N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004"

Transkript

1 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan registrerer jeg betalingsdata?... 4 Hvordan komme i gang med AvtaleGiro?... 5 Hvordan installere NorTrim i nettverk?... 6 Hvordan skrive ut dokumentasjonen på CD en? All brukerdokumentasjon ligger i PDF-format (leses med Acrobat Reader) på CD en i katalogen books. Dersom du ikke har Acrobat Reader, kan denne installeres fra CD en. Gå til Windows utforsker. Velg CD-rom stasjonen. Åpne katalog books på CD en. Dobbelklikk på filen SETUP.EXE (ca. 8,16MB). Følg instruksjonen på skjermen. Når Acrobat Reader er installert kan du åpne denne og peke til DOCS-katalogen på CD en. Åpne ønsket fil og skriv denne ut ved å trykke skriver-iconet. Gjør dette med alle filer du ønsker en papirkopi av. 1

2 Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet? 1) CD-plate tas ut av konvolutten og programmet installeres på plate lageret. (harddisken). Prosedyren står på cd-platen og i boken 'Komme igang' Tast inn ditt firmanavn og hake av de moduler som du vil teste/ kjøpe lisens for. Trykk Knappen Registrere. Programmet avslutter og må startes pånytt. GRUNNDATA FOR HELE PROGRAMMET 2) Brukerdata legges inn. Velg Tabeller >Grunndata >Innstillinger > Firma-informasjon. Fyll inn all kjent informasjon og trykk knappen OK (Icon Grønn V). Programmet stenges og startes pånytt med dine data. 3) Faste fakturatekster legges inn. Velg Tabeller >Grunndata >Fakturatekster Du kan tilpasse de tekster som allerede er lagt ved å sette markøren (blå linje) og trykke Endringsknappen (Iconet 'Åpne folder' nederst i bildet) Du kan legge inn dine egne tekster med trykke Ny-knappen (Iconet 'Legg inn ny' nederst i bildet) Data lagres med OK - knappen. 4) Kontraktstyper legges inn. Se i Komme i gang boken for info. Tabeller >Grunndata > Kontraktstyper Denne tabellen brukes til alle kontrakter og er derfor viktig å tilpasse nøye til ditt senter. 5) Instruktører/Selgere legges inn. Tabeller >Grunndata >Instruktører Tildel hver instruktør et unikt nummer som ikke tidligere er brukt. 6) Andre System -innstillinger. Velg Tabeller >Grunndata >Innstillinger >Forhåndsvalgte verdier. Legg inn data slik at det passer med ditt senter / bruksbehov. Systemet er forhåndsoppsatt med de vanligste verdier. 2

3 Hvordan registrerer / redigerer jeg kundedata: Hvordan legges et medlem inn i systemet? Trykk Ny-knappen (Iconet 'Ny' nederst i 'oversikt medlemmer' bildet) Registrer all kjent informasjon om medlemmet. Trykk OK - knappen (Icon Grønn V). Hvordan endrer jeg medlemsdata (navn adresse etc.)? Sett markøren (blå linje på ønsket kunde) og trykk Endringsknappen. Gjør endringer på medlemmets data. Trykk OK - knappen (Icon Grønn V) for å lagre.. Hvordan fjerner jeg et medlem fra systemet? Sett markøren (blå linje på ønsket medlem) og trykke Endringsknappen nederst i bildet. Skriv SLETTES i feltet Kontakt(person) (under navn) Trykk OK - knappen (Icon Grønn V). Trykk Endringsknappen Meldemmets data slettes (overføres til OLD-tabeller) ved å trykke OK - knappen (Icon Grønn V). Hvordan lar jeg systemet automatisk tildele medlemsnummer? Trykk menyvalget Tabeller Grunndata Velg Innstillinger > Firma-informasjon. Trykk fanen Alternativer i skjermbilde Sett hake i Tildele Medlemsnr automatisk. Trykk knappen OK (Icon Grønn V). Trykk Avslutte-knappen på verktøylinjen Start programmet pånytt slik at endringer trer i kraft. Hvordan lar jeg systemet starte fra ønsket medlems- fakturanummer? Trykk menyvalget Tabeller Grunndata Velg Innstillinger > Løpenummer. Velg den som har korrekt Årstall (for eksempel. 2001) og korrekt kode (KUND for medlemsnummer/kundenummer. FAKT for fakturanummer. Dersom du ønsker å starte fra medlemsnummer 1001 setter du 1000 i sist bruk te medlemsnummer. (2001 KUND) Trykk knappen OK (Icon Grønn V). 3

4 Hvordan registrerer jeg en innbetaling? Trykk Betalingsknappen på verktøylinjen. Finn den korrekte posten og trykk Betal Gjør eventuelle endringer i datoer og beløp Trykk OK knappen. Hvordan sikrer jeg at det ikke går flere krav til et medlem? Du kan trykke Knappen Kontrakten for ønsket medlem. Deretter knappen Avslutte kontrakt. Legg inn datoer og.. Trykk OK knappen. Hvordan gjør jeg kunden til en AvtaleGiro-betaler? Hvordan gjør jeg kunden til en Faktura-betaler? Hvordan gjør jeg kunden til en kontantkunde? Alle disse valg gjøres med å Bytte kontraktstype. Trykk Kontrakt - knappen fra Oversikt medlemmer og derfra knappen Bytte Kontraktstype. 4

5 HVA GJØR DU FOR Å KOMME IGANG MED AVTALEGIRO. Du må opprette mottaker-avtale mellom ditt firma og banken. Ta med dette arket til banken. Det gir informasjon om KID etc. som banken trenger for oppstart av avtalen. Opplysninger om KID Kid er oppbygget slik: Antall siffer inkl. kontroll-siffer er 19. Moduluskoden er 10. KID: Posisjon 1-8 er kundenummeret til betaler. Dersom nummeret er på mindre enn 8 siffer blir det automatisk lagt 0-er(nuller) foran. Posisjon 9-10 er Betalingstype (Regningstype) Programvareleverandør Navn på leverandør: NorNet Kontaktperson: Hans Erik Rastad Programpakke: NorGiro for Windows Du må skrive ut Betaleravtale AvtaleGiro for medlemmet. Denne må underskrives og returneres i kundens bank. (Trykk knappen Utskrift og velg deretter Betaleravtale AvtaleGiro) Banken legger denne inn i Avtalegiro-systemet og du vil motta en diskett fra BBS hvor alle nye avtaler (FBO) er registrert og godkjent for belastning på medlemmets konto. Du bør sende inn test på internett etter at ca avtaler er innlagt. NorNet kan gjøre dette for deg ved at du sender oss en full sikkerhetskopi KundeEnhets ID og kontonummer må legges inn i Tabeller > Grunndata > Innstillinger > AvtaleGiro (eksempel: Kundeenhets id: ) før de virkelige trekk begynner å kjøre. (testkjøringer kan foretas med alle siffer satt til 9) Trekk må være BBS i hende før klokken 14:00 siste virkedag i måneden dersom fast trekkdag er mellom 15 og 30 i neste måned. Dersom fast trekk dag er mellom 01 og 14 i måneden må trekket være BBS i hende innen siste virkedag i foregående måned (altså opptil 45 dager før trekk-dato) Det anbefales av NorNet å benytte trekkdager fra 15 til og med 23 i måneden. 5

6 Hvordan installere NorTrim i nettverk? Hvordan opprette katalog på serveren f.eks C:\PROGRAMFILER? NB! Dersom du har Windows XP erstattes: C:\PROGRAMFILER\NorTrim med C:\NorNet\NorTrim Sitt på server-maskinen (den som NorTrim skal kjøres fra) Start Windows Utforsker. Sett markør ønsket stasjon (C:) Trykk Fil (File), Trykk Ny (New), Trykk Mappe (Folder) Skriv inn mappenavn: PROGRAMFILER og trykk <enter> Med markørlinjen på denne mappen trykk menyvalget Fil Trykk Deling(Sharing), Trykk Delt som(shared As) La navnet (Share Name) stå som PROGRAMFILER Tildel alle rettigheter til katalogen (Access Type = Full) Ikke gi noe passord til mappen. Trykk Bruk (Apply) og OK. Mappen blir merket med en hånd (som betyr at den er delt i nettet) Dobbelklikk med venstre musetast på mappen. Trykk Fil (File), Trykk Ny (New), Trykk Mappe (Folder) Skriv inn mappenavn: NorTrim og trykk <enter> Det er nå oppretteet programkatalog C:\PROGRAMFILER\NorTrim NorTrim systemet skal installeres og kjøres i denne katalogen. Det skal kun være ett sted NorTrim skal ligge og det er her i denne katalogen. Evt. andre installeringer må slettes slik at det ikke blir gitt noen mulighet til blanding av data.. INSTALLER NorTrim PÅ SERVER Kjør installeringen og erstatt C:\NorTrim med P:\NorTrim PÅ ARBEIDSSTASJONENE Du kan kjøre NorTrim fra en eller flere arbeidstasjoner i nettet. Alle må hente program og data fra serveren. Sitt på en arbeidsstasjon i nettet og start Windows utforsker. Trykk Verktøy(Tools), Trykk Kople til nettverksstasjon (Map Network Drive). Trykk P i dialogen Stasjon (Drive) Skriv \\SERVER\PROGRAMFILER i Bane (Path) (\\SERVER er navnet på servermaskinen og dette kan godt være noe annet) Sett hake i Kople til ved pålogging (Reconnect at logon) Trykk OK. I utforsker vil nå disken vises som PROGRAMFILER på server (P:) Merk mappen og trykk + tasten slik at underkatalogen NorTrim vises. Klikk på underkatalogen NorTrim slik at alle filer kommer opp i høyre bildedel. Merk filen NorwTrim.exe og trykk høyre musetast. (ca 670Kb Program) Velg Send Til (Send to) Velg Skrivebord (Lag snarvei) (Desktop (create shortcut). Iconet NorWtrim legges på skrivebordet. Dette Iconet skal benyttes. Evt. andre NorTrim iconer kan slettes. (du må gjerne bytte navn til NorTrim på iconet senere) Steng Windows utforsker og trykk høyre musetast på skrivebordsiconet. Velg egenskaper og i Startes i skriver du P:\NorTrim. Trykk Bruk og OK knappen. Dobbelklikk på iconet og NorTrim starter opp og henter både program og data fra server. HVA NÅR NorTrim IKKE STARTER PÅ ARBEIDSTASJONEN? På arbeidsstasjonen: Trykk Start-knappen, velg Programmer, velg MSDOS Ledetekst. Skriv P: og trykk <enter> skriv CD \NorTrim og trykk <enter> Skriv: NORWTRIM 1 NO (tallet 1 pass på mellomrommene og STORE bokstaver i NO) og trykk <enter> Steng DOS-vinduet, trykk NorTrim iconet. 6

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Brukermanual. Norbits AS

Brukermanual. Norbits AS Brukermanual Norbits AS I Corrado hjelp Table of Contents Foreword Part I Bruke hjelp 0 5 1 Slik søker... du etter et emne i hjelp 5 2 Slik får du... hjelp i en dialogboks 5 3 Slik kopierer... du informasjon

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Visma Scenario. Installasjon

Visma Scenario. Installasjon Visma Scenario Installasjon Oslo, september 2009 5. Opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Konvertere fra System 4. Innhold

Konvertere fra System 4. Innhold Innhold Konvertere fra System 4... 2 Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Installere fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System 4... 4 Kontrollere

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

>>12 Arbeide med MySQL

>>12 Arbeide med MySQL 106 Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5 >>12 Arbeide med MySQL I dette kapittelet vil du lære hvordan du installerer MySQL Workbench å opprette prosjekter å lage tabeller hvordan du ser på innholdet

Detaljer