Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland"

Transkript

1 Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1

2 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell 2.2 Tabell 2.3 Tabell 2.4 Figur 1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter fylke (1. januar)... 4 Bosatte innvandrere i Nordland og landet I absolutte tall og andel Nordland av riket Andel innvandrere, inklusiv barn født av innvandrerforeldre i Norge og Nordland (1. januar )... 5 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter kommune. Pr. 1. januar Befolkningsutviklingen i Nordland, inklusiv/eksklusiv innvandring pr. 1. januar Figur 2 Flytting til/fra utlandet i perioden Tabell 2.5 Innenlandsk flytting blant innvandrere og øvrig befolkning til/fra Nordland... 8 Tabell 2.6 Innvandrerbefolkningen i Nordland fordelt på kjønn... 8 Tabell 2.7 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter regionrådsområde... 8 Tabell 2.8 Innvandrere i forhold til folkemengden i Nordland og Tabell 2.9 Innvandrere etter landbakgrunn (de viktigste ) pr. 1. januar Tabell 2 10 Aldersfordelingen blant innvandrere og norskfødte av innvandrerforeldre i Nordland etter landbakgrunn 1. januar Figur 3 Andel av innvandrere med flyktningebakgrunn inklusiv familegjenforening. Barn av innvandrere er ikke medregnet. 1. januar Tabell 2.11 Innvandring * i perioden etter innvandringsgrunn og fylke I prosent Bosatt pr. 1. januar Tabell 2.12 Bosatte flytninger i Nordland fordelt på kommune Del 3 Sysselsettingen blant innvandrere Tabell 3.1 Sysselsatte år, i prosent av personer i alderen år Tabell 3.2 Sysselsettingen fordelt på innvandrere og øvrig befolkning etter fylke Tabell 3.3 Sysselsettingen i Nordland fordelt på kommune og blant innvandrere ette r kommune og

3 Tabell 3.4 Sysselsettingen år befolkningen i alt og blant innvandrere fordelt på hovedinnvandringsområder Tabell 3.5 Arbeidsledighet. Totalbefolkningen og blant innvandrere. Årsgjennomsnitt Tabell 3.6 Registrert ledighet blant innvandrere og øvrig befolkning i Nordland Årsgjennomsnitt Del 4 Andre områder Tabell 4.1 Forsørgerbyrde. Andel personer 65 år og over relativt til andel personer år. I prosent pr i året (Kilde: Panda)

4 Del 1 Begreper og definisjoner Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og som på et tidspunkt har innvandret til Norge. Norskfødte med innvandrerforeldre er født i Norge, men har to foreldre som er innvandrere. Følgende inndelinger blir brukt for personer med med annen innvandringsbakgrunn: - Utenlandsfødte med en norskfødt forelder - Norskfødte med en utenlandsfødt forelder - Utenlandsfødte med norskfødte foreldre (inkluderer utenlandsadopterte) Flyktning = de som ifølge Utlendingsdirektoratets flyktningregister har flyktningstatus og har fått oppholdstillatelse i Norge. Fødeland er hovedsaklig mors bosted da personen ble født. Landbakgrunn = for innvandrere er dette eget fødeland. For norskfødte er dette foreldres eventuelle utenlandske fødeland. Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge Tabell 2.1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter fylke (1. januar) Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordne Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Hele landet

5 Tabell 2.2 Bosatte innvandrere i Nordland og landet I absolutte tall og andel Nordland av riket Innvandrer Nordland Riket Nordland i % av riket 1,8 2,4 2,5 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 Født av innvandrerforeldre Nordland Riket Nordland i % av riket 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 Innvandrere i alt Nordland Riket Nordland i % av riket 1,7 2,1 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 Tabell 2.3 Andel innvandrere, inklusiv barn født av innvandrerforeldre i Norge og Nordland (1. januar ) Nordland 0,7 2,5 3,3 4,1 4,5 5,1 5,6 6,3 Riket 2,3 6,3 7,9 9,7 10,6 11,4 12,2 13,1 5

6 Tabell 2.4 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter kommune. Ppr. 1. januar Endring i alt Bindal Sømna Brønnøy Vegas Vevelstad Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna Vefsn Træna Rødøy Grane Hattfjelldal Nesna Hemnes Rana Lurøy Meløy Gildeskål Bodø Beiarn Saltdal Fauske Søefold Steigen Hamarøy Narvik Tysfjord Tjeldsund Evenes Ballangen Røst Værøy Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Lødingen Hadsel Bø Øksnes Sortland Andøy Sum Nordland Riket

7 Figur 1 Befolkningsutviklingen i Nordland, inklusiv/eksklusiv innvandring pr. 1. januar Figur 2 Flytting til/fra utlandet i perioden

8 Tabell 2.5 Innenlandsk flytting blant innvandrere og øvrig befolkning til/fra Nordland År Innflytting til Nordland fra andre fylker Utflytting fra Nordland til andre fylker Netto Øvrig Øvrig Øvrig Innvandrere befolkning I alt Innvandrere befolkning I alt Innvandrere befolkning I alt Tabell 2.6 Innvandrerbefolkningen i Nordland fordelt på kjønn Menn Kvinner I alt Tabell 2.7 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter regionrådsområde Endring i alt Endring i % Sør-Helgeland ,9 17,2 Helgeland ,3 14,2 Indre Helgeland ,3 12,9 Salten ,0 9,7 Ofoten ,8 12,3 Lofoten ,5 13,3 Vesterålen ,1 15,0 Nordland ,4 12,4 8

9 Tabell 2.8 Innvandrere i forhold til folkemengden i Nordland og Andel innvandrere Folkemengde Herav Folkemengde. Herav i alt innvandrere i alt innvandrere Norge ,3 13,3 Nordland ,5 6,3 Bindal ,9 1,9 Sømna ,2 3,7 Brønnøy ,5 5,6 Vega ,1 3,1 Vevelstad ,2 6,5 Herøy ,3 11,4 Alstahaug ,2 8,1 Leirfjord ,0 7,8 Dønna ,8 4,3 Vefsn ,4 4,7 Træna ,9 17,6 Rødøy ,0 5,3 Grane ,5 4,3 Hattfjelldal ,5 6,4 Nesna ,4 12,9 Hemnes ,6 4,7 Rana ,1 4,7 Lurøy ,9 5,6 Meløy ,3 5,1 Gildeskål ,9 6,5 Bodø ,7 6,7 Skjerstad ,5 Beiarn ,3 1,9 Saltdal ,8 6,7 Fauske ,4 4,5 Sørfold ,6 3,6 Steigen ,6 6,2 Hamarøy ,6 10,2 Narvik ,1 8,4 Tysfjord ,7 3,8 Tjeldsund ,9 2,2 Evenes ,8 4,3 Ballangen ,8 6,2 Røst ,4 6,3 Værøy ,9 10,4 Moskenes ,8 10,9 Flakstad ,6 5,1 Vestvågøy ,2 6,5 Vågan ,8 8,9 Lødingen ,0 7,6 Hadsel ,0 7,8 Boø ,2 6,1 Øksnes ,8 7,0 Sortland ,0 6,1 Andøy ,6 6,4 Sør-Helgeland ,3 4,7 Helgeland ,8 6,5 Indre Helgeland ,2 5,2 Salten ,3 6,2 Ofoten ,4 7,3 Lofoten ,7 7,7 Vesterålen ,7 6,8

10 Tabell 2.9 Innvandrere etter landbakgrunn (de viktigste ) pr. 1. januar 2012 Landbakgrunn Antall Polen 1215 Sverige 1119 Somalia 965 Russland 852 Tyskland 827 Litauen 818 Thailand 766 Irak 602 Afghanistan 591 Eritrea 572 Filippinene 477 Danmark 343 Finland 317 Tyrkia 261 latvia 255 Palestina 250 Etiopia 226 Nerderland 220 Iran 217 Romania 213 Kina 198 Storbritannia 196 Bosnia-Hercegovina 185 Estland 166 Island 155 Sri Lanka 152 Ukraina 151 USA 130 Kosovo 124 India 117 Ungarn 108 Bulgaria 107 Kroatia

11 Tabell 2 10 Aldersfordelingen blant innvandrere og norskfødte av innvandrerforeldre i Nordland etter landbakgrunn 1. januar år 6-15 år år år år år 80 år + I alt Europa unntatt Tyrkia Afrika Asia med Tyrkia Nord-Amerika Sør- og Mellom-Amerika Oseania I alt Relativ aldersfordeling blant Innvandrere 7,6 11,1 5,4 52,5 20,6 2,2 0,7 100 Befolkningen i Nordland Inklusiv innvandrere 6,6 12,4 5,7 30,4 29,5 10,2 5,2 100 Figur 3 Andel av innvandrere med flyktningebakgrunn inklusiv familegjenforening. Barn av innvandrere er ikke medregnet. 1. januar

12 Tabell 2.11 Innvandring * i perioden etter innvandringsgrunn og fylke.. I prosent Bosatt pr. 1. januar 2012 Fylke I alt Arbeid Familie Flukt Utdanning 2 Andre Østfold ,6 33,6 7,7 4,5 1,6 Akershus ,6 28,6 5,7 11,3 0,8 Oslo ,2 29,7 2,8 17,4 0,9 Hedmark ,5 32,0 19,1 8,7 0,7 Oppland ,1 23,1 24,4 5,8 0,6 Buskerud ,5 31,9 9,4 3,7 0,4 Vestfold ,3 33,7 7,3 5,2 0,5 Telemark ,3 34,8 20,0 8,5 0,5 Aust-Agder ,1 35,4 18,8 6,4 0,3 Vest-Agder ,5 31,1 19,3 6,6 0,6 Rogaland ,4 33,9 6,1 6,2 0,3 Hordaland ,4 31,9 6,3 10,8 0,5 Sogn og Fjordane ,0 27,4 14,0 9,1 0,4 Møre og Romsdal Sør- Trøndelag ,6 29,5 9,5 4,9 0, ,1 24,1 6,8 25,5 0,4 Nord- Trøndelag ,9 24,1 26,2 4,4 1,4 Nordland ,7 30,9 23,5 7,9 1,0 Troms ,5 22,3 27,3 15,0 0,9 Finnmark ,4 25,4 16,2 5,2 0,8 I alt ,9 30,1 9,8 10,5 0,7 Omfatter ikke personer med nordisk statsborgerskap. 12

13 Tabell 2.12 Bosatte flytninger i Nordland fordelt på kommune Kommune Bosatt Bosatt Bosatt Bosatt Bosatt Bodø Narvik Brønnøy Sømna Herøy Alstahaug Leirfjord Vefsn Hattfjelldal Nesna Hemnes Rana Meløy Gildeskål Saltdal Fauske Steigen Hamarøy Tysfjord Lødingen Evenes Ballangen Vestvågøy Vågan Hadsel Bø Øksnes Sortland Andøy I alt Kilde: IMDi Nord - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 13

14 Tabell 2.13 Vedtak om bosetting av flytninger etter kommune i Nordland i 2012 og Se fotnote kommune Vedtak 2012 Anmodning 2013 Vedtak EM Bodø Narvik Brønnøy Sømna Herøy 10 nei Alstahaug Leirfjord Vefsn Hattfjelldal Dønna 15 nei Nesna Hemnes Rana Meløy Gildeskål Beiarn Saltdal Fauske Steigen Hamarøy Tysfjord Lødingen Evenes 10 Ballangen Røst 10 Vestvågøy Vågan Hadsel Bø nei 10 nei Øksnes Sortland Andøy Kilde: IMDi Nord - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Fotnote: Oversikt over kommunale vedtak i Nordland for 2012, samt anmodninger fra UDI om bosetting av flyktninger i fylket i Kolonne 3 viser kommunale vedtak i EM står for enslige mindreårige flyktninger under 18 år. 14

15 Del 3 Tabell 3.1 Sysselsettingen blant innvandrere Sysselsatte år, i prosent av personer i alderen år Hele befolkningen Alle innvandrere Hele befolkningen Alle innvandrere Østfold 67,8 58,2 64,3 55,4 Vestfold 73,3 67,3 70,5 65,5 Oslo 71,8 61,1 69,7 60,6 Hedmark 68,4 60,1 65,2 57,4 Oppland 71 63,8 68,2 60,8 Buskerud 72 65,1 69,1 63,5 Vestfold 69 62, ,6 Telemark 68,6 59,1 65,3 55,6 Aust-Agder 68,9 61, ,3 Vest-Agder 70,6 62,5 67,9 59,6 Rogaland ,2 69,7 Hordaland 72,8 66,4 65,3 Sogn og fjordane 75,2 70, ,8 Møre og Romsdal 73,5 71,6 71,1 69,4 Sør-Trøndelag 71,9 64,2 69,5 62 Nord-Trøndelag 70,3 61,7 68,4 59,5 Nordland 69,2 63,9 67,8 63,1 Troms 70,8 67, ,3 Finnmark 70, ,6 69 Norge 71,6 64,2 69,1 62,8 15

16 Tabell 3.2 Sysselsettingen fordelt på innvandrere og øvrig befolkning etter fylke Endring Hele Herav Hele Herav Hele Herav Befolk- Innvan- Befolk- Innvan- Befolk- Innvanningen drere ningen drere ningen drere Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Norge

17 Tabell 3.3 Sysselsettingen i Nordland fordelt på kommune og blant innvandrere etter kommune og Hele Alle inn- Hele Alle innbefolkningen vandrere befolkningen Vandrere Bindal Sømna Brønnøy Vega Vevelstad Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna Vefsn Træna Rødøy Grane Hattfjelldal Nesna Hemnes Rana Lurøy Meløy Gildeskål Bodø Beiarn Saltdal Fauske Sørfold Steigen Hamarøy Narvik Tysfjord Tjeldsund Evenes Ballangen Røst Værøy Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Lødingen Hadsel Bø Øksnes Sortland Andøy Nordland Norge

18 Tabell 3.4 Sysselsettingen år befolkningen i alt og blant innvandrere fordelt på hoved innvandringsområder.. Sysselsatte Sysselsatte Sysselsatte Herav Hele eks. innvandrer- Innvandrer- EU/EFTA, Europa utenom befolkningen befolkningen befolkningen Nord-Amerika EU/EFTA-området Australia Asia, Tyrkia og New Zealand Afrika Tabell 3.5 Arbeidsledighet. Totalbefolkningen og blant innvandrere. Årsgjennomsnitt Gjennomsnitt kv-3.kv 2012 Sum arbeidsledige Herav innvandrere Av disse fra. Gruppe 1 *) Gruppe 2 **) *) Gruppe 1: EU/EFTA-området, Nord-Amerika, Australia **) Gruppe 2: Asia, Afrika 18

19 Tabell 3.6 Registrert ledighet blant innvandrere og øvrig befolkning i Nordland Årsgjennomsnitt Registrert ledighet i alt Herav blant innvandrere kvartal

20 Del 4 Andre områder Tabell 4.1 Forsørgerbyrde. Andel personer 65 år og over relativt til andel personer år. I prosent pr i året (Kilde: Panda) Region Forsørgerbyrde 1980 Forsørgerbyrde 1990 Forsørger- byrde 2000 Forsørger- byrde 2011 Nordland 26,4 29,4 28,1 31,1 Bodø 17,2 18,4 18,8 22,0 Narvik 24,6 28,3 29,6 30,5 Bindal 33,6 41,0 37,2 44,9 Sømna 39,1 38,3 33,0 36,5 Brønnøy 29,6 30,9 27,5 29,0 Vega 40,7 38,2 35,5 39,1 Vevelstad 39,7 45,0 32,8 37,2 Herøy 39,8 42,4 32,9 35,1 Alstahaug 22,4 23,6 21,0 28,3 Leirfjord 43,9 44,0 35,6 30,2 Vefsn 22,0 25,4 27,9 33,0 Grane 39,9 39,8 38,2 42,7 Hattfjelldal 27,5 34,4 32,9 43,8 Dønna 38,1 38,6 35,5 37,7 Nesna 32,6 42,4 29,7 31,1 Hemnes 28,7 33,5 33,7 39,6 Rana 17,0 23,9 26,0 30,2 Lurøy 35,5 38,6 35,8 40,5 Træna 29,0 30,6 37,1 30,6 Rødøy 38,6 43,0 37,1 35,4 Meløy 26,6 30,4 32,4 33,5 Gildeskål 53,0 54,7 45,7 42,3 Beiarn 41,1 38,3 38,9 48,2 Saltdal 29,7 31,1 28,7 33,2 Fauske 28,2 29,0 27,1 33,0 Sørfold 38,3 36,0 32,7 42,3 Steigen 40,0 46,3 40,5 41,0 Hamarøy 45,0 48,9 40,5 41,1 Tysfjord 35,7 36,1 30,2 39,1 Lødingen 29,6 32,1 36,6 45,1 Tjeldsund 28,3 36,1 38,5 48,6 Evenes 39,4 42,4 37,1 43,8 Ballangen 38,0 40,8 34,3 39,9 Røst 21,6 30,1 34,5 29,3 Værøy 25,2 36,5 31,1 33,6 Moskenes 26,3 35,6 40,1 43,8 Flakstad 27,2 32,1 37,5 44,6 Vestvågøy 30,9 35,4 30,4 32,4 Vågan 26,6 31,6 29,4 30,3 Hadsel 29,5 33,2 31,1 35,0 20

21 Bø 40,7 48,8 48,3 54,9 Øksnes 22,0 26,5 27,1 31,8 Sortland 26,6 29,4 25,0 26,0 Andøy 27,5 32,0 33,3 39,8 21

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Kommunereformen - Nordland

Kommunereformen - Nordland Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereformen - Nordland Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen 23. Mai 2017 Kommunereformen Stort lokalt engasjement over hele landet Politisk lederskap lokalt Bred

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene NORDLAND Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Attraktivitet i Nordland 21. April 215, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Hvorfor flytter det folk til et sted? Hvorfor flytter det folk til et sted? Arbeidsplasser Andre forhold

Detaljer

Hvordan dokumentere innvandring og arbeid? Indikatorprosjektet for et kunnskapsbasert integreringsarbeid

Hvordan dokumentere innvandring og arbeid? Indikatorprosjektet for et kunnskapsbasert integreringsarbeid Hvordan dokumentere innvandring og arbeid? Indikatorprosjektet for et kunnskapsbasert integreringsarbeid Benedicte Falch-Monsen Mangfold er hverdagen 630 000 innvandrere i Norge Innvandrere i alle landets

Detaljer

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland)

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland) 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gjennomsnitt Nesna Øksnes Værøy 55 Hamarøy Leirfjord Moskenes Narvik Herøy (Nordland) 50 Hadsel Røst Beiarn 45 40 Brønnøy Alstahaug Bø (Nordland) Hattfjelldal

Detaljer

Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi. Trond Hjelmervik Hansen, Bodø

Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi. Trond Hjelmervik Hansen, Bodø Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi Trond Hjelmervik Hansen, Bodø 26.10.16 Hovedpunkter Kommuneøkonomi og demografikostnader Kostnadsnøklene Herunder effekt av gradert basis/strukturkriteriet

Detaljer

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Planprosjekt i Nordland v/ole Kristian Furnes I geodataplanperioden skal arbeidet følge disse prioriteringene ved tilgjengeliggjøring av plandata i Norge

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER

GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER GRUNNLAGSDOKUMENT MED STATSTIKK FOR PILOT-KOMMUNER Til bruk i arbeidet med innvandring og tilflytting fra utlandet. Seminar 6. + 7. oktober 216, Scandic Mayergården Hotell, Mo i Rana. Statstikken er sammensatt

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Framskriving er en framskriving (beregning) gjort på bakgrunn av statistiske data for en periode (historiske trender). Framskrivingen forutsetter at

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016 Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene Bodø, 1. mars 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

Fordeling av strandsoneareal i Nordland

Fordeling av strandsoneareal i Nordland Fordeling av strandsoneareal i Nordland Selv om Nordland har en lang kystlinje, er det bare deler av strandsonen langs sjøen som er tilgjengelig for friluftsliv og ferdsel. Det er imidlertid også disse

Detaljer

Nordland 243179 239109 238320 261879. Norge 3866468 4348410 4920305 6079638. Nordlands andel av Norge 6,3% 5,5% 4,8% 4,3%

Nordland 243179 239109 238320 261879. Norge 3866468 4348410 4920305 6079638. Nordlands andel av Norge 6,3% 5,5% 4,8% 4,3% Demografi Antall innbyggere i Nordland er på samme nivå som på 60-tallet, samtidig som innbyggertallet i landet for øvrig har økt. Dermed reduseres Nordlands andel av Norge. Dette får betydning for kommuneøkonomi,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nordland

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nordland Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nordland KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 29/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nordland

Detaljer

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet PRESENTASJON KS 23. MARS 2017 Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2 BUFDIR / 29. mai 2017 STAVANGER AFTENBLAD 30. JANUAR 2016 IDA - «SVIKT I ALLE LEDD» DET HANDLER OM LEDELSE

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Nordland Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Nordland 2015-2016...

Detaljer

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Vågan Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Første fordeling skjønnsmidler 2015

Første fordeling skjønnsmidler 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 0112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2014/4411 Deres ref: Vår dato: 18.09.2014 Deres dato:

Detaljer

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE E] E Dokldi 16002123(16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' 01.012017-31.12.2020-FORSLAG E FRA KOMMUNENE ' ' Vår dato: 06.04.2016 ] g::erse1:leartz::se: 16/43634 M.» E 5 K 0 M M U N E I I _' F: Deres

Detaljer

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014

Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Tilflytting og rekruttering fra utlandet. Kirsten Hasvoll Mo 8.4.2014 Hva jeg skal snakke om: Nordland trenger innvandring fra utlandet mer enn noe annet fylke. Offentlig og privat næringsliv trenger flere

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede 6. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede innvandrerne ved stortingsvalget i 2001 enn i 1997. 52 prosent av de norske statsborgerne med innvandrerbakgrunn benyttet stemmeretten ved stortingsvalget

Detaljer

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland Klimaskogprosjektet Planting for klima på nye arealer i Nordland Kommunekonferanse om dialog og samarbeid innen landbruk og reindrift 14/4-2016 Prosjektleder Asgeir Jordbru Bakgrunn Regjeringen vil: Øke

Detaljer

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig?

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Silje Vatne Pettersen Koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyser Innvandrere fra 221 land i Norge Innvandrere fra 223 land i Norge

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning 3. Ved utgangen av 2000 var det i underkant av 9 000 minoritetsspråklige barn i barnehage. Tallet har holdt seg stabilt de siste årene. Det har vært en nedgang i andelen som får morsmålstrening. 44 prosent

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 12/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra AS. Hensikten med rapporten

Detaljer

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK Vår dato: 22.02.2017 Vår referanse: 17/15153 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK I forbindelse

Detaljer

Første tildeling skjønnsmidler 2014

Første tildeling skjønnsmidler 2014 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 25.09.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Journalpost:15/1474 Saksnummer Utvalg/komite Dato 077/2015 Fylkesrådet 24.03.2015 047/2015 Fylkestinget 20.04.2015 IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Sammendrag Fylkestinget fordeler kr 15

Detaljer

Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen

Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen Straumen 2. juni 2016 Hva er attraktivitet? Utviklingstrekk og kjennetegn med kommunene Har kommunene vært attraktive? Hva er framtidsutsiktene? Hvordan skape

Detaljer

GEOVEKST/FKB I NORDLAND. Status 20.oktober 2016

GEOVEKST/FKB I NORDLAND. Status 20.oktober 2016 GEOVEKST/FKB I NORDLAND Status 20.oktober 2016 Nordland 2015 FKB-B: 540 km 2 Laser: 815 km 2 - Total kostnad: 7,6 mill (budsjett 7,2 mill) - Grundig kartkontroll utført + enkel kontroll hos oss. - Ny leveranse

Detaljer

Hvem skal overta gårdene?

Hvem skal overta gårdene? Hvem skal overta gårdene? Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Lettere å opprettholde arbeidsplasser

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger ved petroleumsak6vitet i det nordøstlige Presentasjon av foreløpige resultater. Av Leo A. Grünfeld Utredningsområdet delt inn i 9 regioner 1 2 6 3 5 4 Helgeland

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Meløy en attraktiv kommune? For næringsliv og bosetting Meløyseminaret 28. april 2015

Meløy en attraktiv kommune? For næringsliv og bosetting Meløyseminaret 28. april 2015 Meløy en attraktiv kommune? For næringsliv og bosetting Meløyseminaret 28. april 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Nordland fylkeskommunes kulturpris Invitasjon til å komme med forslag til kandidater

Nordland fylkeskommunes kulturpris Invitasjon til å komme med forslag til kandidater Vår dato: 04.09.2017 Vår referanse: 17/54666 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Indre Helgeland regionråd Postboks 564 8601 MO I RANA Nordland fylkeskommunes kulturpris 2017 - Invitasjon

Detaljer

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Presentasjon på Kommuneøkonomikonferansen i Nordland 12.6.2014 Bent Aslak Brandtzæg 1 Historikk

Detaljer

Vedlegg 1. Født 2002 2003 2004 2005 2006 2007. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Eventuelle 2 5 7 5 3 7 flyktninger:

Vedlegg 1. Født 2002 2003 2004 2005 2006 2007. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Eventuelle 2 5 7 5 3 7 flyktninger: Vedlegg 1. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Født 02 03 04 05 06 07 Sulitjelma 4 5 5 7 7 2 Finneid 14 21 13 16 13 22 Hauan ( 1 ) 14 ( 1 ) 13 ( 2 ) 14 (2) 16 15 ( 3) 15 Vestmyra(sentrum)

Detaljer

~ft) Fylkesmannen i Nordland

~ft) Fylkesmannen i Nordland ~ft) Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Jan-Günter Myrvang, 08.10.2012 2012/4225 331.2 fmnojmy@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Tilflytting fra utlandet

Tilflytting fra utlandet Tilflytting fra utlandet Kirsten Hasvoll Dato 18.03.13 Foto: Bjørn Erik Olsen Bakteppe Norge er i stor endring større enn mange tar inn over seg. Tenk bare i egen hverdag/familie/jobb Studier i utlandet,

Detaljer

2. fordeling skjønnsmidler 2014

2. fordeling skjønnsmidler 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 16.12.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 2. fordeling skjønnsmidler 2014 Det

Detaljer

Høstkonferansen Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga

Høstkonferansen Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga Høstkonferansen 2017 Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga Nytt kapittel 9a i opplæringslova Et trygt og godt læringsmiljø Formålet er: Styrke rettighetene til elever

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST Foto: June Eva Wennberg Årmøtet, FDV-avtalen pkt 3 3. ORGANISERING OG ÅRLIG REVISJON Arbeidet koordineres av Statens kartverk (med Statens kartverk menes i FDV-avtalen det lokale

Detaljer

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp Kick-off VUVF - Ungdata 26. august 2015 Sita Grepp Ungdata kunnskap om ungdom lokalt Hva? Hvorfor? Hvem? Spørreskjemaundersøkelser Ungdomstrinnet og videregående Kommune/ fylkeskommune er oppdragsgiver

Detaljer

10 000 nye innvandrere til Nordland

10 000 nye innvandrere til Nordland 10 000 nye innvandrere til Nordland 03.11.2015. Kirsten Hasvoll Tilflyttingsprosjektet i Nordland Mål: 10 000 nye innvandrere til Nordland Hvorfor prosjekt tilflytting og rekruttering fra utlandet Nordland

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivninger 2010-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/201004/brunborg.pdf

Detaljer

3. fordeling skjønnsmidler 2013

3. fordeling skjønnsmidler 2013 Fylkesmannen i t~ NORDLAND - L4~-~t 4/~. ~/jj~/~ ~ Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: frnnojmy@fylkesmannen.no TIf: Vår ref: 2012/4225 Deres ref: Vår dato: 21.06.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Innvandrere i bygd og by

Innvandrere i bygd og by Innvandrere i bygd og by Det bor innvandrere i alle landets. Flest i Oslo, som hadde nesten 140 000 innvandrere 1. januar 2012. Færrest i Modalen, der det bodde 15. De fleste innvandrere foretrekker å

Detaljer

Nordland S V Arbeids- og organisasjonsplan

Nordland S V Arbeids- og organisasjonsplan Nordland S V Arbeids- og organisasjonsplan 2016-2017 "Om det ikkje går buss dit du ska, ja så kan du vel nå dit i alle fall. Om det ikkje stoppe bila og tar dæ på, så får du begynne å gå." - Nøkken - "Om

Detaljer

TJENESTETILBUD TIL KOMMUNEN I NY STRUKTUR

TJENESTETILBUD TIL KOMMUNEN I NY STRUKTUR Kommunene i Nordland politidistrikt NORDLAND POLITIDISTRIKT Deres referanse: Vår referanse: 201710055-6 Sted, Dato Bodø, 29. juni 2017 TJENESTETILBUD TIL KOMMUNEN I NY STRUKTUR Arbeidet med

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Omstillingsutvalget. Bjørn Erik Olsen

Omstillingsutvalget. Bjørn Erik Olsen Omstillingsutvalget Foto: Foto: Thor-Wiggo Bjørn Erik Olsen Skille Bakgrunn for omstillingsutvalget Som følge av elevtallsreduksjon og tiltak i økonomiplan 2015-2018 vil det måtte skje omstillinger i utdanningssektoren

Detaljer

Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema Salten rundt Røst Mulighetsrom Salten lab Nr Kommune Folketall 1.1.2014 1 1804

Detaljer

2. Befolkning. Kristina Kvarv Andreassen og Minja Tea Dzamarija

2. Befolkning. Kristina Kvarv Andreassen og Minja Tea Dzamarija Befolkning Innvandring og innvandrere 2010 Kristina Kvarv Andreassen og Minja Tea Dzamarija 2. Befolkning Etter EU-utvidelsen i 2004 har vi sett store endringer i innvandringsstrømmene til Norge. Inn vandringen

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

1. Innledning. Gunnlaug Daugstad

1. Innledning. Gunnlaug Daugstad Gunnlaug Daugstad 1. Denne publikasjonen handler om omfanget av innvandringen og om levekårene til innvandrerne og de norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Publikasjonen bygger i stor grad på tilsvarende

Detaljer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer Flyktningkrisen utfordringer og muligheter Christine Meyer Agenda Hvor mange og hvem er flyktningene? Hvor og hvor lenge bosetter flyktningene seg? Hvordan integreres flyktningene? Er det mulig å regne

Detaljer

Analyse av kommunal landbruksforvaltning

Analyse av kommunal landbruksforvaltning Analyse av kommunal landbruksforvaltning Simen Pedersen Bodø den 3. oktober 2013 Agenda Kort om oppdraget fra LMD Kommunenes landbruksoppgaver Spørreundersøkelsen KOSTRA-føring av landbruksutgifter Organisering

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Komite for næring Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 16 005 540,- til kommunale næringsfond i 2012, fordelt med kr 11 100 000,-

Detaljer

1. Et viktig statistikkfelt

1. Et viktig statistikkfelt Dag Ellingsen 1. Et viktig statistikkfelt Kunnskap om innvandrernes og norskfødte med innvandrerforeldres situasjon i Norge er viktig av flere grunner. Et godt faktagrunnlag er viktig informasjon for politikere

Detaljer

Kommune Beløp Kommune Beløp

Kommune Beløp Kommune Beløp 4~ FyLkesmannen i NORDLAND -~. Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tif: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 15.10.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 Første

Detaljer

Innvandring og innvandrere 2008. Gunnlaug Daugstad (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Innvandring og innvandrere 2008. Gunnlaug Daugstad (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 103 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2008 Gunnlaug Daugstad (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Undersøkelse om plankapasitet og plankompetanse i kommunene. Plankonferansen i Nordland 2014 Bodø 11. desember

Undersøkelse om plankapasitet og plankompetanse i kommunene. Plankonferansen i Nordland 2014 Bodø 11. desember Undersøkelse om plankapasitet og plankompetanse i kommunene Plankonferansen i Nordland 2014 Bodø 11. desember Tre temaer NIVI Rapport 2014:1Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene Plankompetansen

Detaljer

Næringsanalyse for Lødingen

Næringsanalyse for Lødingen Næringsanalyse for Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 34/2007 Forord Denne næringsanalysen er utarbeidet på oppdrag fra Kommune. Næringsanalysen baserer seg på tilgjengelig statistikk,

Detaljer

Hvordan gjøre Vestvågøy til en attraktiv kommune. Leknes 17. juni 2013 Knut Vareide

Hvordan gjøre Vestvågøy til en attraktiv kommune. Leknes 17. juni 2013 Knut Vareide Hvordan gjøre Vestvågøy til en attraktiv kommune Leknes 17. juni 2013 Knut Vareide Hva er det fremste sukesskriteriet for et sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. 10950 Befolkningen

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Har du en utenlandsfødt bestemor eller bestefar?

Har du en utenlandsfødt bestemor eller bestefar? Har du en utenlandsfødt bestemor eller bestefar? Innvandrerbefolkningen i Norge består av 330 000 personer med to utenlandsfødte foreldre, og utgjør 7,3 prosent av befolkningen. Denne gruppen er svært

Detaljer

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014.

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. 1. Virkeområde 1. Reglementet gjelder for studenter ved bachelorstudiene i sykepleie ved Universitet i Nordland. 2. Reglementet

Detaljer

1. Ungdom og unge voksne, demografi

1. Ungdom og unge voksne, demografi Ungdoms levekår Ungdom og unge voksne, demografi Minja Tea Dzamarija 1. Ungdom og unge voksne, demografi Ungdom og unge voksne utgjorde 19 prosent av hele befolkningen ved forrige årsskifte. Oslo var det

Detaljer

ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000. En demografisk beskrivelse av Nord-Norge

ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000. En demografisk beskrivelse av Nord-Norge ARENA NORD-NORGE ET VEDLEGG TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KONJUNKTURBAROMETER VÅREN 2000 Nord-Norges befolkning økte med om lag 5000 innbyggere på 1990-tallet. Fra 1990 til 2000 gikk folketallet likevel

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON OG ATTRAKTIVITET I NORDLAND

NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON OG ATTRAKTIVITET I NORDLAND NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON OG ATTRAKTIVITET I NORDLAND Mini-seminar i Bodø 23. november Knut Vareide Plan for dagen: Del 1: Virkelighetsbilde: Hvordan gjør Nordland det? Ren deskriptiv statistikk Kjenner

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider Samhandlingskonferanse Sandessjøen 25.04.2013

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer