NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012"

Transkript

1 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

2 Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING I FJORD NORGE

3 Er det potensial for økt verdiskaping langs Nasjonale turistveger i FjordNorge? Bergen, 7. mai

4 Formål og problemstillinger i analysen Gjennom research og markedsundersøkelse, kartlegge følgende: 1. Er det et potensial for økt verdiskaping på naturbaserte aktiviteter og kulturelle opplevelser langs fire utvalgte Nasjonale turistveger i Fjord Norge? 2. Hvem er målgruppen? 3. Hvilke opplevelser etterspørres? 4. Hvilken verdiskaping vil utvikling av opplevelser langs Nasjonale turistveger i FjordNorge kunne representere? 4

5 Formål og problemstillinger i denne presentasjonen Gjennom research og markedsundersøkelse, kartlegge følgende: 1. Er det et potensial for økt verdiskaping på naturbaserte aktiviteter og kulturelle opplevelser langs fire utvalgte Nasjonale turistveger i Fjord Norge? 2. Hvem er målgruppen? 3. Hvilke opplevelser etterspørres? 4. Hvilken verdiskaping vil utvikling av opplevelser langs Nasjonale turistveger i FjordNorge kunne representere? 5

6 Metode Datainnsamlingen har blitt gjennomført i fire faser: Beregning av antall ferie/fritidspasserende på de utvalgte fire turistvegene Intervju med norske aktører Intervju med turoperatører i Tyskland og UK Spørreundersøkelse i Tyskland og Nederland På bakgrunn av den innsamlede informasjonen er det gjennomført en analyse for å kartlegge potensialet for økt verdiskaping langs de Nasjonale turistvegene. 6

7 7 Om surveyen Metode: Utvalg: Webbaserte intervju, med Innovasjon Norge som avsender E-post adressene er trukket fra Innovasjon Norges mottakere av nyhetsbrev. Tyskland: ut skjema, inn 719 svar. Svarprosent på 18 %. Nederland: ut 3.599, inn 559 svar. Svarprosent på 15 %. Dette gir feilmarginer på 1,6-3,8 % Representativitet: Utvalget består av svært erfarne Norgesturister; hele 92 % har vært på Norgesferie tidligere, og en relativt høy andel eldre og menn. Det er kontrollert for dette i analysene. Svarene er representative for mottakerne av Innovasjon Norges nyhetsbrev, dvs. at utvalget har en generelt høy interesse for Norgesferie og høy kunnskap om Norge som ferieland.

8 De 4 utvalgte veistrekningene er: Ryfylke Hardanger Sognefjellsvegen Trollstigen 8

9 Problemstilling 1: Er det et potensial for økt verdiskaping på naturbaserte aktiviteter og kulturelle opplevelser langs de fire utvalgte Nasjonale turistvegene i Fjord Norge? 9

10 Tre muligheter for å øke omsetningen, generelt Tiltrekke flere turister Øke oppholdstiden Øke forbruket 10

11 Kan utvikling av naturbaserte aktiviteter og kulturelle opplevelser TILTREKKE FLERE TURISTER? FØR Kjøpssannsynlighet Kjøpssannsynlighet ETTER Tyskland 3,4* 3,4 Nederland 3,4 3,4 *Gjennomsnitt på skala fra 1 til 4 Der 1=svært usannsynlig og 4=svært sannsynlig Ingen endring i kjøpssannsynlighet Dvs. sommerferie i FjordNorge er primærattraksjonen og tiltrekker turister Aktivitetene/ opplevelsene tiltrekker ikke flere turister, og bidrar ikke til å forlenge oppholdstiden, men er tertiærattraksjoner som styrker opplevelsen 11

12 Kan utvikling av aktiviteter og opplevelser ØKE FORBRUKET? Svært lav andel deltar i aktiviteter/opplevelser ved de Nasjonale turistvegene i dag (TØI 2010): Kun 6 % av turistene på Sognefjellsvegen og 13 % på Trollstigen hadde besøkt museer eller opplevelsessentre. Ingen hadde syklet Mange hadde gått en lengre tur på mer enn 20 minutter, men uten guide. Markedsundersøkelsen viser at nærmest alle turistene ønsker å delta i aktiviteter og opplevelser. 12

13 Økt forbruk forutsetter at tilbudet dekker markedets behov; hvordan er tilbudet? Produktutvikling kvalitetsheving Bedre fasiliteter, bedre adkomst til naturen, forutsigbare rutetider, helårige produkter Behov for differensiering av tilbud mot ulike målgrupper: volummarkedet vs. de som er villige til å betale for unike opplevelser Produktutvikling manglende tilbud: Sightseeingturer på fjorden Kombinasjonen lokalmat, natur og kulturhistorie Økt fokus på opplevelsesproduksjon ift. det kulturelle tilbudet 13

14 14 Hvordan er etterspørselen etter konseptene og aktivitetene?

15 Konseptenes attraktivitet (6+7 på en skala fra 1-7 der 7 er «svært godt») Basiskonsept: «Sommerferie i FjordNorge m/besøk på de Nasjonale turistvegene» TY: 87 % NL: 90 % Konsept 1: «Naturbaserte aktiviteter» TY: 85 % NL: 68 % Konsept 2: «Kulturelle opplevelser» TY: 50 % NL: 32 % 15

16 Basiskonseptet har svært høy attraktivitet Gjennomsnittsverdier (skala 1-7, 7= svært attraktivt) Basiskonseptet Naturbasert konsept 5,7 6,5 6,5 6,4 Kulturbasert konsept 4,0 4,9 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Tyskland Nederland 16

17 Nesten alle ønsker å delta i aktiviteter eller opplevelser: Naturbaserte aktiviteter Kulturelle opplevelser Tyskland Nederland 17

18 Problemstilling 4: Hvor stort er verdiskapingspotensialet? 18

19 Verdiskapingsanalysen er basert på følgende beregning: Antall ferie/fritidsgjester v/de 4 turistvegene i dag X andel med interesse for å delta i aktivitetene X betalingsvilje for aktiviteten 19

20 Antall ferie/fritidsgjester: Vegstrekning Fylke Total ferie/fritidstrafikk - høysesong (mai-august) Geiranger-Trollstigen Møre og Romsdal Hardanger Hordaland Sognefjellet Sogn og Fjordane Ryfylke Hordaland Sum antall kjøretøy Iht. TØI undersøkelse ved de Nasjonale turistveger: 2,6 passasjerer pr. bil og gj.sn. 50 % utlendinger = utenlandske ferie/fritidsbesøkende 20

21 Betalingsvilje I spørreundersøkelsen ble det presentert en naturbasert aktivitet og en kulturell opplevelse. Disse ble beskrevet med tekst og illustrert med bilder Deretter ble respondentene bedt om å svare på når de mente prisen på produktet begynte å bli for høy. Vi antar at dette punktet angir betalingsviljen. 21

22 Forutsetninger Vi forutsetter at disse to aktivitetene er representative for hhv. naturbaserte aktiviteter og kulturbaserte opplevelser. Videre forutsetter vi at andelen som sier at prisen er akseptabel også ønsker å delta i aktiviteten. Ettersom vi ikke kjenner til tilbydernes kostnadsnivå har vi forutsatt et gitt fast kostnadsnivå per aktivitet - uavhengig av antall deltagere 22

23 Prisen som gir høyest inntekt = 266 NOK 63 % er villig til å betale denne prisen Verdiskapingspotensialet = 78 mill NOK Andel (%) Inntekt total NOK 100,0 90,0 80,0 70,0 60, ,0 40,0 30,0 20,0 10,0,0 7, Pris (NOK) Andel som er villig til å betale den gitte prisen (venstre akse) Inntekt totalt (høyre akse)

24 Prisen som gir høyest inntekt= 203 NOK 38 % er villig til å betale denne prisen totalt verdiskapingspotensial = 36 mill NOK Andel (%) Inntekt totalt (NOK) 100,0 90,0 80,0 70,0 60, ,0 40,0 30,0 20,0 10,0,0 7, Pris (NOK) Andel som er villig til å betale den gitte prisen (venstre akse) Total inntekt (høyre akse)

25 Dagens omsetning på aktiviteter/opplevelser langs de fire Nasjonale turistvegene Iht. TØIs forbrukstall for utenlandske bilturister (kroner brukt på aktiviteter/opplevelser pr. døgn), og antall turistgjestedøgn på de 4 Nasjonale turistvegene, er dagens omsetning på aktiviteter og opplevelser beregnet til å ligge på: 22 mill NOK 25

26 Verdiskapingspotensialet fra utenlandske turister Verdiskapingspotensialet fra utenlandske turister: 78 mill. for naturbaserte aktiviteter og 36 mill. for kulturelle opplevelser Sum: 114 mill. NOK 26

27 Hvordan bidra til økt forbruk på aktivitetene? Økt innsats ift. salg og markedsføring: Økt markedsføring generelt for å gjøre produktene mer kjent Økt innsats overfor turoperatørene f.eks. foreslå et utvalg rundreiser inkl. aktiviteter/opplevelser Forutsetningen for å komme inn i programmet til turoperatørene er at leverandøren leverer et høykvalitetsprodukt, at leverandøren har åpent hele året, hele dagen at operatøren er trygg på at bedriften eksisterer ett år etter at de er tatt inn i pakkene 27

28 Hvordan bidra til økt forbruk på aktivitetene? Økt innsats ift. produktutvikling: Heller enn å etablere flere tilbydere - styrke de som allerede eksisterer Konsentrere satsing på noen utvalgte strekninger, i nærheten av trafikknutepunkt, slik at man får opp volumet Sende forslag til rundreisepakker av ulik varighet til turoperatørene: Aktivitetene/opplevelsene må beskrives i detalj (når, hvor, pris, utstyr osv.) Alternative aktiviteter ift. værforhold Økt differensiering av produktene; satse på enten volum eller unike opplevelser 28

29 Takk for oppmerksomheten..! "Det finnes ingen vei til lykken. Lykken er veien." Dr. Wayne Dyer 29

30 ww

VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE

VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE RAPPORT Er veien lykken eller er det et potensial for verdiskaping langs Nasjonale turistveger i Fjord Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 14/2012

Detaljer

TOP. Nasjonale Turistveger skal bli Fjord Norges mest lønnsomme reiseruter Børre Berglund, prosjektleder 15.9.14 BEST PLACES BEST TRIPS

TOP. Nasjonale Turistveger skal bli Fjord Norges mest lønnsomme reiseruter Børre Berglund, prosjektleder 15.9.14 BEST PLACES BEST TRIPS TOP Nasjonale Turistveger skal bli Fjord Norges mest lønnsomme reiseruter Børre Berglund, prosjektleder 15.9.14 BEST PLACES BEST TRIPS 1 Status og utfordringer Nasjonale Turistveger på Vestlandet er populære

Detaljer

Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012 2025?

Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012 2025? RAPPORT Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012 2025? MENON-PUBLIKASJON NR. 38/2012 Oktober 2012 av Anniken Enger, Rasmus Sandnes, Gunhild Lundblad

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2 0 07 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om de som besøker

Detaljer

Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW

Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW RAPPORT Evaluering av langtidseffekt av deltakelse på IGW MENON-PUBLIKASJON NR. 13b/2013 9. April 2013 av Anniken Enger og Gunhild Lundblad Innhold 1. Innledning og formål... 2 1.1. Målsetting med IGW...

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no Telemarkskanalen Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere www.kaizen.no Forord Kaizen AS har på oppdrag for Telemarkskanalen Regionalpark gjennomført

Detaljer

Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud

Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud RAPPORT Strukturendringer og markedssituasjon i distriktsreiselivet i Buskerud MENON-PUBLIKASJON NR. 20/2012 Juni 2012 av Anniken Enger, Erik W. Jakobsen og Rasmus Sandnes Forord Distriktsreiselivet i

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05 Masterplan for Lofoten HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter Versjon 1.3 Larvik/Jar 09.09.05 Bård Jervan Anniken Enger INNHOLD 1 Innledning...4 2 Produkt-markedsmodell...4

Detaljer

Markedspotensiale Nord-Norge vinter. Forbrukerundersøkelse i Tyskland, UK og Frankrike Januar 2006

Markedspotensiale Nord-Norge vinter. Forbrukerundersøkelse i Tyskland, UK og Frankrike Januar 2006 Markedspotensiale Nord-Norge vinter Forbrukerundersøkelse i Tyskland, UK og Frankrike Januar 2006 Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke markedspotensialet for Hurtigruten på

Detaljer

Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011

Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011 RAPPORT Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011 MENON-PUBLIKASJON NR. 7/2011 April 2011 av Anniken Enger og Sveinung Fjose Forord Oslo dannet i perioden 23. februar til 6. mars 2011, rammen

Detaljer

Havfisketurismebedrifter: Mulighetsanalyse og tiltak for lønnsomhetsforbedringer. www.kaizen.no

Havfisketurismebedrifter: Mulighetsanalyse og tiltak for lønnsomhetsforbedringer. www.kaizen.no Havfisketurismebedrifter: Mulighetsanalyse og tiltak for lønnsomhetsforbedringer www.kaizen.no Forord har utført denne mulighetsanalysen på oppdrag for Innovasjon Norge. Analysen er en del av et større

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Rapport nummer 04/09. Bygdeturisme og gårdsmat i Norge. En nasjonal kartlegging.

Rapport nummer 04/09. Bygdeturisme og gårdsmat i Norge. En nasjonal kartlegging. Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Telefon: +47 73 59 17 32 Telefaks:+47 73 59 12 75 Rapport nummer 04/09 Bygdeturisme og gårdsmat i Norge. En nasjonal kartlegging.

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

Kartlegging av markedsdata

Kartlegging av markedsdata Kartlegging av markedsdata Innsamling av eksisterende markedskunnskap om fjellferier sommer og kortferier i Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia Kaizen AS Side 1 Forord Kaizen AS i samarbeid med

Detaljer

Forstudie Reisemålsutvikling på Tyin/Filefjell

Forstudie Reisemålsutvikling på Tyin/Filefjell Forstudie Reisemålsutvikling på Tyin/Filefjell 05.05.08 Ove Gjesdal, Mimir as FORORD Forstudien har hatt som formål å avklare sentrale problemstillinger knyttet til den fremtidige utviklingen av Tyin /

Detaljer

HA3 VALG AV ØNSKET POSISJON OG MÅLGRUPPEDEFINERING - POSISJONERINGSSTRATEGI

HA3 VALG AV ØNSKET POSISJON OG MÅLGRUPPEDEFINERING - POSISJONERINGSSTRATEGI HA3 VALG AV ØNSKET POSISJON OG MÅLGRUPPEDEFINERING - POSISJONERINGSSTRATEGI Viktige momenter fra HA1 og HA2, omdømme -og gapsanalyse: På et nasjonalt plan er det 5 tydelige assosiasjoner til Voss: 1. Vinteraktiviteter

Detaljer

Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011. Gjenkjøp. En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp. Av Elisabet Sørfjorddal Hauge

Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011. Gjenkjøp. En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp. Av Elisabet Sørfjorddal Hauge Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011 Gjenkjøp En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp. Av Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Forfattere Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011 ISSN-nummer

Detaljer

Kartlegging av markedet for opplevelsesturisme i nl, uk, ty, it

Kartlegging av markedet for opplevelsesturisme i nl, uk, ty, it Kartlegging av markedet for opplevelsesturisme i nl, uk, ty, it RAPPORT Kartlegging av markedet for opplevelsesturisme i Nederland, UK, Tyskland og Italia MENON-PUBLIKASJON NR. 8/2011 Mars 2011 av Anniken

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com RAPPORT Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord- Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 14/2013 Av: Anniken Enger, Erik W. Jakobsen, Leo A. Grünfeld, Jarle Løvland,

Detaljer

Reiselivsplan for Vesterålen 2006 2010

Reiselivsplan for Vesterålen 2006 2010 Sluttdokument november 2006 Reiselivsplan for Vesterålen 2006 2010 Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) På oppdrag fra Vesterålen reiseliv Reiselivsplan for Vesterålen 2006-2010 2 Innledning Reiselivsplanen

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Kartlegging av kulturnæringen i Nordland særtrekk og utfordringer

Kartlegging av kulturnæringen i Nordland særtrekk og utfordringer Rapport Kartlegging av kulturnæringen i Nordland særtrekk og utfordringer MENON-PUBLIKASJON NR. 33/2011 Desember 2011 av Anne Espelien og Anniken Enger Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1.

Detaljer