Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt"

Transkript

1 Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

2 Innhold Kundefilter Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter... 5 Filterbruk i kunderegisteret Filterbruk andre steder i programmet Faste tekster til kundeoppfølging Brevmaler... 7 Ny brevmal... 7 E-postmaler... 8 Ny e-postmal... 8 SMS-maler... 8 Ny SMS-mal... 8 Kundeoppfølging... 9 Eksempler:... 9 Varsle alle om endret åpningstid i sommer... 9 E-postoppfølging... 9 SMS-oppfølging Oppfølging med brev Melding om prisjustering Personlig oppfølging Lage brev til enkeltkunde Sende SMS til enkeltkunde Sende e-post til enkeltkunde Sende SMS og e-post direkte fra kundens generelle opplysninger Lagre filer knyttet til kunder Valg av kolonner Ta bort kolonner Lagre en fil ved en kunde Behandle vedlagte filer Versjon Revidert Side 2

3 Kundefilter. Når kundemassen blir stor er det viktig å ha et hurtig verktøy for å finne frem til de som oppfyller visse kriterier. For eksempel, finn alle som sponser andre, finn alle i gruppen Dansetrening, finn alle med standard 12 mnd avtale osv. osv. Filterfunksjonen i Xakt er et kraftig verktøy som vil bli brukt i alle former for kundeoppfølging, og slik være verdifullt for å redusere frafallet blant kundene våre. Du starter filterfunksjonen fra knappen Kundefilter på verktøylinjen. Du får da opp et vindu som kan se ut omtrent som dette: I kolonnen til venstre ser vi de ferdig lagrede utvelgelsene som vi har laget (om noen) I midtseksjonen setter vi utvalgskriteriene. Til høyre ser vi de kundene som oppfyller kravene til utvalget. Lage nytt kundefilter: Fødselsdag i dag: Trykk på knappen [Ny] nederst til venstre i bildet. Skriv inn et navn på dette filteret - For eksempel Fødselsdag i dag. Sett hake i feltet Aktiv (Ingen grunn til å sjekke de inaktive kundene) Sett hake ved Bursdag i dag. Nå ser du øyeblikkelig hvem av dine aktive kunder som har bursdag i dag.klikker du nå på Lagre-knappen ligger dette bursdagfilteret ferdig til bruk når som helst. Versjon Revidert Side 3

4 Seniorer Vi skal lage oss et filter over aktive seniorer: Åpne Kundefilter fra verktøylinjen og klikk på NY-knappen for å lage ett nytt filter. Gi filteret et navn (Seniorer) Merk av for Aktiv Skriv inn f.eks 67 i Fra alder Klikk nå på Lagre så har du dette filteret til senere bruk. Om du ønsker kan du også sortere og skrive ut en liste ved å bruke knappene i toppen av filteret. Kontrakter som utløper Et nyttig filter kan være å se alle de som har kontrakter som snart utløper: Åpne Kundefilter fra verktøylinjen og klikk på NYknappen for å lage ett nytt filter. Gi filteret et navn (Kontrakter som utløper) Klikk fanen Kontraktsforhold Slå inn et antall dager i Utløper de neste I samme øyeblikk er lista klar i høyre kant. Lagre gjerne filteret. Dobbelklikker du på et medlem i høyre kant kommer du rett inn på denne kunden og kan sjekke detaljene. Versjon Revidert Side 4

5 Kunder med lite oppmøte Kundefilteret kan lett finne de av våre kunder som ikke har trent på en periode slik at vi kan følge disse opp før vi mister dem. Dette forutsetter at senteret bruker kundekort og kortleser for innsjekk. Gå inn i kundefilteret og trykk på NY Klikk på fanen Kunde og merk av for Aktiv (Dette sikrer oss at vi ikke får med oss alle gamle, inaktive kundene.) Klikk på knappen Besøk Deretter skriver du inn antall dager du vil bruke i filteret. I vårt eksempel er det 30. Til høyre ser du nå øyeblikkelig en liste med de som ikke har sjekket inn de siste 30 dagene. Skriv inn et navn på filteret for eksempel Ikke trent på 30 dager og trykk på Lagre. Nå har du dette filteret tilgjengelig til neste gang, samtidig som filteret også er tilgjengelig fra kundehåndteringen og kundeoppfølgingen. Slette kundefilter Av og til kan vi ha laget oss et filter som ikke fungerer etter hensikten eller et som vi ikke lenger har behov for. For å fjerne filteret går du inn i kundefilter i Xakt, klikker på det uønskede kundefilteret og deretter på [ Slett ] knappen. Om du sletter et filter vil ikke det påvirke kundene på noen som helst måte. Sletting av filter sletter altså IKKE de berørte kundene. Versjon Revidert Side 5

6 Filterbruk i kunderegisteret. Når du går inn i kundehåndteringen ser du alltid en liste over alle medlemmene i venstre kant. Her kan vi lett bruke de filtrene vi allerede har definert ved å klikke på nedtrekksmenyen i nedre kant av kundelista. Ved å klikke på det filteret du ønsker i dette tilfellet Alle ser vi straks medlemmer som hører til de vi har valgt ut i filteret For å slå av dette filteret klikker du på samme sted og velger All. Filterbruk andre steder i programmet. Dette viktige filterverktøyet er også gjort tilgjengelig også andre steder i Xakt, spesielt når det gjelder kundeoppfølging med utsending av e-post og SMS. Versjon Revidert Side 6

7 Faste tekster til kundeoppfølging. Xakt har et tekstarkiv som kan bygges ut slik at man slipper å skrive standardtekster gang på gang. Alle tekster kan endres, og nye legges til ved behov. Brevmaler For å komme til brevmalene klikker du: Dataregistre, Kundeoppfølging, Brødtekstmaler for brev I vinduets venstre kant ser du opplistet de tekstene som er innlagt. Disse kan du klikke på og endre om ønskelig. Husk å lagre etter eventuelle endringer. Ny brevmal For å lage en ny brevmal klikker du på NY-knappen nederst til venstre. Versjon Revidert Side 7

8 E-postmaler For å komme til e-postmalene klikker du: Grunninstillinger, Kundeoppfølging, E-postmaler I vinduets venstre kant ser du opplistet de tekstene som er innlagt. Disse kan du klikke på og endre om ønskelig. Husk å lagre etter eventuelle endringer Ny e-postmal For å lage en ny e-postmal klikker du på NY-knappen nederst til venstre. I dette eksemplet viser vi en Velkomstmail. Malen må ha et navn, (Velkommen som medlem) I feltet Emne skriver jeg det som kommer i i emnefeltet hos mottakeren av e- posten. I e-postmalene kan vi ikke sette inn flettefelter, men du kan godt endre skrifttyper, størrelse, fet og understreket skrift. Her må du også skrive inn eventuelle underskrift. Husk å trykke på Lagre-knappen når du er ferdig. SMS-maler For å komme til SMS-malene klikker du: Dataregistre, Kundeoppfølging, SMSmaler I vinduets venstre kant ser du opplistet de tekstene som er innlagt. Disse kan du klikke på og endre om ønskelig. Husk å lagre etter eventuelle endringer. Ny SMS-mal Ved å klikke på NY-knappen kan du legge til ny mal. Gi den først et navn, og skriv så inn meldinga. Her er det fullt mulig å legge inn smilefjes slik som :) og :D eller :( Du kan skrive en underskrift selv, eller også få et forslag. Som alltid trykk Lagre. Versjon Revidert Side 8

9 Kundeoppfølging Oppfølging er viktig for å beholde kundene. En beholdt kunde er minst like viktig som en ny kunde. Xakt er derfor utstyrt med et avansert verktøy som skal hjelpe oss med dette. I tillegg til telefonkontakt kan vi bruke brev, e-post eller SMS for å kontakte kundene. Når vi har sendt ut brev/sms/e-post vil dette bli lagret på kunden(e) slik at vi lett kan gå tilbake og se hva vi sendte ut og når. Eksempler: Varsle alle om endret åpningstid i sommer E-postoppfølging Klikk knappen Kundeoppfølging Svar Ja for å opprette ny kundeoppfølging eller Nei for å se på allerede sendte. Gi oppfølgingen et navn, f.eks Åpningstider Sommer Velg type (e-post) Skriv hva e-posten gjelder i emne-feltet. Trykk på Filter-knappen (Her kan vi også bruke kundefiltre som vi tidligere har laget og lagret. Mer om dette senere) I vinduet som kommer opp merker du av for kunder som er Aktive og for Har e-postadresse Nå kan du lukke dette filtervinduet, for kundene er allerede valgt ut. Ta bort symbola i tekstfeltet og skriv inn teksten du vil sende. Versjon Revidert Side 9

10 Kundeoppfølgingen ser nå slik ut. Ikke trykk på Send-knappen riktig ennå. Nede til venstre ser vi listen over de som kommer til å få meldinga. Her kan vi peke på et navn og ta vedkommende bort ved å trykke på Fjern-knappen. Vi kan også tømme hele lista med Nullstillknappen og foreta en ny utvelgelse. Når du har kontrollert teksten og utvalget nøye kan du trykke på Send, og så går alle e-postene ut i løpet av sekunder. NB - Dette kan ikke stoppes eller angres. SMS-oppfølging Vi trykker knappen Ny-kundeoppfølging Gi den et navn Velg type (SMS) Skriv teksten Velg mottakere ved å klikke Filter-knappen (Det kan også brukes lagrede filtre) I kundefilterbildet velger du Aktive, Har ikke e-post, Har mobil. Lukk nå filtervinduet med X oppe til høyre. Disse kundene er nå utvalgt, og du ser lista med mottakere nede til venstre. Du kan nå ta bort mottakere enkeltvis eller tømme hele lista og starte utvalget på nytt om det ble feil. Trykk nå på knappen Send SMS, og meldingene går ut i løpet av sekunder. Denne tjenesten koster naturligvis penger i ca 75 øre pr melding. Versjon Revidert Side 10

11 Oppfølging med brev Start med å klikke Ny-kundeoppfølging Gi den et navn Velg oppfølgingstype (Brev) Klikk på Filter (Eller velg deg et lagret filter) I filterbildet merker du av for Aktiv, Har ikke e-postadresse og Har ikke mobil. Lukk nå filterbildet. På lista ser vi at vår kontantkunde er kommet med. Dette er jo bare en fiktiv person som ikke skal ha brev, så vi klikker på ham og deretter på Fjern. Kontroller at fanen Brødtekst er valgt. Nå kan du skrive inn teksten i brevet, men uten overskrifter og underskrifter. (Brødtekst) Det er også mulig å ta med flettefelter fra databasen i Xakt. Still deg der du vil ha feltet til å komme, og dobbelklikk på ønsket felt i flettefeltene til høyre. Klikk gjerne på fanen Brev for å få en forhåndsvising. Nå kan du også sette inn vår ref, endre dato og velge om underskrift skal være med. Når brevet er slik du vil ha det klikker du på Skriv ut (Print) Brevene kommer nå ut på skriveren, og er samtidig lagret i Oppfølgingenpå de aktuelle kundene. Versjon Revidert Side 11

12 Melding om prisjustering Vi skal sende ut en e-post om prisjustering av løpende kontrakter til våre kunder. De som har kontantkontrakter vil jo ikke bli berørt, for de har jo betalt: Klikk knappen Ny Kundeoppfølging Skriv inn et navn på oppfølgingen Velg e-post som type Dobbelklikk på malen Prisjustering Du kan nå rette/endre på teksten i meldinga om du vil. For å velge ut de som skal få meldinga klikker du på knappen Filter. I bildet som kommer opp merker du av for Aktiv Deretter haker du av for Har e-postadresse Så klikker du på fanen Kontraktstyper I det nye bildet velger du nå de løpende kontraktstypene (ikke kontantavtalene) De riktige personene er allerede valt ut, og du kan lukke utvalgsvinduet med krysset oppe i hjørnet. Etter en kontroll-lesing er det bare å trykke på Send-knappen, og e-postene går ut i løpet av noen få sekunder. Versjon Revidert Side 12

13 Personlig oppfølging I kundebildet til Xakt kan du gå inn på Oppfølging og se hvilke kontakter man har hatt med en kunde. Derifra kan man også kommunisere med kunden. Sendt e-post (Dobbelklikk for å se på den) Telefonnotat. Lage brev til enkeltkunde Let frem kunden, og gå inn på fanen Oppfølging. Klikk deretter på knappen Nytt Brev I bildet som kommer opp legger vi først inn noen stikkord hva brevet gjelder. Hvis vi kunne brukt noen av de standardbrevene som er innlagt kunne vi ha dobbelklikket på en av disse brevmalene som er opplistet i venstre kant. I dette tilfellet passer ingen av disse, så vi klikker på knappen Brødtekst Versjon Revidert Side 13

14 Under fanen Brødtekst skriver vi inn selve brevteksten. I den kan vi også hente inn data fra databasen slik som det er gjort med kundens navn. Still deg der du vil ha data, og dobbelklikk på ønsket flettefelt til høyre i bildet. (Det er dette som er gjort like etter ordet Hei i starten på brødteksten i eksemplet) Det er en liten men grei tekstbehandler som er innebygget i Xakt. Du kan velge ulike skrifttyper, skriftstørrelser. Du kan utheve skrift og sette inn tabell og bilder ja stort sett alt vi trenger. Under arbeidet kan du når som helst skifte mellom Brev og Brødtekstfanen Du kan også styre hva som står i Vår Ref, dateringen av brevet, og om det skal legges automatisk signatur eller om du selv vil legge underskriften i brødteksten Når brevet er slik du vil ha det klikker du på Lagre og velger Lagre som sendt Brevet er nå lagret på kunden det gjelder. Deretter velger du Skriv ut-knappen for å ta brevet ut på papir. Nå kan du lukke hele vinduet. Versjon Revidert Side 14

15 Sende SMS til enkeltkunde Let fram kunden i kunderegisteret og klikk på fanen oppfølging. Velg knappen Ny SMS. I vinduet du da får opp kan du velge fra de ferdige SMS-tekstene som er innlagt, eller som her bare skrive meldingsteksten direkte. Legg gjerne inn et stikkord i Navn på SMSforsendelse. Skriv inn meldingsteksten. Du også benytte smilefjes om du ønsker. kan Trykk på Send, og bekreft at du godkjenner kostnaden. Meldinga er nå sendt, og samtidig lagret på kundens oppfølginger. Sende e-post til enkeltkunde. Let fram kunden i kunderegisteret og klikk på fanen oppfølging. Velg knappen Ny e-post. I vinduet du da får opp er e-postadressen ferdig utfylt. Nå kan du velge fra de ferdige e-postmalene som er innlagt, eller som her skrive meldingsteksten direkte. Skriv inn et stikkord eller flere i emnefeltet. Når du har skrevet ferdig teksten, satt inn eventuelle bilder og kanskje vedlegg trykker du på Send-knappen. Du får straks beskjed som du kvitterer ut med OK. Versjon Revidert Side 15

16 Sende SMS og e-post direkte fra kundens generelle opplysninger Du kan også sende både SMS og e-post fra kundens Generelt-fane. Meldinger sendt derifra lagres også på kundens oppfølging. Hvis du får beskjed om at funksjonen ikke er tilgjengelig tar du kontakt med NorTrim for å få den aktivert. Lagre filer knyttet til kunder Valg av kolonner I kunderegisteret i Xakt bruker de fleste å ha kolonnene Nummer og Navn liggende fremme. Det tjener hensikten i de fleste tilfeller, men for de mer avanserte brukere av Xakt finnes det flere muligheter. Ved å klikke med høyre mustast på Nummer eller Navnoverskriften får du som ellers i Windows opp en meny. Klikk nå på Valg av kolonner, og du får en undermeny som heter Tilpasning. Hvis du nå dobbelklikker på Files eller Notes får du en ekstra kolonne i venstre kant av kunderegisteret ditt. Ta bort kolonner For å skjule kolonner tar du bare tak i kolonneoverskrifta med muspekeren og drar den bort. Du kan lett ta dem fram igjen ved å bruke metoden vist under Valg av kolonner. Ved å dra i kolonnene kan du også endre rekkefølgen de vises i feltet til venstre. Versjon Revidert Side 16

17 Lagre en fil ved en kunde La oss anta at du har fått tilsendt en legeærklæring fra din kunde, Nomen Nescio. Den vil du gjerne lagre på hans konto i medlemsregisteret. Dobbelklikk på Fil-kolonnen ved navnet hans i medlemsregisteret. I skjemaet som åpner seg klikker du til høyre i ruta for Velg Fil. Deretter blar du deg frem til filen du har mottatt og lagret. Nå kan du dobbelklikke på filen og deretter skrive inn en kort forklaring i Beskrivelsesfeltet. For eksempel «Legeærkræring i forbindelse med benbrudd og frysing av kontrakt i to måneder» Klikk så på knappen Legg til og deretter på Lukk. Behandle vedlagte filer Let frem kunden det gjelder. I vedleggskolonnen ser du en binders som forteller at det er lagret et vedlegg/dokument på denne kunden. Klikk på dokumentet du er interessert i, og deretter knappen Åpne. Dermed åpnes fila slik at du se den. Ved å bruke Last ned-knappen kan du hente fila til din egen PC om du vil. Du kan også sende fila på e-post om det er mest hensiktsmessig. Du kan naturligvis også slette fila om den ikke lenger er ønskelig å ha lagret på kunden. Versjon Revidert Side 17

Hvordan komme i gang med NorTrim Xakt

Hvordan komme i gang med NorTrim Xakt Hvordan komme i gang med Innhold Å komme i gang.... 3 Første gangs oppstart... 3 Innlogging... 3 Menysystemet... 3 Verktøylinjer, legge til/fjerne... 4 Bankkontoer... 4 Firmaopplysninger... 5 Firmainformasjon,

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72 Ajour Office er et komplett administrativt system tilrettelagt for enkel og effektiv gjennomføring og registrering av den daglige forretningsførsel i en virksomhet. Du registrerer forretningstilfellene

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Outlook 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Outlook 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Outlook 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Outlook 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer