Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!"

Transkript

1 DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra Endelig klargjøring for elektronisk påmelding Elektronisk påmelding fra klubbens egne Webside Oppgjør av elektroniske påmeldinger Bruke elektroniske påmeldinger i DogWeb-Arra Hvis du kjører DogWeb-Arra kan du nå motta påmeldingene direkte på internett. Nøyaktig på samme måte som NKK gjør. De store fordelene med dette er innlysende: senere påmeldingsfrist ved WEB påmelding (hvis du ønsker det) (også støtte for forsinket frist og høyere avgift) rabatt på påmeldingsavgiften (du bestemmer selv) påmeldingen går direkte inn i DogWeb-Arra når den er betalt ingen betalingskontroll kontroll av medlemskap ved påmelding og kunden kan evt. melde seg inn her hvis medlemskap mangler. direktelink til påmelding fra terminlisten på vår hjemmeside direktelink til påmelding på klubbens egen hjemmeside (hvis ønskelig) Ved våre utstillinger er det nå ca. 90% av påmeldingene som kommer på denne måten, ferdig betalt nesten uten arbeid. Andre påmeldinger legger du selv inn i DogWeb-arra på vanlig måte. Hva må du gjøre for å kunne bruke denne tjenesten. Først og fremst må du bruke DogWeb-Arra. (men det gjør nesten 100% av arrangørene). Deretter må du inn i klubbsystemet for å angi at du ønsker å bruke elektronisk påmelding på dette arrangement. Når dd markerer for dette godkjenner du samtidig avtalen mellom NKK og klubben din om dette. Du må inn i DogWeb-Arra og legge inn priser, klasser og lignende og bekrefte at alle disse er korrekte. Når dette er på plass er det bare å vente på påmeldingene. Side 1 av 12

2 Denne nye tjenesten fra NKK er nå umiddelbart tilgjengelig for ALLE arrangører som bruker DogWeb-Arra på utstillinger. Den vil etter hvert også bli tilgjengelig for prøvearrangører. Prisen for tjenesten er den samme om du har 10 eller 1000 deltagere på arrangementet. Pr. d.d koster det 6,5 % av den påmeldingsavgiften som betales gjennom systemet. Prisen vil nødvendigvis bli justert i tråd avtalene med leverandørene av våre betalingstjenester. Denne tjenesten kan sammenlignes med en WEB-butikk bare at den eneste varen er påmelding på en utstilling. Når man skal sette opp slike WEB-butikker betaler man vanligvis en etableringspris på , så skal man betale kr. pr. mnd for å ha løsningen før man har tatt imot en eneste betaling. Avhengig av leverandør skal man deretter betale 2-4% av beløpet + evt. et gebyr pr transaksjon til egen bank før pengene er på kontoen. Vi har gjort det hele mye enklere for våre samarbeidende klubber. 7,5% av innbetaling og ferdig med det! Dette dekker våre kostnader for å drifte og utvikle løsningen. Hvordan fungerer det så? Etter at klubben har registrert seg som bruker av løsningen for elektronisk påmelding er det bare å vente på påmeldingene. Når disse kommer er det meget enkelt og raskt å få dem inn i DogArra, det går nesten av seg selv. De innbetalte pengene kommer så inn til NKKs konto i løpet av en uke. Når klubben har lest inn påmeldingene i DogWeb-Arra kan den i klubben som er ansvarlig for klubbens ID og passord i terminliste systemet be om at pengene blir overført til fra NKK til klubben. Vi overfører aldri pengene automatisk. På dette tidspunktet og fram til alle resultater er registrert kan klubben få overført inntil 60 % av de innbetalte påmeldingsavgiftene. De resterende 40% blir stående på NKKs konto for å dekke aktivitetsavgiften, avgift for for sen registrering av resultater og NKKs gebyr på 7,5 %. Disse skal altså dekke avgiften for alle påmeldingene også de som klubben registrerer selv men NKKs avgift på 7,5 % er selvfølgelig KUN for de som er meldt på elektronisk. Når utstillingen så er ferdigmeldt overfører NKKs administrasjon resultatene og anerkjenner utstillingene. Samtidig med at dette skjer kjører systemet automatisk et sluttoppgjør som altså foretar et endelig oppgjør for arrangementet og overfører overskytende av de 40 % eller genererer en faktura hvis det ikke var nok penger til å dekke dette på klubbens konto. Alle klubber som bruker DogWeb-Arra og elektronisk påmelding trenger altså heller ikke å tenke på betaling av aktivitetsavgiften. Denne avregnes direkte mot innbetalingene. Vi håper klubbene vil ha stor glede og nytte av dette. Skulle det være noe dere lurer på er det bare å kontakte oss. På de neste sidene finner dere en enkel brukerveiledning på hvordan dere går fram for å bruke systemet for elektronisk påmelding. Lykke til! Side 2 av 12

3 Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding! Vi har valgt å skille mellom den i klubben som har tilgang på klubbsystemet og som vi heretter kaller for Klubbadmin og den/de i klubben som skal benytte DogWeb-Arra og som vi kaller for Arrabruker. Ofte kan dette være samme person, men mange klubber har flere Arrabrukere som benytter DogWeb-Arra. De registrerer påmeldingene osv. og så har klubben kun EN Klubbadmin som har tilgang til alle klubbsystemene. Klubbadmin har altså Klubbens ID og Passord og er den som har tilgang til klubbens medlemsystem og de andre klubbsystemene. Det er Klubbadmin som må registrere inn søknadene i terminliste systemet og det er Klubbadmin som kan registrere inn at klubben skal benytte DogWeb-Arra, Elektronisk påmelding og som legger inn kontoen som vi skal overføre pengene til. Først må Klubbadmin gå inn i klubbsystemet. Klubbadmin velger her vedlikeholde terminliste for årets utstillinger Og får opp en liste over alle utstillinger til klubben. Side 3 av 12

4 Klikk så på UTID til det arrangementet som du skal jobbe med. Sjekk alle opplysningene og legg inn et Arra Passord. Klikk deretter på LAGRE. Side 4 av 12

5 Lukk dette bildet og Klubbadmin kan nå kontakte en ArraBruker for å be om at denne logger seg inn på DogWeb-Arra, godkjenner bruksavtalen for dette og sjekker alle priser osv. eller Klubbadmin kan gjøre dette selv. Klubbadmin kan da bare klikke på linken Gå til arra fra terminliste oversikten. Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra. Den første Arrabrukeren i klubben som går inn i DogWeb-Arra må først av alt godkjenne bruksavtalen for DWA. Deretter må man velge signatur og man er inne i DWA. (Alt dette er beskrevet i brukerveiledningen for DWA) Her velger man så punkt 1. Side 5 av 12

6 1. Først må man sjekke alle påmeldingsfristene. Påmeldingsfrist = frist for vanlig manuell påmelding via posten. Påmeldingsfrist web = frist for å melde på elektronisk til ordinær pris. Påmeldingsfrist web utsatt = frist for å melde på elektronisk til en annen pris. Det er altså klubben som bestemmer og legger inn alle disse. På neste del av dette skjembildet beskrives hvordan disse kan påvirke prisen påmelderen skal betale. 2. Klasser. Her krysser du av for hvilke klasser som arrangementet skal omfatte. Resten av skjermbildet på neste side! Side 6 av 12

7 3. Legg inn prisen for vanlig elektronisk påmelding! Altså det beløpet som påmeldere som melder på innen påmeldingsfrist web angitt ovenfor. Legg inn alle prisene for alle klasser og kombinasjoner som dere ønsker å benytte. Systemet forslår automatisk å bruke samme priser som NKK men det er altså klubben som må godkjenne dette. 4. Tillegg man.påm. Her registreres det tillegget i påmeldingsavgift som de som ikke benytter elektronisk påmelding skal betale i tillegg til prisene ovenfor. 5. Tillegg utsatt påm. Her legger man inn det tillegget klubben krever av de som melder på etter ordinær påmeldingsfrist web. 6. Rabatt fra 3. Hund og rabatt %. Ønsker klubben å gi rabatt til de som melder på flere enn tre hunder så brukes denne rabattprosenten fra og med 3 hund. 7. Gratis for norske hunder. Marker her hvis klubben ønsker som NKK å la eiere av våre norske raser få melde på gratis. Gratis kan ikke håndteres elektronisk så her blir prisen 10 kr. for at det også skal være mulig å få rabatt fra 3. Hund. (utstillingen må selvfølgelig være åpen for disse rasene for at dette skal ha noen verdi) 8. VIKTIG!! Når man krysser av her godkjenner Arrabrukeren at alle prisene er korrekte slik at Klubbadmin kan gå videre for å åpne for elektronisk påmelding. 9. Her registreres det Arrabrukeren ønsker at skal foreslås som standard betaling når man legger inn manuelle påmeldinger. Gå helt nederst på skjermbildet og klikk på LAGRE. Når dette er klart har Arrabrukeren (eller klubbadmin) gjort de nødvendige forberedelsene i DogWeb-Arra for å kunne ta i mot elektroniske påmeldinger for dette arrangementet. Side 7 av 12

8 Endelig klargjøring for elektronisk påmelding. Klubbadmin går igjen inn i Klubbsystemet og går inn på terminlisten Klikker så igjen på linken for UTID. Side 8 av 12

9 Etter at Arrabrukeren nå har vært inn i DogWeb-Arra og godkjent alle priser osv. er nå feltene 1 4 tilgjengelige. Her må Klubbadmin nå markere i 1 for at klubben skal benytte elektronisk påmelding på denne utstillingen. Når Klubbadmin markere her aksepterer man også avtalen med NKK om dette. Ved å klikke på HER 2 kan man lese og skrive ut denne avtalen. Deretter må Klubbadmin oppgi et kontonummer 3 for oppgjør. Hvis det IKKE oppgis noe kontonummer her vil vi overføre pengene til den kontoen som vi overfører medlemskontingenten til. Oppgjør av elektroniske påmeldinger 4 er beskrevet i eget avsnitt. Klikk deretter på LAGRE og arrangementet er umiddelbart tilgjengelig for elektronisk påmelding i NKKs terminliste. Side 9 av 12

10 Elektronisk påmelding fra klubbens egne Webside. Når alt dette er klart går den som er Webmaster for klubbens side inn på og går inn på terminlisten. Her finner man klubbens arrangement. Hold så musepekeren over linken for Påmeldig på web og klikk på høyre musetast. I den menyen som vises velger man så kopier snarvei. Denne kan så limes inn i en link på klubbens egen Webside. Innholdet i den kopierte snarveien ser slik ut. edir=openpage/utstpaam/compregmain.html I dette dokumentet 2 linjer men disse skal være skrevet sammenhengende. Midt i denne er altså UTIDen til klubbens arrangement. Når den som skal melde på arrangementet klikker på linken på klubbens side vil vedkommende først måtte logge seg på NKKs elektroniske tjenester. Det kan altså være lurt å skrive noe om dette på klubbens side slik at brukeren vet at påmeldingssystemet kjøres via NKKs system og at vedkommende må være registrert som bruker av disse tjenestene for å kunne melde på. For alle de som har benyttet elektronisk påmelding til NKKs utstillinger er jo ikke dette noe nytt. Det er gratis å registrere seg og grunnen til at vi benytter dette systemet for registrerte brukere er for å sikre at vi har korrekte e-postadresser til de som melder på. Systemet sender automatisk ut bekreftelse etter at påmeldingene er registrert og betalt. Side 10 av 12

11 Oppgjør av elektroniske påmeldinger. Etter hvert som påmeldingene kommer inn til arrangementet blir det stående masse penger på NKKs konto. Vi vil foreta overføring av disse pengene til de klubbene som har bestilt dette EN gang i uken. Hvis Klubbadmin IKKE går inn og henter ut de inntil 60 % av påmeldingsavgiftene som til en hver tid er tilgjengelig for klubben vil alle pengene blir overført når vi foretar sluttoppgjøret. For å overføre penger underveis i arbeidet med utstillingen logger Klubbadmin seg på klubbsystemet og går inn på terminlisten og velger det arrangementet man vil hente penger for. Nederst på bildet klikker man så på linken Oppgjør av elektroniske påmeldinger og kommer inn i oppgjørssystemet. Her vises følgende: 1. Hvor mange påmeldinger som totalt er registrert på arrangementet, hvor mange som er kommet elektronisk og hvor mye som er innbetalt elektronisk. 2. Hvor mye reserverer NKK til sluttoppgjøret. 3. En oversikt over hvilke oppgjør som allerede er bestilt for dette arrangementet. 4. Hvor mye som kan hentes NÅ og man taster inn beløpet man ønsker overført og klikker Overfør. Etter at arrangementet er anerkjent vil det bli foretatt et sluttoppgjør og en bekreftelse på dette sendes pr e-post til klubbens e-postadresse. Side 11 av 12

12 Bruke elektroniske påmeldinger i DogWeb-Arra. Etter at tjenesten med elektronisk påmelding er tatt i bruk kan Arrabrukeren hele tiden sjekke og overføre til katalogen påmeldingene etter hvert som de kommer. Logg deg på DogWeb-Arra på vanlig måte og velg før arrangementet. På denne menyen velger du så 1. Arbeide med elektroniske påmeldinger fra Web og du får opp denne menyen. Velg først Importere påmeldinger og du får opp en oversikt over alle påmeldingene som ikke er overført til katalogen enda. Her velger du alle, ingen eller krysser av for en og en. Deretter klikker du på OVERFØR. Hvis noen går feil!! Dobbelt registrert osv. vil dette vises på den øverste menyen. Etter at du har overført påmeldingene er det bare å fortsette å bruke DogWeb-Arra på vanlig måte. Kjøre statistikk, legge inn dommere, kjøre katalog osv. Lykke til! Side 12 av 12

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Påmelding til partier i Arendals Turnforening Arendals Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 14.11.2013 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTER

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTER 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Denne veiledningen er en steg-for-steg beskrivelse av hvordan man legger inn og setter opp et NTG-cup-løp i Eventor. Den er ment som en hjelp for arrangører og

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 4.4.2011 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer

TEAMNET CUP. Brukerveiledning

TEAMNET CUP. Brukerveiledning TEAMNET CUP Brukerveiledning Mars 2008 LOCATIONBLOCKS.COM ALL RIGHTS RESERVED REVISION HISTORY FOR DOCUMENT: Version Revised Date 1 First edition January 2008 Table 1: Revision history Innholdsfortegnelse

Detaljer

Agility Brukerveiledning

Agility Brukerveiledning 1 Agility Brukerveiledning Introduksjon... 3 Registrering av Stevne Informasjon... 4 Registrering av Klasser... 6 Knappene på venstre side... 6 Registrering av Ekvipasjer... 7 Navigering... 7 Opprykk...

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Enkel veiledning: Under «tilbud» vil man få opp tilbud som ditt eget lag har gjort avtale med, eller DFS sentralt har en avtale med.

Enkel veiledning: Under «tilbud» vil man få opp tilbud som ditt eget lag har gjort avtale med, eller DFS sentralt har en avtale med. Noen få utvalgte lag er nå valgt ut til å teste siste versjon. Dere som er valgt ut vil få mer informasjon og tettere oppfølgning. Vi håper dere kan ta jobben med å få flest mulig i eget lag til å installere

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Business Online - Generelt

Business Online - Generelt Business Online - Generelt Toppmeny I Business Online kan du navigere til programmets mange funksjoner på forskjellig måte. Du finner bl.a. inngangen til funksjonene i toppemenyen. Toppmenyen er delt i

Detaljer

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Oppdatert med nye skjermbilder: April 2013 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon support 2311 4470 Telefon sentralbord 2311 4400 E-mail: post@nobb.no http://www.nobb.no

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund KursAdmin Brukerveiledning Musikkens Studieforbund Innhold KursAdmin... 1 Brukerveiledning... 1 Musikkens Studieforbund... 1 1 Hvordan komme i gang brukernavn og passord... 4 2 «Hjem»-siden - startbildet...

Detaljer