Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten"

Transkript

1 KVU E10 Fiskebøl - Å Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten Foto: Ingrid Vaksvik August 2015

2 Sammendrag I forbindelse med KVU-Lofoten er det foretatt en intervjuundersøkelse av trafikanter på fergeforbindelsene i Lofoten: Rv. 80 Bodø-Moskenes (inkludert Værøy og Røst) samt Fv. 82 Melbu-Fiskebøl. Intervjuene ble foretatt sommer 2014, med supplerende intervjuer vinter 2015 for sambandet Bodø-Moskenes (inkl. Værøy og Røst) Det ble sommeren 2014 også foretatt en elektronisk gjesteundersøkelse av turister som har overnattet i Lofoten. Gjesteundersøkelsen ble gjennomført i regi av Destination LOFOTEN. Resultatene fra intervjuene viser at det i hovedsak er turist-/ og fritidsreisende på fergene mellom Bodø og Lofoten. Sambandet Fv. 82 Melbu-Fiskebøl har en større andel av andre reisehensikter. Målpunkt for de reisende er spredt mellom de ulike delene av Lofoten, men med overvekt i Vest-Lofoten. På sommeren er det ganske mange som er på gjennomreise gjennom hele Lofoten. Gjesteundersøkelsen tyder også på at mange av turistene bruker hele regionen når de er på ferie i Lofoten Fergeintervjuene ga få svarskjema for gods- og næringstransport, men viser likevel at denne transporten i større grad skal lenger øst i Lofoten enn privatreisende. Gods- og næringstransport utgjør en liten del av de reisende på fergene, spesielt om sommeren.

3 Innhold 1 Intervjuomfang og metode Antall intervju Resultater Nasjonalitet Sommerintervju Vinterintervju Gjesteundersøkelsen Reiserute videre inn eller ut av Lofoten Sommerintervju Vinterintervju Hvor starter/ender denne reisen Sommerintervju Vinterintervju Gjesteundersøkelsen Hvilket transportmiddel benyttet du? Transportmiddel til/fra ferga sommerintervju Gjesteundersøkelsen Antall i reisefølget Sommerintervju Vinterintervju Reisehensikter Sommerintervju Vinterintervju Gjesteundersøkelsen Hvor ofte reiser du med denne ferga? Sommerintervju Vinterintervju Hvor mange ganger har du vært i Lofoten (inkludert denne gangen) Gjesteundersøkelsen Lengde på opphold i Lofoten Gjesteundersøkelsen Aktiviteter på reisen til Lofoten Sommerintervju... 21

4 Vinterintervju Andre spørsmål fra intervjuene Hvorfor reiste du med ferga Melbu-Fiskebøl i dag (kun spurt på dette sambandet sommer 2014)? Skal du til eller har du vært på Å i Moskenes? (Vinterintervju ferge 2015) Hvis det i tillegg til dagens tilbud også hadde gått ferge mellom Bodø og Leknes, hva ville du valgt for denne reisen? (Vinterintervju ferge 2015) Trafikkstrømmer Prosentvisfordeling av kjøretøy fra fergeundersøkelsene for Moskenesfergene Godstrafikk Bodø-Moskenes Vedlegg: Spørreskjema fergeundersøkelse

5 1 Intervjuomfang og metode Fergeundersøkelsen om sommeren ble stort sett gjennomført av studenter som gjennomførte intervju med de reisende på fergene. Et mindre antall intervjuer hadde fergepersonellet ansvaret for å få utført. Vinterintervjuene på Bodø-Moskenes ble utelukkende gjennomført ved at fergepersonellet delte ut og samlet inn intervjuskjema fra de reisende på fergene. Gjesteundersøkelsen ble utført blant gjester som hadde overnattet på overnattingssteder, med over 20 sengeplasser/rom. Dette betyr at mindre overnattingssteder, campingplasser og private/uregistrerte overnattinger ikke er representert. Undersøkelsen ble gjennomført ved at de besøkendes e-postadresser ble samlet inn, og elektronisk svarskjema i Questback ble sendt ut i etterkant av besøkene. Gjesteundersøkelsen ble gjennomført av Nordlandsforskning på vegne av Destination Lofoten. Gjesteundersøkelsen har mange spørsmål som ikke er relevante for KVUen, men det som er relevant er tatt med i denne rapporten. 1.1 Antall intervju Sommer 2014 Samband Antall intervju Bodø-Moskenes 2211 Melbu-Fiskebøl 964 Værøy-Røst 173 Totalsum 3348 Vinterintervju ferger 2015 Ferge Antall intervju MF Landegode 160 MF Værøy 27 Totalsum 187 Gjesteundersøkelse Antall intervju Gjesteundersøkelse 1244

6 2 Resultater 2.1 Nasjonalitet Sommerintervju Samband Norsk Utenlandsk Totalsum Bodø-Moskenes Melbu-Fiskebøl Værøy-Røst Totalsum Vinterintervju Samband Norsk Utenlandsk Totalsum MF Landegode MF Værøy Totalsum Gjesteundersøkelsen Norsk Utenlandsk Totalsum Nasjonalitet

7 2.2 Reiserute videre inn eller ut av Lofoten Spørsmålet ble stilt for å undersøke hvor mange som tok samme ferga fram og tilbake kontra hvor mange som benyttet et fergesamband som en del av en rundreise gjennom Lofoten Sommerintervju Tabellen viser hvilken rute de reisende på de enkelte samband har benyttet i tillegg inn eller ut av Lofoten på samme reisen. Samband Reiserute inn/ut Moskenes-Bodø Fiskebøl-Melbu Værøy-Røst Totalsum Bodø-Moskenes Bognes-Lødingen E10 Lofast Melbu-Fiskebøl Svolvær-Skutvik (tom) Totalsum Figuren under viser prosentvis reisefordeling til og fra Lofoten på veg (E10 Lofast) og fergesamband:

8 Figurene under viser hvilken rute de reisende på de enkelte samband har benyttet i tillegg inn eller ut av Lofoten på samme reisen. Figuren viser at 46 % av de reisende med sambandet Bodø-Moskenes benyttet denne ferga både til og fra Lofoten, mens 23 % reiste benyttet E10 Lofast inn eller ut av Lofoten. På sambandet Melbu-Fiskebøl benyttet 34 % samme ruta til og fra Lofoten.

9 2.2.2 Vinterintervju Vinterintervju ble kun gjennomført på fergesambandet Bodø Moskenes, med Værøy og Røst. Tabellen viser hvilken rute de reisende på de enkelte samband har benyttet i tillegg inn eller ut av Lofoten på samme reisen. Ferge Reiserute inn/ut MF Landegode MF Værøy Totalsum Bodø-Moskenes Bognes-Lødingen E10 Lofast Melbu-Fiskebøl 3 3 Svolvær-Skutvik Annet Tom Totalsum

10 Figuren under viser hvilken rute de reisende på Bodø-Moskenes (Værøy og Røst) sambandet har benyttet i tillegg inn eller ut av Lofoten på samme reisen. 2.3 Hvor starter/ender denne reisen Sommerintervju Det er mange som åpenbart har misforstått spørsmålet, fordi de har svart samme start og sluttpunkt for reisen. Av de 3348 intervjuede er det 2079 som har ulikt start og endepunkt. Av disse er det 771 som har både start OG endepunkt utenfor analyseområdet. Noe av dette er gjennomgående men 362 har start og endepunkt i samme region.

11 Til/fra reisestedene er i tabellene under vist områdevis. Norge-Nord er alle steder nord for analyseområdet, Norge-Sør er alle sør for analyseområdet Alle samband Områder Europa Norge-nord Norge-Sør Flakstad Hadsel Moskenes Røst Vestvågøy Vågan Værøy Totalsum Europa Norge-Nord Norge-Sør Flakstad Hadsel Moskenes Røst Vestvågøy Vågan Værøy Totalsum

12 Sambandet Bodø-Moskenes Fra/til Europa Norge-nord Norge-Sør Flakstad Hadsel Moskenes Vestvågøy Vågan Værøy Totalsum Europa Norge-Nord Norge-Sør Flakstad Hadsel 1 1 Moskenes Vestvågøy Vågan Værøy 1 1 Totalsum Sambandet Melbu-Fiskebøl Fra/til Europa Norge-nord Norge-Sør Flakstad Hadsel Moskenes Vestvågøy Vågan Totalsum Europa Norge-Nord Norge-Sør Flakstad Hadsel Moskenes Vestvågøy Vågan Totalsum

13 Sambandet Værøy-Røst Fra/til Europa Norge-nord Norge-Sør Flakstad Moskenes Røst Vestvågøy Vågan Værøy Totalsum Europa 2 2 Norge-Nord Norge-Sør Moskenes Røst Vestvågøy Vågan 1 1 Værøy Totalsum Vinterintervju I skjemaet for vinterintervjuene ble det gjort endringer for å bedre stedfeste reisemønsteret. Det ble spurt om utgangs- og endepunkt punkt for den totale reisen og reisen for den aktuelle dagen Total reise Fra/Til Sør for Bodø Bodø Røst Værøy Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Nord for Vågan Totalsum Sør for Bodø Bodø Røst Værøy Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Nord for Vågan Totalsum

14 Reise intervjudagen Fra/Til Sør for Bodø Bodø Røst Værøy Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Nord for Vågan Totalsum Sør for Bodø Bodø Røst 1 1 Værøy Moskenes Flakstad Vestvågøy Vågan Nord for Vågan Totalsum Gjesteundersøkelsen I gjesteundersøkelsen var det spurt om hvilke deler av Lofoten de intervjuede hadde besøkt under oppholdet og hvordan de hadde reist dit: 1. Vest for Napp 2. Mellom Napp og Gimsøy 3. Gimsøya og østover Vest Midt Øst

15 Hvilke steder ble besøkt under oppholdet i Lofoten Områder Fly Ferge Hurtigbåt Hurtigrute Egen bil Leiebil Øst Midt Midt og øst Vest Øst og Vest Øst og Midt Øst, Vest og Midt Totalsum Antall innom Sum øst Sum midt Sum vest De som reiser med egen bil/leiebil fordeler seg slik: De aller fleste som reiser med egen bil eller leiebil er innom flere deler av Lofoten under sitt opphold i Lofoten. Vest har høyest andel av de som bare er i en del av Lofoten.

16 2.4 Hvilket transportmiddel benyttet du? Transportmiddel til/fra ferga sommerintervju Fra Transportmiddel Personbil Turistbuss Annen buss Lastebil Gikk/syklet Annet Totalsum Personbil Turistbuss Annen buss Til Lastebil Gikk/syklet Annet Totalsum De fleste reiste med personbil, og de aller fleste benytter samme transportmiddel til og fra ferga Gjesteundersøkelsen Her er spurt om hovedtransportmiddel for reisen fra hjemstedet til Lofoten. Hovedreisemiddel inn Antall Egen bil 369 Leiebil 58 Bobil 6 Fly 690 Tog 17 Rutebuss 9 Cruisebåt 25 Turbuss 8 Bilferge 46 Totalsum 1228 I denne undersøkelsen kom 56% av de intervjuede med fly til Lofoten. Dette kan ha sammenheng med at gjesteundersøkelsen kun omfatter de som overnatter på større overnattingssteder.

17 Det er også spurt om sist benyttet transportmiddel i Lofoten. Kombinasjon av reisemiddel til/fra og internt i Lofoten framgår av følgende tabell: Hovedtransportmiddel til Lofoten Sist benyttede reisemiddel Lofoten Fly Ferge Hurtigbåt Hurtigrute Egen bil Leiebil Totalsum Egen bil Leiebil Bobil Fly Tog Rutebuss Cruisebåt Turbuss Bilferge Totalsum Av de 56 % som kommer med fly til Lofoten, reiser omlag 2/3 videre med andre transportmidler.

18 2.5 Antall i reisefølget Tabellene under viser at det er stor forskjell på antall personer i kjøretøyene om sommer og vinter Sommerintervju Samband Antall i kjøretøyet Bodø-Moskenes Melbu-Fiskebøl Værøy-Røst Totalsum over (tom) Totalsum Vinterintervju Antall i kjøretøyet MF Landegode MF Værøy Totalsum over (tom) Totalsum

19 2.6 Reisehensikter Sommerintervju Reisehensikt Bodø-Moskenes Melbu-Fiskebøl Værøy-Røst Totalsum Arbeidsreise Ferie-/fritidsreise Godstransport Til-/fra arbeid Annet (tom) Totalsum Tabellen viser en klar overvekt av ferie og fritidsreiser. Reisehensikter Bodø-Moskenes sommer 1 % 2 % 1 % 1 % Arbeidsreise Ferie-/fritidsreise Godstransport 95 % Til-/fra arbeid Annet Vinterintervju Reisehensikter Bodø-Moskenes vinter 13 % 10 % tjenestereise 12 % 22 % 43 % Ferie-/fritidsreiser godstransport til/fra arbeid annet Tabellen viser at det også om vinteren er mest fritidsreiser.

20 2.6.3 Gjesteundersøkelsen Transportmiddel Reisehensikt Fly Ferge Hurtigbåt Hurtigrute Egen bil Leiebil Totalsum Ferie/Fritidsreise Forretningsreise Konferanse Totalsum Det er også i gjesteundersøkelsen hovedsakelig ferie- og fritidsreiser som er reisehensikt. 2.7 Hvor ofte reiser du med denne ferga? Sommerintervju Reisefrekvens Bodø- Melbu- Værøy-Røst Totalsum Moskenes Fiskebøl En eller flere ganger i uka En eller flere ganger i måneden En eller flere ganger i året Sjeldnere enn en gang i året (tom) Totalsum Vinterintervju Reisefrekvens MF Landegode MF Værøy Totalsum En eller flere ganger i uka En eller flere ganger i måneden En eller flere ganger i året Sjeldnere enn en gang i året Totalsum Hvor mange ganger har du vært i Lofoten (inkludert denne gangen) Gjesteundersøkelsen Hvor ofte Antall 2-4 ganger ganger ganger 64 mer enn 12 ganger 155 tom 547

21 En del av de som ikke har svart er sannsynligvis på sitt første besøk i Lofoten. 2.9 Lengde på opphold i Lofoten Gjesteundersøkelsen Radetiketter Fly Ferge Hurtigbåt Hurtigrute Egen bil Leiebil Totalsum Dagstur natt netter netter netter netter Mer enn 5 netter Totalsum De fleste oppholder seg i en lengre periode i Lofoten, og mange benytter seg av egen bil eller leiebil under oppholdet.

22 2.10Aktiviteter på reisen til Lofoten Sommerintervju Aktivitet Antall Severdigheter 1911 Fottur 1354 Fjellklatring 214 Sykkeltur 392 Fiske 838 Båttur 725 Surfing 96 Hvalsafari 321 Kulturarrangement 457 Annet Vinterintervju Aktivitet Antall Severdigheter 21 Fottur 32 Fjellklatring 3 Sykkeltur 6 Fiske 38 Båttur 16 Surfing 2 Hvalsafari 5 Kulturarrangement 7 Annet 28 Tom 111

23 2.11 Andre spørsmål fra intervjuene Hvorfor reiste du med ferga Melbu-Fiskebøl i dag (kun spurt på dette sambandet sommer 2014)? Grunn for valg av ferge Antall* Kortest reisetid 431 Korteste veg 383 Billigste løsning 84 Komfortabel reisemåte 256 Beste reiseopplevelse 191 Inngår i lovpålagt hviletid 12 *Flere svar var mulig Skal du til eller har du vært på Å i Moskenes? (Vinterintervju ferge 2015) Svar Antall Ja 45 Nei 133 (tom) 9 Totalsum Hvis det i tillegg til dagens tilbud også hadde gått ferge mellom Bodø og Leknes, hva ville du valgt for denne reisen? (Vinterintervju ferge 2015) Reisehensikt Ferge Ferie-/fritidsreiser Godstransport til/fra arbeid tjenestereise annet Totalsum Bodø-Moskenes Bodø-Leknes Bodø-Røst/Værøy-Moskenes (tom) Totalsum De fleste ferie- og fritidsreisende foretrekker dagens ferge til Moskenes, mens store deler av godstransporten ville valgt ferge til Leknes.

24 2.12Trafikkstrømmer Prosentvisfordeling av kjøretøy fra fergeundersøkelsene for Moskenesfergene Både sommer og vinter kommer/skal om lag 70 % av trafikken sørfra og 30 % fra/til Bodø for den aktuelle reisen. Andel reisende som skal til Vest-Lofoten om vinteren er større om vinteren enn om sommeren. På sommeren reiser 29% av de intervjuede gjennom hele Lofoten.

25 Godstrafikk Bodø-Moskenes Det var få intervju av godstransport i sommerundersøkelsen, og stedfestingen i sommerundersøkelsen var usikker pga. spørsmålsstillingen. Spørreskjemaet ble forbedret i vinterundersøkelsen Reisemønster vinterintervju Til-Fra Sør Bodø Flakstad Moskenes Vestvågøy Værøy Vågan Nord Totalsum Sør Bodø Flakstad 1 1 Moskenes Vestvågøy Værøy Vågan Nord Totalsum Halvparten av godstrafikken skal til/fra Vestvågøy og vestover Reisemønster sommerintervju Til-Fra Sør Moskenes Vestvågøy Vågan Nord Totalsum Sør Moskenes 2 2 Vestvågøy 1 1 Vågan 1 1 Nord 3 3 Totalsum Som tabellen viser så er det mange som svarer samme start og stoppested. Men det som er av intervju viser samme tendens som vinterintervjuene Varetyper godstrafikk Bodø-Moskenes Radetiketter Sommer Vinter Fisk/fiskeprodukter Daglivarer 5 2 Ojleprodukter 1 1 Annet 5 13 Totalsum Det er i hovedsak fisketransporter som benytter fergene til og fra Bodø

26 Statens vegvesen Undersøkelse av bruk av fergetilbudet over Vestfjorden (Bodø-Moskenes) Statens vegvesen ønsker å kartlegge reisemønsteret for reisende til og fra Lofoten. Vi håper i den forbindelse at du kan være behjelpelig med å fylle ut dette skjemaet. Det vil ta 2 4 minutter å fylle ut skjemaet. 1. Nasjonalitet? a) Norsk b) Annen, angi: 2. Hvor kom du på ferga? a) Bodø b) Moskenes 3. Når kom du på ferga? Angi dato: Angi tidspunkt for avgang: 4. Hvordan reiste/vil du reise videre inn eller ut av Lofoten? a) Ferga mellom Bodø og Moskenes b) Ferga mellom Skutvik og Svolvær c) Ferga mellom Fiskebøl og Melbu d) E10 Lofast e) E10 Lofast og ferga mellom Bognes og Lødingen f) Annet, spesifiser 6. Hvor ender denne reisen? By/sted: 7. Hvilket transportmiddel benytter du? Til ferga: Fra ferga: a) Personbil b) Turistbuss c) Annen buss d) Lastebil e) Gikk/syklet f) Annet 8. Antall i reisefølge? a) 1 b) 2 4 c) 5 eller mer 9. Hva er hovedformålet med denne reisen? (sett ett kryss!) a) Ferie /fritidsreise b) Reise til/fra arbeid c) Reise i arbeid/tjenestereise d) Godstransport e) Annet 5. Hvor startet du denne reisen? Snu arket! By/sted:

27 10. Hvis hovedformålet med reisen er godstransport, hvilken type last frakter du? a) Fisk eller fiskeprodukter b) Dagligvarer c) Olje, oljeprodukter d) Annet, spesifiser: 11. Hvor ofte reiser du med denne ferga? a) En eller flere ganger i uka b) En eller flere ganger i måneden c) En eller flere ganger i året d) Sjeldnere enn én gang per år 12. Inngår noen av disse aktivitetene i reisen til Lofoten? a) Severdigheter b) Fottur c) Fjellklatring d) Sykkeltur e) Fiske f) Båttur g) Surfing h) Hvalsafari i) Kulturarrangement j) Annet, spesifiser Tusen takk for hjelpen!

28 Statens vegvesen Undersøkelse av bruk av fergetilbudet over Vestfjorden (Bodø-Røst-Værøy-Moskenes) Statens vegvesen ønsker å kartlegge reisemønsteret for reisende til og fra Lofoten. Vi håper i den forbindelse du kan være behjelpelig med å fylle ut dette skjemaet. Det vil ta 2 4 minutter å fylle ut skjemaet. 1. Nasjonalitet? a) Norsk b) Annet, angi: 2. Hvor kom du på ferga? a) Bodø b) Moskenes c) Værøy b) Røst 6. Hvor ender denne reisen? By/sted: 7. Hvilket transportmiddel benytter du? Til ferga: Fra ferga: a) Personbil b) Turistbuss c) Annen buss d) Lastebil e) Gikk/syklet f) Annet 3. Når kom du på ferga? Angi dato: Angi tidspunkt for avgang: 4. Hvordan reiste/vil du reise videre inn eller ut av Lofoten? a) Ferga mellom Bodø og Moskenes b) Ferga mellom Skutvik og Svolvær c) Ferga mellom Fiskebøl og Melbu d) E10 Lofast e) E10 Lofast og ferga mellom Bognes og Lødingen f) Annet, spesifiser 5. Hvor startet du denne reisen? 8. Antall i reisefølge? a) 1 b) 2 4 c) 5 eller mer 9. Hva er hovedformålet med denne reisen? (sett ett kryss!) a) Ferie /fritidsreise b) Reise til/fra arbeid c) Reise i arbeid/tjenestereise d) Godstransport e) Annet Snu arket! By/sted:

29 10. Hvis hovedformålet med reisen er godstransport, hvilken type last frakter du? a) Fisk eller fiskeprodukter b) Dagligvarer c) Olje, oljeprodukter d) Annet, spesifiser: 11. Hvor ofte reiser du med denne ferga? a) En eller flere ganger i uka b) En eller flere ganger i måneden c) En eller flere ganger i året d) Sjeldnere enn én gang per år 12. Inngår noen av disse aktivitetene i reisen til Lofoten? a) Severdigheter b) Fottur c) Fjellklatring d) Sykkeltur e) Fiske f) Båttur g) Surfing h) Hvalsafari i) Kulturarrangement j) Annet, spesifiser Tusen takk for hjelpen!

30 Statens vegvesen Undersøkelse av bruk av fergetilbudet over Hadselfjorden (Fiskebøl Melbu) Statens vegvesen ønsker å kartlegge reisemønsteret for reisende til og fra Lofoten. Vi håper i den forbindelse du kan være behjelpelig med å fylle ut dette skjemaet. Det vil ta 2 4 minutter å fylle ut skjemaet. 1. Nasjonalitet? a) Norsk b) Annet, angi: 2. Hvor kom du på ferga? a) Fiskebøl b) Melbu 3. Når kom du på ferga? Angi dato: Angi tidspunkt for avgang: 4. Hvordan reiste/vil du reise videre inn eller ut av Lofoten? a) Ferga mellom Bodø og Moskenes b) Ferga mellom Skutvik og Svolvær c) Ferga mellom Fiskebøl og Melbu d) E10 Lofast e) E10 Lofast og ferga mellom Bognes og Lødingen f) Annet, spesifiser 6. Hvor ender denne reisen? By/sted: 7. Hvilket transportmiddel benytter du? Til ferga: Fra ferga: a) Personbil b) Turistbuss c) Annen buss d) Lastebil e) Gikk/syklet f) Annet 8. Antall i reisefølge? a) 1 b) 2 4 c) 5 eller mer 9. Hva er hovedformålet med denne reisen? (sett ett kryss!) a) Ferie /fritidsreise b) Reise til/fra arbeid c) Reise i arbeid/tjenestereise d) Godstransport e) Annet 5. Hvor startet du denne reisen? By/sted: Snu arket!

31 10. Hvis hovedformålet med reisen er godstransport, hvilken type last frakter du? a) Fisk eller fiskeprodukter b) Dagligvarer c) Olje, oljeprodukter d) Annet, spesifiser: 11. Hvor ofte reiser du med denne ferga? a) En eller flere ganger i uka b) En eller flere ganger i måneden c) En eller flere ganger i året d) Sjeldnere enn én gang per år Tusen takk for hjelpen! 12. Hvorfor valgte du å reise med ferga mellom Fiskebøl og Melbu i dag? (du kan sette flere kryss) a) Kortest reisetid b) Korteste veg c) Billigste løsning d) Komfortabel reisemåte e) Beste reiseopplevelse f) Inngår i lovpålagt hviletid g) Annet, spesifiser: 13. Inngår noen av disse aktivitetene i reisen til Lofoten? a) Severdigheter b) Fottur c) Fjellklatring d) Sykkeltur e) Fiske f) Båttur g) Surfing h) Hvalsafari i) Kulturarrangement j) Annet, spesifiser

32 Statens vegvesen Undersøkelse om bruk av fergetilbudet over Vestfjorden (Bodø-Moskenes og Bodø- Røst-Værøy-Moskenes) Statens vegvesen ønsker å kartlegge reisemønsteret for reisende til og fra Lofoten. Vi håper i den forbindelse at du kan være behjelpelig med å fylle ut dette skjemaet. Det vil ta 2 4 minutter å fylle ut skjemaet. 1. Nasjonalitet a) Norsk b) Annen, angi: 2. Hva er din bostedskommune? Bostedskommune: 3. Hvor kom du på ferga? a) Bodø b) Moskenes 4. Når kom du på ferga? Angi dato: Angi tidspunkt for avgang: 5. Hvordan reiste/vil du reise videre inn eller ut av Lofoten? a) Ferga mellom Bodø og Moskenes b) Ferga mellom Skutvik og Svolvær c) Ferga mellom Fiskebøl og Melbu d) E10 Lofast e) E10 Lofast og ferga mellom Bognes og Lødingen f) Annet, spesifiser 6. Hvor startet du denne reisen? By/sted: 7. Hvor startet du reisen i dag? By/sted: 8. Hvor ender denne reisen? By/sted: 9. Hvor ender reisen i dag? By/sted: 10. Kommer du til å ha, eller har du hatt stopp: Mellom Fiskebøl og Kabelvåg?: Ja Nei Mellom Kabelvåg og Leknes?: Ja Nei Mellom Leknes og Moskenes?: Ja Nei 11. Skal du til eller har du vært på Å i Moskenes på denne reisen? Ja Nei 12. Hvordan kom/kommer du deg?: Til fergekaia: Fra fergekaia: a) Personbil b) Bobil c) Motorsykkel d) Turistbuss e) Rutebuss f) Lastebil g) Semitrailer h) Vogntog i) Gikk/syklet j) Annet 13. Antall i kjøretøyet? a) 1 b) 2 4 c) 5 eller mer Snu arket!

33 14. Hva er hovedformålet med denne reisen? (sett ett kryss!) a) Ferie /fritidsreise b) Reise til/fra arbeid c) Reise i arbeid/tjenestereise d) Godstransport e) Annet 15. Hvis hovedformålet med reisen er godstransport, hvilken type last frakter du? a) Fisk eller fiskeprodukter b) Dagligvarer c) Olje, oljeprodukter d) Annet, spesifiser: 16. Hvor ofte reiser du med denne ferga? a) En eller flere ganger i uka b) En eller flere ganger i måneden c) En eller flere ganger i året d) Sjeldnere enn én gang per år 17. Inngår noen av disse aktivitetene i reisen til Lofoten? a) Severdigheter b) Fottur c) Fjellklatring d) Sykkeltur e) Fiske f) Båttur g) Surfing h) Hvalsafari i) Kulturarrangement j) Annet, spesifiser 18. Hvis det også hadde gått ferge mellom Bodø og Leknes, hva ville du ha valgt på denne reisen? a) Bodø Moskenes b) Bodø Leknes c) Bodø Røst Værøy Moskenes Tusen takk for hjelpen!

34 Statens vegvesen Region nord Strategistab Postboks BODØ Tlf: ( ) vegvesen.no Trygt fram sammen

Reisevaneundersøkelse Sykling i Lofoten og Vesterålen

Reisevaneundersøkelse Sykling i Lofoten og Vesterålen KVU Hadselfjorden Reisevaneundersøkelse Sykling i Lofoten og Vesterålen Mai 2017 Foto: Steinar Skaar Sammendrag I forbindelse med konseptvalgutredningen (KVU) for Hadselfjorden er det foretatt en intervjuundersøkelse

Detaljer

11.05.2015. Vurderinger KVU Lofoten Fergestruktur i Vest-Lofoten

11.05.2015. Vurderinger KVU Lofoten Fergestruktur i Vest-Lofoten 11.05.2015 Vurderinger KVU Lofoten Fergestruktur i Vest-Lofoten Fergestruktur i Vest-Lofoten Fakta og vurderinger Grunnlag: Fergestatistikk Tellepunkter veg Passasjerundersøkelser Intervjuer med godsaktører

Detaljer

KVU E10 Fiskebøl-Å Referansegruppemøte Svolvær 10.april

KVU E10 Fiskebøl-Å Referansegruppemøte Svolvær 10.april KVU E10 Fiskebøl-Å Referansegruppemøte Svolvær 10.april 10.04.2015 1. Status KVU 2. Mulighetsstudien 3. Transportanalyser og samfunnsøkonomi 4. Konsepter Mål og krav Samfunnsmål Todelt samfunnsmål for

Detaljer

Prosjektleder Nils Petter Rusånes Statens vegvesen Region nord

Prosjektleder Nils Petter Rusånes Statens vegvesen Region nord 02.09.2015 Kunnskapsgrunnlag Gods, turisttransport og sykkel Strekninger i KVU E1o Fiskebøl-Å Prosjektleder Nils Petter Rusånes Statens vegvesen Region nord KVU E10 Fiskebøl - Å Kunnskapsgrunnlag Studier

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2. Hva er hovedformålet med denne reisen

Detaljer

Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser

Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2014 - Forretningsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2a. Hva er formålet med din forretningsreise?

Detaljer

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Spørreundersøkelse blant ansatte i sentraladministrasjonen samt Tannhelse Rogaland inkl. Stavanger tannklinikk høsten 2015 Bakgrunn Undersøkelsen er gjort

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Trafikantundersøkelse fjelloverganger Juli og september 2004

Trafikantundersøkelse fjelloverganger Juli og september 2004 Oppdragets navn: Dokumentets navn: Stikkord: Oppdragsgiver: Oppdragsgivers representant: Oppdragsleder Rambøll AS: Medarbeidere: Juli og september 2004 Hovedrapport 2. revisjon Dokumentasjon Intervju,

Detaljer

Politisk samrådingsmøte 2 Behov, Mål og Muligheter

Politisk samrådingsmøte 2 Behov, Mål og Muligheter KVU Hadselfjorden Politisk samrådingsmøte 2 Behov, Mål og Muligheter 31.08.2017 Nils Petter Rusånes, Prosjektleder KVU Hadselfjorden Situasjon Situasjonsbeskrivelse viktigste endringer Geologisk kartlegging

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

KVU Hadselfjorden Møte 1 referansegrupppen

KVU Hadselfjorden Møte 1 referansegrupppen KVU Hadselfjorden Møte 1 referansegrupppen 23. mar. 2016 Prosjektleder Nils Petter Rusånes Statens vegvesen Region nord KVU Hadselfjorden Ideverksted og verkstedrapport Ideverkstedet behandlet situasjon,

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2005

Gjesteundersøkelsen 2005 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2005 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2005, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2005 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Problemstilling: Bærekraftig reiseliv i Norge?

Problemstilling: Bærekraftig reiseliv i Norge? Hvor går turiststrømmene inorge? Bærekraftighet i lys av dagens strukturer i den utenlandske ferieturismen i Norge om sommeren et dilemma? En rask analyse basert på TØIs årlige gjesteundersøkelse blant

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Anbefalte tidsverdier i persontransport

Anbefalte tidsverdier i persontransport TØI rapport 459/1999 Forfatter: Marit Killi Oslo 1999, 45 sider Sammendrag: Anbefalte tidsverdier i persontransport Vegdirektoratet og fylkeskommunenes samferdselssjefer arbeider nå med en felles veileder

Detaljer

Fergekapitlet i Samferdselsanalyse Ofoten

Fergekapitlet i Samferdselsanalyse Ofoten Oppdatering pr. 1.1.2015 Fergekapitlet i Samferdselsanalyse Ofoten For TYSFJORD KOMMUNE www.tysfjord.kommune.no Utført av TRANSPORTUTVIKLING AS 11. mars 2015 Innhold 1 INNLEDNING 3 2 FERGER I NORDLAND

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene for å få tilbakemelding på deres tilfredshet.

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Statens vegvesen Region nord Kapasitet og trafikkvurderinger av sommertrafikken i fylkesvegfergesambandet Svolvær Skrova - Skutvik

Statens vegvesen Region nord Kapasitet og trafikkvurderinger av sommertrafikken i fylkesvegfergesambandet Svolvær Skrova - Skutvik Kapasitet og trafikkvurderinger av sommertrafikken i fylkesvegfergesambandet Svolvær Skrova - Utgave: 1 Dato: 2013-10-11 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitet og trafikkvurderinger

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2009 Forord Sommeren 2009 ble det gjennomført en gjesteundersøkelsen i de fem destinasjonene i Hordaland fylke som en oppfølging av tilsvarende undersøkelse i 2007. Arbeidet er

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY - SVOLVÆR. 20. SEPTEMBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX2, reisevaner,

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 9 Gjennomføres hvert fjerde år første gang i 19 Transportøkonomisk institutt (TØI) har vært faglig ansvarlig for alle undersøkelsene

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen RVU Brønnøysundregistrene Resultater fra undersøkelsen Om undersøkelsen Feltperiode: april 2013 Svarprosent: 449 av 535 ansatte har besvart undersøkelsen Svarprosent på 84 prosent Kjønn- og aldersfordeling

Detaljer

Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012

Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012 ORG.NR. 984 661 177 ANSKAFFELSESNR.: A-92324 Faste og ad-hoc markedsanalyser Dato: 18.10.2012 Vedlegg 1: Spørsmål og svar, 18.oktober 2012 Løpende merke-/kjennskapsmåling for NSB Q1 Er du 1. Mann 2. Kvinne

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 20. SEPTEMBER 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX1,

Detaljer

STF50 A07036 Åpen RAPPORT. Nasjonal RVU 2005 Hovedresultater for Region sør. Terje Tretvik. SINTEF Teknologi og samfunn. Veg- og transportplanlegging

STF50 A07036 Åpen RAPPORT. Nasjonal RVU 2005 Hovedresultater for Region sør. Terje Tretvik. SINTEF Teknologi og samfunn. Veg- og transportplanlegging STF50 A07036 Åpen RAPPORT Nasjonal RVU 2005 Hovedresultater for Region sør Terje Tretvik SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging Desember 2007 IV V SAMMENDRAG Denne rapporten presenterer

Detaljer

KVU E10 Fiskebøl-Å Politisk samrådingsmøte 9. april 09.04.2015. 1. Status KVU Effektmål Godsanalyse Fergestruktur Konsepter. 2.

KVU E10 Fiskebøl-Å Politisk samrådingsmøte 9. april 09.04.2015. 1. Status KVU Effektmål Godsanalyse Fergestruktur Konsepter. 2. KVU E10 Fiskebøl-Å Politisk samrådingsmøte 9. april 09.04.2015 1. Status KVU Effektmål Godsanalyse Fergestruktur Konsepter 2. Dialog Mål og krav Samfunnsmål Todelt samfunnsmål for KVU E10 Fiskebøl Å: Lofoten

Detaljer

Høringssvar - utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil

Høringssvar - utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil Fra: Ken Roger Bratteng (YTF) Til: Lin Andrea Gulbrandsen (YTF) Emne: VS: Høringssvar - turbil Dato: 8. april 2015 13:39:45 Vedlegg: Rapport - turbuss.pdf Fra: Ken Roger Bratteng Sendt: 12. mars 2015 11:06

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 0 TØI rapport 1/ Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo, 1 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 0/. Som i 0

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - SKITURISTENE Per Eriksson - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Kristin Folsland Olsen - Visitnorway.com 1 INNHOLD

Detaljer

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i forbindelse med jobb Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i jobbsammenheng Reiser

Detaljer

Overbygningsnotat. KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen KVU E10/rv. 85 Evenes - Sortland. Region nord

Overbygningsnotat. KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen KVU E10/rv. 85 Evenes - Sortland. Region nord Overbygningsnotat KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen KVU E10/rv. 85 Evenes - Sortland Region nord Januar 2012 Forsidebilder: Steinar Svensbakken og Håkon Aurlien, Statens vegvesen 1 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY SVOLVÆR. 03. JUNI 2016

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY SVOLVÆR. 03. JUNI 2016 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX2 BODØ SVOLVÆR STREKNINGEN BOGØY SVOLVÆR. 03. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX2, reisevaner, reiseformål

Detaljer

1. Innledning... 4. 2. Beskrivelse av studieområdet og gjennomføring av undersøkelsen... 5 2.1 Postkortundersøkelse og trafikktellinger...

1. Innledning... 4. 2. Beskrivelse av studieområdet og gjennomføring av undersøkelsen... 5 2.1 Postkortundersøkelse og trafikktellinger... Innhold 1. Innledning... 4 2. Beskrivelse av studieområdet og gjennomføring av undersøkelsen... 5 2.1 Postkortundersøkelse og trafikktellinger... 5 3. Endring i trafikk ved innføring av bompengeinnkrevingen...

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Visma.net Expense (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Innhold 1. Aktivering av egen brukertilgang... 2 2. Innlogging (ekstern)... 2 3. Forside / Oversiktsbilde... 3 4. Utfylling av

Detaljer

Utsira kommune. Konsekvensanalyse for transport til og fra Utsira. Utgave: 1 Dato: 2014-08-26

Utsira kommune. Konsekvensanalyse for transport til og fra Utsira. Utgave: 1 Dato: 2014-08-26 Konsekvensanalyse for transport til og fra Utsira Utgave: 1 Dato: 2014-08-26 Konsekvensanalyse for transport til og fra Utsira 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Konsekvensanalyse for

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 09 TØI rapport 1/ Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo, 29 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 09/. Som

Detaljer

TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE FotoKnoff. Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff

TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE FotoKnoff. Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff TRØNDELAG TURISTENE INNOVASJON NORGE 2015 FotoKnoff Thomas Rasmus Skaug - visitnorway.com FotoKnoff 1 INNHOLD Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING Side 3 5 FERIEREISENDE

Detaljer

Tyske turister på sommerferie i Norge

Tyske turister på sommerferie i Norge Tyske turister på sommerferie i Norge Noen resultater fra gjesteundersøkelsene 2002-2006 Gjesteundersøkelsen utarbeides på oppdrag fra Innovasjon Norge For ytterligere opplysninger: Sigrid Oterholm Hoem,

Detaljer

Høringssvar utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei

Høringssvar utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei Fra: Ken Roger Bratteng (YTF) [mailto:ken.roger@ytf.no] Sendt: 12. mars 2015 11:09 Til: Stueflaten Bodil; Finsland Ingrid Kopi: Svein Furoy (YTF) Emne: Høringssvar - gods Høringssvar utkast til forskrift

Detaljer

MICE TURISTENE INNOVASJON NORGE CH /visitnorway.com. CH /visitnorway.com CH /Visitnorway.com

MICE TURISTENE INNOVASJON NORGE CH /visitnorway.com. CH /visitnorway.com CH /Visitnorway.com MICE TURISTENE INNOVASJON NORGE 2016 CH /visitnorway.com CH /visitnorway.com CH /Visitnorway.com 1 INNHOLD Terje Rakke/Nordic Life - Visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING Side 3 4 KARAKTERISTIKA

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD

REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD 2011 Forside; Turister på Newtontoppen 5.mai 2011. Foto; Arild Lyssand 2 INNHOLD REISELIVSSTATISTIKK 1 Forside; Turister på Newtontoppen 5.mai 2011. Foto; Arild Lyssand

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

Arbeidsdokument 8. januar 2001 O-2574 Reisevaneundersøkelsen 2000/2001 Jon Martin Denstadli Randi Johanne Hjorthol. Spørreskjema RVU 2001

Arbeidsdokument 8. januar 2001 O-2574 Reisevaneundersøkelsen 2000/2001 Jon Martin Denstadli Randi Johanne Hjorthol. Spørreskjema RVU 2001 Arbeidsdokument 8. januar 2001 O-2574 Reisevaneundersøkelsen 2000/2001 Jon Martin Denstadli Randi Johanne Hjorthol TR/0972/2001 Spørreskjema RVU 2001 Introduksjon Intervjuer leser bare opp de deler av

Detaljer

Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger

Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger Sammendrag: TØI-rapport 1124/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland, Tariq Maqsood Oslo 2011, 42 sider Konkurranseflater i persontransport Oppsummering av modellberegninger Beregninger med

Detaljer

Arbeidsnotat 2008-002. Turister på Røros. Lars-Erik Becken Einar Bowitz Karin Ibenholt

Arbeidsnotat 2008-002. Turister på Røros. Lars-Erik Becken Einar Bowitz Karin Ibenholt Arbeidsnotat 2008-002 Lars-Erik Becken Einar Bowitz Karin Ibenholt Lars-Erik Becken Einar Bowitz Karin Ibenholt Sammendrag Kulturminner som bidrag til den økonomiske utvikling i lokalsamfunn, har fått

Detaljer

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER

NOTAT OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER Oppdragsgiver: Tyrifjorden Brygge AS Oppdrag: 521184 Verifikasjon trafikktall Tyrifjorden Brygge Del: Dato: 2009-04-22 Skrevet av: Even Lind Kvalitetskontroll: OPPDATERING TRAFIKKBEREGNINGER INNHOLD 1

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.01.2017 Tidspunkt: 13:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi Ferieplaner i sommeren 2015 + litt om camping og wifi Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2015 4 2 4 Tilgang til wifi 19 5 Camping 21 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 15 2 Prosjektbekrivelse

Detaljer

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 Olav Fjell 17. mars 2011 Hurtigruten i fire deler 1. Dagens situasjon 2. Historisk perspektiv 1893-2009 3. Samfunnsaktør og Riksvei nr 1

Detaljer

Turnustjeneste for leger og fysioterapeuter - refusjon av reise- og flytteutgifter - VEILEDNING for søkere

Turnustjeneste for leger og fysioterapeuter - refusjon av reise- og flytteutgifter - VEILEDNING for søkere Turnustjeneste for leger og fysioterapeuter - refusjon av reise- og flytteutgifter - VEILEDNING for søkere Innhold: A Innledning side 1 Det mest sentrale B Søknadskjema side 2 C Reiseutgifter Reise med

Detaljer

Resultater. Totalt svarte 599 av 1531 respondenter, dette tilsvarer en svarprosent på 39. Lillehammer, juni 2015

Resultater. Totalt svarte 599 av 1531 respondenter, dette tilsvarer en svarprosent på 39. Lillehammer, juni 2015 Resultater Denne rapporten er utarbeidet av Birken AS på bakgrunn av en markedsundersøkelse gjennomført i Questback. Undersøkelsen ble sendt pr. e-post til alle deltakere som startet i i etterkant av arrangementet.

Detaljer

Problematferd U-skole. Vinning, hærverk, vold og annen problematferd

Problematferd U-skole. Vinning, hærverk, vold og annen problematferd Problematferd U-skole Vinning, hærverk, vold og annen problematferd Ungdata-undersøkelsen i Levanger 0 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4 45 Klassetrinn: 8. 0. klasse + VG VG Antall: 644 (US) / 68

Detaljer

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2016 5 2 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 16 4 Aktiviteter i sommerferien 19 5 Bestilling av

Detaljer

REISEVANER I TRONDHEIMSREGIONEN

REISEVANER I TRONDHEIMSREGIONEN REISEVANER I TRONDHEIMSREGIONEN 2009-2010 BASERT PÅ UNDERSØKELSE I TIDSROMMET 13.01.2009 06.10.2010 FORORD Nasjonale reisevaneundersøkelser gjennomføres hvert 4. år i Norge. Siste nasjonale reisevaneundersøkelse

Detaljer

Reiselivstrafikk på veg

Reiselivstrafikk på veg Sammendrag: Reiselivstrafikk på veg TØI-rapport 891/27 Forfatter: Berit Grue Oslo 27, 71 sider Reiselivstrafikk på veg kan inndeles i helgetrafikk og annen ferie- og fritidstrafikk. Helgetrafikken retter

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 BAKGRUNNSRAPPORT. Alex Conu/Visitnorway.com. Johan Wildhagen - Visitnorway.

TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 BAKGRUNNSRAPPORT. Alex Conu/Visitnorway.com. Johan Wildhagen - Visitnorway. TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2016 Alex Conu/Visitnorway.com BAKGRUNNSRAPPORT Johan Wildhagen - Visitnorway.com Alex Conu/Visitnorway.com media-army.de/www.visitnorway.com Terje Rakke/Nordic

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN.

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: NEX1 BODØ SANDNESSJØEN STREKNINGEN ONØY - SANDNESSJØEN. 03. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne undersøkelsen er gjort for å kartlegge reisende med NEX1, reisevaner,

Detaljer

TURISTENE I OSLO OG AKERSHUS

TURISTENE I OSLO OG AKERSHUS TURISTENE I OSLO OG AKERSHUS INNOVASJON NORGE 2015 CH - Visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com 1 INNHOLD gunnarkopperud/foap/visitnorway.com 1 INNLEDNING OG LESEVEILEDNING

Detaljer

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 MOBILITETSPLAN I forbindelse med detaljregulering for Høyland forsøksgård utarbeides mobilitetsplan for området. Planforslaget omfatter rivning av eksisterende midlertidig

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

Det ble sendt ut 209 spørreskjemaer.

Det ble sendt ut 209 spørreskjemaer. Undersøkelse om miljøbevissthet i Averøy kommune Utført av elever ved Averøy ungdomsskole våren 29 Det ble sendt ut 29 spørreskjemaer. 17 personer svarte. Aldersfordeling: 13 16 år: 4 stk 17 2 år: 2 stk.

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Næringstransporter til/fra Vesterålen Sortland, 12. mai 2014. Kjære alle sammen! Takk for invitasjonen!

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Næringstransporter til/fra Vesterålen Sortland, 12. mai 2014. Kjære alle sammen! Takk for invitasjonen! Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Næringstransporter til/fra Vesterålen Sortland, 12. mai 2014 Kjære alle sammen! Takk for invitasjonen! Jeg vil starte med å skryte av den jobben Vesterålen Næringssamarbeid

Detaljer

Anbefaling. Avdelingsdirektør strategi Unni M. Gifstad

Anbefaling. Avdelingsdirektør strategi Unni M. Gifstad 02.09.2015 Anbefaling Avdelingsdirektør strategi Unni M. Gifstad KVU E10 Fiskebøl - Å Agenda 1. Situasjon og utfordringer 2. Behov 3. Mål 4. Muligheter og konsepter 5. Anbefalt konsept 6. Vegen videre

Detaljer

Fergene i Oslo utgjør en naturlig, omenn liten del av Oslos totale trafikkbilde. Båttrafikken i Oslo besørges av to private selskaper:

Fergene i Oslo utgjør en naturlig, omenn liten del av Oslos totale trafikkbilde. Båttrafikken i Oslo besørges av to private selskaper: Oslo-båtene Fergene i Oslo utgjør en naturlig, omenn liten del av Oslos totale trafikkbilde. Båttrafikken i Oslo besørges av to private selskaper: Bygdøyfergen Båttrafikken til Bygdøy besørges av Skibs-

Detaljer

Utdrag av Særavtale for reiser innenlands for statens regning 01.03.2011 28.02.2014 ( 1-12). Satsene er oppdatert pr. 01.01.2013.

Utdrag av Særavtale for reiser innenlands for statens regning 01.03.2011 28.02.2014 ( 1-12). Satsene er oppdatert pr. 01.01.2013. Del 2 Statens reiseregulativ Utdrag av Særavtale for reiser innenlands for statens regning 01.03.2011 28.02.2014 ( 1-12). Satsene er oppdatert pr. 01.01.2013. 1 Virkeområde og omfang 1. Denne særavtale

Detaljer

Bestemmelser og veiledning august 2007

Bestemmelser og veiledning august 2007 Kjøreog hviletid Bestemmelser og veiledning august 2007 Kjøre- og hviletid - bestemmelser og veiledning. 1. utgave august 2007. Norges Lastebileier-Forbund (NLF), med tillatelse fra International Transport

Detaljer

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 rapport 439/1999 Forfatter: Jens Kristian Steen Jacobsen 1999, 82 sider Denne rapporten belyser utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge sommersesongen

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE MOSJØEN HUNDÅLA DAGSVIK. 26. JANUAR 2017

BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE MOSJØEN HUNDÅLA DAGSVIK. 26. JANUAR 2017 BRUKERUNDERSØKELSE OMBORD PÅ SAMBAND: RUTE 18-211 MOSJØEN HUNDÅLA DAGSVIK. 26. JANUAR 2017 PROSJEKTINFORMASJON Formål Denne rapporten er del av en større Reisevaneundersøkelse blant befolkningen og aktører

Detaljer

Reiselivet i Nord Norge. Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI

Reiselivet i Nord Norge. Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI Reiselivet i Nord Norge Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI Reiselivet i Nord Norge trender og drivkrefter Utvikling i kommersiell og annen overnatting Sesongproblematikken

Detaljer

Innhold... 1. 1 Innledning... 1 1.1 Om Gjesteundersøkelsen... 1 1.2 Innholdet i rapporten... 1

Innhold... 1. 1 Innledning... 1 1.1 Om Gjesteundersøkelsen... 1 1.2 Innholdet i rapporten... 1 Innhold Sammendrag Summary Innhold... 1 1 Innledning... 1 1.1 Om Gjesteundersøkelsen... 1 1.2 Innholdet i rapporten... 1 2 Metode og gjennomføring... 3 2.1 Noen definisjoner... 3 2.2 Populasjonen... 3

Detaljer

SØREUROPEISKE FERIEREISENDE I SOMMERSESONGEN

SØREUROPEISKE FERIEREISENDE I SOMMERSESONGEN SØREUROPEISKE FERIEREISENDE I SOMMERSESONGEN INNOVASJON NORGE 2013-2016 Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Borud - Visitnorway.com CH /Visitnorway.com 1 INNHOLD Mattias Fredriksson Photography

Detaljer

Nordmenns fritidsreiser

Nordmenns fritidsreiser Reisevaneundersøkelsen 2009 Nordmenns fritidsreiser Presentasjon av hovedfunn, 30.08.2012 Marianne Elvsaas Nordtømme og Kristin Ystmark Bjerkan SINTEF Teknologi og samfunn, avd. for Transportforskning

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 67 sider I 2011 kom

Detaljer

ATP-modellen og sykkelplanlegging. Kari Skogstad Norddal Asplan Viak i Trondheim

ATP-modellen og sykkelplanlegging. Kari Skogstad Norddal Asplan Viak i Trondheim ATP-modellen og sykkelplanlegging Kari Skogstad Norddal Asplan Viak i Trondheim Ny sykkelmodul i ATP-modellen I forbindelse med Nasjonal sykkelstrategi har behovet for en metode og et verktøy i arbeidet

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 200 TØI rapport /20 Forfattere: Inge Brechan, Liva Vågane Oslo 20 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 200/20.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunikasjonsutvalget Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunikasjonsutvalget Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunikasjonsutvalget Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken?

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken? Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš Hva er erfaringene dine som bruker av Brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk senter for Tromsø og

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål I forbindelse med det pågående arbeidet i Forbrukerrådet med digitale tjenester og personvern,

Detaljer

Vogntog, kjøreatferd og kjøretøytilstand Betydningen av sjåførens arbeidssituasjon og rammebetingelser i næringen

Vogntog, kjøreatferd og kjøretøytilstand Betydningen av sjåførens arbeidssituasjon og rammebetingelser i næringen TØI rapport 468/1999 Forfattere: Arild Ragnøy, Fridulv Sagberg Oslo 1999, 92 sider Sammendrag: Vogntog, kjøreatferd og kjøretøytilstand Betydningen av sjåførens arbeidssituasjon og rammebetingelser i næringen

Detaljer

Målrettet kollektivtransport Delrapport 2: Trafikantenes preferanser

Målrettet kollektivtransport Delrapport 2: Trafikantenes preferanser TØI rapport 533/2001 Forfattere: Ingunn Stangeby og Kjell Jansson Oslo 2001, 47 sider Sammendrag: Målrettet kollektivtransport Delrapport 2: Trafikantenes preferanser Et mer differensiert reisemønster

Detaljer