Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE"

Transkript

1 Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE 1

2 Innhold 1 Leseveiledning Side 4 2 Sammendrag Side 5 3 Turistene i Norge vintersesongen 2014 Side 9 4 Turistene i Nord-Norge Side 11 5 Skituristene i Norge Side 40 6 Turistenes forbruk Side 59 C.H. - Visitnorway.com 7 Metode Side 65 2

3 Innledning I 2014 har Innovasjon Norge for tredje år på rad gjennomført en landsdekkende turistundersøkelse. I tråd med internasjonale anbefalinger er data samlet inn ved kommersielle overnattingssteder. Denne rapporten inneholder analyser av turister som var på ferie- og forretningsreiser i Norge i vintersesongen 2014 fra januar til og med april. Rapporten estimerer disse turistenes samlede forbruk og ser på hvordan forbruket fordeler seg. Dessuten sammenligner rapporten turister fra forskjellige land og turister i forskjellige deler av Norge. I tillegg til analysene av forbruk gir de innsamlede data innsyn i turistenes adferd, deres bedømmelse av ferien og hva de foretar seg mens de er her. Dette er bare noen av de spørsmålene som analysene presentert i denne rapporten søker å besvare. Denne rapporten ser spesielt på de norske skituristene og på både innenlandske som utenlandske turister i Nord-Norge. Da undersøkelsen ikke ble startet opp før mot slutten av februar, er relativt få skiturister med i datagrunnlaget. Dette er årsaken til at det kun fokuseres på de norske skituristene. I kommende vinter vil det være ekstra fokus på å få intervju med en rekke skiturister. Rapporten er utarbeidet av Epinion på vegne av Innovasjon Norge. God leselyst! Thomas Rasmus Skaug - Visitnorway.com 3

4 Leseveiledning Denne oppsummeringen av vintersesongen 2014 baserer seg på intervjuer med norske og utenlandske turister (både ferie- og forretningsreisende) gjennomført i perioden januar til og med april Det ble i alt gjennomført 3582 intervjuer hvorav 1237 var med reisende på ferie- og 2345 med forretningsreisende. Datagrunnlaget er innsamlet av Statistisk Sentralbyrå (SSB) og er vektet opp til det faktiske antallet overnattinger i perioden januar april (ca. 7,2 mill.) av SSB. Denne vekten er benyttet i alle analyser og turistenes svar er således vektet etter hvor mange overnattinger de representerer. Denne rapporten fokuserer primært på turistene i Nord-Norge og de norske skituristene. De to turistgruppene er ikke gensidig utelukkende, da en turist både kan være en norsk skiturist og en norsk turist i Nord-Norge. Dette skal det tas høyde for når rapporten sammenlignes med rapporterne fra Det ble intervjuet forholdsvis mange forretningsreisende, noe som kan ha betydning for de samlede forbruksestimater, da forretningsreisende har et gjennomsnittlig høyere forbruk enn feriereisende. Der det er tilstrekkelig med intervjuer brytes analysene for turistene i Nord-Norge og turistenes samlede forbruk ned på interessante hovedmarkeder for Norge. Vi henviser til rapportens metodeavsnitt for en grundigere redegjørelse av datagrunnlaget og de anvendte metodene. Gaute Bruvik - Visitnorway.com 4

5 Sammendrag I dette avsnittet gis en kort sammenfatning av de viktigste resultatene fra analysen av vintersesongen

6 Sammendrag: Turistene i Nord- Norge Det er mest utbredt å dra på ferie til Nord-Norge blant de turistene som kommer fra land utenfor Europa. Mer enn hver sjette turist i denne gruppen besøker Nord-Norge. Også blant turistene fra Storbritannia er Nord-Norge populært, omtrent halvparten av disse besøker Nord-Norge. Det samme gjelder kun for 6 % av de norske ferieturistene. Turistene i Nord-Norge har gjennomsnittlig litt flere overnattinger sammenlignet med alle ferieturistene i vintersesongen, men det er store forskjeller mellom markedene. Turistene i Nord-Norge fra land utenfor Europa overnatter i gjennomsnitt lengst i Norge, med gjennomsnittlig omtrent 8 overnattinger. Det gjennomsnittlige antall overnattinger for en norsk turist i Nord-Norge er ca. 3,3 overnattinger. Turistene i Nord-Norge overnatter primært på hotell. Turistene som besøker Nord-Norge har med et gjennomsnittlig mindre reisefølge enn andre vinterturister på mellom 2 og 3, noe som er forholdvis like stort på tvers av markedene. Turistene i Nord-Norge har en gjennomsnittsalder på 48,5 år og er gjennomsnittlig litt eldre sammenlignet med alle vinterturistene. Jo lenger en turist som besøker Nord-Norge er i Norge, jo flere forskjellige regioner er overnattingene fordelt på. Der er en stor mobilitet blant turistene fra land utenfor Europa, hvor ca. hver tredje har overnattet i minst 4 regioner. Fly er det foretrukne transportmiddelet for utenlandske turister som reiser til Nord-Norge. På ferien i Norge bruker de fleste turistene bil. Nesten 4 ut av 10 britiske turister bruker dog turbuss/rutebuss som transportmiddel på sin ferie. Forbruket til turistene i Nord-Norge er i stor grad bestemt av hvor langt de har reist for å komme til destinasjonen, men det er de med pakkereiser som har det største gjennomsnittlige døgnforbruket. Over 6 av 10 turister i Nord-Norge fra Storbritannia har kjøpt en pakkereise. Det samme er tilfellet for 4 av 10 eller færre for de øvrige Nord-Norge turistene. Mange turister i Nord-Norge er førstegangsreisende. Spesielt gjelder dette for de som er fra Storbritannia hvor omtrent 3 av 4 er i Norge for første gang. Turistene i Nord-Norge er overordnet sett veldig tilfredse med feriereisen i Norge. Utenlandske turister i Nord-Norge er mer tilfredse enn norske. Førstegangsreisende er mindre fornøyde med deres reise, spesielt når det gjelder pris i forhold til kvalitet. Turistene i Nord-Norge kommer hovedsakelig til Norge for å oppleve nordlyset og naturen. 6

7 Sammendrag: Norske skiturister Det er utbredt blant de norske ferieturistene å dra på skiferie. Over halvparten av de norske ferieturistene i vintersesongen er skiturister. Det har dessverre ikke vært gjort nok intervjuer med utenlandske skiturister til å kunne bryte ned resultatene på skiturister. De norske skituristene har gjennomsnittlig hatt 3,4 overnattinger på feriereisen. De overnatter primært i én region på feriereisen og over 9 av 10 har overnattet i Østlandet. Størstedelen overnatter dessuten på hotell. De norske skituristene har med seg et gjennomsnittlig reisefølge på 4,4 personer, noe som i gjennomsnitt er et litt større reisefølge sammenlignet med alle ferieturistene i vintersesongen. Nesten 3 av 10 norske skiturister har barn i reisefølget sitt. Bil er de norske skituristenes foretrukne transportmiddel på deres reise i Norge. Over 9 av 10 norske skiturister anvender bil som det primære transportmiddelet på reisen i Norge. Kun 5 % bruker tog. De norske skituristene som har kjøpt pakkereise har i gjennomsnitt et større forbruk enn de øvrige norske skiturister. De har et gjennomsnittlig døgnforbruk på omtrent norske kroner, mens de øvrige har et forbruk på omtrent norske kroner. For de som ikke er pakkereisende er det øvrige forbruket og forbruk på overnatting de største utgiftspostene. De norske turistene er overordnet sett veldig tilfredse med feriereisen i Norge. De angir i gjennomsnitt et score på 8,7 på en skala fra 1 til 10. De er spesielt tilfredse med overnattingsstedet, aktivitetsmuligheter og alpinbakkene. Til gjengjeld er ikke de norske skituristene så tilfredse med pris i forhold til kvalitet, noe som også har relativt stor betydning for den samlede tilfredsheten. Den burde overvåkes og prioriteres blant de innenlandske skituristene. De tre mest populære aktivitetene blant de norske skituristene er henholdsvis å oppleve naturen, gå på langrenn og å slappe av. For hver av disse aktivitetene har omtrent 7 av 10 av disse turistene angitt det som en forventet aktivitet på feriereisen i Norge. Det er likevel de turistene som planlegger å shoppe eller å oppleve nattelivet som gjennomsnittlig forbruker mest. 7

8 Sammendrag: Turistenes forbruk Det totale forbruket for de reisende i perioden januar-april 2014 estimeres til omtrent 16,4 milliarder kroner. Dette inkluderer både ferie- og forretningsreisende sitt forbruk. Det totale forbruket i perioden er ulikt fordelt mellom feriereisende og forretningsreisende. Forretningsreisende har, med et forbruk på omtrent 11,3 milliarder, et høyere samlet forbruk enn de feriereisende. Et interessant funn er at det er den innenlandske turismen som er mest betydningsfull for vinterturistbransjen i Norge. Ser man på ferie- og forretningsreisende internt i Norge står disse for omtrent 78 % av det totale forbruket. De danske og svenske ferieturistene er de viktigste utenlandske enkeltmarkeder målt i antall kroner. Disse bidrar med tilsammen tett opp mot 700 millioner kr. Målt i gjennomsnittlig døgnforbruk forbruker forretningsreisende klart mest, selv om de kun står for 33 % av alle kommersielle overnattinger. De feriereisende uten pakkereise har det laveste gjennomsnittlige døgnforbruket, men utgjør 60 % av alle kommersielle overnattinger. Det er også verdt å notere seg at det er en generell tendens til at de turistene som reiser lengst også forbruker mest. Det gelder både feriereisende som forretningsreisende. Ser man på forbrukets geografiske spredning mellom regionene i Norge fremgår det at det er et betydelig forbruk i alle regionene. Ferieturismen målt i kroner er klart størst på Østlandet etterfulgt av Nord-Norge. I Østlandet forbrukes nesten 7 milliarder kroner, mens det på vintersportssteder er forbruk på samlet sett over 1.4 milliarder kroner. 8

9 Turistene i Norge Vintersesongen 2014 I dette avsnittet beskrives turistene som har reist på ferie- eller forretningsreise i Norge, vintersesongen

10 Samlet antall overnattinger i 2014: Flest skandinaviske turister Totalt har antallet overnattinger vært på ca. 7,2 mill. fra januar 2014 til og med april I vintersesongen 2013 var det i alt 7,5 mill. overnattinger. Antall overnattinger av nordmenn har vært på 5,5 mill. i 2014, noe som tilsvarer ca. 77 % av alle overnattinger i vintersesongen. I 2013 har antall overnattinger av Nordmenn vært 5,7 mill., noe som også tilsvarer ca. 77 %. I figuren til høyre ser man de viktigste markedene målt i antall overnattinger i vintersesongen 2014 og Det kommer frem at danskene og svenskene er de viktigste markedene i Norge i vintersesongen med over overnattinger hver. Det er likevel ca færre danske overnattinger i vintersesongen 2014 enn i Det er også verdt å legge merke til at Storbritannia nå står for tredje flest overnattinger. Kilde: SSB s overnattingsstatistikk Utenlandske overnattinger. Topp 10 vintersesongen , , , , , , , , ,000 50,000 - Vinter 2014 Vinter

11 Turisme i Nord-Norge Vintersesongen 2014 I dette avsnittet beskrives og karakteriseres turistene som har reist på ferie i Nord-Norge, vintersesongen

12 Omtrent 6 av 10 av de ikke-europeeiske, og halvparten av de britiske ferieturistene i vintersesongen er turister i Nord-Norge Figuren til høyre viser hvor stor andel av ferieturistene i de enkelte markedene som er turister i Nord- Norge. Turister i Nord-Norge er definert ved at de enten: Har blitt intervjuet på et overnattingssted i Nord-Norge eller Har angitt minst én overnatting i Nord-Norge i deres ferie Som man kan se er det store forskjeller på tvers av markedene. Mer enn 6 av 10 ikke-europeiske og nesten halvparten av de britiske turistene er turister i Nord-Norge. Blant de norske ferieturistene er derimot kun 6 % av dem turister i Nord-Norge. Blant ferieturistene fra det øvrige Europa besøker ca. hver tiende turist Nord-Norge. Andel av ferieturister som er turister i Nord-Norge innenfor de forskjellige markeder Norge (n=788) Storbritannia (n=139) Øvrige Europa (n=225) Land utenfor Europa (n=79) 6% 10% 46% 63% 94% 90% 54% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nord-Norge turister Øvrige turister 12

13 Turistprofiler Turistene i Nord-Norge sammenlignet med øvrige turister i vintersesongen 2014 Turistprofil basert på Turistundersøkelsen, vintersesongen 2014 Gjennomsnittlig antall overnattinger Nord-Norge 5.7 Total 4.4 Nasjonalitet 76% 51% Størrelse på reisefølge Nord-Norge Total % 12% 20% 14% 2% 2% Norge Storbritannia Øvrige Europa Land utenfor Europa Nord-Norge Total Bookingtidspunkt (dager før) Nord-Norge Total Aktiviteter 67% 56% 59% 53% 43% 40% 48% 50% 47% 63% 43% 41% 41% 39% 34% 31% 18% Tilfredshet (gjennomsnittet ved en skala på 1-10) Nord-Norge 8.5 Total 8.5 Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Oppleve naturen Gå på restaurant Ha det gøy 6% Oppleve nordlyset Slappe av Være sammen med andre Shoppe Besøke historiske bygninger / steder 9% 8% Sightseeing Nord-Norge Total 13

14 Turistprofiler Turistene i Nord-Norge (og alle ferieturistene) Turistprofil basert på Turistundersøkelsen, vintersesongen 2014 (fortsat) Kjønn Gjennomsnitsalder (voksne) 45% 35% 55% 65% Nord-Norge 48.5 Total 44.6 Kvinne Mann Nord-Norge Total Utdanning Beskjeftigelse 77% 48% 64% 31% 32% 22% 25% 23% 3% 5% 5% 7% 16% 14% 11% 5% 6% 3% 2% 2% Grunnskole Videregående utdanning Nord-Norge Bachelor Master Forskernivå Total Ansatt Selvstendig næringsdrivende Pensjonist Student/elev Annet Nord-Norge Total 14

15 Turister fra Storbritannia kjøper flest pakkereiser blant ferieturister som besøker Nord-Norge. I figuren til høyre er andelen turister i Nord-Norge med pakkereise innen en rekke hovedmarkeder fremstilt. Andel av ferieturister i Nord-Norge med pakkereise Andelen turister i Nord-Norge som har kjøpt en pakkereise varierer stort mellom markedene. Storbritannia (n=115) 61% turister i Nord-Norge fra Norge har den laveste tilbøyeligheten for å kjøpe en pakkereise. Øvrige Europa (n=93) 40% Andelen er størst i Storbritannia, hvor over halvparten har kjøpt en pakkereise. Det er også verdt å merke seg at andelen med pakkereise fra både det øvrige Europa, og land utenfor Europa er relativt høy mye høyere enn for Nordmenn. Land utenfor Europa (n=54) Norge (n=142) 6% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 15

16 Gjennomsnittsalderen til turistene som besøker Nord-Norge er relativt jevn innenfor Europa, men høyest for turistene fra Storbritannia I figuren til høyre viser den grønne søylen gjennomsnittsalderen for de voksne turistene i Nord-Norge fra hvert enkelt marked. Den totale gjennomsnittsalderen for turistene i Nord-Norge er 48,5 år. Turistene i Nord-Norge med høyest gjennomsnittsalder er de britiske, men de er tett fulgt av turistene fra Norge og det øvrige Europa. Turistene med den laveste gjennomsnittsalderen er de turistene i Nord-Norge som kommer fra land utenfor Europa. Det bør noteres at gjennomsnittsalderen gjelder for turister over 18 år, da barn ikke inngår som intervjupersoner. De barn som inngår i reisefølget tas derfor ikke med i beregningen av gjennomsnittet. Gjennomsnittsalderen for turister i Nord-Norge Storbritannia (n=109) Øvrige Europa (n=87) Norge (n=132) Land utenfor Europa (n=48)

17 Reisen bookes tidligere blant turister i Nord-Norge som reiser relativt langt for å komme til Norge Figuren til høyre viser hvor lenge før avreisen turister som besøker Nord- Norge booker sin reise til Norge. Det er store forskjeller på tvers av land. Det fremgår at turister i Nord-Norge som reiser langt for å komme til Norge typisk booker reisen i lenger tid før avreise. turister i Nord-Norge fra Norge bestiller i kortest tid før avreise. 20 % av nordmennene har booket reisen innen en måned før avreise. Blant de utvalgte markedene er det britene og turister fra land utenfor Europa som bestiller sine ferier tidligst. Her har nesten en fjerdedel bestilt reisen minst 6 måneder før. Bookingstidspunkt av turister i Nord-Norge i Norge, oppdelt på markeder Norge (n=105) Storbritannia (n=105) Øvrige Europa (n=82) Land utenfor Europa (n=48) 1% 1% 6% 5% 20% 22% 36% 44% 50% 70% 38% 42% 6% 4% 24% 8% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Under 1 uke før Mellom 1 måned og 3 måneder før Over et halvt år før Mellom 1 uke og 1 måned før Mellom 3 måneder og et halvt år før 17

18 Over 75 % av de britiske turistene i Nord-Norge besøker Norge for første gang Figuren til høyre viser hvor ofte turistene i Nord-Norge reiser på ferie i Norge. Igjen er det relativt store forskjeller på tvers av land. Turstier i Nord-Norge fra det øvrige Europa er de som besøker Norge oftest. Nesten 1 av 3 europeiske turister i Nord-Norge er på ferie i Norge minst én gang i året. Flere turister i Nord-Norge som kommer fra land utenfor Europa er førstegangsferierende i Norge. Dette gjelder for ca. over 4 av 10. Det er overraskende at en stor del av de britiske turistene i Nord-Norge er i Norge for første gang. Dette er tilfellet for nesten 8 av 10 turister fra Storbritannia. Reisehyppighet blant turister i Nord-Norge oppdelt på markeder (kun utenlandske turister) 100% 90% 32% 80% 43% 70% 60% 76% 22% 50% 40% 13% 40% 30% 16% 20% 15% 7% 10% 4% 18% 8% 3% 0% 3% 3% Storbritannia (n=111) Øvrige Europa (n=87) Land utenfor Europa (n=49) Flere ganger i året Hvert annet/tredje år Er i Norge på ferie/fritidsreise for første gang Ca en gang i året Sjeldnere 18

19 Ikke-europeiske turister i Nord-Norge overnatter i flere forskjellige landsdeler enn de europeiske Nord-Norge turistene Et mål for turistenes mobilitet i Norge får man ved å se på om overnattinger skjer innenfor samme region eller i flere regioner. I figuren til høyre vises andelen som overnatter i en til seks forskjellige regioner i ferien. Regioner i undersøkelsen: Nord-Norge(inkl. Svalbard), Midt-Norge (Trøndelag), Vestlandet (Vest-Norge), Øst-Norge, Sørlandet og Oslo. De norske turistene i Nord-Norge overnatter i kun én landsdel på hele sin ferie, mens dette kun er tilfellet for 22 % av turister i Nord-Norge fra land utenfor Europa. Spesielt turister fra land utenfor Europa i Nord-Norge overnatter i mange forskjellige regioner. Nesten 1 av 3 turister i Nord-Norge fra land utenfor Europa har overnattet i minst 4 regioner. Antall forskjellige regioner (overnattinger) blant turister i Nord-Norge, oppdelt på markeder 100% 3% 2% 1% 8% 90% 17% 22% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 20% 60% 17% 73% 10% 22% 21% 26% Norge (n=142) Storbritannia (n=115) Øvrige Europa (n=93) Land utenfor Europa (n=54)

20 De aller fleste utenlandske turister i Nord-Norge er på ferie- og fritidsreise, mens halvparten av de norske skal besøke venner eller familie Et annet interessant spørsmål er feriens formål. Figuren til høyre viser dette for de de forskjellige hovedmarkedene. De aller fleste turistene i Nord-Norge er på ferie- og fritidsreise. Det gjelder for mellom 52 % og 97 % i de forskjellige markedene. 46 % av de norske turistene i Nord- Norge er på besøk hos venner, kjente og familie. Blant de øvrige turistgruppene er det ganske få med tilsvarende formål for reisen. Turistene i Nord-Norge fra det øvrige Europa er den gruppen hvor flest reiser til Norge for å stå på ski. Der er likevel kun snakk om 6 % av denne turistgruppen. For de øvrige turistgruppene gjelder dette kun 1-2 %. Feriereisens formål blant turister i Nord-Norge, opdelt på markeder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1% 2% 52% 46% Norge (n=137) 94% 6% 92% 2% 97% 4% 2% 2% Storbritannia (n=114) Øvrige Europa (n=93) Land utenfor Europa (n=54) Skiferie Annen ferieog fritidsreise Besøke venner, kjente, familie 20

21 Det er relativt liten forskjell på størrelsen av reisefølget på tvers av markeder Gjennomsnittlig størrelse på reisefølget blant turister i Nord-Norge fordelt på markeder Øvrige Europa (n=93) Norge (n=142) Reisefølget er definert som de som har felles økonomi på reisen. Typisk enten et par eller en familie med barn. Figuren til venstre viser det gjennomsnittlige antall personer i reisefølget for Nord-Norge turistenes vedkommende. Det fremgår at de turistene i Nord-Norge som reiser lengst for å komme til Norge har det minste gjennomsnittlige reisefølget med 2 personer. Det er likevel ikke så stor forskjell fra de øvrige turistgruppene, selv om turister fra det øvrige Europa topper med 2,7 personer. Storbritannia (n=115) 2.1 Land utenfor Europa (n=54)

22 Det er stor forskjell i det gjennomsnittlige antall overnattinger blant turister i Nord-Norge fra de forskjellige markedene Ut over reisefølgets størrelse er det naturligvis meget relevant å se på gjennomsnittlig antall overnattinger for å få et bilde av hvor stort det totale antall gjestedøgn er fra turistene i det aktuelle markedet. På dette parameter er det store forskjeller markedene imellom. Turister i Nord-Norge fra landene utenfor Europa og det øvrige Europa skiller seg ut med de lengste oppholdstidene med henholdsvis 8,1 og 7,5 overnattinger i gjennomsnitt. Nordmenn har kun et gjennomsnitt på 3,3 overnattinger mens britene typisk er i Norge for en litt lenger periode. Denne analysen er uvektet grunnet overnattingsvariabelens korrelasjon med vektevariabelen. Gjennomsnittlig antall overnattinger blant turister i Nord-Norge fordelt på markeder Land utenfor Europa (n=54) Øvrige Europa (n=93) Storbritannia (n=115) 5.7 Norge (n=142) *Figuren viser det gjennomsnittlige antall overnattinger I I hele Norge, dvs. også overnattinger utenfor Nord-Norge. 22

23 Størstedelen av turistenes overnattinger i Nord-Norge skjer på hotell I figuren til høyre vises fordelingen av turistenes overnattinger i Nord-Norge etter overnattingstype. Ut i fra denne ser man at hotell/pensjonat står for den største delen av de innenlandske og utenlandske overnattingene blant turistene i Nord-Norge. Overnattinger hos familie, venner og bekjente utgjør en stor del av de norske overnattingene. Overnattinger på Hurtigruta utgjør nesten hver femte utenlandske overnatting blant turistene i Nord-Norge. Det bør legges merke til at turistene er intervjuet ved utvalgte kommersielle overnattingssteder (hotell, campingplasser og hyttegrender). Fordelingen viser altså fordelingen blant de som har kommersielle overnattinger i forbindelse med ferien. Fordelingen av Nord-Norge turistenes overnattinger på overnattingstype Overnattinger på hotell/pensjonat? Overnattinger hos familie, venner, bekjente? Overnattinger i campinghytte på campingplass? Overnattinger på Hurtigruta? Overnattinger på annen type overnatting? Overnattinger i leid hytte? Overnattinger i egen eller lånt hytte? Overnattinger på vandrerhjem? Overnattinger i telt/campingvogn/bobil utenfor campingplass? Overnattinger i telt/campingvogn/bobil på campingplass? norsk (n=132) 2% 2% 2% 2% 1% 2% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 0% 6% 4% 4% 17% 18% 67% 70% 0% 20% 40% 60% 80% Utenlandsk (n=260) 23

24 Omtrent 9 av 10 norske og utenlandske turister i Nord-Norge overnatter minst én natt på hotell Figuren til høyre viser feriegjestenes valg av overnattingstype fordelt på markeder. Da det er mulig å angi mer enn én overnattingstype summerer resultatene til over 100%. De hyppigst brukte overnattingsstedene hos turister i Nord-Norge er hotell eller pensjonat. Blant innenlandske og utenlandske turister i Nord-Norge har omtrent 9 av 10 turistene minst én overnatting på hotell. Omtrent en tredjedel av de norske turistene i Nord-Norge overnatter hos familie, venner og bekjente. Blant de utenlandske turistene i Nord-Norge har omtrent en fjerdedel overnattet minst en natt på Hurtigruta. Igjen bør det legges merke til at turistene er intervjuet ved utvalgte kommersielle overnattingssteder (hotell, campingplasser og hyttegrender). Fordelingen viser altså fordelingen blant de som har kommersielle overnattinger i forbindelse med ferien. Fordelingen av turister i Nord-Norge på overnattingstype Overnattinger på hotell/pensjonat? Overnattinger hos familie, venner, bekjente? Overnattinger i campinghytte på campingplass? Overnattinger på Hurtigruta? Overnattinger på annen type overnatting? Overnattinger i leid hytte? Overnattinger på vandrerhjem? Overnattinger i egen eller lånt hytte? Overnattinger i telt/campingvogn/bobil utenfor campingplass? Overnattinger i telt/campingvogn/bobil på campingplass? Innenlansk (n=142) 2% 7% 1% 1% 1% 5% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 8% 9% 6% 4% 26% 33% 87% 92% 0% 50% 100% Utenlandsk (n=264) 24

25 Blant de utenlandske turistene i Nord-Norge er fly det foretrukne transportmiddelet til Norge Figuren til høyre viser feriegjestenes valg av transport til Norge på tvers av markedene. Fordelingen av turister i Nord-Norge på transportmiddel til Norge Storbritannia (n=107) 98% 2% Blant turister i Nord-Norge fra Storbritannia har ikke overraskende over 9 av 10 brukt fly som transportmiddel til Norge. Det er også tilfellet for størstedelen av de reisende fra de øvrige markedene. Øvrige Europa (n=85) 75% 19% 1% 1% 4% 1% Omtrent 1 av 5 av Nord-Norge turistene fra det øvrige Europa benytter seg primært av bil som transportmiddel til Norge. Land utenfor Europa (n=49) 92% 4% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fly Bil Tog Turbuss/Rutebuss Ferge Annet 25

26 På tvers av markedene er fly og bil de mest populære transportmidlene på ferien i Norge Figuren til høyre viser valg av transport på reisen i Norge på tvers av markedene blant turister i Nord-Norge. De transportmidlene som er hyppigst brukt av turister i Nord-Norge (i hele Norge) er bil og fly, men der er en del variasjon på tvers av markedene. Turistene fra Storbritannia i Nord-Norge skiller seg ut ved at 39 % av disse har tatt i bruk turbuss/rutebuss som transportmiddel på ferien i Norge. Turistene fra land utenfor Europa i Nord- Norge har dessuten en høy svarandel (34 %) som primært har tatt i bruk ferge/cruise som transportmiddel. Blant de utenlandske Nord-Norge turistene angir henholdsvis 6 %, 3 % og 8 %, at de ikke har benyttet noe transportmiddel på deres reise. Fordelingen av turister i Nord-Norge på transportmiddel på ferien i Norge Norge (n=142) Storbritannia (n=110) Øvrige Europa (n=91) Land utenfor Europa (n=54) 24% 31% 31% 63% 12% 7% 8% 11% 39% 8% 38% 30% 12% 34% 12% 2% 13% 1% 4% 1% 6% 1% 3% 1% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fly Tog Ferge/Cruise Har ikke benyttet noe transportmiddel Bil Turbuss/Rutebuss Annet 26

27 Gjennomsnittlig døgnforbruk og totalforbruk oppdelt på hovedmarkeder for Nord-Norge turistene I tabellen er turismeforbruket i perioden januar-april 2014 oppdelt på hovedmarkeder blant Nord-Norge turistene. Tabellen kan gi en indikasjon på hvordan turistenes døgnforbruk og totalforbruk ser ut i de forskjellige markedene. Døgnforbruket er klart størst blant Nord-Norge turistene fra land utenfor Europa, mens norske turisteri Nord-Norge ikke overraskende har det laveste døgnforbruket i forhold til de resterende reisende. Det gjennomsnittlige totalforbruket på reisen er markant høyest blant turistene i Nord- Norge utenfor Europa, mens britenes gjennomsnittlige totalforbruk på reisen er lavere end det gjennomsnittlige totalforbruket hos Nord-Norge turistene fra de øvrige europeiske landene. Forbruksestimater pr. person Gjennomsnitt lig døgnforbruk pr. person (estimat) Gjennomsnit tlig totalforbruk pr. ferieopphold pr. person (estimat*) Gjennomsnit tlig døgnforbruk pr. reisefølge (estimat) Gjennomsnit tlig totalforbruk pr. reisefølge (estimat*) Norge (n=142) kr kr kr kr Storbritannia (n=115) Øvrige Europa (n=93) kr kr kr kr kr kr kr kr Øvrige utenfor Europa (n=54) kr kr kr kr * Bemerk at det er forskjell på oppholdslengde og reisefølgets størrelse, og at hele pakkereisens pris inngår. 27

28 Gjennomsnittlig døgnforbruk oppdelt på forskjellige forbrukstyper I tabellene er det gjennomsnittlige døgnforbruket fremstilt (pr. person pr. overnatting) for forskjellige kategorier. Det er verdt å legge merke til at de feriereisende med pakkereise i Nord-Norge har et markant høyere samlet døgnforbruk enn de reisende uten pakkereise. Blant turistene i Nord-Norge med pakkereise utgjør pakkereise klart den største utgiftspost med et døgnforbruk på omtrent kr., mens det øvrige forbruk utgjør ca. 900 kr. om dagen per person. Blant turistene uten pakkereise utgjør øvrig forbruk den største utgiftsposten etterfulgt av overnatting samt utgifter til transport. Døgnforbruket pr. person pr. Overnatting i kr. Med pakkereise (n=133) Uten pakkereise (n=273) Pakkereise Øvrig forbruk Overnatting Transport Total gjennomsnittlig døgnforbruk * Bemerk at det er forskjell på oppholdslengde og reisefølgets størrelse, og at hele pakkereisens pris inngår. 28

29 Turistene I Nord-Norge er fornøyde med feriereisen i Norge, men det er nasjonale forskjeller Turistene i Nord-Norge har vurdert hvor fornøyde de totalt sett er med reisen i Norge så langt. Svarskalaen går fra 1 - Meget misfornøyd til 10 - Meget fornøyd. I figuren til høyre viser den grønne søylen gjennomsnittet av alle besvarelsene innenfor hver kategori. Generelt er det stor likhet i besvarelsene på tvers av markedene. Turister fra land utenfor Europa i Nord- Norge er mest fornøyde. Her svares det i gjennomsnitt nesten 9 av 10. I bunnen skiller Storbritannia seg ut med en gjennomsnittlig tilfredshetsscor på 8,3. Det skal sies at en score på 8,3 ikke betyr at de øvrige britiske turistene i Nord-Norge er utilfredse. På de følgende sidene ser vi nærmere på disse tallene og ser bl.a. på underdimensjoner i tilfredsheten med Norge som ferieland. Gjennomsnittlig tilfredshet med feriereisen i Norge blant Nord-Norge turistene oppdelt på hovedmarkeder (1 = meget misfornøyd; 10 = meget fornøyd) Land utenfor Europa (n=47) Øvrige Europa (n=85) Norge (n=105) Storbritannia (n=110) Meget misfornøyd Meget fornøyd 29

30 De utenlandske turistene i Nord-Norge er i større grad tilbøyelige til å anbefale Norge som en feriedestinasjon I figuren vises den gjennomsnittlige vurderingen av hvorvidt turistene i Nord-Norge vil anbefale Norge som feriedestinasjon oppdelt på de fire markedene. Gjennomsnittlig tilbøyelighet blant Nord-Norge turistene til å anbefale Norge fordelt på markedene Øvrige Europa (n=88) 8.8 På tvers av markedene vil turistene i Nord-Norge i utpreget grad anbefale Norge som destinasjon. Det har blitt vurdert på en skala fra 1 I svært liten grad til 10 I svært stor grad. Land utenfor Europa (n=48) 8.6 Der er en tendens til at de utenlandske turistene i Nord-Norge vil anbefale Norge som feriedestinasjon i større grad enn de norske turistene. Storbritannia (n=110) Norge (n=125) Turistene i Nord-Norge fra land utenfor Europa scorer høyest med en gjennomsnittlig score på 8.8 ut av I svært liten grad I svært stor grad 30

31 Utenlandske turister i Nord-Norge er generelt mer tilfredse på tvers av dimensjonene I figuren vises den gjennomsnittlige vurderingen av de underordnede parameterne oppdelt på turistene i Nord- Norge fra de fire utvalgte markedene. Dimensjonene har blitt vurdert på en skala fra 1 Meget misfornøyd til 10 Meget fornøyd. For å illustrere forskjellene vises kun et utsnitt av skalaen fra 5 til 10. De norske turistene i Nord-Norge skiller seg generelt ut i forhold til de øvrige markedene. På alle de målte parameterne har de norske turistene i Nord-Norge en lavere gjennomsnittlig tilfredshet i forhold til de øvrige markedene. Turistene fra Storbritannia i Nord-Norge og fra landene utenfor Europa er mer fornøyde enn Nord-Norge turistene fra det øvrige Europa i forhold til overnattingsstedet, servicenivået, attraksjoner og severdigheter samt informasjon og skilting. Gjennomsnittlig tilfredshet på underliggende dimensjoner oppdelt på fire utvalgte hovedmarkeder blant Nordnorgeturistene Overnattingsstedet Servicenivået Attraksjoner og severdigheter Informasjon og skilting Restauranter og spisesteder Aktivitetsmuligheter Utbredelsen av gratis WIFI Pris i forhold til kvalitet Norge (n=50-119) Storbritannia (n=79-110) Øvrige Europa (n=62-88) Land utenfor Europa (n=36-49)

32 Utenlandske turister i Nord-Norge som har besøkt Norge før er generelt mer tilfredse enn førstegangsreisende turister i Nord-Norge I figuren vises den gjennomsnittlige vurderingen av de underordnede parameterne oppdelt på de utenlandske turistene i Nord-Norge som reiser til Norge for første gang og de øvrige utenlandske turistene i Nord-Norge som har besøkt landet før. Det er en generell tendens til at utenlandske turister i Nord-Norge som besøker landet for første gang er mindre tilfredse enn de andre turistene i Nord-Norge. Spesielt tilfredsheten som gjelder pris i forhold til kvalitet er lav blant de førstegangsreisende turistene i Nord-Norge. Dette gjelder ikke for utbredelsen av gratis WIFI, hvor den gjennomsnittlige tilfredsheten er størst for de førstegangsreisende. I tillegg er den gjennomsnittlige totale tilfredsheten for de førstegangsreisende turistene i Nord-Norge mindre enn den totale tilfredsheten for andre. Den gjennomsnittlige totale tilfredsheten blant utenlandske turister i Nord-Norge som er i Norge for første gang er 8,1, mens den er 9,0 for utenlandske turister i Nord- Norge som har besøkt Norge før. Gjennomsnittlig tilfredshet blant utenlandske turister i Nord-Norge på underliggende dimensjoner oppdelt førstegangsreisende og andre Overnattingsstedet Servicenivået Attraksjoner og severdigheter Informasjon og skilting Restauranter og spisesteder Aktivitetsmuligheter Utbredelsen av gratis WIFI Pris i forhold til kvalitet Førstegangs reisende (n= ) Øvrige (n=79-110) 32

33 Lav gjennomsnittlig tilfredshet Høy gjennomsnittlig tilfredshet Innsatsområdet for norske turister i Nord-Norge er pris i forhold til kvalitet TILPASS Overnattingsstedet Servicenivået Aktivitetsmuligheter OPPRETTHOLD OG PRIORITER Attraksjoner og severdigheter Restauranter og spisesteder Innenlandske turister i Nord-Norges prioriteringer Figuren til venstre viser at de norske turistene i Nord-Norge generelt er tilfredse med de faktorer som har stor betydning for deres samlede tilfredshet: Attraksjoner og severdigheter, aktivitetsmuligheter, og servicenivået. Tilfredsheten med restauranter og spisesteder har relativ stor betydning for den samlede tilfredshet. Gratis WIFI Informasjon og skilting OVERVÅK Liten betydning for samlet tilfredshet Pris i forhold til kvalitet RETT OPP Stor betydning for samlet tilfredshet Den relativt lave tilfredsheten med utbredelsen av gratis WIFI, informasjon og skilting samt pris ift. kvalitet har til gjengjeld mindre betydning for den totale tilfredsheten for norske turister i Nord-Norge. Faktorene burde overvåkes og prioriteres dersom betydningen stiger i fremtiden. Min. n=72 33

34 Lav gjennomsnittlig tilfredshet Høy gjennomsnittlig tilfredshet Innsatsområder for utenlandske turister i Nord-Norge er spisesteder og pris i forhold til kvalitet TILPASS OVERVÅK Liten betydning for samlet tilfredshet Restauranter og spisesteder Pris i forhold til kvalitet Overnattingsstedet Servicenivået Aktivitetsmuligheter Informasjon og skilting OPPRETTHOLD OG PRIORITER Attraksjoner og severdigheter RETT OPP Stor betydning for samlet tilfredshet Utenlandske turister i Nord-Norges prioriteringer Figuren til venstre viser at de utenlandske turistene i Nord-Norge generelt er tilfredse med de faktorer som har stor betydning for deres samlede tilfredshet: Attraksjoner og severdigheter, aktivitetsmuligheter, og servicenivået. Det bør prioriteres å øke tilfredsheten ift. informasjon og skilting, da det er en litt lavere tilfredshet for dette samtidig som at det har stor betydning for den samlede tilfredsheten. Den forholdsvis lave tilfredsheten med restauranter, spisesteder og spesielt pris ift. kvalitet har derimot mindre betydning, men burde overvåkes og prioriteres dersom betydningen stiger i fremtiden. Min. n=188 34

35 De norske turistene i Nord-Norge skal først og fremst spise lokal mat og drikke, mens de utenlandske i større grad skal oppleve naturen og nordlyset Foretrukne aktiviteter blant Nord-Norge turistene i Norge Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Gå på restaurant Være sammen med andre Ha det gøy Shoppe Slappe av Oppleve naturen Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc)' Besøke historiske bygninger / steder Gå turer på over 2 timer Oppleve nordlyset Oppleve fjellene Oppleve lokal kultur og levemåte Sightseeing Besøke kunstutstillinger / museer Opleve fjordene Være med på idrettsarrangement Køre hundeslede Oppleve nattelivet Gå på konserter/ festivaler Oppleve lokal historie og legender Teste mine grenser Kjøre snøscooter Gå langrenn Fiske i saltvann Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Sykle Gå toppturer Besøke nasjonalparker Kjøre alpint / stå på snowboard Fiske i ferskvann Padle kajakk/kano Gå på teater, ballet eller operaforestillinger Besøke fornøyelsesparker Delta på skiskole 6% 10% 9% 9% 10% 6% 8% 8% 7% 4% 6% 5% 8% 5% 5% 5% 9% 0% 5% 3% 7% 3% 3% 6% 2% 4% 2% 1% 1% 4% 0% 2% 0% 3% 15% 15% 17% 20% 14% 12% 12% 12% 17% 17% 15% 19% 25% 27% 25% 32% 36% 40% 40% 39% 38% 41% 40% 47% 45% 46% 52% 50% 65% 70% 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 53% 56% 66% 79% 78% Turistene i Nord-Norge ble spurt om hvilke av aktivitetene i figuren til venstre de planlegger å gjøre på denne reisen. Figuren viser hvordan de norske og utenlandske turistene i Nord-Norge fordeler seg på disse aktivitetene. De norske turistene i Nord-Norge skal primært spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer, gå på restaurant og være sammen med andre. Blant de utenlandske turistene i Nord-Norge skal nesten 8 av 10 oppleve naturen og nordlyset. På de neste sidene kan man se nærmere på de foretrukne aktivitetene i de forskjellige markedene. Innenlandsk (n=121) Utenlandsk (n=249) 35

36 Det er populært å ville oppleve naturen og nordlyset blant turistene i Nord- Norge på tvers av de utenlandske markedene Foretrukne aktiviteter blant de utenlandske turistene i Nord-Norge fordelt på markeder Figurene viser hvilke aktiviteter Nord-Norge turistene planlegger å gjøre på reisen. Over 9 av 10 britiske og nesten 9 av ti av de ikke-europeiske Nord-Norge turistene planlegger å oppleve nordlyset. Turistene i Nord-Norge fra det øvrige Europa planlegger å oppleve naturen og to tredjedeler har også planer om å oppleve nordlyset. Nord-Norges naturopplevelser samt lokale mat og drikkevarer er klart blant de mest populære aktiviteter i regionen. Storbritannia (n=109) Oppleve nordlyset Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Oppleve naturen Sightseeing Gå på restaurant 75% 70% 63% 58% 91% Slappe av 58% Besøke historiske bygninger / steder 52% Ha det gøy 47% Besøke kunstutstillinger / museer 44% Opleve fjordene 44% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 36

37 På tvers av de utenlandske markedene er det populært å ville oppleve naturen og nordlyset blant turistene i Nord-Norge Øvrige Europa (n=89) Land utenfor Europa (n=49) Oppleve naturen 82% Oppleve nordlyset 87% Oppleve nordlyset 68% Oppleve naturen 86% Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer 49% Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer 85% Slappe av 42% Sightseeing 77% Besøke historiske bygninger / steder 39% Besøke historiske bygninger / steder 74% Oppleve fjordene 36% Oppleve fjordene 69% Besøke kunstutstillinger / museer 33% Besøke kunstutstillinger / museer 66% Gå på restaurant 33% Oppleve lokal kultur og levemåte 65% Gå turer på over 2 timer 32% Oppleve fjellene 64% Ha det gøy 30% Køre hundeslede 61% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 37

38 Forbruket er høyest blant norske turister i Nord-Norge som planlegger å shoppe Figuren viser forskjellene i gjennomsnittlig forbruk oppdelt etter aktiviteter blant de norske turistene i Nord-Norge. Flere enn 30 turister har svart på hva de planlegger. De utenlandske turistene i Nord-Norge har et gjennomsnittlig forbruk på omkring 1800 kr. per overnatting. Der er spredning i forbruket til de norske turistene i Nord-Norge etter hvilke aktiviteter de planlegger på deres ferie. Norske turister i Nord-Norge som planlegger å shoppe, gå på restaurant eller ha det moro er gjennomsnittlig de som forbruker mest på sin reise. Norske turister i Nord-Norge som planlegger å gå turer eller gjøre sportsaktiviteter har derimot det gjennomsnittlige minste forbruk. Forskjell i gjennomsnittlig døgnforbruk blant de innenlandske Nord-Norge turistene oppdelt etter planlagte aktiviteter Shoppe (n=42) Gå på restaurant (n=63) Ha det gøy (n=44) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=65) Være sammen med andre (n=60) Slappe av (n=65) Oppleve naturen (n=48) -11% -13% 10% 10% 17% 16% 15% Gå turer på over 2 timer (n=25) -32% Gjøre sportsaktiviteter (n=30) -33% -40% -30% -20% -10% % kr. 10% 20% 30% 40% Innenlandske turister 38

39 Man ser også en stor spredning i forbruket til de utenlandske turistene i Nord-Norge etter hvilke aktivitetstyper de planlegger å delta i Figuren viser forskjellene i de utenlandske ferieturistenes gjennomsnittlige forbruk oppdelt etter aktiviteter. Over 30 turister har svart på hva de planlegger. Det gjennomsnittlige forbruket til en utenlandsk turist i Nord-Norge ligger på omtrent 2870 kr. per overnatting. Utenlandske turister i Nord-Norge som planlegger å oppleve lokal historie, legender, kultur og levemåte har et større forbruk enn gjennomsnittet. Utenlandske turister i Nord-Norge som planlegger å kjøre snøscooter og oppleve naturen har derimot et lavere døgnforbruk enn gjennomsnittet. Forskjell i gjennomsnittlig døgnforbruk blant de utenlandske Nord-Norge turistene oppdelt etter planlagte aktiviteter Oppleve lokal historie og legender (n=58) Oppleve lokal kultur og levemåte (n=65) Være sammen med andre (n=47) Gå turer på over 2 timer (n=86) Besøke kunstutstillinger / museer (n=113) Besøke historiske bygninger / steder (n=136) Ha det gøy (n=102) Shoppe (n=68) Oppleve fjellene (n=90) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=158) Kjøre hundeslede (n=96) Sightseeing (n=135) Gå på restaurant (n=105) Gjøre sportsaktiviteter (n=34) -1% -1% -1% 2% 1% 5% 4% 3% 0.4% 9% 7% 9% 15% 13% Oppleve fjordene (n=113) Slappe av (n=122) Oppleve nordlyset (n=209) Oppleve naturen (n=189) Kjøre snøscooter (n=38) -3% -6% -8% -8% -13% -40% -30% -20% -10% % kr. 10% 20% 30% 40% Utenlandske turister 39

40 Norsk skiturisme Vintersesongen 2014 I dette avsnittet beskrives og karakteriseres de norske turistene som har reist på skiferie i Norge, vintersesongen

41 Størstedelen av de norske turistene er skiturister Figuren til høyre viser hvor mange av de feriereisende innenfor markedet som er skiturister ift. det totale antallet feriereisende innenfor markedet. Andel av norske ferieturister som er skiturister Skituristene er definert ved at de enten: Har angitt Skiferie som hovedformål med reisen eller Har angitt Kjøre alpint/stå på snowboard, Gå langrenn eller Delta på skiskole som planlagte aktiviteter eller Har blitt intervjuet på et skisted Norge (n=788) 56% 44% 56 % av de norske ferieturistene i vintersesongen er skiturister. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Skiturister Øvrige turister 41

42 Turistprofiler Norsk skiturisme (og alle norske feriereisende) Turistprofil basert på Turistundersøkelsen, vintersesongen 2014 Gjennomsnittlig antall overnattinger Skiturisme 3.4 Total 3.2 Størrelse på reisefølge Gjennomsnittsalder (voksne) Skiturisme Total Skiturisme Total Aktiviteter Bookingtidspunkt (dager før) Skiturisme Total % 63% 67% 67% 68% 42% 57% 56% 51% 35% 53% 47% 48% 46% 46% 41% 40% 41% 39% 31% Tilfredshet (gjennomsnittet ved en skala på 1-10) Skiturisme Total Oppleve naturen Gå langrenn Slappe av Kjøre alpint / stå på snowboard Ha det gøy Være sammen med andre Oppleve fjellene Gå turer på over 2 timer Spise lokal mat Gå på restaurant og drikke lokale drikkevarer Skiturisme Total 42

43 Turistprofiler Norsk skiturisme (og alle norske feriereisende) Turistprofil basert på Turistundersøkelsen, vintersesongen 2014 (fortsatt) Kjønn Yrke 53% 54% 71% 70% 47% 46% Kvinne Mann Utdanning Skiturisme Total 25% 28% 31% 29% 28% 26% 16% 15% 6% 9% 9% 8% 1% 0% 3% 8% 7% 5% 3% 2% Grunnskole Videregående utdanning Bachelor Master Forskernivå Vet ikke Skiturisme Total Ansatt Selvstendig næringsdrivende Pensjonist Student/elev Annet Skiturisme Total 43

44 En fjerdedel av de norske skituristene er pakkereisende I figuren til høyre er andelen av norske skiturister med pakkereise fremstilt. Andel av norske skiturister med pakkereise Andelen av pakkereisende er ikke overraskende liten blant de norske skituristene. Norge (n=490) 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 44

45 Nesten halvparten av de norske skituristene booker skiferiereisen mellom 1 måned og 3 måneder før avreise Figuren til høyre viser hvor lenge før avreisen de norske skituristene booker sin skireise. Bookingstidspunkt av skiferiereisen i Norge Over halvparten av nordmennene og de øvrige skandinavere har booket reisen innenfor tre måneder før avreise, mens 3 % først booker reisen under 1 uke før. Norge (n=375) 3% 21% 48% 19% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Under 1 uke før Mellom 1 måned og 3 måneder før Over et halvt år før Mellom 1 uke og 1 måned før Mellom 3 måneder og et halvt år før 45

46 De norske skiferieturistene overnatter primært i én region Et mål for skituristenes mobilitet i Norge får man ved å se på om overnattinger skjer innenfor samme region eller i flere regioner. I figuren til høyre vises andelen som overnatter i 1 til 6 forskjellige regioner i ferien. Regioner i undersøkelsen: Nord-Norge(inkl. Svalbard), Midt-Norge (Trøndelag), Vestlandet (Vest- Norge), Øst-Norge, Sørlandet og Oslo. Antall forskjellige regioner (overnattinger) blant norske skiferiereisende 100% 3% 90% 80% 70% 60% 50% 97% 40% 30% 2 1 Norske skiturister har en relativt lav mobilitet. 97 % av de norske skituristene overnatter i kun én landsdel på hele sin ferie. 20% 10% 0% Norge (n=490) 46

47 Over 9 av 10 av de norske skiferieturistene har overnattet minst én natt på Østlandet I figuren til høyre vises andelen som overnatter i en av de fem forskjellige regionene i ferien. Regioner i undersøkelsen er Nord-Norge (inkl. Svalbard), Midt-Norge (Trøndelag), Vestlandet (Vest-Norge), Øst- Norge og Sørlandet. Da det er mulig å angi mer enn én region summerer resultatene til over 100%. Det fremkommer tydelig at de fleste av skituristene overnatter på Østlandet. Hele 92 % av de norske skituristene har hatt minst én overnatting på Østlandet. Den nest mest besøkte regionen er Sørlandet, som 6 % av de norske skituristene har besøkt. Fordelingen av norske skiferiegjester på region i Norge (n=459) Overnattinger på Østlandet? 92% Overnattinger på Vestlandet? 3% Overnattinger på Sørlandet? 6% Overnattinger i Nord-Norge? 1% Overnattinger i Trøndelag? 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 47

48 De fleste norske skiturister reiser uten barn på ferien sin Andel av skituristene med barn i reisefølget Figuren til venstre viser hvor mange av skituristene som har angitt at de har barn med i reisefølget. I reisefølget hos de norske skituristene er det relativt få barn. Norge (n=284) 28% 72% Mer enn hver fjerde har angitt at de har barn med på reisen sin. Det gjennomsnittlige antallet barn i reisefølget for de norske skituristene er 3,2 barn. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Reiser med barn Reiser uten barn Det bør legges merke til at det er forholdsvis mange skiferiegjester som ikke har svart på spørsmålet, dermed er det visse usikkerheter knyttet til fordelingen. 48

49 Størstedelen av de norske skiferieturistenes overnattinger skjer på hotell I figuren til høyre ser man fordelingen av de norske skituristenes overnattinger etter overnattingstype. Det vises at hotell/pensjonat står for den største delen av de innenlandske turisters overnattinger. Overnattinger på campingplass utgjør langt færre overnattinger om vinteren enn om sommeren. Det bør legges merke til at turistene er intervjuet ved utvalgte kommersielle overnattingssteder (hotell, campingplasser og hyttegrender). Fordelingen viser altså fordelingen blant de som har kommersielle overnattinger i forbindelse med ferien. Fordelingen av de norske skiferiegjesters overnattinger på overnattingstype (n=472) Overnattinger på hotell/pensjonat? Overnattinger i egen eller lånt hytte? Overnattinger i leid hytte? Overnattinger hos familie, venner, bekjente? Overnattinger i campinghytte på campingplass? Overnattinger på vandrerhjem? Overnattinger i telt/campingvogn/bobil utenfor campingplass? Overnattinger på annen type overnatting? Overnattinger på Hurtigruta? Overnattinger i telt/campingvogn/bobil på campingplass? 2% 2% 1% 0% 0% 0% 7% 5% 15% 68% 0% 20% 40% 60% 80% 49

50 Nesten 9 av 10 av de norske skiferieturistene overnatter minst én natt på hotell Figuren til høyre viser de norske skiferiegjestenes valg av overnattingstype. Da det er mulig å angi mer enn én overnattingstype summerer resultatene til over 100%. De hyppigst brukte overnattingsstedene av norske turister er hotell eller pensjonat. Omtrent 85 % av disse turistene har minst én overnatting på hotell. Omtrent 6 % av de innenlandske turistene overnatter på leid hytte. Igjen bør det legges merke til at turistene er intervjuet ved utvalgte kommersielle overnattingssteder (hotell, campingplasser og hyttegrender). Fordelingen viser altså fordelingen blant de som har kommersielle overnattinger i forbindelse med ferien. Fordelingen av norske skiferiegjester på overnattingstype (n=490) Overnattinger på hotell/pensjonat? Overnattinger i leid hytte? Overnattinger i egen eller lånt hytte? Overnattinger hos familie, venner, bekjente? Overnattinger på vandrerhjem? Overnattinger i campinghytte på campingplass? Overnattinger i telt/campingvogn/bobil på campingplass? Overnattinger på Hurtigruta? Overnattinger i telt/campingvogn/bobil utenfor campingplass? Overnattinger på annen type overnatting? 1% 1% 0% 0% 0% 0% 6% 6% 4% 85% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 50

51 Blant de norske skiferieturistene er bilen helt klart det mest populære transportmiddelet på ferien i Norge Figuren til høyre viser de norske feriegjestenes valg av transport på reisen i Norge. Fordelingen av norske skiferiegjester på transportmiddel på ferien i Norge Det hyppigst brukte transportmiddelet av skiturister i Norge er bil. Det nest mest populære transportmiddelet blant norske skiturister var tog. 5 % av de norske skituristene brukte tog på feriereisen i Norge. Norge (n=474) 1% 93% 5% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fly Bil Tog Turbuss/Rutebuss 51

52 Gjennomsnittlig døgnforbruk og totalforbruk for norske skiferieturister I tabellen vises turismeforbruket i perioden januar-april 2014 blant norske skiferiereisende. Tabellen kan gi en indikasjon på hvordan skituristenes døgnforbruk og totalforbruk ser ut. Det gjennomsnittlige døgnforbruket pr. person blant turistene fra Norge er på 1290 norske kroner. De øvrige forbruksestimater kan også avleses i tabellen. Forbruksestimater pr. person Gjennomsnittlig døgnforbru k pr. person (estimat) Gjennomsnittlig totalforbruk pr. ferieopphol d pr. person (estimat*) Gjennomsnittlig døgnforbru k pr. reisefølge (estimat) Gjennomsnittlig totalforbruk pr. reisefølge (estimat*) Norge (n=490) kr kr kr kr På den neste siden ser man nærmere på hvordan døgnforbruket fordeler seg på de forskjellige utgiftspostene. * Bemerk at det er forskjell på oppholdslengde og reisefølgets størrelse, og at hele pakkereisens pris inngår. 52

53 Gjennomsnittlig døgnforbruk for norske skiturister oppdelt i forhold til forskjellige forbrukstyper I tabellene til høyre er det gjennomsnittlige døgnforbruket fremstilt (pr. person pr. overnatting) for forskjellige kategorier. Forbruksestimater pr. person pr. overnatting Med pakkereise (n=114) Uten pakkereise (n=470) Det er verdt å legge merke til at de skiferiereisende med pakkereise har et høyere samlet døgnforbruk enn de reisende uten pakkereise. Pakkereise kr Blant turistene med pakkereise utgjør pakkereise den største utgiftsposten med et døgnforbruk på omtrent 740 kr., mens det øvrige forbruket utgjør ca. 610 kr. om dagen per person. Øvrig forbruk kr. 610 kr. 560 Overnatting - kr. 560 Transport - kr. 150 Blant turistene uten pakkereise utgjør overnatting og øvrig forbruk like mye og er de største utgiftspostene. Total gjennomsnittlig døgnforbruk kr kr * Legg merke til at det er forskjell på oppholdslengde og reisefølgets størrelse, og at hele pakkereisens pris inngår. 53

54 De norske skituristene er meget fornøyde med feriereisen i Norge Skituristene har vurdert hvor fornøyde de totalt sett er med reisen i Norge så langt. Svarskalaen går fra 1 - Meget misfornøyd til 10 - Meget fornøyd. I figuren til høyre viser den grønne søylen gjennomsnittet av alle besvarelsene blant de norske skiferieturister. Disse turistene angir en gjennomsnittlig tilfredshet på nesten 9 av 10. Gjennomsnittlig tilfredshet med feriereisen i Norge blant norske skiferieturister (1 = meget misfornøyd; 10 = meget fornøyd) Norge (n=418) 8.7 På de følgende sidene ser vi nærmere på disse tallene og ser bl.a. på underdimensjoner i tilfredsheten med Norge som ferieland blant de norske skituristene Meget misfornøyd Meget fornøyd 54

55 Skituristene fra Norge er mest tilfredse med aktivitetsmulighetene I figuren vises den gjennomsnittlige vurderingen av de underordnede parameterne for de norske skiferieturister. Dimensjonene har blitt vurdert på en skala fra 1 Meget misfornøyd til 10 Meget fornøyd. For å illustrere forskjellene vises kun et utsnitt av skalaen fra 5 til 10. De norske skiferieturistene er spesielt fornøyde med overnattingsstedet, aktivitetsmuligheter og alpinbakkene. Skituristene fra det øvrige Europa har også en høy tilfredshet med attraksjoner og severdigheter. Anbefaling av Norge som feriedestinasjon De norske skituristene vil i høy grad anbefale Norge som destinasjon. Det har blitt vurdert på en skala fra 1 I svært liten grad til 10 I svært stor grad. Det gjennomsnittlige scoret er på norske skiturister har svart på dette spørsmålet. Gjennomsnittlig tilfredshet på underliggende dimensjoner (n= ) Overnattingsstedet Servicenivået Attraksjoner og severdigheter Informasjon og skilting Restauranter og spisesteder Aktivitetsmuligheter Utbredelsen av gratis WIFI Alpinbakkene Pris i forhold til kvalitet

56 Lav gjennomsnittlig tilfredshet Høy gjennomsnittlig tilfredshet Innsatsområdet for norske skiferiereisende er pris i forhold til kvalitet TILPASS Aktivitetsmuligheter Alpinbakkene OPPRETTHOLD OG PRIORITER Overnattingsstedet Innenlandske feriereisenes prioriteringer Figuren til venstre viser at innenlandske skiturister er tilfredse med tre av de faktorene som har stor betydning for deres samlede tilfredshet: aktivitetsmuligheter, alpinbakkene og overnattingsstedet. Gratis WIFI Attraksjoner og severdigheter Informasjon og skilting Restauranter og spisesteder Servicenivået Til gjengjeld er de norske skituristene ikke så tilfredse med pris i forhold til kvalitet samtidig som at det har relativt stor betydning for den samlede tilfredsheten. Den burde overvåkes og prioriteres blant de innenlandske skituristene. OVERVÅK Pris i forhold til kvalitet RETT OPP Den forholdsvis lave tilfredsheten med de andre faktorene har derimot mindre betydning, men burde overvåkes og prioriteres dersom betydningen av faktorene stiger i fremtiden. Liten betydning for samlet tilfredshet Stor betydning for samlet tilfredshet Min. n=322 56

57 De norske ferieturistene skal først og fremst oppleve naturen Foretrukne aktiviteter blant norske skiferieturister i Norge (n=459) Oppleve naturen Gå langrenn Slappe av Kjøre alpint / stå på snowboard Ha det gøy Være sammen med andre Oppleve fjellene Gå turer på over 2 timer Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Gå på restaurant Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding,etc)' Teste mine grenser Oppleve nattelivet Shoppe Delta på skiskole Gå toppturer Være med på idrettsarrangement Gå på konserter/ festivaler Oppleve lokal kultur og levemåte Besøke fornøyelsesparker Kjøre snøscooter Opleve tradisjoner og nasjonale fester Sykle Besøke kunstutstillinger / museer Fiske i ferskvann Kjøre hundeslede Fiske i saltvann Padle kajakk/kano Sightseeing Besøke historiske bygninger / steder Oppleve nordlyset Oppleve lokal historie og legender Besøke nasjonalparker Oppleve fjordene Gå på teater, ballet eller operaforestillinger 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 0% 6% 4% 4% 4% 3% 7% 10% 15% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 40% 39% 48% 46% 54% 57% 56% 67% 67% 70% Skiferieturistene ble spurt om hvilke av aktivitetene i figuren til venstre de planlegger å gjøre på denne reisen. Figuren viser de norske skituristenes fordeling på disse aktivitetene. Blant de innenlandske skiturister skal 7 ut av 10 oppleve naturen. En stor del av skituristene skal slappe av i ferien. Omtrent 6 av 10 av de innenlandske skituristene svarer dette. 57

58 Norske skiferieturister som planlegger å shoppe forbruker mest Figuren viser forskjellene i de innenlandske ferieturistenes gjennomsnittlige forbruk oppdelt etter aktiviteter. Flere enn 30 turister har svart på hva de planlegger. En innenlandsk turists gjennomsnittlige forbruk ligger på omkring 1290 kr. per overnatting. Der er spredning i de innenlandske skituristers forbruk alt ettersom hvilke aktiviteter de planlegger i ferien sin. Innenlandske turister som planlegger å shoppe eller oppleve nattelivet er gjennomsnittlig de turistene som forbruker mest på sin reise. Innenlandske turister som planlegger å gå langrenn samt teste sine grenser har derimot gjennomsnittlig minst forbruk. Forskjell i gjennomsnittlig døgnforbruk oppdelt etter planlagte aktiviteter Shoppe (n=43) Oppleve nattelivet (n=50) Gå på restaurant (n=176) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=169) Oppleve fjellene (n=186) Gå turer på over 2 timer (n=166) Være sammen med andre (n=237) Kjøre alpint / stå på snowboard (n=246) Ha det gøy (n=252) Oppleve naturen (n=293) -1% 1% 1% 1% 4% 4% 7% 7% 15% 35% Slappe av (n=248) Gjøre sportsaktiviteter (n=191) -2% -3% Gå langrenn (n=230) Teste mine grenser (n=64) -8% -10% -40% -30% -20% -10% % kr. 10% 20% 30% 40% Innenlandske turister 58

59 Turistenes forbruk I dette avsnittet presenteres turistenes forbruk vintersesongen Forbruket presenteres for ferie- og forretningsreisende totalt sett da det ikke er mulig å skille mellom dem i overnattingsstatistikkene. Det er en rekke datamessige begrensninger og usikkerheter. Dette betyr at forbruksestimatene er forbundet med en relativt stor usikkerhet. Det henvises til rapportens metodeavsnitt for en grundigere gjennomgang. 59

60 Vinterturistene i Norge har et samlet forbruk på 16,4 milliarder kr. Samlet forbruk for ferieturister og forretningsreisende Turistene har selv angitt sitt forbruk på pakkereise (såfremt de har booket en), transport, overnatting og øvrig forbruk. Øvrig forbruk omfatter bl.a. dagligvarer, fornøyelser og lokal transport. De spurte turistenes forbruk per overnatting er videre blitt ganget opp til det faktiske antallet overnattinger i Norge. Det samlede forbruket for perioden januar april 2014 estimeres til ca. 16,4 mrd. kr. De to største forbrukspostene på henholdsvis 6,7 og 5 mrd. kr. er overnatting og øvrig forbruk. Ytterligere 4,1 mrd. kr. brukes på transport, mens pakkereiser utgjør den minste posten med 0,7 mrd. kr. Det er verdt å legge merke til at forbruket på pakkereise ikke nødvendigvis blir gjort i Norge da det er utregnet på bakgrunn av den totale prisen for pakkereisen og denne kan inneholde besøk i andre land end Norge. Estimert samlet forbruk for januar-april 2014 (Milliarder kr.) Ferie - uten pakkereise Ferie - med pakkereise Forretning Pakkereise Overnatting Transport Øvrig forbruk n=

61 Den største delen av forbruket skjer på Østlandet Kartet til høyre viser fordelingen av forbruket i perioden januar-april 2014 mellom regionene i Norge. Den største delen av vinterforbruket for både ferie- og forretningsreisende skjer på Østlandet. Vestlandet og deretter Nord-Norge har også en stor del av både ferieturistenes og forretningsreisende forbruk. Der er i tillegg 520 reisende, 474 ferieturister og 46 forretningsreisende som har blitt intervjuet på et vintersportssted, men som ikke kan tilordnes en region. Deres forbruk utgjør 1,315 milliarder kr. for feriereisende og 123 millioner kr. for forretningsreisende. Estimert vinterforbruk fordelt på regioner Vintersportssteder Ferie: 1,315 mrd. kr. Forretning: 123 mill. kr. Vestlandet Ferie: 242 mill. kr. Forretning: 3,710 mrd. kr. Nord-Norge ex skisted Ferie: 598 mill. kr. Forretning: 1,550 mrd. kr. Trøndelag ex skisteder Ferie: 112 mill. kr. Forretning: 1,340 mrd. kr. Østlandet ex skisteder Ferie: 2,430 mrd. kr. Forretning: 4,450 mill. kr. Sørlandet ex skisteder Ferie: 430 mill. kr. Forretning: 130 mill. kr. n=3.062 En reisendes forbruk har blitt knyttet til den regionen som personens overnattingssted på intervjutidspunktet befinner seg 61

62 Forbruksestimater fordelt på hovedmarkeder og etter de forskjellige forbrukstypene I tabellen er de 16,4 mrd., som turismeforbruket i januar-april 2014 er estimert til fordelt på hovedmarkeder innenfor feriereisende samt på innenlandske og utenlandske forretningsreisende. Det bør legges merke til at usikkerheten på estimatene naturligvis øker når de splittes i mange grupper, men tabellen kan likevel gi en indikasjon på hvordan turistene fra de forskjellige markedene bidrar til det totale forbruket. Som det vises er det tydelig at den innenlandske turismen innenfor både ferie og forretning er helt sentral og står for mer enn halvparten av det totale forbruket. De skandinaviske ferieturistene fra Danmark og Sverige spiller også en stor rolle for forbruket i vintersesongen. Dette er i tråd med at de danske og skandinaviske turistene også teller for størst antall overnattinger i sesongen, se side 6. Blant de tyske og britiske ferieturistene utgjør pakkereiseforbruket den største delen. Blant de andre ferieturistene er det forbrukspostene for ikke-pakkereisende som er størst. Forbruksestimater (mio. kr.) Norge (n=788) Pakkereise Med pakkereise - Øvrig forbruk Uten pakkereise - Overnatting Uten pakkereise - Transport Uten pakkereise - Øvrig forbruk Total Øvrige Skandinavia (n=79) Tyskland (n=45) Storbritannia (n=139) Øvrige Europa (n=101) Land utenfor Europa (n=79) Forretning Norge (n=1629) Forretning utlandet (n=716)

63 Feriereisende uten pakkereise har flest overnattinger, men har samtidig det laveste døgnforbruket Kategori Døgnforbruk Overnatting ca Transport ca. 980 Øvrig ca. 820 Kategori Døgnforbruk Pakkereise ca Øvrig ca. 715 Kategori Døgnforbruk Overnatting ca. 600 Transport ca. 245 Øvrig ca. 565 Forretning 33% Ferie - med pakkereise 7% Ferie uten pakkereise 60% Overnattingenes fordeling på ferietype I figuren ser man fordelingen mellom overnattinger i henholdsvis forretning, ferie med pakkereise og ferie uten pakkereise. I tabellene er det gjennomsnittlige døgnforbruket fremstilt (pr. person pr. overnatting) for forskjellige kategorier. Det er verdt å legge merke til at de feriereisende med pakkereise har et markant høyere samlet døgnforbruk enn de reisende uten pakkereise. De forretningsreisende har klart det høyeste døgnforbruket. 63

64 Gjennomsnittlig døgnforbruk og totalforbruk fordelt etter hovedmarkeder I tabellen er turismeforbruket i perioden januar-april 2014 oppdelt på hovedmarkeder blant feriereisende i tillegg til innenlandske og utenlandske forretningsreisende. Det bør legges merke til at usikkerheten på estimatene naturligvis øker når de splittes i mange grupper. Tabellen kan likevel gi en indikasjon på hvordan turistenes døgnforbruk og totalforbruk ser ut i de forskjellige markedene. Døgnforbruket er klart størst blant turistene fra landene utenfor Europa samt Storbritannia. Det gjennomsnittlige totalforbruket er høyest blant turistene fra landene utenfor Europa, men også reisende fra Storbritannia og det øvrige Europa har et markant høyere totalforbruk enn de andre reisende. Det gjennomsnittlige forbruket for innenlandske forretningsreisende er mer enn dobbelt så stort som for norske feriereisende. Det gjennomsnittlige totalforbruket er også høyere, men forskjellen er ikke like stor, noe som skyldes at forretningsreisende typisk har kortere opphold. Også de utenlandske forretningsreisende har et forholdsvis høyt døgnforbruk og et forholdsvis høyt totalforbruk. Døgn- og totalforbruket blant de utenlandske forretningsreisende er i likhet med de feriereisende, også høyere enn blant de innenlandske. Forbruksestimater pr- person Gjennomsnittlig døgnforbruk pr. person (estimat) Gjennomsnittlig totalforbruk pr. ferieopphold pr. person (estimat*) Norge (n=788) kr kr Øvrige Skandinavia (n=79) kr kr Tyskland (n=45) kr kr Storbritannia (n=139) kr kr Øvrige Europa (n=101) kr kr Lande utenfor Europa (n=79) kr kr Forretning Norge (n=1629) kr kr Forretning utlandet (n=716) kr kr * Bemerk at det er forskjell på oppholdslengde og reisefølgets størrelse, og at hele pakkereisens pris inngår. 64

65 Metode I dette avsnittet redegjøres det for metoden bak analysene og estimatene i denne rapporten. Dessuten diskuteres datagrunnlaget og de begrensningene som finnes i dette. 65

66 Datagrunnlaget I figuren til høyre vises fordelingen av de i alt 3582 respondentene på markedene som er anvendt i analysene. Turistenes resultater er oppdelt på de fire hovedmarkedene som vises i tabellen, samt markedene øvrige Europa og øvrige utenfor Europa. Dessuten inngår 78 i en annen kategori uten nærmere angivelse av opprinnelsesland. Ferie Forretning Total Norge Øvrige Skandinavia Tyskland Storbritannia Øvrige Europa Land utenfor Europa Andre (ukjent) Total

67 Geografisk fordeling av intervjuer Kartet til høyre viser fordelingen av de gjennomførte intervjuene i hver region oppdelt på intervjutype (forretning og ferie). Ved manglende angivelse av intervjutype er det gått ut fra at det er snakk om ferieturister. Der er foretatt intervjuer med 520 reisende, 474 ferieturister og 46 forretningsreisende som ble intervjuet på et vintersportssted og som derfor ikke kan tilordnes en region. Geografisk fordeling av de gjennomførte intervjuene Vintersportssteder Ferie: 474 Forretning: 46 Vestlandet Ferie: 115 Forretning: 982 Nord-Norge ex skisteder Ferie: 376 Forretning: 443 Trøndelag ex skisteder Ferie: 62 Forretning: 402 Østlandet ex skisteder Ferie: 198 Forretning: 469 Sørlandet ex skisteder Ferie: 12 Forretning: 3 67

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

AKTIVE TURISTER I NORGE

AKTIVE TURISTER I NORGE AKTIVE TURISTER I NORGE Yngve Ask - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015 Nøkkeltall for norsk turisme 2014 Rapport Innovasjon Norge 2015 Utgiver: Innovasjon Norge ISSN 1894-0595 Layout: fetetyper.no Trykk: RK Grafisk Rapporten er trykket på miljøvennlig papir. Foto cover: Asgeir

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2012

Nøkkeltall for norsk turisme 2012 Nøkkeltall for norsk turisme 2012 ISSN 1894-0595 Forsidefoto: CH - Visitnorway.com Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 22 00 25 00. Faks 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2 0 07 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om de som besøker

Detaljer

3. Nordmenns reisevirksomhet 4

3. Nordmenns reisevirksomhet 4 Tom Granseth 3. 4 Statistisk sentralbyrå kartlegger omfanget av nordmenns reisevirksomhet i to undersøkelser, grensehandelsundersøkelsen 1 og reiseundersøkelsen 2. Inntil 2007 ble nordmenns feriereisevaner

Detaljer

Markedsinformasjon om naturbaserte turister

Markedsinformasjon om naturbaserte turister Rapport 2004:10 Markedsinformasjon om naturbaserte turister Mehmet Mehmetoglu Birgit Abelsen Tittel : Forfattere : Markedsinformasjon om naturbaserte turister Mehmet Mehmetoglu og Birgit Abelsen Norut

Detaljer

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05 Masterplan for Lofoten HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter Versjon 1.3 Larvik/Jar 09.09.05 Bård Jervan Anniken Enger INNHOLD 1 Innledning...4 2 Produkt-markedsmodell...4

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 67 sider I 2011 kom

Detaljer

Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011. Gjenkjøp. En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp. Av Elisabet Sørfjorddal Hauge

Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011. Gjenkjøp. En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp. Av Elisabet Sørfjorddal Hauge Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011 Gjenkjøp En studie om Usus gjesters lojalitet og tilbøyelighet til gjenkjøp. Av Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Forfattere Prosjekt/ FoU-rapport nr. 8/2011 ISSN-nummer

Detaljer

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no Telemarkskanalen Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere www.kaizen.no Forord Kaizen AS har på oppdrag for Telemarkskanalen Regionalpark gjennomført

Detaljer

Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012 2025?

Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012 2025? RAPPORT Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012 2025? MENON-PUBLIKASJON NR. 38/2012 Oktober 2012 av Anniken Enger, Rasmus Sandnes, Gunhild Lundblad

Detaljer

1 Innsikt Utsyn 2013

1 Innsikt Utsyn 2013 Innsikt Utsyn 2013 1 3 INNHOLD 01 Reiser internasjonalt 02 Nordmenns reisevaner 03 Nordmenns ferieplaner 04 Turisme i Norge 05 Overnattinger i Norge 06 Opplevelser skaper trafikk 07 Utenlandske turister

Detaljer

En ferierende klasse?

En ferierende klasse? Økonomiske analyser 2/2 Perspektiver på ferievaner, inntekt og utdanning Jan-Erik Lystad Denne artikkelen belyser nordmenns ferievaner på 199-tallet. Det gjennomsnittlige ferieomfanget har endret seg lite

Detaljer

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag DIBS e-handelsindeks Sammendrag Mai 2008 Bakgrunn DIBS Payment Services som er Nordens største tilbyder av internett betalingsløsninger lanserte i desember 2007 DIBS e-handelsindeks. DIBS e-handelsindeks

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet

Roy A. Nielsen. Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Roy A. Nielsen Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Fafo-notat 2011:04 Fafo 2011 ISSN

Detaljer

4. Overnattingsvirksomhet 2

4. Overnattingsvirksomhet 2 Norsk turisme Overnattingsvirksomhet Tom Granseth 4. Overnattingsvirksomhet 2 Datagrunnlag er Statistisk sentralbyrås månedlige overnattingsstatistikk 1. Opplysningene hentes inn direkte fra bedriftene,

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

Natursøkende turister i LOVEST regionen

Natursøkende turister i LOVEST regionen Natursøkende turister i LOVEST regionen Rapport fra spørreundersøkelsen sommeren 2011 Et delprosjekt av Opplevelser i Nord Kunnskapsbasert Verdiskaping finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) gjennom

Detaljer

I REGIONALT PERSPEKTIV

I REGIONALT PERSPEKTIV RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 87/7 NORDMENNS FERIEVANER I REGIONALT PERSPEKTIV AV HEGE KITTERØD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO- KONGSVINGER 987 ISBN 8-57-54-4 ISSN 0-84 EMNEGRUPPE 4 Kulturelle forhold,

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 rapport 439/1999 Forfatter: Jens Kristian Steen Jacobsen 1999, 82 sider Denne rapporten belyser utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge sommersesongen

Detaljer

Sverige 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future

Sverige 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Sverige 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling

Detaljer

Kartlegging av markedsdata

Kartlegging av markedsdata Kartlegging av markedsdata Innsamling av eksisterende markedskunnskap om fjellferier sommer og kortferier i Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia Kaizen AS Side 1 Forord Kaizen AS i samarbeid med

Detaljer

Bostedsløse i Fredrikstad 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse

Bostedsløse i Fredrikstad 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Fredrikstad 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse 1 Innhold Tabelloversikt... 2 1 Innledning... 3 1.1 Kartlegging av bostedsløse personer...

Detaljer

Norske museers omdømme og attraktivitet. - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng

Norske museers omdømme og attraktivitet. - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng Norske museers omdømme og attraktivitet - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng Forord Kaizen AS har på oppdrag for Norges Museumsforbund gjennom Maihaugen som ansvarshavende

Detaljer