Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008"

Transkript

1 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet men nedgang på utenlandsmarkedet Hotelltrafikken ned 3,5 prosent camping og hyttegrender opp 8,2 prosent Tyskland desidert største utenlandsmarked foran Sverige Svak vekst fra Tyskland de fleste andre utenlandsmarkeder gikk ned Hotellenes losjiinntekter opp 4,1 prosent men markedsandelen ned Inntekten per solgt hotellrom opp 6,2 prosent men fortsatt lavere enn landsgjennomsnittet Kapasitetsutnyttingen ved hotellene ned fra 55,5 til 52,6 prosent Drøyt 7 tusen sysselsatte i hotell- og restaurantnæringen og vekst de siste årene. Nesten 43 tusen private hytter i Trøndelag men lav pris per solgt hytte Trøndelags andel av samlet hotellmarked. Prosent Trøndelags andel av samlet camping og hyttegrend marked. Prosent En statusanalyse fra Statistikknett Reiseliv

2 Omfang Rapporten viser struktur og utvikling for reiselivsnæringen i Trøndelag (dvs. fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) med sammenlikninger mot andre landsdeler. I de fleste modulene beskrives utviklingen fram til Modulene om økonomi og regnskap dekker ikke året Innhold 1. Hotellmarked etter nasjonalitet 2. Hotellmarked etter formål 3 Hotellenes losjiøkonomi 4. Campingplasser og hyttegrender 5. Samlet marked og markedsstruktur 6. Sesongmønster 7. Hytteturisme 8. Økonomi og sysselsetting 9. Regnskap og lønnsomhet 10. Turismens betydning Datagrunnlag og kilder Alle tabeller og figurer er hentet fra Statistikknett Reiseliv. Statistikknett bygger på den offisielle statistikken fra Statistisk sentralbyrå. Kort beskrivelse av innholdet i de ulike statistikkene er gitt nedenfor. Hoteller Hotellstatistikken omfatter hoteller og andre overnattingsbedrifter med 20 senger eller mer. Enklere overnattingssteder som pensjonater, gjestegårder mv inngår i hotellstatistikken dersom de innfrir størrelseskravet. I noen tilfeller tas også drift av hytteanlegg med i hotellstatistikken dersom denne virksomheten drives sammen med hotellet. Campingplasser og hyttegrender For å kunne gi regionale tall for flere regionale områder er statistikken over campingplasser og hyttegrender slått sammen. Fra og med 2004 er registreringsmåten for overnattinger i hytter noe endret. Derfor er det brudd i statistikken mellom 2003 og For Trøndelag betyr dette i praksis lite. Campingplasser Campingstatistikken omfatter alle plasser med en kapasitet på enten minst åtte hytter eller en totalkapasitet på minst 50 enheter (inklusive oppstillingsplasser for campingvogn, telt mv). Hyttegrender Statistikken omfatter alle hyttegrendene med en kapasitet på tre hytter eller mer. Hyttegrender er anlegg som har hytter/rom som er tilrettelagt for selvstell og organisert som en samling av enkeltstående enheter. Bedriftene må være drevet under felles ledelse, med egen resepsjon og være drevet på kommersiell basis. Private hytter Egen bruk og utleie av private hytter er ikke dekket i noen av overnattingsstatistikkene. Det betyr altså at organisert utleie av private hytter gjennom Norsk hytteferie mv ikke er dekket i hyttegrendstatistikken og det er heller ikke privat utleie av egne hytter. Hytteturismens er imidlertid belyst i avsnitt 7 med tabeller bl.a. for bestand og nybygging av private hytter. Samlet kommersielt marked Omfatter summen av statistikken for hoteller, campingplasser og hyttegrender. Egen bruk eller utleie av private hytter er altså ikke dekket her heller. Også samlet marked påvirkes av endringen i statistikken for campingplasser og hytter fra Økonomi, regnskap og lønnsomhet Sysselsetting er hentet fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk. Bedriftsstrukturen er hentet fra SSBs statistikk basert på bedrifts og foretaksregisteret. Regnskap og lønnsomhet er basert på tall fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund her hentet fra Bedriftsdatabasen AS. Regnskapstallene omfatter bare aksjeselskaper og skal brukes med noen forbehold se Turismens betydning Modulen om turismens betydning er delvis basert på indikatorer beregnet på grunnlag av overnattingsstatistikkene mv. Dessuten er det gjort beregninger basert på opplysninger om turistenes gjennomsnittlige forbruk per overnatting. Mer informasjon om indikatorer og beregningsmåter finnes på

3 Figur 1.1. Samlede hotellovernattinger. Trøndelag (1000 overnattinger) 1. Hotellmarked Hotellene i Trøndelag hadde til sammen 1,356 millioner overnattinger i Det var ned 49 tusen overnattinger eller 3,5 prosent i forhold til Til sammenlikning var det en nedgang på 1,6 prosent på landsbasis. Figur 1.1 viser det var en jevn vekst i trafikken fra 2003 til Nedgangen i 2008 brøt således med oppgangen gjennom de siste årene men trafikknivået i 2008 var likevel høyere enn i alle tidligere år i landsdelen. Figur 1.2. Markedsandel av samlede hotellovernattinger. Trøndelag Prosent Trøndelag hadde 7,4 prosent av landets hotellovernattinger i Det var ned fra 7,6 prosent i Figur 1.2 viser imidlertid at markedsandelen som hovedtendens har endret seg lite de siste 10 årene. Stort sett har landsdelen hatt i overkant av 7 prosent av hotellmarkedet siden slutten av 1990-tallet. Figur 1.3 viser at utviklingen i Trøndelag var svakere enn landsgjennomsnittet på minus 1,6 prosent. Utviklingen i Trøndelag var i 2008 også svakere enn i alle andre landsdeler med unntak av Indre Østlandet. Figur 1.3. Endring i hotellovernattinger fra 2007 til Trøndelag og andre landsdeler. Prosent. Hotellene i Trøndelag hadde 1,143 millioner norske overnattinger i Det var ned 2,9 prosent i forhold til Figur 1.4 viser likevel at 2008 gav det høyeste trafikknivået noensinne på innenlandsmarkedet med unntak av Utenlandsmarkedet skapte 213 tusen overnattinger i Det var ned 6,5 prosent i forhold til Figur 1.5 viser at nedgangen fra utenlandsmarkedet kom etter vekst i årene fra 2003 til Vi ser også at hotellene hadde færre utenlandske overnattinger i 2008 enn i Figur 1.4 Norske hotellovernattinger. Trøndelag (1000 overnattinger) Figur 1.5. Utenlandske hotellovernattinger Trøndelag (1000 overnattinger)

4 Figur 1.6. Markedsandel av norske hotellovernattinger. Trøndelag Prosent Trøndelag hadde 8,6 prosent av innenlandsmarkedet på landsbasis i Det var ned fra 8,7 prosent i Markedsandelen har endret seg bare lite de siste årene og hovedtendensen er stabilitet helt siden midten av 1990-tallet. Markedsandelen på utenlandsmarkedet var betydelig lavere med 4,4 prosent i Det var ned fra 4,5 prosent i Figur 1.7 viser imidlertid at markedsandelen også på innenlandsmarkedet har endret seg forholdsvis lite på 2000-tallet. Figur 1.7. Markedsandel av utenlandske hotellovernattinger. Trøndelag Prosent Trøndelag har færre utenlandske hotellovernattinger enn alle andre landsdeler enn Sørlandet. Trøndelag hadde svakere utvikling på utenlandsmarkedet i 2008 enn alle landsdeler. Men utviklingen i Nord-Norge var nesten like svak. Bare på Sørlandet finner vi vekst for hotellene i Tabell 1.1 viser at Tyskland og Sverige er de klart viktigste utenlandsmarkedene for hotellene i Trøndelag med om lag 36 tusen overnattinger i 2008 fra begge markeder. Deretter fulgte Danmark og Nederland med rundt 22 tusen overnattinger og Storbritannia med 18 tusen overnattinger. USA og Frankrike gav om lag 10 tusen overnattinger i Figur 1.8. Utenlandske hotellovernattinger. Trøndelag og andre landsdeler (1000 overnattinger) Trøndelag hadde 4,95 prosent av det tyske hotellmarkedet på landsbasis og 6,2 prosent av det svenske markedet. Høyest markedsandel hadde imidlertid landsdelen på det nederlandske og finske markedet i Det tyske og svenske markedet gav også størst vekst i 2008 målt i volum. Bra vekst var det også på det franske og det italienske markedet målt i prosent. Størst nedgang finner vi på det finske, britiske og spanske markedet. Figur 1.9. Endring i utenlandske hotellovernattinger fra 2007 til Trøndelag og andre landsdeler. Prosent. Tabell 1.1. Hotellmarkeder. Trøndelag 2007 og 2008.

5 Tabell 2.1. Hotellovernattinger etter formål. Trøndelag og Hotellformål Ferie og fritidsmarkedet utgjorde 40,0 prosent av hotelltrafikken i Trøndelag i Kurs/konferanse stod for 15,0 prosent av markedet, mens yrkestrafikken ellers stod for 45,0 prosent. Ferie og fritidsmarkedet betyr mindre i Trøndelag enn på landsbasis (45,9 prosent). Kurs/konferanse betyr omtrent det samme som gjennomsnittlig for landet (14,4 prosent), mens yrkestrafikken ellers betyr mer enn på landsbasis. Figur 2.1. Hotellovernattinger med formål ferie og fritid. Trøndelag (1000 overnatt) Ferie og fritidstrafikken økte med 0,5 prosent i Kurs og konferansemarkedet gikk ned med 10,4 prosent, mens den øvrige yrkestrafikken ble redusert med 4,4 prosent. På ferie/fritid var utviklingen i Trøndelag bedre enn på landsbasis. På kurs/konferanse og det øvrige yrkesmarkedet var utviklingen klart svakere enn gjennomsnittet for landet. Ferie og fritidstrafikken har endret seg lite de siste årene. Det samme gjelder kurs og konferansemarkedet. Derimot har det vært en sterk vekst i den øvrige yrkestrafikken siden midten av 1990-tallet. Yrkesmarkedet i 2008 var det høyeste siden 1995 med unntak av toppåret Figur 2.2. Markedsandel av hotellovernattinger med formål ferie og fritid. Trøndelag Prosent Trøndelag hadde en markedsandel på 6,5 prosent av ferie og fritidsmarkedet i Andelen gikk opp fra 6,2 prosent i 2007 og var høyere enn i de fleste år siden midten av 1990-tallet. Men endringene har vært små i perioden. På kurs/konferanse var landsdelens markedsandel også på 7,7 prosent i 2008 ned fra 8,9 prosent i Andelen av den øvrige yrkestrafikken var på 8,4 prosent - ned fra 8,8 prosent i Figur 2.3. Hotellovernattinger med formål kurskonferanse. Trøndelag (1000 overnatt) Figur 2.4. Hotellovernattinger med andre yrkesformål. Trøndelag (1000 overnatt)

6 Figur 3.1. Hotellenes losjiomsetning. Trøndelag Mill.kr. (faste priser) 3. Hotellenes losjiøkonomi Hotellene i Trøndelag hadde losjiinntekter på 809 millioner kroner i Det var opp 32 millioner eller 4,1 prosent i forhold til 2007 målt i løpende priser. Figur 3.1 viser utviklingen i losjiomsetningen siden 1995 målt i faste priser. Etter en nedgang fra 1999 til 2003 har losjiomsetningen økt sterkt igjen de siste årene. Inntektsnivået i 2008 og 2007 er det høyeste for hotellene noensinne målt i faste priser. Figur 3.2. Markedsandel losjiomsetning. Trøndelag Prosent Trøndelag hadde 7,4 prosent av landets losjiinntekter i Det var ned fra 7,7 prosent i Til tross for økende inntekt har landsdelens markedsandel gått svakt ned de siste årene. Figur 3.2 viser imidlertid at markedsandelen har endret seg forholdsvis lite de ti siste årene og har ligget mellom 7 og 8 prosent i denne perioden. Figur 3.3. Losjiomsetning i Trøndelag og andre landsdeler Mill. kroner Trøndelag hadde større losjiinntekter enn Sørlandet i 2008, men mindre enn alle de andre landsdelene. Veksten fra 2007 til 2008 var mindre i Trøndelag enn på landsbasis. Losjiinntektene i Trøndelag økte sterkere enn på Indre Østlandet og landsdelen vant således marked i forhold til dette området. Derimot var veksten til dels betydelig svakere enn i de andre landsdelene siste året Figur 3.4. Endring i losjiomsetning fra 2007 til Trøndelag og andre landsdeler. Prosent. Tabell 3.1. Losjiøkonomiske nøkkeltall. Trøndelag og 2008.

7 Figur 3.5. Inntekt per solgt rom. Trøndelag Kroner. (Faste priser) Losjiinntekten per solgt rom lå på 851 kroner i Trøndelag i Det var opp 50 kroner eller 6,2 prosent i forhold til 2007 målt i løpende priser. Figur 3.5 viser utviklingen i faste priser. Vi ser at inntekten per solgt rom lå betydelig høyere i 2008 enn i alle år siden midten av 1990-tallet. Inntekten per solgt rom var lavere i Trøndelag enn landsgjennomsnittet. I Fjord-Norge og Oslofjordregionen var inntekten per solgt rom høyere enn i Trøndelag, men i de andre landsdelene var den lavere. Losjiinntekten per disponibelt rom lå på 448 kroner i Trøndelag i Det var opp 4 kroner eller 0,8 prosent i forhold til 2007 i løpende priser. Målt i faste priser var inntekten per disponibelt rom lavere enn i 2007, men høyere enn i alle andre år siden midten av tallet. Figur 3.6. Inntekt per solgt rom. Trøndelag og andre landsdeler Kroner. Inntekten per disponibelt rom var lavere i Trøndelag enn landsgjennomsnittet. Men høyere enn på Indre Østlandet, Sørlandet og i Nord-Norge. Kapasitetsutnyttingen var på 52,6 prosent i Det var ned fra 55,5 prosent i Romutnyttingen hadde gått jevnt opp fra 2003 til Utnyttingsgraden i 2008 var om lag som gjennomsnittet for årene på 2000-tallet. Romutnyttingen var lavere enn landsgjennomsnittet i Kapasitetsutnyttingen er lavere i Trøndelag enn i Fjord-Norge og i Oslofjord-regionen, men høyere enn på Indre Østlandet og i Nord-Norge. Figur 3.7. Inntekt per disponibelt romdøgn. Trøndelag Kroner. (Faste priser) Figur 3.9. Kapasitetsutnytting for rom. Trøndelag Prosent Figur 3.8. Inntekt per disponibelt romdøgn. Trøndelag og andre landsdeler Kroner Figur Kapasitetsutnytting for rom. Trøndelag og andre landsdeler Prosent

8 Figur 4.1. Samlede overnattinger ved campingplasser og hyttegrender. Trøndelag (1000 overnatt) 4. Camping og hyttegrender Campingplassene og hyttegrendene i Trøndelag hadde til sammen 780 tusen overnattinger i Det var opp 59 tusen overnattinger eller 8,2 prosent i forhold til Til sammenlikning var veksten på landsbasis 2,6 prosent. Figur 4.1 viser at det har vært en sterk vekst i trafikken siden begynnelsen av 2000-tallet. Trafikknivået i 2008 var høyere enn i alle tidligere år i landsdelen. Figur 4.2. Markedsandel av samlede overnattinger ved camping og hytter. Trøndelag Prosent Trøndelag hadde 7,8 prosent av landets camping og hytteovernattinger i Det var opp fra 7,4 prosent i Figur 4.2 viser imidlertid at markedsandelen som hovedtendens har endret seg lite siden slutten av tallet gav den nest høyeste markedsandelen i perioden. Figur 4.3 viser at veksten i Trøndelag var sterkere enn landsgjennomsnittet på 2,6 prosent. Veksten i Trøndelag var i 2008 også sterkere enn i alle andre landsdeler. Figur 4.3. Endring i camping og hyttegrendovernattinger fra 2007 til Trøndelag og andre landsdeler. Prosent. Campingplassene og hyttegrendene i Trøndelag hadde 561 tusen norske overnattinger i Det var opp 12,5 prosent i forhold til Figur 4.4 viser at 2008 dermed gav det høyeste trafikknivået noensinne på innenlandsmarkedet. Utenlandsmarkedet skapte 219 tusen overnattinger i Det var ned 1,5 prosent i forhold til Figur 4.5 viser at trafikken fra utenlandsmarkedet har gått ned fra en topp i 2006 men er fortsatt høyere enn alle år i perioden Figur 4.4 Norske overnattinger ved campingplasser og hyttegrender. Trøndelag (1000 overnatt) Figur 4.5. Utenlandske overnattinger ved campingplasser og hyttegrender. Trøndelag (1000 overnatt)

9 Figur 4.6. Markedsandel av norske overnattinger ved camping og hyttegrender. Trøndelag Prosent Trøndelag hadde 8,1 prosent av innenlandsmarkedet på landsbasis i Det var opp fra 7,4 prosent i Markedsandelen var dermed høyere enn i alle andre år siden slutten av 1990-tallet men endringene har vært forholdsvis små i perioden. Markedsandelen på utenlandsmarkedet var noe lavere med 7,1 prosent i Dette var dessuten ned fra 7,2 prosent i Figur 4.7 viser også at campingplassene og hyttegrendene i Trøndelag hadde en lavere andel av utenlandsmarkedet i 2008 enn i de fleste andre år siden slutten av 1990-tallet. Figur 4.7. Markedsandel av utenlandske overnattinger ved camping og hytter. Trøndelag Prosent Trøndelag har færre utenlandske overnattinger enn alle andre landsdeler enn Oslofjord-regionen. Trøndelag hadde svakere utvikling på utenlandsmarkedet i 2008 enn landsgjennomsnittet. Landsdelen tapte store markedsandeler i forhold til Sørlandet og Nord-Norge, og bare Oslofjord-regionen hadde svakere utvikling på utenlandsmarkedet. Tabell 4.1 viser at Tyskland er det desidert viktigste utenlandsmarkedet for campingplassene og hyttegrendene i Trøndelag med 79 tusen overnattinger i Deretter fulgte Sverige med rundt 39 tusen overnattinger og Nederland med 26 tusen. Figur 4.8. Utenlandske overnattinger ved camping og hytter. Trøndelag og andre landsdeler (1000 overn) Trøndelag hadde 8,5 prosent av det tyske camping og hyttemarkedet på landsbasis. Høyest markedsandel hadde landsdelen på det svenske markedet i 2008 med 11,3 prosent. Det svenske og nederlandske markedet gav størst nedgang i 2008 målt i volum. Også det tyske og det franske markedet gav merkbar nedgang. Størst vekst finner vi på det britiske markedet målt i volum. Vekst ble registrert også på det spanske markedet i forhold til Figur 4.9. Endring i utenlandske overnattinger fra 2007 til Campingplasser og hyttegrender. Prosent. Tabell 4.1. Camping og hyttegrender. Trøndelag 2007 og 2008.

10 Figur 5.1. Samlede kommersielle overnattinger. Trøndelag (1000 overnattinger) 5. Samlet marked og markedsstruktur De kommersielle overnattingsstedene i Trøndelag hadde til sammen 2,136 millioner overnattinger i Det var opp 10 tusen overnattinger eller 0,5 prosent i forhold til Til sammenlikning var det en nedgang på 0,2 prosent på landsbasis. Figur 5.1 viser det har vært en betydelig vekst i trafikken siden slutten av 1990-tallet. Trafikknivået i 2008 var høyere enn i alle tidligere år i landsdelen. Figur 5.2. Markedsandel av samlede kommersielle overnattinger. Trøndelag Prosent Trøndelag hadde 7,6 prosent av landets kommersielle overnattinger i Det var opp fra 7,5 prosent i Figur 5.2 viser at også markedsandelen som hovedtendens har gått noe opp siden siste del av 1990-tallet. Den samlede trafikken fra innenlandsmarkedet var på 1,704 millioner overnattinger i Det var opp 1,7 prosent i forhold til Figur 5.3 viser at innenlandsmarkedet har økt sterkt de siste årene og 2008 ble det klart beste året siden slutten av 1990-tallet. Utenlandsmarkedet gav til sammen 433 tusen overnattinger i Trøndelag i Det var ned 18 tusen overnattinger eller 4,1 prosent i forhold til Figur 5.3. Norske kommersielle overnattinger. Trøndelag (1000 overnattinger) Figur 5.4 viser at utenlandsmarkedet bare er svakt høyere enn på siste del av 1990-tallet. Men etter en svak periode fra 2003 til 2005 har trafikknivået vært høyere igjen de siste årene og 2008 ble det tredje beste året siden Tabell 5.1 viser at hotellene tok 63,5 prosent av den samlede kommersielle trafikken i Trøndelag i Hytteovernattingene ved campingplasser og hyttegrender utgjorde til sammen 14,4 prosent. Målt etter markedsandel stod imidlertid Trøndelag litt sterkere på hyttemarkedet enn på hotellmarkedet. Høyest markedsandel hadde imidlertid Trøndelag av bobiltrafikken med 8,3 prosent av trafikken på landsbasis. Trafikken ved hotellene gikk ned 3,5 prosent i forhold til 2007, mens hyttetrafikken ble redusert med 5,2 prosent. Sterkest vekst gav sesongcamping opp 31 prosent. Figur 5.4 Utenlandske kommersielle overnattinger. Trøndelag (1000 overnattinger) Tabell 5.1. Markedsstruktur for samlet kommersielt overnattingsmarked. Trøndelag og 2008

11 Figur 5.5. Markedsandel av norske kommersielle overnattinger. Trøndelag Prosent Trøndelag hadde 8,4 prosent av det samlede innenlandsmarkedet i Det var opp fra 8,3 prosent i Figur 5.5 viser imidlertid at markedsandelen jevnt over har økt noe siden slutten av 1990-tallet. Markedsandelen på utenlandsmarkedet var på 5,4 prosent i Dette var ned fra 5,5 prosent i Figur 5.6 viser at landsdelens andel av utenlandsmarkedet har gått ned de siste årene men at det likevel har vært små endringer siden slutten av 1990-tallet. Figur 5.6. Markedsandel av utenlandske kommersielle overnattinger. Trøndelag Prosent Figur 5.7 sammenlikner den norske trafikken ved hoteller og camping/hyttegrender i Trøndelag. For det første ser vi at hotellene skaper betydelig flere norske overnattinger enn campingplassene og hyttegrendene. Dessuten: Begge overnattingsformer skapte i 2008 flere overnattinger enn ved slutten av 1990-tallet. Figur 5.8 sammenlikner den utenlandske trafikken ved hoteller og camping/hyttegrender. Vi ser at utlendingene legger igjen om lag like mange overnattinger ved campingplasser og hyttegrender som ved hotellene. Videre ser vi at utenlandsmarkedet har hatt en svakere utvikling enn innenlandsmarkedet de siste ti årene. Dette gjelder både hotellene og campingplasser/hyttegrender. Figur 5.7 Kommersielle norske overnattinger etter overnattingstype. Trøndelag (1000 ov) Figur 5.9 sammenlikner Trøndelags markedsandel i forhold til resten av landet for hotellene og for camping/hyttegrender. Vi ser at landsdelen det siste tiåret har hatt om lag samme andel av camping og hyttemarkedet som av hotellmarkedet. Dessuten: For begge overnattingsformer har markedsandelen endret seg bare lite siden begynnelsen av 2000-tallet. Figur 5.8 Kommersielle utenlandske overnattinger etter overnattingstype. Trøndelag (1000 ov) Figur 5.9. Markedsandel etter overnattingstype. Trøndelag Prosent

12 Statusanalyser fra Statistikknett Statistikknett Reiseliv har bygget opp et sett av standardiserte statusanalyser på regionalt nivå. De lages som oppsummeringer for hele året eller som sesonganalyser. Statusanalysene er modulære slik at du kan velge innholdskomponenter og omfang. Statusanalyser lages for fylker, landsdeler, reiselivsregioner eller kommuner. Lages til fast pris og med om lag en ukes leveringstid. Leveres som fil i pdf-format klar for utskrift og for distribusjon på nett. I tillegg får du ferdige presentasjonsark i Powerpoint-format. Mer informasjon finnes på

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2005

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2005 Reiselivsnæringen i Hedmark Status 2005 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 3,5 prosent Hedmark tapte litt marked i forhold til resten av landet Sterkere vekst på utenlandsmarkedet enn på innenlandsmarkedet

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status 2006 Perspektiver Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 0,4 prosent Hedmark tapte marked i forhold til resten av landet Sterkere nedgang på utenlandsmarkedet

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked Etter marked RAPPORT JUNI 2017 har i juni en nedgang på 14,7% i antall kommersielle overnattinger. Sør-Gudbrandsdalen Nedgangen fordeler seg jevnt på det nasjonale og det internasjonale markedet, selv

Detaljer

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked Etter marked Nedgang på 8,2%, som fordeler seg på både nordmenn og utlendinger, med sterkest nedgang fra det internasjonale markedet. Nedgangen i det internasjonale markedet fordeler seg jevnt over flere

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

4. Overnattingsvirksomhet 2

4. Overnattingsvirksomhet 2 Norsk turisme Overnattingsvirksomhet Tom Granseth 4. Overnattingsvirksomhet 2 Datagrunnlag er Statistisk sentralbyrås månedlige overnattingsstatistikk 1. Opplysningene hentes inn direkte fra bedriftene,

Detaljer

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Sverige 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Storbritannia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked Samlede kommersielle Etter marked har hatt en nedgang på 8,8% i antall i mai. Stor nedgang i det norske markedet, men en god økning i det internasjonale takket være oppgang i. Nedgangen er sterkere i det

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009 Sammendrag: Forfatter(e): Petter Dybedal og Eivind Farstad Oslo 2010, 42 sider Økonomiske virkninger av reiseliv i 2009 For 2009 er det beregnet at turister handlet varer og tjenester for om lag 2,15 milliarder

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked Samlede kommersielle Etter marked Nedgang på hele 25%, som fordeler seg jevnt på nordmenn og utlendinger. Nedgangen i det internasjonale markedet er spesielt sterk fra Sverige og Danmark. Februar hadde

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Hovedmål og kunnskapsgrunnlag

Hovedmål og kunnskapsgrunnlag Sammendrag Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2015 TØI rapport 1549/2017 Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2017 37 sider Det er beregnet et antall turistovernattinger på ca.

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2005

Gjesteundersøkelsen 2005 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2005 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2005, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2005 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Japan Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Japan Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Japan 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.10.2016 106700/2016 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 24.10.2016 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006 Sammendrag: Økonomiske virkninger av reiseliv i 2006 Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2007, 36 sider Overnatting: Turisme er mer enn hotell og camping Antallet turistovernattinger i i 2006 (overnattinger

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.02.2017 19323/2017 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked Samlede kommersielle Etter marked Positiv utvikling med oppgang på 8,4%, oppgangen kommer i stor grad fra nordmenn, da utlendinger har hatt en kraftig nedgang på 40%.. Nedgangen i det internasjonale markedet

Detaljer

«Fortsatt først mot fremtiden?» Konferanse Geilo 18. januar 2017

«Fortsatt først mot fremtiden?» Konferanse Geilo 18. januar 2017 «Fortsatt først mot fremtiden?» Konferanse Geilo 18. januar 2017 Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Buskerud 2015 Eivind Farstad Petter Dybedal Transportøkonomisk institutt Ringvirkninger av reiseliv

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

6. IKT-sektoren. Lønnsomhet

6. IKT-sektoren. Lønnsomhet IKT-barometer 1 en. Lønnsomhet. en. Lønnsomhet Dette avsnittet belyser lønnsomheten for aksjeselskap i en. Nøkkeltall for en er sammenliknet med gjennomsnittet for alle ikke-finansielle aksjeselskap. Datagrunnlaget

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2015

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.02.2016 9256/2016 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 67 sider I 2011 kom

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Camping i Norge 1984-1994

Camping i Norge 1984-1994 95/7 Rapporter Reports Jan-Erik Lystad Camping i Norge 984-994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 995 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Tall kan ikke forekomme Category

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Utarbeidet av Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge etter oppdrag fra Best of the Arctic Versjon per 21102010

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane

Produksjon og ringverknader i reiselivsnæringane HORDALAND FYLKESKOMMUNE Analyse, utgreiing og dokumentasjon NOTAT Til: Arbeidslag for reiseliv Dato: 14. august 2008 Frå: Analyse, utgreiing og dokumentasjon Arkivsak: 200705160-4/RSTR Produksjon og ringverknader

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2010

Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2010 Sammendrag: Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2010 TØI rapport 1175/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2011, 70 sider Antallet kommersielle, eller såkalte varme senger

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006 TØI rapport 920/2007 Økonomiske virkninger av reiseliv i 2006 Petter Dybedal ISSN 0808-1190 ISBN 978-82-480-0811-8 Papirversjon ISBN 978-82-480-0812-5 Elektronisk versjon Oslo, november 2007 1 Økonomiske

Detaljer

Petter Dybedal TØI rapport 920/2007. Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006

Petter Dybedal TØI rapport 920/2007. Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006 Petter Dybedal Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006 TØI rapport 920/2007 Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006 Petter Dybedal Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett

Detaljer

Markedsprogram reiseliv, Buskerud fylkeskommune

Markedsprogram reiseliv, Buskerud fylkeskommune Markedsprogram 2010-12 reiseliv, Buskerud fylkeskommune Evaluering 9.12.2012, Børre Berglund, BBR AS Evaluering av markedsprogram 2010-12, Buskerud fylkeskommune 1 Evaluering av markedsprogram 2010-12,

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Fjord Norge- prosjektet

Fjord Norge- prosjektet Fjord Norge- prosjektet som del av kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift April 2009 AUD- rapport nr. 3-09 Innleiing Denne rapporten inneheld bakgrunnsmateriale og utfyllande informasjon til omtalen

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Ordinær drift petroleum, og konsekvenser for reiselivsnæringen

Ordinær drift petroleum, og konsekvenser for reiselivsnæringen Ordinær drift petroleum, og konsekvenser for reiselivsnæringen 796/2012 Datagrunnlag Hvordan vil petroleumsdrift påvirke reiselivsnæringen? - Statusbeskrivelse av reiselivsnæringen fra Leka i Nord-Trøndelag

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Volumet er stabilt. Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere.

Volumet er stabilt. Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere. Volumet er stabilt Innen alle produktgrupper rapporteres det om svært stabile salgstall når vi ser på antall solgte produkter. Omsetningen er også forholdsvis stabil 3. kvartal. Det er gledelig å registrere

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2015

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - NØKKELTALL Mattias Fredriksson/visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com CH - visitnorway.com 1 INNHOLD CH - visitnorway.com

Detaljer

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 rapport 439/1999 Forfatter: Jens Kristian Steen Jacobsen 1999, 82 sider Denne rapporten belyser utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge sommersesongen

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR UGUST 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

REISELIVET I HORDALAND STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2003 - og nokre år tilbake i tid

REISELIVET I HORDALAND STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2003 - og nokre år tilbake i tid HORDALAND FYLKESKOMMUNE REISELIVET I HORDALAND STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2003 - og nokre år tilbake i tid Rapporten er utarbeidd i samarbeid med arbeidslaget Lokalsamfunnsutvikling. Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

TURISTENE I OSLO OG AKERSHUS

TURISTENE I OSLO OG AKERSHUS TURISTENE I OSLO OG AKERSHUS INNOVASJON NORGE 2015 CH - Visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com 1 INNHOLD gunnarkopperud/foap/visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING

Detaljer

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Per I. Aronsen Født i Honningsvåg Deltatt i utviklingen av reiselivsnæringen i Finnmark og Troms gjennom

Detaljer

Hvordan kan vi beregne økonomiske virkninger av naturbasert reiseliv?

Hvordan kan vi beregne økonomiske virkninger av naturbasert reiseliv? Hvordan kan vi beregne økonomiske virkninger av naturbasert reiseliv? Eksempel: Nasjonalparkriket i Nord-Gudbrandsdal Seminar NMBU 20.10 2015 Petter Dybedal Transportøkonomisk institutt 21.10.2015 Side

Detaljer

Petter Dybedal TØI rapport 863/2006. Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005

Petter Dybedal TØI rapport 863/2006. Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005 Petter Dybedal Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005 TØI rapport 863/2006 Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005 Petter Dybedal ISSN 0808-1190 ISBN 82-480-0697-2

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 HOVEDRAPPORT - NØKKELTALL Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - visitnorway.com 1 INNHOLD CH - visitnorway.com 1 INNLEDNING

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - NØKKELTALL Gaute Bruvik - visitnorway.com Håvard Myklebust - Visitnorway.com CH - visitnorway.com 1 INNHOLD CH - visitnorway.com

Detaljer

Næringsanalyse Trondheim

Næringsanalyse Trondheim Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 27/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen av næringslivet i, med hensyn på lønnsomhet, vekst og nyetableringer.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, www.statistikknett.no. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE

HOTELLÅRET 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR DESEMBER OG HELE 2014 NORGE HOTELLÅRET 214 HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR DESEMBER OG HELE 214 ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 2. Statistikk (oktober 2013)

Et verdiskapingsprogram. Fagrapport. Nr. 2. Statistikk (oktober 2013) Et verdiskapingsprogram Fagrapport Nr. 2. Statistikk (oktober 2013) I denne rapporten finner en relevant tallmateriale knyttet til utvikling i Valdressamfunnet. Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå,

Detaljer

Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005

Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005 Sammendrag: Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland 2005 TØI-rapport 863/2006 Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2006, 74 sider I denne rapporten beregnes de økonomiske ringvirkningene

Detaljer