E-handel har blitt handel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-handel har blitt handel"

Transkript

1 E-handelsrapporten fra Posten og Bring høsten

2 Fakta om rapporten E-handel har blitt handel Posten og Brings e-handelsrapport for 2012 slår fast at nesten alle handler på nett, uansett alder, kjønn og bosted. E-handel er blitt en naturlig del av hverdagen, e-handel har blitt handel. I løpet av de siste ti årene har e-handel i gått fra noe et fåtall g jør til å omfatte nesten 90 prosent av befolkningen. Samme tendens ser vi også i og i. Nordiske forbrukere er med andre ord godt vant til netthandel og har blitt erfarne shoppere også på nett. Det er likevel vesentlige forskjeller mellom grupper av forbrukere med hensyn til hva, hvorfor og hvordan de handler. Dette og mye mer kan Posten og Brings e-handelsrapport gi deg dypere innsikt i. E-handelsrapporten ble offentligg jort for første gang i 2009, og er ment å formidle kunnskap om hvordan forbrukere bruker nettet til handel. Kunnskap er makt for bedrifter som ønsker å vinne og beholde kunder. At Posten og Bring står bak en slik undersøkelse er naturlig. Netthandel er konsernets mest spennende vekstmulighet og utfordring. Markedet i Norden vokser med 15 prosent årlig, og for oss er det viktig å forstå bransjens adferd og behov. Denne kunnskapen deler vi g jerne med dere. I årets rapport ser vi nærmere på driverne for e-handel, hvordan forbrukeren benytter PC, mobiltelefon og nettbrett når de handler, og sist men ikke minst, hvordan du kan styrke din e-handelssatsing. God lesing Dag Mejdell Posten og Brings e-handelsrapport analyserer e-handelsmarkedet i, og. Rapporten tar for seg forbrukere og trender, kartlegger generelle e-handelsmønstre og går også nærmere inn på hvordan bedriftene selv forholder seg til handel på nett. Som en del av årets undersøkelse har Ipsos MMI intervjuet over 1000 forbrukere i, og. Vi har også intervjuet 150 bedrifter som selger varer eller tjenester via internett, og om lag 100 bedrifter som ikke selger varer eller tjenester via internett i hvert land. Bedriftsintervjuene er g jennomført på telefon, mens intervjuene med privatpersoner er g jort på web. Alle intervjuer er g jort i juni måned i Posten har dessuten selv, i samme periode, g jort dybdeintervjuer med et utvalg eksperter innen netthandel i, og. E-handelsrapporten består av tre deler. Den første går nærmere inn på hvordan forbrukere og bedrifter forholder seg til e-handel. Del to tar for seg hvordan vi bruker PC, nettbrett og mobiltelefon når vi handler. Del tre handler om utviklingstrekk i bransjen og hvordan bedriftene kan vinne morgendagens e-handelskunder. Til slutt oppsummerer vi ved å gi konkrete råd og tips til nettbutikkene for

3 Innhold: I korte trekk Posten og Brings e-handelsrapport for 2012 slår fast at nesten alle handler på nett, uansett alder, kjønn og bosted. E-handel er blitt en naturlig del av hverdagen. Fra å ha vært noe kun et mindretall av nordiske forbrukere g jorde for ti år siden, handler nå nær ni av ti elektronisk. Potensial for vekst Kjøp av reiser og billetter er den største kategorien i, og. Av fysiske varer er småelektronikk den vanligste varekategorien. Det er flere dansker enn nordmenn og svensker som handler fysiske varer på nett, mens andelen som handler tjenester i de tre nordiske landene er ganske lik. Forbrukerne tror de vil handle mer på nett i alle varekategorier i Spesielt innen reiser/billetter, bøker, samt klær/sko. Det er også verdt å merke seg at 6 % av danske forbrukere sier de vil handle mer dagligvarer på nett i 2013, mens ingen nordmenn tror dette. Enkelhet Den viktigste årsaken til at nordiske forbrukere handler på nett er at det er enkelt. Dette g jelder i alle de nordiske landene, selv om nordmenn i aller størst grad vektlegger dette. Derimot er svensker og dansker mer opptatt av pris enn nordmenn. Det er også interessant å merke seg at bedriftene tror nordmenn er mer prisbevisst enn forbrukerne i mener selv. Forbrukere er generelt mer opptatt av muligheten til å kunne få varene hjemlevert enn bedriftene tror. Leveringssalternativer og barriere for utenlandshandel Nettbutikkenes utvalg av leveringsalternativer er en helt avg jørende faktor for forbrukernes valg av nettbutikk. Hele 6 av 10 danske forbrukere oppgir at dette er svært viktig, mens svenske og norske forbrukere følger hakk i hæl. Når det g jelder valg av leveringsalternativ, kan vi generelt si at forbrukere ønsker store og tunge varer levert hjem, små billige produkter i postkassen, mens små dyre produkter som mobiltelefoner enten skal leveres hjem eller hentes på utleveringssted. Handel fra utenlandske nettbutikker er mer utbredt i og enn det er i. Usikkerhet rundt toll og avgifter på kjøp fra utenlandske nettbutikker er en viktig barriere for hvorfor ikke flere handler fra utlandet. Mobiltelefon og nettbrett bedriftene må tilpasse seg Mer enn halvparten av forbrukerne har smarttelefon eller nettbrett. Selv om forbrukere flest forventer å handle mobilt i dag, er det få som så langt har g jort dette. På dette området vil vi se en betydelig vekst de neste årene. Her har nettbutikkene, spesielt i, en jobb å g jøre. Kun en av ti av norske nettbutikker har g jort slike tilpasninger, mens andelen i til sammenligning er fire av ti. Søkelys på kundeopplevelse og individualisering blir viktigere Vi ser at mange nordiske nettbutikker har et stort potensial ved å tilpasse kjøpsopplevelsen til hver enkelt forbruker. E-handel gir enorme muligheter for å utnytte store informasjonsmengder. Fremtidens vinnere på e-handelsmarkedet vil være de som kan skreddersy kundeopplevelsen til enkeltkunder. God service, god veiledning og valgfrihet i kjøpsprosessen er viktig og kommer til å bli enda viktigere de kommende årene. Så lenge folk er forskjellige vil de ha forskjellige ønsker og krav til e-handel. Dette er viktig å utnytte for nettbutikkene. 4 5

4 Kjøpsmønster Svensker og dansker handler flere vareslag enn nordmenn Varer og tjenester som forbrukerne har kjøpt på nett siste år Reiser/ Billetter.dk.no.se Posten og Brings e-handelsrapport viser at 86 % av befolkningen i, og over 18 år handler på nett. De få som ikke e-handler er g jerne eldre og oppgir manglende sikkerhet som en viktig barriere. Mens det for ti år siden kun var 2 av 10 nordmenn som handlet på nett, omfatter e-handel i dag nærmest hele befolkningen. Samme utvikling ser vi i og i. Nordiske forbrukere er med andre ord godt vant til netthandel og er erfarne shoppere også elektronisk. Det er likevel vesentlige forskjeller mellom grupper av forbrukere med hensyn til hva, hvorfor og hvordan de handler. Mange bedrifter konkurrerer om forbrukernes oppmerksomhet, og konkurransebildet er ulikt i, og. Dypere innsikt om forbrukere og konkurrenter er derfor nyttig for bedrifter som ønsker å vinne og beholde kunder. Hele Norden handler på nett Bøker Småelektronikk og husholdningsartikler Klær/sko Musikk Film/DVD Skjønnhet/Personlig pleie/kosmetikk Foto Spill Sportsartikler Blomster Brunevarer Leker Helsekost Hvitevarer Møbler Interiør Byggevarer Erotiske artikler Dagligvarer Annet Land 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Antall innbyggere Andel med tilgang til internett Andel som handler tjenester på nett Andel som handler fysiske varer på nett Typiske varekategorier % 93 % 90 % 89 % 84 % 86 % 76 % 76 % 86 % Reiser/billetter Småelektronikk Bøker Reiser/billetter Småelektronikk Bøker Reiser/billetter Småelektronikk Bøker Klær og sko Andelen som handler på nett i de tre landene er relativt lik. Men forbrukerne i og handler flere typer varer enn i. Dette ser vi ved at innenfor mange fysiske varekategorier er det flere svensker og dansker som handler hver enkelt kategori. Reiser og billetter er det vanligste å handle på nett i alle de tre landene. Derimot er andelen nordmenn som handler tjenester som reiser og billetter større enn for både svensker og dansker. Når det g jelder handel av fysiske varer på nett, er andelen dansker som handler betydelig større enn andelen nordmenn og svensker. Når det g jelder g jennomsnittsalderen hos forbrukerne som e-handler fysiske varer, er denne noe lavere i og enn i. har også den høyeste andelen av befolkningen over 50 år som handler tjenester på nett. Et generelt trekk på tvers av de tre landene er at folk med høy utdanning som bor i byer og har høy inntekt, er de ivrigste til å e-handle tjenester. Bøker, småelektronikk og klær/ sko er de vanligste e-handelskategoriene i alle land. Likevel e-handles det betydelig mer bøker i, spesielt takket være svenske kvinner. 4 av 10 forbrukere i landene handler småelektronikk, men når vi ser på større elektriske produkter som hvitevarer og brunevarer, er andelen dansker som handler dette betydelig høyere. Det var fire ganger så mange dansker som handlet hvitevarer på nett i fjor som det var nordmenn og dobbelt så mange som svenske forbrukere. Forskjellen når det g jelder brunevarer er noe mindre. Andelen som handler klær og sko på nett er betydelig større i og enn i. Mens fire av ti svenske og danske forbrukere har handlet klær og sko på nett de siste 12 månedene, er det bare tre av ti norske som har g jort det samme. Tabellen viser kjennetegn per land i 2012 (kilder; Statistisk sentralbyrå, Statistiska Centralbyrån, s Statistik, Eurostat, Nets, Ipsos MMI/Posten.) 6 7

5 Potensial for vekst i alle kategorier Forbrukerne tror de vil handle mer i alle varekategorier i 2013 enn i De gruppene som i dag handler mye på internett er også de som tror de vil handle mer. En liten gruppe, særlig eldre, vil ikke vil øke sin handel. Nordiske forbrukere forventer at de primært kommer til å handle mer av reiser/billetter, bøker, samt klær og sko. Det er også verdt å merke seg at 6 % av danske forbrukere sier de vil handle mer dagligvarer på nett i 2013, mens ingen nordmenn tror dette. Forskjellen i kjøpsmønster mellom de nordiske landene kan indikere at det eksisterer betydelige vekstpotensial i de varegruppene som foreløpig få handler. At svensker og dansker foreløpig kjøper et bredere spekter av varer på nett, g jør at vi tror også norske forbrukere vil øke bredden i sitt kjøpsmønster på nett i årene som kommer. Vi forventer for eksempel at andelen nordmenn som handler klær og sko vil øke betraktelig, og at andelen som handler hvite- og brunevarer i og vil nærme seg det danske nivået. Kvinner 3 av 10 handler personlig pleie og 4 av 10 klær og sko på nett. 7 av 10 mener det er svært viktig at tunge varer blir levert innenfor døren. 4 av 10 har handlet fra katalog siste 12 måneder. Menn 6 av 10 har handlet småelektronikk og husholdningsartikler og forventer å handle like mye av dette neste år. Handler varer på nett på grunn av pris og bedre vareutvalg. 7 av 10 kommer til å handle mer på nett dersom prisen er lavere enn i fysisk butikk. Kvinner 5 av 10 handler klær og sko og 3 av 10 handler personlig pleie på nett. 7 av 10 har ikke handlet fysiske varer fra utenlandske nettbutikker. 9 av 10 hadde sin forrige varebestilling fra. Menn Handler oftere fra utenlandske nettbutikker og g jør det på grunn av pris. Handler mer småelektronikk og husholdningsvarer. Handler oftere fra USA. Kvinner 5 av 10 handler klær og sko og 3 av 10 handler personlig pleie på nett. 6 av 10 mener det er svært viktig å bli varslet før hjemlevering. 5 av 10 orienterer seg før kjøp via sosiale medier eller venner. Menn 1 av 4 har handlet brunevarer på nett. 4 av 10 orienterer seg via produkttester. 6 av 10 handler på nett på grunn av lavere pris enn i fysisk butikk. 8 9

6 Kjøpsmønster Enkelhet er viktigste årsak til å handle på nett er et viktig land for forbrukere både i og Enkelt å bestille Kan handle når jeg vil på døgnet Tidsbesparende Lavere pris enn fysisk i butikk Mulighet for prissammenligning Mulighet for å få varen levert/sendt hjem Vareutvalget er bedre Kan lese produktomtaler samtidig som jeg handler Mulighet til å kjøpe bruktvarer til en lavere pris enn ny vare Annet Viktigste årsaker til at forbrukere handler på nett 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Forbrukerne i alle tre landene velger først og fremst å handle på nett fordi det er enkelt, de sparer tid og de kan g jøre det når det passer dem. Sammenlignet med sine svenske og danske naboer, legger nordmenn størst vekt på enkelhet, men er mindre opptatt av pris. Over halvparten av svenske og danske forbrukere oppgir at lavere pris er blant de viktigste årsakene til netthandel, mens over 6 av 10 fremhever enkelhet og at de selv kan velge når de bestiller som viktigste årsaker. Menn legger større vekt på pris enn kvinner. Posten og Brings undersøkelse viser at flere av bedriftene ikke har fanget opp alle årsakene til at forbrukere handler på nett, og de ser ut til å overvurdere pris som faktor. Vi ser særlig at bedrifter antar at norske forbrukere er mer opptatt av pris enn det forbrukerne faktisk er. I tillegg er flere forbrukere opptatt av hjemlevering, mens mange av bedriftene ikke har oppfattet at dette er viktig. Foreløpig ser vi at hjemlevering er en viktigere årsak til at danske og svenske forbrukere handler på nett enn det er for nordmenn. Imidlertid stiger andelen av nordmenn som ønsker hjemlevering når verdien på varen er over 2500 norske kroner. Storbritannia USA Mer enn 5 av 10 forbrukere i og handler fysiske varer fra utenlandske nettbutikker, mens kun 4 av 10 svensker g jør det samme. Mulige årsaker kan være at svenske forbrukere tenderer til å være redd for at det ikke er trygt å handle i utenlandske nettbutikker og forventer lengre leveringstid enn nordmenn og dansker. Danskene handler i hovedsak fra Storbritannia og Tyskland når de shopper fra utlandet, mens nordmenn og svensker foretrekker USA og Storbritannia. Når det g jelder handel mellom de tre nordiske landene, er et foretrukket land for både dansker og nordmenn, mens svært få svenske og danske forbrukere handler fra. Menn som bor i storby og har høyere utdanning og inntekt, er de som oftest handler fra utenlandske nettbutikker. Menn ser også ut til å handle oftere fra Kina og Tyskland enn kvinner. Motivasjonen for handel fra utenlandske nettbutikker er pris, tilg jengelighet og utvalg. Utlandet: Fra hvilke(t) land har du netthandlet fra siste 12 mnd? Tyskland Produktomtaler er viktigere enn bedriftene tror Én av fire nordiske forbrukere oppgir muligheten til å lese produktomtaler mens de handler på nett, som en viktig årsak til elektronisk handel, mens under fem prosent av bedriftene tror forbrukerne er opptatt av dette. Nordmenn er opptatt av produktomtaler både før og mens de kjøper, dette g jelder særlig menn. Mens hele seks av ti leser produktomtaler når de orienterer seg før kjøp, er det mer enn én av tre som også ønsker å lese produktomtaler mens de handler på nett. Erfaring fra USA viser at produktomtaler er blitt et viktig parameter i konkurransen om kundene, blant annet fordi det gir flere treff på søk. Usikkerhet rundt toll og avgifter er barriere for å handle fra utlandet Av dem som ikke har handlet varer fra utlandet oppgir 3 av 10 at en viktig årsak er usikkerhet rundt hva totalprisen blir når man legger til toll og avgifter. Dette indikerer at nettbutikkene med fordel kan informere om dette i kjøpsprosessen. Kina Annet 0 % 20 % 40 % 60 % 10 11

7 Kjøpsmønster 14 % Butikkenes leveringsalternativer avg jør 11 % 37 % 5 % Nettbutikkenes utvalg av leveringsalternativer er en helt avg jørende faktor for hvilke nettbutikker forbrukerne velger. Dette er aller viktigst for danske forbrukere, men svenske og norske forbrukere følger hakk i hæl. Som vist under, ønsker forbrukerne ulike leveringsalternativer til ulike produkter, men også innenfor varekategoriene varierer forbrukernes ønsker. I hvilken grad er nettbutikkens leveringsalternativer avg jørende for hvilken nettbutikk du handler i? 33 % 6 % 8 % 36 % 10 % Svært stor grad Ganske stor grad Ganske liten grad Svært liten grad Vet ikke 40 % 6 % Pris på vare og type produkt påvirker foretrukken leveringsmåte Forbrukerne oppfatter lav pris på frakt/levering, sikkerhet og enkelhet som viktigst ved valg av leveringsalternativ. Som vist under, avhenger vektingen av disse faktorene av hvilken varekategori og prisklasse varene tilhører. En undersøkelse fra Comscore i USA indikerer at nettbutikker som 7 % 28 % 10 % tilbyr gratis frakt ved å prise frakt inn i produktet er populære. Dette g jør det enklere for forbruker å se totalprisen tidlig, gir færre steg i kjøpsprosessen og oppleves som god service. Gratis frakt ved varekjøp over en viss verdi kan i tillegg være en effektiv måte å skape mersalg på. 49 % Tunge varer levert hjem, småvarer ønskes i postkassen Tenk deg at du har kjøpt følgende varer på internett. Hvordan vil du foretrekke å motta: Mobil/kamera Mobil/kamera Mobil/kamera Sjampo eller sminke Sjampo eller sminke Sjampo eller sminke Kjøleskap, TV eller vaskemaskin Kjøleskap, TV eller vaskemaskin Kjøleskap, TV eller vaskemaskin Postkassen Levert hjem Hente selv Annet Hente selv inkluderer ulike typer pakkeutleveringssteder/ - automater fra forskjellige firma. Gjelder også postkontor/ Post i Butikk. Ved valg av leveringsalternativ kan vi generelt si at forbrukere ønsker store og tunge varer levert hjem, små billige produkter er attraktive å få hjem i postkassen, mens små dyre produkter som mobiltelefoner enten skal leveres hjem eller hentes på utleveringssted. I foretrekkes postkassen for varer under 500 kroner, mens dyrere varer over 2500 kroner ønskes levert hjem eller hentet på postkontor/post i butikk. Når det g jelder store og tunge varer, ønsker hele 9 av 10 å få dette levert hjem. I vil forbrukerne ha varer under 250 kroner levert i postkassen, og dyrere varer som er små og håndterlige ønsker de å hente selv på pakkeutleveringssteder. Også her ønsker 9 av 10 å få tunge varer levert hjem på døren. Danske forbrukere har lenger tradisjon for hjemlevering, noe som g jenspeiler seg i denne undersøkelsen. Innen alle tre varekategoriene vi spurte om, ønsker en betydelig større andel å få varene levert hjem enn tilfellet er i og. Tendensene er derimot som i de andre landene; Postkassen er mest attraktiv for de billige og små varene, å hente selv er mer aktuelt når varene er små og dyre og nesten alle ønsker store og tunge varer levert hjem. Når kundene får levert tunge varer hjem på døren, oppgir over 7 av 10 nordmenn og svensker at det er svært viktig å bli varslet på forhånd av leveransen. Mer enn halvparten av nordiske forbrukere sier det er svært viktig at varene blir levert innenfor døren

8 Kjøpsmønster Forbrukerne orienterer seg i flere kanaler før kjøp på nett Søkemotorer og produktomtaler er de viktigste informasjonskanalene nordiske forbrukere bruker før de skal kjøpe på nett. Samtidig er det stor variasjon mellom landene i hvilken grad bedriftene vurderer søkeord som viktig i markedsføring. I mener kun 2 av 10 bedrifter at søkeords-markedsføring er blant de viktigste markedsføringskanalene, i er det 3 av 10, mens det i er 8 av 10 av bedrifter. Mer enn 2 av 10 forbrukere i de tre landene oppgir kataloger og reklame i postkassen som en kilde til informasjon før netthandel, mens e-handelsbedriftene i mindre grad oppfatter ikke-elektroniske kilder som viktig i markedsføringen. Unntaket er de svenske bedriftene som i større grad enn sine konkurrenter i nabolandene treffer forbrukernes preferanser på dette området. Det er spesielt kvinner som bruker de ikke-elektroniske kildene før e-handel. Hvordan nordiske forbrukere orienterer seg før kjøp på nett Innhente informasjon på nettet / bruke søkemotorer Leser produktomtaler/ omtale på internett Råd og tips fra venner og bekjente Orientere seg i kataloger/reklame som kommer i posten Orientere seg i fysiske butikker først 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Produktomtaler er viktige, spesielt for norske og svenske forbrukere. Her henger bedriftene etter. Under 5% av de nordiske bedriftene mener produktomtaler er viktig for kjøp på nett. Katalog driver handel på nett 4 av 10 svenske forbrukere har bestilt varer fra katalog de siste 12 månedene. De fleste bestilte på nett etter å ha sett i katalogen, mens et mindretall benyttet telefon eller sendte bestillingsskjema i posten. Det er flere svenske kvinner enn menn som bestiller fra katalog. I og er det 3 av 10 som bestiller fra katalog og legger inn bestillingen på nett. Kataloghandlerne er typisk kvinner over 50 år

9 6 E-handelsrapporten fra Posten og Bring høsten 2012 Mobile trender Forbrukerne forventer å kunne handle med smarttelefon og nettbrett <Illustrasjonsfoto: Person (gjerne eldre) med nettbrett> Forventer du å kunne handle på internett med smarttelefon eller nettbrett? Har du handlet på internett ved hjelp av din smarttelefon eller nettbrett siste 12 måneder? 63 % Ja, med smarttelefon Ja, med nettbrett Ja, med begge 37 % Nei Ja Nei 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Mer enn halvparten av forbrukerne har smarttelefon eller nettbrett. Høyest er andelen i med 61 prosent, og lavest i med 53 prosent. Andelen var høyest blant yngre menn med høy inntekt i store byer. To av tre sier at de forventer å kunne handle på nettet med sin mobile enhet, og de under 30 år har høyest forventninger. Denne utviklingen er likevel i en tidlig fase. Selv om forbrukere flest forventer å handle mobilt, er det få som så langt har g jort dette. Til tross for stor utbredelse, er tilbøyeligheten til å handle med smarttelefon lavere i enn i og. I er det unge menn som oftest har handlet med sine mobile enheter, mens det i er en bredere gruppe, ofte personer med barn, som handler mobilt. Vi vil se en betydelig vekst i denne kanalen de neste årene. Dette vil være drevet både av fordelene ved å kunne handle når man er på farten, veksten i antall nettbrett blant konsumentene og konkurranse mellom nettbutikkene om å tilby flere og bedre applikasjoner

10 Mobile trender Har utviklet applikasjon Har mobiltilpasset nettbutikk Har din bedrift mobiltilpasset nettbutikk eller har din bedrift valgt å utvikle en applikasjon som er tilg jengelig via Appstore/Android Market eller lignende? Reiser og billetter størst på mobile enheter I dag er reiser og billetter størst for handel fra smarttelefoner og nettbrett som det er ellers på nettet. Det blir likevel handlet varer og tjenester over et bredt spekter fra smarttelefon og nettbrett. En av grunnene er at de forbrukerne som har nettbrett, i stor utstrekning bruker dette hjemme. Vi regner etter hvert med å se tydeligere mønstre av typiske vareslag i de forskjellige kanalene. Smarttelefon er en god salgskanal for reisetjenester og billetter, og selvsagt digitalt innhold som musikk og spill. iphone og ipad (ios) er allerede i dag verdens største spillplattform, foran Playstation 3 og Xbox. For mange andre vareslag vil nettbrett være en bedre mobil salgskanal. Utviklingen vil gi mer nyansert innsikt i hvilke vareslag som fungerer best i den mobile kanalen. Alle netthandlere må ha en g jennomtenkt multikanalstrategi som omfatter alle kanaler. Selv om handelen med enkelte varegrupper kanskje vil være mindre effektiv på mobile enheter med små skjermer, vil mobil være en viktig kommunikasjons- og markedsføringskanal. Begge deler Hvilken plattform for netthandel tror bedriftene vil bli mest brukt de neste 2 årene? Ingen av delene 9 % 12 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 20 % 60 % Bedriftene må tilpasse seg den mobile utviklingen 7 % 27 % Både nettbrett og smarttelefoner kan brukes mot vanlige nettbutikker, men best effekt får man ved sider som er tilpasset formatet eller egen applikasjon. Særlig for smarttelefonene er det viktig. Vanlige sider som er tilpasset PC eller Mac kan leses på smarttelefon, men å g jennomføre kjøp er som regel upraktisk på grunn av skjermstørrelsen. Konsumentene vil bruke de nettbutikkene som er best tilpasset mobile enheter. Bedriftene er kommet kort i utviklingen av applikasjoner og mobiltilpassede nettbutikker. I har kun 1 av 10 nettbutikker g jort slike tilpasninger. Til sammenligning er tallet i 4 av 10. Stadig flere av de mest nyskapende nettbutikkene kommer med mobiltilpassede løsninger og apper til både smarttelefon og nettbrett. Bedrifter innenfor turisme og reisebransjen ligger først, men vi ser også eksempler på innovatører innenfor andre bransjer. Vi regner med at trenden med mobile enheter vil akselerere de neste årene. Selv om bedriftene er kommet kort, er de fleste seg likevel utviklingen bevisst. En stor andel tror smarttelefon og nettbrett vil bli viktige kanaler. Norske bedrifter er mest konservative og har sterkest tro på at PCog Mac vil holde seg som den viktigste digitale kanalen. Svenske og danske bedrifter har større forventninger til utviklingen på smarttelefon. Mobile enheter sikrer tilgang til internett overalt og hele døgnet. Enhetene er også i hyppig bruk hjemme. Dermed blir forbrukerne fleksible i forhold til den tradisjonelle hjemme-pcen. Trafikkdata fra Google viser at 40 prosent av alle søk kommer fra mobile enheter. Google ser også fra sine data at forbrukerne typisk bruker en mobiltelefon til og fra jobb, en kombinas- jon av PC og mobiltelefon på dagtid, nettbrett på kveldstid og ig jen mobilentelefonen rett før de legger seg. Stedstjenester basert på enhetenes GPS og kartapplikasjoner gir muligheter til å skreddersy netthandelsløsningen til kundens behov og ønsker. For mange forbrukere er mobiltelefonen og nettbrett en hjelp til å finne produkter og butikker (åpningstider, adresse, reisevei). Mobile kanaler kan også skape interesse og hjelp i butikkens salgsprosess. 49 % 17 % 6 % 23 % 46 % 25 % Mobil Nettbrett PC/mac Vet ikke 18 19

11 Utviklingstrekk Kunder må betjenes! Elektronisk og fysisk handel dreier seg om samme sak: å forstå og tilfredsstille kundenes behov. På samme måte som kundene blir møtt av gode tilbud og personlig betjening i den fysiske butikken, må de bli ivaretatt i nettbutikken. Vår undersøkelse viser at nordiske bedrifter som ennå ikke tilbyr e-handel, peker på muligheten til å yte god service og tilpasse salget til hver enkelt kunde som to av de viktigste fordelene med fysisk kontra e-handel. Dette er mulig å få til på nett, men det er viktig å være klar over at prosessene er annerledes enn i fysiske butikker og krever andre verktøy. Vi mener at det er de butikkene som klarer å skape god service og en personlig kjøpsopplevelse på nett som vil være vinnerne i fremtidens e-handelsmarked. God service på nett vil blant annet si raske svar når kunden «På ett område har faktisk nettbutikkene mye å lære fra fysiske butikker nemlig kunsten å selge!» Lars Klundby, analyst i Google lurer på noe, god informasjon om produktet og kjøpsprosessen, en smidig og enkel returordning, oppfølging helt til varene er levert og å pleie kundeforholdet fremover mot neste kjøp. Valgfrihet i kjøpsprosessen I våre intervjuer med nordiske netthandelseksperter, fremheves forbrukernes økende makt og krav til butikker og leverandører. Fremtidens forbrukere vil kreve å få velge hva som passer dem. Vår undersøkelse viser at leveransemåte avhenger av vareslag. I tillegg har situasjonen, forbrukernes ulike betalingsvilje, verdsetting av tid, tilg jengelighet og fleksibilitet mye å si for hvilket leveringsalternativ de ønsker. Med flere leveringsalternativer vil flere kundebehov kunne dekkes. Flere og flere nettbutikker vil fremover komme til å inkludere fraktkostnadene i prisen på varen som forbruker bestiller. Allerede i dag er det flere nettbutikker som tilbyr gratis frakt ved kjøp over et visst beløp. Ekspertene forventer at trenden styrkes. Fraktkostnaden oppleves som en barriere for kundene. Denne kan sees på som en generell kostnad og inkluderes i marginen. At kundene tilbys gratis frakt og gode leveringsalternativer, vil være en konkurransefordel. Et av hovedfunnene i en tilsvarende undersøkelse fra USA, er at nettbutikker som tilbyr gratis frakt oftere får kunder til å komme tilbake for å g jøre ytterligere kjøp. En britisk undersøkelse viser at 70 prosent av britiske forbrukere har avbrutt kjøp på grunn av begrensede og dårlige leveringsbetingelser, og 40 prosent har avbrutt kjøp på grunn av mangel på gratis frakt. Som tidligere vist har nettbutikkens leveringsalternativ stor betydning for nordiske forbrukeres valg av nettbutikk. Også når det g jelder betalingsløsninger har forbrukerne ulike ønsker. En generell tendens er at nordmenn og dansker i større grad enn svensker bruker kort når de handler på nett, mens svensker noe oftere betaler med faktura. «Det kommer et A-lag som personaliserer med side tilpasset den enkelte kundens faktiske kjøpsadferd. B-laget lager standard nettbutikk ut fra standard løsninger, har standard utsendelser og er ikke personlig tilpasset hver kunde» Benjamin Gundgaard, grunnlegger av CustomerSense og forfatter «Konsumenten tar mer og mer makt jeg kaller det den konsumentære evolusjon» Johan Holgersson, Nordic Manager Business Development & Sales Home Delivery Bring Express «Individualisering er den nye oljen!» Ida Hult, trendekspert og grunnlegger av Trendethnography Kundene kommer ikke inn fra forsiden I nettbutikken kommer ikke kundene nødvendigvis inn g jennom inngangsdøren. Som vår undersøkelse viser, foretrekker over 80 prosent av nordiske forbrukere å orientere seg g jennom søkeverktøy før de netthandler. Når de g jør dette, kommer de g jerne direkte inn på produktsiden til produktet de er interessert i. Dette stiller krav til utformingen av produktsidene og navigasjonen videre. Tilbud på de rette produktene Når kundene ankommer nettbutikken, er det viktig at de får tilbud på produktene de er interessert i. Informasjon om hva kundene er interessert i, hva de har handlet tidligere og hva de søker på, gir en unik mulighet til å skreddersy kjøpsopplevelsen til hver kunde. Synligg jøring av tilleggsprodukter og varer lignende kunder har kjøpt vil kunne få positive følger for salget i nettbutikken. Enkelhet og opplevd relevans er viktige stikkord. De som tilpasser seg kundenes behov blir netthandelsvinnere Bare de nettbutikkene som sørger for å gi kundene gode, tilpassede og individuelle kjøpsopplevelser vil ha mulighet til å klare seg i en stadig sterkere internasjonal konkurranse. Valgfrihet og tilpasning av tilbud til den enkelte kunde vil være forskjellen på suksess og fiasko de kommende årene. E-handel har gitt butikkene nye verktøy. Utnyttes disse mulighetene vil forbrukerne kunne få en individualisert, tilpasset kjøpsopplevelse og service som er bedre enn det man kan få i fysiske butikker. God service er like viktig som i fysisk handel E-handelen er blitt moden de siste årene. Praktisk talt alle handler på nett. Forbrukerne har g jort sine erfaringer og sett hva som fungerer og hva som ikke fungerer. I dagens samfunn bidrar sosiale medier, blogger og brukeromtaler til at gode og dårlige e-handelsopplevelser spres raskt. Ved å skape gode kjøpsopplevelser og gi kundene mer enn det de forventer, kan butikkene raskt åpne nye markeder. Store muligheter til å skape personlig kjøpsopplevelse som i fysisk handel Kundene legger ig jen en mengde informasjon i nettbutikker, informasjon om interesser, hvordan de foretrekker å fullføre handelen, hva de søker på og hvilke kjøp de g jør. Det er g jennom å utnytte denne informasjonen butikkene har mulighet til å personalisere kjøpsopplevelsen og gi kundene en opplevd service som skaper en konkurransefordel mot andre nettbutikker. Med god utnyttelse av kundeinformasjonen kan nettbutikkene vite hva kunden etterspør idet han logger seg inn i butikken. Svært få nettbutikker er gode på å gi spesialtilbud eller fordeler til kunder som handler ofte. Utnyttes denne informasjonen riktig vil nettbutikken kunne sikre g jenkjøp og svært lojale kunder. Individualisering og veiledning g jennom hele prosessen Selv om stadig flere nordiske nettbutikker tilpasser seg kundenes krav, er de fleste fortsatt like for alle. Trender og funn fra våre ekspertintervjuer tyder på at det fremover vil være de butikkene som klarer å personalisere nettbutikken sin til de ulike kundene som får salgene. Trenden går mot at utformingen på nettsiden og hvilke tilbud som dukker opp kommer til å avhenge av hvilke valg forbrukerne g jør, eller hvilke valg de har g jort tidligere. Kunden må ivaretas hele veien På samme måte som den fysiske handelen ikke er g jennomført før kunden går ut av butikken med produktet i hånden, er ikke netthandelskjøpet ferdig før kunden har fått varen. Dette g jør leveringen til en betydelig del av netthandelsopplevelsen og g jør transportøren til butikkens forlengede arm. At kundene kan spore leveransen og få informasjon om eventuelle komplikasjoner skaper trygghet for kunden og fremheves av forbrukerne som svært viktig. Også etter den g jennomførte handelen er det et betydelig potensial for oppfølging av kunden og salg av nye produkter

12 Utviklingstrekk Posten og Brings råd til nettbutikker i Utnyttelse av store datamengder en viktig trend Utnyttelse av de store informasjonsmengdene e-handel gir, er en av de viktige trendene vi ser komme. Både innenfor markedsføring og e-handelssalg, handler det om å komme i en til en-dialog med kunden. Det g jøres ved å utnytte de store datamengdene og kunnskapen bedriftene allerede sitter på. Detaljhandelen er en bransje hvor potensialet for å utnytte de store informasjonsmengdene er spesielt stort. «Letteste måten å tjene mer penger på er g jennom å lage en brukertest og deretter rette de feil man finner i testen» Benjamin Gundgaard, grunnlegger av CustomerSense og forfatter De beste nettbutikkene tester og måler for alltid å utvikle seg Jakten på å skape gode kjøpsopplevelser tar aldri slutt verken i fysisk eller elektronisk handel. E-handel gir store muligheter til å drive systematisk testing av hva som fører til salg og hva som ikke g jør det. Hvordan nettbutikken er utformet, hvilken farge de ulike knappene har, hvor knappene er plassert og hvor enkelt det er å navigere på siden; alt kan påvirke hvor mye nettbutikken selger, og det er ikke nødvendigvis åpenbart hva som fungerer. Selv etter 12 år i bransjen sier Benjamin Gundgaard at han lærer noe nytt hver gang han g jennomfører brukertester. For å unngå stagnasjon må det alltid utvikles. Det er ikke noe som heter en ferdig nettbutikk. På samme måte som nettbutikken får informasjon om kundene som handler, får den også en mengde statistikk om antall besøk, hvor de trykker, hvor mange som g jennomfører kjøp og hvor de resterende besøkende faller av i prosessen. Utnyttelse av innsikten og testing av ulike løsninger vil kunne være forskjellen på å lykkes eller ikke lykkes. Utnyttelse av stedtjenester At en større og større andel av befolkningen konstant er pålogget g jennom bruk av smarttelefon, gir gode muligheter for å bruke stedstjenestefunksjoner som salgsutløser. Her er teknologien på plass, nå g jenstår det for butikkene å utnytte mulighetene. Her vil det skje mye, men differensiert etter vareslag og den spesifikke kjøpssituasjonen. «Ville du startet en fysisk butikk uten ansatte?» Anne Murstad, forretningsutvikler netthandel Bring En god nettbutikk driver seg ikke selv Den økende viktigheten av informasjonsutnyttelse, testing og utvikling av nettbutikkene stiller endrede krav til bedriftene som ønsker å møte kundens behov: Tid og ressurser må brukes på dataanalyse. Skal nettbutikker kunne utvikle seg i takt med endring i forbrukervaner, drive kontinuerlig utviklingsarbeid for å generere mer salg i butikken, på samme måte som i sin fysiske butikk, er de avhengige av dedikerte ressurser som kan faget. Nettbutikk er ikke noe du driver med på siden av den fysiske virksomheten. Jo større konkurransen blir både på det nasjonale og internasjonale netthandelsmarkedet, jo viktigere blir det å drive en profesjonell nettbutikk Gjør det enkelt å handle Utvikle mobil- og nettbrettilpassede sider Tilby kunden flere leveringsalternativer Tilby kunden flere betalingsalternativer Vektlegg og personaliser kjøpsopplevelsen Test og mål effekten av endringer Utnytt datamengdene Hold kunden godt informert underveis i kjøps- og leveringsprosessen Tilrettelegg for søk Følg opp kunden etter kjøp! Posten AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk, med Norden som hjemmemarked. Konsernet har over dyktige og kvalitetsbevisste medarbeidere, som lever for å levere og finne nye veier. Konsernet har cirka 1400 utleveringssteder i, i form av postkontor og Post i Butikk. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring: Posten kjennetegner tilbudet til privatkunden, postkontornettet og den daglige postdistribusjonen til hele det norske folk. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden, og består av spesialister med spisskompetanse innenfor hvert sitt område. LOAD er en årlig fagdag innen Logistikk og Netthandel. Fagdagen inneholder en blanding av praktiske case og foredrag. De viktigste netthandelsprisene i blir også delt ut. Dagen er for alle som jobber innen logistikk og netthandel, og består av foredrag, festaften ledet av en av s mest anerkjente konferansierer, og utdeling av netthandelsprisene. Om lag 350 kunder og samarbeidspartnere deltar, i tilleg til representanter fra fagmiljøene innenfor logistikk og netthandel. Vil du vite mer? : bring.no/netthandel : bring.se/ehandel : bring.dk 23

13

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014 Vedlegg Tallgrunnlag Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» FIGUR 1: Hvor viktig er følgende faktor for deg ved valg av nettbutikk? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73%

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

Posten og Brings netthandelrapport

Posten og Brings netthandelrapport Posten og Brings netthandelrapport Nordisk spørreundersøkelse om vaner og trender Juni 2010 POSTEN OG BRINGS NETTHANDELRAPPORT JUNI 2010 2 Forord Posten og Brings nordiske netthandelsrapport for første

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten 2011

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten 2011 Netthandelsrapport fra Posten og Bring: vaner og trender Høsten Posten og Brings netthandelrapport september Ni spennende netthandelsfinalister Netthandel blir stadig viktigere Norske netthandlere får

Detaljer

E-handelsrapporten 2013. Fra Posten og Bring

E-handelsrapporten 2013. Fra Posten og Bring E-handelsrapporten 2013 Fra Posten og Bring 1 Gi kundene valgfrihet Utviklingen innen netthandel er formidabel. De siste årene har handel på nett blitt en sentral del av folks liv. For Posten og Bring

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 2011

Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 2011 Netthandelsrapport fra Posten og Bring: VANER OG TRENDER VÅREN 211 POTEN OG BRING NETTHANDELRAPPORT JUNI 211 Kvinner netthandler mer - smarte telefoner kommer Posten og Bring g jennomfører to ganger i

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge

Velkommen til efrokost. Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Velkommen til efrokost Gunnar Henriksen Konserndirektør Divisjon E-handel, Posten Norge Vår viktigste oppgave er å bidra til at nordiske netthandlere lykkes Marked Tjenester Salg Konsept Økonomi Bring

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM

Netthandelsstatistikk Norge 2012 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsstatistikk Norge 212 FOTO: COLOURBOX.COM Netthandelsbedriftene i Norge omsatte for 13, milliarder kroner ekskl. mva i 212. Dette er sju prosent mer enn året før. Veksten i netthandelen var i

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014

Virkes e-handelsbarometer. 1. kvartal 2014 5 Virkes e-handelsbarometer 1. kvartal 2014 2 Velkommen Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet på nett i årets første

Detaljer

Den gode kundereisen. Posten og Brings e-handelsrapport 2014

Den gode kundereisen. Posten og Brings e-handelsrapport 2014 Den gode kundereisen Posten og Brings e-handelsrapport 2014 Kundens totalopplevelse er avgjørende. Det finnes ikke én god kundereise, men mange. FØR kjøpet Definere Lete Beslutte Hvor viktig er følgende

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

Netthandel en trussel eller mulighet?

Netthandel en trussel eller mulighet? Netthandel en trussel eller mulighet? Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Innhold Utvikling netthandel Hvordan påvirker internett handelen Oppsummering 2 1 Nordmenn handlet varer for 500 mrd i 2015 500 Kanalglidning

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014

Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Virkes ehandelsbarometer Q4 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 4. kvartal 2014. Her finner svar på hvordan julehandelen på nett gikk, hvilke

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015

Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Virkes ehandelsbarometer Q3 2015 Om ehandelsbarometeret Metode Virkes ehandelsbarometer følger netthandelen til 1 000 personer som hver 14. dag rapporterer inn hva de har handlet på nett av varer og en

Detaljer

INTERNETT OG HANDEL 2015

INTERNETT OG HANDEL 2015 INTERNETT OG HANDEL 2015 Handel via internett blir mer og mer viktig. Hvordan kan man utnytte mulighetene dette gir? Brukerdag, Økonomibistand 2015 www.kreatif.no 1 E-handel: Viktig for de som HAR nettbutikk

Detaljer

Du bruker applikasjoner fra du våkner opp. Email på ipad, Facebook, Twitter, aviser, podcasts, snakker over Skype osv

Du bruker applikasjoner fra du våkner opp. Email på ipad, Facebook, Twitter, aviser, podcasts, snakker over Skype osv 18.09.2010 Du bruker applikasjoner fra du våkner opp. Email på ipad, Facebook, Twitter, aviser, podcasts, snakker over Skype osv Du bruker hele dagen på Internett, men ikke på web. En av de viktigste skiftene

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014

Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer Q2 2014 Virkes ehandelsbarometer - Q2 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 1. kvartal 2014. Her finner du svar på spørsmål som hvor mye vi handlet

Detaljer

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Frokostseminar om e-handel Eirik Norman Hansen og John Aurtande Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale

Detaljer

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel

ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 - trender, trusler og muligheter Johanne Kjuus, fagsjef handel ehandel 2015 trender, trusler og muligheter 1 Forstå forbrukeren 2 Den der netthandel går nok snart over igjen 3 Gi kundene det

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015

Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Virkes ehandelsbarometer Q2 2015 Forord Vi netthandlet varer for hele 6,6 mrd. kroner i løpet av 2. kvartal 2015, en økning på hele 15,5 prosent fra samme periode i fjor.

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Kristoffer.hjorth@markant.no Introduksjon til digital markedsføring Nettsiden Søk Google Sosiale medier

Detaljer

Alltid relevant. Bruk kunnskapen om kundene dine til å gi dem det de vil ha. Er du relevant, lykkes nettbutikken din. E-handelsrapporten 2015

Alltid relevant. Bruk kunnskapen om kundene dine til å gi dem det de vil ha. Er du relevant, lykkes nettbutikken din. E-handelsrapporten 2015 Alltid relevant Bruk kunnskapen om kundene dine til å gi dem det de vil ha. Er du relevant, lykkes nettbutikken din. E-handelsrapporten 2015 Bruk innsikt om kundene til å g jennomføre konkrete tiltak som

Detaljer

EHF Katalog og Ordre flere veier til å få med de leverandørene du ønsker deg

EHF Katalog og Ordre flere veier til å få med de leverandørene du ønsker deg EHF Katalog og Ordre flere veier til å få med de leverandørene du ønsker deg Avdeling for offentlige anskaffelser Jan Mærøe ELEKTRONISK HANDEL ER KOMMET FOR Å BLI Alle gjør det Hvorfor skal ikke deres

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

Velkommen til efrokost Har du forberedt deg til julehandelen?

Velkommen til efrokost Har du forberedt deg til julehandelen? Velkommen til efrokost Har du forberedt deg til julehandelen? Twitter og Instagram: #efrokost 01/01/2013 1 5 tips for å gire opp nettbutikken til jul ved Kristian Sveholm Enklere Liv og Dingsy Guro Forseth

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Dårlig glid i norsk økonomi Fortsatt lav fart i den norske økonomien Detaljhandelen, et av de viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi, viser svak utvikling 30 prosent

Detaljer

BRING RESEARCH KONVERTER KUNDENE TIL ØKT HANDEL PÅ NETT

BRING RESEARCH KONVERTER KUNDENE TIL ØKT HANDEL PÅ NETT BRING RESEARCH KONVERTER KUNDENE TIL ØKT HANDEL PÅ NETT Bring Research Forbrukerundersøkelser flere ganger pr år Utføres i Norge, Sverige og Danmark Minst 1000 personer pr land over 18 år Samarbeid med

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 4. kvartal 2013 3 NORSK ehandelsbarometer 4. kvartal 2013 Innhold Velkommen... 3 Om Norsk ehandelsbarometer... 3 Hovedtrender 4. kvartal 2014... 4 Total netthandel på 17,6 milliarder kroner... 5 Økt kjøp av detaljvarer

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

E-handelen i Norden i 2015

E-handelen i Norden i 2015 E-handelen i Norden i 2015 Innhold Om rapporten...2 Norden, et e-handelsmarked i forkant...3 Tilgjengelighet og valgfrihet stadig viktigere... 4 Norden... 6 E-handel for nesten 130 milliarder kroner...6

Detaljer

Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer?

Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer? Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer? PULS Prosjektledersamling Gardermoen, 20. 21. april 2004 Dr. polit., førsteamanuensis Institutt

Detaljer

NETTSHOPPERNES FORVENTNINGER TIL LEVERING OG RETUR

NETTSHOPPERNES FORVENTNINGER TIL LEVERING OG RETUR NETTSHOPPERNES FORVENTNINGER TIL LEVERING OG RETUR Martina Winsell og Kristin Dahl Hoffmann Skandinavisk netthandel 2017 Hva er Bring Research? Kontinuerlige forbrukerundersøkelser blant folk som handler

Detaljer

Master of Media Science. Interaksjonsdesigner. Av Pål Eirik Paulsen. pp@mto-lab.no. www.blest.no. oktober 2005. webanalyse

Master of Media Science. Interaksjonsdesigner. Av Pål Eirik Paulsen. pp@mto-lab.no. www.blest.no. oktober 2005. webanalyse www.blest.no webanalyse oktober 2005 Av Pål Eirik Paulsen pp@mto-lab.no Interaksjonsdesigner Master of Media Science Formål Det overordnede formål og utgangspunkt for vår gjennomgang av Blest.no er å bruke

Detaljer

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit

Konjunkturseminar juni 2015. Lars E Haartveit Konjunkturseminar juni 2015 Lars E Haartveit En varslet omstilling hva gjør forbrukerne? Kilde: Nasjonalbudsjettet 2 De leser hva media skriver, men tror fortsatt det skal gå relativt bra med egen økonomi

Detaljer

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen

Konjunkturseminar september 2014. Vibeke Hammer Madsen Konjunkturseminar september 2014 Vibeke Hammer Madsen Det viktigste budsjettet for Solberg-regjeringen! 2 2 Hva sier våre virksomheter? Kun 23 prosent opplever markedsituasjonen som god, 64 prosent mener

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

DM-Guiden. Tips: Lag en fremdriftsplan for DM-kampanjen som innbefatter punktene i DM-guiden fra 1 til 7

DM-Guiden. Tips: Lag en fremdriftsplan for DM-kampanjen som innbefatter punktene i DM-guiden fra 1 til 7 DM-Guiden En god DM-kampanje bygger på det samme tankesettet uavhengig av hvor stor kampanje du skal ha, hvem du skal nå eller i hvilken bransje du er. Følger du prinsippene ser du raskt hvor logisk det

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

Markedsføring strategisk via e-post

Markedsføring strategisk via e-post Reklamehuset Wera presenterer: Markedsføring strategisk via e-post Telemark Online AGENDA 0900 Velkommen og intro Innledning :: Hva er e-postmarkedsføring? 1. Adresselister 2. Mål med utsendelsen

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Go To Market the DNA of successful business

Go To Market the DNA of successful business .disruptive markets need new thinking... Cato Svendsen VP Business Development GoTo Market the DNA of successfull business Insight Strategy Execution We work with business owners, boards, CEO's and directors

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Handlet på nett for 69 milliarder kroner

Handlet på nett for 69 milliarder kroner Handlet på nett for 69 milliarder kroner Norsk e-handel omsatte for 69,1 milliarder kroner i 14. Det er 15 prosent mer enn året før. Holdes salg av tjenester utenom og man ser på netthandelen med varer

Detaljer

Consumer Commerce Barometer

Consumer Commerce Barometer Consumer Commerce Barometer Verktøyet Consumer Commerce Barometer (CCB) som tilgjengeliggjør statistikk fra IAB Europe i samarbeid med Google er en verdifull kilde til statistikk rundt adferd og ehandel.

Detaljer

PMS ProcessYellowC GET YOUR BRAND OUT THERE.

PMS ProcessYellowC GET YOUR BRAND OUT THERE. PMS ProcessYellowC GET YOUR BRAND OUT THERE. NTC i Kristiansand er din totalleverandør av firmagaver, profileringsprodukter, arbeidsklær og verneutstyr for det norske markedet. Når en bedrift skal bygge

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål I forbindelse med det pågående arbeidet i Forbrukerrådet med digitale tjenester og personvern,

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Netthandel byggevarer 2015

Netthandel byggevarer 2015 Netthandel byggevarer 2015 Status og trender salg til sluttkunder i Norge Richard Jacoby-Larsen, Partner CERVO AS Bakgrunn Rapport Byggevarekjeder 2015 Kvalitativ undersøkelse Netthandel byggevarer 2015

Detaljer

Bruktbilkonferanse 20.11.12

Bruktbilkonferanse 20.11.12 En rekke nye trender drar oss raskt inn i fremtiden Feminisering/kvinner tar kontroll Forenkling/brukervennlighet Eldrebølgen vs. nye generasjoner Raskt voksende middelklasse Global bærekraftighet/miljø

Detaljer

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS 1 Den digitale revolusjonen En trussel eller en mulighet for den etablerte bilbransjen? Verden er ikke som før Detaljhandelen 2013: Hver nordmann handlet i snitt for kr. 75 000,- Unge norske menn handlet

Detaljer

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Seminarbeskrivelse Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Få inspirasjon, tips og råd til hvordan du kan gi kunden en salgsopplevelse utenom det vanlige. Morten Brandt vil fokusere

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

LO Media 20.april. v/ Hanne Josefsen

LO Media 20.april. v/ Hanne Josefsen LO Media 20.april v/ Hanne Josefsen Inspirerende kilder: Ove Dalen, Ida Jackson og Ida Aalen, Netlife research Scott Stanchak, The New York Times Heather Kaminetsky, NET - A - PORTER Afif Khoury, SOCi

Detaljer

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser

Attraktive butikker skaper levende sentre. Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Attraktive butikker skaper levende sentre Forskningsleder Per Gunnar Rasmussen Institutt for bransjeanalyser Hva vil jeg snakke om? Den «nye» kunde krav og forventninger Hva bestemmer kundens valg av handelssted

Detaljer

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Registrerte kunder kan fra forsiden gå rett inn fra Direktebestilling Gå inn på Bring.no og klikk på linken Bestill utsendelse av brev og reklame

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Telenor epost. http://online.no/ Sunday 28th of September 2014 08:38:54 AM. Document generated by http://siteoid.com/ Enda litt bedre fra Sony

Telenor epost. http://online.no/ Sunday 28th of September 2014 08:38:54 AM. Document generated by http://siteoid.com/ Enda litt bedre fra Sony MENY MINE SIDER SØK TILBUD FORBRUKER TRENDER APPER SERVICE SIKKERHET Telenor epost Brukernavn (det som er før @online.no) Passord Enda litt bedre fra Sony LOGG INN Glemt passord Herlige høstfilmer for

Detaljer

ehandel og verden vi lever i Sophie Maartmann-Moe

ehandel og verden vi lever i Sophie Maartmann-Moe ehandel og verden vi lever i Sophie Maartmann-Moe Den fjerde revolusjon ehandel 2 Den fjerde revolusjon Den fjerde revolusjon 1776 1879 1961 2007 1.0 2.0 3.0 4.0 Mekanisering Elektrifisering IT Nettverk?

Detaljer

Personlighet viktigere enn penger

Personlighet viktigere enn penger VINTER 2011 Dystre naboer i Sverige og Danmark Personlighet viktigere enn penger Nordens største undersøkelse om boligmarkedet Dystre naboer i Sverige og Danmark I denne utgaven av Nordic Housing Insight

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Hva er sosiale medier? Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk,

Detaljer

Frokostmøte TMF // 18.02.16

Frokostmøte TMF // 18.02.16 Frokostmøte TMF // 18.02.16 Teamet bak Håvard Bustnes Forstå Forenkle Forandre Oppgaven Skaffe flere fosterhjem. NÅ. Klikk og likes er ikke målet Unngå stigmatisering av fosterbarn Størst behov for

Detaljer

Innovasjon for å styrke kundeopplevelsen. v/ Jørn Torsvik, IT-sjef

Innovasjon for å styrke kundeopplevelsen. v/ Jørn Torsvik, IT-sjef Innovasjon for å styrke kundeopplevelsen v/ Jørn Torsvik, IT-sjef Agenda Sparebanken Vest og vår digitale reise Hva bringer fremtiden? Grep vi gjør for å styrke innovasjon og kundeopplevelse INTRODUKSJON

Detaljer

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal /

(Nett)handel. Knut Erik Rekdal / (Nett)handel Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1 Nordmenn handlet varer for 529 mrd i 2016 529 72 34 Kanalglidning 14% Netthandel 47% Netthandel i utenlandske butikker 31% Norsk detaljhandel butikk 86% Grensehandel

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett!

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett! NYHET! nå er det enkelt å være på nett! Med ThinkPage får du alt du trenger for å lage dine egne nettsider; som privatperson, bedrift og butikk. Store idéer kan komme fra små steder Du trenger ikke kunne

Detaljer

E-HANDEL. Et innblikk i fremtiden hvordan Bring posisjonerer seg for morgendagen. Geir Østby, SVP Salg Divisjon E-handel Posten Norge & Bring

E-HANDEL. Et innblikk i fremtiden hvordan Bring posisjonerer seg for morgendagen. Geir Østby, SVP Salg Divisjon E-handel Posten Norge & Bring E-HANDEL Et innblikk i fremtiden hvordan Bring posisjonerer seg for morgendagen Geir Østby, SVP Salg Divisjon E-handel Posten Norge & Bring Fra postdistributør....til nordisk post- og logistikkonsern Kontinuerlig

Detaljer

for landbruket i mer enn 40 år For alle traktormerker

for landbruket i mer enn 40 år For alle traktormerker for landbruket i mer enn 40 år For alle traktormerker www.okonomi-deler.no En god kombinasjon Økonomi-deler AS ble grunnlagt i 1975 av Gunnar Wilskog. Siden starten med direkte import og salg av deler

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Netthandel i Norden 2016

Netthandel i Norden 2016 Netthandel i Norden 2016 Innhold Forord: Leveringen en viktig del av handleopplevelsen på nett... 3 Oversikt: Kort om nordisk netthandel...4 Prognose: Med logistikken som konkurransefordel...6 Nordisk

Detaljer

DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 2010

DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 2010 D I B S P A Y M E N T S E R V I C E S DIBS E-HanDElSInDEkS NORge 21 HANDELSINDEX_Q3_1117_NO_1 1 21-1-26 12.35 2 Bakgrunn DIBS Payment Services, Nordens største leverandør av løsninger for internettbetaling,

Detaljer

Konjunkturseminar mars 2014

Konjunkturseminar mars 2014 Konjunkturseminar mars 2014 Agenda Dårlig gli i norsk økonomi. Vibeke Hammer Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Detaljhandelen 2014. Lars Haartveit, sjeføkonom i Hovedorganisasjonen Virke.

Detaljer

BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten 2011

BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten 2011 Mobilrapporten 2011 v. 1.03. Oppdatert: 28.06.2012 Introduksjon til rapporten Hva skjedde i mobilåret 2011? Hvilken utvikling er det å spore i det norske markedet? Denne rapporten er et forsøk på å gi

Detaljer

TEAM. Prosjektledelse & Design. Markedsføring Utvikling Finansiering Kreatør. Svein Erik Sandsnes. Helga Stormo. Hans Fredrik Fahle

TEAM. Prosjektledelse & Design. Markedsføring Utvikling Finansiering Kreatør. Svein Erik Sandsnes. Helga Stormo. Hans Fredrik Fahle BUCKET WARS TEAM Prosjektledelse & Design Markedsføring Utvikling Finansiering Kreatør Hans-Martin Erlandsen Helga Stormo Hans Fredrik Fahle Svein Erik Sandsnes Martine Nicoline Borge AGENDA FRUST CUSTOMER

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Norske kortvaner Staale Rasmussen, Sales & Marketing Manager Cards

Norske kortvaner Staale Rasmussen, Sales & Marketing Manager Cards Norske kortvaner Staale Rasmussen, Sales & Marketing Manager Cards Agenda Kortvaner Om undersøkelsen Markedsandeler Ulike betalingsmetoder - ulike oppfatninger Sammenlikning av resultater i Norden: Foretrukne

Detaljer

Få en bedre førjulstid!

Få en bedre førjulstid! Få en bedre førjulstid! Gjør julehandelen på nettet og få varene levert hjem på kvelden. Nå til prøvepris kr 70,- Tilbudet gjelder nettbutikkene i denne brosjyren t.o.m 11. desember 2011. Gjør julehandelen

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik DIAGNOSERAPPORT for Dato:05.12.2012 Utført av: Jon P Hellesvik Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK 2 3 3 konsept samme plattform 150 leieforhold Hensyn til franchise på bekostning av konvertering 4 5 Omsetning 2015: Største butikk i kjeden Vi må begynne å behandle

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet/ Forbruker Europa av Norstat juni 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes

Detaljer