Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007"

Transkript

1 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: Nøkkeltall 27 ISSN

2 Verdifulle opplevelser en strategi for fremtiden I Regjeringens reiselivsstrategi, Verdifulle opplevelser, slås det klart fast at reiselivsnæringen har ansvaret for sin egen utvikling. Den nasjonale reiselivsstrategien er retningsgivende og vil bidra til at bedriftene blir i stand til å møte utfordringene og gripe mulighetene. I strategien har Innovasjon Norge fått ansvaret for nye spennende oppgaver som blant annet kompetanse i og for reiselivsnæringen. Som en del av dette arbeidet vil tilgjengeliggjøring av markedskunnskap og trender gjennom egne nettsider være et viktig område. Det samme gjelder nye kompetansetjenester innen vertskap, opplevelsesproduksjon og distribusjon, salg og pakking. Videre vil vi sette fokus på felles aktiviteter rettet mot storbyferie og utvikling av storbyene som reisemål. Samtidig som vi vil etablere et storbyprosjekt i regi av Innovasjon Norge og forsterke arbeidet rettet mot markedet for møter og insentivturer (MICE). Regjeringen viderefører også de store satsingene Innovasjon Norge har i dag i nært samarbeid med reiselivsnæringen, Foto: Siv-Elin Nærø som for eksempel Merkevaren Norge, BIT Reiseliv samt vektleggingen av opplevelsesutvikling gjennom Kort og godt-programmet. Per-Arne Tuftin Direktør Reiseliv, Innovasjon Norge Innhold 1. Nøkkeltall s Internasjonal turisme s Turister i Norge s. 10 Sammensetning av utenlandske gjestedøgn s. 12 Antall ferie- og fritidsankomster i 27 og endringer i perioden s. 13 Utvikling innen ferie- og fritidsgjestedøgn vs. forretningsgjestedøgn s. 14 Hvordan turistene kommer til Norge s. 15 Hvordan turistene overnatter i Norge s. 16 Fordelingen mellom ferieformene rundreise og baseferie s. 16 Tilfredshet med sommer- og vinterferien s Nordmenn på feire s. 20 Norge vårt nærmeste ferieland? s. 21 Stadig større andel av feriebudsjettet brukes i utlandet s. 22 Norske kommersielle gjestedøgn s Definisjoner s Kort om Innovasjon Norge s. 27 Mer informasjon? Se for oppdatert statistikk, markedsdata og informasjon om våre tjenester til reiselivsnæringene. Her kan du også registrere deg slik at du mottar vårt e-nyhetsbrev «Reiselivsnytt». Foto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge

3 Afrika 4 % 1995 Markedsandeler 1. Nøkkeltall 2.Midtøsten Internasjonal turisme 3% Afrika 4 % 27 Prosentendring Midtøsten 26/ % % UTENLANDSKE TURISTER Ferie- og fritidsankomster* Ferie- og fritidsankomster* med bil Ferie- og fritidsankomster* med fly Cruisepassasjerer** Ferie- og fritidsgjestedøgn Gjennomsnittlig oppholdstid 26 3% 9% Amerika 2-6% % 7,3 dgr 7,5 dgr 7,6 dgr 7,5 dgr 7,3 dgr 7,4 dgr 1,4 % I 27 økte internasjonale turistankomster* med seks prosent på verdensbasis og nådde en ny rekord på nesten på 9 millioner. 27 er fjerde året på rad med en god vekst. På kun to år har internasjonale turistankomster økt fra 8 til 9 millioner. God vekst siden 1995 Internasjonale turistankomster har økt med 362 millioner (68 %) fra 1995 til 27. Alle regioner har opplevd en betydelig vekst i turisttrafikken de siste 12 årene. I 1995 tok Europa og Amerika i mot 78 prosent av de internasjonale turistankomstene. Dette var redusert til 70 prosent i 27. Det Amerika 2 er særlig destinasjoner i Asia og Stillehavet som har fått en betydelig større andel av den intereuropa 58 % nasjonale turiststrømmen de senere årene. Europa 58 % Asia og Stillehavet 15 % Asia og Stillehavet 15 % Afrika 4 % Andeler Norges andel av alle utenlandske hotellgjestedøgn i Norden*** Norges andel av alle utenlandske kommersielle gjestedøgn i Norden*** Markedsandeler 1995 Midtøsten 3 % 24,6 % 25,1 % 25,9 % 24,7 % 25,1 % 25,2 % 0,4 % 16 % 15 % 17 % 17 % 17 % 18 % 6% Amerika 2 Europa 58 % NORSKE TURISTER Asia og Stillehavet 15 % Alle ferie- og fritidsreiser % Ferie- og fritidsreiser i Norge % Ferie- og fritidsreiser til utlandet % Ferie- og fritidsgjestedøgn i Norge % Ferie- og fritidsgjestedøgn i utlandet % 71 % 71 % 69 % 63 % -9% *Ankomster med minimum én overnatting. **Antall cruisepassasjerer i perioden før 26 omfatter alle som har besøkt Oslo havn og/eller Bergen havn. For 27 omfatter antall cruisepassasjerer alle som har besøkt én eller flere norske havner. *** Tallene inkluderer ikke tall fra Island. Kilde: Gjesteundersøkelsen 27, TØI, Reisevaneundersøkelsen, 4. kvartal 27, SSB, Nordisk hotellstatistikk, MEK-Finske Turistråd, TourMIS, Australian National Tourist Office. 4 Afrika 5 % Afrika 5 % Midtøsten 5 % Markedsandeler 27 Afrika 5 % 6% Amerika 16 % Andeler 75 % Markedsandeler 27 Midtøsten 5% 8% Ferie- og fritidsgjestedøgn Andeler av alle norske feriereiser som blir foretatt i Norge Markedsandeler 27 Midtøsten 5 % Europa 54 % Asia og Stillehavet 21 % Amerika 16 % Europa 54 % Amerika 16 % Europa 54 % Asia og Stillehavet 21 % Asia og Stillehavet 21 % * Tallene inneholder både ferie-, fritids- og forretningsankomster. **Foreløpige tall for 27. Kilde: UNWTO, World Tourism Barometer, January

4 Prosentvis endring i antall turistankomster* fordelt på regioner i verden Prosentvis endring i antall turistankomster* fordelt på regioner i Europa - 1,7 % 11,2 % 10,1 % 5,4 % 5,4 % 6,1 % Verden Norge 27,3 % 4,3 % 4, 5, 22,7 % ,2 -% ** 6, 10, Europa 6, 3, 5, 6, 1,9 % 4,7 % 3,7 % 13,4 % 8,4 % 7,8 % 8, 10,2 % 7,7 % 4,3% 4,3% 5,0% 4,2% 0,7% Europa 6, 10, 6, 3, 5, ** 8,4 % Norge 7,8 % 7,6 % 10, 1,8% 2, - 3, Amerika Midtøsten 9,1 % 8,5 % 9,9 % 7,9 % 5,2 % - 9,3 % Asia og Stillehavet 2,2 % 2,6 % 5, 3,5 % Nord-Europa 4,7 % 7, 5,9 % 5,5 % 2,2 % 4, 1,7 % 10,1 % 5,4 % 5,4 % 6,1 % Afrika 10,1 % 5,4 % 5,4 %- 6,1 1,4 % Vest-Europa 1,9 % Sentral- og Øst- Europa 0,1 % - 1,7 % Verden - 1,7 % Verden Sør-Europa ** * Tallene inneholder både ferie-, fritids- og forretningsankomster. **Foreløpige tall for 27. Kilde: UNWTO, World Tourism Barometer, January 28 og TØI, Gjesteundersøkelsen ** * Tallene inneholder både ferie-, fritids- og forretningsankomster. **Foreløpige tall for 27. Kilde: UNWTO, World Tourism Barometer, January 28 og TØI, Gjesteundersøkelsen 27. Regionenes markedsandeler av globale turistankomster År Verden Europa Norge Asia og Stillehavet Amerika Midtøsten Afrika ,5 0,48 % 20,6 15,8 5,2 4, ,4 0,48 % 19,8 16,2 4,8 4, ,9 0,47 % 19,3 16,5 4,8 4,5 Regionenes markedsandeler av europeiske turistankomster År Europa Nord- Europa Norge Vest-Europa Sentral- og Øst-Europa Sør-Europa ,67 % 0,89 % 32,29 % 19,33 % 36,71 % ,3 0,88 % 32,5 19,2 36, ,7 0,86 % 31,8 20,8 35,8 Kilde: UNWTO, World Tourism Barometer, January 28 og TØI, Gjesteundersøkelsen 27. Kilde: UNWTO, World Tourism Barometer, January 28 og TØI, Gjesteundersøkelsen

5 Utvikling i ankomster* til Norge, og Norges markedsandel av ankomster i Europa og på verdensbasis Norge hadde en økning i antall utenlandske ankomster på fem prosent i 27, i Europa var veksten på fi re prosent og globalt var den på seks prosent. Dermed økte Norge sin markedsandel i Europa og tapte for verden for øvrig. *Ankomster med minimum én overnatting. Turistankomster til Norge Markedsandel ,78 % 0,76 % 0,8 0,85 % 0,86 % 0,88 % 0,89 % 1, 0,8 % ,6 % ,45 % 0,44 % 0,47 % 0,47 % 0,47 % 0,48 % 0,48 % 0,4 % Foto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge ,2 % Ankomster Markedsandel i Europa Markedsandel i verden Kilde: UNWTO, World Tourism Barometer, January 28 og TØI, Gjesteundersøkelsen 27. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge

6 3. Turister i Norge Det største markedet for reiselivsnorge er hjemmemarkedet, og nordmenn representerte i 27 hele 75 prosent av alle feriereiser i Norge. Ser vi på utenlandstrafi kken til Norge, er det våre nærmarkeder, med Sverige i spissen, som legger fl est ferier til Norge. Mens antall ferie- og fritidsankomster økte med fem prosent, økte antall ferie- og fritidsgjestedøgn med syv prosent i 27. Dette betyr at de utenlandske turistene som var her i 27, var her gjennomsnittlig i 7,4 dager. Foto: Anders Gjengedal/Innovasjon Norge Foto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Ferie- og fritidsankomster 27* Prosentendring i ferie- og fritidsankomster Ferie- og fritidsgjestedøgn 27 Prosentendring i ferie- og fritidsgjestedøgn Gjennomsnittlig oppholdstid 27 Prosentendring i gjennomsnittlig oppholdstid Forbruk fordelt på marked ** Pr. døgn Pr. ferie Norges andel av ferie- og fritidsutreiser pr. marked Utlandet i alt % % 7,4 1,4 % n/a n/a 0,48 %**** Sverige % % 4,1 1 % 420 kr 1 9 kr 7,93 % Tyskland % % 10,0 1 % 830 kr 8 7 kr 0,78 % Danmark % 6,5 540 kr kr 8,83 % Storbritannia % % 7,3-4 % 980 kr kr 0,4 Nederland % % 10,1-4 % 680 kr kr 1,08 % USA % % 11,4-3 % kr kr 0,22 % Frankrike % % 8,8-9 % kr kr 0,77 % Polen % 10,0-11 % 350 kr kr 2,15 % Spania % % 9,1-11 % kr kr 0,71 % Italia % % 8,5-3 % kr kr 0,34 % Russland % ,5 9 % n/a n/a 0,15 % Japan % % 4,2-1 % kr 7 4 kr 0,18 % Norge*** % % 3,9 6 % 670 kr 2 1 kr 63 %***** * Utenlandske ankomster med minimum én overnatting. ** Tallene inneholder forbrukstall for sommersesongen 27 multiplisert med gjennomsnittlig oppholdslengde for sommersesongen 27. Forbrukstallene for nordmenn gjelder hele året. *** Nordmenn på ferie- og fritidsreiser i Norge med minimum én overnatting. **** Norges markedsandel i verden. ***** Andel av nordmenns feire- og fritidsreiser foretatt i Norge. Kilde: Gjesteundersøkelsen 27, TØI og SSB, reiseundersøkelsen, 4. kvartal 27. Ferie- og fritidsankomster i 27 Fordelingen av ferie- og fritidsankomster mellom europeere, nordmenn og ferierende fra andre land. Ferie- og fritidsankomster Øvrige land 2 % Europa 23 % Kilde: Gjesteundersøkelsen 27, TØI og SSB, reiseundersøkelsen, 4. kvartal 27. Norge 75 %

7 Sammensetning av utenlandske gjestedøgn Andel av ferie- og fritidsgjestedøgn fordelt på utenlandsmarkeder Antall ferie- og fritidsgjestedøgn har økt med 40 prosent, fra 17,4 millioner i 22 til 24,3 millioner i 27. Tyskland, Sverige og Danmark er de største turistmarkedene også målt i antall gjestedøgn. I 22 representerte disse landene 59 prosent av alle utenlandske gjestedøgn i Norge. I 27 var andelen redusert med nesten 20 prosent, til 48 prosent. Det er særlig gruppen Øvrige land som har hatt en kraftig vekst i perioden, og stadig fl ere turister kommer fra land utenfor Vest-Europa. Antall ferie- og fritidsankomster i 27 og endringer i perioden Fra 23 til 27 har antall turistankomster med minimum én overnatting økt med 740 0, og det er Sverige som gjennom hele perioden har vært det største utenlandsmarkedet, etterfulgt av Tyskland og Danmark. Volummessig har den største økningen kommet fra Sverige og Storbritannia. Samtidig har omtrent 40 prosent av veksten kommet fra mindre markeder i sekkepostene Europa ellers og Øvrige land. Andeler 22 Nederland 6 % Storbritannia 8 % Frankrike 4 % USA 6 % Spania 1 % Italia 2 % Japan 1% Russland (173 %) og Spania (10) utmerker seg med kraftig prosentvis vekst. Danmark, som er vårt tredje største marked målt i antall turistankomster, er det eneste av de store markedene som har hatt tilbakegang i perioden % Øvrige land 15 % Tyskland 28 % % Danmark 17 % Sverige 14 % Russland og Polen er regnet med under Øvrige land i Andeler 27 Nederland 7 % USA 6 % Polen 4 % Spania 3 % Frankrike 4 % Italia 2 % Russland 1 % Japan % 9 % 46-5 % % % % % % % % % Storbritannia 7 % Ferie- og fritidsankomster 27 Prosentvis endring i antall ferie- og fritidsankomster Endringer i antall ferie- og fritidsankomster Tyskland 23 % Kilde: Gjesteundersøkelsen 27, TØI. Øvrige land 19 % Kilde: Gjesteundersøkelsen 27, TØI. Danmark 12 % Sverige 13 %

8 Utvikling innen ferie- og fritidsgjestedøgn vs. forretningsgjestedøgn Ferie- og fritidstrafi kken har vært motoren i utviklingen innen norsk turisme de siste seks årene. Dette innebærer at den gjennomsnittlige norgesferien faktisk er blitt litt lengre for hvert år, med unntak av 26. Da hadde vi en større økning i antall ankomster enn gjestedøgn, noe som førte til at den gjennomsnittlige ferielengden gikk ned. Dette snudde i 27, og den gjennomsnittlige norgesferien økte igjen. Hvordan turistene kommer til Norge Lavprisfl yselskap har snudd opp ned på luftfarten de siste årene, og det er veksten i fl ytrafi kken som driver veksten i internasjonal turisme. Antall ruter har eksplodert, og et godt fl ytilbud er en av de viktigste suksessfaktorene for mange destinasjoner. Fra 21 til 27 har antallet som kommer til Norge med fl y økt fra til 1,89 millioner. Dette betyr at over 70 prosent av veksten i utenlandske ankomster i perioden skyldes økt fl ytrafi kk Indeks: 21=1 90 Indeks: 21= Veg Ferge Fly Kilde: Gjesteundersøkelsen 27, TØI. Ferie- og fritidsgjestedøgn Ferie- og fritidsankomster Forretningsankomster Forretningsgjestedøgn Kilde: Gjesteundersøkelsen 27, TØI. Foto: ColorLine/Anders Martinsen

9 Hvordan turistene overnatter i Norge Rundreise Overnatting hos slekt og venner var også i 27 den overnattingsmåten som økte mest blant Norges feriegjester. 30 prosent av alle utenlandske ferie- og fritidsgjestedøgn var hos slekt og venner, mot 25 prosent i % 1 73 % av turistene på rundreise var i Norge mellom 4 og 14 netter % De som var her på rundreise sommeren 27 var her i gjennomsnitt 12,6 netter. Majoriteten (73 %) var i Norge mellom 4 og 14 netter, mens hele 27 prosent av sommerturistene var her mer enn 14 netter % % % Hotell, pensjonat o.l Slekt / venner Hotell, pensjonat o.l Camping på campingplass Egen eller lånt hytte Camping på campingplass Fri camping Fri camping Leid hytte Slekt / venner Annet Egen eller lånt hytte Fordelingen mellom ferieformene rundreise og baseferie Kilde: Gjesteundersøkelsen 27, TØI. Leid hytte Annet De som er på rundreise overnatter på tre eller fl ere steder i løpet av norgesferien, og de som er på baseferie overnatter på én til to ulike steder. 60 prosent av de som var på ferie i Norge sommeren 27 var på en rundreise. Fordelingen mellom ferieformene rundreise og baseferie blant utenlandske turister sommeren 27 (fire netter eller mer) Baseferie 4 Kilde: Innovasjon Norge og Gjesteundersøkelsen 27, TØI. Baseferie 18 % 15 % % av turistene på baseferie var i Norge mellom 4 og 14 netter. Antall netter De utenlandske turistene som valgte ferieformen baseferie, var her i gjennomsnitt 10,2 netter, noe som er 2,4 netter kortere enn dem som var på en rundreise. Rundreise 6 5 % Antall netter Kilde: Innovasjon Norge og Gjesteundersøkelsen 27, TØI. Kilde: Innovasjon Norge og Gjesteundersøkelsen 27, TØI

10 Tilfredshet med sommer- og vinterferien Tilfredsheten er generell høy blant våre besøkende Halvparten av de utenlandske sommerturistene som ferierte her sommeren 27 var svært fornøyd med norgesbesøket. Andelen som svarer svært fornøyd og ganske fornøyd er derimot gått noe tilbake fra 25. Tilfredsheten blant vinterturistene har holdt seg stabil over tid, og litt over halvparten svarer at de er svært fornøyd med ferien. Tilfredshet med sommerferien Spørsmål: Hva er deres generelle mening om denne reisen? 27 Tilfredshet med vinterferien Spørsmål: Hva er deres generelle mening om denne reisen? Svært god Ganske god Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig Kilde: Gjesteundersøkelsen 25-27, TØI Svært god Ganske god Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig Tilfredshet med sommerferien fordelt på de største utenlandske sommermarkedene i 27 Spørsmål: Hva er deres generelle mening om denne reisen? Kilde: Gjesteundersøkelsen 25-27, TØI. Sverige Danmark Tyskland Tilfredshet med vinterferien fordelt på de største utenlandske vintermarkedene i 27 Spørsmål: Hva er deres generelle mening om denne reisen? Sverige Danmark Tyskland Nederland Storbritannia Storbritannia Russland USA Spania Frankrike Nederland Italia Polen Japan Svært god Ganske god Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig Svært god Ganske god Verken eller Ganske dårlig Svært dårlig Kilde: Gjesteundersøkelsen 25-27, TØI. Kilde: Gjesteundersøkelsen 25-27, TØI

11 4. Nordmenn på ferie I 27 var nordmenn på totalt 15,8 millioner feriereiser i inn- og utland. Dette er en nedgang på ni prosent fra 26, og det er hjemmemarkedet som taper. Antall ferieturer foretatt i Norge gikk ned med 16 prosent, mens antall feriereiser til utlandet økte med åtte prosent. Antall feriereiser Markedsandel Norge vårt nærmeste ferieland? Nordmenn ferierte også i 27 mest i Norge, og det er korte feriereiser innenlands som topper statistikken med 6,73 millioner reiser. Totalt gjennomførte vi 10 millioner feriereiser her hjemme, mens nesten 6 millioner feriereiser gikk utenlands. Likevel var Norge taperen i 27. Mens både korte og lange feriereiser i Norge gikk ned, økte antallet til utlandet. Det betyr at hver nordmann i gjennomsnitt hadde 1,6 feriereiser utenlands i løpet av Fordelingen mellom korte og lange feriereiser i inn- og utland i 27 og prosentvis endring fra 26 Korte feriereiser innenlands 6,73 mill. reiser - 21 % Lange feriereiser innenlands 3,27 mill. reiser - 4 % Korte feriereiser utenlands 2,1 mill. reiser + 9 % Lange feriereiser utenlands 3,69 mill. reiser + 8 % mill. 10, mill. 9,05 8,41 8,42 8, Ferie- og fritidsreiser i Norge Andel ferie- og fritidsreiser foretatt i Norge 8 mill. 6,73 Ferie- og fritidsreiser til utlandet 6 mill. Kilde: SSB, reiseundersøkelsen, 4. kvartal mill. 2 mill. 1,49 1,62 1,86 1,67 1,92 2,1 3,8 3,76 3,16 3,38 3,42 3,27 2,76 2,47 2,97 3,14 3,43 3,69 0 mill. Korte feriereiser innenlands Korte feriereiser utenlands Lange feriereiser innenlands Lange feriereiser utenlands Foto: Anders Gjengedal/Innovasjon Norge Kilde: SSB, reiseundersøkelsen, 4. kvartal

12 Stadig større andel av feriebudsjettet brukes i utlandet Nordmenns forbruk på feriereiser har økt betydelig de siste årene, men i 27 gikk forbruket ned både i Norge og i utlandet. 10 Gjennomsnittlig forbruk pr. reise 12 0 kr 10 0 kr 8 0 kr kr 4 0 kr % 64 % 64 % 66 % 69 % 2 0 kr Korte feriereiser innenlands Korte feriereiser utenlands Lange feriereiser innenlands Lange feriereiser utenlands 2 43 % 36 % 36 % 34 % 31 % Kilde: SSB, reiseundersøkelsen, 4. kvartal 27. Gjennomsnittlig forbruk pr. døgn Feriereiser innenlands Feriereiser utenlands 2 5 kr 2 0 kr Nordmenns samlede forbruk fra År Totalt I Norge I utlandet 23 50,51 21,76 28, ,63 21,90 38, kr 1 0 kr ,27 25,15 44, ,54 26,05 49,49 5 kr ,60 21,19 47,41 Prosentvis endring 26/27-9 % - 19 % - 4 % Korte feriereiser innenlands Korte feriereiser utenlands Lange feriereiser innenlands Lange feriereiser utenlands Tallene er milliarder kr. Kilde: SSB, reiseundersøkelsen, 4. kvartal 27. Kilde: SSB, reiseundersøkelsen, 4. kvartal

13 Norske kommersielle gjestedøgn I 27 var det 20,2 millioner norske kommersielle gjestedøgn fordelt på overnattingsformene hotell, camping, vandrerhjem og hyttegrend. Dette er en økning på fire prosent fra 26. Prosentvis endring fra Regionenes markedsandeler av norske kommersielle gjestedøgn Østlandet Sørlandet Fjord Norge Trøndelag Nord-Norge 27 43,8 7,7 32,0 5,6 10, ,1 7,6 31,1 5,7 10, ,9 7,8 28,8 5,2 11,2 Kilde: Overnattingsstatstikk, SSB. Foto: Gunnar Wangen / Hotel Union Øye

14 5. Defi nisjoner Ankomst: En ferie- eller forretningsreise med eller uten overnatting. Baseferie: Overnattinger på 1-2 ulike steder, i løpet av fi re netter eller mer. Feriereise: En reise der hovedformålet oppgis å være: besøk hos slekt og venner ferie/fritidsreise, inkludert skiferie shopping Gjestedøgn: Antall overnattinger på reise. Gjesteundersøkelsen: En undersøkelse foretatt av TØI på oppdrag fra Innovasjon Norge. Kommersielle gjestedøgn: Overnattinger foretatt på hotell, camping, vandrerhjem eller hyttegrend. Tallene inneholder både ferie-, fritids- og forretningsgjestedøgn. Kort feriereise: 1 3 gjestedøgn. Lang feriereise: 4 gjestedøgn eller fl ere. Rundreise: Overnattinger på 3 eller fl ere ulike steder, i løpet av fi re netter eller mer. Sommersesongen: Perioden fra og med mai til og med september måned. SSB: Statistisk sentralbyrå. Turist/turisme: Aktiviteter til personer som reiser og oppholder seg på steder som ligger utenfor vedkommendes ordinære oppholdsområde, uavhengig av reisens formål. (UNWTO). TØI: Transportøkonomisk institutt. Vintersesongen: Perioden fra og med januar til og med april måned. UNWTO: World Tourism Organization. Utlending: Person som er bosatt utenfor Norge. Foto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Foto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Foto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge 6. Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningssuksess. Med kontorer i alle fylker og i tretti land over hele verden, er det lett å komme i kontakt med oss. Vi skal bidra til at norsk næringsliv utvikler seg, spesielt med tanke på fornyelse og innovasjon, både for bedrifter og enkeltprodukter. Jobben vår er blant annet å utvikle distriktene og styrke og profi lere norsk næringsliv i Norge og utlandet. Vi skal også få fl ere nordmenn til å reise mer i Norge og trekke utenlandske turister hit. Vi gir lokale ideer globale muligheter Foto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2005

Gjesteundersøkelsen 2005 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2005 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2005, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2005 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Margrethe Helgebostad

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Margrethe Helgebostad Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen. Mye tyder på at vi går inn i den femte sommersesongen i rekken med god vekst fra

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Sverige 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 67 sider I 2011 kom

Detaljer

Innhold. Mer informasjon? 1. Nøkkeltall s. 4. 2. Internasjonal turisme s. 5. 3. Norske og utenlandske kommersielle overnattingsgjester s.

Innhold. Mer informasjon? 1. Nøkkeltall s. 4. 2. Internasjonal turisme s. 5. 3. Norske og utenlandske kommersielle overnattingsgjester s. Nøkkeltall 2011 Foto: Petur Peturson Norsk reiselivsnæring går et usikkert år i møte. En sterk norsk krone og et Europa i krise er usikre momenter for årets reiselivsår. Samtidig har vi sett en vekst i

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Storbritannia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Markedsseminar India og Brasil

Markedsseminar India og Brasil Markedsseminar India og Brasil 18.02.2018 Verden endrer seg nye muligheter oppstår. Markedene endrer seg mer segmentert. Reiselivsnæringen endrer seg behov for 12 måneders reiseliv. Hva betyr det for oss?

Detaljer

Japan Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Japan Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Japan 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Nytt og spennende fra analyse. Kick-off 2018 Margrethe Helgebostad

Nytt og spennende fra analyse. Kick-off 2018 Margrethe Helgebostad Nytt og spennende fra analyse Kick-off 2018 Margrethe Helgebostad 1 Satellittregnskapet for turisme er en integrert del av det årlige nasjonalregnskapet som gjennomføres av SSB Foreløpige tall for 2016.

Detaljer

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter - styrket markedsorientering og konkurranseevne for norske bedrifter. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2012

Nøkkeltall for norsk turisme 2012 Nøkkeltall for norsk turisme 2012 ISSN 1894-0595 Forsidefoto: CH - Visitnorway.com Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 22 00 25 00. Faks 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Problemstilling: Bærekraftig reiseliv i Norge?

Problemstilling: Bærekraftig reiseliv i Norge? Hvor går turiststrømmene inorge? Bærekraftighet i lys av dagens strukturer i den utenlandske ferieturismen i Norge om sommeren et dilemma? En rask analyse basert på TØIs årlige gjesteundersøkelse blant

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad www.innovasjonnorge.no Optimismen fortsetter inn i sommersesongen Med to gode sommersesonger på rad,

Detaljer

Reisepuls Line Endresen Normann, direktør Virke Reise Norge Sverre McSeveny-Åril, direktør Virke Reise utland

Reisepuls Line Endresen Normann, direktør Virke Reise Norge Sverre McSeveny-Åril, direktør Virke Reise utland Reisepuls 2018 Line Endresen Normann, direktør Virke Reise Norge Sverre McSeveny-Åril, direktør Virke Reise utland Metode for undersøkelsene 1. Befolkningsundersøkelse - Undersøkelsen er gjennomført på

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015 Nøkkeltall for norsk turisme 2014 Rapport Innovasjon Norge 2015 Utgiver: Innovasjon Norge ISSN 1894-0595 Layout: fetetyper.no Trykk: RK Grafisk Rapporten er trykket på miljøvennlig papir. Foto cover: Asgeir

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Dialogkonferanse, Flåm

Dialogkonferanse, Flåm Dialogkonferanse, Flåm 28. Januar 2015 Tor Johan Pedersen Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt. v/ Åge Bremer IN Hordaland

Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt. v/ Åge Bremer IN Hordaland Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt v/ Åge Bremer IN Hordaland Agenda 1. Kort status for reiseliv i Norge 2. Innovasjon Norge og reiseliv 3. Pakking og distribusjon Kort om Reiseliv i Norge 3 Nøkkeltall

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge vintersesongen Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge vintersesongen Margrethe Helgebostad 1 Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge vintersesongen 2018 Margrethe Helgebostad 2 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Optimisme ved inngangen til

Detaljer

Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge

Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge Markedssituasjon i en turbulent tid Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge Vekst i reiselivet frem mot 2020 - fra 800 til 920 millioner på to år! 1 600 1 400 Actual

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015 Nøkkeltall for norsk turisme 2014 Rapport Innovasjon Norge 2015 Utgiver: Innovasjon Norge ISSN 1894-0595 Layout: fetetyper.no Trykk: RK Grafisk Rapporten er trykket på miljøvennlig papir. Foto cover: Asgeir

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 Sammendrag: asjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 TOURIMPACT rapport nr 2 TØI rapport 1119/2010 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 32 sider En gjennomsnittlig norsk

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE 1 Innhold 1 Leseveiledning Side 4 2 Sammendrag Side 5 3 Turistene i Norge vintersesongen 2014 Side 9 4 Turistene

Detaljer

REISEPULS Sommerferien Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 15.

REISEPULS Sommerferien Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 15. REISEPULS Sommerferien 2016 Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 15. juni 2016 Hvordan ser det ut i norsk reiseliv? Forventninger til sommerferien

Detaljer

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns 1 Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns Audun Pettersen og Tor Johan Pedersen aupet Foto: Bernd Kuleisa, Terje Rakke/Nordic life, Casper Tybjerg, Johan Wildhagen, www.visitnorway.com

Detaljer

Innovasjon Norge. Rapport

Innovasjon Norge. Rapport Innovasjon Norge Rapport Nøkkeltall for norsk turisme 2015 Foto cover: Sverd i fjell, Hafrsfjord Richard Larssen Visitnorway.com Foto side 2 3 Atlanterhavsvegen, Møre og Romsdal Jacek Różycki Visitnorway.com

Detaljer

TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE FotoKnoff. Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff

TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE FotoKnoff. Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE 2015 FotoKnoff Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff 1 INNHOLD Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING Side 3 5 FERIEREISENDE

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - NØKKELTALL Gaute Bruvik - visitnorway.com Håvard Myklebust - Visitnorway.com CH - visitnorway.com 1 INNHOLD CH - visitnorway.com

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 rapport 439/1999 Forfatter: Jens Kristian Steen Jacobsen 1999, 82 sider Denne rapporten belyser utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge sommersesongen

Detaljer

Nord-Norge, et reisemål i verdensklasse og hvordan er det med trendene?

Nord-Norge, et reisemål i verdensklasse og hvordan er det med trendene? Nord-Norge, et reisemål i verdensklasse og hvordan er det med trendene? Tromsø 15 januar 2016 Ann Kristin Gjelsten finansieringsrådgiver DK-Troms & Svalbard www.innovasjonnorge.no Agenda 1. Fakta om reiselivsnæringen

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Pressemøte: Tyskland og norsk reiseliv. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin (Mob:+47 909 94 898) Presseseminar 18. januar 2007

Pressemøte: Tyskland og norsk reiseliv. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin (Mob:+47 909 94 898) Presseseminar 18. januar 2007 Pressemøte: Tyskland og norsk reiseliv Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin (Mob:+47 909 94 898) Presseseminar 18. januar 2007 Totalbildet 2006 Det var mer enn syv millioner ankomster i 2006. Dette er en

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 HOVEDRAPPORT - NØKKELTALL Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - visitnorway.com 1 INNHOLD CH - visitnorway.com 1 INNLEDNING

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway.

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway. TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT Mattias Fredriksson/visitnorway.com CH - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Øyvind Heen - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNLEDNING

Detaljer

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Kina 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Målgrupper i det kinesiske feriemarkedet Kjennetegn på kinesiske ferieturister Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Kinesere i Norge

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Ferieplaner høsten 2015

Ferieplaner høsten 2015 Ferieplaner høsten 2015 Prosjektbekrivelse Prosjekttype Syndikert Formål Kartlegge befolkningens ferieplaner for høsten 2014 Datainnsamlingsmetode Webintervjuer Antall intervjuer 1071 Datainnsamling Uke

Detaljer

NORD-NORGE TURISTENE INNOVASJON NORGE media-army.de/www.visitnorway.com. Alex Conu/Visitnorway.com CH- Visitnorway.com

NORD-NORGE TURISTENE INNOVASJON NORGE media-army.de/www.visitnorway.com. Alex Conu/Visitnorway.com CH- Visitnorway.com NORD-NORGE TURISTENE INNOVASJON NORGE 2015 media-army.de/www.visitnorway.com Alex Conu/Visitnorway.com CH- Visitnorway.com 1 INNHOLD CH/visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING Side 3 5 FERIEREISENDE

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2015

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - NØKKELTALL Mattias Fredriksson/visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com CH - visitnorway.com 1 INNHOLD CH - visitnorway.com

Detaljer

Innovasjon Norge. Rapport

Innovasjon Norge. Rapport Innovasjon Norge Rapport Nøkkeltall for norsk turisme 2017 Foto cover: Vippa matmarked Didrick Stenersen VisitOSLO Foto side 2 3 Ski & Sail Rosendal Skiinformarmatie.nl 2 innovasjonnorge.no Innhold Nok

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

TURISTENE I OSLO OG AKERSHUS

TURISTENE I OSLO OG AKERSHUS TURISTENE I OSLO OG AKERSHUS INNOVASJON NORGE 2015 CH - Visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com 1 INNHOLD gunnarkopperud/foap/visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING

Detaljer

Hovedmål og kunnskapsgrunnlag

Hovedmål og kunnskapsgrunnlag Sammendrag Økonomiske virkninger av reiseliv i Buskerud i 2015 TØI rapport 1549/2017 Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2017 37 sider Det er beregnet et antall turistovernattinger på ca.

Detaljer

4. Overnattingsvirksomhet 2

4. Overnattingsvirksomhet 2 Norsk turisme Overnattingsvirksomhet Tom Granseth 4. Overnattingsvirksomhet 2 Datagrunnlag er Statistisk sentralbyrås månedlige overnattingsstatistikk 1. Opplysningene hentes inn direkte fra bedriftene,

Detaljer