MICE TURISTENE I NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MICE TURISTENE I NORGE"

Transkript

1 MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com

2 INNHOLD 1. OVERBLIKK OVER MICE TURISTENE 2. NORSKE MICE TURISTER 3. UTENLANDSKE MICE TURISTER 4. METODE

3 MÅLGRUPPEDEFINISJON: MICE-REISENDE I NORGE FORMÅL MED FORRETNINGSREISEN Kongress Konferanse Messeutstiller Messebesøkende Kurs Belønning- og bonusreiser Terje Rakke - Visitnorway.com NORSKE MICE- TURISTER Terje Rakke - Visitnorway.com UTENLANDSKE MICE-TURISTER *Metoden bak målgruppedefinisjonen beskrives nærmere i metodeavsnittet 3

4 MICE-REISENDE ETTER SESONG VINTERSESONG SOMMERSESONG HØSTSESONG NORSKE TURISTER 8 % ER SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 53 % SKAL PÅ KURS/UTDANNELSE 15 % ER SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 46 % SKAL PÅ KURS/UTDANNELSE 13 % ER SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 55 % SKAL PÅ KURS/UTDANNELSE 25 % REISER MED BIL RUNDT I NORGE kr. GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON 31 % REISER MED BIL RUNDT I NORGE kr. GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON 18 % REISER MED BIL RUNDT I NORGE kr. GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON UTENLANDSKE TURISTER 11 % ER SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 11 % SKAL PÅ KONGRESS 4 % ER SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 27 % SKAL PÅ KONGRESS 12 % ER SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 13 % SKAL PÅ KONGRESS 26 % REISER MED BIL RUNDT I NORGE kr. GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON 19 % REISER MED BIL RUNDT I NORGE kr. GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON 11 % REISER MED BIL RUNDT I NORGE kr. GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON 4

5 NORSKE MICE- TURISTER I dette avsnittet beskrives de norske forretningsreisende som er MICE-reisende i Norge i 2014 Terje Rakke - Visitnorway.com 5

6 BESKRIVELSE AV EN TYPISK NORSK MICE-REISENDE Terje Rakke - Visitnorway.com De norske MICE-reisende utgjør 49%* av alle norske forretningsreisende. De er overveiende menn og i gjennomsnitt 43 år gamle. 53% er på forretningsreise i forbindelse med kurs eller utdannelse, mens 29% reiser for å delta på en konferanse. De har over to overnattinger i gjennomsnitt og booker reisen godt over to måneder i forveien. 56% av de norske MICE-reisende reiser med fly i Norge. Norske MICE-reisende kommer i større grad enn de øvrige forretningsreisende fra Nord-Norge og fra Trøndelag, og i mindre grad fra de øvrige regionene i Norge. De norske MICE-reisende er i størst grad representert i Oslo (61%), men er også godt representert på Østlandet og i Trøndelag. Gruppens forbruksmønster ligner i stor grad på de øvrige forretningsreisendes, men ligger 4-5 prosent lavere. Dette skyldes spesielt mindre utgifter til transport. Til gjengjeld har de MICEreisende et større øvrig forbruk. Norske MICE-reisende er litt mer tilfredse med oppholdet i Norge og litt mer tilbøyelige til å anbefale Norge som feriedestinasjon til andre sammenlignet med øvrige norske forretningsreisende. 81% av de MICE-reisende drar på norgesferie på egenhånd minst en gang om året. De er spesielt tilfredse med deres overnattingssted, samt utbredelsen av gratis WIFI. Overnattingsstedet er noe av det som betyr mest for gruppens samlede tilfredshet med opholdet i Norge. *Det er ikke vektet spesifikt på MICE-reisende i våre data og tallene avviker fra SSB s register. Det samlede volumet for MICE-reisende i denne stikkprøven er litt lavere enn den er i SSB s materiale 6

7 NORSKE TURISTER NORSKE MICE-REISENDE NORSKE MICE-REISENDE KOMMER FRA FØLGENDE REGIOENER 49% av de norske forretningsreisende er MICE-reisende. 62% er menn, hvilket er en mindre andel enn blandt de øvrige norske forretningsreisende. De MICE-reisende er også nesten to år yngre. 12% er selvstendige. Godt over halvparten reiser med fly i Norge og de booker reisen omtrent to måneder i forveien. De har over to overnattinger i gjennomsnitt på overnattingsstedet. De norske MICE-reisende er i størst grad representert i Oslo, men er også godt representert på Østlandet og i Trøndelag. De MICE-reisendes forbruk er litt lavere enn forbruket til de øvrige norske forretningsreisende. Dette skyldes spesielt mindre utgifter til transport. Til gjengjeld har de MICE-reisende et større øvrig forbruk. FORBRUK 14% 4% kr. DØGNFORBRUK 5% kr. FORBRUK PÅ HELE REISEN*** 90 % DRAR PÅ NORGESFERIE MINST 1 GANG I ÅRET 43 år GJENNOMSNITT- LIG ALDER 56 % REISER I NORGE MED FLY 2,3 GJENNOMSNITTLIG ANTALL OVERNATTINGER PÅ OVERNATTINGSSTEDET *Tallene sammenlignes med norske forretningsreisende som ikke er MICE-reisende. **Spørsmålet om møtestørrelse er kun stilt til dem som skal på kongress eller konferanse. 12% ER SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 62% ER MENN 62 BOOKINGTIDSPUNKT: ANTALL DAGER FØR AVREISE 27% DELTAR PÅ MØTER MED OVER 100 DELTAKERE** ***Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. 19% 20% 3% 25% 19% 15% Nord-Norge Trøndelag Vestlandet Sørlandet Østlandet Oslo ANDELEN NORSKE MICE-REISENDE AV ALLE NORSKE FORRETNINGSREISENDE I REGIONEN 42% 52% 24% 61% 56% 36 % + >10% % 0% % - >10% 7

8 NORSKE TURISTER HVA PÅVIRKER DE MICE-REISENDES SAMLEDE TILFREDSHET? Betydningen av de ulike tilfredshetsvariablene Hva påvirker tilfredsheten*? Tilfredshet 8,4 8,2 TILFREDSHET ALT I ALT ANBEFALING Overnattingsstedet Utbredelsen av gratis WIFI MICE-REISENDE Pilen til høyre for tilfredshetstallet indikerer hvor tilfredse de MICEreisende er i forhold til norske forretningsreisende som ikke er MICE-reisende. Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Pilen til høyre for prosenttallet indikerer hvor sterk betydningen av tilfredshetsfaktoren er i forhold til norske forretningsreisende som ikke er MICE-reisende. 15% Overnattingsstedet 13% Attraksjoner 14% Restauranter 15% Servicenivået 12% Informasjon 11% Aktivitetsmuligheter 12% Pris & kvalitet 10% WiFi + >10% % 0% % - >10% Aktivitetsmuligheter Attraksjoner og severdigheter Restauranter og spisesteder Servicenivået Informasjon og skilting Pris i forhold til kvalitet MICE-REISENDE ØVRIGE FORRETNINGSREISENDE *Tallene sammenlignes med norske forretningsreisende som ikke er MICE-reisende. 8

9 NORSKE TURISTER KONGRESSBESØKENDE 11% av de norske MICE-reisende er kongressbesøkende. 66% er menn og de er i gjennomsnitt 46 år. 76% reiser med fly i Norge, og de booker reisen omtrent to måneder i forveien. De har i gjennomsnitt litt over to overnattinger. 41% deltar i kongresser med over 100 andre deltagere. De kongressbeøskende er i gjennomsnitt litt mer tilfredse med deres opphold i Norge enn hva de øvrige norske MICE-reisende er. Kongressdeltagernes forbruk er noe høyere enn de andre MICE-reisendes. Døgnforbruket er 32% høyere, mens totalforbruket er 18% høyere. Dette skyldes at de kongressbesøkende har et litt kortere opphold enn de øvrige MICEreisende. Det høyere døgnforbruket kommer først og fremst av et meget høyt øvrig forbruk. De bruker også marginalt mer enn andre MICE-reisende på transport og overnattinger. FORBRUK* HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL? 32% 18% 13% 15% kr kr kr. TOTALFORBRUK DØGNFORBRUK 79% OVERNATTING kr. TRANSPORT kr. ØVRIG FORBRUK 21% *Forbruket sammenlignes med forbruket blant norske MICE-reisende, som ikke skal på kongress **Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. 9

10 NORSKE TURISTER KONFERANSEBESØKENDE 29% av de norske MICE-reisende er konferansebesøkende. 64% er menn og de er i gjennomsnitt 45 år. 58% reiser med fly i Norge, og de booker reisen omtrent to måneder i forveien. De har i gjennomsnitt kun 1,7 overnattinger. 23% deltar i konferanser med over 100 andre deltagere. De konferansebesøkende er i gjennomsnitt like tilfredse med oppholdet i Norge som de øvrige norske MICE-reisende. De konferansebesøkendes døgnforbruk er noe høyere enn de andre MICE-reisendes døgnforbruk. Dette skyldes først og fremst et meget høyt forbruk på transport, men deres forbruk på overnattinger er også litt høyere enn de øvrige MICE-reisendes. Til gjengjeld har de et lavere øvrig forbruk. De konferansebesøkendes totalforbruk er dog markant lavere enn de øvrige MICE-reisendes. Dette skyldes et kort gjennomsnittlig reiseopphold på 1,7 overnattinger. FORBRUK* HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL? 18% 24% 13% 52% kr kr kr. TOTALFORBRUK DØGNFORBRUK 4% OVERNATTING kr. TRANSPORT 890 kr. ØVRIG FORBRUK 21% *Forbruket sammenlignes med forbruket blant norske MICE-reisende, som ikke skal på konferanse. **Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. 10

11 NORSKE TURISTER KURS/UTDANNELSE 53% av de norske MICE-reisende skal på kurs eller utdannelse. 60% er menn og de er i gjennomsnitt 40 år. 54% reiser med fly i Norge, og de booker reisen omtrent to måneder i forveien. De har i gjennomsnitt nesten tre overnattinger. Denne gruppen er litt mindre tilfredse med oppholdet i Norge sammenlignet med de øvrige norske MICE-reisende. Døgnforbruket for gruppen som skal på kurs eller utdannelse er noe lavere enn de andre MICE-reisendes. Dette skyldes i stor grad lavere utgifter til transport og til øvrig forbruk. Ser man på totalforbruket for hele reisen er forbruket for gruppen som skal på kurs eller utdannelse noe høyere enn de øvrige MICEreisendes. Dette skyldes et lengre reiseopphold enn det de andre MICE-reisende har. FORBRUK* HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL? 21% 24% 13% 30% kr kr kr. DØGNFORBRUK TOTALFORBRUK OVERNATTING 24% 740 kr. TRANSPORT 800 kr. ØVRIG FORBRUK 21% *Forbruket sammenlignes med forbruket blant norske MICE-reisende, som ikke skal på kurs/utdannelse ** Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. 11

12 NORSKE TURISTER MICE-REISENDE MED HØYT FORBRUK De 20% av de MICE-reisende med det høyeste forbruket er definert som reisende med høyt døgnforbruk. 67% er menn og de er i gjennomsnitt 44 år. 78% reiser med fly i Norge, og de booker reisen omtrent to måneder i forveien. De har i gjennomsnitt knappe to overnattinger. Turistene med høyt forbruk er i gjennomsnitt litt mindre tilfredse med oppholdet i Norge sammenlignet med de øvrige norske MICE-reisende. 45% av dem skal på konferanse eller firmamøte, hvilket er 10 prosentpoeng mer enn i gruppen som ikke har et høyt forbruk. 37% skal på kurs/utdannelse, dette er 10 prosentpoeng færre enn i gruppen av de øvrige MICE-reisende. Døgnforbruket er over 2,5 ganger så høyt som for de øvrige MICE-reisende. Dette skyldes spesielt et høyt øvrig forbruk og på transport. Ser man på det samlede forbruket for hele reisen er dette fortsatt dobbelt så høyt som forbruket til de øvrige 80%. At forskjellen blir mindre skyldes at de med høyest forbruk har kortere reiseopphold enn de øvrige norske MICE-reisende. FORBRUK* 159% 48% 100% HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL? 61% 206% kr kr kr. TOTALFORBRUK DØGNFORBRUK 305% OVERNATTING kr. TRANSPORT kr. ØVRIG FORBRUK 21% *Forbruket sammenlignes med forbruket blant norske MICE-reisende, som ikke skal på kurs/utdannelse ** Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. 12

13 NORSKE TURISTER REGIONER 12% Kongress Nord-Norge 52% 25% 31% Figuren viser hvor stor andel av de Konferanse Kurs/ Høyt forbruk MICE-reisende i de seks regionene, utdannelse som kan plasseres i de forskjellige gruppene. 14% Kongress Vestlandet 10% Kongress 47% Kurs/ utdannelse Oslo 8% Kongress Sørlandet 26% Konferanse 33% Konferanse 23% Høyt forbruk 63% Konferanse 55% Kurs/ utdannelse Vestlandet 17% Kurs/ utdannelse 25% Høyt forbruk 17% Høyt forbruk 11% Kongress 61% Kurs/ utdannelse 1% Kongress 60% Kurs/ utdannelse 24% Konferanse 17% Høyt forbruk Trøndelag 25% Konferanse 2% Høyt forbruk Østlandet Andelen av kongressdeltagere er stort sett lik i alle regioner utenom på Østlandet, hvor kun 1% av de MICE-reisende skal på Kongress. Det samme mønsteret gjør seg gjeldende for dem med høyt forbruk; disse utgjør kun 2% av de MICE-reisdende på Østlandet. På sørlandet er hele 53% av de MICE-reisende i forbindelse med konferanse. Det er derimot kun 17% som skal på kurs/utdannelse. Den tilsvarende andelen i de øvrige regionene ligger mellom 47%-61%. ANDEL(ER) PÅ NASJONSNIVÅ 11% 29% 53% 20% Kongressbesøkende Konferansebesøkende Kurs/utdannelse Turister med høyt forbruk 13

14 DØGNFORBRUK NORSKE TURISTER SEGMENTER BLANT DE NORSKE MICE-REISENDE Figuren til høyre viser hvordan de enkelte turistgruppene innen norske MICE-reisende plasserer seg i forhold til døgnforbruk og samlet forbruk*. De som reiser i forbindelse med kurs/utdannelse har et høyt totalforbruk, men et lavere døgnforbruk enn de som ikke skal på kurs/utdannelse. De konferansebesøkende har derimot et høyere døgnforbruk, men et lavere totalforbruk enn de som ikke inngår i denne gruppen. De kongressbesøkende har både et døgnforbruksnivå og et totalforbruksnivå som er langt over forbruksnivået til de øvrige MICE-turistene Konferansebesøkende Ikke-kongressbesøkende Kongressbesøkende Ikke-kurs/utdannelse Ikke-konferansebesøkende 2500 Kurs/utdannelse Størrelsen på boblene angir totalvolumet av markedet (samlet antall overnattinger sommeren 2014) TOTALFORBRUK* PÅ REISEN 14 *Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. Vi kan derfor ikke sammenligne totalforbruket for forretningsreisende med totalforbruket for feriereisende.

15 UTENLANDSKE MICE-REISENDE I dette avsnittet beskrives de utenlandske forretningsreisende som er MICE-reisende i Norge i 2014 Terje Rakke - Visitnorway.com 15

16 EN TYPISK UDENLANDSK MICE-REISENDE Terje Rakke - Visitnorway.com De utenlandske MICE-reisende utgjør 48%* av alle utenlandske forretningsreisende. Syv av ti er menn og de er i gjennomsnitt 41 år gamle. 42% er på forretningsreise for å delta på konferanse, mens 34% har utdannelse eller kurs som formål. De har i gjennomsnitt 4,6 overnattinger og de booker reisen godt over to måneder i forveien. 26% av de norske MICE-reisende reiser med fly i Norge, og 15% benytter turbuss/rutebuss. 11% av de utenlandske MICE-reisende kommer fra Tyskland, og like mange kommer fra Sverige, mens 26% kommer fra land utenfor Europa. Andelen MICE-reisende er spesielt stor på Sørlandet, Oslo og på Vestlandet. Gruppens døgnforbruk er stort sett på nivå med de øvrige forretningsreisende. Ettersom reiseoppholdet til de MICEreisende er litt lenger, er totalforbruket noe høyere enn for andre udenlandske forretningsreisende. Norske MICE-reisende er litt mindre tilfredse med oppholdet i Norge, og litt mindre tilbøyelige til å anbefale Norge som feriedestinasjon til andre sammenlignet med andre utenlandske forretningsreisende. 23% av de MICEreisende drar på ferie til Norge på egenhånd minst en gang i året. De utenlandske MICE-reisende er spesielt tilfredse med servicenivået og utbredelsen av gratis WIFI, men mindre tilfredse med prisen i forhold til kvaliteten. *Det er ikke vektet spesifikt på MICE-reisende i våre data og tallene avviker fra SSB s register. Det samlede volumet for MICE-reisende i denne stikkprøven er litt lavere enn den er i SSB s materiale 16

17 UTENLANDSKE TURISTER UTENLANDSKE MICE-REISENDE NASJONALITET 48 % av de utenlandske forretningsreisende er MICE-reisende. En av fire i denne gruppen drar på ferie til Norge på egenhånd minst én gang i året. 7 av 10 i denne gruppen er menn og gjennomsnittsalderen er 41 år. 3 av 10 er fra land i det øvrige Europa. De booker reisen 71 dager i forveien og har 4,6 overnattinger i gjennomsnitt. 1 av 4 reiser med fly i Norge. Nesten halvparten skal delta på møter med over 100 deltakere, og 8% er selvstendig næringsdrivende Døgnforbruket pr. person er på kr. Forbruket på hele reisen er kr., hvilket er dobbelt så mye som for de norske MICE-reisende. Dette kommer av at de utenlandske har dobbelt så mange overnattinger i gjennomsnitt. Døgnforbruket er omtrent det samme som for de norske MICE-reisende. FORBRUK Øvrige Europa 14% DRAR PÅ FERIE TIL ER SELVSTENDIG Øvrige utenfor Europa 2% NORGE MINST 1 NÆRINGSDRIVENDE ANDELEN UTENLANDSKE MICE-REISENDE GANG I ÅRET kr. AV ALLE UTENLANDSKE FORRETNINGSREISENDE I REGIONEN DØGNFORBRUK 41 år 73% GJENNOMSNITT- ER MENN LIG ALDER 23% kr. FORBRUK PÅ HELE REISEN*** 26% 26 % REISER I NORGE MED FLY 4,6 GJENNOMSNITTLIG ANTALL OVERNATTINGER PÅ OVERNATTINGSSTEDET *Tallene sammenlignes med utenlandske forretningsreisende som ikke er MICE-reisende. **Spørsmålet om møtestørrelse er kun stilt til dem som skal på kongress eller konferanse. 8% 71 BOOKINGTIDSPUNKT: ANTALL DAGER FØR AVREISE 46% DELTAR PÅ MØTER MED OVER 100 DELTAKERE** ***Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. 28% 21% 47% 70% 11% 11% 10% 4% 5% 4% 2%5% Tyskland Sverige Storbritannia Nederland Danmark Frankrike USA 14% 49% Russland 24% 42% + >10% % 0% % - >10% 17

18 UTENLANDSKE TURISTER HVA PÅVIRKER DE MICE-REISENDES SAMLEDE TILFREDSHET? Betydningen av de ulike tilfredshetsvariablene Hva påvirker tilfredsheten*? Tilfredsheten 8,0 7,3 TILFREDSHET ALT I ALT ANBEFALING Servicenivået Utbredelsen av gratis WIFI MICE-REISENDE Pilen til høyre for tilfredshetstallet indikerer hvor tilfredse de MICE-reisende er i forhold til utenlandske forretningsreisende som ikke er MICE-reisende. Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Pilen til høyre for prosenttallet indikerer hvor sterk betydningen av tilfredshetsfaktoren er i forhold til utenlandske forretningsreisende som ikke er MICE-reisende. 14% Overnattingsstedet 14% Attraksjoner 13% Restauranter 14% Servicenivået 12% Informasjon 13% Aktivitetsmuligheter 8% Pris & kvalitet 12% WiFi Overnattingsstedet Attraksjoner og severdigheter Informasjon og skilting Aktivitetsmuligheter Restauranter og spisesteder Pris i forhold til kvalitet >10% % 0% % - >10% MICE-REISENDE ØVRIGE FORRETNINGSREISENDE *Tallene sammenlignes med utenlandske forretningsreisende som ikke er MICE-reisende. 18

19 UTENLANDSKE TURISTER KONGRESSBESØKENDE 20% av de utenlandske MICE-reisende er kongressbesøkende. 66% er menn og gjennomsnittsalderen er 43 år. 31% reiser med fly i Norge, og de booker reisen over tre måneder i forveien. De har i gjennomsnitt tre og en halv overnattinger. 68% deltar i kongresser med over 100 andre deltagere. De kongressbesøkende er noe mindre tilfredse med oppholdet i Norge enn øvrige utenlandske MICEreisende (1,5 poeng på en skala fra 0 til 10). Kongressdeltagernes forbruk er litt lavere enn de andre MICE-reisendes forbruk. Deres døgnforbruk er 6% lavere enn de øvrige utenlandske MICE-reisendes, mens totalforbruket er hele 30% lavere. Dette skyldes et lavere øvrig forbruk og at de kongressbesøkendes opphold er over 1 dag kortere enn de øvrige MICE-reisende. Det lavere døgnforbruket skyldes spesielt et lavere øvrig forbruk, da gruppen har et høyere forbruk på transport enn de øvrige udenlandske MICE-reisende. FORBRUK* HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL? 6% 30% 3% 15% kr kr kr. DØGNFORBRUK TOTALFORBRUK 19% OVERNATTING 720 kr. TRANSPORT 935 kr. ØVRIG FORBRUK 21% *Forbruket sammenlignes med forbruket blant utenlandske MICE-reisende, som ikke skal på kongress. **Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. 19

20 UTENLANDSKE TURISTER KONFERANSEBESØKENDE 42% av de utenlandske MICE-reisende er konferansebesøkende. 69% er menn og gjennomsnittsalderen er 41 år. 22% reiser med fly i Norge, og de booker reisen godt to måneder i forveien. De har i gjennomsnitt fire overnattinger. 36% deltar på konferanser med over 100 andre deltagere. Konferansebesøkende er litt mer tilfredse med oppholdet i Norge enn de øvrige utenlandske MICE-reisende. Konferansedeltagernes døgnforbruk er litt høyere enn de andre MICE-reisendes forbruk. Døgnforbruket er 12% høyere, hvilket spesielt skyldes et høyt øvrig forbruk. Deres totalforbruk er dog 10% lavere. Dette skyldes at de kongressbesøkendes opphold er over 1 natt kortere enn de øvrige MICE-reisende. FORBRUK* HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL? 12% 10% 9% kr kr kr. TOTALFORBRUK DØGNFORBRUK 26% OVERNATTING 2% 635 kr. TRANSPORT kr. ØVRIG FORBRUK 21% *Forbruket sammenlignes med forbruket blant utenlandske MICE-reisende, som ikke skal på konferanse **Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. 20

21 UTENLANDSKE TURISTER KURS/UTDANNELSE 34% av de utenlandske MICE-reisende skal på kurs eller utdannelse. Hele 83% er menn og gjennomsnittsalderen er 38 år. 29% reiser med fly i Norge, og de booker reisen knappe to måneder i forveien. De har i gjennomsnitt seks overnattinger. Denne gruppen er noe mer tilfredse med oppholdet i Norge enn de øvrige utenlandske MICE-reisende. MICE-reisende som skal på kurs eller utdannelse har et døgnforbruk som er litt lavere enn de andre MICE-reisendes forbruk, noe som spesielt skyldes et lavt øvrig forbruk. Til gjengjeld er deres totalforbruk hele 40% høyere. Dette skyldes at gruppen som skal på kurs eller utdannelse har et opphold som er godt over 2 dager lengre enn de øvrige MICE-reisende. FORBRUK* HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL? 10% 40% 5% 6% kr kr kr. DØGNFORBRUK TOTALFORBRUK 18% OVERNATTING 620 kr. TRANSPORT 975 kr. ØVRIG FORBRUK 21% *Forbruket sammenlignes med forbruket blant norske MICE-reisende, som ikke skal på kurs/utdannelse **Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. 21

22 UTENLANDSKE TURISTER TURISTER MED HØYT FORBRUK De 20% av de MICE-reisende med det høyeste forbruket er definert som reisende med høyt døgnforbruk. 68% er menn og gjennomsnittalderen er 41 år. 38% reiser med fly i Norge, og de booker reisen over to måneder i forveien. De har i gjennomsnitt 3,5 overnatninger. De er i gjennomsnitt litt mer tilfredse med oppholdet i Norge sammenlignet med de øvrige utenlandske MICEreisende. 50% av turistene med høyt forbruk skal delta på konferanse eller firmamøte. Dette er 6 prosentpoeng mer enn i gruppen som ikke har et høyt forbruk. 24% skal på kurs/utdannelse hvilket er 11 procentpoeng færre enn i gruppen som ikke har et høyt forbruk. Døgnforbruket for denne gruppen er nesten 3 ganger så høyt som for de øvrige MICE-reisende. Dette skyldes spesielt et høyt øvrig forbruk og forbruk på transport. Ser man på det samlede forbruket for hele reisen er dette over dobbelt så høyt som for de øvrige 80%. At forskjellen blir mindre skyldes at de de med høyest forbruk har et opphold som er nesten 1,5 dag kortere enn for de øvrige utenlandske MICE-reisende. FORBRUK* 192% 115% 48% HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL? 99% 204% kr kr kr. TOTALFORBRUK DØGNFORBRUK 341% OVERNATTING 700 kr. TRANSPORT kr. ØVRIG FORBRUK 21% *Forbruket sammenlignes med forbruket blant utenlandske MICE-reisende, som ikke skal på kurs/utdannelse ** Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. 22

23 UTENLANDSKE TURISTER REGIONER 40% Kongress Nord-Norge 28% 29% 28% Figuren viser hvor stor andel av de Konferanse Kurs/ Høyt forbruk MICE-reisende i de seks regionene, utdannelse som kan plasseres i de forskjellige gruppene. 26% Kongress Vestlandet 14% Kongress 20% Kurs/ utdannelse Oslo 39% Konferanse 58% Konferanse 20% Høyt forbruk 34% Kurs/ utdannelse Vestlandet 21% Høyt forbruk 12% Kongress 33% Kurs/ utdannelse 54% Konferanse 16% Høyt forbruk Trøndelag Den største andelen av kongressbesøkende er i Nord-Norge, hvor de utgjør 40% av alle MICEreisende. Her finnes også den største andelen av MICE-reisende med høyt forbruk på 29%. I Trøndelag og i Oslo er godt over halvparten av de MICE-reisende til stede for å besøke en konferanse. Det tilsvarende tallet for Sørlandet er kun 14%. Til gjengjeld er hele 67% av de MICE-reisende på Sørlandet tilstede for å delta på kurs eller utdannelse. ANDEL(ER) PÅ NASJONSNIVÅ 20% 42% Kongressbesøkende Konferansebesøkende 19% Kongress Sørlandet 14% Konferanse 67% Kurs/ utdannelse 16% Høyt forbruk *Der er kun to utenlandske MICE-reisende (uvektet) som har svart på Østlandet Østlandet* 34% 20% Kurs/utdannelse Turister med høyt forbruk 23

24 DØGNFORBRUK UTENLANDSKE TURISTER SEGMENTER BLANT DE UTENLANDSKE MICE-REISENDE Figuren til høyre viser hvordan de enkelte turistgruppene innen utenlandske MICE-reisende plasserer seg i forhold til døgnforbruk og samlet forbruk. De som reiser i forbindelse med kurs/utdannelse har et høyt totalforbruk, men et lavere døgnforbruk enn de som ikke skal på kurs/utdannelse. De konferansebesøkende har derimot et høyere døgnforbruk, men et lavere totalforbruk enn de som ikke inngår i denne gruppen. De kongressbesøkende har både et døgnforbruksnivå og et totalforbruksnivå som er lavere enn forbruksnivået til de øvrige MICE-turistene Konferansebesøkende Ikke-kongressbesøkende Ikke-kurs/utdannelse Kongressbesøkende Kurs/utdannelse Ikke-konferansebesøkende 2700 Størrelsen på boblene angir totalvolumet av markedet (samlet antall overnattinger sommeren 2014) TOTALFORBRUK PÅ REISEN 24 *Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. Vi kan derfor ikke sammenligne totalforbruket for forretningsreisende med totalforbruket for feriereisende.

25 METODE I dette avsnittet gjennomgås metoden bak analysene og estimatene i rapporten. Dessuten diskuteres datagrunnlaget og de begrensningene som finnes i dette. Det henvises til rapporten «Turistundersøkelsen Oppsummering av 2014 Bakgrunnsrapport» for nærmere beskrivelse. CH - Visitnorway.com 25

26 METODE Land Antal besvarelser Norge Øvrige Skandinavia 105 Tyskland 41 Nederland 11 Storbritannia 91 USA 29 Frankrike 26 Spania 21 Italia 13 Øvrige Europa 132 Øvrige lande 106 Ukjent 14 I tabellen til venstre vises de i alt MICE-forretningreisende som inngår i undersøkelsen fordelt på markeder. Intervjuene er samlet inn i hele 2014 av Statistisk Sentralbyrå. Turistene er intervjuet ved utvalgte kommersielle overnattingssteder (hotell, campingplasser og hyttegrender). Overnattinger på f.eks. Hurtigruten, hytte og hos venner/familie inngår altså ikke i vekten. Dataene ble i etterkant vektet opp mot 98 % av det faktiske antallet overnattinger registrert av Statistisk Sentralbyrå. Populasjonen er stratifisert etter overnattingsstedets type og beliggenhet, samt respondentens nasjonalitet. Hver av disse kombinasjonene utgjør en celle i vektingen. Dataene ble derfor vektet etter antall overnattinger. Epinion har transformert vekten til individnivå ved å multiplisere individets overnattingsantall med vekten, som er forholdet mellom totalt antall overnattinger i cellen i stikkprøven og i overnattingsregisteret. Vektingen brukes i stort sett alle analyser, og andelene representerer dermed overnattinger. Det skal bemerkes at det ikke er vektet spesifikt på andelen MICE-reisende. Dette betyr at det samlede volumet for MICE-reisende i denne stikkprøven er litt lavere enn den er i SSB s materiale. Der er derfor også en usikkerhet knyttet til størrelsen av undergruppene innen de MICE-reisende. Det har dog ikke vært mulig å vurdere om undergruppene avviker fra de reelle andelene, og i så fall i hvilket omfang de enkelte undergruppene avviker. Blant de forretningsreisende er det kun spurt om antall overnattinger på det stedet de har blitt intervjuet. Vi kjenner derfor ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. Vi kan derfor ikke sammenligne totalforbruket for forretningsreisende med totalforbruket for feriereisende. Alle analyser er gjennomført med en vekting der den enkelte respondentens svar er vektet etter nasjonalitet og strata. Dette gjør at svarene er representative for turistenes overnattinger totalt sett. For å unngå at enkelte respondenter får uforholdsmessig stor betydning, er antall overnattinger i utregningen av vekten satt til maks 30 overnattinger. På den måten veier gjester med mange overnattinger fortsatt tyngre enn gjester med få overnattinger, men uten at enkelte gjester kan påvirke gjennomsnittene uforholdsmessig mye. Det henvises til «Turistundersøkelsen Oppsummering av 2014 Bakgrunnsrapport» for nærmere beskrivelse av vekting av data, estimert forbruk og erstatning av manglende svar. Total

27 MÅLGRUPPEDEFINISJON NORSKE UTENLANDSKE Målgruppen av MICE-reisende er fastlagt ut fra de forretningsreisendes svar på spørsmålet «Hva er formålet med din forretningsreise?». Den forretningsreisende har hatt muligheten til å krysse av for ett av formålene på en liste. Dersom den forretningsreisende har oppgitt ett av de 6 formålene i figuren til høyre anses vedkommende som MICE-reisende. Forretningsreiser som foretas i forbindelse med daglig arbeid (sesong eller daglig arbeid) teller ikke som MICE. KONGRESS KONFERANSE KURS 11% 20% 29% 42% 53% 34% Over halvparten av de norske MICE-reisende har kurs som reiseformål. Tre av ti reiser for å delta på en konferanse. 42% av de utenlandske MICE reisende har konferanse som formål. En av tre skal på kurs, og hver femte skal på kongress. Svært få MICE-reisende oppgir messedeltagelse og belønning- og bonusreise som reiseformål MESSEBESØKENDE MESSEUTSTILLER BELØNNING- OG BONUSREISE 2% 1% 5% 3% 1% 1% 27

28 EPINION AARHUS HACK KAMPMANNS PLADS 1-3 DK-8000 AARHUS C - DENMARK T: E: EPINIONGLOBAL.COM 28

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

En ferierende klasse?

En ferierende klasse? Økonomiske analyser 2/2 Perspektiver på ferievaner, inntekt og utdanning Jan-Erik Lystad Denne artikkelen belyser nordmenns ferievaner på 199-tallet. Det gjennomsnittlige ferieomfanget har endret seg lite

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05 Masterplan for Lofoten HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter Versjon 1.3 Larvik/Jar 09.09.05 Bård Jervan Anniken Enger INNHOLD 1 Innledning...4 2 Produkt-markedsmodell...4

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening Hjemmekompostering i kommunal regi NRF medlemsundersøkelse Rapport nr 5/2005 NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport nr: 5/05 Distribusjon: Fri Dato:

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken. Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer. NIFU skriftserie nr.

Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken. Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer. NIFU skriftserie nr. Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer NIFU skriftserie nr. 10/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag DIBS e-handelsindeks Sammendrag Mai 2008 Bakgrunn DIBS Payment Services som er Nordens største tilbyder av internett betalingsløsninger lanserte i desember 2007 DIBS e-handelsindeks. DIBS e-handelsindeks

Detaljer

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Notater 29/2011 Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Av Trond Erik Lunder Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2008 6. mai 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 5/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 120,-

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer

Bostedsløshet i Norge 2012

Bostedsløshet i Norge 2012 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Bostedsløshet i Norge 2012 Omfang, kjennetegn og forklaringer NOTAT 2013:112 Tittel: Bostedsløshet i Norge 2012. Omfang, kjennetegn og forklaringer

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

Trenden er brutt færre skifter parti

Trenden er brutt færre skifter parti Trenden er brutt færre skifter parti Færre velgere skifter parti nå enn før, viser ferske tall fra valgundersøkelsen. I alt 39 prosent endret standpunkt fra stortingsvalget i 2005 til 2009. De største

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport.

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport. Notater Documents 70/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Notater 70/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse

Detaljer

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE)

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) 7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) I forrige kapittel viste vi hvordan egenskaper ved individene, husholdningene og utforming av boligene med dens fysiske nærstruktur

Detaljer

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet A Jo Saglie NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet Jo Saglie Statens institutt for alkohol-

Detaljer

SNF RAPPORT NR. 01/11. Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen. Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel

SNF RAPPORT NR. 01/11. Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen. Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel SNF RAPPORT NR. 01/11 Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen av Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel SNF prosjekt nr. 7886 Konkurranse i taximarkedet Prosjektet er finansiert av

Detaljer

Redusert foreldrebetaling for barnehageplass ordninger for familier med lavest betalingsevne

Redusert foreldrebetaling for barnehageplass ordninger for familier med lavest betalingsevne Redusert foreldrebetaling for barnehageplass ordninger for familier med lavest betalingsevne 2 Forord TNS Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomført en kartlegging av redusert foreldrebetaling

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår

Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår Rapporter 29/35 Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser fra

Detaljer

Oslo segregeres raskt

Oslo segregeres raskt Oslo segregeres raskt Human Rights Service (HRS) N-1-2010 1 Innhold 0 Innledning... 2 1 Norske flytter fra Groruddalen og Søndre-... 5 2 Innvandrertette bydeler blir raskt tettere... 6 3 Oslo segregeres

Detaljer