Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking"

Transkript

1 Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1

2 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering telemarksforsking.no 2

3 Befolkning Befolkningsutvikling i Lofoten: 2 1 Årlig vekst i % Befolkning Størst nedgang på 60-tallet Stabilt på 70-tallet Nedgang på 80-tallet Noen år med oppgang på 90- tallet Nedgang de siste årene telemarksforsking.no 3

4 Befolkning 110 Befolkningsutvikling i de enkelte kommunene 100 Vestvågøy Vestvågøy og Vågan ganske stabilt De ytterste kommunene har sterk nedgang Vekst på Røst siste år Vågan Røst Flakstad Værøy Moskenes telemarksforsking.no 4

5 Befolkning Omtrent balanse mellom fødte og døde, høy fruktbarhet Hovedproblemet er utflytting til andre deler av landet Innvandring demper befolkningsnedgangen (men hvor mange blir?) Netto innenlands flytting Fødselsoverskudd Netto innvandring telemarksforsking.no 5

6 Befolkning Samme befolkningsnedgang i naboregionene Nedgangen i Lofoten en del av det nasjonale sentraliseringsmønsteret Salten Sør-Troms 98 Ofoten Lofoten 96 Vesterålen telemarksforsking.no 6

7 Befolkning Knut Vareide telemarksforsking.no 7

8 Aldersstruktur Stort og voksende underskudd av folk i aldersgruppen år Voksende underskudd på små barn Lofoten % -30 % -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % telemarksforsking.no 8

9 Nettoflytting Stor utflytting av unge voksne mellom år, gjelder de fleste steder utenom de største byene 4 2 Noe innflytting av familier til Lofoten, men ikke nok til å demme opp for de unge som flytter ut. Nettoflytting på alderstrinnet Alderstrinn telemarksforsking.no 9

10 Arbeidsplasser telemarksforsking.no 10

11 Arbeidsplasser Lavere vekst enn landsgjennomsnittet både i privat og offentlig sektor Privat Lofoten Offentlig Lofoten Privat Norge Offentlig Norge Alle lofoten Alle Norge telemarksforsking.no 11

12 Vekst 2007 Årlig vekst Arbeidsplasser Veksten i arbeidsplassene bra i forhold til andre regioner i nord (med 2002 som utgangspunkt) Vest-Finnmark Tromsøregionen Sør-Helgeland Lofoten Salten Ofoten HALD Indre Helgeland Nord-Troms Midt-Finnmark Vesterålen Sør-Troms Indre Troms Ytre Helgeland Midt-Troms Vefsn Øst-Finnmark -0,2-0,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3 0,2 0,0 1,7 2,1 1,7 1,7 1,5 1,3 1,3 1,2 1,0 3,0 3,9 2,9 4,0 3,2 3,8 3,2 1,8 2,6 3,0 2,3 2,4 3,0 4,9 6, telemarksforsking.no 12

13 135 Arbeidsplasser Sterk vekst i bygg og anlegg og forretningsmessig tjenesteyting Vekst i hotell og restaurant, handel og personlig tjenesteyting Nedgang i industri og primærnæringene Bygg og anlegg Forr tjeneste Hotell og restaurant Annen pers tjeneste Handel Transport Industri Primær telemarksforsking.no 13

14 115 Arbeidsplasser Vågan, Vestvågøy og Røst har økning i antall arbeidsplasser i privat næringsliv. Flakstad og Moskenes nedgang Tallene for Værøy er antakelig feil Vågan Vestvågøy Flakstad Røst Værøy Moskenes telemarksforsking.no 14

15 Arbeidsplasser Mange regioner i distriktene har god vekst i antall arbeidsplasser i næringslivet Den sterke sentraliseringen av befolkningen skyldes derfor andre forhold telemarksforsking.no 15

16 Norge Lofoten Næringsstruktur Offentlig adm Undervisning 5,9 6,4 8,9 7,7 Helse- og sosial 21,0 19,3 Annen pers tjeneste 2,9 4,2 Lofoten har mye primærnæringer (fiske og oppdrett) Lite industri (men mye næringsmiddelindustri) Over gjennomsnittlig med bygg og anlegg og hotell og restaurant Forr tjeneste Transport Hotell og restaurant Handel Bygg og anlegg Industri 5,6 5,8 6,8 4,1 3,3 8,2 7,4 13,5 13,2 15,3 10,8 13,0 Lite tjenesteyting og handel Primær 3,2 13, telemarksforsking.no 16

17 Offentlig adm Næringsstruktur Undervisning Helse- og sosial Vågan og Vestvågøy har mer tjenesteyting og handel De andre mye primærnæringer Annen pers tjeneste Forr tjeneste Transport Hotell og restaurant Handel Vågan Værøy Vestvågøy Røst Moskenes Flakstad Bygg og anlegg Industri Primær telemarksforsking.no 17

18 Nettopendling Værøy og Røst er selvforsynt med arbeidsplasser. De andre kommunene har netto utpendling Samtlige har en selvforsyningsgrad av arbeidsplasser over gjennomsnittet Moskenes Vågan Vestvågøy Flakstad Værøy Røst telemarksforsking.no 18

19 Nettopendling Regioner som har netto utpendling må ligge nært et arbeidsmarked med underskudd på arbeidskraft, som f eks Tromsø Øst-Finnmark Vest-Finnmark Midt-Finnmark Tromsøregionen Sør-Troms Nord-Troms Midt-Troms Indre Troms Vesterålen Sør-Helgeland Salten Ofoten Lofoten Vefsn Indre Helgeland Ytre Helgeland HALD -6,6-5,6-4,4-7,0-6,6-5,0-5,1-16,3-16,3-4,4-4,7-15,0-14,6-4,8-3,7-8,6-8,6-2,9-1,3-4,5-0,7-5,6-5,8-0,4-0,6-6,6-5,2-10,9-8,9-7,6-6,0 0,0 3,9 3, telemarksforsking.no 19

20 Det er i praksis små muligheter for å bo i Lofoten og pendle til andre regioner. Da blir egen næringsutvikling desto viktigere Utpendling Innpendling Bodo Hadsel Oslo Bodø Tromsø Oslo Sortland Tromsø Trondheim Hadsel Harstad Sortland Harstad Øksnes telemarksforsking.no 20

21 Attraktivitet som bosted telemarksforsking.no 21

22 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Innenlands flytting Fritidsbefolkning Fødselsbalanse Innvandring Stedlig attraktivitet Attraktivitetsbarometeret Tre sentrale teser: Befolkningsutviklingen er den viktigste indikatoren for regional utvikling. Innenlands flytting er den viktigste indikatoren for regionens konkurransekraft i forhold til andre regioner. Det som trekker innflyttere er enten arbeid eller stedlig attraktivitet. telemarksforsking.no

23 Attraktivitet Hvorfor er det viktigere nå enn før? Mangel på arbeidskraft i mange bransjer og mange steder (kampen om kompetansen) Stadig mer pendling Stadig mer av næringslivet er rettet mot lokal etterspørsel, mer tjenester og handel, mindre industri og landbruk telemarksforsking.no 23

24 Attraktivitet 6 Attraktive regioner kan få innflytting selv uten vekst i arbeidsplasser Lite attraktive regioner får utflytting selv med høy vekst i arbeidsplasser Netto innelands flytting Vefsn Lofoten Salten -6 Ytre Helgeland y = 0,3212x - 1,0787 R 2 = 0, Vekst i arbeidsplasser telemarksforsking.no 24

25 22 36 Tromsøregionen 1, Vefsn 0,9 Attraktivitet Salten Midt-Troms Sør-Troms 0,5 0,3 0,0 Mange regioner i nord har høyere utflytting enn hva arbeidsplassene isolert skulle tilsi Lofoten langt fra verst stilt av regionene i Nord Lav attraktivitet førte til netto utflytting på 1,3 prosent i de tre årene Nord-Troms Vesterålen Sør-Helgeland Vest-Finnmark Indre Helgeland Lofoten HALD Ofoten -2,2-2,2-0,4-0,6-0,8-1,0-1,1-1, Øst-Finnmark -2, Indre Troms -2, Ytre Helgeland -2, Midt-Finnmark -3, telemarksforsking.no 25

26 Attraktivitet Røst og Værøy er attraktive kommuner Ingen av kommunene i Lofoten er spesielt uattraktive Men Lofoten mangler kraftig regionsenter som drar opp Netto innenlands flytting, % av folketall alle Nordland Lineær (alle) Røst Flakstad Værøy Moskenes Vestvågøy Vågan y = 0,1693x - 1,4273 R 2 = 0, Vekst i antall arbeidsplasser, prosent, avstand til median telemarksforsking.no 26

27 Attraktivitet Værøy og Røst mest attraktive av kommunene i Nordland! Værøy Røst Sortland Bodø Træna Grane Sømna Vefsn Hemnes Dønna Flakstad Evenes Bø Herøy Fauske Rana Vevelstad Beiarn Brønnøy Leirfjord Vega Hamarøy Vestvågøy M eløy Nesna Ballangen Narvik Tjeldsund Øksnes Vågan M oskenes Steigen Hadsel Gildeskål Lødingen Andøy Bindal Alstahaug Tysfjord Lurøy Saltdal Hattfjelldal Sørfold Rødøy (5,6) (0,0) (0,2) (0,3) (0,5) (0,6) (0,7) (0,8) (0,8) (0,9) (0,9) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,9) (2,0) (2,0) (2,1) (2,1) (2,2) (2,2) (2,4) (2,5) (2,6) (2,9) (3,5) (3,5) (3,5) (3,6) (3,7) (4,3) 2,0 2,42,8 1,8 1,6 0,9 1,4 0,5 (8) (6) (4) (2) telemarksforsking.no 27

28 3 4 Tromsøregionen 18, Midt-Troms 6,4 Attraktivitet Vest-Finnmark Vefsn 5,9 5, Salten 4,1 Lofoten har svært lav attraktivitet for unge voksne mellom år Øst-Finnmark Sør-Troms 2,1 0, Midt-Finnmark -0, Indre Helgeland -1, Vesterålen -1, Indre Troms -2, Ofoten -3, Nord-Troms -4, Sør-Helgeland -4, Lofoten -5, HALD -7, Ytre Helgeland -13, telemarksforsking.no 28

29 Attraktivitet Men er forholdsvis attraktiv for barnefamilier Vefsn Sør-Troms Nord-Troms Sør-Helgeland Lofoten Midt-Troms Indre Helgeland Salten Vesterålen Vest-Finnmark Ofoten HALD Tromsøregionen Ytre Helgeland Indre Troms Øst-Finnmark Midt-Finnmark -6,5-4,5-5,0-0,5-0,5-0,8-0,9-1,3-2,3-2,3-2,5-2,7-3,2 1,4 1,1 0,7 0, telemarksforsking.no 29

30 Attraktivitet Værøy og Røst er attraktive for unge voksne Bodø Værøy Nesna Tjeldsund So rtland Træna Røst Vefsn Rana Hemnes Narvik Leirfjord Bø Vega Vevelstad Brønnøy Herøy Øksnes M eløy Grane Vestvågøy Andøy Sømna Fauske Hadsel Dønna Vågan Flakstad M oskenes Ballangen Evenes Alstahaug Gildeskål Tysfjord Bindal Steigen Lødingen Sørfo ld Saltdal Hattfjelldal Beiarn Hamarøy Lurøy Rødøy -2,4-2,1-1,8 0,1 0,20,30,6 0,0 0,0-0,1-0,2-0,4-0,2-0,2-0,4-0,4-0,5-0,5-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,7-1,0-0,9-0,8-1,0-1,1-1,2-1,5-1,4-1,2-1,5-1,6-1,7 2,1 1,31,7 1,2 0,7 0,8 0,9-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 telemarksforsking.no 30

31 Attraktivitet Værøy, Røst og Flakstad også attraktive for barnefamilier Sømna Grane Træna Beiarn Hamarøy Røst Flakstad Dønna Værøy Sortland Hemnes Vefsn Fauske Evenes Bø Sørfold Brønnøy M eløy Steigen Saltdal Vågan Rana Vega Lødingen M oskenes Vestvågøy Bodø Herøy Ballangen Narvik Hattfjelldal Vevelstad Tysfjord Tjeldsund Alstahaug Bindal Øksnes Rødøy Andøy Gildeskål Hadsel Leirfjord Lurøy Nesna -1,5-1,4-1,2-1,0-0,2-0,1-0,1-0,2-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,4-0,4-0,4-0,7-0,5-0,5-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,9-0,9 0,0 0,1 0,10,20,3 0,0 0,5 0,6 0,60,7 0,5 1,1 1,3 0,8 0,8-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 telemarksforsking.no 31

32 Hva skaper Attraktivitet? Kommuner Regioner Alle Barnefamilier Barnefamilier Unge voksne Alle Unge voksne Arbeidsmarkedsintegrasjon Pos*** Pos*** (pos) Pos* (pos) Arbeidsplassvekst i nabokommuner (pos) (pos) (pos) Pos*** Pos*** (pos) Boligbygging Pos*** Pos*** Pos*** Pos*** Pos** Pos** Høye boligpriser (pos) (pos) Befolkningsstørrelse Pos** Pos*** Pos*** (pos) Pos* Kafé-tetthet Pos*** Pos** Pos *** Pos*** (pos) Pos*** Universitet eller høgskole (pos) Pos*** Neg*** Pos*** Innvandring Neg*** Neg*** Neg*** Neg* Andel ikke-vestlige innvandrere Neg*** Neg*** Neg*** Pos*** Andel vestlige innvandrere Neg* Neg* Beliggende i Agder Beliggende i Vestlandet Neg** Neg*** Neg*** Neg** Beliggende i Trøndelag Neg* Neg* Neg* Neg* Beliggende i Nord-Norge Neg*** Neg*** Neg** Neg* telemarksforsking.no 32

33 Næringsutvikling Nyetableringer Lønnsomhet Vekst Næringslivsindeksen Nærings-NM telemarksforsking.no 33

34 Nyetableringer Lofoten Nordland Norge telemarksforsking.no 34

35 Nyetableringer Vest-Finnmark Tromsøregionen Salten Ofoten Midt-Troms Indre Helgeland Nord-Troms Øst-Finnmark Sør-Troms Indre Troms Vesterålen HALD Sør-Helgeland Ytre Helgeland Vefsn Midt-Finnmark Lofoten 8,0 7,8 7,7 7,6 7,4 7,1 6,9 6,7 6,6 6,1 5,9 5,6 5,4 5,3 4,9 4,8 4, telemarksforsking.no 35

36 Lønnsomhet Andel foretak med positivt resultat før skatt Norge Nordland Lofoten telemarksforsking.no 36

37 Lønnsomhet Vefsn Indre Helgeland Salten Sør-Helgeland Sør-Troms Midt-Troms Tromsøregionen Ofoten Vesterålen Øst-Finnmark Vest-Finnmark Midt-Finnmark HALD Indre Troms Lofoten Nord-Troms Ytre Helgeland 75,9 74,3 71,3 70,8 70,2 69,7 69,4 69,2 69,1 68,9 68,4 68,0 67,9 66,0 64,8 64,1 62, telemarksforsking.no 37

38 Vekst Andel foretak med høyere omsetningsvekst enn prisstigningen Nordland Norge Lofoten telemarksforsking.no 38

39 Vekst Indre Helgeland HALD Vefsn Trom søregionen Sør-Trom s Salten Øst-Finnm ark Lofoten Midt-Trom s Ofoten Nord-Trom s Sør-Helgeland Midt-Finnm ark Vesterålen Ytre Helgeland Vest-Finnm ark Indre Troms 70,5 67,4 66,8 66,8 66,7 65,4 65,2 65,1 64,6 64,6 64,2 63,6 62,6 62,6 61,8 60,0 58, telemarksforsking.no 39

40 0 Nærings-NM Næringslivsindeksen: 30 Nyetableringer 40 Lønnsomhet Vekst 50 Næringslivets størrelse telemarksforsking.no 40

41 Nærings-NM Indre Helgeland Tromsøregionen Salten Vefsn Sør-Troms Ofoten Midt-Troms Vest-Finnmark Øst-Finnmark HALD Vesterålen Sør-Helgeland Nord-Troms Lofoten Midt-Finnmark Ytre Helgeland Indre Troms 1,4 1,9 5,4 5,2 5,1 4,7 4,5 4,5 4,1 3,9 3,9 3,5 3,3 3,0 2,8 2,4 6, telemarksforsking.no 41

42 Nærings-NM for kommuner Kommunene i Lofoten gjør det egentlig ikke så ille på næringslivsindeksen. Men Lofoten mangler et regionsenter som trekker opp, slik de har i de fleste andre regioner. Rana Bodø Herøy Sortland M eløy Narvik Evenes Vefsn Vevelstad Hattfjelldal Steigen Alstahaug Hamarøy Fauske Røst Beiarn Lødingen Vågan Brønnøy Saltdal Hemnes Øksnes Nesna Vega Vestvågøy M oskenes Grane Lurøy Bindal Tysfjord Andøy Rødøy Gildeskål Sørfold Værøy Hadsel Ballangen Flakstad Dønna Sømna Træna Tjeldsund Bø Leirfjord telemarksforsking.no 42

43 Samlet vurdering Høy attraktivitet Dårlig næringsutvikling God næringsutvikling Høy attraktivitet telemarksforsking.no 43

44 0 Attraktivitet og næringsutvikling Lofoten i samme kategori som Ytre Helgeland, Ofoten og HALD Rang attraktivitetsbarometeret 42 Sør-Helgeland Vesterålen Vefsn Salten Indre Helgeland Lofoten HALD Ofoten Ytre Helgeland 42 Rang nærings-nm 0 telemarksforsking.no 44

45 0 Rang attraktivitetsbarometeret Rang nærings-nm 0 telemarksforsking.no 45

46 0 Værøy Attraktivitet og næringsutvikling Røst og Værøy gjør det bra! Ingen kommuner gjør det svært dårlig. Igjen ser vi at kommunene enkeltvis gjør det relativt bedre enn regionen Rang attraktivitetsbarimeteret 215 Flakstad Moskenes Vestvågøy Vågan Røst Rang nærings-nm telemarksforsking.no 46

47 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Innenlands flytting Fritidsbefolkning Fødselsbalanse Innvandring Stedlig attraktivitet Attraktivitetsbarometeret Tre sentrale teser: Befolkningsutviklingen er den viktigste indikatoren for regional utvikling. Innenlands flytting er den viktigste indikatoren for regionens konkurransekraft i forhold til andre regioner. Det som trekker innflyttere er enten arbeid eller stedlig attraktivitet. telemarksforsking.no

48 Regional utvikling Befolkning Fritidsbefolkning Fødselsbalanse Innvandring Arbeidsplasser Innpendling Flytting Stedlig attraktivitet Attraktivitetsbarometeret Statlige Private Kommunale Vekst FoU Innovasjon Kapitaltilgang Økt verdiskaping Lønnsomhet Bransjer Nærings-NM Nyetableringer Etablererveiledning Entr. i skolen Næringsutvikling er vanskelig! Vanskelig å måle resultater av næringsarbeid, tiltak, ordninger, distriktspolitikk etc. Klynger Rammebetingelser Internasjonalisering telemarksforsking.no

49 Regional utvikling Befolkning Fritidsbefolkning Fødselsbalanse Innvandring Arbeidsplasser Innpendling Flytting Utpendling Stedlig attraktivitet Attraktivitetsbarometeret Statlige Vekst Private Økt verdiskaping Lønnsomhet Bransjer Kommunale Nærings-NM Nyetableringer Infrastruktur Attraktivitet unge Boligmarked Attraktivitet familier FoU Innovasjon Kapitaltilgang Klynger Rammebetingelser Etablererveiledning Entr. i skolen Kompetanse? Pendlingsmuligheter Kultur og møteplasser Omdømme og identitet Andre attraksjonsfaktorer Internasjonalisering telemarksforsking.no

50 Regional utvikling Lofoten Befolkning 62 Flytting 70 Fødselsbalanse 48 Innvandring 20 Arbeidsplasser 54 Stedlig attraktivitet 73 Private 61 Offentlige 34 Attraktivitet unge 72 Attraktivitet familier 51 Nærings-NM 79 Vekst 63 Lønnsomhet 82 Nyetableringer 75 telemarksforsking.no

51 Takk for oppmerksomheten! Knut Vareide 51

52 Arbeidsmarkedsintegrasjon Øst-Finnmark Vest-Finnmark Midt-Finnmark Tromsøregionen Sør-Troms Nord-Troms Midt-Troms Indre Troms Vesterålen Sør-Helgeland Salten Ofoten Lofoten Vefsn Indre Helgeland Ytre Helgeland HALD 13,3 14,6 Int ,9 Int ,6 18,5 22,1 20,8 19,4 19,4 21,4 24,2 26,9 20,7 22,3 28,6 29,5 16,9 17,3 16,3 20,5 14,4 15,0 21,2 23,0 14,3 16,8 22,1 22,1 13,2 14,7 20,1 25,4 17,0 23, telemarksforsking.no 52

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret. Knut Vareide Telemarkforsking-Bø

Attraktivitetsbarometeret. Knut Vareide Telemarkforsking-Bø Attraktivitetsbarometeret Knut Vareide Telemarkforsking-Bø Telemarksforsking-Bø Prosjekter og rapporter om attraktivitet: Attraktivitetsbarometeret 2007 (NHO) Forskerprosjekt i VRI: Kultur som attraksjonskraft

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Bamble. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Bamble Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking RV13- regionen Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i

Detaljer

Telemarksforsking-Bø. Et viktig supplement til næringsanalysene

Telemarksforsking-Bø. Et viktig supplement til næringsanalysene Telemarksforsking-Bø Prosjekter og rapporter om attraktivitet: Attraktivitetsbarometeret 2007 (NHO) Forskerprosjekt i VRI: Kultur som attraksjonskraft Vri samhandlingsprosjekt: Kulturøkonomiske strategier

Detaljer

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

RV13- regionen. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking RV13- regionen Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO) Forskerprosjekt i

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Lofoten

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Lofoten Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 34/2008 Innhold: FORORD 3 BEFOLKNING 4 ARBEIDSPLASSENE 8 NÆRINGSSTRUKTUR 12 PENDLING 13 ATTRAKTIVITET

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Attraktivitetbarometeret

Attraktivitetbarometeret Attraktivitetbarometeret Resultat for Steinkjer og Innherred Hva skjer når Steinkjer, Innherred settes inn i et attraktivitetsbarometer? Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Prosjekter og rapporter om attraktivitet:

Detaljer

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Attraktivitet i Nordland 21. April 215, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Hvorfor flytter det folk til et sted? Hvorfor flytter det folk til et sted? Arbeidsplasser Andre forhold

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet

Næringsutvikling og attraktivitet Næringsutvikling og attraktivitet Hvordan er status og utvikling i Oppland og regionene der? Hva skaper bostedsattraktivitet? Hvordan henger ting sammen? telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional

Detaljer

Perspektiver for regional utvikling

Perspektiver for regional utvikling Perspektiver for regional utvikling Innspill til workshop i regi av Distriktssenteret 10. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 12/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra AS. Hensikten med rapporten

Detaljer

Forskerprosjekt i VRI: Attraktivitet. Knut Vareide Telemarksforsking

Forskerprosjekt i VRI: Attraktivitet. Knut Vareide Telemarksforsking Forskerprosjekt i VRI: Attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Innenlands flytting Fritidsbefolkning Fødselsbalanse Innvandring Stedlig attraktivitet Attraktivitetsbarometeret

Detaljer

Utfordringer for Namdalen

Utfordringer for Namdalen Utfordringer for Namdalen Næringsutvikling og attraktivitet 21. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner

Detaljer

Innlandet sett utenfra

Innlandet sett utenfra Innlandet sett utenfra Hvordan går det egentlig med Innlandet? Går næringslivet bra? Hvor attraktivt er Innlandet? Gjøvik, 18. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling

Detaljer

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking Attraktive kommuner Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring Stedlig

Detaljer

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Vågan Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø 2. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling!

Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Korleis lukkast med lokal næringsutvikling! Kva kjenneteiknar kommunar og regionar som lukkast med næringsutvikling? Korleis ligg kommunane og regionane i Hordaland an? Kva kan kommunane sjølve gjere for

Detaljer

Næringsanalyse for Lødingen

Næringsanalyse for Lødingen Næringsanalyse for Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 34/2007 Forord Denne næringsanalysen er utarbeidet på oppdrag fra Kommune. Næringsanalysen baserer seg på tilgjengelig statistikk,

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa

Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa Attraktivitet og næringsutvikling i Fusa 24. juni 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling i Drangedal

Attraktivitet og næringsutvikling i Drangedal Attraktivitet og næringsutvikling i Drangedal 1. september 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker

Detaljer

Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret

Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret Hva må til for å klatre på rangeringene? 23. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Innspill til Kunnskapsbyen Forum 26. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret

Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetsbarometeret Pandagruppens seminar: Statistikk og indikatorer i regionale analyser 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale

Detaljer

Meløy en attraktiv kommune? For næringsliv og bosetting Meløyseminaret 28. april 2015

Meløy en attraktiv kommune? For næringsliv og bosetting Meløyseminaret 28. april 2015 Meløy en attraktiv kommune? For næringsliv og bosetting Meløyseminaret 28. april 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen

Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen Straumen 2. juni 2016 Hva er attraktivitet? Utviklingstrekk og kjennetegn med kommunene Har kommunene vært attraktive? Hva er framtidsutsiktene? Hvordan skape

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn Attraktivitet og næringsutvikling Frogn 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nordland

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nordland Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nordland KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 29/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nordland

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Framskriving er en framskriving (beregning) gjort på bakgrunn av statistiske data for en periode (historiske trender). Framskrivingen forutsetter at

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene NORDLAND Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland)

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland) 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gjennomsnitt Nesna Øksnes Værøy 55 Hamarøy Leirfjord Moskenes Narvik Herøy (Nordland) 50 Hadsel Røst Beiarn 45 40 Brønnøy Alstahaug Bø (Nordland) Hattfjelldal

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Hvordan gjøre Vestvågøy til en attraktiv kommune. Leknes 17. juni 2013 Knut Vareide

Hvordan gjøre Vestvågøy til en attraktiv kommune. Leknes 17. juni 2013 Knut Vareide Hvordan gjøre Vestvågøy til en attraktiv kommune Leknes 17. juni 2013 Knut Vareide Hva er det fremste sukesskriteriet for et sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. 10950 Befolkningen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell

Detaljer

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Planprosjekt i Nordland v/ole Kristian Furnes I geodataplanperioden skal arbeidet følge disse prioriteringene ved tilgjengeliggjøring av plandata i Norge

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

Akershus. Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Akershus. Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Akershus Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON OG ATTRAKTIVITET I NORDLAND

NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON OG ATTRAKTIVITET I NORDLAND NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON OG ATTRAKTIVITET I NORDLAND Mini-seminar i Bodø 23. november Knut Vareide Plan for dagen: Del 1: Virkelighetsbilde: Hvordan gjør Nordland det? Ren deskriptiv statistikk Kjenner

Detaljer

Regional analyse av Lødingen. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Lødingen. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Lødingen Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Befolkningsutvikling. Attraktivitet for bosetting. Arbeidsplassutvikling. Telemarksforsking

Befolkningsutvikling. Attraktivitet for bosetting. Arbeidsplassutvikling. Telemarksforsking Befolkningsutvikling Arbeidsplassutvikling Attraktivitet for bosetting 1,5 4 000 3,0 2 100 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 3 500 3 000 2,0 1,0 0,0 2 000 1 900 1 800 1 700-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 Årlig vekst i % 2

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Fordeling av strandsoneareal i Nordland

Fordeling av strandsoneareal i Nordland Fordeling av strandsoneareal i Nordland Selv om Nordland har en lang kystlinje, er det bare deler av strandsonen langs sjøen som er tilgjengelig for friluftsliv og ferdsel. Det er imidlertid også disse

Detaljer

Glåmdalsanalysen 2008. Telemarksforsking

Glåmdalsanalysen 2008. Telemarksforsking Glåmdalsanalysen 2008 telemarksforsking.no 1 Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Vestfold Buskerud Akershus Østfold Oppland Nord-Trøndelag Lofoten Øvre Romerike Lørenskog +++ VRI-Forskerprosjekt Attraktivitet

Detaljer

Kultur som attraksjonskraft i stadutvikling og

Kultur som attraksjonskraft i stadutvikling og Kultur som attraksjonskraft i stadutvikling og omdømmebyggjing Lars Ueland Kobro telemarksforsking.no 1 En mann mottar en telefon på kontoret Med Vann i bilen? - forgasseren?! Hei kjære! Er Jøss, du nå

Detaljer

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet PRESENTASJON KS 23. MARS 2017 Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2 BUFDIR / 29. mai 2017 STAVANGER AFTENBLAD 30. JANUAR 2016 IDA - «SVIKT I ALLE LEDD» DET HANDLER OM LEDELSE

Detaljer

Hvem skal overta gårdene?

Hvem skal overta gårdene? Hvem skal overta gårdene? Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Lettere å opprettholde arbeidsplasser

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Glåmdal og Kongsvinger

Glåmdal og Kongsvinger Glåmdal og Kongsvinger Utvikling og utfordringer Kongsvinger 1. mars 2012 Knut Vareide Regioner som er analysert i 2011 NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Glåmdal er på delt sisteplass

Detaljer

Attraktivitetspyramiden

Attraktivitetspyramiden Attraktivitetspyramiden Om Nes hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Kommuneplanseminar Gran 31 mai 2012 Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Kommunereformen - Nordland

Kommunereformen - Nordland Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereformen - Nordland Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen 23. Mai 2017 Kommunereformen Stort lokalt engasjement over hele landet Politisk lederskap lokalt Bred

Detaljer

Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi. Trond Hjelmervik Hansen, Bodø

Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi. Trond Hjelmervik Hansen, Bodø Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi Trond Hjelmervik Hansen, Bodø 26.10.16 Hovedpunkter Kommuneøkonomi og demografikostnader Kostnadsnøklene Herunder effekt av gradert basis/strukturkriteriet

Detaljer

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland Klimaskogprosjektet Planting for klima på nye arealer i Nordland Kommunekonferanse om dialog og samarbeid innen landbruk og reindrift 14/4-2016 Prosjektleder Asgeir Jordbru Bakgrunn Regjeringen vil: Øke

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK Vår dato: 22.02.2017 Vår referanse: 17/15153 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK I forbindelse

Detaljer

Regional analyse for Vågan og Lødingen 2014

Regional analyse for Vågan og Lødingen 2014 Bosted Lødingen Uheldig struktur Bosted Vågan Lav attraktivitet Høy attraktivitet Besøk Vågan Gunstig struktur Basis Vågan Regional Lødingen Basis Lødingen Regional Vågan Besøk Lødingen 2008- Regional

Detaljer

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE E] E Dokldi 16002123(16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' 01.012017-31.12.2020-FORSLAG E FRA KOMMUNENE ' ' Vår dato: 06.04.2016 ] g::erse1:leartz::se: 16/43634 M.» E 5 K 0 M M U N E I I _' F: Deres

Detaljer

Benchmarking og innovasjonsforskning. Næringskollegiets samling i Skien 8-9 januar 2009. Telemarksforsking

Benchmarking og innovasjonsforskning. Næringskollegiets samling i Skien 8-9 januar 2009. Telemarksforsking Benchmarking og innovasjonsforskning Næringskollegiets samling i Skien 8-9 januar 2009 telemarksforsking.no 1 Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Vestfold Buskerud Akershus Østfold Oppland Nord-Trøndelag

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Første fordeling skjønnsmidler 2015

Første fordeling skjønnsmidler 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 0112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2014/4411 Deres ref: Vår dato: 18.09.2014 Deres dato:

Detaljer

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger ved petroleumsak6vitet i det nordøstlige Presentasjon av foreløpige resultater. Av Leo A. Grünfeld Utredningsområdet delt inn i 9 regioner 1 2 6 3 5 4 Helgeland

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Vestvågøy Analyse av næringsutvikling og attraktivitet

Vestvågøy Analyse av næringsutvikling og attraktivitet kanskje Strukturelle forhold Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Vestvågøy Analyse av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 56/2013 Tittel:

Detaljer

GEOVEKST/FKB I NORDLAND. Status 20.oktober 2016

GEOVEKST/FKB I NORDLAND. Status 20.oktober 2016 GEOVEKST/FKB I NORDLAND Status 20.oktober 2016 Nordland 2015 FKB-B: 540 km 2 Laser: 815 km 2 - Total kostnad: 7,6 mill (budsjett 7,2 mill) - Grundig kartkontroll utført + enkel kontroll hos oss. - Ny leveranse

Detaljer

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Journalpost:15/1474 Saksnummer Utvalg/komite Dato 077/2015 Fylkesrådet 24.03.2015 047/2015 Fylkestinget 20.04.2015 IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Sammendrag Fylkestinget fordeler kr 15

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Næringsanalyse for Tinn

Næringsanalyse for Tinn Næringsanalyse for Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-arbeidsrapport nr. 23/2008 TF-Arbeidsrapport Tittel: Næringsanalyse for TF-arbeidsrapport nr: 23-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Presentasjon på Kommuneøkonomikonferansen i Nordland 12.6.2014 Bent Aslak Brandtzæg 1 Historikk

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

Første tildeling skjønnsmidler 2014

Første tildeling skjønnsmidler 2014 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 25.09.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Årdal

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Årdal Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 36/2008 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Befolkning... 4 Arbeidsplasser og næringsstruktur... 7 Pendling...

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Bosetting Utvikling Bedrift i basisnæring Besøk Bosetting Etter at moderne kommunikasjon har gjort det mulig å pendle over store avstander, kan noen steder i dag oppstå

Detaljer

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016 Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene Bodø, 1. mars 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles

Detaljer

ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000. En demografisk beskrivelse av Nord-Norge

ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000. En demografisk beskrivelse av Nord-Norge ARENA NORD-NORGE ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000 Nord-Norges befolkning økte med om lag 5000 innbyggere på 1990-tallet. Fra 1990 til 2000 gikk folketallet likevel

Detaljer

Attraktivitetsanalyse Nordland fokus Helgeland. Brønnøysund 27. mars 2015

Attraktivitetsanalyse Nordland fokus Helgeland. Brønnøysund 27. mars 2015 Attraktivitetsanalyse Nordland fokus Helgeland Brønnøysund 27. mars 2015 Alle hadde nedgang i folketallet fra 2000 til 2008. Alle har vekst fra 2008 til 2015. Bare Ranaregionen har vekst i folketallet

Detaljer

utviklingstrekk. Telemarksforsking

utviklingstrekk. Telemarksforsking Næringsanalyse Telemark utviklingstrekk. Knut Vareide Telemarksforsking 1,6 180 000 0,03 4,4 1,4 Årlig vekstrate Befolkning 170 000 0,02 4,2 1,2 160 000 0,01 1,0 4,0 0,8 150 000 0,00-0,01 3,8 0,6 140 000

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Næringsanalyse for Notodden

Næringsanalyse for Notodden Næringsanalyse for Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-arbeidsrapport nr. 22/2008 TF-Arbeidsrapport Tittel: Næringsanalyse for TF-arbeidsrapport nr: 22-2008 Forfatter(e):

Detaljer

2. fordeling skjønnsmidler 2014

2. fordeling skjønnsmidler 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 16.12.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 2. fordeling skjønnsmidler 2014 Det

Detaljer

~ft) Fylkesmannen i Nordland

~ft) Fylkesmannen i Nordland ~ft) Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Jan-Günter Myrvang, 08.10.2012 2012/4225 331.2 fmnojmy@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Næringsanalyse for Bamble. Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet

Næringsanalyse for Bamble. Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Næringsanalyse for Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE og HANNA NYBORG STORM TF-arbeidsrapport nr. 35/28 TF-notat Tittel: Næringsanalyse for TF-arbeidsrapp nr: 35-28 Forfatter(e):

Detaljer

Næringsanalyse for Øvre Romerike

Næringsanalyse for Øvre Romerike Næringsanalyse for Øvre Romerike Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE Arbeidsrapport nr. 21/2008 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Utvikling. Rapporten er laget

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer