Inspeksjon Brukermanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inspeksjon Brukermanual"

Transkript

1 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/ Side

2 INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON... 3 START INSPEKSJON... 4 INNSTILLINGER... 7 Systeminnstillinger... 7 Sikkerhetskopi/Gjenopprett... 8 EPC Kontroll... 8 KUNDE BEHANDLE UTSTYR Finn utstyr Behandle utstyr Kasser utstyr Hurtiginspeksjon Full inspeksjon Legg til brukerveiledning/sertifikat/bilde Kopier utstyr Rediger utstyr Opprett utstyr Vurder inspeksjoner UTFØR HURTIGINSPEKSJON Finn og velg utstyr Inspeksjonsdetaljer UTFØR FULL INSPEKSJON Finn utstyr Side

3 INNHOLD Inspeksjonsdetaljer Fyll ut sjekkliste UTFØR BLANDET INSPEKSJON VURDER INSPEKSJONER Side

4 INTRODUKSJON INTRODUKSJON Denne applikasjonen lar deg enkelt kontrollere utstyr plassert i Utstyrsportalen Du kan utføre to typer inspeksjoner: - Hurtiginspeksjon: Sett utstyr til status OK eller ikke OK. - Full inspeksjon: Bruk en detaljert sjekkliste og bruk alle tilgjengelige statuser. - - Du kan holde oversikt over inspeksjonene fra menyen Vurder inspeksjoner. 3 Side

5 START INSPEKSJONEN START INSPEKSJONEN 1. Åpne Inspeksjon applikasjonen 2. Velg server "UP Produksjon" 3. Fyll ut og passord som du får av administrator 4. Trykk Enter eller klikk på Bruk Figur 1: Login bilde Du trenger bare å logge inn den første gangen du åpner Inspeksjon applikasjonen. Senere vil du hver gang du åpner den gå rett til hovedmenyen. Meldingen nederst på skjermen vises bare om den som logger inn ikke har en lisens. Hvis den som logger inn har en lisens vil systemet la deg laste data inn fra serveren og tilbake. 4 Side

6 START INSPEKSJONEN Figur 2: Hovedmeny Hovedmenyen har 8 valg som tilsvarer 8 seksjoner: Logget på: Se Logon siden eller logg inn med en annen konto. Kunde: Velg kunde og last ned utstyr. Behandle utstyr: Behandle utstyrsliste: endre, kopier og lage utstyr; behandle utstyr: inspiser, legg til dokumenter. Vurder inspeksjoner: Gjennomgå sammendrag av inspeksjoner, inspeksjonsdetaljer. Last opp resultatet. Hurtiginspeksjon: Kontroller flere utstyrsenheter og sett status til OK eller ikke OK. Full inspeksjon: Kontroller ett utstyr, sett status og valgfri utfylling av detaljert sjekkliste. Blandet inspeksjon: Lag inspeksjonsliste ved å sette status mens du legger til utstyr. Innstillinger: Systeminnstillinger, sikkerhetskopi eller gjenopprett data til eller fra minnepinne, behandle Electronic Product Codes (EPC). 5 Side

7 START INSPEKSJONEN Det høyre panelet viser velkomstmeldinger og kort informasjon om den innloggede brukeren: - Server: Dataserver som du er koblet til - Språk: Nåværende systemspråk - Firma: Ditt firmanavn - Kunde: Navn på kunde som du har valgt til inspeksjon. 6 Side

8 INNSTILLINGER INNSTILLINGER Klikk Innstillinger i hovedmenyen for å åpne Innstillinger seksjonen. Figur 3: Innstillinger Denne seksjonen lar deg: - Endre systemoppsett - Sikkerhetskopiere eller gjenopprette kontrolldata til /fra minnepinne - Behandle, last ned og frigjøre Electronic Product Codes (EPC). SYSTEMINNSTILLINGER Velg språk - Klikk ikon - Klikk for å velge et språk, Skanner Viser navnet på den skanner som er koblet til. 7 Side

9 INNSTILLINGER SIKKERHETSKOPI/GJENOPPRETT - Klikk ikonet for å lagre all inspeksjonsdata til en lokal disk eller minnepinne. Du må velge et område. Data vil bli komprimert i en ZIP fil. Senere kan du gjenopprette data fra denne filen tilbake til systemet. - Klikk ikonet for å gjenopprette data fra en lokal disk eller minnepinne. EPC KONTROLL Klikk "EPC Kontroll" knappen på den nedre menylinjen for å åpne EPC kontroll. Klient: Figur 4: EPC Kontroll - Tilgjengelige EPCer på klient: antall tilgjengelige EPCer som er lastet ned fra serveren. - Standard bufferstørrelse: antall EPCer som maksimalt kan være tilgjengelig på klienten. - Varsle meg dersom dette er mindre enn: Om det tilgjengelige antall EPCer i bufferet faller under den angitte verdien så får du en advarsel. '0' betyr ingen advarsel. Tjener: - Tilgjengelige EPCer på tjener: antall EPCer på tjeneren som er tilgjengelige for nedlasting. 8 Side

10 INNSTILLINGER - Antall EPCer som skal lastes ned: antall EPCer du ønsker å laste ned. Standard verdi er 'Standard bufferstørrelse' minus 'Tilgjengelige EPCer på klient'. Last ned EPCer: - Angi et antall i 'Antall EPCer som skal lastes ned'. - Klikk "Last ned" knappen på den nederste verktøylinjen. - Om du ikke lenger behøver EPCer tilgjengelige på klienten kan du frigjøre disse ved å klikke "Lås opp EPCer" knappen på den nederste verktøylinjen. - Klikk "Lagre og Lukk" knappen på den nederste verktøylinjen for å lagre og lukke bildet. 9 Side

11 KUNDE KUNDE Klikk Kunde i hovedmenyen for å åpne Kunde seksjonen. Om du allerede har valgt kunde så vil den åpne seg direkte i kundebildet under kundeinformasjon (Figur 8: Kundeinformasjon). Figur 5: Velg kunde For å søke etter et firma taster du hele eller deler av et firmanavnet og klikker Søk. En liste over firmaer som matcher ditt søk vil bli vist i tablået. 10 Side

12 KUNDE Figur 6: Kunde søkeresultater Nå kan du velge et firma eller en avdeling av et firma for å laste ned deres utstyr: - Velg et firma ved å klikke på den tilsvarende raden i tablået, deretter klikker du på «Last ned utstyr» nederst til høyre på skjermen. - Klikk på symbolet til et firma for å se en liste med avdelinger(figur 7: Avdelingsliste). Klikk på en rad for å velge avdeling, klikk så på Last ned utstyr» symbolet nederst til høyre på skjermen. 11 Side

13 KUNDE Figur 7: Avdelingsliste Klikk "Velg alle" om du ønsker å velge alle avdelinger. Du vil da komme tilbake til Kunde søke resultater (Figur 6: Kunde søkeresultater), siden dette vil være det samme som å velge et selskap. Etter at du har lastet ned utstyr så vises kundebildet med følgende informasjon: Kunde valg: valgt kunde, avdelingsnavn (hvis valgt) - Data sammendrag: antall utstyr, artikler, og sjekklister som er lastet ned. 12 Side

14 - En graf: viser antall utstyr som er inspisert pr år og fordelt på status pr inspeksjon. KUNDE Tegnforklaring Figur 8: Kundeinformasjon M NC RC MO C OK Ikke funnet Avvik Pålegg Merknad Kommentar Ingen kommentar Du kan velge kunde ved å klikke "Endre kunde" knappen, Søk kunde bildet vil åpne (Figur 5: Velg kunde). 13 Side

15 BEHANDLE UTSTYR BEHANDLE UTSTYR Klikk Behandle utstyr i hovedmenyen for å åpne Behandle utstyr seksjonen. Figur 9: Behandle utstyr Denne seksjonen lar deg utføre forskjellige funksjoner for et utvalg av utstyr: - Legg til bruksanvisning, sertifikat, eller bilde for utstyr - Fjern utstyr fra utstyrslisten - Utfør hurtiginspeksjon eller full inspeksjon - Endre eller kopiere utstyr Før du kan utføre noen av de overfor nevnte funksjonene må du søke opp og velge en eller flere utstyr. Bemerk at, når flere utstyr er valgt, kan følgende valg ikke utføres: - Kopier/endre utstyr - Full inspeksjon 14 Side

16 BEHANDLE UTSTYR SØK ETTER UTSTYR På Finn utstyr ruten: - Tast inn verdier/valg for søkekriteria - Klikk "Søk" knappen. Utstyret som ble funnet basert på dine søkekriteria blir vist i utstyrslisten i den venstre ruten. Om antall utstyr er over 200 vil utstyret bli sortert etter kontrollkategori. 15 Side

17 BEHANDLE UTSTYR Klikk ikonet for å se en liste over utstyr i en gruppe. Listen viser: - Forfallstatus - Utstyrstatus - Utstyrsinformasjon 16 Side

18 BEHANDLE UTSTYR Forfallstatus Utstyrstatus Utstyrsinformasjon Forfall status: Godkjent for bruk Forfalt med under 30 dager Forfalt Forfallsdato ikke definert Utstyrstatus: Tabell 1: Forfallstatus Ikke funnet Avvik Pålegg Merknad Kommentar Ingen kommentar Ikke spesifisert Tabell 2: Utstyrstatus 17 Side

19 BEHANDLE UTSTYR For å fjerne utstyr fra listen, velg (marker) utstyret og klikk knappen. For å sortere utstyrslisten, klikk ikonet og velg en av følgende opsjoner: Klikk deretter "Synkende" eller "Stigende" knappen for å sortere synkende eller stigende. Klikk ikonet om du ønsker å kansellere sortering. Klikk i avkrysningsruten for å velge ett eller flere utstyr, eller klikk i avkrysningsruten i tabelloverskriften for å velge alt utstyr. Klikk "Tilbakestill søk" knappen på Finn Utstyr ruten for å resette alle søkekriteria og fjerne søkeresultatene. 18 Side

20 BEHANDLE UTSTYR HÅNDTER UTVALG KASSER UTSTYR - Velg ett eller flere utstyr - Klikk "Kasser utstyr" knappen Hurtiginspeksjon bildet blir åpnet med "M-Ikke funnet" status satt som standard for det valgte utstyret. Referer til kapittel UTFØR HURTIGINSPEKSJON for flere detaljer. 19 Side

21 BEHANDLE UTSTYR HURTIGINSPEKSJON - Velg utstyr - Klikk "Hurtiginspeksjon" knappen Hurtiginspeksjon skjermbildet blir åpnet med "OK-Ingen kommentar" status satt som standard for det valgte utstyret. Referer til kapittel UTFØR HURTIGINSPEKSJON for flere detaljer. FULL INSPEKSJON - Velg ett utstyr - Klikk "Full Inspeksjon" knappen Full Inspeksjon skjermbildet blir åpnet. Referer til kapittel UTFØR Full InspeKSJON for flere detaljer. LEGG TIL BRUKERVEILEDNING/SERTIFIKAT/BILDE - Velg utstyr - Klikk "Legg til brukerveiledning"/"legg til sertifikat"/"legg til bilde" knappen for å legge til riktig dokument til det valgte utstyret. 20 Side

22 BEHANDLE UTSTYR KOPIER UTSTYR - Velg ett utstyr - Klikk "Kopier Utstyr" knappen på den nedre verktøylinjen Figur 10: Kopier utstyr Utstyrsdetaljer for det valgte utstyret vises i ruten øverst til høyre. Ruten nederst til høyre lar deg lage kopier av det valgte utstyret. - Tast inn serienummer, batchnummer, eiers ID, prod. år. - For å få en kode for "EPC" feltet, skann utstyrets kodebrikke ved å klikke på "Skann" knappen på de nederste verktøylinjen. Om du ønsker å få en ny EPC fra din serie lastet ned i innstillinger\epc Kontroll seksjonen (referer til kapittel EPC KONTROLL), klikk "Hent ny EPC" knappen. Om du ønsker å fjerne en enhet klikk på ikonet på den raden. Klikk "Lagre & Lukk" knappen på den nederste verktøylinjen for å lagre kopiene som er opprettet, eller klikk "Lukk kopier " knappen for å lukke uten å lagre. 21 Side

23 BEHANDLE UTSTYR REDIGER UTSTYR - Velg ett utstyr - Klikk "Rediger Utstyr" knappen på den nederste verktøylinjen Utstyrsinformasjon bildet er vist med detaljer fra det valgte utstyret og dets vedlagte filer. Høyre rute: - Du kan endre i alle felter Figur 11: Rediger Utstyr - Skann EPC og klikk "Skann knappen på den nedre verktøylinjen om du ønsker å oppdatere "EPC (Unik Id)" feltet med EPC på utstyrets kodebrikke. Venstre rute: - Klikk på "Vis bilde" fliken for å se nåværende bilde Klikk for å slette bilde Klikk for å ta bilde Klikk for å endre bilde 22 Side

24 BEHANDLE UTSTYR - Klikk på "Vis dokumenter" fliken for å vise en liste over brukerveiledninger/sertifikat filer. Du kan legge til brukerveiledninger/sertifikater, eller redigere beskrivelsen av et dokument i listen hvis det var lagt til under denne inspeksjonen. - Klikk "Vis egenskaper" fliken for å se utstyrets egenskaper. Du kan redigere verdiene på alle egenskapene. 23 Side

25 BEHANDLE UTSTYR Endre EPC: Om du ønsker å endre EPC på kodebrikken, klikk "Endre EPC" knappen på den nedre verktøylinjen. - Klikk "Les" knappen for å få den nåværende EPC fra utstyrets kodebrikke. - Standard "Ny EPC" er den som er registrert i systemet. Om du ønsker å få en ny EPC fra din serie lastet ned i Innstillinger\EPC Kontroll seksjonen (referer til kapittel EPC KONTROLL), klikk "Hent ny EPC" knappen. Dette vil også oppdatere "EPC (Unik Id)" feltet under utstyrsdetaljer. - Klikk "Skriv" knappen for å skrive den nye EPC til utstyrets kodebrikke. - Klikk "Lukk endre EPC" knappen når du er ferdig. Etter at du er ferdig med å redigere utstyrsdetaljer: - Klikk "Lagre & Lukk" knappen på den nedre verktøylinjen for å lagre lokalt, eller - Klikk "Last opp til server" knappen på den nedre verktøylinjen for å lagre/laste endringer til serveren. I tillegg til de nevnte muligheter, lar denne seksjonen deg også opprette nytt utstyr og gir deg en snarvei til «Vurder inspeksjoner» menyen. 24 Side

26 BEHANDLE UTSTYR OPPRETT UTSTYR Klikk "Opprett Utstyr" knappen på nedre verktøylinje. Utstyrsinformasjon bildet blir vist med alle felter blanke. Figur 12: Opprett utstyr Ved å velge en artikkel som mal vil informasjon hentes fra artikkelregisteret. Klikk 'Opprett fra artikkel' feltet for å se en liste over artikler, velg den du ønsker. Fyll ut resten av verdiene og velg eventuelt å legge til bilde/dokument for utstyr (referer til kapittel REDIGER UTSTYR). 25 Side

27 BEHANDLE UTSTYR VURDER INSPEKSJONER Klikk "Vurder Inspeksjoner" på nedre verktøylinje. Vurder Inspeksjoner bildet blir åpnet. Referer til kapittel VURDER InspeKSJONER for detaljer. 26 Side

28 UTFØR HURTIGINSPEKSJON UTFØR HURTIGINSPEKSJON Klikk Hurtiginspeksjon ruten i hovedmenyen for å åpne Hurtiginspeksjon seksjonen. Figur 13: Hurtiginspeksjon Denne seksjonen lar deg inspisere flere utstyr og sette status OK eller ikke OK. Du kan utføre hurtiginspeksjon på ett eller flere utstyr. Søk og velg et utvalg av utstyr først. Du kan bruke søkerutinen til å søke etter utstyr, eller samle utstyr direkte ved å skanne kodebrikkene: klikk "Start Skanning" knappen på den nedre verktøylinjen for deretter å skanne utstyrets kodebrikker. 27 Side

29 UTFØR HURTIGINSPEKSJON SØK OG VELG UTSTYR Klikk "Finn" knappen på nedre verktøylinje for å søke og velge mere utstyr. (Referer til kapittel SØK ETTER UTSTYR for en detaljert forklaring.) Etter søket er valgt utstyr listet i Funnet Utstyr ruten: Velg rad klikk så "Velg" knappen på den nedre verktøylinjen for å inkludere utstyret i listen. Eller klikk "Velg alle" knappen for å inkludere alt utstyr i Funnet Utstyr listen. Du kan også opprette nytt utstyr: klikk "Opprett utstyr" knappen. (Referer til kapittel OPPRETT UTSTYR) Klikk "Lukk Finn " knappen når du er ferdig. 28 Side

30 UTFØR HURTIGINSPEKSJON INSPEKSJONSDETALJER Valgt utstyr vises i utstyrslisten i den venstre ruten med følgende informasjon: - Forfallstatus (referer til Tabell 1: Forfallstatus ) - Utstyrstatus (referer til Tabell 2: Utstyrstatus) - Standard inspeksjonsstatus er 'OK-Ingen kommentar' for alle Ikke funnet Avvik / OK - Ingen kommentar IInIngenkommentarApprove d Sett inspeksjonsstatus for individuelt utstyr: - Velg opsjon 'Påfør valgte med' - Velg en enhet i utstyrslisten - Klikk for å velge en status: 'OK', 'NC' or 'M' Sett inspeksjonsstatus for alt utstyr i listen: - Velg opsjon'påfør alle med' - Klikk for å velge en status: 'OK', 'NC' or 'M' Du kan velge et utstyr og deretter klikke ikonet for å fjerne utstyret fra listen. For å sortere utstyrslisten, klikk ikonet. Dette åpner valget for sortering. 29 Side

31 UTFØR HURTIGINSPEKSJON Ved å klikke på et utstyr i utstyrslisten kan du få se utstyrsdetaljer i ruten øverst til høyre, og gi en kommentar i kommentarfeltet. Du kan også redigere dette utstyret: klikk "Rediger utstyr" knappen i den nedre verktøylinjen. (Referer til kapittel REDIGER UTSTYR for en detaljert forklaring Fyll ut detaljer for denne inspeksjonen i Inspeksjonsdetaljer ruten: Klikk "Lagre & Lukk" knappen for å lagre og lukke inspeksjonen. 30 Side

32 UTFØR FULL INSPEKSJON UTFØR FULL INSPEKSJON Klikk Full Inspeksjon ruten i hovedmenyen for å åpne Full inspeksjon seksjonen. Figure 14: Full Inspeksjon Denne seksjonen lar deg inspisere ett enkelt utstyr, sette status og valgfritt fylle ut en detaljert sjekkliste. Søk og velg et utstyr først. Du kan bruke søkerutinen for å finne et utstyr, eller finne utstyret direkte ved å skanne kodebrikken: klikk "Skann" knappen på den nedre verktøylinjen og skann så kodebrikken. Du kan endre det valgte utstyret ved søk eller ved å skanne et annet utstyr. 31 Side

33 UTFØR FULL INSPEKSJON FINN UTSTYR Klikk "Søk" knappen på den nedre verktøylinjen for å åpne søkebildet. (Referer til kapittel SØK ETTER UTSTYR for en detaljert forklaring.) Etter søket, vil utstyret bli listet i Funnet Utstyr ruten: Velg riktig rad klikk så "Velg" knappen på den nedre verktøylinjen for å inkludere utstyret i listen. 32 Side

34 UTFØR FULL INSPEKSJON Eller klikk "Lukk Finn " knappen for å avbryte søk og valg. Du kan også opprette nytt utstyr: klikk "Opprett utstyr" knappen. (Referer til kapittel OPPRETT UTSTYR) INSPEKSJONSDETALJER Detaljer om utstyret blir vist i Utstyrsdetaljer ruten. Du kan også redigere valgt utstyr: klikk "Rediger utstyr" knappen på den nedre verktøylinjen. (Referer til kapittel REDIGER UTSTYR for en detaljert forklaring.) Fyll inn detaljer for inspeksjonen i Inspeksjonsdetaljer ruten. - Klikk "Sjekkliste" feltet for å se en liste over sjekklister, valgfritt velg en. 33 Side

35 UTFØR FULL INSPEKSJON Hvis du valgte en sjekkliste så må du fylle ut denne før du kan avslutte inspeksjonen. Velg en status ved å klikke på statusikonet (referer til Tabell 2: Utstyrstatus for en beskrivelse av hver status.) Bemerk at, du kan bare velge en status som er dårligere eller lik den dårligste statusen på alle sjekkpunkter i sjekklisten. Klikk "Lagre & Lukk" knappen i den nedre verktøylinjen for å lagre og lukke inspeksjonen. 34 Side

36 UTFØR FULL INSPEKSJON FYLL UT SJEKKLISTE Klikk "Fyll sjekkliste" knappen på den nedre verktøylinjen for å åpne den valgte sjekklisten. Listen med sjekkpunkter blir vist. Figur 15: Fyll ut sjekkliste Du kan valgfritt fylle ut en kommentar, sette status og legge til et bilde for hvert sjekkpunkt, og fylle ut en kommentar for hele sjekklisten i Kommentar feltet. For å sette status for et sjekkpunkt: klikk knappen. ikonet, velg en av statusene under, klikk så "Bruk" 35 Side

37 UTFØR FULL INSPEKSJON Du kan også sette status for flere sjekkpunkter: - For alle sjekkpunkter i sjekklisten: klikk ikonet - For alle sjekkpunkter i en gruppe: klikk ikonet - Velg så en av følgende statuser: - Og: Klikk "Påfør alle" knappen for å påføre den valgte status for alle sjekkpunter i sjekklisten/gruppen Klikk "Påfør resterende'" knappen for å påføre den valgte status for de resterende sjekkpunkter i sjekklisten/gruppen som ikke har blitt gitt en status ennå. Klikk ikonet for å legge til et bilde for et sjekkpunkt. - Klikk "Legg til bilde" knappen for å legge til et bilde eller endre nåværende bilde. - Om du ønsker å slette et bilde, klikk "Slett bilde" knappen. - Klikk "Lukk" knappen når du er ferdig. Klikk "Lukk" knappen på den nedre verktøylinjen for å lagre og lukke sjekklisten. 36 Side

38 UTFØR BLANDET INSPEKSJON UTFØR BLANDET INSPEKSJON Klikk Blandet inspeksjon ruten i hovedmenyen for å åpne Blandet inspeksjon seksjonen. Figur 16: Blandet inspeksjon Denne seksjonen lar deg hurtig lage inspeksjonslister ved å gi statuser i det utstyr blir lagt til listen. For å lage en ny inspeksjon, tast inn et listenavn i Ny liste" feltet klikk så på "Opprett" knappen. Om du ikke gir et navn så vil systemet automatisk generere et navn når en ny liste blir opprettet. Lister som er opprettet (inspeksjoner) blir vist i Inspeksjonsliste ruten. Klikk "Finn" knappen på den nedre verktøylinjen for å hurtig søke, inspisere og legge til utstyr til den valgte inspeksjonen. 37 Side

39 UTFØR BLANDET INSPEKSJON Du kan bruke søkerutinen for å søke etter utstyr, eller hente utstyr automatisk ved å skanne kodebrikkene: klikk "Start skanning" knappen på den nedre verktøylinjen så skanner du kodebrikkene. Etter søket så blir utstyret vist i Funnet utstyr ruten. Ved å velge en enhet i Funnet utstyr listen kan du: - Legge til utstyr til inspeksjonen og gi det en status 'OK' eller 'NC' ved å klikke eller ikonet på den raden. Eller: - Velg en av statusene ('OK', 'NC' eller 'M') i ruten under: - Rediger utstyr: klikk "Rediger utstyr" knappen på den nedre verktøylinjen. (Referer til kapittel REDIGER UTSTYR for en detaljert forklaring) Du kan også klikke "Opprett utstyr" knappen for å opprette nytt utstyr for deretter å legge utstyret til din inspeksjon med en status som over. (Referer til kapittel OPPRETT UTSTYR) Klikk "Lukk finn " knappen for å lukke søk etter utstyr. 38 Side

40 UTFØR BLANDET INSPEKSJON På Inspeksjonsliste kan du: - Sortere inspeksjonslister ved å klikke ikonet. Dette åpner for sorteringsvalgene. - Ved å klikke på en av inspeksjonene i inspeksjonslisten kan du se inspeksjonsdetaljer i den høyre ruten. Du kan også åpne en inspeksjon for å se eller redigere inspeksjonsdetaljer: - Dobbel klikk inspeksjonen i inspeksjonslisten, eller - Velg inspeksjonen i inspeksjonslisten klikk så "Åpne" knappen på den nedre verktøylinjen. Dette åpner Hurtiginspeksjon bildet. (Referer til kapittel UTFØR HURTIGINSPEKSJON) 39 Side

41 VURDER INSPEKSJONER VURDER INSPEKSJONER Klikk Vurder inspeksjoner i hovedmenyen for å åpne Vurder inspeksjoner ruten. Figur 17: Vurder inspeksjoner En liste av dine utførte inspeksjoner blir vist i Inspeksjonsliste ruten. Full inspeksjon Hurtiginspeksjon For å sortere utstyrslisten, klikk ikonet. Dette åpner for søkevalgene. Ved å klikke en av inspeksjonene i inspeksjonslisten: - Kan du se detaljene i inspeksjonsdetaljer ruten. - Du kan også åpne en inspeksjon for å se detaljer eller redigere inspeksjonen: klikk "Åpne" knappen på den nedre verktøylinjen. 40 Side

42 VURDER INSPEKSJONER - For å slette en inspeksjon, klikk "Slett" knappen. En oppsummering av dine inspeksjoner blir vist i Oppsummering ruten med følgende informasjon: - Totalt: antall utstyr du lastet ned - Inspisert: antall utstyr inspisert - Hurtiginspeksjon: antall hurtiginspeksjoner utført - Full inspeksjon: antall fulle inspeksjoner utført - En graf: viser det inspiserte utstyret brutt ned pr status For å se rapporten over dine inspeksjoner, klikk "Vis rapport" knappen på den nedre verktøylinjen. For å laste opp alle inspeksjonene til serveren, klikk "Last opp" knappen. Last opp inspeksjoner bildet blir åpnet. Det viser en oppsummering av data klar til å bli lastet opp i Oppsummering ruten. Figur 18: Last opp inspeksjoner Klikk "Last opp" knappen på den nedre verktøylinjen for å laste opp. Etter at opplastingen er ferdig blir informasjonen i Opplastingsresultat oppdatert og Last opp knappen blir slått av: 41 Side

43 VURDER INSPEKSJONER Klikk Tilbake knappen på den øvre ruten for å gå tilbake til Vurder inspeksjoner bildet. Nå er det ingen inspeksjoner i inspeksjonslisten og Oppsummering er nullstilt. 42 Side

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk

Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere. Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Content Workbench 3.0 Brukermanual for kjøpere Publ. nr.: Versjon 1.0 Språk: Norsk Innhold Innhold Velkommen... 1 Om IBX... 1 Support... 1 Logge inn på IBX serviceside... 2 Systemkrav... 2 Sikkerhet...

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Contempus.Invoice Versjon 2007

Contempus.Invoice Versjon 2007 Kursdokumentasjon for godkjennere Contempus.Invoice Versjon 2007 Contempus AS Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse Generell informasjon 3 Pålogging... 3 E-læringspakke og brukerdokumentasjon... 3 Velkommen

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

LotusLive. LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok

LotusLive. LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok LotusLive LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok LotusLive LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok Merknad Før du bruker denne informasjonen og produktet den støtter,

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer