Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen"

Transkript

1 Kickoff-seminar Bytrans: Presentasjon av pilotprosjektene Østensjøbanen og Smestadtunnelen Aud Tennøy, prosjektleder Jørgen Aarhaug Paal Brevik Wangsness

2 Bakgrunn Store endringer i transportsystemene i Oslo neste fem år Naturlige eksperimenter gode muligheter for forskning, læring og innovasjon TØI initierte forskningsprosjekt mange ville samarbeide Forprosjekt KAPAS: Piloter og forslag til hovedprosjekt Hovedprosjekt BYTRANS: Etterpå Mye måtte gå fort i pilotstudiene og skal gjøres bedre i hovedprosjektet Mål for dagen: Presentere det vi har gjort og vil gjøre få gode innspill som kan gjøre hovedprosjektet bedre Side 2

3 Hvorfor gjøre dette? Hva kan vi lære? Avvikssituasjoner: Hvordan reagerer trafikantene, hva kan vi forvente? Hvordan fungerer informasjonstiltak, hva kan forbedres? Hvordan fungerer avbøtende tiltak, hva kan forbedres? Planlegging og utvikling av fremtidens mer effektive og miljøvennlige bytransportsystemer: Hvilke tilpasningsmuligheter finnes, hvilke tilpasninger gjøres? Hva er effekter og konsekvenser for trafikantene? Og for bytransportsystemene? Hva betyr dette for hvordan vi kan tenke om utvikling av bytransportsystemene? Side 3

4 Pilot: Østensjøbanen Side 4

5 Buss for bane på Østensjøbanen Buss for bane fra 7. april 2015 Avbøtende tiltak: Buss for bane og forsterkede busslinjer Info på t-banen, i aviser, mv. Spørreundersøkelse før tiltak (fikk e- postadresser) Spørreundersøkelse 7 uker etter (N=105) Skal gjøre spørreundersøkelse etter gjenåpning (snart!) Analyse av passasjertall fra Ruter Side 5

6 Undersøkte Endringer i reiseatferd Effekter for andre linjer Effekter og konsekvenser for de reisende Informasjon og avbøtende tiltak Side 6

7 Endringer i reiseatferd Har buss for bane på Østensjøbanen medført at du reiser annerledes nå enn før? Nei, ingen endringer Jeg benytter annet Endret reisetidspunkt Velger annen rute Jeg reiser sjeldnere 11 Jeg reiser oftere 5 Annet 5 Hvordan reiser du vanligvis til og fra jobb/skole nå når det er buss for bane på Østensjøbanen? Med buss satt opp Med annen buss Med annen t-bane Med bil (fører) Med bil (passasjer) Med sykkel Det varierer Side 7

8 Passasjertall (hele perioder og linjer) Linje Førsituasjon ( ) Underveis ( ) 3 - Tall kommer senere 0 3B Tall kommer senere Tall kommer senere E Ja, økt belastning på andre (forsterkede) linjer Differanse ( etter minus før ) Side 8

9 Effekter og konsekvenser 80 % opplever ulike ulemper, de viktigste: Reisen tar lengre tid (56 %) Det er mer trengsel om bord (45 %) Flere bytter mellom transportmidler (45 %) 50 % opplever ulike forbedringer, de viktigste: Flere avganger (34 %) Reisen tar kortere tid (18 %) Kortere/ enklere adkomst til holdeplasser (11 %) Bruker du lengre eller kortere tid på reisen nå? Lengre: 62 % Omtrent som før: 27 % Kortere: 8 % Blant de som brukte lengre: Gjennomsnitt 19 minutter Side 9

10 Opplevd reisekvalitet Opplever du at din arbeids- eller skolereise har blitt mer bedre eller dårligere enn før det ble buss for bane på Østensjøbanen? Mye dårligere 16 Dårligere 47 Omtrent som før 18 Litt bedre 8 Mye bedre Vet ikke Side 10

11 Konsekvenser Har endringene (buss for bane) medført endringer i ansvar og rutiner i husstanden? Alle Barn i husstanden Nei Ja, endringer i ansvar/rutiner for å hente og bringe barn Ja, endringer i ansvar/rutiner for å gjøre innkjøp Ja, endringer i ansvar/rutiner for å gjøre andre ærend Ja, endringer i hvem som bruker bil (hvis det er bil i Ja, andre endringer Nei Ja, endringer i ansvar/rutiner for å hente og bringe barn Ja, endringer i ansvar/rutiner for å gjøre innkjøp Ja, endringer i ansvar/rutiner for å gjøre andre ærend Ja, endringer i hvem som bruker bil (hvis det er bil i Ja, andre endringer Side 11

12 Informasjon og avbøtende tiltak Ja, jeg fikk tilstrekkelig informasjon 62 Jeg fikk noe informasjon, men ikke 32 Nei, jeg fikk ingen informasjon 4 Vet ikke Avbøtende tiltak topp tre forslag: Flere busser for å redusere trengsel om bord Bedre punktlighet og fremføringshastighet - kollektivfelt Konkrete forslag om stoppesteder bussene burde kjøre forbi, eller steder de burde stoppe Side 12

13 Oppsummert I 11 % byttet til andre transportmidler enn kollektivtransport De fleste (53% av alle) bruker buss for bane, 29 % annen buss eller bane Har ført til økt belastning på andre (forsterkede) linjer Nesten halvparten endret reisetidspunkt 80 % opplever negative effekter, 50 % positive effekter Flest på negativt: Økt reisetid Flest på positivt: Flere avganger 63 % oppgir at reisen har blitt dårligere eller mye dårligere 33 % av alle og 44 % av de med barn oppgir konsekvenser i husstanden Informasjonen nådde frem Side 13

14 Oppsummert II Buss for bane på Østensjøbanen ga ulemper for en stor andel av trafikantene 62 % rapporterer lengre reisetid, gjennomsnitt 19 minutter En tredjedel av de spurte rapporterer at buss for bane har medført endringer i rutiner i husstanden. Det ble økt belastning på andre bussruter som betjener området Side 14

15 Kapasitetsreduksjon i Smestadtunnelen Side 15

16 Smestadtunnelen Før: To felt i hver retning i tunnelen ÅDT ca kjt/d Kapasiteten redusert til ett felt i hver retning Stor informasjonskampanje i forkant Avbøtende: Kollektivfelt, restriksjoner på elbil, mv. Side 16

17 Vi undersøkte Endringer i trafikkmengder på denne delen av Ring 3? Endringer i forsinkelser på denne delen av Ring 3? Endret rute: Overløp og økt belastning på andre veier? Overgang til andre transportmidler, økt belastning her? Andre endringer i reiseatferd (tidspunkt, hyppighet)? Effekter av avbøtende tiltak og informasjonstiltak Effekter og konsekvenser for ulike trafikantgrupper? Side 17

18 Endringer trafikkmengder Trafikkmengder rushtid Ring 3 Tåsentunnelen Uke 20 og Uke 38 og Uke 19 og Morgen (7-9) Ettermiddag (15-17) Uke Uke 38 og Side 18

19 Den første dagen Trafikkmengder morgenrush tirsdager i Tåsentunnelen Uke Uke Uke Uke Uke Uke Uke Uke Uke Uke Mot øst Mot vest 37 % mindre trafikk tirsdag uke 23 enn tirsdag uke % i ettermiddagsrush Side 19

20 Smestadtunnelen tirsdag 2. juni kl Se: Side 20

21 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Den første uken Trafikkmengder i Tåsentunnelen i morgenrush uke 21 og uke Uke 21 Uke 23 Side 21

22 Informasjonen nådde ut Ja, jeg fikk tilstrekkelig informasjon 66 Jeg fikk noe informasjon, men ikke 10 Jeg fikk ikke informasjon om dette 7 Vet ikke/annet Arbeidsgiver (f.eks. intranett) Kolleger, venner eller kjente Avisannonser Vegvesen.no Informasjonstavler langs veien Annen informasjon fra Statens Redaksjonell omtale i aviser, radio Sosiale medier Ikke relevant/ annet: Side 22

23 Trafikkmengder Trafikkmengder rushtid Ring 3 Tåsentunnelen Uke 20 og Uke 38 og Uke 19 og Morgen (7-9) Ettermiddag (15-17) Uke Uke 38 og Side 23

24 Østover Vestover Østover Vestover Østover Vestover Østover Vestover Østover Vestover Østover Vestover Østover Vestover Østover Vestover Østover Vestover Østover Vestover Østover Vestover Østover Vestover Østover Vestover Østover Vestover Østover Vestover Østover Vestover Østover Vestover Østover Vestover Østover Vestover Østover Vestover Hastigheter Ullevål Lysaker: Gjennomsnittlig økt reisetid på 0,6 1,8 minutter Økt variasjon større risiko for å oppleve kø Gjennomsnittshastigheter morgerush Ullevål - Lysaker Uke 20 Uke 21 Uke 38 Uke 39 Uke 19 Uke 21 Uke 23 Uke 24 Uke 38 Uke Gjennomsnittshastigheter ettermiddagsrush Ullevål - Lysaker Uke 20 Uke 21 Uke 38 Uke 39 Uke 19 Uke 21 Uke 23 Uke 24 Uke 38 Uke Side 24

25 Hastigheter Smestad september Hastigheter Smestad brannstasjon morgenrush mot øst uke morgenrush Klokken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Side 25

26 Mot vest (ut av tunnelen og pårampe) Hastigheter Smestad brannstasjon morgensrush mot vest uke Klokken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Side 26

27 Valgte de andre ruter? Nei. Diverse veier Trafikkmengder E18 Bjørvikatunnelen i rushtiden Uke 20 og Uke 38 og Uke 19 og Morgen (7-9) Ettermiddag (15-17) Uke 23 og Uke 38 og Uke 19Uke 21Uke 23Uke 24Uke 38Uke Trafikkmengder Ring 2 Marienlyst rushtiden Uke 19 og Uke 23 og Uke 38 og Morgen Ettermiddag Side 27

28 Byttet de transportmidler? Sykkel? Ja, ser slik ut Kollektivt (hele ruter og uker)? Uke 21 Uke 23 Uke 24 Uke 38 Uke 39 Morgen Ettermiddag Totalt Linje Side 28

29 Effekter og konsekvenser for transportsystemene Redusert trafikk pga informasjon, økte tilbake til normal Ikke vesentlig økte forsinkelser Ikke overløp til andre veier Overgang til sykkel, kanskje til kollektivt de første ukene Ikke rushtidsglidning (usikre data!) Ikke økt bruk av hjemmekontor i stabil underveissituasjon Side 29

30 Effekter og konsekvenser for arbeidsreisende - spørreundersøkelse Side 30

31 Arbeidsreisende Om kapasitetsendringene har påvirket deres arbeidsreise og hvordan Om endringene har medført effekter og konsekvenser for deres dagligliv og hvilke konsekvenser dette er Side 31

32 Endringer i arbeidsreisen Ingen endringer Jeg har oftere hjemmekontor Jeg har endret reisetidspunkt (for eksempel reiser tidligere) Jeg reiser med annet transportmiddel enn før Jeg benytter samme transportmiddel, men velger en annen rute Annet Alle Kjører bil langs Ring 3 Side 32

33 Endret transportmiddel? Bil, sjåfør Bil, passasjer Kollektivtransport Jeg syklet jeg gikk Annet Før Underveis Side 33

34 Er arbeidsreisen bedre eller dårligere? 80 % Mye bedre Bedre Den er som Dårligere Mye dårligere Vet ikke/ før Alle Bilister annet Side 34

35 Positive endringer Ingen 86 Mindre biltrafikk og/eller forurensing når Mindre kø på veinettet Mindre trengsel på kollektivtransporten Færre bytter når jeg reiser kollektivt Raskere å reise kollektivt Bedre punktlighet: Det er lettere å Reisetiden har blitt kortere Annet Side 35

36 Negative endringer Ingen 71 Mer biltrafikk og/eller forurensing der jeg 2 Mer kø på veinettet (dersom du pleier å 10 Mer trengsel på kollektivtransporten 7 Flere bytter når jeg reiser kollektivt 2 Tar lengre tid å reise kollektivt Dårligere punktlighet: Det er 5 5 Reisetiden har blitt lengre 13 Annet Side 36

37 Lengre eller kortere tid Kortere Ingen endring Lengre Vet ikke/annet Bilister Kollektivreisende Side 37

38 Oppsummert spørreundersøkelse Ulempene er begrenset til de som kjørte på Ring 3 i utgangspunktet Om lag hver tredje bilfører sier de har tilpasset seg En tredjedel av bilistene oppgir økt reisetid Ingen store konsekvenser for folks hverdagsliv Side 38

39 Effekter og konsekvenser for gods Hvilke data har vi samlet inn? Hva forteller dataene vi har gjennomgått? Side 39

40 Hvilke data har vi samlet inn Data fra flåtestyringssystemene til godsleverandører Spørreundersøkelse blant lastebilsjåfører Intervjuer med lastebilsjåfører Sporing av lastebiler ved hjelp av mobiltelefoner Side 40

41 Hvilken historie forteller dataen vi har gjennomgått? Lastebilsjåfører, mai 2015: Lite fornøyd med trafikksituasjonen for godstransport Forventer at tunnelrehabiliteringene vil gjøre det verre Juni og september 2015: Ingen vesentlig endring i leveringspresisjon Intervjuede lastebilsjåfører merker liten forskjell Side 41

42 Mai 2015: Lastebilsjåfører stort sett misfornøyd med trafikksituasjonen Hvor fornøyd er du med trafikksituasjonen for godstransport i Osloområdet? 54 % 17 % 24 % 0 % 5 % Svært fornøyd Fornøyd Verken eller Misfornøyd Svært misfornøyd Side 42

43 Mai 2015: Lastebilsjåfører forventer forverring av arbeidsdagen Hvordan forventer du at delvis stengning av disse tunnelene kommer til å påvirke din arbeidsdag? 54 % 34 % 2 % 2 % 5 % 2 % Svært positivt Positivt Verken eller Negativt Svært negativt Altfor usikkert til å svare Side 43

44 Mai 2015: Lastebilsjåfører frykter at tunnelrehabiliteringer vil medføre økt stress og lengre arbeidsdager Hvilke konsekvenser oppleves som absolutt viktigst? Økt stress/frustrasjon Lengre arbeidsdager Vanskeligere å overholde tidsvinduer Mindre gods per tur siden godset må spres på flere biler Redusert inntjening Flere brudd på kjøre/hviletid Mer ubekvem arbeidstid 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Side 44

45 Juni 2015: Hvordan gikk det med lastebilsjåførene? Forberedt på kø Hadde gjort små tilpasninger, noen prøvde E18 istedenfor Ring 3 Ingen hadde opplevd konsekvenser for sin arbeidsdag Side 45

46 Andel leveringer utenom tidsvinduer Vi finner ingen vesentlige endringer i leveringspresisjon i Oslo vest, Asker og Bærum 9.0 % 8.0 % 7.0 % 6.0 % 5.0 % 4.0 % 3.0 % 2.0 % Ventet på ledig rampe Ukjent Teknisk bil Kø / trafikkforhold Forsinket forrige levering Ankommet fortidlig 1.0 % 0.0 % Før Rett etter Stabil underveis Side 46

47 1 down, 9 to go Våre funn indikerer at rehabiliteringsperioden for Smedstadtunnelen ikke har påvirket godstransporten i vesentlig grad Business As Usual Foreløpige resultater fra Granfosstunnelen indikerer det samme Det blir spennende å se på konsekvenser og effekter av rehabiliteringene på Brynstunnelen Side 47

48 Oppsummering Smestadtunnelen Første dagen: Trafikken redusert med 37 % Første uken: Trafikken redusert med 25/22% Økning i september er trafikken tilbake til normalen I september er det noe, men ikke mye, økte forsinkelser Strekket Ullevål Lysaker: Gjennomsnittlig økning i reisetid på 0,6 1,8 minutter økt risiko for forsinkelser Vi finner ikke overløp til andre ruter Rett etter finner vi overgang til sykkel, og kanskje til kollektiv Vi finner ikke rushtidsglidning eller økt bruk av hjemmekontor Side 48

49 Foreløpige konklusjoner Smestadtunnelen har nok kapasitet til å avvikle rushtidstrafikken som gikk og går i tunellen med to (i stedet for fire) felt Kapasiteten ble ikke redusert til under trafikkbelastningen, dermed ble det ikke vesentlig økte forsinkelser på lenken Dermed var det heller ingen grunn for trafikantene til å endre reiseatferd Ingen vesentlige effekter for transportsystem eller trafikanter Våre funn er konsistente med rådende teori og tidligere studier Side 49

50 Takk! Side 50

51 Erfaringer å ta med seg videre Forsknigsdesignet fungerer, og skal suppleres Blant annet - intervjuer nyttig mer av det! Datainnsamling: Mye går bra! Tellepunkter inn og ut Sykkeltellepunkter få som funker og har funket over tid Kollektivdata må hente ut mer presise data, kompatible med andre transportdata (kjt/d, rush, mer spesifikt på berørte områder, mv.) Spørreundersøkelser forbedringspotensial! Datakvalitet: Tellepunkter ulike typer usikkerhet Usikkerhet i alle typer datainnsamling (spørreundersøkelser ) Side 51

52 Restriksjoner elbil Antall elbiler i kollektivfelt og kjøretid for kollektivtrafikken mellom klokken 7 og 9 i utvalgte uker, retning mot sentrum. Registreringene av elbiler er gjennomført av Statens vegvesen ved Shell på Høvik. Data for forsinkelser i busstrafikken er hentet ut av Ruters fra deres systemer. År Uke Buss linje Strekning Kjøretid busser 151 Høvik kirke-lysaker stasjon 4:35 4:39 4:50 4:44 5:00 4: Grønsund-Dokkveien 21:37 21:43 22:54 22:36 21:01 19: Ikea Slependen-Lysaker stasjon 11:30 11:49 10:05 9: Holmen-Lysaker stasjon 11:50 11:55 15:49 16:58 14:03 12: Høvik kirke-oksenøyveien 3:09 3:06 3:14 3:13 3:20 3:06 Antall elbiler Sandvika-Lysaker v/ Høvik Side 52

53 Kollektivfelt Ring 3 Kjøretid for buss linjer 23 og 24 på hele linjene i utvalgte uker i 2014 og Data fra Ruter Side 53

54 Lastebilsjåførens forslag til avbøtende Har du noen konkrete forslag til myndighetene om hva som kan gjøres for å redusere ulemper tunnelrehabiliteringene kan ha for godstransporten? Fortgang og nattarbeid på tunnelrehabiliteringen Begrens privatbiler Få flere til å reise kollektivt 4 Omkjøringsskilting og trafikkdirigering 4 4 Tillat lastebiler i kollektivfeltene Vet ikke/annet Side 54

55 Forsinkelser på E18 Vestkorridoren Trafikkmengder E18 Ramstadsletta tirsdager morgenrush Hastigheter E18 Ramstadsletta morgenrush tirsdager Uke Uke Uke Uke Uke Mot sentrum Uke Uke Fra sentrum Uke Uke 38 Uke Uke Uke Uke Uke Uke Mot sentrum Uke Uke Fra sentrum Uke Uke 38 Uke Side 55

Pilotstudier: Før- og underveisundersøkelser av Østensjøbanen og Smestadtunnelen

Pilotstudier: Før- og underveisundersøkelser av Østensjøbanen og Smestadtunnelen Sammendrag: Pilotstudier: Før- og underveisundersøkelser av Østensjøbanen og Smestadtunnelen TØI rapport 1455/ Forfatter(e): Aud Tennøy, Paal Brevik Wangsness, Jørgen Aarhaug, Fredrik Alexander Gregersen,

Detaljer

Eksempel på Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Programleder Guro Berge, Statens Vegvesen

Eksempel på Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Programleder Guro Berge, Statens Vegvesen Eksempel på Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Programleder Guro Berge, Statens Vegvesen KAPAS BYTRANS Kunnskap for utvikling av fremtidens effektive og miljøvennlige bytransportsystemer - Case Oslo

Detaljer

Løren T -en ny forbindelse. Reisetilfredshet blant reisende ved LørenT banestasjon

Løren T -en ny forbindelse. Reisetilfredshet blant reisende ved LørenT banestasjon Løren T -en ny forbindelse Reisetilfredshet blant reisende ved LørenT banestasjon 57-bussen Side 2 Undersøkelse av reisetilfredshet, Løren T og 57-bussen Dybdeintervjuer, Løren T Løren T åpner og 57- bussen

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Hvordan få bussen raskere frem?

Hvordan få bussen raskere frem? Hvordan få bussen raskere frem? Kan vi øke farten på bussen uten å miste passasjerene? Innlegg på Kollektivtransportforums arbeidsseminar, 21. mai 2014 Øystein Otto Grov, fagsjef metro og trikk, Ruter

Detaljer

Bakgrunn og målsettinger. Sammendrag BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen Per 2016

Bakgrunn og målsettinger. Sammendrag BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen Per 2016 Sammendrag BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen Per TØI-rapport 1566/2017 Forfattere: Aud Tennøy, Elise Caspersen, Oddrun Helen Hagen, Per Andreas Langeland, Iratxe

Detaljer

I byen uten bilen! Hvor avhengige er vi av bilen - egentlig?

I byen uten bilen! Hvor avhengige er vi av bilen - egentlig? I byen uten bilen! Hvor avhengige er vi av bilen - egentlig? Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder, Kollektivtrafikk, areal- og transportplanlegging, TØI I tette byer er vi mindre avhengig

Detaljer

NAFs innspill og noen inntrykk fra Edinburgh/York. Ny giv for innfartsparkering 29.11.2013 Christer Tonheim

NAFs innspill og noen inntrykk fra Edinburgh/York. Ny giv for innfartsparkering 29.11.2013 Christer Tonheim NAFs innspill og noen inntrykk fra Edinburgh/York Ny giv for innfartsparkering 29.11.2013 Christer Tonheim Innhold Hvorfor jobber NAF med innfartsparkeringsløsninger Status Quo Hvordan opplever biltrafikanter

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

E18 Elvestad Vinterbro

E18 Elvestad Vinterbro Statens vegvesen E18 Elvestad Vinterbro 2007-02-05 Oppdrag E18 Østfold grense - Vinterbro Tema Analyse av flere alternativer av ny E18 mellom Vinterbro og Elvestad i 2025 Notat nr. 3 Engebrets vei 5 Pb

Detaljer

NVTF-Fagmøte 22. september 2015. Rehabilitering av tunneler i Oslo. Reisetidsdata for biltrafikk. Fred Krohn, ViaNova Plan og Trafikk

NVTF-Fagmøte 22. september 2015. Rehabilitering av tunneler i Oslo. Reisetidsdata for biltrafikk. Fred Krohn, ViaNova Plan og Trafikk NVTF-Fagmøte 22. september 15. Rehabilitering av tunneler i Oslo Reisetidsdata for biltrafikk Fred Krohn, ViaNova Plan og Trafikk 1. Datagrunnlag 2. Korttidseffekt 3. Langtidseffekt. NVTF Fagmøte tunnelrehabilitering

Detaljer

Gjennomgående kollektivfelt i

Gjennomgående kollektivfelt i Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Inngår i s etatsprogram Miljøvennlig bytransport Elgeseter bru med sambruksfelt juni 2008 Hvorfor kollektivfelt? I Trondheim har hastigheten

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Omfang av gåing til holdeplass

Omfang av gåing til holdeplass Omfang av gåing til holdeplass Ved Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse Fagseminar om gåing 22. september 2017 Den norske reisevaneundersøkelsen RVU 2013/14 Formål: Omfanget av befolkningens reiser Hensikten

Detaljer

BYTRANS: Kunnskap for utvikling av fremtidens effektive og miljøvennlige bytransportsystemer case Oslo. Frokostmøte TØI, 23.

BYTRANS: Kunnskap for utvikling av fremtidens effektive og miljøvennlige bytransportsystemer case Oslo. Frokostmøte TØI, 23. BYTRANS: Kunnskap for utvikling av fremtidens effektive og miljøvennlige bytransportsystemer case Oslo Frokostmøte TØI, 23. august 2017 Agenda Kort om BYTRANS-prosjektet v/ Aud Tennøy Effekter og konsekvenser

Detaljer

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein Transportenes kapasitet Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein MÅL MED ARBEIDET Prosjektets hensikt er å fremskaffe et grunnlag for å identifisere kapasitet og kapasitetsbegrensningen i dagens og

Detaljer

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange 1 Bernt Reitan Jenssen, Ruter Hovedfokus har vært å svare på spørsmålet: Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

sentrum og fra Arendal vest via Hisøy mot sentrum.

sentrum og fra Arendal vest via Hisøy mot sentrum. 4 ATP- modell for sykkel ATP er forkortelse for areal- og transportplanlegging. ATP-modellen er et planverktøy som er utviklet for å beregne sammenhenger mellom arealbruk og transportsystem. Det kan foretas

Detaljer

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens Sammendrag: Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens TØI rapport 1288/213 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 213, 4 sider Så mange som 68 prosent av de ansatte på Siemens

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5 Oppdragsgiver: Buskerudbysamarbeidet Oppdrag: 529589 Tilgjengelighetskart Buskerudbyen Del: Dato: 2012-05-09 Skrevet av: Øyvind Dalen Kvalitetskontroll: Anne Merete Andersen TILGJENGELIGHETSKART FOR BUSKERUDBYEN

Detaljer

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse

Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg. Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Kollektivtransport og innfartsparkering virkemidler for et bilfritt sentrum. Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Katrine Kjørstad Urbanet Analyse Strasbourg Nord-øst i Frankrike Byen har 270.000 innbyggere

Detaljer

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen RVU Brønnøysundregistrene Resultater fra undersøkelsen Om undersøkelsen Feltperiode: april 2013 Svarprosent: 449 av 535 ansatte har besvart undersøkelsen Svarprosent på 84 prosent Kjønn- og aldersfordeling

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer Sammendrag: Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer TØI rapport 1148/2011 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2011 55 sider I den landsomfattende

Detaljer

Intern-reisevaneundersøkelse

Intern-reisevaneundersøkelse Antall Intern-reisevaneundersøkelse Standardrapport Totalt antall besvarelser: 361 Kryss av for ditt tjenestested: (du kan velge flere alternativ) 85 68 51 34 17 Kjønn 66 Mann Kvinne 295 Hva er din alder?

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer

Hva skjer når ansatte må betale for parkering?

Hva skjer når ansatte må betale for parkering? Hva skjer når ansatte må betale for parkering? Petter Christiansen pch@toi.no Framtidens byer, Fredrikstad 05.03.2013 Arbeidsgivere Arbeidsgivere har en rekke virkemidler som kan påvirke ansattes reisemåte

Detaljer

Referat fra arbeidsseminaret «Hvordan få bussen raskere frem?»

Referat fra arbeidsseminaret «Hvordan få bussen raskere frem?» Referat fra arbeidsseminaret «Hvordan få bussen raskere frem?» Bussen er motoren i kollektivtilbudet i Norge, men slåss om plassen med bilene og forsinkes ofte i rushtrafikken. Hastighet og regularitet

Detaljer

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Spørreundersøkelse blant ansatte i sentraladministrasjonen samt Tannhelse Rogaland inkl. Stavanger tannklinikk høsten 2015 Bakgrunn Undersøkelsen er gjort

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn Møte med kontaktgrupper 2016 Agenda 1. Velkommen 2. Presentasjon av løsningen 3. Gjennomgang av områdene ved prosjektleder Sølve

Detaljer

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Mye av kollektivtransport ruller på vegnettet Over 50 % av

Detaljer

Proritering av buss og trikk i Oslo hva må til? Tore Bogen, Punktlighetssjef, Ruter As, 24.9.2012

Proritering av buss og trikk i Oslo hva må til? Tore Bogen, Punktlighetssjef, Ruter As, 24.9.2012 Proritering av buss og trikk i Oslo hva må til? Tore Bogen, Punktlighetssjef, Ruter As, 24.9.2012 Mål fremkommelighet Mål i Oslo og Akershus siden 2001: Øke reisehastigheten for buss og trikk med 20 %.

Detaljer

Revidert Oslopakke 3. Konsekvenser for kollektivtransporten av nytt trafikantbetalingssystem Tormod Wergeland Haug

Revidert Oslopakke 3. Konsekvenser for kollektivtransporten av nytt trafikantbetalingssystem Tormod Wergeland Haug Revidert Oslopakke 3 Konsekvenser for kollektivtransporten av nytt trafikantbetalingssystem Tormod Wergeland Haug 17.11.217 Problemstillinger Supplerende analyser ved bruk av UA-modellen: Tar hensyn til

Detaljer

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN

GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN GATEBRUKSPLAN INNHERREDSVEIEN KOLLEKTIVSIMULERING MED BRUK AV AIMSUN INNHERREDSVEIEN 2 1 3 PLANPROSESS - FIRE ALTERNATIVER A. Forprosjekt B. Gatebruksplan 1. Prioritering av buss 2. Prioritering av sykkel

Detaljer

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon?

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Frokostseminar 16.juni 2015 Tormod Wergeland Haug 1. Utredningen trafikkreduserende tiltak og effekten på NO2 2. Erfaringer

Detaljer

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug Ålgårdbanen Mulighetsstudie 1.12.2015 Tormod Wergeland Haug Kort om prosjektets oppbygning Hovedformålet med arbeidet er å belyse hvilket passasjergrunnlag som er nødvendig for å gjenåpne Ålgårdbanen for

Detaljer

Virkningsfulle tiltak for mer miljøvennlige arbeidsreiser i byer og tettsteder Eller hvordan få Thomas til å endre sine reisevaner?

Virkningsfulle tiltak for mer miljøvennlige arbeidsreiser i byer og tettsteder Eller hvordan få Thomas til å endre sine reisevaner? Virkningsfulle tiltak for mer miljøvennlige arbeidsreiser i byer og tettsteder Eller hvordan få Thomas til å endre sine reisevaner? Tom Erik Julsrud tej@toi.no Arbeidsreiser en voksende transportutfordring

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

Årsaker til kø - Nytte for næringslivet. Idar Bækken, Jon Flydal, Siri Rolland, Anne Marstein

Årsaker til kø - Nytte for næringslivet. Idar Bækken, Jon Flydal, Siri Rolland, Anne Marstein Årsaker til kø - Nytte for næringslivet Idar Bækken, Jon Flydal, Siri Rolland, Anne Marstein KØENES PÅVIRKNING FOR NÆRINGSTRANSPORTEN Næringstransporten er en sammensatt gruppe transportører fra langtransport

Detaljer

Klimaeffektive kollektivtiltak Ulike tiltak påvirker kostnader og miljøgevinst

Klimaeffektive kollektivtiltak Ulike tiltak påvirker kostnader og miljøgevinst Klimaeffektive kollektivtiltak Ulike tiltak påvirker kostnader og miljøgevinst Frokostseminar 16.juni 2015 Mari Fossheim Betanzo og Bård Norheim Innhold 1. Kort om prosjektet og bakgrunn 2. Del 1: Miljøgevinster

Detaljer

Internasjonale erfaringer med vegprising

Internasjonale erfaringer med vegprising Internasjonale erfaringer med vegprising Morten Welde Statens vegvesen Vegdirektoratet London Stockholm Edinburgh Vegprising i London, innført februar 2003 Målsetning med ordningen: Redusere køproblemene

Detaljer

Handlevaner i norske byområder Fokus på transport

Handlevaner i norske byområder Fokus på transport Handlevaner i norske byområder Fokus på transport Per Ståle Ekrol Research Team Manager Sentrumskonferansen 2. Oktober 2013 er et fullservice markedsanalyseinstitutt Slide 2 Blir budskapet vårt forstått?

Detaljer

Kommunedelplan Holmen - Slependen. Vurdering av fremtidig veisystem

Kommunedelplan Holmen - Slependen. Vurdering av fremtidig veisystem Kommunedelplan Holmen - Slependen Vurdering av fremtidig veisystem Fremtidig veisystem Holmen Slependen Viktige føringer for kommunedelplanen Miljøbelastning og barrierevirkning fra veitrafikk skal reduseres

Detaljer

Oftere, raskere og mer miljøvennlig

Oftere, raskere og mer miljøvennlig Oftere, raskere og mer miljøvennlig Undertittel Innspill fra NSB AS til Nasjonal Transportplan 2014-2023 Befolkningsveksten krever ekstraordinær satsing på jernbane Norge passerte fem millioner mennesker

Detaljer

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse Bergen, desember 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 2.1. TRAFIKKMENGDER... 4 2.2. TRAFIKKAVVIKLING OG KAPASITET... 4 2.3. TRANSPORTFUNKSJON... 5 2.4. KOLLEKTIVTRAFIKK... 7

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Saksfremlegg Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider. 24.01.2014 Etat for plan og geodata Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Reisetider 24.01.2014 Etat for plan og geodata Innhold 1. Innledning... 3 Alternative traséer med holdeplasser... 4 Sentrum... 4 Sandviken... 4 Åsane...

Detaljer

Samspill mellom sykkel og kollektivtrafikk Utfordringer, muligheter og tiltak

Samspill mellom sykkel og kollektivtrafikk Utfordringer, muligheter og tiltak Sammendrag: Samspill mellom sykkel og kollektivtrafikk Utfordringer, muligheter og tiltak TØI rapport 1280/2013 Forfatter: Michael W. J. Sørensen Oslo 2013 79 sider Norske myndigheter ønsker å få flere

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen Per 2016

BYTRANS: Effekter og konsekvenser av kapasitetsreduksjon i Brynstunnelen Per 2016 TØI rapport 1566/2017 Aud Tennøy Elise Caspersen Oddrun Helen Hagen Per Andreas Langeland Iratxe Landa Mata Susanne Nordbakke Kåre H. Skollerud Anders Tønnesen Christian Weber Tale Ørving Jørgen Aarhaug

Detaljer

Hvordan reagerer bilister på høyere parkeringsavgifter? Resultater fra en litteraturstudie samt virkninger av parkeringsavgift i Vegdirektoratet

Hvordan reagerer bilister på høyere parkeringsavgifter? Resultater fra en litteraturstudie samt virkninger av parkeringsavgift i Vegdirektoratet Hvordan reagerer bilister på høyere parkeringsavgifter? Resultater fra en litteraturstudie samt virkninger av parkeringsavgift i Vegdirektoratet Nils Fearnley og Petter Christiansen naf@toi.no pch@toi.no

Detaljer

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid PF/NVTF Møte om nye Oslo-tunneler 26. april 2012 Arne Stølan, prosjektleder Jernbaneverket Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid Hva handler spørsmålet om en ny jernbanetunnel

Detaljer

Samspill i Sørkedalsveien 6 år etter Konflikter bil/sykkel i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen

Samspill i Sørkedalsveien 6 år etter Konflikter bil/sykkel i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen TØI-rapport 934/2007 Forfattere: Ross Phillips; Torkel Bjørnskau; Rolf Hagmann Oslo 2007, 19 sider Sammendrag: Samspill i Sørkedalsveien 6 år etter Konflikter bil/sykkel i krysset Sørkedalsveien/Morgedalsvegen

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Januar 2013 Juni 2013 Pågår

Januar 2013 Juni 2013 Pågår TIDLIG I 2013 LANSERTE BYMILJØETATEN OG RUTER 100 TILTAK FOR Å BEDRE FREMKOMMELIGHETEN TIL BUSS OG TRIKK - NÅ PLANLEGGES OG GJENNOMFØRES ARBEIDET Ny tiltakspakke Linje 20 og 11 Januar 2013 Juni 2013 Pågår

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum

Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Områdereguleringsplan for Vestby sentrum Vedlegg 9, Trafikkanalyse Juli 2016 Planavdelingen, Vestby kommune 1 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Juli 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

1 Reduserte kjøretid/forbedret framkommelighet for kollektivtrafikken. 1.1 Beskrivelse av tiltaket. 1.2 Gjennomføring av tiltaket

1 Reduserte kjøretid/forbedret framkommelighet for kollektivtrafikken. 1.1 Beskrivelse av tiltaket. 1.2 Gjennomføring av tiltaket NOTAT Tiltak knyttet til kollektivtrafikk og øko-kjøring Tiltaksutredning i Osloregionen etter forskrift om lokal luftkvalitet Arne Stølan 11.6.2004 Innhold 1 Reduserte kjøretid/forbedret framkommelighet

Detaljer

Bakgrunn og problemstilling

Bakgrunn og problemstilling TØI rapport 545/2001 Forfattere: Alberte Ruud, Irene Tuveng, Bd Norheim Oslo 2001, 81 sider Sammendrag: Målrettet kollektivtransport Del 3: Trafikantgruppers verdsetting av kollektivtilbudet Bakgrunn og

Detaljer

Ruters metode. Linje- og ruteplanlegging et område med stort potensial for utvikling? Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør

Ruters metode. Linje- og ruteplanlegging et område med stort potensial for utvikling? Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Ruters metode Linje- og ruteplanlegging et område med stort potensial for utvikling? Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Markedssuksess er utgangspunktet og målet Marked Markedsmål Driftsopplegg Infrastruktur

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser

Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser Sammendrag: Boområder og bilkjøring områdetyper for miljøvennlige arbeidsreiser TØI rapport 1458/15 Forfatter(e): Frants Gundersen og Randi Hjorthol Oslo 15 sider Reduksjon i bilbruk på arbeidsreisen i

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

IBIS Logitrans Brukernes vurdering av sanntids ruteinformasjon i Trondheim

IBIS Logitrans Brukernes vurdering av sanntids ruteinformasjon i Trondheim Forfattere: Katrine N Kjørstad og Unni B Lodden Oslo 2003, 130 sider Sammendrag: IBIS Logitrans Brukernes vurdering av sanntids ruteinformasjon i Trondheim Kollektivtrafikantene ønsker sanntids ruteinformasjon

Detaljer

Statens vegvesen. Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13

Statens vegvesen. Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13 Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2008-10-13 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Juni 2005 Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Statens vegvesen 2 Bergen kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN...4 2. AVGRENSING OG METODE...6 3. TRAFIKKMENGDER...6 3.1. FORUTSETNINGER...

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by. Bård Norheim

Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by. Bård Norheim Transportanalyser for kollektiv- gang- og sykkel i by Bård Norheim Utfordringer Hvorfor er det så få kollektiv- og sykkeltiltak som virker? Er det mulig å ta bedre hensyn til komfortelementer i analysene?

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato:

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2011 PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 31.01.2012 Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig

Detaljer

3. Arbeidsvilkår, stress og mestring

3. Arbeidsvilkår, stress og mestring 3. Arbeidsvilkår, stress og mestring Barometerverdien for arbeidsvilkår, stress og mestring har steget jevnt de tre siste årene. Hovedårsaken til dette er at flere har selvstendig arbeid og flere oppgir

Detaljer

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017 Turbuss parkering Sykkel-VM 16-24. september 2017 S i d e 2 1. Bakgrunn Grunnet de store omleggingene og stengingene på veinettet i Bergensdalen vil ikke turbusser få anledning til å benytte Bergen busstasjon

Detaljer

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS TRØGSTAD KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

Arbeidsreiser i Oslo/Akershus

Arbeidsreiser i Oslo/Akershus Arbeidsreiser i Oslo/Akershus Analyse av seks virksomheter i tre soner Tom Erik Julsrud tej@toi.no Hvordan kan en redusere veksten i arbeidsrelaterte bilreiser i Oslo og Akershus? Bakgrunn Veksten i jobbreise

Detaljer

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no Vedlegg 2: Beregning av samfunnsøkonomiske r for trafikant og miljø med et effektivt innfartsparkeringssystem langs hovedårene inn til Oslo Medlem av: Noen forutsetninger:

Detaljer

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus 1. Historikk og befolkningstall Tanken om forlengelse av T-banens linje 2 (Furusetbanen) til det daværende Sentralsykehuset i Akershus i Lørenskog kommune

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten

Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten KVU E10 Fiskebøl - Å Reisevaneundersøkelse Lofotfergene og turisme i Lofoten Foto: Ingrid Vaksvik August 2015 Sammendrag I forbindelse med KVU-Lofoten er det foretatt en intervjuundersøkelse av trafikanter

Detaljer

Anbefalte tidsverdier i persontransport

Anbefalte tidsverdier i persontransport TØI rapport 459/1999 Forfatter: Marit Killi Oslo 1999, 45 sider Sammendrag: Anbefalte tidsverdier i persontransport Vegdirektoratet og fylkeskommunenes samferdselssjefer arbeider nå med en felles veileder

Detaljer

EIDSBERG. kommune. Frihet til å reise. Frihet til å reise. Layout/Produksjon: www.inpublish.no

EIDSBERG. kommune. Frihet til å reise. Frihet til å reise. Layout/Produksjon: www.inpublish.no Layout/Produksjon: www.inpublish.no EIDSBERG kommune Frihet til å reise Frihet til å reise Gyldig fra 1. november 2013 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

Månedsplan for april.

Månedsplan for april. Månedsplan for april. Temaer vi arbeider med på Larven denne måneden: Hva Hvorfor Hvordan vi arbeider/metode 1.august 2016 går startskuddet for barnehagens nye prosjekt «Fortell for meg» Rammeplanen for

Detaljer

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 i 1962 E18 dagsorden har endret karakter Argumentene for ny E18 har utviklet seg fra et ensidig hensyn til bilen, til et helhetlig

Detaljer

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune Pendlerundersøkelsen 213 Intervju med 5 pendlere i Dønna Kommune Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Undersøkelsen skal avdekke pendlerne i Dønna sin opplevelse og vurdering av forholdene

Detaljer

Målrettet kollektivtransport Delrapport 2: Trafikantenes preferanser

Målrettet kollektivtransport Delrapport 2: Trafikantenes preferanser TØI rapport 533/2001 Forfattere: Ingunn Stangeby og Kjell Jansson Oslo 2001, 47 sider Sammendrag: Målrettet kollektivtransport Delrapport 2: Trafikantenes preferanser Et mer differensiert reisemønster

Detaljer