Nøkkeltall for norsk turisme Rapport Innovasjon Norge 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015"

Transkript

1 Nøkkeltall for norsk turisme 2014 Rapport Innovasjon Norge 2015

2 Utgiver: Innovasjon Norge ISSN Layout: fetetyper.no Trykk: RK Grafisk Rapporten er trykket på miljøvennlig papir. Foto cover: Asgeir Helgestad/Artic Light AS/visitnorway.com Foto innside: C.H. Visitnorway.com

3 INNHOLD NORSK REISELIVSBRANSJE PÅ RETT VEI 4 1. NØKKELTALL 6 2. INTERNASJONAL TURISME OG NORGES MARKEDSANDEL DET NORSKE REISELIVSÅRET FERIE- OG FRITIDSREISENDE, SOMMERSESONGEN CRUISETURISME NORDMENN PÅ FERIE KONGRESS KORT OM INNOVASJON NORGE DEFINISJONER 50

4 4 INNOVASJON NORGE NORSK REISELIVSBRANSJE PÅ RETT VEI 2014 BLE et godt reiselivsår med vekst i kommersielle gjestedøgn og økt turismeforbruk. Foto: Astrid Waller/Innovasjon Norge. Margrethe Helgebostad, Redaktør

5 NØKKELTALL bød på over 30 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder, en økning på tre prosent fra året før. Ikke bare hadde vi flere turister på besøk, de som var her deltok i flere aktiviteter enn noen gang. Turistundersøkelsen viser at de ville oppleve naturen og nyte lokal mat og drikke i større grad en tidligere. En større andel ønsket også å besøke historiske bygninger og steder. Nytt av året var at cruiseturistene også ble intervjuet som en del av undersøkelsen. De skiller seg fra øvrige utenlandske ferieturister på flere områder, blant annet er de eldre, bestiller reisen lengre tid i forveien, og det er langt flere i denne gruppen som ferierte i Norge for første gang. Lettfattelige nøkkeltall Formålet med nøkkeltallbrosjyren er å gi en lettfattelig innføring i de viktigste tallene om norske reiseliv. Tallene omhandler blant annet hvordan norsk reiseliv utvikler seg i et globalt perspektiv, reiselivsnæringens betydning for norsk økonomi og sysselsetting, og informasjon om besøkstall i de ulike landsdelene. Nøkkeltallbrosjyren gir deg svar på hva turistene synes om oppholdet i Norge, hva de gjør av aktiviteter og hvor mye penger de legger igjen. Turistundersøkelsen danner mye av grunnlaget for det vi vet om norske og utenlandske turister på reise i Norge. Det er en helårlig, landsdekkende undersøkelse, hvor både norske og utenlandske ferie-, fritids-, og forretningsreisende intervjues. Hva turistene legger igjen av penger i Norge er et viktig grunnlag for satellittregnskapet for turisme, som er en del av nasjonalregnskapet som utarbeides av Statistisk sentralbyrå (SSB). I tillegg bruker Innovasjon Norge, sammen med reiselivsnæringen, resultatene til å innrette markedsføringen av landet vårt på best mulig måte, og til å videreutvikle det norske reiselivsproduktet. Jeg håper årets rapport er lett å forstå og at den kan brukes av alle som er tilknyttet reiselivsnæringen. På oppdrag fra regjeringen I oppdragsbrevet fra Nærings- og fiskeridepartementet står det: «Innovasjon Norge skal samle og sammenstille statistikk, videreutvikle markedsdata og andre analyser og dokumenter som er relevante for reiselivsnæringen, samt aktivt formidle kunnskap om markeder og internasjonale trender til reiselivsnæringen.» I denne brosjyren vises kun et utsnitt. Mer omfattende informasjon, og hele rapporter finnes på Innovasjon Norges nettsider innovasjonnorge.no/reiseliv/markedsdata. God lesning!

6 16 INNOVASJON NORGE NØKKELTALL TURISMENS BETYDNING for norsk økonomi og sysselsetting er lavere enn for verdensgjennomsnittet, selv når oljeindustrien holdes utenfor. Turismens betydning for Norge Reiselivsnæringens andel av BNP i fastlands-norge var på fire prosent i 2011, mens tilsvarende tall for resten av verden var på ni prosent. Hvert femtende årsverk faller inn under reiselivsnæringen i Norge, på verdensbasis er det samme forholdet én til elleve. Hva legges igjen av penger? Det samlede turistkonsumet består av norske husholdningers turistkonsum i Norge, utlendingers turistkonsum i Norge og norske næringers utgifter til forretningsreiser i Norge. Til sammen ble det brukt nærmere 130 milliarder kroner i 2011 innenfor disse kategoriene. 27 prosent av totalsummen ble lagt igjen av utlendinger som var i Norge på ferie-, fritids- eller forretningsreise. TURISMENS BETYDNING FOR NORGE 4,3 % BNP 1 av 15 jobber i reiselivsnæringen 130 MILLIARDER Samlet turistkonsum 27 % Utlendingers andel av det samlede turistkonsumet KR *Det finnes ikke nyere tall enn Kilde: SSB og UNWTO.

7 NØKKELTALL NØKKELTALL Endring 2013/2014 KOMMERSIELLE* GJESTEDØGN % Norske kommersielle gjestedøgn % Utenlandske kommersielle gjestedøgn % Andel av utenlandske overnattinger foretatt på hotell 60 % 59 % 61 % 63 % 64 % 66 % 67 % 1,5 % Andel av utenlandske overnattinger foretatt på camping 28 % 29 % 27 % 26 % 25 % 17 % 17 % 0 % Andel av utenlandske overnattinger foretatt på hyttegrend 9 % 10 % 9 % 9 % 8 % 14 % 14 % 0 % Andel utenlandske overnattinger foretatt på vandrerhjem 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 0 % Hytteformidling % Norske hytteformidlingsgjestedøgn % Utenlandske hytteformidlingsgjestedøgn % NORSKE FERIE- OG FRITIDSREISER Alle ferie- og fritidsreiser i inn- og utland % Ferie- og fritidsreiser i Norge % Ferie- og fritidsreiser til utlandet % Alle ferie- og fritidsgjestedøgn i inn- og utland % Ferie- og fritidsgjestedøgn i Norge % Ferie- og fritidsgjestedøgn i utlandet % * Samlebegrep for overnattinger på kommersielle overnattingssteder som hotell, camping, hyttegrend og vandrerhjem. Kilde: SSB.

8 8 INNOVASJON NORGE Innovasjon Norge gjennomfører ukentlige målinger i åtte hovedmarkeder hvor formålet er å avdekke sannsynligheten for å reise til Norge på ferie, og oppfatning av Norge som ferieland i vår målgruppe. Disse markedene er Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Russland og Frankrike. Resultatene som presenteres her er basert på aggregert data fra 2014 i alle åtte markeder. Ordskyen og tabellen er basert på følgende spørsmål: «Hva er det første som faller deg inn når du tenker på Norge som reisemål og ferieopplevelser i Norge?» FJELL NATUR

9 NØKKELTALL OPPFATNINGER OM FERIELANDET NORGE Fjorder 30 % Natur 17 % Fjell 11 % Kaldt 10 % Snø 8 % Landskap 8 % Ski/snowboard 8 % Uberørt natur 7 % Vakker natur 7 % Vakkert landskap 6 % Dyrt 6 % Nordlys 6 % Fisking 5 % Utendørsaktiviteter 5 % Hurtigruta 5 % Spennende byer (inkl. spesifikke byer) 5 % Oslo 3 % Vær 2 % Avslapning/rolig 2 % Cruise/båt 1 % Lofoten 1 % Laks 1 % Ren/frisk luft 1 % Dyreliv 1 % Roadtrip/camping 1 % Bergen 1 % Annet 25 % Kilde for ordsky og tabell: Posisjoneringsanalyse 2014, Innovasjon Norge. Naturskjønne Norge Storslått na Fjorder er den klart sterkeste Mulighet for å opple assosiasjonen til Norge. Mange naturfenomener so midtnattsol eller nord forbinder Norge med naturinntrykk, som fjell, snø og landskap, i tillegg Gode mulighe for å gå tur i natu er det noen som får assosiasjoner til aktiviteter som ski, snowboard og Nye interessante ste fisking. Lett å komm rundt i/til No Norske byer er ikke veldig godt kjent og nevnes i mindre grad. «Annet»- Gode fiskemulighe kategorien består av kommentarer som «vet ikke», «ingen kommentar» Gode mulighe for å gå på ski, stå og sjeldne svar som ikke nevnes snowboard og lignen hyppig nok til å utgjøre en egen Lett å planleg kategori. en reise i/til No Opplevelser der so man ikke kan opple Målgruppen i de åtte markedene andre steder i verd er i stor grad enige i at Norge har Spennen storslått natur, gir mulighet for kultur og hist å oppleve naturfenomener som Lett å bestille midnattssol og nordlys, samt byr på hel ferie i/til No gode turmuligheter. Assosiasjonene Spennende byopplevel er derimot svakere når det kommer til andre alternativer som sykling, matopplevelser og lokale spesialiteter, Et stort utvalg bærekraftige alternati bærekraftig utvalg og spennende by-opplevelser. Litt overraskende Gode er matopplevels og lokale spesialite det kanskje at ikke flere assosierer en ferie i Norge med gode ski- og snowboardmuligheter. Gode mulighe for sykl Storslått na Mulighet for å opple naturfenomener so midtnattssol eller nord Gode mulighe for å gå tur i natu Nye interessante ste

10 Spennende kultur og histore 10 INNOVASJON NORGE Lett å bestille en hel ferie i/til Norge Spennende byopplevelser Et stort utvalg av bærekraftige alternativer Gode matopplevelser og lokale spesialiteter For å finne ut hva målgruppen tror kjennetegner en norgesferie, fikk de spørsmålet: 15 «Nå 20kommer 25 noe 30 som kan kjennetegne en ferie i Norge. Angi hvor godt hver ting passer til det inntrykket du har av Norge.» Svaralternativene var følgende: Helt enig, enig, verken enig eller uenig, uenig, helt uenig og vet ikke. De som har svart at de er enig eller helt enig anses for å være enige i påstandene. Gode muligheter for sykling HVA KJENNETEGNER EN FERIE I NORGE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Storslått natur Mulighet for å oppleve naturfenomener som midtnattssol eller nordlys Gode muligheter for å gå tur i naturen Nye og interessante steder Lett å komme rundt i/til Norge Gode fiskemuligheter 73 % 71 % 68 % 89 % 84 % 80 % Gode muligheter for å gå på ski, stå på snowboard og lignende Lett å planlegge en reise i/til Norge Opplevelser der som man ikke kan oppleve andre steder i verden Spennende kultur og histore Lett å bestille en hel ferie i/til Norge 67 % 66 % 64 % 64 % 60 % Spennende byopplevelser 50 % Et stort utvalg av bærekraftige alternativer Gode matopplevelser og lokale spesialiteter Gode muligheter for sykling 49 % 49 % 45 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Kilde: Posisjoneringsanalyse 2014, Innovasjon Norge.

11 NØKKELTALL «NATION BRANDS INDEX 2014» SLIK OPPFATTES NORGE Ex-Science & Technology I & I - Equality in Society I & I - Invest in Business I & I - Educational... I & I - Quality of Life Ex-Buy products Ex-Creative Place Gov-Competent & Honest Gov-Right & Fairness I & I - Work & Live 41 Gov-Peace & Security Tou-Vibrant City Gov-Environment Tou-Historic Buildings Gov-Poverty Tou-Natural Beauty Cul-Sports Tou-Visit if Money No... Peo-Employability Peo-Close Friend Peo-Welcoming Cul-Cultural Heritage Cul-Contemporary Culture Internasjonal omdømmekartlegging bekrefter funnene Norge assosieres med vakker natur, fremfor kulturarv og historie, det viser «Nation Brands Index» for 2014, en internasjonal omdømmekartlegging innen områdene handel, styresett, kultur, folk, turisme og immigrasjon. Rapporten beskriver Norges internasjonale omdømme som sterkt og stabilt, og plasserer Norge på 13. plass av 50 land med global innflytelse. Norge scorer høyest på styresett. Den klareste fremgangen er på indikatorene som måler hvor attraktivt Norge er å leve og investere i, samt hvor attraktivt det oppfattes for internasjonalt næringsliv å operere her. Mens Norge anerkjennes for vakker natur, trekkes det totale resultatet ned av at Norges kulturarv og historie synes å være mindre kjent. Kilde: Anholt-GfK Roper NBISM 2014 Report.

12 12 INNOVASJON NORGE Foto: Gaute Bruvik visitnorway.com

13 NØKKELTALL INTERNASJONAL TURISME OG NORGES MARKEDSANDEL I 2014 VAR DET 1,1 MILLIARDER turistankomster, en økning på fire prosent. God vekst til tross, Norges økning var mindre enn hos gjennomsnittet. Ny rekord for verdensturismen Reiselivet, verdens største næring med en gjennomsnittlig årlig vekst på fire prosent, har vært en av de raskest voksende næringene etter krigen. Turistboomen de siste årene kan i stor grad tilskrives fremveksten av lavprisselskapene, bedring i verdensøkonomien og økningen i antall korte ferier. Tall fra World Tourism Organization (UNWTO) viser at det var 1,1 milliarder turistankomster i Det utgjør en vekst på fire prosent fra 2013 og tilsvarer 48 millioner flere reiser på tvers av landegrenser. Aldri før er det blitt målt så høy trafikk. Hele verden nøt godt av den økte reise virksomheten, men det er spesielt Amerika med en økning på over åtte prosent som skiller seg ut. Der etter følger Asia og Stillehavslandene, Midtøsten, Europa og Afrika. Europa mest populært Europa var, med sine 584 millioner ankomster, det mest besøkte kontinentet med over halvparten av alle turistankomstene. Takket være den gode veksten i innreiser til Europa, har turisme vært en viktig bidragsyter i bedringen av den europeiske økonomien. Den gjennomsnittlige veksten i Europa var på tre prosent, men med store regionale forskjeller. Det var Sørog Nord-Europa som ledet an med syv prosent flere ankomster enn i I samme periode økte antall utenlandske ankomster ved norske hoteller med tre prosent. Det var 48 millioner flere reiser på tvers av landegrenser i 2014.

14 14 INNOVASJON NORGE INTERNASJONALE TURISTANKOMSTER OG ANKOMSTER VED NORSKE HOTELLER 10 % 10 % 8 % 6 % 8 % 7 % 7 % 6 % 6 % 7 % 9 % 9 % 8 % Internasjonale turistankomster Utenlandske turistankomster ved norske hoteller 5 % 5 % 5 % 5 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 3 4 % 3 % 3 % 3 % 2 % 1 % 2 % 2 % 0 % -1 % -2 % -2 % -2 % -1,5 % -4 % -4 % -4 % -5 % -5 % -6 % -6 % -8 % -8 % Prognose september. Al Qaidas terrorangrep i USA mennesker døde. Økonomiske nedgangstid følger i kjølvannet USA invaderer Irak. SARS epidemien i Asia. 506 mennesker døde i løpet av mai. Epidemien går sterkt tilbake innen juli mars. Togbombene i Madrid. 191 mennesker døde juli. Selvmordsbomber i Londons undergrunn. 52 mennesker døde Finanskrisen utvikler seg fra midten av året Svineinfluensa (H1N1- viruset) brer om seg fra april Vulkanutbrudd på Island i april juli. Terrorangrepene i Norge. 77 mennesker døde. Turistankomst med minimum én overnatting i verden og ankomster ved norske hoteller. Kilde: World Tourism Organization (UNWTO) og SSB.

15 NØKKELTALL UTENLANDSKE TURISTANKOMSTER VED HOTELLENE Utenlandske turistankomster ved hotellene Norges andel i Nord-Europa Norges andel av de modne økonomier Utenlandske turistankomster ved hoteller Utenlandske turistankomster ved hotellene Andel 10 % 9 % Ute % 7 % ,4 % 5,0 % 4,8 % 4,3 % 4,3 % 4,6 % 4,5 % 4,7 % 4,5 % 6 % 5 % 4 % 3 % % ,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1 % Norge mistet andeler Det er ulike måter å rapportere antall turistankomster på. Noen land teller ankomster ved grenseovergangene, mens andre teller utenlandske turistankomster ved kommersielle overnat tingssteder. I Norge bruker vi tall på antall ankomster ved hotellene. Tall for 2013 viser en økning på tre prosent. Det betyr at Norge mistet andeler i forhold til Nord-Europa i Turistankomster med minimum én overnatting. Kilde: World Tourism Organization (UNWTO) og SSB.

16 16 INNOVASJON NORGE ENDRINGER I ANTALL TURISTANKOMSTER I VERDEN Turistankomst med minimum én overnatting. AMERIKA EUROPA AFRIKA MIDTØSTEN ASIA OG STILLEHAVSLANDENE 19% 14% 9% 8% 6% 3% 5% 4% 4% 13% 6% 4 5% 3% 7% 6% 5% 3% 3 4% 3% 3%3% 7%7% 3 5% 5% 2 5% 2% 1% 0% 0% -1% -5% -6% 6% 5% 4 5% -2% -5% -5% -6% VERDEN % 5% 4% 2% 5% 4% 3 4% Kilde: World Tourism Organization (UNWTO). -4% 2014 Prognose 2015

17 NØKKELTALL ENDRINGER I ANTALL TURISTANKOMSTER I EUROPA OG NORGE Turistankomst med minimum én overnatting. NORGE NORD-EUROPA VEST-EUROPA SØR-EUROPA SENTRAL- OG ØST-EUROPA 9%9% 8% 3% 3% 4% 2% 2% 7% 5% 4% 4% 3% 2% 1% 8% 2% 2% 6% 7% 3% 3% 9% 8%7% -6% -8% -2% -2% -8% -1% -4% -5% -8% -4% Kilde: World Tourism Organization (UNWTO) OG SSB. EUROPA 6% 5% 3% 3% 3% 0% -6%

18 18 INNOVASJON NORGE Prognoser viser at frem mot 2030 vil Europa miste andeler til Asia, Stillehavslandene, Midtøsten og Afrika. Europa vil miste andeler Skal vi tro spådommene til World Tourism Organization (UNWTO) er det andre verdenshjørner som frister mer enn Europa fremover. Prognoser viser at frem mot 2030 vil Europa miste andeler til Asia, Stillehavslandene, Midtøsten og Afrika. Siden 1980 har Europa og Amerika gått fra en andel på 86 prosent til en andel på 68 prosent. TURISTANKOMSTER MED MINIMUM ÉN OVERNATTING % 3 % 3 % 4 % 5 % 7 % 8 % 23 % 41 % 23 % 63 % 52 % 30 % 16 % 14 % Turistankomster med minimum én overnatting. Kilde: World Tourism Organization (UNWTO). Europa Amerika Asia og stillehavslandene Afrika Midtøsten

19 3 DET NORSKE REISELIVSÅRET gje Utenlandske turistankomster ved hoteller 1150 Utenlanske EN SVEKKET NORSK KRONE førte til at utenlandske turister fikk mer igjen for pengene sommeren Norge, et billigere ferieland og særlig hotellene, nøt godt av. døgn 85 ved hotellene med seks prosent M M M M M M M 2002 Den norske kronen svekket seg mot Samtidig som Norges konkurranseindeks økte med seks prosent i juli, sammenlignet med året før. 80 blant annet 900 euro, pund og dollar gjennom 2014, noe reiselivsnæringen, økte også antall utenlandske gjeste- Svekking 75 i forhold til M M M M M M M M M M M M M M M M M07 Tall fra SSB viser at det var prosent færre utenlandske M M M M M M M M M M M M M M M M07 gjestedøgn 2014M07 ved hotellene i juli 2014 i forhold til juli Til sammenligning 1050 UTENLANDSKE GJESTEDØGN OG KONKURRANSEKURSINDEKS FRA var konkurransekurs indeksen 1000 tre prosent lavere. Det vil si at utenlandske turister fikk mindre igjen 950for Utenlandske hotellgjestedøgn Konkurransekursindeks pengene juli 2014 enn de gjorde i juli Kronekursutviklingen og antall hotelldøgn korrelerer, men nedgangen i gjestedøgn er sterkere enn svekkingen av konkurranseevnen. Det kan tyde på at markedet er prissensitivt, slik at en liten styrking av kronekursen vil gi en merkbar nedgang i antall gjestedøgn M M M M M M07 NØKKELTALL M M M M M M M M M M M M M M M M M07 Hotellgjestedøgn i Norge Konkurransekursindeks Grafen viser utviklingen i utenlandske gjestedøgn ved hotellene og konkurransekursindeksen i forhold til Norges 28 viktigste handelspartnere. * Gjestedøgn for juli brukes for å isolere ferietrafikk fra den ikke påvirkbare yrkestrafikken. Kilde: SSB, Norges Bank. 2001M07

20 20 INNOVASJON NORGE Flere kommersielle gjestedøgn Det var 30,3 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i Norge i 2014, en økning på tre prosent fra året før. Året begynte tregt med en snøfattig start på vintersesongen, som førte til nedgang fra de store skimarkedene. Samtidig opplevde vi vekst fra mindre markeder som kom til Norge for å oppleve nordlyset. Det som var utslagsgivende for at året kom i pluss var den gode sommersesongen. Reiselivsnæringen kan se tilbake på et år med flere kommersielle gjestedøgn og et økt turismeforbruk sammenlignet med Norske gjestedøgn økte med to prosent, mens utenlandske økte med seks prosent. 73 prosent av alle gjestedøgn var norske, en andel som har holdt seg stabil de siste årene. MARKEDER HVOR INNOVASJON NORGE HAR EN REISELIVSSATSING KOMERSIELLE GJESTEDØGN Endring Endring 2009/2014 TOTALT % 8 % Norske % 8 % Alle utenlandske % 8 % Europa ellers % 54 % Tyskland % -13 % Sverige % 15 % Danmark % -22 % Storbritannia % 17 % Nederland % -35 % USA % 50 % Frankrike % 1 % Asia ellers % 102 % Spania % -10 % Italia % -10 % Russland % 28 % Kina % 239 % Japan % -8 % Sør-Korea % 124 % Kilde: SSB.

21 NØKKELTALL Det var 30,3 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i 2014, en økning på tre prosent fra året før. SAMMENSETNINGEN AV UTENLANDSKE KOMMERSIELLE GJESTEDØGN Sør-Korea, 1 % Japan, 1 % Kina, 2 % Russland, 2 % Italia, 2 % Spania, 2 % Polen, 3 % Asia ellers, 3 % Frankrike, 4 % USA, 5 % Nederland, 7 % Storbritannia, 7 % Danmark, 10 % Sverige, 13 % Tyskland, 18 % Europa ellers, 18 % Kilde: SSB. SAMMENSETNINGEN AV KOMMERSIELLE GJESTEDØGN MELLOM EUROPEERE, NORDMENN OG FERIERENDE FRA ANDRE LAND 22 % 4 % Norge Europa Øvrige land 73 % Kilde: SSB.

22 22 INNOVASJON NORGE Østlandet 0 Østlandet Fjord Norge Nord-NOrge Sørlandet Fjord Norge Nord-NOrge Sørlandet Trønderlag Trønderlag 0-2 Størst vekst i Nord-Norge Nord-Norge er den landsdelen som hadde størst prosentvis vekst av norske og utenlandske gjestedøgn i Ser man på den reelle veksten blir Nord-Norge, som består av de tre nordligste fylkene, kun slått av Østlandet med sine syv tilhørende fylker. På Østlandet var det Oslo, Vestfold og Buskerud som i størst grad bidro til veksten. I Nord-Norge er nær halvparten av veksten å finne i Troms, deretter følger Nordland og Finnmark. Majoriteten av alle overnattinger på hotell, camping og hyttegrend er i sommer månedene mai til august. I 2014 lå denne andelen på 52 prosent. Andelen er uendret fra KOMMERSIELLE GJESTEDØGN PER LANDSDEL OG ENDRING FRA Kommersielle gjestedøgn Endring % 3 % Østlandet 5 % 0 % Fjord-Norge 14 % 7 % Nord-Norge 5 % 4 % Sørlandet 7 % -1 % Trøndelag 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % Norske gjestedøgn Utenlandske gjestedøgn Prosentendring norske gjestedøgn Prosentendring utenlandske gjestedøgn Kilde: SSB.

23 NØKKELTALL Januar Februar 0 Januar Februar SESONGFORDELING Mars Mars April April Mai Mai Juni Juni Juli Juli August September Oktober November Desember AugustSeptember OktoberNovember Desember Kommersielle gjestedøgn Norske gjestedøgn Utenlandske gjestedøgn % -2 % November ember Desember Januar Desember Februar Mars Februar Mars Kilde: SSB. Januar April Februar Mai April Mars Juni Juli Juli Juni Mai April ENDRING MÅNED FOR MÅNED Juli Juni Mai August September Oktober AugustSeptemberOktoberNovember Desember Desember November Oktober September August -15 November Desember % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % Endring % - 1 % - 2 % - 2 % - 2 % -6 % -6 % -12 % 13 % 8 % 8 % 6 % 5 % 5 % 11 % 4 % 7 % 7 % 2 % -1 % 7 % -1 % 18 % 7 % Prosentendring utenlandske gjestedøgn Prosentendring norske gjestedøgn Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember November Desember -15 Kilde: SSB.

24 24 INNOVASJON NORGE orge Danske skiturister sviktet Det var 8,9 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i vintersesongen, en nedgang på fire prosent fra Antall norske gjestedøgn gikk tilbake med fem prosent, mens antall utenlandske forble uendret. Året startet snøfattig hos mange vinterdestinasjoner, og skisesongen kom sent i gang. Med en andel på 22 prosent er Danmark det største og viktigste utenlandsmarkedet i vintersesongen. 18 prosent færre danske gjestedøgn ble derfor utslagsgivende Utlandet for at sesongen ikke hadde et bedre resultat. Selv om danske skiturister sviktet, var det en god økning fra mindre markeder som USA (+28 %), Spania (+18 %), samleposten Asia ellers (+15 %), Italia (+13 %) og Storbritannia (+7 %), som besøkte Nord-Norge for å oppleve nordlyset og naturen. God økning for alle markeder i sommersesongen Det var 15,7 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i sommersesongen, det er syv prosent flere enn i Norske gjestedøgn økte med seks prosent og utenlandske med ti. Sommeren 2014 er den andre sommeren på rad hvor store deler av landet hadde finvær, noe som kan ha vært medvirkende til at langt flere nordmenn valgte å feriere i eget land. Den gode veksten fra USA fortsatte utover i sommer sesongen med 35 prosent flere gjestedøgn, men det er først og fremst økningen fra Tyskland på syv prosent som bidro til den gode veksten fra utlandet. ENDRING I ANTALL KOMMERSIELLE GJESTEDØGN I SOMMER- OG VINTERSESONGEN % 8 % 6 % 7 % 6 % 10 % Sommersesong Vintersesong 4 % 2 % 0 % 0 % -2 % -4 % -6 % -4 % Totalt -5 % Norge Utlandet Kilde: SSB.

25 NØKKELTALL Nordisk hotellstatistikk I 2014 var det 24 millioner utenlandske gjestedøgn ved nordiske hoteller. Det er seks prosent flere enn i Av de nordiske landene var det Sverige og Danmark med en økning på henholdsvis ni og åtte prosent som kan se tilbake på vekst i Antall utenlandske gjestedøgn ved norske hoteller økte med syv prosent, mens Finland hadde en tilbakegang på to prosent. Sverige og Danmark var også i 2014 de største hotellmarkedene målt i antall utenlandske gjestedøgn, der etter følger Norge og til slutt Finland. Sverige og Danmark var også i 2014 de største hotellmarkedene målt i antall utenlandske gjestedøgn. UTENLANDSKE HOTELLGJESTEDØGN % 25 % 22 % 21 % Andel 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % Andel % % Sverige Danmark Norge Finland Kilde: SSB, Danmarks statistik, Statistikcentralen og Statistiska centralbyrån.

26 426 INNOVASJON NORGE FERIE- OG FRITIDSREISENDE, SOMMERSESONGEN 2014 ANTALL KOMMERSIELLE gjestedøgn økte med syv prosent i sommersesongen. Tilveksten kom både fra nordmenn som ferierte i eget land, og utenlandske turister. Flere turister og økt forbruk Økningen på syv prosent tilsvarer én million flere gjestedøgn enn i I tillegg til en økning i antall nordmenn, var det også godt tilfall fra alle de ti viktigste utenlandsmarkedene og spesielt fra Tyskland og USA. Mens turistene fra USA var merkbart eldre i sommer, var turistene fra Tyskland og Sør-Europa yngre enn de var i Turistene var langt mer aktive og ville i større grad oppleve flere aktiviteter under oppholdet. Kombinasjonen flere kommersielle gjestedøgn og et økt forbruk på dagligvarer, fornøyelser og lokal transport, førte til at turistene la igjen mer penger enn i fjor. Tyskland viktigst for Norge Tyskland er, målt i kroner, det mest betydningsfulle utenlandske feriemarkedet. Det samlede tyske ferieforbruket er på nesten én milliard kroner, men det er nordmenn som troner på forbrukstoppen. Nordmenn representerer mer enn halvparten av det samlede forbruket i sommersesongen. Selv om nærmarkedene, Danmark og Sverige, står for en stor andel av kommersielle gjestedøgn, er det samlede forbruket relativt mye lavere enn det vi finner hos andre markeder. Et høyere døgnforbruk hos turister fra eksempelvis USA, Frankrike, Italia og Storbritannia, betyr at disse markedene er mer verdifulle målt i forbruk, selv om de representerer færre gjestedøgn. Verdifulle cruiseturister Sommeren 2014 ble også cruiseturistene intervjuet som en del av Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Dette gir norsk reiseliv en helt ny mulighet til å sammenligne denne gruppen med øvrige turister som er i Norge på andre former for landbasert ferie. Resultatene viser at cruiseturister skiller seg fra øvrige utenlandske ferieturister. De er eldre, bestiller reisen lengre tid i forveien, og det er langt flere i denne gruppen som ferierte her for første gang. Flere utenlandske gjestedøgn i sommersesongen Det var god økning fra mange markeder, men dessverre en tilbakegang fra Danmark. Det gjorde at USA, i sommersesongen, var et større marked enn Danmark målt i kommersielle gjestedøgn.

27 NØKKELTALL Det var god økning fra mange markeder, men dessverre en at USA i sommersesongen var et større marked enn Danmark, målt i tilbakegang fra Danmark. Det gjorde kommersielle gjestedøgn USA DanmarkFrankrike2 FLERE Spania UTENLANDSKE Italia KinaGJESTEDØGN I SOMMERSESONGEN Tyskland Sverige Nederland Storbritannia USA Danmark Frankrike Spania Italia Topp ti, utenlandske gjestedøgn Kina Italia Spania Frankrike Danmark USA Storbritannia Nederland Sverige Tyskland Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen Innovasjon Norge.

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2012

Nøkkeltall for norsk turisme 2012 Nøkkeltall for norsk turisme 2012 ISSN 1894-0595 Forsidefoto: CH - Visitnorway.com Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 22 00 25 00. Faks 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

AKTIVE TURISTER I NORGE

AKTIVE TURISTER I NORGE AKTIVE TURISTER I NORGE Yngve Ask - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05 Masterplan for Lofoten HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter Versjon 1.3 Larvik/Jar 09.09.05 Bård Jervan Anniken Enger INNHOLD 1 Innledning...4 2 Produkt-markedsmodell...4

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med RevPAR-utvikling 140 130 120 110 100 90 KPI RevPAR 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 norsk hotellnæring 17. årgang i samarbeid med 2 Horwath HTL Norsk Hotellnæring

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo

Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo RAPPORT Samfunnsøkonomisk analyse av reiselivsnæringen i Oslo MENON-PUBLIKASJON NR. 2/2014 Januar 2014 av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen, Anne Espelien og Rasmus Bøgh Holmen Sammendrag Hensikten med

Detaljer

Kartlegging av markedsdata

Kartlegging av markedsdata Kartlegging av markedsdata Innsamling av eksisterende markedskunnskap om fjellferier sommer og kortferier i Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia Kaizen AS Side 1 Forord Kaizen AS i samarbeid med

Detaljer

3. Nordmenns reisevirksomhet 4

3. Nordmenns reisevirksomhet 4 Tom Granseth 3. 4 Statistisk sentralbyrå kartlegger omfanget av nordmenns reisevirksomhet i to undersøkelser, grensehandelsundersøkelsen 1 og reiseundersøkelsen 2. Inntil 2007 ble nordmenns feriereisevaner

Detaljer

Innhold. Sammendrag...5

Innhold. Sammendrag...5 Innhold Sammendrag...5 1 Innledning...7 1.1 Bakgrunn og problemstilling...7 1.2 Hovedformål og mandat...7 1.3 Gjennomføring...7 1.3.1 Samling av eksisterende markedskunnskap...7 1.3.2 Innhenting av ny

Detaljer

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no Telemarkskanalen Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere www.kaizen.no Forord Kaizen AS har på oppdrag for Telemarkskanalen Regionalpark gjennomført

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... «Kun hver 6000. jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q1 2013 Norge Manpowers Norge 1. kvartal 13 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2 0 07 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om de som besøker

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Natursøkende turister i LOVEST regionen

Natursøkende turister i LOVEST regionen Natursøkende turister i LOVEST regionen Rapport fra spørreundersøkelsen sommeren 2011 Et delprosjekt av Opplevelser i Nord Kunnskapsbasert Verdiskaping finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) gjennom

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge utvikling og fremtidspotensial

Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge utvikling og fremtidspotensial Foto: Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com Rapport Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge utvikling og fremtidspotensial Endre Kildal Iversen, Tori Haukland Løge, Erik W. Jakobsen

Detaljer

Q4 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q4 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q4 2012 Norge Manpowers Norge 4. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2013 Fjord Norges styre 2013 Organisasjon og ledelse Innholdsfortegnelse Nasjonal turistveg Sognefjellet. Rune Nilsson for Statens vegvesen 2 STYRETS LEDER

Detaljer

NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr. 05/2006 VINTERTURISME TROMS. Trude Borch, Mikko Moilanen, Frank Olsen og Arne Rydningen

NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr. 05/2006 VINTERTURISME TROMS. Trude Borch, Mikko Moilanen, Frank Olsen og Arne Rydningen VINTERTURISME TROMS NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr. 05/2006 VINTERTURISME TROMS Trude Borch, Mikko Moilanen, Frank Olsen og Arne Rydningen NORUT Samfunnsforskning AS Juni, 2006 Prosjektnavn Prosjektnr

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer