MICE TURISTENE I NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MICE TURISTENE I NORGE"

Transkript

1 MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com

2 INNHOLD 1. OVERBLIKK OVER MICE TURISTENE 2. NORSKE MICE TURISTER 3. UTENLANDSKE MICE TURISTER 4. METODE

3 MÅLGRUPPEDEFINISJON: MICE-REISENDE I NORGE FORMÅL MED FORRETNINGSREISEN Kongress Konferanse Messeutstiller Messebesøkende Kurs Belønning- og bonusreiser Terje Rakke - Visitnorway.com NORSKE MICE- TURISTER Terje Rakke - Visitnorway.com UTENLANDSKE MICE-TURISTER *Metoden bak målgruppedefinisjonen beskrives nærmere i metodeavsnittet 3

4 MICE-REISENDE ETTER SESONG VINTERSESONG SOMMERSESONG HØSTSESONG NORSKE TURISTER 8 % ER SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 53 % SKAL PÅ KURS/UTDANNELSE 15 % ER SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 46 % SKAL PÅ KURS/UTDANNELSE 13 % ER SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 55 % SKAL PÅ KURS/UTDANNELSE 25 % REISER MED BIL RUNDT I NORGE kr. GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON 31 % REISER MED BIL RUNDT I NORGE kr. GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON 18 % REISER MED BIL RUNDT I NORGE kr. GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON UTENLANDSKE TURISTER 11 % ER SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 11 % SKAL PÅ KONGRESS 4 % ER SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 27 % SKAL PÅ KONGRESS 12 % ER SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 13 % SKAL PÅ KONGRESS 26 % REISER MED BIL RUNDT I NORGE kr. GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON 19 % REISER MED BIL RUNDT I NORGE kr. GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON 11 % REISER MED BIL RUNDT I NORGE kr. GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR. PERSON 4

5 NORSKE MICE- TURISTER I dette avsnittet beskrives de norske forretningsreisende som er MICE-reisende i Norge i 2014 Terje Rakke - Visitnorway.com 5

6 BESKRIVELSE AV EN TYPISK NORSK MICE-REISENDE Terje Rakke - Visitnorway.com De norske MICE-reisende utgjør 49%* av alle norske forretningsreisende. De er overveiende menn og i gjennomsnitt 43 år gamle. 53% er på forretningsreise i forbindelse med kurs eller utdannelse, mens 29% reiser for å delta på en konferanse. De har over to overnattinger i gjennomsnitt og booker reisen godt over to måneder i forveien. 56% av de norske MICE-reisende reiser med fly i Norge. Norske MICE-reisende kommer i større grad enn de øvrige forretningsreisende fra Nord-Norge og fra Trøndelag, og i mindre grad fra de øvrige regionene i Norge. De norske MICE-reisende er i størst grad representert i Oslo (61%), men er også godt representert på Østlandet og i Trøndelag. Gruppens forbruksmønster ligner i stor grad på de øvrige forretningsreisendes, men ligger 4-5 prosent lavere. Dette skyldes spesielt mindre utgifter til transport. Til gjengjeld har de MICEreisende et større øvrig forbruk. Norske MICE-reisende er litt mer tilfredse med oppholdet i Norge og litt mer tilbøyelige til å anbefale Norge som feriedestinasjon til andre sammenlignet med øvrige norske forretningsreisende. 81% av de MICE-reisende drar på norgesferie på egenhånd minst en gang om året. De er spesielt tilfredse med deres overnattingssted, samt utbredelsen av gratis WIFI. Overnattingsstedet er noe av det som betyr mest for gruppens samlede tilfredshet med opholdet i Norge. *Det er ikke vektet spesifikt på MICE-reisende i våre data og tallene avviker fra SSB s register. Det samlede volumet for MICE-reisende i denne stikkprøven er litt lavere enn den er i SSB s materiale 6

7 NORSKE TURISTER NORSKE MICE-REISENDE NORSKE MICE-REISENDE KOMMER FRA FØLGENDE REGIOENER 49% av de norske forretningsreisende er MICE-reisende. 62% er menn, hvilket er en mindre andel enn blandt de øvrige norske forretningsreisende. De MICE-reisende er også nesten to år yngre. 12% er selvstendige. Godt over halvparten reiser med fly i Norge og de booker reisen omtrent to måneder i forveien. De har over to overnattinger i gjennomsnitt på overnattingsstedet. De norske MICE-reisende er i størst grad representert i Oslo, men er også godt representert på Østlandet og i Trøndelag. De MICE-reisendes forbruk er litt lavere enn forbruket til de øvrige norske forretningsreisende. Dette skyldes spesielt mindre utgifter til transport. Til gjengjeld har de MICE-reisende et større øvrig forbruk. FORBRUK 14% 4% kr. DØGNFORBRUK 5% kr. FORBRUK PÅ HELE REISEN*** 90 % DRAR PÅ NORGESFERIE MINST 1 GANG I ÅRET 43 år GJENNOMSNITT- LIG ALDER 56 % REISER I NORGE MED FLY 2,3 GJENNOMSNITTLIG ANTALL OVERNATTINGER PÅ OVERNATTINGSSTEDET *Tallene sammenlignes med norske forretningsreisende som ikke er MICE-reisende. **Spørsmålet om møtestørrelse er kun stilt til dem som skal på kongress eller konferanse. 12% ER SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 62% ER MENN 62 BOOKINGTIDSPUNKT: ANTALL DAGER FØR AVREISE 27% DELTAR PÅ MØTER MED OVER 100 DELTAKERE** ***Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. 19% 20% 3% 25% 19% 15% Nord-Norge Trøndelag Vestlandet Sørlandet Østlandet Oslo ANDELEN NORSKE MICE-REISENDE AV ALLE NORSKE FORRETNINGSREISENDE I REGIONEN 42% 52% 24% 61% 56% 36 % + >10% % 0% % - >10% 7

8 NORSKE TURISTER HVA PÅVIRKER DE MICE-REISENDES SAMLEDE TILFREDSHET? Betydningen av de ulike tilfredshetsvariablene Hva påvirker tilfredsheten*? Tilfredshet 8,4 8,2 TILFREDSHET ALT I ALT ANBEFALING Overnattingsstedet Utbredelsen av gratis WIFI MICE-REISENDE Pilen til høyre for tilfredshetstallet indikerer hvor tilfredse de MICEreisende er i forhold til norske forretningsreisende som ikke er MICE-reisende. Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Pilen til høyre for prosenttallet indikerer hvor sterk betydningen av tilfredshetsfaktoren er i forhold til norske forretningsreisende som ikke er MICE-reisende. 15% Overnattingsstedet 13% Attraksjoner 14% Restauranter 15% Servicenivået 12% Informasjon 11% Aktivitetsmuligheter 12% Pris & kvalitet 10% WiFi + >10% % 0% % - >10% Aktivitetsmuligheter Attraksjoner og severdigheter Restauranter og spisesteder Servicenivået Informasjon og skilting Pris i forhold til kvalitet MICE-REISENDE ØVRIGE FORRETNINGSREISENDE *Tallene sammenlignes med norske forretningsreisende som ikke er MICE-reisende. 8

9 NORSKE TURISTER KONGRESSBESØKENDE 11% av de norske MICE-reisende er kongressbesøkende. 66% er menn og de er i gjennomsnitt 46 år. 76% reiser med fly i Norge, og de booker reisen omtrent to måneder i forveien. De har i gjennomsnitt litt over to overnattinger. 41% deltar i kongresser med over 100 andre deltagere. De kongressbeøskende er i gjennomsnitt litt mer tilfredse med deres opphold i Norge enn hva de øvrige norske MICE-reisende er. Kongressdeltagernes forbruk er noe høyere enn de andre MICE-reisendes. Døgnforbruket er 32% høyere, mens totalforbruket er 18% høyere. Dette skyldes at de kongressbesøkende har et litt kortere opphold enn de øvrige MICEreisende. Det høyere døgnforbruket kommer først og fremst av et meget høyt øvrig forbruk. De bruker også marginalt mer enn andre MICE-reisende på transport og overnattinger. FORBRUK* HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL? 32% 18% 13% 15% kr kr kr. TOTALFORBRUK DØGNFORBRUK 79% OVERNATTING kr. TRANSPORT kr. ØVRIG FORBRUK 21% *Forbruket sammenlignes med forbruket blant norske MICE-reisende, som ikke skal på kongress **Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. 9

10 NORSKE TURISTER KONFERANSEBESØKENDE 29% av de norske MICE-reisende er konferansebesøkende. 64% er menn og de er i gjennomsnitt 45 år. 58% reiser med fly i Norge, og de booker reisen omtrent to måneder i forveien. De har i gjennomsnitt kun 1,7 overnattinger. 23% deltar i konferanser med over 100 andre deltagere. De konferansebesøkende er i gjennomsnitt like tilfredse med oppholdet i Norge som de øvrige norske MICE-reisende. De konferansebesøkendes døgnforbruk er noe høyere enn de andre MICE-reisendes døgnforbruk. Dette skyldes først og fremst et meget høyt forbruk på transport, men deres forbruk på overnattinger er også litt høyere enn de øvrige MICE-reisendes. Til gjengjeld har de et lavere øvrig forbruk. De konferansebesøkendes totalforbruk er dog markant lavere enn de øvrige MICE-reisendes. Dette skyldes et kort gjennomsnittlig reiseopphold på 1,7 overnattinger. FORBRUK* HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL? 18% 24% 13% 52% kr kr kr. TOTALFORBRUK DØGNFORBRUK 4% OVERNATTING kr. TRANSPORT 890 kr. ØVRIG FORBRUK 21% *Forbruket sammenlignes med forbruket blant norske MICE-reisende, som ikke skal på konferanse. **Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. 10

11 NORSKE TURISTER KURS/UTDANNELSE 53% av de norske MICE-reisende skal på kurs eller utdannelse. 60% er menn og de er i gjennomsnitt 40 år. 54% reiser med fly i Norge, og de booker reisen omtrent to måneder i forveien. De har i gjennomsnitt nesten tre overnattinger. Denne gruppen er litt mindre tilfredse med oppholdet i Norge sammenlignet med de øvrige norske MICE-reisende. Døgnforbruket for gruppen som skal på kurs eller utdannelse er noe lavere enn de andre MICE-reisendes. Dette skyldes i stor grad lavere utgifter til transport og til øvrig forbruk. Ser man på totalforbruket for hele reisen er forbruket for gruppen som skal på kurs eller utdannelse noe høyere enn de øvrige MICEreisendes. Dette skyldes et lengre reiseopphold enn det de andre MICE-reisende har. FORBRUK* HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL? 21% 24% 13% 30% kr kr kr. DØGNFORBRUK TOTALFORBRUK OVERNATTING 24% 740 kr. TRANSPORT 800 kr. ØVRIG FORBRUK 21% *Forbruket sammenlignes med forbruket blant norske MICE-reisende, som ikke skal på kurs/utdannelse ** Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. 11

12 NORSKE TURISTER MICE-REISENDE MED HØYT FORBRUK De 20% av de MICE-reisende med det høyeste forbruket er definert som reisende med høyt døgnforbruk. 67% er menn og de er i gjennomsnitt 44 år. 78% reiser med fly i Norge, og de booker reisen omtrent to måneder i forveien. De har i gjennomsnitt knappe to overnattinger. Turistene med høyt forbruk er i gjennomsnitt litt mindre tilfredse med oppholdet i Norge sammenlignet med de øvrige norske MICE-reisende. 45% av dem skal på konferanse eller firmamøte, hvilket er 10 prosentpoeng mer enn i gruppen som ikke har et høyt forbruk. 37% skal på kurs/utdannelse, dette er 10 prosentpoeng færre enn i gruppen av de øvrige MICE-reisende. Døgnforbruket er over 2,5 ganger så høyt som for de øvrige MICE-reisende. Dette skyldes spesielt et høyt øvrig forbruk og på transport. Ser man på det samlede forbruket for hele reisen er dette fortsatt dobbelt så høyt som forbruket til de øvrige 80%. At forskjellen blir mindre skyldes at de med høyest forbruk har kortere reiseopphold enn de øvrige norske MICE-reisende. FORBRUK* 159% 48% 100% HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL? 61% 206% kr kr kr. TOTALFORBRUK DØGNFORBRUK 305% OVERNATTING kr. TRANSPORT kr. ØVRIG FORBRUK 21% *Forbruket sammenlignes med forbruket blant norske MICE-reisende, som ikke skal på kurs/utdannelse ** Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. 12

13 NORSKE TURISTER REGIONER 12% Kongress Nord-Norge 52% 25% 31% Figuren viser hvor stor andel av de Konferanse Kurs/ Høyt forbruk MICE-reisende i de seks regionene, utdannelse som kan plasseres i de forskjellige gruppene. 14% Kongress Vestlandet 10% Kongress 47% Kurs/ utdannelse Oslo 8% Kongress Sørlandet 26% Konferanse 33% Konferanse 23% Høyt forbruk 63% Konferanse 55% Kurs/ utdannelse Vestlandet 17% Kurs/ utdannelse 25% Høyt forbruk 17% Høyt forbruk 11% Kongress 61% Kurs/ utdannelse 1% Kongress 60% Kurs/ utdannelse 24% Konferanse 17% Høyt forbruk Trøndelag 25% Konferanse 2% Høyt forbruk Østlandet Andelen av kongressdeltagere er stort sett lik i alle regioner utenom på Østlandet, hvor kun 1% av de MICE-reisende skal på Kongress. Det samme mønsteret gjør seg gjeldende for dem med høyt forbruk; disse utgjør kun 2% av de MICE-reisdende på Østlandet. På sørlandet er hele 53% av de MICE-reisende i forbindelse med konferanse. Det er derimot kun 17% som skal på kurs/utdannelse. Den tilsvarende andelen i de øvrige regionene ligger mellom 47%-61%. ANDEL(ER) PÅ NASJONSNIVÅ 11% 29% 53% 20% Kongressbesøkende Konferansebesøkende Kurs/utdannelse Turister med høyt forbruk 13

14 DØGNFORBRUK NORSKE TURISTER SEGMENTER BLANT DE NORSKE MICE-REISENDE Figuren til høyre viser hvordan de enkelte turistgruppene innen norske MICE-reisende plasserer seg i forhold til døgnforbruk og samlet forbruk*. De som reiser i forbindelse med kurs/utdannelse har et høyt totalforbruk, men et lavere døgnforbruk enn de som ikke skal på kurs/utdannelse. De konferansebesøkende har derimot et høyere døgnforbruk, men et lavere totalforbruk enn de som ikke inngår i denne gruppen. De kongressbesøkende har både et døgnforbruksnivå og et totalforbruksnivå som er langt over forbruksnivået til de øvrige MICE-turistene Konferansebesøkende Ikke-kongressbesøkende Kongressbesøkende Ikke-kurs/utdannelse Ikke-konferansebesøkende 2500 Kurs/utdannelse Størrelsen på boblene angir totalvolumet av markedet (samlet antall overnattinger sommeren 2014) TOTALFORBRUK* PÅ REISEN 14 *Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. Vi kan derfor ikke sammenligne totalforbruket for forretningsreisende med totalforbruket for feriereisende.

15 UTENLANDSKE MICE-REISENDE I dette avsnittet beskrives de utenlandske forretningsreisende som er MICE-reisende i Norge i 2014 Terje Rakke - Visitnorway.com 15

16 EN TYPISK UDENLANDSK MICE-REISENDE Terje Rakke - Visitnorway.com De utenlandske MICE-reisende utgjør 48%* av alle utenlandske forretningsreisende. Syv av ti er menn og de er i gjennomsnitt 41 år gamle. 42% er på forretningsreise for å delta på konferanse, mens 34% har utdannelse eller kurs som formål. De har i gjennomsnitt 4,6 overnattinger og de booker reisen godt over to måneder i forveien. 26% av de norske MICE-reisende reiser med fly i Norge, og 15% benytter turbuss/rutebuss. 11% av de utenlandske MICE-reisende kommer fra Tyskland, og like mange kommer fra Sverige, mens 26% kommer fra land utenfor Europa. Andelen MICE-reisende er spesielt stor på Sørlandet, Oslo og på Vestlandet. Gruppens døgnforbruk er stort sett på nivå med de øvrige forretningsreisende. Ettersom reiseoppholdet til de MICEreisende er litt lenger, er totalforbruket noe høyere enn for andre udenlandske forretningsreisende. Norske MICE-reisende er litt mindre tilfredse med oppholdet i Norge, og litt mindre tilbøyelige til å anbefale Norge som feriedestinasjon til andre sammenlignet med andre utenlandske forretningsreisende. 23% av de MICEreisende drar på ferie til Norge på egenhånd minst en gang i året. De utenlandske MICE-reisende er spesielt tilfredse med servicenivået og utbredelsen av gratis WIFI, men mindre tilfredse med prisen i forhold til kvaliteten. *Det er ikke vektet spesifikt på MICE-reisende i våre data og tallene avviker fra SSB s register. Det samlede volumet for MICE-reisende i denne stikkprøven er litt lavere enn den er i SSB s materiale 16

17 UTENLANDSKE TURISTER UTENLANDSKE MICE-REISENDE NASJONALITET 48 % av de utenlandske forretningsreisende er MICE-reisende. En av fire i denne gruppen drar på ferie til Norge på egenhånd minst én gang i året. 7 av 10 i denne gruppen er menn og gjennomsnittsalderen er 41 år. 3 av 10 er fra land i det øvrige Europa. De booker reisen 71 dager i forveien og har 4,6 overnattinger i gjennomsnitt. 1 av 4 reiser med fly i Norge. Nesten halvparten skal delta på møter med over 100 deltakere, og 8% er selvstendig næringsdrivende Døgnforbruket pr. person er på kr. Forbruket på hele reisen er kr., hvilket er dobbelt så mye som for de norske MICE-reisende. Dette kommer av at de utenlandske har dobbelt så mange overnattinger i gjennomsnitt. Døgnforbruket er omtrent det samme som for de norske MICE-reisende. FORBRUK Øvrige Europa 14% DRAR PÅ FERIE TIL ER SELVSTENDIG Øvrige utenfor Europa 2% NORGE MINST 1 NÆRINGSDRIVENDE ANDELEN UTENLANDSKE MICE-REISENDE GANG I ÅRET kr. AV ALLE UTENLANDSKE FORRETNINGSREISENDE I REGIONEN DØGNFORBRUK 41 år 73% GJENNOMSNITT- ER MENN LIG ALDER 23% kr. FORBRUK PÅ HELE REISEN*** 26% 26 % REISER I NORGE MED FLY 4,6 GJENNOMSNITTLIG ANTALL OVERNATTINGER PÅ OVERNATTINGSSTEDET *Tallene sammenlignes med utenlandske forretningsreisende som ikke er MICE-reisende. **Spørsmålet om møtestørrelse er kun stilt til dem som skal på kongress eller konferanse. 8% 71 BOOKINGTIDSPUNKT: ANTALL DAGER FØR AVREISE 46% DELTAR PÅ MØTER MED OVER 100 DELTAKERE** ***Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. 28% 21% 47% 70% 11% 11% 10% 4% 5% 4% 2%5% Tyskland Sverige Storbritannia Nederland Danmark Frankrike USA 14% 49% Russland 24% 42% + >10% % 0% % - >10% 17

18 UTENLANDSKE TURISTER HVA PÅVIRKER DE MICE-REISENDES SAMLEDE TILFREDSHET? Betydningen av de ulike tilfredshetsvariablene Hva påvirker tilfredsheten*? Tilfredsheten 8,0 7,3 TILFREDSHET ALT I ALT ANBEFALING Servicenivået Utbredelsen av gratis WIFI MICE-REISENDE Pilen til høyre for tilfredshetstallet indikerer hvor tilfredse de MICE-reisende er i forhold til utenlandske forretningsreisende som ikke er MICE-reisende. Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Pilen til høyre for prosenttallet indikerer hvor sterk betydningen av tilfredshetsfaktoren er i forhold til utenlandske forretningsreisende som ikke er MICE-reisende. 14% Overnattingsstedet 14% Attraksjoner 13% Restauranter 14% Servicenivået 12% Informasjon 13% Aktivitetsmuligheter 8% Pris & kvalitet 12% WiFi Overnattingsstedet Attraksjoner og severdigheter Informasjon og skilting Aktivitetsmuligheter Restauranter og spisesteder Pris i forhold til kvalitet >10% % 0% % - >10% MICE-REISENDE ØVRIGE FORRETNINGSREISENDE *Tallene sammenlignes med utenlandske forretningsreisende som ikke er MICE-reisende. 18

19 UTENLANDSKE TURISTER KONGRESSBESØKENDE 20% av de utenlandske MICE-reisende er kongressbesøkende. 66% er menn og gjennomsnittsalderen er 43 år. 31% reiser med fly i Norge, og de booker reisen over tre måneder i forveien. De har i gjennomsnitt tre og en halv overnattinger. 68% deltar i kongresser med over 100 andre deltagere. De kongressbesøkende er noe mindre tilfredse med oppholdet i Norge enn øvrige utenlandske MICEreisende (1,5 poeng på en skala fra 0 til 10). Kongressdeltagernes forbruk er litt lavere enn de andre MICE-reisendes forbruk. Deres døgnforbruk er 6% lavere enn de øvrige utenlandske MICE-reisendes, mens totalforbruket er hele 30% lavere. Dette skyldes et lavere øvrig forbruk og at de kongressbesøkendes opphold er over 1 dag kortere enn de øvrige MICE-reisende. Det lavere døgnforbruket skyldes spesielt et lavere øvrig forbruk, da gruppen har et høyere forbruk på transport enn de øvrige udenlandske MICE-reisende. FORBRUK* HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL? 6% 30% 3% 15% kr kr kr. DØGNFORBRUK TOTALFORBRUK 19% OVERNATTING 720 kr. TRANSPORT 935 kr. ØVRIG FORBRUK 21% *Forbruket sammenlignes med forbruket blant utenlandske MICE-reisende, som ikke skal på kongress. **Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. 19

20 UTENLANDSKE TURISTER KONFERANSEBESØKENDE 42% av de utenlandske MICE-reisende er konferansebesøkende. 69% er menn og gjennomsnittsalderen er 41 år. 22% reiser med fly i Norge, og de booker reisen godt to måneder i forveien. De har i gjennomsnitt fire overnattinger. 36% deltar på konferanser med over 100 andre deltagere. Konferansebesøkende er litt mer tilfredse med oppholdet i Norge enn de øvrige utenlandske MICE-reisende. Konferansedeltagernes døgnforbruk er litt høyere enn de andre MICE-reisendes forbruk. Døgnforbruket er 12% høyere, hvilket spesielt skyldes et høyt øvrig forbruk. Deres totalforbruk er dog 10% lavere. Dette skyldes at de kongressbesøkendes opphold er over 1 natt kortere enn de øvrige MICE-reisende. FORBRUK* HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL? 12% 10% 9% kr kr kr. TOTALFORBRUK DØGNFORBRUK 26% OVERNATTING 2% 635 kr. TRANSPORT kr. ØVRIG FORBRUK 21% *Forbruket sammenlignes med forbruket blant utenlandske MICE-reisende, som ikke skal på konferanse **Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. 20

21 UTENLANDSKE TURISTER KURS/UTDANNELSE 34% av de utenlandske MICE-reisende skal på kurs eller utdannelse. Hele 83% er menn og gjennomsnittsalderen er 38 år. 29% reiser med fly i Norge, og de booker reisen knappe to måneder i forveien. De har i gjennomsnitt seks overnattinger. Denne gruppen er noe mer tilfredse med oppholdet i Norge enn de øvrige utenlandske MICE-reisende. MICE-reisende som skal på kurs eller utdannelse har et døgnforbruk som er litt lavere enn de andre MICE-reisendes forbruk, noe som spesielt skyldes et lavt øvrig forbruk. Til gjengjeld er deres totalforbruk hele 40% høyere. Dette skyldes at gruppen som skal på kurs eller utdannelse har et opphold som er godt over 2 dager lengre enn de øvrige MICE-reisende. FORBRUK* HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL? 10% 40% 5% 6% kr kr kr. DØGNFORBRUK TOTALFORBRUK 18% OVERNATTING 620 kr. TRANSPORT 975 kr. ØVRIG FORBRUK 21% *Forbruket sammenlignes med forbruket blant norske MICE-reisende, som ikke skal på kurs/utdannelse **Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. 21

22 UTENLANDSKE TURISTER TURISTER MED HØYT FORBRUK De 20% av de MICE-reisende med det høyeste forbruket er definert som reisende med høyt døgnforbruk. 68% er menn og gjennomsnittalderen er 41 år. 38% reiser med fly i Norge, og de booker reisen over to måneder i forveien. De har i gjennomsnitt 3,5 overnatninger. De er i gjennomsnitt litt mer tilfredse med oppholdet i Norge sammenlignet med de øvrige utenlandske MICEreisende. 50% av turistene med høyt forbruk skal delta på konferanse eller firmamøte. Dette er 6 prosentpoeng mer enn i gruppen som ikke har et høyt forbruk. 24% skal på kurs/utdannelse hvilket er 11 procentpoeng færre enn i gruppen som ikke har et høyt forbruk. Døgnforbruket for denne gruppen er nesten 3 ganger så høyt som for de øvrige MICE-reisende. Dette skyldes spesielt et høyt øvrig forbruk og forbruk på transport. Ser man på det samlede forbruket for hele reisen er dette over dobbelt så høyt som for de øvrige 80%. At forskjellen blir mindre skyldes at de de med høyest forbruk har et opphold som er nesten 1,5 dag kortere enn for de øvrige utenlandske MICE-reisende. FORBRUK* 192% 115% 48% HVA GÅR DØGNFORBRUKET TIL? 99% 204% kr kr kr. TOTALFORBRUK DØGNFORBRUK 341% OVERNATTING 700 kr. TRANSPORT kr. ØVRIG FORBRUK 21% *Forbruket sammenlignes med forbruket blant utenlandske MICE-reisende, som ikke skal på kurs/utdannelse ** Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. 22

23 UTENLANDSKE TURISTER REGIONER 40% Kongress Nord-Norge 28% 29% 28% Figuren viser hvor stor andel av de Konferanse Kurs/ Høyt forbruk MICE-reisende i de seks regionene, utdannelse som kan plasseres i de forskjellige gruppene. 26% Kongress Vestlandet 14% Kongress 20% Kurs/ utdannelse Oslo 39% Konferanse 58% Konferanse 20% Høyt forbruk 34% Kurs/ utdannelse Vestlandet 21% Høyt forbruk 12% Kongress 33% Kurs/ utdannelse 54% Konferanse 16% Høyt forbruk Trøndelag Den største andelen av kongressbesøkende er i Nord-Norge, hvor de utgjør 40% av alle MICEreisende. Her finnes også den største andelen av MICE-reisende med høyt forbruk på 29%. I Trøndelag og i Oslo er godt over halvparten av de MICE-reisende til stede for å besøke en konferanse. Det tilsvarende tallet for Sørlandet er kun 14%. Til gjengjeld er hele 67% av de MICE-reisende på Sørlandet tilstede for å delta på kurs eller utdannelse. ANDEL(ER) PÅ NASJONSNIVÅ 20% 42% Kongressbesøkende Konferansebesøkende 19% Kongress Sørlandet 14% Konferanse 67% Kurs/ utdannelse 16% Høyt forbruk *Der er kun to utenlandske MICE-reisende (uvektet) som har svart på Østlandet Østlandet* 34% 20% Kurs/utdannelse Turister med høyt forbruk 23

24 DØGNFORBRUK UTENLANDSKE TURISTER SEGMENTER BLANT DE UTENLANDSKE MICE-REISENDE Figuren til høyre viser hvordan de enkelte turistgruppene innen utenlandske MICE-reisende plasserer seg i forhold til døgnforbruk og samlet forbruk. De som reiser i forbindelse med kurs/utdannelse har et høyt totalforbruk, men et lavere døgnforbruk enn de som ikke skal på kurs/utdannelse. De konferansebesøkende har derimot et høyere døgnforbruk, men et lavere totalforbruk enn de som ikke inngår i denne gruppen. De kongressbesøkende har både et døgnforbruksnivå og et totalforbruksnivå som er lavere enn forbruksnivået til de øvrige MICE-turistene Konferansebesøkende Ikke-kongressbesøkende Ikke-kurs/utdannelse Kongressbesøkende Kurs/utdannelse Ikke-konferansebesøkende 2700 Størrelsen på boblene angir totalvolumet av markedet (samlet antall overnattinger sommeren 2014) TOTALFORBRUK PÅ REISEN 24 *Vi kjenner ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. Vi kan derfor ikke sammenligne totalforbruket for forretningsreisende med totalforbruket for feriereisende.

25 METODE I dette avsnittet gjennomgås metoden bak analysene og estimatene i rapporten. Dessuten diskuteres datagrunnlaget og de begrensningene som finnes i dette. Det henvises til rapporten «Turistundersøkelsen Oppsummering av 2014 Bakgrunnsrapport» for nærmere beskrivelse. CH - Visitnorway.com 25

26 METODE Land Antal besvarelser Norge Øvrige Skandinavia 105 Tyskland 41 Nederland 11 Storbritannia 91 USA 29 Frankrike 26 Spania 21 Italia 13 Øvrige Europa 132 Øvrige lande 106 Ukjent 14 I tabellen til venstre vises de i alt MICE-forretningreisende som inngår i undersøkelsen fordelt på markeder. Intervjuene er samlet inn i hele 2014 av Statistisk Sentralbyrå. Turistene er intervjuet ved utvalgte kommersielle overnattingssteder (hotell, campingplasser og hyttegrender). Overnattinger på f.eks. Hurtigruten, hytte og hos venner/familie inngår altså ikke i vekten. Dataene ble i etterkant vektet opp mot 98 % av det faktiske antallet overnattinger registrert av Statistisk Sentralbyrå. Populasjonen er stratifisert etter overnattingsstedets type og beliggenhet, samt respondentens nasjonalitet. Hver av disse kombinasjonene utgjør en celle i vektingen. Dataene ble derfor vektet etter antall overnattinger. Epinion har transformert vekten til individnivå ved å multiplisere individets overnattingsantall med vekten, som er forholdet mellom totalt antall overnattinger i cellen i stikkprøven og i overnattingsregisteret. Vektingen brukes i stort sett alle analyser, og andelene representerer dermed overnattinger. Det skal bemerkes at det ikke er vektet spesifikt på andelen MICE-reisende. Dette betyr at det samlede volumet for MICE-reisende i denne stikkprøven er litt lavere enn den er i SSB s materiale. Der er derfor også en usikkerhet knyttet til størrelsen av undergruppene innen de MICE-reisende. Det har dog ikke vært mulig å vurdere om undergruppene avviker fra de reelle andelene, og i så fall i hvilket omfang de enkelte undergruppene avviker. Blant de forretningsreisende er det kun spurt om antall overnattinger på det stedet de har blitt intervjuet. Vi kjenner derfor ikke til den totale oppholdstiden til de MICE-reisende, kun antall overnattinger på overnattingsstedet. Dermed er ikke totalforbruket for hele reisen, men kun for oppholdet på overnattingsstedet. Vi kan derfor ikke sammenligne totalforbruket for forretningsreisende med totalforbruket for feriereisende. Alle analyser er gjennomført med en vekting der den enkelte respondentens svar er vektet etter nasjonalitet og strata. Dette gjør at svarene er representative for turistenes overnattinger totalt sett. For å unngå at enkelte respondenter får uforholdsmessig stor betydning, er antall overnattinger i utregningen av vekten satt til maks 30 overnattinger. På den måten veier gjester med mange overnattinger fortsatt tyngre enn gjester med få overnattinger, men uten at enkelte gjester kan påvirke gjennomsnittene uforholdsmessig mye. Det henvises til «Turistundersøkelsen Oppsummering av 2014 Bakgrunnsrapport» for nærmere beskrivelse av vekting av data, estimert forbruk og erstatning av manglende svar. Total

27 MÅLGRUPPEDEFINISJON NORSKE UTENLANDSKE Målgruppen av MICE-reisende er fastlagt ut fra de forretningsreisendes svar på spørsmålet «Hva er formålet med din forretningsreise?». Den forretningsreisende har hatt muligheten til å krysse av for ett av formålene på en liste. Dersom den forretningsreisende har oppgitt ett av de 6 formålene i figuren til høyre anses vedkommende som MICE-reisende. Forretningsreiser som foretas i forbindelse med daglig arbeid (sesong eller daglig arbeid) teller ikke som MICE. KONGRESS KONFERANSE KURS 11% 20% 29% 42% 53% 34% Over halvparten av de norske MICE-reisende har kurs som reiseformål. Tre av ti reiser for å delta på en konferanse. 42% av de utenlandske MICE reisende har konferanse som formål. En av tre skal på kurs, og hver femte skal på kongress. Svært få MICE-reisende oppgir messedeltagelse og belønning- og bonusreise som reiseformål MESSEBESØKENDE MESSEUTSTILLER BELØNNING- OG BONUSREISE 2% 1% 5% 3% 1% 1% 27

28 EPINION AARHUS HACK KAMPMANNS PLADS 1-3 DK-8000 AARHUS C - DENMARK T: E: EPINIONGLOBAL.COM 28

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

AKTIVE TURISTER I NORGE

AKTIVE TURISTER I NORGE AKTIVE TURISTER I NORGE Yngve Ask - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - SKITURISTENE Per Eriksson - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Kristin Folsland Olsen - Visitnorway.com 1 INNHOLD

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway.

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway. TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT Mattias Fredriksson/visitnorway.com CH - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Øyvind Heen - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNLEDNING

Detaljer

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE 1 Innhold 1 Leseveiledning Side 4 2 Sammendrag Side 5 3 Turistene i Norge vintersesongen 2014 Side 9 4 Turistene

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014. Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT

Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014. Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014 Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Cruiseturistene i Norge sommeren 2014 Side 7 2 Cruiseturistenes forbruk Side 15 3 Opplevelsen

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Sverige 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Storbritannia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser

Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2a. Hva er formålet med din forretningsreise?

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

TYSKE TURISTER INNOVASJON NORGE SOMMER 2014. Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com

TYSKE TURISTER INNOVASJON NORGE SOMMER 2014. Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com TYSKE TURISTER Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Johan Wildhagen - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

R U N D R EI S E - TU RI S TE R

R U N D R EI S E - TU RI S TE R R U N D R EI S E - TU RI S TE R Øyvind Heen - Visitnorway.com I N N O VAS J O N N O R G E S O M M E R 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke /Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 1 Innhold Terje Borud - Visitnorway.com 1 Sammendrag Side 5 2 Gjestenes forbruk Side 11

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

KULTUR TURISTENE I NORGE

KULTUR TURISTENE I NORGE KULTUR TURISTENE I NORGE Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com INNOVASJ ON NORGE SOMMER 2 0 14 CH - Visitnorway.com Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 1 Innhold Terje Borud - Visitnorway.com 1 Sammendrag Side 5 2 Gjestenes forbruk Side 11

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN TURISTPROFILER - SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JULI 2014

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN TURISTPROFILER - SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JULI 2014 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN TURISTPROFILER - SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JULI 2014 1 , landsdele 2 Turistene på Vestlandet Vestlandet 8,7 46% Vestlandet 2,6 4% 3% 9% 6% 4% 5%

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN ÅRSRAPPORT 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN ÅRSRAPPORT 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN ÅRSRAPPORT 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2013 1 Innhold Fredrik Schenholm/Visitnorway.com 1 Sammendrag Side 5 2 Gjestenes forbruk Side 11 3 Opplevelsen av

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2. Hva er hovedformålet med denne reisen

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken til SSB Posisjoneringsanalysen til Innovasjon Norge Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn

Detaljer

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Kina 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Målgrupper i det kinesiske feriemarkedet Kjennetegn på kinesiske ferieturister Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Kinesere i Norge

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon Danmark 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Tyskland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Gjestedøgn formidlet

Detaljer

Russland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken, SSB

Russland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken, SSB Russland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Tilgjengelighet Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Tyske turister på sommerferie i Norge

Tyske turister på sommerferie i Norge Tyske turister på sommerferie i Norge Noen resultater fra gjesteundersøkelsene 2002-2006 Gjesteundersøkelsen utarbeides på oppdrag fra Innovasjon Norge For ytterligere opplysninger: Sigrid Oterholm Hoem,

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns 1 Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns Audun Pettersen og Tor Johan Pedersen aupet Foto: Bernd Kuleisa, Terje Rakke/Nordic life, Casper Tybjerg, Johan Wildhagen, www.visitnorway.com

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 67 sider I 2011 kom

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 Sammendrag: asjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 TOURIMPACT rapport nr 2 TØI rapport 1119/2010 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 32 sider En gjennomsnittlig norsk

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Problemstilling: Bærekraftig reiseliv i Norge?

Problemstilling: Bærekraftig reiseliv i Norge? Hvor går turiststrømmene inorge? Bærekraftighet i lys av dagens strukturer i den utenlandske ferieturismen i Norge om sommeren et dilemma? En rask analyse basert på TØIs årlige gjesteundersøkelse blant

Detaljer

Kina 2013. Informasjon fra: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Kina 2013. Informasjon fra: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Kina 2013 Informasjon fra: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Målgrupper i det kinesiske feriemarkedet Kjennetegn på kinesiske ferieturister Valutakursutvikling

Detaljer

Airbnb i Norge - Et overblikk

Airbnb i Norge - Et overblikk Airbnb i Norge - Et overblikk Airbnb i Norge - Et overblikk / 1 Hvem er våre verter og gjester? / 2 En nærmere kikk på Oslo / 3 Definisjoner / 4 Airbnb i Norge - Et overblikk Airbnb verter i Norge har

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015 Nøkkeltall for norsk turisme 2014 Rapport Innovasjon Norge 2015 Utgiver: Innovasjon Norge ISSN 1894-0595 Layout: fetetyper.no Trykk: RK Grafisk Rapporten er trykket på miljøvennlig papir. Foto cover: Asgeir

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007 tpb, 11. juni 2007 Notat 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv Det er visse sammenlignbarhetsproblemer landene imellom når det gjelder data om arbeidstid. Det henger sammen med ulikheter i

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015 Nøkkeltall for norsk turisme 2014 Rapport Innovasjon Norge 2015 Utgiver: Innovasjon Norge ISSN 1894-0595 Layout: fetetyper.no Trykk: RK Grafisk Rapporten er trykket på miljøvennlig papir. Foto cover: Asgeir

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Detaljer

Dialogkonferanse, Flåm

Dialogkonferanse, Flåm Dialogkonferanse, Flåm 28. Januar 2015 Tor Johan Pedersen Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten

Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten KVU E10 Fiskebøl - Å Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten Foto: Ingrid Vaksvik August 2015 Sammendrag I forbindelse med KVU-Lofoten er det foretatt en intervjuundersøkelse av trafikanter

Detaljer

Høringssvar - utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil

Høringssvar - utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil Fra: Ken Roger Bratteng (YTF) Til: Lin Andrea Gulbrandsen (YTF) Emne: VS: Høringssvar - turbil Dato: 8. april 2015 13:39:45 Vedlegg: Rapport - turbuss.pdf Fra: Ken Roger Bratteng Sendt: 12. mars 2015 11:06

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Nederland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Nederlandske turister i Norge 2014 Nederlenderes

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde?

Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Internett - turistenes viktigste informasjonskilde? Seniorforsker Norsk Regnesentral Bygdeturismekonferansen 99 Valdres 26.oktober 1999 Slide 1 Informasjonskilder Redaksjonell omtale (litteratur); reisehåndbøker,

Detaljer