Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt"

Transkript

1 Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

2 Innhold Kundefilter Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter... 5 Filterbruk i kunderegisteret Filterbruk andre steder i programmet Faste tekster til kundeoppfølging Brevmaler... 7 Ny brevmal... 7 E-postmaler... 8 Ny e-postmal... 8 SMS-maler... 8 Ny SMS-mal... 8 Kundeoppfølging... 9 Eksempler:... 9 Varsle alle om endret åpningstid i sommer... 9 E-postoppfølging... 9 SMS-oppfølging Oppfølging med brev Melding om prisjustering Personlig oppfølging Lage brev til enkeltkunde Sende SMS til enkeltkunde Sende e-post til enkeltkunde Sende SMS og e-post direkte fra kundens generelle opplysninger Lagre filer knyttet til kunder Valg av kolonner Ta bort kolonner Lagre en fil ved en kunde Behandle vedlagte filer Versjon Revidert Side 2

3 Kundefilter. Når kundemassen blir stor er det viktig å ha et hurtig verktøy for å finne frem til de som oppfyller visse kriterier. For eksempel, finn alle som sponser andre, finn alle i gruppen Dansetrening, finn alle med standard 12 mnd avtale osv. osv. Filterfunksjonen i Xakt er et kraftig verktøy som vil bli brukt i alle former for kundeoppfølging, og slik være verdifullt for å redusere frafallet blant kundene våre. Du starter filterfunksjonen fra knappen Kundefilter på verktøylinjen. Du får da opp et vindu som kan se ut omtrent som dette: I kolonnen til venstre ser vi de ferdig lagrede utvelgelsene som vi har laget (om noen) I midtseksjonen setter vi utvalgskriteriene. Til høyre ser vi de kundene som oppfyller kravene til utvalget. Lage nytt kundefilter: Fødselsdag i dag: Trykk på knappen [Ny] nederst til venstre i bildet. Skriv inn et navn på dette filteret - For eksempel Fødselsdag i dag. Sett hake i feltet Aktiv (Ingen grunn til å sjekke de inaktive kundene) Sett hake ved Bursdag i dag. Nå ser du øyeblikkelig hvem av dine aktive kunder som har bursdag i dag.klikker du nå på Lagre-knappen ligger dette bursdagfilteret ferdig til bruk når som helst. Versjon Revidert Side 3

4 Seniorer Vi skal lage oss et filter over aktive seniorer: Åpne Kundefilter fra verktøylinjen og klikk på NY-knappen for å lage ett nytt filter. Gi filteret et navn (Seniorer) Merk av for Aktiv Skriv inn f.eks 67 i Fra alder Klikk nå på Lagre så har du dette filteret til senere bruk. Om du ønsker kan du også sortere og skrive ut en liste ved å bruke knappene i toppen av filteret. Kontrakter som utløper Et nyttig filter kan være å se alle de som har kontrakter som snart utløper: Åpne Kundefilter fra verktøylinjen og klikk på NYknappen for å lage ett nytt filter. Gi filteret et navn (Kontrakter som utløper) Klikk fanen Kontraktsforhold Slå inn et antall dager i Utløper de neste I samme øyeblikk er lista klar i høyre kant. Lagre gjerne filteret. Dobbelklikker du på et medlem i høyre kant kommer du rett inn på denne kunden og kan sjekke detaljene. Versjon Revidert Side 4

5 Kunder med lite oppmøte Kundefilteret kan lett finne de av våre kunder som ikke har trent på en periode slik at vi kan følge disse opp før vi mister dem. Dette forutsetter at senteret bruker kundekort og kortleser for innsjekk. Gå inn i kundefilteret og trykk på NY Klikk på fanen Kunde og merk av for Aktiv (Dette sikrer oss at vi ikke får med oss alle gamle, inaktive kundene.) Klikk på knappen Besøk Deretter skriver du inn antall dager du vil bruke i filteret. I vårt eksempel er det 30. Til høyre ser du nå øyeblikkelig en liste med de som ikke har sjekket inn de siste 30 dagene. Skriv inn et navn på filteret for eksempel Ikke trent på 30 dager og trykk på Lagre. Nå har du dette filteret tilgjengelig til neste gang, samtidig som filteret også er tilgjengelig fra kundehåndteringen og kundeoppfølgingen. Slette kundefilter Av og til kan vi ha laget oss et filter som ikke fungerer etter hensikten eller et som vi ikke lenger har behov for. For å fjerne filteret går du inn i kundefilter i Xakt, klikker på det uønskede kundefilteret og deretter på [ Slett ] knappen. Om du sletter et filter vil ikke det påvirke kundene på noen som helst måte. Sletting av filter sletter altså IKKE de berørte kundene. Versjon Revidert Side 5

6 Filterbruk i kunderegisteret. Når du går inn i kundehåndteringen ser du alltid en liste over alle medlemmene i venstre kant. Her kan vi lett bruke de filtrene vi allerede har definert ved å klikke på nedtrekksmenyen i nedre kant av kundelista. Ved å klikke på det filteret du ønsker i dette tilfellet Alle ser vi straks medlemmer som hører til de vi har valgt ut i filteret For å slå av dette filteret klikker du på samme sted og velger All. Filterbruk andre steder i programmet. Dette viktige filterverktøyet er også gjort tilgjengelig også andre steder i Xakt, spesielt når det gjelder kundeoppfølging med utsending av e-post og SMS. Versjon Revidert Side 6

7 Faste tekster til kundeoppfølging. Xakt har et tekstarkiv som kan bygges ut slik at man slipper å skrive standardtekster gang på gang. Alle tekster kan endres, og nye legges til ved behov. Brevmaler For å komme til brevmalene klikker du: Dataregistre, Kundeoppfølging, Brødtekstmaler for brev I vinduets venstre kant ser du opplistet de tekstene som er innlagt. Disse kan du klikke på og endre om ønskelig. Husk å lagre etter eventuelle endringer. Ny brevmal For å lage en ny brevmal klikker du på NY-knappen nederst til venstre. Versjon Revidert Side 7

8 E-postmaler For å komme til e-postmalene klikker du: Grunninstillinger, Kundeoppfølging, E-postmaler I vinduets venstre kant ser du opplistet de tekstene som er innlagt. Disse kan du klikke på og endre om ønskelig. Husk å lagre etter eventuelle endringer Ny e-postmal For å lage en ny e-postmal klikker du på NY-knappen nederst til venstre. I dette eksemplet viser vi en Velkomstmail. Malen må ha et navn, (Velkommen som medlem) I feltet Emne skriver jeg det som kommer i i emnefeltet hos mottakeren av e- posten. I e-postmalene kan vi ikke sette inn flettefelter, men du kan godt endre skrifttyper, størrelse, fet og understreket skrift. Her må du også skrive inn eventuelle underskrift. Husk å trykke på Lagre-knappen når du er ferdig. SMS-maler For å komme til SMS-malene klikker du: Dataregistre, Kundeoppfølging, SMSmaler I vinduets venstre kant ser du opplistet de tekstene som er innlagt. Disse kan du klikke på og endre om ønskelig. Husk å lagre etter eventuelle endringer. Ny SMS-mal Ved å klikke på NY-knappen kan du legge til ny mal. Gi den først et navn, og skriv så inn meldinga. Her er det fullt mulig å legge inn smilefjes slik som :) og :D eller :( Du kan skrive en underskrift selv, eller også få et forslag. Som alltid trykk Lagre. Versjon Revidert Side 8

9 Kundeoppfølging Oppfølging er viktig for å beholde kundene. En beholdt kunde er minst like viktig som en ny kunde. Xakt er derfor utstyrt med et avansert verktøy som skal hjelpe oss med dette. I tillegg til telefonkontakt kan vi bruke brev, e-post eller SMS for å kontakte kundene. Når vi har sendt ut brev/sms/e-post vil dette bli lagret på kunden(e) slik at vi lett kan gå tilbake og se hva vi sendte ut og når. Eksempler: Varsle alle om endret åpningstid i sommer E-postoppfølging Klikk knappen Kundeoppfølging Svar Ja for å opprette ny kundeoppfølging eller Nei for å se på allerede sendte. Gi oppfølgingen et navn, f.eks Åpningstider Sommer Velg type (e-post) Skriv hva e-posten gjelder i emne-feltet. Trykk på Filter-knappen (Her kan vi også bruke kundefiltre som vi tidligere har laget og lagret. Mer om dette senere) I vinduet som kommer opp merker du av for kunder som er Aktive og for Har e-postadresse Nå kan du lukke dette filtervinduet, for kundene er allerede valgt ut. Ta bort symbola i tekstfeltet og skriv inn teksten du vil sende. Versjon Revidert Side 9

10 Kundeoppfølgingen ser nå slik ut. Ikke trykk på Send-knappen riktig ennå. Nede til venstre ser vi listen over de som kommer til å få meldinga. Her kan vi peke på et navn og ta vedkommende bort ved å trykke på Fjern-knappen. Vi kan også tømme hele lista med Nullstillknappen og foreta en ny utvelgelse. Når du har kontrollert teksten og utvalget nøye kan du trykke på Send, og så går alle e-postene ut i løpet av sekunder. NB - Dette kan ikke stoppes eller angres. SMS-oppfølging Vi trykker knappen Ny-kundeoppfølging Gi den et navn Velg type (SMS) Skriv teksten Velg mottakere ved å klikke Filter-knappen (Det kan også brukes lagrede filtre) I kundefilterbildet velger du Aktive, Har ikke e-post, Har mobil. Lukk nå filtervinduet med X oppe til høyre. Disse kundene er nå utvalgt, og du ser lista med mottakere nede til venstre. Du kan nå ta bort mottakere enkeltvis eller tømme hele lista og starte utvalget på nytt om det ble feil. Trykk nå på knappen Send SMS, og meldingene går ut i løpet av sekunder. Denne tjenesten koster naturligvis penger i ca 75 øre pr melding. Versjon Revidert Side 10

11 Oppfølging med brev Start med å klikke Ny-kundeoppfølging Gi den et navn Velg oppfølgingstype (Brev) Klikk på Filter (Eller velg deg et lagret filter) I filterbildet merker du av for Aktiv, Har ikke e-postadresse og Har ikke mobil. Lukk nå filterbildet. På lista ser vi at vår kontantkunde er kommet med. Dette er jo bare en fiktiv person som ikke skal ha brev, så vi klikker på ham og deretter på Fjern. Kontroller at fanen Brødtekst er valgt. Nå kan du skrive inn teksten i brevet, men uten overskrifter og underskrifter. (Brødtekst) Det er også mulig å ta med flettefelter fra databasen i Xakt. Still deg der du vil ha feltet til å komme, og dobbelklikk på ønsket felt i flettefeltene til høyre. Klikk gjerne på fanen Brev for å få en forhåndsvising. Nå kan du også sette inn vår ref, endre dato og velge om underskrift skal være med. Når brevet er slik du vil ha det klikker du på Skriv ut (Print) Brevene kommer nå ut på skriveren, og er samtidig lagret i Oppfølgingenpå de aktuelle kundene. Versjon Revidert Side 11

12 Melding om prisjustering Vi skal sende ut en e-post om prisjustering av løpende kontrakter til våre kunder. De som har kontantkontrakter vil jo ikke bli berørt, for de har jo betalt: Klikk knappen Ny Kundeoppfølging Skriv inn et navn på oppfølgingen Velg e-post som type Dobbelklikk på malen Prisjustering Du kan nå rette/endre på teksten i meldinga om du vil. For å velge ut de som skal få meldinga klikker du på knappen Filter. I bildet som kommer opp merker du av for Aktiv Deretter haker du av for Har e-postadresse Så klikker du på fanen Kontraktstyper I det nye bildet velger du nå de løpende kontraktstypene (ikke kontantavtalene) De riktige personene er allerede valt ut, og du kan lukke utvalgsvinduet med krysset oppe i hjørnet. Etter en kontroll-lesing er det bare å trykke på Send-knappen, og e-postene går ut i løpet av noen få sekunder. Versjon Revidert Side 12

13 Personlig oppfølging I kundebildet til Xakt kan du gå inn på Oppfølging og se hvilke kontakter man har hatt med en kunde. Derifra kan man også kommunisere med kunden. Sendt e-post (Dobbelklikk for å se på den) Telefonnotat. Lage brev til enkeltkunde Let frem kunden, og gå inn på fanen Oppfølging. Klikk deretter på knappen Nytt Brev I bildet som kommer opp legger vi først inn noen stikkord hva brevet gjelder. Hvis vi kunne brukt noen av de standardbrevene som er innlagt kunne vi ha dobbelklikket på en av disse brevmalene som er opplistet i venstre kant. I dette tilfellet passer ingen av disse, så vi klikker på knappen Brødtekst Versjon Revidert Side 13

14 Under fanen Brødtekst skriver vi inn selve brevteksten. I den kan vi også hente inn data fra databasen slik som det er gjort med kundens navn. Still deg der du vil ha data, og dobbelklikk på ønsket flettefelt til høyre i bildet. (Det er dette som er gjort like etter ordet Hei i starten på brødteksten i eksemplet) Det er en liten men grei tekstbehandler som er innebygget i Xakt. Du kan velge ulike skrifttyper, skriftstørrelser. Du kan utheve skrift og sette inn tabell og bilder ja stort sett alt vi trenger. Under arbeidet kan du når som helst skifte mellom Brev og Brødtekstfanen Du kan også styre hva som står i Vår Ref, dateringen av brevet, og om det skal legges automatisk signatur eller om du selv vil legge underskriften i brødteksten Når brevet er slik du vil ha det klikker du på Lagre og velger Lagre som sendt Brevet er nå lagret på kunden det gjelder. Deretter velger du Skriv ut-knappen for å ta brevet ut på papir. Nå kan du lukke hele vinduet. Versjon Revidert Side 14

15 Sende SMS til enkeltkunde Let fram kunden i kunderegisteret og klikk på fanen oppfølging. Velg knappen Ny SMS. I vinduet du da får opp kan du velge fra de ferdige SMS-tekstene som er innlagt, eller som her bare skrive meldingsteksten direkte. Legg gjerne inn et stikkord i Navn på SMSforsendelse. Skriv inn meldingsteksten. Du også benytte smilefjes om du ønsker. kan Trykk på Send, og bekreft at du godkjenner kostnaden. Meldinga er nå sendt, og samtidig lagret på kundens oppfølginger. Sende e-post til enkeltkunde. Let fram kunden i kunderegisteret og klikk på fanen oppfølging. Velg knappen Ny e-post. I vinduet du da får opp er e-postadressen ferdig utfylt. Nå kan du velge fra de ferdige e-postmalene som er innlagt, eller som her skrive meldingsteksten direkte. Skriv inn et stikkord eller flere i emnefeltet. Når du har skrevet ferdig teksten, satt inn eventuelle bilder og kanskje vedlegg trykker du på Send-knappen. Du får straks beskjed som du kvitterer ut med OK. Versjon Revidert Side 15

16 Sende SMS og e-post direkte fra kundens generelle opplysninger Du kan også sende både SMS og e-post fra kundens Generelt-fane. Meldinger sendt derifra lagres også på kundens oppfølging. Hvis du får beskjed om at funksjonen ikke er tilgjengelig tar du kontakt med NorTrim for å få den aktivert. Lagre filer knyttet til kunder Valg av kolonner I kunderegisteret i Xakt bruker de fleste å ha kolonnene Nummer og Navn liggende fremme. Det tjener hensikten i de fleste tilfeller, men for de mer avanserte brukere av Xakt finnes det flere muligheter. Ved å klikke med høyre mustast på Nummer eller Navnoverskriften får du som ellers i Windows opp en meny. Klikk nå på Valg av kolonner, og du får en undermeny som heter Tilpasning. Hvis du nå dobbelklikker på Files eller Notes får du en ekstra kolonne i venstre kant av kunderegisteret ditt. Ta bort kolonner For å skjule kolonner tar du bare tak i kolonneoverskrifta med muspekeren og drar den bort. Du kan lett ta dem fram igjen ved å bruke metoden vist under Valg av kolonner. Ved å dra i kolonnene kan du også endre rekkefølgen de vises i feltet til venstre. Versjon Revidert Side 16

17 Lagre en fil ved en kunde La oss anta at du har fått tilsendt en legeærklæring fra din kunde, Nomen Nescio. Den vil du gjerne lagre på hans konto i medlemsregisteret. Dobbelklikk på Fil-kolonnen ved navnet hans i medlemsregisteret. I skjemaet som åpner seg klikker du til høyre i ruta for Velg Fil. Deretter blar du deg frem til filen du har mottatt og lagret. Nå kan du dobbelklikke på filen og deretter skrive inn en kort forklaring i Beskrivelsesfeltet. For eksempel «Legeærkræring i forbindelse med benbrudd og frysing av kontrakt i to måneder» Klikk så på knappen Legg til og deretter på Lukk. Behandle vedlagte filer Let frem kunden det gjelder. I vedleggskolonnen ser du en binders som forteller at det er lagret et vedlegg/dokument på denne kunden. Klikk på dokumentet du er interessert i, og deretter knappen Åpne. Dermed åpnes fila slik at du se den. Ved å bruke Last ned-knappen kan du hente fila til din egen PC om du vil. Du kan også sende fila på e-post om det er mest hensiktsmessig. Du kan naturligvis også slette fila om den ikke lenger er ønskelig å ha lagret på kunden. Versjon Revidert Side 17

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Innhold Varer (Artikler)... 3 Kontraktsvarer... 3 Endre innlagte varer... 3 Legge inn en ny vare... 4 Kontrakter (kontraktsmaler)... 5 Se på og endre eksisterende

Detaljer

Forarbeid konvertering

Forarbeid konvertering Forarbeid konvertering NorTrim Xakt Innhold Konvertering fra din gamle NorTrim til nye... 3 Kontraktstyper... 3 Utskrift av kontraktstyper... 3 Kontraktstyper i bruk.... 4 Hente data fra kontraktstypene

Detaljer

Frysing og avslutting av kontrakter i Xakt

Frysing og avslutting av kontrakter i Xakt Frysing og avslutting av kontrakter i Innhold Brukerstyrt frys (Årlig frys)... 3 Klargjøre funksjonen Årlig frys.... 3 Frysing av kontrakter (uten frysegebyr)... 4 Frysing av løpende kontrakt.... 4 Frys

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Verving og vervepremier i Xakt

Verving og vervepremier i Xakt Verving og vervepremier i Xakt Innhold Ta i bruk verving.... 3 Hvem kan verve?... 3 Vervepremier... 4 Registrer verving av ny kunde manuelt:... 5 Registrer verving ny kunde i veiviseren for ny kunde:...

Detaljer

Brukerhåndbok Booking

Brukerhåndbok Booking Brukerhåndbok Booking (For senteret) Innholdsfortegnelse Booking på nett.... 3 Komme i gang med Booking... 3 Forutsetninger... 3 Firmainnstillinger i Xakt... 3 Ressurser... 4 Ansatte... 4 Rom... 4 Aktiviteter

Detaljer

WEBSAK UTGÅENDE BREV OG EKSPEDERING. Oppdatert av: mhag 1

WEBSAK UTGÅENDE BREV OG EKSPEDERING. Oppdatert av: mhag 1 WEBSAK UTGÅENDE BREV OG EKSPEDERING Oppdatert 14.9.2016 av: mhag 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Opprette brev i websak... 3 1.1. Lag ny journalpost.... 3 1.2. Fyll inn tittel og mottaker/e...

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Rapportene i Xakt... 5. Rapportmenyen... 5 Filtrering (utvelging)... 5 Sortering... 5 Rapportmenyen... 6. Kunder... 6

Rapportene i Xakt... 5. Rapportmenyen... 5 Filtrering (utvelging)... 5 Sortering... 5 Rapportmenyen... 6. Kunder... 6 i Xakt Innhold Innhold Rapportene i Xakt... 5 Rapportmenyen... 5 Filtrering (utvelging)... 5 Sortering... 5 Rapportmenyen... 6 Kunder... 6 Adresseliste... 6 Telefonliste... 6 Etiketter... 6 Aldersfordelt

Detaljer

Komme i gang med. Outlook Web Access

Komme i gang med. Outlook Web Access Komme i gang med Outlook Web Access Innhold: Sende e-post... 2 Sette inn et vedlegg i e-postmeldingen... 5 Sette inn en avtale i kalender... 8 Sende en møteinnkalling...10 Kontakter...12 Lage en ny kontakt...13

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Gjennomføre et møte. MeetAt Datamøte

Gjennomføre et møte. MeetAt Datamøte Gjennomføre et møte MeetAt Datamøte MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen, slik at det

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no

Medlemsoppfølging. NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Medlemsoppfølging NorNet as Postboks 510, 2057 Jessheim : 22 67 04 70 Epost: post@nor-net.no Internettsider på www.nor-net.no E-Post: post@nor-net.no 1996-2006 NorNet Rev: Mars 2006 Medlemsoppfølging 1

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukermanual for webmail

Brukermanual for webmail Innhold Å logge inn... 2 Sende e-post... 2 Legge til vedlegg... 3 Svar på e-post... 5 Legge til kontakter... 6 Endre passord... 7 Legge til signatur... 8 Legge til fraværsmelding... 9 Skrive ut e-poster...

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene.

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene. 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider

Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider Brukermanual for NROFs lokalavdelinger - hvordan redigere egne hjemmesider 1. Logg deg inn på www.nrof.no/admin: 2. Da er du inne. Velg rediger side/artikkel follo@nrof.no Brukernavn = e-postadressen til

Detaljer

Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator

Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator Vigo bedrift Pålogging Fylkes 3. mai 2015 Side 1 Innhold Hjem... 4 Weblogg... 4 Fylkets rettigheter... 6 Bedrifter... 7 Ansatte... 8 Skjema... 10 Epost/SMS...

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift.

alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift. alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift. Innhold 1. Sjekk at alle medlemmer er knyttet til riktig klasse.... 2 2. Sjekk at prislisten er korrekt... 3 3. Innstillinger for kontingentkrav... 3 1.

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

FREMGANGSMÅTER FOR 9 ULIKE BRUKSOMRÅDER. Microsoft Outlook

FREMGANGSMÅTER FOR 9 ULIKE BRUKSOMRÅDER. Microsoft Outlook FREMGANGSMÅTER FOR 9 ULIKE BRUKSOMRÅDER Microsoft Outlook INNHOLDSFORTEGNELSE: Oppgaver: Legge inn oppgaver man må huske på. Oppgaveforespørsler: Gi oppgaver til kollegaer / elever. Oppgaver: Omgjøre e-poster

Detaljer

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende.

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende. Hjelp til Frisør2000 Vi starter med enkle ting: Oppstart av programmet første gang: Oppgi tallet..> 1 for ansatt nummer Tast Enter Oppgi slik:> Fratid 10:00 Tiltid : 14:00 Timer oppgir du her med >> 6

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Utviklet av Per Øivind Eriksen april 2010 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder eller medlemsansvarlig

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Hvordan legge inn en aktivitet i kalenderen i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en aktivitet i kalenderen i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en aktivitet i kalenderen i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 31.01.2013 I Hageselskapets nye portal er kalenderen sentralt plassert og et viktig element.

Detaljer

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Hjelp for Elektronisk Kvalitetshåndbok 2.1x - Veiledninger Web Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EK Web jobber en rett mot databasen og de originale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen Jan 2016 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder

Detaljer

Løsninger på påloggingsproblemer

Løsninger på påloggingsproblemer Løsninger på påloggingsproblemer Under er en oversikt over ting som kan være feil, hva som er årsak og løsningsforslag: Feilmeldinger: Det er ingen brukere med det fødselsnummer det logges inn med BID

Detaljer

Hvordan installere tilleggsutstyr i Xakt Medlem

Hvordan installere tilleggsutstyr i Xakt Medlem Hvordan installere tilleggsutstyr i Innholdsfortegnelse Tilleggsutstyr... 3 Anskaffe skriver:... 3 Installere skrivere... 3 Velge faktura og rapportskriver... 3 Velge kvitteringsskriver... 3 Magnetkortleser

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen Velkommen til en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen En enkel veiledning for studenter slik at de kan starte opp med å bruke it's learning. Internettadressen til it's learning er: http://www.its-learning.com

Detaljer

PRAKTISKE ØVINGSOPPGAVER

PRAKTISKE ØVINGSOPPGAVER CIM PRAKTISKE ØVINGSOPPGAVER Versjon 8.60 One Voice AS Opphavsretten til dette opplæringsmateriellet tilhører One Voice AS og må ikke kopieres, distribueres eller vises uten skriftlig samtykke. Hensikten

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

Slik tar du nettbanken i bruk

Slik tar du nettbanken i bruk Nettbank Slik tar du nettbanken i bruk Bank. Forsikring. Og deg. BANK. Forsikring. OG DEG. 2 Nettbank Med nettbank får du banken inn i din egen stue I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester

Detaljer

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail.

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail. NY PÅ NETT E-post, med Gmail. 180311 ELEKTRONISK POST : E-POST... 3 Registrering av konto... 3 Bruk av gmail... 7 Innboksen lese e-post... 7 Skrive e-post... 8 Vil du sende samme e-post til flere mottagere?...

Detaljer

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte Planlegge og starte et møte MeetAt Datamøte (Fullversjon) MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen,

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Hvis du har benyttet denne brukerveiledningen og ikke fått til å registrere prosjektet ditt, kan du få hjelp ved å ringe 23 33 24 64 eller 97 17

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Tekstbehandling. En introduksjon. Alvor Berg

Tekstbehandling. En introduksjon. Alvor Berg Alvor Berg 14.06.13 Tekstbehandling En introduksjon Alvor Berg Innhold Opprette strukturerte mapper... 3 Lagring... 3 Oversiktlig dokument... 4 Klipp/kopier og lim inn... 5 Punkt og nummermarkering...

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning for Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen jan 2014 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder eller medlemsansvarlig

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

Exceline Hurtigguide - Hvordan gjøre de dagligdagse oppgavene i Exceline

Exceline Hurtigguide - Hvordan gjøre de dagligdagse oppgavene i Exceline Exceline Hurtigguide - Hvordan gjøre de dagligdagse oppgavene i Exceline Online EDB AS Support 73 96 25 29 Innholdsfortegnelse Selge ny kontrakt... 3 Registrere en oppfølging på kunde... 5 Salg av drop-in-time...

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Sørum i Kunnskapsskyen

Sørum i Kunnskapsskyen Sørum i Kunnskapsskyen Alle elever i Sørum kommune har fått tilgang til Office 365. Her kan elevene lagre og dele dokumenter, sende e-post og bruke programmer som Windows Office tilbyr. Med denne skylagringstjenesten

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Brukermanual. For app.minmemoria.no

Brukermanual. For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no Innhold Kom i gang... 4 Registrering... 4 Opprette en Memoriaprofil til pasienten... 4 Koble pasienten til institusjon... 4 Memoriaprofilen... 5 Sidepanelet... 5 Om personen...

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Standard dokumentproduksjon

Standard dokumentproduksjon Brukerhåndbok for Kontor 2000 Standard dokumentproduksjon Begreper:... 1 Registrere ny sak:... 3 Unnta saken fra offentlighet:... 3 Fane 1 Parter:... 3 Fane 2 arkiv:... 3 Registrere ny journalpost:...

Detaljer

REGISTRERING AV FANGST

REGISTRERING AV FANGST LÅGENS FRAMTID Laksebørs Numedalslågen REGISTRERING AV FANGST Leif Eriksen 20.05.2013 Rev. 0 20. mai 2013 1. utgave Veiledning i - Hvordan registrere/rapportere fangst til laksebørsen/databasen LAKSEBØRS

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte

Planlegge og starte et møte. MeetAt Datamøte Planlegge og starte et møte MeetAt Datamøte (Mest brukte alternativer) MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig

Detaljer

Veileder kjøp av kopier/utskrifter og legge til skriver på egen Pc / Mac

Veileder kjøp av kopier/utskrifter og legge til skriver på egen Pc / Mac Veileder kjøp av kopier/utskrifter og legge til skriver på egen Pc / Mac Betingelse for å kunne kjøpe print / kopi er at du har laget deg Feidepassord, hvis ikke kan du gjøre det via www.betanien.no student

Detaljer