Innovasjon Norge. Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon Norge. Rapport"

Transkript

1 Innovasjon Norge Rapport Nøkkeltall for norsk turisme 2015

2 Foto cover: Sverd i fjell, Hafrsfjord Richard Larssen Visitnorway.com Foto side 2 3 Atlanterhavsvegen, Møre og Romsdal Jacek Różycki Visitnorway.com 2

3 innovasjonnorge.no Innhold Rekordår for reiselivsnæringene 4 1. Nøkkeltall 6 2. Internasjonal turisme og Norges markedsandel 9 3. Det norske reiselivsåret Forbruk knyttet til norgesreisen Slik var ferieturistene i Oppfatninger av Norge som ferieland Nordmenn på ferie Kongress Kort om Innovasjon Norge Metode Definisjoner 58 3

4 Nøkkeltall for norsk turisme Rekordår for reiselivsnæringene takket være økning i ferie- og fritidstrafikken 4

5 innovasjonnorge.no Margrethe Helgebostad Redaktør Foto: Astrid Waller/Innovasjon Norge ble et spesielt år for norsk reiseliv. Nedgangen i oljesektoren medførte færre yrkesrelaterte overnattinger, og ferie- og fritidstrafikken ble derfor eneste driver bak veksten. I 2015 var det 31,6 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder, det er fire prosent mer enn året før. Turister som bodde kommersielt og på Hurtigruten brukte 68,6 milliarder kroner i forbindelse med reisen. De var i større grad enn tidligere fornøyd med besøket og ønsker å anbefale Norge som ferieland til andre. En svak kronekurs er ikke alene årsaken til at Norges andel av internasjonal turisme økte Økningen på åtte prosent i utenlandske gjestedøgn, fordelte seg utover alle de markedene hvor Innovasjon Norge markedsfører Norge som turistdestinasjon, bortsett fra Russland. Flere turister valgte Norge i Noen hevder at grunnen er den lave kronekursen som gjorde at utenlandske turister fikk mer igjen for pengene sine, men det alene kan ikke forklare hvorfor Norges andel av internasjonal turisme økte. Selv med en svekket kronekurs er ikke Norge et lavkostland. Prisnivået er høyt, og resultatene fra Turistundersøkelsen viser at det er nettopp prisnivået turistene er minst tilfreds med, også i For å få folk til å bruke dyrebar tid og penger her må vi gi dem en god grunn. Internasjonal turisme har en gjennomsnittlig årlig vekst på fire prosent, og de aller fleste land i verden arbeider aktivt for å ta sin del av kaken. Det gjør også Innovasjon Norge. God profilering skaper økt lønnsomhet Målet med alt profileringsarbeid er å bidra til økt lønnsomhet i reiselivsnæringene, samt å øke Norges markedsandeler internasjonalt. De som jobber med reiseliv i Innovasjon Norge arbeider blant annet sammen med reiselivsnæringene for å øke kjennskap til Norge som reisemål, og skape reiselyst hos målgrupper i prioriterte markeder. Stikkord er langsiktig merkevarebygging, operative markedstiltak og tilrettelegging for salg. Og arbeidet gir resultater. Interessen for å reise til Norge har økt betraktelig i våre hovedmarkeder de siste årene. Lettfattelige nøkkeltall Formålet med nøkkeltallbrosjyren er å gi en lettfattelig oversikt over de viktigste nøkkeltallene om norske reiseliv. Her kan du lese om hvordan norsk reiseliv utvikler seg i et globalt perspektiv, reiselivsnæringenes betydning for norsk økonomi og sysselsetting, informasjon om turistene som er her og hvordan Norge blir oppfattet i våre viktigste markeder. Det meste av datagrunnlaget i Nøkkeltallbrosjyren er hentet fra undersøkelser Innovasjon Norge selv gjennomfører. Den viktigste kilden er Turistundersøkelsen som danner mye av grunnlaget for det vi vet om norske og utenlandske turister på reise i Norge. Det er en helårlig, landsdekkende undersøkelse, hvor både norske og utenlandske ferie-, fritids-, og forretningsreisende intervjues. Et viktig mål er å dokumentere reiselivsnæringenes betydning for norsk økonomi. Samtidig brukes resultatene til å innrette markedsføringen av Norge som turistdestinasjon på best mulig måte, og til å videreutvikle det norske reiselivsproduktet. For å få kunnskap om målgruppens oppfatning av Norge, og sannsynligheten for at de skal reise hit, gjennomfører Innovasjon Norge også ukentlige trackerundersøkelser i åtte hovedmarkeder. Her får vi kunnskap om motiver for å reise på ferie, hva som skal til for at de bestiller ferie til Norge og en indikasjon på om våre markedskampanjer har hatt ønsket effekt. På oppdrag fra regjeringen I oppdragsbrevet fra Nærings- og fiskeridepartementet står det: «Innovasjon Norge skal samle og sammenstille statistikk, videreutvikle markedsdata og andre analyser og dokumenter som er relevante for reiselivsnæringene, samt aktivt formidle kunnskap om markeder og internasjonale trender til reiselivsnæringene.» I denne brosjyren vises kun et utdrag. Mer omfattende informasjon, og hele rapporter finnes på Innovasjon Norges nettsider innovasjonnorge.no/ reiseliv/markedsdata. God lesning! 5

6 1. Nøkkeltall TURISMENS BETYDNING for norsk økonomi øker. Turistene la igjen mer penger Satellittregnskapet for turisme viser at det samlede turistkonsum i 2014 for første gang ble mer enn 151 milliarder kroner, viser foreløpige beregninger fra SSB. Det er en økning på ti prosent fra 2011, og nærmere 13 prosent mer enn i 2007, målt i volum. I følge SSB var det særlig ferie- og fritidsturismen som trakk opp turistkonsumet. Tallene viser også at konsumet fra utenlandsturistene har økt noe mer enn fra de norske turistene i 2013 og Størst produksjonsvekst i reiselivsnæringene Når man skal vurdere turismens betydning, er det nyttig å se på næringene som produserer reiselivsprodukter, og sammenligne disse med økonomien for øvrig, skriver SSB. Produksjonen i reiselivsnæringene er foreløpig beregnet til vel 250 milliarder kroner i Målt i volum var det i perioden 2011 til 2014 en produksjonsvekst på ca. åtte prosent. Dette tilsvarer produksjonsveksten i Fastlands-Norge i samme periode. At en sesongbasert næring som reiselivet greier å holde tritt med produksjonsverdien til de andre næringene er meget bra. Reiselivsbransjens andel av samlet produksjonsverdi i Fastlands-Norge var på 5,7 prosent i Fallende industri- og oljeproduksjon Satellittregnskapet for turisme for 2015 publiseres ikke før i 2017, men mye kan tyde på at reiselivsnæringenes andel av BNP vil øke. For mens Turistundersøkelsen viser et økt turismeforbruk i 2015, viser produksjonsindeksen til SSB fall i industri- og oljeproduksjonen. Særlig store industribransjer som maskineri, bygging av skip og andre leverandører til petroleumsvirksomheten, hadde fallende produksjon. Turismens betydning for Norge er lavere enn gjennomsnittet for verden Tall fra World Tourism Organization (UNWTO) viser at én av elleve årsverk i verden er innen turisme og at reiselivsnæringenes andel av verdensøkonomien ligger på ni prosent. Turismens betydning for Norge 27% 4,1% BNP av 1 15 jobber i reiselivsnæringene 151,5 MILLIARDER Samlet turistkonsum Utlendingers andel av det samlede turistkonsumet Tall for 2015 var ikke klare da brosjyren gikk i trykken SSB 6

7 innovasjonnorge.no Nøkkeltall Endring 2014/2015 Kommersielle* gjestedøgn % Norske kommersielle gjestedøgn % Utenlandske kommersielle gjestedøgn % Andel av utenlandske overnattinger på hotell 59 % 61 % 63 % 64 % 66 % 67 % 68 % 1 % Andel av utenlandske overnattinger på camping 29 % 27 % 26 % 25 % 17 % 17 % 17 % 0 % Andel av utenlandske overnattinger på hyttegrend 9 % 9 % 8 % 14 % 14 % 13 % -7 % Andel utenlandske overnattinger på vandrerhjem 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 0 % Hytteformidling n/a** n/a** Norske hytteformidlingsgjestedøgn n/a** n/a** Utenlandske hytteformidlingsgjestedøgn n/a** n/a** Cruiseturisme Antall besøkende cruisepassasjerer % Antall dagsbesøkende fra cruise til norske havner % Antall cruiseskipsanløp til norske havner Norske ferie- og fritidsreiser Alle ferie- og fritidsreiser i inn- og utland % Ferie- og fritidsreiser i Norge % Ferie- og fritidsreiser til utlandet % Alle ferie- og fritidsgjestedøgn i inn- og utland % Ferie- og fritidsgjestedøgn i Norge % Ferie- og fritidsgjestedøgn i utlandet % * Samlebegrep for overnattinger på kommersielle overnattingssteder som hotell, camping, hyttegrend og vandrerhjem. ** Tallene for hytteformidling 2015 var ikke klare da brosjyren gikk i trykken. SSB, Cruise Norway og Innovasjon Norge 7

8 Preikestolen, Lysefjorden Per Eide Visitnorway.com 8

9 innovasjonnorge.no 2. Internasjonal turisme og Norges markedsandel 2015 BLE nok et rekordår for verdensturismen med hele 50 millioner flere reiser på tvers av landegrenser enn året før. Høyest målte trafikk noensinne I 2015 var det 1,2 milliarder turistankomster viser tall fra World Tourism Organization (UNWTO). Tallene inkluderer reiser mellom landegrenser med minimum én overnatting, og inkluderer ikke reiser i eget land. Internasjonale turistankomster har siden 2010 hatt en årlig vekst på fire prosent eller mer. Trafikken i 2015, som er det høyeste målt noensinne, utgjør 50 millioner flere reiser sammenlignet med Fra 2008, som var året finanskrisen startet, har økningen vært på 256 millioner ankomster. Europa er med sine 609 millioner ankomster fremdeles det mest besøkte kontinentet. Europa, Amerika, Asia og stillehavslandene kan se tilbake på et år med en gjennomsnittlig vekst på fem prosent, mens innreisen til Midtøsten økte med tre prosent. Afrika hadde færre turistankomster som følge av terror og uroligheter i flere regioner. Europa mest besøkt Europa er med sine 609 millioner ankomster fremdeles det mest besøkte kontinentet, det er også her den relative veksten er størst. Veksten på fem prosent tilsvarer 28 millioner flere ankomster til europeiske land sammenlignet med

10 Det var 1,184 milliarder reiser på tvers av landegrenser med minimum én overnatting i Ny rekord for verdensturismen Internasjonale turistankomster Turistankomster med minimum én overnatting World Tourism Organization (UNWTO) 10

11 innovasjonnorge.no Reiselivsnæringene en viktig bidragsyter til verdensøkonomien Med en andel på 51 prosent av alle ankomster er Europa det mest besøkte kontinentet i 2015, og det har det historisk alltid vært. Likevel er andelen fallende i et lengre perspektiv. I 2014 lå andelen på 52 prosent, mens den i 1980 lå på 63 prosent. Aldri tidligere har verdens befolkning reist så mye som nå, men konkurransen har heller aldri vært større. Destinasjoner verden over ser turisme som en viktig bidragsyter til landets økonomi og sysselsetting. Tall fra The World Travel & Tourism Council (WTTC) viser at verdensturismen vokste med 3,5 prosent i 2015, mens den samlede BNP for verden lå på 2,5 prosent. De gode tallene for turismen skyldes økning i internasjonal flytrafikk, at hotellnæringen verden over kan se tilbake på et år med flere utleide rom og økt RevPAR, samtidig som det var flere internasjonale turistankomster blir fjerde år på rad hvor internasjonal turistnæring har en høyere prosentvis vekst enn gjennomsnittlig BNP, og er dermed en betydelig bidragsyter til verdensøkonomien. Foreløpige tall fra WTTC viser at turismen bidro med US$ 7.8 billioner og skapte 284 millioner jobber verden over i Fordeling av internasjonale turistankomster i % 16 % 5 % Europa Asia og stillehavslandene Afrika Amerika Midtøsten 51 % 23 % World Tourism Organization (UNWTO) 11

12 Endringer i antall turistankomster i verden Turistankomst med minimum én overnatting. AMERIKA EUROPA AFRIKA MIDTØSTEN ASIA OG STILLEHAVSLANDENE 14% 9% 8% 6% 5% 4% 4% 13% 7% 6% 5% 4 5% 3% 5% 3,5 4,5% 5% 3% 2% 7%7% 7% 6% 2 5% 2 5% 3% 0% -1% -2% -3% -6% 5%4 5% 3% 0% -5% 6%6% -5% -6% -5% 2009 VERDEN % 5% 4% 5% 4%4% 3,5 4,5% World Tourism Organization (UNWTO) -4% 12 Prognose 2016

13 innovasjonnorge.no Endringer i antall turistankomster i Europa og Norge Turistankomst med minimum én overnatting. NORGE NORD-EUROPA VEST-EUROPA SØR-EUROPA SENTRAL- OG ØST-EUROPA 12% 9% 9% 8% 3% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 8% 7% 6% 5% 2% 2% 3% 9% 8%7% 6% -2% -4% -5% -8% -8% -8% -6% World Tourism Organization (UNWTO) og SSB EUROPA % % 5% % 3% 2% % 13

14 Internasjonale turistankomster 12 % Internasjonale turistankomster Internasjonale turistankomster ved norske hoteller 12 % 9 % 9 % 8 % 8 % 8 % 7 % 7 % 7 % 6 % 6 % 6 % 5 % 5 % 5 % 5 % 3,5 4,5 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 1 % 0 % -2 % -2 % -2 % -1 % -1,5 % -4 % -4 % -4 % -5 % -5 % -6 % -6 % -8 % september. Al Qaidas terrorangrep i USA mennesker dør. Økonomisk nedgangstid følger i kjølvannet Noen viktige hendelser som kan påvirke turismen: USA invaderer Irak. SARS-epidemien i Asia fører til at 506 mennesker dør i løpet av mai. Epidemien går sterkt tilbake innen juli mars. Togbombene i Madrid. 191 mennesker døde juli. Selvmordsbomber i Londons undergrunn. 52 mennesker døde % Finanskrisen utvikler seg fra midten av året Svineinfluensa (H1N1- viruset) brer om seg fra april Vulkanutbrudd på Island i april juli. Terrorangrepene i Norge. 77 mennesker døde Prognose august. Terrorangrep ved turistattraksjon i Istanbul, Tyrkia. 13. november. Terrorangrep ulike steder i Paris. 130 mennesker døde. World Tourism Organization (UNWTO) og SSB 14

15 innovasjonnorge.no Internasjonale turistankomster ved norske hoteller I 2015 var det 3,6 millioner internasjonale turistankomster ved norske hotell. Det er flere ankomster enn i 2014, og representerer en økning på 12 prosent. Dette er langt høyere enn det som var gjennomsnittlig vekst i verden, noe som betyr at Norge økte sin markedsandel av internasjonal turisme. Når utviklingen i Norge sammenlignes med andre land, gjøres det mot land Norge har likhetstrekk med. Disse omfatter land med modne økonomier, samt Nord-Europa. Tall for 2015 viser at innreisen til Norge vokste mer enn gjennomsnittlig innreise til Nord-Europa som var seks prosent, og innreisen til de modne økonomier som var fem prosent. Det er ulike måter å rapportere antall turistankomster på. Noen land bruker ankomster ved grenseovergangene, mens de aller fleste land bruker utenlandske turistankomster ved kommersielle overnattingssteder. I Norge bruker vi ankomster ved hotellene. Internasjonale turistankomster ved hotellene Internasjonale turistankomster ved norske hoteller Norges andel i Nord-Europa Norges andel av de modne økonomier Andel % 8 % % % ,6 % 5,0 % 4,8 % 4,3 % 4,3 % 4,6 % 4,5 % 4,7 % 4,6 % 4,8 % 5 % % 3 % % ,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 1 % 0 0 % Turistankomster med minimum én overnatting World Tourism Organization (UNWTO) og SSB 15

16 Juvet Landskapsshotell Tina Stafrèn Visitnorway.com 16

17 innovasjonnorge.no 3. Det norske reiselivsåret EN SVEKKET KRONE gjorde Norge til et billigere ferieland med økt konkurranseevne. Den norske kronen svekket seg mot blant annet euro, pund og dollar gjennom 2014 og 2015, noe reiselivsnæringene nøt godt av. En svekket krone betyr at utenlandske turister får mer for pengene i Norge. Et mål for Norges konkurranseevne er konkurransekursindeksen. Øker den, betyr det en svekket krone, noe som gjør Norge mer konkurransedyktig, og vice versa. Fra juli 2014 til juli 2015 styrket Norges konkurranseevne seg med elleve prosent. Samtidig var det 15 prosent flere utenlandske gjestedøgn ved hotellene. Fra juli 2013 til juli 2015 har konkurranseevnen økt med 17 prosent, noe som betyr at utenlandske turister fikk 17 prosent mer for pengene juli 2015, enn de gjorde i I samme periode var det 22 prosent flere utenlandske gjestedøgn ved hotellene. Kronekursutviklingen og antall hotellgjestedøgn korrelerer, og viser at en svekking i kronekursen fører til flere utenlandske gjestedøgn. Et unntak var i 2008 og 2009 da store deler av verden var preget av finanskrisen. Gjestedøgn og konkurransekursindeks fra Utenlandske hotellgjestedøgn Konkurransekursindeks % % 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % Utenlandske hotellgjestedøgn Konkurransekursindeks % 2015M M M M M M M M M M07 Gjestedøgn for juli brukes for å isolere ferietrafikken fra den ikke påvirkbare yrkestrafikken. SSB og Norges Bank 17

18 Interessen for Norge som feriemål øker Innovasjon Norge gjennomfører ukentlig trackerundersøkelser i de fleste av de europeiske hovedmarkedene hvor Norge som feriemål markedsføres. Undersøkelsene inneholder spørsmål om oppfatning av Norge som feriemål og sannsynligheten for å reise til Norge. Endringer i svarene gir Innovasjon Norge en indikasjon på om markedsarbeidet som gjøres gir ønsket resultat. Undersøkelsen som gjennomføres blant personer i vår målgruppe i Danmark, Norge, Sverige, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Russland og Frankrike viser at interessen for Norge som feriemål har økt betraktelig de siste årene. Ved å se på spørsmålet: «Hvor sannsynlig er det at du vil reise på ferie til Norge de neste 12 månedene?», viser resultatene at andelen som har svart åtte, ni eller ti på en tipunktskala, har økt med 18 prosent blant de norske respondentene og 32 prosent blant de utenlandske fra 2012 til Bare ved å se på utviklingen fra 2014 til 2015 viser resultatene at interessen for å feriere her har økt med fire prosent blant de norske respondentene, og 20 prosent blant de utenlandske respondentene. Hvor sannsynlig er det at du vil reise på ferie til Norge de neste 12 månedene? 70 % Norge Total 60 % 53,4 % 55,3 % 57,5 % Utland 48,9 % 50 % +18 % 40 % 30 % +22 % 21,4 % 20 % 17,5 % 10,3 % 17,0 % 10,6 % 17,6 % 11,3 % 13,6 % +32 % I «Utland» ligger personer i målgruppen fra Danmark, Sverige, Nederland, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Russland. Trackerdata, Innovasjon Norge 18

19 innovasjonnorge.no God økning i kommersielle gjestedøgn Det var 31,6 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i Økningen på fire prosent, representerer 1,3 millioner flere gjestedøgn. Norske økte med tre prosent, mens antall utenlandske gjestedøgn økte med åtte prosent. Det som gjør 2015 spesielt, er at det var en god økning av norske og utenlandske gjestedøgn i både vinter- og sommersesongen. Kort oppsummert kan man si at en fantastisk vintersesong ble etterfulgt av nok en ny rekordbra sommersesong. Det var flere gjestedøgn fra store og viktige volummarkeder som Tyskland, Sverige, Danmark, Storbritannia og Nederland. Samtidig fortsetter veksten fra USA, og antall gjestedøgn har også tatt seg opp fra Frankrike, Italia og Spania. Utviklingen fra Asia er eventyrlig, og større enn den våre naboland kan vise til. At året ble så bra, er takket være økningen i ferieog fritidsovernattinger. Ved hotellene økte ferie- og fritidsrelaterte overnattinger med 13 prosent, mens de yrkesrelaterte gikk tilbake med to prosent. Nedgangen skyldes fallet i oljeprisene som har gått utover oljenæringen, og det er fjordfylkene som hardest rammes. Yrkestrafikken er uendret på Østlandet, Nord-Norge og i Trøndelag, mens Fjord Norge har en nedgang på syv prosent og Sørlandet på fem prosent. Antall overnattinger i forbindelse med kurs og konferanser økte med fire prosent. Markeder hvor Innovasjon Norge har en reiselivssatsing Endring 2014/2015 Endring I alt % Norge % 12 % Utlandet i alt % 6 % Europa ellers % 62 % Tyskland % -14 % Sverige % 20 % Danmark % -26 % Storbritannia % -7 % Nederland % -35 % USA % 29 % Asia ellers % 137 % Frankrike % 12 % Kina % 306 % Spania % -19 % Italia % -14 % Russland % -17 % Japan % -15 % Sør-Korea % 76 % SSB 19

20 Ringvirkningene av finanskrisen merkes fortsatt fra noen markeder I 2015 var det god vekst fra alle markeder Innovasjon Norge har en reiselivssatsing i, bortsett fra Russland hvor nedgangen var på 40 prosent. Etter år med sammenhengende vekst i russiske gjestedøgn, snudde det i 2014 grunnet den økonomiske krisen i landet. Rubelen er svak og lønninger for folk flest lavere, noe som har ført til svekket kjøpekraft. Fra 2007 til 2015 har antall kommersielle gjestedøgn økt med ti prosent. Antall norske har i perioden økt med 12 prosent, og antall utenlandske med seks prosent. Likevel er antall kommersielle gjestedøgn fra flere markeder fremdeles lavere, enn de var før finanskrisen. Finanskrisen utviklet seg fra midten av 2008, noe som førte til en nedgang i antall utenlandske gjestedøgn. Endring kommersielle gjestedøgn og Grafen er sortert etter størst endring I alt Kina Spania Asia ellers Sør-Korea Storbritannia Europa ellers Japan Frankrike Utlandet i alt USA Nederland Sverige Tyskland Italia -19 % -7 % -15 % -35 % -14 % -14 % Norge Danmark -26 % Russland -17 % -40 % 4 % 27 % 27 % 26 % 15 % 14 % 8 % 12 % 8 % 6 % 8 % 29 % 7 % 5 % 5 % 20 % 5 % 3 % 12 % 3 % 1 % 62 % 62 % 76 % 137% 306 % Endring Endring SSB 20

21 innovasjonnorge.no Endring i kommersielle gjestedøgn måned for måned 20 % 18 % 19 % Endring norske gjestedøgn Endring utenlandske gjestedøgn 16 % 14 % 14 % 12 % 8 % 6 % 9 % 7 % 8 % 5 % 5 % 9 % 6 % 4 % 5 % 4 % 4 % 5 % 2 % 0 % Januar 3 % 3 % 3 % 3 % 1 % 2 % 2 % 2 % 0 % Desember November Oktober September August Juli Juni Mai April Mars Februar SSB Sammensetningen av utenlandske gjestedøgn i 2007 og Tyskland, 20 % Danmark, 12 % Sverige, 11 % Nederland, Storbritannia, 9 % USA, 4% Frankrike, 4 % Spania, 4 % Italia, 3 % Russland, 2 % Kina, 1 % Japan, 1 % Sør-Korea, 0 % Øvrige land, 19 % 2015 Tyskland, 18 % Sverige, 14 % Storbritannia, 9 % Danmark, 8 % Nederland, 6 % USA, 5 % Frankrike, 4 % Kina, 3 % Spania, 3 % Italia, 2 % Russland, 1 % Japan, 1 % Sør-Korea, 1 % Øvrige land, 23 % SSB 21

22 Ferie- og fritidstrafikken drev veksten ved hotellene I 2015 var det 21,5 millioner hotellgjestedøgn. Det er en økning på seks prosent fra Den gode veksten skyldes i høy grad 13 prosent flere ferie relaterte overnattinger. Antall kurs- og konferansegjestedøgn økte med fire prosent, mens yrkestrafikken som følge av lavere aktivitet i oljesektoren, falt med to prosent. Dette betyr at i 2015 representerte ferie- og fritidsovernattinger en andel på 51 prosent av alle gjestedøgn ved hotellene. Det er seks prosent mer enn i 2014 hvor andelen lå på 48 prosent. Prosentendring hotellgjestedøgn % 13 % Sammensetningen av hotellgjestedøgn etter formål i 2015 I parentes vises endring fra % Prosentendring hotellgjestedøgn 8 % 13 % (-) 6 % 6 % 4 % 4 % 51 % (+6 %) 2 % 36 % (-8 %) 0 % -2 % -2 % Totalt Ferie og fritid Yrke Kurs og konferanse Ferie og fritid Yrke Kurs og konferanse SSB 22

23 innovasjonnorge.no Gjestedøgn per landsdel Det var Østlandet med sine syv tilhørende fylker som hadde flest norske og utenlandske kommersielle gjestedøgn i Deretter følger Fjord Norge, Nord-Norge, Sørlandet og Trøndelag som paien under viser. Da det er flest norske gjestedøgn i løpet av et år, er det naturlig at alle landsdeler har størst andel norske gjestedøgn. Det er derimot Fjord Norge som med en andel på 35 prosent, har størst andel utenlandske gjestedøgn innad i regionen. Deretter følger Nord-Norge med en andel på 30 prosent. Andelen utenlandske gjestedøgn på Østlandet ligger på 27 prosent, og i Trøndelag på 18 prosent. Den landsdelen med størst andel norske gjestedøgn er Sørlandet, hvor kun 17 prosent av alle kommersielle gjestedøgn var utenlandske. Både vinter- og sommersesongen var god For første gang siden 2010 var det en økning i antall utenlandske gjestedøgn, både i sommer- og vintersesongen. Vi må tilbake til til 2012 for å finne samme utvikling i norske gjestedøgn. Kommersielle gjestedøgn fordelt per landsdel Endring i antall kommersielle gjestedøgn i vinter- og sommersesongen % 8 % 9 % 8 % Total Norge Utland 23 % 7 % 46 % 11 % 6 % 5 % 5 % 8 % 9 % 4 % 3 % 4 % 4 % 3 % Østlandet Fjord Norge Nord-Norge Sørlandet Trøndelag 2 % 1 % Vintersesongen Sommersesongen SSB 23

24 Vintersesongen Østlandsfylkene, Nord-Norge og Trøndelag hadde prosentvis god vekst av norske og utenlandske gjestedøgn i vintersesongen. Kommersielle gjestedøgn per landsdel og endring fra Kommersielle gjestedøgn Endring 30 % % % % 15 % % % 6 % 8 % 5 % 1 % 0 0 % -3 % -5 % -5 % -8 % Østlandet Fjord Norge Nord-Norge Trøndelag Sørlandet - Norske gjestedøgn Utenlandske gjestedøgn Prosentendring norske gjestedøgn Prosentendring utenlandske gjestedøgn SSB 24

25 innovasjonnorge.no Sommersesongen I sommersesongen var det fjordfylkene som hadde størst prosentvis vekst fra utlandet, mens Nord-Norge og Trøndelag hadde prosentvis god vekst av norske gjestedøgn. Kommersielle gjestedøgn per landsdel og endring fra Kommersielle gjestedøgn Endring 16 % % 12 % % 8 % % 6 % 6 % 6 % 3 % 4 % % 2 % 0 0 % -3 % -3 % -2 % Østlandet Fjord Norge Sørlandet Nord-Norge Trøndelag -4 % Norske gjestedøgn Utenlandske gjestedøgn Prosentendring norske gjestedøgn Prosentendring utenlandske gjestedøgn SSB 25

26 Kajakk i Hjørundfjorden Tomasz Furmanek Visitnorway.com 26

27 innovasjonnorge.no 4. Forbruk knyttet til norgesreisen FLERE UTENLANDSKE turister og nordmenns gode betalingsvilje, sørget for gode forbrukstall i Tall fra Turistundersøkelsen viser at turister, som hadde minimum én overnatting ved et kommersielt overnattingssted eller Hurtigruten, hadde i forbindelse med norgesreisen et estimert forbruk på 68,6 milliarder kroner. Økningen på 13 prosent tilsvarer 8,1 milliarder kroner mer enn i 2014, hvor forbruket er estimert til å være 60,4 milliarder kroner. Norske turisters forbruk økte med ti prosent, tilsvarende 4,4 milliarder kroner, mens utenlandske turisters forbruk økte med 21 prosent, tilsvarende 3,7 milliarder kroner. Av forbruksøkningen på 8,1 milliarder kroner, kan 6,3 milliarder tilskrives de som var her på feriereise og 1,8 milliarder skyldes et økt forbruk hos de som var på forretningsreise. Økningen skyldes flere forhold Rundt 40 prosent av økningen kan tilskrives Innovasjon Norges utvidelse av Turistundersøkelsen til også å inkludere turister på Hurtigruten. Disse kommer da i tillegg til personer som overnatter på kommersielle overnattingssteder, som tidligere. Likevel var det en forbruksøkning i 2015, som ikke kan forklares med at populasjonen ble utvidet. Det var en volumøkning og et høyere gjennomsnittlig døgnforbruk. Det var et høyere totalforbruk blant alle turister, både hos ferie- og fritidsreisende og forretningsreisende. Nordmenn bruker mest penger i Norge Blant de norske feriereisende var det gjennomsnittlige døgnforbruket i kroner. I 2015 var det økt til kroner. Inkluderer vi også turistene som reiste med Hurtigruten, blir det gjennomsnittlige døgnforbruket kroner. Hos de utenlandske feriereisende var det gjennomsnittlige døgnforbruket i 2014 estimert til kroner, og i 2015 var det redusert til kroner. Inkluderer vi derimot ferieturistene på Hurtigruten øker døgnforbruket til kroner. Ikke overraskende er det nordmenn som bruker mest penger i Norge, enten det er på forretnings- eller ferie- og fritidsreise. 69 prosent av totalforbruket ble gjort av nordmenn. Forbrukstallene som vises her er for turister som overnattet på kommersielle overnattingssteder og/eller Hurtigruten. Turister som kun bor privat, eller som bor på overnattingssteder som ikke er med i den offisielle statistikken, faller utenfor beregningen. Beregningen dekker om lag halvparten av forbruket som er faller inn under satellittregnskapet som SSB publiserer, men det gir en meget god indikasjon på utviklingen i norsk reiseliv. Det var et høyere totalforbruk blant alle turister, både hos ferie- og fritidsreisende og forretningsreisende. 27

28 Av totalforbruket på 68,6 milliarder kroner var 34,5 milliarder kroner forbruk knyttet til ferie- og fritidsreiser. Det er 23 prosent mer enn i Forbruk til turister som overnattet på kommersielle overnattingssteder og Hurtigruten i 2015 Pilene viser endring fra % Total Nordmenn Utlendinger % 6 % % 13 % 8 % % % Totalt turismeforbruk Ferie- og fritidsreiseforbruk Forretningsreiseforbruk Resultater er ikke direkte sammenlignbare med 2014, da populasjonen er utvidet med Hurtigruten i Turistundersøkelsen 2015, Innovasjon Norge 28

29 innovasjonnorge.no 68,6 milliarder kroner fordelt på tertial Det meste av forbruket var i månedene mai, juni, juli og august. Tertial 3, % (29 %) Tertial 1, % (26 %) Tertial 2, % (46 %) I parentes vises andel i 2014 Turistundersøkelsen 2015, Innovasjon Norge Forbruksestimater fordelt på markeder Marked Forbruk Forbruk pr. ferieopphold Døgnforbruk Forbruk pr. ferieopphold pr. person Døgnforbruk pr. reisefølge Norge kr kr kr kr kr Sverige kr kr kr kr kr Danmark kr kr kr kr kr Tyskland kr kr kr kr kr Nederland kr kr kr. 920 kr kr Storbritannia kr kr kr kr kr USA kr kr kr kr kr Frankrike kr kr kr kr kr Sveits kr kr kr kr kr Europa ellers kr kr kr kr kr Utenfor Europa kr kr kr kr kr Total utenlandske feriereisende kr kr kr kr kr Total alle feriereisende kr Forbruksestimatene er gjort ut fra de som overnattet på kommersielle overnattingssteder. Turistundersøkelsen 2015, Innovasjon Norge 29

30 Aktivitetspreferanser påvirker forbruket Det gjennomsnittlige døgnforbruket til en norsk ferieturist var i kroner, men undersøkelsen viser at det var en relativ stor spredning i forbruket ut fra hvilke aktiviteter turisten hadde gjort eller planla å gjøre. For en turist som svarte «oppleve nordlyset» ligger døgnforbruket på ca kroner. Turister som svarte «oppleve nattelivet» og «teste mine grenser» har også et mye høyere gjennomsnittlig forbruk på hhv kroner og kroner. På den andre enden av skalaen finner vi de som oppgav å besøke fornøyelsesparker. Disse hadde et gjennomsnittlig forbruk på kroner, som er 27 prosent mindre enn gjennomsnittet. Døgnforbruket etter gjennomført eller planlagt aktivitet. Norske feriereisende Oppleve nordlyset* Oppleve nattelivet Teste mine grenser Shoppe Sightseeing Gå toppturer Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Gå på konserter/festivaler Være med på idrettsarrangement Oppleve lokal kultur og levemåte Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Gå på restaurant Oppleve fjordene Ha det moro Besøke historiske bygninger/steder Oppleve lokal historie og legender Oppleve fjellene Være sammen med andre Besøke kunstutstillinger/museer Slappe av Gå turer på over 2 timer Oppleve naturen Fiske i ferskvann Fiske i saltvann Kjøre alpint/stå på snowboard Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding, etc.) Gå langrenn Besøke nasjonalparker Sykle Besøke fornøyelsesparker -1 % -2 % -2 % -4 % -6 % -6 % -9 % -9 % -11 % -15 % -16 % -17 % -21 % -21 % -25 % -27 % 23 % 20 % 16 % 13 % 13 % 8 % 6 % 4 % 2 % 2 % 1 % 1 % 82 % -40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % kr døgnforbruk. Norske ferieturister. *Det er kun 2 3 prosent av de norske turistene som oppgav at de planla å oppleve nordlyset. Turistundersøkelsen 2015, Innovasjon Norge 30

31 innovasjonnorge.no Stor spredning i forbruket Det er større spredning å finne blant de utenlandske ferieturistenes døgnforbruk etter aktivitetspreferanser, enn hos de norske. I 2015 lå det gjennomsnittlige døgnforbruket på kroner, men blant turister som svarte at de hadde kjørt eller planla å kjøre hundeslede lå døgnforbruket på kroner, og for de som oppgav at de ville gå på konserter og festivaler lå døgnforbruket på kroner. I den andre enden av skalaen finner vi de som svarte «fiske i saltvann». Her er det gjennomsnittlige forbruket 901 kroner. Døgnforbruket etter gjennomført eller planlagt aktivitet. Utenlandske feriereisende Kjøre hundeslede Gå på konserter/festivaler Oppleve nordlyset Kjøre snøscooter Oppleve nattelivet Sightseeing Shoppe Oppleve lokal historie og legender Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Besøke kunstutstillinger/museer Gå på restaurant Besøke historiske bygninger/steder Oppleve lokal kultur og levemåte Oppleve fjordene Være sammen med andre Oppleve naturen Slappe av Ha det moro Oppleve fjellene Besøke nasjonalparker Delta på skiskole Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding, etc.) Gå toppturer Teste mine grenser Gå langrenn Gå turer på over 2 timer Kjøre alpint/stå på snowboard Sykle Padle kajakk/kano Fiske i ferskvann Fiske i saltvann -45 % -51 % -3 % -4 % -11 % -11 % -12 % -14 % -14 % -15 % -15 % -16 % -17 % -22 % -23 % -31 % 44 % 42 % 40 % 32 % 26 % 19 % 18 % 15 % 15 % 14 % 5 % 2 % 0 % -60 % -40 % -20 % 0 % 20 % 40 % kr døgnforbruk. Utenlandske ferieturister. 60 % Turistundersøkelsen 2015, Innovasjon Norge 31

32 Oslomarka, Skjennungen Terje Borud Visitnorway.com 32

33 innovasjonnorge.no 5. Slik var ferieturistene i 2015 DET KOM FLERE TURISTER på besøk til Norge i 2015 enn i 2014, og de aller fleste av dem var svært fornøyde med oppholdet. Samtidig gikk den gjennomsnittlige oppholdslengden for en norgesferie litt tilbake, gjennomsnittsalderen økte, andel førstegangsbesøkende økte og både norske og utenlandske ferie- og fritidsreisende gjorde færre aktiviteter enn i Uansett hvor turistene kommer fra, vil de i stor grad anbefale en ferie i Norge til andre. 33

34 Gjennomsnittsferien varer en uke Den gjennomsnittlige oppholdslengden for en norgesferie var 7,1 dager i 2015, det er en halv dag mindre enn i Det betyr at økningen i kommersielle gjestedøgn i 2015 ikke skyldes at turistene ble her lengre, men at det kom flere sammenlignet med Oppholdslengden økte fra mange markeder Grunnen til at den gjennomsnittlige oppholdslengden gikk ned i 2015, var at nordmenns gjennomsnittlige norgesferie gikk fra 5,6 til 5,4 døgn. Det var også en nedgang i gjennomsnittlig oppholdslengde fra store volummarkeder som Sverige, Danmark, samt noen land utenfor Europa, mens briter, franskmenn, amerikanere, tyskere og turister fra «Europa ellers» var her lengre i Det førte til at gjennomsnittlig oppholdslengde for en utenlandsturist økte med over en dag, fra 9,6 døgn i 2014 til 10,7 døgn i Nederlendere og tyskere blir lengst Nederlendere hadde i snitt 16 gjestedøgn på en norgesferie, mens en gjennomsnittlig tysker hadde 14 gjestedøgn. Franskmenn og amerikanere er også høyt på listen over utlendinger som ferierte lenge i Norge i Oppholdslengde Gjennomsnittlig antall gjestedøgn Gjennomsnittsturist Nederland 7,1 7,6 14,1 16, Tyskland 14,4 14,1 Frankrike 11,4 12,6 Gjennomsnitt for utenlandske turister 10,7 9,6 USA 10,3 9,8 Europa ellers 8,6 9,9 Land utenfor Europa Storbritannia 6,8 8,3 8,7 8 Danmark 6,8 7,9 Norge 5,4 5,6 Sverige 4,2 5, Døgn Resultater er ikke direkte sammenlignbare med 2014, da populasjonen er utvidet med Hurtigruten i Turistundersøkelsen 2015, Innovasjon Norge 34

35 innovasjonnorge.no Gjennomsnittsturisten et år eldre Gjennomsnittsalderen for de som ferierte i Norge økte fra 47,6 år i 2014 til 49 år i Alderen for de norske turistene økte med over ett år, det samme gjorde gjennomsnittet for de utenlandske turistene. Både de norske og de utenlandske ferieturistene var eldre, og det er sommerturistene som er de aller eldste. Mens sommerturistenes gjennomsnittsalder lå på 50,3 år, var vinterturistene i gjennomsnitt over fire år yngre, noe som skyldes ski-aktiviteter. I vintersesongen skiller vi gjerne mellom de som kommer til Norge for å stå på ski og de som kommer for å oppleve Nord-Norge og nordlyset. Mens skituristenes gjennomsnittsalder var 44 år, var den gjennomsnittlige Nord-Norge turisten 54 år. Alderen til skituristene er ganske lik på tvers av markeder, mens alderen til dem som var på ferie i Nord-Norge varierer mye mer. Til tross for en mer sammensatt aldersgruppe, er likevel gjennomsnittsalderen her gjennomgående høyere per marked enn for skituristene. Sommersesongen Gjennomsnittlig ferieturist 50,3 år Norske 50,1 år Utenlandske 50,9 år Vintersesongen Gjennomsnittlig ferieturist 46 år Norske 45,4 år Utenlandske 47,2 år Alder Gjennomsnittsturist USA Tyskland Storbritannia Frankrike Gjennomsnitt for utenlandske turister Nederland Norge Sverige Danmark Europa ellers Land utenfor Europa Gjennomsnittsalder 49 47,6 56, , ,2 47,6 51,8 44,3 49, ,8 50,9 48,7 47,5 47,7 47,8 46,8 48,6 44,9 43,7 44,3 46,5 År Resultater er ikke direkte sammenlignbare med 2014, da populasjonen er utvidet med Hurtigruten i Gjennomsnittsalderen gjelder for turister over 18 år, da barn ikke inngår som intervjupersoner. Det betyr at barn som er i reisefølget ikke beregnes inn i gjennomsnittet. Turistundersøkelsen 2015, Innovasjon Norge 35

36 Større andel førstegangsbesøkende i 2015 Det er et sunt tegn å ha en god blanding av førstegangsbesøkende og av turister som kommer tilbake flere ganger. I 2015 hadde 56 prosent av de utenlandske ferieturistene vært i Norge på ferie tidligere, mens 44 prosent var i Norge på ferie for aller første gang. Det er en økning på fem prosent fra Flest førstegangsbesøkende kom fra land utenfor Europa, og blant de amerikanske turistene var det seks prosent flere førstegangsbesøkende enn i Fra Tyskland var det også seks prosent flere førstegangsbesøkende. Fra store markeder som Sverige og Danmark gikk andelen ned. Færrest førstegangsbesøkende fra Danmark Av danskene som ferierte her hadde 92 prosent vært på ferie i Norge tidligere. Majoriteten av danskene som kom i 2015 var her i vintersesongen. 83 prosent av dem besøker Norge hvert tredje år eller oftere, de er i snitt 46 år og reiser som oftest på skiferie til Østlandet. Førstegangsbesøkende Andel førstegangsbesøkende Total utenlandske turister Land utenfor Europa USA Frankrike Storbritannia Europa ellers Nederland Tyskland Sverige Danmark 14 % 18 % 8 % 9 % 44 % 42 % 73 % 69 % 65 % 61 % 58 % 54 % 53 % 48 % 57 % 39 % 43 % 36 % 34 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 80 % Førstegangsbesøkende Resultater er ikke direkte sammenlignbare med 2014, da populasjonen er utvidet med Hurtigruten i Turistundersøkelsen 2015, Innovasjon Norge 36

37 innovasjonnorge.no Fornøyd med norgesferien Turistene var svært fornøyd med norgesferien i Den gjennomsnittlige tilfredsheten lå på 8,7 på en tipunktskala, hvor én er svært misfornøyd og ti er svært fornøyd. Bedre resultat fra mange utenlandsmarkeder Stort sett vurderte turister fra de fleste markeder norgesferien som bedre enn det turistene i 2014 gjorde. Spesielt briter, amerikanere og dansker er mer entusiastiske i 2015, mens svensker og tyskere vurderte ferien noe lavere. Til tross for økt tilfredshet fra flere markeder, var den gjennomsnittlige tilfredsheten på 8,7 uendret fra Det skyldes at to tredjedeler av alle ferierende i Norge er nordmenn, og deres tilfredshet lå på 8,7 som er uendret fra Turistundersøkelsen viser også at uansett hvor turistene kommer fra, vil de i stor grad anbefale en ferie i Norge til andre. Amerikanere vil i størst grad anbefale Norge som ferieland, deretter kommer nordmenn som i stor grad vil anbefale en ferie her hjemme til andre. Tilfredshet Gjennomsnittlig tilfredshet Gjennomsnittsturist USA 8,7 8,7 8,7 9, Storbritannia 8,4 8,9 Danmark Norge Gjennomsnitt for utenlandske turister Europa ellers 8,5 8,5 8,5 8,6 8,6 8,7 8,7 8,8 Frankrike Sverige 8,5 8,6 8,6 8,7 Land utenfor Europa Tyskland 8,4 8,5 8,5 8,6 Nederland 8,2 8,4 Tilfredshet 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2 9,6 10,0 Resultater er ikke direkte sammenlignbare med 2014, da populasjonen er utvidet med Hurtigruten i Turistundersøkelsen 2015, Innovasjon Norge 37

38 Færre aktiviteter i 2015 Turistene som ferierte i Norge i 2015 var mindre aktive enn de som var her i Både norske og utenlandske feriereisende oppga færre aktiviteter da de ble spurt om hva de hadde gjort eller planla å gjøre på reisen i Norge. Likevel var det flere norske ferieturister som svarte at de ville oppleve fjordene, fjellet, fiske i ferskvann, kjøre alpint, samt besøke historiske bygninger og steder. Når nordmenn ferierer i eget land vil de i stor grad slappe av, være sammen med andre, oppleve naturen og ha det moro. Blant de utenlandske turistene var det en økning av de som ville Aktiviteter blant de norske ferieturistene Være sammen med andre Oppleve naturen Ha det moro Gå på restaurant Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Shoppe Oppleve fjellene Gå turer på over 2 timer Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding, etc.) Besøke historiske bygninger/steder Kjøre alpint/stå på snowboard Oppleve fjordene Fiske i ferskvann Gå på konserter/festivaler Oppleve nattelivet Gå langrenn Besøke kunstutstillinger/museer Sightseeing Fiske i saltvann Sykle Besøke fornøyelsesparker Oppleve lokal historie og legender Gå toppturer Oppleve lokal kultur og levemåte Teste mine grenser Besøke nasjonalparker Være med på idrettsarrangement Padle kajakk/kano Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Oppleve nordlyset Gå på teater, ballett eller operaforestillinger Delta på skiskole Kjøre snøscooter Kjøre hundeslede Slappe av 58 % 58 % 49 % 49 % 23 % 16 % 18 % % % 17 % 18 % 16 % 12 % 11 % 8 % 7 % 15 % 8 % 9 % 9 % 7 % 8 % 11 % 7 % 9 % 7 % 14 % 7 % 13 % 6 % 5 % 6 % 4 % 6 % 6 % 4 % 6 % 4 % 2 % 3 % 5 % 3 % 4 % 3 % 2 % 2 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 0 % 28 % 31 % 35 % 35 % 38 % 39 % 45% 44 % 44 % 45 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Resultater er ikke direkte sammenlignbare med 2014, da populasjonen er utvidet med Hurtigruten i Turistundersøkelsen 2015, Innovasjon Norge

39 innovasjonnorge.no oppleve nordlyset, kjøre hundeslede og delta på konserter og festivaler. Det var også flere som svarte at de ville spise lokalmat og drikke lokale drikkevarer, besøke historiske bygninger, oppleve fjordene og slappe av. Aktiviteter blant de utenlandske ferieturistene Oppleve naturen Slappe av Oppleve fjordene Besøke historiske bygninger/steder Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer Ha det moro Oppleve fjellene Sightseeing Gå på restaurant Gå turer på over 2 timer Shoppe Være sammen med andre Besøke kunstutstillinger/museer Oppleve lokal kultur og levemåte Besøke nasjonalparker Oppleve lokal historie og legender Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding, etc.) Oppleve nordlyset Fiske i saltvann Kjøre alpint/stå på snowboard Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Gå på konserter/festivaler Gå toppturer Teste mine grenser Sykle Padle kajakk/kano Oppleve nattelivet Kjøre hundeslede Fiske i ferskvann Gå langrenn Delta på skiskole Besøke fornøyelsesparker Gå på teater, ballett eller operaforestillinger Være med på idrettsarrangement Kjøre snøscooter 49 % 47 % 48 % 46 % 45 % 44 % 44 % 43 % % % 33 % 37 % 33 % 38 % % 25 % 22 % 24 % 28 % % 22 % 18 % 16 % 15 % 19 % 14 % 9 % 12 % 11 % 11 % 12 % 9 % 7 % 9 % 7 % 9 % 6 % 9 % 6 % 5 % 6 % 5 % 2 % 5 % 6 % 4 % 5 % 4 % 3 % 3 % 2 % 2 % 4 % 1 % 58 % 55 % 66 % 65 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Resultater er ikke direkte sammenlignbare med 2014, da populasjonen er utvidet med Hurtigruten i Turistundersøkelsen 2015, Innovasjon Norge

40 Tilfredshet I tillegg til å bli spurt om hvor tilfredse turistene var med norgesferien totalt, ble de også spurt om tilfredsheten med ulike deler av ferien og om de ville anbefale en ferie i Norge til andre. Norske og utenlandske turister er samstemte når det kommer til hva som skaper en god ferie. Tilfredsheten med ulike dimensjoner ved ferien og om de vil anbefale en ferie i Norge til andre. Utenlandske turister Norske turister Anbefale Norge som feriedestinasjon 8,6 8,9 Samlet tilfredshet 8,6 8,7 Planlegge reise 8,4 8,8 Gjestfriheten til lokalbefolkningen 8,4 8,2 Reise i Norge 8,2 8,3 Attraksjoner og severdigheter 8,1 7,9 Aktivitetsmuligheter 8,1 8,3 Utvalg av pakkereiser 7,6 7,2 Tilgangen til gode matopplevelser og lokale spesialiteter 7,2 7,6 Pris i forhold til kvalitet 6,3 7,1 Prisnivået 4,3 5,5 Tilfredshet 0,0 10,0 Turistundersøkelsen 2015, Innovasjon Norge 40

41 innovasjonnorge.no Slik skapes en god ferieopplevelse En side er hvordan turistene vurderer de forskjellige delene av ferien, men det er også verdt å se nærmere på hvordan en god eller dårlig vurdering av enkeltdimensjoner, påvirker den overordnede tilfredsheten. Analyser viser at den dimensjonen som har størst betydning for den samlede tilfredsheten, både hos norske og utenlandske turister er graden av gjestfriheten. Tilfredsheten forklares 16 prosent med en gjestfri lokalbefolkning. At attraksjoner og severdigheter vurderes som gode, det samme gjør tilgangen til gode matopplevelser og lokale spesialiteter. Attraksjoner og severdigheter er litt viktigere for de utenlandske turistene, mens for de norske har tilgang til gode matopplevelser og lokale spesialiteter litt større betydning. Hva som forklarer en god overordnet tilfredshet Grafen er sortert etter svarene fra utenlandske respondenter. Utenlandske turister Norske turister Gjestfriheten til lokalbefolkningen 16 % 16 % Attraksjoner og severdigheter Aktivitetsmuligheter Reise i Norge Tilgangen til gode matopplevelser og lokale spesialiteter Pris i forhold til kvalitet Planlegge reise Utvalg av pakkereiser 9 % 8 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 13 % 12 % 13 % 12 % 13 % Prisnivået 6 % 8 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 12 % 14 % 16 % 18 % Turistundersøkelsen 2015, Innovasjon Norge 41

42 Geirangerfjorden Terje Rakke/Nordic Life Visitnorway.com 42

43 innovasjonnorge.no 6. Oppfatninger av Norge som ferieland FJORDER, FJELL OG NATURFENOMENER topper listen over assosiasjoner som knyttes til Norge. Innovasjon Norge gjennomfører ukentlige målinger i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Frankrike og Russland, hvor formålet er å avdekke oppfatningen av Norge som ferieland og sannsynligheten for å reise til Norge på ferie. Respondentene blir blant annet bedt om å skrive ned det første de tenker på når de tenker på Norge som reisemål og ferieopplevelser her. Deretter blir de bedt om å ta stilling til en rekke utsagn som har med en norgesferie å gjøre. Naturskjønne Norge Den aller sterkeste assosiasjonen folk flest har til Norge, er fjorder. Mange forbinder Norge med natur, fjorder, fjell, kaldt og nordlys. At Norge er et egnet sted for utendørsaktiviteter kommer også høyt opp. Sterkere på by, kultur og historie I 2015 var det fem prosent flere respondenter som sa seg enige i påstanden at de kan oppleve spennende kultur og historie på en ferie i Norge. Det var også fem prosent flere som sa seg enige i at Norge er et sted for spennende byopplevelser. Norge vurderes også i større grad enn i 2014, som et sted for gode matopplevelser og lokale spesialiteter. Samtidig tar Norge en sterkere posisjon som et land med storslått natur hvor det finnes muligheter for å oppleve naturfenomener som midnattssol og nordlys, samt gode muligheter for å stå på ski, gå turer i naturen og sykle. 43

44 Top of mind om Norge som reisemål FJORDER KALDT HURTIGRUTEN LANDSKAP NATUR AVSLAPNING/ROLIG LAKS VAKKER NATUR FISKING UTENDØRSAKTIVITETER VAKKERT LANDSKAP DYRT VÆR REN OG FRISK LUFT SPENNENDE BYER OSLO SKI SNOWBOARD CRUISE/BÅT FJELL UBERØRT NATUR NORDLYS SNØ BERGEN ROADTRIP/CAMPING LOFOTEN DYRELIV Trackerdata 2015, Innovasjon Norge 44

45 innovasjonnorge.no Ordskyen og tabellen er basert på følgende spørsmål: «Hva er det første som faller deg inn når du tenker på Norge som reisemål og ferieopplevelser i Norge?» Oppfatninger av Norge som ferieland Fjorder Natur Fjell Vakker natur Ski/Snowboard Snø Kaldt Utendørsaktiviteter Nordlys Dyrt Landskap Vakkert landskap Spennende byer (inkl. spesifikke byer) Uberørt natur Fisking Hurtigruten Oslo Avslapning/Rolig Lofoten Ren/frisk luft Cruise/Båt Dyreliv Vær Roadtrip/camping Laks Bergen Annet/Vet Ikke 9 % 9 % 5 % 7 % 6 % 6 % 7 % 6 % 8 % 5 % 4 % 5 % 4 % 6 % 4 % 5 % 4 % 6 % 4 % 3 % 4 % 3 % 2 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 1 % 0 % 11 % 14 % 17 % 21 % 21 % 20 % 24 % % 15 % 20 % 25 % «Annet/Vet ikke»- kategorien består av kommentarer som «vet ikke», «ingen kommentar» og sjeldne svar som ikke nevnes hyppig nok til å utgjøre en egen kategori. Trackerdata 2014 og 2015, Innovasjon Norge 45

46 Hva kjennetegner en ferie i Norge For å finne ut hva målgruppen tror kjennetegner en norgesferie, får de spørsmålet: «Nå kommer noe som kan kjennetegne en ferie i Norge. Angi hvor godt hvert utsagn passer til det inntrykket du har av Norge.» Svaralternativene er følgende: Helt enig, enig, verken enig eller uenig, uenig, helt uenig og vet ikke. De som svarte helt enig og enig anses å være enig i påstanden og er gjengitt her. Økt fokus på at Norge er et sted for spennende kultur, historie og byopplevelser i markedsføringen gir uttelling. Hva kjennetegner en ferie i Norge Det er en storslått natur Det er mulighet for å oppleve naturfenomener som midnattssol eller nordlys * * Det er gode muligheter for å gå tur i naturen Det er nye og interessante steder Det er lett å komme rundt i/til Norge Det er gode fiskemuligheter Det er gode muligheter for å gå på ski, stå på snowboard og lignende Det er lett å planlegge en reise i/til Norge Det er opplevelser der som man ikke kan oppleve andre steder i verden * Det er spennende kultur og historie Det er lett å bestille en hel ferie i/til Norge * * Det er spennende byopplevelser Det er et stort utvalg av bærekraftige alternativer Det er gode matopplevelser og lokale spesialiteter Det er gode muligheter for sykling 92 % 89 % 85 % 84 % 84 % 80 % 75 % 73 % 71 % 71 % 68 % 68 % 73 % 67 % 64 % 66 % 65 % 64 % 67 % 64 % 57 % 60 % 53 % 50 % 49 % 49 % 50 % 49 % 46 % 45 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % * God økning fra 2014 til 2015 Trackerdata 2014 og 2015, Innovasjon Norge 46

47 innovasjonnorge.no Et gap En side er hva folk som ikke har vært i Norge tror de kan oppleve på en ferie her, noe annet er det inntrykket de ferierende har. Her har vi sammenstilt resultater fra Trackerundersøkelsen som viser hva folk tror kjennetegner en ferie i Norge, sammen med resultater fra Turistundersøkelsen som viser turisters tilfredshet med følgende på sin reise i Norge: «Tilgangen til gode matopplevelser og lokale spesialiteter», «Gjestfriheten til lokalbefolkningen», og muligheter for «Attraksjoner og severdigheter» samt «Aktivitetsmuligheter». Lavere forventninger til matopplevelser, spesielt fra nærmarkedene Som vist på de foregående sider oppfattes Norge som et vakkert land, med gode muligheter for å oppleve naturfenomener, og det er en stor grad av enighet om at det er gode aktivitetsmuligheter her. Når det kommer til muligheten for å oppleve attraksjoner og severdigheter, varierer svarene noe mer. Det samme gjelder tilgangen til gode matopplevelser, lokale spesialiteter og en gjestfri lokalbefolkning. Og det er svensker, dansker og nordmenn som er mest skeptiske. Tilbakemeldingene fra de som var her i 2015 er derimot motsatt. De var svært fornøyd med både attraksjoner, severdigheter, nordmenns gjestfrihet, tilgangen til gode matopplevelser og lokale spesialiteter. Det sistnevnte har den gjennomsnittlige laveste skåren på tvers av markeder blant potensielle norgesturister, men blir vurdert høyest av de som har feriert her. Gode matopplevelser og lokale spesialiteter i Norge 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Turisters tilfredshet med matopplevelsen på ferie i Norge Potensielle norgesturister vurdering av muligheten for gode matopplevelser og lokale spesialiteter i Norge 50 % 40 % 30 % 20 % Norge Danmark Sverige Tyskland Storbritannia Frankrike Nederland Turistundersøkelsen 2015 og Trackerdata 2015, Innovasjon Norge 47

48 Gjestfri lokalbefolkning i Norge 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % Turisters tilfredshet med gjestfri lokalbefolkning på ferie i Norge Potensielle norgesturisters vurdering av om lokalbefolkningen er gjestfri i Norge 40 % 30 % 20 % Norge Danmark Sverige Tyskland Storbritannia Frankrike Nederland Attraksjoner og severdigheter i Norge 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Turisters tilfredshet med attraksjoner og severdigheter på ferie i Norge Potensielle norgesturisters vurdering av attraksjoner og severdigheter i Norge 50 % 40 % 30 % 20 % Norge Danmark Sverige Tyskland Storbritannia Frankrike Nederland Turistundersøkelsen 2015 og Trackerdata 2015, Innovasjon Norge 48

49 innovasjonnorge.no Trollstigen med utsikt mot Isterdalen Øyvind Heen Visitnorway.com Aktivitetsmuligheter i Norge 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % Turisters tilfredshet med aktivitetsmuligheter på ferie i Norge Potensielle norgesturisters vurdering av aktivitetsmuligheter i Norge 40 % 30 % 20 % Norge Danmark Sverige Tyskland Storbritannia Frankrike Nederland Turistundersøkelsen 2015 og Trackerdata 2015, Innovasjon Norge 49

50 Camping ved Munkebu, Lofoten Alex Conu Visitnorway.com 50

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015 Nøkkeltall for norsk turisme 2014 Rapport Innovasjon Norge 2015 Utgiver: Innovasjon Norge ISSN 1894-0595 Layout: fetetyper.no Trykk: RK Grafisk Rapporten er trykket på miljøvennlig papir. Foto cover: Asgeir

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway.

TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT. Mattias Fredriksson/visitnorway.com. CH - Visitnorway.com. Øyvind Heen - Visitnorway. TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV 2014 HOVEDRAPPORT Mattias Fredriksson/visitnorway.com CH - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Øyvind Heen - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNLEDNING

Detaljer

AKTIVE TURISTER I NORGE

AKTIVE TURISTER I NORGE AKTIVE TURISTER I NORGE Yngve Ask - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Mattias Fredriksson - Visitnorway.com Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015

Nøkkeltall for norsk turisme 2014. Rapport Innovasjon Norge 2015 Nøkkeltall for norsk turisme 2014 Rapport Innovasjon Norge 2015 Utgiver: Innovasjon Norge ISSN 1894-0595 Layout: fetetyper.no Trykk: RK Grafisk Rapporten er trykket på miljøvennlig papir. Foto cover: Asgeir

Detaljer

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE

Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE Makirng View. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN VINTERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE 1 Innhold 1 Leseveiledning Side 4 2 Sammendrag Side 5 3 Turistene i Norge vintersesongen 2014 Side 9 4 Turistene

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser

Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser Underlagt taushetsplikt Dato for utfylling: Turistundersøkelsen 2015 Ferie- og fritidsreiser 1. Har du overnattet på dette stedet i natt? Ja Gå til 2 Nei Avslutt 2. Hva er hovedformålet med denne reisen

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Sverige 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Sverige 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015

OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 TURISTUNDERSØKELSEN - OPPSUMMERING AV VINTERSESONGEN 2015 HOVEDRAPPORT - SKITURISTENE Per Eriksson - Visitnorway.com Fredrik Schenholm - Visitnorway.com Kristin Folsland Olsen - Visitnorway.com 1 INNHOLD

Detaljer

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Storbritannia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Storbritannia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Tyskland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Tyskland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Innhold. Mer informasjon? 1. Nøkkeltall s. 4. 2. Internasjonal turisme s. 5. 3. Norske og utenlandske kommersielle overnattingsgjester s.

Innhold. Mer informasjon? 1. Nøkkeltall s. 4. 2. Internasjonal turisme s. 5. 3. Norske og utenlandske kommersielle overnattingsgjester s. Nøkkeltall 2011 Foto: Petur Peturson Norsk reiselivsnæring går et usikkert år i møte. En sterk norsk krone og et Europa i krise er usikre momenter for årets reiselivsår. Samtidig har vi sett en vekst i

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 1 Innhold Terje Borud - Visitnorway.com 1 Sammendrag Side 5 2 Gjestenes forbruk Side 11

Detaljer

Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014. Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT

Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014. Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT Staale Wattoe CRUISE SOMMEREN 2014 Turistundersøkelsen INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Cruiseturistene i Norge sommeren 2014 Side 7 2 Cruiseturistenes forbruk Side 15 3 Opplevelsen

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN ÅRSRAPPORT 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN ÅRSRAPPORT 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN ÅRSRAPPORT 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT MAI 2013 1 Innhold Fredrik Schenholm/Visitnorway.com 1 Sammendrag Side 5 2 Gjestenes forbruk Side 11 3 Opplevelsen av

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2012 INNOVASJON NORGE RAPPORT - DESEMBER 2012 1 Innhold Terje Borud - Visitnorway.com 1 Sammendrag Side 5 2 Gjestenes forbruk Side 11

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

TYSKE TURISTER INNOVASJON NORGE SOMMER 2014. Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com

TYSKE TURISTER INNOVASJON NORGE SOMMER 2014. Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com TYSKE TURISTER Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Johan Wildhagen - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Sverige 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future

Sverige 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Sverige 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2012

Nøkkeltall for norsk turisme 2012 Nøkkeltall for norsk turisme 2012 ISSN 1894-0595 Forsidefoto: CH - Visitnorway.com Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 22 00 25 00. Faks 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Tyskland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Gjestedøgn formidlet

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon Danmark 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Nederland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Nederlandske turister i Norge 2014 Nederlenderes

Detaljer

Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge

Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge Markedssituasjon i en turbulent tid Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge Vekst i reiselivet frem mot 2020 - fra 800 til 920 millioner på to år! 1 600 1 400 Actual

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Kina 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Kina 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Målgrupper i det kinesiske feriemarkedet Kjennetegn på kinesiske ferieturister Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Kinesere i Norge

Detaljer

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns 1 Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns Audun Pettersen og Tor Johan Pedersen aupet Foto: Bernd Kuleisa, Terje Rakke/Nordic life, Casper Tybjerg, Johan Wildhagen, www.visitnorway.com

Detaljer

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken til SSB Posisjoneringsanalysen til Innovasjon Norge Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 67 sider I 2011 kom

Detaljer

R U N D R EI S E - TU RI S TE R

R U N D R EI S E - TU RI S TE R R U N D R EI S E - TU RI S TE R Øyvind Heen - Visitnorway.com I N N O VAS J O N N O R G E S O M M E R 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke /Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 rapport 439/1999 Forfatter: Jens Kristian Steen Jacobsen 1999, 82 sider Denne rapporten belyser utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge sommersesongen

Detaljer

Kina 2013. Informasjon fra: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Kina 2013. Informasjon fra: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Kina 2013 Informasjon fra: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Målgrupper i det kinesiske feriemarkedet Kjennetegn på kinesiske ferieturister Valutakursutvikling

Detaljer

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006 Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2 Gjennomført for Innovasjon Norge og knyttet til arbeidet med den norske deltakelsen på Grüne Woche 27 i Berlin. Ytterligere

Detaljer

Pressemøte: Tyskland og norsk reiseliv. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin (Mob:+47 909 94 898) Presseseminar 18. januar 2007

Pressemøte: Tyskland og norsk reiseliv. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin (Mob:+47 909 94 898) Presseseminar 18. januar 2007 Pressemøte: Tyskland og norsk reiseliv Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin (Mob:+47 909 94 898) Presseseminar 18. januar 2007 Totalbildet 2006 Det var mer enn syv millioner ankomster i 2006. Dette er en

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

KULTUR TURISTENE I NORGE

KULTUR TURISTENE I NORGE KULTUR TURISTENE I NORGE Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com INNOVASJ ON NORGE SOMMER 2 0 14 CH - Visitnorway.com Mattias Fredriksson Photography AB - Visitnorway.com Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com

Detaljer

Dialogkonferanse, Flåm

Dialogkonferanse, Flåm Dialogkonferanse, Flåm 28. Januar 2015 Tor Johan Pedersen Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2005

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2005 Reiselivsnæringen i Hedmark Status 2005 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 3,5 prosent Hedmark tapte litt marked i forhold til resten av landet Sterkere vekst på utenlandsmarkedet enn på innenlandsmarkedet

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Russland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken, SSB

Russland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken, SSB Russland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Tilgjengelighet Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring?

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Vandring som kommersielt reiselivsprodukt Lillehammer 21.-22.10. 2009 Rolf E. Akselsen, Kaizen AS/HiL Hva er vandring? Byvandring med guide Byvandring

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt. v/ Åge Bremer IN Hordaland

Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt. v/ Åge Bremer IN Hordaland Pakking og distribusjon av reiselivsprodukt v/ Åge Bremer IN Hordaland Agenda 1. Kort status for reiseliv i Norge 2. Innovasjon Norge og reiseliv 3. Pakking og distribusjon Kort om Reiseliv i Norge 3 Nøkkeltall

Detaljer

Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1

Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1 Hvorfor Reiseliv! og hvilke muligheter og utfordringer gir dette?! 1 Fjord Norge!! Det offisielle turistrådet og det internasjonale markedsføringsselskapet for reiselivsnæringen i de fire fylkene Rogaland,

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status 2006 Perspektiver Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 0,4 prosent Hedmark tapte marked i forhold til resten av landet Sterkere nedgang på utenlandsmarkedet

Detaljer