Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013"

Transkript

1 Forbrukernes shåndtering ved ulike type handler Februar 2013

2 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i et landsrepresentativt utvalg av menn og kvinner 18 år og eldre Det er gjennomført 1002 intervjuer Undersøkelsen er gjennomført i uke Ansvarlig for undersøkelsen hos SMSØ er Jon Arild Ruud Ansvarlig for undersøkelsen hos Opinion Perduco er Thor Erik Johansen 2

3 Oppsummering (1) Hovedinntrykket er at man som oftest får/får tilbud om når man kjøper ulike varer/tjenester. I de tilfellene man ikke får/får tilbud om er det få som spør etter det selv Kjøp av klær er den situasjonen da flest får/får tilbud om. 98 % gjør det, og nesten alle tar også med seg en. I denne bransjen er det vanlig at en rutinemessig blir lagt i posen. Mange vil trolig også ha med seg en for å ha mulighet til å bytte varen hvis det skulle bli aktuelt 89 % får/får tilbud om når de kjøper dagligvarer. I denne bransjen har det blitt vanlig at kassabetjenten spør om man vil ha, og mer enn halvparten som får tilbudet avslår dette 80 % får/får tilbud om når de skal betale for mat/drikke på serveringssted, mens 16 % får verken tilbud om eller spør om det selv 79 % får/får tilbud om når de skal betale for frisørtjeneste, mens 18 % får verken tilbud om eller spør om det selv Betaling for håndvask av bil/dekkskifte er den situasjonen da færrest får/får tilbud om. 74 % gjør det, mens 23 % får verken tilbud om eller spør om det selv 3

4 Oppsummering (2) Hvis man først får og tar i mot tar de fleste også med seg den. Et unntak er ved betaling for mat/drikke på serveringssted der 1 av 4 som mottok ikke tok den med seg. Det er trolig typisk situasjoner der man får regning lagt på bordet, betaler den og lar den ligge når man går Ser man samlet på det å få/få tilbud om og det å ta med seg er kjøp av klær den situasjonen der flest har "i lomma" når de forlater butikken (92 %) Håndvask av bil/dekkskifte er den tjenesten som kommer ut som nummer to. 55 % av de som kjøper denne tjenesten går ut med "i lomma". Tilsvarende tall for de andre tjenestene er 49 % for frisørtjeneste, 47 % for mat/drikke på serveringssted og 46 % for dagligvarer Det er klare forskjeller i "shåndtering" ut fra om man betaler med kort eller om man betaler kontant. Foruten ved kjøp av klær og dagligvarer får man gjennomgående i mindre grad tilbud om når man betaler kontant enn når man betaler med kort. Spesielt gjelder dette ved betaling av frisørtjeneste. 6 % av de som betalte med kort fikk ikke tilbud om, mens tilsvarende tall var 58 % når man betalte med kontanter For kjøp av mat/drikke på serveringssted er tallene hhv. 12 % og 31 % For kjøp av håndvask av bil/dekkskifte er tallene hhv. 12 % og 38 % 4

5 Oppsummering (3) Det er en tendens til at kvinner i større grad enn menn tar med seg ved kjøp. Spesielt gjelder det ved kjøp av frisørtjeneste. Menn får sjeldnere tilbud om enn det kvinner gjør når de kjøper frisørtjeneste Andelen som tar med ved ulike former for kjøp øker ved økende alder. Spesielt gjelder dette ved kjøp av serveringstjenester, vask av bil/dekkskifte og dagligvarer De som har stram økonomi mottar i mindre grad ved ulike former for kjøp enn det de med romslig økonomi gjør. Dette gjelder først og fremst ved kjøp av mat/drikke på serveringssted og ved kjøp av bilvask/dekkskifte 63 % er enige i at hvis flere spør etter når de har kjøpt en vare eller tjeneste så vil den næringsdrivende ha mindre sjanse til å unndra skatt. De yngste er i minst grad enige i dette 46 % er enige i at hvis flere tok med seg en når de har kjøpt en vare eller tjeneste så vil den næringsdrivende ha mindre sjanse til å unndra skatt. De yngste er i minst grad enige i dette 5

6 Kjøpsfrekvensen er høyest på dagligvarer og mat/drikke på serveringssted Spørsmål: Har du selv kjøpt (og betalt for selv) noen av de følgende tjenestene/varene i løpet av de siste 6 månedene? Dagligvarer 96 Mat/drikke på serveringssted 88 Klær 83 Frisørtjeneste 71 Håndvask av bil og/etter dekkskifte 19 Ingen av disse Base: Alle (n=1002) 6

7 Ved håndvask av bil og/eller dekkskifte får man i minst grad /tilbud om Spørsmål: Tenk på sist gang du kjøpte [...]. Fikk du/fikk du tilbud om når du betalte? Med mener vi der det er spesifisert hva du betaler for. Andel som fikk/ fikk tilbud om Andel som "tok i mot" Frisørtjeneste (n=707) 55% 24% 2% 19% Mat/drikke på serveringssted (n=885) 62% 18% 4% 16% Håndvask av bil og/eller dekkskifte (n=191) 62% 12% 3% 23% Klær (n=834) 94% 4% 1% Dagligvarer (n=961) 43% 46% 8% 3% Jeg fikk uten å spørre Jeg fikk tilbud om, men sa nei Jeg fikk ikke tilbud om, men spurte om det selv Jeg fikk ikke tilbud om, og spurte heller ikke om det selv Base: De som har kjøpt de ulike varene/tjenestene 7

8 De fleste som "tar i mot" en tar den også med seg foruten når man kjøper mat/drikke på serveringssted Spørsmål: Tok du med deg en sist gang du kjøpte [ ]? Frisørtjeneste (n=401) 86% 10% 4% Mat/drikke på serveringssted (n=578) 72% 22% 6% Håndvask av bil og/eller dekkskifte (n=124) 86% 8% 6% Klær (n=794) 97% 2% 1% Dagligvarer (n=485) 90% 9% 1% Ja "Tok i mot" en, men tok den ikke med Husker ikke Base: De som har kjøpt de ulike varene/tjenestene og som "tok i mot " 8

9 Flest tar med seg en når de kjøper klær. Færrest tar med seg en når de kjøper dagligvarer og mat/drikke på serveringssted Spørsmål: Fikk du/fikk du tilbud om når du betalte?/tok du med deg en sist gang du kjøpte [ ]? med Frisørtjeneste (n=707) 47% 2% 8% 0% 24% 19% Mat/drikke på serveringssted (n=885) 44% 3% 18% 0% 19% 16% Håndvask av bil og/eller dekkskifte (n=191) 53% 2% 9% 1% 12% 23% Klær (n=834) 91% 1% 3% 0% 4% 1% Dagligvarer (n=961) 38% 8% 5% 0% 46% 3% Base: De som har kjøpt de ulike varene/tjenestene Fikk uten å spørre og tok den med Spurte selv om, og tok den med Fikk uten å spørre, men tok den ikke med Spurte selv om, men tok den ikke med Fikk tilbud om, men sa nei Fikk ikke tilbud om, og spurte heller ikke selv 9

10 Kvitteringshåndtering fordelt på betalingsmiddel

11 Høyest kontantandel ved kjøp av bilvask/dekkskifte Spørsmål: Betalte du med kort eller betalte du kontant sist gang du kjøpte [ ]? ANDEL SOM BETALTE KONTANT Håndvask av bil og/etter dekkskifte (N=184) 38 Frisørtjeneste (N=701) 26 Mat/drikke på serveringssted (N=865) 23 Dagligvarer (N=958) 17 Klær (N=819) Base: De som har kjøpt de ulike tjenestene 11

12 Flere tar med seg når de betaler frisørtjeneste med kort enn når de betaler med kontanter Spørsmål: Fikk du/fikk du tilbud om når du betalte?/tok du med deg en sist gang du kjøpte FRISØRTJENESTE? med Betalte med kort (n=516) 58% 1% 9% 0% 26% 6% Betalte kontant (n=185) 18% 2% 4% 0% 18% 58% Base: De som har kjøpt frisørtjeneste Fikk uten å spørre og tok den med Spurte selv om, og tok den med Fikk uten å spørre, men tok den ikke med Spurte selv om, men tok den ikke med Fikk tilbud om, men sa nei Fikk ikke tilbud om, og spurte heller ikke selv 12

13 Flere tar med seg når de betaler mat/drikke på serveringssted med kort enn når de betaler med kontanter Spørsmål: Fikk du/fikk du tilbud om når du betalte?/tok du med deg en sist gang du kjøpte MAT/DRIKKE PÅ SERVERINGSSTED? med Betalte med kort (n=664) 49% 2% 18% 0% 19% 12% Betalte kontant (n=201) 27% 7% 18% 1% 16% 31% Base: De som har kjøpt mat/drikke på serveringssted Fikk uten å spørre og tok den med Spurte selv om, og tok den med Fikk uten å spørre, men tok den ikke med Spurte selv om, men tok den ikke med Fikk tilbud om, men sa nei Fikk ikke tilbud om, og spurte heller ikke selv 13

14 Flere tar med seg når de betaler håndvask av bil/dekkskifte med kort enn når de betaler med kontanter Spørsmål: Fikk du/fikk du tilbud om når du betalte?/tok du med deg en sist gang du kjøpte HÅNDVASK AV BIL OG/ ELLER DEKKSKIFTE? med Betalte med kort (n=114) 63% 1% 8% 0% 16% 12% Betalte kontant (n=70) 40% 5% 11% 1% 5% 38% Fikk uten å spørre og tok den med Spurte selv om, og tok den med Fikk uten å spørre, men tok den ikke med Spurte selv om, men tok den ikke med Fikk tilbud om, men sa nei Fikk ikke tilbud om, og spurte heller ikke selv Base: De som har kjøpt håndvask av bil og/eller dekkskifte 14

15 Lite forskjell i shåndtering om man betaler klær med kort eller kontant Spørsmål: Fikk du/fikk du tilbud om når du betalte?/tok du med deg en sist gang du kjøpte KLÆR? med Betalte med kort (n=760) 91% 1% 3% 0% 4% 1% Betalte kontant (n=59) 84% 3% 4% 0% 5% 4% Base: De som har kjøpt klær Fikk uten å spørre og tok den med Spurte selv om, og tok den med Fikk uten å spørre, men tok den ikke med Spurte selv om, men tok den ikke med Fikk tilbud om, men sa nei Fikk ikke tilbud om, og spurte heller ikke selv 15

16 Lite forskjell i shåndtering om man betaler dagligvarer med kort eller kontant Spørsmål: Fikk du/fikk du tilbud om når du betalte?/tok du med deg en sist gang du kjøpte DAGLIGVARER? med Betalte med kort (n=798) 37% 7% 5% 0% 48% 3% Betalte kontant (n=160) 38% 10% 8% 0% 40% 4% Base: De som har kjøpt dagligvare Fikk uten å spørre og tok den med Spurte selv om, og tok den med Fikk uten å spørre, men tok den ikke med Spurte selv om, men tok den ikke med Fikk tilbud om, men sa nei Fikk ikke tilbud om, og spurte heller ikke selv 16

17 Kvitteringshåndtering fordelt på kvinner og menn

18 Flere kvinner enn menn tar med seg når de betaler for frisørtjeneste Spørsmål: Fikk du/fikk du tilbud om når du betalte?/tok du med deg en sist gang du kjøpte FRISØRTJENESTE? med Kvinner (n=404) 55% 2% 8% 0% 21% 14% Menn (n=304) 37% 1% 8% 0% 27% 27% Base: De som har kjøpt frisørtjeneste Fikk uten å spørre og tok den med Spurte selv om, og tok den med Fikk uten å spørre, men tok den ikke med Spurte selv om, men tok den ikke med Fikk tilbud om, men sa nei Fikk ikke tilbud om, og spurte heller ikke selv 18

19 Lite forskjell i shåndtering mellom kvinner og menn når det gjelder kjøp av mat/drikke på serveringssted Spørsmål: Fikk du/fikk du tilbud om når du betalte?/tok du med deg en sist gang du kjøpte MAT/DRIKKE PÅ SERVERINGSSTED? med Kvinner (n=450) 44% 3% 16% 0% 20% 17% Menn (n=435) 43% 3% 21% 0% 17% 16% Base: De som har kjøpt mat/drikke på serveringssted Fikk uten å spørre og tok den med Spurte selv om, og tok den med Fikk uten å spørre, men tok den ikke med Spurte selv om, men tok den ikke med Fikk tilbud om, men sa nei Fikk ikke tilbud om, og spurte heller ikke selv 19

20 Lite forskjell i shåndtering mellom kvinner og menn når det gjelder kjøp av bilvask/dekkskifte Spørsmål: Fikk du/fikk du tilbud om når du betalte?/tok du med deg en sist gang du kjøpte HÅNDVASK AV BIL OG/ ELLER DEKKSKIFTE? med Kvinner (n=92) 55% 2% 11% 1% 10% 21% Menn (n=99) 53% 2% 7% 0% 13% 25% Fikk uten å spørre og tok den med Spurte selv om, og tok den med Fikk uten å spørre, men tok den ikke med Spurte selv om, men tok den ikke med Fikk tilbud om, men sa nei Fikk ikke tilbud om, og spurte heller ikke selv Base: De som har kjøpt håndvask av bil og/eller dekkskifte 20

21 Lite forskjell i shåndtering mellom kvinner og menn når det gjelder kjøp av klær Spørsmål: Fikk du/fikk du tilbud om når du betalte?/tok du med deg en sist gang du kjøpte KLÆR? med Kvinner (n=455) 93% 1% 3% 0% 2% 1% Menn (n=379) 89% 1% 3% 0% 6% 1% Base: De som har kjøpt klær Fikk uten å spørre og tok den med Spurte selv om, og tok den med Fikk uten å spørre, men tok den ikke med Spurte selv om, men tok den ikke med Fikk tilbud om, men sa nei Fikk ikke tilbud om, og spurte heller ikke selv 21

22 Kvinner tar i noe større grad enn menn med seg når de kjøper dagligvarer Spørsmål: Fikk du/fikk du tilbud om når du betalte?/tok du med deg en sist gang du kjøpte DAGLIGVARER? med Kvinner (n=495) 40% 10% 5% 0% 42% 3% Menn (n=3466) 35% 5% 5% 0% 52% 3% Base: De som har kjøpt dagligvarer Fikk uten å spørre og tok den med Spurte selv om, og tok den med Fikk uten å spørre, men tok den ikke med Spurte selv om, men tok den ikke med Fikk tilbud om, men sa nei Fikk ikke tilbud om, og spurte heller ikke selv 22

23 Kvitteringshåndtering fordelt på aldersgrupper

24 De eldste tar i størst grad med en når de betaler for frisørtjeneste Spørsmål: Fikk du/fikk du tilbud om når du betalte?/tok du med deg en sist gang du kjøpte FRISØRTJENESTE? med år (n=177) 47% 2% 5% 0% 33% 13% år (n=202) 42% 2% 8% 0% 26% 22% år+ (n=328) 51% 1% 9% 0% 18% 21% Base: De som har kjøpt frisørtjeneste Fikk uten å spørre og tok den med Spurte selv om, og tok den med Fikk uten å spørre, men tok den ikke med Spurte selv om, men tok den ikke med Fikk tilbud om, men sa nei Fikk ikke tilbud om, og spurte heller ikke selv 24

25 De eldste tar i størst grad med en når de betaler for mat/drikke på serveringssted Spørsmål: Fikk du/fikk du tilbud om når du betalte?/tok du med deg en sist gang du kjøpte MAT/DRIKKE PÅ SERVERINGSSTED? med år (n=254) 31% 2% 22% 0% 28% 17% år (n=263) 42% 3% 15% 0% 19% 21% år+ (n=368) 54% 4% 18% 0% 12% 12% Base: De som har kjøpt mat/drikke på serveringssted Fikk uten å spørre og tok den med Spurte selv om, og tok den med Fikk uten å spørre, men tok den ikke med Spurte selv om, men tok den ikke med Fikk tilbud om, men sa nei Fikk ikke tilbud om, og spurte heller ikke selv 25

26 De eldste tar i størst grad med en når de betaler for håndvask av bil/dekkskifte Spørsmål: Fikk du/fikk du tilbud om når du betalte?/tok du med deg en sist gang du kjøpte HÅNDVASK AV BIL OG/ ELLER DEKKSKIFTE? med år (n=42) 42% 0% 10% 0% 16% 32% år (n=54) 47% 3% 7% 2% 10% 31% år+ (n=94) 62% 3% 9% 0% 10% 16% Fikk uten å spørre og tok den med Spurte selv om, og tok den med Fikk uten å spørre, men tok den ikke med Spurte selv om, men tok den ikke med Fikk tilbud om, men sa nei Fikk ikke tilbud om, og spurte heller ikke selv Base: De som har kjøpt håndvask av bil og/eller dekkskifte 26

27 Liten forskjell i shåndtering mellom de ulike aldersgruppene når det gjelder kjøp av klær Spørsmål: Fikk du/fikk du tilbud om når du betalte?/tok du med deg en sist gang du kjøpte KLÆR? med år (n=243) 89% 1% 4% 0% 6% 0% år (n=247) 93% 0% 3% 0% 3% 1% år+ (n=344) 92% 1% 3% 0% 3% 1% Base: De som har kjøpt klær Fikk uten å spørre og tok den med Spurte selv om, og tok den med Fikk uten å spørre, men tok den ikke med Spurte selv om, men tok den ikke med Fikk tilbud om, men sa nei Fikk ikke tilbud om, og spurte heller ikke selv 27

28 De eldste tar i størst grad med en når de betaler for dagligvarer Spørsmål: Fikk du/fikk du tilbud om når du betalte?/tok du med deg en sist gang du kjøpte DAGLIGVARER? med år (n=264) 25% 9% 7% 0% 54% 5% år (n=278) 29% 8% 5% 0% 54% 4% år+ (n=420) 51% 7% 4% 0% 37% 1% Base: De som har kjøpt dagligvarer Fikk uten å spørre og tok den med Spurte selv om, og tok den med Fikk uten å spørre, men tok den ikke med Spurte selv om, men tok den ikke med Fikk tilbud om, men sa nei Fikk ikke tilbud om, og spurte heller ikke selv 28

29 Kvitteringshåndtering fordelt på økonomi

30 Liten forskjell i shåndtering avhengig av hvor god råd man har når det gjelder kjøp av frisørtjeneste Spørsmål: Fikk du/fikk du tilbud om når du betalte?/tok du med deg en sist gang du kjøpte FRISØRTJENESTE? med De som har stram økonomi (n=113) 45% 1% 10% 0% 23% 21% De som verken har stram eller romslig økonomi (n=208) 48% 3% 6% 0% 25% 18% De som har romslig økonomi (n=365) 48% 1% 8% 0% 23% 20% Base: De som har kjøpt frisørtjeneste Fikk uten å spørre og tok den med Spurte selv om, og tok den med Fikk uten å spørre, men tok den ikke med Spurte selv om, men tok den ikke med Fikk tilbud om, men sa nei Fikk ikke tilbud om, og spurte heller ikke selv 30

31 De med strammest økonomi tar i minst grad med en når de betaler for mat/drikke på serveringssted Spørsmål: Fikk du/fikk du tilbud om når du betalte?/tok du med deg en sist gang du kjøpte MAT/DRIKKE PÅ SERVERINGSSTED? med De som har stram økonomi (n=146) 28% 7% 24% 0% 19% 22% De som verken har stram eller romslig økonomi (n=256) 45% 1% 16% 1% 19% 18% De som har romslig økonomi (n=457) 48% 3% 18% 0% 18% 13% Base: De som har kjøpt mat/drikke på serveringssted Fikk uten å spørre og tok den med Spurte selv om, og tok den med Fikk uten å spørre, men tok den ikke med Spurte selv om, men tok den ikke med Fikk tilbud om, men sa nei Fikk ikke tilbud om, og spurte heller ikke selv 31

32 De med strammest økonomi får i minst grad tilbud om når de betaler for vask av bil/dekkskifte Spørsmål: Fikk du/fikk du tilbud om når du betalte?/tok du med deg en sist gang du kjøpte HÅNDVASK AV BIL OG/ ELLER DEKKSKIFTE? med De som har stram økonomi (n=31) 49% 0% 3% 0% 13% 35% De som verken har stram eller romslig økonomi (n=59) 61% 5% 9% 0% 4% 21% De som har romslig økonomi (n=96) 53% 2% 10% 1% 15% 19% Fikk uten å spørre og tok den med Spurte selv om, og tok den med Fikk uten å spørre, men tok den ikke med Spurte selv om, men tok den ikke med Fikk tilbud om, men sa nei Fikk ikke tilbud om, og spurte heller ikke selv Base: De som har kjøpt håndvask av bil og/eller dekkskifte 32

33 Liten forskjell i shåndtering avhengig av hvor god råd man har når det gjelder kjøp av klær Spørsmål: Fikk du/fikk du tilbud om når du betalte?/tok du med deg en sist gang du kjøpte KLÆR? med De som har stram økonomi (n=139) 87% 2% 6% 0% 5% 0% De som verken har stram eller romslig økonomi (n=239) 91% 1% 3% 0% 4% 1% De som har romslig økonomi (n=432) 93% 0% 3% 3% Base: De som har kjøpt klær Fikk uten å spørre og tok den med Spurte selv om, og tok den med Fikk uten å spørre, men tok den ikke med Spurte selv om, men tok den ikke med Fikk tilbud om, men sa nei Fikk ikke tilbud om, og spurte heller ikke selv 33

34 De med strammest økonomi tar i minst grad med en når de betaler for dagligvarer Spørsmål: Fikk du/fikk du tilbud om når du betalte?/tok du med deg en sist gang du kjøpte DAGLIGVARER? med De som har stram økonomi (n=160) 29% 7% 5% 0% 57% 2% De som verken har stram eller romslig økonomi (n=278) 37% 9% 5% 0% 45% 4% De som har romslig økonomi (n=494) 40% 7% 6% 0% 44% 3% Base: De som har kjøpt dagligvarer Fikk uten å spørre og tok den med Spurte selv om, og tok den med Fikk uten å spørre, men tok den ikke med Spurte selv om, men tok den ikke med Fikk tilbud om, men sa nei Fikk ikke tilbud om, og spurte heller ikke selv 34

35 Sammenheng mellom shåndtering og den næringsdrivendes mulighet til å unndra skatt

36 6 av 10 tror at hvis flere spør etter vil dette føre til at den næringsdrivende har mindre sjanse til å unndra skatt Spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Andel enige Andel uenige Hvis flere spør etter når de har kjøpt en vare eller tjeneste så vil den næringsdrivende ha mindre sjanse til å unndra skatt 32% 31% 14% 4% 5% 14% 63 9 Hvis flere tok med seg en etter å ha kjøpt en vare eller tjeneste så vil den næringsdrivende ha mindre sjanse til å unndra skatt 21% 25% 21% 8% 7% 18% Helt enig Ganske enig Verken eller Ganske uenig Helt uenig Vet ikke Base: Alle (n=1002) 36

37 De yngste er i minst grad enige i at hvis flere spør etter vil dette føre til at den næringsdrivende har mindre sjanse til å unndra skatt Spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor - Hvis flere spør etter når de har kjøpt en vare eller tjeneste så vil den næringsdrivende ha mindre sjanse til å unndra skatt? DE SOM HAR EN MENING Totalt 73 Kvinner 73 Menn år år år + 80 Har stram økonomi 70 Har verken stram eller romslig økonomi 72 Har romslig økonomi Base: De som har en mening 37

38 De yngste er i minst grad enige i at hvis flere tok med seg vil dette føre til at den næringsdrivende har mindre sjanse til å unndra skatt Spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor - Hvis flere tok med seg en etter å ha kjøpt en vare eller tjeneste så vil den næringsdrivende ha mindre sjanse til å unndra skatt? DE SOM HAR EN MENING Totalt 56 Kvinner 55 Menn år år år + 63 Har stram økonomi 53 Har verken stram eller romslig økonomi 53 Har romslig økonomi Base: De som har en mening 38

39 <Prosjektnavn> for <Oppdragsgiver>