Nasjonalparker som turistattraksjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalparker som turistattraksjoner"

Transkript

1 Nasjonalparker som turistattraksjoner 24. oktober 2014 Jan Vidar Haukeland, INA-NMBU E-post: Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

2 Internasjonal trend; stadig større landarealer vernes i verden og i Norge Verden: Arealet er 8-doblet i perioden Norge: Den første nasjonalparken ble etablert i 1962 (Rondane) 17 prosent av Norges fastlandsareal er nå vernet, den store norske verneplanen fra 1991 er så godt som sluttført Nasjonalparker og landskapsvernområder de mest utbredte verneformer Høyfjellsområder dominerer i arealomfang, men kysten står for tur (Ytre Hvaler vernet i 2009, Færder i 2013, Jomfruland neste?) Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

3 NASJONALPARKER I NORGE : 15 nasjonalparker opprettet St.meld. Nr 62 ( ): Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder : 13 nasjonalparker opprettet : 9 nasjonalparker opprettet: Færder 2013 Láhko 2012/13 Fulufjellet 2012 Langsua 2011 Rohkunborri 2011 Sjunkhatten 2010 Ytre Hvaler 2009 Breheimen 2009 Lomsdal-Visten Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

4 Vernet areal på fastlandet i Norge Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 4

5 NASJONALPARKER I NORGE Relativt strengt vern (økosystem, naturmangfold..) og lav grad av tilrettelegging for besøkende Kommersielle aktiviteter begrenset (ikke tillatt i noen parker) før 2003 Opprettet i fjellområder med stor grad av uberørthet : Wilderness area i USA 5Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

6 Hva mener de ulike interessentene? Hva turistene mener Hva lokalbefolkningen mener Hva reiselivsbedriftene mener Hva forvaltningen mener Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 6

7 Hva turistene mener: Grad av appell som ulike typer av vernede områder har på reisen i Norge: Utenlandske bilturister fra Danmark, Tyskland og Nederland som reiste ut fra Norge med ferge sommeren 2008 (prosent) Ingen appell (0) Noe appell (1) Ganske stor appell (2) Svært stor appell (3) Sum Gj.snittsscore (N) Nasjonalpark , Landskapsvernområde , Verdensarvområde , Kilde: SUSTOUR (NMBU/TØI) 7 Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

8 Hva turistene mener: Besøk i nasjonalparker på norgesreisen: Utenlandske bilturister fra Danmark, Tyskland og Nederland som reiste ut fra Norge med ferge sommeren 2008 (prosent) Besøkt på denne reise Besøkt på tidligere reise Av interesse, men ennå ikke besøkt Uaktuelt, ikke interessert Ubesvart Sum Hardangervidda Jostedalsbreen Jotunheimen Rondane Dovrefjell Dovre-Sunndalsfjella Reinheimen Saltfjellet-Svartisen Annen nasjonalpark i Norge Nasjonalpark i Sverige (N) Kilde: SUSTOUR (NMBU/TØI) 8 Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

9 NOEN TRENDER Mer varierte naturbaserte aktiviteter og opplevelser, økende interesse for nye produkter Mer shopping av highlights (naturattraksjoner), mer press på velkjente steder og fotturruter (stier) Høyere forbruk og aldring i befolkningen etterspørsel etter komfort og tilrettelegging Mer reisevant befolkning; mange har sett hvorledes nasjonalparker i utlandet er utviklet som turismeattraksjoner (aktiv forvaltning) Et stadig høyere antall turister også i Norge som forventer service og fasiliteter i og rundt nasjonalparkene 9Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

10 SUSTOUR-prosjektet Studieområdet: Nasjonalparkriket 10 Nasjonalparker som turistattraksjoner Nasjonalparker i Norge Kilde: Kilde: Direktoratet for naturforvaltning (Naturbase) og Berit Grue, TØI Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

11 Hva turistene mener: Ønsker om tilrettelegging i nasjonalparkenes randsoner. Prosent 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Meget viktig Ganske viktig Hverken viktig eller uviktig Ganske uviktig Helt uviktig Besøksundersøkelsen i Nasjonalparkriket sommersesongen Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

12 Hva turistene mener: Ønsker om tilrettelegging innenfor nasjonalparkene. Prosent 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Meget viktig Ganske viktig Hverken viktig eller uviktig Ganske uviktig Helt uviktig Besøksundersøkelsen i Nasjonalparkriket sommersesongen Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

13 Kommunefordeling, lokale respondenter Lokalt utvalg Befolkning Nord-Gudbrandsdalen Frekvens Prosent Frekvens Prosent Dovre 22 8 % % Lesja % % Lom % % Sel % % Skjåk % % Vågå % % Total % % Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 13

14 Hva lokalbefolkningen mener: Reiselivets betydning for lokalsamfunnet: Prosent Inntektene for lokalsamfunnet Lokale arbeidsplasser Servicenivået i lokalsamfunnet Infrastruktur i lokalsamfunnet (veier, p-plasser, toaletter, skilter, rasteplasser) Ingen (1) Liten (2) Ganske stor (3) Meget stor (4) Vet ikke (5) Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 14

15 Regionaløkonomiske beregninger av turismen i Nord-Gudbrandsdalen (Nasjonalparkriket) Naturrelatert turistforbruk = det turister som besøker parkene og randsonene (inkl. hyttebrukere) legger igjen i NG Nasjonalparkrelatert forbruk = beregnet ut fra totalt turistkonsum i NG og andelen av turistbesøkene i NG som kan tilskrives nasjonalparkstatusen Nasjonalparkrelatert forbruk utgjorde 192 mill. kroner i 2010 ca 25 % av det totale ferie- og fritidsrelaterte turistkonsumet i NG Naturrelatert turistforbruk utgjorde 419 mill. kroner i 2010 ca. 55 % av det totale ferie- og fritidsrelaterte turistkonsumet i NG Nordmenns nasjonalparkrelaterte forbruk utgjorde ca 15 % av det totale konsumet til norske ferie- og fritidsreisende i NG, mens det utgjorde ca 40 % av utlendingenes forbruk 15 Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Kilde: SUSTOUR (NMBU/TØI)

16 Hva lokalbefolkningen mener: Tilhenger av vern? I hvilken grad er du tilhenger eller motstander av vernet av parkene i Nord-Gudbrandsdalen? Prosent. Jotunheimen Rondane Dovre Dovrefjell-Sunndalsfjella Breheimen Reinheimen I sterk grad motstander (1) I noen grad motstander (2) Verken for eller mot (3) I noen grad tilhenger(4) I sterk grad tilhenger (5) Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 16

17 Naturbaserte reiselivsbedrifter* Utvalg, tidspunkt, svarprosent, etc. Internettbasert, landsomfattende spørreundersøkelse Gjennomført våren 2013 Første i sitt slag i Norge Anslag: 3000 bedrifter i Norge og 3 mrd i omsetning/år Antall Prosentandel Gyldig utvalg 1785 Svar % Andel innenfor/i randsone til NP (av svar) 38 % * Bedrifter som mot betaling tilbyr guidende eller tilrettelagte aktiviteter i naturen Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 17

18 Hva reiselivsbedriftene mener: Hvilken betydning vil du generelt sett si at nasjonalparkene har for turismeutviklingen i Norge? Svært negativ betydning (-3) (-2) (-1) Verken eller (0) (1) (2) Svært positiv betydning (3) Vet ikke Prosent Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18

19 Hva slags betydning har nasjonalparkstatusen for at virksomheten skal kunne drive med naturbasert reiseliv? Hva reiselivsbedriftene mener: Prosent Svært negativ betydning (-3) 1 0 (-2) (-1) (0) (1) (2) Svært positiv betydning (3) 5 Vet ikke Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 19

20 Hva reiselivsbedriftene mener: Når det gjelder naturbasert reiseliv, hvordan er dagens situasjon for virksomheten sammenlignet med for 3 år siden når det gjelder... Prosent mye lavere (1) (2) (3) (4) (5) (6) mye høyere (7) Vet ikke... lønnsomhet... omsetning Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 20

21 Hva reiselivsbedriftene mener: Når det gjelder naturbasert reiseliv, hvordan tror du virksomhetens omsetning er om 3 år sammenlignet med i dag? 40 Prosent mye lavere (1) (2) (3) uforandret (4) (5) (6) mye høyere = 7 Vet ikke Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 21

22 Hva reiselivsbedriftene mener: 30 Hvordan vil du beskrive samarbeidet mellom reiselivsbedriftene og nasjonalparkforvaltningen der din virksomhet opererer? Prosent Svært dårlig (-3) (-2) (-1) Verken eller (0) (1) (2) Svært godt (3) Uaktuelt Vet ikke Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 22

23 Intervjuundersøkelse blant naturforvaltere Undersøkelsen retter seg mot nasjonale forvaltningsmiljøer (Miljøverndepartement, Direktoratet for naturforvaltning/ Miljødirektoratet, SNO) regionale og lokale forvaltningsmiljøer i knyttet til Nasjonalparkriket, Hardangervidda og Ytre Hvaler nasjonalparker Gjennomført i perioden mai september 2013 Internettbasert undersøkelse fire purringer Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 23

24 Utvalg, frafall, svarprosent Antall Prosentandel Bruttoutvalg 346 Utenfor målgruppen 11 Mer enn én adresse 5 Nettoutvalg % Lot andre svare for seg 5 2 % Mente seg å være utenfor målgruppen 5 2 % Ubesvarte % Besvarte skjema % Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 24

25 Hvilken betydning vil du generelt si at nasjonalparkene har for reiselivet i Norge? Hva naturforvalterne mener: ) Svært negativ betydning Prosent 4-2) -1) 0) +1) +2) +3) Svært positiv betydning Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 25

26 I hvilken grad er det ønskelig å utvikle det naturbaserte reiselivet i tilknytning til nasjonalparker? 30 Hva naturforvalterne mener: Prosent ) Svært lite ønskelig 2) 3) 4) 5) 6) 7) Svært ønskelig Vet ikke Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 26

27 Hva naturforvalterne mener: Ønskeligheten av at naturforvaltningen legger til rette for naturbasert reiselivsutvikling 60 Prosent Svært lite ønskelig (1) i nasjonalparker? (2) (3) (4) (5) (6) Svært ønskelig (7) Vet ikke omkring nasjonalparker (i nasjonalparkenes randsoner)? Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 27

28 Hva naturforvalterne mener: I hvilken grad bør forvaltningen legge begrensinger på naturbaserte reiselivsaktiviteter 35 Prosent I svært liten grad (1) (2) (3) (4) (5) (6) I svært stor grad (7) innenfor nasjonalparkene? omkring nasjonalparkene (i randsonene)? Vet ikke Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 28

29 Hva naturforvalterne mener: Nytt mandat? Det sentrale formålet for nasjonalparkene i Norge er først og fremst naturbevaring, samt å gi rom for ferdsel til fots i samsvar med friluftslovens regler*). Mener du at bærekraftig reiselivsutvikling bør bli en del av formålet for nasjonalparkene? ) Nei, overhodet ikke 2) 3) 4) 5) 6) 7) Ja, absolutt Vet ikke *) ifølge Naturmangfoldlovens paragraf Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 29

30 Oppsummering: «Alle» mener at nasjonalparkene er positive for lokalsamfunn og for reiselivet - nasjonalparkstatusen er svært viktig for bedriftene Det har vært vekst i sektoren de siste 3 år dette forventes å fortsette. Mange NBR-bedrifter (2 av 5) opererer direkte i tilknytning til verneområder Samarbeidet mellom forvaltning og reiseliv har potensial for å utvikles videre: Rolle og ansvarsdeling er ikke avklart ulike oppfatninger i forvaltningen om hvorvidt formålet for parkene bør utvides. Enkel spådom: Her vil diskusjonen stå i årene fremover Nasjonalparker som turistattraksjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 30

31 Takk for oppmerksomheten!

Naturbasert reiseliv i nasjonalparkene - dokumenterte synspunkter på lokal næringsutvikling

Naturbasert reiseliv i nasjonalparkene - dokumenterte synspunkter på lokal næringsutvikling Naturbasert reiseliv i nasjonalparkene - dokumenterte synspunkter på lokal næringsutvikling Jan Vidar Haukeland, NMBU, med teknisk assistanse fra Knut Fossgard, NMBU Årskonferansen for nasjonalparkkommuner,

Detaljer

Fra stedsbaserte naturresurser til verdifulle opplevelser

Fra stedsbaserte naturresurser til verdifulle opplevelser Jan Vidar Haukeland: BIOTOUR Fra stedsbaserte naturresurser til verdifulle opplevelser Presentasjon i tilknytning til interrergprojektet Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets Nationalparker

Detaljer

SUSTOUR. Bærekraftig reiselivsutvikling. i en nasjonalparkregion

SUSTOUR. Bærekraftig reiselivsutvikling. i en nasjonalparkregion SUSTOUR Bærekraftig reiselivsutvikling i en nasjonalparkregion En forskningsbasert studie av sosiale, økologiske og økonomiske aspekter ved turismen i Nasjonalparkriket i Nord-Gudbrandsdalen 2 HOVEDMÅL

Detaljer

Jan Vidar Haukeland, NMBU, med teknisk assistanse fra Knut Fossgard, NMBU. Formidlingsmøte PROTOUR, Fjellmuseet i Lom, 28.

Jan Vidar Haukeland, NMBU, med teknisk assistanse fra Knut Fossgard, NMBU. Formidlingsmøte PROTOUR, Fjellmuseet i Lom, 28. Aktive reiselivsstrategier i norske nasjonalparker muligheter og begrensinger i forvaltningen. Resultater fra intervjuundersøkelser blant naturforvaltere. Jan Vidar Haukeland, NMBU, med teknisk assistanse

Detaljer

Om PROTOUR-prosjektet

Om PROTOUR-prosjektet Om PROTOUR-prosjektet Jan Vidar Haukeland, NMBU Formidlingsmøte PROTOUR, Fjellmuseet i Lom, 28. august 2014 Naturbasert reiseliv i nasjonalparkene Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3 PROTOUR

Detaljer

Presentasjon. PROTOUR-prosjektet sentrale problemstillinger og noen metodiske tilnærminger

Presentasjon. PROTOUR-prosjektet sentrale problemstillinger og noen metodiske tilnærminger 1 Presentasjon. PROTOUR-prosjektet sentrale problemstillinger og noen metodiske tilnærminger Jan Vidar Haukeland, UMB Nettverkseminar Naturbasert reiseliv Rica Holmenkollen Park Hotell, 26.-27.3. 2012.

Detaljer

Hvordan kan vi beregne økonomiske virkninger av naturbasert reiseliv?

Hvordan kan vi beregne økonomiske virkninger av naturbasert reiseliv? Hvordan kan vi beregne økonomiske virkninger av naturbasert reiseliv? Eksempel: Nasjonalparkriket i Nord-Gudbrandsdal Seminar NMBU 20.10 2015 Petter Dybedal Transportøkonomisk institutt 21.10.2015 Side

Detaljer

Utenlandske turisters holdninger til norske nasjonalparker:

Utenlandske turisters holdninger til norske nasjonalparker: Arbeidsdokument av 29. mai 2009 (korrigert 13. september 2009) 3379 SUSTOUR Knut Veisten, Jan Vidar Haukeland og Berit Grue SM/2053/2009 Utenlandske turisters holdninger til norske nasjonalparker: Deskriptiv

Detaljer

Høringssvar - Verneplan for Færder Nasjonalpark:

Høringssvar - Verneplan for Færder Nasjonalpark: Fylkesmannen i Vestfold Att: Bjørn Strandli Sendt pr. epost: fmvepost@fylkesmannen.no Tønsberg, 12.02.2013 Høringssvar - Verneplan for Færder Nasjonalpark: Det vises til «Verneplan for nasjonalpark i Vestfold»

Detaljer

Nasjonalparker som reiselivsattraksjoner. Hvilke data trengs? Workshop besøksregistreringer i norske nasjonalparker

Nasjonalparker som reiselivsattraksjoner. Hvilke data trengs? Workshop besøksregistreringer i norske nasjonalparker Nasjonalparker som reiselivsattraksjoner. Hvilke data trengs? Workshop besøksregistreringer i norske nasjonalparker SAS Radisson Blu, Gardermoen, 17. oktober 2013 Jan Vidar Haukeland, TØI/ UMB INTRODUKSJON

Detaljer

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON Lillehammer 20 september 2011 OPPGAVE OG MANDAT Vurdere sannsynligheten for at opplevelsesutvikling knyttet til villrein kan være en fremtidig og realistisk

Detaljer

Dynamiske forvaltningsperspektiver på reiselivsutvikling i norske nasjonalparker (PROTOUR)

Dynamiske forvaltningsperspektiver på reiselivsutvikling i norske nasjonalparker (PROTOUR) 1 Dynamiske forvaltningsperspektiver på reiselivsutvikling i norske nasjonalparker (PROTOUR) Jan Vidar Haukeland, UMB Odd Inge Vistad, NINA Workshop om lokal forvaltning i verneområder Quality Hotel Olavsgaard,

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Bruk og brukere i Reinheimen Sommeren 2011

Bruk og brukere i Reinheimen Sommeren 2011 Bruk og brukere i Reinheimen Sommeren 2011 ikke alltid like lett å velge forvaltningstiltak brukerundersøkelser kan gi et bedre beslutningsgrunnlag Eks. 1 Velge informasjonstiltak: Er det mange av de som

Detaljer

Local ideals, models and practice in natural resource management. Does local management matter? Prosjektleder Eirin Hongslo

Local ideals, models and practice in natural resource management. Does local management matter? Prosjektleder Eirin Hongslo Local ideals, models and practice in natural resource management. Does local management matter? Prosjektleder Eirin Hongslo Bakgrunn for prosjektet Internasjonal tendens Økt press om mer deltakelse og

Detaljer

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde?

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Seniorforsker Norsk Regnesentral Bygdeturismekonferansen 99 Valdres 26.oktober 1999 Slide 1 Informasjonskilder Redaksjonell omtale (litteratur); reisehåndbøker,

Detaljer

Muligheter for reiselivsutvikling i og rundt verneområder. Foredrag, Røyrvik, april 2008 Øystein Aas

Muligheter for reiselivsutvikling i og rundt verneområder. Foredrag, Røyrvik, april 2008 Øystein Aas Muligheter for reiselivsutvikling i og rundt verneområder Foredrag, Røyrvik, april 2008 Øystein Aas Paradokset næringsvirksomhet og verneområder Verneområder opprettes for å verne arealene mot menneskelig

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Turisters bruk av nasjonalparkene i Nord- Gudbrandsdalen og deres holdninger til området, naturen og nye tilrettelegginger.

Turisters bruk av nasjonalparkene i Nord- Gudbrandsdalen og deres holdninger til området, naturen og nye tilrettelegginger. Arbeidsdokument av 30. november 2010 SM/2175/2010 3379 SUSTOUR Knut Veisten, Berit Grue, Jan Vidar Haukeland, Petter Dybedal og Kreg Lindberg Turisters bruk av nasjonalparkene i Nord- Gudbrandsdalen og

Detaljer

Norges forskningsråds seminar: Reiselivsforskning kunnskapsformidling og kunnskapsbehov

Norges forskningsråds seminar: Reiselivsforskning kunnskapsformidling og kunnskapsbehov Norges forskningsråds seminar: Reiselivsforskning kunnskapsformidling og kunnskapsbehov 26. - 27. januar 2010 Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen Jan Vidar Haukeland Universitetet for miljø- og biovitenskap

Detaljer

Besøksundersøkelser i verdensarvområdet Vestnorsk fjordlandskap: Turistenes oppfatning av turisme og miljøproblemer.

Besøksundersøkelser i verdensarvområdet Vestnorsk fjordlandskap: Turistenes oppfatning av turisme og miljøproblemer. Besøksundersøkelser i verdensarvområdet Vestnorsk fjordlandskap: Turistenes oppfatning av turisme og miljøproblemer. Seminar: Besøksforvaltning i norsk natur Ås, 21. oktober 2016 Jan Vidar Haukeland E-post:

Detaljer

Lofotodden Nasjonalpark og verdiskapning. Lokal prosjektleder Hege H Steigedal

Lofotodden Nasjonalpark og verdiskapning. Lokal prosjektleder Hege H Steigedal Lofotodden Nasjonalpark og verdiskapning Lokal prosjektleder Hege H Steigedal Hva betyr en nasjonalpark lokalbefolkninga? Miljømessig verdiskaping -verdier ved kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap

Detaljer

VERDISKAPING NASJONALPARK - Er det mogleg?

VERDISKAPING NASJONALPARK - Er det mogleg? - Er det mogleg? Foto: Live Andrea Sulheim Program 2 Program 19.10.2016 til 20.10.2016 Velkomen inn i Noregs nasjonalparkar! Merkevara Noregs nasjonalparkar vart lansert i april 2015 og har fokus på verdiskaping,

Detaljer

Hovedmål og kunnskapsgrunnlag

Hovedmål og kunnskapsgrunnlag Sammendrag Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2015 TØI rapport 1549/2017 Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2017 37 sider Det er beregnet et antall turistovernattinger på ca.

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING

Detaljer

VILLREIN SOM REISELIVSPRODUKT

VILLREIN SOM REISELIVSPRODUKT VILLREIN SOM REISELIVSPRODUKT Torill Olsson, 23 oktober 2012 REISELIVETS FIRE BEN OPPLEVELSE Andre bransjer Aktiviteter Overnatting Servering Transport FORSTUDIE I TILBUD OG MARKED OPPSUMMERING OPPLEVELSESTILBUD

Detaljer

Gir lokal forvaltningsmodell bedre grunnlag for helhetlig planlegging og næringsutvikling?

Gir lokal forvaltningsmodell bedre grunnlag for helhetlig planlegging og næringsutvikling? Gir lokal forvaltningsmodell bedre grunnlag for helhetlig planlegging og næringsutvikling? Knut Bjørn Stokke, Institutt for landskapsplanlegging Norwegian University of Life Sciences 1 Statlig naturvern

Detaljer

Samordningen i det norske planleggings- og naturforvaltningssystemet

Samordningen i det norske planleggings- og naturforvaltningssystemet Samordningen i det norske planleggings- og naturforvaltningssystemet Ytre Hvaler nasjonalpark som eksempel Knut Bjørn Stokke og Jan Vidar Haukeland Norwegian University of Life Sciences 1 Problemstillinger

Detaljer

Regionaløkonomiske virkninger av nasjonalparkene i Nord-Gudbrandsdal

Regionaløkonomiske virkninger av nasjonalparkene i Nord-Gudbrandsdal Arbeidsdokument av 30. juni 2011 3379 SUSTOUR Petter Dybedal SM/2246/2011 Regionaløkonomiske virkninger av nasjonalparkene i Nord-Gudbrandsdal Innhold 1 Problemstillinger, definisjoner og avgrensninger...

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samarbeider med Oppland Fylkeskommune om regional utvikling.

Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samarbeider med Oppland Fylkeskommune om regional utvikling. VÅGÅ LOM SKJÅK SEL LESJA DOVRE Oppland fylkeskommune Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samarbeider med Oppland Fylkeskommune om regional utvikling. Fjellregionen østlandsforskning Eastern Norway Research

Detaljer

Arbeidsdokument 50539 Oslo, 17. februar 2014 3680 PROTOUR Jan Vidar Haukeland, Knut Fossgard, Karoline Daugstad, Knut Bjørn Stokke og Odd Inge Vistad

Arbeidsdokument 50539 Oslo, 17. februar 2014 3680 PROTOUR Jan Vidar Haukeland, Knut Fossgard, Karoline Daugstad, Knut Bjørn Stokke og Odd Inge Vistad Arbeidsdokument 50539 Oslo, 17. februar 2014 3680 PROTOUR Jan Vidar Haukeland, Knut Fossgard, Karoline Daugstad, Knut Bjørn Stokke og Odd Inge Vistad Naturforvalteres holdninger og forventninger til utvikling

Detaljer

Otta Bengt Fasteraune, leder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Otta Bengt Fasteraune, leder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Otta 26.05.2015 Bengt Fasteraune, leder Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Hvem er Rondane-Dovre nasjonalparkstyre? Nasjonalparkstyret består av 10 kommuner og 2 fylkeskommuner Oppland Dovre kommune Sel kommune

Detaljer

Er det flere på tur nå enn før? Endringer i vår bruk av fjellet, og behov for og ønsker om tilrettelegging

Er det flere på tur nå enn før? Endringer i vår bruk av fjellet, og behov for og ønsker om tilrettelegging Er det flere på tur nå enn før? Endringer i vår bruk av fjellet, og behov for og ønsker om tilrettelegging Vegard Gundersen, NINA Ingrid Nerhoel, Norsk villreinsenter Nord Program 1) Levekårsundersøkelser

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Forfatter: Petter Dybedal Oslo 2003, 40 sider Sammendrag: Fylkesvise økonomiske av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Hovedtrekk i analyseverktøyet Med utgangspunkt i det nylig avsluttede

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

«Nasjonalparkstyret for Reinheimen sluttar seg til at det blir utarbeidd ein besøksstrategi for Reinheimen der viktige element vil vera knytt til:

«Nasjonalparkstyret for Reinheimen sluttar seg til at det blir utarbeidd ein besøksstrategi for Reinheimen der viktige element vil vera knytt til: I følgje liste: Miljødirektoratet Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Møre og Romsdal Oppland fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunane: Norddal, Rauma, Lesja, Skjåk, Lom og Vågå SAKSHANDSAMAR:

Detaljer

Regjeringen.no.

Regjeringen.no. Reiselivsnæringa er ei av dei næringane i verda som veks raskast, og landet vårt har dei beste føresetnader for å ta sin del av den internasjonale veksten. Regjeringen.no www.geilo.no En fjelldestinasjon

Detaljer

Naturbasert reiseliv og naturveiledning ved NMBU. Parkmøte, Norske parker, Solund, 11.-12. mai 2015 Knut Fossgard, NMBU

Naturbasert reiseliv og naturveiledning ved NMBU. Parkmøte, Norske parker, Solund, 11.-12. mai 2015 Knut Fossgard, NMBU Naturbasert reiseliv og naturveiledning ved NMBU Parkmøte, Norske parker, Solund, 11.-12. mai 2015 Knut Fossgard, NMBU Naturbasert reiseliv og naturveiledning ved NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper

Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Bakgrunn Kanalisering av sommarturistar i randområda utanfor nasjonalparken = 4 x verdiskaping Samarbeid, naturvenleg tilrettelegging,

Detaljer

Yes! Folk som reiser langt koser seg i fjellet. Vegard Gundersen, Olav Strand & Ingrid Nerhoel

Yes! Folk som reiser langt koser seg i fjellet. Vegard Gundersen, Olav Strand & Ingrid Nerhoel Yes! Folk som reiser langt koser seg i fjellet Vegard Gundersen, Olav Strand & Ingrid Nerhoel Amazing, but Foto: NRK Moderniseringen Foto: Vegard Merkevaren Foto: Vegard Hva med tradisjonene Foto: NINA

Detaljer

Norges Skogeierforbund

Norges Skogeierforbund Øyvind Wang Rica Hell 17. 20 Utfordringer og muligheter for lokal næringsutvikling i og rundt verneområder, sett fra grunneieren. NORGES SKOGEIERFORBUND 2 Skogeiersamvirket i Norge Norges Skogeierforbund

Detaljer

Merkevarestrategi og besøksforvaltning - nasjonalparkstyrene en nøkkelrolle

Merkevarestrategi og besøksforvaltning - nasjonalparkstyrene en nøkkelrolle Merkevarestrategi og besøksforvaltning - nasjonalparkstyrene en nøkkelrolle Samling for nasjonalpark- og verneområdeforvaltere, 06.11.2013 Nasjonalparkstyrene en nøkkelrolle Nasjonalparkstyrene får ansvar

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as a platform for tourism policy strategies

Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as a platform for tourism policy strategies Tourimpact 2008-2011 Knowledge on economic impacts of tourism on regional and local levels as a platform for tourism policy strategies Transportøkonomisk institutt TØI Statistisk sentralbyrå SSB Centre

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

It is our personal goal to get more people out and closer to nature. Want to join us? www.outdoorlifenorway.com

It is our personal goal to get more people out and closer to nature. Want to join us? www.outdoorlifenorway.com It is our personal goal to get more people out and closer to nature. Want to join us? www.outdoorlifenorway.com Født 1984 i Apeldoorn, NL Flyttet til Norge i 2006 Utdanning Gymnasium (NL) Friluftsliv (Hardanger

Detaljer

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Bærekraftig kystturisme i Finnmark Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Hvorfor jobber WWF med turisme? WWF vil bevare natur Turisme kan brukes som et verktøy som: Fremmer og støtter

Detaljer

Samfunnsrespons på vindkraft. Torstein Thorsen Norsk Vind Energi AS Lindesnesseminaret 2005

Samfunnsrespons på vindkraft. Torstein Thorsen Norsk Vind Energi AS Lindesnesseminaret 2005 Samfunnsrespons på vindkraft Torstein Thorsen Norsk Vind Energi AS Lindesnesseminaret 2005 Norsk Vind Energi AS Etablert høsten 1996 Selskapets forretningsidé er å identifisere, utvikle og delta i utbygging

Detaljer

Pilot for besøksforvaltning. Rondane

Pilot for besøksforvaltning. Rondane Pilot for besøksforvaltning Rondane Raymond Sørensen, nasjonalparkforvalter Bjorli 02.03.2015 Bakgrunn brev fra Miljødirektoratet Et overordnet mål for alle norske verneområder er å ta vare på naturverdiene

Detaljer

Profitt eller livsstil som drivkraft for naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge? - Resultater fra en landsdekkende undersøkelse.

Profitt eller livsstil som drivkraft for naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge? - Resultater fra en landsdekkende undersøkelse. Profitt eller livsstil som drivkraft for naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge? - Resultater fra en landsdekkende undersøkelse. Stian Stensland 24.10.2014. UKA-SEMINAR Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Nytt fra Miljødirektoratet. Forvaltersamling, Trondheim, 06.11.13, Olav Nord-Varhaug

Nytt fra Miljødirektoratet. Forvaltersamling, Trondheim, 06.11.13, Olav Nord-Varhaug Nytt fra Miljødirektoratet Forvaltersamling, Trondheim, 06.11.13, Olav Nord-Varhaug Delegert myndighet 34 nytt sjette ledd skal lyde: For etablerte verneområder, kan Kongen delegere adgangen til å foreta

Detaljer

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 rapport 439/1999 Forfatter: Jens Kristian Steen Jacobsen 1999, 82 sider Denne rapporten belyser utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge sommersesongen

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

ØF-Notat nr. 05/2002. Konsekvenser av verneplan Reinheimen for reiseliv og miljøbasert næringsutvikling. av Marit Vorkinn Svein Erik Hagen

ØF-Notat nr. 05/2002. Konsekvenser av verneplan Reinheimen for reiseliv og miljøbasert næringsutvikling. av Marit Vorkinn Svein Erik Hagen ØF-Notat nr. 05/2002 Konsekvenser av verneplan Reinheimen for reiseliv og miljøbasert næringsutvikling av Marit Vorkinn Svein Erik Hagen ØF-Notat nr. 05/2002 Konsekvenser av verneplan Reinheimen for reiseliv

Detaljer

SUSTOUR Resultatrapport

SUSTOUR Resultatrapport Arbeidsdokument av 31. januar 2012 SM/50027/2012 3379 SUSTOUR Knut Veisten, Jan Vidar Haukeland, Berit Grue, Petter Dybedal, Odd Inge Vistad, Karoline Daugstad, Sjur Baardsen og Heidi Degnes-Ødemark SUSTOUR

Detaljer

Hjerkinn skytefelt oppstart av verneplanprosess Innledende møte med grunneier, fjellstyrene, Forsvarsbygg m.fl., Toftemo turiststasjon 20.

Hjerkinn skytefelt oppstart av verneplanprosess Innledende møte med grunneier, fjellstyrene, Forsvarsbygg m.fl., Toftemo turiststasjon 20. Foto: Forsvarsbygg Foto: M. Vorkinn Hjerkinn skytefelt oppstart av verneplanprosess Innledende møte med grunneier, fjellstyrene, Forsvarsbygg m.fl., Toftemo turiststasjon 20. juni 2013 Dagsorden Velkommen

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

Autorisasjons- og re-autorisasjonssøknad

Autorisasjons- og re-autorisasjonssøknad Vedlegg a Autorisasjons- og re-autorisasjonssøknad De nasjonale retningslinjene for naturinformasjonssentre i Norge er utgangspunktet for Direktoratet for naturforvaltning sin autorisasjon av slike sentre.

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Natur - slitasje og reiseliv på Senja

Natur - slitasje og reiseliv på Senja En besøksundersøkelse om tilrettelegging og bruk av turstier i på Senja Mariann Fredriksen, Maria Sørensen, Marie Anderzén og Gørill Danielsen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Bakgrunn

Detaljer

Naturmangfaldet i den regionale planlegginga. v/ rådgjevar Kari Sveen Miljøvernavdelinga

Naturmangfaldet i den regionale planlegginga. v/ rådgjevar Kari Sveen Miljøvernavdelinga Naturmangfaldet i den regionale planlegginga v/ rådgjevar Kari Sveen Miljøvernavdelinga Nasjonalparkfylket Oppland Rondane Jotunheimen Dovre Dovrefjell/Sunndalsfjella Reinheimen Breheimen Ormtjernkampen

Detaljer

Japan Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Japan Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Japan 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009 Sammendrag: Forfatter(e): Petter Dybedal og Eivind Farstad Oslo 2010, 42 sider Økonomiske virkninger av reiseliv i 2009 For 2009 er det beregnet at turister handlet varer og tjenester for om lag 2,15 milliarder

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Reisepuls Line Endresen Normann, direktør Virke Reise Norge Sverre McSeveny-Åril, direktør Virke Reise utland

Reisepuls Line Endresen Normann, direktør Virke Reise Norge Sverre McSeveny-Åril, direktør Virke Reise utland Reisepuls 2018 Line Endresen Normann, direktør Virke Reise Norge Sverre McSeveny-Åril, direktør Virke Reise utland Metode for undersøkelsene 1. Befolkningsundersøkelse - Undersøkelsen er gjennomført på

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Ressursen, grunneieren og entreprenøren - avgjørende for utviklingen av det landbruksbasert reiselivet. Eksempler fra NMBUs forskning.

Ressursen, grunneieren og entreprenøren - avgjørende for utviklingen av det landbruksbasert reiselivet. Eksempler fra NMBUs forskning. Ressursen, grunneieren og entreprenøren - avgjørende for utviklingen av det landbruksbasert reiselivet. Eksempler fra NMBUs forskning. Innspillsmøte om strategi for landbruksbasert reiseliv 14.09.16 Stian

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar

Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar Eit prosjekt i DN sitt nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Eit samarbeidsprosjekt mellom Vinje og Tinn nasjonalparkkommunar Kvar? Kvar? Vinje og Tinn Hardangervidda RJUKAN BØ LANGESUND

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Haaken Christensen Fagspesialist naturbasert reiseliv Mosjøen, 4. mars 2016 Trender og utviklingstrekk Laksefisketurisme Hva kan vi bidra med? Trender Foto: Mattias

Detaljer

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Sverige 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Outdoorlife Norway v/ Johannes C. Apon (+47) 97 65 87 04 www.outdoorlifenorway.com jcapon@outdoorlifenorway.com

Outdoorlife Norway v/ Johannes C. Apon (+47) 97 65 87 04 www.outdoorlifenorway.com jcapon@outdoorlifenorway.com -en undersøkelse blant Kjerag-turister -eksempel frå Kjerag Outdoorlife Norway v/ Johannes C. Apon (+47) 97 65 87 04 www.outdoorlifenorway.com jcapon@outdoorlifenorway.com Parkeringsvakt Øygardstøl 24.

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Innbyggernes holdninger til bruk og vern av nasjonalparkene i Nord-Gudbrandsdalen.

Innbyggernes holdninger til bruk og vern av nasjonalparkene i Nord-Gudbrandsdalen. Arbeidsdokument av 11. juli 2011 SM/2230/2011 3379 SUSTOUR Knut Veisten, Berit Grue, Kreg Lindberg, Jan Vidar Haukeland, Sur Baardsen, Odd Inge Vistad, Karoline Daugstad Innbyggernes holdninger til bruk

Detaljer

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet;

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Nederland Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Økonomisk utvikling Befolkning/ demografi Kultur Reiser og reisevaner Trender Nordland Nederland

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

vinn vinn situasjon eller bare svada? Innlegg på NINA-dagan 10. feb 2009

vinn vinn situasjon eller bare svada? Innlegg på NINA-dagan 10. feb 2009 Økoturisme som økosystemtjeneste tj t vinn vinn situasjon eller bare svada? Øystein Aas Innlegg på NINA-dagan 10. feb 2009 Expedition tourism Nature Geotourism tourism Ecotourism BÆREKRAFTIG NATUR-BASERT

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2006 Sammendrag: Økonomiske virkninger av reiseliv i 2006 Forfatter(e): Petter Dybedal Oslo 2007, 36 sider Overnatting: Turisme er mer enn hotell og camping Antallet turistovernattinger i i 2006 (overnattinger

Detaljer

Merkevarestrategi og besøksforvaltning for nasjonalparkene. Samling for autoriserte naturinformasjonssentre,

Merkevarestrategi og besøksforvaltning for nasjonalparkene. Samling for autoriserte naturinformasjonssentre, Merkevarestrategi og besøksforvaltning for nasjonalparkene Samling for autoriserte naturinformasjonssentre, 24.10.2013 Dette møter gjesten- mange budskap Dette møter gjesten- mange budskap Bakgrunn Regjeringens

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden Kontaktutvalget for tidligere Hjerkinn skytefelt Møte fredag 28. oktober 2016, Lillehammer Forslag til dagsorden 1. Velkommen v/ fylkesmann Sigurd Tremoen 2. Orientering om verneplanen i forkant av høring

Detaljer