Daglig Drift. Internettsider på E-Post: NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Daglig Drift. Internettsider på www.nor-net.no E-Post: post@nor-net.no. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70."

Transkript

1 Daglig Drift NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : Internettsider på E-Post: NorNet Rev: Aug 2004

2 INNLEDNING Denne boken bygger på Komme igang og det forutsettes at denne er for hånden eller er lest. NorTrim s konsept for brukerveiledning Brukerveiledningen er basert på et tredelt prinsipp, bestående av følgende elementer: 1 Brukerhåndbok 2 Ledetekster på feltnivå 3 Hjelpesystem på skjermen Elementene inneholder forskjellige typer informasjon som utfyller hverandre. Brukerhåndbok Vi anbefaler at du tar deg god tid til å lese denne boken. Vi viser deg skjermbilder og menyer med en detaljert beskrivelse av de enkelte valg. Ledetekster på feltnivå På en del felter og knapper vil du kunne få opp informasjon ved å la musepekeren gå til feltet. Hjelpesystem på Internett I mange av bilder og menyer finner du [I-hjelp] som er en forkortelse for Internett-hjelp. Denne tar deg til korrekt hjelpeside på internett. DAGLIG BRUKSMØNSTER: Alle grunndata må være være registrert på forhånd Vi behandler i denne boken flg. emner: Sikkerhetskopiering Kundeinformasjon Krav(Giro)informasjon Uteståenderegister Kontraktsregister Fryse et medlemskap Avslutte et medlemskap Hva gjør du med Avviste trekk Hvordan sende trekkfil Hvordan lese inn konteringsdata Hvordan avkvittere og oppdatere Hvordan registrere innbetalinger manuelt fra medlemmet.

3 Sikkerhetskopiering 1) Steng alle skjermbilder. Dersom programmet kjører i nettverk, må alle brukere avslutte programmet. 2) Trykk knappen merket Sikkerhetskopi på verktøylinjen. Hvis alle skjermbilder er lukket vil du få et bilde som vist ovenfor. 3) Lag sikkerhetskopi overfører alle data-filer til sikkerhetskopienheten (CD/DVD/Hardisk/ USB-Disk). Det tas ikke sikkerhetskopi av Programfilene. Filen heter NTnnnu.ZIP og er i komprimert format for å bruke minst mulig diskplass. (nnn=referansenummer for programmet u=ukedag for når sikkerhetskopi foretas (0=søndag)). Før trekk er den kopi som foretas i menyen sjekk før trekk. X:\Backup er den mappe som sikkerhetskopi skal legges til. Lese tilbake sikkerhetskopi henter filene fra valgt mappe og for valgt ukedag og legger disse tilbake på det faste platelageret. Du må benytte Tab-tasten for å bevege markøren til knappen. ADVARSEL! Alle datafiler overskrives med data fra sikkerhetskopien! NB!: Programleverandøren tar ikke ansvar for tapte data og evt. følger av dette. Sørg for å ha tilstrekkelig mange kopier slik at tap av data kan unngås! Send til FTP server: Filen sendes kryptert til NorNet s FTP server for oppbevaring.

4 STANDARD-KNAPPER Pluss - Legge inn nytt medlem og kontrakt Endre eksisterende medlemsdata Minus - Slette medlemmet Lukk - Stenge bildet ANDRE-KNAPPER Kontrakten Viser medlemmets kontrakt $ Krav Informasjon om belastninger Betal-historie viser innbetalinger Besøkshist. Viser besøk på senteret Kortnr Bytte eller se på medlemskort Melding kommer i kortleser når medlemmet trekker kort. Sponsorer viser sponsorer og de som blir sponset. Epost-icon: sender epost til valgt medlem. Brev-icon: sender brev til valgt medlem. SMS: sender SMS til valgt medlem. Medlemsbildet (oversikt og søking). Det første skjermbilde som åpnes når programmet starter er medlemsbilde som vist på figuren over. Herfra er det knapper for å Endre, Registrere ny, Slette - medlemsinfo. Du kan også komme til Krav og Historikk-bilde herfra. Likeså kan du komme til betalingshistorikk og besøkshistorikk for medlemmet. Søkemuligheter er på faner på toppen av skjermbilde. Informasjonen i bilde stiller seg inn i henhold til hvilken fane som er valgt. Dersom du trykker på Krav-knappen kommer du til Krav(belastninger)-informasjon for det aktive medlemmet. Betal-historie-knappen bringer deg til tidligere betalinger for medlemmet. Dersom du vil stenge bilde kan det gjøres på mange måter: Trykk på knappen med iconet Dør (nederst til høyre), eller trykk på den lille X i øverste høyre hjørne (Windows95/98), eller hold Alt-tasten nede og trykk F4 (Alt+F4), Velg den måten som du er vant til. Den linjen som er merket blå er den aktive linjen.

5 X - Angre / Avbryte Stenger bilde uten å lagre. Henter medlem fra medlemsoppføgingsmodul. (Vises kun ved innlegging av nytt medlem) V - OK, Lagre endringer Medlemsbildet (redigering). Dersom du trykker på Ny, Endre, Slette vil redigeringsbilde åpnes. De felter som har grå bakrunn kan ikke redigeres, men blir oppdatert av systemet. Det store hvite feltet på midten i bilde er et fritekstfelt hvor du kan legge inn ekstra informasjon om medlemmet. Fyll inn så mye informasjon som mulig om hver person. Informasjonen brukes senere i statistikker og rapporter. Etter at informasjon er lagt inn trykker du på OK-knappen (grønn V) for lagring, eller den med den røde X en for avbryte uten å lagre evtentuelle endringer som er gjort. Du kommer så tilbake til søkebildet. Sletting av medlem. Rutinen er laget på en måte som ikke sletter medlemmet uten etter en omstendlig prosedyre. For permanent å fjærne et medlem fra medlemstabellen må du først trykke endreknappen og skrive SLETTES i kontaktpersonsfeltet.og lagre med OKknappen og deretter trykke slette-knappen. Fanen Oppsigelse angir dato og grunn for hvorfor medlemmet har sagt opp medlemsskapet. Fanen Regnskap benyttes av dem som vil ha med reskontronr for medlemmet. (Midas regnskap) Fanen Oppfølging er for medlemsoppfølgingsmodulen.

6 Krav-bildet (redigering). Bildet inneholder informasjon om trekkene for medlemmet. Du ser hva som er tidligere betalt, utestående og evt. Avvikende trekk. Medlemsnummer: Fra 1-8 siffer kan benyttes i medlemsnummer. (Se også utfylling av AvtaleGiro-blanketter) samme som trekkbeløp) Trekkdato: Dato for når trekket skal foretas. Datoen flyttes frem en periode når trekket overføres til trekkregisteret. Fast trekkdag: Dersom du setter inn f.eks. 15 vil alle trekkene i fremtiden settes til den 15. i den mnd. trekket skal foretas. Kontonummer: 11-sifret kontonummer. Nummeret blir sjekket for gyldighet med modulus 11-kontroll. Trekkes ikke etter dato: Fra og med denne dato blir det ikke laget trekk(transaksjon) på medlemmet Dersom feltet er blankt vil det gå trekk hver periode i fremtiden helt til det fylles inn en dato som stanser trekket. La feltet være blankt dersom du har kontrakt med medlemmet som sier at trekk foretas helt til skriftlig oppsigelse foreligger. Først ved oppsigelse setter du inn dato for siste trekk. Trekkbeløp: Beløpet i kroner og øre som skal trekkes neste gang. Beløpsgrense: Beløpet i hele kroner som er det høyeste som kan trekkes i perioden. (normalt Trekkperiode: Trekkene kan foretas Månedlig, Kvartalsvis, Halvårlig og Årlig og for fakturakunder To-årlig.. Periodekoden styrer når neste trekk skal foretas. Ved overføring til trekkregister legges denne koden til grunn for neste trekkdato. Avtalegiro gruppe Senteret sender varslingsbrev: Velg denne dersom du selv vil varsle betaler om at det skal trekkes på kontoen. Varselet må være betaler i hende minst 8 dager før trekk skal foretas. Banken sender varslingsbrev: Velg denne dersom banken skal varsle betaler om at det skal trekkes på kontoen. Ingen varsling: Velg denne dersom du i kontrakten gjør medlemmet oppmerksom på at (Fortsetter på side 7)

7 (Fortsatt fra side 6) det ikke sendes ut varslinger. Svarkupong (fullmakt) er sendt banken: Settes av systemet etter utskrift av Svarkupong. Svarkupong (fullmakt) er godkjent av BBS: Settes av systemet. Må være haket av for at det skal kunne trekkes på kontoen. (kan overtyres i Forhåndsvalgte verdier fanen AvtaleGiro) For AvtaleGiro hakes denne av automatisk når konteringsdata med godkjente avtaler leses inn. Hakes av hvis sponsor- benyttes dersom denne er sponsor og kun skal betale for andre. Fanen: Pris etter utløp Viser her at kravet reduseres fra og med angitt dato

8 Utestående-bildet (oversikt og søking). Bildet inneholder informasjon om de trekk som ennå ikke er avkvittert og oppdatert for medlemmene. Medlemsnummer: Hentes fra Krav-bilde Kategori - Betalingsategori: Hentes fra Kravbilde Status - Trekkstatus: Forklaring til koder: Klar = ligger klar for videre behandling. Mottatt = Beløpet er mottatt Vent = Satt i ventestatus Sendt=Sendt til BBS eller sendt faktura Trekkdato: Belastningsdato. Forsnr - forsendelsesnummer: Lages av systemet og brukes for AvtaleGiro. Identifiserer hver sendte fil til BBS / hver fakturakjøring. KID - Kundeidentifikasjon: Unikt nummer som systemet tildeler for hvert trekk. Beløp: Beløpet som skal trekkes på trekkdato. Mottatt: Settes av systemet. Viser når pengene er kommet inn. Viser også hvilket beløp som er mottatt. Dersom det ikke står noe beløp, betyr det at trekket er avvist og datoen viser da bare når dette er skjedd. Gå til endringsbilde for å se feilkode. For at en transaksjon skal oppdateres må mottatt beløp og trekkbeløp være det samme. Hurtigknapper for å sende Faktura eller purring. Knappene gjør om valgt trekk slik at du kan produsere en papirfaktura på et utestående krav. Purring tillegger valgt purrebeløp på fakturaen som sendes ut. Oppdater - knappen benyttes til oppdatering av betalingshistorie og sletting av oppdaterte krav. Funksjonen av denne kan forhåndsinstilles i Menyvalget: Fil, Systemalternativer slik at den passer for ditt bruk. Varer: Viser hvilke varer som er tilknyttet. Vises dersom du har Butikkmodulen.

9 Behandling av Avviste Trekk AvtaleGiro systemet gir ikke melding om hvorfor et trekk er avvist. Det gjør at vi ikke automatisk kan benytte de rutiner vi var vant til fra AutoGiro Hvordan sende faktura på avviste trekk. Dobbelklikk med venstre musetast på det trekk det gjelder, eller trykk Endringsknappen. Begge deler bringer deg til endringsbilde for trekk. Der velger du enten Purre- eller Faktura-knappen avhengig om du skal legge til purregebyr. Fakturaknappen legger ikke til purregebyr. Purreknappen lager faktura med tillegg av purregebyr. Restbeløp viser innbetalinger hvor det fortsatt står igjen en restsum. Det er mulig å oppdatere det betalte beløpet og la restbeløpet ligge igjen i utestående. Restbeløpet kan evt. krediteres.

10 Utestående-bildet (redigering). Bildet inneholder informasjon om det ene trekket som markøren stod på i oversiktsbilde. Dette bildet går du stort sett inn i for å endre et trekk til faktura, eller lage en purring. PURRING For å lage en purring (fordi trekket er avvist) trenger du kun å trykke knappen Purre. Status settes til K-Klar, Betalingskategori for trekket settes til Faktura og Purregebyr legges til. FAKTURA Dersom du vil sende en faktura uten purregebyr trykker du fakturaknappen. Ellers som Purreknapp. Legg inn fakturatekstnummer som vil komme på fakturaen ved utskrift. Avkvittere og oppdatere Etter at en betaling er utført, enten ved manuell innbetaling, eller ved at konteringsdata er lest inn fra fil / diskett, er det mulig å avkvittere og oppdatere systemet. Alle godkjente betalinger har fått statuskode A-Avkvittert. Ved å trykke knappen med iconet arkivskuff i Oversikt utestående vil systemet skrive ut en liste over de som oppdateres. Du kan valgfritt ta denne ut på skriver, eller bare trykke Rødt X (kryss), for listen. Du må svare ja på spørsmålet om du virkelig ønsker at postene skal oppdateres. Oppdateringen legger den enkelte post til betalingshistorikk og oppdaterer betalingsakkumulatorer for det enkelte medlem. Posteringen fjernes fra trekkregister.

11 Kontrakts-knapper: Bytte kontraktstype Åpner bildet for å bytte kontraktstype.. Alle data for den gamle kontrakten slettes Avslutte Kontrakten Åpner bildet for å avsklutte kontrakten før tiden. Fryse / Sperre Kontrakten Åpner bildet for å stoppe kontrakten en periode, evt. sperre kontrakten. Kontraktsbilde (søke) Alle medlemmer kan ha en skriftlig kontrakt. Kontraktsdata legges inn samtidig med at medlemmet registreres eller den kan legges inn på et senere tidspunkt. Du kommer til kontrakten ved å trykke Kontrakten i medlemsbilde. Dersom det ikke er registrert kontrakt tidligere vil du komme rett inn i registreringsbilde Bruk Endre-knappen dersom du vil endre noe av kontraktsdata. Det er begrenset hvilke felter du har lov til å endre uten å bruke Bytte kontraktstype. Dersom du ønsker å se andre kontrakter, kan du bruke søkemulighetene øverst i bildet. De to knappene som er omtalt ovenfor vil bli forklart lenger ut i boken.

12 Kontrakt: Endre Grunndata Dersom du vil endre kontraktsdata for medlemmet trykker du endringsknappen i kontraktsbilde. Du har flere faner som kan brukes: Grunndata, Tilleggsdata, Provisjon. Det viste bilde viser grunndata. Se neste side for Tilleggsdata. Du kan i dette bilde endre instruktørtilknytning. Du bør bruke Bytte-kontraktstype-knappen dersom du skal endre kontraktstype.

13 Kontrakt: Endre Tilleggsdata (Bildet viser et sammendrag fra flere faner) De under er flyttet til egne faner eller skjermbilder: Kontraktsum: Den totale kontraktsverdi. Kontraktstatus Kontrakt stoppes til : Sett inn dato for når trekket igjen skal starte. Kontrakt sperret til: Medlemmet blir stoppet av kortlesermodul dersom denne er fyllt inn. Trening skal ikke forekomme før denne dato er passert. Kontrakt sendt inkasso: Dårlig betaler som er sendt til inkasso. Stoppes i kortleser. Provisjon Fanen inneholder informasjon om behandling av provisjon for salg av denne kontrakt. Skyldig innmelding. Dersom deler av innmeldingsbeløpet ikke er betalt blir dette behandlet i denne fanen. Det lages et fakturagrunnlag med åtte dagers kredittid. Trekkfri. Fanen inneholder muligheter for å registrere to trefrie måneder i året. GmlKontrakt viser slik kontrakten var før evt. Kontraktsbytte.

14 Fryse / Sperre / Inkasso av kontrakt Trykk knappen Fryse / Sperre i kontraktsbildet for å få opp dette bildet. Legg inn de datoer som du ønsker skal gjelde. Dato for kontraktsavslutning settes også i kortleser slik at adgang stoppes fra valgt dato. Du kan sende et forklarende brev direkte til medlemmet. Brevet har en fast tekst og en ekstra tekst som hentes fra tabellen faste tekster. Brevet går rett til skriver når OK-knappen trykkes.

15 Avslutte kontrakt (før tiden) Trykk knappen Avslutt i kontraktsbildet for å få opp dette bildet. Legg inn de datoer som du ønsker skal gjelde. Dersom du ønsker at trekkdato skal blankes haker du av Blanke Trekkdato. Trekkdato i Krav-tabell blir da blank. Dato for kontraktsavslutning settes også i kortleser slik at adgang stoppes fra valgt dato. Oppsigelsesgrunn:. Her angis grunnen til oppsigelsen. Du kan selv skrive inn datoen og evt annen kode for årsaken til at kontrakten er sagt opp.. (I grunndata-tabellen kan du legge inn dine egne koder for dette) Du kan sende et avslutningsbrev direkte til medlemmet. Brevet har en fast tekst og en tekst som du selv kan sette legge inn i faste tekster (som i frysebrevet). Brevet går rett til skriver når OK-knappen trykkes.

16 Velge trekkperiode. Du kan sende trekk for en angitt periode. Her kan du velge en tidsperiode ved å trykke en bestemt måned, eller taste inn fra og med dato til og med dato. De trekk som ligger i Krav-register innenfor angitt periode blir da overført til Utestående-registeret og deretter til trekk-filen (DIRDEB.BBS) som sendes til BBS over internet eller ved hjelp av et bankprogram( NORNett, SparNett, K-Link etc ).

17 Sende trekkfil. Lage trekkfil Trykk knappen Jeg ønsker å lage trekkfil Alle AvtaleGiroer som er innenfor valgt periode kommer med i trekkfilen. Kvitteringslisten går rett til skriveren uten forhåndsvisning. Etter at kvitteringsliste er skrevet ut kan du trykke knappen Ja. Systemet oppdaterer slik at du kan sende neste trekk på disse. Dersom noe har gått feil trykker du Nei og systemet er som det var før du startet. Behandling av Avviste Trekk Det er slik at noen av de trekk vi sender blir avvist av forskjellige grunner. Tips! Avviste trekk kan du endre til Faktura med evt. purregebyr.

18 Registrere innbetaling manuelt. Trykk knappen Betaling på verktøylinjen. Dobbelklikk ønsket linje ellr trykk knappen for endring for det trekk som skal registreres som betalt. Du får da opp registreringsbilde for innbetalingen... For å registrere betalingen er det nok å sette ett X i anvist rute. Programmet setter X selv og du kan trykke OK eller Avbryte knappen Du kan endre datoer etc. ved behov. Innbetalingen ligger nå med statuskode - A klar for avkvittering og oppdatering i trekkregister. Dersom det innbetalte beløp er mindre enn det som er kravet, vil det postert til restbeløp. Posten oppdateres ikke før restbeløpet er behandlet i utestående bilde.

19 Trykk knappen Bank på verktøylinjen og du får opp Bank-menyen. Trykk... Jeg ønsker å lese konteringsdata Systemet sjekker selv om konteringsdata er klare for innlesing. Trykk så Jeg vil lese inn konteringsdata og deretter start innlesing... Se konteringsdata bruket til sjekk av fil fra BBS Konteringsdata for Avtalelgiro leses inn før OCR data. Lese inn konteringsdata. Du kan (og bør) abonnere på konteringsdata fra BBS. Det gjør at du mottar fil med de godkjente trekk - og evt. nye og slettete FBO er - som hentes over internett eller gjennom bankprogrammet ditt. De godkjente trekkene oppdaterer utestående-registeret med beløp og mottattdato. Status endres til Mottatt. De som er avvist blir liggende igjen i utestående. Dersom du ønsker kan du ta ut kvitteringslisten for de som er på mottaksfilen. Etter at innlesingen er foretatt kan du trykke knappen merket: i trekkregister søkebilde. Da oppdateres systemet og de avkvitterte poster fjernes fra uteståendetabellen.

20 KONTROLLRUTINER PÅ AT OVERFØRINGER ER GÅTT KORREKT. PRODUKSJON AV TREKK-FIL: Feilkilder for automatisk trekk: Filen som skrives heter DIRDEB.BBS og inneholder alle trekk til BBS for den perioden du har valgt. Det er samme metode for å sjekke at filen er korrekt skrevet. Det som normalt er viktigst, er å kontrollere at alle trekk er kommet med og at ingen trekk henger igjen slik at de ikke lenger trekkes i fremtiden. NorTrim har flere rutiner for å sjekke dette. Før du utfører trekket: Trykk knappen Utskrifter 1. Velg aktive alle. 2. Velg Prognose trekk 3. Du får en skjermrapport først. 4. Dersom det er trekk, svar Ja på om det skal tas ut rapport. 5. Bruk informasjonen i denne til å sjekke hver enkelt post for å finne ut hvorfor denne ligger etter. 6. Gjør nødvendig endring for å bringe forholdet ajour, enten ved at trekkdato blankes eller ved at trekkdato settes frem slik at denne kommer med på periodens trekk. Når du utfører trekket og det kommer feilliste : Ta ut feillisten og svar evt. Ja på om rutinen skal stoppes. De som kommer ut på feillisten må rettes opp eller slettes i utestående før rutinen kan kjøres igjen. Dersom du ikke svarer Ja på om det skal oppdateres, vil ikke status etc. oppdateres og trekkene vil komme med på neste utkjøring. Etter at trekket er utført og du har svart ja på om det skal oppdateres: 1. Trykk knappen Utskrifter 2. Velg aktive alle. 3. Velg Prognose trekk 4. Velg fra dato og til dato det samme som trekkperioden som er kjørt. 5. Du får en skjermrapport først. Den skal helst være på 0 poster. 6. Dersom det er trekk, svar Ja på om det skal tas ut rapport. 7. Bruk informasjonen i denne til å sjekke hver enkelt post for å finne ut hvorfor denne ikke er oppdatert. 8. Sjekk om den er på kvitteringslisten. Dersom den ikke er det må du sjekke hvorfor det ikke er skjedd. 9. Sjekk i Krav-bildet om Status sier at Fullmakt er sendt og Godkjent. 10.Gjør nødvendig endring for å bringe forholdet ajour, enten ved at trekkdato blankes eller ved at trekkdato settes frem slik at denne kommer med på periodens trekk. 11.Kjør evt. en trekkfil til hvor de trekk som er rettet opp kommer med.

21 EKSTRA FAKTURA / EKSTRA BELASTNING Trykk: Faktura på menylinjen og deretter Ekstra faktura. Trykk på knappen Ny i oversiktsbilde for å registrere. LEGGE INN NY FAKTURA / EKSTRA BELASTNING Fyll inn medlemsnummer, trekkdato og beløp.innholdet i feltene lar seg overstyre etter behov. OVERFØRE TIL UTESTÅENDE Etter at du er ferdig med alle registreringer sjekker du at beløpene og datoer stemmer. Dersom alt er ok trykker du på knappen: Lukk i oversiktsbilde. (Meny: Tabeller >Grunndata >Instillinger Forhåndsvalgte verdier > Fane Faktura/Purring kan sette dette automatisk.) Da flyttes alle over til Utestående og du kan kjøre ut fakturaene på vanlig måte.

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Medlemsoppfølging NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Internettsider på www.nor-net.no E-Post: post@nor-net.no 1996-2006 NorNet Rev: Mars 2006 Medlemsoppfølging 1

Detaljer

N o r T r i m 4.70. Kortlesermodul : 63 97 35 12 : 63 97 35 12. 1996-2003 NorNet. Side: 1. Rev. : Mai 2003. Kortleser

N o r T r i m 4.70. Kortlesermodul : 63 97 35 12 : 63 97 35 12. 1996-2003 NorNet. Side: 1. Rev. : Mai 2003. Kortleser N o r T r i m 4.70 modul NorNet as NorNet - Lørenskog Postboks 510, 2057 Jessheim Snøklokkevn. 8, 1475 Finstadjordet : 63 97 35 12 : 63 97 35 12 Kontaktperson: Hans Erik Rastad Kontaktperson: Gunnar Sønsteby

Detaljer

Komme i gang. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no. Internettsider på www.nortrim.com E-Post: post@nor-net.

Komme i gang. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no. Internettsider på www.nortrim.com E-Post: post@nor-net. Komme i gang NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Internettsider på www.nortrim.com E-Post: post@nor-net.no 1996-2006 NorNet Rev: Mars 2006 1 INNLEDNING NorTrim s

Detaljer

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE B u t i kk 5.3 NorNet as NorNet as - Avd. Oslo Postboks 510, 2057 Jessheim Fyrstikkalleen 11B, Oslo : 63 97 35 12 : 22 67 04 70 Kontaktperson: Hans Erik Rastad Kontaktperson: Kjerstin Rastad Epost: hanserik@nor-net.no

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Online EDB AS Support 73 96 25 29 Side 2

Innholdsfortegnelse. Online EDB AS Support 73 96 25 29 Side 2 Innholdsfortegnelse Selge ny kontrakt... 3 Registrering av kontraktfrys... 6 Bytte tilbud på en AvtaleGiro-kunde... 7 Sende SMS til en kunde... 7 Oppsigelse av kunde... 8 Online EDB AS Support 73 96 25

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

KID-Bytte i NorTrim Xakt

KID-Bytte i NorTrim Xakt KID-Bytte i Innledning Bakgrunn for automatisk bytte/endring av kundeidentifikasjon (KID) i AvtaleGiro Ved skifte av programvareleverandør vil betalingsmottaker i de fleste tilfeller også endre kundenummer

Detaljer

Forarbeid konvertering

Forarbeid konvertering Forarbeid konvertering NorTrim Xakt Innhold Konvertering fra din gamle NorTrim til nye... 3 Kontraktstyper... 3 Utskrift av kontraktstyper... 3 Kontraktstyper i bruk.... 4 Hente data fra kontraktstypene

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Innhold Varer (Artikler)... 3 Kontraktsvarer... 3 Endre innlagte varer... 3 Legge inn en ny vare... 4 Kontrakter (kontraktsmaler)... 5 Se på og endre eksisterende

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Innhold Fakturering... 3

Innhold Fakturering... 3 i Innhold Fakturering... 3 Innledning.... 3 Innstillinger... 3 Ordre/Fakturering verktøylinje.... 4 Kjøreplan fakturering... 5 Oppdater kontraktstatus.... 5 Oppdater Kundenes aktiv/inaktiv-status... 6

Detaljer

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Versjon 10-2012 1 Filoverføring - integrering mot regnskaps- og lønnssystem Nettbank bedrift integreres enkelt med de fleste økonomisystemer,

Detaljer

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som BBS tilbyr betaler og betalingsmottaker. Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

ProfVet Mobil for Pocket PC

ProfVet Mobil for Pocket PC ProfVet Mobil for Pocket PC 1. Grunnleggende informasjon... 1 Prinsipp... 1 Maskinvare som kan brukes... 1 2. Installasjon PPC... 1 3. Daglig bruk av PPC... 3 Obs... 3 Hente data fra PPC... 3 4. Bruk av

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Exceline Hurtigguide - Hvordan gjøre de dagligdagse oppgavene i Exceline

Exceline Hurtigguide - Hvordan gjøre de dagligdagse oppgavene i Exceline Exceline Hurtigguide - Hvordan gjøre de dagligdagse oppgavene i Exceline Online EDB AS Support 73 96 25 29 Innholdsfortegnelse Selge ny kontrakt... 3 Registrere en oppfølging på kunde... 5 Salg av drop-in-time...

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 2.9 Side 1 av 21 Innhold 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 4

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som Nets tilbyr betaler og Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1 Butikkdataa Ter rminal Innhold Forord... 2 Oppstart..................... 2 Legge inn(selge) varer i salgsskjermen... 3 Endre antall, pris, varerabatt eller serienummer på en vare... 3 Endre pris... 4 Varerabatt...

Detaljer

Frysing og avslutting av kontrakter i Xakt

Frysing og avslutting av kontrakter i Xakt Frysing og avslutting av kontrakter i Innhold Brukerstyrt frys (Årlig frys)... 3 Klargjøre funksjonen Årlig frys.... 3 Frysing av kontrakter (uten frysegebyr)... 4 Frysing av løpende kontrakt.... 4 Frys

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual 1 Trygt Enkelt Innovativt Brukermanual 2 Innhold 1 Oppstart RSPOS... 3 2 Logge inn... 3 3 Hovedskjermbilde:... 3 3.1 Ordreliste... 4 3.2 Hente opp en parkert ordre... 4 3.3 Skriv kopi av en bokført ordre...

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter.

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter. Kontraktsmodulen [Oppdatert 09.05.2017 av Daniel Gjestvang] Kontraktsmodulen er en del av bedriftsjournalen i Extensor. Denne modulen gir BHT-en mulighet til selv å legge inn de ulike bestanddelene av

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER. Versjon

NYHETER OG FORBEDRINGER. Versjon NYHETER OG FORBEDRINGER Versjon 2016.04.21 Kyrksæterøra, april 2016 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

DENTAL2000 - Endringsdokumentasjon 2001-2002 SPINE AS. Trondheim, 9. september 2002 Rev. 2.9.3A

DENTAL2000 - Endringsdokumentasjon 2001-2002 SPINE AS. Trondheim, 9. september 2002 Rev. 2.9.3A DENTAL2000 - Endringsdokumentasjon Trondheim, 9. september 2002 Rev. 2.9.3A I DENTAL2000 - Endringsdokumentasjon Innholdsfortegnelse Forord 1 Kap. I Endringer 2002 2 1 v2002.09a... - OCR Giro 2 2 v2002.09

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors Visma Business AutoCollect læringsverktøy 3.2.8 Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors 1 Innholdsfortegnelse Ryddig reskontro 2 Sette Purrefritak eller Inkassofritak på kundenivå 2 Sette

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 4.4.2011 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer 8.0 brukerdokumentasjon > Rapportmanual PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6

IS Documentation Site > IS Customer 8.0 brukerdokumentasjon > Rapportmanual PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6 R106 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING Beskrivelse sist revidert: År: 2008. Måned: 07. Dag: 02. PURRING PÅ BETALING - BESTILLING Hensikt Forhåndsbetingelser

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering 26.01.2012 Aksel Wåg Innhold Vedlikehold av grunndata... 2 Leverandører, kunder, prosjekter og kontoplan... 2 Leverandører i Mamut... 2 Prosjekter og

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5 IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5 SLView.IncomingPaymentsInvoice Registrer innbetaling sist revidert: År: 2005. Måned: 04. Dag:

Detaljer

Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro

Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro Dette dokumentet er tiltenkt regnskapsansvarlig hos Syklistenes Landsforening og kontaktpersoner i bank og hos Nets. Eilert Sundt Systemdesign AS

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra.

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra. Tindra er vår nettbaserte fagapplikasjon for frivillige organisasjoner, for deres ansatte og tillitsvalgte. Tindra gir sikker tilgang til organisasjonens egne data gjennom kryptert forbindelse, med full

Detaljer

Siden Nif sin database er master, er det viktig at denne databasen er oppdatert og riktig.

Siden Nif sin database er master, er det viktig at denne databasen er oppdatert og riktig. Nif oppgaver for integrasjon Her følger oppgaver og steg som må opp utføre for at synkronisering mellom Nif og Medlemsnett skal kunne gjøres på en riktig måte: Siden Nif sin database er master, er det

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 En del nye funksjoner er lagt inn i denne oppdateringen av GK96 samt rettet kjente feil som er rapportert sesongen 2003-2004. Følgende moduler har fått ny funksjonalitet.

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Turneringsadministrasjon 10.10.05 1 Innhold 1) Planlegg ny klubbturnering... 3 1a) Turnering med 1 pulje... 4 1b) Turnering med flere puljer... 7

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 14.11.2013 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes.

Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes. Tips: for å søke i dokumentet, benytt Søk i PDF-leseren. Innlogging Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes. Skriv inn Brukernavn og Passord. Det får du av administrasjonen

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer