Brukermanual TS Versjon Oktober 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012"

Transkript

1 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012

2 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring av kortbrukers adgangsrettigheter... 8 Les kort... 9 Opprette operatører Betjening av kortlås Åpning med kort eller brikke Sette døren ulåst/låst med kort eller brikke Åpning av dør med tilbakerømningsfunsjon Bytte batterier i kortlås Bytte batterier i E-Motion skaplås Betjening av kortleser uten tastatur Åpning med kort eller brikke Sette døren ulåst/låst med kort eller brikke Betjening av kortleser med tastatur Åpning med kort eller brikke, uten PIN-kode Sette døren ulåst/låst med kort eller brikke Åpning med kort eller brikke, med PIN-kode Åpning med felles dørkode Betjening av E-Motion skaplås Sette skaplåsen i låst modus Sette skaplåsen i ulåst modus Nødåpning med håndterminal Nødåpning av kortlås Nødåpning av E-Motion skaplås

3 1. Daglig bruk av programmet Logg inn i programmet Klikk på i hovedmenyen Skriv inn ts1000 i feltet Operatør ID. Skriv inn ditt passord eller de 6 siste siffer i systemkoden i feltet Passord. Klikk OK. Du kommer nå inn i hovedmenyen. 3

4 Legg inn ny kortbruker Velg fra hovedmenyen A B

5 Ref. nr. Handling Menyen Data (A) 1.01 Klikk Ny 1.02 Skriv inn For- og Etternavn på kortbruker 1.03 Velg eksisterende gruppe eller lag en ny gruppe ved å markere et eksisterende gruppenavn og overskrive dette med nytt gruppenavn Skriv inn fri tekst, f.eks. brukerens initialer 1.05 Velg dato og tid for når kortet skal være gyldig fra og til. Hvis det ikke angis dato og tid vil kortet være gyldig til det slettes manuelt 1.06 Hvis systemet har kortlesere med tastatur, skrives valgfri 4-siffret PIN kode inn her. Eksisterende stjerner markeres og ny kode skrives inn. Menyen Opsjoner (B) 1.07 Aktiver valget Modifiser adg. Matrise ved å klikke i firkanten (hake på). Dette gjør det mulig å kode om kort ved endring av adgangsrettigheter og kortet fungerer automatisk ute i dørene. Hvis denne funksjonen ikke står på, må man ut til dørene med håndterminal og overføre data når men legger til/endrer en kortbruker. Vi anbefaler at denne funksjonen alltid står på for alle kortbrukere Trykk Lagre for å lagre personens data. Kortbrukerens navn kommer nå opp i personlisten på venstre side i vinduet. Navn i blå tekst betyr at det ikke er kodet kort til denne personen. Når kort er kodet, endres fargen til sort tekst Trykk på Matrise for å gå til menyen Adgangsmatrise Dobbeltklikk i krysningspunktet mellom kortbrukerens navn og den døren det skal gi adgang til. Man får nå opp et nytt vindu som viser tilgjengelige tidsskjemaer Velg tidsskjema for den aktuelle kortbrukeren. Man kan lage flere tidsskjemaer ved behov (ref. avsnitt 18 Tidsskjemaer i denne manual) Ved å gjøre denne funksjonen aktiv gis kortbrukeren mulighet for å sette døren ulåst/låst med hjelp av kortet. Ved å holde kortet to ganger inntil leseren settes døren ulåst. Ved å gjenta kort to ganger foran leseren settes døren låst Ved å gjøre denne funksjonen aktiv får kortbrukeren mulighet for å låse opp forreilet lås fra utsiden med kort. Forutsetter bruk av låskasse EVO/Connect Trykk OK Trykk Lagre og OK og du kommer tilbake til menyen Personer Legg et nytt kort på systemets kortkoder og trykk Lag kort 1.17 Bekreftelse vises når koding av kortet er ferdig. Kortet er nå klart til bruk i de dørene det er gitt adgang til. Trykk for å lukke menyen Personer eller start fra pkt for å legge inn flere kortbrukere. 5

6 Slette kortbruker Velg fra hovedmenyen Ref. nr. Handling 2.01 Velg navn på kortbruker som skal slettes fra systemet 2.02 Trykk på Slett 2.03 Trykk Ja hvis du ønsker å slette. 6

7 Slette kortbrukergruppe BRUKERMANUAL TS OKTOBER 2012 Velg fra hovedmenyen Ref. nr. Handling 3.01 Velg navn på kortbrukergruppe som skal slettes fra systemet. Hele gruppen med alle kortbrukere vil bli slettet Trykk på Slett 3.03 Trykk Ja hvis du ønsker å slette. 7

8 Endring av kortbrukers adgangsrettigheter Velg fra hovedmenyen

9 Ref. nr. Handling 4.01 Velg navn på kortbruker som skal ha endret adgang 4.02 Trykk på Matrise for å gå til menyen Adgangsmatrise Dobbeltklikk i krysningspunktet mellom kortbrukerens navn og den døren det skal gi adgang til. Man får nå opp et nytt vindu som viser tilgjengelige tidsskjemaer Velg tidsskjema for den aktuelle kortbrukeren. Man kan lage flere tidsskjemaer ved behov (ref. avsnitt 18 Tidsskjemaer i denne manual) Trykk OK Trykk Lagre og OK og du kommer tilbake til menyen Personer Legg kortet på systemets kortkoder og trykk Lag kort. Dette koder endring av adgang(er) inn i kortet, som senere overføres til dørene første gang man holder kortet inntil disse Bekreftelse vises når koding av kortet er ferdig. Kortet er nå klart til bruk i de dørene det er gitt adgang til. Trykk for å lukke menyen Personer eller start fra pkt for å endre flere kortbrukere. Les kort Med hjelp av systemets kortkoder kan man lese av data i programmerte kort og brikker. Dette kan være nyttig der man benytter kort og brikker som ikke har trykket informasjon som henviser til hvem som eier kortet/brikken, samt dato for gyldighet. C A B D Klikk på menyen Les/slett kort i hovedmenyen og legg kortet på kortkoderen. Trykk Les Sektorer (A) og bildet over vises. Hvis man vil slette alle data i kortet, trykk Slett Sektorer (B) og bekreft med Ja (C). Trykk Lukk (D) når du vil stenge vinduet. 9

10 Opprette operatører For å kunne være operatør i systemet forutsettes det at man allerede er lagt inn som kortbruker i menyen Personer. I utgangspunktet kan alle definerte kortbrukere få rettigheter som operatør i fem ulike nivåer. Ut fra de parameterne som er satt i menyen Innstillinger og Operatørnivåer, kan operatørene tildeles forskjellige rettigheter i systemet. Velg i hovedmenyen Ref. nr. Menytekst Forklaring 5.01 Ny Benyttes for å legge til ny operatør Operatørnavn Operatør velges ved å klikke på rullgardinmenyen Operatør ID Skriv inn Operatør ID som skal brukes ved innlogging i programmet, f.eks initialer Passord Skriv inn Passord som skal brukes ved innlogging i programmet. Passordet kan være på maks 6 tegn Sikkerhetsnivå Velges mellom 1 og 5, der 5 er høyeste nivå med alle rettigheter. Rettigheter for nivå 1 4 defineres i menyen Innstillinger og Operatørnivåer Dørgrupper Hvis operatørene kun skal kunne administrere utvalgte dørgrupper, velges Utvalg og de aktuelle gruppene markeres Persongrupper Hvis operatørene kun skal kunne administrere utvalgte persongrupper, velges Utvalg og de aktuelle gruppene markeres Slett Benyttes for å slette operatør 5.09 Lagre Skal man legge inn flere operatører, benyttes denne knappen for å lagre uten å gå helt ut av menyen Lukk Lagre og avslutt med 10

11 2. Betjening av kortlås Åpning med kort eller brikke - Hold kortet eller brikken 2-3 cm. foran leseren. - Ved gyldig adgang lyser grønn lysdiode i ca. 4 sekunder. - Trykk ned vrideren (håndtaket) mens det lyser grønt og åpne døren. - Rød lysdiode betyr at kortet eller brikken ikke har adgang i døren. - Blinkende rød og grønn lysdiode indikerer lav batterispenning. - Fra innsiden kan døren alltid åpnes uten kort ved å trykke ned vrideren. Sette døren ulåst/låst med kort eller brikke A Funksjonen forutsetter at kortbruker har Låst/ulåst på kortet aktivert (ref. A i bildet over). Denne menyen finnes i Adgangsmatrise, som er forklart i avsnitt 28.5 i installasjonsmanualen. - Hold kortet eller brikken 2-3 cm. foran leseren til grønn lysdiode lyser. - Mens det lyser grønt, hold kort eller brikke en gang til foran leseren. - Grønn lysdiode blinker og dette indikerer at døren er satt ulåst. - For å låse døren med kort/brikke vises kort/brikke to ganger foran leseren. - Leseren viser blinkende grønn lysdiode etterfulgt av ett blink i rød lysdiode. - Døren er nå låst. - Fra innsiden kan døren alltid åpnes uten kort ved å trykke ned vrideren 11

12 Åpning av dør med tilbakerømningsfunsjon Noen dørmiljøer har krav til Tilbakerømning, det vil si at man skal kunne rømme tilbake gjennom døren man akkurat har gått ut av, for eksempel hvis man oppdager brann/røykutvikling i rømningsvei. Kravet er at dette skal kunne skje uten bruk av kort eller brikke. I TS 1000 kan man velge denne funksjonen pr. dør i systemet som har dørmontert kortlås. Hvis funksjonen er aktivisert i låsen, starter en tidsteller når man trykker ned innvendig vrider og døren står da ulåst fra utsiden i den tiden man har valgt i programmet (1 4 minutter). Tiden kan avbrytes ved å holde kortet foran leseren på utsiden av døren og døren går da i lås. Dette indikeres med et blink i den røde lysdioden. Vi gjør oppmerksom på at funksjonen med avbrudd ved hjelp av kort forutsetter at det benyttes TS 1000 programvare versjon 5.02 eller nyere og at kortlåsen har firmware versjon eller nyere. I eldre versjoner har man tilsvarende Tilbakerømningsfunksjon, men det er ikke mulig å avbryte funksjonen med kort fra utsiden. Innstillinger av denne funksjonen gjøres ved å aktivisere Tilbakerømningsfunksjon i menyen Innstillinger/System (ref. A på bildet under). I tillegg velges aktuell dør og Aktiver Tilbakerømming i menyen Dører (ref. B på bildet under). Fra innsiden kan døren alltid åpnes uten kort ved å trykke ned vrideren. B A 12

13 Bytte batterier i kortlås Hvis batterispenningen i kortlåsene blir for lav, vil ikke låsene kunne åpnes med kort. Lav batterispenning i kortlåsene indikeres med blinkende grønt og rødt lys når det brukes et gyldig adgangskort eller brikke, og vi anbefaler at batteriene byttes med en gang man får dette varselet. Kortlåser med sylinder vil kunne nødåpnes med nøkkel, alternativt vil det være mulig å nødåpne med systemets håndterminal (se avsnitt 4.5 Elektrisk nødåpning i installasjonsmanualen). Klokken i kortlåsen er avhengig av konstant strømforsyning, og klokken vil stoppe når man tar ut batteriene. Det vil derfor være behov for å oppdatere klokken med hjelp av systemets håndterminal når man har byttet batterier (se avsnitt 4.5 Oppdatere data i installasjonsmanualen). OBS : Dette gjelder kun hvis man bruker tidsstyrte funksjoner i låsen. 1). Skru løs og ta av vrider. 2). Skru løs og ta av knappvrider. 3). Skru av to skruer på innvendig skilt og ta av skiltet. 4). Ta ut batteriene og sett inn 3 stk. nye AAA 1,5v Alkaliske batterier BATTERI- HOLDER OBS! Polaritet

14 Bytte batterier i E-Motion skaplås Batteriene er plassert bak dekslet på den innvendige delen av skaplåsen. Når batteriene byttes, mister man ingen informasjon som er lagret i låsen. Imidlertid har den innebygde klokken kun kapasitet til å fungere inntil 1 minutt etter at batteriene er tatt ut. Hvis bytte av batterier tar mer enn 1 minutt, må låsen oppdateres med hjelp av håndterminalen. 1 2 A 3 1). Skyv åpningsverktøyet (A) inn i sporet mellom deksel og dør 2). Ta av dekselet 3). Ta ut batteriene og sett inn 3 stk. nye AAA 1,5v Alkaliske batterier. 14

15 3. Betjening av kortleser uten tastatur Åpning med kort eller brikke - Hold kortet eller brikken 2-3 cm. foran symbolet på leseren. - Ved gyldig adgang lyser grønn lysdiode og døren står ulåst i ca. 4 sekunder. Sette døren ulåst/låst med kort eller brikke A Funksjonen forutsetter at kortbruker har Låst/ulåst på kortet aktivert (ref. A i bildet over). Denne menyen finnes i Adgangsmatrise, som er forklart i avsnitt 28.5 i installasjonsmanualen. - Hold kortet eller brikken 2-3 cm. foran symbolet på leseren til grønn lysdiode lyser. - Mens det lyser grønt, hold kort eller brikke en gang til foran leseren. - Grønn lysdiode blinker og blir stående med fast grønt lys som indikerer at døren står ulåst. - For å låse døren med kort/brikke vises kort/brikke to ganger foran leseren. - Leseren viser først blinkende grønn lysdiode etterfulgt av ett blink i rød lysdiode. - Den grønne lysdioden slukker og døren er låst. 15

16 4. Betjening av kortleser med tastatur Åpning med kort eller brikke, uten PIN-kode BRUKERMANUAL TS OKTOBER Hold kortet eller brikken 2-3 cm. foran symbolet på leseren. - Ved gyldig adgang lyser grønn lysdiode og døren står ulåst i ca. 4 sekunder. Sette døren ulåst/låst med kort eller brikke A Denne funksjonen virker kun når ikke kortleseren står i Kort + PIN modus. Funksjonen forutsetter at kortbruker har Låst/ulåst på kortet aktivert (ref. A i bildet over). Denne menyen finnes i Adgangsmatrise, som er forklart i avsnitt 28.5 i installasjonsmanualen. - Hold kortet eller brikken 2-3 cm. foran symbolet på leseren til grønn lysdiode lyser. - Mens det lyser grønt, hold kort eller brikke en gang til foran leseren. - Grønn lysdiode blinker og blir stående med fast grønt lys som indikerer at døren står ulåst. - For å låse døren med kort/brikke vises kort/brikke to ganger foran leseren. - Leseren viser først blinkende grønn lysdiode etterfulgt av ett blink i rød lysdiode. - Døren er nå låst. - Fra innsiden kan døren alltid åpnes uten kort ved å trykke ned vrideren 16

17 Åpning med kort eller brikke, med PIN-kode A - Hold kortet eller brikken 2-3 cm. foran symbolet på leseren til grønn lysdiode blinker. - Mens det blinker grønt, tast 4-siffret PIN-kode etter fulgt av knapp med grønt symbol (A). - Grønn lysdiode lyser fast og døren står ulåst i 4 sekunder. - Når grønn lysdiode slukker er døren låst. Åpning med felles dørkode A - Tast 4-siffret felles dørkode på leseren til grønn lysdiode blinker. - Mens det blinker grønt, trykk på knapp med grønt symbol (A). - Grønn lysdiode lyser fast og døren står ulåst i 4 sekunder. - Når grønn lysdiode slukker er døren låst. 17

18 5. Betjening av E-Motion skaplås Sette skaplåsen i låst modus A B - Vri knappen (A) opp til rød markering vises. - Hold kort eller brikke foran symbolet (B) og rød lysdiode blinker 1 gang. - Skaplåsen er nå i låst modus. Sette skaplåsen i ulåst modus B - Hold kort eller brikke foran symbolet (B) og grønn lysdiode blinker 1 gang - Reilen trekkes inn og skaplåsen er nå i ulåst modus. 18

19 6. Nødåpning med håndterminal Hvis de batteridrevne enhetene (kortlås og skaplås) går tomme for strøm, kan håndterminalen benyttes for å nødåpne. Nødåpning av kortlås 5 Oppdater Initier Åpne Test Sett lisensnøkkelen i håndterminalen 2. Plugg sort kabel fra håndterminalen inn i hullet i kortlåsens leserenhet 3. Slå på håndterminalen 4. Trykk knapp F2 5. Bruk piltastene og markèr Åpne 6. Trykk Enter. Låsen åpner og står ulåst i 4 sekunder. 19

20 Nødåpning av E-Motion skaplås Oppdater Initier Åpne Test Skyv åpningsverktøyet inn i sporet mellom deksel og dør. 2. Ta av deksel 3. Plugg sort kabel fra håndterminalen inn i hullet i kortlåsens leserenhet 4. Sett i lisensnøkkel i håndterminal 5. Slå på håndterminalen 6. Trykk knapp F2 7. Bruk piltastene og markèr Åpne 8. Trykk Enter, låsen åpner og blir stående ulåst. 20

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer

RX WEB. Elektronisk adgangssystem.

RX WEB. Elektronisk adgangssystem. RX WEB Elektronisk adgangssystem www.assaabloy.com Hvorfor skal du velge et adgangssystem til dine lokaler? Et moderne adgangssystem erstatter den tradisjonelle nøkkelens vanlige funksjon. ASSA ABLOY RX

Detaljer

Instruksjonsmanual Bjørke Depo Cash 1 E deponeringsskap ADVARSEL: IKKE LEGG MEDFØLGENDE NØKLER INNI SAFEN

Instruksjonsmanual Bjørke Depo Cash 1 E deponeringsskap ADVARSEL: IKKE LEGG MEDFØLGENDE NØKLER INNI SAFEN Instruksjonsmanual Bjørke Depo Cash 1 E deponeringsskap ADVARSEL: IKKE LEGG MEDFØLGENDE NØKLER INNI SAFEN 1. Hurtigguide a. Sett inn 9-volts batteriet b. Trykk fabrikkoden(masterkoden) 1-2-3-4-5-6-7-8-#

Detaljer

Takk for at du valgte Yale Doorman. Innhold. Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31

Takk for at du valgte Yale Doorman. Innhold. Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31 Takk for at du valgte Yale Doorman Innhold Les dette før bruk av Yale Doorman 30 Viktig sikkerhetsinstruksjon 31 Tekniske data 31 Denne manualen sammen med og Installasjons Manual forsikrer at du bruker

Detaljer

Yale Doorman for Aptus BRUKSANVISNING. Versjon 2N. Revisjon 2

Yale Doorman for Aptus BRUKSANVISNING. Versjon 2N. Revisjon 2 Versjon 2N Certego AS Auglendsmyrå 2, 4016 Stavanger www.certego.no telefon +47 51 95 12 80 epost: post.stavanger@certego.no Revisjon 2 2 Batterideksel Skrue Dørvrider P-knapp Batterier Radiomodul Bryter

Detaljer

INSTALLASJON- OG BRUKERMANUAL TS-1000 OFF-LINE KORTLÅSSYSTEM

INSTALLASJON- OG BRUKERMANUAL TS-1000 OFF-LINE KORTLÅSSYSTEM INSTALLASJON- OG BRUKERMANUAL TS-1000 OFF-LINE KORTLÅSSYSTEM V. 2.0 Programversjon fra V.4.05 Mai 2008 TS 1000 INNHOLD GENERELL BESKRIVELSE TS 1000...4 KORTTEKNOLOGI...5 LÅSFUNKSJONER...5 Blokkeringsfunksjon...5

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Installasjons- og brukermanual

Installasjons- og brukermanual Installasjons- og brukermanual TS 1000 versjon 5.05 Oktober 2012 Rev. Dato: Beskrivelse: Utarbeidet Sign. Kontrollert Sign F07 10.10.2012 Revisjon i forbindelse med versjon 5.05 + kortleser med PIN FrK

Detaljer

SMARTair.

SMARTair. SMARTair www.trioving.no SMARTair SMARTair produktserien består av offline kortlåser, kortlesere, skaplåser og sylinderlesere som kan leveres for MIFARE Classic, MIFARE DESFire eller HID iclass leseteknologi.

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

Gratulerer med en skikkelig kvalitetspostkasse!

Gratulerer med en skikkelig kvalitetspostkasse! Trofast Parcel Advance: Formfin Advance: Gratulerer med en skikkelig kvalitetspostkasse! Før du tar postkassen i bruk, vil vi gjerne be deg lese brukerveiledningen. Leveransen inneholder: - En postkasse

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Installasjons- og brukermanual

Installasjons- og brukermanual Installasjons- og brukermanual TS 1000 Off-line versjon 5.02 F05 04.02.2011 Endret beskrivelser i forbindelse med at vriderpinne ikke medfølger TKi FK F04 05.01.2011 Lagt til hvordan legge inn message-fil

Detaljer

Yale Balcony Yale Window. Montering og bruk

Yale Balcony Yale Window. Montering og bruk Yale Balcony Yale Window Montering og bruk Forberedelse Forpakningene inneholder: Yale Balcony: 1 stk kodevrider med lang bakplate 3 stk treskruer med stjernespor* 3 stk treskruer med enveisspor* 1 stk

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Takk for at du valgte Yale Doorman Denne brukerveiledningen, sammen med installasjonsveiledningen sikrer at du bruker produktet

Detaljer

Bruksanvisning. Viktig informasjon før bruk

Bruksanvisning. Viktig informasjon før bruk MYLOQ 1101 Kodecylinder Bruksanvisning NO Viktig informasjon før bruk HUSK Administratørkoden! Utan den kan ikke Kodesylinderen programmeres. Kodesylinderen leveres med en fabrikk-kode: 1-2-3-4-5-6 Denne

Detaljer

SMARTair Manual. Kortleser med ny styreboks. Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske modifikasjoner.

SMARTair Manual. Kortleser med ny styreboks.   Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske modifikasjoner. SMARTair Manual Kortleser med ny styreboks www.trioving.no Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske modifikasjoner. Innhold 1. Beskrivelse...3 2. Dimensjoner og vekt...3 3. Oversikt over komponenter...3

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Elegant, enkelt og økonomisk i alle installasjoner NoKey offline NoKey offline en del av R-CARD 5000 På objekt med mange innerdører eller dører på vanskelig tilgjengelige steder, kan det være både kostbart

Detaljer

Danalock V3 SCANDI Monteringsanvisning.

Danalock V3 SCANDI Monteringsanvisning. Danalock V3 SCANDI Monteringsanvisning www.danalock.com Innholdsfortegnelse Nødvendig verktøy side 4 Inkluderte deler side 5 1. Sikre utvendig lås side 6 2. Fjerne låsvrider på innsiden side 7 3. Normal

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR INNHOLD:

SPØRSMÅL OG SVAR INNHOLD: SPØRSMÅL OG SVAR INNHOLD: 1. STRØM OG NETTVERKSKABEL 2. MELDING OM LAVT BATTERINIVÅ PÅ SENTRALENHETEN 3. MELDING OM SABOTASJE 4. SENTRALENHETEN ER OFFLINE 5. MELDING OM LAVT BATTERINIVÅ PÅ AC-SIRENE 6.

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Brukermanual - Trådløs fjernstart for Honda EU30is

Brukermanual - Trådløs fjernstart for Honda EU30is Brukermanual - Trådløs fjernstart for Honda EU30is Fjernkontroll Aggregat med mottaker Kjære Kunde, Takk for at du valgte Berema trådløs fjernstartsystem som tilleggsutstyr til ditt Honda EU30is aggregat.

Detaljer

User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

User Manual. An ASSA ABLOY Group brand User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Takk for at du valgte Yale Doorman Denne manualen sammen med Quick Guide og Installasjons Manual forsikrer at du bruker produktet på en sikker og riktig måte samt

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Takk for at du valgte Yale Doorman Denne manualen sammen med Quick Guide og Installasjons Manual forsikrer at du bruker produktet på en

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

BRUKERMANUAL. App for Beha smartovn

BRUKERMANUAL. App for Beha smartovn BRUKERMANUAL App for Beha smartovn OVNEN SKAL IKKE VÆRE TILKOBLET STRØM. APPEN GIR BESKJED OM NÅR OVNEN SKAL TILKOBLES. Bruk ovnen som smartovn ved hjelp av app-styring Last ned appen «SmartHeather Beha»

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan

Detaljer

Brukerveiledning for RX900B

Brukerveiledning for RX900B DENNE BRKERVEILEDNING GJELDER FOR SOFTWARE VERSJON 1.X Brukerveiledning for RX900B Innhold Tiltenkt anvendelse av RX900B... 3 Begynn å bruke... 3 Generelt om betjening... 4 Startskjerm... 4 Hovedmeny...

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

BRUKERMANUAL INNHOLD:

BRUKERMANUAL INNHOLD: BRUKERMANUAL INNHOLD: 1. LOGGE INN 2. INNSTILLINGER VIA MYNOOKBOX PORTALEN 3. ENDRE NAVN PÅ ENHETER 4. ENDRE / LEGGE TIL BRUKERKODER 5. SLÅ SYSTEMET PÅ/AV VIA TASTATURET 6. BRUK VIA APP 7. MELDING- OG

Detaljer

Brukermanual Tail it+ Tail it brukermanual V TAIL IT TECHNOLOGIES Håkon Magnussons gate 8

Brukermanual Tail it+ Tail it brukermanual V TAIL IT TECHNOLOGIES Håkon Magnussons gate 8 Brukermanual Tail it+ Tail it brukermanual V1.0.0 TAIL IT TECHNOLOGIES Håkon Magnussons gate 8 Innholdsfortegnelse Innholdsliste... 1 1.Introduksjon 3 steg innstallasjon... 2 2.Spesifikasjoner... 3 3.Sett

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Skan For å skanne en strekkode Space Mellomrom S1 For numerisk tastatur: Lar deg trykke en bokstav. For vanlig tastatur: Bytte mellom små og store bokstaver.

Detaljer

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio Utvid ditt adgangssystem med låser uten kabling Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio 2 Har du adgangskontroll på de fleste dører i dag, men fortsatt må bruke nøkler på enkelte dører? Hvorfor drifte to systemer,

Detaljer

HOME. Elektronisk dørlås. Bruksanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz. BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany

HOME. Elektronisk dørlås. Bruksanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz. BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Elektronisk dørlås HOME Genialt sikker. Genialt enkel. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Bruksanvisning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz Konstruksjon Illustrasjoner

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

INTRODUKSJON... 2 OVERFØRING EBILLETTER TIL SKANNER... 3 SCANNING AV BILLETTER... 4 VIKTIG, NÅR BILLETT IKKE GODKJENNES (IKKE GRØNT LYS)...

INTRODUKSJON... 2 OVERFØRING EBILLETTER TIL SKANNER... 3 SCANNING AV BILLETTER... 4 VIKTIG, NÅR BILLETT IKKE GODKJENNES (IKKE GRØNT LYS)... INTRODUKSJON... 2 OVERFØRING EBILLETTER TIL SKANNER... 3 MANUELL OERVFØRING... 3 AUTOMATISK OVERFØRING... 3 SCANNING AV BILLETTER... 4 RESULTAT VED SCANNING;... 5 VIKTIG, NÅR BILLETT IKKE GODKJENNES (IKKE

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

HURTIGGUIDE FOR INSTALLATØR

HURTIGGUIDE FOR INSTALLATØR HURTIGGUIDE FOR INSTALLATØR INNHOLD: 1. MEDFØLGENDE DELER I DITT NOOKBOX STARTKIT 2. FORBEREDELSER 3. REGISTRERING AV SYSTEMET 4. LOGGE INN 5. ENHETER 6. LEGGE TIL ENHETER I SYSTEMET 7. ENDRE INNSTILLINGER

Detaljer

Betjeningskurs skjermbasert stillerapparat. Barkåker

Betjeningskurs skjermbasert stillerapparat. Barkåker Betjeningskurs skjermbasert stillerapparat Barkåker Agenda Del 1, Teori Innføring i systemet Beskrivelse Stasjonsbildet Nye indikeringer Betjening Oppstart, nedstenging Del 2, Praksis Demonstrasjon av

Detaljer

TrioVing SNAP. QUICK GUIDE - Brukerveiledning

TrioVing SNAP. QUICK GUIDE - Brukerveiledning TrioVing SNAP QUICK GUIDE - Brukerveiledning TFe/SMG/07-gruppen/200/0711 Quick guide - Brukerveiledning TrioVing SNAP Denne manualen er et detaljert verktøy, som hovedsaklig henvender seg til de personer

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

Bewacom. Teknisk håndbok

Bewacom. Teknisk håndbok Bewacom NO Teknisk håndbok Copyright Januar 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewacom Teknisk håndbok er kun tillatt med skriftlig samtykke fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til

Detaljer

Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler

Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler Brukermanual Hess Smartcoin rullveksler SCAN COIN A/S Tlf.: 66 81 34 00 Postboks 615 Faks: 66 81 34 10 Rosenholmveien 25 Servicetlf.:66 81 34 15 1410 KOLBOTN E-post: info@scancoin.no Versjon 1.0.1 220807/TD

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN Installasjonsmanual Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN F03 18.02.2011 Mindre rettelser TKi F02 05.01.2011 Oppdateringer for versjon 5.02 TKi F01 09.08.2010 Første utgave for Updater

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Inngående varetelling WebOffice.

Inngående varetelling WebOffice. Inngående varetelling WebOffice. CPT Knapper hvordan bruke CPT håndterminal. Strekkodeleser Enter Escape Pil opp\ned Enter Backspace Numeriske knapper Function Power Strekkodeleser: Når man er et sted

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren

Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren Tilrettelagt av Håkon Sigland Ajour pr. 30.11.2012 Det Norske Baptistsamfunn Innledning En generell brukermanual finnes på www.medarbeideren.no. Denne manualen

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

TREND. Elektronisk boliglås. Bekvem Bortesikker Barnesikker. An ASSA ABLOY Group company

TREND. Elektronisk boliglås. Bekvem Bortesikker Barnesikker. An ASSA ABLOY Group company TREND Elektronisk boliglås Bekvem Bortesikker Barnesikker An ASSA ABLOY Group company TREND Elektronisk boliglås Bekvem Bortesikker Barnesikker TREND elektronisk boliglås er en av markedets sikreste låser

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D

BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D Innhold 1. Håndterminal IQnavigator... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Bruk...4 1.3 Knapper...5 1.4 Indikatorsymboler...5 1.5 Tastatur...6 2.

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA

DRIFTSHÅNDBOK. Romtermostat EKRTWA DRIFTSHÅNDBOK 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

Detaljer

SIGNERING DIGITAL KAMPRAPPORT (LIVE)

SIGNERING DIGITAL KAMPRAPPORT (LIVE) SIGNERING DIGITAL KAMPRAPPORT (LIVE) Innholdsfortegnelse Hente PIN-kode i app en MinHåndball 2 Logge inn i app en 2 Hent PIN-kode 2 Glemt brukernavn eller passord 2 Om ikke telefonen støtter app en 2 PIN-koden

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGS- ANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte Berema Trådløs fjernstart system som tilleggsutstyr til ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper dette

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

ARX. Få ditt anlegg installert av en autorisert ARX-forhandler med lokal kompetanse. Vi har forhandlere over hele landet.

ARX. Få ditt anlegg installert av en autorisert ARX-forhandler med lokal kompetanse. Vi har forhandlere over hele landet. Få ditt anlegg installert av en autorisert ARX-forhandler med lokal kompetanse. Vi har forhandlere over hele landet. En ytterdør skal tilfredsstille mange krav og ønskede funksjoner. TrioVing a.s Moss,

Detaljer

DIGITALT MINI-OVERVÅKNINGSKAMERA MIKROKAMERA MED MOTORSENSOR BRUKSANVISNINGEN

DIGITALT MINI-OVERVÅKNINGSKAMERA MIKROKAMERA MED MOTORSENSOR BRUKSANVISNINGEN DIGITALT MINI-OVERVÅKNINGSKAMERA MIKROKAMERA MED MOTORSENSOR BRUKSANVISNINGEN LES BRUKSANVISNINGEN FØR FØRSTE BRUK. LAGRE DET FOR FREMTIDIG REFERANSE! NÅR DU SPILLER INN ET VIDEOKLIPP ELLER TA ET BILDE,

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Elektronisk korrektur

Elektronisk korrektur Elektronisk korrektur s. Innlogging s.3 Åpne jobb til godkjenning i nettleser s.4 Godkjenning av sider/laste ned sider som pdf s.5 Print av sider s.6 Se sider i oppslag/book view s.7 Ekspress godkjenning

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer