første gang og de besøker også andre regioner. 43% besøker også Trøndelag og 1 besøker Sørlandet. Døgnforbruket er på nivå med øvrige turister, men siden de har større reiselengde, har de et høyere totalforbruk. De på pakkereise har likevel noe høyere forbruk enn de øvrige. 2,6 I REISEFØLGE 2 REISER MED BARN 147 GJENNOMSNITTLIG BOOKINGSTIDSPUNKT 3 REISER BIL I NORGE 5 OVERNATTER PÅ HOTELL 13 OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT 20% KJØPER PAKKEREISE 4 REISER MED FLY TIL NORGE NASJONALITET 1 4% 11% 4% 4%3% 2 Øvrige Skandinavia Tyskland Nederland Storbritannia USA Frankrike Spania Italia Sveits Øvrige Europa Asia Øvrige land utenfor Europa ANDRE REGIONER MED MINST TO OVERNATTINGER* 41% 1 26% 43% 20% 100% *Prosentene angir andel turister som har minst to overnattinger i de enkelte regionene. *Tallene sammenlignes med utenlandske ferieturister som ikke har minst to overnattinger i Nord-Norge + >10% % 0% % - >10% 14

15 UTENLANDSKE TURISTER HVA PÅVIRKER DEN SAMLEDE TILFREDSHETEN TIL UTENLANDSKE TURISTER I NORD-NORGE? Betydningen av de ulike tilfredshetsvariablene Hva påvirker tilfredsheten*? Tilfredshet 8,7 8,7 TILFREDSHET ALT I ALT ANBEFALING Attraksjoner og severdigheter Aktivitetsmuligheter TURISTER I NORD-NORGE Pilen til høyre for tilfredshetstallet viser hvor tilfredse utenlandske turister i Nord-Norge er i forhold til utenlandske ferieturister som ikke overnatter minst to netter i Nord-Norge. Prosenttallet viser hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Pilen til høyre for prosenttallet indikerer hvor sterk betydningen av tilfredshetsfaktoren er i forhold til utelandske ferieturister som ikke har minst to overnattinger i Nord-Norge. 1 Overnattingsstedet 16% Attraksjoner Restauranter 1 Servicenivået Informasjon 16% Aktivitetsmuligheter 10% Pris & kvalitet 6% WiFi + >10% % 0% % - >10% Overnattingsstedet Servicenivået Informasjon og skilting Utbredelsen av gratis WIFI Restauranter og spisesteder Pris i forhold til kvalitet NORD-NORGE ØVRIGE TURISTER *Tallene sammenlignes med utenlandske ferieturister som ikke har minst to overnattinger i Nord-Norge 15

16 UTENLANDSKE TURISTER HVA GJØR UTENLANDSKE TURISTER I NORD-NORGE? AKTIVITETER PÅ FERIEN Oppleve fjordene Besøke historiske bygninger / steder Oppleve fjellene Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Gå turer på over 2 timer Ha det moro Gå på restaurant Sightseeing Besøke kunstutstillinger /museer Besøke nasjonalparker Oppleve lokal kultur og levemåte Shoppe Oppleve lokal historie og legender Være sammen med andre Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, Sykle Fiske i saltvann Gå toppturer Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Teste mine grenser Gå på konserter/ festivaler Padle kajakk/ kano Oppleve nattelivet Fiske i ferskvann Besøke fornøyelsesparker Gå på teater, ballett eller operaforestillinger Være med på idrettsarrangement 73% 71% 64% % 5 56% 50% 54% 4 46% 46% 43% 44% % 36% % 20% 23% 1 16% 1 16% 1 14% 16% 11% 11% 6% 11% 6% 4% NORD-NORGE 4% 6% ØVRIGE TURISTER 1% Utenlandske turister med minst to overnattinger i Nord-Norge planlegger især å oppleve fjordene, fjellene og besøke historiske bygninger og steder Forbruk: Utenlandske turister med minst to overnattinger i Nord-Norge har omtrent det samme forbruk enn de øvrige utenlandske turistene. De som vil oppleve nattelivet eller den lokale kulturen og levemåten har et høyere forbruk enn andre utenlandske turister med minst to overnattinger i Nord-Norge Tilfredshet: Turister med minst to overnattinger i Nord-Norge er litt mer tilfredse enn de øvrige turistene. De som vil gå toppturer eller sykle er spesielt tilfredse. 16

17 UTENLANDSKE TURISTER AKTIVITETER OG FORBRUK AKTIVITETER PÅ FERIEN Figuren viser forskjeller i døgnforbruket for de utenlandske turistene i Nord-Norge, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. Turister som planlegger å oppleve nattelivet eller lokal kultur og levemåte, har et markant høyre gjennomsnittlig døgnforbruk enn andre utenlandske turister. De som skal gjøre sportsaktiviteter eller teste deres grenser har det laveste døgnforbruket blant utenlandske turister i Nord-Norge. Oppleve nattelivet (n=56) Oppleve lokal kultur og levemåte (n=326) Shoppe (n=288) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=581) Gå på restaurant (n=433) Gå på konserter/ festivaler (n=72) Sightseeing (n=426) Oppleve lokal historie og legender (n=255) Besøke kunstutstillinger /museer (n=390) Oppleve tradisjoner og nasjonale fester (n=107) Besøke historiske bygninger / steder (n=620) Besøke nasjonalparker (n=301) Oppleve fjordene (n=697) Gå toppturer (n=149) Gå turer på over 2 timer (n=488) Være sammen med andre (n=214) Oppleve fjellene (n=536) Padle kajakk/ kano (n=66) Ha det moro (n=428) Sykle (n=110) Fiske i saltvann (n=108) Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) (n=200) Teste mine grenser (n=79) -3% -6% -6% - -10% - -14% -21% -24% -2-31% % % 4% 3% 1% 33% *Det vises kun aktiviteter med minst 50 respondenter. Forbruket sammenlignes med det gjennomsnittlige forbruket for alle turister i gruppen. Da det er andre aktiviteter med under 50 respondenter og turister, som ikke angir noen av aktivitetene, kan gjennomsnittet av de ovenstående tall avvike fra det totale gjennomsnittet kr. UTENLANDSKE TURISTER I NORD-NORGE 17

18 TURISTER I TRØNDELAG I dette avsnittet beskrives de turistene som har hatt minst to overnattinger i Trøndelag i løpet av sommeren 2014 CH Visitnorway.com 18

19 TURISTER I TRØNDELAG CH Visitnorway.com NORSKE TURISTER UTENLANDSKE TURISTER 1 av de norske turistene har minst to overnattinger i Trøndelag. Regionen står for 1 av alle overnattinger foretatt av nordmenn. De norske turistene i Trøndelag har et litt høyere døgnforbruk enn andre norske turister. Derimot varer feriene lenger og dermed er totalforbruket markant høyere. Gjennomsnittlig størrelse på reisefølget er omtrent det samme som for de øvrige norske turister. De har i gjennomsnitt 12 overnattinger, 5 bor på hotell og 6 reiser med bil. De norske turistene i Trøndelag er litt mindre tilfredse enn de øvrige norske turistene. De er minst fornøyde med overnattingsstedet. Dette er også av betydning for den samlede tilfredsheten. De fleste planlegger å prøve lokal mat og drikke, og være sammen med andre. De med høyest forbruk er de som planlegger å besøke historiske bygninger og steder, samt å gjøre sportsaktiviteter. 2 av de utenlandske turistene har minst to overnattinger i Trøndelag. Regionen står for 14% av alle overnattinger foretatt av utlendinger. De utenlandske turistene i Midt-Norge har et høyere totalforbruk, hvilket skyldes at ferien varer lenger (17 dager i gjennomsnitt). Døgnforbruket er omtrent det samme som for øvrige utenlandske turister. Reisefølgene er litt større, men kun én av fire reiser med barn. Kun 36% reiser med bil i Norge. De bestiller reisen fire måneder i forveien i gjennomsnitt og 20% kjøper en pakkereise. 43% er i Norge for føste gang. De er litt mindre tilfredse enn de øvrige utenlandske turistene. Likevel anbefaler de Norge som feriedestinasjon i samme grad som øvrige. De utenlandske turistene planlegger å se fjordene og fjellene, og besøke historiske bygninger og steder. Den gruppen med høyest forbruk er de som planlegger å dra på restaurant, shoppe og oppleve lokale historier og legender. 19 **Det skal bemerkes at 80% av intervjuene i Trøndelag er gjort i Trondheim. Resultatene bør derfor tolkes deretter.

20 NORSKE TURISTER 1 AV DE NORSKE TURISTENE HAR MINST TO OVERNATTINGER I TRØNDELAG NORSKE TURISTER I TRØNDELAG 1 av de norske turistene har minst to overnattinger i Trøndelag. Dette er en liten økning fra 2013 hvor det tilsvarende tallet var 16%. Reisefølgene er like store som for de øvrige norske turistene, men færre reiser med barn og oppholdstiden er lenger. Litt under seks av ti overnatter på hotell. 6 reiser med bil i Norge. Omkring en femtedel besøker de omkringliggende regionene, men kun besøker Sørlandet. Denne målgruppen er 5 år eldre enn de øvrige norske turister og 5 er menn. De har et høyere forbruk enn de øvrige norske turistene. Forbruket på hele reisen er meget høyt, hvilket skyldes at de har flere overnattinger. Det høye døgnforbruket skyldes høye utgifter til transport og øvrig forbruk, til gjengjeld bruker de litt mindre penger pr. overnatting. REGION TURISTENE KOMMER FRA Nord-Norge 16% 3 Trøndelag 10% Vestlandet 3% 3 Sørlandet Østlandet ANDRE REGIONER MED MINST TO OVERNATTINGER* FORBRUK** 14% kr. DØGNFORBRUK PR. PERSON 2,7 I REISEFØLGE 3 REISER MED BARN 5 OVERNATTER PÅ HOTELL 12 OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT 23% *Prosentene angir andel turister som har minst to overnattinger i de enkelte regionene. XX% 76% kr. FORBRUK PÅ HELE REISEN PR. PERSON 69 GJENNOMSNITTLIG BOOKINGSTIDSPUNKT 6 REISER MED BIL I NORGE KJØPER PAKKEREISE REISER MED FLY I NORGE 21% 11% 100% 2 *Tallene sammenlignes med norske ferieturister som ikke har minst to overnattinger i Trøndelag **Det har ikke vært mulig å estimere forbruket for dem som bor og kun oppholder seg i Trøndelag under ferien, grunnet for få personer ***Det skal bemerkes at 80% av intervjuene i Trøndelag er gjort i Trondheim. Resultatene bør derfor tolkes deretter. + >10% % 0% % - >10% 20

21 NORSKE TURISTER HVA PÅVIRKER DEN SAMLEDE TILFREDSHETEN TIL NORSKE TURISTER I TRØNDELAG? Betydningen av de ulike tilfredshetsvariablene Hva påvirker tilfredsheten*? Tilfredshet 8,6 8,8 TILFREDSHET ALT I ALT ANBEFALING Attraksjoner og severdigheter Aktivitetsmuligheter TURISTER I TRØNDELAG Pilen til høyre for tilfredshetstallet indikerer hvor tilfredse turister i Trøndelag er i forhold til norske ferieturister som ikke overnatter minst to netter i Trøndelag. Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Pilen til høyre for prosenttallet indikerer hvor sterk betydningen av tilfredshetsfaktoren er i forhold til norske ferieturister som ikke har minst to overnatningeri Trøndelag. 14% Overnattingsstedet 16% Attraksjoner Restauranter 1 Servicenivået Informasjon 14% Aktivitetsmuligheter 10% Pris & kvalitet 4 % WiFi + >10% % 0% % - >10% Overnattingsstedet Servicenivået Informasjon og skilting Restauranter og spisesteder Utbredelsen av gratis WIFI Pris i forhold til kvalitet TRØNDELAG ØVRIGE TURISTER *Tallene sammenlignes med norske ferieturister som ikke har minst to overnattinger i Trøndelag **Det skal bemerkes at 80% av intervjuene i Trøndelag er gjort i Trondheim. Resultatene bør derfor tolkes deretter. 21

22 NORSKE TURISTER HVA GJØR NORSKE TURISTER I TRØNDELAG? AKTIVITETER PÅ FERIEN Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Være sammen med andre Gå på restaurant Shoppe Besøke historiske bygninger / steder Ha det moro Oppleve fjordene Gå turer på over 2 timer Oppleve fjellene Besøke kunstutstillinger /museer Sightseeing Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, Sykle Fiske i saltvann Oppleve lokal historie og legender Oppleve lokal kultur og levemåte Gå på konserter/ festivaler Besøke fornøyelsesparker Fiske i ferskvann Være med på idrettsarrangement Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Gå toppturer Besøke nasjonalparker Teste mine grenser Oppleve nattelivet Padle kajakk/ kano Gå på teater, ballett eller operaforestillinger 53% 3 51% % 46% % 2 26% 24% 24% 16% 20% % 1 20% 1 14% % 2 14% 3% 6% 6% 3% TRØNDELAG 4% 4% 6% ØVRIGE TURISTER 3% 1% Norske turister med minst to overnattinger i Trøndelag planlegger høyere grad å gå på restaurant og prøve lokal mat og drikke, å besøke historiske bygninger og å oppleve fjordene. Forbruk: Turister i Trøndelag har et litt høyere forbruk enn turister i andre regioner. Dette gjelder spesielt de som planlegger å besøke historiske bygninger og steder, gjøre sportsaktiviteter samt oppleve fjordene. Tilfredshet: Turister i Trøndelag er litt mindre tilfredse enn andre turister. De som vil oppleve fjordene eller oppleve fjellene er de mest tilfredse i denne gruppen. 22 **Det skal bemerkes at 80% av intervjuene i Trøndelag er gjort i Trondheim. Resultatene bør derfor tolkes deretter.

23 NORSKE TURISTER AKTIVITETER OG FORBRUK AKTIVITETER PÅ FERIEN Figuren viser forskjeller i døgnforbruket for de norske turistene i Trøndelag, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. Besøke historiske bygninger / steder (n=174) Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) (n=65) Oppleve fjordene (n=117) Sykle (n=75) Gå turer på over 2 timer (n=104) 6% 4% 2 24% 23% Av figuren fremgår det at turister som planlegger å besøke historiske bygninger/steder, gjøre sportsaktiviteter eller oppleve fjordene, har et markant høyre gjennomsnittlig døgnforbruk enn andre turister i Trøndelag. Gå på restaurant (n=186) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=191) Gå på konserter/ festivaler (n=59) Besøke kunstutstillinger /museer (n=89) Shoppe (n=154) Sightseeing (n=80) Ha det moro (n=166) Oppleve fjellene (n=123) -16% - 0% 3% 3% De som skal fiske i ferskvann eller oppleve lokal kultur og levemåte har det laveste døgnforbruket blant norske turister i Trøndelag. Oppleve lokal historie og legender (n=70) Være sammen med andre (n=195) Fiske i saltvann (n=79) Oppleve lokal kultur og levemåte (n=63) Fiske i ferskvann (n=55) -51% *Det vises kun aktiviteter med minst 50 respondenter. Forbruket sammenlignes med det gjennomsnittlige forbruket for alle turister i gruppen. Da det er andre aktiviteter med under 50 respondenter og turister, som ikke angir noen av aktivitetene, kan gjennomsnittet av de ovenstående tall avvike fra det totale gjennomsnittet -31% -34% -1-20% kr. NORSKE TURISTER I TRØNDELAG 23 **Det skal bemerkes at 80% av intervjuene i Trøndelag er gjort i Trondheim. Resultatene bør derfor tolkes deretter.

24 UTENLANDSKE TURISTER 2 AV DE UTENLANDSKE TURISTENE HAR MINST TO OVERNATTINGER I TRØNDELAG FORBRUK 0% 26% UTENLANDSKE TURISTER I TRØNDELAG 2 av de utenlandske turistene har minst to overnattinger i Trøndelag. I 2013 var denne andelen 23%. Reisefølgene er litt større og færre reiser med barn. En av fem kjøper pakkereiser. De har flere overnattinger, men færre sover på hotell. Én av tre kommer fra Tyskland. 44% besøker også Nord-Norge, og over en fjerdedel tar turen helt ned til Sørlandet i løpet av ferien. 43% er i Norge for første gang og 24% kommer til Norge med fly. De har det samme døgnforbruket som andre utenlandske turister. Siden feriene varer lenger, er totalforbruket høyere. De har et spesielt høyt øvrig forbruk, mens utgiftene til pakkereiser er lavere. NASJONALITET 11% 10% 6% 4% 4% 1 33% Øvrige Skandinavia Tyskland Nederland Storbritannia USA Frankrike Spania Italia Sveits Øvrige Europa Asia Øvrige land utenfor Europa kr. DØGNFORBRUK PR. PERSON 3,1 I REISEFØLGE 40% OVERNATTER PÅ HOTELL ANDRE REGIONER MED MINST TO OVERNATTINGER* XX% 70% kr. FORBRUK PÅ HELE REISEN PR. PERSON 43% FOR FØRSTE GANG I NORGE 26% REISER MED BARN 134 GJENNOMSNITTLIG BOOKINGSTIDSPUNKT 36% REISER MED BIL I NORGE 17 OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT 20% KJØPER PAKKEREISE 24% REISER MED FLY TIL NORGE % 3 44% *Prosentene angir andel turister som har minst to overnattinger i de enkelte regionene. *Tallene sammenlignes med utenlandske ferieturister som ikke har minst to overnattinger i Trøndelag **Det skal bemerkes at 80% av intervjuene i Trøndelag er gjort i Trondheim. Resultatene bør derfor tolkes deretter. + >10% % 0% % - >10% 24

25 UTENLANDSKE TURISTER HVA PÅVIRKER DEN SAMLEDE TILFREDSHETEN TIL UTENLANDSKE TURISTER I TRØNDELAG? Betydningen av de ulike tilfredshetsvariablene Hva påvirker tilfredsheten*? Tilfredshet 8,6 8,6 TILFREDSHET ALT I ALT ANBEFALING Attraksjoner og severdigheter Aktivitetsmuligheter TURISTER I TRØNDELAG Pilen til høyre for tilfredshetstallet indikerer hvor tilfredse turister i Trøndelag er i forhold til utenlandske ferieturister som ikke overnatter minst to netter i Trøndelag. Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Pilen til høyre for prosenttallet indikerer hvor sterk betydningen av tilfredshetsfaktoren er i forhold til utenlandske ferieturister som ikke overnatter minst to gange i Trøndelag. 16% Overnattingsstedet 16% Attraksjoner Restauranter 16% Servicenivået 11% Informasjon 1 Aktivitetsmuligheter Pris & kvalitet WiFi + >10% % 0% % - >10% Servicenivået Overnattingsstedet Informasjon og skilting Restauranter og spisesteder Utbredelsen av gratis WIFI Pris i forhold til kvalitet TRØNDELAG ØVRIGE TURISTER *Tallene sammenlignes med utenlandske ferieturister som ikke har minst to overnattinger i Trøndelag **Det skal bemerkes at 80% av intervjuene i Trøndelag er gjort i Trondheim. Resultatene bør derfor tolkes deretter. 25

26 UTENLANDSKE TURISTER HVA GJØR UTENLANDSKE TURISTER I TRØNDELAG? AKTIVITETER PÅ FERIEN Oppleve fjordene Besøke historiske bygninger / steder Oppleve fjellene Gå turer på over 2 timer Besøke nasjonalparker Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Sightseeing Ha det moro Gå på restaurant Besøke kunstutstillinger /museer Oppleve lokal kultur og levemåte Shoppe Oppleve lokal historie og legender Fiske i saltvann Være sammen med andre Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) Sykle Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Gå toppturer Fiske i ferskvann Padle kajakk/ kano Gå på konserter/ festivaler Teste mine grenser Besøke fornøyelsesparker Oppleve nattelivet Gå på teater, ballett eller operaforestillinger Være med på idrettsarrangement % 61% 53% 50% 54% 50% 2 50% 5 50% 50% % 4 34% 3 33% % 24% % % % 1 16% 11% 10% 6% TRØNDELAG 4% 3% ØVRIGE TURISTER 1% 8 Utenlandske turister med minst to overnattinger i Trøndelag planlegger først og fremst å oppleve fjordene og fjellene, besøke historiske bygninger og steder. Dessuten planlegger flere i denne gruppen enn øvrige å besøke nasjonalparker. Forbruk: De utenlandske turistene i Trøndelag har et døgnforbruk som er på nivå med de øvrige turistene. De som planlegger å gå på restaurant, oppleve lokal historie og legender eller shoppe har et høyt døgnforbruk. Tilfredshet: Turistene i Trøndelag er litt mindre tilfredse enn øvrige turister. De som vil gjøre sportsaktiviteter eller ha det moro er mest tilfredse i denne gruppen. 26 *Det skal bemerkes at 80% av intervjuene i Trøndelag er gjort i Trondheim. Resultatene bør derfor tolkes deretter.

27 UTENLANDSKE TURISTER AKTIVITETER OG FORBRUK AKTIVITETER PÅ FERIEN Figuren viser forskjeller i døgnforbruket for de utenlandske turistene i Trøndelag, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. Oppleve lokal historie og legender (n=152) Gå på restaurant (n=234) Shoppe (n=184) Oppleve lokal kultur og levemåte (n=184) Oppleve tradisjoner og nasjonale fester (n=79) 16% 16% Av figuren fremgår det at turister som planlegger å gå på restaurant, oppleve lokal historie og legender, eller shoppe, har et høyre gjennomsnittlig døgnforbruk enn andre turister i Trøndelag. Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=321) Besøke nasjonalparker (n=226) Sightseeing (n=290) Være sammen med andre (n=120) Besøke kunstutstillinger /museer (n=221) Besøke historiske bygninger / steder (n=397) Gå toppturer (n=72) % De som skal fiske i saltvann eller gjøre sportsaktiviteter har det laveste døgnforbruket blant utenlandske turister i Trøndelag. Oppleve fjordene (n=443) Gå turer på over 2 timer (n=271) Oppleve fjellene (n=332) Ha det moro (n=268) Sykle (n=75) Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) (n=95) -21% -21% -23% Fiske i saltvann (n=69) -53% *Det vises kun aktiviteter med minst 50 respondenter. Forbruket sammenlignes med det gjennomsnittlige forbruket for alle turister i gruppen. Da det er andre aktiviteter med under 50 respondenter og turister, som ikke angir noen av aktivitetene, kan gjennomsnittet av de ovenstående tall avvike fra det totale gjennomsnittet **Det skal bemerkes at 80% av intervjuene i Trøndelag er gjort i Trondheim. Resultatene bør derfor tolkes deretter kr. UTENLANDSKE TURISTER I TRØNDELAG 27

28 TURISTER PÅ VESTLANDET I dette avsnittet beskrives de turistene som har hatt minst to overnattinger på Vestlandet i løpet av sommeren 2014 CH Visitnorway.com 28

29 TURISTER PÅ VESTLANDET CH Visitnorway.com NORSKE TURISTER UTENLANDSKE TURISTER 24% av norske turistene har minst to overnattinger på Vestlandet. Regionen står for 1 av alle overnattinger foretatt av nordmenn. Både lengden på ferien og størrelsen på reisefølget er på omtrent samme nivå som for øvrige norske turister. Døgnforbruket er derimot høyt. Dette skyldes høyere forbruk på overnattinger og høyt øvrig forbruk. 43% reiser med barn og 33% overnatter på hotell. 70% reiser med bil i Norge. Sammenlignet med øvrige norske turister er de både mer tilfredse med ferien og anbefaler i høyere grad Norge til andre. De er spesielt begeistret for aktivitetsmulighetene og attraksjonene, men de er mindre fornøyde med overnattingsstedet. De planlegger å være sammen med andre og ha det moro. De som planlegger å dra på konserter eller besøke historiske bygninger og steder bruker mest penger. 56% av de utenlandske turistene har minst to overnattinger på Vestlandet. Regionen står for 2 av alle overnattinger foretatt av utlendinger. Døgnforbruket er litt høyere, og totalforbruket er langt høyere enn for øvrige turister siden feriene varer lenge. Reisefølget er noe større. En fjerdedel reiser med barn. 24% kjøper en pakkereise. De bestiller ferien over fire måneder i forveien i gjennomsnitt. De utenlandske turistene på Vestlandet er mindre tilfredse enn de øvrige, men anbefaler Norge i vel så stor grad. De er noe mindre tilfredse med overnatningsstedet som er en av de tingene som betyr mest for den totale tilfredsheten. De planlegger å se fjordene og besøke historiske bygninger og steder. De med det høyeste forbruket er dem som oppgir at de ønsker å oppleve nattelivet eller oppleve lokal kultur og levemåte. 41% har reist med fly til Norge, 5 er i landet for første gang. 29

30 NORSKE TURISTER 24% AV DE NORSKE TURISTENE HAR MINST TO OVERNATTINGER PÅ VESTLANDET NORSKE TURISTER PÅ VESTLANDET 24% av de norske turistene har overnattet minst to netter på Vestlandet. I 2013 var tilsvarende 3. Størrelsen på reisefølget for turister som overnatter på Vestlandet er det samme som for øvrige turister, men færre reiser med barn. To av tre overnatter på hotell. De bestiller ferien litt over to måneder i forveien i gjennomsnitt. Nesten halvparten kommer også fra Vestlandet. 21% besøker også Østlandet, men relativt få har to overnattinger i en av de øvrige regionene i tillegg til Vestlandet. Forbruksnivået deres er høyere enn for øvrige turister. Dette skyldes for det meste et høyere forbruk på overnattinger og et høyt øvrig forbruk. Feriene er litt kortere enn for de øvrige. REGION TURISTENE KOMMER FRA 4%4% Nord-Norge 43% Trøndelag Vestlandet 44% Sørlandet Østlandet FORBRUK ANDRE REGIONER MED MINST TO OVERNATTINGER* DØGNFORBRUK PR. PERSON 20% 14% 24% 2,7 I REISEFØLGE 66% OVERNATTER PÅ HOTELL *Prosentene angir andel turister som har minst to overnattinger i de enkelte regionene kr. BOR OG OPPHOLDER SEG KUN PÅ VESTLANDET UNDER FERIEN kr. ØVRIGE TURISTER PÅ VESTLANDET 43% REISER MED BARN 8 OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT HELE REISEN PR. PERSON XX% kr. BOR OG OPPHOLDER SEG KUN PÅ VESTLANDET UNDER FERIEN 33% kr. ØVRIGE TURISTER PÅ VESTLANDET 62 GJENNOMSNITTLIG BOOKINGSTIDSPUNKT 70% REISER MED BIL I NORGE KJØPER PAKKEREISE 6% REISER MED FLY I NORGE 100% 10% 21% *Tallene sammenlignes med norske ferieturister som ikke har minst to overnattinger på Vestlandet + >10% % 0% % - >10% 30

31 NORSKE TURISTER HVA PÅVIRKER DEN SAMLEDE TILFREDSHETEN TIL NORSKE TURISTER PÅ VESTLANDET? Betydningen av de ulike tilfredshetsvariablene Hva påvirker tilfredsheten*? Tilfredshet 8,9 8,8 TILFREDSHET ALT I ALT ANBEFALING Attraksjoner og severdigheter Aktivitetsmuligheter TURISTER PÅ VESTLANDET Pilen til høyre for tilfredshetstallet indikerer hvor tilfredse turister på Vestlandet er i forhold til norske ferieturister som ikke overnatter minst to netter på Vestlandet. Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Pilen til høyre for prosenttallet indikerer hvor sterk betydningen av tilfredshetsfaktoren er i forhold til norske ferieturister som ikke har minst to overnattinger på Vestlandet. 1 Overnattingsstedet Attraksjoner Restauranter 1 Servicenivået 10% Informasjon 10% Aktivitetsmuligheter Pris & kvalitet 7 % WiFi + >10% % 0% % - >10% Overnattingsstedet Servicenivået Informasjon og skilting Restauranter og spisesteder Utbredelsen av gratis WIFI Pris i forhold til kvalitet VESTLANDET ØVRIGE TURISTER *Tallene sammenlignes med norske ferieturister som ikke har minst to overnattinger på Vestlandet 31

32 NORSKE TURISTER HVA GJØR NORSKE TURISTER PÅ VESTLANDET? AKTIVITETER PÅ FERIEN Være sammen med andre Ha det moro Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Gå på restaurant Shoppe Besøke historiske bygninger / steder Oppleve fjellene Oppleve fjordene Gå turer på over 2 timer Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) Besøke fornøyelsesparker Sightseeing Oppleve lokal kultur og levemåte Besøke kunstutstillinger /museer Sykle Gå på konserter/ festivaler Fiske i saltvann Fiske i ferskvann Være med på idrettsarrangement Oppleve lokal historie og legender Gå toppturer Besøke nasjonalparker Teste mine grenser Oppleve nattelivet Padle kajakk/ kano Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Gå på teater, ballett eller operaforestillinger 50% 46% 51% % % 2 30% % 24% % 16% % 21% 14% 23% 1 11% 11% 11% 6% 3% VESTLANDET 4% 6% 4% 4% ØVRIGE TURISTER 1% 1% 5 Norske turister med minst to overnattinger på Vestlandet planlegger først og fremst å være sammen med andre og ha det moro. De planlegger å oppleve fjellene eller fjordene i større grad enn øvrige. Forbruk: Utenlandske turister som overnatter på Vestlandet har et høyere døgnforbruk enn andre turister. De som skal på konsert eller festival, og dem som vil besøke historiske bygninger og steder, har et særlig høyt forbruk. Tilfredshet: Turistene på Vestlandet er litt mer tilfredse enn de øvrige turistene. Turister som vil fiske i ferskvann eller oppleve lokal kultur og levemåte er mest tilfredse. 32

33 NORSKE TURISTER AKTIVITETER OG FORBRUK AKTIVITETER PÅ FERIEN Figuren viser forskjeller i døgnforbruket for de norske turistene på Vestlandet, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. Gå på konserter/ festivaler (n=65) Besøke historiske bygninger / steder (n=171) Besøke kunstutstillinger /museer (n=76) Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) (n=79) Gå på restaurant (n=229) 11% 2 24% 53% Av figuren fremgår det at turister som planlegger å gå til konserter eller festivaler, eller besøke historiske bygninger og steder eller kunstutstillinger og museer har et markant høyre gjennomsnittlig døgnforbruk enn andre turister på Vestlandet. Shoppe (n=169) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=211) Oppleve fjordene (n=151) Ha det moro (n=198) Sykle (n=72) Oppleve lokal kultur og levemåte (n=68) Gå turer på over 2 timer (n=121) Oppleve fjellene (n=160) -1% -4% - - 1% 0% 11% 10% De som skal fiske i saltvann har det laveste døgnforbruket blant turister der overnatter i Vestlandet. Sightseeing (n=87) Besøke fornøyelsesparker (n=75) Være sammen med andre (n=203) Fiske i saltvann (n=71) -34% -10% -1-14% *Det vises kun aktiviteter med minst 50 respondenter. Forbruket sammenlignes med det gjennomsnittlige forbruket for alle turister i gruppen. Da det er andre aktiviteter med under 50 respondenter og turister, som ikke angir noen av aktivitetene, kan gjennomsnittet av de ovenstående tall avvike fra det totale gjennomsnittet kr. NORSKE TURISTER PÅ VESTLANDET 33

34 UTENLANDSKE TURISTER 56% AV DE UTENLANDSKE TURISTENE HAR MINST TO OVERNATTINGER PÅ VESTLANDET FORBRUK 26% kr. DØGNFORBRUK PR. PERSON XX% kr. FORBRUK PÅ HELE REISEN PR. PERSON 5 FOR FØRSTE GANG I NORGE UTENLANDSKE TURISTER PÅ VESTLANDET 56% av de utenlandske turistene overnatter minst to ganger på Vestlandet. I 2013 var denne andelen 5. Reisefølgene er litt større og flere reiser med barn. De booker reisen drøye fire måneder i forveien og én av fire booker en pakkereise. Over halvparten overnatter på hotell. 5 er i Norge for første gang. En av tre reiser rundt i Norge med bil. 8 besøker Oslo i tillegg til Vestlandet, de øvrige regionene er også relativt hyppig besøkt av denne målgruppen. Døgnforbruket er litt høyere og totalforbruket er langt høyere enn for de øvrige utenlandske turistene. Dette kommer først og fremst av et lengre reiseopphold. 2,9 I REISEFØLGE 2 REISER MED BARN 127 GJENNOMSNITTLIG BOOKINGSTIDSPUNKT 34% REISER MED BIL I NORGE 53% OVERNATTER PÅ HOTELL 13 OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT 24% KJØPER PAKKEREISE 41% REISER MED FLY TIL NORGE NASJONALITET 1 6% 6% 3% 3% 6% 6% 10% 2 Øvrige Skandinavia Tyskland Nederland Storbritannia USA Frankrike Spania Italia Sveits Øvrige Europa Asia Øvrige land utenfor Europa ANDRE REGIONER MED MINST TO OVERNATTINGER* 100% % 33% 20% *Prosentene angir andel turister som har minst to overnattinger i de enkelte regionene. *Tallene sammenlignes med utenlandske ferieturister som ikke har minst to overnattinger på Vestlandet + >10% % 0% % - >10% 34

35 UTENLANDSKE TURISTER HVA PÅVIRKER DEN SAMLEDE TILFREDSHETEN TIL UTENLANDSKE TURISTER PÅ VESTLANDET? Betydningen av de ulike tilfredshetsvariablene Hva påvirker tilfredsheten*? Tilfredshet 8,6 8,6 TILFREDSHET ALT I ALT ANBEFALING Attraksjoner og severdigheter Aktivitetsmuligheter TURISTER PÅ VESTLANDET Pilen til høyre for tilfredshetstallet indikerer hvor tilfredse turister på Vestlandet er i forhold til utenlandske ferieturister som ikke overnatter minst to netter på Vestlandet. Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Pilen til høyre for prosenttallet indikerer hvor sterk betydningen av tilfredshetsfaktoren er i forhold til utenlandske ferieturister som ikke har minst to overnattinger på Vestlandet. 1 Overnattingsstedet 1 Attraksjoner 11% Restauranter 1 Servicenivået 1 Informasjon Aktivitetsmuligheter 11% Pris & kvalitet 6% WiFi + >10% % 0% % - >10% Servicenivået Overnattingsstedet Informasjon og skilting Restauranter og spisesteder Utbredelsen av gratis WIFI Pris i forhold til kvalitet VESTLANDET ØVRIGE TURISTER *Tallene sammenlignes med utenlandske ferieturister som ikke har minst to overnattinger på Vestlandet 35

36 UTENLANDSKE TURISTER HVA GJØR UTENLANDSKE TURISTER PÅ VESTLANDET? AKTIVITETER PÅ FERIEN Oppleve fjordene Besøke historiske bygninger / steder Oppleve fjellene Gå turer på over 2 timer Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Sightseeing Ha det moro Gå på restaurant Besøke nasjonalparker Besøke kunstutstillinger /museer Shoppe Oppleve lokal kultur og levemåte Oppleve lokal historie og legender Være sammen med andre Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) Fiske i saltvann Sykle Gå toppturer Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Padle kajakk/ kano Gå på konserter/ festivaler Teste mine grenser Fiske i ferskvann Besøke fornøyelsesparker Oppleve nattelivet Gå på teater, ballett eller operaforestillinger Være med på idrettsarrangement % 4 60% 44% 5 53% 53% 4 50% % 23% % 31% 2 26% 1 21% 21% % 16% 16% % 6% VESTLANDET 4% ØVRIGE TURISTER 1% 3% 7 83% Utenlandske turister med minst to overnattinger på Vestlandet planlegger først og fremst å oppleve fjordene eller fjellene og besøke historiske bygninger og steder. De planlegger også i større grad å gå turer på over 2 timer enn øvrige. Forbruk: Turister som overnatter på Vestlandet har omtrent det samme døgnforbruk som andre udenlanske turister. De som vil oppleve nattelivet eller lokal historie og levemåte har derimot et særlig høyt døgnforbruk. Tilfredshet: Utenlandske turister på Vestlandet er litt mindre tilfredse enn andre utenlandske turister. De utenlandske turistene på Vestlandet som vil gjøre sportsaktiviteter eller teste sine grenser er mer tilfredse enn andre i regionen. 36

37 UTENLANDSKE TURISTER AKTIVITETER OG FORBRUK AKTIVITETER PÅ FERIEN Figuren viser forskjeller i døgnforbruket for de utenlandske turistene der overnatter på Vestlandet, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. Av figuren fremgår det at turister som vil oppleve nattelivet eller lokal kultur og levemåte, har et markant høyre gjennomsnittlig døgnforbruk enn andre turister på Vestlandet. De som skal fiske har det laveste døgnforbruket blant utenlandske turister på Vestlandet. Oppleve nattelivet (n=65) Oppleve lokal kultur og levemåte (n=442) Gå på restaurant (n=636) Oppleve tradisjoner og nasjonale fester (n=178) Oppleve lokal historie og legender (n=359) Besøke fornøyelsesparker (n=56) Shoppe (n=504) Gå på konserter/ festivaler (n=102) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=830) Besøke kunstutstillinger /museer (n=524) Besøke nasjonalparker (n=532) Sightseeing (n=736) Være sammen med andre (n=291) Gå toppturer (n=193) Besøke historiske bygninger / steder (n=987) Oppleve fjordene (n=1066) Ha det moro (n=680) Gå turer på over 2 timer (n=742) Oppleve fjellene (n=796) Padle kajakk/ kano (n=126) Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) (n=256) Teste mine grenser (n=84) Sykle (n=160) Fiske i ferskvann (n=63) Fiske i saltvann (n=127) % -26% -26% -30% -3 6% 3% 30% 24% 23% *Det vises kun aktiviteter med minst 50 respondenter. Forbruket sammenlignes med det gjennomsnittlige forbruket for alle turister i gruppen. Da det er andre aktiviteter med under 50 respondenter og turister, som ikke angir noen av aktivitetene, kan gjennomsnittet av de ovenstående tall avvike fra det totale gjennomsnittet kr. UTENLANDKSE TURISTER PÅ VESTLANDET 37

38 TURISTER PÅ ØSTLANDET I dette avsnittet beskrives de turistene som har hatt minst to overnattinger på Østlandet i løpet av sommeren 2014 Terje Rakke / Nordic Life AS Visitnorway.com 38

39 TURISTER PÅ ØSTLANDET Terje Rakke / Nordic Life AS Visitnorway.com NORSKE TURISTER UTENLANDSKE TURISTER 3 av de norske turistene har minst to overnattinger på Østlandet. Regionen står for 31% av alle overnattinger foretatt av nordmenn. Norske turister på Østlandet har et lavere døgnforbruk enn andre norske turister, men de har et litt høyere totalforbruk siden ferieoppholdet varer lengre. Reisefølgene er større og over halvparten reiser med barn. 14% har kjøpt en pakkereise og de har bestilt reisen omtrent 2 måneder i forveien. Tre av fire reiser med bil i Norge. De er mindre tilfredse og mindre tilbøyelige til å anbefale Norge som feriedestinasjon til andre. De er derimot mer tilfredse med mulighetene til aktiviteter enn de øvrige. De norske turistene planlegger først og fremst å være sammen med andre, ha det moro og shoppe. De som vil gjøre sportsaktiviteter eller besøke historiske bygninger og steder har det største forbruket. 30% av de utenlandske turistene har minst to overnattinger på Østlandet. Regionen står imidlertid kun for 1 av alle overnattinger foretatt av utlendinger. De har et lavere døgnforbruk, men et høyere totalforbruk enn øvrige utenlandske turister. Reisefølgene er litt mindre, 34% reiser med barn. 1 har kjøpt en pakkereise og over halvparten overnatter på hotell. De har en gjennomsnittlig reiselengde som er fire dager lenger sammenlignet med andre utenlandske turister. Denne målgruppen er mindre tilfredse og anbefaler Norge som feriedestinasjon til andre i mindre grad enn de som ikke har minst to overnattinger på Østlandet. De er minst fornøyde med overnattingsstedet, men er mer fornøyde med pris i forhold til kvalitet sammenlignet med andre utenlandske turister. De planlegger først og fremst å oppleve fjordene og fjellene. Turistene på Østlandet som planlegger å gå på restaurant eller shoppe har det høyeste forbruket. 63% besøker også Vestlandet. Fire av ti reiser med bil i Norge. 44% er i Norge for første gang. 39

40 NORSKE TURISTER 3 AV DE NORSKE TURISTENE HAR MINST TO OVERNATTINGER PÅ ØSTLANDET NORSKE TURISTER PÅ ØSTLANDET 3 av de norske turistene har minst to overnattinger på Østlandet. Dette er en nedgang fra i denne gruppen er fra Vestlandet og 48 % fra Østlandet. Reisefølgene deres er større, 5 reiser med barn og de har i snitt nesten to overnattinger mer enn de øvrige turistene. Litt over halvparten overnatter på hotell og de bestiller reisen omtrent to måneder før avreise. Tre av fire reiser med bil. Relativt få besøker de omkringliggende regionene. De har et litt lavere døgnforbruk. Dette kommer først og fremst av et lavere øvrig forbruk. Totalforbruket er imidlertid høyere pga. lengre reiseopphold. REGION TURISTENE KOMMER FRA Nord-Norge 4% Trøndelag 4 Vestlandet 3 Sørlandet 4% Østlandet FORBRUK ANDRE REGIONER MED MINST TO OVERNATTINGER* DØGNFORBRUK PR. PERSON 14% 20% 2,9 I REISEFØLGE 53% OVERNATTER PÅ HOTELL *Prosentene angir andel turister som har minst to overnattinger i de enkelte regionene kr. BOR OG OPPHOLDER SEG KUN PÅ ØSTLANDET UNDER FERIEN kr. ØVRIGE TURISTER PÅ ØSTLANDET 5 REISER MED BARN 10 OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT 3% HELE REISEN PR. PERSON XX% 1 14% kr. BOR OG OPPHOLDER SEG KUN PÅ ØSTLANDET UNDER FERIEN 14% kr. ØVRIGE TURISTER PÅ ØSTLANDET 63 GJENNOMSNITTLIG BOOKINGSTIDSPUNKT 74% REISER MED BIL I NORGE 14% KJØPER PAKKEREISE REISER MED FLY I NORGE 10% 1 100% *Tallene sammenlignes med norske ferieturister som ikke har minst to overnattinger på Østlandet + >10% % 0% % - >10% 40

41 NORSKE TURISTER HVA PÅVIRKER DEN SAMLEDE TILFREDSHETEN TIL NORSKE TURISTER PÅ ØSTLANDET? Betydningen av de ulike tilfredshetsvariablene Hva påvirker tilfredsheten*? Tilfredshet 8,7 8,5 TILFREDSHET ALT I ALT ANBEFALING Overnattingsstedet Aktivitetsmuligheter TURISTER PÅ ØSTLANDET Pilen til høyre for tilfredshetstallet indikerer hvor tilfredse norske turister på Østlandet er i forhold til norske ferieturister som ikke overnatter minst to netter på Østlandet. Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Pilen til høyre for prosenttallet indikerer hvor sterk betydningen av tilfredshetsfaktoren er i forhold til norske ferieturister som ikke har minst to overnattinger på Østlandet. 16% Overnattingsstedet 16% Attraksjoner 1 Restauranter Servicenivået Informasjon 16% Aktivitetsmuligheter Pris & kvalitet 5 % WiFi + >10% % 0% % - >10% Attraksjoner og severdigheter Servicenivået Informasjon og skilting Restauranter og spisesteder Pris i forhold til kvalitet Utbredelsen av gratis WIFI ØSTLANDET ØVRIGE TURISTER *Tallene sammenlignes med norske ferieturister som ikke har minst to overnattinger på Østlandet 41

42 NORSKE TURISTER HVA GJØR NORSKE TURISTER PÅ ØSTLANDET? AKTIVITETER PÅ FERIEN Være sammen med andre Ha det moro Shoppe Gå på restaurant Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Besøke fornøyelsesparker Besøke historiske bygninger / steder Sykle Gå på konserter/ festivaler Gå turer på over 2 timer Sightseeing Oppleve fjellene Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) Fiske i ferskvann Fiske i saltvann Oppleve fjordene Besøke kunstutstillinger /museer Være med på idrettsarrangement Oppleve lokal kultur og levemåte Oppleve lokal historie og legender Oppleve nattelivet Padle kajakk/ kano Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Teste mine grenser Besøke nasjonalparker Gå toppturer Gå på teater, ballett eller operaforestillinger % 4 46% 44% 4 36% % % 20% 20% % 11% 10% 6% 6% 3% ØSTLANDET 3% 4% ØVRIGE TURISTER 1% 1% 63% Norske turister med minst to overnattinger på Østlandet planlegger først og fremst å være sammen med andre, ha det moro og shoppe. Forbruk: Turistene i denne regionen har et lavere døgnforbruk enn de øvrige turistene. Turistene på Østlandet som planlegger å gjøre sportsaktiviteter eller besøke historiske bygninger og steder, har et høyere forbruk enn andre turister som overnatter på Østlandet. Tilfredshet: Tilfredsheden er også lavere enn hos de øvrige turistene. Men turister på Østlandet som vil fiske i saltvann eller sykle er generelt mer tilfredse. 42

43 NORSKE TURISTER AKTIVITETER OG FORBRUK AKTIVITETER PÅ FERIEN Figuren viser forskjeller i døgnforbruket for turistene på Østlandet, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) (n=77) Besøke historiske bygninger / steder (n=112) Besøke kunstutstillinger /museer (n=63) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=172) 0% 4% 21% Av figuren fremgår det at turister som planlegger å gjøre sportsaktiviteter eller besøke historiske bygninger/steder har et høyre gjennomsnittlig døgnforbruk enn andre turister på Østlandet. Oppleve fjellene (n=107) Gå på restaurant (n=198) Gå på konserter/ festivaler (n=90) Ha det moro (n=240) Shoppe (n=174) Være sammen med andre (n=232) 0% -4% -4% -10% -10% -1 De som skal fiske i saltvann har det laveste døgnforbruket blant norske turister på Østlandet. Gå turer på over 2 timer (n=88) Besøke fornøyelsesparker (n=136) Oppleve fjordene (n=75) Sykle (n=74) -23% -23% -24% -1 Sightseeing (n=59) -2 Fiske i saltvann (n=51) -34% *Det vises kun aktiviteter med minst 50 respondenter. Forbruket sammenlignes med det gjennomsnittlige forbruket for alle turister i gruppen. Da det er andre aktiviteter med under 50 respondenter og turister, som ikke angir noen av aktivitetene, kan gjennomsnittet av de ovenstående tall avvike fra det totale gjennomsnittet kr. NORSKE TURISTER PÅ ØSTLANDET 43

44 UTENLANDSKE TURISTER 30% AV DE UTENLANDSKE TURISTENE HAR MINST TO OVERNATTINGER PÅ ØSTLANDET FORBRUK 1 26% UTENLANDSKE TURISTER PÅ ØSTLANDET 30% av de utenlandske turistene har minst to overnattinger på Østlandet. Dette er litt fler enn i 2013 da andelen var 36%. Reisefølgene er litt mindre og flere reiser med barn. De booker reisen ca. fire måneder i forveien, 1 kjøper pakkereiser. Denne gruppen har fire dager lengre reiseopphold i gjennomsnitt. Nesten tre av ti flyr til Norge, og fire av ti reiser med bil i Norge. 44% er i landet for første gang. 63% besøker også Vestlandet og knappe 20% tar også turen til Nord-Norge. De har et lavere døgnforbruk. Dette skyldes spesielt et markant lavere forbruk på pakkereiser. Totalforbruket er markant høyere pga. lengre reiseopphold. NASJONALITET 6% 14% 6% 4% 3% 4% 1 16% 2 Øvrige Skandinavia Tyskland Nederland Storbritannia USA Frankrike Spania Italia Sveits Øvrige Europa Asia kr. Øvrige land utenfor Europa DØGNFORBRUK PR. PERSON XX% kr. FORBRUK PÅ HELE REISEN PR. PERSON 2,7 I REISEFØLGE 34% REISER MED BARN 122 GJENNOMSNITTLIG BOOKINGSTIDSPUNKT 53% OVERNATTER PÅ HOTELL 15 OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT 1 KJØPER PAKKEREISE ANDRE REGIONER MED MINST TO OVERNATTINGER* 63% 33% 100% 1 *Prosentene angir andel turister som har minst to overnattinger i de enkelte regionene. 44% FOR FØRSTE GANG I NORGE 40% REISER MED BIL I NORGE 2 REISER MED FLY TIL NORGE 26% 36% *Tallene sammenlignes med utenlandske ferieturister som ikke har minst to overnattinger på Østlandet + >10% % 0% % - >10% 44

45 UTENLANDSKE TURISTER HVA PÅVIRKER DEN SAMLEDE TILFREDSHETEN TIL UTENLANDSKE TURISTER PÅ ØSTLANDET? Betydningen av de ulike tilfredshetsvariablene Hva påvirker tilfredsheten*? Tilfredshet 8,5 8,5 TILFREDSHET ALT I ALT ANBEFALING Attraksjoner og severdigheter Aktivitetsmuligheter TURISTER PÅ ØSTLANDET Pilen til høyre for tilfredshetstallet indikerer hvor tilfredse utenlandske turister på Østlandet er i forhold til utenlandske ferieturister som ikke overnatter minst to netter på Østlandet. Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Pilen til høyre for prosenttallet indikerer hvor sterk betydningen av tilfredshetsfaktoren er i forhold til utenlandske ferieturister som ikke har minst to overnattinger på Østlandet. Overnattingsstedet 16% Attraksjoner 11% Restauranter 1 Servicenivået 1 Informasjon Aktivitetsmuligheter Pris & kvalitet WiFi + >10% % 0% % - >10% Servicenivået Overnattingsstedet Informasjon og skilting Restauranter og spisesteder Utbredelsen av gratis WIFI Pris i forhold til kvalitet ØSTLANDET ØVRIGE TURISTER *Tallene sammenlignes med utenlandske ferieturister som ikke har minst to overnattinger på Østlandet 45

46 UTENLANDSKE TURISTER HVA GJØR UTENLANDSKE TURISTER PÅ ØSTLANDET? AKTIVITETER PÅ FERIEN Oppleve fjordene Oppleve fjellene Besøke historiske bygninger / steder Gå turer på over 2 timer Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Ha det moro Besøke nasjonalparker Sightseeing Gå på restaurant Besøke kunstutstillinger /museer Shoppe Oppleve lokal kultur og levemåte Fiske i saltvann Oppleve lokal historie og legender Være sammen med andre Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, Sykle Gå toppturer Padle kajakk/ kano Fiske i ferskvann Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Besøke fornøyelsesparker Teste mine grenser Gå på konserter/ festivaler Oppleve nattelivet Være med på idrettsarrangement Gå på teater, ballett eller operaforestillinger 50% 56% 5 53% % % 41% % 3 31% 2 24% 14% 24% 2 24% 20% 23% 1 21% 14% % 4% ØSTLANDET 4% 1% ØVRIGE TURISTER 76% % 6 Utenlandske turister med minst to overnattinger på Østlandet planlegger først og fremst å oppleve fjordene og fjellene og besøke historiske bygninger/steder. Forbruk: Utenlandske turister på Østlandet har lavere forbruk enn andre utenlandske turister. Men det er særlig de som vil ogå på restaurant eller shoppe som har et høyt forbruk. Tilfredshet: De utenlandske turistene på Østlandet er litt mindre tilfredse enn de øvrige utenlandske turistene. De som planlegger å gå toppturer eller gjøre sportsaktiviteter er mest tilfredse blant utenlanske turister på Østlandet. 46

47 UTENLANDSKE TURISTER AKTIVITETER OG FORBRUK AKTIVITETER PÅ FERIEN Figuren viser forskjeller i døgnforbruket for de utenlandske turistene på Østlandet, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. Gå på restaurant (n=239) Shoppe (n=187) Besøke kunstutstillinger /museer (n=227) Oppleve lokal kultur og levemåte (n=180) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=309) 14% 11% 6% Av figuren fremgår det at turister som planlegger å gå på restaurant eller shoppe har et markant høyre gjennomsnittlig døgnforbruk enn andre utenlandske turister på Østlandet. Besøke nasjonalparker (n=250) Oppleve tradisjoner og nasjonale fester (n=74) Være sammen med andre (n=141) Oppleve lokal historie og legender (n=151) Sightseeing (n=284) Oppleve fjordene (n=415) Besøke historiske bygninger / steder (n=383) Ha det moro (n=283) -1% -4% -10% 4% 3% 3% De som skal gjøre sportsaktiviteter eller sykle har det laveste døgnforbruket blant utenlandske turister på Østlandet. Gå turer på over 2 timer (n=317) Oppleve fjellene (n=351) Gå toppturer (n=85) Padle kajakk/ kano (n=54) Fiske i saltvann (n=70) Sykle (n=86) - -16% -21% -24% -2-2 Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) (n=118) -30% *Det vises kun aktiviteter med minst 50 respondenter. Forbruket sammenlignes med det gjennomsnittlige forbruket for alle turister i gruppen. Da det er andre aktiviteter med under 50 respondenter og turister, som ikke angir noen av aktivitetene, kan gjennomsnittet av de ovenstående tall avvike fra det totale gjennomsnittet kr. UTENLANDSKE TURISTER PÅ ØSTLANDET 47

48 TURISTER I OSLO I dette avsnittet beskrives de turistene som har hatt minst to overnattinger i Oslo i løpet av sommeren 2014 CH Visitnorway.com 48

49 TURISTER I OSLO CH Visitnorway.com NORSKE TURISTER 16% av de norske turistene har minst to overnattinger i Oslo. Oslo står for 11% av alle overnattinger foretatt av nordmenn. De har et litt høyere døgnforbruk enn andre norske turister, og de har et høyere totalforbruk siden ferieoppholdet varer lengre. Reisefølgene er større og over halvparten reiser med barn. 24% har kjøpt en pakkereise og de har bestilt reisen omtrent 2 måneder i forveien. Kun en av tre reiser med bil i Norge, mens hele 2 reiser med fly. De er mindre tilfredse og mindre tilbøyelige til å anbefale Norge som feriedestinasjon til andre enn de som ikke har minimum 2 overnattinger i Oslo. De er mer tilfredse med mulighetene til aktiviteter enn de øvrige turisten. Til gjengeld er de mindre tilfredse med overnatningsstedet. De norske turistene planlegger først og fremst å være sammen shoppe, ha det moro og gå på restaurant. De som vil prøve lokal mat og drikke eller besøke fornøyelsesparker har det største forbruket. UTENLANDSKE TURISTER 36% av de utenlandske turistene har minst to overnattinger i Oslo. Oslo står imidlertid kun for 1 av alle overnattinger foretatt av utlendinger. Utenlandske turister i Oslo har både et markant høyere døgnforbruk og markant høyere totalforbruk enn øvrige utenlandske turister. Reisefølgene er noe større, 26% reiser med barn. 23% har kjøpt en pakkereise og over seks av ti overnatter på hotell. Hele 64% er i Norge for første gang. 20% besøker også Nord-Norge. 2 reiser med bil i Norge. Denne målgruppen er mindre tilfredse og anbefaler Norge som feriedestinasjon til andre i mindre grad enn de som ikke har minimum 2 overnattinger i Oslo. Sammenlignet med de øvrige turistene er de mindre fornøyde med overnattingsstedet, men er mer fornøyde med aktivitetsmulighetene. De planlegger først og fremst å oppleve fjordene samt se historiske bygninger og steder. Utenlandske turister i Oslo som planlegger å oppleve tradisjoner og nasjonale fester, samt gå på konserter har det høyeste forbruket. 49

50 NORSKE TURISTER 16% AV DE NORSKE TURISTENE HAR MINST TO OVERNATTINGER I OSLO NORSKE TURISTER I OSLO 16% av de norske turistene har minst to overnattinger i Oslo. 4 i denne gruppen er fra Vestlandet og 24 % kommer fra Trøndelag. Svært få kommer fra Østlandet. Reisefølgene deres er litt større, 5 reiser med barn og de har litt over en halv overnatting mer enn øvrige turister i gjennomsnitt. Tre av fire overnatter på hotell og de bestiller reisen omtrent to måneder før avreise. Kun 36% reiser med bil mens hele 2 reiser med fly. 30% besøker også Østlandet. De har et litt høyere døgnforbruk. Dette kommer først og fremst av et høyere forbruk på transport. Totalforbruket er også høyere enn for de øvrige turistene. REGION TURISTENE KOMMER FRA Nord-Norge 3% 1 Trøndelag Vestlandet 24% Sørlandet 4 Østlandet FORBRUK** 14% kr. DØGNFORBRUK PR. PERSON 2,7 I REISEFØLGE 5 REISER MED BARN 74% OVERNATTER PÅ HOTELL 9 OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT ANDRE REGIONER MED MINST TO OVERNATTINGER* 6% *Prosentene angir andel turister som har minst to overnattinger i de enkelte regionene. XX% kr. FORBRUK PÅ HELE REISEN PR. PERSON 66 GJENNOMSNITTLIG BOOKINGSTIDSPUNKT 36% REISER MED BIL I NORGE 24% KJØPER PAKKEREISE 2 REISER MED FLY I NORGE 100% 10% 30% *Tallene sammenlignes med norske ferieturister som ikke har minst to overnattinger i Oslo **Det har ikke vært mulig å estimere forbruket for dem som bor og kun oppholder seg i Oslo under ferien, grunnet for få personer + >10% % 0% % - >10% 50

51 NORSKE TURISTER HVA PÅVIRKER DEN SAMLEDE TILFREDSHETEN TIL NORSKE TURISTER I OSLO? Betydningen av de ulike tilfredshetsvariablene Hva påvirker tilfredsheten*? Tilfredshet 8,5 8,4 TILFREDSHET ALT I ALT ANBEFALING Aktivitetsmuligheter Attraksjoner og severdigheter TURISTER I OSLO Pilen til høyre for tilfredshetstallet indikerer hvor tilfredse norske turister i Oslo er i forhold til norske ferieturister som ikke overnatter minst to netter i Oslo. Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Pilen til høyre for prosenttallet indikerer hvor sterk betydningen av tilfredshetsfaktoren er i forhold til norske ferieturister som ikke har minst to overnattinger i Oslo. 1 Overnattingsstedet 1 Attraksjoner 16% Restauranter 1 Servicenivået 1 Informasjon 10% Aktivitetsmuligheter 1 Pris & kvalitet 9 % WiFi + >10% % 0% % - >10% Overnattingsstedet Informasjon og skilting Servicenivået Restauranter og spisesteder Pris i forhold til kvalitet Utbredelsen av gratis WIFI OSLO ØVRIGE TURISTER *Tallene sammenlignes med norske ferieturister som ikke har minst to overnattinger i Oslo 51

52 NORSKE TURISTER HVA GJØR NORSKE TURISTER I OSLO? AKTIVITETER PÅ FERIEN Shoppe Gå på restaurant Ha det moro Være sammen med andre Besøke historiske bygninger / steder Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Sightseeing Være med på idrettsarrangement Gå turer på over 2 timer Besøke fornøyelsesparker Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) Besøke kunstutstillinger /museer Gå på konserter/ festivaler Oppleve nattelivet Sykle Oppleve fjordene Oppleve lokal kultur og levemåte Oppleve fjellene Oppleve lokal historie og legender Teste mine grenser Fiske i saltvann Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Gå toppturer Besøke nasjonalparker Fiske i ferskvann Gå på teater, ballett eller operaforestillinger Padle kajakk/ kano % 54% 4 54% 56% 41% % 2 16% 2 4% 24% 24% 24% 21% 20% % 6% 10% 21% % 16% 3% 4% 3% 6% 3% 4% OSLO 3% 11% 1% 1% ØVRIGE TURISTER 0% 6% 6 Norske turister med minst to overnattinger i Oslo planlegger først og fremst å shoppe og gå på restaurant Forbruk: Turistene i denne regionen har et høyere døgnforbruk enn de øvrige turistene. Turistene i Oslo som planlegger å besøke historiske bygninger/steder, har et høyere forbruk enn andre turister som overnatter i Oslo. Tilfredshet: Tilfredsheden er lavere enn hos de øvrige turistene. Men turister i Oslo som vil besøke fornyelsesparker er mere tilfredse end andre norske turister i Oslo. 52

53 NORSKE TURISTER AKTIVITETER OG FORBRUK AKTIVITETER PÅ FERIEN Figuren viser forskjeller i døgnforbruket for turistene i Oslo, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. Besøke historiske bygninger / steder (n=56) 4% Av figuren fremgår det at turister som planlegger å besøke historiske bygninger/steder har et litt høyre gjennomsnittlig døgnforbruk enn andre turister i Oslo. Være sammen med andre (n=64) Gå på restaurant (n=74) -4% De som skal ha det moro har det laveste døgnforbruket blant norske turister i Oslo. Shoppe (n=77) - Ha det moro (n=70) -14% *Det vises kun aktiviteter med minst 50 respondenter. Forbruket sammenlignes med det gjennomsnittlige forbruket for alle turister i gruppen. Da det er andre aktiviteter med under 50 respondenter og turister, som ikke angir noen av aktivitetene, kan gjennomsnittet av de ovenstående tall avvike fra det totale gjennomsnittet kr. NORSKE TURISTER I OSLO 53

54 UTENLANDSKE TURISTER 36% AV DE UTENLANDSKE TURISTENE HAR MINST TO OVERNATTINGER I OSLO FORBRUK 26% kr. DØGNFORBRUK PR. PERSON XX% kr. FORBRUK PÅ HELE REISEN PR. PERSON 64% FOR FØRSTE GANG I NORGE UTENLANDSKE TURISTER I OSLO 36% av de utenlandske turistene har minst to overnattinger i Oslo. Reisefølgene er litt større, men færre reiser med barn. De booker reisen ca. fire måneder i forveien, 26% kjøper pakkereiser. Denne gruppen har omtrent to dager lengre reiseopphold. Halvparten flyr til Norge, og kun 2 reiser med bil i Norge. Hele 64% er i landet for første gang. 60% besøker også Vestlandet og 20% tar også turen til Nord-Norge. De har et høyere døgnforbruk. Dette kommer først og fremst av et høyere øvrig forbruk samt høyere forbruk på overnatninger. Totalforbruket er også markant høyere pga. lengre reiseopphold. 3,0 I REISEFØLGE 26% REISER MED BARN 119 GJENNOMSNITTLIG BOOKINGSTIDSPUNKT 2 REISER MED BIL I NORGE 6 OVERNATTER PÅ HOTELL 13 OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT 26% KJØPER PAKKEREISE 51% REISER MED FLY TIL NORGE NASJONALITET 11% 10% 3% 1 Øvrige Skandinavia Tyskland Nederland Storbritannia USA Frankrike Spania Italia Sveits Øvrige Europa Asia Øvrige land utenfor Europa ANDRE REGIONER MED MINST TO OVERNATTINGER* 60% 2 100% 24% 30% 20% *Prosentene angir andel turister som har minst to overnattinger i de enkelte regionene. *Tallene sammenlignes med utenlandske ferieturister som ikke har minst to overnattinger i Oslo + >10% % 0% % - >10% 54

55 UTENLANDSKE TURISTER HVA PÅVIRKER DEN SAMLEDE TILFREDSHETEN TIL UTENLANDSKE TURISTER I OSLO? Betydningen av de ulike tilfredshetsvariablene Hva påvirker tilfredsheten*? Tilfredshet 8,5 8,4 TILFREDSHET ALT I ALT ANBEFALING Attraksjoner og severdigheter Aktivitetsmuligheter TURISTER PÅ ØSTLANDET Pilen til høyre for tilfredshetstallet indikerer hvor tilfredse r utenlandske turister i Oslo er i forhold til utenlandske ferieturister som ikke overnatter minst to netter i Oslo. Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Pilen til høyre for prosenttallet indikerer hvor sterk betydningen av tilfredshetsfaktoren er i forhold til utenlandske ferieturister som ikke har minst to overnattinger i Oslo. Overnattingsstedet 16% Attraksjoner Restauranter 16% Servicenivået 11% Informasjon 1 Aktivitetsmuligheter 10% Pris & kvalitet 6% WiFi + >10% % 0% % - >10% Servicenivået Overnattingsstedet Informasjon og skilting Restauranter og spisesteder Utbredelsen av gratis WIFI Pris i forhold til kvalitet OSLO ØVRIGE TURISTER *Tallene sammenlignes med utenlandske ferieturister som ikke har minst to overnattinger i Oslo 55

56 UTENLANDSKE TURISTER HVA GJØR UTENLANDSKE TURISTER I OSLO? AKTIVITETER PÅ FERIEN Besøke historiske bygninger / steder Oppleve fjordene Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Sightseeing Gå turer på over 2 timer Ha det moro Oppleve fjellene Gå på restaurant Besøke kunstutstillinger /museer Shoppe Besøke nasjonalparker Oppleve lokal kultur og levemåte Oppleve lokal historie og legender Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, Være sammen med andre Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Gå toppturer Sykle Fiske i saltvann Padle kajakk/ kano Besøke fornøyelsesparker Gå på konserter/ festivaler Fiske i ferskvann Oppleve nattelivet Teste mine grenser Gå på teater, ballett eller operaforestillinger Være med på idrettsarrangement 83% 5 74% 70% % 5 51% 5 41% 53% % 2 44% 26% 3 33% 34% 26% % 1 20% 2 16% 1 16% % 21% 10% 3% 3% OSLO 6% 4% 1% ØVRIGE TURISTER 1% Utenlandske turister i Oslo planlegger først og fremst å besøke historiske bygninger/steder, oppleve fjordene, og prøve lokal mat og drikkevarer. Forbruk: Utenlandske turister i Oslo har et høyere forbruk enn andre utenlandske turister. Det er spesielt de som vil oppleve tradisjoner og nasjonale fester eller gå på konsert eller festivaler som har et høyt forbruk. Tilfredshet: De utenlandske turistene i Oslo er litt mindre tilfredse enn de øvrige utenlandske turistene. De som planlegger å delta på konsert/festivaler eller oppleve tradisjoner og nasjonale fester er mest tilfredse blant utenlanske turister i Oslo. 56

57 UTENLANDSKE TURISTER AKTIVITETER OG FORBRUK AKTIVITETER PÅ FERIEN Figuren viser forskjeller i døgnforbruket blant de utenlandske turistene i Oslo, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. Oppleve tradisjoner og nasjonale fester (n=111) Gå på konserter/ festivaler (n=54) Gå på restaurant (n=395) Oppleve lokal historie og legender (n=230) Shoppe (n=337) 23% 21% 1 14% 43% Av figuren fremgår det at turister som planlegger å oppleve tradisjoner og nasjonale fester har et markant høyre gjennomsnittlig døgnforbruk enn andre utenlandske turister i Oslo. Oppleve lokal kultur og levemåte (n=277) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=515) Besøke kunstutstillinger /museer (n=369) Sightseeing (n=470) Besøke nasjonalparker (n=282) Besøke historiske bygninger / steder (n=624) Være sammen med andre (n=167) Oppleve fjordene (n=592) -4% -6% 3% 0% De som skal gjøre sportsaktiviteter eller padle kajakk/kano har det laveste døgnforbruket blant utenlandske turister i Oslo. Oppleve fjellene (n=408) Ha det moro (n=408) Gå turer på over 2 timer (n=434) Fiske i saltvann (n=59) Gå toppturer (n=111) Sykle (n=82) Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) (n=137) -2-26% -2-34% -10% -10% -11% Padle kajakk/ kano (n=61) -40% *Det vises kun aktiviteter med minst 50 respondenter. Forbruket sammenlignes med det gjennomsnittlige forbruket for alle turister i gruppen. Da det er andre aktiviteter med under 50 respondenter og turister, som ikke angir noen av aktivitetene, kan gjennomsnittet av de ovenstående tall avvike fra det totale gjennomsnittet kr. UTENLANDSKE TURISTER I OSLO 57

58 TURISTER PÅ SØRLANDET I dette avsnittet beskrives de turistene som har hatt minst to overnattinger på Sørlandet i løpet av sommeren 2014 Per Eide Visitnorway.com 58

59 TURISTER PÅ SØRLANDET Per Eide Visitnorway.com NORSKE TURISTER 20% av de norske turister har minst to overnattinger på Sørlandet. Regionen står for 20% av alle norske overnattinger. Norske turister på Sørlandet har både et lavere døgnforbruk og totalforbruk enn andre norske turister. Reisefølgene deres er større og 56% reiser med barn. De bestiller reisen omtrent 3,5 måneder i forveien. Én av tre overnatter på hotell. Nesten tre av fire reiser i Norge med bil. De er litt mer tilfredse enn andre norske turister, men anbefaler i mindre grad Norge som feriedestinasjon. De er mindre tilfredse med konkrete forhold ved ferien som utbredelsen av WIFI og mulighetene til aktiviteter. De planlegger først og fremst å være sammen med andre og ha det moro og shoppe. De som vil oppleve fjellene er den gruppen med størst forbruk. UTENLANDSKE TURISTER 23% av de utenlandske turistene har minst to overnattinger på Sørlandet. Regionen tår for av alle utenlandske overnattinger. De har et markant lavere døgnforbruk og også et lavere totalforbruk. Reisefølgene er litt mindre, 3 reiser med barn. 1 har kjøpt en pakkereise og de har bestilt reisen over fire måneder i forveien i gjennomsnitt. 41% kommer fra Tyskland. 31% reiser med bil i Norge og over 50% kjører med campingvogn eller i campingbil. Litt under halvparten er i Norge for første gang. Til tross for at de er mindre tilfredse anbefaler de Norge som feriedestinasjon i større grad enn øvrige utenlandske turister. De er minst tilfredse med utbredelsen av gratis WIFI samt restauranter og spisesteder. De er heller ikke mer tilfredse enn andre i forhold til konkrete forhold ved ferien. De planlegger i størst grad å oppleve fjordene, men også å se fjellene, og besøke historiske bygninger og steder. Den gruppen med høyest forbruk er de som sier at de vil være sammen med andre eller gå på restaurant. 59

60 NORSKE TURISTER 20% AV DE NORSKE TURISTENE HAR MINST TO OVERNATTINGER PÅ SØRLANDET NORSKE TURISTER PÅ SØRLANDET 20% av de norske turistene har minst to overnattinger på Sørlandet. Dette er litt fler enn i 2013 da andelen var 1. Omtrent én av fire kommer fra Sørlandet. De har et større reisefølge og de har en lengre ferie enn nordmenn som ikke overnatter på Sørlandet. De har bestilt ferien 3,5 måneder i forveien. Litt under tre av fire reiser med bil. De er ca. 3 år yngre enn øvrige norske turister i gjennomsnitt. Døgnforbruket deres er lavt, men pga. lengre reiseopphold er totalforbruket deres omtrent det samme som for øvrige nordmenn. Det lave forbruket skyldes et lavere forbruk på overnattinger og øvrig. REGION TURISTENE KOMMER FRA 4% 3 33% 2 Nord-Norge Trøndelag Vestlandet Sørlandet Østlandet FORBRUK** 26% 14% 970 kr. DØGNFORBRUK PR. PERSON 3,0 I REISEFØLGE 56% REISER MED BARN 3 OVERNATTER PÅ HOTELL 11 OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT ANDRE REGIONER MED MINST TO OVERNATTINGER* 1% *Prosentene angir andel turister som har minst to overnattinger i de enkelte regionene. XX% kr. FORBRUK PÅ HELE REISEN PR. PERSON 111 GJENNOMSNITTLIG BOOKINGSTIDSPUNKT 7 REISER MED BIL I NORGE KJØPER PAKKEREISE REISER MED FLY I NORGE 1 100% 1 *Tallene sammenlignes med norske ferieturister som ikke har minst to overnattinger på Sørlandet **Det har ikke vært mulig å estimere forbruket for dem som bor og kun oppholder seg på Sørlandet under ferien, grunnet for få personer + >10% % 0% % - >10% 60

61 NORSKE TURISTER HVA PÅVIRKER DEN SAMLEDE TILFREDSHETEN TIL NORSKE TURISTER PÅ SØRLANDET? Betydningen av de ulike tilfredshetsvariablene Hva påvirker tilfredsheten*? Tilfredshet 8,9 8,3 TILFREDSHET ALT I ALT ANBEFALING Overnattingsstedet Attraksjoner og severdigheter TURISTER PÅ SØRLANDET Pilen til høyre for tilfredshetstallet indikerer hvor tilfredse norske turister på sørlandet er i forhold til norske ferieturister som ikke overnatter minst to netter på Sørlandet. Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Pilen til høyre for prosenttallet indikerer hvor sterk betydningen av tilfredshetsfaktoren er i forhold til norske ferieturister som ikke har minst to overnattinger på Sørlandet. 1 Overnattingsstedet 1 Attraksjoner 10% Restauranter 11% Servicenivået Informasjon 1 Aktivitetsmuligheter 1 Pris & kvalitet 10% WiFi + >10% % 0% % - >10% Aktivitetsmuligheter Informasjon og skilting Servicenivået Restauranter og spisesteder Pris i forhold til kvalitet Utbredelsen av gratis WIFI SØRLANDET ØVRIGE TURISTER *Tallene sammenlignes med norske ferieturister som ikke har minst to overnattinger på Sørlandet 61

62 NORSKE TURISTER HVA GJØR NORSKE TURISTER PÅ SØRLANDET? AKTIVITETER PÅ FERIEN Være sammen med andre Ha det moro Shoppe Gå på restaurant Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Sykle Gå på konserter/ festivaler Besøke fornøyelsesparker Gå turer på over 2 timer Fiske i saltvann Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) Besøke historiske bygninger / steder Sightseeing Oppleve fjellene Oppleve fjordene Fiske i ferskvann Oppleve lokal historie og legender Oppleve nattelivet Padle kajakk/ kano Besøke kunstutstillinger /museer Gå toppturer Besøke nasjonalparker Teste mine grenser Oppleve lokal kultur og levemåte Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Gå på teater, ballett eller operaforestillinger Være med på idrettsarrangement Gå på teater, ballett eller operaforestillinger Gå på teater, ballett eller operaforestillinger 54% % 50% % 1 34% 1 31% % 2 11% % % 10% 1 3% 3% 11% 4% 1% SØRLANDET 0% 1% ØVRIGE TURISTER 0% 1% 6 Norske turister med minst to overnattinger på Sørlandet planlegger å være sammen med andre, ha det moro og shoppe. Sammenliknet med øvrige turister planlegger høyere andel å sykle, gå på konserter og festivaler eller besøke fornøyelsesparker. Forbruk: Turister som overnatter på Sørlandet har et lavere forbruk enn de øvrige turistene. Men de som vil shoppe eller oppleve fjellene har et litt høyere forbruk. Tilfredshet: De norske turistene som overnatter på Sørlandet er litt mer tilfredse enn de øvrige turistene. De som vil besøke nasjonalparker eller sykle er spesielt tilfredse. 62

63 NORSKE TURISTER AKTIVITETER OG FORBRUK AKTIVITETER PÅ FERIEN Figuren viser forskjeller i døgnforbruket for de norske turistene på Sørlandet, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. Oppleve fjellene (n=56) Shoppe (n=134) Besøke historiske bygninger / steder (n=56) -1% 3% Av figuren fremgår det at turister som planlegger å oppleve fjellene eller shppe, har et litt høyre gjennomsnittlig døgnforbruk enn andre turister på Sørlandet. Besøke fornøyelsesparker (n=99) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=111) Gå på konserter/ festivaler (n=54) Gå på restaurant (n=138) Være sammen med andre (n=163) - -3% -4% -4% - De som skal gjøre sportsaktiviteter eller sykle har det laveste døgnforbruket blant norske rundreiseturister. Ha det moro (n=157) Gå turer på over 2 timer (n=64) Fiske i saltvann (n=55) -23% -2 - Sykle (n=63) -31% Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) (n=54) -36% *Det vises kun aktiviteter med minst 50 respondenter. Forbruket sammenlignes med det gjennomsnittlige forbruket for alle turister i gruppen. Da det er andre aktiviteter med under 50 respondenter og turister, som ikke angir noen av aktivitetene, kan gjennomsnittet av de ovenstående tall avvike fra det totale gjennomsnittet 970 kr. NORSKE TURISTER PÅ SØRLANET 63

64 UTENLANDSKE TURISTER 23% AV DE UTENLANDSKE TURISTENE HAR MINST TO OVERNATTINGER PÅ SØRLANDET FORBRUK 41% 26% 995 kr. DØGNFORBRUK PR. PERSON XX% kr. FORBRUK PÅ HELE REISEN PR. PERSON 4 FOR FØRSTE GANG I NORGE UTENLANDSKE TURISTER PÅ SØRLANDET 23% av de utenlandske turister har minst to overnattinger på Sørlandet. Dette er færre enn i 2013 da andelen var 2. Reisefølgene er litt mindre og nesten fire av ti reiser med barn. Reisen deres har en gjennomsnittlig varighet på 16 dager. En av fire overnatter på hotell. 31% reiser med bil i Norge og over 50% tar seg rundt i Norge i bil med campingvogn/campingbil. De har booket reisen over fire måneder i forveien i gjennomsnitt. Litt under én av fem kjøper pakkereiser. 41% kommer fra Tyskland og 20% kommer fra Nederland. Kun 11% har flydd til Norge. Halvparten er i Norge for første gang. Over 60% besøker også Vestlandet. De har markant lavere døgnforbruk og et lavere totalforbruk. Dette skyldes først og fremst et meget lavt forbruk på pakkereise og på overnatting. 2,8 I REISEFØLGE 3 REISER MED BARN 132 GJENNOMSNITTLIG BOOKINGSTIDSPUNKT 31% REISER MED BIL I NORGE 26% OVERNATTER PÅ HOTELL 16 OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT 1 KJØPER PAKKEREISE 11% REISER MED FLY TIL NORGE NASJONALITET 3% 0% 1%1% 3% 1 20% 41% Øvrige Skandinavia Tyskland Nederland Storbritannia USA Frankrike Spania Italia Sveits Øvrige Europa Asia Øvrige land utenfor Europa ANDRE REGIONER MED MINST TO OVERNATTINGER* 6 100% 34% 33% 33% 23% *Prosentene angir andel turister som har minst to overnattinger i de enkelte regionene. *Tallene sammenlignes med utenlandske ferieturister som ikke har minst to overnattinger på Sørlandet + >10% % 0% % - >10% 64

65 UTENLANDSKE TURISTER HVA PÅVIRKER DEN SAMLEDE TILFREDSHETEN TIL UTENLANDSKE TURISTER PÅ SØRLANDET? Betydningen av de ulike tilfredshetsvariablene Hva påvirker tilfredsheten*? Tilfredshet 8,4 8,6 TILFREDSHET ALT I ALT ANBEFALING Attraksjoner og severdigheter Servicenivået TURISTER PÅ SØRLANDET Pilen til høyre for tilfredshetstallet indikerer hvor tilfredse de utenlandske turister på Sørlandet er i forhold til utenlandske ferieturister som ikke overnatter minst to netter på Sørlandet. Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Pilen til høyre for prosenttallet indikerer hvor sterk betydningen av tilfredshetsfaktoren er i forhold til utenlandske ferieturister som ikke overnatter har minst to overnattinger på Sørlandet. 1 Overnattingsstedet 1 Attraksjoner Restauranter 1 Servicenivået 1 Informasjon 1 Aktivitetsmuligheter Pris & kvalitet 4% WiFi + >10% % 0% % - >10% Aktivitetsmuligheter Overnattingsstedet Informasjon og skilting Restauranter og spisesteder Utbredelsen av gratis WIFI Pris i forhold til kvalitet SØRLANDET ØVRIGE TURISTER *Tallene sammenlignes med utenlandske ferieturister som ikke har minst to overnattinger på Sørlandet 65

66 UTENLANDSKE TURISTER HVA GJØR UTENLANDSKE TURISTER PÅ SØRLANDET? AKTIVITETER PÅ FERIEN Oppleve fjordene Oppleve fjellene Besøke historiske bygninger / steder Gå turer på over 2 timer Ha det moro Sightseeing Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Besøke nasjonalparker Shoppe Gå på restaurant Besøke kunstutstillinger /museer Fiske i saltvann Sykle Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) Oppleve lokal kultur og levemåte Være sammen med andre Oppleve lokal historie og legender Fiske i ferskvann Padle kajakk/ kano Gå toppturer Teste mine grenser Besøke fornøyelsesparker Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Gå på konserter/ festivaler Oppleve nattelivet Gå på teater, ballett eller operaforestillinger Være med på idrettsarrangement 6 66% % 54% % 44% 5 44% % % % % % 16% 10% 6% 1 3% SØRLANDET ØVRIGE TURISTER 1% 81% Utenlandske turister med minst to overnattinger på Sørlandet planlegger først og fremst å oppleve fjordene, fjellene, og besøke historiske bygninger og steder. Sammenliknet med øvrige turister er andelen som planlegger å sykle eller fiske høyere. Forbruk: Utenlandske turister på Sørlandet har et lavere forbruk enn de øvrige utenlandske turistene. Men de som vil gå på restaurant eller være sammen med andre har et høyere døgnforbruk. Tilfredshet: De utenlandske turistene på Sørlandet er litt mindre tilfredse enn de øvrige turistene. Men de som vil gjøre sportsaktiviteter eller gå toppturer er godt tilfreds. 66

67 UTENLANDSKE TURISTER AKTIVITETER OG FORBRUK AKTIVITETER PÅ FERIEN Figuren viser forskjeller i døgnforbruket for de utenlandske turistene på Sørlandet, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. Være sammen med andre (n=94) Gå på restaurant (n=162) Oppleve lokal kultur og levemåte (n=109) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=229) Besøke kunstutstillinger /museer (n=139) % 1 43% Turister som planlegger å gå på restaurant eller være sammen med andre har et markant høyre gjennomsnittlig døgnforbruk enn andre rundreiseturister. Besøke nasjonalparker (n=182) Shoppe (n=156) Oppleve lokal historie og legender (n=97) Oppleve fjordene (n=322) Besøke historiske bygninger / steder (n=279) Sightseeing (n=200) 1 3% 0% De som skal fiske i saltvann eller sykle har det laveste døgnforbruket blant utenlandske turister i Sørlandet. Oppleve fjellene (n=260) Gå turer på over 2 timer (n=232) Gå toppturer (n=58) Ha det moro (n=208) Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) (n=109) -6% % -1 Sykle (n=74) Fiske i saltvann (n=64) *Det vises kun aktiviteter med minst 50 respondenter. Forbruket sammenlignes med det gjennomsnittlige forbruket for alle turister i gruppen. Da det er andre aktiviteter med under 50 respondenter og turister, som ikke angir noen av aktivitetene, kan gjennomsnittet av de ovenstående tall avvike fra det totale gjennomsnittet kr. UTENLANDSKE TURISTER PÅ SØRLANDET 67

68 METODE I dette avsnittet beskrives metoden bak analysene og estimatene i rapporten. Datagrunnlaget og de gjennomførte beregninger diskuteres. Det henvises til rapporten «Turistundersøkelsen. Oppsummering av sommersesongen 2014» for nærmere beskrivelse. Visitnorway.com / AuroraBorealis.no 68

69 METODE Land Antal besvarelser Norge Øvrige Skandinavia 293 Tyskland 462 Nederland 209 Storbritannia 91 USA 113 Frankrike 165 Spania 174 Italia 133 Sveits 130 Øvrige Europa 302 Asia 157 Øvrige lande 137 Total Denne rapporten ser nærmere på turistene i de fem norske regionene i sommersesongen I tabellen til høyre vises de i alt 4005 respondentene innenfor målgruppen fordelt på markeder. Dataene for disse turistene er hentet fra rapporten «Turistundersøkelsen. Oppsummering av sommersesongen 2014» utarbeidet av Epinion for Innovasjon Norge. Det henvises til denne rapporten for nærmere beskrivelse av datagrunnlaget. Dataene ble i etterkant vektet opp mot det faktiske antallet overnattinger registrert av Statistisk Sentralbyrå. Populasjonen er stratifisert etter overnattingsstedets type og beliggenhet, samt respondentens nasjonalitet. Hver av disse kombinasjonene utgjør en celle i vektingen. Dataene ble derfor vektet etter antall overnattinger. Epinion har transformert vekten til individnivå ved å multiplisere individets overnattingsantall med vekten, som er forholdet mellom totalt antall overnattinger i cellen i stikkprøven og i overnattingsregisteret. Vektingen brukes i alle analyser, og andelene representerer dermed overnattinger. Alle analyser er gjennomført med en vekting der den enkelte respondentens svar er vektet etter nasjonalitet og strata. Dette gjør at svarene er representative for turistenes overnattinger totalt sett. For å unngå at enkelte respondenter får uforholdsmessig stor betydning, er antall overnattinger i utregningen av vekten satt til maks 30 overnattinger. På den måten veier gjester med mange overnattinger fortsatt tyngre enn gjester med få overnattinger, men uten at enkelte gjester kan påvirke gjennomsnittene uforholdsmessig mye. Det henvises til rapporten «Turistundersøkelsen. Oppsummering av sommersesongen 2014» for nærmere beskrivelse av vekting av data, estimert forbruk og erstatning av manglende svar. Andelen turister som reiser med barn har blitt vektet i denne rapporten. Tallene kan derfor variere noe i forhold til Turistundersøkelsen. 69

70 MÅLGRUPPEDEFINISJON Målgruppen utgjøres av norske og utenlandske ferieturister, som har foretatt, eller planlegger å foreta minst to overnattinger i én av Norges fem regioner. Et minimum på to netter er valgt slik at turister som kun er på gjennomreise i regionen blir frasortert, men også for å unngå skjeve utvalg ift. det samlede antall overnattinger og dermed f.eks. utelukke weekendturister fra analysene. CH - Visitnorway.com Johan Wildhagen - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com 71% av alle turister oppholder seg kun over to netter i én region i Norge. Det er imidlertid stor forskjell på norske og utenlandske turister på dette punktet. Mens 8 av de norske turistene oppholder seg over to netter i én region, er det tilsvarende tall for utenlandske turister 4. 2 av de utenlandske turistene overnatter mer enn to netter i tre eller flere regioner i Norge. De turistene som overnatter mer enn to netter i flere regioner inngår i analysene for flere regioner. Dette medfører at faktorer som har en sterk sammenheng med det å besøke flere regioner kan være større enn sammenligningsgruppen for alle fem regioner. Det er f.eks. slik at hvis man ser på antall overnattinger for utenlandske turister vil turister i alle fem regioner ha en gjennomsnittlig lengre ferie enn utenlandske turister som ikke besøker regionen. Dette skyldes at turister som har lengre ferier også besøker flere regioner og dermed trekker gjennomsnittet opp for alle de regionene de besøker. 70

71 EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION HAMBURG EPINION LONDON TOLDKAMMERET NORDHAVNSGADE 1-3 DK-8000 AARHUS C DENMARK T: E: W: RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: E: W: ERICUSSPITZE HAMBURG GERMANY T: E: W: AYLESBURY HOUSE, AYLESBURY STREET LONDON, EC1R ODB UNITED KINGDOM T: E: W: EPINION MALMÖ EPINION NUUK EPINION OSLO EPINION SAIGON ADELGATAN MALMÖ SWEDEN T: E: W: POSTBOKS 4079 GL-3900 NUUK GREENLAND T: E: W: BISKOP GUNNERUS GATE OSLO NORWAY T: E: W: 11TH FL, DINH LE BUILDING, 1 DINH LE, DIST. 4, HCMC VIETNAM T: E: W: EPINION STAVANGER EPINION VIENNA KLUBBGATEN STAVANGER NORWAY T: E: W: HAINBURGERSTRASSE 20/ VIENNA AUSTRIA T: E: W:

AKTIVE TURISTER I NORGE

AKTIVE TURISTER I NORGE AKTIVE TURISTER I NORGE Yngve Ask - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE 1 Innhold 1 Leseveiledning Side 4 2 Sammendrag Side 5 3 Turistene i Norge vintersesongen 2014 Side 9 4 Turistene

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015 Nøkkeltall for norsk turisme 2014 Rapport Innovasjon Norge 2015 Utgiver: Innovasjon Norge ISSN 1894-0595 Layout: fetetyper.no Trykk: RK Grafisk Rapporten er trykket på miljøvennlig papir. Foto cover: Asgeir

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Sverige 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future

Sverige 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Sverige 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2012

Nøkkeltall for norsk turisme 2012 Nøkkeltall for norsk turisme 2012 ISSN 1894-0595 Forsidefoto: CH - Visitnorway.com Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 22 00 25 00. Faks 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no

Detaljer

En ferierende klasse?

En ferierende klasse? Økonomiske analyser 2/2 Perspektiver på ferievaner, inntekt og utdanning Jan-Erik Lystad Denne artikkelen belyser nordmenns ferievaner på 199-tallet. Det gjennomsnittlige ferieomfanget har endret seg lite

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 67 sider I 2011 kom

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2 0 07 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om de som besøker

Detaljer

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 rapport 439/1999 Forfatter: Jens Kristian Steen Jacobsen 1999, 82 sider Denne rapporten belyser utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge sommersesongen

Detaljer

Markedsinformasjon om naturbaserte turister

Markedsinformasjon om naturbaserte turister Rapport 2004:10 Markedsinformasjon om naturbaserte turister Mehmet Mehmetoglu Birgit Abelsen Tittel : Forfattere : Markedsinformasjon om naturbaserte turister Mehmet Mehmetoglu og Birgit Abelsen Norut

Detaljer

1 Innsikt Utsyn 2013

1 Innsikt Utsyn 2013 Innsikt Utsyn 2013 1 3 INNHOLD 01 Reiser internasjonalt 02 Nordmenns reisevaner 03 Nordmenns ferieplaner 04 Turisme i Norge 05 Overnattinger i Norge 06 Opplevelser skaper trafikk 07 Utenlandske turister

Detaljer

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05 Masterplan for Lofoten HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter Versjon 1.3 Larvik/Jar 09.09.05 Bård Jervan Anniken Enger INNHOLD 1 Innledning...4 2 Produkt-markedsmodell...4

Detaljer

Rapporten giver et overblik over norsk ferieturisme og har fokus på følgende:

Rapporten giver et overblik over norsk ferieturisme og har fokus på følgende: FORORD Ferie i Danmark dejlig, men også aktiv? er en markedsanalyse af det norske feriemarked med fokus på aktiv ferie. Analysen er gennemført af det norske analyseinstitut Intéra Research Lab for Danmarks

Detaljer

2013 Bilferie- rapport

2013 Bilferie- rapport 2013 Bilferierapport Bilferie ER frihet I fjor lanserte Stena Line den første utgaven av Bilferierapporten. Det var i nabolandet Sverige, og interessen for bilferie viste seg å være større enn vi kunne

Detaljer

3. Nordmenns reisevirksomhet 4

3. Nordmenns reisevirksomhet 4 Tom Granseth 3. 4 Statistisk sentralbyrå kartlegger omfanget av nordmenns reisevirksomhet i to undersøkelser, grensehandelsundersøkelsen 1 og reiseundersøkelsen 2. Inntil 2007 ble nordmenns feriereisevaner

Detaljer

Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011. Gjenkjøp. En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp. Av Elisabet Sørfjorddal Hauge

Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011. Gjenkjøp. En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp. Av Elisabet Sørfjorddal Hauge Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011 Gjenkjøp En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp. Av Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Forfattere Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011 ISSN-nummer

Detaljer

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag DIBS e-handelsindeks Sammendrag Mai 2008 Bakgrunn DIBS Payment Services som er Nordens største tilbyder av internett betalingsløsninger lanserte i desember 2007 DIBS e-handelsindeks. DIBS e-handelsindeks

Detaljer

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no Telemarkskanalen Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere www.kaizen.no Forord Kaizen AS har på oppdrag for Telemarkskanalen Regionalpark gjennomført

Detaljer

4. Overnattingsvirksomhet 2

4. Overnattingsvirksomhet 2 Norsk turisme Overnattingsvirksomhet Tom Granseth 4. Overnattingsvirksomhet 2 Datagrunnlag er Statistisk sentralbyrås månedlige overnattingsstatistikk 1. Opplysningene hentes inn direkte fra bedriftene,

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316 Hver gang vi møtes Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 316 2013 Tittel: Hver gang vi møtes Undertittel: Kulturelle møtesteder i Oppegård TF-rapport nr: 316 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo RAPPORT Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2014 Januar 2014 av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen, Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Sammendrag Hensikten med

Detaljer

Gårdsturisme i Nordland: Kundeundersøkelse

Gårdsturisme i Nordland: Kundeundersøkelse NF-rapport nr. 7/2013 Gårdsturisme i Nordland: Kundeundersøkelse Evgueni Vinogradov Ingrid Bay-Larsen Oddny Wiggen Gårdsturisme i Nordland: kundeundersøkelse av Evgueni Vinogradov Ingrid Bay-Larsen Oddny

Detaljer

Regionalpark Haldenkanalen. Markedsanalyse, produkter, målgrupper og kanaler 2 7. 3. 1 5

Regionalpark Haldenkanalen. Markedsanalyse, produkter, målgrupper og kanaler 2 7. 3. 1 5 Regionalpark Haldenkanalen Markedsanalyse, produkter, målgrupper og kanaler B B R A S 2 7. 3. 1 5 Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Markedsanalyse...3 3.1. Nasjonale trender og lokale utviklingstrekk...

Detaljer

I REGIONALT PERSPEKTIV

I REGIONALT PERSPEKTIV RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 87/7 NORDMENNS FERIEVANER I REGIONALT PERSPEKTIV AV HEGE KITTERØD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO- KONGSVINGER 987 ISBN 8-57-54-4 ISSN 0-84 EMNEGRUPPE 4 Kulturelle forhold,

Detaljer