Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as a platform for tourism policy strategies

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as a platform for tourism policy strategies"

Transkript

1 Tourimpact Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as a platform for tourism policy strategies Transportøkonomisk institutt TØI Statistisk sentralbyrå SSB Centre for Regional and Tourism Research CRT (Danmark) Handelshøgskolen ved Göteborg Universitet FJORD 2.0 KONFERANSEN KRISTIANSUND Petter Dybedal, Transportøkonomisk institutt

2 Forskningsprogram: REISELIVSPOLITIKK TOURIMPACT er innrettet mot delprogrammet Et bedre tallgrunnlag for forskning og politikkutforming Programmet skal bidra til en videreutvikling av statistikkgrunnlaget og bedre statistikkens relevans. Kartlegging av besøksindustriens regionale betydning Kartlegging av behovet for ny nasjonal og regional statistikk Vurderinger knyttet til innrettingen av eksisterende statistikk Side 2

3 Fokus på regionale og lokale ringvirkninger Kunnskap om reiselivets økonomiske betydning på fylkesnivå, regionalt nivå og lokalt nivå sterkt etterspurt TØI har utført ringvirkningsanalyser i 14 fylker og flere kommuner Erfaringer: Overnattings- og annen besøksstatistikk mangelfull og akterutseilt Datagrunnlaget mhp turistens forbruk etter hvert gammelt (1997) og relativt tynt, spesielt for norske turister Overgangen fra turistkonsum til direkte og indirekte produksjon etter næring fanget ikke opp endringer i turistene og turistforbrukets sammensetning

4 VISJON TOURIMPACT Etablere et nytt verktøy for beregning av økonomiske ringvirkninger av turisme på fylkes- og regionnivå, som er stabilt over tid ved at det lett lar seg oppdatere fanger opp endringer i forbruksprofiler og gjestestrukturer fra år til år Etablere et datagrunnlag som muliggjør dette Dokumentere metoder, datakilder, muligheter og begrensninger i økonomiske virkningsanalyser på ulike geografiske nivåer og for ulike typer av opplevelser

5 Hovedfunn i TOURIMPACT (1) Forskningsmessige funn i TOURIMPACT er nært knyttet til prosjektets tunge satsing på empirisk og metodisk kunnskap: 1. Nytt datagrunnlag for ringvirkningsberegninger Overnattings- og forbrukstall for ulike kategorier turister Bruk og forbruk fritidsboliger nye fylkesvise tall for turistovernattinger og turistkonsum nye fylkesvise satellittregnskap for reiseliv Totale kostnader/forbruk ved eie og bruk av fritidsbolig 2. Relativt omfattende regnearkmodell for framtidige oppdateringer Side 5

6 Hovedfunn i TOURIMPACT (2) 2. Konklusjoner om datamaterialets beskaffenhet I. Statistikk kommersiell overnatting mangelfull II. III. IV. Beregning av overnattingsdata helt avhengig av gode utvalgsundersøkelser (nasjonal ferieundersøkelser, Gjesteundersøkelsen). Disse bør være årlige. Offentlig overnattingsstatistikk klarer ikke å håndtere nye eierog formidlingsformer på utleiesiden Nasjonale ferieundersøkelser (SSB) gir usikre overnattingstall Spesifikke forbruksdata for yrkesreiser, spesielt kurs/konferanse/kongress, mangler V. Stor andel forhåndsbetalte utgifter vanskeliggjør undersøkelser av utlendingers forbruk Side 6

7 Hovedfunn i TOURIMPACT (3) 3. Anbefalinger om beregningsmetoder for ringvirkninger på ulike geografiske nivåer (hovedtrekk) I. SSB overnattingsdata og tall fra nasjonale utvalgsundersøkelser (makrotilnærming) gir tilstrekkelige gode tall for overnattinger og forbruk på fylkesnivå II. III. På regionnivå (5-8 per fylke) kan fylkesvise data brytes ned, med regionale SSB-data om overnattinger/kapasitet som fordelingsgrunnlag. Kvaliteten øker med lokale data om/fra reiselivsbedrifter, detaljhandel, omsetning i ulike næringer etc På kommunenivå kan fylkesvise data (eventuelt regionale) anvendes som ramme, mens hovedvekten legges på lokale data om overnattinger, servering, aktiviteter, transport, detaljhandelsomsetning osv. Skjæringspunktet mellom makro- og mikrotilnærming går på regionnivå. Lokale data må delvis hentes inn fra bedrifter Side 7

8 Dokumentasjon Rapportserie om økonomiske virkninger av reiseliv ( ) 1. Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren TØI-rapport 1092/ Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren TØI-rapport 1119/ Etablering av fylkesfordelt satellittregnskap for turisme. Statistisk sentralbyrå Nasjonal fritidsbolig- og forbruksundersøkelse TØI-rapport 1155/2011 (under avslutning) 5. Fylkesvis fordeling av turistovernattinger og turistenes forbruk i Norge. TØI-rapport under avslutning Side 8

9 Dokumentasjon sluttrapport 6. Oppsummeringsrapport metode ( håndbok for ringvirkningsstudier ) Erfaringer mht datagrunnlag og metode i tidligere ringvirkningsstudier i Norge Metoder, datakilder, muligheter og begrensninger i økonomiske virkningsanalyser på ulike geografiske nivåer og for ulike typer av opplevelser Drøfting av databehov og opplegg for dataproduksjon for ulike typer av ringvirkningsberegninger Vurdering av alternative modellverktøy for direkte og indirekte produksjonsog sysselsettingsvirkninger Side 9

10 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Side 10

11 Datainnsamling gjennomført 2008 / 2009 Forbruks- og reiseundersøkelse norske feriereisende sommeren 2008 Siste reise med overnatting juli august 2008 Web basert, fullt utfylte skjemaer Forbruks- og reiseundersøkelse norske feriereisende vinteren 2009 Siste reise med overnatting januar påske 2009 Web basert, fullt utfylte skjemaer Hyttebruksundersøkelse (nasjonal) året 2008 Bruk (bruksdøgn, gjestedøgn), forbruk, faste kostnader, etc) Web basert, fullt utfylte skjemaer Forbruk blant utenlandske bilturister sommeren 2009 Type ferie, overnattinger, overnattingsform, forbruk, etc Ca respondenter blant fergereisende bilturister Oslo, Larvik, Kristiansand Side 11

Eivind Farstad Petter Dybedal TØI rapport 1175/2011. Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2010 RAPPORTSAMMENDRAG

Eivind Farstad Petter Dybedal TØI rapport 1175/2011. Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2010 RAPPORTSAMMENDRAG Eivind Farstad Petter Dybedal TØI rapport 1175/2011 Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2010 RAPPORTSAMMENDRAG Forord I de senere år har TØI gjennomført ringvirkningsanalyser av reiseliv for

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv for Aust-Agder og Vest-Agder 2005

Økonomiske virkninger av reiseliv for Aust-Agder og Vest-Agder 2005 TØI-rapport 867/2006 Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2006, 59 sider Sammendrag: Økonomiske virkninger av reiseliv for Aust-Agder og Vest-Agder 2005 I denne rapporten beregnes de økonomiske ringvirkningene

Detaljer

Ringvirkninger av reiseliv i Buskerud, Telemark og Vestfold

Ringvirkninger av reiseliv i Buskerud, Telemark og Vestfold Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2005, 48 sider Sammendrag: Ringvirkninger av reiseliv i Buskerud, Telemark og Vestfold Reiselivet har totalt sett stor økonomisk betydning I denne rapporten beregnes de

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009 Sammendrag: Forfatter(e): Petter Dybedal og Eivind Farstad Oslo 2010, 42 sider Økonomiske virkninger av reiseliv i 2009 For 2009 er det beregnet at turister handlet varer og tjenester for om lag 2,15 milliarder

Detaljer

Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus

Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus ØF-notat nr. 04/2003 Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus Litteraturstudie av Reidun Grefsrud ØF-notat nr. 04/2003 Lokaløkonomiske effekter og muligheter av fritidshus Litteraturstudie

Detaljer

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Utarbeidet av Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge etter oppdrag fra Best of the Arctic Versjon per 21102010

Detaljer

Arbeidsnotat 2008-005. Økonomiske ringvirkninger. kulturminner på Røros. Sveinung Fjose Einar Bowitz

Arbeidsnotat 2008-005. Økonomiske ringvirkninger. kulturminner på Røros. Sveinung Fjose Einar Bowitz Arbeidsnotat 2008-005 Økonomiske ringvirkninger av kulturminner på Røros Sveinung Fjose Einar Bowitz Økonomiske ringvirkninger av kulturminner på Røros Sveinung Fjose Einar Bowitz* Sammendrag Mulighetene

Detaljer

SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA. Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA. Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 SAMFUNNSKONSEKVENSER VESTLIA Samfunnskonsekvenser ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning SAMFUNN VESTLIA Reiselivs- alpin- og aktivitetsområde

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008 TOURIMPACT rapport nr 4

Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008 TOURIMPACT rapport nr 4 Sammendrag: Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008 TOURIMPACT rapport nr 4 TØI rapport 1155/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2011 66 sider Denne rapporten er basert på datamateriale

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal

Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal RAPPORT Ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Sirdal MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2012 Oktober 2012 Av Anniken Enger, Rasmus Bøgh Holmen og Sveinung Fjose Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Innledning og

Detaljer

Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011

Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011 RAPPORT Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011 MENON-PUBLIKASJON NR. 7/2011 April 2011 av Anniken Enger og Sveinung Fjose Forord Oslo dannet i perioden 23. februar til 6. mars 2011, rammen

Detaljer

Notater. Tom Granseth. Formidling av private hytter gjennom hytteformidler. 2001/63 Notater 2001

Notater. Tom Granseth. Formidling av private hytter gjennom hytteformidler. 2001/63 Notater 2001 2001/63 Notater 2001 Tom Granseth Notater Formidling av private hytter gjennom hytteformidler Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk Emnegruppe: 10.11 Innhold 1.

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

Reiselivsmonitor. Prosjektsammendrag. Introduksjon. - Et nettbasert styringssystem for reiselivet

Reiselivsmonitor. Prosjektsammendrag. Introduksjon. - Et nettbasert styringssystem for reiselivet Reiselivsmonitor - Et nettbasert styringssystem for reiselivet Prosjektsammendrag Målet for offentlige myndigheters satsing på reiseliv er økt verdiskapning og produktivitet samt flere helårs arbeidsplasser

Detaljer

Trude Nygård Evensen og Knut 0. Sørensen

Trude Nygård Evensen og Knut 0. Sørensen 97/22 Rapporter Reports Trude Nygård Evensen og Knut. Sørensen Turismens økonomiske betydning for Norge Belyst ved nasjonalregnskapets satelittregnskap for turisme Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

6. Satellittregnskapet for turisme

6. Satellittregnskapet for turisme Anne Mari Auno 6. Turisme kan være en viktig kilde for inntekter og sysselsetting for privatpersoner, næringsliv og land. De siste årene har turistenes konsum i Norge utgjort mer enn 100 milliarder kroner,

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland nilf-rapport 2012 1 Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland meret h e l e r fa l d gudbrand li en p er krist ian alnes r oa l d sand U t g i t t av : kristin s t o k k e f o l s

Detaljer

Mulighetenes Oppland. Reiselivsstrategi. for Oppland fylkeskommune

Mulighetenes Oppland. Reiselivsstrategi. for Oppland fylkeskommune Mulighetenes Oppland Reiselivsstrategi for Oppland fylkeskommune 1 Bilder: Brynjar Eidstuen/Oplandske Dampskibsselskap: s. 17. CH/Visit Norway: forsidebildet. Esben Haakenstad/FjellNorge: s. 15. Esben

Detaljer

Evaluering av Høykom III

Evaluering av Høykom III Evaluering av Høykom III Statskonsult rapport 2006:22 Forord Statskonsult har evaluert Høykom III. Evalueringen er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

HOTELLØKONOMI OG OVERNATTINGER

HOTELLØKONOMI OG OVERNATTINGER RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 92/5 HOTELLØKONOMI OG OVERNATTINGER EN ANALYSE AV SAMMENHENGEN MELLOM HOTELLENES LØNNSOMHET OG KAPASITETSUTNYTTING MV. AV TOM GRANSETH STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO -

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud

Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud RAPPORT Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud MENON-PUBLIKASJON NR. 20/2012 Juni 2012 av Anniken Enger, Erik W. Jakobsen og Rasmus Sandnes Forord Distriktsreiselivet i

Detaljer

Notater. Frode Brunvoll, Gisle Berge, Britta Hoem, Nina Holmengen, Svein Homstvedt, Ola Erik Nordbeck, Håkon Skullerud, Tone Smith og Eva Vinju

Notater. Frode Brunvoll, Gisle Berge, Britta Hoem, Nina Holmengen, Svein Homstvedt, Ola Erik Nordbeck, Håkon Skullerud, Tone Smith og Eva Vinju 2009/39 Notater Frode Brunvoll, Gisle Berge, Britta Hoem, Nina Holmengen, Svein Homstvedt, Ola Erik Nordbeck, Notater Håkon Skullerud, Tone Smith og Eva Vinju Bærekraftig forbruk Vurdering av mulige indikatorer

Detaljer

Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord- Norge

Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord- Norge RAPPORT Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord- Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 14/2013 Av: Anniken Enger, Erik W. Jakobsen, Leo A. Grünfeld, Jarle Løvland, Endre Kildal Iversen og Rasmus Bøgh Holmen Forord

Detaljer