Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014"

Transkript

1 Statistikk fra rapporterte hendelser i

2 Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling av utrykninger pr. kommune side 8 Statistikk for kommunene på Helgeland Totalt antall hendelser - hele Helgeland side Prosentvis fordeling av hendelser pr kommune side 8 Sømna side 8 Brønnøy side 6 8 Vega side 9 86 Vevelstad side 88 Herøy side 8 Alstahaug side 8 8 Leirfjord side 8 Vefsn side 8 Grane side 7 86 Hattfjelldal side 87 Dønna side 88 Nesna side 6 8 Hemnes side 9 8 Rana side 8 Lurøy side 8 Træna side 8

3 Innhold Statistikk for kommunene i Salten Historikk for Salten 7 - side 6 Statistikk for Salten Brann IKS Prosentvis fordeling av hendelser side 6 Totalt antall hendelser side 6 Samlet statistikk for Salten Brann IKS side 6 Antall utrykninger i Bodø, historikk 98 - side 6 8 Bodø side 6 86 Rødøy side Meløy side 7 88 Gildeskål side 7 89 Beiarn side 77 8 Saltdal side 8 8 Fauske side 8 8 Sørfold side Steigen side Hamarøy side 9 86 Røst side 9 87 Værøy side 98

4 Innhold Statistikk for kommunene i Midtre Hålogaland Totalt antall hendelser - - side Prosentvis fordeling av hendelser - pr. kommune side 8 Narvik side 8 Tysfjord side 6 8 Lødingen side 9 8 Tjeldsund side 8 Evenes side 8 Ballangen side 8 88 Moskenes side 89 Flakstad side 86 Vestvågøy side 7 86 Vågan side 866 Hadsel side 867 Bø side Øksnes side 9 87 Sortland side 87 Andøy side 9 Harstad side 8 9 Kvæfjord side 9 Skånland side 97 Ibestad side 7 99 Gratangen side 6 9 Lavangen side 6 9 Salangen side 66

5 Generelt Utarbeidet statistikk er gitt av antallet utrykninger initiert av -sentalen i Bodø. Det er gjengitt tall og grafer for hvordan utrykningene varierer gjennom året og ut fra hvilke hendelser som loggføres. For sammenligning er statistikk for tidligere år også tatt med. Statistikken er gjengitt for alle kommunene som varsles fra -sentralen i Bodø og er gjengitt stigende ut fra kommunenummer. Fra.. ble også Meløy kommune en del av Salten Brann IKS, som i dag består av følgende kommuner: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Sørfold, Saltdal og Steigen. Fra.9. ble utalarmering også foretatt for kommunene i Helgeland Politidistrikt. Dette medførte at -sentralen fikk 6 nye kommuner. Hendelsesstatistikk for disse kommunene fra før denne dato, er hentet fra WEB Helgeland. Ved utgangen av. kvartal var det (i følge ssb.no) 76 innbyggere i -sentralens varslingsområde. Vi presiserer at der det i statistikken er ført opp antall øvelser, representerer dette ikke antallet øvelser som er gjennomført på de ulike stasjonene, men antall øvelser der -sentralen i Bodø har vært deltakende. -sentralen i Bodø har fra startet å registrere en ny gruppe hendelser. Denne gruppen kalles Håndtert av -sentralen og har ikke medført utrykning. Se tabellen på neste side. Hvis ikke annet er presisert, er ikke gruppene Håndtert av sentralen og Øvelser tatt med i fremstillingene. For lettere å kunne sammenligne tall fra tidligere år, er oversikten delt opp i tre hoveddeler; Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland. Kommunene blir presentert etter stigende kommunenummer. Ved spørsmål om statistikken henvises det til avdelingsleder for -sentralen.

6 Hendelsesgruppen Håndtert av -sentralen Håndtert av -sentralen er en hendelsesgruppe som ikke har involvert innsats fra det lokale brannvesen. Det kan f.eks. være at en hendelse har blitt avklart såpass tidlig at situasjonen ikke tilsa noe behov for innsats utover det som -sentralen kunne gi. Den hyppigste årsaken til at -sentralen har kunnet behandle og avslutte en slik hendelse, er automatiske brannalarmer der det er bekreftet fra kunden at det ikke er behov for brannvesenets innsats. Helgeland Alstahaug 7 Brønnøy 7 Dønna Grane Hattfjelldal Hemnes Herøy Leirfjord Lurøy Nesna Rana Sømna Træna Vefsn Vega Vevelstad Sum Salten Beiarn Bodø Fauske Gildeskål 8 Hamarøy Meløy 6 Rødøy Røst Saltdal 6 Steigen 9 Sørfold Værøy Sum Midtre Hålogaland Andøy 66 Ballangen 7 Bø Evenes 9 Flakstad Gratangen 9 Hadsel Harstad 9 Ibestad Kvæfjord 8 Lavangen Lødingen Moskenes Narvik 6 Salangen 8 Skånland Sortland 8 Tjeldsund Tysfjord Vestvågøy 9 Vågan 8 Øksnes Sum 8 6

7 Oversikt over hele -sentralens dekningsområde Oversikt over alle hendelser i hele -sentralens dekningsområde. Tall for kommunene på Helgeland fra prioden , slik at oversikten kun gjelder de hendelser som er loggført av -Bodø i. Gruppene Håndtert av sentralen og Øvelser er ikke tatt med i denne oversikten. År Ant 7 Oversikt over alle loggførte hendelser, inkludert gruppene Håndtert av sentralen og Øvelser. Tall for kommunene på Helgeland gjelder fra År Ant hendelser

8 Fordelingen av hendelser pr. kommune Helgeland 8 Sømna 8 Brønnøy Vega Vevelstad 88 Herøy Alstahaug 6 8 Leirfjord Vefsn Grane Hattfjelldal 87 Dønna 9 88 Nesna 8 Hemnes Rana Lurøy 7 8 Træna 6 Sum

9 Fordelingen av hendelser pr. kommune Salten 8 Bodø Rødøy Meløy Gildeskål 7 89 Beiarn Saltdal 8 8 Fauske Sørfold 88 Steigen Hamarøy 86 Røst 6 87 Værøy Ant.utr Midtre Håloga- 8 Narvik land 8 Tysfjord 8 8 Lødingen 6 8 Tjeldsund Evenes Ballangen 6 88 Moskenes Flakstad 9 86 Vestvågøy Vågan Hadsel Bø Øksnes 6 87 Sortland Andøy Harstad Kvæfjord Skånland Ibestad 6 99 Gratangen Lavangen Salangen 7 Ant.utr Fordelingen av hendelser i hele -sentralens dekningsområde. Hendelsestypene Håndtert av sentralen og Øvelser er ikke med i denne oversikten. 9

10 Totaler hele -området Alle hendelser, loggført av -Bodø, hele 97 Herav Antall øvelser 7 Antall "Håndtert av -sentralen" 9 Totaler hele -området, loggført av -Bodø i (reelle hendelser) 7 Hendelser for perioden som er loggført av -Helgeland er ikke med i denne oversikten

11 Statistikk for Helgeland Historikk - totale antall hendelser for perioden Tall frem til.9. er hentet fra WEB-Helgeland. Helgeland 8 Sømna 8 Brønnøy Vega Vevelstad 88 Herøy Alstahaug 6 8 Leirfjord Vefsn Grane Hattfjelldal 87 Dønna 9 88 Nesna 8 Hemnes Rana Lurøy 7 8 Træna 6 Sum

12 Statistikk for Helgeland Prosentvis fordeling av hendelser pr kommune i Lurøy;, Træna;, Sømna;, Brønnøy; 9, Vega;, Vevelstad;, Herøy;, Alstahaug; 6, Rana;, Leirfjord;, Vefsn; 7,8 Hemnes;,7 Nesna;, Hattfjelldal;, Dønna;, Grane;, Kommune %-vis andel Hendelser Kommune %-vis andel Hendelser Sømna, Grane, Brønnøy 9, 87 Hattfjelldal, Vega, Dønna, Vevelstad, Nesna, Herøy, Hemnes,7 6 Alstahaug 6, 6 Rana, 8 Leirfjord, 9 Lurøy, Vefsn 7,8 7 Træna,

13 Statistikk for 8 Sømna Antall årlige hendelser i perioden Sum årlig Unødige alarmer i perioden 7 6 Sum årlig 6

14 Statistikk for 8 Sømna Fordelinge av hendelser pr. måned i perioden Januar Februar Mars April Mai Juni Juli 7 August September Oktober November Desember

15 Akutt forurensing Annen assistanse Annen ulykke Automatisk brannalarm Brann - annet Brann i tog/trikk Brann i bygning Brann i båt - rom sjø Brann i båt - ved kai Brann i camp.telt/vogn Brann i gress/lyng Brann i kjøretøy Brann i pipe Brann i skog Brannhindrende tiltak Dykkeroppdrag Farlig gods Flyhavari Hjertestans RVR Tauredning Trafikkulykke Trygghetsalarm Ulykke på sjøen Vannskade/oversvøm Sprinkleralarm Falsk alarm Øvelse Unødig alarm Håndtert av Statistikk for 8 Sømna Gruppering av hendelser i Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av

16 Statistikk for 8 Brønnøy Antall årlige hendelser i perioden Sum årlig Unødige alarmer i perioden Sum årlig 9 6

17 Statistikk for 8 Brønnøy Fordelinge av hendelser pr. måned i perioden Januar 6 Februar 7 9 Mars 7 9 April 6 8 Mai Juni 7 Juli August 7 6 September Oktober 8 9 November 7 Desember 6 7

18 Akutt forurensing Annen assistanse Annen ulykke Automatisk brannalarm Brann - annet Brann i tog/trikk Brann i bygning Brann i båt - rom sjø Brann i båt - ved kai Brann i camp.telt/vogn Brann i gress/lyng Brann i kjøretøy Brann i pipe Brann i skog Brannhindrende tiltak Dykkeroppdrag Farlig gods Flyhavari Hjertestans RVR Tauredning Trafikkulykke Trygghetsalarm Ulykke på sjøen Vannskade/oversvøm Sprinkleralarm Falsk alarm Øvelse Statistikk for 8 Brønnøy Gruppering av hendelser i 8 6 Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet 6 RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av 7 8

19 Statistikk for 8 Vega Antall årlige hendelser i perioden Sum årlig Unødige alarmer i perioden Sum årlig 9

20 Statistikk for 8 Vega Fordelinge av hendelser pr. måned i perioden - Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

21 Statistikk for 8 Vega Gruppering av hendelser i Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av

22 Statistikk for 86 Vevelstad Antall årlige hendelser i perioden 6 Sum årlig Unødige alarmer i perioden Sum årlig

23 Statistikk for 86 Vevelstad Fordelinge av hendelser pr. måned i perioden - Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

24 Akutt Annen Annen ulykke Automatisk Brann - annet Brann i tog/trik k Brann i bygning Brann i båt - Brann i båt - Brann i Brann i Brann i kjøretø y Brann i pipe Brann i skog Brannhindrend Dykkeroppdrag Farlig gods Flyhavari Hjertestans RVR Tauredning Trafikkulykke Trygghetsalarm Ulykke på sjøen Vannskade/ov Sprinkleralarm Falsk alarm Øvelse Unødig alarm Statistikk for 86 Vevelstad Gruppering av hendelser i Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av

25 Statistikk for 88 Herøy Antall årlige hendelser i perioden Sum årlig 8 9 Unødige alarmer i perioden 7 6 Sum årlig 6

26 Statistikk for 88 Herøy Fordelinge av hendelser pr. måned i perioden Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September 6 Oktober November Desember 6

27 Statistikk for 88 Herøy Gruppering av hendelser i 7 6 Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm 6 Brannhindrende tiltak Håndtert av 7

28 Statistikk for 8 Alstahaug Antall årlige hendelser i perioden 7 6 Sum årlig 6 Unødige alarmer i perioden Antall 8

29 Statistikk for 8 Alstahaug Fordelinge av hendelser pr. måned i perioden Januar Februar Mars April Mai Juni 7 Juli August September 9 Oktober November 8 Desember 7 8 9

30 Statistikk for 8 Alstahaug Gruppering av hendelser i 8 6 Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av 7

31 Statistikk for 8 Leirfjord Antall årlige hendelser i perioden Sum årlig Unødige alarmer i perioden Sum årlig 8 6

32 Statistikk for 8 Leirfjord Fordelinge av hendelser pr. måned i perioden Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August 6 7 September Oktober 6 November Desember 6

33 Statistikk for 8 Leirfjord Gruppering av hendelser i 8 6 Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av

34 Statistikk for 8 Vefsn Antall årlige hendelser i perioden Sum årlig 6 7 Unødige alarmer i perioden Sum årlig 8

35 Statistikk for 8 Vefsn Fordelinge av hendelser pr. måned i perioden - Januar Februar 9 Mars April 8 8 Mai 9 6 Juni 9 Juli 9 August September 7 6 Oktober 8 November 9 Desember 7

36 Akutt forurensing Annen ulykke Brann - annet Brann i bygning Brann i båt - ved Brann i gress/lyng Brann i pipe Brannhindrende Farlig gods Hjertestans Tauredning Trygghetsalarm Vannskade/overs Falsk alarm Unødig alarm Statistikk for 8 Vefsn Gruppering av hendelser i Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet 6 RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning 8 Trafikkulykke 9 Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy 7 Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm 8 Brannhindrende tiltak Håndtert av 6

37 Statistikk for 8 Grane Antall årlige hendelser i perioden Sum årlig 6 8 Unødige alarmer i perioden 6 Sum årlig 7

38 Statistikk for 8 Grane Fordelinge av hendelser pr. måned i perioden - 6 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 8

39 Statistikk for 8 Grane Gruppering av hendelser i 8 6 Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av 9

40 Statistikk for 86 Hattfjelldal Antall årlige hendelser i perioden Sum årlig Unødige alarmer i perioden Sum årlig

41 Statistikk for 86 Hattfjelldal Fordelinge av hendelser pr. måned i perioden - Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

42 Statistikk for 86 Hattfjelldal Gruppering av hendelser i Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av

43 Statistikk for 8 7 Dønna Antall årlige hendelser i perioden 8 6 Sum årlig 9 Unødige alarmer i perioden Sum årlig

44 Statistikk for 87 Dønna Fordelinge av hendelser pr. måned i perioden - Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

45 Statistikk for 87 Dønna Gruppering av hendelser i Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av

46 Statistikk for 88 Nesna Antall årlige hendelser i perioden Sum årlig Unødige alarmer i perioden Sum årlig

47 Statistikk for 88 Nesna Fordelinge av hendelser pr. måned i perioden - Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 7

48 Statistikk for 88 Nesna Gruppering av hendelser i Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse 6 Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm 7 Brannhindrende tiltak Håndtert av 8

49 Statistikk for 8 Hemnes Antall årlige hendelser i perioden 6 Sum årlig 7 6 Unødige alarmer i perioden Sum årlig 9

50 Statistikk for 8 Hemnes Fordelinge av hendelser pr. måned i perioden Januar Februar 7 Mars 6 April Mai 7 Juni Juli August September Oktober November Desember

51 Statistikk for 8 Hemnes Gruppering av hendelser i Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet 7 RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning 8 Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av

52 Statistikk for 8 Rana Antall årlige hendelser i perioden Sum årlig Unødige alarmer i perioden Sum årlig 6 86

53 Statistikk for 8 Rana Fordelinge av hendelser pr. måned i perioden - 6 Januar 7 8 Februar Mars 8 7 April 9 6 Mai 8 Juni 9 6 Juli 7 8 August September 9 Oktober November 8 8 Desember 6

54 Statistikk for 8 Rana Gruppering av hendelser i Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse 7 Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy 6 Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm 86 Brannhindrende tiltak Håndtert av

55 Statistikk for 8 Lurøy Antall årlige hendelser i perioden 8 6 Sum årlig 7 Unødige alarmer i perioden Sum årlig

56 Statistikk for 8 Lurøy Fordelinge av hendelser pr. måned i perioden - Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 6

57 Statistikk for 8 Lurøy Gruppering av hendelser i Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av 7

58 Statistikk for 8 Træna Antall årlige hendelser i perioden 7 6 Sum årlig 6 Unødige alarmer i perioden Sum årlig 8

59 Statistikk for 8 Træna Fordelinge av hendelser pr. måned i perioden - Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 9

60 Statistikk for 8 Træna Gruppering av hendelser i Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av 6

61 Historikk for Salten Antall årlige hendelser i perioden 7 - i Salten Bodø Beiarn Fauske Gildeskål Hamarøy 7 Meløy Rødøy Røst Sørfold 9 6 Saltdal Steigen Værøy 8 Sum Hendelsestypene Håndtert av sentralen og Øvelser er ikke med i denne oversikten. Kommuner skrevet med svart skrift er medlemmer av Salten Brann IKS. 6

62 Salten Brann IKS Prosentvis fordeling av hendelser i Salten Brann IKS Saltdal;, Steigen;,9 Sørfold;,9 Meløy;, Hamarøy;, Gildeskål;,7 Beiarn;,8 Fauske; 8, Bodø; 7,9 Kommune %-andel Bodø 76,9 88 Beiarn,8 9 Fauske 8, 9 Gildeskål,7 Hamarøy, Meløy,6 6 Sørfold,9 Saltdal,8 Steigen, Sum 98 6

63 Salten Brann IKS Antall årlige hendelser i perioden 7 - i Salten Brann IKS År Antall

64 Statistikk for 8 Bodø Antall årlige hendelser i perioden 98 - i Bodø År Ant År Ant År Ant

65 Statistikk for 8 Bodø Antall årlige hendelser i perioden 7 - i Bodø Sum årlig Antall unødige hendelser i perioden 7 - i Bodø Antall

66 Akutt forurensing Annen assistanse Annen ulykke Automatisk brannalarm Brann - annet Brann i tog/trikk Brann i bygning Brann i båt - rom sjø Brann i båt - ved kai Brann i camp.telt/vogn Brann i gress/lyng Brann i kjøretøy Brann i pipe Brann i skog Brannhindrende tiltak Dykkeroppdrag Farlig gods Flyhavari Hjertestans RVR Tauredning Trafikkulykke Trygghetsalarm Ulykke på sjøen Vannskade/oversvøm Sprinkleralarm Falsk alarm Øvelse Statistikk for 8 Bodø Gruppering av hendelser i perioden - i Bodø Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Akutt forurensing 7 Dykkeroppdrag 9 Annen assistanse 8 Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm 9 Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy 8 Falsk alarm 6 Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av 66

67 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Statistikk for 8 Bodø Fordeling av hendelser pr. måned in perioden - i Bodø Januar 9 7 Februar 7 7 Mars 6 9 April 7 Mai Juni Juli 7 August 9 September Oktober November 7 8 Desember

68 Statistikk for 86 Rødøy Antall årlige hendelser i perioden 7 - i Rødøy År Sum Antall årlige hendelser i perioden 7 - i Rødøy - Antall 68

69 Statistikk for 86 Rødøy Fordeling av hendelser pr måned i perioden - i Rødøy Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 69

70 Akutt forurensing Annen assistanse Annen ulykke Automatisk brannalarm Brann - annet Brann i tog/trikk Brann i bygning Brann i båt - rom sjø Brann i båt - ved kai Brann i camp.telt/vogn Brann i gress/lyng Brann i kjøretøy Brann i pipe Brann i skog Brannhindrende tiltak Dykkeroppdrag Farlig gods Flyhavari Hjertestans RVR Tauredning Trafikkulykke Trygghetsalarm Ulykke på sjøen Vannskade/oversvøm Sprinkleralarm Falsk alarm Øvelse Unødig alarm Statistikk for 86 Rødøy Gruppering av hendelser i Rødøy 7 6 Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse 6 Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av 7

71 Statistikk for 87 Meløy Antall årlige hendelser i perioden 7 - i Meløy Sum 9 6 Antall unødige alarmer i perioden 7 - i Meløy Antall

72 Statistikk for 87 Meløy Fordeling av hendelser pr måned i perioden - i Meløy 8 6 Januar 6 Februar 6 Mars 6 April 7 Mai 6 8 Juni 6 Juli August 6 6 September Oktober November 9 Desember 7 7

73 Statistikk for 87 Meløy Gruppering av hendelser i i Meløy Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse 6 Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse 7 Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av 6 7

74 Statistikk for 88 Gildeskål Antall årlige hendelser i perioden 7 - i Gildeskål Sum 7 Antall unødige alarmer i perioden 7 - i Gildeskål Antall 7

75 Statistikk for 88 Gildeskål Fordeling av hendelser pr. måned i perioden - i Gildeskål 7 6 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 6 7

76 Statistikk for 88 Gildeskål Gruppering av hendelser i Gildeskål 6 Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av 8 76

77 Statistikk for 89 Beiarn Antall årlige hendelser i perioden 7 - i Beiarn Sum Antall unødige alarmer i perioden 7 - i Beiarn Antall 6 77

78 Statistikk for 89 Beiarn Fordeling av hendelser pr måned i perioden - Beiarn Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 78

79 Statistikk for 89 Beiarn Gruppering av hendelser i Beiarn 7 6 Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av 79

80 Statistikk for 8 Saltdal Antall årlige hendelser i perioden 7 - i Saltdal Sum 9 9 Antall unødige alarmer i perioden - i Saltdal Antall 7 8

81 Statistikk for 8 Saltdal Fordeling av hendelser pr. måned perioden - i Saltdal Januar 9 Februar Mars April Mai Juni Juli 9 August 6 7 September Oktober November Desember 8

82 Akutt forurensing Annen assistanse Annen ulykke Automatisk brannalarm Brann - annet Brann i tog/trikk Brann i bygning Brann i båt - rom sjø Brann i båt - ved kai Brann i camp.telt/vogn Brann i gress/lyng Brann i kjøretøy Brann i pipe Brann i skog Brannhindrende tiltak Dykkeroppdrag Farlig gods Flyhavari Hjertestans RVR Tauredning Trafikkulykke Trygghetsalarm Ulykke på sjøen Vannskade/oversvøm Sprinkleralarm Falsk alarm Statistikk for 8 Saltdal Gruppering av hendelser i Saltdal 8 6 Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng 6 Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse 7 Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av 6 8

83 Statistikk for 8 Fauske Antall årlige hendelser i perioden 7 - i Fauske Sum Antall årlige unødige alarmer i perioden 7 - i Fauske Antall 7 8

84 Statistikk for 8 Fauske Fordeling av hendelser pr. måned i Fauske 8 6 Januar 7 7 Februar 6 Mars 7 April 7 9 Mai 9 Juni Juli August 7 September 7 Oktober 8 November 8 8 Desember 8

85 Akutt forurensing Annen assistanse Annen ulykke Automatisk brannalarm Brann - annet Brann i tog/trikk Brann i bygning Brann i båt - rom sjø Brann i båt - ved kai Brann i camp.telt/vogn Brann i gress/lyng Brann i kjøretøy Brann i pipe Brann i skog Brannhindrende tiltak Dykkeroppdrag Farlig gods Flyhavari Hjertestans RVR Tauredning Trafikkulykke Trygghetsalarm Ulykke på sjøen Vannskade/oversvøm Sprinkleralarm Falsk alarm Øvelse Unødig alarm Statistikk for 8 Fauske Gruppering avhendelser i Fauske Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse 9 Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning 9 Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy 6 Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av 8

86 Statistikk for 8 Sørfold Antall årlige hendelser i perioden 7 - i Sørfold Sum Antall unødige alarmer i perioden 7 - i Sørfold 7 6 Antall

87 Statistikk for 8 Sørfold Fordeling av hendelser pr. måned i perioden - i Sørfold 6 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 87

88 Akutt forurensing Annen assistanse Annen ulykke Automatisk brannalarm Brann - annet Brann i tog/trikk Brann i bygning Brann i båt - rom sjø Brann i båt - ved kai Brann i camp.telt/vogn Brann i gress/lyng Brann i kjøretøy Brann i pipe Brann i skog Brannhindrende tiltak Dykkeroppdrag Farlig gods Flyhavari Hjertestans RVR Tauredning Trafikkulykke Trygghetsalarm Ulykke på sjøen Vannskade/oversvøm Sprinkleralarm Falsk alarm Øvelse Unødig alarm Statistikk for 8 Sørfold Gruppering av hendelser i Sørfold Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning 7 Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av 88

89 Statistikk for 88 Steigen Antall årlige hendelser i perioden 7 - i Steigen Sum Antall unødige alarmer i perioden 7 - i Steigen Antall 8 89

90 Statistikk for 88 Steigen Fordeling av hendelser pr. måned i perioden - i Steigen Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 9

91 Akutt forurensing Annen assistanse Annen ulykke Automatisk brannalarm Brann - annet Brann i tog/trikk Brann i bygning Brann i båt - rom sjø Brann i båt - ved kai Brann i camp.telt/vogn Brann i gress/lyng Brann i kjøretøy Brann i pipe Brann i skog Brannhindrende tiltak Dykkeroppdrag Farlig gods Flyhavari Hjertestans RVR Tauredning Trafikkulykke Trygghetsalarm Ulykke på sjøen Vannskade/oversvøm Sprinkleralarm Falsk alarm Øvelse Unødig alarm Statistikk for 88 Steigen Gruppering av hendelser i Steigen Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm 8 Brannhindrende tiltak Håndtert av 9 9

92 Statistikk for 89 Hamarøy Antall årlige hendelser i perioden 7 - i Hamarøy Sum 6 8 Antall unødige alarmer i perioden 7 - i Hamarøy 8 6 Antall 7 9

93 Statistikk for 89 Hamarøy Fordeling av hendelser pr. måned i perioden - i Hamarøy 6 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 9

94 Statistikk for 89 Hamarøy Gruppering av hendelser i Hamarøy 8 6 Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm 7 Brannhindrende tiltak Håndtert av 9

95 Statistikk for 86 Røst Antall årlige hendelser i perioden 7 - i Røst Sum Antall unødige alarmer i perioden 7 - i Røst Antall 9

96 Statistikk for 86 Røst Fordeling av hendelser pr. måned i perioden - på Røst Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 96

97 Akutt forurensing Annen assistanse Annen ulykke Automatisk brannalarm Brann - annet Brann i tog/trikk Brann i bygning Brann i båt - rom sjø Brann i båt - ved kai Brann i camp.telt/vogn Brann i gress/lyng Brann i kjøretøy Brann i pipe Brann i skog Brannhindrende tiltak Dykkeroppdrag Farlig gods Flyhavari Hjertestans RVR Tauredning Trafikkulykke Trygghetsalarm Ulykke på sjøen Vannskade/oversvøm Sprinkleralarm Falsk alarm Øvelse Unødig alarm Statistikk for 86 Røst Gruppering av hendelser på Røst Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av 97

98 Statistikk for 87 Værøy Antall årlige hendelser i perioden 7 - i Værøy Sum Antall unødige alarmer i perioden 7 - i Værøy - Antall 98

99 Statistikk for 87 Værøy Fordeling av hendelser pr. måned i perioden - i Værøy Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 99

100 Statistikk for 87 Værøy Gruppering av hendelser i perioden - i Værøy Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av

101 Statistikk for Midtre Hålogaland Historikk - antall hendelser for perioden Andøy Ballangen 6 Bø 9 7 Evenes 6 8 Flakstad 9 Gratangen 8 9 Hadsel 6 9 Harstad Ibestad 6 Kvæfjord Lavangen Lødingen 6 Moskenes Narvik Salangen 7 Skånland 8 7 Sortland Tjeldsund Tysfjord 8 Vestvågøy Vågan Øksnes 6 Sum

102 Statistikk for Midtre Hålogaland Prosentvis fordeling av hendelser i for Midtre Hålogaland Ballangen; Øksnes; 6 Andøy; Bø; 7 Evenes; Flakstad; Tjeldsund; Vestvågøy; 6 Tysfjord; Vågan; 86 Gratangen; 9 Hadsel; 9 Sortland; 6 Skånland; Salangen; 7 Harstad; 9 Narvik; Moskenes; 6 Ibestad; Kvæfjord; 7 Lavangen; Lødingen; Kommune %-andel Kommune %-andel Andøy 6 Lødingen Ballangen Moskenes 6 Bø 7 Narvik 7 Evenes Salangen 7 Flakstad Skånland Gratangen 9 Sortland 6 Hadsel 9 9 Tjeldsund Harstad 9 Tysfjord Ibestad Vestvågøy 6 6 Kvæfjord 7 7 Vågan 8 86 Lavangen Øksnes 6

103 Statistikk for 8 Narvik Antall årlige hendelser i perioden - 6 Sum Unødige alarmer i perioden - Antall

104 Statistikk for 8 Narvik Fordeling av hendelser pr. måned i perioden - 6 Januar Februar Mars 8 9 April 6 Mai 8 9 Juni 9 Juli 8 6 August 9 9 September 9 9 Oktober 6 9 November 7 Desember 9

105 Statistikk for 8 Narvik Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm 8 Hjertestans Brann - annet 6 RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke 9 Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse 7 Brann i skog Unødig alarm 87 Brannhindrende tiltak 7 Håndtert av 6

106 Statistikk for 8 Tysfjord Antall årlige hendelser i perioden - Sum årlig 8 Unødige alarmer i perioden - Antall 6

107 Statistikk for 8 Tysfjord Fordeling av hendelser pr. måned i perioden - i Lødingen 6 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 7

108 Statistikk for 8 Tysfjord Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av 8

109 Statistikk for 8 Lødingen Antall årlige hendelser i perioden - i Lødingen Sum årlig 6 Unødige alarmer i perioden - i Lødingen Antall 7 8 9

110 Statistikk for 8 Lødingen Fordeling av hendelser pr. måned i perioden - i Lødingen Januar 7 Februar Mars April 6 Mai Juni Juli 7 August 7 September Oktober November Desember

111 Statistikk for 8 Lødingen Gruppering av hendelser 7 6 Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse 6 Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke 6 Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm 8 Brannhindrende tiltak Håndtert av

112 Statistikk for 8 Tjeldsund Antall årlige hendelser i perioden - i Tjeldsund Sum årlig Unødige alarmer i perioden - i Tjeldsund Antall

113 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Statistikk for 8 Tjeldsund Fordeling av hendelser pr. måned i perioden - Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

114 Statistikk for 8 Tjeldsund Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av

115 Statistikk for 8 Evenes Antall årlige hendelser i perioden - i Evenes Sum årlig Unødige alarmer i perioden - i Evenes Antall 6

116 Statistikk for 8 Evenes Fordeling av hendelser pr. måned i perioden - i Evenes 7 6 Januar Februar Mars 6 April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 6

117 Statistikk for 8 Evenes Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av 9 7

118 Statistikk for 8 Ballangen Antall årlige hendelser i perioden - i Ballangen Sum årlig 6 Unødige alarmer i perioden - i Ballangen Antall 8 7 8

119 Statistikk for 8 Ballangen Fordeling av hendelser pr. måned i perioden - i Ballangen Januar 7 7 Februar 6 Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 9

120 Statistikk for 8 Ballangen Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av 7

121 Statistikk for 88 Moskenes Antall årlige hendelser i perioden - i Moskenes 7 6 Sum årlig Unødige alarmer i perioden - i Moskenes - Antall

122 Statistikk for 88 Moskenes Fordeling av hendelser pr. måned i perioden - i Moskenes Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

123 Statistikk for 88 Moskenes Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av

124 Statistikk for 89 Flakstad Antall årlige hendelser i perioden - i Flakstad 8 6 Sum årlig 9 Unødige alarmer i perioden - i Flakstad Antall

125 Statistikk for 89 Flakstad Fordeling av hendelser pr. måned i perioden - i Flakstad Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

126 Statistikk for 89 Flakstad Gruppering av hendelser 6 Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av 6

127 Statistikk for 86 Vestvågøy Antall årlige hendelser i perioden - i Vestvågøy 7 6 Sum årlig Unødige alarmer i perioden - i Vestvågøy Antall 9 7 7

128 Statistikk for 86 Vestvågøy Fordeling av hendelser pr. måned i perioden - i Vestvågøy Januar 6 Februar Mars 6 April 8 Mai 6 6 Juni Juli August 8 September 8 6 Oktober 6 November 6 Desember 6 8

129 Statistikk for 89 Vestvågøy Gruppering av hendelser 8 6 Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse 6 Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke 6 Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av 9 9

130 Statistikk for 86 Vågan Antall årlige hendelser i perioden - i Vågan Sum årlig Unødige alarmer i perioden - i Vågan 8 6 Antall 6 6 8

131 Statistikk for 86 Vågan Fordeling av hendelser pr. måned i perioden - i Vågan Januar 9 9 Februar Mars 7 April 7 Mai 8 9 Juni 9 Juli August 8 September 9 7 Oktober 9 November 8 Desember 9 6

132 Statistikk for 86 Vågan Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning 8 Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm 8 Brannhindrende tiltak Håndtert av 8

133 Statistikk for 866 Hadsel Antall årlige hendelser i perioden - i Hadsel Sum årlig Unødige alarmer i perioden - i Hadsel 6 Antall 8 8

134 Statistikk for 866 Hadsel Fordeling av hendelser pr. måned i perioden - i Hadsel 8 6 Januar 6 8 Februar Mars 7 April 8 Mai 6 8 Juni Juli 9 August September 7 Oktober 9 November Desember 7

135 Statistikk for 866 Hadsel Gruppering av hendelser 8 6 Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke 8 Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm 8 Brannhindrende tiltak Håndtert av

136 Statistikk for 867 Bø Antall årlige hendelser i perioden - i Bø Sum årlig 9 7 Unødige alarmer i perioden - i Bø 8 6 Antall 8 6

137 Statistikk for 867 Bø Fordeling av hendelser pr. måned i perioden - i Bø 6 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 7

138 Statistikk for 867 Bø Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm Brannhindrende tiltak Håndtert av 8

139 Statistikk for 868 Øksnes Antall årlige hendelser i perioden - i Øksnes Sum årlig 6 Unødige alarmer i perioden - i Øksnes Antall 8 9

140 Statistikk for 868 Øksnes Fordeling av hendelser pr. måned i perioden Januar 6 Februar Mars 6 April 6 Mai 6 Juni 7 Juli August September Oktober 6 November 7 Desember

141 Statistikk for 868 Øksnes Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse 7 Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm 8 Brannhindrende tiltak Håndtert av

142 Statistikk for 87 Sortland Antall årlige hendelser i perioden - i Sortland Sum årlig Unødige alarmer i perioden - i Sortland Antall 8 7 7

143 Statistikk for 87 Sortland Fordeling av hendelser pr. måned i perioden - i Sortland Januar Februar 9 7 Mars 7 6 April Mai 9 Juni 8 Juli 9 August September Oktober 9 November Desember 7

144 Statistikk for 87 Sortland Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse 7 Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning 9 Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse Brann i skog Unødig alarm 7 Brannhindrende tiltak Håndtert av 8

145 Statistikk for 87 Andøy Antall årlige hendelser i perioden - i Andøy År Sum årlig Unødige alarmer i perioden - i Andøy 7 6 Antall 8 6

146 Statistikk for 87 Andøy Fordeling av hendelser pr. måned i perioden - i Andøy Januar 8 Februar 6 Mars 6 9 April Mai Juni Juli August 7 8 September 8 Oktober 6 November 6 9 Desember 6 6

147 Statistikk for 87 Gruppering av hendelser 8 6 Gruppering av hendelser Gruppering av hendelser Akutt forurensing Dykkeroppdrag Annen assistanse Farlig gods Annen ulykke Flyhavari Automatisk brannalarm Hjertestans Brann - annet RVR Brann i tog/trikk Tauredning Brann i bygning 6 Trafikkulykke Brann i båt - rom sjø Trygghetsalarm Brann i båt - ved kai Ulykke på sjøen Brann i camp.telt/vogn Vannskade/oversvømmelse Brann i gress/lyng Sprinkleralarm Brann i kjøretøy Falsk alarm Brann i pipe Øvelse 8 Brann i skog Unødig alarm 6 Brannhindrende tiltak Håndtert av 66 7

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Attraktivitet i Nordland 21. April 215, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Hvorfor flytter det folk til et sted? Hvorfor flytter det folk til et sted? Arbeidsplasser Andre forhold

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Planprosjekt i Nordland v/ole Kristian Furnes I geodataplanperioden skal arbeidet følge disse prioriteringene ved tilgjengeliggjøring av plandata i Norge

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene NORDLAND Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland)

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland) 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gjennomsnitt Nesna Øksnes Værøy 55 Hamarøy Leirfjord Moskenes Narvik Herøy (Nordland) 50 Hadsel Røst Beiarn 45 40 Brønnøy Alstahaug Bø (Nordland) Hattfjelldal

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Fordeling av strandsoneareal i Nordland

Fordeling av strandsoneareal i Nordland Fordeling av strandsoneareal i Nordland Selv om Nordland har en lang kystlinje, er det bare deler av strandsonen langs sjøen som er tilgjengelig for friluftsliv og ferdsel. Det er imidlertid også disse

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

110 Sentralen i Salten

110 Sentralen i Salten Salten Brann IKS 110 Sentralen i Salten Lorem Ipsum Dolor Sit Amet Røst 0,6 % Sørfold 1,8 % Steigen 1,4 % 12.01.2011 Meløy 6,7 % Rødøy 0,2 % Saltdal 5,6 % Værøy 0,2 % Hamarøy 1,5 % Gildeskål 1,7 % Fauske

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2012

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2012 11-sentralen i Salten Statistikk fra rapporterte hendelser i 1 Salten Brann IKS Generelt Utarbeidet statistikk er gitt av antallet utrykninger initiert av 11-sentalen i Salten. Det er gjengitt tall og

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Første fordeling skjønnsmidler 2015

Første fordeling skjønnsmidler 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 0112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2014/4411 Deres ref: Vår dato: 18.09.2014 Deres dato:

Detaljer

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet PRESENTASJON KS 23. MARS 2017 Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2 BUFDIR / 29. mai 2017 STAVANGER AFTENBLAD 30. JANUAR 2016 IDA - «SVIKT I ALLE LEDD» DET HANDLER OM LEDELSE

Detaljer

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland Klimaskogprosjektet Planting for klima på nye arealer i Nordland Kommunekonferanse om dialog og samarbeid innen landbruk og reindrift 14/4-2016 Prosjektleder Asgeir Jordbru Bakgrunn Regjeringen vil: Øke

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell

Detaljer

Kommunereformen - Nordland

Kommunereformen - Nordland Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereformen - Nordland Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen 23. Mai 2017 Kommunereformen Stort lokalt engasjement over hele landet Politisk lederskap lokalt Bred

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Første tildeling skjønnsmidler 2014

Første tildeling skjønnsmidler 2014 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 25.09.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE E] E Dokldi 16002123(16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' 01.012017-31.12.2020-FORSLAG E FRA KOMMUNENE ' ' Vår dato: 06.04.2016 ] g::erse1:leartz::se: 16/43634 M.» E 5 K 0 M M U N E I I _' F: Deres

Detaljer

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger ved petroleumsak6vitet i det nordøstlige Presentasjon av foreløpige resultater. Av Leo A. Grünfeld Utredningsområdet delt inn i 9 regioner 1 2 6 3 5 4 Helgeland

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi. Trond Hjelmervik Hansen, Bodø

Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi. Trond Hjelmervik Hansen, Bodø Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi Trond Hjelmervik Hansen, Bodø 26.10.16 Hovedpunkter Kommuneøkonomi og demografikostnader Kostnadsnøklene Herunder effekt av gradert basis/strukturkriteriet

Detaljer

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Presentasjon på Kommuneøkonomikonferansen i Nordland 12.6.2014 Bent Aslak Brandtzæg 1 Historikk

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Framskriving er en framskriving (beregning) gjort på bakgrunn av statistiske data for en periode (historiske trender). Framskrivingen forutsetter at

Detaljer

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Journalpost:15/1474 Saksnummer Utvalg/komite Dato 077/2015 Fylkesrådet 24.03.2015 047/2015 Fylkestinget 20.04.2015 IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Sammendrag Fylkestinget fordeler kr 15

Detaljer

Hvem skal overta gårdene?

Hvem skal overta gårdene? Hvem skal overta gårdene? Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Lettere å opprettholde arbeidsplasser

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Vågan Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Høstkonferansen Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga

Høstkonferansen Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga Høstkonferansen 2017 Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga Nytt kapittel 9a i opplæringslova Et trygt og godt læringsmiljø Formålet er: Styrke rettighetene til elever

Detaljer

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK Vår dato: 22.02.2017 Vår referanse: 17/15153 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK I forbindelse

Detaljer

Nordland fylkeskommunes kulturpris Invitasjon til å komme med forslag til kandidater

Nordland fylkeskommunes kulturpris Invitasjon til å komme med forslag til kandidater Vår dato: 04.09.2017 Vår referanse: 17/54666 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Indre Helgeland regionråd Postboks 564 8601 MO I RANA Nordland fylkeskommunes kulturpris 2017 - Invitasjon

Detaljer

GEOVEKST/FKB I NORDLAND. Status 20.oktober 2016

GEOVEKST/FKB I NORDLAND. Status 20.oktober 2016 GEOVEKST/FKB I NORDLAND Status 20.oktober 2016 Nordland 2015 FKB-B: 540 km 2 Laser: 815 km 2 - Total kostnad: 7,6 mill (budsjett 7,2 mill) - Grundig kartkontroll utført + enkel kontroll hos oss. - Ny leveranse

Detaljer

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016 Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene Bodø, 1. mars 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider Samhandlingskonferanse Sandessjøen 25.04.2013

Detaljer

TJENESTETILBUD TIL KOMMUNEN I NY STRUKTUR

TJENESTETILBUD TIL KOMMUNEN I NY STRUKTUR Kommunene i Nordland politidistrikt NORDLAND POLITIDISTRIKT Deres referanse: Vår referanse: 201710055-6 Sted, Dato Bodø, 29. juni 2017 TJENESTETILBUD TIL KOMMUNEN I NY STRUKTUR Arbeidet med

Detaljer

~ft) Fylkesmannen i Nordland

~ft) Fylkesmannen i Nordland ~ft) Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Jan-Günter Myrvang, 08.10.2012 2012/4225 331.2 fmnojmy@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema Salten rundt Røst Mulighetsrom Salten lab Nr Kommune Folketall 1.1.2014 1 1804

Detaljer

3. fordeling skjønnsmidler 2013

3. fordeling skjønnsmidler 2013 Fylkesmannen i t~ NORDLAND - L4~-~t 4/~. ~/jj~/~ ~ Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: frnnojmy@fylkesmannen.no TIf: Vår ref: 2012/4225 Deres ref: Vår dato: 21.06.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Nytt inntektssystem - gir det ny fart i arbeidet med kommunereformen?

Nytt inntektssystem - gir det ny fart i arbeidet med kommunereformen? KS felles fylkesmøte Nord-Norge Nytt inntektssystem - gir det ny fart i arbeidet med kommunereformen? Jan-Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy og medlem av KS sitt sentrale rådmannsutvalg Versjon 1 1 Hvem

Detaljer

2. fordeling skjønnsmidler 2014

2. fordeling skjønnsmidler 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 16.12.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 2. fordeling skjønnsmidler 2014 Det

Detaljer

Omstillingsutvalget. Bjørn Erik Olsen

Omstillingsutvalget. Bjørn Erik Olsen Omstillingsutvalget Foto: Foto: Thor-Wiggo Bjørn Erik Olsen Skille Bakgrunn for omstillingsutvalget Som følge av elevtallsreduksjon og tiltak i økonomiplan 2015-2018 vil det måtte skje omstillinger i utdanningssektoren

Detaljer

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp Kick-off VUVF - Ungdata 26. august 2015 Sita Grepp Ungdata kunnskap om ungdom lokalt Hva? Hvorfor? Hvem? Spørreskjemaundersøkelser Ungdomstrinnet og videregående Kommune/ fylkeskommune er oppdragsgiver

Detaljer

Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen

Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen Straumen 2. juni 2016 Hva er attraktivitet? Utviklingstrekk og kjennetegn med kommunene Har kommunene vært attraktive? Hva er framtidsutsiktene? Hvordan skape

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST Foto: June Eva Wennberg Årmøtet, FDV-avtalen pkt 3 3. ORGANISERING OG ÅRLIG REVISJON Arbeidet koordineres av Statens kartverk (med Statens kartverk menes i FDV-avtalen det lokale

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Vedlegg 1. Født 2002 2003 2004 2005 2006 2007. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Eventuelle 2 5 7 5 3 7 flyktninger:

Vedlegg 1. Født 2002 2003 2004 2005 2006 2007. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Eventuelle 2 5 7 5 3 7 flyktninger: Vedlegg 1. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Født 02 03 04 05 06 07 Sulitjelma 4 5 5 7 7 2 Finneid 14 21 13 16 13 22 Hauan ( 1 ) 14 ( 1 ) 13 ( 2 ) 14 (2) 16 15 ( 3) 15 Vestmyra(sentrum)

Detaljer

Meløy en attraktiv kommune? For næringsliv og bosetting Meløyseminaret 28. april 2015

Meløy en attraktiv kommune? For næringsliv og bosetting Meløyseminaret 28. april 2015 Meløy en attraktiv kommune? For næringsliv og bosetting Meløyseminaret 28. april 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Kommune Beløp Kommune Beløp

Kommune Beløp Kommune Beløp 4~ FyLkesmannen i NORDLAND -~. Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tif: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 15.10.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 Første

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 12/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra AS. Hensikten med rapporten

Detaljer

Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord

Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord Pasientstrømmer og forbruk Helse Nord 1 INNLEDNING Vedlagt følger tabeller og figurer som viser forbruk og pasientstrømmer for befolkningen i Helse Nord RHFs «sørge for»-område, ref. prosjektplan avsnitt

Detaljer

Nordland S V Arbeids- og organisasjonsplan

Nordland S V Arbeids- og organisasjonsplan Nordland S V Arbeids- og organisasjonsplan 2016-2017 "Om det ikkje går buss dit du ska, ja så kan du vel nå dit i alle fall. Om det ikkje stoppe bila og tar dæ på, så får du begynne å gå." - Nøkken - "Om

Detaljer

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Komite for næring Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 16 005 540,- til kommunale næringsfond i 2012, fordelt med kr 11 100 000,-

Detaljer

Analyse av kommunal landbruksforvaltning

Analyse av kommunal landbruksforvaltning Analyse av kommunal landbruksforvaltning Simen Pedersen Bodø den 3. oktober 2013 Agenda Kort om oppdraget fra LMD Kommunenes landbruksoppgaver Spørreundersøkelsen KOSTRA-føring av landbruksutgifter Organisering

Detaljer

Gjennomføring av infrastrukturprogrammet

Gjennomføring av infrastrukturprogrammet Gjennomføring av infrastrukturprogrammet «Prioritering av fysiske investeringer og kvalitative vurderinger» Nordland Gjennomføring av 2 Generelt om prosjektet Utbyggingsprogrammet Resultater for Nordland

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Nordland Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Nordland 2015-2016...

Detaljer

Meløyseminaret På lag med det nye Nordland

Meløyseminaret På lag med det nye Nordland Meløyseminaret 2017 På lag med det nye Nordland Om oss Omstilling skaper nye behov i næringslivet Eksport Norge må utvikle flere Eksportnæringer og mindre ensidig økonomi Internasjonalisere Norsk næringsliv

Detaljer

geografi & psykiatri har vi spesielle utfordringer i tidlig intervensjonsarbeid i Nord-Norge?

geografi & psykiatri har vi spesielle utfordringer i tidlig intervensjonsarbeid i Nord-Norge? geografi & psykiatri har vi spesielle utfordringer i tidlig intervensjonsarbeid i Nord-Norge? Del 1: Intervju med personer som har hatt en eller flere episoder med psykose i Nordland Del 2: Fokusgrupper

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider FUNNKe OSO Finnsnes 22.05.2013 Innhold 1. Mål

Detaljer

Interkommunalt samarbeid på Helgeland redningen for dagens kommuner eller en del av problemet?

Interkommunalt samarbeid på Helgeland redningen for dagens kommuner eller en del av problemet? Interkommunalt samarbeid på Helgeland redningen for dagens kommuner eller en del av problemet? Helgelandskonferansen 2014 Mosjøen 10.april Av Geir Vinsand Hva er kartlagt? IKS AS >50% samlet kommunal eierandel

Detaljer

ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000. En demografisk beskrivelse av Nord-Norge

ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000. En demografisk beskrivelse av Nord-Norge ARENA NORD-NORGE ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000 Nord-Norges befolkning økte med om lag 5000 innbyggere på 1990-tallet. Fra 1990 til 2000 gikk folketallet likevel

Detaljer

Uke 4, januar ( )

Uke 4, januar ( ) Uke 4, januar (22. 26.) Innhold INNLEDNING... 3 TIDSPUNKT... 3 MANDAT/BAKGRUNN... 4 DELTAGERE OG MÅLGRUPPE... 4 HENSIKT MED ØVELSEN... 4 ØVINGSMOMENTER... 5 MÅLSETTING... 5 ØVINGSSTED- OG TID... 5 SCENARIO

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Kommentarer fra KS Bodø 16. oktober

Statsbudsjettet 2018 Kommentarer fra KS Bodø 16. oktober Statsbudsjettet 2018 Kommentarer fra KS Bodø 16. oktober Norsk økonomi over kneika Oljedrevet nedgang over - forsiktig omslag til oppgang fra inngangen av 2017 7,0 6,0 BNP Fastlands-Norge Vekst fra året

Detaljer

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014.

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. 1. Virkeområde 1. Reglementet gjelder for studenter ved bachelorstudiene i sykepleie ved Universitet i Nordland. 2. Reglementet

Detaljer

Undersøkelse om plankapasitet og plankompetanse i kommunene. Plankonferansen i Nordland 2014 Bodø 11. desember

Undersøkelse om plankapasitet og plankompetanse i kommunene. Plankonferansen i Nordland 2014 Bodø 11. desember Undersøkelse om plankapasitet og plankompetanse i kommunene Plankonferansen i Nordland 2014 Bodø 11. desember Tre temaer NIVI Rapport 2014:1Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene Plankompetansen

Detaljer

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk ~, \ Vår dato: Vår referanse: Deres dato: vi i 10.06.2015 15/30188 Deres referanse: FYLKESKOMMUNE Org.nr: 964 982 953 'WM W /fb 22:33:25 8805 SANDNESSJØEN Høring planprogram - Regional fylkes sender med

Detaljer

Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring

Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring Kjennetegn på mange kommuner Små «alle kjenner alle» Befolkningsnedgang Liten kapasitet Plankompetanse mangler til dels Ønsker å bevare optimismen planlegger

Detaljer

Næringsanalyse for Lødingen

Næringsanalyse for Lødingen Næringsanalyse for Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 34/2007 Forord Denne næringsanalysen er utarbeidet på oppdrag fra Kommune. Næringsanalysen baserer seg på tilgjengelig statistikk,

Detaljer

Høringsbrev - Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland

Høringsbrev - Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland Vår dato: 18.10.2016 Vår referanse: 16/92587 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Salten regionråd Postboks 915 8001 BODØ Høringsbrev - Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland

Detaljer

Nordland digitalt arbeidsutvalg 20.Okt 2016

Nordland digitalt arbeidsutvalg 20.Okt 2016 Nordland digitalt arbeidsutvalg 20.Okt 2016 Planprosjekt i Nordland v/ole Kristian Furnes I geodataplanperioden skal arbeidet følge disse prioriteringene ved tilgjengeliggjøring av plandata i Norge digitalt:

Detaljer

Interkommunalt samarbeid om planstrategier? Status, behov og muligheter. Plankonferanse i Bodø 29. april 2011 Av Geir Vinsand

Interkommunalt samarbeid om planstrategier? Status, behov og muligheter. Plankonferanse i Bodø 29. april 2011 Av Geir Vinsand Interkommunalt samarbeid om planstrategier? Status, behov og muligheter Plankonferanse i Bodø 29. april 2011 Av Geir Vinsand Temaer Prinsipielt utgangspunkt Status for interkommunalt samarbeid Veivalg

Detaljer

Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, resultat av anskaffelsen, oppfølging av styresak , og

Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, resultat av anskaffelsen, oppfølging av styresak , og Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond A. Wilhelmsen, 75 51 29 03 Bodø, 16.8.2013 Styresak 94-2013/3 Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, resultat av anskaffelsen,

Detaljer

Hvordan gjøre Vestvågøy til en attraktiv kommune. Leknes 17. juni 2013 Knut Vareide

Hvordan gjøre Vestvågøy til en attraktiv kommune. Leknes 17. juni 2013 Knut Vareide Hvordan gjøre Vestvågøy til en attraktiv kommune Leknes 17. juni 2013 Knut Vareide Hva er det fremste sukesskriteriet for et sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. 10950 Befolkningen

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2014 / RNB Børre Stolp, seniorrådgiver

Kommuneproposisjonen 2014 / RNB Børre Stolp, seniorrådgiver Kommuneproposisjonen 2014 / RNB 2013 Børre Stolp, seniorrådgiver Fortsatt god økonomisk vekst i Norge - veksten ute vil etterhvert nærme seg norsk nivå 5,0 BNP Handelspartnere Vekst fra året før, prosent

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nordland

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nordland Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nordland KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 29/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nordland

Detaljer

Registrering av laksefiske i sjø

Registrering av laksefiske i sjø Sjølaksefiskere i Nordland Saksb.: Gunn Karstensen e-post: fmnogka@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 70 Vår ref: 2014/2981 Deres ref: Vår dato: 24.04.2014 Deres dato: Arkivkode: Registrering av laksefiske

Detaljer

Implementering av utbyggingsprogram Nordland

Implementering av utbyggingsprogram Nordland Implementering av utbyggingsprogram Nordland SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73590260 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister:

Detaljer

Høringsbrev - Regional plan for landbruk

Høringsbrev - Regional plan for landbruk Vår dato: 04.05.2017 Vår referanse: 17/36252 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Lofotrådet Postboks 406 8376 LEKNES Høringsbrev - Regional plan for landbruk Nordland fylkeskommune sender

Detaljer

Kommunebarometer for 2009

Kommunebarometer for 2009 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.10.2010 54940/2010 2010/214 212 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/131 Formannskapet 13.10.2010 10/109 Bystyret 28.10.2010 Kommunebarometer for

Detaljer

STATLIG SIKRING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER, MOSJØEN

STATLIG SIKRING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER, MOSJØEN STATLIG SIKRING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER, MOSJØEN 09:30-10:00 Ankomst og lett servering 10:00-10:10 Velkommen Jann Arne Løvdahl, ordfører i Vefsn 10:10-10:30 Nasjonal politikk for sikring og tilrettelegging

Detaljer

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 12/2004 LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER Birgit Abelsen og Frank Olsen NORUT Samfunnsforskning AS februar 2004 Prosjektnavn Prosjektnr Lønnsomhetsanalyse

Detaljer

Tilgjengelig areal for havbruk?

Tilgjengelig areal for havbruk? Tilgjengelig areal for havbruk? Hva er havbruksnæringens arealbehov i nord-norge og er dette arealet tilgjengelig - gitt «alle ulike» rammebetingelser? Vi har ikke svarene men kan fremme noen problemstillinger

Detaljer

Forskriften preges positivt av

Forskriften preges positivt av Krav til: kompetansenivå tilgjengelighet responstid Favner forskriften behov og mangler for en tilstrekkelig akuttmedisinsk beredskap ute i kommunene? Helen Brandstorp leder Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Detaljer

Landskapskartlegging Nordland fylke Status og videre framdrift. Desember 2011.

Landskapskartlegging Nordland fylke Status og videre framdrift. Desember 2011. Bø, Engeløya. Steigen Nordland fylke. Landskapskartlegging Nordland fylke 2011-2013. Status og videre framdrift. Desember 2011. Prosjektleder Lars A. Uttakleiv. 08.12.2011. Miljøverndepartementet. Referansegruppe

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting av jordbruket i Nordland

Verdiskaping og sysselsetting av jordbruket i Nordland NIBIO RAPPORT NIBIO REPORT VOL.: 2, NR.: 83, 2016 Verdiskaping og sysselsetting av jordbruket i Nordland OLE KRISTIAN STORNES Norsk institutt for bioøkonomi TITTEL/TITLE VERDISKAPING OG SYSSELSETTING AV

Detaljer

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Erfaringskonferanse KAD 24.11.15 Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF 21 kommuner Tromsø Bodø Rana Lenvik Dyrøy Harstad Narvik Avstand Meløy Andøy Ca 600 km Bodø Lofoten

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER - FORSLAG FRA FAUSKE KOMMUNE FOR PERIODEN 01.01.2013-31.12.2016

FAUSKE KOMMUNE VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER - FORSLAG FRA FAUSKE KOMMUNE FOR PERIODEN 01.01.2013-31.12.2016 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/5419 I I Arkiv JouralpostID: sakld.: 12/1370 I Saksbehandler: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr. I KOMMUNESTYRE I Dato: 21.06.2012 VALG

Detaljer

Regional transportplan Nordland - handlingsprogram

Regional transportplan Nordland - handlingsprogram Journalpost:17/34461 Saksnummer Utvalg/komite Dato 148/2017 Fylkesrådet 16.05.2017 083/2017 Fylkestinget 12.06.2017 Regional transportplan Nordland - handlingsprogram 2018-2021 Sammendrag Arbeidet med

Detaljer

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune Ungdata: Resultater fra Meløy kommune 22.05.2015 Datagrunnlaget: Utvalg og svarprosent i Meløy Deltakelse: Tidspunkt: Uke 12-13 Klassetrinn: 8.-10. Antall elever deltok: 226 = Svarprosent: 87 Viser resultater

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen

Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen 1 Regionale konsekvenser etter ti år med strukturpolitikk i kystfiskeflåten. Av Torbjørn Trondsen 19.10.2015 Innledning Strukturpolitikken som ble innført i kystfisket etter 2005 åpnet for kjøp og salg

Detaljer