Tyske feriereisende i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tyske feriereisende i Norge"

Transkript

1 Tyske feriereisende i Norge Sommersesongen Innovasjon Norges Turistundersøkelse

2 Innhold 1. Innledning 2. Volumet av de tyske feriereisende 3. De tyske feriereisendes aktiviteter 4. De tyske feriereisende per landsdel 5. Metode og begrepsdefinisjoner

3 INNLEDNING Turistundersøkelsen er en landsdekkende og helårlig undersøkelse gjennomført av Innovasjon Norge hvor norske og utenlandske ferie og fritidsreisende intervjues på kommersielle overnattingssteder og på Hurtigruten i tråd med internasjonale anbefalinger. Rapporten presenterer analyse av de tyske feriereisende i Norge i sommersesongen Først gjennomgås overordnede tendenser for de tyske feriereisende i Norge. Deretter følger et avsnitt om de ulike landsdelene og hva de tyske feriereisende foretar seg under oppholdet sitt. Dette er bare noen av spørsmålene som analysene i denne rapporten ønsker å besvare. Rapporten avsluttes med et kort metodeavsnitt. Av forretningsmessige årsaker angis totalt antall overnattinger uten overnattinger som er registrert på Hurtigruten. Hurtigruteturistene inngår allikevel i alle de øvrige beregninger. Vi henviser til rapportens metodeavsnitt for en grundigere redegjørelse omkring datagrunnlaget og de anvendte metodene. God lesning!

4 Volumet av de tyske feriereisende TOTALVOLUM AV KOMMERSIELLE OVERNATTINGER I MÅLGRUPPEN TYSKE FERIE- REISENDE * GJESTEDØGN I GJESTEDØGN I 2014 TOTALVOLUMET AV FORBRUKET I MÅLGRUPPEN TYSKE FERIE- REISENDE mill. kr i 2015 FORBRUK 930 mill. kr i 2014 FORBRUK De tyske ferieturistenes estimerte totale antall overnattinger var i sommersesongen * Tyske feriereisende er det største markedet i Norge for sommersesongen Det er over flere tyske overnattinger i sommersesongen 2015 enn i De tyske feriereisende har et estimert totalforbruk på omtrent mill. kroner i sommersesongen De tyske feriereisende har det høyeste totalforbruk i 2015 sammenlignet med feriereisende fra Sverige, Danmark, Storbritannia, og Sør-Europa (Frankrike, Spania og Italia). *Dette tallet avviker fra tilsvarende tall fra hovedrapportene pga ny metode. Tallene 2015 og 2014 er således ikke direkte sammenlignbare. Gjestedøgn på Hurtigruten er ikke inkludert, men Hurtigruten er inkludert i forbrukstallene. 4

5 28% AV ALLE UTENLANDSKE FERIEREISENDE I SOMMERSESONGEN 2015 I NORGE KOMMER FRA TYSKLAND 26% DE TYSKE FERIEREISENDE I NORGE* 28% av de utenlandske feriereisende i Norge kommer fra Tyskland i sommersesongen De tyske feriereisende utgjør den største utenlandske andelen i Norge. De er generelt tilfredse med reisen, og anbefaler gjerne en Norgesferie. Sannsynligheten for å møte en tysk feriereisende er størst på Vestlandet, Sørlandet og på Østlandet. For eksempel har 57% av de tyske feriereisende vært på Vestlandet i løpet av Norgesferien. Campingvognen er et mye benyttet transportmiddel blant tyske feriereisende, fly benyttes i mindre grad. TILFREDSHET OG ANBEFALING 8,3 8,7 TILFREDSHET ALT I ALT ANBEFALING REGIONER DE TYSKE TURISTENE REISER TIL. DE PLANLEGGER Å REISE TIL/HAR REIST TIL 2,2 REGIONER I 2015** 26% FORBRUK 70% Ca kr.* DØGNFORBRUK PR. PERSON I 2015 Ca kr.* GJ.SNITTLIG TOTALFORBRUK PÅ HELE REISEN PR. REISEFØLGE 2,3 I REISEFØLGE 15% REISER MED BARN 38% BOOKER MELLOM 3 MND OG 6 MND FØR 36% REISER MED CAMPINGVOGN/ CAMPINGBIL *Tallene avviker fra hovedrapport pga ny metode og nye vekter. 38% FOR FØRSTE GANG I NORGE 15,8 OVERNATTINGER I GJENNOMSNITT 25% KJØPER PAKKEREISE 20% REISER MED FLY TIL NORGE 35% 57% 45% 25% 46% *Turister som har besøkt flere regioner. + % 0% - % 5 **Tall for 2015, men endring på tvers av 2014 og 2013 vises ved siden av.

6 Overnattinger på feriereisen Figurene viser gjennomsnittlig antall overnattinger og fordelingen av overnattingstyper for de tyske feriereisende. Tyskerne har 15,8 overnattinger i gjennomsnitt, dette tallet har holdt seg ganske stabilt mellom Over halvparten reiser i over 2 uker i Norge og halvparten har overnattet i telt/campingvogn/bobil på campingplass. OVERNATTINGER 15,8 GJENNOMSNITTLIG ANTALL OVERNATTINGER 3 % 1-3 OVERNATTINGER 12 % 4-7 OVERNATTINGER 30 % 1-2 UKER 55 % OVER 2 UKER OVERNATTINGSSTED 34 % OVERNATTER PÅ HOTELL 2 % OVERNATTER PÅ VANDRERHJEM 16 % OVERNATTER I CAMPINGHYTTE PÅ CAMPINGPLASS 50 % OVERNATTER I TELT/CAMPINGVOGN/BOBIL PÅ CAMPINGPLASS 14 % OVERNATTER I TELT/CAMPINGVOGN/BOBIL UTENFOR CAMPINGPLASS 6 % OVERNATTER I LEID HYTTE 0 % OVERNATTER I EGEN ELLER LÅNT HYTTE 3 % OVERNATTER HOS FAMILIE, VENNER, BEKJENTE + % 0% - % Tall for 2015, men endring fra 2014 og 2013 vises ved siden av. *Andelen av turistene som overnatter på ikke-kommersielle overnattingssteder (dvs. alt annet ENN hotell, vandrerhjem og på campingplass), blir med all sannsynlighet underestimeret. Det skyldes at turistene i undersøkelsen er intervjuet ved kommersielle overnattingssteder. Hvis en turist kun har overnattet ikke-kommersielt, vil vedkommende ikke opptre i dataene. 6

7 Om reisen Det gjennomsnittlige reisefølge for tyskerne er 2,3 personer. Den vanligste måten å reise på er to personer sammen. Nesten halvparten av de tyske feriereisende reiser til Norge minst hvert tredje år, her er det også en mulig økning mellom Nesten 40% er på sitt første besøk i Norge. Reisen har de typisk booket 3 til 6 måneder før reisen foretas. 32 % booker reisen sin tidlig, dvs. tre måneder eller mindre før reisen foretas. REISEFØLGETS STØRRELSE REISEHYPPIGHET BOOKINGTIDSPUNKT PAKKEREISE 2,3 GJENNOMSNITTLIG REISEFØLGE 8,5 % AV REISEFØLGENE BESTÅR AV MINST 3 PERSONER 73 % AV REISEFØLGENE BESTÅR AV 2 PERSONER 15 % REISER MED BARN 9 % AV REISEFØLGENE BESTÅR AV 1 PERSON SOM KUN BETALER FOR SEG SELV. 45 % REISER TIL NORGE MINST HVERT TREDJE ÅR 17 % REISER TIL NORGE SJELDNERE ENN HVERT TREDJE ÅR 38 % FØRSTE BESØK I NORGE 12 % BOOKER SENEST EN MÅNED FØR REISEN FORETAS 18 % BOOKER MELLOM EN OG TRE MÅNEDER FØR REISEN FORETAS 38 % BOOKER TRE TIL SEKS MÅNEDER FØR REISEN FORETAS 32 % BOOKER OVER ET HALVT ÅR FØR REISEN FORETAS 25 %* REISER MED PAKKEREISE + % 0% - % Tall for 2015, men endring fra 2014 og 2013 vises ved siden av. 7

8 Transportmidler til og i Norge De tyske feriereisende benytter i hovedsak bil med campingvogn / campingvogn som transportmiddel til Norge. Dette er naturlig nok det mest benyttede transportmiddelet også i Norge. TRANSPORT TIL NORGE TRANSPORT I NORGE 20 % FLYR 1 % TAR TOG 1 % FLYR 4 % TAR TOG 15 % BENYTTER FERGE 10 % TAR TURBUSS/ RUTEBUSS 11 % BENYTTER FERGE 13 % TAR TURBUSS/ RUTEBUSS 18 % KJØRER BIL 1 % KJØRER MOTORSYKKEL 27 % KJØRER BIL 0 % KJØRER MOTORSYKKEL 36 % KJØRER BIL MED CAMPINGVOGN/ CAMPINGBIL 1 % ANNET 42% KJØRER BIL MED CAMPINGVOGN/ CAMPINGBIL 1 % ANNET 1 % HAR IKKE BENYTTET NOE TRANSPORT- MIDDEL + % 0% - % Tall for 2015, men endring fra 2014 og 2013 vises ved siden av. 8

9 Andre karakteristikker ved de reisende Det er omtrent like mange kvinner og menn blant de tyske feriereisende. Gjennomsnittsalderen ligger på 54 år. Dette uttrykkes f.eks. ved at nesten 1 av 4 tyske feriereisende er pensjonister. 33% av de tyske feriereisende har utdanning på mastergradsnivå. KJØNN OG ALDER BESKJEFTIGELSE UTDANNING 44% ER KVINNER 54 år GJENNOMSNITTLIG ALDER 12% ER UNDER 35 ÅR 56% ER MELLOM 35 OG 64 ÅR 23% ER 65 ÅR ELLER OVER 44% ANSATT 13% SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 35% PENSJONIST 3% STUDENT/ELEV 5% ANNET 30% GRUNNSKOLE 22% VIDEREGÅENDE UTDANNING 10% BACHELOR 33% MASTER 6% FORSKERUTDANNING + % 0% - % Tall for 2015, men endring fra 2014 og 2013 vises ved siden av. 9

10 Forbruk på reisen i Norge Døgnforbruket er på ca norske kroner i Tyskerne uten pakkereise bruker i gjennomsnitt ca. 400 kr. pr. døgn på øvrige utgifter, ca. 150 kr. pr. døgn på transport og 250 kr. pr. døgn på overnatting. De pakkereisende bruker i gjennomsnitt ca kr. pr. døgn. Ca kr. GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON Ca kr. GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. FERIEOPPHOLD PR. REISEFØLGE Ca kr. GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK PR. FERIEOPPHOLD PR. PERSON Ca kr. GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK PR. FERIEOPPHOLD PR. REISEFØLGE HURTIGRUTEN Ca. 400 kr. GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PÅ ØVRIGE UTGIFTER PR. PERSON Ca. 250 kr. GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PÅ OVERNATTING PR. PERSON Ca. 150 kr. GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PÅ TRANSPORTUTGIFTER PR. PERSON Ca kr. GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PÅ PAKKEREISEN PR. PERSON + % 0% - % Tall for 2015, men endring fra 2014 og 2013 vises ved siden av. *Usikkerhet knyttet til endring i forbrukstallene. Metodikken er endret fra 2014, tallene er således ikke direkte sammenlignbare med tilsvarende tall i hovedrapporten. 10

11 Gjestfriheten og attraksjoner påvirker tilfredsheten mest Hva påvirker tilfredsheten*? Tilfredshet 2015* TYSKE FERIEREISENDE Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. 8,3 8,7 TILFREDSHET ALT I ALT 12 % Reise rundt i Norge 16 % Attraksjoner ANBEFALING 10 % Planlegge reisen 15 % Gjestfriheten Attraksjoner Aktivitetsmuligheter Aktivitetsmuligheter 8,4 8,2 8,5 8,5 7,9 8,3 8,3 8 % Gode matopplevelser 4 % Pris Gode matopplevelser 6,8 9 % Pris i forhold til kvalitet 18 % Gjestfriheten 9 % Godt utvalg av pakkereiser Pris i forhold til kvalitet Prisnivået 4,1 5,8 5,7 5,4 + % 0% - % TYSKE FERIEREISENDE I 2015 TYSKE FERIEREISENDE I 2014 TYSKE FERIEREISENDE I *Tall for 2015 på hva som påvirker tilfredsheten. Ikke alle spørsmålene er stilt i alle årene

12 Det scores bra på tilfredshet på det som har betydning, men det er rom for utvikling Tilfredshet 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 v Et utvalg av pakkereiser Matopplevelser og Lokale spesialiteter Pris i forhold til kvalitet Attraksjoner og Lett å planlegge reisen severdigheter Lett å reise rundt Aktivitetsmuligheter Gjestfriheten til lokalbefolkningen 4,00 Prisnivået 3,00 2,00 1,00 0,00 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Betydning

13 AKTIVITETER I dette avsnittet beskrives de tyske feriereisendes aktiviteter på ferien i Norge i sommersesongen CH Photography AB - Visitnorway.com

14 Overordnet oppsummering av aktiviteter på tvers av landsdeler De tyske feriereisende i Norge i sommersesongen er spesielt opptatt av naturbaserte opplevelser og å besøke historiske bygninger / steder. Rundt fire av ti har eller planlegger å gå turer over 2 timer. 34% har dratt / planlegger å fiske i saltvann og 33% har dratt / planlegger å dra på sightseeing. Øyvind Heen Visitnorway.com Det brukes 24% og 11% mer penger enn gjennomsnittlig døgnforbruk for de som drar hhv på sightseeing og spiser lokal mat og lokale drikkevarer. Å slappe av på ferien er viktig for de tyske feriereisende. CH Visitnorway.com

15 Lengre turer, fisking i saltvann og sightseeing er i fokus AKTIVITETER PÅ FERIEN FOR TYSKE FERIEREISENDE SOMMEREN 2015 Gå turer på over 2 timer Fiske i saltvann 34% 42% ANTALL AKTIVITETER Sightseeing Shoppe Besøke kunstutstillinger /museer 18% 18% 33% 2,9 TYSKE FERIEREISENDE Gå på restaurant Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) Sykle Gå toppturer Fiske i ferskvann Padle kajakk/ kano 9% 8% 8% 17% 15% 12% De tyske feriereisende er glade i lange gåturer og sightseeing. Mange tyske feriereisende har eller planlegger å fiske i saltvann. Gå på konserter/ festivaler Være med på idrettsarrangement Besøke fornøyelsesparker Gå på teater, ballett eller operaforestillinger 0% 0% 1% 8% Det er en noe markant mindre interesse for aktiviteter som ikke knytter seg til ovennevnte. Spm.: Hvilke av følgende aktiviteter har du gjort eller planlegger du å gjøre på denne reisen til Norge? Tall for de foregående år er ikke tatt med ettersom det er ulike metoder og resultatene således ikke er direkte sammenlignbare. 15

16 Naturbaserte opplevelser er mest i fokus AKTIVITETER PÅ FERIEN FOR TYSKE FERIEREISENDE SOMMEREN 2015 Oppleve naturen Oppleve fjordene 71% 77% ANTALL DESTINASJONSSPESIFIKKE AKTIVITETER Besøke historiske bygninger / steder Oppleve fjellene Besøke nasjonalparker 35% 52% 48% 2,9 TYSKE FERIEREISENDE Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer 28% Oppleve lokal kultur og levemåte Oppleve lokal historie og legender Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Besøke kunstutstillinger og museer Oppleve nordlyset Oppleve nattelivet 19% 19% 10% 8% 7% 2% De tyske feriereisende er mest interessert i naturbaserte opplevelser. Interessen for å besøke historiske bygninger / steder er også relativt høy. Det er minst interesse for å oppleve nattelivet. Spm.: Hvilke av følgende aktiviteter har du gjort eller planlegger du å gjøre på denne reisen til Norge? Tall for de foregående år er ikke tatt med ettersom det er ulike metoder og resultatene således ikke er direkte sammenlignbare. 16

17 De tyske feriereisende ønsker først og fremst å slappe av AKTIVITETER PÅ FERIEN FOR TYSKE FERIEREISENDE SOMMEREN 2015 Slappe av 63% På denne siden ser vi nærmere på hva formålet med reisen i Norge er. Ha det moro 37% De tyske feriereisende drar i stor grad til Norge for å slappe av. Dette gjelder for over 6 av 10 tyske feriereisende i Norge. Omtrent 4 av 10 drar til Norge for å ha det moro. Være sammen med andre 25% Teste mine grenser 6% Spm.: Hvilke av følgende aktiviteter har du gjort eller planlegger du å gjøre på denne reisen til Norge? Tall for de foregående år er ikke tatt med ettersom det er ulike metoder og resultatene således ikke er direkte sammenlignbare. 17

18 Noe høyere gjennomsnittlig døgnforbruk ved kulturelle og urbane aktiviteter AKTIVITETER PÅ FERIEN FOR TYSKE FERIEREISENDE SOMMEREN 2015 Figuren viser forskjeller i døgnforbruket for de tyske feriereisende, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. Sightseeing (n=117) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=99) 11% 24% Om man ser på de aktivitetene hvor døgnforbruket er større enn gjennomsnittlig døgnforbruk har disse mer kulturell og urban karakter. Besøke kunstutstillinger /museer (n=63) Besøke historiske bygninger / steder (n=184) Gå på restaurant (n=60) Shoppe (n=63) 1% 0% 4% 7% Ved de mer naturbaserte aktivitetene er forbruket lavere enn for det gjennomsnittlige døgnforbruket. Oppleve fjordene (n=252) Oppleve naturen (n=273) Oppleve lokal kultur og levemåte (n=66) Oppleve fjellene (n=169) -18% -9% -6% -7% *Det vises kun aktiviteter med minst 50 respondenter. Besøke nasjonalparker (n=125) Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) (n=53) -31% -33% Gjennomsnittsforbruket avviker fra hovedrapporten i 2014 ettersom det er en nye metode og nye vekter i Gå turer på over 2 timer (n=150) -35% Fiske i saltvann (n=119) -42% Ca kr. TYSKE TURISTER 18

19 LANDSDELENE I dette avsnittet beskrives de tyske feriereisendes aktiviteter i de ulike regionene på ferien i Norge i sommersesongen CH Photography AB - Visitnorway.com

20 Det er ulikt hvilke aktiviteter de feriereisende er interessert i for de ulike landsdelene* Nord-Norge Trøndelag Vestlandet 58% Østlandet 31% Oppleve lokal historie og legender Johan Vildhagen Visit Norway.com Oslo 46% Fiske i saltvann Terje Rakke / Nordic Life Visitnorway.com Sørlandet Besøke kunstutstillinger eller museer Øyvind Heen Visitnorway.com 60% Besøke Nasjonalpar ker CH Visitnorway.com *De viste aktivitetene har fått høyest score sammenlagt for årene per landsdel. 58% Besøke kunstutstillinger /museer Johan Berge Visitnorway.com 69% Gjøre sports- Aktiviteter (klatre, kite, paragliding, etc.) Casper Tybjerg Visitnorway.com

21 Sammenfatning av regioner og aktiviteter for % Oppleve lokal historie og legender Nord-Norge 75% Besøke nasjonalparker Vestlandet 58% Besøke kunstutstillinger / museer 57% Oslo 69% Gjøre sports- Aktiviteter (klatre, kite, paragliding, etc.) 55% Sightseeing Shoppe / gå på restaurant 62% Besøke nasjonalparker/ sykle/ ha det moro 74% Oppleve fjellene/ være sammen med andre 30% Gå på restaurant Vestlandet 58% Oppleve fjellene / gå turer over 2 timer 72% Ha det moro 30% Sørlandet Oppleve naturen 40% Besøke nasjonalparker 60% Besøke nasjonalparker 46% Fiske i saltvann 39% Oppleve fjellene Trøndelag 55% Oppleve fjellene 54% Oppleve lokal kultur og levemåte Østlandet Figuren viser hvilke aktiviteter de tyske feriereisende er mest opptatt av når vi ser det opp mot region. De som er opptatt av sportsaktiviteter er sterkest representert på Sørlandet. I Oslo står kultur, sightseeing, shopping og restaurant i fokus. På Vestlandet, i Trøndelag og på Østlandet er det fokus på å oppleve naturen. Det er relativt stor interesse for å fiske i saltvann i Trøndelag. I Nord-Norge er det fokus på å oppleve lokal historie og legender, gå på restaurant og å oppleve naturen. 21 Turister som besøker flere regioner telles flere ganger. Gjennomsnittet av andelene på regionsnivå svarer derfor ikke til gjennomsnittet av andelene på nasjonsnivå.

22 Aktiviteter på ferien i Nord-Norge DET ER STØRST INTERESSE FOR Å OPPLEVE LOKAL HISTORIE OG LEGENDER, GÅ PÅ RESTAURANT OG OPPLEVE NATUREN Oppleve lokal historie og legender Gå på restaurant Oppleve naturen Sightseeing Shoppe Oppleve lokal kultur og levemåte Besøke kunstutstillinger/museer Besøke historiske bygninger/steder Oppleve fjordene Sykle Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Besøke nasjonalparker Slappe av Være sammen med andre Ha det moro Oppleve fjellene Fiske i saltvann Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding, etc.) Gå turer på over 2 timer 22% 23% 25% 25% 25% 26% 26% 26% 27% 27% 27% 28% 28% 28% 29% 29% 29% 30% 31% TYSKE FERIEREISENDE SAMMENLAGT FOR 2013, 2014 OG 2015 fordi basene blir for lave per år Aktiviteter med n= under 100 er ikke tatt med. Spm.: Hvilke av følgende aktiviteter har du gjort eller planlegger du å gjøre på denne reisen til Norge? 22

23 Nord-Norge har den høyeste tilfredshetsscoren blant landsdelene OM TYSKE FERIEREISENDE I NORD-NORGE Det gjennomsnittlige døgnforbruket pr. person er høyest blant landsdelene på rundt 1500 kr. Dette tallet har steget noe de siste årene for Nord-Norge.* Gjennomsnittlig døgnforbruk for øvrige utenlandske feriereisende er ca. kr Den gjennomsnittlige tilfredsheten er 8,81 i 2015 for de tyske feriereisende. Dette er den høyeste scoren blant landsdelene. Tilfredsheten har gått noe opp siden Dette er noe høyere enn for øvrige utenlandske feriereisende som har en gjennomsnittlig score på 8,67. Den gjennomsnittlige ferielengden er på 3,5 overnattinger i Det er en liten økning siden 2013, og noe lengre enn for andre utenlandske feriereisende. Som for de andre regionene er det flere mannlige enn kvinnelige feriereisende, hhv 55% vs. 45%. Gjennomsnittsalderen på 57 år i 2015 er blant de høyeste sammenlignet med de andre landsdelene. 47% de tyske feriereisende bor i telt/campingbil/bobil på campingplass. 37% på hotell. 58% av øvrige utenlandske feriereisende bor på hotell. 23

24 Aktiviteter på ferien i Trøndelag DET ER STØRST INTERESSE FOR Å FISKE I SALTVANN, BESØKE NASJONALPARKER OG OPPLEVE FJELLENE Fiske i saltvann Besøke nasjonalparker Oppleve fjellene Oppleve lokal historie og legender Sightseeing Besøke historiske bygninger/steder Oppleve naturen Være sammen med andre Oppleve lokal kultur og levemåte Gå på restaurant Shoppe Slappe av Oppleve fjordene Ha det moro Sykle Besøke kunstutstillinger/museer Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding, etc.) Gå turer på over 2 timer 40% 39% 38% 38% 37% 37% 37% 37% 36% 36% 36% 35% 35% 34% 33% 32% 32% 31% 45% TYSKE FERIEREISENDE SAMMENLAGT FOR 2013, 2014 OG 2015 fordi basene blir for lave per år Aktiviteter med n= under 100 er ikke tatt med. Spm.: Hvilke av følgende aktiviteter har du gjort eller planlegger du å gjøre på denne reisen til Norge? 24

25 Trøndelag har den laveste tilfredshetsscoren blant landsdelene og den høyeste gjennomsnittsalderen OM TYSKE FERIEREISENDE I TRØNDELAG Det gjennomsnittlige døgnforbruket pr. person er rundt 1200 kr i Dette har steget noe de siste årene.* Den gjennomsnittlige tilfredsheten er 8,23 i 2015 for de tyske feriereisende. Dette er den laveste tilfredshetsscoren blant landsdelene. Tilfredsheten har også gått noe ned siden Dette er noe lavere enn for øvrige utenlandske feriereisende med en gjennomsnittlig score på 8,49. Den gjennomsnittlige ferielengden er på 3,7 overnattinger i Det er en liten økning siden 2013 og noe lengre enn for andre utenlandske feriereisende. Som for de andre regionene er det flere mannlige enn kvinnelige feriereisende, hhv 58% vs. 42%. Gjennomsnittsalderen for de tyske feriereisende i 2015, er blant de høyeste for landsdelene med 58 år. 55% bor i telt, campingbil, bobil på campingplass. 33% bor på hotell. 55% av øvrige utenlandske feriereisende bor på hotell. 25

26 Aktiviteter på ferien på Vestlandet BESØK AV NASJONALPARKER, OPPLEVE FJELLENE OG VÆRE SAMMEN MED ANDRE ER MEST I FOKUS Besøke nasjonalparker Være sammen med andre Oppleve fjellene Ha det moro Gå turer på over 2 timer Sightseeing Oppleve fjordene Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding, etc.) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Besøke historiske bygninger/steder Oppleve naturen Sykle Shoppe Oppleve lokal kultur og levemåte Slappe av Besøke kunstutstillinger/museer Fiske i saltvann Oppleve lokal historie og legender Gå på restaurant 75% 74% 73% 72% 71% 70% 69% 69% 67% 66% 65% 65% 64% 63% 63% 63% 62% 61% 59% TYSKE FERIEREISENDE SAMMENLAGT FOR 2013, 2014 OG 2015 fordi basene blir for lave per år Aktiviteter med n= under 100 er ikke tatt med. Spm.: Hvilke av følgende aktiviteter har du gjort eller planlegger du å gjøre på denne reisen til Norge? 26

27 Jevnere fordeling kvinnelige og mannlige feriereisende enn for de andre landsdelene OM TYSKE FERIEREISENDE PÅ VESTLANDET Det gjennomsnittlige døgnforbruket pr. person på Vestlandet er rundt 1100 kr i Dette har steget noe de siste tre årene.* Den gjennomsnittlige tilfredsheten er 8,35 i 2015 for de tyske feriereisende. Tilfredsheten har også gått noe ned siden Dette er noe lavere enn for øvrige utenlandske feriereisende med en gjennomsnittlig score på 8,64. Den gjennomsnittlige ferielengden er på 3,5 overnattinger i Dette tallet har vært relativt stabilt siden 2013 og Som for de andre regionene er det flere mannlige enn kvinnelige feriereisende, hhv 53% vs. 47%, men noe jevnere enn for de andre landsdelene. Gjennomsnittsalderen for de tyske feriereisende i 2015 på Vestlandet er 52 år. 60% av de tyske feriereisende bor i telt/campingbil/bobil på campingplass. 33% på hotell vs. 61% for øvrige utenlandske feriereisende. 27

28 Aktiviteter på ferien i Oslo I OSLO ER DET MEST INTERESSE FOR KUNSTUSTILLINGER/MUSSER, SIGHTSEEING, SHOPPING OG RESTAURANT Besøke kunstutstillinger/museer 58% Sightseeing 56% Gå på restaurant 55% Shoppe 54% Sykle 50% Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Besøke historiske bygninger/steder Oppleve lokal historie og legender Oppleve lokal kultur og levemåte Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding, etc.) Gå turer på over 2 timer Besøke nasjonalparker Oppleve fjellene Ha det moro Slappe av Oppleve fjordene Oppleve naturen Være sammen med andre Fiske i saltvann 26% 30% 49% 49% 49% 46% 45% 44% 44% 42% 41% 41% 39% 39% TYSKE FERIEREISENDE SAMMENLAGT FOR 2013, 2014 OG 2015 fordi basene blir for lave per år Aktiviteter med n= under 100 er ikke tatt med. Spm.: Hvilke av følgende aktiviteter har du gjort eller planlegger du å gjøre på denne reisen til Norge? 28

29 Gjennomsnittsalderen er den laveste blant landsdelene OM TYSKE FERIEREISENDE I OSLO Det gjennomsnittlige døgnforbruket pr. person i Oslo er rundt 1350 kr i Dette har steget noe de siste tre årene.* Den gjennomsnittlige tilfredsheten er 8,34 i 2015 for de tyske feriereisende. Tilfredsheten har også gått noe ned siden Dette er noe lavere enn for øvrige utenlandske feriereisende med en gjennomsnittlig score på 8,65. Den gjennomsnittlige ferielengden er på 3,2 overnattinger i 2015, hvilket er en liten nedgang siden 2013 og Det er et noe høyere gjennomsnittlig antall overnattinger enn for øvrige utenlandske feriereisende. Som for de andre regionene er det flere mannlige enn kvinnelige feriereisende, hhv 42 % vs. 58%. Gjennomsnittsalderen for de tyske feriereisende i 2015 i Oslo er 51 år og således den laveste blant landsdelene. 49% bor på hotell. 76% av de øvrige utenlandske feriereisende bor på hotell. 47% av de tyske feriereisende bor i telt/campingbil/bobil på campingplass. 29

30 Aktiviteter på ferien på Østlandet DET ER STØRST INTERESSE FOR NASJONALPARKENE, FJELLENE OG LOKAL KULTUR OG LEVEMÅTE Besøke nasjonalparker Oppleve fjellene Oppleve lokal kultur og levemåte Sykle Oppleve lokal historie og legender Gå turer på over 2 timer Oppleve naturen Besøke historiske bygninger/steder Sightseeing Være sammen med andre Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Ha det moro Slappe av Oppleve fjordene Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding, etc.) Besøke kunstutstillinger/museer Shoppe Gå på restaurant Fiske i saltvann 35% 55% 54% 53% 52% 48% 48% 48% 47% 47% 47% 46% 46% 46% 45% 45% 44% 42% 60% TYSKE FERIEREISENDE SAMMENLAGT FOR 2013, 2014 OG 2015 fordi basene blir for lave per år. Aktiviteter med n= under 100 er ikke tatt med. Spm.: Hvilke av følgende aktiviteter har du gjort eller planlegger du å gjøre på denne reisen til Norge? 30

31 Tilfredsheten har gått noe opp siden 2013 OM TYSKE FERIEREISENDE PÅ ØSTLANDET Det gjennomsnittlige døgnforbruket pr. person på Østlandet er rundt 1000 kr i Dette har steget noe det siste året.* Den gjennomsnittlige tilfredsheten er 8,60 i 2015 for de tyske feriereisende. Tilfredsheten har også gått noe opp siden Dette er noe høyere enn for øvrige utenlandske feriereisende med en gjennomsnittlig score på 8,5. Den gjennomsnittlige ferielengden er på 3,4 overnattinger i Dette tallet har ligget stabilt siden Gjennomsnittlig antall overnattinger for øvrige utenlandske feriereisende er 2,7. Som for de andre regionene er det flere mannlige enn kvinnelige feriereisende, hhv 53% vs. 47%, men noe jevnere enn for de andre landsdelene. Gjennomsnittsalderen for de tyske feriereisende i 2015 på Østlandet er 52 år. 44% bor på hotell mot 53% telt/campingvogn/bobil på campingplass. 53% av de øvrige utenlandske feriereisende bor på hotell. 31

32 Aktiviteter på ferien på Sørlandet DE MEST POPULÆRE AKTIVITETENE PÅ SØRLANDET ER SPORTSAKTIVITETER, NASJONALPARKER, SYKLING OG HA DET MORO Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding, etc.) Sykle Ha det moro Besøke nasjonalparker Oppleve fjellene Gå turer på over 2 timer Slappe av Fiske i saltvann Oppleve fjordene Besøke kunstutstillinger/museer Oppleve lokal historie og legender Shoppe Oppleve naturen Besøke historiske bygninger/steder Sightseeing Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Oppleve lokal kultur og levemåte Være sammen med andre Gå på restaurant 62% 62% 61% 58% 58% 57% 56% 52% 52% 51% 51% 51% 51% 50% 48% 46% 45% 44% 68% TYSKE FERIEREISENDE SAMMENLAGT FOR 2013, 2014 OG 2015 fordi basene blir for lave per år. Aktiviteter med n= under 100 er ikke tatt med. 32

33 Sørlandet har det laveste døgnforbruket blant landsdelene OM TYSKE FERIEREISENDE PÅ SØRLANDET Det gjennomsnittlige døgnforbruket pr. person på Sørlandet er rundt 750 kr i Dette har gått noe de siste årene. Dette er også det laveste døgnforbruket blant landsdelene. Den gjennomsnittlige tilfredsheten er 8,27 i 2015 for de tyske feriereisende. Tilfredsheten har gått noe ned siden Dette er noe lavere enn for øvrige utenlandske feriereisende med en gjennomsnittlig score på 8,41. Den gjennomsnittlige ferielengden er på 3,6 overnattinger i Dette tallet er noe høyere enn for øvrige utenlandske feriereisende. Som for de andre regionene er det flere mannlige enn kvinnelige feriereisende, hhv 61% vs. 39%, hvilket er den største differansen blant landsdelene. Gjennomsnittsalderen for de tyske feriereisende i 2015 på Sørlandet er 52 år. 81% bor i campinghytte, 75% bor i telt, campingvogn eller bobil. 21% bor på hotell. 45% av øvrige utenlandske feriereisende bor på hotell og 75% bor i telt/campingvogn/bobil på campingplass. 33

34 Nord-Norge høyest tilfredshet og det høyeste døgnforbruket pr. person Figuren til høyre viser hvordan de enkelte landsdelene plasserer seg i forhold til gjennomsnittlig døgnforbruk og tilfredshet. Det er et høyere døgnforbruk per person og høyere tilfredshet blant de feriereisende i Nord-Norge enn i de andre landsdelene. Turister på Sørlandet har det laveste døgnforbruket per person og har nest lavest score på tilfredshet. DØGNFORBRUK PR. PERSON Trøndelag Sørlandet Oslo Vestlandet Nord-Norge Østlandet 0 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 Tilfredshet 34

35 Oslo har det høyeste gjennomsnittlige totalforbruket pr. ferieopphold pr. reisefølge i regionene Ca. kr Nord-Norge Figuren viser det gjennomsnittlige totalforbruket pr. ferieopphold pr. person for landsdelene. Ca. kr Vestlandet Ca. kr Oslo Ca. kr Sørlandet Vestlandet Ca. kr Trøndelag Ca. kr Østlandet Oslo har det høyeste forbruket hvilket kan forklares av et noe høyere reisefølge enn de andre regionene. Oslo etterfølges av Nord-Norge og Trøndelag når det gjelder det høyeste totalforbruket. Det laveste forbruket er på Sørlandet. 35

36 Appendix

37 Tyske delstater de tyske respondentene kommer fra i 2015 Kartet til høyre viser hvilken tysk delstat de tyske respondentene kommer fra. Det fremgår at størstedelen av respondentene kommer fra Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg og Niedersachsen. Det kommer relativt få respondenter fra de østlige delstatene samt Mecklenburg - Vorpommen, Saarland, Bremen og Hamburg. 4% 3% 4% 9% 28% Nordrhein-Westfalen 2% 6% Schleswig-Holstein Niedersachsen Rheinland-Pfalz 2% Saarland Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg- Vorpommern Brandenburg Sachsen-Anhalt Berlin Sachsen 3% Thüringen 2% 3% 4% 1% 5% Ved tolkning av dataene så kan man ta i betraktning hvor i Tyskland respondentene kommer fra. 12% Baden-Württemberg 14% Bayern Tall fra Google Analytics viser sammenfallende tall for hvor turistene kommer fra og hvor det søkes mest fra på VisitNorway.com sine nettsider i samme periode. 37

38 METODE & BEGREPS- DEFINISJONER 38 CH /visitnorway.com

39 DATAGRUNNLAG OG METODE Tyske i T2 sommersesongen 2015 Tyske i T2 sommersesongen 2014 Tyske i T2 Sommersesongen 2013 Øvrige utenlandske i T2 Sommersesongen 2015 Øvrige utenlandske i T2 Sommersesongen 2014 Øvrige utenlandske i T2 Sommersesongen 2013 FERIEREISENDE Uvektet n = I tabellen til venstre vises det uvektede antall respondenter i undersøkelsen fordelt på årene. Intervjuene er innsamlet i perioden fra og med mai 2013 til og med august 2015 av Statistisk Sentralbyrå. Respondenter som har svart at de er transittreisende eller sesongarbeidere inngår ikke i analysen. Det skal også nevnes at de feriereisende er intervjuet ved utvalgte kommersielle overnattingssteder (hotell, campingplasser, hyttegrender og Hurtigruten i 2015). Dataene er vektet med en vekt som er beregnet på bakgrunn av data fra Statistisk Sentralbyrå. Vekten fungerer slik at hver enkelt respondent blir vektet til å representere en andel av populasjonen. De vektede respondentene representerer derfor den samlede populasjonen. For å unngå at enkelte respondenter får uforholdsmessig stor betydning, er antall overnattinger i utregningen av vekten satt til maks 30 overnattinger. På den måten veier gjester med mange overnattinger fortsatt tyngre enn gjester med få overnattinger, men uten at enkelte gjester kan påvirke gjennomsnittene uforholdsmessig mye. Vektingen brukes i alle rapportens analyser. Nytt i 2015 er at overnattinger på Hurtigruten inngår i populasjonen, derfor vektes det opp til et høyere populasjonstall enn tidligere. I tillegg har det skjedd noen større metodiske endringer siden sommerrapporten Resultatene i denne rapporten er derfor ikke direkte sammenlignbare med sommerrapporten Epinion har stått for databearbeiding og utarbeidet vektene. Innovasjon Norge har stått for analysen. 39

40 Tusen takk!

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

AKTIVE TURISTER I NORGE

AKTIVE TURISTER I NORGE AKTIVE TURISTER I NORGE Yngve Ask - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway.

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway. TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT Mattias Fredriksson/visitnorway.com CH - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Øyvind Heen - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNLEDNING

Detaljer

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2. Hva er hovedformålet med denne reisen

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - SKITURISTENE Per Eriksson - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Kristin Folsland Olsen - Visitnorway.com 1 INNHOLD

Detaljer

TYSKE TURISTER INNOVASJON NORGE SOMMER 2014. Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com

TYSKE TURISTER INNOVASJON NORGE SOMMER 2014. Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com TYSKE TURISTER Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Johan Wildhagen - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE 1 Innhold 1 Leseveiledning Side 4 2 Sammendrag Side 5 3 Turistene i Norge vintersesongen 2014 Side 9 4 Turistene

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

R U N D R EI S E - TU RI S TE R

R U N D R EI S E - TU RI S TE R R U N D R EI S E - TU RI S TE R Øyvind Heen - Visitnorway.com I N N O VAS J O N N O R G E S O M M E R 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke /Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com

Detaljer

Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014. Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT

Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014. Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014 Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Cruiseturistene i Norge sommeren 2014 Side 7 2 Cruiseturistenes forbruk Side 15 3 Opplevelsen

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 1 Innhold Terje Borud - Visitnorway.com 1 Sammendrag Side 5 2 Gjestenes forbruk Side 11

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 1 Innhold Terje Borud - Visitnorway.com 1 Sammendrag Side 5 2 Gjestenes forbruk Side 11

Detaljer

KULTUR TURISTENE I NORGE

KULTUR TURISTENE I NORGE KULTUR TURISTENE I NORGE Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com INNOVASJ ON NORGE SOMMER 2 0 14 CH - Visitnorway.com Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com

Detaljer

Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser

Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2a. Hva er formålet med din forretningsreise?

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN ÅRSRAPPORT 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN ÅRSRAPPORT 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN ÅRSRAPPORT 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2013 1 Innhold Fredrik Schenholm/Visitnorway.com 1 Sammendrag Side 5 2 Gjestenes forbruk Side 11 3 Opplevelsen av

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Sverige 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Storbritannia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Tyske turister på sommerferie i Norge

Tyske turister på sommerferie i Norge Tyske turister på sommerferie i Norge Noen resultater fra gjesteundersøkelsene 2002-2006 Gjesteundersøkelsen utarbeides på oppdrag fra Innovasjon Norge For ytterligere opplysninger: Sigrid Oterholm Hoem,

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015 Nøkkeltall for norsk turisme 2014 Rapport Innovasjon Norge 2015 Utgiver: Innovasjon Norge ISSN 1894-0595 Layout: fetetyper.no Trykk: RK Grafisk Rapporten er trykket på miljøvennlig papir. Foto cover: Asgeir

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015 Nøkkeltall for norsk turisme 2014 Rapport Innovasjon Norge 2015 Utgiver: Innovasjon Norge ISSN 1894-0595 Layout: fetetyper.no Trykk: RK Grafisk Rapporten er trykket på miljøvennlig papir. Foto cover: Asgeir

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Sverige 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future

Sverige 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Sverige 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007

Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007 Hvilken vei går markedene? Hva skjer ute i markedene? Trondheim, 16. januar 2007 Presentasjon Idar Andenes Markedssjef turisme Benelux for Innovation Norway Leder av temaprosjektene vandring- og sykkel,

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Kina 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Målgrupper i det kinesiske feriemarkedet Kjennetegn på kinesiske ferieturister Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Kinesere i Norge

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 67 sider I 2011 kom

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Tyskland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Gjestedøgn formidlet

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 Sammendrag: asjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 TOURIMPACT rapport nr 2 TØI rapport 1119/2010 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 32 sider En gjennomsnittlig norsk

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN TURISTPROFILER - SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JULI 2014

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN TURISTPROFILER - SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JULI 2014 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN TURISTPROFILER - SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JULI 2014 1 , landsdele 2 Turistene på Vestlandet Vestlandet 8,7 46% Vestlandet 2,6 4% 3% 9% 6% 4% 5%

Detaljer

Forbruksundersøkelse. Camping i Agder og Telemark. sommer 2009. Prosjekteiere:

Forbruksundersøkelse. Camping i Agder og Telemark. sommer 2009. Prosjekteiere: Forbruksundersøkelse sommer 2009 Prosjekteiere: Aust Agder Fylkeskommune Vest Agder Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Undersøkelsen er gjennomført av Camping i Agder og Telemark Forord Prosjektet er

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns 1 Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns Audun Pettersen og Tor Johan Pedersen aupet Foto: Bernd Kuleisa, Terje Rakke/Nordic life, Casper Tybjerg, Johan Wildhagen, www.visitnorway.com

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten

Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten KVU E10 Fiskebøl - Å Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten Foto: Ingrid Vaksvik August 2015 Sammendrag I forbindelse med KVU-Lofoten er det foretatt en intervjuundersøkelse av trafikanter

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Forbruksundersøkelse sommer 2008

Forbruksundersøkelse sommer 2008 Camping i Møre og Romsdal Forbruksundersøkelse sommer 2008 Undersøkelsen er gjennomført av Forord 1 Prosjektet er gjennomført i perioden juni 2008 til september 2008 med gjennomføring av selve undersøkelsen

Detaljer

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 rapport 439/1999 Forfatter: Jens Kristian Steen Jacobsen 1999, 82 sider Denne rapporten belyser utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge sommersesongen

Detaljer

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Agenda Trender Norge som reisemål Utfordringer og muligheter Temastrategien Foto: Sveinung

Detaljer

Kina 2013. Informasjon fra: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Kina 2013. Informasjon fra: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Kina 2013 Informasjon fra: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Målgrupper i det kinesiske feriemarkedet Kjennetegn på kinesiske ferieturister Valutakursutvikling

Detaljer

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring?

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Vandring som kommersielt reiselivsprodukt Lillehammer 21.-22.10. 2009 Rolf E. Akselsen, Kaizen AS/HiL Hva er vandring? Byvandring med guide Byvandring

Detaljer

Russland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken, SSB

Russland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken, SSB Russland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Tilgjengelighet Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Problemstilling: Bærekraftig reiseliv i Norge?

Problemstilling: Bærekraftig reiseliv i Norge? Hvor går turiststrømmene inorge? Bærekraftighet i lys av dagens strukturer i den utenlandske ferieturismen i Norge om sommeren et dilemma? En rask analyse basert på TØIs årlige gjesteundersøkelse blant

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken til SSB Posisjoneringsanalysen til Innovasjon Norge Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Pressemøte: Tyskland og norsk reiseliv. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin (Mob:+47 909 94 898) Presseseminar 18. januar 2007

Pressemøte: Tyskland og norsk reiseliv. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin (Mob:+47 909 94 898) Presseseminar 18. januar 2007 Pressemøte: Tyskland og norsk reiseliv Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin (Mob:+47 909 94 898) Presseseminar 18. januar 2007 Totalbildet 2006 Det var mer enn syv millioner ankomster i 2006. Dette er en

Detaljer

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006 Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2 Gjennomført for Innovasjon Norge og knyttet til arbeidet med den norske deltakelsen på Grüne Woche 27 i Berlin. Ytterligere

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Airbnb i Norge - Et overblikk

Airbnb i Norge - Et overblikk Airbnb i Norge - Et overblikk Airbnb i Norge - Et overblikk / 1 Hvem er våre verter og gjester? / 2 En nærmere kikk på Oslo / 3 Definisjoner / 4 Airbnb i Norge - Et overblikk Airbnb verter i Norge har

Detaljer

Turistene skal frem Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge @perarnetuftin

Turistene skal frem Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge @perarnetuftin Turistene skal frem Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge @perarnetuftin Innovasjon Norges tredelte mandat Kompetansepartner synlig med innsikt Utviklingspartner tett på lokale forhold

Detaljer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Norway Tourism - NW D Hva er din alder? (NOTER - HVIS "NEKTER", KODE 99) D Registrer kjønn Mann Kvinne TIL

Detaljer

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Utarbeidet av Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge etter oppdrag fra Best of the Arctic Versjon per 21102010

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

Outdoorlife Norway v/ Johannes C. Apon (+47) 97 65 87 04 www.outdoorlifenorway.com jcapon@outdoorlifenorway.com

Outdoorlife Norway v/ Johannes C. Apon (+47) 97 65 87 04 www.outdoorlifenorway.com jcapon@outdoorlifenorway.com -en undersøkelse blant Kjerag-turister -eksempel frå Kjerag Outdoorlife Norway v/ Johannes C. Apon (+47) 97 65 87 04 www.outdoorlifenorway.com jcapon@outdoorlifenorway.com Parkeringsvakt Øygardstøl 24.

Detaljer

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING)

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING) FILTRERINGSSPØRSMÅL Sp. 1: Hvilken av følgende påstander passer best for deg? SINGLE (ett svar mulig) 1. Jeg pleier å reise på ferie i vinterhalvåret til steder med snø 2. Det hender jeg reiser på ferie

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde?

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Seniorforsker Norsk Regnesentral Bygdeturismekonferansen 99 Valdres 26.oktober 1999 Slide 1 Informasjonskilder Redaksjonell omtale (litteratur); reisehåndbøker,

Detaljer

Nordmenn blant de ivrigste på kultur

Nordmenn blant de ivrigste på kultur Nordmenn blant de ivrigste på kultur Det er en betydelig større andel av befolkningen i Norge som de siste tolv måneder har vært på kino, konserter, museer og kunstutstillinger sammenlignet med gjennomsnittet

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status 2006 Perspektiver Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 0,4 prosent Hedmark tapte marked i forhold til resten av landet Sterkere nedgang på utenlandsmarkedet

Detaljer

Norge. Tekst 1- Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 1- Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 1- Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Er det land, by eller landsdel?? landsdel Østlandet 2 Er det land, by eller landsdel?? landsdel Vestlandet 3 Er det land, by eller landsdel??

Detaljer

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon Danmark 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer