R U N D R EI S E - TU RI S TE R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R U N D R EI S E - TU RI S TE R"

Transkript

1 R U N D R EI S E - TU RI S TE R Øyvind Heen - Visitnorway.com I N N O VAS J O N N O R G E S O M M E R 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke /Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com

2 INNHOLD 1. OVERBLIKK OVER RUNDREISETURISTER I NORGE 2. NORSKE RUNDREISETURISTER 3. UTENLANDSKE RUNDREISETURISTER 4. METODE

3 RU N D REI SE TU RI STE R I N ORG E : Besøker minst tre regioner i Norge i løpet av ferien i Norge (68%) Benytter seg av minst tre forskjellige overnattingsformer i løpet av ferien i Norge (18%) Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com Terje Rakke / Nordic Life - Visitnorway.com Besøker minst tre regioner og benytter minst tre overnattingsformer (14%) *Metoden bak målgruppedefinisjonen beskrives nærmere i metodeavsnittet 3

4 TOTALVOLU M E T AV RU N D REI SE TU RI STE R TOTALVOLUMET AV OVERNATTINGER I MÅLGRUPPEN TOTALVOLUMET AV FORBRUKET I MÅLGRUPPEN 2.4 mill. TOTALT 0.9 mill. NORSKE 1.5 mill. UTENLANDSKE 3.3 mrd. TOTALT 1.1 mrd. NORSKE 2.2 mrd. UTENLANDSKE Samlet antall overnattinger for rundreiseturistene i sommersesongen 2014 er estimert til 2,4 millioner. De norske rundreiseturistene stod for 0,9 millioner, og de utenlandske stod for 1,5 millioner. Rundreiseturistene står for flere overnattinger i sommersesongen 2014 enn i sommersesongen Rundreiseturistene har et estimert totalforbruk på 3,3 milliarder kroner. De utenlandske rundreiseturistene står for to tredjedeler av forbruket med 2,2 milliarder. De norske rundreiseturistene står for en tredjedel med 1,1 milliarder kroner 4

5 N ASJON ALI TE TE R B L AN T RU N D REI SE TU RI STE N E Asia Figuren til venstre viser rundreiseturistenes forbruk pr. døgn, og hvor mange døgn de tilbringer i Norge Storbritannia K U R B R O F N G Ø D Alle norske ferieturister Spania Alle utenlandske Italia Frankrike ferieturister Norge USA Sveits Øvrige Skandinavia Tyskland 500 Nederland Størrelsen på boblene angir totalvolumet av markedet (samlet antall overnattinger sommeren 2014) GJENNOMSNITTLIG ANTALL OVERNATTINGER 5

6 N ORSKE RU N D REISE TU RI STE R I dette avsnittet beskrives de norske turistene som har reist på feriesreise i Norge for å reise rundt i løpet av sommeren 2014 Terje Rakke / Nordic Life AS Visitnorway.com 6

7 RU N D REI SE TU RI STE R PÅ F E RI E Terje Rakke / Nordic Life AS Visitnorway.com Ektefellene Maren (48) og Ståle (52) kommer fra Vestlandet og reiser rundt i Norge med bil. Hvis de reiser med noen andre, er det gjerne med barn eller venner. De foretrekker å overnatte enten på hotell eller på en campingplass. De kan også finne på å bo hos familie eller venner. De har satt av 14 dager, og de skal hvert fall feriere på Vestlandet og Østlandet. Men det er ikke umulig at de besøker en region til. De planlegger å slappe av, være sammen med andre, oppleve naturen og den lokale matkulturen. Men de vil også ha tid til å shoppe og gå på restaurant. Det er spesielt viktig for dem at det er gode aktivitetsmuligheter og attraksjoner for at de skal få en god ferie. De er ikke like tilfredse som andre turistgrupper, men anbefaler allikevel Norge som feriedestinasjon til andre. De er ikke fullt så fornøyde med overnattingsstedet, men det betyr heller ikke så mye for deres totale tilfredshet. De synes at attraksjonene og aktivitetene er bra, noe som er spesielt viktig for dem. Døgnforbruket deres er på linje med andre turistgrupper. Totalforbruket deres er imidlertid høyere ettersom de har en lengre varighet på ferien. Maren og Ståle er eksempler på den typiske norske rundreiseturist. Beskrivelsen av deres ferie er utarbeidet på bakgrunn av kvantitative analyser på data fra turistundersøkelsen

8 1 2 % AV D E N ORSKE TU RISTEN E ER RU N D REISETURISTER ALLE N ORSKE RU N D REISE TU RI STE R 12% av de norske turistene kan defineres som rundreiseturister. Dette er litt fler enn i 2013 da andelen var 11%. 65% besøker 3 regioner eller fler, og 52% benytter seg av tre eller flere overnattingsformer. Reisefølgene er litt mindre enn andre turistgrupper, og de reiser sjeldnere med barn. Sammenlignet med andre turistgrupper overnatter de litt oftere på hotell og langt oftere i campingvogn eller telt, eller hos venner. Årsaken til dette ligger blant annet i lengre ferier og at de besøker flere steder enn andre turistgrupper. De reiser litt sjeldnere med bil, men langt oftere med campingvogn/campingbil. Reisen bookes gjennomsnittlig to måneder i forkant av avreise. REGION TURISTEN E KOM M ER FRA Nord-Norge 30% 14% Trøndelag 9% Vestlandet 6% Sørlandet 41% Østlandet De har et høyere totalforbruk, hvilket i hovedsak skyldes at ferien varer lenger. Døgnforbruket er stort sett det samme som for øvrige turistgrupper. Forbruket påvirkes sterkt av barn og pakkereiser. ANDEL RUN DREISETURISTER I H VER REGION FORB RU K 2 1 % 4 % kr. DØGN FORBRU K PR. PE RSON XX% 109 % kr. FORBRUK PÅ H ELE REISEN PR. PE RSON 2,7 I REI SEFØLGE 47% REI SER MED BARN 63 GJEN N OMSNITTLIG BOOKI N GSTIDSPU N KT 65% REISER MED BI L I N ORGE 58% OVERN ATTER PÅ HOTELL 1 4 OVERN ATTI N GER I GJEN N OMSNITT 9 % KJØPER PAKKEREI SE 22% REI SER MED CAMPI N GVOGN/ CAMPI N GBIL I N ORGE 30 % 20 % 17 % 35 % 34 % *Tallene sammenlignes med norske ferieturister som ikke planlegger å reise rundt (les: rundreiseturister) *Rundreiseturistene reiser rundt i flere regioner og telles derfor flere ganger enn andre turistgrupper. Andelene på kartet summerer derfor til over totalandelen. + >10% % 0 % % - >10% 8

9 H VA PÅVI RK E R RU N D REI S E TU RI S TE N E S S AM L E D E TI L F RE D S H E T? Betydningen av de ulike tilfredshetsvariablene Hva driver tilfredsheten *? Tilfredshet 8,7 8,9 TI LFREDSHET ALT I ALT AN BEFALI N G Attraksjoner Aktivitetsmuligheter og severdigheter RU N DREISETURISTER Pilen til høyre for tilfredshetstallet indikerer hvor tilfredse rundreise - turistene er i forhold til norske ferieturister som ikke planlegger å reise rundt (les: rundreiseturister). Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Pilen til høyre for prosenttallet indikerer hvor sterk betydningen av tilfredshetsfaktoren er i forhold til norske ferieturister som ikke planlegger å reise rundt. 8 % Overnattingsstedet 26 % Attraksjoner 18 % Restauranter 17 % Servicenivået 5 % Informasjon 21 % Aktivitetsmuligheter 5 % Pris & kvalitet + >10% % 0 % % - >10% Overnattingsstedet Servicenivået Informasjon og skilting Restauranter og spisesteder Pris i forhold til kvalitet Utbredelsen av gratis WIFI RUNDREISETURISTER ØVRIGE TURISTER *Tilfredshetssfaktorenenes betydning sammenlignes med norske ferieturister som ikke planlegger å reise rundt (les: rundreiseturister) 9

10 H VI L K E AK TI VI TE TE R F O RE TAR D E N O RS K E RU N D R EI S E TU RI S TE N E S E G PÅ REI S E N I N O R G E? AKTIVITE TE R PÅ F E RIE N Slappe av Oppleve naturen Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Være sammen med andre Ha det moro Gå på restaurant Shoppe Oppleve fjellene Besøke historiske bygninger / steder Gå turer på over 2 timer Oppleve fjordene Sykle Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) Fiske i saltvann Besøke kunstutstillinger /museer Sightseeing Gå på konserter/ festivaler Besøke fornøyelsesparker Oppleve lokal kultur og levemåte Være med på idrettsarrangement Oppleve lokal historie og legender Gå toppturer Fiske i ferskvann Besøke nasjonalparker Oppleve nattelivet Padle kajakk/ kano Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Teste mine grenser Oppleve nordlyset Gå på teater, ballett eller operaforestillinger 77% 62% 76% 49% 70% 35% 59% 54% 55% 48% 52% 44% 47% 44% 43% 15% 40% 27% 37% 23% 36% 13% 28% 18% 26% 18% 25% 12% 23% 11% 21% 17% 19% 20% 19% 22% 17% 8% 15% 6% 15% 8% 14% 6% 14% 9% 10% 3% 9% 7% 8% 5% 6% 3% RUNDREISETURISTER 5% 5% 4% 1% ØVRIGE TURISTER 2% 1% Rundreiseturistene planlegger å slappe av, oppleve naturen og prøve lokal mat og drikke. Forbruk: De norske rundreiseturistene har et litt høyere døgnforbruk enn øvrige norske ferieturister. De som planlegger å besøke historiske bygninger og steder eller å oppleve fjordene har et spesielt høyt døgnforbruk. Tilfredshet: De norske rundreiseturistene er litt mindre tilfredse. Rundreiseturister som skal besøke historiske bygninger og steder eller gå toppturer og besøke nasjonalparker er mest tilfredse. 10

11 AK TI VI TE TE R O G F O R B R U K AKTIVITE TE R PÅ FE RIE N Figuren viser forskjeller i døgnforbruket for de norske rundreiseturistene, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. Besøke historiske bygninger / steder(n=148) Oppleve fjordene(n=136) Sykle(n=95) Gå på restaurant(n=167) Shoppe(n=121) - 1% - 1% - 2% 11% 17% Av figuren fremgår det at turister som planlegger å besøke historiske bygninger og steder eller oppleve fjordene, har et markant høyre gjennomsnittlig døgnforbruk enn andre rundreiseturister. Gå toppturer(n=54) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer(n=198) Oppleve fjellene(n=163) Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc)(n=87) Oppleve naturen(n=245) Slappe av(n=230) Gå turer på over 2 timer(n=124) Besøke kunstutstillinger /museer(n=80) - 2% - 6% - 8% - 8% - 9% - 11% - 11% - 11% De som skal fiske i ferskvann eller oppleve lokal kultur og levemåte har det laveste døgnforbruket blant norske rundreiseturister. Fiske i saltvann(n=79) Sightseeing(n=70) Ha det moro(n=173) Besøke fornøyelsesparker(n=57) Være sammen med andre(n=175) Oppleve lokal kultur og levemåte(n=61) - 12% - 13% - 14% - 14% - 14% - 21% Fiske i ferskvann(n=53) - 32% kr. *Det vises kun aktiviteter med minst 50 respondenter N ORSKE RU N D REISE TURISTE R 11

12 D E 10 VAN LI G S TE K O M BI N AS J O N E N E AV R E GI O N E R B L AN T N O RS K E RU N D R EI S E TU RI S TE R Figuren under fremstiller de 10 vanligste kombinasjonene av regioner under rundreiseturistenes ferie i Norge. Oversikten er m ent å gi et bilde av rundreiseturistenes reisemønster i Norge. Av figuren fremgår det at den vanligste kombinasjonen av regioner på rundreiseturis ten es ferier er å besøke region Øst og Vest. 11% av rundreiseturistene har dette reisemønsteret. Blant de 4 vanligste kombinasjonene av regioner er re gio n Vest alltid representert. Allikevel er det relativt få rundreiseturister som kun besøker region Vest. Region Øst er også hyppig besøkt av rundreiseturi ste ne 11 % ØST - VE ST 10 % N ORD - TRØN D ELAG - VE ST 10 % ØST - VE ST - TRØN D E LAG 10 % SØR - ØST - VEST 8 % ØST - TRØN D E LAG - N ORD 7 % ØST 7 % N ORD 5 % SØR - ØST 5 % N ORD - TRØN D ELAG 4 % VEST 12

13 O VE RN ATTI N G SF O RM E R N O RSK E RU N D REI SE TU RI STE R OVERN ATTIN GSFORM ER PÅ FE RIEN Hotell/pensjonat Vandrerhjem Campinghytte på campingplass Telt/campingvogn/bobil campingplass Telt/campingvogn/bobil utenfor campingplass på Leid hytte Egen eller lånt hytte Familie, venner, bekjente På Hurtigruten 1% 3% 2% 2% 1% 9% 9% 6% 7% 20% 14% 13% 26% 23% 37% 47% 58% 57% 0% 20% 40% 60% 80% DE FEM VAN LIGSTE KOM BIN ASJON EN E AV OVERN ATTIN GER 25% 13% 10% 7% 6% TELT/CAMPINGVOGN FAMILIE + HOTELL + HYTTE HOTELL FAMILIE + HOTELL TELT/CAMPINGVOGN + HOTELL + HYTTE De norske rundreiseturistene skiller seg spesielt ut fra øvrige turister ved at de i større grad ønsker å overnatte i telt, campingvogn eller bobil, hos familie, eller venner og bekjente. Årsaken til dette ligger blant annet i lengre ferier og at de besøker flere steder enn andre turistgrupper. En av fire bor kun i telt, campingvogn eller bobil på hele reisen. 10% bor kun på hotell. Mange benytter seg av muligheten til å overnatte hos familie eller venner og bekjente. Det er imidlertid få rundreiseturister som har dette som eneste form for overnatting. RUNDREISETURISTER ØVRIGE TURISTER 13

14 B ARN E F AM I LI E R 47% av de norske rundreiseturistene er barnefamilier. I gjennomsnitt har disse familiene to barn med på reisen. Barnefamiliene er mer tilbøyelige til å leie egen hytte og til å bo hos familie og venner. De overnatter dog sjeldnere på campingplass. Barnefamiliene har i gjennomsnitt én overnatting mer enn øvrige rundreiseturister, og de besøker oftest Sørlandet og Østlandet. Åtte av ti tar seg rundt i landet med bil. Barnefamiliene er markant yngre enn resten av rundreiseturistene. Barnefamiliene planlegger å slappe av, være sammen med andre og ha det gøy. De planlegger i tillegg å oppleve naturen og spise lokal mat og drikke. Forbruket pr. person er lavere, men forbruket pr. reisefølge er høyere ettersom reisefølgene er større. Det gir dermed også et større totalforbruk på hele reisen for hele reisefølget enn for rundreiseturister som reiser uten barn. FORBRUK* 39 % 15 % 35 % 22 % 960 kr. DØGNFORBRUK PR. PERSON kr. DØGNFORBRUK PR. R EISEFØLGE kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON kr. TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE H VA GÅR DØGN FORBRUKET TIL? 41 % 48 % 36 % 21 % 200 kr. OVERNATTING 115 kr. TRANSPORT 630 kr. ØVRIG FORBRUK * Forbruket sammenlignes med forbruket blant norske rundreiseturister som ikke har barn 14

15 TE L T - O G C AM PI N G TU RI STE R 51% av norske rundreiseturister bor i telt, campingvogn eller bobil på eller utenfor campingplassen. Denne gruppen har en gjennomsnittlig ferielengde på 16 dager, noe som er 4,5 mer enn de øvrige turistene. 40% reiser i egen campingvogn. Litt under en fjerdedel bor også hos venner og familie i løpet av oppholdet. Litt over en fjerdedel overnatter på hotell i løpet av ferien. 42% har barn i reisefølget, og svært få har kjøpt pakkereiser. Denne turistgruppen er litt yngre enn øvrige rundreiseturister. Telt - og campingturister er veldig mobile og 20% besøker fire eller alle fem regioner i landet. Døgnforbruket deres er lavt, men ettersom ferien deres er lenger blir totalforbruket høyere. Årsaken til det lave døgnforbruket er først og fremst at de sparer penger på overnattinger. Likevel er det øvrige forbruket deres faktisk på nivå med de øvrige rundreiseturistene. FORBRUK* 19 % % 12 % 3 % kr. DØGNFORBRUK PR. PERSON kr. DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON kr. TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE H VA GÅR DØGN FORBRUKET TIL? 56 % 11 % 2 % 195 kr. OVERNATTING 170 kr. TRANSPORT 815 kr. ØVRIG FORBRUK * Forbruket sammenlignes med forbruket blant norske rundreiseturister ikke bor i campingvogn, telt eller bobil 15

16 H I S TO RI EI N TE RE SSE RTE TU RI S TE R 40% av rundreiseturistene kan sies å være historieinteresserte ved at de planlegger å besøke historiske bygninger/steder. Ferien deres er i gjennomsnitt 1 dag kortere enn ferien til øvrige rundreiseturister. De historieinteresserte bor gjerne på hotell eller i hytte (både leid og eid), eller på en campingplass. 37% har barn i reisefølget. Denne turistgruppen kommer oftere fra Østlandet og Nord - Norge, men sjeldnere fra Vestlandet sammenlignet med de andre rundreiseturistene. De vil i høyere grad besøke Nord - Norge og trøndelag. På ferien planlegger de å slappe av, nyte naturen og prøve lokal mat og drikke. Forbruket deres er høyere uansett hvordan dette måles. Det er spesielt det øvrige forbruket som bidrar til dette. Utgiftene til transport og overnatting er på nivå med de andre rundreiseturistene. FORBRUK* 40 % % 29 % 31 % kr. DØGNFORBRUK PR. PERSON kr. DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON kr. TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE H VA GÅR DØGN FORBRUKET TIL? 5 % 255 kr. OVERNATTING 4 % 185 kr. TRANSPORT 65 % kr. ØVRIG FORBRUK * Forbruket sammenlignes med forbruket blant norske rundreiseturister som ikke planlegger se hirstoriske bygninger og steder 16

17 TU RI STE R M E D H ØYT F ORB RU K Turister med høyt forbruk utgjør de 20% av norske rundreiseturistene med det høyeste døgnforbruket. Reisefølget består i gjennomsnitt av to personer, noe som er én mindre enn reisefølgene til de øvrige rundreiseturistene. Ferien er 1,5 dager kortere. Samtidig er de mer tilbøyelige til å bo hos venner og familie (52%) og overnatte i Hurtigruten (18%). De benytter seg av flere overnattingsformer enn de øvrige rundreiseturistene. 38% har barn i reisefølget og 8 av 10 benytter bil til å ta seg rundt i norge. Kun 6% har reiser med egen campingvogn. Høyforbruksturistene kommer særlig fra Sør - og Østlandet, og er litt mer tilbøyelige til å besøke Nord - Norge og trøndelag. De mest populære aktivitetene er å oppleve naturen, prøve lokal mat og drikke, samt å slappe av. Det høye forbruket kommer spesielt av et høyt øvrig forbruk. De bruger ikke spesielt mye på overnatting eller transport. På de fleste forbrukspostene har de et forbruk som er 2-3 ganger høyere enn for de øvrige 80% av rundreiseturistene. FORBRUK* 282 % % 246 % 147 % kr. DØGNFORBRUK PR. PERSON kr. DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON kr. TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE HVA GÅR DØGN FORBRUKET TIL? 73 % 430 kr. OVERNATTING 155 % 350 kr. TRANSPORT 426 % kr. ØVRIG FORBRUK * Forbruket sammenlignes med forbruket blant de 80% av rundreiseturistene som bruker minst 17

18 H VA D RI VE R F ORB RU KE T B LAN T RU N D REI SE TU RI STE N E? Figuren illustrerer hvilke karakteristikker som kjennetegner turister med høyt forbruk og deres reise. Kommer fra Øst - og Sørlandet Besøker historiske bygninger og steder Overnatter hos familie og venner som en av deres overnattingsformer Besøker Nord - Norge Step # Døgnforbruk Riser ikke med egen campingvogn/ campingbil Reiser uten barn Meget høyt øvrig forbruk Mindre reisefølge 18

19 RE GI O N E R 26 % Barnefamilier Nord - Norge 47% B arnefamilier 34 % Historieintere sserte turister Vestlandet 59% B arnefamilier 28 % Historieintere sserte turister Sørlandet 52 % Telt - og campingturister 52% Telt - og campingturister 59% 19 % turister med høyt forbruk 69% Telt - og campingturister Historieintere sserte turister 2 4 % turister med høyt forbruk Vestlandet 27% Turister som besøker flere regioner telles flere ganger. Gjennomsnittet turister med høyt forbruk 32% B arnefamilier 48 % Historieintere sserte turister 5 2% B arnefamilier 37 % Historieintere sserte turister Østlandet 56% Telt - og campingturister 23 % turister med høyt forbruk Trøndelag 51% Telt - og campingturister 12 % turister med høyt forbruk og Oslo Figuren viser hvor stor andel av rundreiseturistene som kan karakteriseres som de ulike turistgruppene innen hver region. Barnefamiliene er i størst grad representert på Sørlandet, og i minst grad i Nord - Norge. Telt - og Campingturistene utgjør den største andelen av rundreiseturistene og er spesielt godt representert på Sørlandet. Andelen av Historieinteresserte turister er størst i Nord - Norge og lavest på Sørlandet. Høyforbruksturistene reiser oftest til Nord - Norge og sjeldnest til Østlandet og Oslo. AN DEL(ER) 47% 5 1 % 40% 20 % PÅ N ASJONSNIVÅ B arnefamilier av andelene på regionsnivå svarer derfor ikke til gje nno msnittet av andelene på nasjonsnivå. Telt - og campingturister Historieinteresserte Turister med høyt forbruk 19

20 TU RI STG RU P P E R B L AN T RU N D REI SE TU RI STE N E 1900 Figuren til høyre viser hvordan de enkelte turistgruppene innen norske rundreiseturister plasserer seg i forhold til døgnforbruk og samlet forbruk. Historieinteresserte turister har et langt høyere døgnforbruk og totalforbruk enn de som ikke inngår i denne gruppen. Barnefamilienes totalforbruk er langt høyere enn totalforbruket til de øvrige rundreiseturistene. Døgnforbruket deres er derimot langt lavere. Forbruket til telt - og campingturistene sammenlignet med de som ikke inngår i denne gruppen, er relativt likt. Telt - og campingturistene har et noe høyere totalforbruk, men døgnforbruket er lavere. K U R B R O F N G Ø D Ikke barnefamilier Historieinteresserte Ikke telt - og campingturister Telt - og campingturister Ikke historieinteresserte 800 B arnefamilier Størrelsen på boblene angir totalvolumet av markedet (samlet antall overnattinger sommeren 2014) TOTALFORBRUK PÅ FERIEN 20

21 U TE N LAN D SKE RU N D REISE TU RI STE R I dette avsnittet beskrives de utenlandske turistene som har reist på feriereise for å reise rundt i Norge i løpet av sommeren Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com

22 RU N D REI SE TU RI STE R PÅ F E RI E Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Angela (46) og Heinz (52) reiser rundt i Norge. De har kjørt bil til Norge med campingvognen på slep, og skal kjøre rundt i landet. De skal besøke Vestlandet og muligens Øst - og Sørlandet. Feriens varighet er på 14 dager. Ettersom de har med seg campingvognen bor de sjeldent på hotell, men de kan godt tenke seg å leie en hytte for noen dager. De har booket reisen 4½ måneder i forveien, og var ikke interesserte i pakkereiser. De har ofte med seg barn eller venner på reisene sine. De vil oppleve naturen og fjordene, se historiske bygninger og steder, og slappe av. De er litt mindre tilfredse enn øvrige turistgrupper. Årsaken til dette kan tilskrives servicenivået, samt attraksjoner og severdigheter. Angela og Heinz anbefaler likevel Norge som feriedestinasjon. Døgnforbruket er ikke spesielt høyt, men ettersom de planlegger å være her i 14 dager, kommer de likevel til å bruke flere penger enn hva som er vanlig for andre turistgrupper. Angela og Heinz er eksempler på typiske utenlandske rundreiseturister. Beskrivelsen av deres ferie er utarbeidet på bakgrunn av kvantitative analyser av data fra turistundersøkelsen

23 42 % AV D E UTE N LAN D SKE TURISTEN E ER RUN DREISE - TURISTER FORB RU K % kr. DØGN FORBRUK PR. PE RSON XX% 48 % kr. FORBRU K PÅ H ELE REISE N PR. PE RSON ALLE U TE N LAN D SKE RU N D REISE TU RI STE R 42% av alle utenlandske turister er rundreiseturister. Det er litt fler enn i 2013, da var andelen 39%. 92% besøker 3 regioner eller mer. 20% benytter 3 eller flere overnattingsformer. 28% kommer fra Tyskland. Godt halvparten bor i campingvogn, telt eller bobil mens de er i Norge. Følgelig reiser de heller ikke så ofte med fly til Norge. I gjennomsnitt oppholder de seg i Norge i to uker. 30% reiser med barn. Halvparten er i Norge for første gang. Døgnforbruket deres er lavere enn for andre turistgrupper, men pga. lange ferier er totalforbruket høyere. 2,9 I REISEFØLGE 30% REISER MED BARN 1 34 GJEN N OMSNI TTLI G BOOKIN GSTIDSPU N KT 46% OVERN ATTER PÅ HOTELL 1 4 OVERN ATTIN GER I GJEN N OMSNI TT 22% KJØPER PAKKEREISE NASJON ALITET 13% 9% 2% 3% 8% 6% 5% 6% 4%2% 14% 28% 79 % Øvrige Skandinavia Tyskland Nederland Storbritannia USA Frankrike Spania Italia Sveits Øvrige Europa Asia AN DEL RUNDREISETURISTER Øvrige land utenfor Europa 64 % I H VER REGION 46% FOR FØRSTE GAN G I N ORGE 34% REI SER MED CAMPIN GVOGN/ CAMPIN GBI L I N ORGE 32% REI SER MED FLY TI L N ORGE *Tallene sammenlignes med de øvrige utenlandske ferieturistene som ikke planlegger å reise rundt *Rundreiseturistene reiser rundt i flere regioner og telles derfor flere ganger enn andre turistgrupper. Andelene på kartet s umm erer derfor til over totalandelen. 61 % 74 % 69 % + >10% % 0 % % - >10% 23

24 H VA PÅVI RK E R R U N D REI S E TU RI S TE N E S S AM L E D E TI L F RE D S H E T? Betydningen av de ulike tilfredshetsvariablene Hva driver tilfredsheten *? Tilfredsheten 8,5 8,6 TI LFREDSHET ALT I ALT AN BEFALI N G Attraksjoner og severdigheter Aktivitetsmuligheter RU N DREISETURISTER Pilen til høyre for tilfredshetstallet indikerer hvor tilfredse rundreiseturister er i forhold til øvrige utenlandske ferieturister som ikke planlegger å reise rundt (les: rundreiseturister). Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Pilen til høyre for prosenttallet indikerer hvor sterk betydningen av tilfredshetsfaktoren er i forhold øvrige utenlandske ferieturister som ikke planlegger å reise rundt (les: rundreiseturister). 14 % Overnattingsstedet 15 % Attraksjoner 12 % Restauranter 16 % Servicenivået 12 % Informasjon 15 % Aktivitetsmuligheter 10 % Pris & kvalitet 7 % Wi Fi + >10% % 0 % % - >10% Servicenivået Overnattingsstedet Informasjon og skilting Restauranter og spisesteder Utbredelsen av gratis WIFI Pris i forhold til kvalitet RUNDREISETURISTER ØVRIGE TURISTER *Tilfredshetssfaktorenenes betydning sammenlignes med utenlandske ferieturister som ikke planlegger å reise rundt (les: rundreiseturister) 24

25 H VI L K E AK TI VI TE TE R F O RE TAR D E U TE N L AN D S K E RU N D R EI S E TU RI S TE N E PÅ REI S E N I N O R G E? AKTIVITE TE R PÅ F E RIE N Oppleve naturen Oppleve fjordene Besøke historiske bygninger / steder Slappe av Oppleve fjellene Gå turer på over 2 timer Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Sightseeing Ha det moro Besøke nasjonalparker Besøke kunstutstillinger /museer Gå på restaurant Shoppe Oppleve lokal kultur og levemåte Oppleve lokal historie og legender Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, Være sammen med andre Fiske i saltvann Sykle Gå toppturer Padle kajakk/ kano Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Fiske i ferskvann Teste mine grenser Gå på konserter/ festivaler Oppleve nordlyset Besøke fornøyelsesparker Oppleve nattelivet Gå på teater, ballett eller operaforestillinger Være med på idrettsarrangement 89% 81% 85% 58% 76% 56% 75% 57% 69% 44% 57% 48% 56% 56% 56% 43% 51% 43% 50% 22% 41% 31% 41% 44% 34% 32% 32% 24% 28% 18% 23% 17% 23% 20% 18% 15% 16% 14% 16% 14% 13% 7% 12% 9% 10% 7% 7% 8% 6% 7% 6% 5% 5% 5% 4% RUNDREISETURISTER 5% 2% 2% 1% ØVRIGE TURISTER 2% De utenlandske rundreiseturistene vil oppleve naturen, fjordene og fjellene samt besøke historiske bygninger og steder. De vil også ha tid til å slappe av. Forbruk: De utenlandske rundreiseturistene har et lavere døgnforbruk enn de øvrige utenlandske ferieturistene. Men rundreiseturistene som vil oppleve lokal kultur og levemåte, nattelivet eller gå på restaurant har et relativt høyt forbruk. Tilfredshet: Utenlandske rundreiseturister er litt mindre tilfredse enn øvrige turister. De som vil gå på konsert/festivaler eller gjøre sportsaktiviteter er mest tilfredse. 25

26 AK TI VI TE TE R O G F O R B R U K AKTIVITE TE R PÅ FE RIE N Figuren viser forskjeller i døgnforbruket for de utenlandske rundreiseturistene, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. Av figuren fremgår det at turister som planlegger å oppleve nattelivet, gå på restaurant eller oppleve lokal kultur og levemåte, har et markant høyre gjennomsnittlig døgnforbruk enn andre rundreiseturister. De som skal fiske, gjøre sportsaktiviteter eller teste grenser, har det laveste døgnforbruket blant utenlandske rundreiseturister. Gjøre sportsaktiviteter *Det vises kun aktiviteter Gå på restaurant(n=516) Oppleve lokal kultur og levemåte(n=416) Oppleve nattelivet(n=53) Oppleve lokal historie og legender(n=349) Oppleve tradisjoner og nasjonale fester(n=145) Shoppe(n=425) Gå på konserter/ festivaler(n=73) Oppleve nordlyset(n=95) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer(n=740) Gå på teater, ballett eller operaforestillinger(n=21) Besøke kunstutstillinger /museer(n=512) med minst 50 respondenter Besøke nasjonalparker(n=496) Sightseeing(n=649) Besøke historiske bygninger / steder(n=896) Være sammen med andre(n=269) Oppleve fjordene(n=959) Oppleve naturen(n=1064) Gå toppturer(n=178) Slappe av(n=797) Gå turer på over 2 timer(n=646) Ha det moro(n=581) Oppleve fjellene(n=750) Padle kajakk/ kano(n=111) Sykle(n=138) Teste mine grenser(n=84) Fiske i ferskvann(n=64) (klatre, kite, paragliding,etc)(n=239) Fiske i saltvann(n=120) - 41% - 29% - 33% - 34% - 20% - 23% - 9% - 10% - 13% 0% 0% - 3% - 7% - 7% - 8% 8% 8% 6% 6% 1410 kr. UTE N LAN D SKE RU N D REISE TURISTE R 23% 21% 20% 18% 16% 14% 29% 29% 29% 26

27 D E 1 0 VAN LI G S TE K O M BI N AS J O N E N E AV R E GI O N E R B L AN T U TE N L AN D SK E RU N D REI S E TU RI S TE R Figuren under fremstiller de 10 vanligste kombinasjonene av regioner under utenlanske rundreiseturistenes ferie i Norge. Oversikten er ment å gi et bilde av rundreiseturistenes reisemønster i Norge. Av figuren fremgår det at den klart vanligste kombinasjonen av regioner blant rundreiseturistene er å besøke region Sør, Øst og Vest. Blant de 4 vanligste kombinasjonene av regioner er region Øst alltid representert. De utenlandske rundreiseturistene oppholder seg sjelden i kun én region av gangen, 5% besøker samtlige regioner i Norge. 1 3 % SØR - ØST - VE ST 9 % ØST - VE ST 8 % ØST - VEST - TRØN D E LAG 7 % SØR - ØST - VEST - TRØN D E LAG 6 % VE ST - TRØN D ELAG - N ORD 6 % ØST - VE ST - TRØN D E LAG - N ORD 6 % SØR - VE ST 6 % SØR - VE ST - TRØN D E LAG - N ORD 5 % SØR - ØST - VE ST - TRØN D E LAG - N ORD 5 % VEST - TRØN D E LAG 27

28 O VE RN ATTI N G SF O RM E R U TE N L AN D SKE RU N D REI SE TU RI STE R OVERN ATTIN GSFORM ER PÅ FE RIEN Hotell/pensjonat Vandrerhjem Campinghytte på campingplass Telt/campingvogn/bobil campingplass Telt/campingvogn/bobil utenfor campingplass på Leid hytte Egen eller lånt hytte Familie, venner, bekjente På Hurtigruten 9% 6% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 9% 8% 8% 15% 17% 12% 25% 46% 46% 66% 0% 20% 40% 60% 80% DE FEM VAN LIGSTE KOM BIN ASJON EN E AV OVERN ATNIN GER 37% 21% 6% 5% 5% TELT/CAMPINGVOGN HOTELL HURTIGRUTEN + HOTELL TELT/CAMPINGVOGN + HYTTE HYTTE De utenlandske rundreiseturistene er merkbart mindre tilbøyelige til å overnatte på hotell enn øvrige utenlandske turistgrupper. De er til gjengjeld mer tilbøyelige til å overnatte i telt, campingvogn eller bobil. De utenlandske rundreiseturistene benytter seg oftest av kun én form for overnatting. Mens 37% utelukkende overnatter i telt, campingvogn eller bobil, overnatter hver femte kun på hotell. RUNDREISETURISTER ØVRIGE TURISTER 28

29 B ARN E F AM I LI E R 30% av de utenlandske rundreiseturistene er barnefamilier. I gjennomsnitt har disse familiene to barn med på reisen. Barnefamiliene er mer tilbøyelige til å overnatte i telt, campingvogn eller bobil, men overnatter sjeldnere på hotell enn rundreiseturistene som ikke har barn. Barnefamiliene har i gjennomsnitt én overnatting mer enn øvrige rundreiseturister, og de besøker oftest Sørlandet. 25% har kjørt egen bil til Norge, like mange har kjørt campingvogn eller campingbil, og ni av ti tar seg rundt i landet med bil på ferien. Barnefamiliene er markant yngre enn resten av rundreiseturistene. Reisen er booket ca. fire måneder i forveien, og kun 10% har kjøpt en pakkereise. Barnefamiliene planlegger å oppleve naturen, fjordene, og slappe av. Forbruket pr. person er lavere, men forbruket pr. reisefølge er høyere ettersom reisefølgene er større blant dem enn hos øvrige rundreiseturister. FORBRUK* 29 % 6 % 24 % 12 % 995 kr. DØGNFORBRUK PR. PERSON kr. DØGNFORBRUK PR. R EISEFØLGE kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON kr. TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE HVA GÅR DØGN FORBRUKET TIL? 49 % 200 kr. OVERNATTING 14 % 210 kr. TRANSPORT 5 % 550 kr. ØVRIG FORBRUK * Forbruket sammenlignes med forbruket blant de utenlandkse rundreiseturistene som ikke har barn. 29

30 H O TE L L G J E STE R 46% av utenlandske rundreiseturister er hotellgjester, dvs. å de har minst én overnatting på hotell. Denne gruppens reisefølger består av i gjennomsnitt litt under tre personer. Ferien har en varighet på 12 dager, noe som er nesten é n uke kortere enn for de som ikke overnatter på hotell. De benytter sjeldent andre overnattingsformer, men nesten en av fire har i tillegg overnattet på Hurtigruten. 20% har barn i reisefølget, og 40% har bestilt en pakkereise. Reisen er bestilt 4 måneder i forveien. 6 av 10 har tatt seg til Norge med fly og under halvparten tar seg rundt i landet med bil. Videre er denne gruppen mindre mobile enn øvrige rundreiseturister, og er litt mer tilbøyelige til å besøke Nord - Norge og mindre tilbøyelige til å besøke Sørlandet. Tyskere og Nederlendere er underrepresenterte i gruppen, mens asiatere og amerikanere er overrepresenterte. Hotellgjestene vil særlig oppleve naturen og fjordene, og besøke historiske bygninger og steder. Forbruket deres er relativt sett høyt uansett hvordan det måles. De bruker altså mer penger enn rundreiseturister som ikke bor på hotell, til tross for at de oppholder seg i Norge i kortere perioder. Dette kommer spesielt av høyere utgifter til overnattinger. FORBRUK* 130 % 132 % 48 % 49 % kr. DØGNFORBRUK PR. PERSON kr. DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON kr. TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE H VA GÅR DØGN FORBRUKET TIL? 176 % 82 % 75 % 675 kr. OVERNATTING 365 kr. TRANSPORT 885 kr. ØVRIG FORBRUK kr. PAKKEREISE** *Forbruket sammenlignes med forbruket blant de utenlandske turistene som ikke bor på hotell. **Der er for få rundrejsendeturistene som ikke bor på hotell med pakkerejse til å sammenligne forbruk. 30

31 AU TE N TI S KE TU RI STE R 43 % av de utenlandske rundreiseturistene kan karakteriseres som autentiske turister, dvs. at de planlegger å oppleve tradisjoner og nasjonale fester, oppleve lokal kultur og levemåte eller oppleve lokal historie og legender. De er på samme måte som de øvrige rundreiseturistene på ferie i 14 dager, og er i gjennomsnitt 2,9 personer i reisefølget sitt. Det er imidlertid færre som reiser med barn, i gjennomsnitt kun hver fjerde. Over halvparten av de autentiske rundreiseturistene har minst é n overnatting på hotell. Det er også flere i denne gruppen som overnatter på Hurtigruten, hvor ca. 16 % har minst é n overnatting. Det er litt flere i denne gruppe som har booket en pakkereise enn blant de øvrige rundreiseturistene. Nesten halvparten av turistene har kommet til Norge med fly, og det er markant færre som reiser med campingvogn. Utover at disse rundreiseturistene planlegger autentiske aktiviteter, planlegger de å oppleve naturen, fjordene og fjellene, samt besøke historiske bygninger og steder. De autentiske rundreiseturistene har et høyere forbruk enn rundreiseturister som ikke planlegger disse aktivitetene, uansett hvordan man ser på det. Det høye døgnforbruket kommer av et høyere øvrig forbruk, men også forbruket på transport, pakkereise og overnatting er høyere enn for de øvrige utenlandske rundreiseturistene. FORBRUK* 38 % % 40 % 38 % kr. DØGNFORBRUK PR. PERSON kr. DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON kr. TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE H VA GÅR DØGN FORBRUKET TIL? 16 % 40 % 54 % 17 % 385 kr. OVERNATTING 290 kr. TRANSPORT 800 kr. ØVRIG FORBRUK kr. PAKKEREISE * Forbruket sammenlignes med forbruket blant de utenlandske rundreiseturistene som ikke vil oppleve det autentiske. 31

32 TU RI STE R M E D H Ø YT F O RB RU K Høyforbruksturistene utgjør de 20% av utenlandske rundreiseturistene med det høyeste døgnforbruket. Reisefølget består i gjennomsnitt av litt over to personer, noe som er én mindre enn reisefølgene til de øvrige rundreiseturistene. Høyforbruksturistene har fire overnattinger mindre. Samtidig er de mer tilbøyelige til å bo på hotell og langt mindre tilbøyelige til å bo på campingplass. 21% har barn i reisefølget. Reisen bookes fire måneder i forveien, og 50% har kjøpt en pakkereise. Over halvparten har kommet seg til Norge med fly, 29% reiser rundt i Norge med bil, mens 13% hovedsakelig bruker ferge. De har en liten tendens til å oftere besøke trøndelag og Vestlandet. Tyskere og Nederlendere er underrepresenterte blant høyforbruksturistene. Det er hovedsakelig asiatere, men også Søreuropeere som har et høyt døgnforbruk. Shopping og å oppleve tradisjoner og nasjonale fester er populære aktiviteter blant disse turistene. Det høye forbruket kommer spesielt av et høyt øvrig forbruk, samt store utgifter til overnatting. På de fleste forbrukspostene har de et forbruk som er 3-5 ganger høyere enn for de øvrige 80% av de utenlandske rundreiseturistene. Imidlertid er det spesielt døgnforbruket pr. person som er markant høyere, noe som kan forklares ved det mindre reisefølge og færre overnattinger. FORBRUK* 390 % % 257 % 141 % kr. DØGNFORBRUK PR. PERSON kr. DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON kr. TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE H VA GÅR DØGN FORBRUKET TIL? 368 % 297 % 438 % 195 % kr. OVERNATTING 700 kr. TRANSPORT kr. ØVRIG FORBRUK kr. PAKKEREISE * Forbruket sammenlignes med forbruket blant de 80% av rundreiseturistene som bruker minst 32

33 H VA D RI VE R F ORB RU KE T B LAN T RU N D REI SE TU RI STE N E? Figuren illustrerer hvilke karakteristikker som kjennetegner høyforbruksturistene og deres reise. Kommer fra Søreuropa eller land utenfor Europa Overnatter på hotell og ikke i campingvogn eller telt Shoppe Kortere opphold i Norge Step # Døgnforbruk Oppleve tradisjoner nasjonale fester og Reiser uten barn Høyt forbruk på overnattinger og øvrige utgifter Mindre reisefølge 33

34 RE GI O N E R 21 % B arnefamilier Nord - Norge 30% B arnefamilier 44 % Autentiske Vestlandet 38% Barnefamilier 38 % Autentiske Sørlandet 50 % Hotellgjester 45% Hotellgjester 42% A utentiske 22 % Turister med høyt forbruk 27% Hotellgjester Vestlandet 17 % T urister med høyt forbruk 20% Turister som besøker flere regioner telles flere ganger. Gjennomsnittet T urister med høyt forbruk 24% B arnefamilier 45 % Autentiske 29% B arnefamilier 43 % Autentiske Østlandet 42% Hotellgjester 23 % Turister med høyt forbruk TRØN D E LAG 41% Hotellgjester 17 % T urister med høyt forbruk og Oslo Figuren viser hvor stor andel av de utenlandske rundreiseturistene som kan karakteriseres som de ulike turistgruppene innen hver region. Barnefamiliene er representert i størst grad på Sørlandet og i minst grad i Nord - Norge. Andelen hotellgjester er størst i Nord - Norge og klart lavest på Sørlandet. autentiske har en liten tendens til å foretrekke trøndelag og er minst representert i Sørlandet. Høyforbruksturistene har en liten tendens til å foretrekke trøndelag og Vestlandet. De er i mindre grad representert på Sørlandet. AN DEL(ER) 30% 46 % 37% 20 % PÅ NASJON SNIVÅ B arnefamilier Hotellgjester A utentiske T urister med høyt forbruk av andelene på regionsnivå svarer derfor ikke til gje nno msnittet av andelene på nasjonsnivå. 34

35 SE G M E N TE R B L AN T U TE N L AN D S KE RU N D REI SE TU RI STE R 2500 Figuren til høyre viser hvordan de enkelte turistgruppene innen utenlandske rundreiseturister plasserer seg i forhold til døgnforbruk og samlet forbruk. Hotellgjestene har både et mye høyere døgnforbruk og et høyere totalforbruk sammenlignet med rundreiseturister som ikke inngår i denne gruppen. Også autentiske turister har både et høyere døgnforbruk og et høyere totalforbruk enn de som ikke er autentiske turister. Barnefamilier har et høyere totalforbruk, men døgnforbruket deres er lavere enn forbruket til de som ikke inngår i barnefamilier K U R B 1700 R O F N G 1500 Ø D autentiske turister Ikke - autentiskeinteresserte turister Ikke - barnefamilier B arnefamilier Hotellgjester Størrelsen på boblene angir totalvolumet av markedet (samlet antall overnattinger sommeren 2014) 700 Ikke - hotellgjester TOTALFORBRUK PÅ FERIEN 35

36 M E TO D E I dette avsnittet gjennomgås metoden bak analysene og estimatene i rapporten. Dessuten diskuteres datagrunnlaget og de begrensningene som finnes i dette. Det henvises til rapporten «Turistundersøkelsen. Oppsummering av sommersesongen 2014» for nærmere beskrivelse. Johan Wildhagen - Visitnorway.com 36

37 M E TO D E Land Antal besvarelser Norge 310 Øvrige Skandinavia 91 Tyskland 290 Nederland 140 Storbritannia 23 USA 41 Frankrike 133 Spania 89 Italia 63 Sveits 85 Øvrige Europa 122 Asia 84 Øvrige lande 71 Denne rapporten ser nærmere på rundreiseturistene i sommersesongen I tabellen til høyre vises de i alt respondentene innenfor målgruppen fordelt på markeder. Dataene for disse turistene er hentet fra rapporten «Turistundersøkelsen. Oppsummering av sommersesongen 2014» utarbeidet av Epinion for Innovasjon Norge. Det henvises til denne rapporten for nærmere beskrivelse av datagrunnlaget. Dataene ble i etterkant vektet opp mot det faktiske antallet overnattinger registrert av Statistisk Sentralbyrå. Populasjonen er stratifisert etter overnattingsstedets type og beliggenhet, samt respondentens nasjonalitet. Hver av disse kombinasjonene utgjør en celle i vektingen. Dataene ble derfor vektet etter antall overnattinger. Epinion har transformert vekten til individnivå ved å multiplisere individets overnattingsantall med vekten, som er forholdet mellom totalt antall overnattinger i cellen i stikkprøven og i overnattingsregisteret. Vektingen brukes i alle analyser, og andelene representerer dermed overnattinger. Alle analyser er gjennomført med en vekting der den enkelte respondentens svar er vektet etter nasjonalitet og strata. Dette gjør at svarene er representative for turistenes overnattinger totalt sett. For å unngå at enkelte respondenter får uforholdsmessig stor betydning, er antall overnattinger i utregningen av vekten satt til maks 30 overnattinger. På den måten veier gjester med mange overnattinger fortsatt tyngre enn gjester med få overnattinger, men uten at enkelte gjester kan påvirke gjennomsnittene uforholdsmessig mye. Det henvises til rapporten «Turistundersøkelsen. Oppsummering av sommersesongen 2014» for nærmere beskrivelse av vekting av data, estimert forbruk og erstatning av manglende svar. Andelen turister som reiser med barn har blitt vektet i denne rapporten. Tallene kan derfor variere noe i forhold til Turistundersøkelsen. Total

38 MÅL G RU P P E D E FI NI SJON Målgruppen er definert ut fra to parametere. På den ene siden ser man på hvor mange regioner turistene har besøkt. Her defineres en rundreiseturist som en turist som har overnattinger i minst tre forskjellige regioner på sin feriereise i Norge. På den andre siden ser man på hvor mange forskjellige overnattingsformer turistene har benyttet seg av. Her defineres en rundreisendeturist som en turist som har benyttet minst tre forskjellige overnattingsformer. 82 % av rundreiseturistene har besøkt minst tre regioner på deres ferie i Norge, og 32 % av rundreiseturistene bruker minst t re forskjellige overnattingsmuligheter på sin ferie i Norge. 14 % av rundreiseturistene faller i begge disse gruppene, dvs. at de både har besøkt minst tre regioner og at de har benyttet seg av tre forskjellige overnattingsformer. Videre har 68 % utelukkende besøkt minst tre regioner, og 18 % har utelukkende benyttet seg av minst tre forskjellige overnattingsformer, slik figuren nedenfor illustrerer. Besøker minst tre regioner i Norge i løpet av ferien i Norge (68%) Benytter seg av minst tre forskjellige overnattingsformer i løpet av ferien i Norge (18%) Besøker minst tre regioner og benytter minst tre overnattingsformer (14%) 38

39 EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION HAMBURG EPINION MALMÖ NORDHAVNSGADE AARHUS C T: E: W: RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N T: E: W: ERICUSSPITZE HAMBURG GERMANY T: E: W: ADELGATAN MALMÖ - SWEDEN T: E: W: EPINION OSLO EPINION SAIGON EPINION STAVANGER EPINION VIENNA BISKOP GUNNERUS GATE OSLO - NORWAY T: E: W: 11TH FL, DINH LE BUILDING, 1 DINH LE, DIST. 4, HCMC VIETNAM T: E: W: HOSPITALSGATA STAVANGER - NORWAY T: E: W: SEMPERSTRASSE 1/ VIENNA - AUSTRIA T: E: W:

AKTIVE TURISTER I NORGE

AKTIVE TURISTER I NORGE AKTIVE TURISTER I NORGE Yngve Ask - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

SØREUROPEISKE FERIEREISENDE I SOMMERSESONGEN

SØREUROPEISKE FERIEREISENDE I SOMMERSESONGEN SØREUROPEISKE FERIEREISENDE I SOMMERSESONGEN INNOVASJON NORGE 2013-2016 Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com CH /Visitnorway.com 1 INNHOLD Mattias Fredriksson Photography

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway.

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway. TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT Mattias Fredriksson/visitnorway.com CH - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Øyvind Heen - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNLEDNING

Detaljer

Tyske feriereisende i Norge

Tyske feriereisende i Norge Tyske feriereisende i Norge Sommersesongen 2013-2015 Innovasjon Norges Turistundersøkelse Innhold 1. Innledning 2. Volumet av de tyske feriereisende 3. De tyske feriereisendes aktiviteter 4. De tyske feriereisende

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 BAKGRUNNSRAPPORT. Alex Conu/Visitnorway.com. Johan Wildhagen - Visitnorway.

TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 BAKGRUNNSRAPPORT. Alex Conu/Visitnorway.com. Johan Wildhagen - Visitnorway. TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 Alex Conu/Visitnorway.com BAKGRUNNSRAPPORT Johan Wildhagen - Visitnorway.com Alex Conu/Visitnorway.com media-army.de/www.visitnorway.com Terje Rakke/Nordic

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE FotoKnoff. Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff

TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE FotoKnoff. Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE 2015 FotoKnoff Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff 1 INNHOLD Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING Side 3 5 FERIEREISENDE

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - SKITURISTENE Per Eriksson - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Kristin Folsland Olsen - Visitnorway.com 1 INNHOLD

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

SØRLANDSTURISTENE INNOVASJON NORGE C.H. - Visitnorway.com. Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com Matti Bernitz - Visitnorway.

SØRLANDSTURISTENE INNOVASJON NORGE C.H. - Visitnorway.com. Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com Matti Bernitz - Visitnorway. SØRLANDSTURISTENE INNOVASJON NORGE 2015 C.H. - Visitnorway.com Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com Matti Bernitz - Visitnorway.com 1 INNHOLD Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com 1 INNLEDNING

Detaljer

TURISTENE I OSLO OG AKERSHUS

TURISTENE I OSLO OG AKERSHUS TURISTENE I OSLO OG AKERSHUS INNOVASJON NORGE 2015 CH - Visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com 1 INNHOLD gunnarkopperud/foap/visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - NORD-NORGE TURISTENE Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com CH - visitnorway.com 1

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2016

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2016 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2016 HOVEDRAPPORT - NØKKELTALL dave_kovac/foap/visitnorway.com Ian Brodie/visitrjukan.com cabday/foap/visitnorway.com 1 INNHOLD maros.kajco.vais/foap/visitnorway.com

Detaljer

KULTUR TURISTENE I NORGE

KULTUR TURISTENE I NORGE KULTUR TURISTENE I NORGE Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com INNOVASJ ON NORGE SOMMER 2 0 14 CH - Visitnorway.com Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com

Detaljer

Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014. Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT

Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014. Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014 Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Cruiseturistene i Norge sommeren 2014 Side 7 2 Cruiseturistenes forbruk Side 15 3 Opplevelsen

Detaljer

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE 1 Innhold 1 Leseveiledning Side 4 2 Sammendrag Side 5 3 Turistene i Norge vintersesongen 2014 Side 9 4 Turistene

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2015

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - NØKKELTALL Mattias Fredriksson/visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com CH - visitnorway.com 1 INNHOLD CH - visitnorway.com

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Nord-Norge, et reisemål i verdensklasse og hvordan er det med trendene?

Nord-Norge, et reisemål i verdensklasse og hvordan er det med trendene? Nord-Norge, et reisemål i verdensklasse og hvordan er det med trendene? Tromsø 15 januar 2016 Ann Kristin Gjelsten finansieringsrådgiver DK-Troms & Svalbard www.innovasjonnorge.no Agenda 1. Fakta om reiselivsnæringen

Detaljer

NORD-NORGE TURISTENE INNOVASJON NORGE media-army.de/www.visitnorway.com. Alex Conu/Visitnorway.com CH- Visitnorway.com

NORD-NORGE TURISTENE INNOVASJON NORGE media-army.de/www.visitnorway.com. Alex Conu/Visitnorway.com CH- Visitnorway.com NORD-NORGE TURISTENE INNOVASJON NORGE 2015 media-army.de/www.visitnorway.com Alex Conu/Visitnorway.com CH- Visitnorway.com 1 INNHOLD CH/visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING Side 3 5 FERIEREISENDE

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 HOVEDRAPPORT - NORD-NORGE TURISTENE Alex Conu/Visitnorway.com media-army.de/www.visitnorway.com chelsea.furlani/foap/visitnorway.com 1 INNHOLD

Detaljer

MICE TURISTENE INNOVASJON NORGE CH /visitnorway.com. CH /visitnorway.com CH /Visitnorway.com

MICE TURISTENE INNOVASJON NORGE CH /visitnorway.com. CH /visitnorway.com CH /Visitnorway.com MICE TURISTENE INNOVASJON NORGE 2016 CH /visitnorway.com CH /visitnorway.com CH /Visitnorway.com 1 INNHOLD Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING Side 3 4 KARAKTERISTIKA

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

VESTLANDSTURISTENE INNOVASJON NORGE Mattias Fredriksson/visitnorway.com. Sverre Hjørnevik/visitnorway.com Øyvind Heen - Visitnorway.

VESTLANDSTURISTENE INNOVASJON NORGE Mattias Fredriksson/visitnorway.com. Sverre Hjørnevik/visitnorway.com Øyvind Heen - Visitnorway. VESTLANDSTURISTENE INNOVASJON NORGE 2015 Mattias Fredriksson/visitnorway.com Sverre Hjørnevik/visitnorway.com Øyvind Heen - Visitnorway.com 1 INNHOLD CH/visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING Side

Detaljer

TYSKE TURISTER INNOVASJON NORGE SOMMER 2014. Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com

TYSKE TURISTER INNOVASJON NORGE SOMMER 2014. Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com TYSKE TURISTER Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Johan Wildhagen - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com

Detaljer

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2. Hva er hovedformålet med denne reisen

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 HOVEDRAPPORT - NØKKELTALL Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - visitnorway.com 1 INNHOLD CH - visitnorway.com 1 INNLEDNING

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - NØKKELTALL Gaute Bruvik - visitnorway.com Håvard Myklebust - Visitnorway.com CH - visitnorway.com 1 INNHOLD CH - visitnorway.com

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 1 Innhold Terje Borud - Visitnorway.com 1 Sammendrag Side 5 2 Gjestenes forbruk Side 11

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2015 BAKGRUNNSRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway.

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2015 BAKGRUNNSRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway. TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2015 Mattias Fredriksson/visitnorway.com BAKGRUNNSRAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com CH

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 1 Innhold Terje Borud - Visitnorway.com 1 Sammendrag Side 5 2 Gjestenes forbruk Side 11

Detaljer

Hvordan kan vi utvikle gode gjesteopplevelser innen camping og reiselivet forøvrig?

Hvordan kan vi utvikle gode gjesteopplevelser innen camping og reiselivet forøvrig? Hvordan kan vi utvikle gode gjesteopplevelser innen camping og reiselivet forøvrig? Audun Pettersen @aupet www.innovasjonnorge.no Agenda 1. Norsk camping akkurat nå 2. Hvem er campingturisten? 3. 7 råd

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

KULTURTURISTENE 2016 INNOVASJON NORGE. CH/visitnorway.com. Nancy Bundt - Visitnorway.com VISITOSLO/Tord Baklund

KULTURTURISTENE 2016 INNOVASJON NORGE. CH/visitnorway.com. Nancy Bundt - Visitnorway.com VISITOSLO/Tord Baklund KULTURTURISTENE 2016 INNOVASJON NORGE CH/visitnorway.com Nancy Bundt - Visitnorway.com VISITOSLO/Tord Baklund 1 INNHOLD CH/visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING Side 3 4 KULTURTURISTENE I NORGE

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN ÅRSRAPPORT 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN ÅRSRAPPORT 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN ÅRSRAPPORT 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2013 1 Innhold Fredrik Schenholm/Visitnorway.com 1 Sammendrag Side 5 2 Gjestenes forbruk Side 11 3 Opplevelsen av

Detaljer

ØSTLANDSTURISTENE (UTEN OSLO OG AKERSHUS) INNOVASJON NORGE CH /visitnorway.com

ØSTLANDSTURISTENE (UTEN OSLO OG AKERSHUS) INNOVASJON NORGE CH /visitnorway.com ØSTLANDSTURISTENE (UTEN OSLO OG AKERSHUS) INNOVASJON NORGE 2015 CH /visitnorway.com Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com 1 INNHOLD CH/visitnorway.com 1 INNLEDNING OG

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2014

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2014 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2014 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk Side 23 4 Opplevelsen

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV 2016 BAKGRUNNSRAPPORT. m_dickson/foap/visitnorway.com. cabday/foap/visitnorway.com. C.H. - Visitnorway.

TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV 2016 BAKGRUNNSRAPPORT. m_dickson/foap/visitnorway.com. cabday/foap/visitnorway.com. C.H. - Visitnorway. TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV 2016 m_dickson/foap/visitnorway.com BAKGRUNNSRAPPORT cabday/foap/visitnorway.com C.H. - Visitnorway.com kckembara/foap/visitnorway.com CH - Visitnorway.com Innholdsfortegnelse

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN TURISTPROFILER - SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JULI 2014

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN TURISTPROFILER - SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JULI 2014 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN TURISTPROFILER - SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JULI 2014 1 , landsdele 2 Turistene på Vestlandet Vestlandet 8,7 46% Vestlandet 2,6 4% 3% 9% 6% 4% 5%

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2016 BAKGRUNNSRAPPORT. Leif Johnny Olestad - visitnorway.com

TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2016 BAKGRUNNSRAPPORT. Leif Johnny Olestad - visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2016 Leif Johnny Olestad - visitnorway.com BAKGRUNNSRAPPORT Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com maros.kajco.vais/foap/visitnorway.com

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 HOVEDRAPPORT - SKITURISTENE Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Nils-Erik Bjørholt - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Sverige 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE MOSJØEN HUNDÅLA DAGSVIK. 26. JANUAR 2017

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE MOSJØEN HUNDÅLA DAGSVIK. 26. JANUAR 2017 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-211 MOSJØEN HUNDÅLA DAGSVIK. 26. JANUAR 2017 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE TYSFJORDEN. 29. APRIL 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE TYSFJORDEN. 29. APRIL 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-585 TYSFJORDEN. 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører i næringslivet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BEIARFJORDEN. 29. APRIL 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BEIARFJORDEN. 29. APRIL 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-452 BEIARFJORDEN. 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører i næringslivet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BRØNNØYSUND STORTORGNES. 29. APRIL 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BRØNNØYSUND STORTORGNES. 29. APRIL 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-142 BRØNNØYSUND STORTORGNES. 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører

Detaljer

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Storbritannia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Innovasjon Norge. Rapport

Innovasjon Norge. Rapport Innovasjon Norge Rapport Nøkkeltall for norsk turisme 2015 Foto cover: Sverd i fjell, Hafrsfjord Richard Larssen Visitnorway.com Foto side 2 3 Atlanterhavsvegen, Møre og Romsdal Jacek Różycki Visitnorway.com

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: KJELDEBOTN-EVENES 29. APRIL 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: KJELDEBOTN-EVENES 29. APRIL 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: 18-615 KJELDEBOTN-EVENES 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører i næringslivet

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY SVOLVÆR. 03. JUNI 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY SVOLVÆR. 03. JUNI 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY SVOLVÆR. 03. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX2, reisevaner, reiseformål

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015 Nøkkeltall for norsk turisme 2014 Rapport Innovasjon Norge 2015 Utgiver: Innovasjon Norge ISSN 1894-0595 Layout: fetetyper.no Trykk: RK Grafisk Rapporten er trykket på miljøvennlig papir. Foto cover: Asgeir

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE ØKSNES VESTBYGD. 29. APRIL 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE ØKSNES VESTBYGD. 29. APRIL 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-866 ØKSNES VESTBYGD. 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører i næringslivet

Detaljer

Japan Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Japan Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Japan 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BINDAL. 29. APRIL 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE BINDAL. 29. APRIL 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-111 BINDAL. 29. APRIL 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører i næringslivet

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Kina 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Målgrupper i det kinesiske feriemarkedet Kjennetegn på kinesiske ferieturister Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Kinesere i Norge

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Sverige 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future

Sverige 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Sverige 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015 Nøkkeltall for norsk turisme 2014 Rapport Innovasjon Norge 2015 Utgiver: Innovasjon Norge ISSN 1894-0595 Layout: fetetyper.no Trykk: RK Grafisk Rapporten er trykket på miljøvennlig papir. Foto cover: Asgeir

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2005

Gjesteundersøkelsen 2005 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2005 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2005, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2005 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN.

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 03. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX1, reisevaner,

Detaljer

Tyske turister på sommerferie i Norge

Tyske turister på sommerferie i Norge Tyske turister på sommerferie i Norge Noen resultater fra gjesteundersøkelsene 2002-2006 Gjesteundersøkelsen utarbeides på oppdrag fra Innovasjon Norge For ytterligere opplysninger: Sigrid Oterholm Hoem,

Detaljer

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 rapport 439/1999 Forfatter: Jens Kristian Steen Jacobsen 1999, 82 sider Denne rapporten belyser utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge sommersesongen

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

INNBYGGER- UNDERSØKELSE I ASKER KOMMUNE

INNBYGGER- UNDERSØKELSE I ASKER KOMMUNE INNBYGGER- UNDERSØKELSE I ASKER KOMMUNE ASKER KOMMUNE 10. MAI 2016 AGENDA 1 Om undersøkelsen 2 Holdning til kommunesammenslåing 3 Preferanse for fremtidig kommunestruktur 4 Preferanse for aktuelle alternativer

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

INNBYGGER- UNDERSØKELSEN 2016

INNBYGGER- UNDERSØKELSEN 2016 INNBYGGER- UNDERSØKELSEN 2016 RESULTATER KONGSBERG KOMMUNE 15 MARS 2016 AGENDA 1. OM UNDERSØKELSEN 2. NÅVÆRENDE BOFORHOLD 3. ENDREDE BOFORHOLD VED FUNKSJONS- NEDSETTELSE 4. ØNSKEDE BOFORHOLD 5. BETALINGSVILJE

Detaljer

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Agenda Trender Norge som reisemål Utfordringer og muligheter Temastrategien Foto: Sveinung

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring?

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Vandring som kommersielt reiselivsprodukt Lillehammer 21.-22.10. 2009 Rolf E. Akselsen, Kaizen AS/HiL Hva er vandring? Byvandring med guide Byvandring

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivslederne og husholdninger 26.02.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Forbruksundersøkelse. Camping i Agder og Telemark. sommer 2009. Prosjekteiere:

Forbruksundersøkelse. Camping i Agder og Telemark. sommer 2009. Prosjekteiere: Forbruksundersøkelse sommer 2009 Prosjekteiere: Aust Agder Fylkeskommune Vest Agder Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Undersøkelsen er gjennomført av Camping i Agder og Telemark Forord Prosjektet er

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer