Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen"

Transkript

1 Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Utarbeidet av Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge etter oppdrag fra Best of the Arctic Versjon per

2 The best of the Arctic - regionen Hamsuns Rike Sørfold Steigen Hamarøy Tysfjord* Narvik-regionen Narvik Lødingen Tjeldsund Evenes Balangen Harstad-regionen Harstad Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Lofoten Røst Værøy Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Vesterålen Hadsel Bø Øksnes Sortland Andøy Grunnet valgt regioninndeling fra hvor Tysfjord er definert som en del av Narvik-regionen, har det ikke vært mulig å innarbeide statistikkgrunnlag fra 2 hoteller i Tysfjord kommune i følgende beregninger for Hamsuns Rike 2

3 Om oppdraget Målsetting Å kartlegge besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic regionen, med sikte på å få fram tallmateriale som kan indikere økonomisk og sysselsettingsmessig vekst forutsatt gitte økninger i besøkstrafikken. Strategi Framskaffe tallmateriale som anslår turistkonsum innenfor følgende hovedområder: Hoteller og andre overnattingsbedrifter med mer enn 20 senger Camping og hyttegrender Fricamping Overnatting hos slekt og venner Overnattinger i private hytter Med basis i kartlagt turistkonsum anslås hvordan omsetningen fordeler seg på ulike produktgrupper, samt at det estimeres hvor mange sysselsatte som er involvert i produksjonen. 3

4 Definisjoner og avgrensninger SSBs definisjon av en turist: En turist er definert som en person som reiser til eller oppholder seg på et sted som ligger utenfor det området han eller hun normalt ferdes i, der reisen er av en ikke rutinemessig karakter og oppholdet varer under et år. Både dags- og overnattingsturister er inkludert i turismebegrepet. Med bakgrunn i oppgavebeskrivelsen betyr ovenstående definisjon at denne undersøkelse i liten grad omfatter lokalmarkedets konsum av lokale serveringstjenester det vil helt avslutningsvis bli gjort et grovt anslag over dette. 4

5 Resept Overnattings- Statistikk 2009 Turistkonsumdata fra fylkesvise satelittregnskap for reiseliv Pandamodellen Fylkesvise nasjonalregnskap Overnattinger og forbruk knyttet til private fritidsboliger (2007/2008) Nordmenns ferieaktiviteter og forbruk sommer 2008 og vinteren 2009 TØIs årvisse gjesteundersøkelse blant utenlandske turister (2007/2008) Mimir/TØI 2005: Reiselivets betydning på regionalt nivå i Nordland LU/TØI 2008: Fylkesvise økonomiske ringvirkninger av reiselivet i Nord-Norge og Trøndelag Folketall 2010 Fritidsbygg 2009 Konsumprisindeksen = Turistkonsum i Best of the Arctic - regionen 5

6 Mulige feilkilder Beregninger utført med basis i fylkesfordelte nasjonalregnskap / satellittregnskap for reiseliv, samt utvalgsundersøkelser som kartlegger overnattingsmønster og forbruk, kan medføre at man ikke får med seg lokale variasjoner når tallene brytes ned på mindre regioner. Jo mindre område tallene brytes ned på, jo større usikkerhet vil det være rundt de tall som beregnes. Et eksempel er at LU/TØI i Reiselivets økonomiske virkninger i Trøndelag og Nord-Norge 2008 har beregnet tilreisendes suvenirkonsum i Finnmark til 23 millioner kroner. Bare i Nordkapp kommune omsettes det suvenirer på som ikke er langt unna dette nivået. Ovenstående betyr at produktfordelte konsumtall i det følgende kun blir presentert samlet for Best of the Arctic regionen og ikke for de enkelte regioner. 6

7 Best of the Arctic regionen Beregnet antall overnattinger i 2009 Overnatttingsmåte Antall overnattinger Andel i % Hoteller % Campingplasser / hyttegrender % Sum kommersiell overnatting % Fricamping % Slekt og venner % Annet uoppgitt % Private hytter % Sum ikke-kommersiell overnatting % Sum overnattinger % 7

8 Best of the Arctic regionen Samlet turistkonsum i 2009 Samlet turistkonsum 2009 Turistkonsum reiselivsprodukter Turistkonsum andre produkter Direkte virkninger 1 904,3 MNOK 604,2 MNOK 2 508,5 MNOK Et beregnet turistkonsum på 2,5 milliarder kroner i Best of the Arctic regionen i 2009 fordeler seg som følger: Nordmenn på ferie 56% Utlendinger på ferie 24% Nordmenn på yrkesreise 19% Utledninger på yrkesreise 1% Sum nordmenn 75% Sum utlendinger 25% Sum ferietrafikk 80% Sum yrkesreisende 20% 8

9 Best of the Arctic regionen Turistkonsum reiselivsprodukter 2009 Produktfordelt turistkonsum 2009 Overnatting Servering Passasjertransport Reisebyrå, turoperatører, bilutleie Museer og sportsaktiviteter Reiselivsprodukter i alt 336,1 MNOK 307,7 MNOK 1 176,7 MNOK 31,8 MNOK 52,1 MNOK 1 904,3 MNOK 9

10 Best of the Arctic regionen Turistkonsum andre produkter 2009 Produktfordelt turistkonsum 2009 Matvarer, drikkevarer, tobakk Klær og skotøy Suvenirer, kart mv. Transportutgifter ellers Andre varer og tjenester Turistkonsum ellers 206,8 MNOK 49,7 MNOK 23,1 MNOK 173,2 MNOK 151,5 MNOK 604,2 MNOK 10

11 Best of the Arctic regionen Samlet økonomisk effekt 2009 Turistkonsum reiselivsprodukter Turistkonsum andre produkter Direkte virkninger Indirekte virkninger Samlet økonomisk effekt ,3 MNOK 604,2 MNOK 2 508,5 MNOK 1 024,9 MNOK 3 533,4 MNOK I tillegg til direkte virkninger på 2,5 milliarder kroner i Best of the Arctic regionen i 2009 anslås en indirekte virkning på ca 1 milliard kroner. Dette betyr at for hver 100 kroner som en tilreisende har brukt i forbindelse med et opphold i regionen kan det måles en indirekte virkning på 40 kroner, dvs. en multiplikatoreffekt på 1,4. 11

12 Best of the Arctic regionen Samlet økonomisk effekt 2009 (MNOK) Direkte virkninger Indirekte virkninger SUM 2009 Diverse virksomheter* 0,0 194,1 194,1 Bygg og anlegg 0,0 62,8 62,8 Varehandel 344,5 90,5 434,9 Hotell og restaurant 595,5 52,5 648,0 Innenriks og utenriks transport 1 118,7 199, ,7 Post og telekommunikasjon 12,3 74,5 86,8 Bank og forsikring 0,0 26,4 26,4 Forretningsmessig tjenesteyting 100,9 228,7 329,7 Annen privat tjenesteyting** 336,7 96,4 433,1 Alle næringer 2 508, , ,4 * Fiskeforedling, annen næringsmiddelindustri, grafisk produksjon, tekstilproduksjon, verkstedproduksjon og vannforsyning ** Inkluderer opplevelser, attraksjoner, underholdning og andre aktiviteter 12

13 Best of the Arctic - regionen Sysselsetting 2009 Bransje / næring Antall sysselsatte Hotell & restaurant* Varehandel* 539 Andre næringer** Alle næringer** * Antall personer med minst 100 timer sysselsetting per år ** Gjennomsnittlig antall sysselsatte over året I tillegg til beregnet sysselsetting på personer innen hotell- og restaurantbransjen i Best of The Arctic regionen i 2009 anslås at besøkstrafikken til regionen gir en sysselsetting på 539 personer innenfor varehandelen og personer innenfor andre næringer. Det har ikke vært mulig å beregne sysselsettingseffekt i offentlig sektor. Dette fordi NHOs beregningsmodell kun baserer seg på innlegging av regnskapsdata for enkeltbedrifter. Valgt metode i denne undersøkelse baserer seg på analyse av turistkonsum og ikke innhenting av data fra enkeltbedrifter. 13

14 Reiselivsnæringenes andel av den totale sysselsettingen NORUT har med bakgrunn i nye NACE-koder som innføres fra 2010 gjort følgende beregning av reiselivets andel av den totale sysselsettingen i 2008: Nordland Troms Finnmark Nord-Norge Norge Primærnæringer 8,2 % 5,5 % 9,4 % 7,5 % 3,5 % Industri 8,2 % 5,2 % 5,1 % 6,7 % 11,8 % Energi 1,1 % 0,6 % 1,0 % 0,9 % 0,6 % Bygg og anlegg 8,1 % 7,3 % 8,0 % 7,8 % 7,5 % Reiseliv 6,7 % 6,2 % 6,7 % 6,5 % 5,5 % Private tjenester 30,5 % 34,1 % 28,9 % 31,5 % 41,9 % Offentlig sektor 37,2 % 41,1 % 40,9 % 39,1 % 29,1 % Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Beregningen viser at reiselivsnæringene i Nord-Norge er på størrelse med primærnæringene, industrien og bygg og anlegg. Det er ikke grunn til å tro at tallene er vesentlig forskjellig når det gjelder Best of the Arctic regionen. 14

15 Hamsuns rike Samlet økonomisk effekt 2009 Hamsun Rike Best of the Arctic regionen Turistkonsum reiselivsprodukter 171,8MNOK 1 904,3 MNOK Turistkonsum andre produkter 56,4 MNOK 604,2 MNOK Direkte virkninger 228,2 MNOK 2 508,5 MNOK Indirekte virkinger 98,1MNOK 1 024,9 MNOK Samlet økonomisk effekt 326,3 MNOK 3 533,4 MNOK 15

16 Hamsun Rike Turistkonsum etter overnattingsmåte 2009 Overnattingstype Hamsun Rike Best of the Arcticregionen Hoteller 16% 34% Campingplasser / hyttegrender 25% 17% Sum kommersiell overnatting 41% 51% Fricamping 4% 3% Slekt og venner 18% 23% Annet uoppgitt 7% 9% Private hytter 30% 14% Sum ikke-kommersiell overnatting 59% 49% Sum overnattinger 100% 100% 16

17 Hamsuns Rike Formålsfordelt turistkonsum 2009 Formål Hamsuns Rike Best of the Arctic - regionen Nordmenn på ferie 68% 56% Nordmenn på yrkesreise 10% 19% Sum nordmenn 78% 75% Utlendinger på ferie 21% 24% Utlendinger på yrkesreise 1% 1% Sum utlendinger 22% 25% Sum ferietrafikk 89% 80% Sum yrkestrafikk 11% 20% 17

18 Hamsun Rike Sysselsetting 2009 Bransje / næring Hamsuns Rike Best of the Arctic - regionen Hotell & restaurant* Varehandel* Andre næringer** Alle næringer** * Antall personer med minst 100 timer sysselsetting per år ** Gjennomsnittlig antall sysselsatte over året 18

19 Narvik-regionen Samlet økonomisk effekt 2009 Narvikregionen Best of the Arctic regionen Turistkonsum reiselivsprodukter 418,0 MNOK 1 904,3 MNOK Turistkonsum andre produkter 137,1MNOK 604,2 MNOK Direkte virkninger 555,2 MNOK 2 508,5 MNOK Indirekte virkinger 238,7 MNOK 1 024,9 MNOK Samlet økonomisk effekt 793,9 MNOK 3 533,4 MNOK 19

20 Narvik-regionen Turistkonsum etter overnattingsmåte 2009 Overnattingstype Narvikregionen Best of the Arcticregionen Hoteller 31% 34% Campingplasser / hyttegrender 12% 17% Sum kommersiell overnatting 43% 51% Fricamping 2% 3% Slekt og venner 23% 23% Annet uoppgitt 9% 9% Private hytter 23% 14% Sum ikke-kommersiell overnatting 57% 49% Sum overnattinger 100% 100% 20

21 Narvik-regionen Formålsfordelt turistkonsum 2009 Formål Narvikregionen Best of the Arctic - regionen Nordmenn på ferie 55% 56% Nordmenn på yrkesreise 20% 19% Sum nordmenn 75% 75% Utlendinger på ferie 24% 24% Utlendinger på yrkesreise 1% 1% Sum utlendinger 25% 25% Sum ferietrafikk 79% 80% Sum yrkestrafikk 21% 20% 21

22 Narvik-regionen Sysselsetting 2009 Bransje / næring Narvikregionen Best of the Arctic - regionen Hotell & restaurant* Varehandel* Andre næringer** Alle næringer** * Antall personer med minst 100 timer sysselsetting per år ** Gjennomsnittlig antall sysselsatte over året 22

23 Harstad-regionen Samlet økonomisk effekt 2009 Harstadregionen Best of the Arctic regionen Turistkonsum reiselivsprodukter 377,4 MNOK 1 904,3 MNOK Turistkonsum andre produkter 103,4 MNOK 604,2 MNOK Direkte virkninger 480,8 MNOK 2 508,5 MNOK Indirekte virkinger 153,0 MNOK 1 024,9 MNOK Samlet økonomisk effekt 633,7 MNOK 3 533,4 MNOK 23

24 Harstad-regionen Turistkonsum etter overnattingsmåte 2009 Overnattingstype Harstadregionen Best of the Arcticregionen Hoteller 45% 34% Campingplasser / hyttegrender 5% 17% Sum kommersiell overnatting 50% 51% Fricamping 1% 3% Slekt og venner 30% 23% Annet uoppgitt 11% 9% Private hytter 8% 14% Sum ikke-kommersiell overnatting 50% 49% Sum overnattinger 100% 100% 24

25 Harstad-regionen Formålsfordelt turistkonsum 2009 Formål Harstadregionen Best of the Arctic - regionen Nordmenn på ferie 55% 56% Nordmenn på yrkesreise 30% 19% Sum nordmenn 85% 75% Utlendinger på ferie 13% 24% Utlendinger på yrkesreise 2% 1% Sum utlendinger 15% 25% Sum ferietrafikk 68% 80% Sum yrkestrafikk 32% 20% 25

26 Harstad-regionen Sysselsetting 2009 Bransje / næring Harstadregionen Best of the Arctic - regionen Hotell & restaurant* Varehandel* Andre næringer** Alle næringer** * Antall personer med minst 100 timer sysselsetting per år ** Gjennomsnittlig antall sysselsatte over året 26

27 Vesterålen Samlet økonomisk effekt 2009 Vesterålen Best of the Arctic regionen Turistkonsum reiselivsprodukter 317,1 MNOK 1 904,3 MNOK Turistkonsum andre produkter 104,0 MNOK 604,2 MNOK Direkte virkninger 421,1 MNOK 2 508,5 MNOK Indirekte virkinger 181,1 MNOK 1 024,9 MNOK Samlet økonomisk effekt 602,2 MNOK 3 533,4 MNOK 27

28 Vesterålen Turistkonsum etter overnattingsmåte 2009 Overnattingstype Vesterålen Best of the Arcticregionen Hoteller 25% 34% Campingplasser / hyttegrender 10% 17% Sum kommersiell overnatting 35% 51% Fricamping 2% 3% Slekt og venner 35% 23% Annet uoppgitt 13% 9% Private hytter 15% 14% Sum ikke-kommersiell overnatting 65% 49% Sum overnattinger 100% 100% 28

29 Vesterålen Formålsfordelt turistkonsum 2009 Formål Vesterålen Best of the Arctic - regionen Nordmenn på ferie 60% 56% Nordmenn på yrkesreise 20% 19% Sum nordmenn 80% 75% Utlendinger på ferie 18% 24% Utlendinger på yrkesreise 2% 1% Sum utlendinger 20% 25% Sum ferietrafikk 78% 80% Sum yrkestrafikk 22% 20% 29

30 Vesterålen Sysselsetting 2009 Bransje / næring Vesterålen Best of the Arctic - regionen Hotell & restaurant* Varehandel* Andre næringer** Alle næringer** * Antall personer med minst 100 timer sysselsetting per år ** Gjennomsnittlig antall sysselsatte over året 30

31 Lofoten Samlet økonomisk effekt 2009 Lofoten Best of the Arctic regionen Turistkonsum reiselivsprodukter 620,0 MNOK 1 904,3 MNOK Turistkonsum andre produkter 203,4 MNOK 604,2 MNOK Direkte virkninger 823,3 MNOK 2 508,5 MNOK Indirekte virkinger 354,0 MNOK 1 024,9 MNOK Samlet økonomisk effekt 1 177,4 MNOK 3 533,4 MNOK 31

32 Lofoten Turistkonsum etter overnattingsmåte 2009 Overnattingstype Lofoten Best of the Arcticregionen Hoteller 39% 34% Campingplasser / hyttegrender 30% 17% Sum kommersiell overnatting 69% 51% Fricamping 6% 3% Slekt og venner 14% 23% Annet uoppgitt 5% 9% Private hytter 6% 14% Sum ikke-kommersiell overnatting 31% 49% Sum overnattinger 100% 100% 32

33 Lofoten Formålsfordelt turistkonsum 2009 Formål Lofoten Best of the Arctic - regionen Nordmenn på ferie 50% 56% Nordmenn på yrkesreise 15% 19% Sum nordmenn 65% 75% Utlendinger på ferie 34% 24% Utlendinger på yrkesreise 1% 1% Sum utlendinger 35% 25% Sum ferietrafikk 84% 80% Sum yrkestrafikk 16% 20% 33

34 Lofoten Sysselsetting 2009 Bransje / næring Lofoten Best of the Arctic - regionen Hotell & restaurant* Varehandel* Andre næringer** Alle næringer** * Antall personer med minst 100 timer sysselsetting per år ** Gjennomsnittlig antall sysselsatte over året 34

35 35

Foto: Gian-Rico Willy/Hurtigruten. Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2011

Foto: Gian-Rico Willy/Hurtigruten. Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2011 Foto: Gian-Rico Willy/Hurtigruten Nordnorsk Reiselivsstatistikk 211 Innhold Nordnorsk Reiselivsstatistikk 18 Reiselivet som system 19 Oppsummering 19 Reiselivsnæringens 2 økonomiske betydning Trafikkutvikling

Detaljer

Ringvirkninger av reiseliv i Buskerud, Telemark og Vestfold

Ringvirkninger av reiseliv i Buskerud, Telemark og Vestfold Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2005, 48 sider Sammendrag: Ringvirkninger av reiseliv i Buskerud, Telemark og Vestfold Reiselivet har totalt sett stor økonomisk betydning I denne rapporten beregnes de

Detaljer

6. Satellittregnskapet for turisme

6. Satellittregnskapet for turisme Anne Mari Auno 6. Turisme kan være en viktig kilde for inntekter og sysselsetting for privatpersoner, næringsliv og land. De siste årene har turistenes konsum i Norge utgjort mer enn 100 milliarder kroner,

Detaljer

Eivind Farstad Petter Dybedal TØI rapport 1175/2011. Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2010 RAPPORTSAMMENDRAG

Eivind Farstad Petter Dybedal TØI rapport 1175/2011. Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2010 RAPPORTSAMMENDRAG Eivind Farstad Petter Dybedal TØI rapport 1175/2011 Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2010 RAPPORTSAMMENDRAG Forord I de senere år har TØI gjennomført ringvirkningsanalyser av reiseliv for

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009 Sammendrag: Forfatter(e): Petter Dybedal og Eivind Farstad Oslo 2010, 42 sider Økonomiske virkninger av reiseliv i 2009 For 2009 er det beregnet at turister handlet varer og tjenester for om lag 2,15 milliarder

Detaljer

Sør-Troms/nordre Nordland - faktagrunnlag om næringsliv og befolkningsstruktur

Sør-Troms/nordre Nordland - faktagrunnlag om næringsliv og befolkningsstruktur Norut Tromsø Rapport nr.: 07/2012 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-260-0 Sør-Troms/nordre Nordland - faktagrunnlag om næringsliv og befolkningsstruktur Inge Berg Nilssen Ivar Lie Heidi Rapp Nilsen Sindre

Detaljer

Arbeidsnotat 2008-005. Økonomiske ringvirkninger. kulturminner på Røros. Sveinung Fjose Einar Bowitz

Arbeidsnotat 2008-005. Økonomiske ringvirkninger. kulturminner på Røros. Sveinung Fjose Einar Bowitz Arbeidsnotat 2008-005 Økonomiske ringvirkninger av kulturminner på Røros Sveinung Fjose Einar Bowitz Økonomiske ringvirkninger av kulturminner på Røros Sveinung Fjose Einar Bowitz* Sammendrag Mulighetene

Detaljer

SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA. Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA. Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning SAMFUNN VESTLIA Reiselivs- alpin- og aktivitetsområde

Detaljer

1 Innsikt Utsyn 2013

1 Innsikt Utsyn 2013 Innsikt Utsyn 2013 1 3 INNHOLD 01 Reiser internasjonalt 02 Nordmenns reisevaner 03 Nordmenns ferieplaner 04 Turisme i Norge 05 Overnattinger i Norge 06 Opplevelser skaper trafikk 07 Utenlandske turister

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011

Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011 RAPPORT Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011 MENON-PUBLIKASJON NR. 7/2011 April 2011 av Anniken Enger og Sveinung Fjose Forord Oslo dannet i perioden 23. februar til 6. mars 2011, rammen

Detaljer

Trude Nygård Evensen og Knut 0. Sørensen

Trude Nygård Evensen og Knut 0. Sørensen 97/22 Rapporter Reports Trude Nygård Evensen og Knut. Sørensen Turismens økonomiske betydning for Norge Belyst ved nasjonalregnskapets satelittregnskap for turisme Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal

Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal RAPPORT Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2012 Oktober 2012 Av Anniken Enger, Rasmus Bøgh Holmen og Sveinung Fjose Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Innledning og

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010. - med et utvidet leverandørperspektiv - Åpen Rapport Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2010 - med et utvidet leverandørperspektiv Forfatter(e) Merete Gisvold Sandberg Kristian Henriksen, Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi

Detaljer

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje-

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Norut Tromsø ISBN TURISME

Norut Tromsø ISBN TURISME Norut Tromsø Rapport nr.: 15/2012 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-267-9 TURISME OG REISELIVSNÆRINGEN STATUSBESKRIVELSE, UTVIKLINGSTRENDER OG VIRKNINGER AV PETROLEUMSVIRKSOMHET Mette Ravn Midtgard, Arild

Detaljer

Hovedpunkter Hurtigruten på Norskekysten bidrar med 2,2 milliarder kroner i nettoverdiskapning

Hovedpunkter Hurtigruten på Norskekysten bidrar med 2,2 milliarder kroner i nettoverdiskapning SAMFUNNS- REGNSKAP Verdens vakreste sjøreise Ålesund Torvik Måløy Florø Bergen Kristiansund Polarsirkelen Nesna Sandnessjøen Brønnøysund Rørvik Molde Lofoten Geirangerfjord NORGE Oslo Stokmarknes Svolvær

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Ringvirkningsanalyse av en ventetransitt Etablering av en ventetransitt på Evje

Ringvirkningsanalyse av en ventetransitt Etablering av en ventetransitt på Evje Prosjektrapport nr. 28/2002 Ringvirkningsanalyse av en ventetransitt Etablering av en ventetransitt på Evje Liv Bente Hannevik Friestad, Rune Jamt og Nina Jentoft Tittel Forfattere Ringvirkningsanalyse

Detaljer

Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord- Norge

Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord- Norge RAPPORT Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord- Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 14/2013 Av: Anniken Enger, Erik W. Jakobsen, Leo A. Grünfeld, Jarle Løvland, Endre Kildal Iversen og Rasmus Bøgh Holmen Forord

Detaljer

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 12/2004 LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER Birgit Abelsen og Frank Olsen NORUT Samfunnsforskning AS februar 2004 Prosjektnavn Prosjektnr Lønnsomhetsanalyse

Detaljer

PROSJEKTNR RAPPORTNR VERSJON

PROSJEKTNR RAPPORTNR VERSJON 0,78). Alt i alt forventes utbyggingen å bidra til etablering av vel 300 arbeidsplasser i regionen ved høyt leveransenivå for underleveransene. Ved lavt nivå forventes det vel 250 arbeidsplasser. For stor-regionen

Detaljer

Fiskeri- og havbruksnæringens regionaløkonomiske betydning i Trøndelag

Fiskeri- og havbruksnæringens regionaløkonomiske betydning i Trøndelag Fiskeri- og havbruksnæringens regionaløkonomiske betydning i Trøndelag En analyse av sysselsetting og verdiskaping som følge av fiskeri- og havbruksnæringen i Trøndelag Roald Sand NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 1-2013. Samfunnsøkonomisk analyse

RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 1-2013. Samfunnsøkonomisk analyse Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 1-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 SAMMENDRAG Justin Bieber spiller tre konserter på Telenor Arena på Fornebu i Akershus med totalt 67 500 tilskuere.

Detaljer

Reiselivet i Oslo organisering, omfang og betydning

Reiselivet i Oslo organisering, omfang og betydning Sammendrag: TØI notat 1182/2001 Forfattere: Petter Dybedal, TØI og Per- Erik Winther, Horwath Consulting Oslo 2001, 155 sider Reiselivet i Oslo organisering, omfang og betydning Denne rapporten beskriver

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer