N o r T r i m Kortlesermodul : : NorNet. Side: 1. Rev. : Mai Kortleser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N o r T r i m 4.70. Kortlesermodul : 63 97 35 12 : 63 97 35 12. 1996-2003 NorNet. Side: 1. Rev. : Mai 2003. Kortleser"

Transkript

1 N o r T r i m 4.70 modul NorNet as NorNet - Lørenskog Postboks 510, 2057 Jessheim Snøklokkevn. 8, 1475 Finstadjordet : : Kontaktperson: Hans Erik Rastad Kontaktperson: Gunnar Sønsteby NorNet Rev. : Mai 2003 Side: 1

2 INNLEDNING s konsept for brukerveiledning Brukerveiledningen er basert på et tredelt prinsipp, bestående av følgende elementer: 1 Brukerhåndbok 2 Ledetekster på feltnivå 3 Hjelpesystem på skjermen Elementene inneholder forskjellige typer informasjon som utfyller hverandre. Brukerhåndbok Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese denne boken. Vi viser deg skjermbilder og menyer med en kortfattet beskrivelse av de enkelte valg. Ledetekster på feltnivå På en del felter og knapper vil du kunne få opp informasjon ved å la musepekeren gå til feltet. Hjelpesystem på skjermen Hjelpefunksjonen på skjermen gir deg mer detaljert informasjon om hvert enkelt skjermbilde. Velg Hjelp Emner i. Du har avanserte søkefunksjoner slik at du finner frem til riktig begrep. Anbefalt fremgangsmåte for å komme igang: 1 Les gjennom brukerhåndboken 2 Bli kjent med programmets hovedfunksjoner 3 Registrere besøk i kortleserbilde VEDLIKEHOLDSAVTALE Vedlikeholdsavtalen er frivillig. Avtalen gir deg flg. fordeler: Løpende oppdateringer av programmet Forbedringer og nye funksjoner Ajourført dokumentasjon Brukerstøtte INSTALLASJON 1 modul installeres sammen med NorTrim KOMME IGANG Legge inn kunder/medlemmer Bildebehandling Stille klokken Statistikk Rapporter Klippekort Vi skal først se på menyvalgene og verktøylinjen i hovedbilde. herfra når du alle funksjoner og moduler i hele systemet. BRUKERSTØTTE Du har fri brukerstøtte i oppstartsfasen. I denne perioden kan du ringe vår telefon for å få hjelp til å komme igang Side: 2

3 Vertøylinjen Verktøylinjen er en samling hurtigknapper som bringer deg til forskjellige skjermbilder eller menyer i programmet. Knappene kan kun nås med mus og du klikker med venstre musetast for å aktivisere knappen. Menylinjen kan nåes med tastaturet Kort-tilknytning - Oversikt registrerte kortnummer på medlem. Dagsrapp - Utskrift av dagens leste kort og de som skylder penger. Se navn - Oversiktsbilde/søkebilde for medlemmer Statistikk - Statistikkmeny for besøk Avslutte - Avslutte programmet Se Dagens kort - Oversikt over dagens leste kort Menylinje Menylinjen finner du på linjen over hurtgknappene. Valgene kan nås ved å klikke på venstre museknapp (valget markeres med farge). Dersom valget fører til ytterligere valgmuligheter åpnes disse og velges på samme måte. Ekspertbruk: Du kan nå Statistikkmeny gjennom å holde Alt-tasten nede og trykke V-tasten (Vis). Da får du opp det samme bilde som du ser til venstre. Hurtigtaster er merket med en understrekning av den bokstav som skal trykkes (Eks.: Statistikkmeny trykk kun S). Mange steder i programmet er dette i bruk, og for erfarne brukere vil dette være raskere enn å flytte musen til stadighet. Side: 3

4 bilde Bildet startes automatisk ved oppstart av programmet, eller fra menyvalget Vis. Det er her all registrering av besøk til senteret utføres, enten ved at det trekkes medlemskort gjennom magnetkortleser, ellr at du har strekkoder på kortene. Du kan også registrere medlemsbesøk manuelt ved selv å taste nummeret og trykke <enter> for lagring. Forklaring til felter i bilde (venstre del): Gult felt for inntasting: Her kommer medlemsnummer opp fra innlesing av kort. Navn, adresse, telefon : Etter at kort er lest vises navn, adresse, telefon. Alder: Dersom det er registrert fødselsdato, kommer fødselsdato og alderen opp under navnet. Ukedag / dato : Mandag 25.mai 1998 viser ukedag og dagens dato Antall kort lest i dag / Tid medgått siden siste innlesing: 5 kort lest idag. 26 sek siden siste lesing. Forklaring til felter i bilde (høyre del): Trafikklys: Viser status for sist leste kort: Grønt=OK, Gult=Kort utgår, eller siste klipp, Rødt=Sjekk kortet. (SpinBox) Tid mellom hver innlesing av samme kort.: 5=5 sekunder. (kan settes til 0 for å lese samme kort mange ganger dersom en hel familie skal inn på samme klippekort) (SpinBox) Antall lyder ved rødt kort : 2=2 lyden varer ca 2 sekund. (kan settes til 0) (SpinBox) Antall lyder ved grønt kort : 1=1 lyden varer ca. 1 sekund. (kan settes til 0) Besøkshistorie: Åpner et skjermbilde som viser alle besøk for dette medlem.(se eget bilde) Her kan du også slette dersom du har skrevet feil medlemsnummer. (Fortsetter på side 5) Side: 4

5 (Fortsatt fra side 4) Avkrysningsboks Bilde: Dersom du lagrer bilder på medlemmene og ønsker å se dise ved innlesningen, avkrysser du denne boks. Bilde kommer da opp isetdet for klokkeinformasjon. Se Kortinfo: Viser detaljert informasjon om kortet og kortinnehaver. (se eget bilde) Bildet under viser treningsloggen for de som har trukket kort i dag. Besøkshistorie Ved å trykke knappen Besøkshis i kortleserbilde kommer du til dette bilde som viser alle registrerte besøk på medlemmet. Bildet stenges automatisk etter 20 sekunder. Side: 5

6 Kortinformasjonsbilde Ved å trykke knappen Se Kortinfo i kortleserbilde vises dette skjermbilde med detaljert informasjon om kort og kortinnehaver. Forklaring til felter i bilde: Skylder: Her vises alle kontraktens innbetalinger som ikke er betalt. Kundedata: Viser navn, merknadsfeltet, og korttype. Betalingsinfo: Viser betalingsakkumulatorer for kunden. KortInfo: Informasjon om kortet. Trekkdata: Informasjon her er hentet fra Girobilde Kontrakt: Informasjon her er hentet fra Kontraktsbilde Adgang i tidrommet: Informasjon her er hentet fra Kontraktsbilde Kortnummer: Medlemsnummer 1 har fått tildelt kortnummer 2001 Betaler: Dersom det står et tall her, viser dette til betalers medlemsnummer. Brukes dersom et firma betaler for sine ansatte etc. Her er det medlem nummer 4 som betaler for dette medlemskapet. Side: 6

7 Alternativer All informasjon finnes i menyvalget Fil Systemalternativer. Trykk fanen Alternativer og du får opp informasjon om innstillinger av kortleser Vis Grønn skjerm...: Hakes av dersom du ikke vil at vinduet 'Kortet er lest' og 'OK' skal vises. Vis minimalt med info: Hakes av dersom du ønsker kun å se navnet på medlemmet. Vis sekunder i kortlseser: Viser klokken med sekunder også Antall lyd ved feil: Ved rødt kort kommer det lyder. Den tid denne lyden skal vare setter du her. Du kan sette til 0 for å fjerne lyden. Antall lyd ved lest kort: Ved grønt kort kommer det lyder. Den tid denne lyden skal vare setter du her. Du kan sette til 0 for å fjerne lyden. Sekund mellom kort: Her setter du inn det antall sekunder du vil at det skal gå før samme kort kan leses pånytt. Det bør stå minimum 3 sekunder for å unngå dobbeltregistrering. Rødt kort ved manglende betaling: Hakes av dersom du vil at vinduet 'Kortet må sjekkes' skal komme opp når medlemmet ligger etter med betalingen. Du kan sette opp antall dager utestående og beløp utestående før rødt lys Avdeling og senternavn: Her taster du inn det som gjelder for denne kortleseren. Bruk av minne (RAM). Denne bør settes til Normal. Da vil leseren belaste nettverket i mindre grad. Filhåndtering: Du kan velge hvordan filer skal åpnes for bruk i kortleser. Side: 7

8 Bildebehandling (formater) All informasjon om behandling av bilder finnes i menyvalget Fil Systemoppsett. Trykk fanen bilder og du får opp informasjon om formater som kan brukes i bildebehandlingen Forklaring til felter i bilde: Bitmaps (BMP): Bilder i dette formatet tar mye plass og er ikke så lett å skalere riktig. Bør ikke benyttes. Graphics Interchange Format (GIF): Formatet er meget brukt på internet på små bildefiler. Tar liten plass. JPEG (JPG): Viser 16.7millioner farger og er lite plasskrevende i medium kvalitet på bildene. Anbefales! Windows metafile (WMF): Windows sitt eget bildeformat. Katalog for bilder: T:\BILDER\ Dette er katalogen (mappen) hvor bildene lagres på platelageret. Dersom du ønsker å lagre bilder på annet sted må du selv fylle inn i denne. Vise bilder ved oppstart av kortleser: Dersom denne hakes av vil det bli forvalgt at bilde skal vises for hver gang det trekkes kort. Side: 8

9 Meldingssystem til kortleser Bildet åpnes med knappen Melding i oversikt medlemmer. Hensikten med bildet er å gi informasjon til skrankepersonell når medlemmet kommer til senteret og kortet trekkes gjennom kortleseren. Bildet over viser slik det er når meldingen legges inn første gangen. Datoene settes automatisk, men kan overstyres ved behov. Bildet under viser slik det er når kortet trekkes gjennom i skranken. Dersom du ikke vil se meldingen flere ganger haker du av for dette. Meldingen slettes automatisk etter angitt dato. Side: 9

10 Søke navn Bildet åpnes med knappen Navn på verktøylinjen eller Vis Navn fra menylinjen. Hensikten med bildet er å finne medlemsnummeret for registrering i kortleserbilde. Du har fire søkemuligheter Etternavn, Fornavn, Født, PostNummer Medlemsnummer på fanene øverst i bilde. Dersom du haker av Bilder vil bilde av medlemmet komme opp (dersom det er lagret) Side: 10

11 Statistikk Menyen for statistikk åpnes ved å trykke knappen Stat på verktøylinjen eller Vis Statistikk fra menylinjen. Nye data: Data tas vare på mellom hver kjøring av statistikk. Dersom du vil friske opp dataene fordi disse er for gamle, trykker du denne knappen. Rapport: Viser en utskrift over statistikken. Graf: Viser statistikk utfra hva som valgt av tidsperiode. Besøk pr klokketime. Side: 11

12 Utskrifter Menyen for utskrifter åpnes ved å trykke Utskrifter fra menylinjen. Betaler: Utskrift av de som betaler for andres medlemsskap. Dagens leste kort: Samme som knappen Utskr på verktøylinjen. Kortmedlem: Oversikt over medlemskort. Skylder: Oversikt over medlemskortsom er lest i perioden og som skylder penger. Perioderapport: Kort lest i perioden Velge periode er som for Statistikk. Ukedag: Viser fremmøte på bestemte ukedager i perioden. Utgåtte kort lest idag.: Viser avviste kort som er lest idag.. Utskriftene kan tas ut på skjerm og skriver. Side: 12

13 Klippekort Dersom du skal fornye eller øke antall klipp på kortet, dobbelklikker du på medlemmet og skjermbildet for Endre kortkunde kommer opp. Trykk knappen +10 Klipp og kortet tildeles ti nye klipp. Dersom du ønsker å fjerne registreringer går du til Besøkshistorie og sletter øsnket linje, samtidig som du justerer antall brukt klipt til korrekt antall. Side: 13

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Exceline Brukerveiledning

Exceline Brukerveiledning Exceline Brukerveiledning Online EDB AS Exceline Online EDB AS har utviklet Exceline bransjeløsningen for treningssenter. Systemet brukes i dag på over 175 sentre i Norge - på alt fra små selvbetjente

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon:

EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon: EXTENSOR 05 Treningsadministrasjon: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Basisbrukerhefte med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.19 31.03.2014 EXTENSOR AS Telefon: 75

Detaljer

Innhold Fakturering... 3

Innhold Fakturering... 3 i Innhold Fakturering... 3 Innledning.... 3 Innstillinger... 3 Ordre/Fakturering verktøylinje.... 4 Kjøreplan fakturering... 5 Oppdater kontraktstatus.... 5 Oppdater Kundenes aktiv/inaktiv-status... 6

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Hvordan komme i gang med NorTrim Xakt

Hvordan komme i gang med NorTrim Xakt Hvordan komme i gang med Innhold Å komme i gang.... 3 Første gangs oppstart... 3 Innlogging... 3 Menysystemet... 3 Verktøylinjer, legge til/fjerne... 4 Bankkontoer... 4 Firmaopplysninger... 5 Firmainformasjon,

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Versjonsnotat for NorTrim Xakt

Versjonsnotat for NorTrim Xakt Versjonsnotat for 01.06.2010 Ny versjon av er nå installert for brukere - Kredittkontroll ved sjekkinn i kortlesermodul. - Ny modul for Lindorff Adressevask, vi kan nå tilby automatisk adressevask av kunderegisteret.

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet.

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Velkommen som bruker av det WEB baserte internkontrollsystemet. Kontrollskjematuren for privatkunder tar utgangspunkt i NELFO sin sjekkliste

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer