Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009"

Transkript

1 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering

2 Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig verktøy for bransjen. Den skal gi en felles plan for regionens internasjonale aktiviteter, og etablere en felles plattform når det gjelder kunnskap om markedene, utviklingstrekk og trender. Fjord Norges markedsplan har vokst i omfang de siste par årene, både i takt med aktivitetsnivået og i takt med ønsket om å gi informasjon fra markedene videre til partnerne i regionen. Fjord Norges målsetning med markedsplanen er at den skal gi en evaluering av fjorårets aktiviteter, en oppsummering av resultatene både i form av statistikk og en overordnet evaluering. I tillegg skal markedsplanen gi informasjon om de mulige markedsaktivitetene på våre internasjonale markeder for det kommende året. Markedsplanen skal også gi råd og retning for hvordan vi skal prioritere midlene i henhold til markeder og aktiviteter. Per i dag ligger det mye informasjon i planen, men det er alltid en fare for at den blir uoversiktelig. Fordi vi ønsker at markedsplanen skal bli brukt aktivt i de enkelte destinasjoner og i den enkelte bedrift, så har vi valgt å dele den i to deler. I denne første delen ønsker vi å gi dere en oversikt over de aktivitetene Fjord Norge regionen har vært med på internasjonalt i løpet av Vi tar et tilbakeblikk og den evalueringen vi gjør og de utviklingstrekk vi ser vil legge grunn for neste del, de operative planene for I tillegg ønsker vi som en del av tilbakeblikket å presentere en del statistikk generelt for Fjord Norge, og for det enkelte markedet spesielt. I skrivende stund er ikke alle aktivitetene gjennomført, men nok er gjort til at vi kan gi et utfyllende bilde av aktivitetsnivået blir et år hvor finanskrisen slår inn over Fjord Norge for fullt, i tillegg til at viktige transportruter har forsvunnet. Spesielt Englandsbåten mellom Bergen og Newcastle påvirker våre tall kraftig i negativ retning. I tillegg er det vårt første år uten kompensasjonsmidlene, og markedsinvesteringene har vært betydelig mindre dette året enn de siste fire årene. Imidlertid skal vi også ta innover oss at regionen har opplevd fire år med en eventyrlig vekst, og selv med en klar tilbakegang i 2009 som bringer oss to år tilbake i tid, er den ikke større enn den vi ser for resten av landet. Det at vi opprettholder våre markedsandeler er noe vi er godt fornøyd med. Velkommen til god lesning og vi håper dere vil bli inspirert til å være med på en videre felles satsing gjennom Fjord Norge. Med vennlig hilsen Kristian B. Jørgensen adm. direktør Britt Dalland salgs- og markedssjef Forsidefoto: Voss Resort, Hordaland. Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS Fjord Norge AS Fjord Norway Lodin Leppsgt. 2b Tel.: Org.nr.: NO-5003 Bergen Fax: E-post:

3 Innholdsfortegnelse Markedsplan Del 1 Oppsummering og evaluering Markedsutviklingen i Fjord Norge Oppsummering av resultatene Markedsutvikling per marked totalt for alle overnattingsformer Fordeling i veksten av antall utenlandske gjestedøgn Utvikling i de ulike fylkene i Fjord Norge Utvikling i ulike regioner Markedsutvikling per land, per overnattingsform Nasjonalitetsfordeling ulike segmenter Nasjonalitetsfordeling totalt Hotellgjestedøgn fordelt etter nasjonalitet Gjestedøgn camping og hyttegrender fordelt etter nasjonalitet Vandrerhjem etter nasjonalitet Markedsutvikling Rogaland Markedsutvikling Rogaland totalt Markedsutvikling hoteller Rogaland Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender Markedsutvikling destinasjoner i Rogaland Markedsutvikling Hordaland Markedsutvikling Hordaland totalt Markedsutvikling hoteller Hordaland Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender Hordaland Markedsutvikling destinasjoner i Hordaland Markedsutvikling i Sogn og Fjordane Markedsutvikling Sogn og Fjordane totalt Markedsutvikling hoteller i Sogn og Fjordane Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender i Sogn og Fjordane Markedsutvikling destinasjoner i Sogn og Fjordane

4 1.12 Markedsutvikling Møre og Romsdal Markedsutvikling Møre og Romsdal totalt Markedsutvikling hoteller i Møre og Romsdal Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender Møre og Romsdal Markedsutvikling destinasjoner i Møre og Romsdal Fjord Norges viktigste markeder utviklingstrekk og markedsaktiviteter Tyskland Storbritannia Nederland Sverige Danmark Frankrike USA Spania Italia Russland Markedstiltak Russland Japan Markedstiltak Japan Kina Markedstiltak Kina Asia og Oceania for øvrig Presseresultat

5 1 Markedsutviklingen i Fjord Norge Oppsummering av resultatene I kapittel 1 ser vi på en del generelle utviklingstrekk for Fjord Norge regionen. Vi har fokus på perioden fra 2004 til 2008, som var den tiden regionen hadde kompensasjonsmidlene. Som konsekvens av kompensasjonsordningen for opphør av differensiert arbeidsgiveravgift, har Fjord Norge AS forvaltet i alt NOK 26,9 mill. på vegne av reiselivsnæringen i de fire vestlandsfylkene. Midlene har i fireårsperioden vært benyttet til en vesentlig økning av den internasjonale markedsføringen av Fjord Norge som reisemål gjennom Fjord Norge-prosjektet. Ved utløpet av 2008 viser SSBs gjestedøgnstatistikk at Fjord Norge fra 2004 til 2008 har økt antall internasjonale gjestedøgn med 20,3 %, noe som tilsvarer gjestedøgn. Dette er en vekstrate som er fire ganger så høy som Norge for øvrig opplevde i samme perioden (+5,0 %). Merveksten, målt som vekst utover Fjord Norges normale markedsandel, har i perioden vært på gjestedøgn. Basert på SSBs satelittregnskap for turisme gir besøksveksten på gjestedøgn en omsetningsøkning for næringslivet i de fire Vestlandsfylkene på NOK 1,4 milliarder 1. Investerte markedsmidler har m.a.o. gitt en årlig omsetningsøkning som er 52 ganger større enn investeringen. I alle våre beregninger bruker vi 2004 som nullpunkt for våre analyser. Aktivitetene startet likevel først i 2005 og ga ikke betydelige effekter før i Vi vil se at det er først fra 2005 til 2006 vi virkelig ser effekten av satsingene, og derfor vil faktisk utviklingen fra 2004 til 2005 trekke ned for enkelte regioner og markeder. 1 Hvis vi ser på det vi kaller mervekst, som er den veksten Fjord Norge har hatt utover den veksten vi ville hatt med samme vekstutvikling som resten av Norge i samme periode, så gir en økning på gjestedøgn en omsetningsøkning på 1 milliard kroner. 5

6 1.2 Markedsutvikling per marked totalt for alle overnattingsformer Utvikling i ant. gjestedøgn for hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i Fjord Norge Fjord Norge totalt Endr. Fjord Norge Endr. Fjord Norge Endr.resten av Norge I alt ,6 % 9,7 % Norge ,1 % 11,5 % Utland ,3 % 5,0 % Sverige ,2 % 9,4 % Danmark ,2 % -7,4 % Finland ,4 % 10,5 % Island ,6 % -15,8 % Storbritannia ,8 % -8,6 % Nederland ,5 % 3,3 % Tyskland ,1 % 0,3 % Frankrike ,7 % -5,7 % Spania ,1 % 14,6 % Sveits ,7 % -0,7 % Liechtenstein Italia ,8 % -7,2 % Østerrike ,1 % 7,7 % Belgia ,5 % 8,2 % Portugal ,4 % 22,7 % Hellas ,7 % 24,0 % Irland ,1 % 97,1 % Luxembourg ,5 % -10,8 % Tyrkia ,9 % 79,7 % Polen ,6 % 145,0 % Tsjekkia ,5 % 70,2 % Slovakia ,9 % 36,8 % Ungarn ,4 % 93,9 % Estland Latvia Litauen Kypros Malta Slovenia Ukraina Russland Europa ellers ,1 % 6,8 % USA ,9 % -8,8 % Canada ,9 % 8,6 % Latin-Amerika ellers ,0 % -520,1 % Brasil Sør-Amerika ellers ,2 % -5,5 % Australia ,1 % 50,3 % Oceania ellers ,5 % 232,0 % Japan ,6 % -29,1 % Kina Sør-Korea Asia ellers ,1 % -8,7 % Sør-Afrika Afrika ellers ,2 % 107,2 % Andre land

7 1.3 Fordeling i veksten av antall utenlandske gjestedøgn Veksten i utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge i perioden kommer i hovedsak fra de prioriterte markedene som Fjord Norge har investert kompensasjonsmidlene i. Unntaket er Polen. Den sterke veksten fra Polen skyldes i stor grad arbeidsinnvandring. En del har blitt innlosjert på hotell og campingplasser. Samtidig ser vi at Polen er et voksende marked for Fjord Norge innen ferie- og fritidsreiser. USA Japan Sør-Amerika ellers Frankrike Luxembourg Afrika ellers Malta Kypros Asia ellers Hellas Latin-Amerika ellers Italia Tyrkia Liechtenstein Ungarn Portugal Island Finland Sør-Afrika Irland Slovenia Canada Slovakia Sveits Østerrike Belgia Ukraina Tsjekkia Oceania ellers Brasil Estland Australia Europa ellers Storbritannia Kina Latvia Sør-Korea Litauen Danmark Spania Tyskland Nederland Sverige Russland Polen

8 1.4 Utvikling i de ulike fylkene i Fjord Norge Grafen nedenfor viser utviklingen i antall utenlandske gjestedøgn i de ulike fylkene i Fjord Norge. Tallene i statistikken inkluderer hotell, camping og hyttegrender. Som vi ser av grafen, har det vært en positiv utvikling de siste årene i alle de fire fylkene i Fjord Norge-regionen Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal 1.5 Utvikling i ulike regioner Tabellen og grafen på neste side viser hvordan utviklingen av utenlandske gjestedøgn på hotell, hyttegrender og camping har vært i de ulike regionene i perioden Som vi ser av tabellen og grafen, har det vært en meget fin utvikling i de fleste regionene i Fjord Norge i perioden Kun regionene Voss (-20,3 %), Vestkysten/Jensbua (-4,9 %) og Sunnfjord (-6,4 %) og har hatt nedgang i perioden. Resten av Fjord Norge har hatt en meget fin utvikling både i by og distrikt. 8

9 Overnatting hotell, hyttegrender og camping. Utenlandske overnattinger Endr Dalane ,9 % Jæren/Stavanger ,3 % Ryfylke ,8 % Nord-Rogaland ,7 % Bergen ,3 % Voss ,3 % Hardanger ,1 % Sunnhordland ,8 % Nordhordland ,6 % Sognefjord ,2 % Vestkysten/Jensbua ,9 % Sunnfjord ,4 % Nordfjord ,0 % Kristiansund/Nordmøre ,7 % Molde-regionen ,6 % Geirangerfjorden/Trollstigen ,7 % Ålesund og Sunnmøre ,7 % Overnatting hotell, hyttegrender og camping. Utenlandske overnattinger

10 1.6 Markedsutvikling per land, per overnattingsform Tallene som følger viser antall gjestedøgn på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i 2008 og 2007 i hele Norge i tabellen under, og i regionen Fjord Norge i tabellen på neste side. I alt I alt Endr. Endr. Hoteller Hoteller Endr. Endr. 10 Camping og hyttegr. Camping og hyttegr. Norge Antall % Antall % Antall % I alt ,2 % ,6 % ,6 % Nordmenn ,6 % ,0 % ,7 % Utlendinger i alt ,1 % ,4 % ,2 % Sverige ,5 % ,4 % ,9 % Danmark ,5 % ,4 % ,2 % Finland ,3 % ,5 % ,9 % Island ,7 % ,8 % ,8 % Storbritannia ,2 % ,9 % ,5 % Nederland ,2 % ,5 % ,7 % Tyskland ,8 % ,3 % ,2 % Frankrike ,2 % ,8 % ,3 % Spania ,6 % ,4 % ,0 % Sveits ,7 % ,6 % ,1 % Lichtenstein ,8 % ,1 % ,1 % Italia ,7 % ,5 % ,4 % Østerrike ,5 % ,2 % ,9 % Belgia ,2 % ,2 % ,3 % Portugal ,9 % ,9 % ,3 % Hellas ,8 % ,0 % ,2 % Irland ,9 % ,8 % ,7 % Luxembourg ,4 % ,9 % ,9 % Tyrkia ,7 % ,4 % ,4 % Polen ,5 % ,0 % ,4 % Tsjekkia ,7 % ,7 % ,4 % Slovakia ,1 % ,8 % ,0 % Ungarn ,8 % ,3 % ,1 % Estland ,1 % ,2 % ,5 % Latvia ,9 % ,7 % ,7 % Litauen ,7 % ,1 % ,6 % Kypros ,2 % ,8 % ,6 % Malta ,8 % ,5 % ,9 % Slovenia ,5 % ,5 % ,7 % Ukraina ,8 % ,7 % ,5 % Russland ,6 % ,0 % ,5 % Europa ellers ,7 % ,0 % ,8 % USA ,7 % ,3 % ,2 % Canada ,6 % ,3 % ,6 % Mexico ,3 % ,1 % ,3 % Brasil ,4 % ,1 % ,1 % Latin-Amerika resten ,7 % ,5 % ,6 % Australia ,4 % ,4 % ,0 % New Zealand ,3 % ,7 % ,6 % Japan ,2 % ,4 % ,4 % Kina ,1 % ,6 % ,0 % Sør-Korea ,4 % ,7 % ,4 % Asia ellers ,8 % ,0 % ,6 % Afrika ,5 % ,4 % ,7 % Andre land ,1 % ,7 % ,4 % Endr. Endr.

11 I alt I alt Endr. Endr. Hoteller Hoteller Endr. Endr. Camping og hyttegr. Camping og hyttegr. Fjord Norge Antall % Antall % Antall % Overnattinger i alt Endr. Endring ,1 % ,6 % ,2 % Nordmenn ,1 % ,3 % ,5 % Utlendinger ,1 % ,8 % ,7 % Sverige ,1 % ,8 % ,7 % Danmark ,0 % ,2 % ,7 % Finland ,2 % ,2 % ,7 % Island ,7 % ,3 % ,2 % Storbritannia ,2 % ,8 % ,0 % Nederland ,4 % ,5 % ,6 % Tyskland ,2 % ,3 % ,3 % Frankrike ,9 % ,5 % ,2 % Spania ,9 % ,6 % ,9 % Sveits ,1 % ,7 % ,5 % Lichtenstein ,6 % ,8 % ,4 % Italia ,5 % ,7 % ,8 % Østerrike ,0 % ,2 % ,5 % Belgia ,3 % ,5 % ,4 % Portugal ,6 % ,4 % ,4 % Hellas ,7 % ,5 % ,1 % Irland ,9 % ,0 % ,0 % Luxembourg ,4 % ,8 % ,1 % Tyrkia ,1 % ,5 % ,0 % Polen ,3 % ,1 % ,0 % Tsjekkia ,1 % ,7 % ,2 % Slovakia ,1 % ,9 % ,5 % Ungarn ,2 % ,7 % ,5 % Estland ,1 % ,8 % ,7 % Latvia ,0 % ,6 % ,9 % Litauen ,9 % ,1 % ,9 % Kypros ,3 % ,9 % ,0 % Malta ,1 % ,6 % ,7 % Slovenia ,6 % ,5 % ,7 % Ukraina ,7 % ,0 % ,6 % Russland ,7 % ,8 % ,0 % Europa ellers ,4 % ,4 % ,6 % USA ,5 % ,2 % ,5 % Canada ,4 % ,6 % ,3 % Mexico ,7 % ,0 % ,3 % Brasil ,3 % ,1 % ,4 % Latin-Amerika ellers ,8 % ,1 % ,3 % Australia ,9 % ,8 % ,0 % New Zealand ,9 % ,5 % ,0 % Japan ,6 % ,2 % ,5 % Kina ,8 % ,3 % ,9 % Sør-Korea ,3 % ,2 % ,0 % Asia ellers ,5 % ,5 % ,0 % Sør-Afrika ,5 % ,5 % ,9 % Andre land ,0 % ,1 % ,4 % 11

12 1.7 Nasjonalitetsfordeling ulike segmenter Nasjonalitetsfordeling totalt Figuren under viser Fjord Norges største utenlandske markeder totalt, inkludert hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. Som vi ser av kakediagrammet, utgjør tyske gjestedøgn 25 % av antall utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge i Nederlandske gjestedøgn utgjør 12 % og britiske 11 %. Deretter følger svenske (6 %), polske (5 %), spanske (5 %), amerikanske (5 %), danske (4 %) og franske gjestedøgn (4 %). Litauen 1 % Utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge 2008 Hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. Australia Kina Tsjekkia Østerrike 1 % 1 % Sør- 1 % 1 % Belgia Korea 1 % 1 % Latvia Finland 1 % 1 % Sveits 1 % Asia ellers 2 % Russland 2 % Italia 2 % Japan 2 % Europa ellers 3 % Frankrike 4 % Danmark 4 % USA 5 % Andre land 4 % Tyskland 25 % Nederland 12 % Spania 5 % Polen 5 % Sverige 6 % Storbritannia 11 % 12

13 1.7.2 Hotellgjestedøgn fordelt etter nasjonalitet Når vi kun ser på gjestedøgn hotell, så endrer (8 %) Spania (7 %), Nederland (6 %) og Polen bildet seg. Vi ser her at det er Storbritannia og Sverige med 5 % hver. som er vårt største marked med 17 %, mens Tyskland har 15 %. Deretter kommer USA Belgia 1 % Australia 1 % Sør-Korea 1 % Sveits 1 % Russland 3 % Asia ellers 3 % Frankrike 4 % Italia 3 % Danmark 4 % Hoteller i Fjord Norge 2008 Kina 1 % Finland 1 % Andre land 6 % Storbritannia 17 % Tyskland 15 % Europa ellers 4 % Japan 4 % Sverige 5 % Polen 5 % Spania 7 % USA 8 % Nederland 6 % 13

14 1.7.3 Gjestedøgn camping og hyttegrender fordelt etter nasjonalitet I figuren under ser vi at de to markedene Tyskland og Nederland utgjør til sammen hele 60 % av dette segmentet. Tsjekkia 2 % Frankrike 3 % Storbritannia 3 % Belgia Camping og hyttegrender i Fjord Norge % Europa ellers Finland Litauen 1 % 1 Latvia % Andre land 4 % 1 % Østerrike 1 % 1 % Sveits 2 % Italia 2 % Spania 2 % Danmark 5 % Tyskland 39 % Polen 5 % Sverige 7 % Nederland 21 % 14

15 1.7.4 Vandrerhjem etter nasjonalitet Av diagrammet ser vi at Tyskland er det største utenlandske markedet på vandrerhjem med 14 %, etterfulgt av England/Wales med 10 % og Spania 9 %. Vandrerhjem i Fjord Norge Danmark 5 % Finland 1 % Øvrige 25 % Sverige 8 % England Wales 10 % USA 3 % Australia 0 % Tyskland 14 % Spania 9 % Polen 6 % Frankrike 5 % Italia 4 % Nederland 3 % Tsjekkia 4 % Sveits 3 % Kilde: Norske Vandrerhjem Region Vest. 15

16 1.8 Markedsutvikling Rogaland Markedsutvikling Rogaland totalt Rogaland har i perioden hatt en økning i antall kommersielle gjestedøgn på hele 42 % ( ). Det norske markedet har økt med 42 % ( ) og det utenlandske markedet med 44 % ( ). Samlet marked, hotell, camping og hyttegrender. Januar-desember. Rogaland Endr Endr Endr I alt ,3 % ,6 % Nordmenn ,7 % ,5 % Utlendinger i alt ,0 % ,8 % Sverige ,5 % ,7 % Danmark ,9 % ,7 % Finland ,3 % 980 6,8 % Island ,7 % ,4 % Storbritannia ,6 % ,5 % Nederland ,4 % ,6 % Tyskland ,4 % ,1 % Frankrike ,6 % ,8 % Spania ,3 % ,5 % Sveits ,6 % ,7 % Lichtenstein ,2 % Italia ,8 % ,1 % Østerrike ,0 % ,0 % Belgia ,8 % ,6 % Portugal ,1 % ,3 % Hellas ,4 % ,9 % Irland ,6 % ,7 % Luxembourg ,2 % ,5 % Tyrkia ,7 % 6 27,6 % Polen ,2 % ,7 % Tsjekkia ,3 % ,7 % Slovakia ,8 % ,7 % Ungarn ,9 % ,5 % Estland ,8 % Latvia ,7 % Litauen ,9 % Kypros ,3 % Malta ,8 % Slovenia ,7 % Ukraina ,7 % Russland ,2 % Europa ellers ,5 % ,5 % USA ,5 % ,6 % Canada ,6 % ,6 % Mexico ,8 % ,1 % Brasil ,6 % Latin-Amerika resten ,6 % 250-3,1 % Australia ,1 % 940 2,5 % New Zealand ,4 % ,4 % Japan ,6 % ,0 % Kina ,2 % Sør-Korea ,9 % Asia ellers ,2 % ,1 % Afrika ,8 % ,0 % Andre land ,2 % ,0 %

17 1.8.2 Markedsutvikling hoteller Rogaland Hotellene i Rogaland har hatt en økning på hele 36 % i denne perioden ( ). I antall gjestedøgn er veksten størst i antall norske gjestedøgn ( ). Antall utenlandske gjestedøgn har økt med Hotellmarked etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember. Rogaland Endr Endr Endr I alt ,8 % ,3 % Nordmenn ,5 % ,4 % Utlendinger i alt ,9 % ,6 % Sverige ,9 % ,8 % Danmark ,6 % ,5 % Finland ,4 % ,0 % Island ,4 % 47-54,1 % Storbritannia ,5 % ,2 % Nederland ,7 % ,9 % Tyskland ,2 % ,7 % Frankrike ,2 % ,0 % Spania ,6 % ,1 % Sveits ,2 % ,0 % Lichtenstein ,5 % Italia ,2 % ,9 % Østerrike ,8 % ,7 % Belgia ,9 % ,8 % Portugal ,0 % ,6 % Hellas ,6 % ,9 % Irland ,9 % ,4 % Luxembourg ,5 % ,3 % Tyrkia ,0 % ,7 % Polen ,0 % ,5 % Tsjekkia ,6 % ,2 % Slovakia ,0 % 480-6,3 % Ungarn ,4 % ,8 % Estland ,8 % Latvia ,9 % Litauen ,6 % Kypros ,1 % Malta ,3 % Slovenia ,1 % Ukraina ,4 % Russland ,0 % Europa ellers ,2 % ,3 % USA ,2 % ,3 % Canada ,8 % ,0 % Mexico ,1 % ,0 % Brasil ,9 % Latin-Amerka resten ,4 % 240 5,4 % Australia ,1 % 551-1,4 % New Zealand ,2 % ,6 % Japan ,6 % ,7 % Kina ,8 % Sør-Korea ,2 % Asia ellers ,2 % ,1 % Afrika ,0 % ,9 % Andre land ,0 % ,0 % 17

18 Yrkestrafikken har vokst sterkt i Rogaland i denne perioden med hele gjestedøgn (+57 %). Ferie- og fritidstrafikken økte med gjestedøgn (+15 %), mens kurs/konferanse hadde en nedgang på gjestedøgn (-0,6 %). Hotellmarked etter formål Rogaland Overnattinger i alt Endr Endr Endr ,8 % ,3 % Ferie og fritid ,3 % ,6 % Kurs og konferanse ,6 % ,8 % Yrke ellers ,5 % ,5 % Kurs og yrke i ,7 % ,4 % alt Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender Campingplasser og hyttegrender (3 enheter eller mer) har en samlet vekst på 59 % ( ) i perioden i Rogaland. Det norske markedet økte med 62 % ( ), og det utenlandske markedet økte med 55 % ( ). Tyske gjestedøgn står for 43 % av alle utenlandske gjestedøgn på campingplasser og hyttegrender. Det er gledelig at vi på dette viktige markedet hadde en økning på hele 31 % i denne perioden ( ). Antall nederlandske gjestedøgn økte med 57 % ( ). 18

19 Campingplasser og hyttegrender. Marked etter gjestenes nasjonalitet. Rogaland, januar-desember. Rogaland Endr Endr Endr Overnattinger i alt ,1 % ,6 % Nordmenn ,5 % ,5 % Utlendinger ,1 % ,2 % Sverige ,9 % ,3 % Danmark ,0 % ,8 % Finland ,0 % ,8 % Island ,0 % Storbritannia ,7 % ,3 % Nederland ,4 % ,5 % Tyskland ,8 % ,1 % Frankrike ,8 % ,5 % Spania ,0 % Sveits ,2 % Lichtenstein ,2 % Italia ,6 % Østerrike ,8 % Belgia ,2 % Portugal ,8 % Hellas ,5 % Irland ,0 % Luxembourg ,0 % Tyrkia ,8 % Polen ,9 % Tsjekkia ,9 % Slovakia ,8 % Ungarn ,8 % Estland ,1 % Latvia ,6 % Litauen ,4 % Kypros ,0 % Malta ,0 % Slovenia ,0 % Ukraina ,0 % Russland ,4 % Europa ellers ,1 % ,9 % USA ,2 % Canada ,8 % Mexico ,0 % Brasil ,5 % Latin-Amerika ellers ,1 % Australia ,1 % New Zealand ,5 % Japan ,7 % Kina ,0 % Sør-Korea ,2 % Asia ellers ,5 % Sør-Afrika ,0 % Andre land ,5 % ,3 % 19

20 1.8.4 Markedsutvikling destinasjoner i Rogaland Figuren nedenfor viser utvikling i antall utenlandske gjestedøgn på hotell, hyttegrender og camping i de ulike regionene i Rogaland i perioden Dalane Jæren/Stavanger Ryfylke Nord-Rogaland Endr Endr Dalane ,9 % 17,6 % Jæren/Stavanger ,3 % 1,5 % Ryfylke ,8 % 4,2 % Nord-Rogaland ,7 % -29,3 % 20

21 1.9 Markedsutvikling Hordaland Markedsutvikling Hordaland totalt Hordaland har i perioden hatt en samlet vekst i antall kommersielle gjestedøgn på 17 % ( ). Antall norske gjestedøgn har økt med 20 % ( ) og antall utenlandske gjestedøgn med 12 % ( ). Samlet marked, hotell, camping og hyttegrender, etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember. Hordaland Endr Endr Endr I alt ,7 % ,8 % Nordmenn ,6 % ,5 % Utlendinger i alt ,7 % ,1 % Sverige ,7 % ,1 % Danmark ,3 % ,9 % Finland ,1 % ,3 % Island ,2 % ,3 % Storbritannia ,7 % ,3 % Nederland ,4 % ,6 % Tyskland ,9 % ,3 % Frankrike ,9 % ,6 % Spania ,2 % ,6 % Sveits ,4 % ,0 % Lichtenstein ,6 % Italia ,6 % ,3 % Østerrike ,4 % ,8 % Belgia ,9 % ,2 % Portugal ,0 % ,8 % Hellas ,2 % ,7 % Irland ,7 % ,0 % Luxembourg ,7 % ,7 % Tyrkia ,4 % 649-3,5 % Polen ,7 % ,7 % Tsjekkia ,5 % ,4 % Slovakia ,8 % ,0 % Ungarn ,6 % 474 3,1 % Estland ,2 % Latvia ,7 % Litauen ,0 % Kypros ,3 % Malta ,3 % Slovenia ,6 % Ukraina ,4 % Russland ,4 % Europa ellers ,3 % ,4 % USA ,1 % ,1 % Canada ,5 % ,8 % Mexico ,9 % ,2 % Brasil ,8 % Latin-Amerika resten ,1 % ,0 % Australia ,3 % ,3 % New Zealand ,9 % ,8 % Japan ,6 % ,2 % Kina ,8 % Sør-Korea ,3 % Asia ellers ,9 % ,1 % Afrika ,7 % ,2 % Andre land ,9 % ,6 % 21

22 1.9.2 Markedsutvikling hoteller Hordaland Hotellene i Hordaland har i perioden hatt en samlet vekst på 16 % ( ). Av denne veksten kommer gjestedøgn fra det norske markedet (+18 %), mens utenlandske gjestedøgn har økt med gjestedøgn (+11 %). Hotell - marked etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember. Hordaland Endr Endr Endr I alt ,5 % ,7 % Nordmenn ,9 % ,1 % Utlendinger i alt ,1 % ,5 % Sverige ,8 % ,1 % Danmark ,9 % ,2 % Finland ,1 % ,6 % Island ,1 % ,1 % Storbritannia ,3 % ,3 % Nederland ,4 % ,3 % Tyskland ,5 % ,0 % Frankrike ,0 % ,4 % Spania ,7 % ,8 % Sveits ,6 % 432 1,3 % Lichtenstein ,2 % Italia ,9 % ,0 % Østerrike ,9 % 41 1,2 % Belgia ,9 % ,2 % Portugal ,1 % ,7 % Hellas ,3 % ,3 % Irland ,9 % ,6 % Luxembourg ,3 % ,8 % Tyrkia ,5 % 640-1,9 % Polen ,9 % ,9 % Tsjekkia ,5 % 564 9,3 % Slovakia ,6 % ,6 % Ungarn ,4 % ,3 % Estland ,7 % Latvia ,0 % Litauen ,3 % Kypros ,5 % Malta ,8 % Slovenia ,7 % Ukraina ,5 % Russland ,5 % Europa ellers ,9 % ,5 % USA ,2 % ,2 % Canada ,2 % ,7 % Mexico ,5 % ,4 % Brasil ,9 % Latin-Amerika resten ,0 % ,3 % Australia ,7 % ,9 % New Zealand ,8 % ,7 % Japan ,7 % ,2 % Kina ,2 % Sør-Korea ,9 % Asia ellers ,7 % ,6 % Afrika ,1 % ,6 % Andre land ,8 % ,2 % 22

23 Ser vi på de ulike markedssegmentene, ser vi at det i perioden har vært størst vekst i yrkestrafikken (+34 %), mens kurs/konferanse økte med 13 % og ferie/fritidstrafikken økte med 3,6 %. Hotellmarked etter formål. Antall overnattinger. Hordaland Endr Endr Endr Overnattinger i alt ,5 % ,7 % Ferie og fritid ,6 % ,0 % Kurs og konferanse ,0 % ,9 % Yrke ellers ,2 % ,8 % Kurs og Yrke i alt ,2 % ,2 % 23

24 1.9.3 Markedsutvikling campingplasser og hyttegrender Hordaland Campingplasser og hyttegrender (3 enheter eller mer) har en samlet vekst på 21 % ( ) i perioden i Hordaland. Det norske markedet økte med 28 % ( ), og det utenlandske markedet økte med 14 % ( ). Campingplasser og hyttegrender, etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember. Hordaland Endr Endr Endr Overnattinger i alt ,4 % ,5 % Nordmenn ,3 % ,5 % Utlendinger ,8 % ,1 % Sverige ,6 % 647 9,3 % Danmark ,4 % ,9 % Finland ,6 % 491 1,6 % Island ,0 % Storbritannia ,6 % ,8 % Nederland ,7 % ,6 % Tyskland ,0 % ,6 % Frankrike ,5 % 380 7,0 % Spania ,8 % Sveits ,4 % Lichtenstein ,0 % Italia ,9 % Østerrike ,8 % Belgia ,5 % Portugal ,1 % Hellas ,0 % Irland ,7 % Luxembourg ,6 % Tyrkia ,7 % Polen ,6 % Tsjekkia ,1 % Slovakia ,9 % Ungarn ,7 % Estland ,2 % Latvia ,6 % Litauen ,2 % Kypros Malta ,8 % Slovenia ,4 % Ukraina ,3 % Russland ,4 % Europa ellers ,1 % ,5 % USA ,2 % Canada ,2 % Mexico ,4 % Brasil ,7 % Latin-Amerika ellers ,1 % Australia ,2 % New Zealand ,2 % Japan ,1 % Kina ,5 % Sør-Korea ,2 % Asia ellers ,9 % Sør-Afrika ,0 % Andre land ,9 %

25 1.9.4 Markedsutvikling destinasjoner i Hordaland Figuren og tabellen nedenfor viser utvikling i antall utenlandske gjestedøgn på hotell, hyttegrender og camping i de ulike regionene i Hordaland i perioden Bergen Voss Hardanger Sunnhordland Nordhordland Hordaland Endr Endr Bergen ,3 % -5,3 % Voss ,3 % -22,8 % Hardanger ,1 % 7,8 % Sunnhordland ,8 % -19,8 % Nordhordland ,6 % 7,3 % 25

26 1.10 Markedsutvikling i Sogn og Fjordane 1.11 Markedsutvikling Sogn og Fjordane totalt Sogn og Fjordane har i perioden hatt en vekst i antall kommersielle gjestedøgn på 17 % ( ). Antall norske gjestedøgn økte med 26 % ( ) og antall utenlandske gjestedøgn med 7 % ( ). Samlet marked. Hotell, camping og hyttegrender, etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember. Sogn og Fjordane Endr Endr Endr I alt ,7 % ,4 % Nordmenn ,1 % ,2 % Utlendinger i alt ,4 % ,0 % Sverige ,4 % ,4 % Danmark ,0 % ,3 % Finland ,0 % 201-5,7 % Island ,7 % ,2 % Storbritannia ,3 % ,9 % Nederland ,5 % ,5 % Tyskland ,5 % ,3 % Frankrike ,9 % ,0 % Spania ,8 % ,4 % Sveits ,0 % ,2 % Lichtenstein ,6 % Italia ,9 % ,4 % Østerrike ,9 % ,0 % Belgia ,1 % ,8 % Portugal ,1 % 472 8,6 % Hellas ,8 % 79-25,5 % Irland ,5 % ,7 % Luxembourg ,4 % 40-33,6 % Tyrkia ,0 % ,8 % Polen ,0 % ,0 % Tsjekkia ,0 % ,6 % Slovakia ,7 % ,9 % Ungarn ,3 % ,6 % Estland ,1 % Latvia ,8 % Litauen ,9 % Kypros ,9 % Malta ,9 % Slovenia ,8 % Ukraina ,6 % Russland ,9 % Europa ellers ,5 % ,0 % USA ,7 % ,3 % Canada ,8 % 496-1,2 % Mexico ,9 % 89 72,1 % Brasil ,6 % Latin-Amerika resten ,1 % ,4 % Australia ,5 % ,2 % New Zealand ,7 % ,9 % Japan ,0 % ,1 % Kina ,6 % Sør-Korea ,6 % Asia ellers ,1 % ,5 % Afrika ,7 % ,3 % Andre land ,5 % ,7 % 26

27 Markedsutvikling hoteller i Sogn og Fjordane Hotellene i Sogn og Fjordane har hatt en økning på 12 % i denne periode. Det tilsvarer gjestedøgn. Antall norske gjestedøgn har økt med 18 % ( ) og antall utenlandske gjestedøgn med 4 % ( ). Hotellmarked etter gjestenes nasjonalitet. Januar-desember. Sogn og Fjordane Endr Endr Endr I alt ,4 % ,3 % Nordmenn ,4 % ,7 % Utlendinger i alt ,9 % ,7 % Sverige ,8 % ,3 % Danmark ,1 % ,0 % Finland ,8 % ,5 % Island ,4 % 49-46,2 % Storbritannia ,8 % ,3 % Nederland ,1 % ,8 % Tyskland ,6 % ,9 % Frankrike ,8 % ,2 % Spania ,1 % ,2 % Sveits ,4 % ,7 % Lichtenstein ,0 % Italia ,9 % ,6 % Østerrike ,1 % 153-7,2 % Belgia ,4 % ,1 % Portugal ,4 % ,8 % Hellas ,0 % ,7 % Irland ,7 % ,6 % Luxembourg ,4 % ,8 % Tyrkia ,9 % ,1 % Polen ,3 % ,0 % Tsjekkia ,1 % 66 7,3 % Slovakia ,0 % ,3 % Ungarn ,7 % ,6 % Estland ,4 % Latvia ,8 % Litauen ,0 % Kypros ,6 % Malta ,5 % Slovenia ,3 % Ukraina ,1 % Russland ,5 % Europa ellers ,1 % ,9 % USA ,3 % ,7 % Canada ,5 % 4 11,1 % Mexico ,2 % ,5 % Brasil ,4 % Latin-Amerika resten ,0 % ,1 % Australia ,1 % ,9 % New Zealand ,2 % ,7 % Japan ,9 % ,8 % Kina ,2 % Sør-Korea ,0 % Asia ellers ,6 % ,4 % Afrika ,4 % ,9 % Andre land ,7 % ,8 % 27

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2012 3. desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Svak tilbakegang i

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2012 3. desember 2013 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Svak tilbakegang i

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften

Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Utkast til forskrift om endring i TSE-forskriften Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 7, 12, 15, 16, 19 og

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007

Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008. statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2008 statssekretær Per Botolf Maurseth 15. oktober 2007 Mer penger til høyere utdanning og forskning Rekruttering Utstyr Universitetsmusene Flere studentboliger

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE?

HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? HVEM SKAL OMSTILLE NORGE? (STATLIG) EIERSKAP I ET OMSTILLINGSPERSPEKTIV VDN, EIERSKAPSKONFERANSEN 9.6.15 OMSTILLINGER Drivkreftene OMSTILLINGER Depetrofisering Vekst i ikke-oljerelatert konkurranseutsatt

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.10.2016 106700/2016 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 24.10.2016 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud Anne-Hege Sølverud 3. Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både i abonnementstall for fasttelefon og for mobiltelefon.

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.02.2017 19323/2017 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe

Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe Hva forteller PISA-resultatene om utviklingen i norsk skole? Astrid Roe Innhold Hva måler PISA, og hvordan? Hovedfunn fra PISA 2012 Litt mer om lesing Litt fra spørreskjemaet til skolelederne Deltakelse

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft 3. september 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Den norske modellen virker Ulikhet målt ved Gini koeffisent, Chile Mexico,4,4 Israel USA,3,3,2 Polen Portugal

Detaljer

Lesing i PISA 2012. 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Lesing i PISA 2012. 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Lesing i PISA 2012 3. desember 2013 Astrid Roe Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Lesekompetanse (Reading Literacy) ifølge OECDs ekspertgruppe i lesing Lesekompetanse innebærer at elevene

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked Etter marked Nedgang på 8,2%, som fordeler seg på både nordmenn og utlendinger, med sterkest nedgang fra det internasjonale markedet. Nedgangen i det internasjonale markedet fordeler seg jevnt over flere

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Storbritannia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked

Samlede kommersielle overnattinger Etter marked Samlede kommersielle Etter marked har hatt en nedgang på 8,8% i antall i mai. Stor nedgang i det norske markedet, men en god økning i det internasjonale takket være oppgang i. Nedgangen er sterkere i det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Perspektivmeldingen februar 2013 Statsminister Jens Stoltenberg

Perspektivmeldingen februar 2013 Statsminister Jens Stoltenberg 8. februar 213 Statsminister Jens Stoltenberg Arbeid Kunnskap Velferd Klima 2 Foto: Oddvar Walle Jensen / NTB Scanpix Den norske modellen virker Vi har høy inntekt og jevn fordeling,5 Ulikhet målt ved

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Sverige 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Til: Abonnenter av ukestatistikk, presse Fra: Eksportutvalget for fisk og Statistisk Sentralbyrå Tlf. 77 60 33 33, fax 77 68 00 12 5 sider, 17 november 2010 Vedrørende rundvekt. Vekt i forhold til rund

Detaljer

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Line Eldring, i samarbeid med Jon Erik Dølvik Avslutningskonferanse: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring 21. mai 2015 Nordisk modell i fare?

Detaljer

Økonometrisk modellering med mikrodata. Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB)

Økonometrisk modellering med mikrodata. Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB) Økonometrisk modellering med mikrodata av Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB) 2 Allmenngjøringens effekt på lønn Estimering av lønnsligninger Datakilde: lønnsstatistikken fra 1997-2012

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHETENES FORSVARER EN OPPSUMMERING Land som ikke er medlem av Europarådet (Hviterussland) MEDLEMSLAND HOVEDKONTOR OG ANDRE KONTORER BUDSJETT Albania, Andorra, Armenia, Aserbajdsjan,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'

2015 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2015" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' AV'ALEXANDER'HARANG' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'AUGUST'2015' ' ' ' Innholdsfortegnelse Innledning 3

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2015

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.02.2016 9256/2016 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Treffer Langtidsplanen?

Treffer Langtidsplanen? Espen Solberg Forskningsleder NIFU 15-10-2014 Treffer Langtidsplanen? Ambisjoner og prioriteringer i Regjeringens langtidsplan i lys av Indikatorrapporten Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, 15. oktober

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer