Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013"

Transkript

1 Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013

2 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Forbrukerrådet mottar et betydelig antall klager knyttet til feil, mangler og kvalitetsaspekter ved sittemøbler til salong. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge i hvilken grad forbrukerne får informasjon og råd om bruk og vedlikehold av denne typen møbler i kjøpsprosessen, om de i så fall følger disse rådene, og hvilke rutiner folk generelt har når det gjelder vedlikehold og rengjøring av sittemøbler til salong, definert som sofaer, lenestoler, hvilestoler og lignende. Målgruppe Norges befolkning 25 år + som en eller annen gang har kjøpt nye sittemøbler til salong av forhandler i Norge. Utvalg Undersøkelsen er gjennomført av Opinion Perduco, i Norstats web-respondentpanel, som består av nordmenn. Primært er disse rekruttert via landsrepresentative telefonundersøkelser. Utvalget blir trukket tilfeldig og proporsjonalt i forhold til den enkelte landsdels befolkningstall og kvoteres på kjønn og fylke. Resultatene er veiet på kjønn, alder og geografi i henhold til offentlig statistikk. Metode / tidsperiode feltarbeid Intervjuene ble gjennomført pr. e-post/ web i perioden mars Antall intervju Totalt intervju.

3 Resultater

4 38% har kjøpt sittemøbler i løpet av siste to år. Når kjøpte du/ andre i husstanden sist sofa, lenestol eller hvilestol? Ta utgangspunkt i sist du kjøpte nye sittemøbler hos forhandler i Norge eller i norsk nettbutikk. Se bort fra kjøp av brukte møbler. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % De som aldri har kjøpt nye sittemøbler til salong gikk ikke videre i undersøkelsen. 40 % 30 % 20 % 22 % 16 % 13 % 18 % 26 % 10 % 0 % I løpet av de siste 12 månedene Fra 1 til og med 2 år siden Fra 2 til og med 3 år siden Fra 3 til og med 5 år siden For mer enn 5 år siden 4 % Har aldri kjøpt ny sofa, lenestol eller hvilestol 1 % Vet ikke Base: 1047 intervju.

5 De aller fleste handlet sittemøbler i møbelbutikk/-varehus sist de kjøpte dette. Hvor handlet du sofa, lenestol eller hvilestol sist gang du kjøpte dette? 100 % 90 % 92 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Så godt som ingen av de spurte over 60 år handlet i nettbutikk, mens 5% i den yngste aldersgruppen (25-34 år) gjorde dette. 20 % 10 % 0 % 2 % 5 % 1 % Møbelbutikk/-varehus Internett (nettbutikk) Annet Vet ikke Base: 1000 intervju.

6 Godt over halvparten hadde bestemt seg på forhånd for hva de skulle kjøpe, og kjøpte dette da de kom til butikken. Kun 1% ble overtalt av butikkselgeren til å kjøpe noe annet enn de hadde planlagt. Hadde du bestemt deg for hva du skulle kjøpe før du kom til butikken? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 57 % Det var særlig de over 60 år som faktisk kjøpte det de på forhånd hadde bestemt seg for (64%) 40 % 30 % 34 % 20 % 10 % 0 % Ja, og jeg kjøpte dette 7 % Ja, men jeg så noe annet som jeg likte bedre, og kjøpte dette 1 % Ja, men butikkselgeren overtalte meg til å kjøpe noe annet Nei 2 % Vet ikke Base: 915 intervju. Filter: handlet i møbelbutikk/ varehus sist de kjøpte sittemøbler til salong.

7 Muntlig informasjon fra selger ser ut til å være mer vanlig enn skriftlig informasjon, men 3 av 10 av de som kjøpte sittemøbler sier de ikke fikk noen informasjon eller veiledning om forholdsregler og bruk av møblene. Hva slags informasjon og veiledning fikk du vedrørende forholdsregler og bruk av møblene sist du kjøpte sofa, lenestol eller hvilestol? Skriftlig informasjon/ råd fra butikken 12 % Skriftlig informasjon/ råd fra møbelprodusenten 10 % Muntlig informasjon/ råd fra selger 41 % Henvisning til nettside(r) hvor jeg kunne gå inn og finne informasjon/ råd Fikk ingen informasjon eller veiledning vedrørende forholdsregler og bruk 3 % 31 % Hele 43% av de spurte i aldersgruppen år hevder at de ikke fikk noen informasjon eller veiledning vedr. forholdsregler og bruk. Vet ikke/ husker ikke 12 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Base: 915 intervju. Filter: handlet i møbelbutikk/ varehus sist de kjøpte sittemøbler til salong.

8 Igjen ser vi at muntlig informasjon fra selger er mest utbredt, og 35% av de som kjøpte sittemøbler hevder de ikke fikk noen informasjon eller råd om rengjøring og vedlikehold av møblene. Hva slags informasjon eller råd fikk du om rengjøring og vedlikehold da du kjøpte møblene? Skriftlig informasjon/ råd fra butikken 13 % Skriftlig informasjon/ råd fra møbel-produsenten 14 % Muntlig informasjon/ råd fra selger 38 % Henvisning til nettside(r) hvor jeg kunne gå inn og finne informasjon/ råd Fikk ingen informasjon eller råd om rengjøring og vedlikehold Vet ikke 2 % 9 % 35 % Hele 43% av de spurte i aldersgruppen år hevder at de ikke fikk noen informasjon eller veiledning om rengjøring og vedlikehold. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Base: 915 intervju. Filter: handlet i møbelbutikk/ varehus sist de kjøpte sittemøbler til salong.

9 Flere enn 6 av 10 innhentet ikke informasjon selv om bruk, rengjøring og vedlikehold. Dette gjelder også de som ikke fikk noen informasjon da de kjøpte møblene. Innhentet du selv informasjon om bruk, rengjøring og vedlikehold av møbelet/ møblene? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % De som ikke fikk noen informasjon om forholdsregler/ bruk og rengjøring/ vedlikehold da de kjøpte møblene, har unnlatt å innhente slik informasjon på egenhånd i like stor grad som de som fikk informasjon ved kjøp. 62 % 30 % 20 % 10 % 13 % 18 % 11 % 0 % Ja, innhentet selv informasjon om bruk Ja, innhentet selv informasjon om rengjøring og vedlikehold Nei, innhentet ingen informasjon selv Vet ikke/ husker ikke Base: 1000 intervju.

10 Butikken hvor møblene ble kjøpt er en viktig kilde når man selv skal hente inn informasjon om bruk og/ eller rengjøring og vedlikehold. I tillegg har mange vært inne på ulike nettsider for å innhente informasjon. Hvor innhentet du denne informasjonen? Butikken hvor jeg kjøpte møblene 38 % Nettsider fra møbelbransjen (for eksempel møbelfakta.no) Andre nettsider Butikkens nettsider Møbelprodusentens nettsider Møbelprodusenten Uavhengige fagfolk 15 % 13 % 12 % 12 % 11 % 10 % Annen møbelbutikk 4 % Annet 13 % Vet ikke 1 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Base: 265 intervju. Filter: Innhentet selv informasjon om bruk og/ eller rengjøring og vedlikehold.

11 Nær 2 av 3 leste alt/ det meste eller deler av informasjonen de fikk. Leste du informasjonen du fikk om bruk, rengjøring og vedlikehold av møblene? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 30 % 35 % 20 % 10 % 16 % 11 % 9 % 0 % Ja, alt/ det meste Ja, delvis Nei, ikke i det hele tatt Tok vare på informasjonen for å lese den senere ved behov Vet ikke Base: 609 intervju. Filter. Fikk informasjon og/ eller henvisning til nettsider sist de kjøpte sittemøbler til salong.

12 Nesten halvparten hevder de stort sett har fulgt rådene de fikk om bruk av møblene, mens 1 av 4 sier de delvis har fulgt rådene. Har du fulgt rådene du fikk om bruk av møblene? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 47 % 39 % 10 % 0 % 8 % 6 % Ja, stort sett Ja, delvis Nei, ikke i det hele tatt Vet ikke Base: 519 intervju. Filter. Fikk skriftlig/ muntlig informasjon og/ eller henvisning til nettsider vedrørende forholdsregler og bruk av møblene sist de kjøpte sittemøbler til salong.

13 Nesten halvparten hevder de stort sett har fulgt rådene de fikk om rengjøring og vedlikehold, mens 42% sier de delvis har fulgt rådene. Har du fulgt rådene du fikk om rengjøring og vedlikehold? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 47 % 42 % 10 % 0 % Ja, stort sett Ja, delvis Nei, ikke i det hele tatt Vet ikke 6 % 4 % Base: 519 intervju. Filter. Fikk skriftlig/ muntlig informasjon og/ eller henvisning til nettsider vedrørende rengjøring og vedlikehold av møblene sist de kjøpte sittemøbler til salong.

14 Hva slags materialer er det i sofaer/ lenestoler/ hvilestoler du har hjemme? Stoff 68 % Skinn/ hud 36 % Skinn/ hud OG syntetisk skinn/ kunstlær (i samme møbel) 8 % Syntetisk skinn/ kunstlær 5 % Andre materialer 3 % Vet ikke 1 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Base: 1000 intervju.

15 Omtrent hvor ofte gjennomfører du følgende former for vedlikehold eller rengjøring av sittemøblene dine? Flere ganger i måneden Månedlig Annenhver måned 1-2 ganger i halvåret Årlig Sjeldnere Aldri 1 % 4 % 8 % 24 % 2 % 7 % 15 % 26 % 27 % 29 % 2 % 7 % 14 % 14 9 % 11 % 9 % 15 % 20 % 14 % 8 % 9 % 15 % 16 % 11 % 5 % 3 % 3 14 % 7 % 4 % 2 % 13 % 7 % 9 % 2 % 20 % 23 % 23 % 38 % 43 % 46 % Impregnering Vaskemiddel Fuktig klut på hele møbelet Fuktig klut på mest brukte plasser Støvtørking Støvsuging Det er også en mindre andel (2-5%) som har svart vet ikke på hvor ofte de gjennomfører de ulike rengjøringsformene, men av plasshensyn er dette ikke vist i den grafiske fremstillingen. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Base: 1000 intervju.

16 7 av 10 forsøker å fjerne flekker med vann eller mildt såpevann. Hva gjør du dersom en sofa/ lenestol/ hvilestol blir utsatt for søl og får flekker? Forsøker å fjerne flekken med vann eller mildt såpevann 69 % Forsøker å fjerne flekken med spesialrensemiddel for den aktuelle typen møbler 26 % Forsøker å fjerne flekken ved å gni på den med tørr klut eller papir 14 % Andre tiltak 6 % Ingenting (forsøker ikke å fjerne flekken) 1 % Vet ikke 3 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Base: 1000 intervju.

17 Sittekomfort og at møbelet er tilpasset bruken fremstår som de aller viktigste kriteriene ved kjøp av sittemøbler. Hvor viktig er hver av disse faktorene for deg når du kjøper sittemøbler som sofa, lenestol eller hvilestol? Svarene ble angitt på en skala fra 1 til 5, hvor 5= meget viktig og 1= ikke viktig i det hele tatt. ** Grafikken viser sum andeler som har svart 4 eller 5 ** Sittekomfort 98 % At møbelet er tilpasset min bruk 95 % Solid møbeltrekk/ stor slitestyrke 87 % Design/ utseende 80 % At vedlikehold av møbelet er enkelt 73 % Pris 68 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Base: 1000 intervju.

18 2 av 10 har klaget/ reklamert på sittemøbler de har kjøpt. Har du noen gang klaget/ reklamert på sittemøbler du har kjøpt, hvor klagen var knyttet til feil, mangler eller kvalitet ved selve møbelet? Se bort fra klager/ reklamasjoner som gjelder forhold knyttet til pris og levering. 6 % 21 % Ja Nei Vet ikke/ husker ikke 74 % Base: 1000 intervju.

19 Holdningsspørsmål del 1 Andeler som er enig (helt eller delvis) i de ulike påstandene Jeg forventer å bli advart i butikken dersom et sittemøbel ikke tåler vanlig hverdagsbruk eller må behandles spesielt forsiktig. 87 % 7 % Sum enig 94% Når jeg kjøper sittemøbler er det viktig at disse er tilpasset min/vår bruk. 74 % 19 % 93% Når jeg kjøper sittemøbler forventer jeg å få muntlig informasjon dersom det er noe spesielt jeg må ta hensyn til med møblene. 68 % 21 % 89% Helt enig Sittemøbler bør vare i minst 10 år. 66 % 21 % 87% Delvis enig Det er en klar sammenheng mellom pris og kvalitet på møbler. 24 % 52 % 76% Når jeg kjøper sittemøbler forventer jeg å få skriftlig informasjon om rengjøring og vedlikehold i form av brosjyrer eller henvisning til internettsider. 36 % 31 % 67% Når jeg kjøper sittemøbler tar jeg vare på bruksanvisningen og informasjon om vedlikehold. 33 % 33 % 66% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Base: 1000 intervju.

20 Holdningsspørsmål del 2 Andeler som er enig (helt eller delvis) i de ulike påstandene Ansatte i møbelbutikker har den nødvendige kunnskapen om møblene de selger. 35 % 31 % Sum enig 66% Man kan generelt stole på produktinformasjonen man får i møbelbutikker. 13 % 51 % 64% Møbler som er produsert i utlandet er av minst like god kvalitet som norskproduserte møbler. 19 % 31 % 50% Butikkselgere i møbelbutikker råder generelt kunden til å kjøpe det møbelet som best dekker kundens behov. 18 % 31 % 49% Helt enig Delvis enig Butikkselgere i møbelbutikker prøver gjerne å få meg til å kjøpe dyre møbler. 10 % 29 % 39% Jeg bytter ut sittemøbler fordi jeg ønsker noe nytt, selv om møblene jeg har fra før ikke er slitt. 6 % 19 % 25% Møbler som er produsert i utlandet er av dårligere kvalitet enn norskproduserte møbler. 2 % 14 % 16% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Base: 1000 intervju.

21 Oppsummering (1/8) Innledningsvis informerte vi respondentene om at undersøkelsen handler om sittemøbler til salong, og at vi med dette mente sofaer, lenestoler, hvilestoler og lignende sittemøbler, men ikke spisestuestoler og vanlige pinnestoler. Vi stilte deretter spørsmål om når husstanden sist kjøpte sofa, lenestol eller hvilestol, og presiserte at det dreide seg om nye sittemøbler kjøpt hos forhandler i Norge eller i norsk nettbutikk. 4% av befolkningen (over 25 år) svarte at de aldri hadde kjøpt nye sittemøbler til salong, og andelen er høyest blant personer i alderen år. De resterende deltakerne i undersøkelsen, som en eller annen gang hadde kjøpt nye sittemøbler til salong, gikk videre i undersøkelsen. Den yngste aldersgruppen (25-34 år) har i større grad enn de som er eldre kjøpt nye sittemøbler i løpet av det siste året. Noe av forklaringen er nok at en del av den yngre garde har etablert seg i løpet at denne tiden (og dermed hadde behov for å kjøpe nye møbler). Når vi i tillegg ser at andelen som sist kjøpte nye sittemøbler for mer enn 5 år siden er høyest blant de som er over 50 år, kan det også tenkes at det eksisterer et slags generasjonsskille når det gjelder tilbøyeligheten til å bytte ut møbler. De aller fleste (92%) handlet sittemøbler i møbelbutikk eller møbelvarehus sist de kjøpte dette. Kun 2% totalt sett handlet i nettbutikk. Andelen som handlet på internett er oppe i 5% blant de i alderen år, mens så godt som ingen i den eldste aldersgruppen (60 år+) benyttet seg av denne salgskanalen sist de kjøpte sittemøbler. Godt over halvparten (57%) hadde bestemt seg på forhånd for hva de skulle kjøpe, og kjøpte dette da de kom til butikken. Det var i særlig grad de over 60 år som kjøpte det de på forhånd hadde bestemt seg for. Kun 1% totalt sett ble overtalt av butikkselgeren til å kjøpe noe annet enn de hadde planlagt. En tredjedel hadde ikke bestemt seg for hva de skulle kjøpe før de kom til butikken.

22 Oppsummering (2/8) Det ser ut til at muntlig informasjon fra selger er den vanligste måten å veilede kundene både når det gjelder forholdsregler og bruk av møblene så vel som råd om rengjøring og vedlikehold. Omtrent 4 av 10 sier de fikk muntlig informasjon eller råd fra selger sist de kjøpte sittemøbler, mens andelen som mottok skriftlig informasjon eller råd i forbindelse med møbelkjøpet var langt lavere: 12% fikk skriftlig informasjon eller råd fra butikken vedrørende forholdsregler og bruk. 10% fikk skriftlig informasjon eller råd fra møbelprodusenten vedrørende forholdsregler og bruk. 13% fikk skriftlig informasjon eller råd fra butikken om rengjøring og vedlikehold. 14% fikk skriftlig informasjon eller råd fra møbelprodusenten om rengjøring og vedlikehold. 3 av 10 som kjøpte sittemøbler sier de ikke fikk noen informasjon eller veiledning om forholdsregler og bruk av møblene, og 35% fikk ingen informasjon eller råd om rengjøring og vedlikehold. I den yngste aldersgruppen (25-34 år) svarer hele 43% at de ikke fikk noen informasjon verken om bruk eller rengjøring og vedlikehold. Omtrent 1 av 10 kan ikke huske hva slags informasjon de fikk da de kjøpte møblene. 13% innhentet selv informasjon om bruk av møblene de kjøpte, mens 18% innhentet informasjon om rengjøring og vedlikehold. 62% innhentet ingen informasjon selv. Vi ser at de som ikke fikk noen informasjon om forholdsregler/ bruk og rengjøring/ vedlikehold da de kjøpte møblene, har unnlatt å innhente slik informasjon på egenhånd i like stor grad som de som fikk informasjon ved kjøp. Derimot ser vi at de (få) som fikk henvisning til nettside(r), er de som i størst grad har innhentet informasjon selv, både om bruk og vedlikehold av møblene. Blant denne gruppen var det rundt 4 av 10 som ikke innhentet informasjon på egenhånd etter kjøpet.

23 Oppsummering (3/8) Butikken hvor møblene ble kjøpt er en viktig kilde når man selv skal hente inn informasjon om bruk og/ eller rengjøring og vedlikehold. I tillegg har mange vært inne på ulike nettsider for å innhente informasjon. Blant de som fikk informasjon og/ eller henvisning til nettsider sist de kjøpte sittemøbler til salong, svarer omtrent 2 av 3 at de leste alt/ det meste eller deler av informasjonen de fikk, mens 16% ikke leste informasjonen i det hele tatt. 11% tok vare på informasjonen for å lese den senere ved behov. Nesten halvparten (47%) hevder de stort sett har fulgt rådene de fikk om bruk av møblene, mens 39% sier de delvis har fulgt rådene. Samme tendens ser vi når det gjelder råd om rengjøring og vedlikehold. Også på dette området er det 47% som svarer at de stort sett har fulgt rådene de fikk, mens 42% sier de delvis har fulgt rådene. Det ser dermed ut til å være en lav andel som ikke bryr seg om rådene de får når de kjøper sittemøbler gitt at de faktisk får disse rådene (hvilket gjelder 57% av kjøperne.) 8% sier de ikke har fulgt rådene de fikk om bruk av møblene, mens 6% har unnlatt å følge rådene om rengjøring og vedlikehold. Dette tyder på at de som får med råd på kjøpet når de handler møbler, i alle fall til en viss grad prøver å etterleve disse rådene. I denne sammenheng bør nevnes at det naturligvis kan være stor forskjell på hvor omfattende informasjonen/ rådene er, og det kan nok også variere hvor gode eller behovstilpasset rådene viser seg å være. 2 av 3 spurte har sittemøbler i stoff, 36% oppgir at de har slike møbler trukket i skinn/ hud, og en mindre andel har sittemøbler i syntetisk skinn eller andre materialer.

24 Oppsummering (4/8) Vi ønsket også å finne ut mer konkret hvor ofte folk vedlikeholder og rengjør sittemøblene sine. Ikke uventet er det støvsuging og støvtørking som gjøres oftest. Vi ser også en tendens til at de som er 50 år og eldre er ivrigere enn de som er yngre både med tanke på støvsuging av møblene, støvtørking og rengjøring med fuktig klut. Totalt sett svarer 43% at de støvsuger sittemøblene sine flere ganger i måneden, og 29% støvsuger møblene månedlig. Kun 2% sier at de aldri støvsuger sittemøblene sine. 38% tørker støv av sittemøblene flere ganger i måneden, mens 27% nøyer seg med månedlig støvtørking. 9% gjør det aldri. Halvparten av de spurte rengjør de mest brukte plassene på sittemøblene med fuktig klut en eller flere ganger i måneden, mens kun 23% rengjør hele møbelet med fuktig klut like hyppig. Rengjøring med vaskemiddel er ikke så utbredt. Kun 11% benytter seg av denne formen for rengjøring en eller flere ganger i måneden, mens 23% aldri gjør dette. Impregnering er den formen for vedlikehold som gjøres minst hyppig. Dette reflekterer naturligvis at det ikke er hverken påkrevet eller anbefalt å impregnere møbler mer enn noen få ganger i året. Blant de som svarer at de impregnerer sittemøblene sine, oppgir de fleste at de gjør dette 1-4 ganger i året eller sjeldnere. Imidlertid er det hele 46% som svarer at de aldri impregnerer sittemøblene sine. Blant de som mottok informasjon om rengjøring og vedlikehold da de kjøpte møblene, og sier at de stort sett har fulgt rådene de fikk, er andelen riktignok noe lavere, men også blant denne gruppen er det 32% som svarer at de aldri impregnerer sittemøblene sine.

25 Oppsummering (5/8) Dersom en sofa/ lenestol/ hvilestol blir utsatt for søl og får flekker, forsøker 7 av 10 å fjerne flekken med mildt såpevann, mens 26% ville forsøkt å fjerne flekken med spesialrensemiddel. Det er særlig de over 60 år (35%) som sverger til sistnevnte tiltak. 14% vil forsøke å fjerne flekken ved å gni på den med tørr klut eller papir, mens 6% ville benyttet seg av andre tiltak. Kun 1% vil ikke foreta seg noen ting. Når vi så spurte om viktighet av ulike faktorer ved kjøp av sittemøbler, er det mange av faktorene som scorer høyt. Vi ba respondentene om å tildele hver enkelt faktor en grad av viktighet, og svarene skulle angis på en skala fra 1 til 5, hvor 5= meget viktig og 1= ikke viktig i det hele tatt. Vi har summert andeler som har svart 4 eller 5, som indikerer høy viktighet, og omtalt dette som viktig. Respondentene ble ikke bedt om å sette de ulike faktorene opp mot hverandre. Aller høyest scorer sittekomfort, som omtrent alle (98%) angir som viktig, og at møbelet er tilpasset ens egen bruk angis også som viktig av 95%. Solid møbeltrekk/ slitestyrke er det 87% som fremhever som viktig, og dette er litt viktigere for de som er over 35 år enn de som er yngre enn dette. Design/ utseende er viktig for 80%, og litt viktigere for den yngste aldersgruppen enn for de som er over 35 år. 73% mener det er viktig at vedlikehold av møbelet er enkelt, og dette er viktigst for de som er 50 år eller eldre. Pris er det som relativt sett blir ansett som den minst viktige av de seks ulike faktorene respondentene skulle vurdere viktigheten av. 68% mener pris er viktig når de skal kjøpe sittemøbler. Her er det imidlertid relativt store forskjeller mellom yngre og eldre. Mens 8 av 10 blant de yngste (25-34 år) mener pris er viktig, er det kun 6 av 10 i alderen 60 år+ som mener det samme. 2 av 10 har en eller annen gang klaget/ reklamert på sittemøbler de har kjøpt. Vi ba respondentene se bort fra klager/ reklamasjoner som gjaldt forhold knyttet til pris og levering, slik at dette er et mål på klager knyttet til feil, mangler eller kvalitet ved selve møbelet. Vi har imidlertid ingen informasjon om hvor omfattende disse klagene var eller hva utfallet av klagen/ reklamasjonen ble.

26 Oppsummering (6/8) Vi presenterte til slutt noen påstander som respondentene skulle skulle si seg enig eller uenig i. Svarene på påstandene ble avgitt i henhold til en 5-punktskala (helt enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig, helt uenig). Påstandene, som tok for seg ulike aspekter relatert til sittemøbler og kjøp av slike møbler, ble presentert i tilfeldig rekkefølge for hver respondent. Det ble på nytt presisert at svarene skulle gis med utgangspunkt i sittemøbler til salong. Forbrukerne forventer å bli advart i butikken dersom et sittemøbel ikke tåler vanlig hverdagsbruk eller må behandles spesielt forsiktig. Dette er noe nesten alle (94%) er enige i. Omtrent like stor oppslutning (93% som er enig) får påstanden om at når jeg kjøper sittemøbler er det viktig at disse er tilpasset min/ vår bruk. Graden av enighet er noe høyere blant de som er over 35 år, sammenlignet med de som er mellom 25 og 24 år. 9 av 10 forventer også å få muntlig informasjon dersom det er noe spesielt de må ta hensyn til med sittemøblene de kjøper. Også her ser vi at personer over 35 år i større grad enn de som er yngre sier seg enig i påstanden. De aller fleste (87%) er også skjønt enige om at sittemøbler (til salong) bør vare i minst 10 år. Det er omtrent ingen som sier seg uenig i disse fire påstandene som det er størst oppslutning om. De som ikke sier seg enige, kan i all hovedsak ikke ta stilling til påstandene (er verken enig eller uenig.) Selv om 3 av 4 (76%) mener at det er en klar sammenheng mellom pris og kvalitet på møbler, er det kun 24% som sier seg helt enig, mens 52% er delvis enig i påstanden. Totalt 17% og 26% blant de som er i alderen år kan ikke ta stilling til påstanden, mens de resterende 6% sier seg uenig.

27 Oppsummering (7/8) 2 av 3 forbrukere forventer å få skriftlig informasjon om rengjøring og vedlikehold i form av brosjyrer eller henvisning til internettsider når de kjøper sittemøbler. Her ser forventningene ut til å øke noe desto eldre man blir. 2 av 3 oppgir at de tar vare på bruksanvisning og informasjon om vedlikehold når de kjøper sittemøbler. De som er over 50 år ser ut til å være litt mer pliktoppfyllende på dette området enn de som er yngre. 2 av 3 mener ansatte i møbelbutikker har den nødvendige kunnskapen om møblene de selger. Tilliten til møbelselgerne ser ut til å være tiltakende med økt alder hos respondenten. Det er også verdt å merke seg at kun 8% sier seg uenig i påstanden, mens 1 av 4 gir uttrykk for usikkerhet (er verken enig eller uenig.) 64% mener at man generelt kan stole på produktinformasjonen man får i møbelbutikker, men 51% tar et visst forbehold ved å si seg delvis enig, mens 13% er helt enig. 3 av 10 kan ikke ta stilling til dette, mens 5% er uenig. Halvparten av de spurte sier seg enig i at møbler som er produsert i utlandet er av minst like god kvalitet som norskproduserte møbler. Skepsisen til utenlandske møbler ser ut til å være minst blant de yngre. Eksempelvis er det kun 41% blant de over 60% som sier seg enige, mens andelen enige er 55% i den yngste aldersgruppen (25-34 år). Kun 11% totalt sett sier seg uenig i påstanden, mens 39% ikke har noen spesiell oppfatning omkring dette. I tråd med dette er det kun 16% som sier seg enig i at møbler som er produsert i utlandet er av dårligere kvalitet enn norskproduserte møbler.

28 Oppsummering (8/8) Halvparten av forbrukerne som har kjøpt sittemøbler er enig i at butikkselgere i møbelbutikker generelt råder kunden til å kjøpe det møbelet som best dekker kundens behov. Det er en lav andel (8%) som er uenig i denne påstanden, mens de øvrige 44% ikke kan ta stilling til dette. Det er likevel 39% som helt (10%) eller delvis (29%) sier seg enig i at butikkselgere i møbelbutikker gjerne prøver å få dem til å kjøpe dyre møbler. Generelt viser resultatene at forbrukerne har høye forventninger til butikkselgerne med tanke på å gi ut all nødvendig og relevant informasjon om møblene de selger, men tilliten til at selgerne vil hjelpe dem til å gjøre det beste valget, ser ut til å være varierende. 1 av 4 bekrefter at de bytter ut sittemøbler fordi de ønsker noe nytt, selv om møblene de har fra før ikke er slitt. Her ser vi også variasjoner mellom aldersgrupper. Mens 31% i alderen år sier seg enig i utsagnet, er andelen enige i den eldste aldersgruppen (60 år+) bare 15%.

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet/ Forbruker Europa av Norstat juni 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013 Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester Gjennomført 14.-21. august 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes erfaringer med klaging og klagebehandling i forbindelse

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om pensjon

Befolkningsundersøkelse om pensjon Befolkningsundersøkelse om pensjon Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes kunnskap om og bevissthet omkring

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål I forbindelse med det pågående arbeidet i Forbrukerrådet med digitale tjenester og personvern,

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett

Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat, mai 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er stilt i anledning det forestående kommunevalget høsten 2015, og formålet er

Detaljer

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

Geoblokkering. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat

Geoblokkering. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat Geoblokkering Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat Utvalg og metode Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning) 18 år+. Utvalg Undersøkelsen

Detaljer

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Matomsorg og lokalmat i kommunale kjøkken. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Januar 2017

Matomsorg og lokalmat i kommunale kjøkken. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Januar 2017 Matomsorg og lokalmat i kommunale kjøkken Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Januar 2017 Problemstilling Respondentene ble bedt om å angi viktigheten av matomsorg generelt

Detaljer

Er forbrukerne prisbevisste når de kjøper bensin og diesel? Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet, mai 2016

Er forbrukerne prisbevisste når de kjøper bensin og diesel? Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet, mai 2016 Er forbrukerne prisbevisste når de kjøper bensin og diesel? Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet, mai 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Prisene på bensin og diesel varierer

Detaljer

Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge. Gjennomført november 2015

Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge. Gjennomført november 2015 Undersøkelse om bruk av proteinshaker og proteinpulver blant barn og unge Gjennomført november 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Merking av matvarer. Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014

Merking av matvarer. Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014 Merking av matvarer Utvalg av spørsmål hentet fra befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra SIFO av TNS Gallup februar/ mars 2014 Utvalg og metode Om undersøkelsen Resultatene som presenteres

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester

Nordmenns byttevaner. Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Nordmenns byttevaner Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup januar 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og

Detaljer

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013 Forbrukernes shåndtering ved ulike type handler Februar 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i et landsrepresentativt utvalg av menn og kvinner 18 år og eldre Det er

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Undersøkelse om erfaringer med boligkjøp i perioden 2009-2014. Gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup

Undersøkelse om erfaringer med boligkjøp i perioden 2009-2014. Gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup Undersøkelse om erfaringer med boligkjøp i perioden 2009-2014 Gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes erfaringer og opplevelser i forbindelse

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport fra personvernundersøkelsen november 2013 Februar 2014 Innhold Hva er du bekymret for?...

Detaljer

Undersøkelse om mobiltelefoner. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup mai 2012

Undersøkelse om mobiltelefoner. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup mai 2012 Undersøkelse om mobiltelefoner Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup mai 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hva norske mobiltelefonbrukere

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

Bruktbilkjøp. Hva er viktig for den Norske bruktbilkjøper? Av Anders G Hovde, TNS-Gallup.

Bruktbilkjøp. Hva er viktig for den Norske bruktbilkjøper? Av Anders G Hovde, TNS-Gallup. Bruktbilkjøp Hva er viktig for den Norske bruktbilkjøper? Av Anders G Hovde, TNS-Gallup. Metode og utvalg 871Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 44 000 personer som utgjør

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Benytter du dine rettigheter?

Benytter du dine rettigheter? Benytter du dine rettigheter? Om innsyn, opplysningsplikt og personvernerklæringer Delrapport 3 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning

Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning Undersøkelse gjennomført for Fjordkraft 21.04.201 Anne-Birgitte Høyerholt abh@opinion.no Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER METODE Fjordkraft Webundersøkelse FORMÅL

Detaljer

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti Vennlligst behold for fremtidig rengjøring og garanti Vennligst følg anvisningene for vedlikehold for å sikre at møblene dine holder seg lenge. En normal forandring av utseende på tekstiler, hud og tre

Detaljer

Undersøkelse om smarttelefoner blant. Undersøkelse blant aktører i mobiltelefonibransjen gjennomført av Forbrukerrådet sommeren 2012

Undersøkelse om smarttelefoner blant. Undersøkelse blant aktører i mobiltelefonibransjen gjennomført av Forbrukerrådet sommeren 2012 Undersøkelse om smarttelefoner blant profesjonelle aktører Undersøkelse blant aktører i mobiltelefonibransjen gjennomført av Forbrukerrådet sommeren 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Forbrukerrådet

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

1 av 3 handler i forskjellige butikker når de handler «hverdagsmat» og «helgemat», mens 2 av 3 handler alt i samme butikk.

1 av 3 handler i forskjellige butikker når de handler «hverdagsmat» og «helgemat», mens 2 av 3 handler alt i samme butikk. INNLEDNING Forbrukerrådet har fått i oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet å utrede muligheten for en informasjonsløsning i dagligvaremarkedet for forbrukerne. Utredningen er et

Detaljer

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/mat Undersøkelsen lå

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Kantar TNS Juni 2017 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen KLIKK FORELDRE Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/foreldre Undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse P-hus Ytre Arna

Undersøkelse P-hus Ytre Arna Undersøkelse P-hus Ytre Arna Juni 2009 Steinar B. Christensen BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE UNDERSØKELSE P-HUS YTRE-ARNA Bakgrunn Bergen Parkering har sammen med Bergen Kommune et ønske om å få avklart hvorvidt

Detaljer

Tte,Tema. Tema: Rengjøring. INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund

Tte,Tema. Tema: Rengjøring. INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund 1 INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund Tte,Tema Tema: Rengjøring Rengjøring på tradisjonelt vis er oftest tidkrevende, slitsomt og belastende på ryggen. De fleste av oss står krumbøyd

Detaljer

Ungdom og kredittkort

Ungdom og kredittkort Ungdom og kredittkort Undersøkelse blant tiendeklassinger august 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms holdning til og kunnskap om bruk

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 1 Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra kommunene Rissa og Leksvik å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Rapport. Kopiering av. Musikk Lydproduksjoner Audiovisuelt innhold. Utarbeidet for: Norwaco. Utarbeidet av: Rune T. Eilertsen. Oslo,

Rapport. Kopiering av. Musikk Lydproduksjoner Audiovisuelt innhold. Utarbeidet for: Norwaco. Utarbeidet av: Rune T. Eilertsen. Oslo, Rapport Kopiering av opphavsbeskyttet innhold Musikk Lydproduksjoner Audiovisuelt innhold Utarbeidet for: Norwaco Utarbeidet av: Rune T. Eilertsen Oslo, 30.09.2005. Side 2 Innholdsfortegnelse 1 OM UNDERSØKELSEN...

Detaljer

Holdninger til NATO. Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Martin Aabech

Holdninger til NATO. Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Martin Aabech Holdninger til NATO Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Martin Aabech Innhold Om undersøkelsen Metode og gjennomføring Resultater Resultater på norsk Results in English on main question (also with longer

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Karrieretopp. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 2015

Karrieretopp. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 2015 Karrieretopp Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 15 Holdninger til alder og karriere De fleste foretrekker erfaring Flertallet foretrekker erfaring Dersom man må velge, er det 64 prosent

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Forbrukerundersøkelse. August 2016 Smartbånd Smartklokker DAB Radio/Adapter Hodetelefoner Mobiltelefoner Virtuell Virkelighet (VR)

Forbrukerundersøkelse. August 2016 Smartbånd Smartklokker DAB Radio/Adapter Hodetelefoner Mobiltelefoner Virtuell Virkelighet (VR) IBA RESEARCH AS Forbrukerundersøkelse. August 2016 Smartbånd Smartklokker DAB Radio/Adapter Hodetelefoner Mobiltelefoner Virtuell Virkelighet (VR) Elektronikkbransjen Oslo, 21.08.2016 FORBRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 1 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium... 21

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

God kollega. Undersøkelse gjennomført for Manpower Reidar Dischler

God kollega. Undersøkelse gjennomført for Manpower Reidar Dischler God kollega Undersøkelse gjennomført for Manpower 17.03.2016 Reidar Dischler Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER METODE Manpower Sven Fossum Datainnsamling gjennomført i webpanel FORMÅL Undersøke synet på

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Befolkningsundersøkelse om akupunktur Befolkningsundersøkelse om akupunktur Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer

Detaljer

HELP & håndverkerne. November 2015

HELP & håndverkerne. November 2015 HELP & håndverkerne November 2015 Sammendrag Om lag 1,6 millioner nordmenn (20 år +) kjøper håndverkertjenester privat hvert år Mange av disse oppdragene er småoppdrag (ca 40% er 5000 kroner eller lavere),

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Digitale ordbøker i bruk

Digitale ordbøker i bruk Digitale ordbøker i bruk Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering av resultater 14 3 Elevene 20 4 Lærerne

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Potet til ferskkonsum

Potet til ferskkonsum Gartnerhallens satsing på økologisk dyrket potet Potet til ferskkonsum Bioforsk-konferansen 2011 Ole Anders Viken Overhalla Klonavssenter AS Gartnerhallen har i sin strategiske plan bestemt at det skal

Detaljer