LMT Versjon 4.57 FUNKSJONSENDRINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LMT Versjon 4.57 FUNKSJONSENDRINGER"

Transkript

1 EMV TERMINAL Hovedsak i denne LMT programvaren er at den er tilpasset Sagem betalingsterminal. Kredittkort skal ikke leses to ganger i løpet av en tur, men kun ved turens slutt. Nytt valg Bet.kortterm. som valg 8 i STOPP/F3-menyen. Dette er valget som oftest skal benyttes ved bruk av betalingsterminalen. NYTT VALG Sagem Monetel ML30 Fremgangsmåte ved kortbruk med ett enkelt kredittkort er som følger: Taksameteret settes i STOPP, valg 8 Bet.kortterm. velges. Taksametersummen inkludert tips, ekstra og utlegg overføres til terminalen, og beløpet vises i terminalens vindu. Kunden trekker kortet i terminalens kortleser, alternativt setter inn chipkortet i leseren nederst på terminalen. Deretter bekreftes beløpet og eventuell tips legges til. Hvis terminalen ber om det må pinkode tastes. Terminalen sender forespørsel til BBS om godkjenning. Når denne foreligger skrives kvitteringer ut. Dersom korttypen ikke har pin-kode, skal kunden signere. Det er kun kort som Visa, Mastercard, American Express og Diners som skal benyttes i EMV terminalen. TT-kort og sentralenes kundekort skal fortsatt benyttes i kortleseren som fulgte TDS utstyret. Sjåførkort og servicekort skal også benytte den gamle kortleseren. Hvis sjåføren trekker et kredittkort i den gamle kortleseren, får han følgende melding opp på taksameterskjermen. Handlingen får ingen konsekvenser. NYTT VALG Hvis turen skal betales med flere kredittkort, og man ønsker en deling av beløpet basert på den ideelle andelen kortet er benyttet på turen, velges 6. Det skrives ut billett for hvert kort, og ved avstigning velges kunde etter billettnummer. Alternativt kan delbetaling benyttes. 1

2 Ordinær betaling med EMV terminal LMT Versjon 4.57 Ved turens slutt og når taksameteret er satt i STOPP, overfører sjåføren beløpet fra taksameteret til betalingsterminalen. Når kunden mottar terminalen vises dette skjermbildet.passasjeren trekker deretter sitt kredittkort, alternativt setter chipkortet i leseren. Når kortet er satt inn eller trukket, vises dette skjermbildet. Her taster kunden inn totalbeløpet inkludert tips, og deretter OK. Etter at kunden har lagt inn totalbeløpet, i dette tilfellet med tips, vises det endelige beløpet kunden skal bekrefte. Godtar kunden beløpet, tastes OK. Dette resulterer i at turen avsluttes og nødvendige kvitteringer skrives ut. Hvis det er foretatt feil inntasting, må CORR eller CANC/ANNUL på terminalen benyttes. Dette resulterer i at kjøpet avbrytes, og at det må foretas ny overføring fra STOPP/F3 menyen hvis man fortsatt ønsker å benytte kredittkortet. Når beløpet er bekreftet vises dette bildet. Her skal kunden taste inn sin pinkode etterfulgt av OK. Dersom korttypen ikke har pin-kode, vises ikke dette bildet, men det kommer et signaturfelt på kvitteringen istedenfor. 2

3 Bruk av EMV terminal ved manglende kommunikasjon mot innløser Hvis bilen er uten GPRS dekning, eller at koblingen mot innløser av andre årsaker ikke er tilstede, vises denne meldingen. Svares det Nei på dette spørsmålet, avsluttes kreditten og turen gjøres om til en kontanttur. For Ja- svar se neste punkt. NB Beløp over ,- kr kan ikke godkjennes offline. Svares det JA på foregående spørsmål, og beløpet overstiger , må sjåføren ringe innløser på oppgitt telefonnummer for å få kortet autorisert. Når dette er mottat tastes dette inn og kreditturen avsluttes på ordinær måte med nødvendige kvitteringer. Når bilen igjen får kommunikasjon sendes kredittransen inn til innløser. Ikke alle kortselskaper godtar offline transaksjoner for alle sine kortserier. Benyttes et slik kort, fås denne meldingen på EMV-skjermen. Skjer dette taster man OK og kjøpet annuleres.turen må betales med annet kredittkort, alternativt kontant. Bruk av EMV terminal ved delbetaling og egenandel Menyen for delbetaling er utøket med et felt for betalingsterminal. Benyttes valg 4 kort på terminal, overføres beløpet til terminalen på samme måte som ved ordinær betaling mot EMV terminal. Alle prosedyrer etter overførselen er identiske. NB Kundekort og TT-kort skal fortsatt trekkes i den gamle kortleseren. (2 ganger som før) 3

4 Trafikkoversikt Etter ønske fra kunder er det nå laget en trafikkoversikt som inneholder alle sonene en sentral har inndatert. Oversikten er i denne modus statisk. Dette innbærer at sonene vises på samme sted på skjermen hver gang oversikten åpnes. Strekker trafikkoversikten seg over flere sider kommer denne automatisk opp på den siden hvor den sonen man befinner seg i er lokalisert. Figuren over viser trafikkoversikten i det nye valget. Den sonen man befinner seg i er markert med blått på sonenr. I dette tilfellet sone 222. Ønsker man å bla mellom sidene gjøres dette med F3 og F6 tastene. Med F5 tasten kan man oppdatere informasjonen. Som tidligere kan man velge om visningen skal skje automatisk eller ikke, samt hvilken visningsmodus man ønsker. For å gjøre innstillingen enklere velger man nå fra tekstbokser med en kort forklaring. Valget finnes ved F AUTOMATISK/MANUELL Manuell, sjåføren må selv aktivere visningen. Går ikke ut av trafikkbildet ved innkomne meldinger. Disse markes med M1, M2 etc i statusfeltet. Automatisk, trafikkoversikten kommer opp når man går i ledig Går ikke ut av trafikkbildet ved innkomne meldinger. Disse markes med M1, M2 etc i statusfeltet. Automatisk, trafikkoversikten kommer opp når man går i ledig. Går ut av oversikten ved innkomne meldinger. 4

5 VISNINGSMODUS Viser alle inndaterte soner, uavhengig om det er aktivitet i disse. Sonene vises på samme sted i oversikten hver gang. Filtrerer turer etter inndatering i bitmapoversikten. Viser alle inndaterte soner, uavhengig om det er aktivitet i disse. Sonene vises på samme sted i oversikten hver gang. Filtrerer turer etter inndatering av egenskaper Viser alle inndaterte soner, uavhengig om det er aktivitet i disse. Sonene vises på samme sted i oversikten hver gang. Viser kun de soner det er ledige biler, ventende turer eller forhåndsbestilte turer tilpasset egenskapene som er inndatert i bitmapoversikten. Viser kun de soner det er ledige biler, ventende turer eller forhåndsbestilte turer i, tilpasset egenskaper for bil og sjåfør. Viser alle soner det er ledige biler, ventende turer eller forhåndsbestilte turer i. REKKEFØLGE Viser inndaterte soner sortert nedover (vertikalt) i trafikkoversikten. Viser inndaterte soner sortert bortover (horisontalt) i trafikkoversikten. Ved mottak av meldinger mens man er inne i trafikkoversikten gis det beskjed om uleste meldinger i feltet under klokken. Kontantomsetning og kasse Kredittilsynet har i en rapport om bokføringen i taxinæringen påpekt kravene til å skille mellom kontant- og kredittomsetning, og at kontantomsetningen skal avstemmes etter hvert skift. På denne bakgrunn er det nå laget nødvendige inntastingsfelter ved skiftets start og slutt, og skiftlappen er utøkt for å vise de nye feltene. Videre er lønn og skatt ikke med i kasseavstemmingen. Beløpene vises kun som en informasjon til sjåfør/eier. 5

6 KASSEBEHOLDNING er opptalt kontantbeholdning ved skiftes start. OPPTALT SLUTT er opptalt kassebeholdning ved skiftets avslutning. TILFØRT KASSE er det beløp man har lagt til i kontantbeholdningen i løpet av skiftet. OPPTALT KASSE START kommer fra inntastet beløp ved skiftets start. TILFØRT KASSE er beløp man har lagt til i løpet av skiftet. KONTANT SKIFT er summen av kontantomsetning pluss tips og fratrukket summen av de kontante kostnader sjåføren faktisk har betalt i løpet av skiftet. UTREGNET KASSE er summen av OPPTALT KASSE START og KONTANT SKIFT og TILFØRT KASSE OPPTALT KASSE er faktisk opptalt kasse ved skiftets slutt. DIIFFERANSE er forskjellen mellom OPPTALT KASSE og UTREGNET KASSE. FORUTSETNINGER FOR DETTE SKIFTET: Kontantur kr 1.000,- med inntastet tips kr 100,-- Fergepenger kr 125,- hvorav mva er 25%. Utlegget er betalt kontant av sjåfør. Kredittur kr 1.000,- med inntastet tips kr 100,-. Bompenger kr 108,- hvorav mva er 8%. Utlegget er ikke betalt av sjåfør, men er betalt på annen måte (abonnement, kredittkort, etc). I tillegg har sjåføren fylt drivstoff for kr 200,-, som er betalt kontant. 6

7 Inntasting av utlegg LMT Versjon 4.57 NYTT BELØP: UTLEGG MVA%: Her tastes bruttobeløpet for utlegget Her tastes mva satsen for det aktuelle utlegget (inng. mva) (0%/8%/25%) Dette er kun informasjon om hvilke mva satser som er inndatert. LAGT UT KONTANT (J/N): Svares det J på dette spørsmålet, innebærer dette at sjåføren har lagt ut beløpet kontant. N innbærer at dette er en kostnad betalt på annen måte enn kontant (eget kredittkort, abonnementsavtale, etc) Det skal fra denne LMT versjonen ikke lengre inntastes nettobeløp, da dette påvirker kasseavstemmingen. Valget er fjernet fra servicemeny og takstprogram. Visning av undertakster I F2 menyen for valg av takster, vises kun de takster som bilen er satt opp med. Øvrige takster er blanket ut i menyen. Sperre for F-takst, dersom Starttakst=2 eller 3 Innført mulig sperre for visning og valg av F-takst dersom sentralen benytter starttakst 2 eller 3. Ved dette valget vises ikke F-takstene ved bruk av F2 tasten. Funksjonen er oppsettbar fra TDSTakst og i fra servicemenyen. Sperre for F-takst, dersom opptatt og ikke i F-takst Innført adgang til å sperre overgang tilbake til F-takst etter å ha benyttet D- eller K-takst. Funksjonen er oppsettbar fra TDSTakst og i fra servicemenyen. 7

8 Ferge/flyplassavgift Innført valg mellom inntasting av FERGEPENGER eller FLYPLASSAVGIFT i ekstramenyen og på kvitteringer. Funksjonen er oppsettbar fra TDSTakst og i fra servicemenyen. Bilens registreringsnummer på skiftlapp Innført mulighet til å få bilens registreringsnummer på skiftlappen. Valget finnes i sjåførmenyen (F ) Organisasjonsnummer på kvittering og skiftlapp På kvitteringer og skiftlapper er bokstavene NO lagt til før organisasjonsnummeret. Dette for å tilpasse oss vanlig praksis i næringslivet. Videre blir nå ikke orgnr slettet ved tast av OK i menyvalget. Mobilnummer på kvittering Innført valg om visning av mobiltelefonnummer på kvitteringen. Nummeret som vises er det inndaterte nummer for den aktuelle sjåføren fra påloggingen. Funksjonen er oppsettbar fra TDSTakst og i fra servicemenyen. Valgbar Taxi-tekst i bilens display Det er nå åpnet adgang for å vise mer tekst enn bilens løyvebokstav og nummer i bilens display. Funksjonen er oppsettbar fra TDSTakst og gir adgang til benytte 4 linjer med inntil 20 tegn i hver. Løyvenummeret kan også flyttes til høyre for å sentreres. Figuren til venstre gir en illustrasjon på hvordan teksten vises i bilens display. Fastpris Åpnet adgang til å annullere fastpristur sendt fra sentral. Taster man 0 når taksameteret befinner seg i LEDIG eller JA-status fjernes fastprisen. Figur 1 Det er åpnet adgang for å kunne kansellere fastpris. Dette forutsetter at taxisum (kjørt beløp) overstiger den inndaterte fastprisen. For å slette fastpris, tast F3-3, og tekstboks i figur 1 vises, tast 0 for beløp, og figur 2 vises. Taster man OK slettes fastprisen, tastes retur beholdes denne. Figur 2 8

9 Trafikkoversikt Sperret adgang for visning av trafikkoversikt i pause. Dette for å forhindre at biler posisjonerte seg uten at de var synlig for de øvrige. Sperret adgang til å endre fra/til LEDIG/PAUSE i trafikkoversikt av samme grunn som ovenstående. Det samme gjelder adgangen til egenskapsmenyen. Skyte på tur er fortsatt mulig når man befinner seg i trafikkoversikten. Teksten ved oppstart av trafikkbildet har fått norsk språk. VENTER PÅ TRAFIKKDATA FRA SENTRAL. Denne teksten kommer nå opp hver gang man har vært ute av trafikkbildet i mer enn 5 minutter, og til man får nytt trafikkbilde etter man har gått inn igjen. Utskrift av Takster/Døgninndeling/Helligdager Det er nå åpnet for visning til skjerm for ovennevnte taksttyper. Videre er muligheten for å stoppe utskrift til printer forbedret. DOBBELT F1 TRYKK SPERRET etter overgang til LEDIG Sperret for dobbelttrykk ved overgang til LEDIG, dette for å unngå at man går til STOPP, og på denne måten oppheve fremkjøringssperren utilsiktet. Kredittendring/avstigning Det er nå mulig å velge alle kredittpassasjerer samtidig når man skal foreta endring eller avstigning. Dette gjøres ved at man trykker (høyre pil). Samlekvittering Det er nå mulig å få en samlekvittering for en kredittur med flere passasjerer. Dette forutsetter at samtlige klienter på turen er knyttet til samme kontonummer. Spørsmål om egenandelskvittering forutsetter at egenandel er tastet inn eller beregnet. Hvis forutsetningene for samlekvittering ikke er oppfyllt vises teksten SAMLEKVITTERING IKKE MULIG. Ved kun én kredittpassasjer vises teksten KUN ENKELTKVITTERING. Ved bruk av egenandel sammen med samlekvittering, er det fortsatt mulig å betale denne enten kontant, mot konto eller ved bruk av kredittkort/tt-kort. Spørsmål om betalingsform kommer fortløpende for de enkelte passasjerer. 9

10 FEILRETTINGER Feilaktig rapportering av K1-takst Det har kommet meldinger om at K1 takstene har vært skrevet ut på kvitteringer, uten at denne har vært benyttet. Det har blitt gjort tiltak for at dette ikke skal oppstå. Feilrapportering av takster på kvittering Det er lagt inn ytterligere tester i programvaren, slik takstene som er benyttet på turer rapporteres korrekt på kvitteringen. Egenandel og delkvitteringer med kredittkort Ved bruk av kredittkort på egenandels- og delkvitteringsbetaling ble kredittkortnummeret ikke sendt inn til baksystemet. Forholdet er nå rettet. * Moms sendes nå inn i kredittransen på delkvittering. * TT-kort type og nummer ble rapportert på kontant egenandelskvittering. Forholdet er nå rettet. Kvittering ved Nissyturer. Endret logikken ved utskrift av kvitteringer ved Nissyturer. Det har blitt meldt om at ikke alle kvitteringer ble skrevet ut på denne type turer med mer enn én passasjer. Forholdet er nå rettet. Trafikkoversikt, fremkjøring og minimumstakst Det har blitt rapportert at hvis trafikkoversikten vises under fremkjøring og man slår over til vanlig takst, vises ikke minimumsprisen. Forholdet er nå rettet (kun visningsfeil). Meldinger til printer når displayet er avslått Det er rapportert tilfeller hvor printeren skrev ut meldinger, til tross for at displayet var avslått. Programvaren er nå endret slik at det sjekkes at displayet er påslått før meldinger skrives ut. Online kortkontroll og meldinger Det er vært meldt om at hvis det kommer meldinger samtidig som man taster inn reservasjonsbeløp, avbrytes inntastingen, og defaultbeløp sendes inn. Inntastingen er nå beskyttet ved at meldingen kun varsles med M1 nede til høyre på skjermen og kan leses etter inntastingen er foretatt. Online kortkontroll mottak av autorisasjonsnummer Hvis man ved turens slutt ikke har mottatt autorisasjonsnummer, kommer det opp et spørsmål om man vil godta eller avvise kortet. Skulle man motta autorisasjonen på dette tidspunkt, går taksameteret ut av denne menyen og turen avsluttes korrekt. 10

11 FEILRETTINGER Kredittpassasjerer - tips/ekstra Ved flere kredittpassasjerer med med hver sine tips/ekstra og utlegg, summeres disse beløpene opp og vises på skjermen. 16 passasjerer på tur sendt fra sentralen. Meldt feil om at det ikke kunne sendes tur fra sentralen med 16 passasjerer, er rettet. Mottaksbufferet er utøket til å kunne håndtere dette. LYD/LYS endring Inntastingsfelt (lilla tekstboks) ble ikke vist på skjermen. Forholdet er rettet. Skjult turtekst Ved bruk av skjult turtekst, vises denne nå først når bilen har mottatt referansenummer fra sentralen. Snart ledig Periodisk feil ved at man umiddelbart og feilaktig ble kastet ut av Snart Ledig status er rettet. 11

12 KOSMETIKK Tekst ved kortkontroll KORT SPERRET er nå endret til KORT AVVIST. Visuell alarm ved avlogget Alarmtegnet vises i avlogget, til venstre for R. Rekkefølge for autorisasjonsnummer og kortnummer Endret rekkefølge for autorisasjonsnummer og kortnummer på kvitteringene. Formatering av melding til skjerm Endret formatering av melding til fargeskjerm slik at vi ikke får orddeling ved linjeskift. Endret tekst ved inntasting av tips. NY SUM MED TIPS ELLER KUN TIPS KR. Dette innebærer at taster man inn et beløp høyere enn taksameterbeløp, blir dette prisen inkludert tips. Tastes det inn et beløp lavere enn taksameterbeløpet utgjør dette tips og dette summeres med kjørt beløp. Funksjonen har alltid vært slik, det nye er kun tekstforklaringen. Overgang DAG/KVELD/NATT (lys) med høyrepil. Ønsker man overgang direkte fra DAG NATT eller KVELD DAG, kan man nå trykke raskt 2 ganger uten at skjermen oppdateres 2 ganger. Dvs direkte overgang til ønsket valg. 12

TDS Touch. Versjon 4.1

TDS Touch. Versjon 4.1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. MØT DITT NYE TAKSAMETER 5 3. START/PÅLOGGING 7 4. TAKSAMETERET 9 START/STOPP TUR 9 STOPPMENY 10 MINSTEPRIS 10 5. TAKST 11 FASTPRIS 11 STYRT TAKSTVALG 11 6. MELDING

Detaljer

Versjon 1.9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Versjon 1.9 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. MØT DITT NYE TAKSAMETER 4 3. START/PÅLOGGING 6 4. TAKSAMETERET 8 START/STOPP TUR 8 STOPPMENY 9 5. TAKST 10 FASTPRIS 10 STYRT TAKSTVALG 10 6. MELDING 11 SKRIV MELDING

Detaljer

TDS Touch. Versjon 3.31

TDS Touch. Versjon 3.31 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. MØT DITT NYE TAKSAMETER 6 3. START/PÅLOGGING 8 4. TAKSAMETERET 10 START/STOPP TUR 10 STOPPMENY 11 MINSTEPRIS 11 5. TAKST 12 FASTPRIS 12 STYRT TAKSTVALG 12 6. MELDING

Detaljer

BBSTerminal. brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE

BBSTerminal. brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE BBSTerminal brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Forklaring om 1. Tastaturet side 2 2. BBS Kundeservice side 2 3. Multiterminal side 2 4. Menyvalg og funksjonstaster side 3 5. Manuell inntasting av kortdata

Detaljer

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED XENTA STASJONÆR TERMINAL MED Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no www.microlog.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 3 1.1 Tastaturet... 4 2 Menyfunksjoner... 4 1.2 Kjøp... 4 1.3 Kjøp og kontant...

Detaljer

Avstemming i Extensor 05

Avstemming i Extensor 05 Avstemming i Extensor 05 Bokføringsloven om avstemming: Bokføringspliktige som har kontantsalg må avstemme den fysiske kassebeholdningen ved dagens slutt mot dagens inn- og utbetalinger, kontantsalget

Detaljer

Når kunden betaler med kort

Når kunden betaler med kort 5201749. 2010.011. Kampen Grafi sk. 3.000 Når kunden betaler med kort Nordea Bank Norge ASA Middelthunsgate 17 Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Dette er en kort veiledning for deg som tar i mot kort som

Detaljer

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED LEVERING AV KORTADMINISTRASJONSSYSTEM FOR ELEKTRONISK GAVEKORT BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED GJELDER FOR : BANK-AXEPT TERMINAL MED SMARTKORT- OG MAGNETSTRIPEKORT-LESER XPONCARD AS FORTROLIG S.1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED LEVERING AV KORTADMINISTRASJONSSYSTEM FOR ELEKTRONISK GAVEKORT BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED GJELDER FOR : BANK-AXEPT TERMINAL MED MAGNETSTRIPEKORT-LESER XPONCARD AS FORTROLIG S.1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1 Butikkdataa Ter rminal Innhold Forord... 2 Oppstart..................... 2 Legge inn(selge) varer i salgsskjermen... 3 Endre antall, pris, varerabatt eller serienummer på en vare... 3 Endre pris... 4 Varerabatt...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash

Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 HVA FØLGER MED TERMINALEN... 3 2 KOMME I GANG... 4 3 MENYFUNKSJONER... 5 3.1 Kjøp... 5 3.2 Kjøp og kontant... 6 3.3 Manuell inntasting av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS BRUKERVEILEDNING for Version 2.3 8.12.2010 Point Transaction Systems AS Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 RELATERTE DOKUMENTER...3 2 RAPPORTGENERERING... 4 2.1 KONFIGURERE TERMINAL...4 2.2 RAPPORT BRUKERGRENSESNITT...4

Detaljer

Brukerdokumentasjon Terminal i5100 med

Brukerdokumentasjon Terminal i5100 med Brukerdokumentasjon Terminal i5100 med INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 HVA FØLGER MED TERMINALEN... 2 2 INTEGRERT TERMINAL... 2 3 FRITTSTÅENDE TERMINAL... 2 4 KOMMUNIKASJON... 2 5 OVERSIKT... 3 6 HOVED... 4 6.1...

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

TellerAvtale Brukerveiledning

TellerAvtale Brukerveiledning Januar 2013 TellerAvtale Brukerveiledning Teller is part of the Nets group Teller AS, foretaksnr. 990 224 994 og Teller A/S, Danmark, filial Norge, foretaksnr. 996 345 580 Innhold 1. Innledning... 3 2.

Detaljer

Business Support Terminal V-R100

Business Support Terminal V-R100 Business Support Terminal V-R100 2 1. Printer deksel. La dette være på når maskinen er i bruk. 2. Automatisk kutter. Kutter kvitteringene automatisk. 3. Papir holder. Lukk skikkelig. 4. Papir rull (80mm)

Detaljer

TellerAvtale Brukerveiledning

TellerAvtale Brukerveiledning Juli 2011 TellerAvtale Brukerveiledning Teller is part of the Nets group Teller AS, foretaksnr. 990 224 994 og Teller A/S, Danmark, filial Norge, foretaksnr. 996 345 580 Innhold 1. Innledning... 3 2. Fysisk

Detaljer

MieleLogic. - Internett. - Oppvaluering - Kontant

MieleLogic. - Internett. - Oppvaluering - Kontant MieleLogic - Internett - Kreditt - Oppvaluering - Kontant Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker MieleLogic Den enkle veien til logisk tøyvask Miele PROFESSIONAL har gjennom

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

V-R7000 V-R7100. Brukermanual. Mars 2015

V-R7000 V-R7100. Brukermanual. Mars 2015 V-R7000 V-R7100 Brukermanual Mars 2015 Importør: Kasse og Butikkdata AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad Telefon: 66 77 80 30 e-post: firmapost@kbd.as www.kbd.as Forhandler: Applikasjon 4.4.0 1 V1-032015

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

BRUKERMANUAL. November 2009

BRUKERMANUAL. November 2009 BRUKERMANUAL November 2009 Innhold TERMINALUTSTYR...4 HVORDAN BRUKE TERMINALEN...5 - Åpne...6 - kommisjonærkort...6 KUPONGBEHANDLING...7 - Salg av kuponger...7 - Salg av Lyntoto...9 - Lynsystem... 10 -

Detaljer

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo Elektronisk gavekort Elektronisk gavekort for Euronics-butikker lades ved hjelp av bankterminalen, og man må ha MAB versjon 6.9 Build 71 eller nyere for å kunne gjøre dette fra salgsordrebildet i MAB..

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 4.4.2011 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

BRUKERMANUAL TOTOMAT. Desember 2011

BRUKERMANUAL TOTOMAT. Desember 2011 BRUKERMANUAL TOTOMAT Desember 2011 Innhold TOTOMATUTSTYR 4 HVORDAN BRUKE TOTOMATEN 5 - Åpne 6 - PIN-kode 6 KUPONGBEHANDLING 7 - Salg av kuponger 7 - Salg av Lyntoto 9 - Lynsystem 10 - Valgfritt beløp på

Detaljer

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16 SMASH MOBIL TERMINAL Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no Side 1 av 16 www.microlog.no Side 2 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 4 1.1 Batteriet... 4 2 Komme i gang... 4 3 Menyfunksjoner...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

Brukerveiledning. Betalingsterminal ipp350

Brukerveiledning. Betalingsterminal ipp350 Brukerveiledning Betalingsterminal ipp350 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Innhold... 4 Innhold i leveransen... 4 Betalingsterminalen ipp350... 5 Tastaturet... 5 Installasjon... 6 Grunnleggende Funksjoner...

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0

Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0 Brukermanual SAGEM/INGENICO EFT930G++ BAX EMV 3.0 Innhold 1. Innledning... 3 2. Installasjon og behandling av terminalen... 4 2.1. Generell behandling av terminalen... 4 2.2. Installasjon... 5 2.3. Dagsavslutning...

Detaljer

Håndbok for restaurant og barkasse

Håndbok for restaurant og barkasse Håndbok for restaurant og barkasse Varegrupper Restaurant Tilpasset 7 elle 8" Windows nettbrett Med Windows nettbrett og integrert trådløs betalingsterminal kan både bestilling og betaling foregå ved bordet.

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Håndbok for restaurant og barkasse

Håndbok for restaurant og barkasse Håndbok for restaurant og barkasse Varegrupper Restaurant Tilpasset 7 eller 8" Windows nettbrett Med Windows nettbrett og integrert trådløs betalingsterminal kan både bestilling og betaling foregå ved

Detaljer

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 Sist oppdatert 15/9-2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Navigering, funksjonsknapper og ikoner... 4 3 Pålogging... 5 4 Velkomstside... 6 5 Betalingsoppdrag...

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 INNHOLD Brukerstillinger... 3 Kalkulator... 3 Innlogging ekspeditør... 4 Utskrift kundekvittering... 4 Kopi av siste kundekvittering... 4 Åpning av kasseskuff...

Detaljer

Visma Contracting 4.10 har videreutviklet denne beregningen.

Visma Contracting 4.10 har videreutviklet denne beregningen. 1. Fakturareserve Vurdering av fakturareserven (arbeid under utførelse) bør gjøres hver måned. Dette fordi denne vurderingen påvirker resultatet forholdsvis mye i en entreprenør/håndverksbedrift. Mye innsats

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. paypoint.rapport

BRUKERVEILEDNING. paypoint.rapport BRUKERVEILEDNING for paypoint.kasse Version 1.0 06.01.2009 Point Transaction Systems AS Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 RELATERTE DOKUMENTER...3 2 RAPPORTGENERERING... 4 2.1 KONFIGURERE TERMINAL...4 2.2

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Transport Data Systems AS OPPGRADERING TIL TDSTouch v4.1 (+NOR04) - Endringsinfo

Transport Data Systems AS OPPGRADERING TIL TDSTouch v4.1 (+NOR04) - Endringsinfo ENDRINGER FRA v3.31 (APRIL-13) TIL v4.1 (NOVEMBER-14) NYE FUNKSJONER/KNAPPER Helligdagsliste (Sjåførmeny/Utskrifter) hentes nå fra F1 og vises på skjermen Commcheck: Klikk på sonenr, status/sonenr sendes

Detaljer

Blindpar. Tilfeldig bordplassering. Sittepar, flyttepar og turneringsledere. Skriv ut startliste. Turneringsmeny

Blindpar. Tilfeldig bordplassering. Sittepar, flyttepar og turneringsledere. Skriv ut startliste. Turneringsmeny Dette er et dokument som flere av de øvrige dokumentene refererer til. Ved referansen beskrives eksakt hvordan du kommer til navneinnleggingen. Mange regnskapsprogrammer fokuserer på parnummer når navnene

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

NYHET. Kjøp bonger til fremtidige runder og få varsel om gevinst på SMS

NYHET. Kjøp bonger til fremtidige runder og få varsel om gevinst på SMS NYHET Kjøp bonger til fremtidige runder og få varsel om gevinst på SMS Salg av bonger til fremtidige runder. Det er nå mulig å forhåndsbestille bonger til alle spill på dagens spilleplan. I den nye bongbutikken

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone

BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone BRUKERHÅNDBOK paypoint VeriFone INNHOLD INNLEDNING...3 TASTATUR OG DISPLAY...3 MENY...4 KORTTJENESTER...4 GARANTI...5 OPPGJØR...6 RAPPORTER...6 ADMINISTRER...7 CHIP...9 INTEGRERT...10 KOMMUNIKASJONSTYPER...11

Detaljer

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon P R O D U K T I N F O Nr. 29 versjon 2 20-03-02 fra Eltek Fire & Safety AS SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon Informasjonen i dette skriv skal ikke videreformidles uten etter avtale med

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 14.11.2013 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

FAQ PCKasse. PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål

FAQ PCKasse. PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål FAQ PCKasse PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål Innholdsfortegnelse Introduksjon...2 Hvordan virker PCKasse?...2 Hva kan du gjøre for å få mer hjelp?...2 1 Kassebildet...3 1.1 Hvordan selger jeg en

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Betalingsterminal problemhåndtering

Betalingsterminal problemhåndtering Betalingsterminal problemhåndtering Jostein Toftebakk, Extensor AS Versjon 6, 09.01.2012. Dette er en enkel prosedyre som løser de fleste feil og problemer med betalingsterminal. Prosedyren gjelder for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. paypoint.taxi. Versjon 1.0 06.01.09. Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1

BRUKERVEILEDNING. paypoint.taxi. Versjon 1.0 06.01.09. Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1 BRUKERVEILEDNING paypoint.taxi Versjon 1.0 06.01.09 Brukerveiledning for paypoint.taxi Versjon 1.0 1 Innholdsfortegnelse Taxi booking paypoint.taxi... 3 Innledning... 3 Konfigurering av kommunikasjon...

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Innlogging... 2 Generelt om portalen... 3 Forsiden/Hjem... 4 Produkter... 4 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 15 Administrasjon (kun for Administratorer)...

Detaljer

Veiledning for betaling av elektroniske søknader

Veiledning for betaling av elektroniske søknader Veiledning for betaling av elektroniske søknader Alle søknader som sendes inn elektronisk skal betales online. Det er bare ved papirsøknad det blir utstedt papirfaktura pr. post som tidligere. Betaling

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe I kom godt i gang dokumentet Min første betaling ble det vist 2 forskjellige måter å opprette en betaling på. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Godkjennelsesprosedyren

Detaljer

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel.

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Enkel brukerdokumentasjon for salg og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett i CS-Web og bruk i Silent Touch. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

1. Innlogging. 1.1 Beskrivelse. 1.2 Aksjoner

1. Innlogging. 1.1 Beskrivelse. 1.2 Aksjoner Innlogging 2 1. Innlogging 1.1 Beskrivelse Ved oppstart av Smartly applikasjonen så vil du komme til et innloggingsvindu. Du kan logge inn her for å få tilgang til tilgjengelige tjenester som du har til

Detaljer

Internettmanual. Veiledning i hvordan man gjør kredittsøknader på internett. www.resurs.se/norge

Internettmanual. Veiledning i hvordan man gjør kredittsøknader på internett. www.resurs.se/norge Internettmanual Veiledning i hvordan man gjør kredittsøknader på internett www.resurs.se/norge INNEHOLD Internettsiden www.resurs.se/norge... 3 Ny konto... 4 Hent Opplysning... 6 Øke kredittgrense... 7

Detaljer

Ligger som et menyvalg inne ibusiness.

Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 1 Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 2 Bankavstemming, interim, mellomværende mellom klienter. Fører bankbilag direkte. Sparer tid, opptil 100% blir avstemt automatisk! Bedre dokumentasjon, alt lagres

Detaljer

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE B u t i kk 5.3 NorNet as NorNet as - Avd. Oslo Postboks 510, 2057 Jessheim Fyrstikkalleen 11B, Oslo : 63 97 35 12 : 22 67 04 70 Kontaktperson: Hans Erik Rastad Kontaktperson: Kjerstin Rastad Epost: hanserik@nor-net.no

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD

BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD BRUKERHÅNDBOK Point XENTISSMO INNHOLD TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 2 OPPSTART... 3 INNLEDNING... 3 TASTATUR OG TEKSTVINDU... 4 MENYER... 4 TRANSAKSJONER... 5 Kjøp / Betaling... 5 Retur, Makulering, Etterregistrering...

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

TE-4000 RESTAURANTVERSJON

TE-4000 RESTAURANTVERSJON BRUKER- OG PROGRAMMERINGSVEILEDNING TE-4000 RESTAURANTVERSJON RING OSS FOR TILBUD PÅ TELEFONSERVICEAVTALE Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS POSTBOKS 1 PUSTUTVEIEN 18 1375 BILLINGSTAD Telefon:

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Brukerdokumentasjon... 2. 1.1 Logg inn... 2. 1.2 Ny bruker... 3. 1.3 Hovedmeny... 6. 1.4 Oppdrag... 8. 1.4.1 Oppdragsgiver... 8

Brukerdokumentasjon... 2. 1.1 Logg inn... 2. 1.2 Ny bruker... 3. 1.3 Hovedmeny... 6. 1.4 Oppdrag... 8. 1.4.1 Oppdragsgiver... 8 Innhold Brukerdokumentasjon... 2 1.1 Logg inn... 2 1.2 Ny bruker... 3 1.3 Hovedmeny... 6 1.4 Oppdrag... 8 1.4.1 Oppdragsgiver... 8 1.4.2 Opprett oppdrag... 9 1.4.3 Slett oppdrag... 19 1.4.4 Hjelper...

Detaljer

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn Lønns- og trekkoppgaver via Altinn... 1 Sende oppgaver uten signering fra System 4... 1 Sende oppgaver uten signering fra Altinn Monitor... 1 Signere oppgaver i Altinn portalen... 2 Sende oppgaver med

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Lenovo

Detaljer

Hvordan selger man en nummerert billett?

Hvordan selger man en nummerert billett? Hvordan selger man en nummerert billett? OBS! Husk å informere kunden om at det er et ekspidisjonsgebyr på 25 kr. ved bestilling via telefon. Vil de ikke betale dette, skal de selv bestille billetter over

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i de

Detaljer

Gratulerer med ny betalingsterminal!

Gratulerer med ny betalingsterminal! Gratulerer med ny betalingsterminal! Takk for at du valgte terminal fra BBS. Våre terminaler dekker dine behov for effektiv korthåndtering, og med BBS Teknologi har du alltid oppdatert programvare i terminalen.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

EASY 600/ EASY 3000/ EASY 4000 BRUKER

EASY 600/ EASY 3000/ EASY 4000 BRUKER EASY 600/ EASY 3000/ EASY 4000 BRUKER Innholdsfortegnelse 1. Innledning og bruk side 2 2. Brukerflaten på terminalen side 3 Brukerflate side 3 Reservasjon side 4 Språk side 5 3. Brukerflaten på Internett

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Brukermanual. Betalingsterminal ict2xx

Brukermanual. Betalingsterminal ict2xx Brukermanual Betalingsterminal ict2xx Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 4 Innhold... 5 Innhold i leveransen... 5 Terminalen ict2xx... 6 Tilkoblinger... 6 Tastaturet... 7 Installasjon

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer