FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009"

Transkript

1 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet viderefører den ekstraordinære satsingen på entreprenørskapsopplæring i grunnskolen ut 2009, og bevilger 4,7 millioner til fylkets kommuner og Ungt Entreprenørskap Nordland. Bevilgningen tas fra rammen avsatt til kommunale næringsfond. Nordland fylkeskommune har tidligere bevilget 6,5 millioner kroner per år i perioden , med formål å stimulere til økt entreprenørskapsopplæring i kommunene. Dette arbeidet skal evalueres i 2009, og resultatet av evalueringen vil danne grunnlag for en eventuell videre satsing. Fylkesrådens vurdering Nordland trenger flere unge gründere som vil etablere egne bedrifter, og fylkekommunen har i denne forbindelse sett viktigheten av å stimulere til økt opplæring innen innovasjon og entreprenørskap på alle utdanningsnivå. En bevilgning til entreprenørskapssatsing også i 2009 vil være et viktig bidrag for å nå målsettingen i fylkestingssaken Et felles løft for barn og ungdom Innovasjon og entreprenørskap i utdanning og opplæring i Nordland. De siste tre årenes ekstraordinære satsing på entreprenørskapsopplæring blant barn og unge har satt kommunene bedre i stand til å øke kompetansen og avsette tid og ressurser til arbeidet med entreprenørskap og elevbedrifter. Det meldes om økt aktivitet og gode resultater, og arbeidet er blitt lagt merke til nasjonalt i og med at Nordland fylkeskommune ble tildelt Entreprenørskapsprisen for Av ulike årsaker er imidlertid ikke alle kommuner kommet like godt i gang med dette arbeidet. Det er derfor viktig at ordningen videreføres inntil resultatet av evalueringen foreligger. Satsing på ungdom og entreprenørskap er forankret i fylkesplanens handlingsprogram. Unge og unge voksne er også et gjennomgående perspektiv i fylkesplan for Nordland. Vedtakskompetanse Det vises til vedtak i fylkestingssak nr 97/2008 Budsjett

2 Fylkesrådens innstilling til vedtak 1. Fylkesrådet viderefører den ekstraordinære satsingen på entreprenørskapsopplæring i grunnskolen og bevilger 4,7 millioner for Midlene tas fra konto kommunale næringsfond. 2. Alle kommuner gis tilskudd som fordeles med et grunnbeløp på kr ,- til hver kommune og et tillegg på kr 50,- per elev. 3. Det avsettes kr ,- til fylkets regionale kontor for kompetanseutvikling (RKK) for å bistå med kursing av undervisningspersonell. Midlene skal fordeles etter nærmere samråd med regionene. 4. Ungt Entreprenørskap Nordland gis tilskudd på til sammen kr ,- for å administrere regionale aktiviteter knyttet til entreprenørskapsarbeidet i grunnskolene. 5. Utbetaling av tildelte midler vil bli foretatt etter mottatt utbetalingsanmodning med rapport over bruken av tildelte midler for Bevilgningen til kommunene, RKK og Ungt Entreprenørskap Nordland fordeles slik: Kommune Antall antall Grunnbeløp Tillegg ca Sum tildelt skoler elever pr. kommune kr 50,- per elev 2009 Bodø Narvik Bindal Sømna Brønnøy Vega Vevelstad Herøy Alstahaug Leirfjord Vefsn Grane Hattfjelldal Dønna Nesna Hemnes Rana Lurøy Træna Rødøy Meløy Gildeskål Beiarn Saltdal Fauske Sørfold Steigen Hamarøy Tysfjord

3 Lødingen Tjeldsund Evenes Ballangen Røst Værøy Flakstad Vestvågøy Vågan Hadsel Bø Øksnes Sortland Andøy Moskenes Sum UEN, koordinator UEN, Regionale aktiviteter UEN, INOVUS RKK, regionale kompetansetiltak Sum entreprenørskapssatsing grunnskole Bodø den Arve Knutsen fylkesråd for næring Fylkesrådet FRÅD-057/09 Vedtak Innstillingen vedtatt. 3

4 UTREDNING Bakgrunn Nordland fylkeskommunes entreprenørskapssatsing i grunnskolen har siden 2006 vært delvis finansiert gjennom bruk av midler avsatt til kommunale næringsfond. Dette som et ledd i et treårig prosjekt for å stimulere til innovasjon og entreprenørskap blant barn og unge. Sentrale saker i denne sammenheng er bl.a FT-sak 28/05 Et felles løft for barn og ungdom - Innovasjon og entreprenørskap i utdanning og opplæring i Nordland, samt årlig Samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Nordland om videreføring av virksomheten. Prosjektperioden utløp i 2008, men Fylkestinget har vurdert denne satsinga som så viktig at det i sak 97/08 Budsjett 2009 ble avsatt 4,7 millioner kroner til videreføring i Det entreprenørskapsarbeidet som har pågått i perioden er nå under evaluering. Evalueringen vil bli fremmet i egen sak, og resultatet vil danne grunnlag for en eventuell videre satsing på entreprenørskapsopplæring på grunnskolenivå. Problemstilling Da entreprenørskapssatsinga i grunnskolen delvis har vært finansiert gjennom bruk av midler avsatt til kommunale næringsfond, har den årlige tildelingen i perioden vært behandlet i Fylkestinget i samme sak som fordelinga av ordinære kommunale næringsfond. I 2008 vedtok Fylkestinget i sak 67/08 å endre kriteriene for tildeling av kommunale næringsfond fra og med år I denne forbindelse er Norut Alta engasjert for å gjøre en nærmere kartlegging av tilstanden i kommunene i Nordland. Rapporten fra Norut er fortsatt under arbeid, og sak om fordeling av kommunale næringsfond etter nye kriterier kan ikke legges frem for Fylkestinget før i junisamlingen. Imidlertid haster det å få avklart tildelingen av midler til entreprenørskapsarbeidet, slik at skolene og UEN kan komme i gang med årets aktiviteter i vårsemesteret. Tildelingen til entreprenørskapsopplæringen 2009 fremmes derfor i denne saka for Fylkesrådet. Rapportering for 2008 viser at det har vært stor entreprenørskapsaktivitet på grunnskolenivået, og at Nordland er det fylket i landet som har flest registrerte elevbedrifter. Det at Nordland fylkeskommune ble tildelt Entreprenørskapsprisen for 2008, viser at satsingen har vært vellykket. Men innsatsen og aktiviteten varierer fortsatt betydelig kommunene imellom. Opplæring av undervisningspersonell bør intensiveres for å få prosesser i gang i alle kommunene. Nordland fylkeskommune har - i samarbeid med UEN - lagt et høyt ambisjonsnivå for entreprenørskapsopplæring de neste årene, også i grunnskolen. Det er derfor avgjørende at den økonomiske støtten til grunnskolesatsingen videreføres, og at dette blir klarlagt så tidlig som mulig i Ungt Entreprenørskap Nordland innehar den nødvendige kompetanse for å kunne bistå kommunene i entreprenørskapsopplæringen, og det foreslås derfor at en del av beløpet går til å videreføre organisasjonens arbeid mot grunnskolene. UEN forplikter seg til å iverksette tiltak og gjennomføre aktiviteter for elever og kurs for lærere i henhold til plan for Organisasjonen skal ha hovedfokus på satsingsområdene fra 4. til 10. klassetrinn med konseptene Vårt Lokalsamfunn, SMART, SikkSakk Europa, Elevbedrift, Økonomi og Karrierevalg, GründerCamp m.v. Det øremerkes i denne forbindelse midler til aktiviteter under årets INOVUS-arrangement der Nordlands aktiviteter og resultater skal synliggjøres. Organisasjonens personalkostnader med arbeidet mot grunnskolene er beregnet til to årsverk. 4

5 Forøvrig foreslås det å avsette midler til å engasjere de ulike regionale kontorene for kompetanseutvikling (RKK) i arbeidet med opplæring av undervisningspersonell. Hovedtrekkene i de kriterier som ble brukt ved fordeling av midlene i perioden foreslås benyttet også i 2009: Alle kommunene gis tilskudd til entreprenørskapssatsing i grunnskolen. Det gis et flatt beløp på kr ,- per kommune, samt et tillegg på kr 50,- per elev, totalt kr ,-. Tilskuddet til kommunene skal finansiere utgifter knyttet til opplæring i entreprenørskap og opprettelse av elevbedrifter, eksempelvis deltagelse på kurs/seminarer for undervisningspersonale, læremateriell, tilsudd til elevbedrifter ved oppstart og drift, og egenandeler for elever på messer og andre aktiviteter Kr ,- gis til regionale aktiviteter i 2009 (se ovenfor) som administreres av UEN. Kr ,- gis til deltakelse på arrangementet INOVUS Samordnes av UEN. Kr ,- gis til UEN for å koordinere aktivitetene innenfor entreprenørskapsarbeidet i grunnskolene i Kr ,- øremerkes RKK i Nordland for å samarbeide med UEN om kurs og kompetansehevingstiltak for undervisningspersonell. Beløpet fordeles etter nærmere drøfting med regionene. Forslaget til fordeling av midlene er utarbeidet i samråd med utdanningsavdelingen og Ungt Entreprenørskap Nordland. Konsekvenser Tildelingen får ingen økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen utover tildeling av rammen for Avdeling for næring og regional utvikling er saksbehandler og følger opp vedtak med tilsagnsbrev, regnskapsføring og utbetaling til de ulike mottakerne, samt rapportering til KRD. Utdanningsavdelingen mottar og følger opp rapporteringen fra kommunene. 5

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy Evaluering og vurdering av tiltak og behov i skoleverket i Herøy Herøy kommune våren 2009 2 INNHOLD Innledning... 4 Avklaring av oppdraget... 4 Gjennomførte tiltak... 4 Faktiske behov... 4 Kvalitetsbegrepet...

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 12/2004 LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER Birgit Abelsen og Frank Olsen NORUT Samfunnsforskning AS februar 2004 Prosjektnavn Prosjektnr Lønnsomhetsanalyse

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010

Jusshjelpa i Nord-Norge Årsrapport 2010 FORORD 2010 har vært et hektisk år for Jusshjelpa i Nord-Norge. Vi har reist mye rundt i landsdelen for å treffe nye klienter, vi har innledet et samarbeid med en rettshjelpsklinikk i Arkhangelsk, vi har

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015

Høringsdokument Landslaget for lokalhistorie våren 2015 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE Sekretariatet Institutt for historiske studier, NTNU 7491 Trondheim E-post: sekretariat@landslaget.org Internett: www.landslaget.org Tlf. 73 59 63 95 Fax 73 59 64 41 Bankgiro

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag.

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Lojalitet til vedtatt budsjettramme er ikke et uttrykk for tilstrekkelige ressurser! Handlings-

Detaljer

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45

Driftsrute... 39 Økonomi... 39 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge 2014... 43 MEDARBEIDERE VED JUSSHJELPA 2014... 45 Årsrapport 2014 Innhold FORORD... 4 PRESENTASJON AV JUSSHJELPA I NORD-NORGE... 5 HISTORISK BAKGRUNN... 5 FORMÅL... 5 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 Medarbeiderne... 5 Jusshjelpas forskjellige organer...

Detaljer

Årsmelding 2014 Mars 2015

Årsmelding 2014 Mars 2015 Årsmelding 2014 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rolle og oppdrag 3 Organisering av arbeidet 3 Organisatorisk tilknytning 3 Omlegging fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag 4 Kjerneområde

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 14.05.2009 2004/571-9736/2009 / 221/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Bodil Lindestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd mandag 17.08.09, kl. 14:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Referatsaker - Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i

Detaljer

Møteinnkalling. Fellesnemndas arbeidsutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Fellesnemndas arbeidsutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 08:00 Fellesnemndas arbeidsutvalg Inderøyheimen, møterom: Lysgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen

Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer