FAQ ewave. Om installering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAQ ewave. Om installering"

Transkript

1 FAQ ewave Om installering Hva skal følge med i esken med ewave? - ewave (displayet) - Senderen som skal monteres i strømmåleren - Strømadapter - Installasjonsmanual Jeg klarer ikke å få satt inn senderen i strømmåleren. Hva gjør jeg? 1. Sjekk først at du har fjernet beskyttelsen som er plassert i åpningen der senderen skal plasseres i måleren. 2. Pass på at trykknappen på senderen er mot deg og «tappen» på senderen peker opp. 3. Trykk senderen helt inn i plassen på måleren. Når trykknappen på senderen passer i et lite hull i måleren, er modulen riktig montert. Jeg klarer ikke å slå på ewave. Hva gjør jeg? 1. Først kobler du ewave til strøm ved å bruke strømadaptere som fulgte med i esken. 2. På langsiden øverst på displayet, helt til høyre, finner du PÅ/AV-knappen. 3. Hold denne inne helt til ewave-logoen vises på displayet. Jeg klarer ikke koble ewave til internett (Trinn 1 i veiviseren). Hva kan årsaken være? 1. Du har ikke et trådløst nettverk. Uten dette vil ikke ewave fungere. 2. Du har skrevet inn feil passord til nettverket. Dette vil det komme en feilmelding om hvis er tilfelle. 3. Du har et skjult nettverk. Det vil si at det trådløse nettverket ikke synes i oversikten over tilgjengelige nettverk, og må derfor settes opp manuelt. ewave har ikke støtte for oppsett av skjulte trådløse nettverk. Jeg får ikke kontakt mellom ewave og senderen (Trinn 2 i veiviseren). Hva gjør jeg? 1. Årsaken kan være at ewave er for langt vekk fra senderen. Ta med ewave i nærheten av sikringsskapet. 2. Etter du har trykket på «Aktivere» på ewave, trykker mange ganger med pennen på trykknappen på senderen. Det gjør ikke noe om det er flere enn tre ganger og trykkene må komme raskt etter hverandre. Når et grønt lys tennes øverst på senderen, er kontakt etablert. 3. Løses ikke problemet etter punkt 1 og 2, kontakter du Kundesupport. Jeg klarer ikke å sette målsettingen i rullgardin-menyen i veiviseren (Trinn 4). Hvordan gjør jeg det? 1. Trykk først i sirkelen til venstre ønsket type målsetting. 2. Ved valg av mål i prosent eller kwh, trykker du deretter i firkanten foran %/kwh. En meny vises. 3. Rull (scroll) frem til ønsket verdi og trykk «Velg» over menyen til slutt. 4. Trykk Fullføre veiviseren Målsettingen kan senere endres på ewave under Meny Innstillinger Forbruk og målsetting.

2 Om displayet Hvor lang er batterilevetiden? I utgangspunktet ca. 2-3 timer. Tiden vil påvirkes av om ewave er i bruk og hvordan lysstyrken er stilt inn. Det anbefales at ewave til vanlig står tilkoblet strøm. Hva kan skje hvis ewave går tom for strøm eller blir slått av? Etter tilkobling til strøm og oppstart, vil ewave fungere som normalt. Forbruket av strøm i perioden ewave har vært avslått, vil fordeles lineært. Det vil si at dersom ewave har vært avslått i fire timer og det totale strømforbruket i denne perioden er 20 kwh, vil timesverdiene beregnes til 5 kwh. Mao, vil ikke forbruk gå tapt. Hvordan regulerer jeg lysstyrken? Trykk på Meny Innstillinger Lys og Lyd. Her kan du justere lysstyrken slik du ønsker. Dersom det ewave mottar en ny oppdatering, vil lysstyrken stilles automatisk til 100%. Hvorfor er det luftbobler på skjermen? Dette kan skyldes at du ikke har fjernet beskyttelsen. Det er TO lag med beskyttelse! Hvor mye strøm bruker ewave? Står ewave tilkoblet strøm et helt år, bruker den ca. 11 kwh. ewave går ikke i dvalemodus. Hva skjer med forbruksdata hvis min ewave går i stykker? Dersom din ewave har vært tilkoblet internett, vil alle data bli overført til en dataserver hver time. Dette gjør at ingen data går tapt ved et defekt display og kan derfor gjenopprettes på et nytt display. Varsle kundesupport så snart du mistenker at din ewave er defekt. Hvordan oppdateres ewave? Så lenge ewave er koblet til internett, vil ewave oppdateres automatisk uten at brukeren må foreta seg noe. Informasjon om versjonsnummer på programvaren finner du under Meny Innstillinger Generelt. Om skjermbildet «NÅ I DAG» Forbruket i watt (W) endrer seg hele tiden selv om jeg ikke skrur av og på noe i huset. Hvorfor? Dette tallet hentes direkte fra strømmåleren og viser NÅ-forbruket. Årsaken til variasjonen kommer av at enheter tilkoblet i ditt strømnett slår seg av og på automatisk, men også på grunn av små variasjoner i spenningen i nettet. Hva betyr den grønne og rød sektoren inne i den grafiske skalaen? Skjæringspunktet mellom rød og grønn sektor, forteller deg hvor mye gjennomsnittlig timesforbruk må være, for å nå ditt eget mål inneværende dag. Dvs. med et eget mål under «I DAG» på 48 kwh, så vil skjæringspunktet mellom rød og grønn sektor, være på 2 kwh (48 kwh/24 timer).

3 Hvordan beregnes beløpet som står under den grafiske skalaen (KR)? Dette beløpet beregnes på grunnlag av NÅ-forbruk (Watt) og dagens strømpris. Det betyr at ved et NÅ-forbruk på 2400 Watt og en strømpris på kr 0,70, vil KR-beløpet beregnes til 1,68. (2,4*0,7). Dette tallet sier hvor mye det koster deg dersom du har det aktuelle NÅ-forbruket en hel time. Hvor ofte oppdateres «Brukt hittil» under I DAG? Dette tallet oppdateres hver time. Har forbruket i løpet av den siste timen vært så lite at det totale forbruket ikke har økt med en kwh, vil tallet være uforandret. Hvordan beregnes «Eget mål» under I DAG? «Eget mål» beregnes på grunnlag av tre faktorer: Forbruk året før, hvilken måneden du er i og målsettingen du selv har satt for eget forbruk. Det vil si at «Eget mål» vil endre seg siden det forventes at forbruket varierer gjennom året. Variasjonen tar utgangspunkt i en forbruksprofil fra ditt geografiske område. Når du har brukt ewave et helt år, vil husholdningens egen forbruksprofil benyttes. Hvordan beregnes «Estimert totalt» under I DAG? «Estimert totalt» beregnes lineært på bakgrunn av «Brukt hittil» og antall timer så langt inneværende døgn. Det vil si at dersom forbruket hittil har vært 20 kwh og klokken er 10 på formiddagen, så vil «Estimert totalt» beregnes til 48 kwh. ((20 kwh / 10 timer)*24 timer i døgnet). Hva bestemmer om Smily er blid eller sur? Dersom det totale forbruket for inneværende dag er estimert til å være lavere enn eget mål for dagen, vil Smily være blid. Det ser med andre ord ut til at husholdningen vil nå sitt eget mål i dag på bakgrunn av hvor mye som brukt så langt. Hvordan beregnes kronebeløpene under I DAG? Alle kronebeløp beregnes på grunnlag av dagens strømpris. Om skjermbildet «Meny» Hvordan fremkommer tallene under «Avvik fra mål»? Alle tallene her relaterer seg til inneværende perioder. Tallet beregnes ut ifra differansen mellom «Estimert totalt» i perioden og «Eget mål» i perioden. Dersom forbruket ser ut til å bli lavere enn målet i gjeldene periode, vil differansen vises med grønn skrift. På den andre side, vil differansen vises med rød skrift, dersom forbruket ser ut til å bli høyere enn målet. Om skjermbildet «Historikk mål» Hvordan beregnes «Brukt hittil», «Eget mål» og «Estimert totalt» for hver av de ulike periodene (dag, uke, måned og år)? «Brukt hittil» er det totale antall kwh som er brukt så langt i perioden. Verdien oppdateres hver time. «Eget mål» beregnes på bakgrunn av forbruk året før, variasjon av forbruk over året og husholdningens egen målsetting for ønsket forbruk. «Estimert totalt» beregnes på bakgrunn av forbruk benyttet så langt i perioden, samt variasjon i forbruk i løpet av året for perioden «År».

4 Hva bestemmer om Smily er sur eller blid? Dersom «Estimert totalt» beregnes til lavere en «Eget mål», vil Smily være blid. Det betyr med andre ord at forbruket ser ut til å bli lavere enn det målet som husholdningen har for satt seg i perioden. Om skjermbildet «Meldinger» Kan jeg svare på meldinger? Nei, i gjeldende versjon av ewave er dette ikke mulig. Dersom jeg sletter en melding, er det borte for alltid? Ja. Derfor får du alltid opp en advarsel før du gjør dette. Om skjermbildet «Sparekasse» Hvilken funksjon har «Sparekassen»? «Sparekassen» er en funksjon for å motivere hele husholdningen til å spare strøm. Ved å kunne fastsette en gitt spareperiode, vil dette gi spesielt barn og unge et mer håndterlig tidsperspektiv og resultat av sparingen. Ved å kontinuerlig overvåke hvor mange kroner sparekassen har nå, samt hvor mye det ser ut til at det vil være i sparekassen ved periodens slutt, vil motivasjonen forhåpentligvis stige. En mulighet er å avtale på forhånd hva pengene som spares skal brukes til ved periodens slutt. Hvilken belønningssats som skal benyttes, er selvfølgelig gjenstand for forhandlinger. Hvordan beregnes «SPAREKASSEN NÅ»? «Sparekassen nå» beregnes på bakgrunn av hvor stort forbruket så langt i spareperioden har vært, sammenlignet med samme periode året før. Hvordan beregnes «SPAREKASSEN TIL SLUTT»? «Sparekassen til slutt» beregnes på bakgrunn av hvor mye som er spart så langt i perioden. Det vil si at dersom spareperioden er på to måneder og halvveis har dere spart kr 250,-, vil «Sparekassen til slutt» beregnes til kr 500,-. Om skjermbildet «Strømprodukt» Hvordan beregnes kostnader knyttet til kwh? Alle disse verdiene hentes fra dataserveren og er knyttet opp til hvilket strømprodukt du har, hvilket nettselskap (geografisk bestemt) du tilhører, samt gjeldende avgiftssatser. De fleste har strøm til innkjøpspris og kostnaden «Til kraftselskap» beregnes da på grunnlag av tall fra kraftbørsen. Hva bestemmer beløpene som fremkommer under «Fastledd»? Fastleddet under Kraftselskap, er knyttet til ditt gjeldende kraftprodukt. Dette er vanlig å oppgi per måned. Når det gjelder fastleddet knyttet til nettselskapet, vil dette være fastsatt per år. På din strømregning, vil fastleddet til nettselskapet fordeles jevnt utover alle dager i året.

5 Om skjermbildet «Sparetips» - Innholdet bestemmes etter avtale med FEAS Om skjermbildet «Innstillinger» - Vil vente med innholdet etter møte på Vinterbro.

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Den røde rammen markerer ikonet for Innstillinger.

Den røde rammen markerer ikonet for Innstillinger. Innstillinger på iphone Presentasjonen viser mange innstillinger som er vanlig å gjøre på iphone. Presentasjonen er laget med ios 8. Mye er likt i andre versjoner av operativsystemet. Den røde rammen markerer

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny.

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. TomTom NAVIGATOR 1. Før du går i gang... Før du går i gang... Oppsett For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. For å stille inn din navigasjonsenhet,

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom navigation module Bildokk USB-kabel MyTomTom-brosjyre 2 2. Les meg først Les meg først Bildokk Skyv TomTom navigation module-enheten inn

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D1 2013.01.03 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D2 2013.04.02 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Oppkobling av modem Zhone 1512 Innholdsfortegnelse Velkommen som HomeNet-kunde! Takk for at du har valgt HomeNet. Denne installasjonsveiledning gir deg en innføring i hvordan du

Detaljer

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3

Brukerveiledning Sauekontrollen PDA. Versjon 3 Brukerveiledning Sauekontrollen PDA Versjon 3 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Sauekontrollen PDA... 4 Oppgradering av Sauekontrollen PDA... 9 Generelle funksjoner... 10 Innlogging...

Detaljer

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO

Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Oppdatert med nye skjermbilder: April 2013 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon support 2311 4470 Telefon sentralbord 2311 4400 E-mail: post@nobb.no http://www.nobb.no

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

JobOffice PocketLink. Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no

JobOffice PocketLink. Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no BRUKERVEILEDNING JobOffice PocketLink Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no Takk for at du valgte JobOffice PocketLink Vi håper du blir fornøyd med systemet, og at det bidrar til at du

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Emit as 2007. etiming. Speaker support. Emit as 2007

Emit as 2007. etiming. Speaker support. Emit as 2007 etiming Speaker support Emit as 2007 p1 p2 Table of Contents Introduksjon 4 Målscroll 5 Vanlig speakerskjerm 7 Hurtigtaster 9 Feil 10 Beste mann /kvinne 11 Sammenlagt resultat 12 På start 13 Følg løper

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer