Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00"

Transkript

1 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet: Overførsel Utland

2 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS... 2 MENY-BILDET... 3 ADMINISTRASJON... 4 DIGIPASS - SIKKERHETSKORT... 7 GLEMT PASSORD KONTOINFORMASJON TILGANG KONTOINFORMASJON BETALING INNLAND (PC-INNLAND) BETALINGSMOTTAKERE INNLAND BETALING UTLAND (PC-UTLAND) BIC-REGISTER BELASTNINGER ANNEN BANK IMPORT INTEGRERTE BETALINGER OVERSIKT KOPI AV RETURER FOR BETALING INTEGRERT INNLAND OVERFØRING AV KOPI AV RETURER FRA KREDIT-MAPPE OVERSIKT DEBETOPPGAVER OVERFØRING AV KOPI AV INTEGRERTE RETURER FRA DEBET-MAPPE EDIFACT KOPIERE FILER TIL/FRA BRUKERSTØTTE BEDRIFT BRUKERSTØTTE BEDRIFT Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 1

3 PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS EC-nr (bruker-identitet) og passord legges inn. Passord er valgfritt ( ikke æ, ø, å). Hvis du har glemt passordet kan du få resatt passordet ved å trykke på knappen GLEMT PASSORD. Dersom du har glemt EC-nr. må du ta kontakt med administrator for applikasjonen. EGNE NOTATER Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 2

4 MENY-BILDET Her vises menylinjen (fil, betaling, informasjon osv). Under ligger snarveiene/ikoner til de mest brukte tjenestene. Dette bildet kan variere litt etter hvilke autorisasjoner man har blitt gitt i K-Link For Windows (se avsnittet Brukere under menyen Administrasjon EGNE NOTATER Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 3

5 ADMINISTRASJON Brukere: Her registreres/endres nye brukere og tjenestene/funksjonene de er autorisert for. Det er kun brukere med autorisasjonen "Administrere" som har tilgang til dette området. Fra-konti: Her registreres nye belastningskonti. I feltet kontonavn velges for eksempel Driftskonto, Skattetrekkkonto. Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 4

6 Fra-konti Belastning annen bank Her registreres/endres nye belastningskonti for konti i andre banker enn Nordea Bank Norge Asa. Kundenummer: Brukes for å registrere kundenummer. Kundenummer brukes bare for tjenestene PC- utland og Integrert (filer dannet direkte i regnskapet). Kundenr skal alltid ha 11 siffer. Husk å merke av om det gjelder Betaling Utland eller Betaling Integrert. Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 5

7 Systemoppsett: Disse oppsettene er felles for alle brukere i et nettverk. Det er kun brukere med autorisasjonen "Administrere" som har tilgang til dette området. Under menyen Systemoppsett finner man valget Kontrollfunksjoner. Her har man følgende valg: Sikkerhetskopiering: Bør utføres med jevne mellomrom. Hvis K-Link For Windows ikke ligger på server hvor det jevnlig tas backup, bør en ta en sikkerhetskopi. Reorganisering: Er en opprydding i databasen og bør utføres jevnlig. Slette kontoinformasjon: All informasjon som blir lagret i programmet, vil ligge der til det fysisk blir slettet.gammel unødig informasjon kan derfor med fordel slettes.etter å ha utført en større slettejobb, bør en reorganisere databasen. Brukeroppsett: Her velger du oppsett på brukernivå, inkludert kommunikasjonsoppsettet og Kvitteringslisteoppsett. Brukeroppsett kan være forskjellig pr. bruker. EGNE NOTATER Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 6

8 DIGIPASS - SIKKERHETSKORT Digipasskort brukes hver gang en skal koble opp mot banken. K-Link For Windows vil alltid gi beskjed når du skal taste inn en sikkerhetskode. Før du tar kortet i bruk for første gang, må du lage din egen personlige PIN. Førstegangs bruk av kortet: Slå på kortet ved hjelp av piltasten (displayet viser PIN). Tast inn 4 sifret PIN-kode (åpnings PIN-kode oppgitt i eget brev fra banken). Tast ny PIN 4 siffer som du velger selv (må huskes. Dette blir din personlige PIN). Bekreft din nye PIN ved å taste denne en gang til. Du får nå en kode. Kortet er nå klart til bruk. Slik bruker du sikkerhetskortet: Slå på kortet ved hjelp av piltasten (displayet viser PIN). Tast inn din personlige PIN. Din sikkerhetskode vises. Tast denne koden inn på K-Link For Windows. Dersom du taster pinkoden feil slik at kortet låser seg, ringer du Brukerstøtte Bedrift på tlf 6002, valg 3. EGNE NOTATER Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 7

9 GLEMT PASSORD. K-Link For Windows versjonen har et lokalt passord for å komme inn i programmet. Dette passordet er personlig og velges av brukeren. Vi har nå laget en funksjon hvor de som har glemt passordet nå kan få resatt, eller satt et nytt Passord uten hjelp av administrator eller Brukerstøtte Bedrift. Klikk på Glemt passord. Velg start. Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 8

10 Verifikasjon Etter å ha fylt ut alle felter og fylt i koden fra digipass vil K-Link For Windows sette det nye valgte passordet i versjonen. EGNE NOTATER. Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 9

11 KONTOINFORMASJON Før du kan se siste oppdaterte kontoutskrift, må du hente kontoinformasjon fra banken. Velg SEND. Merk av NORSKE/VALUTA KONTI. Trykk START Du vil bli bedt om å taste sikkerhetskode Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 10

12 Kontoutskrift Kontoinformasjon er nå hentet fra banken, og du kan se på den ved å velge ikonet INFO (evt menyen, Informasjon >Kontoinformasjon) Her velger du periode og konti du ønsker å se på. Hvis du ønsker å søke etter et bestemt beløp, fyll inn feltene BELØP FRA og TIL. Husk minus-fortegn hvis det er beløp som har gått ut av kontoen. Du kan også søke på TEKST. Klikk så på KONTOUTSKRIFT Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 11

13 Når du har merket kontoen(e) som på forrige side, vil dette bilde komme opp. Husk at all kontoinformasjon som blir hentet ned også blir lagret inntil dere fysisk sletter den. Denne slettejobben bør utføres en gang i mellom(velg menyen Informasjon, Slette kontoinformasjon. Angi periode og hvilke konti det gjelder. EGNE NOTATER Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 12

14 TILGANG KONTOINFORMASJON. Velg Administrasjon,Systemoppsett og Kontoinformasjon. Velg Tilgangskontroll pr.konto pr. bruker og lagre dette. Velg Administrasjon og Tilgang kontoinformasjon. Dobbelklikk på en bruker og tildel konti. Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 13

15 Konti markeres og ved å bruke velg knappen vil de konti brukeren skal ha tilgang til vises på høyre side. Husk å Lagre. EGNE NOTATER Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 14

16 BETALING INNLAND (PC-INNLAND) Velg INNLAND Her kan du registrere og endre betalinger: Feltet Mott.id (max 11 karakterer) må fylles ut dersom du ønsker at opplysningene på mottakeren (kontonr, adresse) skal lagres for framtiden. Husk å lagre hver betaling. Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 15

17 Når alle betalingene er registrert velger du OVERSIKT: Her vil alle betalinger vises avhengig av hvilke kriterier du legger inn: Status: Registrert: Godkjent: Uttrekk: Sendt bank: Kvittert: Feil: Lokal godkjenning kreves (benyttes sjelden). Kan merkes, trekkes ut og sendes til banken. Er merket for sending. Betalingene er forsøkt sendt banken. Det kan være feil med f.eks. kommunikasjon. Ta kontakt med Brukerstøtte Bedrift, tlf 06002,valg 3 Betalingene er mottatt av banken.(ved ettergodkjenning vil ikke status endres) Betalingen inneholder feil, se mottatte kvitteringsliste for feilmelding. Betalingen kan endres ved å dobbeltklikke på den. Husk å lagre på pånytt. Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 16

18 Betalingene sendes til banken ved å merke betalingene og klikke UTTREKK Du kommer nå inn i bildet Send og Hent Data : Her klikker du på ikonet START for å starte kommunikasjonen med banken Husk å kontrollere kvitteringslisten HUSK AT SISTE AVREGNING ER KL Betalinger mottatt etter det tidspunktet blir behandlet påfølgende bankdag EGNE NOTATER Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 17

19 BETALINGSMOTTAKERE INNLAND Velg menyen BETALING og så BETALINGMOTTAKERE INNLAND Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 18

20 Ved å merke en mottaker og så høyreklikke hvor som helst i bildet, kommer følgende opp: Det øverste valget her, BETALINGSOVERSIKT FOR SIST MARKERTE MOTTAKER (MOTT) vil gi en oversikt over alle betalinger registrert på denne mottakeridentiteten. Hvis du skal endre opplysninger til en mottaker, f.eks kontonummer, dobbeltklikker du på mottakeren i bildet og gjør endringer. Husk å Lagre. EGNE NOTATER Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 19

21 BETALING UTLAND (PC-UTLAND) Før denne tjenesten tas i bruk, skal opplæring være gitt av Overførsel Utland Velg UTLAND Her kan du registrere og endre betalinger Omkostningavalg Mottaker er ikke lov å bruke etter 1. november 2009 og Omkostningsvalg Delt vil være default valg for betalinger til EU og EØS-områdene. Betalingstype Swift-sjekk fra Utl.bank er fjernet og Utlandssjekk har skiftet navn til Swift-sjekk. Hvis du er i tvil om utfylling av dette bildet, ta kontakt med Overførsel Utland på tlf EGNE NOTATER Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 20

22 Når alle betalingene er registrert, velger du OVERSIKT, tar UTTREKK, og starter kommunikasjonen (se kapittelet: BETALING INNLAND) Velg Oversikt Her vil alle betalinger vises avhengig av hvilke kriterier du legger inn: Registrert: Godkjent: Uttrekk: Sendt bank: Kvittert: Feil: Lokal godkjenning kreves (benyttes sjelden) Kan merkes, trekkes ut og sendes til banken. Er merket for sending. Betalingene er forsøkt sendt banken. Det kan være feil med f.eks. kommunikasjonen. Se på kommunikasjonsloggen evt. ta kontakt med Brukerstøtte Bedrift,, tlf 06002, valg 3. Betalingene er mottatt av banken. (Ved ettergodkjenning vil ikke status endres). Betalingen inneholder feil, se mottatte kvitteringsliste for feilmelding. Betalingen kan endres ved å dobbeltklikke på den. Husk å lagre på nytt. Hvis du skulle få problemer med kommunikasjonen og er nødt til å sende betalingene igjen, må du gå til menyen BETALING, velge OVERSIKT SENDINGER UTLAND, merke sendingen, klikke SEND PÅ NYTT og START. EGNE NOTATER Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 21

23 BIC-REGISTER Vi vil f.o.m. ver ha en funksjon for å hente oppdatert BIC-register. Registeret leveres ikke sammen med versjonen, men kan lastes ned via K-Link For Windows. Registeret oppdateres månedlig og må hentes manuelt for hver oppdatering. (Det vil bli gitt beskjed når registeret oppdateres.) Velg Kommunikasjon, Last ned fra banken og merk Register BIC(SWIFT adresser). Trykk Start for nedlasting. EGNE NOTATER Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 22

24 BELASTNINGER ANNEN BANK Opplæring kan bli gitt av Overførsel Utland. Velg Belastninger annen bank. Her kan du registerer/endre Belastninger annen bank. Eks: Hvis du er i tvil om utfylling av dette bildet, ta kontakt med Overførsel Utland på tlf EGNE NOTATER Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 23

25 Velg Oversikt Når alle belastninger er registrert, velger du OVERSIKT, tar UTTREKK, og starter kommunikasjonen (se kapittelet: BETALING INNLAND) Status: Registrert: Godkjent: Uttrekk: Sendt bank: Kvittert: Feil: Lokal godkjenning kreves (benyttes sjelden). Kan merkes, trekkes ut og sendes til banken. Er merket for sending. Belastninger er forsøkt sendt banken. Det kan være feil med f.eks. kommunikasjonen. Ta kontakt med Brukerstøtte Bedrift, tlf 06002, valg 3. Belastninger er mottatt av banken. (Ved ettergodkjenning vil ikke status endres). Belastninger inneholder feil, se mottatte kvitteringsliste for feilmelding. Belastninger kan endres ved å dobbeltklikke på den. Husk å lagre på nytt. EGNE NOTATER Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 24

26 Belastninger sendes til banken ved å merke belastninger og klikke UTTREKK Velg Send/Hent Data For å sende belastninger, trykk på START. EGNE NOTATER Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 25

27 IMPORT NB! Før bruk, anbefaler vi at du laster ned Bruksanvisning for Import fra Kommunikasjon, Last med fra banken. Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 26

28 Import Betalinger Innland finner du via menyen Betaling Innland). Her kan du registrere betalinger manuelt eller importere betalinger fra ditt eget regneark eller fil, for overføring til Betaling Innland. Se egen Brukerveiledning under Ikonet INFO. EGNE NOTATER Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 27

29 INTEGRERTE BETALINGER Velg INTEGRERT Dette bildet kommer opp Her legger du inn stien til den filen du skal sende og angir hvor du vil at returene skal legges. Dette trenger du normalt bare gjøre første gangen du skal sende.vi lagrer nå opptil 100 stier. Du har også en mulighet til å se på betalingsfilen og returene du har fått fra banken ved å klikke på ikonene i Vis i format. For å sende, klikk Send og start kommunikasjon med banken. Pass på at du får tilbake en kvitteringsretur når du har sendt en fil til banken. K-Link For Windows leverer 3 forskjellige returer. Kvitteringsretur: En bekreftelse på at banken har mottatt og akseptert filen. Evt ettergodkjenning må foretaes. Avvisningsretur: Banken har forkastet innsendte fil. Avregningsretur: Betalingene er utført av banken. Denne vil normalt komme første virkedag etter angitt betalingsdato Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 28

30 OVERSIKT KOPI AV RETURER FOR BETALING INTEGRERT INNLAND K-Link For Windows for Windows 9.00 oppbevarer nå en kopi av alle avregningsreturer for Betaling Integrert Innland i en egen mappe kalt Kredit som ligger under Data-mappen. Fra betalingsmenyen velger du Betaling Integrert, og klikker Oversikt for å få oversikt over alle oppbevarte returfiler. Fra Oversikt Integrertfiler legger du inn f.eks c:\klinkw\data\kredit, og klikker Søk etter filer : Filnavnet på.dat-filen vil inneholde: kundenummer, dato og startsekvens. Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 29

31 OVERFØRING AV KOPI AV RETURER FRA KREDIT-MAPPE Dersom man har mistet sist hentede originalretur(er), dvs. RET.001, RET.002 osv.., kan en i stedet for å hente returer på nytt fra host (Send og hent data), bruke kopien som ligger i Kredit-mappen. For å overføre returer dit du ønsker gjør du følgende: Ta opp Betaling Integrert og trykk Oversikt. Velg stien til Kredit-mappen, f.eks. c:\klinkw\data\kredit, og trykk Søk etter filer. Merk filen(e) som skal kopieres, velg Overfør eller høyreklikk på musen og velg Kopier merkede Filer.. Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 30

32 Velg mappe du vil kopiere til, evt. velg om du vil overskrive filer med samme navn, og trykk Start kopiering. Filen(e) som blir kopiert, vil bli lagret med samme navn som i oversikten. Filens navn vil følge navnestandard fra Systemoppsettet, i dette tilfelle K-Link For Windows navnestandard. Dersom du velger et annet i dette bildet vil filen få den valgte standarden og så gå tilbake till original navnestandard. NB! Filen(e) som ligger i Kredit mappen blir aldri slettet automatisk, det er opp til kunden selv å holde orden på disse filene. Filnavnet inneholder kundenummer, dato og startsekvens. Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 31

33 OVERSIKT DEBETOPPGAVER Velg Oversikt Debetoppgaver: Alle avregningsreturer Betaling Utland/Integrert Utland vil legge seg i mappen Debet som ligger under Data-mappen. Ved å merke de avregningsfiler som er kommet opp etter søket, og deretter klikke på ikonet Deb.Oppg., vil man kunne se debetoppgaven i sin helhet. NB! Etter avsluttet kommunikasjon i Send og hent data vil det alltid bli gitt beskjed når det har kommet en avregningsretur Betaling Utland/Integrert: NB! Alle belastningskonti som brukes både i Betaling Utland og Betaling Integrert må være registrert i Administrasjon og Fra-konti. Dette for å få riktig valutasort på konto. Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 32

34 OVERFØRING AV KOPI AV INTEGRERTE RETURER FRA DEBET-MAPPE Dersom man har mistet sist hentede originalreturer, dvs. RET.001, RET.002 osv.., kan en i stedet for å hente returer på nytt fra host (Send og hent data), bruke kopien som ligger i Debet-mappen. For å overføre returer, gjør du følgende: Gå til menyen Betaling Utland og velg Oversikt Debetoppgaver. Sjekk at stien går til f.eks. C:\KLINKW\DATA\DEBET, og trykk Søk etter filer. Merk filen(e) som skal kopieres, høyreklikk på musen og velg Kopier merkede filer. Velg mappe du vil kopiere til, evt. velg om du vil overskrive filer med samme navn, og Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 33

35 trykk Start kopiering. Filen(e) som blir kopiert, vil bli lagret med samme navn som i oversikten. Filens navn vil følge navnestandard fra Systemoppsettet, i dette tilfelle K-Link For Windows navnestandard. Dersom du velger et annet i dette bildet vil filen få den valgte standarden og så gå tilbake till original navnestandard. NB! Filen(e) som ligger i Debet mappen blir aldri slettet automatisk, det er opp til kunden selv å holde orden på disse filene. Filnavnet inneholder kundenummer, dato og startsekvens. Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 34

36 EDIFACT Velg Edifact og klikk på Velg fil, marker filen(e) som skal sendes og klikk Send. Her legger du inn stien til filen du skal sende fra og angir hvor du vil at returene skal legges. Dette trenger du normalt bare gjøre første gangen du skal sende. Du har også en mulighet til å se på filen ved å dobbelklikke på den merkede filen. For å sende, merk filen(e) og klikk på send.deretter får du Send og Hent Data og trykker da på START Pass på at du får tilbake en kvitteringsretur når du har sendt en fil til banken.contrl. meldingen vil Ikke komme tilbake i samme sending og må hentes senere sammen med de andre returene. K-Link For Windows leverer følgende returer: Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 35

37 Returen(e) legger seg automatisk inn på stien som det er merket av for f.eks. EGNE NOTATER Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 36

38 KOPIERE FILER TIL/FRA BRUKERSTØTTE BEDRIFT Fra menyen Kommunikasjon, finner du valget Kopiere filer til/fra Brukerstøtte Bedrift. Denne funksjonen gir deg mulighet til å kopiere filer til og fra Brukerstøtte Bedrift, samt slette filer hos Brukerstøtte Bedrift som ligger på din filmappe(brukernummer). Dette kan være backupfiler eller andre filer som du ønsker undersøkt av Brukerstøtte Bedrift for å finne ut av problemsituasjoner. Du må bruke sikkerhetskortet for å få tilgang til denne tjenesten. OBS! Denne overføringen skal på forhånd være avtalt med Brukerstøtte Bedrift. Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 37

39 ETTERGODKJENNING K-LINK FOR WINDOWS ONLINE WEB Ved å merke K-Link For Windows Online Web og trykke start vil det bli koblet opp til siden Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 38

40 Her velges K-Link For Windows Online fra menyen på venstre side. Brukerveiledninger for ettergodkjenning via K-Link For Windows Online Web finnes på under Programvare og brukerveiledninger. Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 39

41 BRUKERSTØTTE BEDRIFT Dersom du har problemer eller spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift Tlf , linje 3 eller Overførsel Utland Tlf Vi legger ut informasjon om driftssituasjonen og nyheter på Internett Ønsker du å sende oss en , kan du på samme side benytte valget Send E-post til K-Link For Windows. Åpningstider og Fax: se Vi oppfordrer våre kunder til å ha klar brukerident og eventuelt kundenummer / foretaksnummer når Brukerstøtte Bedrift kontaktes. Oppdatert September 2010 K-Link For Windows 40

Kopiere mottakerregister fra K-link For Windows fra versjoner 7.22-9.00.

Kopiere mottakerregister fra K-link For Windows fra versjoner 7.22-9.00. Kopiere mottakerregister fra K-link For Windows fra versjoner 7.22-9.00. INNHOLD INSTRUKSJON... 2 KOPIERE BETALINGSMOTTAKERE INNLAND.... 3 KOPIERE BETALINGSMOTTAKERE UTLAND.... 6 KOPIERE BETALINGSMOTTAKERE

Detaljer

Filoverføring med Corporate Netbank Innhold klikk på aktuelle kapittel

Filoverføring med Corporate Netbank Innhold klikk på aktuelle kapittel Filoverføring med Corporate Netbank Innhold klikk på aktuelle kapittel Filoverføring... 2 Sende fil med Java web start... 3 Hente returfil... 5 Hent lesbar returfil... 8 Godkjenning av filer... 13 Mer

Detaljer

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 Sist oppdatert 15/9-2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Navigering, funksjonsknapper og ikoner... 4 3 Pålogging... 5 4 Velkomstside... 6 5 Betalingsoppdrag...

Detaljer

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Versjon 10-2012 1 Filoverføring - integrering mot regnskaps- og lønnssystem Nettbank bedrift integreres enkelt med de fleste økonomisystemer,

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay Brukerveiledning Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Konvertere Excel til Telepay... 2 3 Brukerveiledningen... 2 4 Maler... 3 4.1 Inndata i malene... 3 4.2 Malen for

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Nettbedrift www.sor.no/bedrift

Nettbedrift www.sor.no/bedrift Nettbedrift www.sor.no/bedrift Hvordan komme i gang Support Kundesenteret i Sparebanken Sør tlf 09200 valg 3 1 Hvordan komme i gang... 1 1. Innlogging... 3 2. Administrasjon... 4 Leverandør innland...

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 10.2011 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe I kom godt i gang dokumentet Min første betaling ble det vist 2 forskjellige måter å opprette en betaling på. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Godkjennelsesprosedyren

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

Fra datax til Visma eaccounting

Fra datax til Visma eaccounting Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr Bredbånd og pc Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 Klar 2 Tips 3 Oppkobling 4 Koble 5 Koble 6 Opprette 7 Sikkerhet for Altibox fra Lyse?

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Bokfør og attester med PaperLess Vi har nå utviklet integrasjon mellom PaperLess og Orion. Det betyr at du kan skanne dine bilag, kjøre fakturatolk,

Detaljer

14. oktober 2008. Brukerveiledning for 123klubb for registrert bruker rollen

14. oktober 2008. Brukerveiledning for 123klubb for registrert bruker rollen 14. oktober 2008 Brukerveiledning for 123klubb for registrert bruker rollen Innhold Pålogging/passord administrasjon...3 Pålogging...3 Endre passord...3 Endre personinformasjon...4 Språkinnstillinger i

Detaljer

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN 1. Slik logger du inn første gang 2. Se liste over kontoer 3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift) 4. Overføre mellom egne kontoer 5. Betale

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Slik tar du nettbanken i bruk

Slik tar du nettbanken i bruk Nettbank Slik tar du nettbanken i bruk Bank. Forsikring. Og deg. BANK. Forsikring. OG DEG. 2 Nettbank Med nettbank får du banken inn i din egen stue I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Brukerveiledning for enorm

Brukerveiledning for enorm Brukerveiledning for enorm Forord NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober er et landsdekkende system for å samle inn og bearbeide resistensinformasjon blant norske mikrober.

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Enbruker-installasjon

Enbruker-installasjon Veiledning Enbruker-installasjon Mars 2016 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2016 Powel AS Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON 3 2.1 SIKKERHETSKOPI 3 2.2 INSTALLASJON

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Forespørsel om endring av utlandsbetaling Innhold

Forespørsel om endring av utlandsbetaling Innhold Innhold Introduksjon... 2 Hvem har adgang til forespørsel på utlandsbetaling... 2 Hvordan oppretter jeg en forespørsel på utlandsbetaling... 3 Startbillede til opprettelse av en forespørsel på utlandsbetaling...

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Import av varer fra Excel

Import av varer fra Excel Import av varer fra Excel Varefiler fra Excel til import i format Komplett. Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer fra Excel 07.12.2012 AaGH

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

Kontoutskrift Kontoutskrift viser posteringer på en konto med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. meldinger.

Kontoutskrift Kontoutskrift viser posteringer på en konto med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. meldinger. Kontoutskrift Kontoutskrift viser posteringer på en konto med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. meldinger. Kontoutskrift kan åpnes via toppmenyen Betalinger og Kontoutskrift Du kan også velge Kontoutskrift

Detaljer

Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo (Std) InnBo Pro

Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo (Std) InnBo Pro Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo er et Windows (98/NT/2000/Vista/Win7/Win8) program som holder orden på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Detaljer

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi!

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Som ny kunde har du fått tilsendt tilsendt epost som vist under, hvor du starter installasjonen av Uni Økonomi - ved å klikke på lenken som står etter "Gå til:"

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

Kort intro for nye/uerfarne ipad-brukere

Kort intro for nye/uerfarne ipad-brukere Kort intro for nye/uerfarne ipad-brukere Oversikt over ipad en Merk: ipaden du får utlevert fra Gjøvik kommune er en ipad Air som ikke har Touch-ID. ipad med SIM-skuff kan velges for ekstra kostnad, se

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Menyer 12.10.05 1 Innhold 1) Litt informasjon om SparTi... 3 2) Hovedmeny... 4 3) Velkommen... 5 4) Klubbturneringer... 6 5) Medlemmer... 7 6) Klubber...

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 1.0 (gjelder versjon 7.45 av Visma Global) 17.12.2009 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette opp integrasjonen...

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste OPPDAteRiNG AV Ditt system Sjekkliste før du

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

1. Overordnet produktbeskrivelse

1. Overordnet produktbeskrivelse 1. PRODUKTBESKRIVELSE 1. Overordnet produktbeskrivelse Nettbank Bedrift er en nettbankløsning for næringslivskunder og offentlig sektor. Løsningen er tilpasset bedrifters behov innen betalingsformidling.

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9

FRC-Feeder-E. Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9 FRC-Feeder-E Et sikkert og raskt verktøy for overføring av data til File Record Converter Versjon 1.9 Installasjon FRC-feeder skal installeres på den computeren hvor dataene ligger. Les mer om dette under

Detaljer

NY PC - INSTALLERE OG LEGGE INN DATA FRA SIKKERHETSKOPI

NY PC - INSTALLERE OG LEGGE INN DATA FRA SIKKERHETSKOPI 08.10.2015 NY PC - INSTALLERE OG LEGGE INN DATA FRA SIKKERHETSKOPI Har du fått ny pc som du skal bruke HogiaLønn på, og vil flytte både program og data fra din gamle pc trenger du følgende: Tilgang til

Detaljer

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Instituttsider og personlige hjemmesider som ligger på HFs egen webserver skal nå fases ut.dette innebærer at alle som fortsatt har hjemmesider der,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Time, versjon 2.4 April 2011 Innledning Vi anbefaler deg å sluttføre, dvs. godkjenne og eksportere/overføre, påbegynte faktura- og regnskapsgrunnlag før du installerer

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Installasjon enbruker

Installasjon enbruker Veiledning Installasjon enbruker 04.06.2012 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2012 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON 3 2.1 START INSTALLASJON

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no

Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no Forbedringer i Nettbank Bedrift november 2012 28. november lanserer vi en rekke forbedringer i Nettbank Bedrift Ny innloggingsside Alle tjenester på én side Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no Den

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Opprydding og Vedlikehold av Windows

Opprydding og Vedlikehold av Windows Opprydding og Vedlikehold av Windows Innledning Hvis du synes at PC en går tregt kan det være på sin plass med en diskopprydding. Windows selv og de fleste programmer som arbeider under Windows benytter

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Installasjon av Windows 7 og Office 2016

Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet må den installeres på nytt. Denne bruksanvisningen

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Installasjon av Skatt

Installasjon av Skatt Installasjon av Skatt NB. For nettverksinstallasjon følges samme prosedyre, med henvisning til ditt share eller nettverksdrev. Se siste punkt i bunn av prosedyren. Nedlasting av vår programvare her: http://www.akelius.no/nedlastinger/

Detaljer

GTS Webbooking (GTSVE093)

GTS Webbooking (GTSVE093) GTS Webbooking (GTSVE093) Bruksanvisning - april 2016 Side : 2 av 18 Utarbeidet av : Dato : 25.04.2016 Innhold 1 Innledning 3 2 Veiledning 4 2.1 Generelt 4 2.2 Endring av kundenummer 4 2.3 Kundetyper 4

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

PDF Expert for politikere

PDF Expert for politikere PDF Expert for politikere Brukerveiledning Innhold Oversikt:... 2 Hvordan fungerer Synk?... 2 Sette opp Synk... 3 Navigere og søke... 4 Markere og notere... 4 Andre tips.... 5 Notatverktøy... 6 Legge til

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast)

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) Dette er en kjapp guide på hvordan vi har gjort PixEdit-oppsettet på arkivet ved MEDFAK. Denne guiden tar utgangspunkt i en dedikert kontormaskin med lokal skanner. Med

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Sensio Velferds App Brukerveiledning for oppsett og bruk av nettbrettløsningen

Sensio Velferds App Brukerveiledning for oppsett og bruk av nettbrettløsningen Sensio Velferds App Brukerveiledning for oppsett og bruk av nettbrettløsningen Poenget med løsningen Et tidsmessig verktøy for å få det til Februar 2016 Versjon: 1.3 Side 1 Innholdsfortegnelse Kort om

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012)

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012) BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO (Versjon 23.4.2012) Innholdsfortegnelse Kort om håndboken... 3 Om Ephorus... 4 1. Logge inn... 4 2. Mine dokumenter... 5 3. Laste opp... 8 4. Rapporter... 9 5. Innstillinger...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy

Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy Hvordan komme i gang med Elektroniske skattekort i InfoEasy 1. Nødvendige settinger i InfoEasy Lønn: Oppgavetreet Lønn - Ajourhold Lønnsfirma ajourhold fanen Statistikk/Kontakter: Nye felter for Altinn

Detaljer

Produkter og nyheter fra DnB NOR

Produkter og nyheter fra DnB NOR Produkter og nyheter fra DnB NOR Kristin Ellingsen, Cash Management rådgiver Mona Bakken, Cash Management rådgiver 1 Agresso brukerforum - Trondheim Agenda Presentasjon Nyheter i DnB NOR Connect Nettbank

Detaljer

Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet

Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet Brukerveiledning for landsmøtesystemet Easymeet NNN landsmøte 2013 7. - 11. april - Oslo kongressenter Det 24. ordinære landsmøte SYNLIG TRYGG STERK Brukerveiledning for Landsmøtesystemet Easymeet Innhold

Detaljer

Komme i gang med WinMed

Komme i gang med WinMed WinMed Allmenn Komme i gang med WinMed Profdoc Norge AS Postboks 163 Lysaker Torg 15 1325 LYSAKER tlf 21 93 63 00 faks 21 93 63 01 This manual was produced using Doc-To-Help, by WexTech Systems, Inc. WexTech

Detaljer

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE B u t i kk 5.3 NorNet as NorNet as - Avd. Oslo Postboks 510, 2057 Jessheim Fyrstikkalleen 11B, Oslo : 63 97 35 12 : 22 67 04 70 Kontaktperson: Hans Erik Rastad Kontaktperson: Kjerstin Rastad Epost: hanserik@nor-net.no

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant Bruksanvisning for PC-Sentralbord Ez Attendant Logg på Etter oppstart av programmet må PC bordet Logges på telefonsystemet. Trykk på knapp for dette. Pålogging tar ca. 45 sekunder. Av eller På logging

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:...

LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... LEVERINGSBETINGELSENE... 2 Disse vilkårene aksepteres ved å ta i bruk tjenesten... 2 Postens forpliktelser:... 2 Dine forpliktelser:... 2 Ansvar:... 2 Mislighold:... 2 Oppsigelse av tjeneste:... 2 Hvordan

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition Brukermanual Quality PayBack Starter Edition Innhold 1. Kapittel 1 Innledning 1.1. Dette dokumentet 1.2. Quality PayBack 1.3. Kort oversikt over funksjoner i QPB. 2. Registering 2.1. Generelt 2.1.1. Logg

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer