TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway."

Transkript

1 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT Mattias Fredriksson/visitnorway.com CH - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Øyvind Heen - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com

2 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING I 2014 har Innovasjon Norge for tredje år på rad gjennomført en landsdekkende turistundersøkelse. Datainnsamlingen gjennomføres ved kommersielle overnattingssteder i tråd med internasjonale anbefalinger. De innsamlede dataene gir mulighet for å belyse forbruk og turiststrømmer i Norge. Denne rapporten inneholder analyser av turister som var på forretnings- eller feriereise i Norge i 2014 fra januar til og med desember. Rapporten har fokus på hovedtendensene og utviklingen av disse i løpet av året. I tillegg til denne er det utarbeidet en langt mer detaljert rapport «Turistundersøkelsen Oppsummering av 2014 Bakgrunnsrapport» der resultatene blir fordelt på ulike typer markeder. Rapporten estimerer turistenes totale forbruk og ser på hvordan forbruket blir fordelt. Rapporten sammenligner også turister fra forskjellige land og turister på forskjellige reisetidspunkter. I tillegg til analysene av forbruk gir de innsamlede dataene mulighet til å få vite mer om turistenes atferd og deres bedømmelse av ferien, samt hva de foretar seg mens de er her. Dette er bare noen av spørsmålene som analysene i denne rapporten ønsker å besvare. Denne oppsummeringen av 2014 baserer seg på intervjuer med norske og utenlandske turister (både ferie- og forretningsreisende), gjennomført i perioden januar 2014 til og med desember Det ble i alt gjennomført intervjuer, hvorav med feriereisende og med forretningsreisende. Respondenter som har svart at de er transittreisende eller sesongarbeidere inngår ikke i analysen. Datagrunnlaget er samlet inn av Statistisk Sentralbyrå (SSB) og vektet opp mot det faktiske antall overnattinger (ca. 29,6 millioner) i hele perioden. Denne vektingen er benyttet i alle analyser, og turistenes svar er derfor vektet etter hvor mange overnattinger de representerer. Det skal innledningsvis nevnes at det er gjort endringer i estimeringsmetodene fra Det ble gjennomført relativt få intervjuer med forretningsreisende i sommertertialen Det er derfor tatt høyde for fordelingen av feriereisende og forretningsreisende under vektingen. Vi henviser til rapportens metodeavsnitt for en grundigere redegjørelse omkring datagrunnlaget og de anvendte metodene. Rapporten er utarbeidet av Epinion på vegne av Innovasjon Norge. God leselyst! 2

3 CH - Visitnorway.com INHOLD INNLEDNING OG LESEVEILEDNING Side 2 SAMMENDRAG Side 4 NØKKELTALL 2014 Side 9 FERIETURISTENE Side 16 AKTIVITETER I FERIEN Side 30 FORRETNINGSREISENDE Side 44 7 METODE & BEGREPSDEFINISJONER Side 53 3

4 NORSKE TURISTER SAMMENDRAG NØKKELTALL CH - Visitnorway.com Det estimerte antallet overnattinger foretatt av turister i Norge i 2014 er 29,6mill. Av disse står norske turister for 21,8 millioner og utenlandske for 7,8 millioner overnattinger. Over halvparten av det totale antall overnattinger foretas på sommeren. Turistene har i 2014 et samlet totalforbruk på 60,5 milliarder kroner. Av disse står forretningsreisende for omtrent 32,4 milliarder kroner, feriereisende uten pakkereise for omtrent 22,3 milliarder kroner, mens de feriereisende med pakkereise står for omtrent 5,9 milliarder kroner. Den største forbruksposten generelt er overnatting, etterfulgt av øvrig forbruk, transport og pakkereise. Den største forbruksposten om sommeren er øvrig forbruk, mens det er overnattinger som er den største forbruksposten om vinteren og høsten. De utenlandske turistene har foretatt 7,5 millioner overnattinger i ,8 millioner av disse blir foretatt under sommersesongen. Det totale forbruket til de utenlandske turistene i 2014 er estimert til 17,3 milliarder kroner. Det forbrukes klart mest om sommeren. Dette kommer av at antall overnattinger er klart størst på denne tiden. Døgnforbruket er samtidig lavest under sommersesongen og størst under høstsesongen. De utenlandske turistene er litt mindre tilfredse enn de norske. Det er store forskjeller i de reisendes døgn- og totalforbruk. Kineserne har det høyeste døgnforbruket, mens franske turister har det høyeste gjennomsnittlige totalforbruket. Danske, tyske og nederlandske turister har det laveste døgnforbruket, mens svenske reisende har det laveste gjennomsnittlige totalforbruket på reisen. UTENLANDSKE TURISTER De norske turistene står for 21,8 millioner overnattinger i ,6 millioner av disse blir foretatt under sommersesongen. Det totale forbruket til de norske turistene i 2014 er estimert til 43,1 milliarder kroner. Det forbrukes klart mest om sommeren. Dette kommer av at antall overnattinger er klart størst på denne tiden. Døgnforbruket er samtidig lavest under sommersesongen og ca. like høyt på høsten og om vinteren. Turistene kan sies å være godt tilfredse uansett sesong, men er mest fornøyde på sommeren og minst om vinteren. Antall kommersielle overnattinger foretatt av nordmenn har økt fra fjoråret. Med unntak av Danmark har det vært en økning av antall overnattinger i alle de store markedene i år fra i fjor. Fra mai til september er Tyskland klart det største markedet etterfulgt av Sverige og Nederland. I vintermånedene, januar og februar, er Danmark det største markedet. Antall britiske og amerikanske overnattinger holder seg mer konstant gjennom året. 4

5 NORSKE TURISTER SAMMENDRAG FERIETURISTENE Håvard Myklebust/visitnorway.com De norske ferieturistene står for 14,3 millioner overnattinger i ,4 millioner av disse blir foretatt under sommersesongen. Det totale forbruket til de norske ferieturistene i 2014 er på 19,5 milliarder kroner. Over halvparten av forbruket skjer i sommersesongen. Dette skyldes i stor grad at turistene foretar klart flest overnattinger i sommersesongen. Det skal dog nevnes at det gjennomsnittlige døgnforbruket er klart høyest i høstsesongen. Den gjennomsnittlige størrelsen på reisefølgene til norske ferieturister om vinteren er 3,4 personer. Dette er 0,5 over hva den er ellers. Norske ferieturister reiser oftest med barn på sommeren, da er 43% av de reisefølgene barn. Norske turister er mest fornøyde med overnattingsstedet og minst fornøyde med utbredelsen av gratis WIFI. Det som påvirker den samlede tilfredsheten i størst grad er overnattingsstedet, aktivitetsmulighetene, samt attraksjoner og severdigheter. De utenlandske ferieturistene har foretatt 5,1 millioner overnattinger i ,4 millioner av disse ble foretatt under sommersesongen. Det totale forbruket til de utenlandske ferieturistene er på 8,8 milliarder kroner. Hele 6 milliarder av disse forbrukes i løpet av sommersesongen. Dette skyldes i stor grad at turistene foretar klart flest overnattinger i sommersesongen. Det gjennomsnittlige døgnforbruket er høyest i høstsesongen og lavest i vintersesongen. Turister fra det øvrige Europa forbruker mest totalt, men døgnforbruket til ikke-europeiske turister er det klart høyeste. Den gjennomsnittlige størrelsen på reisefølgene til utenlandske ferieturister ligger rundt 3 i alle sesongene. De utenlandske reiser oftest med barn om vinteren, da 39% av de reisefølgene består av barn. Det er en klar tendens til at turistene er mer tilbøyelige til å kjøpe pakkereiser og til å være førstegangsreisende jo lenger reiseavstanden de har. Reisehyppigheten til Norge synker med økt reiseavstand. De utenlandske turistene er mindre tilfreds totalt sett enn norske turister. Hva som i størst grad påvirker turistenes samlede tilfredshet varierer mellom markedene, men overnattingsstedet samt attraksjoner og severdigheter er viktig i alle markedene. UTENLANDSKE TURISTER 5

6 NORSKE TURISTER SAMMENDRAG AKTIVITETER ManfredStromberg.com - visitnorway.com Rapporten avdekker at aktivitetene som de norske ferieturister foretar seg i 2014 varierer etter sesong. Blant de destinasjonsspesifikke aktivitetene er det å oppleve naturen og fjellene de tydeligste vinteraktivitetene. Å oppleve fjordene er derimot en utpreget sommeraktivitet. En aktivitet som er lite påvirket av sesong er å spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer. Ser man på de andre aktivitetene er det er ikke overraskende at alpint/snowboard samt langrenn er mest populært om vinteren. Det samme gjelder at sykling, fisking, konserter/festivaler og fornøyelsesparker er mest populært om sommeren. Utover dette fremgår det at shopping er langt mindre populært om vinteren. Å gå turer over 2 timer er derimot mest populært på den kaldeste delen av året. Turistene planlegger flere aktiviteter på sommeren enn ellers. Generelt sett er natur- og sportsaktiviteter populært året rundt, men spesielt om sommeren. Også kulturaktiviteter planlegges av flere norske turister om sommeren enn om vinteren. Formålet med reisen varierer også etter sesong. På vinteren og sommeren er å slappe av det hyppigst oppgitte formålet med reisen. Om høsten skal de norske turistene i størst grad være sammen med andre. Turister som planlegger å gå på teater, ballett eller operaforestillinger har et markant høyere døgnforbruk enn andre norske turister. De som skal oppleve nattelivet og besøke kunstutstillinger/museer har også et forholdsvis høyt forbruk. De som skal sykle eller fiske har det laveste døgnforbruket blant norske turister. Rapporten avdekker at aktivitetene som de utenlandske ferieturister foretar seg i 2014 varierer etter sesong. Blant de destinasjonsspesifikke aktivitetene er de mest utpregede sommeraktivitetene å oppleve fjordene og besøke historiske bygninger/steder samt nasjonalparker. Fjellene er mindre populære om høsten enn i de to andre sesongene. Å oppleve naturen og spise lokal mat og drikkevarer er populært uansett sesong. De utenlandske turistene planlegger langt flere destinasjonsspesifikke aktiviteter på sommeren enn ellers. Ser man på de andre aktivitetene er det er ikke overraskende at alpint/snowboard samt langrenn er mest populært om vinteren. Det samme gjelder for at sykling og fisking er mest populært om sommeren. I motsetning til de norske turistene, er turer over to timer langt på vei en sommeraktivitet fremfor vinteraktivitet. Det fremgår også at sightseeing og besøk av kunstutstillinger/museer er noe man i mindre grad gjør om vinteren. De utenlandske turistene planlegger flest aktiviteter på sommeren. Generelt sett er aktive naturaktiviteter populært året rundt blant utenlandske turister. Kulturaktiviteter er mest populært på sommeren. Kulturaktivitetene planlegges imidlertid hyppigst på slutten av året. Sportsaktiviteter er relativt upåvirket av sesong. Sommeren og høstens hovedformål er å slappe av. På vinteren er hovedformålet å ha det moro, 29% oppgir at ett av formålene på vinteren er å teste sine grenser, dette er relativt sett en høy andel. Turister som planlegger å kjøre hundeslede eller snøscooter eller å oppleve nordlyset har et langt høyre gjennomsnittlig døgnforbruk enn andre utenlandske turister i Norge. De som skal fiske eller sykle har det laveste døgnforbruket blant utenlandske turister i Norge. 6 UTENLANDSKE TURISTER

7 NORSKE TURISTER SAMMENDRAG FORRETNINGSREISENDE CH - Visitnorway.com De norske forretningsreisende står for 7,5 millioner overnattinger i Det totale forbruket til de norske forretningsresende i 2014 er på 23,7 milliarder kroner. Antall overnattinger er jevnt fordelt mellom høst og vintersesongen, mens det er noe lavere på sommeren. Det totale forbruket er derfor minst på sommeren. Gjennomsnittlig døgnforbruk er imidlertid veldig likt uansett sesong. Norske forretningsreisende som reiser i forbindelse med daglig arbeid har et totalforbruk på kr i snitt. De som reiser i forbindelse med MICE* har et totalforbruk på kr. Dette kommer først og fremst av at de førstnevnte har et noe lenger reiseopphold, men også pga. et høyere døgnforbruk. De norske forretningsreisende som reiser i forbindelse med daglig arbeid er mer tilfredse og har en høyere anbefalingsvilje enn de utenlandske. De er mest fornøyde med overnattingsstedet og minst fornøyde med pris i forhold til kvalitet. Det som påvirker den samlede tilfredsheten i størst grad er overnattingsstedet. De norske forretningsreisende som reiser på MICE reiser er mer tilfredse og har en høyere anbefalingsvilje enn de utenlandske. De er mest fornøyde med overnattingsstedet og minst fornøyde med pris i forhold til kvalitet. Servicenivået og overnattingsstedet er det som i størst grad påvirker den samlede tilfredsheten til de norske forretningsreisende på MICE reiser. De utenlandske forretningsreisende står for 2,8 millioner overnattinger i Det totale forbruket til de utenlandske forretningsreisende i 2014 er på 8,6 milliarder kroner. Antall overnattinger er klart størst på sommeren, følgelig er totalforbruket også størst på denne tiden av året. Det gjennomsnittlige døgnforbruket er imidlertid ganske likt i alle sesongene. Utenlandske forretningsreisende som reiser i forbindelse med daglig arbeid har et totalforbruk på kr i snitt. De som reiser i forbindelse med MICE har et totalforbruk på kr. Dette kommer av at de har et lenger reiseopphold, døgnforbruket er tilnærmet det samme. De utenlandske forretningsreisende som reiser i forbindelse med daglig arbeid er mindre tilfredse og har en lavere anbefalingsvilje enn de norske. De er mest fornøyde med servicenivået og overnattingsstedet og minst fornøyde med pris i forhold til kvalitet. For utenlandske forretningsreisende er servicenivået viktigst for samlet tilfredshet. De utenlandske forretningsreisende på MICE reiser er mindre tilfredse og har en lavere anbefalingsvilje enn de norske. De er mest fornøyde med servicenivået og minst fornøyde med pris i forhold til kvalitet. Det som i størst grad påvirker deres samlede tilfredshet er servicenivå, overnattingssted og attraksjoner og severdigheter. UTENLANDSKE TURISTER *Formålet med reisen er enten kurs eller utdannelse, messedeltagelse, bonus- eller belønningsreise, konferanse eller firmamøte 7

8 NORSKE TURISTER SAMMENDRAG HØSTSESONG Terje Rakke/Nordic Life AS - Visitnorway.com Turistene stod for 7,2 millioner. overnattinger i høstsesongen Det samlede forbruket er på 17,3 milliarder kroner. Den største forbruksposten er overnatting, tett fulgt av øvrig forbruk. De norske turistene står for 5,8 millioner overnattinger i høstsesongen i Det totale forbruket til de norske ferieturistene i høstsesongen er estimert til 13,7 milliarder kroner. Det gjennomsnittlige døgnforbruket er på kr, hvilket er høyere enn for sommer og vintersesongen. De norske ferieturistene har foretatt 3,1 millioner overnattinger. 82% av disse er foretatt på hotell, hvilket er en stor andel relativt sett. Totalforbruket er estimert til 5,4 milliarder kr, mens døgnforbruket for ferieturistene er kr, hvilket er høyere enn for sommer og vintersesongen. Det hyppigst oppgitte formålet med reisen er å være sammen med andre. Andelen som oppgir at de skal gå på restaurant er klart størst på denne tiden av året. De norske turistene på høstsesongen kjennetegnes videre ved at de planlegger færre aktiviteter enn turistene i de to andre sesongene. Det er en klar tendens til at fordelingen av aktive naturturister, kulturturister, sportsturister og skiturister er langt jevnere på høsten enn i andre sesonger. De norske forretningsreisende har foretatt 2,7 millioner overnattinger. Deres estimerte totalforbruk er 8,4 milliarder kroner, døgnforbruket er estimert til kr. De er mest fornøyde med overnattingsstedet og minst fornøyde med pris i forhold til kvalitet. Det som påvirker den samlede tilfredsheten i størst grad er overnattingsstedet. De utenlandske turistene står for 1,4 millioner overnattinger i høstsesongen Det totale forbruket til de utenlandske turistene er estimert til 3,6 milliarder kroner. Det gjennomsnittlige døgnforbruket er på kr, hvilket er høyere enn for sommer og vintersesongen. De utenlandske ferieturistene har foretatt ca overnattinger. 69% av disse er foretatt på hotell, hvilket er en stor andel relativt sett. Totalforbruket er estimert til 1,2 milliarder kr, mens døgnforbruket er kr for ferieturistene, hvilket er litt høyere enn for sommer og vintersesongen. Det hyppigst oppgitte formålet med reisen er å slappe av. De utenlandske ferieturistene på høstsesongen kjennetegnes ved at de i stor grad oppgir at de planlegger å gå på restaurant, spise lokal mat og drikke, samt dra på sightseeing. Det er en klar tendens til at fordelingen av aktive naturturister, kulturturister, sportsturister og skiturister er langt jevnere på høsten enn i andre sesonger. De utenlandske forretningsreisende har foretatt ca overnattinger. Totalforbruket deres er estimert til 2,4 milliarder, døgnforbruket er estimert til kr. 8 UTENLANDSKE TURISTER

9 NØKKELTALL CH - Visitnorway.com

10 FERIEREISENDE FORRETNINGSREISENDE TURISTENE ETTER SESONG VINTERSESONG SOMMERSESONG HØSTSESONG NORSKE TURISTER 5,4 mill. TOTALT ANTALL 8,4 / 10 TILFREDSHET MED REISEN 10,6 mill. TOTALT ANTALL 8,7 / 10 TILFREDSHET MED REISEN 5,8 mill. TOTALT ANTALL 8,6 / 10 TILFREDSHET MED REISEN 11,9 MRD. kr. TOTALT FORBRUK FOR ALLE TURISTER 2210 kr. DØGNFORBRUK FOR ALLE TURISTER 17,5 MRD. kr. TOTALFORBRUK FOR ALLE TURISTER 1645 kr. DØGNFORBRUK FOR ALLE TURISTER 13,7 MRD. kr. TOTALEFORBRUK FOR ALLE TURISTER 2370 kr. DØGNFORBRUK FOR ALLE TURISTER UTENLANDSKE TURISTER 1,6 mill. TOTALT ANTALL 8,2 / 10 TILFREDSHET MED REISEN 4,8 mill. TOTALT ANTALL 8,4 / 10 TILFREDSHET MED REISEN 1,4 mill. TOTALT ANTALL 8,3 / 10 TILFREDSHET MED REISEN 3,6 MRD. kr. TOTALT FORBRUK FOR ALLE TURISTER 2215 kr. DØGNFORBRUK FOR ALLE TURISTER 10,1 MRD. kr. TOTALT FORBRUK FOR ALLE TURISTER 2105 kr. GJENNOMSNITLIG DØGNFORBRUK FOR ALLE TURISTER 3,6 MRD. kr. TOTALT FORBRUK FOR ALLE TURISTER 2530 kr. GJENNOMSNITLIG DØGNFORBRUK FOR ALLE TURISTER 10

11 FERIEREISENDE FORRETNINGSREISENDE KOMMERSIELLE* I NORGE 2014 Antall kommersielle overnattinger i Norge Pilene ved siden av tallet indikerer om det har vært en økning eller nedang i antall overnattinger fra 2013 USA Overnattinger TYSKLAND 1,4 MILL Overnattinger FRANKRIKE Overnattinger SVERIGE 1,0 MILL Overnattinger POLEN Overnattinger DANMARK Overnattinger SPANIA Overnattinger STORBRITANNIA Overnattinger ITALIA Overnattinger *Overnattinger på hotell, camping, hyttegrend og vandrerhjem Kilde: SSBs overnattingsstatistikk NORGE 21,8 MILL Overnattinger NEDERLAND Overnattinger 11

12 FERIEREISENDE FORRETNINGSREISENDE MÅNEDLIG UTVIKLING I UTENLANDSKE Månedlig utvikling i antall overnattinger i de seks største markedene i Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Figuren viser den månedlige utviklingen i antall gjestedøgn i 2014 for de seks største utenlandske markedene. Fra mai til september er Tyskland det klart største markedet etterfulgt av Sverige og Nederland. I vintermånedene, januar og februar er Danmark det største markedet. Antall britiske og amerikanske overnattinger holder seg mer konstant gjennom året. Tyskland Sverige Danmark Storbritannia Nederland USA Kilde: SSBs overnattingsstatistikk 12

13 Milliarder kr. FERIEREISENDE FORRETNINGSREISENDE TURISTENES TOTALFORBRUK ETTER REISETYPE , , Turistene har i 2014 et samlet totalforbruk på 60,5 milliarder kroner. Av disse står forretningsreisende for omtrent 32,4 milliarder kroner, feriereisende for omtrent 22,3 milliarder kroner, mens de feriereisende med pakkereise står for omtrent 5,9 milliarder kroner , Ferie - uten pakkereise Ferie - med pakkereise Forretning Øvrig forbruk Overnatting Transport Pakkereise Den største forbruksposten er overnatting, etterfulgt av øvrig forbruk, transport og pakkereise. Det skal nevnes at turistene er intervjuet ved utvalgte kommersielle overnattingssteder (hotell, campingplasser og hyttegrender). Utregningen av forbruket er altså basert på dem som har benyttet kommersielle overnattinger i løpet av ferien. Overnattinger på f.eks. Hurtigruten, hytte og hos venner/familie inngår ikke i vekten. Det samlede forbruket for alle turistene vil derfor være større enn det som er fremstilt her. Andelen med ikke-kommersielle overnattinger kan variere mellom de forskjellige reisetypene og dermed gi forskjeller i forbruket. 13

14 Milliarder kr. FERIEREISENDE FORRETNINGSREISENDE TURISTENES TOTALFORBRUK ETTER SESONG , ,4 15, Vintersesong Sommersesong Høstsesong Turistene har i 2014 et samlet totalforbruk på 60,5 milliarder kroner. Forbruket er størst i sommersesongen med et estimeret totalforbruk på 27,6 milliarder kroner, forbruket i høstsesongen er nest størst med et forbruk på 17,4 milliarder kroner. I vintersesongen er det samlete forbruket estimert til 15,5 milliarder kroner. Den største forbruksposten om sommeren er øvrig forbruk, mens det er overnattinger som er den største forbruksposten om vinteren og høsten. Øvrig forbruk Overnatting Transport Pakkereise Det skal nevnes at turistene er intervjuet ved utvalgte kommersielle overnattingssteder (hotell, campingplasser og hyttegrender). Utregningen av forbruket er altså basert på dem som har benyttet kommersielle overnattinger i løpet av ferien. Overnattinger på f.eks. Hurtigruten, hytte og hos venner/familie inngår ikke i vekten. Det samlede forbruket for alle turistene vil derfor være større enn det som er fremstilt her. Andelen med ikke-kommersielle overnattinger kan variere mellom sesong og dermed gi forskjeller i forbruket. 14

15 DØGNFORBRUK FERIEREISENDE FORRETNINGSREISENDE NASJONALITETER BLANT TURISTENE Kina Figuren til venstre viser forbruket til ferie- og forretningsreisende pr. døgn og deres gjennomsnittlige totalforbruk for hele reisen fordelt på markeder Russland Sverige Spania Øvrige utenfor Europa Italia USA Australia Øvrige Europa Frankrike Storbritannia Norge Sveits Østerrike Av figuren fremgår det at det er store forskjeller i de reisendes døgn- og totalforbruk. Kineserne har det høyeste døgnforbruket, mens franske turister har det høyeste gjennomsnittlige totalforbruket. Danske, tyske og nederlandske turister har det laveste døgnforbruket, mens svenske reisende har det laveste gjennomsnittlige totalforbruket på reisen Nederland Danmark Tyskland Størrelsen på boblene angir totalvolumet av markedet (samlet antall overnattinger i 2014) TOTALFORBRUK 15

16 2 FERIE TURISTENE I 2014 Håvard Myklebust/visitnorway.com

17 FERIEREISENDE VOLUM VINTERSESONG SOMMERSESONG HØSTSESONG NORSKE TURISTER 2,8 mill. TOTALT ANTALL 8,5 / 10 TILFREDSHET MED FERIEREISEN 8,4 mill. TOTALT ANTALL 8,8 / 10 TILFREDSHET MED FERIEREISEN 3,1 mill. TOTALT ANTALL 8,8 / 10 TILFREDSHET MED FERIEREISEN 3,5 MRD. kr kr. 10,6 MRD. kr kr. 5,4 MRD. kr kr. TOTALT FORBRUK FOR ALLE FERIE- TURISTENE DØGNFORBRUK FOR ALLE FERIE- TURISTENE TOTALT FORBRUK FOR ALLE FERIE- TURISTENE DØGNFORBRUK FOR ALLE FERIE- TURISTENE TOTALE FORBRUK FOR ALLE FERIE- TURISTENE GJENNOMSNITLIG DØGNFORBRUK FOR ALLE FERIE- TURISTENE UTENLANDSKE TURISTER 1,0 mill. TOTALT ANTALL 8,3 / 10 TILFREDSHET MED FERIEREISEN 3,4 mill. TOTALT ANTALL 8,6 / 10 TILFREDSHET MED FERIEREISEN 0,7 mill. TOTALT ANTALL 8,5 / 10 TILFREDSHET MED FERIEREISEN 1,6 MRD. kr kr. 6,0 MRD. kr kr. 1,2 MRD. kr kr. TOTALT FORBRUK FOR ALLE FERIE- TURISTENE DØGNFORBRUK FOR ALLE FERIE- TURISTENE TOTALT FORBRUK FOR ALLE FERIE- TURISTENE DØGNFORBRUK FOR ALLE FERIE- TURISTENE TOTALT FORBRUK FOR ALLE FERIE- TURISTENE DØGNFORBRUK FOR ALLE FERIE- TURISTENE 17

18 FERIEREISENDE VINTERSESONG SOMMERSESONG HØSTSESONG NORSKE TURISTER 2,8 mill. 3,2 8,4 mill. 8,1 3,1 mill. 2,5 TOTALT ANTALL ANTALL TOTALT ANTALL ANTALL TOTALT ANTALL ANTALL 11% OVERNATTER IKKE- KOMMERSIELT 65% OVERNATTER PÅ HOTELL 19% OVERNATTER IKKE- KOMMERSIELT 42% OVERNATTER PÅ HOTELL 10% OVERNATTER IKKE- KOMMERSIELT 82% OVERNATTER PÅ HOTELL UTENLANDSKE TURISTER 1,0 mill. 6,6 3,4 mill. 10,4 0,7 mill. 5,7 TOTALT ANTALL ANTALL TOTALT ANTALL ANTALL TOTALT ANTALL ANTALL 13% 52% 26% 54% 15% 69% OVERNATTER IKKE- KOMMERSIELT OVERNATTER PÅ HOTELL OVERNATTER IKKE- KOMMERSIELT OVERNATTER PÅ HOTELL OVERNATTER IKKE- KOMMERSIELT OVERNATTER PÅ HOTELL *I ikke-kommersielle overnattinger inngår overnattinger som ikke blir registrert i SSB s overnattingsstatistikk. Dette kan f.eks. være overnattinger på Hurtigruten, hytte og hos venner/familie. 18

19 FERIEREISENDE DE REISENDE VINTERSESONG SOMMERSESONG HØSTSESONG NORSKE TURISTER 3,4 STØRRELSE PÅ REISEFØLGE 40% ANDEL AV REISEFØLGER MED BARN 2,9 STØRRELSE PÅ REISEFØLGE 43% ANDEL AV REISEFØLGER MED BARN 2,8 STØRRELSE PÅ REISEFØLGE 23% ANDEL AV REISEFØLGER MED BARN 72% ANDEL SOM REISER MED BIL I NORGE 0% ANDEL SOM HAR BESØKT 3 ELLER FLERE REGIONER 66% ANDEL SOM REISER MED BIL I NORGE 7% ANDEL SOM HAR BESØKT 3 ELLER FLERE REGIONER 59% ANDEL SOM REISER MED BIL I NORGE 1% ANDEL SOM HAR BESØKT 3 ELLER FLERE REGIONER UTENLANDSKE TURISTER 2,8 STØRRELSE PÅ REISEFØLGE 39% ANDEL AV REISEFØLGER MED BARN 3,1 STØRRELSE PÅ REISEFØLGE 22% ANDEL AV REISEFØLGER MED BARN 3,0 STØRRELSE PÅ REISEFØLGE 21% ANDEL AV REISEFØLGER MED BARN 67% ANDEL SOM REISER MED BIL I NORGE 3% ANDEL SOM HAR BESØKT 3 ELLER FLERE REGIONER 38% ANDEL SOM REISER MED BIL I NORGE 37% ANDEL SOM HAR BESØKT 3 ELLER FLERE REGIONER 46% ANDEL SOM REISER MED BIL I NORGE 8% ANDEL SOM HAR BESØKT 3 ELLER FLERE REGIONER 19

20 FERIEREISENDE FORBRUK VINTERSESONG SOMMERSESONG HØSTSESONG NORSKE TURISTER kr kr kr kr kr kr. DØGNFORBRUK PR. PERSON DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE DØGNFORBRUK PR. PERSON DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE DØGNFORBRUK PR. PERSON DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE kr kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE kr kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE kr kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE UTENLANDSKE TURISTER kr kr kr kr kr kr. TOTALT FORBRUK FOR ALLE FERIE- TURISTER DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE DØGNFORBRUK PR. PERSON DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE DØGNFORBRUK PR. PERSON DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE kr kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE kr kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE kr kr. TOTALFORBRUK PR. PERSON TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE 20

21 FERIEREISENDE REISEFØLGETS STØRRELSE OG SAMMENSETTING Figuren viser sentrale kjennetegn ved reisefølgene i de ulike markedene. Turister fra det øvrige Skandinavia har de største reisefølgene med 3,7 personer i gjennomsnitt. Skandinavene reiser oftest med barn, mens reisefølgene til de øvrige europeiske og ikke-europeiske landene oftest består av 2 personer. Det er f.eks 47 % av reisefølgene til de øvrige europeiske turister som består av to personer. NORGE ØVRIGE SKANDINAVIA ØVRIGE EUROPA IKKE-EUROPEISKE 3,0 REISEFØLGE 3,7 REISEFØLGE 2,9 REISEFØLGE 3,2 REISEFØLGE 38 % REISER MED BARN 44 % REISER MED BARN 20 % REISER MED BARN 8 % REISER MED BARN 23 % AV REISEFØLGENE BESTÅR AV 1 PERSON/PERSONER SOM KUN BETALER FOR SEG SELV 17 % AV REISEFØLGENE BESTÅR AV 1 PERSON/PERSONER SOM KUN BETALER FOR SEG SELV 20 % AV REISEFØLGENE BESTÅR AV 1 PERSON/PERSONER SOM KUN BETALER FOR SEG SELV 40 % AV REISEFØLGENE BESTÅR AV 1 PERSON/PERSONER SOM KUN BETALER FOR SEG SELV 33 % AV REISEFØLGENE BESTÅR AV 2 PERSONER 27 % AV REISEFØLGENE BESTÅR AV 2 PERSONER 47 % AV REISEFØLGENE BESTÅR AV 2 PERSONER 42 % AV REISEFØLGENE BESTÅR AV 2 PERSONER 7 % AV REISFØLGENE BESTÅR AV MINST 3 PERSONER 12 % AV REISFØLGENE BESTÅR AV MINST 3 PERSONER 13 % AV REISFØLGENE BESTÅR AV MINST 3 PERSONER 11 % AV REISFØLGENE BESTÅR AV MINST 3 PERSONER *Reisefølge forstås som alle personer du betaler for eller personer som betaler for deg på denne reisen 21

22 FERIEREISENDE PÅ FERIEREISEN Figuren viser gjennomsnittlig antall overnattinger, andelen turister som er på kortferier, og fordelingen av overnattingstyper i utvalgte markeder. Turister fra det øvrige Europa har flest overnattinger i snitt, hvilket henger sammen med at de har den laveste andelen turister på kortferier. Det fremgår at en meget stor andel av turistene har overnattet på hotell. Det er f.eks. 89% av de ikke-europeiske turistene som overnatter på hotell. NORGE ØVRIGE SKANDINAVIA ØVRIGE EUROPA IKKE-EUROPEISKE 5,6 6,1 10,4 8,7 ANTALL ANTALL ANTALL ANTALL 22 % ER PÅ KORTFERIER 28 % ER PÅ KORTFERIER 11 % ER PÅ KORTFERIER 13 % ER PÅ KORTFERIER 54 % OVERNATTER PÅ HOTELL 44 % OVERNATTER PÅ HOTELL 56 % OVERNATTER PÅ HOTELL 89 % OVERNATTER PÅ HOTELL 45 % OVERNATTER PÅ CAMPINGSPLASS ELLER VANDRERHJEM 53 % OVERNATTER PÅ CAMPINGSPLASS ELLER VANDRERHJEM 48 % OVERNATTER PÅ CAMPINGSPLASS ELLER VANDRERHJEM 20 % OVERNATTER PÅ ELLER VANDRERHJEM CAMPINGSPLASS 16 % HAR IKKE- KOMMERSIELLE 14 % HAR IKKE- KOMMERSIELLE 25 % HAR IKKE- KOMMERSIELLE 18 % HAR IKKE- KOMMERSIELLE *I ikke-kommersielle overnattinger inngår overnattinger som ikke blir registrert i SSB s overnattingsstatistikk. Dette kan f.eks. være overnattinger på Hurtigruten, hytte og hos venner/familie. **Kortferier er definert som ferier mellom 1-3 overnattinger. 22

23 FERIEREISENDE TRANSPORTMIDLER PÅ REISEN I NORGE Figuren viser hvordan turister i de forskjellige markedene tar seg rundt i Norge. Turistene har blitt spurt om hvilket transportmiddel de primært benytter seg av. Bilen er det mest populære fremkomstmiddelet for alle Europeere. Det er f.eks. 57% av turistene fra det øvrige Europa som bruker bilen til å reise rundt i Norge. Turister som ikke er fra Europa foretrekker tog og buss, denne turistgruppen har også den høyeste andelen som benytter fly på reisen i Norge. NORGE ØVRIGE SKANDINAVIA ØVRIGE EUROPA IKKE-EUROPEISKE 11 % FLYR 3 % FLYR 6 % FLYR 13 % FLYR 1 % BENYTTER FERGE 2 % BENYTTER FERGE 6 % BENYTTER FERGE 6 % BENYTTER FERGE 79 % 76 % 57 % 21 % KJØRER BIL KJØRER BIL KJØRER BIL KJØRER BIL 8 % TAR TOG ELLER BUSS 14 % TAR TOG ELLER BUSS 24 % TAR TOG ELLER BUSS 50 % TAR TOG ELLER BUSS 23

24 FERIEREISENDE KARAKTERISTIKKER VED DE REISENDE Figuren gir en oversikt over sentrale kjennetegn ved de reisende i de ulike markedene. Det er litt flere menn enn kvinner blant de utenlandske turistene, mens kjønnsfordelingen er jevn blant de norske. Størsteparten av turistene er mellom 35 og 64 år. Turister som ikke er fra Skandinavia er oftere yngre enn 35 år enn turistene fra Skandinavia. NORGE ØVRIGE SKANDINAVIA ØVRIGE EUROPA IKKE-EUROPEISKE 51%/49% ER KVINNER / MENN 42%/58% ER KVINNER / MENN 45%/55% ER KVINNER / MENN 43%/57% ER KVINNER / MENN 47,5 år ALDER 48,2 år ALDER 48,2 år ALDER 45,9 år ALDER 18 % ER UNDER 35 ÅR 16 % ER UNDER 35 ÅR 24 % ER UNDER 35 ÅR 31 % ER UNDER 35 ÅR 67 % ER MELLOM 35 OG 64 ÅR 67 % ER MELLOM 35 OG 64 ÅR 61 % ER MELLOM 35 OG 64 ÅR 53 % ER MELLOM 35 OG 64 ÅR 15 % ER 65 ÅR ELLER OVER 17 % ER 65 ÅR ELLER OVER 15 % ER 65 ÅR ELLER OVER 16 % ER 65 ÅR ELLER OVER 24

25 FERIEREISENDE KARAKTERISTIKKER VED REISEN Figuren gir en oversikt over sentrale kjennetegn ved reisen til turistene i de forskjellige markedene. Jo lenger unna Norge turistene reiser fra, jo mer tilbøyelige er de til å kjøpe pakkereiser og være førstegangsreisende. F.eks. reiser 33% av ikke- Europeiske turister med pakkereise. Reiseavstand påvirker også reisehyppigheten til Norge ved at turistene reiser sjeldnere til Norge jo lenger unna de reiser fra. Øvrige europeiske turister booker reisen sin tidligst før avreise, mens norske turister booker reisen senest. NORGE ØVRIGE SKANDINAVIA ØVRIGE EUROPA IKKE-EUROPEISKE 11 % REISER MED PAKKEREISE 23 % REISER MED PAKKEREISE 25 % REISER MED PAKKEREISE 33 % REISER MED PAKKEREISE 97 % REISER I NORGE MINST HVERT TREDJE ÅR 62 % REISER TIL NORGE MINST HVERT TREDJE ÅR 35 % REISER TIL NORGE MINST HVERT TREDJE ÅR 14 % REISER TIL NORGE MINST HVERT TREDJE ÅR 75 ANTALL DAGER MAN BOOKER REISEN FØR DEN FORETAS 91 ANTALL DAGER MAN BOOKER REISEN FØR DEN FORETAS 122 ANTALL DAGER MAN BOOKER REISEN FØR DEN FORETAS 109 ANTALL DAGER MAN BOOKER REISEN FØR DEN FORETAS 13 % FØRSTEGANGS- REISENDE 50 % FØRSTEGANGS- REISENDE 68 % FØRSTEGANGS- REISENDE 25

26 FERIEREISENDE MOBILITET BLANT DE REISENDE Tallene i figuren indikerer hvor mobile turistene er. De mest mobile turistene kommer fra det øvrige Europa. De besøker 2,2 regioner i gjennomsnitt, og hele 35 % av turistene besøker 3 eller flere regioner. Norske, danske og svenske turister er de minst mobile. Her besøker 86 % kun én region på reisen. Oslo er den mest populære regionen blant de ikke-europeiske turistene, men er tett fulgt av Vestlandet. NORGE ØVRIGE SKANDINAVIA ØVRIGE EUROPA IKKE-EUROPEISKE 1,2 1,2 2,2 1,9 ANTALL BESØKTE REGIONER ANTALL BESØKTE REGIONER ANTALL BESØKTE REGIONER ANTALL BESØKTE REGIONER 86 % BESØKER ÉN REGION 86 % BESØKER ÉN REGION 44 % BESØKER ÉN REGION 44 % BESØKER ÉN REGION 4% 5% 35 % 27 % BESØKER MINST TRE REGIONER BESØKER MINST TRE REGIONER BESØKER MINST TRE REGIONER BESØKER MINST TRE REGIONER Østlandet Østlandet Vestlandet Oslo MEST POPULÆRE REGION MEST POPULÆRE REGION MEST POPULÆRE REGION MEST POPULÆRE REGION 26

27 FERIEREISENDE FORBRUK Figuren gir en oversikt over forbruket til turistene fra de forskjellige markedene. Norske turister står for det klart høyeste totale forbruket med 19,4 mrd. kr i Det er imidlertid slik at ikke-europeiske turister har det klart største forbruksnivået, når forbruket brytes ned på døgnforbruk og totalforbruk pr. person og reisefølge. Det er en sterk tendens til at forbruksnivået øker etter hvor langt turistene har reist for å komme til Norge. NORGE ØVRIGE SKANDINAVIA ØVRIGE EUROPA IKKE-EUROPEISKE 19,4 mrd. kr TOTALT FORBRUK FOR ALLE REISENDE 1,6 mrd. kr TOTALT FORBRUK FOR ALLE REISENDE 5,9 mrd. kr TOTALT FORBRUK FOR ALLE REISENDE 1,2 mrd. kr TOTALT FORBRUK FOR ALLE REISENDE kr DØGNFORBRUK PR. PERSON kr DØGNFORBRUK PR. PERSON kr DØGNFORBRUK PR. PERSON kr DØGNFORBRUK PR. PERSON kr DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE kr DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE kr DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE kr DØGNFORBRUK PR. REISEFØLGE kr TOTALFORBRUK PR. PERSON kr TOTALFORBRUK PR. PERSON kr TOTALFORBRUK PR. PERSON kr TOTALFORBRUK PR. PERSON kr kr kr kr TOTALFORBRUK PR. REISEFØLGE TOTAL- FORBRUK PR. REISEFØLGE TOTAL- FORBRUK PR. REISEFØLGE TOTAL- FORBRUK PR. REISEFØLGE 27

28 FORRETNINGSEISENDE FERIEREISENDE HVA PÅVIRKER DEN SAMLEDE TILFREDSHETEN TIL NORSKE OG ØVRIGE SKANDINAVISKE TURISTER? Betydningen av de ulike tilfredshetsvariablene Hva påvirker tilfredsheten? Tilfredshet På denne siden ser vi nærmere på tilfredshetsvariablene og betydningen deres for den samlede tilfredsheten. Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Figuren til høyre viser hvor tilfredse de norske og de øvrige skandinaviske turistene er med disse tilfredshetsfaktorene. De norske turistene er mer litt tilfredse og anbefalingsvillige enn øvrige skandinaviske turister. Norske turister er mest fornøyde med overnattingsstedet og minst fornøyde med utbredelsen av gratis WIFI. De øvrige skandinaviske turistene er mest fornøyde med aktivitetsmuligheter, samt attraksjoner og severdigheter. De er minst fornøyde med pris i forhold til kvalitet. Overnattingsstedet, aktivitetsmulighetene og attraksjoner og severdigheter påvirker nordmenns samlede tilfredshet i størst grad. De viktigste faktorene for øvrige skandinaviske turister er restauranter og pris & kvalitet. 8,7/8,6 8,5/8,4 TILFREDSHET ALT I ALT 16%/14% Overnattingsstedet 13%/14% Attraksjoner 14%/16% Restauranter 13%/11% Servicenivået NORSKE TURISTER ANBEFALING 10%/10% Informasjon 14%/14% Aktivitetsmuligheter 12%/15% Pris & kvalitet 7%/6% WIFI ØVRIGE SKANDINAVISKE TURISTER Overnattingsstedet Aktivitetsmuligheter Attraksjoner og severdigheter Servicenivået Informasjon og skilting Restauranter WIFI Pris/kvalitet

29 FORRETNINGSEISENDE FERIEREISENDE HVA PÅVIRKER DEN SAMLEDE TILFREDSHETEN TIL TURISTER FRA RESTEN AV VERDEN OG ØVRIGE EUROPA? Betydningen av de ulike tilfredshetsvariablene Hva påvirker tilfredsheten? Tilfredshet På denne siden ser vi nærmere på tilfredshetsvariablene og betydningen deres for den samlede tilfredsheten. Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Figuren til høyre viser hvor tilfredse turistene fra resten av verden og turistene fra det øvrige Europa er med disse tilfredshetsfaktorene. Turister fra resten av verden og det øvrige Europa skiller seg i liten grad fra hverandre langs tilfredshetsvariablene. Begge grupper er godt tilfredse og har en høy anbefalingsvilje. Begge gruppene er mest fornøyde med attraksjoner og severdigheter og minst fornøyde med pris i forhold til kvalitet. Servicenivået, overnattingsstedet samt attraksjoner og severdigheter påvirker den samlede tilfredsheten til øvrige europeiske turister i størst grad. For turister fra resten av verden gjelder dette servicenivået og attraksjoner. 8,5/8,3 8,5/8,2 TILFREDSHET ALT I ALT 16%/14% Overnattingsstedet 16%/15% Attraksjoner 9%/14% Restauranter 17%/15% Servicenivået ANBEFALING 13%/13% Informasjon 15%/13% Aktivitetsmuligheter 9%/8% Pris & kvalitet 5%/9% WIFI Attraksjoner og severdigheter Servicenivået Aktivitetsmuligheter Overnattingsstedet Informasjon og skilting WIFI Restauranter Pris/kvalitet ØVRIGE EUROPEISKE TURISTER IKKE-EUROPEISKE TURISTER 29

30 AKTIVITETER 3 I FERIEN ManfredStromberg.com - visitnorway.com

31 FERIEREISENDE DE FEM MEST POPULÆRE AKTIVITETENE PER SESONG VINTERSESONG SOMMERSESONG HØSTSESONG NORSKE TURISTER 73% SLAPPE AV 69% OPPLEVE NATUREN 66% 57% SLAPPE AV VÆRE SAMMEN MED ANDRE 55% VÆRE SAMMEN MED ANDRE 53% SLAPPE AV 55% HA DET MORO 47% VÆRE SAMMEN MED ANDRE 53% OPPLEVE NATUREN 50% HA DET MORO 47% GÅ PÅ RESTAURANT 44% HA DET MORO 45% GÅ TURER PÅ OVER 2 TIMER 46% SHOPPE 39% SHOPPE UTENLANDSKE TURISTER 55% KJØRE ALPINT ELLER STÅ PÅ SNOWBOARD 54% HA DET MORO 82% 68% OPPLEVE NATUREN OPPLEVE FJORDENE 48% 42% SLAPPE AV OPPLEVE NATUREN 50% SLAPPE AV 35% GÅ PÅ RESTAURANT 45% OPPLEVE NATUREN 64% SLAPPE AV 53% SPISE OG DRIKKE LOKALT 63% BESØKE HISTORISKE BYGNINGER OG STEDER 42% GÅ PÅ RESTAURANT 40% SIGHTSEEING 41% SPISE OG DRIKKE LOKALT 31

32 FERIEREISENDE NORSKE HVILKE DESTINASJONSSPESIFIKKE AKTIVITETER FORETAR DE NORSKE TURISTENE SEG? AKTIVITETER PÅ FERIEN Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Oppleve naturen Besøke historiske bygninger / steder 8% 13% 33% 34% 55% 53% 66% 72% 88% ANTALL DESTINASJONSSPESIFIKKE AKTIVITETER 1,7 1,8 1,7 Oppleve nattelivet Oppleve fjellene Oppleve fjordene 11% 9% 29% 22% 16% 1% 19% 2% 43% SESONGAVHENGIGE AKTIVITETER Å oppleve naturen og fjellene er noe turistene først og fremst gjør på vinteren og i minst grad på høsten. Å oppleve fjordene er en utpreget sommeraktivitet. Oppleve lokal kultur og levemåte Oppleve lokal historie og legender 6% 11% 6% 6% 11% 3% POPULÆRE AKTIVITETER ÅRET RUNDT Å spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer er en aktivitet som er populær året rundt Oppleve tradisjoner og nasjonale fester 2% 5% 2% Besøke nasjonalparker Oppleve nordlyset 1% 6% 1% 2% 2% 1% VINTERSESONG SOMMERSESONG HØSTSESONG 32

33 FERIEREISENDE NORSKE HVILKE AKTIVITETER FORETAR DE NORSKE TURISTENE SEG PÅ REISEN I NORGE? AKTIVITETER PÅ FERIEN Gå på restaurant Shoppe Gå turer på over 2 timer Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) Kjøre alpint /stå på snowboard Gå langrenn Gå på konserter/ festivaler Sykle Sightseeing Besøke fornøyelsesparker Besøke kunstutstillinger /museer Fiske i saltvann Være med på idrettsarrangement Fiske i ferskvann Gå toppturer Padle kajakk/ kano Gå på teater, ballett eller operaforestillinger Delta på skiskole Kjøre snøscooter Kjøre hundeslede 43% 47% 15% 52% 47% 47% 27% 10% 28% 19% 21% 39% 2% 19% 44% 0% 9% 6% 24% 16% 6% 27% 2% 8% 19% 6% 2% 26% 2% 2% 12% 6% 1% 18% 1% 4% 6% 8% 1% 15% 1% 4% 7% 3% 1% 7% 2% 1% 1% 5% VINTERSESONG 4% 3% SOMMERSESONG 1% HØSTSESONG 2% 1% 57% ANTALL AKTIVITETER 2,5 2,8 2,2 SESONGAVHENGIGE AKTIVITETER Det er ikke overraskende at alpint/snowboard samt langrenn er mest populært om vinteren. Det samme gjelder at sykling, fisking, konserter/festivaler og fornøyelsesparker er mest populært om sommeren. Utover dette fremgår det at shopping er langt mindre populært om vinteren. Å gå turer over 2 timer er derimot mest populært på den kaldeste delen av året. Turistene planlegger flest aktiviteter på sommeren. POPULÆRE AKTIVITETER ÅRET RUNDT Å gå på restaurant er populært året rundt. 33

34 FERIEREISENDE NORSKE HVILKET FORMÅL MED REISEN I NORGE HAR DE NORSKE TURISTENE? AKTIVITETER PÅ FERIEN Slappe av Være sammen med andre Ha det moro 83% 77% 66% 54% 67% 69% 63% 58% 54% På denne siden ser vi nærmere på hva formålet med reisen i Norge er. På vinteren er hovedformålet å slappe av. Samtidig oppgir over halvparten at de vil ha det moro og være sammen med andre. Sommerens hovedformål er også å slappe av. Å være sammen med andre er også hyppig oppgitt. Å ha det moro er det tredje mest populær formålet med reisen. På høsten er hovedformålet å være sammen med andre, tett fulgt av å slappe av. Å ha det moro oppgis ikke like hyppig, men over halvparten har dette som ett av formålene med reisen. Å teste grensene er klart mindre populært enn de andre formålene, uansett sesong. Det bør legges merke til at de øverste formålene er tydelig sesongbetonte. Teste mine grenser 5% 9% 13% VINTERSESONG SOMMERSESONG HØSTSESONG 34

35 FERIEREISENDE NORSKE AKTIVITETER OG FORBRUK AKTIVITETER PÅ FERIEN Figuren viser forskjeller i døgnforbruket for de norske turistene, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. Turister som planlegger å gå på teater, ballett eller operaforestillinger har et markant høyere døgnforbruk enn andre norske turister. De som skal oppleve nattelivet og besøke kunstutstillinger/museer har også et forholdsvis høyt forbruk. De som skal sykle eller fiske har det laveste døgnforbruket blant norske turister. Gå på teater, ballett eller operaforestillinger (n=77) Oppleve nattelivet (n=310) Besøke kunstutstillinger /museer (n=367) Være med på idrettsarrangement (n=155) Gå på restaurant (n=1558) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=1337) Shoppe (n=1194) Besøke historiske bygninger / steder (n=696) Gå på konserter/ festivaler (n=459) Teste mine grenser (n=184) Oppleve fjordene (n=433) Oppleve nordlyset (n=94) Være sammen med andre (n=1673) Oppleve fjellene (n=728) Oppleve lokal historie og legender (n=238) Slappe av (n=1946) Ha det moro (n=1534) Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) (n=622) Oppleve tradisjoner og nasjonale fester (n=113) Gå toppturer (n=193) Kjøre alpint /stå på snowboard (n=296) Gå turer på over 2 timer (n=711) Oppleve lokal kultur og levemåte (n=289) Oppleve naturen (n=1470) Besøke nasjonalparker (n=130) Gå langrenn (n=255) Sightseeing (n=374) Padle kajakk/ kano (n=94) Besøke fornøyelsesparker (n=371) Fiske i ferskvann (n=179) Fiske i saltvann (n=270) Sykle (n=276) -2% -2% -3% -4% -6% -8% -9% -9% -10% -11% -12% -13% -14% -14% -17% -17% -17% -20% -23% -30% -33% -36% 18% 18% 13% 10% 8% 8% 5% 2% 1% 39% *Det vises kun aktiviteter med minst 50 respondenter kr. NORSKE TURISTER 35

36 FERIEREISENDE UTENLANDSKE HVILKE DESTINASJONSSPESIFIKKE AKTIVITETER FORETAR DE UTENLANDSKE TURISTENE SEG? AKTIVITETER PÅ FERIEN Oppleve naturen 62% 76% 87% ANTALL AKTIVITETER Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Besøke historiske bygninger / steder 26% 52% 56% 59% 66% 49% 2,0 4,2 3,3 Oppleve fjellene Oppleve fjordene Oppleve lokal kultur og levemåte Besøke nasjonalparker 30% 18% 31% 27% 28% 24% 10% 34% 13% 52% 54% 72% SESONGAVHENGIGE AKTIVITETER Å oppleve fjordene og besøke historiske bygninger/steder samt nasjonalparker er noe turistene først og fremst gjør på sommeren. Fjellene er mindre populære om høsten enn i de to andre sesongene. De utenlandske turistene planlegger langt flere aktiviteter på sommeren enn ellers. Oppleve nordlyset Oppleve lokal historie og legender 6% 9% 28% 22% 23% 17% POPULÆRE AKTIVITETER ÅRET RUNDT Å oppleve naturen og spise lokal mat og drikkevarer er populært uansett sesong. Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Oppleve nattelivet 16% 10% 8% 16% 6% 13% VINTERSESONG SOMMERSESONG HØSTSESONG 36

37 FERIEREISENDE UTENLANDSKE HVILKE AKTIVITETER FORETAR DE UTENLANDSKE TURISTENE SEG PÅ REISEN I NORGE? AKTIVITETER PÅ FERIEN Gå på restaurant Sightseeing Gå turer på over 2 timer Shoppe Besøke kunstutstillinger /museer Kjøre alpint /stå på snowboard Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) Gå langrenn Gå på konserter/ festivaler Gå toppturer Fiske i saltvann Delta på skiskole Være med på idrettsarrangement Sykle Kjøre hundeslede Gå på teater, ballett eller operaforestillinger Fiske i ferskvann Padle kajakk/ kano Kjøre snøscooter Besøke fornøyelsesparker 37% 12% 17% 30% 22% 36% 30% 11% 38% 37% 19% 24% 21% 20% 27% 4% 2% 8% 13% 4% 13% 4% 2% 18% 13% 6% 8% 3% 5% 15% 1% 6% 5% 1% 2% 8% 1% 9% VINTERSESONG 9% SOMMERSESONG 4% 4% HØSTSESONG 1% 5% 1% 44% 45% 43% 51% 56% 58% ANTALL AKTIVITETER 2,4 3,1 2,8 SESONGAVHENGIGE AKTIVITETER Det er ikke overraskende at alpint/snowboard samt langrenn er mest populært om vinteren. Det samme gjelder for at sykling og fisking er mest populært om sommeren. I motsetning til de norske turistene er turer over to timer langt på vei en sommeraktivitet fremfor vinteraktivitet. Det fremgår også at sightseeing og besøk av kunstutstillinger/museer er noe man i mindre grad gjør om vinteren. POPULÆRE AKTIVITETER ÅRET RUNDT Å gå på restaurant er populært uansett sesong. Sportsaktiviteter er upåvirket av sesong og relativt populært. Type sportsaktivitet kan dog variere mellom sesongene. 37

38 FERIEREISENDE UTENLANDSKE HVILKET FORMÅL MED REISEN TIL NORGE HAR DE UTENLANDSKE TURISTENE? AKTIVITETER PÅ FERIEN Slappe av Ha det moro Være sammen med andre Teste mine grenser 10% 35% 30% 42% 29% 73% 83% 68% 78% 59% 53% VINTERSESONG På denne siden ser vi nærmere på hva formålet med reisen til Norge er. På vinteren er hovedformålet å ha det moro, tett fulgt av å slappe av. Å være sammen med andre er det tredje mest populære formålet. 29% oppgir at ett av formålene er å teste sine grenser, dette er relativt sett en høy andel. Sommerens hovedformål er å slappe av. Over halvparten oppgir at å ha det moro er ett av formålene. Å være sammen med andre er mindre populært på sommeren enn i de to andre sesongene. På høsten er hovedformålet å slappe av. Å ha det moro oppgis av over halvparten. Det er flere som oppgir at det å være sammen med andre er ett av formålene med reisen på høsten i de to andre sesongene. Å teste grensene er mindre populært enn de andre formålene, uansett sesong. Det bør legges merke til at formålene med reisen varierer relativt mye etter sesong. 5% SOMMERSESONG HØSTSESONG 38

39 FERIEREISENDE UTENLANDSKE AKTIVITETER OG FORBRUK AKTIVITETER PÅ FERIEN Figuren viser forskjeller i døgnforbruket for de utenlandske turistene i Norge, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. Turister som planlegger å kjøre hundeslede, snøscooter eller å oppleve nordlyset har et langt høyre gjennomsnittlig døgnforbruk enn andre utenlandske turister i Norge. Det høye forbruket blant turister som skal kjøre hundeslede drives særlig av britiske og australske turister. Mange av disse planlegger også å kjøre snøscooter og oppleve nordlyset. De som skal fiske eller sykle har det laveste døgnforbruket blant utenlandske turister i Norge. Kjøre hundeslede (n=136) Kjøre snøscooter (n=65) Oppleve nordlyset (n=469) Oppleve lokal historie og legender (n=750) Gå på teater, ballett eller operaforestillinger (n=65) Shoppe (n=1112) Gå på restaurant (n=1465) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=1924) Besøke fornøyelsesparker (n=94) Oppleve nattelivet (n=208) Oppleve tradisjoner og nasjonale fester (n=339) Oppleve lokal kultur og levemåte (n=936) Sightseeing (n=1525) Gå på konserter/ festivaler (n=215) Besøke kunstutstillinger /museer (n=1144) Besøke historiske bygninger / steder (n=2009) Besøke nasjonalparker (n=901) Være med på idrettsarrangement (n=66) Oppleve fjordene (n=2029) Oppleve naturen (n=2575) Oppleve fjellene (n=1597) Ha det moro (n=1472) Gå turer på over 2 timer (n=1439) Gå toppturer (n=400) Være sammen med andre (n=773) Slappe av (n=1865) Fiske i ferskvann (n=133) Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc) (n=598) Gå langrenn (n=66) Padle kajakk/ kano (n=195) Teste mine grenser (n=224) Kjøre alpint /stå på snowboard (n=120) Sykle (n=282) Fiske i saltvann (n=248) -4% -6% -7% -9% -9% -11% -11% -12% -12% -14% -18% -20% -22% -29% -30% -36% -40% 19% 18% 16% 14% 13% 12% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 7% 7% 43% 63% 105% *Det vises kun aktiviteter med minst 50 respondenter 1730 kr. UTENLANDSKE TURISTER 39

40 FERIEREISENDE DEFINISJON AV MÅLGRUPPER De påfølgende sidene går i dybden på fire forskjellige målgrupper. Gruppene er ikke gjensidig utelukkende, det er derfor mulig å tilhøre mer enn én målgruppe. Man kan altså f.eks. både være kultur- og sportsturist. KULTURTURISTER AKTIVE NATURTURISTER SPORTSTURISTER SKITURISTER Kulturturister er defineret som de turistene som har gjennomført minst to av følgende aktiviteter i løpet av ferien i Norge: Oppleve lokal historie og legender Oppleve lokal kultur og levemåte Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Besøke kunstutstillinger/museer Aktive naturturister er definert som de turistene som har gjennomført én eller flere av følgende aktiviteter i løpet av ferien i Norge: Gå turer over 2 timer Gå toppturer Teste sine grenser Besøke nasjonalparker Sportsturister er definert som de turistene som har gjennomført én eller flere av følgende aktiviteter på reisen i Norge: Sykle Padle Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding, etc.) Skiturister er definert ved at de enten: Har angitt Skiferie som hovedformål med reisen Har angitt Kjøre alpint/stå på snowboard, Gå langrenn eller Delta på skiskole som planlagte aktiviteter Har blitt intervjuet på et skisted Besøke historiske bygninger/steder For mer informasjon om kulturturister henvises det til målgrupperapporten Kulturturistene i Norge om sommersesongen For mer informasjon om aktive naturturister henvises det til målgrupperapporten Aktive turister i Norge om sommersesongen For mer informasjon om sportsturistene henvises det til målgrupperapporten Aktive turister i Norge om sommersesongen For mer informasjon om skituristene henvises det til målgrupperapporten Turisterundersøgelsen Vintersesongen

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

AKTIVE TURISTER I NORGE

AKTIVE TURISTER I NORGE AKTIVE TURISTER I NORGE Yngve Ask - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - SKITURISTENE Per Eriksson - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Kristin Folsland Olsen - Visitnorway.com 1 INNHOLD

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

SØREUROPEISKE FERIEREISENDE I SOMMERSESONGEN

SØREUROPEISKE FERIEREISENDE I SOMMERSESONGEN SØREUROPEISKE FERIEREISENDE I SOMMERSESONGEN INNOVASJON NORGE 2013-2016 Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com CH /Visitnorway.com 1 INNHOLD Mattias Fredriksson Photography

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2015

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - NØKKELTALL Mattias Fredriksson/visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com CH - visitnorway.com 1 INNHOLD CH - visitnorway.com

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 BAKGRUNNSRAPPORT. Alex Conu/Visitnorway.com. Johan Wildhagen - Visitnorway.

TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 BAKGRUNNSRAPPORT. Alex Conu/Visitnorway.com. Johan Wildhagen - Visitnorway. TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 Alex Conu/Visitnorway.com BAKGRUNNSRAPPORT Johan Wildhagen - Visitnorway.com Alex Conu/Visitnorway.com media-army.de/www.visitnorway.com Terje Rakke/Nordic

Detaljer

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE 1 Innhold 1 Leseveiledning Side 4 2 Sammendrag Side 5 3 Turistene i Norge vintersesongen 2014 Side 9 4 Turistene

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - NORD-NORGE TURISTENE Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com CH - visitnorway.com 1

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - NØKKELTALL Gaute Bruvik - visitnorway.com Håvard Myklebust - Visitnorway.com CH - visitnorway.com 1 INNHOLD CH - visitnorway.com

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 HOVEDRAPPORT - NORD-NORGE TURISTENE Alex Conu/Visitnorway.com media-army.de/www.visitnorway.com chelsea.furlani/foap/visitnorway.com 1 INNHOLD

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 HOVEDRAPPORT - NØKKELTALL Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - visitnorway.com 1 INNHOLD CH - visitnorway.com 1 INNLEDNING

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2016

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2016 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2016 HOVEDRAPPORT - NØKKELTALL dave_kovac/foap/visitnorway.com Ian Brodie/visitrjukan.com cabday/foap/visitnorway.com 1 INNHOLD maros.kajco.vais/foap/visitnorway.com

Detaljer

Tyske feriereisende i Norge

Tyske feriereisende i Norge Tyske feriereisende i Norge Sommersesongen 2013-2015 Innovasjon Norges Turistundersøkelse Innhold 1. Innledning 2. Volumet av de tyske feriereisende 3. De tyske feriereisendes aktiviteter 4. De tyske feriereisende

Detaljer

TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE FotoKnoff. Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff

TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE FotoKnoff. Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE 2015 FotoKnoff Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff 1 INNHOLD Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING Side 3 5 FERIEREISENDE

Detaljer

MICE TURISTENE INNOVASJON NORGE CH /visitnorway.com. CH /visitnorway.com CH /Visitnorway.com

MICE TURISTENE INNOVASJON NORGE CH /visitnorway.com. CH /visitnorway.com CH /Visitnorway.com MICE TURISTENE INNOVASJON NORGE 2016 CH /visitnorway.com CH /visitnorway.com CH /Visitnorway.com 1 INNHOLD Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING Side 3 4 KARAKTERISTIKA

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2015 BAKGRUNNSRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway.

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2015 BAKGRUNNSRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway. TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2015 Mattias Fredriksson/visitnorway.com BAKGRUNNSRAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com CH

Detaljer

Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014. Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT

Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014. Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014 Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Cruiseturistene i Norge sommeren 2014 Side 7 2 Cruiseturistenes forbruk Side 15 3 Opplevelsen

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 1 Innhold Terje Borud - Visitnorway.com 1 Sammendrag Side 5 2 Gjestenes forbruk Side 11

Detaljer

TURISTENE I OSLO OG AKERSHUS

TURISTENE I OSLO OG AKERSHUS TURISTENE I OSLO OG AKERSHUS INNOVASJON NORGE 2015 CH - Visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com 1 INNHOLD gunnarkopperud/foap/visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING

Detaljer

SØRLANDSTURISTENE INNOVASJON NORGE C.H. - Visitnorway.com. Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com Matti Bernitz - Visitnorway.

SØRLANDSTURISTENE INNOVASJON NORGE C.H. - Visitnorway.com. Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com Matti Bernitz - Visitnorway. SØRLANDSTURISTENE INNOVASJON NORGE 2015 C.H. - Visitnorway.com Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com Matti Bernitz - Visitnorway.com 1 INNHOLD Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com 1 INNLEDNING

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN ÅRSRAPPORT 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN ÅRSRAPPORT 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN ÅRSRAPPORT 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2013 1 Innhold Fredrik Schenholm/Visitnorway.com 1 Sammendrag Side 5 2 Gjestenes forbruk Side 11 3 Opplevelsen av

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 1 Innhold Terje Borud - Visitnorway.com 1 Sammendrag Side 5 2 Gjestenes forbruk Side 11

Detaljer

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2. Hva er hovedformålet med denne reisen

Detaljer

NORD-NORGE TURISTENE INNOVASJON NORGE media-army.de/www.visitnorway.com. Alex Conu/Visitnorway.com CH- Visitnorway.com

NORD-NORGE TURISTENE INNOVASJON NORGE media-army.de/www.visitnorway.com. Alex Conu/Visitnorway.com CH- Visitnorway.com NORD-NORGE TURISTENE INNOVASJON NORGE 2015 media-army.de/www.visitnorway.com Alex Conu/Visitnorway.com CH- Visitnorway.com 1 INNHOLD CH/visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING Side 3 5 FERIEREISENDE

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

VESTLANDSTURISTENE INNOVASJON NORGE Mattias Fredriksson/visitnorway.com. Sverre Hjørnevik/visitnorway.com Øyvind Heen - Visitnorway.

VESTLANDSTURISTENE INNOVASJON NORGE Mattias Fredriksson/visitnorway.com. Sverre Hjørnevik/visitnorway.com Øyvind Heen - Visitnorway. VESTLANDSTURISTENE INNOVASJON NORGE 2015 Mattias Fredriksson/visitnorway.com Sverre Hjørnevik/visitnorway.com Øyvind Heen - Visitnorway.com 1 INNHOLD CH/visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING Side

Detaljer

TYSKE TURISTER INNOVASJON NORGE SOMMER 2014. Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com

TYSKE TURISTER INNOVASJON NORGE SOMMER 2014. Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com TYSKE TURISTER Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Johan Wildhagen - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com

Detaljer

Nord-Norge, et reisemål i verdensklasse og hvordan er det med trendene?

Nord-Norge, et reisemål i verdensklasse og hvordan er det med trendene? Nord-Norge, et reisemål i verdensklasse og hvordan er det med trendene? Tromsø 15 januar 2016 Ann Kristin Gjelsten finansieringsrådgiver DK-Troms & Svalbard www.innovasjonnorge.no Agenda 1. Fakta om reiselivsnæringen

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 HOVEDRAPPORT - SKITURISTENE Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Nils-Erik Bjørholt - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2014

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2014 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2014 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk Side 23 4 Opplevelsen

Detaljer

KULTURTURISTENE 2016 INNOVASJON NORGE. CH/visitnorway.com. Nancy Bundt - Visitnorway.com VISITOSLO/Tord Baklund

KULTURTURISTENE 2016 INNOVASJON NORGE. CH/visitnorway.com. Nancy Bundt - Visitnorway.com VISITOSLO/Tord Baklund KULTURTURISTENE 2016 INNOVASJON NORGE CH/visitnorway.com Nancy Bundt - Visitnorway.com VISITOSLO/Tord Baklund 1 INNHOLD CH/visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING Side 3 4 KULTURTURISTENE I NORGE

Detaljer

KULTUR TURISTENE I NORGE

KULTUR TURISTENE I NORGE KULTUR TURISTENE I NORGE Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com INNOVASJ ON NORGE SOMMER 2 0 14 CH - Visitnorway.com Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV 2016 BAKGRUNNSRAPPORT. m_dickson/foap/visitnorway.com. cabday/foap/visitnorway.com. C.H. - Visitnorway.

TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV 2016 BAKGRUNNSRAPPORT. m_dickson/foap/visitnorway.com. cabday/foap/visitnorway.com. C.H. - Visitnorway. TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV 2016 m_dickson/foap/visitnorway.com BAKGRUNNSRAPPORT cabday/foap/visitnorway.com C.H. - Visitnorway.com kckembara/foap/visitnorway.com CH - Visitnorway.com Innholdsfortegnelse

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

R U N D R EI S E - TU RI S TE R

R U N D R EI S E - TU RI S TE R R U N D R EI S E - TU RI S TE R Øyvind Heen - Visitnorway.com I N N O VAS J O N N O R G E S O M M E R 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke /Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com

Detaljer

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Sverige 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Storbritannia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

ØSTLANDSTURISTENE (UTEN OSLO OG AKERSHUS) INNOVASJON NORGE CH /visitnorway.com

ØSTLANDSTURISTENE (UTEN OSLO OG AKERSHUS) INNOVASJON NORGE CH /visitnorway.com ØSTLANDSTURISTENE (UTEN OSLO OG AKERSHUS) INNOVASJON NORGE 2015 CH /visitnorway.com Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com 1 INNHOLD CH/visitnorway.com 1 INNLEDNING OG

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2016 BAKGRUNNSRAPPORT. Leif Johnny Olestad - visitnorway.com

TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2016 BAKGRUNNSRAPPORT. Leif Johnny Olestad - visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2016 Leif Johnny Olestad - visitnorway.com BAKGRUNNSRAPPORT Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com maros.kajco.vais/foap/visitnorway.com

Detaljer

Japan Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Japan Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Japan 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Hvordan kan vi utvikle gode gjesteopplevelser innen camping og reiselivet forøvrig?

Hvordan kan vi utvikle gode gjesteopplevelser innen camping og reiselivet forøvrig? Hvordan kan vi utvikle gode gjesteopplevelser innen camping og reiselivet forøvrig? Audun Pettersen @aupet www.innovasjonnorge.no Agenda 1. Norsk camping akkurat nå 2. Hvem er campingturisten? 3. 7 råd

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Innovasjon Norge. Rapport

Innovasjon Norge. Rapport Innovasjon Norge Rapport Nøkkeltall for norsk turisme 2015 Foto cover: Sverd i fjell, Hafrsfjord Richard Larssen Visitnorway.com Foto side 2 3 Atlanterhavsvegen, Møre og Romsdal Jacek Różycki Visitnorway.com

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015 Nøkkeltall for norsk turisme 2014 Rapport Innovasjon Norge 2015 Utgiver: Innovasjon Norge ISSN 1894-0595 Layout: fetetyper.no Trykk: RK Grafisk Rapporten er trykket på miljøvennlig papir. Foto cover: Asgeir

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015 Nøkkeltall for norsk turisme 2014 Rapport Innovasjon Norge 2015 Utgiver: Innovasjon Norge ISSN 1894-0595 Layout: fetetyper.no Trykk: RK Grafisk Rapporten er trykket på miljøvennlig papir. Foto cover: Asgeir

Detaljer

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Kina 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Målgrupper i det kinesiske feriemarkedet Kjennetegn på kinesiske ferieturister Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Kinesere i Norge

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2005

Gjesteundersøkelsen 2005 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2005 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2005, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2005 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Sverige 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future

Sverige 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Sverige 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

REISEPULS Sommerferien Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 15.

REISEPULS Sommerferien Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 15. REISEPULS Sommerferien 2016 Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 15. juni 2016 Hvordan ser det ut i norsk reiseliv? Forventninger til sommerferien

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 67 sider I 2011 kom

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Russland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken, SSB

Russland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken, SSB Russland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Tilgjengelighet Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Kina 2013. Informasjon fra: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Kina 2013. Informasjon fra: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Kina 2013 Informasjon fra: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Målgrupper i det kinesiske feriemarkedet Kjennetegn på kinesiske ferieturister Valutakursutvikling

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser

Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2a. Hva er formålet med din forretningsreise?

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring?

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Vandring som kommersielt reiselivsprodukt Lillehammer 21.-22.10. 2009 Rolf E. Akselsen, Kaizen AS/HiL Hva er vandring? Byvandring med guide Byvandring

Detaljer

Innovasjon Norge. Rapport

Innovasjon Norge. Rapport Innovasjon Norge Rapport Nøkkeltall for norsk turisme 2016 Foto cover: Grünerløkka, Oslo ninadi/foap Visitnorway.com Foto side 2 3 Overnatting på Uttakleiv, Lofoten Samuel Taipale Visitnorway.com 2 innovasjonnorge.no

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 Sammendrag: asjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 TOURIMPACT rapport nr 2 TØI rapport 1119/2010 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 32 sider En gjennomsnittlig norsk

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer