Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE"

Transkript

1 Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE 1

2 Innhold 1 Leseveiledning Side 4 2 Sammendrag Side 5 3 Turistene i Norge vintersesongen 2014 Side 9 4 Turistene i Nord-Norge Side 11 5 Skituristene i Norge Side 40 6 Turistenes forbruk Side 59 C.H. - Visitnorway.com 7 Metode Side 65 2

3 Innledning I 2014 har Innovasjon Norge for tredje år på rad gjennomført en landsdekkende turistundersøkelse. I tråd med internasjonale anbefalinger er data samlet inn ved kommersielle overnattingssteder. Denne rapporten inneholder analyser av turister som var på ferie- og forretningsreiser i Norge i vintersesongen 2014 fra januar til og med april. Rapporten estimerer disse turistenes samlede forbruk og ser på hvordan forbruket fordeler seg. Dessuten sammenligner rapporten turister fra forskjellige land og turister i forskjellige deler av Norge. I tillegg til analysene av forbruk gir de innsamlede data innsyn i turistenes adferd, deres bedømmelse av ferien og hva de foretar seg mens de er her. Dette er bare noen av de spørsmålene som analysene presentert i denne rapporten søker å besvare. Denne rapporten ser spesielt på de norske skituristene og på både innenlandske som utenlandske turister i Nord-Norge. Da undersøkelsen ikke ble startet opp før mot slutten av februar, er relativt få skiturister med i datagrunnlaget. Dette er årsaken til at det kun fokuseres på de norske skituristene. I kommende vinter vil det være ekstra fokus på å få intervju med en rekke skiturister. Rapporten er utarbeidet av Epinion på vegne av Innovasjon Norge. God leselyst! Thomas Rasmus Skaug - Visitnorway.com 3

4 Leseveiledning Denne oppsummeringen av vintersesongen 2014 baserer seg på intervjuer med norske og utenlandske turister (både ferie- og forretningsreisende) gjennomført i perioden januar til og med april Det ble i alt gjennomført 3582 intervjuer hvorav 1237 var med reisende på ferie- og 2345 med forretningsreisende. Datagrunnlaget er innsamlet av Statistisk Sentralbyrå (SSB) og er vektet opp til det faktiske antallet overnattinger i perioden januar april (ca. 7,2 mill.) av SSB. Denne vekten er benyttet i alle analyser og turistenes svar er således vektet etter hvor mange overnattinger de representerer. Denne rapporten fokuserer primært på turistene i Nord-Norge og de norske skituristene. De to turistgruppene er ikke gensidig utelukkende, da en turist både kan være en norsk skiturist og en norsk turist i Nord-Norge. Dette skal det tas høyde for når rapporten sammenlignes med rapporterne fra Det ble intervjuet forholdsvis mange forretningsreisende, noe som kan ha betydning for de samlede forbruksestimater, da forretningsreisende har et gjennomsnittlig høyere forbruk enn feriereisende. Der det er tilstrekkelig med intervjuer brytes analysene for turistene i Nord-Norge og turistenes samlede forbruk ned på interessante hovedmarkeder for Norge. Vi henviser til rapportens metodeavsnitt for en grundigere redegjørelse av datagrunnlaget og de anvendte metodene. Gaute Bruvik - Visitnorway.com 4

5 Sammendrag I dette avsnittet gis en kort sammenfatning av de viktigste resultatene fra analysen av vintersesongen

6 Sammendrag: Turistene i Nord- Norge Det er mest utbredt å dra på ferie til Nord-Norge blant de turistene som kommer fra land utenfor Europa. Mer enn hver sjette turist i denne gruppen besøker Nord-Norge. Også blant turistene fra Storbritannia er Nord-Norge populært, omtrent halvparten av disse besøker Nord-Norge. Det samme gjelder kun for 6 % av de norske ferieturistene. Turistene i Nord-Norge har gjennomsnittlig litt flere overnattinger sammenlignet med alle ferieturistene i vintersesongen, men det er store forskjeller mellom markedene. Turistene i Nord-Norge fra land utenfor Europa overnatter i gjennomsnitt lengst i Norge, med gjennomsnittlig omtrent 8 overnattinger. Det gjennomsnittlige antall overnattinger for en norsk turist i Nord-Norge er ca. 3,3 overnattinger. Turistene i Nord-Norge overnatter primært på hotell. Turistene som besøker Nord-Norge har med et gjennomsnittlig mindre reisefølge enn andre vinterturister på mellom 2 og 3, noe som er forholdvis like stort på tvers av markedene. Turistene i Nord-Norge har en gjennomsnittsalder på 48,5 år og er gjennomsnittlig litt eldre sammenlignet med alle vinterturistene. Jo lenger en turist som besøker Nord-Norge er i Norge, jo flere forskjellige regioner er overnattingene fordelt på. Der er en stor mobilitet blant turistene fra land utenfor Europa, hvor ca. hver tredje har overnattet i minst 4 regioner. Fly er det foretrukne transportmiddelet for utenlandske turister som reiser til Nord-Norge. På ferien i Norge bruker de fleste turistene bil. Nesten 4 ut av 10 britiske turister bruker dog turbuss/rutebuss som transportmiddel på sin ferie. Forbruket til turistene i Nord-Norge er i stor grad bestemt av hvor langt de har reist for å komme til destinasjonen, men det er de med pakkereiser som har det største gjennomsnittlige døgnforbruket. Over 6 av 10 turister i Nord-Norge fra Storbritannia har kjøpt en pakkereise. Det samme er tilfellet for 4 av 10 eller færre for de øvrige Nord-Norge turistene. Mange turister i Nord-Norge er førstegangsreisende. Spesielt gjelder dette for de som er fra Storbritannia hvor omtrent 3 av 4 er i Norge for første gang. Turistene i Nord-Norge er overordnet sett veldig tilfredse med feriereisen i Norge. Utenlandske turister i Nord-Norge er mer tilfredse enn norske. Førstegangsreisende er mindre fornøyde med deres reise, spesielt når det gjelder pris i forhold til kvalitet. Turistene i Nord-Norge kommer hovedsakelig til Norge for å oppleve nordlyset og naturen. 6

7 Sammendrag: Norske skiturister Det er utbredt blant de norske ferieturistene å dra på skiferie. Over halvparten av de norske ferieturistene i vintersesongen er skiturister. Det har dessverre ikke vært gjort nok intervjuer med utenlandske skiturister til å kunne bryte ned resultatene på skiturister. De norske skituristene har gjennomsnittlig hatt 3,4 overnattinger på feriereisen. De overnatter primært i én region på feriereisen og over 9 av 10 har overnattet i Østlandet. Størstedelen overnatter dessuten på hotell. De norske skituristene har med seg et gjennomsnittlig reisefølge på 4,4 personer, noe som i gjennomsnitt er et litt større reisefølge sammenlignet med alle ferieturistene i vintersesongen. Nesten 3 av 10 norske skiturister har barn i reisefølget sitt. Bil er de norske skituristenes foretrukne transportmiddel på deres reise i Norge. Over 9 av 10 norske skiturister anvender bil som det primære transportmiddelet på reisen i Norge. Kun 5 % bruker tog. De norske skituristene som har kjøpt pakkereise har i gjennomsnitt et større forbruk enn de øvrige norske skiturister. De har et gjennomsnittlig døgnforbruk på omtrent norske kroner, mens de øvrige har et forbruk på omtrent norske kroner. For de som ikke er pakkereisende er det øvrige forbruket og forbruk på overnatting de største utgiftspostene. De norske turistene er overordnet sett veldig tilfredse med feriereisen i Norge. De angir i gjennomsnitt et score på 8,7 på en skala fra 1 til 10. De er spesielt tilfredse med overnattingsstedet, aktivitetsmuligheter og alpinbakkene. Til gjengjeld er ikke de norske skituristene så tilfredse med pris i forhold til kvalitet, noe som også har relativt stor betydning for den samlede tilfredsheten. Den burde overvåkes og prioriteres blant de innenlandske skituristene. De tre mest populære aktivitetene blant de norske skituristene er henholdsvis å oppleve naturen, gå på langrenn og å slappe av. For hver av disse aktivitetene har omtrent 7 av 10 av disse turistene angitt det som en forventet aktivitet på feriereisen i Norge. Det er likevel de turistene som planlegger å shoppe eller å oppleve nattelivet som gjennomsnittlig forbruker mest. 7

8 Sammendrag: Turistenes forbruk Det totale forbruket for de reisende i perioden januar-april 2014 estimeres til omtrent 16,4 milliarder kroner. Dette inkluderer både ferie- og forretningsreisende sitt forbruk. Det totale forbruket i perioden er ulikt fordelt mellom feriereisende og forretningsreisende. Forretningsreisende har, med et forbruk på omtrent 11,3 milliarder, et høyere samlet forbruk enn de feriereisende. Et interessant funn er at det er den innenlandske turismen som er mest betydningsfull for vinterturistbransjen i Norge. Ser man på ferie- og forretningsreisende internt i Norge står disse for omtrent 78 % av det totale forbruket. De danske og svenske ferieturistene er de viktigste utenlandske enkeltmarkeder målt i antall kroner. Disse bidrar med tilsammen tett opp mot 700 millioner kr. Målt i gjennomsnittlig døgnforbruk forbruker forretningsreisende klart mest, selv om de kun står for 33 % av alle kommersielle overnattinger. De feriereisende uten pakkereise har det laveste gjennomsnittlige døgnforbruket, men utgjør 60 % av alle kommersielle overnattinger. Det er også verdt å notere seg at det er en generell tendens til at de turistene som reiser lengst også forbruker mest. Det gelder både feriereisende som forretningsreisende. Ser man på forbrukets geografiske spredning mellom regionene i Norge fremgår det at det er et betydelig forbruk i alle regionene. Ferieturismen målt i kroner er klart størst på Østlandet etterfulgt av Nord-Norge. I Østlandet forbrukes nesten 7 milliarder kroner, mens det på vintersportssteder er forbruk på samlet sett over 1.4 milliarder kroner. 8

9 Turistene i Norge Vintersesongen 2014 I dette avsnittet beskrives turistene som har reist på ferie- eller forretningsreise i Norge, vintersesongen

10 Samlet antall overnattinger i 2014: Flest skandinaviske turister Totalt har antallet overnattinger vært på ca. 7,2 mill. fra januar 2014 til og med april I vintersesongen 2013 var det i alt 7,5 mill. overnattinger. Antall overnattinger av nordmenn har vært på 5,5 mill. i 2014, noe som tilsvarer ca. 77 % av alle overnattinger i vintersesongen. I 2013 har antall overnattinger av Nordmenn vært 5,7 mill., noe som også tilsvarer ca. 77 %. I figuren til høyre ser man de viktigste markedene målt i antall overnattinger i vintersesongen 2014 og Det kommer frem at danskene og svenskene er de viktigste markedene i Norge i vintersesongen med over overnattinger hver. Det er likevel ca færre danske overnattinger i vintersesongen 2014 enn i Det er også verdt å legge merke til at Storbritannia nå står for tredje flest overnattinger. Kilde: SSB s overnattingsstatistikk Utenlandske overnattinger. Topp 10 vintersesongen , , , , , , , , ,000 50,000 - Vinter 2014 Vinter

11 Turisme i Nord-Norge Vintersesongen 2014 I dette avsnittet beskrives og karakteriseres turistene som har reist på ferie i Nord-Norge, vintersesongen

12 Omtrent 6 av 10 av de ikke-europeeiske, og halvparten av de britiske ferieturistene i vintersesongen er turister i Nord-Norge Figuren til høyre viser hvor stor andel av ferieturistene i de enkelte markedene som er turister i Nord- Norge. Turister i Nord-Norge er definert ved at de enten: Har blitt intervjuet på et overnattingssted i Nord-Norge eller Har angitt minst én overnatting i Nord-Norge i deres ferie Som man kan se er det store forskjeller på tvers av markedene. Mer enn 6 av 10 ikke-europeiske og nesten halvparten av de britiske turistene er turister i Nord-Norge. Blant de norske ferieturistene er derimot kun 6 % av dem turister i Nord-Norge. Blant ferieturistene fra det øvrige Europa besøker ca. hver tiende turist Nord-Norge. Andel av ferieturister som er turister i Nord-Norge innenfor de forskjellige markeder Norge (n=788) Storbritannia (n=139) Øvrige Europa (n=225) Land utenfor Europa (n=79) 6% 10% 46% 63% 94% 90% 54% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nord-Norge turister Øvrige turister 12

13 Turistprofiler Turistene i Nord-Norge sammenlignet med øvrige turister i vintersesongen 2014 Turistprofil basert på Turistundersøkelsen, vintersesongen 2014 Gjennomsnittlig antall overnattinger Nord-Norge 5.7 Total 4.4 Nasjonalitet 76% 51% Størrelse på reisefølge Nord-Norge Total % 12% 20% 14% 2% 2% Norge Storbritannia Øvrige Europa Land utenfor Europa Nord-Norge Total Bookingtidspunkt (dager før) Nord-Norge Total Aktiviteter 67% 56% 59% 53% 43% 40% 48% 50% 47% 63% 43% 41% 41% 39% 34% 31% 18% Tilfredshet (gjennomsnittet ved en skala på 1-10) Nord-Norge 8.5 Total 8.5 Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Oppleve naturen Gå på restaurant Ha det gøy 6% Oppleve nordlyset Slappe av Være sammen med andre Shoppe Besøke historiske bygninger / steder 9% 8% Sightseeing Nord-Norge Total 13

14 Turistprofiler Turistene i Nord-Norge (og alle ferieturistene) Turistprofil basert på Turistundersøkelsen, vintersesongen 2014 (fortsat) Kjønn Gjennomsnitsalder (voksne) 45% 35% 55% 65% Nord-Norge 48.5 Total 44.6 Kvinne Mann Nord-Norge Total Utdanning Beskjeftigelse 77% 48% 64% 31% 32% 22% 25% 23% 3% 5% 5% 7% 16% 14% 11% 5% 6% 3% 2% 2% Grunnskole Videregående utdanning Nord-Norge Bachelor Master Forskernivå Total Ansatt Selvstendig næringsdrivende Pensjonist Student/elev Annet Nord-Norge Total 14

15 Turister fra Storbritannia kjøper flest pakkereiser blant ferieturister som besøker Nord-Norge. I figuren til høyre er andelen turister i Nord-Norge med pakkereise innen en rekke hovedmarkeder fremstilt. Andel av ferieturister i Nord-Norge med pakkereise Andelen turister i Nord-Norge som har kjøpt en pakkereise varierer stort mellom markedene. Storbritannia (n=115) 61% turister i Nord-Norge fra Norge har den laveste tilbøyeligheten for å kjøpe en pakkereise. Øvrige Europa (n=93) 40% Andelen er størst i Storbritannia, hvor over halvparten har kjøpt en pakkereise. Det er også verdt å merke seg at andelen med pakkereise fra både det øvrige Europa, og land utenfor Europa er relativt høy mye høyere enn for Nordmenn. Land utenfor Europa (n=54) Norge (n=142) 6% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 15

16 Gjennomsnittsalderen til turistene som besøker Nord-Norge er relativt jevn innenfor Europa, men høyest for turistene fra Storbritannia I figuren til høyre viser den grønne søylen gjennomsnittsalderen for de voksne turistene i Nord-Norge fra hvert enkelt marked. Den totale gjennomsnittsalderen for turistene i Nord-Norge er 48,5 år. Turistene i Nord-Norge med høyest gjennomsnittsalder er de britiske, men de er tett fulgt av turistene fra Norge og det øvrige Europa. Turistene med den laveste gjennomsnittsalderen er de turistene i Nord-Norge som kommer fra land utenfor Europa. Det bør noteres at gjennomsnittsalderen gjelder for turister over 18 år, da barn ikke inngår som intervjupersoner. De barn som inngår i reisefølget tas derfor ikke med i beregningen av gjennomsnittet. Gjennomsnittsalderen for turister i Nord-Norge Storbritannia (n=109) Øvrige Europa (n=87) Norge (n=132) Land utenfor Europa (n=48)

17 Reisen bookes tidligere blant turister i Nord-Norge som reiser relativt langt for å komme til Norge Figuren til høyre viser hvor lenge før avreisen turister som besøker Nord- Norge booker sin reise til Norge. Det er store forskjeller på tvers av land. Det fremgår at turister i Nord-Norge som reiser langt for å komme til Norge typisk booker reisen i lenger tid før avreise. turister i Nord-Norge fra Norge bestiller i kortest tid før avreise. 20 % av nordmennene har booket reisen innen en måned før avreise. Blant de utvalgte markedene er det britene og turister fra land utenfor Europa som bestiller sine ferier tidligst. Her har nesten en fjerdedel bestilt reisen minst 6 måneder før. Bookingstidspunkt av turister i Nord-Norge i Norge, oppdelt på markeder Norge (n=105) Storbritannia (n=105) Øvrige Europa (n=82) Land utenfor Europa (n=48) 1% 1% 6% 5% 20% 22% 36% 44% 50% 70% 38% 42% 6% 4% 24% 8% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Under 1 uke før Mellom 1 måned og 3 måneder før Over et halvt år før Mellom 1 uke og 1 måned før Mellom 3 måneder og et halvt år før 17

18 Over 75 % av de britiske turistene i Nord-Norge besøker Norge for første gang Figuren til høyre viser hvor ofte turistene i Nord-Norge reiser på ferie i Norge. Igjen er det relativt store forskjeller på tvers av land. Turstier i Nord-Norge fra det øvrige Europa er de som besøker Norge oftest. Nesten 1 av 3 europeiske turister i Nord-Norge er på ferie i Norge minst én gang i året. Flere turister i Nord-Norge som kommer fra land utenfor Europa er førstegangsferierende i Norge. Dette gjelder for ca. over 4 av 10. Det er overraskende at en stor del av de britiske turistene i Nord-Norge er i Norge for første gang. Dette er tilfellet for nesten 8 av 10 turister fra Storbritannia. Reisehyppighet blant turister i Nord-Norge oppdelt på markeder (kun utenlandske turister) 100% 90% 32% 80% 43% 70% 60% 76% 22% 50% 40% 13% 40% 30% 16% 20% 15% 7% 10% 4% 18% 8% 3% 0% 3% 3% Storbritannia (n=111) Øvrige Europa (n=87) Land utenfor Europa (n=49) Flere ganger i året Hvert annet/tredje år Er i Norge på ferie/fritidsreise for første gang Ca en gang i året Sjeldnere 18

19 Ikke-europeiske turister i Nord-Norge overnatter i flere forskjellige landsdeler enn de europeiske Nord-Norge turistene Et mål for turistenes mobilitet i Norge får man ved å se på om overnattinger skjer innenfor samme region eller i flere regioner. I figuren til høyre vises andelen som overnatter i en til seks forskjellige regioner i ferien. Regioner i undersøkelsen: Nord-Norge(inkl. Svalbard), Midt-Norge (Trøndelag), Vestlandet (Vest-Norge), Øst-Norge, Sørlandet og Oslo. De norske turistene i Nord-Norge overnatter i kun én landsdel på hele sin ferie, mens dette kun er tilfellet for 22 % av turister i Nord-Norge fra land utenfor Europa. Spesielt turister fra land utenfor Europa i Nord-Norge overnatter i mange forskjellige regioner. Nesten 1 av 3 turister i Nord-Norge fra land utenfor Europa har overnattet i minst 4 regioner. Antall forskjellige regioner (overnattinger) blant turister i Nord-Norge, oppdelt på markeder 100% 3% 2% 1% 8% 90% 17% 22% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 20% 60% 17% 73% 10% 22% 21% 26% Norge (n=142) Storbritannia (n=115) Øvrige Europa (n=93) Land utenfor Europa (n=54)

20 De aller fleste utenlandske turister i Nord-Norge er på ferie- og fritidsreise, mens halvparten av de norske skal besøke venner eller familie Et annet interessant spørsmål er feriens formål. Figuren til høyre viser dette for de de forskjellige hovedmarkedene. De aller fleste turistene i Nord-Norge er på ferie- og fritidsreise. Det gjelder for mellom 52 % og 97 % i de forskjellige markedene. 46 % av de norske turistene i Nord- Norge er på besøk hos venner, kjente og familie. Blant de øvrige turistgruppene er det ganske få med tilsvarende formål for reisen. Turistene i Nord-Norge fra det øvrige Europa er den gruppen hvor flest reiser til Norge for å stå på ski. Der er likevel kun snakk om 6 % av denne turistgruppen. For de øvrige turistgruppene gjelder dette kun 1-2 %. Feriereisens formål blant turister i Nord-Norge, opdelt på markeder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1% 2% 52% 46% Norge (n=137) 94% 6% 92% 2% 97% 4% 2% 2% Storbritannia (n=114) Øvrige Europa (n=93) Land utenfor Europa (n=54) Skiferie Annen ferieog fritidsreise Besøke venner, kjente, familie 20

21 Det er relativt liten forskjell på størrelsen av reisefølget på tvers av markeder Gjennomsnittlig størrelse på reisefølget blant turister i Nord-Norge fordelt på markeder Øvrige Europa (n=93) Norge (n=142) Reisefølget er definert som de som har felles økonomi på reisen. Typisk enten et par eller en familie med barn. Figuren til venstre viser det gjennomsnittlige antall personer i reisefølget for Nord-Norge turistenes vedkommende. Det fremgår at de turistene i Nord-Norge som reiser lengst for å komme til Norge har det minste gjennomsnittlige reisefølget med 2 personer. Det er likevel ikke så stor forskjell fra de øvrige turistgruppene, selv om turister fra det øvrige Europa topper med 2,7 personer. Storbritannia (n=115) 2.1 Land utenfor Europa (n=54)

22 Det er stor forskjell i det gjennomsnittlige antall overnattinger blant turister i Nord-Norge fra de forskjellige markedene Ut over reisefølgets størrelse er det naturligvis meget relevant å se på gjennomsnittlig antall overnattinger for å få et bilde av hvor stort det totale antall gjestedøgn er fra turistene i det aktuelle markedet. På dette parameter er det store forskjeller markedene imellom. Turister i Nord-Norge fra landene utenfor Europa og det øvrige Europa skiller seg ut med de lengste oppholdstidene med henholdsvis 8,1 og 7,5 overnattinger i gjennomsnitt. Nordmenn har kun et gjennomsnitt på 3,3 overnattinger mens britene typisk er i Norge for en litt lenger periode. Denne analysen er uvektet grunnet overnattingsvariabelens korrelasjon med vektevariabelen. Gjennomsnittlig antall overnattinger blant turister i Nord-Norge fordelt på markeder Land utenfor Europa (n=54) Øvrige Europa (n=93) Storbritannia (n=115) 5.7 Norge (n=142) *Figuren viser det gjennomsnittlige antall overnattinger I I hele Norge, dvs. også overnattinger utenfor Nord-Norge. 22

23 Størstedelen av turistenes overnattinger i Nord-Norge skjer på hotell I figuren til høyre vises fordelingen av turistenes overnattinger i Nord-Norge etter overnattingstype. Ut i fra denne ser man at hotell/pensjonat står for den største delen av de innenlandske og utenlandske overnattingene blant turistene i Nord-Norge. Overnattinger hos familie, venner og bekjente utgjør en stor del av de norske overnattingene. Overnattinger på Hurtigruta utgjør nesten hver femte utenlandske overnatting blant turistene i Nord-Norge. Det bør legges merke til at turistene er intervjuet ved utvalgte kommersielle overnattingssteder (hotell, campingplasser og hyttegrender). Fordelingen viser altså fordelingen blant de som har kommersielle overnattinger i forbindelse med ferien. Fordelingen av Nord-Norge turistenes overnattinger på overnattingstype Overnattinger på hotell/pensjonat? Overnattinger hos familie, venner, bekjente? Overnattinger i campinghytte på campingplass? Overnattinger på Hurtigruta? Overnattinger på annen type overnatting? Overnattinger i leid hytte? Overnattinger i egen eller lånt hytte? Overnattinger på vandrerhjem? Overnattinger i telt/campingvogn/bobil utenfor campingplass? Overnattinger i telt/campingvogn/bobil på campingplass? norsk (n=132) 2% 2% 2% 2% 1% 2% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 0% 6% 4% 4% 17% 18% 67% 70% 0% 20% 40% 60% 80% Utenlandsk (n=260) 23

24 Omtrent 9 av 10 norske og utenlandske turister i Nord-Norge overnatter minst én natt på hotell Figuren til høyre viser feriegjestenes valg av overnattingstype fordelt på markeder. Da det er mulig å angi mer enn én overnattingstype summerer resultatene til over 100%. De hyppigst brukte overnattingsstedene hos turister i Nord-Norge er hotell eller pensjonat. Blant innenlandske og utenlandske turister i Nord-Norge har omtrent 9 av 10 turistene minst én overnatting på hotell. Omtrent en tredjedel av de norske turistene i Nord-Norge overnatter hos familie, venner og bekjente. Blant de utenlandske turistene i Nord-Norge har omtrent en fjerdedel overnattet minst en natt på Hurtigruta. Igjen bør det legges merke til at turistene er intervjuet ved utvalgte kommersielle overnattingssteder (hotell, campingplasser og hyttegrender). Fordelingen viser altså fordelingen blant de som har kommersielle overnattinger i forbindelse med ferien. Fordelingen av turister i Nord-Norge på overnattingstype Overnattinger på hotell/pensjonat? Overnattinger hos familie, venner, bekjente? Overnattinger i campinghytte på campingplass? Overnattinger på Hurtigruta? Overnattinger på annen type overnatting? Overnattinger i leid hytte? Overnattinger på vandrerhjem? Overnattinger i egen eller lånt hytte? Overnattinger i telt/campingvogn/bobil utenfor campingplass? Overnattinger i telt/campingvogn/bobil på campingplass? Innenlansk (n=142) 2% 7% 1% 1% 1% 5% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 8% 9% 6% 4% 26% 33% 87% 92% 0% 50% 100% Utenlandsk (n=264) 24

25 Blant de utenlandske turistene i Nord-Norge er fly det foretrukne transportmiddelet til Norge Figuren til høyre viser feriegjestenes valg av transport til Norge på tvers av markedene. Fordelingen av turister i Nord-Norge på transportmiddel til Norge Storbritannia (n=107) 98% 2% Blant turister i Nord-Norge fra Storbritannia har ikke overraskende over 9 av 10 brukt fly som transportmiddel til Norge. Det er også tilfellet for størstedelen av de reisende fra de øvrige markedene. Øvrige Europa (n=85) 75% 19% 1% 1% 4% 1% Omtrent 1 av 5 av Nord-Norge turistene fra det øvrige Europa benytter seg primært av bil som transportmiddel til Norge. Land utenfor Europa (n=49) 92% 4% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fly Bil Tog Turbuss/Rutebuss Ferge Annet 25

26 På tvers av markedene er fly og bil de mest populære transportmidlene på ferien i Norge Figuren til høyre viser valg av transport på reisen i Norge på tvers av markedene blant turister i Nord-Norge. De transportmidlene som er hyppigst brukt av turister i Nord-Norge (i hele Norge) er bil og fly, men der er en del variasjon på tvers av markedene. Turistene fra Storbritannia i Nord-Norge skiller seg ut ved at 39 % av disse har tatt i bruk turbuss/rutebuss som transportmiddel på ferien i Norge. Turistene fra land utenfor Europa i Nord- Norge har dessuten en høy svarandel (34 %) som primært har tatt i bruk ferge/cruise som transportmiddel. Blant de utenlandske Nord-Norge turistene angir henholdsvis 6 %, 3 % og 8 %, at de ikke har benyttet noe transportmiddel på deres reise. Fordelingen av turister i Nord-Norge på transportmiddel på ferien i Norge Norge (n=142) Storbritannia (n=110) Øvrige Europa (n=91) Land utenfor Europa (n=54) 24% 31% 31% 63% 12% 7% 8% 11% 39% 8% 38% 30% 12% 34% 12% 2% 13% 1% 4% 1% 6% 1% 3% 1% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fly Tog Ferge/Cruise Har ikke benyttet noe transportmiddel Bil Turbuss/Rutebuss Annet 26

27 Gjennomsnittlig døgnforbruk og totalforbruk oppdelt på hovedmarkeder for Nord-Norge turistene I tabellen er turismeforbruket i perioden januar-april 2014 oppdelt på hovedmarkeder blant Nord-Norge turistene. Tabellen kan gi en indikasjon på hvordan turistenes døgnforbruk og totalforbruk ser ut i de forskjellige markedene. Døgnforbruket er klart størst blant Nord-Norge turistene fra land utenfor Europa, mens norske turisteri Nord-Norge ikke overraskende har det laveste døgnforbruket i forhold til de resterende reisende. Det gjennomsnittlige totalforbruket på reisen er markant høyest blant turistene i Nord- Norge utenfor Europa, mens britenes gjennomsnittlige totalforbruk på reisen er lavere end det gjennomsnittlige totalforbruket hos Nord-Norge turistene fra de øvrige europeiske landene. Forbruksestimater pr. person Gjennomsnitt lig døgnforbruk pr. person (estimat) Gjennomsnit tlig totalforbruk pr. ferieopphold pr. person (estimat*) Gjennomsnit tlig døgnforbruk pr. reisefølge (estimat) Gjennomsnit tlig totalforbruk pr. reisefølge (estimat*) Norge (n=142) kr kr kr kr Storbritannia (n=115) Øvrige Europa (n=93) kr kr kr kr kr kr kr kr Øvrige utenfor Europa (n=54) kr kr kr kr * Bemerk at det er forskjell på oppholdslengde og reisefølgets størrelse, og at hele pakkereisens pris inngår. 27

28 Gjennomsnittlig døgnforbruk oppdelt på forskjellige forbrukstyper I tabellene er det gjennomsnittlige døgnforbruket fremstilt (pr. person pr. overnatting) for forskjellige kategorier. Det er verdt å legge merke til at de feriereisende med pakkereise i Nord-Norge har et markant høyere samlet døgnforbruk enn de reisende uten pakkereise. Blant turistene i Nord-Norge med pakkereise utgjør pakkereise klart den største utgiftspost med et døgnforbruk på omtrent kr., mens det øvrige forbruk utgjør ca. 900 kr. om dagen per person. Blant turistene uten pakkereise utgjør øvrig forbruk den største utgiftsposten etterfulgt av overnatting samt utgifter til transport. Døgnforbruket pr. person pr. Overnatting i kr. Med pakkereise (n=133) Uten pakkereise (n=273) Pakkereise Øvrig forbruk Overnatting Transport Total gjennomsnittlig døgnforbruk * Bemerk at det er forskjell på oppholdslengde og reisefølgets størrelse, og at hele pakkereisens pris inngår. 28

29 Turistene I Nord-Norge er fornøyde med feriereisen i Norge, men det er nasjonale forskjeller Turistene i Nord-Norge har vurdert hvor fornøyde de totalt sett er med reisen i Norge så langt. Svarskalaen går fra 1 - Meget misfornøyd til 10 - Meget fornøyd. I figuren til høyre viser den grønne søylen gjennomsnittet av alle besvarelsene innenfor hver kategori. Generelt er det stor likhet i besvarelsene på tvers av markedene. Turister fra land utenfor Europa i Nord- Norge er mest fornøyde. Her svares det i gjennomsnitt nesten 9 av 10. I bunnen skiller Storbritannia seg ut med en gjennomsnittlig tilfredshetsscor på 8,3. Det skal sies at en score på 8,3 ikke betyr at de øvrige britiske turistene i Nord-Norge er utilfredse. På de følgende sidene ser vi nærmere på disse tallene og ser bl.a. på underdimensjoner i tilfredsheten med Norge som ferieland. Gjennomsnittlig tilfredshet med feriereisen i Norge blant Nord-Norge turistene oppdelt på hovedmarkeder (1 = meget misfornøyd; 10 = meget fornøyd) Land utenfor Europa (n=47) Øvrige Europa (n=85) Norge (n=105) Storbritannia (n=110) Meget misfornøyd Meget fornøyd 29

30 De utenlandske turistene i Nord-Norge er i større grad tilbøyelige til å anbefale Norge som en feriedestinasjon I figuren vises den gjennomsnittlige vurderingen av hvorvidt turistene i Nord-Norge vil anbefale Norge som feriedestinasjon oppdelt på de fire markedene. Gjennomsnittlig tilbøyelighet blant Nord-Norge turistene til å anbefale Norge fordelt på markedene Øvrige Europa (n=88) 8.8 På tvers av markedene vil turistene i Nord-Norge i utpreget grad anbefale Norge som destinasjon. Det har blitt vurdert på en skala fra 1 I svært liten grad til 10 I svært stor grad. Land utenfor Europa (n=48) 8.6 Der er en tendens til at de utenlandske turistene i Nord-Norge vil anbefale Norge som feriedestinasjon i større grad enn de norske turistene. Storbritannia (n=110) Norge (n=125) Turistene i Nord-Norge fra land utenfor Europa scorer høyest med en gjennomsnittlig score på 8.8 ut av I svært liten grad I svært stor grad 30

31 Utenlandske turister i Nord-Norge er generelt mer tilfredse på tvers av dimensjonene I figuren vises den gjennomsnittlige vurderingen av de underordnede parameterne oppdelt på turistene i Nord- Norge fra de fire utvalgte markedene. Dimensjonene har blitt vurdert på en skala fra 1 Meget misfornøyd til 10 Meget fornøyd. For å illustrere forskjellene vises kun et utsnitt av skalaen fra 5 til 10. De norske turistene i Nord-Norge skiller seg generelt ut i forhold til de øvrige markedene. På alle de målte parameterne har de norske turistene i Nord-Norge en lavere gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til de øvrige markedene. Turistene fra Storbritannia i Nord-Norge og fra landene utenfor Europa er mer fornøyde enn Nord-Norge turistene fra det øvrige Europa i forhold til overnattingsstedet, servicenivået, attraksjoner og severdigheter samt informasjon og skilting. Gjennomsnittlig tilfredshet på underliggende dimensjoner oppdelt på fire utvalgte hovedmarkeder blant Nordnorgeturistene Overnattingsstedet Servicenivået Attraksjoner og severdigheter Informasjon og skilting Restauranter og spisesteder Aktivitetsmuligheter Utbredelsen av gratis WIFI Pris i forhold til kvalitet Norge (n=50-119) Storbritannia (n=79-110) Øvrige Europa (n=62-88) Land utenfor Europa (n=36-49)

32 Utenlandske turister i Nord-Norge som har besøkt Norge før er generelt mer tilfredse enn førstegangsreisende turister i Nord-Norge I figuren vises den gjennomsnittlige vurderingen av de underordnede parameterne oppdelt på de utenlandske turistene i Nord-Norge som reiser til Norge for første gang og de øvrige utenlandske turistene i Nord-Norge som har besøkt landet før. Det er en generell tendens til at utenlandske turister i Nord-Norge som besøker landet for første gang er mindre tilfredse enn de andre turistene i Nord-Norge. Spesielt tilfredsheten som gjelder pris i forhold til kvalitet er lav blant de førstegangsreisende turistene i Nord-Norge. Dette gjelder ikke for utbredelsen av gratis WIFI, hvor den gjennomsnittlige tilfredsheten er størst for de førstegangsreisende. I tillegg er den gjennomsnittlige totale tilfredsheten for de førstegangsreisende turistene i Nord-Norge mindre enn den totale tilfredsheten for andre. Den gjennomsnittlige totale tilfredsheten blant utenlandske turister i Nord-Norge som er i Norge for første gang er 8,1, mens den er 9,0 for utenlandske turister i Nord- Norge som har besøkt Norge før. Gjennomsnittlig tilfredshet blant utenlandske turister i Nord-Norge på underliggende dimensjoner oppdelt førstegangsreisende og andre Overnattingsstedet Servicenivået Attraksjoner og severdigheter Informasjon og skilting Restauranter og spisesteder Aktivitetsmuligheter Utbredelsen av gratis WIFI Pris i forhold til kvalitet Førstegangs reisende (n= ) Øvrige (n=79-110) 32

33 Lav gjennomsnittlig tilfredshet Høy gjennomsnittlig tilfredshet Innsatsområdet for norske turister i Nord-Norge er pris i forhold til kvalitet TILPASS Overnattingsstedet Servicenivået Aktivitetsmuligheter OPPRETTHOLD OG PRIORITER Attraksjoner og severdigheter Restauranter og spisesteder Innenlandske turister i Nord-Norges prioriteringer Figuren til venstre viser at de norske turistene i Nord-Norge generelt er tilfredse med de faktorer som har stor betydning for deres samlede tilfredshet: Attraksjoner og severdigheter, aktivitetsmuligheter, og servicenivået. Tilfredsheten med restauranter og spisesteder har relativ stor betydning for den samlede tilfredshet. Gratis WIFI Informasjon og skilting OVERVÅK Liten betydning for samlet tilfredshet Pris i forhold til kvalitet RETT OPP Stor betydning for samlet tilfredshet Den relativt lave tilfredsheten med utbredelsen av gratis WIFI, informasjon og skilting samt pris ift. kvalitet har til gjengjeld mindre betydning for den totale tilfredsheten for norske turister i Nord-Norge. Faktorene burde overvåkes og prioriteres dersom betydningen stiger i fremtiden. Min. n=72 33

34 Lav gjennomsnittlig tilfredshet Høy gjennomsnittlig tilfredshet Innsatsområder for utenlandske turister i Nord-Norge er spisesteder og pris i forhold til kvalitet TILPASS OVERVÅK Liten betydning for samlet tilfredshet Restauranter og spisesteder Pris i forhold til kvalitet Overnattingsstedet Servicenivået Aktivitetsmuligheter Informasjon og skilting OPPRETTHOLD OG PRIORITER Attraksjoner og severdigheter RETT OPP Stor betydning for samlet tilfredshet Utenlandske turister i Nord-Norges prioriteringer Figuren til venstre viser at de utenlandske turistene i Nord-Norge generelt er tilfredse med de faktorer som har stor betydning for deres samlede tilfredshet: Attraksjoner og severdigheter, aktivitetsmuligheter, og servicenivået. Det bør prioriteres å øke tilfredsheten ift. informasjon og skilting, da det er en litt lavere tilfredshet for dette samtidig som at det har stor betydning for den samlede tilfredsheten. Den forholdsvis lave tilfredsheten med restauranter, spisesteder og spesielt pris ift. kvalitet har derimot mindre betydning, men burde overvåkes og prioriteres dersom betydningen stiger i fremtiden. Min. n=188 34

35 De norske turistene i Nord-Norge skal først og fremst spise lokal mat og drikke, mens de utenlandske i større grad skal oppleve naturen og nordlyset Foretrukne aktiviteter blant Nord-Norge turistene i Norge Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Gå på restaurant Være sammen med andre Ha det gøy Shoppe Slappe av Oppleve naturen Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc)' Besøke historiske bygninger / steder Gå turer på over 2 timer Oppleve nordlyset Oppleve fjellene Oppleve lokal kultur og levemåte Sightseeing Besøke kunstutstillinger / museer Opleve fjordene Være med på idrettsarrangement Køre hundeslede Oppleve nattelivet Gå på konserter/ festivaler Oppleve lokal historie og legender Teste mine grenser Kjøre snøscooter Gå langrenn Fiske i saltvann Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Sykle Gå toppturer Besøke nasjonalparker Kjøre alpint / stå på snowboard Fiske i ferskvann Padle kajakk/kano Gå på teater, ballet eller operaforestillinger Besøke fornøyelsesparker Delta på skiskole 6% 10% 9% 9% 10% 6% 8% 8% 7% 4% 6% 5% 8% 5% 5% 5% 9% 0% 5% 3% 7% 3% 3% 6% 2% 4% 2% 1% 1% 4% 0% 2% 0% 3% 15% 15% 17% 20% 14% 12% 12% 12% 17% 17% 15% 19% 25% 27% 25% 32% 36% 40% 40% 39% 38% 41% 40% 47% 45% 46% 52% 50% 65% 70% 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 53% 56% 66% 79% 78% Turistene i Nord-Norge ble spurt om hvilke av aktivitetene i figuren til venstre de planlegger å gjøre på denne reisen. Figuren viser hvordan de norske og utenlandske turistene i Nord-Norge fordeler seg på disse aktivitetene. De norske turistene i Nord-Norge skal primært spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer, gå på restaurant og være sammen med andre. Blant de utenlandske turistene i Nord-Norge skal nesten 8 av 10 oppleve naturen og nordlyset. På de neste sidene kan man se nærmere på de foretrukne aktivitetene i de forskjellige markedene. Innenlandsk (n=121) Utenlandsk (n=249) 35

36 Det er populært å ville oppleve naturen og nordlyset blant turistene i Nord- Norge på tvers av de utenlandske markedene Foretrukne aktiviteter blant de utenlandske turistene i Nord-Norge fordelt på markeder Figurene viser hvilke aktiviteter Nord-Norge turistene planlegger å gjøre på reisen. Over 9 av 10 britiske og nesten 9 av ti av de ikke-europeiske Nord-Norge turistene planlegger å oppleve nordlyset. Turistene i Nord-Norge fra det øvrige Europa planlegger å oppleve naturen og to tredjedeler har også planer om å oppleve nordlyset. Nord-Norges naturopplevelser samt lokale mat og drikkevarer er klart blant de mest populære aktiviteter i regionen. Storbritannia (n=109) Oppleve nordlyset Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Oppleve naturen Sightseeing Gå på restaurant 75% 70% 63% 58% 91% Slappe av 58% Besøke historiske bygninger / steder 52% Ha det gøy 47% Besøke kunstutstillinger / museer 44% Opleve fjordene 44% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 36

37 På tvers av de utenlandske markedene er det populært å ville oppleve naturen og nordlyset blant turistene i Nord-Norge Øvrige Europa (n=89) Land utenfor Europa (n=49) Oppleve naturen 82% Oppleve nordlyset 87% Oppleve nordlyset 68% Oppleve naturen 86% Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer 49% Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer 85% Slappe av 42% Sightseeing 77% Besøke historiske bygninger / steder 39% Besøke historiske bygninger / steder 74% Oppleve fjordene 36% Oppleve fjordene 69% Besøke kunstutstillinger / museer 33% Besøke kunstutstillinger / museer 66% Gå på restaurant 33% Oppleve lokal kultur og levemåte 65% Gå turer på over 2 timer 32% Oppleve fjellene 64% Ha det gøy 30% Køre hundeslede 61% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 37

38 Forbruket er høyest blant norske turister i Nord-Norge som planlegger å shoppe Figuren viser forskjellene i gjennomsnittlig forbruk oppdelt etter aktiviteter blant de norske turistene i Nord-Norge. Flere enn 30 turister har svart på hva de planlegger. De utenlandske turistene i Nord-Norge har et gjennomsnittlig forbruk på omkring 1800 kr. per overnatting. Der er spredning i forbruket til de norske turistene i Nord-Norge etter hvilke aktiviteter de planlegger på deres ferie. Norske turister i Nord-Norge som planlegger å shoppe, gå på restaurant eller ha det moro er gjennomsnittlig de som forbruker mest på sin reise. Norske turister i Nord-Norge som planlegger å gå turer eller gjøre sportsaktiviteter har derimot det gjennomsnittlige minste forbruk. Forskjell i gjennomsnittlig døgnforbruk blant de innenlandske Nord-Norge turistene oppdelt etter planlagte aktiviteter Shoppe (n=42) Gå på restaurant (n=63) Ha det gøy (n=44) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=65) Være sammen med andre (n=60) Slappe av (n=65) Oppleve naturen (n=48) -11% -13% 10% 10% 17% 16% 15% Gå turer på over 2 timer (n=25) -32% Gjøre sportsaktiviteter (n=30) -33% -40% -30% -20% -10% % kr. 10% 20% 30% 40% Innenlandske turister 38

39 Man ser også en stor spredning i forbruket til de utenlandske turistene i Nord-Norge etter hvilke aktivitetstyper de planlegger å delta i Figuren viser forskjellene i de utenlandske ferieturistenes gjennomsnittlige forbruk oppdelt etter aktiviteter. Over 30 turister har svart på hva de planlegger. Det gjennomsnittlige forbruket til en utenlandsk turist i Nord-Norge ligger på omtrent 2870 kr. per overnatting. Utenlandske turister i Nord-Norge som planlegger å oppleve lokal historie, legender, kultur og levemåte har et større forbruk enn gjennomsnittet. Utenlandske turister i Nord-Norge som planlegger å kjøre snøscooter og oppleve naturen har derimot et lavere døgnforbruk enn gjennomsnittet. Forskjell i gjennomsnittlig døgnforbruk blant de utenlandske Nord-Norge turistene oppdelt etter planlagte aktiviteter Oppleve lokal historie og legender (n=58) Oppleve lokal kultur og levemåte (n=65) Være sammen med andre (n=47) Gå turer på over 2 timer (n=86) Besøke kunstutstillinger / museer (n=113) Besøke historiske bygninger / steder (n=136) Ha det gøy (n=102) Shoppe (n=68) Oppleve fjellene (n=90) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=158) Kjøre hundeslede (n=96) Sightseeing (n=135) Gå på restaurant (n=105) Gjøre sportsaktiviteter (n=34) -1% -1% -1% 2% 1% 5% 4% 3% 0.4% 9% 7% 9% 15% 13% Oppleve fjordene (n=113) Slappe av (n=122) Oppleve nordlyset (n=209) Oppleve naturen (n=189) Kjøre snøscooter (n=38) -3% -6% -8% -8% -13% -40% -30% -20% -10% % kr. 10% 20% 30% 40% Utenlandske turister 39

40 Norsk skiturisme Vintersesongen 2014 I dette avsnittet beskrives og karakteriseres de norske turistene som har reist på skiferie i Norge, vintersesongen

41 Størstedelen av de norske turistene er skiturister Figuren til høyre viser hvor mange av de feriereisende innenfor markedet som er skiturister ift. det totale antallet feriereisende innenfor markedet. Andel av norske ferieturister som er skiturister Skituristene er definert ved at de enten: Har angitt Skiferie som hovedformål med reisen eller Har angitt Kjøre alpint/stå på snowboard, Gå langrenn eller Delta på skiskole som planlagte aktiviteter eller Har blitt intervjuet på et skisted Norge (n=788) 56% 44% 56 % av de norske ferieturistene i vintersesongen er skiturister. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Skiturister Øvrige turister 41

42 Turistprofiler Norsk skiturisme (og alle norske feriereisende) Turistprofil basert på Turistundersøkelsen, vintersesongen 2014 Gjennomsnittlig antall overnattinger Skiturisme 3.4 Total 3.2 Størrelse på reisefølge Gjennomsnittsalder (voksne) Skiturisme Total Skiturisme Total Aktiviteter Bookingtidspunkt (dager før) Skiturisme Total % 63% 67% 67% 68% 42% 57% 56% 51% 35% 53% 47% 48% 46% 46% 41% 40% 41% 39% 31% Tilfredshet (gjennomsnittet ved en skala på 1-10) Skiturisme Total Oppleve naturen Gå langrenn Slappe av Kjøre alpint / stå på snowboard Ha det gøy Være sammen med andre Oppleve fjellene Gå turer på over 2 timer Spise lokal mat Gå på restaurant og drikke lokale drikkevarer Skiturisme Total 42

43 Turistprofiler Norsk skiturisme (og alle norske feriereisende) Turistprofil basert på Turistundersøkelsen, vintersesongen 2014 (fortsatt) Kjønn Yrke 53% 54% 71% 70% 47% 46% Kvinne Mann Utdanning Skiturisme Total 25% 28% 31% 29% 28% 26% 16% 15% 6% 9% 9% 8% 1% 0% 3% 8% 7% 5% 3% 2% Grunnskole Videregående utdanning Bachelor Master Forskernivå Vet ikke Skiturisme Total Ansatt Selvstendig næringsdrivende Pensjonist Student/elev Annet Skiturisme Total 43

44 En fjerdedel av de norske skituristene er pakkereisende I figuren til høyre er andelen av norske skiturister med pakkereise fremstilt. Andel av norske skiturister med pakkereise Andelen av pakkereisende er ikke overraskende liten blant de norske skituristene. Norge (n=490) 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 44

45 Nesten halvparten av de norske skituristene booker skiferiereisen mellom 1 måned og 3 måneder før avreise Figuren til høyre viser hvor lenge før avreisen de norske skituristene booker sin skireise. Bookingstidspunkt av skiferiereisen i Norge Over halvparten av nordmennene og de øvrige skandinavere har booket reisen innenfor tre måneder før avreise, mens 3 % først booker reisen under 1 uke før. Norge (n=375) 3% 21% 48% 19% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Under 1 uke før Mellom 1 måned og 3 måneder før Over et halvt år før Mellom 1 uke og 1 måned før Mellom 3 måneder og et halvt år før 45

46 De norske skiferieturistene overnatter primært i én region Et mål for skituristenes mobilitet i Norge får man ved å se på om overnattinger skjer innenfor samme region eller i flere regioner. I figuren til høyre vises andelen som overnatter i 1 til 6 forskjellige regioner i ferien. Regioner i undersøkelsen: Nord-Norge(inkl. Svalbard), Midt-Norge (Trøndelag), Vestlandet (Vest- Norge), Øst-Norge, Sørlandet og Oslo. Antall forskjellige regioner (overnattinger) blant norske skiferiereisende 100% 3% 90% 80% 70% 60% 50% 97% 40% 30% 2 1 Norske skiturister har en relativt lav mobilitet. 97 % av de norske skituristene overnatter i kun én landsdel på hele sin ferie. 20% 10% 0% Norge (n=490) 46

47 Over 9 av 10 av de norske skiferieturistene har overnattet minst én natt på Østlandet I figuren til høyre vises andelen som overnatter i en av de fem forskjellige regionene i ferien. Regioner i undersøkelsen er Nord-Norge (inkl. Svalbard), Midt-Norge (Trøndelag), Vestlandet (Vest-Norge), Øst- Norge og Sørlandet. Da det er mulig å angi mer enn én region summerer resultatene til over 100%. Det fremkommer tydelig at de fleste av skituristene overnatter på Østlandet. Hele 92 % av de norske skituristene har hatt minst én overnatting på Østlandet. Den nest mest besøkte regionen er Sørlandet, som 6 % av de norske skituristene har besøkt. Fordelingen av norske skiferiegjester på region i Norge (n=459) Overnattinger på Østlandet? 92% Overnattinger på Vestlandet? 3% Overnattinger på Sørlandet? 6% Overnattinger i Nord-Norge? 1% Overnattinger i Trøndelag? 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 47

48 De fleste norske skiturister reiser uten barn på ferien sin Andel av skituristene med barn i reisefølget Figuren til venstre viser hvor mange av skituristene som har angitt at de har barn med i reisefølget. I reisefølget hos de norske skituristene er det relativt få barn. Norge (n=284) 28% 72% Mer enn hver fjerde har angitt at de har barn med på reisen sin. Det gjennomsnittlige antallet barn i reisefølget for de norske skituristene er 3,2 barn. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Reiser med barn Reiser uten barn Det bør legges merke til at det er forholdsvis mange skiferiegjester som ikke har svart på spørsmålet, dermed er det visse usikkerheter knyttet til fordelingen. 48

49 Størstedelen av de norske skiferieturistenes overnattinger skjer på hotell I figuren til høyre ser man fordelingen av de norske skituristenes overnattinger etter overnattingstype. Det vises at hotell/pensjonat står for den største delen av de innenlandske turisters overnattinger. Overnattinger på campingplass utgjør langt færre overnattinger om vinteren enn om sommeren. Det bør legges merke til at turistene er intervjuet ved utvalgte kommersielle overnattingssteder (hotell, campingplasser og hyttegrender). Fordelingen viser altså fordelingen blant de som har kommersielle overnattinger i forbindelse med ferien. Fordelingen av de norske skiferiegjesters overnattinger på overnattingstype (n=472) Overnattinger på hotell/pensjonat? Overnattinger i egen eller lånt hytte? Overnattinger i leid hytte? Overnattinger hos familie, venner, bekjente? Overnattinger i campinghytte på campingplass? Overnattinger på vandrerhjem? Overnattinger i telt/campingvogn/bobil utenfor campingplass? Overnattinger på annen type overnatting? Overnattinger på Hurtigruta? Overnattinger i telt/campingvogn/bobil på campingplass? 2% 2% 1% 0% 0% 0% 7% 5% 15% 68% 0% 20% 40% 60% 80% 49

50 Nesten 9 av 10 av de norske skiferieturistene overnatter minst én natt på hotell Figuren til høyre viser de norske skiferiegjestenes valg av overnattingstype. Da det er mulig å angi mer enn én overnattingstype summerer resultatene til over 100%. De hyppigst brukte overnattingsstedene av norske turister er hotell eller pensjonat. Omtrent 85 % av disse turistene har minst én overnatting på hotell. Omtrent 6 % av de innenlandske turistene overnatter på leid hytte. Igjen bør det legges merke til at turistene er intervjuet ved utvalgte kommersielle overnattingssteder (hotell, campingplasser og hyttegrender). Fordelingen viser altså fordelingen blant de som har kommersielle overnattinger i forbindelse med ferien. Fordelingen av norske skiferiegjester på overnattingstype (n=490) Overnattinger på hotell/pensjonat? Overnattinger i leid hytte? Overnattinger i egen eller lånt hytte? Overnattinger hos familie, venner, bekjente? Overnattinger på vandrerhjem? Overnattinger i campinghytte på campingplass? Overnattinger i telt/campingvogn/bobil på campingplass? Overnattinger på Hurtigruta? Overnattinger i telt/campingvogn/bobil utenfor campingplass? Overnattinger på annen type overnatting? 1% 1% 0% 0% 0% 0% 6% 6% 4% 85% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 50

51 Blant de norske skiferieturistene er bilen helt klart det mest populære transportmiddelet på ferien i Norge Figuren til høyre viser de norske feriegjestenes valg av transport på reisen i Norge. Fordelingen av norske skiferiegjester på transportmiddel på ferien i Norge Det hyppigst brukte transportmiddelet av skiturister i Norge er bil. Det nest mest populære transportmiddelet blant norske skiturister var tog. 5 % av de norske skituristene brukte tog på feriereisen i Norge. Norge (n=474) 1% 93% 5% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fly Bil Tog Turbuss/Rutebuss 51

52 Gjennomsnittlig døgnforbruk og totalforbruk for norske skiferieturister I tabellen vises turismeforbruket i perioden januar-april 2014 blant norske skiferiereisende. Tabellen kan gi en indikasjon på hvordan skituristenes døgnforbruk og totalforbruk ser ut. Det gjennomsnittlige døgnforbruket pr. person blant turistene fra Norge er på 1290 norske kroner. De øvrige forbruksestimater kan også avleses i tabellen. Forbruksestimater pr. person Gjennomsnittlig døgnforbru k pr. person (estimat) Gjennomsnittlig totalforbruk pr. ferieopphol d pr. person (estimat*) Gjennomsnittlig døgnforbru k pr. reisefølge (estimat) Gjennomsnittlig totalforbruk pr. reisefølge (estimat*) Norge (n=490) kr kr kr kr På den neste siden ser man nærmere på hvordan døgnforbruket fordeler seg på de forskjellige utgiftspostene. * Bemerk at det er forskjell på oppholdslengde og reisefølgets størrelse, og at hele pakkereisens pris inngår. 52

53 Gjennomsnittlig døgnforbruk for norske skiturister oppdelt i forhold til forskjellige forbrukstyper I tabellene til høyre er det gjennomsnittlige døgnforbruket fremstilt (pr. person pr. overnatting) for forskjellige kategorier. Forbruksestimater pr. person pr. overnatting Med pakkereise (n=114) Uten pakkereise (n=470) Det er verdt å legge merke til at de skiferiereisende med pakkereise har et høyere samlet døgnforbruk enn de reisende uten pakkereise. Pakkereise kr Blant turistene med pakkereise utgjør pakkereise den største utgiftsposten med et døgnforbruk på omtrent 740 kr., mens det øvrige forbruket utgjør ca. 610 kr. om dagen per person. Øvrig forbruk kr. 610 kr. 560 Overnatting - kr. 560 Transport - kr. 150 Blant turistene uten pakkereise utgjør overnatting og øvrig forbruk like mye og er de største utgiftspostene. Total gjennomsnittlig døgnforbruk kr kr * Legg merke til at det er forskjell på oppholdslengde og reisefølgets størrelse, og at hele pakkereisens pris inngår. 53

54 De norske skituristene er meget fornøyde med feriereisen i Norge Skituristene har vurdert hvor fornøyde de totalt sett er med reisen i Norge så langt. Svarskalaen går fra 1 - Meget misfornøyd til 10 - Meget fornøyd. I figuren til høyre viser den grønne søylen gjennomsnittet av alle besvarelsene blant de norske skiferieturister. Disse turistene angir en gjennomsnittlig tilfredshet på nesten 9 av 10. Gjennomsnittlig tilfredshet med feriereisen i Norge blant norske skiferieturister (1 = meget misfornøyd; 10 = meget fornøyd) Norge (n=418) 8.7 På de følgende sidene ser vi nærmere på disse tallene og ser bl.a. på underdimensjoner i tilfredsheten med Norge som ferieland blant de norske skituristene Meget misfornøyd Meget fornøyd 54

55 Skituristene fra Norge er mest tilfredse med aktivitetsmulighetene I figuren vises den gjennomsnittlige vurderingen av de underordnede parameterne for de norske skiferieturister. Dimensjonene har blitt vurdert på en skala fra 1 Meget misfornøyd til 10 Meget fornøyd. For å illustrere forskjellene vises kun et utsnitt av skalaen fra 5 til 10. De norske skiferieturistene er spesielt fornøyde med overnattingsstedet, aktivitetsmuligheter og alpinbakkene. Skituristene fra det øvrige Europa har også en høy tilfredshet med attraksjoner og severdigheter. Anbefaling av Norge som feriedestinasjon De norske skituristene vil i høy grad anbefale Norge som destinasjon. Det har blitt vurdert på en skala fra 1 I svært liten grad til 10 I svært stor grad. Det gjennomsnittlige scoret er på norske skiturister har svart på dette spørsmålet. Gjennomsnittlig tilfredshet på underliggende dimensjoner (n= ) Overnattingsstedet Servicenivået Attraksjoner og severdigheter Informasjon og skilting Restauranter og spisesteder Aktivitetsmuligheter Utbredelsen av gratis WIFI Alpinbakkene Pris i forhold til kvalitet

56 Lav gjennomsnittlig tilfredshet Høy gjennomsnittlig tilfredshet Innsatsområdet for norske skiferiereisende er pris i forhold til kvalitet TILPASS Aktivitetsmuligheter Alpinbakkene OPPRETTHOLD OG PRIORITER Overnattingsstedet Innenlandske feriereisenes prioriteringer Figuren til venstre viser at innenlandske skiturister er tilfredse med tre av de faktorene som har stor betydning for deres samlede tilfredshet: aktivitetsmuligheter, alpinbakkene og overnattingsstedet. Gratis WIFI Attraksjoner og severdigheter Informasjon og skilting Restauranter og spisesteder Servicenivået Til gjengjeld er de norske skituristene ikke så tilfredse med pris i forhold til kvalitet samtidig som at det har relativt stor betydning for den samlede tilfredsheten. Den burde overvåkes og prioriteres blant de innenlandske skituristene. OVERVÅK Pris i forhold til kvalitet RETT OPP Den forholdsvis lave tilfredsheten med de andre faktorene har derimot mindre betydning, men burde overvåkes og prioriteres dersom betydningen av faktorene stiger i fremtiden. Liten betydning for samlet tilfredshet Stor betydning for samlet tilfredshet Min. n=322 56

57 De norske ferieturistene skal først og fremst oppleve naturen Foretrukne aktiviteter blant norske skiferieturister i Norge (n=459) Oppleve naturen Gå langrenn Slappe av Kjøre alpint / stå på snowboard Ha det gøy Være sammen med andre Oppleve fjellene Gå turer på over 2 timer Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Gå på restaurant Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc)' Teste mine grenser Oppleve nattelivet Shoppe Delta på skiskole Gå toppturer Være med på idrettsarrangement Gå på konserter/ festivaler Oppleve lokal kultur og levemåte Besøke fornøyelsesparker Kjøre snøscooter Opleve tradisjoner og nasjonale fester Sykle Besøke kunstutstillinger / museer Fiske i ferskvann Kjøre hundeslede Fiske i saltvann Padle kajakk/kano Sightseeing Besøke historiske bygninger / steder Oppleve nordlyset Oppleve lokal historie og legender Besøke nasjonalparker Oppleve fjordene Gå på teater, ballet eller operaforestillinger 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 0% 6% 4% 4% 4% 3% 7% 10% 15% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 40% 39% 48% 46% 54% 57% 56% 67% 67% 70% Skiferieturistene ble spurt om hvilke av aktivitetene i figuren til venstre de planlegger å gjøre på denne reisen. Figuren viser de norske skituristenes fordeling på disse aktivitetene. Blant de innenlandske skiturister skal 7 ut av 10 oppleve naturen. En stor del av skituristene skal slappe av i ferien. Omtrent 6 av 10 av de innenlandske skituristene svarer dette. 57

58 Norske skiferieturister som planlegger å shoppe forbruker mest Figuren viser forskjellene i de innenlandske ferieturistenes gjennomsnittlige forbruk oppdelt etter aktiviteter. Flere enn 30 turister har svart på hva de planlegger. En innenlandsk turists gjennomsnittlige forbruk ligger på omkring 1290 kr. per overnatting. Der er spredning i de innenlandske skituristers forbruk alt ettersom hvilke aktiviteter de planlegger i ferien sin. Innenlandske turister som planlegger å shoppe eller oppleve nattelivet er gjennomsnittlig de turistene som forbruker mest på sin reise. Innenlandske turister som planlegger å gå langrenn samt teste sine grenser har derimot gjennomsnittlig minst forbruk. Forskjell i gjennomsnittlig døgnforbruk oppdelt etter planlagte aktiviteter Shoppe (n=43) Oppleve nattelivet (n=50) Gå på restaurant (n=176) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=169) Oppleve fjellene (n=186) Gå turer på over 2 timer (n=166) Være sammen med andre (n=237) Kjøre alpint / stå på snowboard (n=246) Ha det gøy (n=252) Oppleve naturen (n=293) -1% 1% 1% 1% 4% 4% 7% 7% 15% 35% Slappe av (n=248) Gjøre sportsaktiviteter (n=191) -2% -3% Gå langrenn (n=230) Teste mine grenser (n=64) -8% -10% -40% -30% -20% -10% % kr. 10% 20% 30% 40% Innenlandske turister 58

59 Turistenes forbruk I dette avsnittet presenteres turistenes forbruk vintersesongen Forbruket presenteres for ferie- og forretningsreisende totalt sett da det ikke er mulig å skille mellom dem i overnattingsstatistikkene. Det er en rekke datamessige begrensninger og usikkerheter. Dette betyr at forbruksestimatene er forbundet med en relativt stor usikkerhet. Det henvises til rapportens metodeavsnitt for en grundigere gjennomgang. 59

60 Vinterturistene i Norge har et samlet forbruk på 16,4 milliarder kr. Samlet forbruk for ferieturister og forretningsreisende Turistene har selv angitt sitt forbruk på pakkereise (såfremt de har booket en), transport, overnatting og øvrig forbruk. Øvrig forbruk omfatter bl.a. dagligvarer, fornøyelser og lokal transport. De spurte turistenes forbruk per overnatting er videre blitt ganget opp til det faktiske antallet overnattinger i Norge. Det samlede forbruket for perioden januar april 2014 estimeres til ca. 16,4 mrd. kr. De to største forbrukspostene på henholdsvis 6,7 og 5 mrd. kr. er overnatting og øvrig forbruk. Ytterligere 4,1 mrd. kr. brukes på transport, mens pakkereiser utgjør den minste posten med 0,7 mrd. kr. Det er verdt å legge merke til at forbruket på pakkereise ikke nødvendigvis blir gjort i Norge da det er utregnet på bakgrunn av den totale prisen for pakkereisen og denne kan inneholde besøk i andre land end Norge. Estimert samlet forbruk for januar-april 2014 (Milliarder kr.) Ferie - uten pakkereise Ferie - med pakkereise Forretning Pakkereise Overnatting Transport Øvrig forbruk n=

61 Den største delen av forbruket skjer på Østlandet Kartet til høyre viser fordelingen av forbruket i perioden januar-april 2014 mellom regionene i Norge. Den største delen av vinterforbruket for både ferie- og forretningsreisende skjer på Østlandet. Vestlandet og deretter Nord-Norge har også en stor del av både ferieturistenes og forretningsreisende forbruk. Der er i tillegg 520 reisende, 474 ferieturister og 46 forretningsreisende som har blitt intervjuet på et vintersportssted, men som ikke kan tilordnes en region. Deres forbruk utgjør 1,315 milliarder kr. for feriereisende og 123 millioner kr. for forretningsreisende. Estimert vinterforbruk fordelt på regioner Vintersportssteder Ferie: 1,315 mrd. kr. Forretning: 123 mill. kr. Vestlandet Ferie: 242 mill. kr. Forretning: 3,710 mrd. kr. Nord-Norge ex skisted Ferie: 598 mill. kr. Forretning: 1,550 mrd. kr. Trøndelag ex skisteder Ferie: 112 mill. kr. Forretning: 1,340 mrd. kr. Østlandet ex skisteder Ferie: 2,430 mrd. kr. Forretning: 4,450 mill. kr. Sørlandet ex skisteder Ferie: 430 mill. kr. Forretning: 130 mill. kr. n=3.062 En reisendes forbruk har blitt knyttet til den regionen som personens overnattingssted på intervjutidspunktet befinner seg 61

62 Forbruksestimater fordelt på hovedmarkeder og etter de forskjellige forbrukstypene I tabellen er de 16,4 mrd., som turismeforbruket i januar-april 2014 er estimert til fordelt på hovedmarkeder innenfor feriereisende samt på innenlandske og utenlandske forretningsreisende. Det bør legges merke til at usikkerheten på estimatene naturligvis øker når de splittes i mange grupper, men tabellen kan likevel gi en indikasjon på hvordan turistene fra de forskjellige markedene bidrar til det totale forbruket. Som det vises er det tydelig at den innenlandske turismen innenfor både ferie og forretning er helt sentral og står for mer enn halvparten av det totale forbruket. De skandinaviske ferieturistene fra Danmark og Sverige spiller også en stor rolle for forbruket i vintersesongen. Dette er i tråd med at de danske og skandinaviske turistene også teller for størst antall overnattinger i sesongen, se side 6. Blant de tyske og britiske ferieturistene utgjør pakkereiseforbruket den største delen. Blant de andre ferieturistene er det forbrukspostene for ikke-pakkereisende som er størst. Forbruksestimater (mio. kr.) Norge (n=788) Pakkereise Med pakkereise - Øvrig forbruk Uten pakkereise - Overnatting Uten pakkereise - Transport Uten pakkereise - Øvrig forbruk Total Øvrige Skandinavia (n=79) Tyskland (n=45) Storbritannia (n=139) Øvrige Europa (n=101) Land utenfor Europa (n=79) Forretning Norge (n=1629) Forretning utlandet (n=716)

63 Feriereisende uten pakkereise har flest overnattinger, men har samtidig det laveste døgnforbruket Kategori Døgnforbruk Overnatting ca Transport ca. 980 Øvrig ca. 820 Kategori Døgnforbruk Pakkereise ca Øvrig ca. 715 Kategori Døgnforbruk Overnatting ca. 600 Transport ca. 245 Øvrig ca. 565 Forretning 33% Ferie - med pakkereise 7% Ferie uten pakkereise 60% Overnattingenes fordeling på ferietype I figuren ser man fordelingen mellom overnattinger i henholdsvis forretning, ferie med pakkereise og ferie uten pakkereise. I tabellene er det gjennomsnittlige døgnforbruket fremstilt (pr. person pr. overnatting) for forskjellige kategorier. Det er verdt å legge merke til at de feriereisende med pakkereise har et markant høyere samlet døgnforbruk enn de reisende uten pakkereise. De forretningsreisende har klart det høyeste døgnforbruket. 63

64 Gjennomsnittlig døgnforbruk og totalforbruk fordelt etter hovedmarkeder I tabellen er turismeforbruket i perioden januar-april 2014 oppdelt på hovedmarkeder blant feriereisende i tillegg til innenlandske og utenlandske forretningsreisende. Det bør legges merke til at usikkerheten på estimatene naturligvis øker når de splittes i mange grupper. Tabellen kan likevel gi en indikasjon på hvordan turistenes døgnforbruk og totalforbruk ser ut i de forskjellige markedene. Døgnforbruket er klart størst blant turistene fra landene utenfor Europa samt Storbritannia. Det gjennomsnittlige totalforbruket er høyest blant turistene fra landene utenfor Europa, men også reisende fra Storbritannia og det øvrige Europa har et markant høyere totalforbruk enn de andre reisende. Det gjennomsnittlige forbruket for innenlandske forretningsreisende er mer enn dobbelt så stort som for norske feriereisende. Det gjennomsnittlige totalforbruket er også høyere, men forskjellen er ikke like stor, noe som skyldes at forretningsreisende typisk har kortere opphold. Også de utenlandske forretningsreisende har et forholdsvis høyt døgnforbruk og et forholdsvis høyt totalforbruk. Døgn- og totalforbruket blant de utenlandske forretningsreisende er i likhet med de feriereisende, også høyere enn blant de innenlandske. Forbruksestimater pr- person Gjennomsnittlig døgnforbruk pr. person (estimat) Gjennomsnittlig totalforbruk pr. ferieopphold pr. person (estimat*) Norge (n=788) kr kr Øvrige Skandinavia (n=79) kr kr Tyskland (n=45) kr kr Storbritannia (n=139) kr kr Øvrige Europa (n=101) kr kr Lande utenfor Europa (n=79) kr kr Forretning Norge (n=1629) kr kr Forretning utlandet (n=716) kr kr * Bemerk at det er forskjell på oppholdslengde og reisefølgets størrelse, og at hele pakkereisens pris inngår. 64

65 Metode I dette avsnittet redegjøres det for metoden bak analysene og estimatene i denne rapporten. Dessuten diskuteres datagrunnlaget og de begrensningene som finnes i dette. 65

66 Datagrunnlaget I figuren til høyre vises fordelingen av de i alt 3582 respondentene på markedene som er anvendt i analysene. Turistenes resultater er oppdelt på de fire hovedmarkedene som vises i tabellen, samt markedene øvrige Europa og øvrige utenfor Europa. Dessuten inngår 78 i en annen kategori uten nærmere angivelse av opprinnelsesland. Ferie Forretning Total Norge Øvrige Skandinavia Tyskland Storbritannia Øvrige Europa Land utenfor Europa Andre (ukjent) Total

67 Geografisk fordeling av intervjuer Kartet til høyre viser fordelingen av de gjennomførte intervjuene i hver region oppdelt på intervjutype (forretning og ferie). Ved manglende angivelse av intervjutype er det gått ut fra at det er snakk om ferieturister. Der er foretatt intervjuer med 520 reisende, 474 ferieturister og 46 forretningsreisende som ble intervjuet på et vintersportssted og som derfor ikke kan tilordnes en region. Geografisk fordeling av de gjennomførte intervjuene Vintersportssteder Ferie: 474 Forretning: 46 Vestlandet Ferie: 115 Forretning: 982 Nord-Norge ex skisteder Ferie: 376 Forretning: 443 Trøndelag ex skisteder Ferie: 62 Forretning: 402 Østlandet ex skisteder Ferie: 198 Forretning: 469 Sørlandet ex skisteder Ferie: 12 Forretning: 3 67

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway.

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway. TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT Mattias Fredriksson/visitnorway.com CH - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Øyvind Heen - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNLEDNING

Detaljer

AKTIVE TURISTER I NORGE

AKTIVE TURISTER I NORGE AKTIVE TURISTER I NORGE Yngve Ask - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - SKITURISTENE Per Eriksson - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Kristin Folsland Olsen - Visitnorway.com 1 INNHOLD

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014. Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT

Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014. Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014 Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Cruiseturistene i Norge sommeren 2014 Side 7 2 Cruiseturistenes forbruk Side 15 3 Opplevelsen

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN ÅRSRAPPORT 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN ÅRSRAPPORT 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN ÅRSRAPPORT 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2013 1 Innhold Fredrik Schenholm/Visitnorway.com 1 Sammendrag Side 5 2 Gjestenes forbruk Side 11 3 Opplevelsen av

Detaljer

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2. Hva er hovedformålet med denne reisen

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 1 Innhold Terje Borud - Visitnorway.com 1 Sammendrag Side 5 2 Gjestenes forbruk Side 11

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 1 Innhold Terje Borud - Visitnorway.com 1 Sammendrag Side 5 2 Gjestenes forbruk Side 11

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

TYSKE TURISTER INNOVASJON NORGE SOMMER 2014. Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com

TYSKE TURISTER INNOVASJON NORGE SOMMER 2014. Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com TYSKE TURISTER Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Johan Wildhagen - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

R U N D R EI S E - TU RI S TE R

R U N D R EI S E - TU RI S TE R R U N D R EI S E - TU RI S TE R Øyvind Heen - Visitnorway.com I N N O VAS J O N N O R G E S O M M E R 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke /Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Storbritannia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

KULTUR TURISTENE I NORGE

KULTUR TURISTENE I NORGE KULTUR TURISTENE I NORGE Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com INNOVASJ ON NORGE SOMMER 2 0 14 CH - Visitnorway.com Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com

Detaljer

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Sverige 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Kina 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Målgrupper i det kinesiske feriemarkedet Kjennetegn på kinesiske ferieturister Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Kinesere i Norge

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015 Nøkkeltall for norsk turisme 2014 Rapport Innovasjon Norge 2015 Utgiver: Innovasjon Norge ISSN 1894-0595 Layout: fetetyper.no Trykk: RK Grafisk Rapporten er trykket på miljøvennlig papir. Foto cover: Asgeir

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Sverige 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future

Sverige 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Sverige 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015 Nøkkeltall for norsk turisme 2014 Rapport Innovasjon Norge 2015 Utgiver: Innovasjon Norge ISSN 1894-0595 Layout: fetetyper.no Trykk: RK Grafisk Rapporten er trykket på miljøvennlig papir. Foto cover: Asgeir

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser

Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2a. Hva er formålet med din forretningsreise?

Detaljer

Kina 2013. Informasjon fra: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Kina 2013. Informasjon fra: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Kina 2013 Informasjon fra: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Målgrupper i det kinesiske feriemarkedet Kjennetegn på kinesiske ferieturister Valutakursutvikling

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Problemstilling: Bærekraftig reiseliv i Norge?

Problemstilling: Bærekraftig reiseliv i Norge? Hvor går turiststrømmene inorge? Bærekraftighet i lys av dagens strukturer i den utenlandske ferieturismen i Norge om sommeren et dilemma? En rask analyse basert på TØIs årlige gjesteundersøkelse blant

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN TURISTPROFILER - SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JULI 2014

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN TURISTPROFILER - SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JULI 2014 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN TURISTPROFILER - SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JULI 2014 1 , landsdele 2 Turistene på Vestlandet Vestlandet 8,7 46% Vestlandet 2,6 4% 3% 9% 6% 4% 5%

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten

Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten KVU E10 Fiskebøl - Å Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten Foto: Ingrid Vaksvik August 2015 Sammendrag I forbindelse med KVU-Lofoten er det foretatt en intervjuundersøkelse av trafikanter

Detaljer

Tyske turister på sommerferie i Norge

Tyske turister på sommerferie i Norge Tyske turister på sommerferie i Norge Noen resultater fra gjesteundersøkelsene 2002-2006 Gjesteundersøkelsen utarbeides på oppdrag fra Innovasjon Norge For ytterligere opplysninger: Sigrid Oterholm Hoem,

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 Sammendrag: asjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 TOURIMPACT rapport nr 2 TØI rapport 1119/2010 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 32 sider En gjennomsnittlig norsk

Detaljer

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Nederland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Nederlandske turister i Norge 2014 Nederlenderes

Detaljer

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 rapport 439/1999 Forfatter: Jens Kristian Steen Jacobsen 1999, 82 sider Denne rapporten belyser utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge sommersesongen

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 67 sider I 2011 kom

Detaljer

Russland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken, SSB

Russland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken, SSB Russland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Tilgjengelighet Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Trude Nygård Evensen. Utlendingers konsum i Norge En vurdering av eksporttallene for

Trude Nygård Evensen. Utlendingers konsum i Norge En vurdering av eksporttallene for 99/47 Notater 1999 Trude Nygård Evensen Utlendingers konsum i Norge En vurdering av eksporttallene for. reisetrafikk i nasjonalregnskapet pa 0 bakgrunn av statistikk som belyser forbruket til utenlandske

Detaljer

Arbeidsnotat 2008-002. Turister på Røros. Lars-Erik Becken Einar Bowitz Karin Ibenholt

Arbeidsnotat 2008-002. Turister på Røros. Lars-Erik Becken Einar Bowitz Karin Ibenholt Arbeidsnotat 2008-002 Lars-Erik Becken Einar Bowitz Karin Ibenholt Lars-Erik Becken Einar Bowitz Karin Ibenholt Sammendrag Kulturminner som bidrag til den økonomiske utvikling i lokalsamfunn, har fått

Detaljer

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken til SSB Posisjoneringsanalysen til Innovasjon Norge Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn

Detaljer

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Russland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Russere i Norge 2014, Turistundersøkelsen Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant russere

Detaljer

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon Danmark 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling

Detaljer

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Forfatter: Petter Dybedal Oslo 2003, 40 sider Sammendrag: Fylkesvise økonomiske av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Hovedtrekk i analyseverktøyet Med utgangspunkt i det nylig avsluttede

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006 Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2 Gjennomført for Innovasjon Norge og knyttet til arbeidet med den norske deltakelsen på Grüne Woche 27 i Berlin. Ytterligere

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Tyskland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Gjestedøgn formidlet

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 Årets studie av offentlige tjenester baserer seg på omtrent 20 intervjuer per telefon med nordmenn. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet

Detaljer

Pressemøte: Tyskland og norsk reiseliv. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin (Mob:+47 909 94 898) Presseseminar 18. januar 2007

Pressemøte: Tyskland og norsk reiseliv. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin (Mob:+47 909 94 898) Presseseminar 18. januar 2007 Pressemøte: Tyskland og norsk reiseliv Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin (Mob:+47 909 94 898) Presseseminar 18. januar 2007 Totalbildet 2006 Det var mer enn syv millioner ankomster i 2006. Dette er en

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

En ferierende klasse?

En ferierende klasse? Økonomiske analyser 2/2 Perspektiver på ferievaner, inntekt og utdanning Jan-Erik Lystad Denne artikkelen belyser nordmenns ferievaner på 199-tallet. Det gjennomsnittlige ferieomfanget har endret seg lite

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Forbruksundersøkelse sommer 2008

Forbruksundersøkelse sommer 2008 Camping i Møre og Romsdal Forbruksundersøkelse sommer 2008 Undersøkelsen er gjennomført av Forord 1 Prosjektet er gjennomført i perioden juni 2008 til september 2008 med gjennomføring av selve undersøkelsen

Detaljer

Forbruksundersøkelse. Camping i Agder og Telemark. sommer 2009. Prosjekteiere:

Forbruksundersøkelse. Camping i Agder og Telemark. sommer 2009. Prosjekteiere: Forbruksundersøkelse sommer 2009 Prosjekteiere: Aust Agder Fylkeskommune Vest Agder Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Undersøkelsen er gjennomført av Camping i Agder og Telemark Forord Prosjektet er

Detaljer

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns 1 Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns Audun Pettersen og Tor Johan Pedersen aupet Foto: Bernd Kuleisa, Terje Rakke/Nordic life, Casper Tybjerg, Johan Wildhagen, www.visitnorway.com

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2009 Forord Sommeren 2009 ble det gjennomført en gjesteundersøkelsen i de fem destinasjonene i Hordaland fylke som en oppfølging av tilsvarende undersøkelse i 2007. Arbeidet er

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka

Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka En representativ undersøkelse om holdninger til og bruken av marka blant befolkningen i Oslo og Bærum Gjennomført januar 2006 Om undersøkelsen En representativ

Detaljer

Segmentering internasjonale markeder - vinter

Segmentering internasjonale markeder - vinter Segmentering internasjonale markeder - vinter Workshop Norsk Opplevelseskonferanse Svolvær - 29.10.15 Agnete Ryeng Bakgrunn - segmentering Mange små aktører som gjør det meste selv Stort sett samme produkt

Detaljer

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009

Økonomiske virkninger av reiseliv i Østfold 2009 Sammendrag: Forfatter(e): Petter Dybedal og Eivind Farstad Oslo 2010, 42 sider Økonomiske virkninger av reiseliv i 2009 For 2009 er det beregnet at turister handlet varer og tjenester for om lag 2,15 milliarder

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer