LMT Versjon 4.57 FUNKSJONSENDRINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LMT Versjon 4.57 FUNKSJONSENDRINGER"

Transkript

1 EMV TERMINAL Hovedsak i denne LMT programvaren er at den er tilpasset Sagem betalingsterminal. Kredittkort skal ikke leses to ganger i løpet av en tur, men kun ved turens slutt. Nytt valg Bet.kortterm. som valg 8 i STOPP/F3-menyen. Dette er valget som oftest skal benyttes ved bruk av betalingsterminalen. NYTT VALG Sagem Monetel ML30 Fremgangsmåte ved kortbruk med ett enkelt kredittkort er som følger: Taksameteret settes i STOPP, valg 8 Bet.kortterm. velges. Taksametersummen inkludert tips, ekstra og utlegg overføres til terminalen, og beløpet vises i terminalens vindu. Kunden trekker kortet i terminalens kortleser, alternativt setter inn chipkortet i leseren nederst på terminalen. Deretter bekreftes beløpet og eventuell tips legges til. Hvis terminalen ber om det må pinkode tastes. Terminalen sender forespørsel til BBS om godkjenning. Når denne foreligger skrives kvitteringer ut. Dersom korttypen ikke har pin-kode, skal kunden signere. Det er kun kort som Visa, Mastercard, American Express og Diners som skal benyttes i EMV terminalen. TT-kort og sentralenes kundekort skal fortsatt benyttes i kortleseren som fulgte TDS utstyret. Sjåførkort og servicekort skal også benytte den gamle kortleseren. Hvis sjåføren trekker et kredittkort i den gamle kortleseren, får han følgende melding opp på taksameterskjermen. Handlingen får ingen konsekvenser. NYTT VALG Hvis turen skal betales med flere kredittkort, og man ønsker en deling av beløpet basert på den ideelle andelen kortet er benyttet på turen, velges 6. Det skrives ut billett for hvert kort, og ved avstigning velges kunde etter billettnummer. Alternativt kan delbetaling benyttes. 1

2 Ordinær betaling med EMV terminal LMT Versjon 4.57 Ved turens slutt og når taksameteret er satt i STOPP, overfører sjåføren beløpet fra taksameteret til betalingsterminalen. Når kunden mottar terminalen vises dette skjermbildet.passasjeren trekker deretter sitt kredittkort, alternativt setter chipkortet i leseren. Når kortet er satt inn eller trukket, vises dette skjermbildet. Her taster kunden inn totalbeløpet inkludert tips, og deretter OK. Etter at kunden har lagt inn totalbeløpet, i dette tilfellet med tips, vises det endelige beløpet kunden skal bekrefte. Godtar kunden beløpet, tastes OK. Dette resulterer i at turen avsluttes og nødvendige kvitteringer skrives ut. Hvis det er foretatt feil inntasting, må CORR eller CANC/ANNUL på terminalen benyttes. Dette resulterer i at kjøpet avbrytes, og at det må foretas ny overføring fra STOPP/F3 menyen hvis man fortsatt ønsker å benytte kredittkortet. Når beløpet er bekreftet vises dette bildet. Her skal kunden taste inn sin pinkode etterfulgt av OK. Dersom korttypen ikke har pin-kode, vises ikke dette bildet, men det kommer et signaturfelt på kvitteringen istedenfor. 2

3 Bruk av EMV terminal ved manglende kommunikasjon mot innløser Hvis bilen er uten GPRS dekning, eller at koblingen mot innløser av andre årsaker ikke er tilstede, vises denne meldingen. Svares det Nei på dette spørsmålet, avsluttes kreditten og turen gjøres om til en kontanttur. For Ja- svar se neste punkt. NB Beløp over ,- kr kan ikke godkjennes offline. Svares det JA på foregående spørsmål, og beløpet overstiger , må sjåføren ringe innløser på oppgitt telefonnummer for å få kortet autorisert. Når dette er mottat tastes dette inn og kreditturen avsluttes på ordinær måte med nødvendige kvitteringer. Når bilen igjen får kommunikasjon sendes kredittransen inn til innløser. Ikke alle kortselskaper godtar offline transaksjoner for alle sine kortserier. Benyttes et slik kort, fås denne meldingen på EMV-skjermen. Skjer dette taster man OK og kjøpet annuleres.turen må betales med annet kredittkort, alternativt kontant. Bruk av EMV terminal ved delbetaling og egenandel Menyen for delbetaling er utøket med et felt for betalingsterminal. Benyttes valg 4 kort på terminal, overføres beløpet til terminalen på samme måte som ved ordinær betaling mot EMV terminal. Alle prosedyrer etter overførselen er identiske. NB Kundekort og TT-kort skal fortsatt trekkes i den gamle kortleseren. (2 ganger som før) 3

4 Trafikkoversikt Etter ønske fra kunder er det nå laget en trafikkoversikt som inneholder alle sonene en sentral har inndatert. Oversikten er i denne modus statisk. Dette innbærer at sonene vises på samme sted på skjermen hver gang oversikten åpnes. Strekker trafikkoversikten seg over flere sider kommer denne automatisk opp på den siden hvor den sonen man befinner seg i er lokalisert. Figuren over viser trafikkoversikten i det nye valget. Den sonen man befinner seg i er markert med blått på sonenr. I dette tilfellet sone 222. Ønsker man å bla mellom sidene gjøres dette med F3 og F6 tastene. Med F5 tasten kan man oppdatere informasjonen. Som tidligere kan man velge om visningen skal skje automatisk eller ikke, samt hvilken visningsmodus man ønsker. For å gjøre innstillingen enklere velger man nå fra tekstbokser med en kort forklaring. Valget finnes ved F AUTOMATISK/MANUELL Manuell, sjåføren må selv aktivere visningen. Går ikke ut av trafikkbildet ved innkomne meldinger. Disse markes med M1, M2 etc i statusfeltet. Automatisk, trafikkoversikten kommer opp når man går i ledig Går ikke ut av trafikkbildet ved innkomne meldinger. Disse markes med M1, M2 etc i statusfeltet. Automatisk, trafikkoversikten kommer opp når man går i ledig. Går ut av oversikten ved innkomne meldinger. 4

5 VISNINGSMODUS Viser alle inndaterte soner, uavhengig om det er aktivitet i disse. Sonene vises på samme sted i oversikten hver gang. Filtrerer turer etter inndatering i bitmapoversikten. Viser alle inndaterte soner, uavhengig om det er aktivitet i disse. Sonene vises på samme sted i oversikten hver gang. Filtrerer turer etter inndatering av egenskaper Viser alle inndaterte soner, uavhengig om det er aktivitet i disse. Sonene vises på samme sted i oversikten hver gang. Viser kun de soner det er ledige biler, ventende turer eller forhåndsbestilte turer tilpasset egenskapene som er inndatert i bitmapoversikten. Viser kun de soner det er ledige biler, ventende turer eller forhåndsbestilte turer i, tilpasset egenskaper for bil og sjåfør. Viser alle soner det er ledige biler, ventende turer eller forhåndsbestilte turer i. REKKEFØLGE Viser inndaterte soner sortert nedover (vertikalt) i trafikkoversikten. Viser inndaterte soner sortert bortover (horisontalt) i trafikkoversikten. Ved mottak av meldinger mens man er inne i trafikkoversikten gis det beskjed om uleste meldinger i feltet under klokken. Kontantomsetning og kasse Kredittilsynet har i en rapport om bokføringen i taxinæringen påpekt kravene til å skille mellom kontant- og kredittomsetning, og at kontantomsetningen skal avstemmes etter hvert skift. På denne bakgrunn er det nå laget nødvendige inntastingsfelter ved skiftets start og slutt, og skiftlappen er utøkt for å vise de nye feltene. Videre er lønn og skatt ikke med i kasseavstemmingen. Beløpene vises kun som en informasjon til sjåfør/eier. 5

6 KASSEBEHOLDNING er opptalt kontantbeholdning ved skiftes start. OPPTALT SLUTT er opptalt kassebeholdning ved skiftets avslutning. TILFØRT KASSE er det beløp man har lagt til i kontantbeholdningen i løpet av skiftet. OPPTALT KASSE START kommer fra inntastet beløp ved skiftets start. TILFØRT KASSE er beløp man har lagt til i løpet av skiftet. KONTANT SKIFT er summen av kontantomsetning pluss tips og fratrukket summen av de kontante kostnader sjåføren faktisk har betalt i løpet av skiftet. UTREGNET KASSE er summen av OPPTALT KASSE START og KONTANT SKIFT og TILFØRT KASSE OPPTALT KASSE er faktisk opptalt kasse ved skiftets slutt. DIIFFERANSE er forskjellen mellom OPPTALT KASSE og UTREGNET KASSE. FORUTSETNINGER FOR DETTE SKIFTET: Kontantur kr 1.000,- med inntastet tips kr 100,-- Fergepenger kr 125,- hvorav mva er 25%. Utlegget er betalt kontant av sjåfør. Kredittur kr 1.000,- med inntastet tips kr 100,-. Bompenger kr 108,- hvorav mva er 8%. Utlegget er ikke betalt av sjåfør, men er betalt på annen måte (abonnement, kredittkort, etc). I tillegg har sjåføren fylt drivstoff for kr 200,-, som er betalt kontant. 6

7 Inntasting av utlegg LMT Versjon 4.57 NYTT BELØP: UTLEGG MVA%: Her tastes bruttobeløpet for utlegget Her tastes mva satsen for det aktuelle utlegget (inng. mva) (0%/8%/25%) Dette er kun informasjon om hvilke mva satser som er inndatert. LAGT UT KONTANT (J/N): Svares det J på dette spørsmålet, innebærer dette at sjåføren har lagt ut beløpet kontant. N innbærer at dette er en kostnad betalt på annen måte enn kontant (eget kredittkort, abonnementsavtale, etc) Det skal fra denne LMT versjonen ikke lengre inntastes nettobeløp, da dette påvirker kasseavstemmingen. Valget er fjernet fra servicemeny og takstprogram. Visning av undertakster I F2 menyen for valg av takster, vises kun de takster som bilen er satt opp med. Øvrige takster er blanket ut i menyen. Sperre for F-takst, dersom Starttakst=2 eller 3 Innført mulig sperre for visning og valg av F-takst dersom sentralen benytter starttakst 2 eller 3. Ved dette valget vises ikke F-takstene ved bruk av F2 tasten. Funksjonen er oppsettbar fra TDSTakst og i fra servicemenyen. Sperre for F-takst, dersom opptatt og ikke i F-takst Innført adgang til å sperre overgang tilbake til F-takst etter å ha benyttet D- eller K-takst. Funksjonen er oppsettbar fra TDSTakst og i fra servicemenyen. 7

8 Ferge/flyplassavgift Innført valg mellom inntasting av FERGEPENGER eller FLYPLASSAVGIFT i ekstramenyen og på kvitteringer. Funksjonen er oppsettbar fra TDSTakst og i fra servicemenyen. Bilens registreringsnummer på skiftlapp Innført mulighet til å få bilens registreringsnummer på skiftlappen. Valget finnes i sjåførmenyen (F ) Organisasjonsnummer på kvittering og skiftlapp På kvitteringer og skiftlapper er bokstavene NO lagt til før organisasjonsnummeret. Dette for å tilpasse oss vanlig praksis i næringslivet. Videre blir nå ikke orgnr slettet ved tast av OK i menyvalget. Mobilnummer på kvittering Innført valg om visning av mobiltelefonnummer på kvitteringen. Nummeret som vises er det inndaterte nummer for den aktuelle sjåføren fra påloggingen. Funksjonen er oppsettbar fra TDSTakst og i fra servicemenyen. Valgbar Taxi-tekst i bilens display Det er nå åpnet adgang for å vise mer tekst enn bilens løyvebokstav og nummer i bilens display. Funksjonen er oppsettbar fra TDSTakst og gir adgang til benytte 4 linjer med inntil 20 tegn i hver. Løyvenummeret kan også flyttes til høyre for å sentreres. Figuren til venstre gir en illustrasjon på hvordan teksten vises i bilens display. Fastpris Åpnet adgang til å annullere fastpristur sendt fra sentral. Taster man 0 når taksameteret befinner seg i LEDIG eller JA-status fjernes fastprisen. Figur 1 Det er åpnet adgang for å kunne kansellere fastpris. Dette forutsetter at taxisum (kjørt beløp) overstiger den inndaterte fastprisen. For å slette fastpris, tast F3-3, og tekstboks i figur 1 vises, tast 0 for beløp, og figur 2 vises. Taster man OK slettes fastprisen, tastes retur beholdes denne. Figur 2 8

9 Trafikkoversikt Sperret adgang for visning av trafikkoversikt i pause. Dette for å forhindre at biler posisjonerte seg uten at de var synlig for de øvrige. Sperret adgang til å endre fra/til LEDIG/PAUSE i trafikkoversikt av samme grunn som ovenstående. Det samme gjelder adgangen til egenskapsmenyen. Skyte på tur er fortsatt mulig når man befinner seg i trafikkoversikten. Teksten ved oppstart av trafikkbildet har fått norsk språk. VENTER PÅ TRAFIKKDATA FRA SENTRAL. Denne teksten kommer nå opp hver gang man har vært ute av trafikkbildet i mer enn 5 minutter, og til man får nytt trafikkbilde etter man har gått inn igjen. Utskrift av Takster/Døgninndeling/Helligdager Det er nå åpnet for visning til skjerm for ovennevnte taksttyper. Videre er muligheten for å stoppe utskrift til printer forbedret. DOBBELT F1 TRYKK SPERRET etter overgang til LEDIG Sperret for dobbelttrykk ved overgang til LEDIG, dette for å unngå at man går til STOPP, og på denne måten oppheve fremkjøringssperren utilsiktet. Kredittendring/avstigning Det er nå mulig å velge alle kredittpassasjerer samtidig når man skal foreta endring eller avstigning. Dette gjøres ved at man trykker (høyre pil). Samlekvittering Det er nå mulig å få en samlekvittering for en kredittur med flere passasjerer. Dette forutsetter at samtlige klienter på turen er knyttet til samme kontonummer. Spørsmål om egenandelskvittering forutsetter at egenandel er tastet inn eller beregnet. Hvis forutsetningene for samlekvittering ikke er oppfyllt vises teksten SAMLEKVITTERING IKKE MULIG. Ved kun én kredittpassasjer vises teksten KUN ENKELTKVITTERING. Ved bruk av egenandel sammen med samlekvittering, er det fortsatt mulig å betale denne enten kontant, mot konto eller ved bruk av kredittkort/tt-kort. Spørsmål om betalingsform kommer fortløpende for de enkelte passasjerer. 9

10 FEILRETTINGER Feilaktig rapportering av K1-takst Det har kommet meldinger om at K1 takstene har vært skrevet ut på kvitteringer, uten at denne har vært benyttet. Det har blitt gjort tiltak for at dette ikke skal oppstå. Feilrapportering av takster på kvittering Det er lagt inn ytterligere tester i programvaren, slik takstene som er benyttet på turer rapporteres korrekt på kvitteringen. Egenandel og delkvitteringer med kredittkort Ved bruk av kredittkort på egenandels- og delkvitteringsbetaling ble kredittkortnummeret ikke sendt inn til baksystemet. Forholdet er nå rettet. * Moms sendes nå inn i kredittransen på delkvittering. * TT-kort type og nummer ble rapportert på kontant egenandelskvittering. Forholdet er nå rettet. Kvittering ved Nissyturer. Endret logikken ved utskrift av kvitteringer ved Nissyturer. Det har blitt meldt om at ikke alle kvitteringer ble skrevet ut på denne type turer med mer enn én passasjer. Forholdet er nå rettet. Trafikkoversikt, fremkjøring og minimumstakst Det har blitt rapportert at hvis trafikkoversikten vises under fremkjøring og man slår over til vanlig takst, vises ikke minimumsprisen. Forholdet er nå rettet (kun visningsfeil). Meldinger til printer når displayet er avslått Det er rapportert tilfeller hvor printeren skrev ut meldinger, til tross for at displayet var avslått. Programvaren er nå endret slik at det sjekkes at displayet er påslått før meldinger skrives ut. Online kortkontroll og meldinger Det er vært meldt om at hvis det kommer meldinger samtidig som man taster inn reservasjonsbeløp, avbrytes inntastingen, og defaultbeløp sendes inn. Inntastingen er nå beskyttet ved at meldingen kun varsles med M1 nede til høyre på skjermen og kan leses etter inntastingen er foretatt. Online kortkontroll mottak av autorisasjonsnummer Hvis man ved turens slutt ikke har mottatt autorisasjonsnummer, kommer det opp et spørsmål om man vil godta eller avvise kortet. Skulle man motta autorisasjonen på dette tidspunkt, går taksameteret ut av denne menyen og turen avsluttes korrekt. 10

11 FEILRETTINGER Kredittpassasjerer - tips/ekstra Ved flere kredittpassasjerer med med hver sine tips/ekstra og utlegg, summeres disse beløpene opp og vises på skjermen. 16 passasjerer på tur sendt fra sentralen. Meldt feil om at det ikke kunne sendes tur fra sentralen med 16 passasjerer, er rettet. Mottaksbufferet er utøket til å kunne håndtere dette. LYD/LYS endring Inntastingsfelt (lilla tekstboks) ble ikke vist på skjermen. Forholdet er rettet. Skjult turtekst Ved bruk av skjult turtekst, vises denne nå først når bilen har mottatt referansenummer fra sentralen. Snart ledig Periodisk feil ved at man umiddelbart og feilaktig ble kastet ut av Snart Ledig status er rettet. 11

12 KOSMETIKK Tekst ved kortkontroll KORT SPERRET er nå endret til KORT AVVIST. Visuell alarm ved avlogget Alarmtegnet vises i avlogget, til venstre for R. Rekkefølge for autorisasjonsnummer og kortnummer Endret rekkefølge for autorisasjonsnummer og kortnummer på kvitteringene. Formatering av melding til skjerm Endret formatering av melding til fargeskjerm slik at vi ikke får orddeling ved linjeskift. Endret tekst ved inntasting av tips. NY SUM MED TIPS ELLER KUN TIPS KR. Dette innebærer at taster man inn et beløp høyere enn taksameterbeløp, blir dette prisen inkludert tips. Tastes det inn et beløp lavere enn taksameterbeløpet utgjør dette tips og dette summeres med kjørt beløp. Funksjonen har alltid vært slik, det nye er kun tekstforklaringen. Overgang DAG/KVELD/NATT (lys) med høyrepil. Ønsker man overgang direkte fra DAG NATT eller KVELD DAG, kan man nå trykke raskt 2 ganger uten at skjermen oppdateres 2 ganger. Dvs direkte overgang til ønsket valg. 12

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point SMASH INNHOLD OPPSTART... 2 INNLEDNING... 2 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 3 MENYER... 3 TRANSAKSJONER... 4 RESERVELØSNING... 5 RAPPORTER... 5 AVSTEMMING... 6 PARAMETER / PROGRAMHENTING...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814

Din bruksanvisning POINT XENTA http://no.yourpdfguides.com/dref/1168814 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTA INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

Veiledning for FROGNE TM3 Taksametersystem Versjon 0.30 Oktober 2012

Veiledning for FROGNE TM3 Taksametersystem Versjon 0.30 Oktober 2012 Veiledning for FROGNE TM3 Taksametersystem Versjon 0.30 Finn Frogne A/S Ishøj Søndergade 19 DK-2635 Ishøj info@frogne.dk www.frogne.dk Forord Det er ikke tillatt å kopiere eller skrive av veiledningen

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint

BRUKERHÅNDBOK paypoint BRUKERHÅNDBOK paypoint INNHOLD INNHOLD...2 INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11

Detaljer

Brukerveiledning. i5100 i7910 i6400

Brukerveiledning. i5100 i7910 i6400 Brukerveiledning i5100 i7910 i6400 Innholdsfortegnelse Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra. Våre terminaler dekker dine behov for effektiv korthåndtering, og

Detaljer

BBSTerminal. brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE

BBSTerminal. brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE BBSTerminal brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Forklaring om 1. Tastaturet side 2 2. BBS Kundeservice side 2 3. Multiterminal side 2 4. Menyvalg og funksjonstaster side 3 5. Manuell inntasting av kortdata

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint

BRUKERHÅNDBOK paypoint BRUKERHÅNDBOK paypoint INNHOLD INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11 GSM/GPRS...12

Detaljer

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350

Brukerveiledning. ict220e/eg iwl220 ipp350 Brukerveiledning ict220e/eg iwl220 ipp350 Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte betalingsterminal fra Nets. Våre betalingsterminaler sørger for at du kan ta betalt med kort på en sikker

Detaljer

BRUKERMANUAL. November 2009

BRUKERMANUAL. November 2009 BRUKERMANUAL November 2009 Innhold TERMINALUTSTYR...4 HVORDAN BRUKE TERMINALEN...5 - Åpne...6 - kommisjonærkort...6 KUPONGBEHANDLING...7 - Salg av kuponger...7 - Salg av Lyntoto...9 - Lynsystem... 10 -

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone

BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone INNHOLD INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11

Detaljer

yomani brukerhåndbok

yomani brukerhåndbok yomani brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...2 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 INTEGRERT

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTEO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 INNLEDNING... 3 OPPSTART... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TERMINAL... 5 KORTLESER... 5 TILPASNINGER... 6 TRANSAKSJONER... 6

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10 INTEGRERT...12 TILKOBLING...13

Detaljer

Gratulerer med ny betalingsterminal!

Gratulerer med ny betalingsterminal! Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte terminal fra BBS. Våre terminaler dekker dine behov for effektiv korthåndtering, og med BBS Teknologi har du alltid oppdatert programvare i terminalen.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER. STASJONÆR ict250e. MOBIL iwl250g iwl250b. INTEGRERT ipp350 VERSJON FEB. 2014

BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER. STASJONÆR ict250e. MOBIL iwl250g iwl250b. INTEGRERT ipp350 VERSJON FEB. 2014 BRUKERVEILEDNING BETALINGSTERMINALER VERSJON FEB. 2014 STASJONÆR ict250e INTEGRERT ipp350 MOBIL iwl250g iwl250b INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMME I GANG.... 3 1.1 I terminalesken...... 3 1.2 Installasjon av

Detaljer

paypoint brukerhåndbok

paypoint brukerhåndbok paypoint brukerhåndbok INNHOLD INNLEDNING...3 MENYER OG SIKKERHET...3 TASTATUR OG DISPLAY...4 MENY...5 KORTTJENESTER...5 GARANTI (PREAUTORISASJON)...6 OPPGJØR...7 RAPPORTER...7 ADMINISTRER...8 CHIP...10

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE AD-TRAVEL Elektronisk reise HORDALAND FYLKESKOMMUNE Brukerveiledning Elektronisk reise 1 Pålogging... 3 Brukerveiledning/brukerstøtte... 3 Hjelp-funksjonen i AD Travel... 3 E-læring... 4 Aktuelle dokumenter...

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Januar 2013 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Innlogging... 2 Generelt om portalen... 3 Forsiden/Hjem... 4 Produkter... 4 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 15 Administrasjon (kun for Administratorer)...

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer