1. Innlogging Velg installasjon Startside Hovedmeny Alarm Velg rom Rom, lys- styring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8."

Transkript

1

2 1. Innlogging Velg installasjon Startside Hovedmeny Alarm Velg rom Rom, lys- styring Rom, tidsstyring lys Rom, varmestyring Rom, tidsstyring varme Forbruk, wattmeter Forbruk, forbruk Forbruk, fordeling Forbruk, energipådrag Tariffoptimalisering Været Kundeservice

3 1. Innlogging 1.1 Beskrivelse Ved oppstart av Smartly applikasjonen vil du komme til et innloggingsvindu. Du kan logge inn med din bruker her for å få tilgang til tilgjengelige tjenester som du har til din installasjon. 1.2 Aksjoner Logg inn Ved å trykke Logg inn -knappen logger du deg inn på Smartly applikasjonen med det brukernavnet og passordet som du har skrevet inn. E-postadressen og passordet er det samme som benyttes ved innlogging på Min Side i Lyse sin kundeportal (www.lyse.no/login). Dersom du benytter brukernavn/kundenummer og PIN ved innlogging i kundeportalen må du opprette bruker med e-postadresse på før innlogging til Smartly applikasjonen kan gjennomføres Glemt e-postadresse Dersom du har glemt din e-postadresse kan du trykke på Glemt e-postadresse?. Du vil da rutes til Lyse sin hjemmeside hvor du kan skrive inn ditt kundenummer og få opplyst den e-postadressen som du er registrert med Glemt passord Dersom du har glemt ditt passord kan du trykke på Glemt passord?. Du vil da rutes til Lyse sin hjemmeside hvor du kan skrive inn din e-postadresse som du har registrert på din bruker. 3

4 2. Velg installasjon 2.1 Beskrivelse Dersom du har flere installasjoner på din bruker, for eksempel hjemme og hytte, kan du velge disse på hovedsiden av appen. Det er her du velger hvilken bolig som skal styres. 2.2 Aksjoner Velg installasjon Du velger et prosjekt ved å trykke på pilen som ligger på høyre side av skjermen. Når du har valgt den installasjonen du ønsker å styre vil du komme til Startside. Se side Logg ut Nederst på skjermbildet så vises brukeren du er innlogget med og Logg ut -knappen. Velger du Logg ut vil du bli logget ut med kunden som er pålogget og du kommer til innloggingsbildet. 4

5 3. Startside 3.1 Beskrivelse Dette er startsiden til din installasjon. Her kan du: Se og styre moduset til huset. Navigere deg mellom de sonene som du selv kan legge til som snarvei. Se hovedmenyen ved å trykke på dette ikonet hjørne av skjermen. Trykke på værikonet for å se værsiden. For mer detaljert informasjon rundt værsiden se side 18. øverst i høyre 3.2 Aksjoner Modus Denne funksjonen lar deg enkelt styre hele huset med ett enkelt trykk. Knappene fungerer som brytere og du kan selv bestemme innstillingene til lys og varme som huset skal gå over til når knappen aktiveres. Som du ser på bildet til venstre er modus hjemme aktivert. Hvis du vil gjøre en endring i denne modusen trykk ned og hold i 2 sekunder. Dette kan gjøres på alle knapper med en dobbel ring rundt. Du vil da få dette skjermbildet som lar deg styre lys og varme for hver sone i din installasjon. For eksempel, ved å velge første sone øverst, kjøkken, kan vi velge lys og definere hva lyset på kjøkkenet skal gjøre når borte modus aktiveres. Når du er ferdig vil du ha et hus som er skreddersydd dine behov uansett anledning! 5

6 4. Hovedmeny 4.1 Beskrivelse Denne menyen gir deg tilgang til alle dine soner og tjenester. Dersom en tjeneste ikke er tilgjengelig vil den ha en grå farge i hovedmenyen. Hvis du har en tjeneste i hovedmenyen som ikke er tilgjengelig har du ikke kjøpt denne tjenesten. Besøk smartly.no for å finne informasjon og pris på disse tjenestene. 4.2 Aksjoner Meny Ikonet Trykker du på Meny-ikonet oppe i høyre hjørne så vil du se Hovedmenyen som et panel slik vist på bildet. Hvert alternativ som du ser i hovedmenyen vil forklares i detalj i denne veiledningen. 6

7 5. Alarm 5.1 Beskrivelse Denne tjenesten finner du i hovedmenyen under Husoversikt og er kun tilgjengelig for de som har installert innbruddsalarmtjenesten. Status på innbruddsalarmen vises med grønn farge når alarmen er på. 5.2 Aksjoner Alarmstatus Ved å trykke på knapp med ønsket status kan statusen endres. Du vil da få opp et bilde der du må slå inn din alarm PIN-kode for å endre status. Når endring av status er bekreftet vil dette vises på Startsiden. De forskjellige alarmstatusene er som følgende: Av: Innbruddsalarmen er slått av og vil ikke varsle om innbrudd. På: Innbruddsalarmen er slått på og vil varsle om innbrudd ved dører/vinduer med sensor eller ved bevegelse i huset som kan detekteres av bevegelsessensor Tilbake Ved å velge tilbake-knappen i applikasjonen. vil du gå tilbake til foregående side/bilde Meny Ved å velge meny-knappen applikasjonen. vil du få opp hovedmenyen for Smartly PIN Kode Når innbruddsalarmen skal slås av eller på krever det PIN kode for å verifisere at du er autorisert til å utføre handlingen. I tillegg vil PIN koden indentifisere hvilken bruker som har endret status på innbruddsalarmen. Når PIN kode (4 siffer) er slått inn verifiseres PIN koden og du returneres til skjermbildet der du valgte endring av status. For å avbryte handlingen kan du trykke på oppe i høyre hjørne. Tilbake knappen koden. benyttes for å slette siste inntastede siffer i PIN 7

8 6. Velg rom 6.1 Beskrivelse Rom-siden viser en oversikt over alle rom i huset som kan styres. 6.2 Aksjoner Tilbake Ved å velge tilbake applikasjonen. vil du gå tilbake til foregående side/bilde i Meny Ved å velge meny vil du få opp hovedmenyen for Smartly applikasjonen Oversikt Når du har valgt det rommet du vil styre vil du bli navigert til oversiktsiden til det rommet. Hvis et rom har flere styringsmuligheter, dvs at du kan styre lys, varme og diverse, så vil hver funksjon bli delt opp i sider. Oversikt er en egen side som gir deg et overblikk over rommets lysog varmestyring samt muligheten til å styre lys og varme herifra. Har du et rom med kun en styringsmulighet så fjernes oversiktsiden og du tas rett til den siden med den styringen. For å navigere deg mellom sidene i et rom bruker du panelet nederst på siden. På bildet nederst til venstre ser du at Oversikt er aktiv i det panelet. Til høyre for Oversikt ikonet ligger lys, og varme. 8

9 7. Rom, lys-styring 7.1 Beskrivelse På siden lys kan du styre lys som du har installert i det rommet. Du har også muligheten til å navigere deg videre til Tidsstyring og Modus. 7.2 Aksjoner Lys-styring Du kan styre dimmere ved å trykke og dra på håndtaket. På bildet til lysstyrken på en av disse dimmerne drar du håndtaket til venstre helt til du har nådd ønsket lysstyrke. Har du en lysbryter programmert i anlegget kan du styre dette enkeltvis ved å trykke på Av og På knappen Modus For å bytte lys modus kan du trykke på pilen til høyre som da tar deg til Oversiktsiden. Her kan du bytte mellom de fire aktuelle modusene slik vist på side Tidsstyring Du kan navigere deg videre til tidsstyring av lys ved å trykke på pilen til høyre. Tidsstyring av lys forklares på side 10. 9

10 8. Rom, tidsstyring lys 8.1 Beskrivelse Her kan du definere en ukeplan for lys-styring for det aktuelle rommet. For å aktivere tidsstyring av lys må sirkelen oppe i venstre hjørne hakes av. 8.2 Aksjoner Legg til For å legge til start-tidspunkt for en lysmodus trykker du på pluss-ikonet oppe i høyre hjørne. Bildet nederst til venstre viser hvordan dette skjermbildet ser ut. Start fra toppen av skjermbildet og jobb deg nedover. Øverst kan du velge hvilket modus denne tidsstyringen skal iverksette og hvilket dager dette skal gjelde. Da gjenstår det kun å velge tidspunktet tidsstyringen skal aktiveres, for så å trykke lagre Endre Hvis du vil endre tidspunktet for når lysmodusen skal aktiveres kan du gjøre dette ved å trykke og holde inne håndtaket til den aktuelle tidsstyringen og dra til det tidspunktet du ønsker. Hvis du ønsker å slette en av tidsstyringene trykker du og holder inne på et av håndtakene frem til skjermbildet for administrering av tidsstyring kommer frem. Nederst til venstre finner du en slett knapp. Trykk på denne for å fjerne denne tidsstyringen. 10

11 9. Rom, varmestyring 9.1 Beskrivelse Under Varme kan du se status på varmemodus i rommet, samt endre denne modusen. 9.2 Aksjoner Modus Du har tre forskjellige moduser å velge mellom. Komfort, Sparing og Borte. Den modusen som er aktivert er den med grønn hake. Du kan definere ønsket verdi for hvert varme modus ved å trykke på pluss-ikonet på høyre side og minus-ikonet på venstre side Tidsstyring Du kan navigere deg videre til tidsstyring av varme ved å trykke på pilen til høyre. Tidsstyring av varme forklares på side

12 10. Rom, tidsstyring varme 10.1 Beskrivelse Her kan du definere ukeplan for varmestyring til det aktuelle rommet. Fremgangsmåten her er nærmest identisk med den i tidsstyring av lys. For å aktivere tidsstyringen må du hake av Tidsstyring oppe i venstre hjørne 10.2 Aksjoner Legg til For å legge til start-tidspunkt for en varmemodus trykker du på pluss ikonet oppe i høyre hjørne. Bildet nederst til venstre viser hvordan dette skjermbildet ser ut. Start fra toppen av skjermbildet og jobb deg nedover. Øverst så kan du velge hvilket modus denne tidsstyringen skal iverksette og hvilket dager dette skal gjelde. Da gjenstår det kun å velge tidspunktet tidsstyringen skal aktiveres, for så å trykke lagre Endre Hvis du vil endre tidspunktet for når varmemodusen skal aktiveres kan du gjøre dette ved å trykke og holde inne håndtaket til den aktuelle tidsstyringen og dra til det tidspunktet du ønsker. Hvis du ønsker å slette en av tidsstyringene trykker du og holder inne på et av håndtakene frem til skjermbildet for administrering av tidsstyring kommer frem. Nederst til venstre finner du en slettknapp. Trykk på denne for å fjerne denne tidsstyringen. 12

13 11. Forbruk, nå 11.1 Beskrivelse På Forbrukssiden kan du se på ditt strømforbruk til din installasjon. Nederst på skjermbildet ser du et panel hvor du kan velge mellom flere måter å se forbruket på. Det første alternativet Nå er wattmetern. Wattmeteret viser hvor mye strøm din bolig bruker akkurat nå. Under wattmeteret står forbruket oppgitt i tall hvis man ønsker en nøyaktig verdi av pådraget til din bolig. 13

14 12. Forbruk, historikk 12.1 Beskrivelse Side Historikk viser et søylediagram av forbruket ditt over en gitt periode. Fargekoding av søylene er i henhold til et statistisk forventet forbruk med hensyn på hustype, geografisk sted og tid på året. Over søylediagrammet finner du et panel hvor du kan velge mellom dag, uke, måned, år og kalender. Dag viser strømforbruket for hver dag denne uka. Uke viser forbruket for hver uke de siste syv ukene. Måned viser forbruket for hver måned de siste tolv månedene. År viser total forbruket for hele året den tiden du har vært kunde hos Smartly. Kalender lar deg selv spesifisere tidsrammen du kan se forbruket innenfor den perioden. 14

15 13. Forbruk, fordeling 13.1 Beskrivelse Denne siden viser et kakediagram av totalforbruket det siste døgnet. Fordelen med dette er at du vil få et tydelig overblikk over hvor stor andel av forbruket hvert rom har i din bolig. Dette vil gi deg en bedre forutsetning for å kunne gjøre et tiltak i de områdene hvor forbruket er verst for å redusere strømutgiftene mest effektivt. Under kakediagrammet vises antall kilowatt time som hver sone har pådratt de siste 24 timene. 15

16 14. Forbruk, energi 14.1 Beskrivelse Dette bildet viser forbruket det siste døgnet og forholdet mellom effekt, ønsket temperatur og faktisk temperatur. Effekten er vist med gult, ønsket temperatur er vist med den blått og faktisk temperatur er vist med grønt. Det er enkelt å se hvor mye effekt som skal til før den målte temperaturen i rommet endrer seg til ønsket verdi. 16

17 15. Tariffoptimalisering 15.1 Beskrivelse Tariffoptimalisering hjelper deg med å redusere strømutgiftene ved å kutte ned forbruket når kilowattprisen er på sitt høyeste for dagen. På dette skjermbildet ( se bildet til venstre ) vises et søylediagram med prisfluktasjoner i et døgn. Ved å ta i beregning hvor i landet du befinner deg og når prisene for dette området er høyest kan Smartly hjelpe deg Aksjoner Alternativer Du har tre alternativer du kan bruke, Ingen, Medium, og Høy: Ingen: deaktiverer tariffoptimaliseringen. Medium: deaktiverer varmen i huset de to tidspunktene på døgnet hvor kilowattprisen er på sitt høyeste Høy: deaktiverer varmen i huset de fem tidspunktene på døgnet hvor kilowattprisen er på sitt høyeste. Under søylediagrammet vises de rommene som blir påvirket av tariffoptimaliseringen. Under der igjen vises klokkeslettet for når disse sonene blir deaktivert og når de blir aktivert igjen. 17

18 16. Været 16.1 Beskrivelse Været siden viser lokalt vær basert på hvor installasjonen er. Dette vil si dersom du har en fjernoppkobling mot installasjonen er det været der installasjonen er som skal vises, ikke været der du befinner deg. Været er basert på data fra yr.no Aksjoner Tilbake Ved å velge tilbake applikasjonen. vil du gå tilbake til foregående side/bilde i Meny Ved å velge meny vil du få opp hovedmenyen for Smartly applikasjonen, se kapittel 4 for beskrivelse av denne. 18

19 17. Kundeservice 17.1 Beskrivelse Kundeservice i hovedmenyen gir deg informasjon om Smartly sin kundeservice, med åpningstider og telefonnummer. Smartly er opptatt av gode kundeopplevelser og at våre tjenester leveres i henhold til forventing. Vi er avhengig av gode og konstruktive tilbakemeldinger fra deg som kunde for at vi skal innfri. Har du kommentarer eller spørsmål vedrørende Smartly app kan du sende en mail til Vi oppfordrer og deg som har en Facebook konto til å være med i vår lukkede Facebook gruppe. Alt du trenger å gjøre er å gå inn her og trykke på knappen Bli medlem av gruppen. 19

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Alarmmannen AS. Brukerveiledning. ios App Brukerveiledning. Alarmmannen AS 2013.10.22.

Alarmmannen AS. Brukerveiledning. ios App Brukerveiledning. Alarmmannen AS 2013.10.22. Alarmmannen AS Brukerveiledning ios App Brukerveiledning Alarmmannen AS 2013.10.22. Innledning Takk for at du har valgt Alarmmannen! Alarmmannen er et av de mest kraftfulle og høyteknologiske sikkerhetssystemene

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

JobOffice PocketLink. Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no

JobOffice PocketLink. Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no BRUKERVEILEDNING JobOffice PocketLink Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no Takk for at du valgte JobOffice PocketLink Vi håper du blir fornøyd med systemet, og at det bidrar til at du

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Bli kjent med Tidsbanken som ansatt. Klar for en kjapp innføring?

Bli kjent med Tidsbanken som ansatt. Klar for en kjapp innføring? Bli kjent med Tidsbanken som ansatt Klar for en kjapp innføring? Innhold Pålogging... 2 Hjem-menyen... 3 Stempleknappen... 3 Innstempling... 3 Utstempling... 3 Tilbakemelding... 4 Planlagt og stemplet

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere 1. Innlogging Når du skal registrere timer elekronisk hos Kelly Services benyttes web-applikasjonen Genus Hours (https://hours.kellyservices.no).

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer