Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok"

Transkript

1 Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

2 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3 Fag / aktiviteter...3 Legge inn aktivitet / fag på eleven...3 Automatisk SFO-registrering i et egendefinert felt!...4 Kontroll av betalingskoder på fag...4 Koble betalingskode til elever...5 Registrere regningsmottaker...6 Lage regningsmottaker på flere elever...6 Registrere regningsmottaker til en elev...7 Endre / Slette regningsmottaker...8 Serieendre regningsmottakere...8 Familiebildet... Feil! Bokmerke er ikke definert. Avvikende, Ekstra Betalinger...9 Registrere betalingsavvik på flere elever samtidig Serieendre betalingsavvik på flere elever samtidig Kontroll av fakturakjøring/fakturagrunnlag Før neste fakturering SFO Skjema Registrere tidskjema Slette tidskjema Avslutt tidskjema Rapporter

3 Elevfakturering Arbeidsgang Lisenser Rettigheter Ser du ikke de siste flikene Betalingsavvik, Regningsmottaker, har du ikke nok rettigheter. Kontakt systemansvarlig som kan gi deg større rettigheter dersom dere har kjøpt Faktureringsmodulen. Faktureringsperiode Registrering av faktureringsperiode Faktureringsperioden brukes for å knytte en fakturering til et tidsrom. Det kan være en måned, termin eller et skoleår. Fil - Innstillinger - Fakturering skole Faktureringsperiode.. Viktig at betalingsavvik ligger innenfor rett periode. Betalingskoder Organisasjon Systemregister Betalingskode (Gjøres sentralt) Fakturering i Extens styres av betalingskoder. Kodene kobles til aktiviteter, produkter, lån eller direkte til eleven. Til betalingskoden registreres et beløp som er grunnlag for faktureringen av aktiviteten eller lånet eleven har. Fag / aktiviteter Legge inn aktivitet / fag på eleven Skal man legge inn for eksempel SFO som en aktivitet, går man til Elevregisteret og gjør et utvalg på en eller flere aktuelle elever. (Bruk F9). Prinsippet er at man først legger inn et fag på en elev, så kopieres dette faget til andre elever som er med i SFO med samme type aktivitet. 1. Stå i Register Elev, fliken aktivitet (Elevregister Flik) 2. Trykk F5 Ny 3. Skriv et fornuftig utvalg, eks SFO* 4. Velg det som passer i Fag 5. Periode kan brukes(følger skoleåret), kan stå tomt 6. Fradato må være fylt ut (Tildato kan stå tomt til eleven slutter i SFO) 3

4 7. Akt.type skal være T1 8. Andre felt trenger man ikke fylle ut 9. Trykk OK Da kommer faget tilsyne i fliken Aktiviteter 10. Merk SFO-faget 11. Høyreklikk i øvre del av fliken (tabellen). Velg funksjoner og Kopiere aktiviteter. 12. Gjør et passende utvalg, eks. SFO se tips over. (Kan også være klasser, grupper,.) 13. Merk de elevene som skal få kopiert en aktivitet og trykk på Kopiere. Nå skal avmerkede elever ha aktuelt fag. For andre fag/aktiviteter gjentas denne prosessen til alle SFO-elever er registrert. Automatisk SFO-registrering i et egendefinert felt! Samtidig med registrering av aktivitetene, blir fagkoden og Start datoene registrert i et egendefinert felt som heter SFO-aktivitet. Dette kan sees i listeform, (bruk F11 Feltvalg). Feltet kan brukes til utvalg i ulike sammenhenger. Når eleven slutter i SFO, må man manuelt tømme dette feltet. Kontroll av betalingskoder på fag Å kontrollere eller endre betalingskoder, kan gjøres på flere måter. Et sted er i Verktøy - Elev Serieendre tildelte aktiviteter(gruppeinndeling), et annet er å gå på den enkelte elev under Register - Elever Eksempel: 1. Verktøy - Elev Serieendre tildelte aktiviteter(gruppeinndeling) 2. F9 Utvalg/Sort, (Et aktuelt søkekriterie kan være (Tom) på Betalingskode) 3. Bruk F11 for å se bl.a. feltet Betalingskode (under mappen Betaling). 4. Bruk hurtiginntasting som beskrevet over. 4

5 Koble betalingskode til elever En annen måte å legge inn betalingskode på elever, er å gjøre det i listeform i elevregisteret direkte til hver elev. Man kan kun legge inn en kode, og den må slettes når den ikke er i bruk. Den kan heller ikke datostyres. Dette krever at man velger Elever i innstillinger Fakturering. 1. Velg Register Elev i listform og gjør f.eks. feltvalg i flg. bildet nedenfor ( Feltet betalingskode fins i mappen Betaling). Gjør et utvalg der man ser alle elevene som skal faktureres f.eks. feltet Klasse = 2A.. 2. Trykk/Velg [ F7 Marker alle] eller marker et utvalg. 3. Trykk/Velg [F10 Hurtiginntasting] 4. Skriv inn betalingskode og trykk deretter Lagre. 5

6 Nå har man registrert en betalingskode for alle elever som går i Klasse 2A. Registrere regningsmottaker Hver elev må ha en regningsmottaker for å kunne faktureres. Man registrer alltid familieoverhode (en av de foresatte) først (kolonnen til venstre i fliken). Dersom denne skal være regningsmottakeren, trenger man ikke gjøre mer. Familieoverhode/regningsmottakeren kan legges inn en og en eller du kan bruke et verktøy som lager flere av gangen. Det er elevens kobling til familieoverhode (den til venstre) som avgjør hvordan en eventuell søskenrabatt skal regnes ut. Om flere elever er koblet til samme familieoverhode, så regnes disse elevene som søsken og vil kunne få søskenrabatt, se evt. fakturainnstillinger og betalingskoder. Lage regningsmottaker på flere elever Elever som er under 18 år får den som er registrert som hovedforesatte som regningsmottaker. En elev som er over 18 år får seg selv som regningsmottaker. 1. Velg Register Elever.. i listform. 2. Ta et utvalg [F9- Utvalg / Sort] som passer til de regningsmottakerne du vil lage (Bruk for eksempel SFO-aktivitet.) 3. Trykk ned ( SHIFT) - tastene og trykk/velg [F6 Lage regn mott] Nå hentes/lages regningsmottaker fra foresattebildet til alle elever som mangler regningsmottaker ut fra utvalget som er valgt. Det går også an å få en liste på de elever som mangler regningsmottaker ved å se Elev registret i listform og trykk / velg [F9- Utvalg / Sort]. Velg deretter feltet regningsmottaker og gjør et utvalg på regningsmottaker = 0. TIPS! Når du har listen med elever som mangler regningsmottaker, høyreklikk og velg skriv ut listform for å få en hurtigutskrift på disse elever. Listen kan brukes senere ved registreringen av regningsmottaker. 6

7 Registrere regningsmottaker til en elev 1. Velg Register - Elever.. 2. Ta fram en elev i kartoteksform. 3. Trykk på fliken Regningsmottaker, og marker fliken, trykk [F2 Flik],slik at det blir en blå ramme rundt fliken. 4. Trykk / Velg [F3 Endre]. 5. I feltet Personid kan du direkte skrive inn et personnummer på en regningsmottaker og deretter trykke på Tab-tasten, da kommer adressen på personen fram hvis personen tidligere fins registrert i programmet. Dersom det ikke skjer, så får du skrive inn adresseopplysningene selv. Eller så kan du trykke på plukklisten og velge en person i listen. Den/de personer som kommer fram som forslag er den/de personer som fins registrert som Hovedforesatte i elevens foresattebilde.(for kontroll av foresattebildet se avsnittet Foresattebildet ). Sjekkboksen Lås fliken ved oppdatering, er viktig å hake av dersom man velger en annen enn hovedforesatte1. Ellers kan den bli overskrevet. Feltet Bank, Kontonummer kan brukes om man har satt kryss i ruten for Autogiro. Dette avgjøres av hver enkelt kunde hvorvidt dette skal fylles ut. OBS! Vær nøye med å kontrollere hvordan økonomisystemet håndterer autogiro og kontakt IST før integrasjonen kjøres mot økonomisystemet for at håndteringen av autogiro skal fungere på et tilfredsstillende måte. Feltet Kunde id kan brukes ved håndtering av kundenummer for noen økonomisystem. 6. Trykk / Velg [F3 Lagre.] Registrere alternativ regningsmottaker / delt faktura Skal man ha en alternativ regningsmottaker eller dele regningen likt med en annen regningsmottaker, gjør man følgende: 1. Trykk/Velg F3 Endre 2. Kryss av for Alt.mottaker. 3. Fyll i personid i feltet til høyre. Skriver man deler av personid, kan man søke ved å trykke på knappen >>> (Trykker TAB) 4. Sett verdi i prosentfeltet. 100 betyr at den alternative får hele fakturaen. Ved 50% deler familieoverhodet og alt.mottaker regningen likt. Feltene Institusjon og Privat brukes etter avtale med IST. 7

8 Endre / Slette regningsmottaker 1. Velg Register - Elever.. 2. Ta fram eleven i kartoteksform. 3. Trykk på fliken regningsmottaker og marker fliken, trykk [F2 Flik] slik at det blir en blå ramme rundt fliken. 4. Trykk/Velg [F6 Slette.] Svare ja på spørmålet. 5. Trykk/Velg [F3- Endre]. Skriv inn eller velg den nye regningsmottagerens personnummer, Trykk på Tab-tasten. 6. Trykk/Velg [F3 Lagre] Serieendre regningsmottakere Ønsker man å forandre/registrere kunde id, avtalegiro, kontonummer og/eller bank på flere regningsmottakere kan dette gjøres fra Verktøy Fakturering Serieendre regningsmottakere. Bruk F11 - feltvalg for å se de rette feltene og F9 for å foreta utvalg. Foresattebilde 1. Velg Register Elever 2. Finn en elev i kartoteksformat. Pek med musepekeren i øvre delen av vinduet(hodet) på elevkortet og høyreklikk. Velg Gå til familie. Nå vises elevens foresattebilde. Her kan du legge til et nytt familiemedlem. Ved å markere personene kan du se foresattes og barnets adresseopplysninger.(arbeider du i en felles databaseløsning bør forandring av foresattebildet unngås, ettersom dette kan påvirke foresattebildet for andre moduler av programmet (eks. barnehagebetalingen).før en forandring gjøres bør noen som jobber med Extens barnehageprogram kontaktes for å diskutere hvordan man skal håndtere dette i kommunen.) a) Nytt familiemedlem. Trykk på fliken Oversikt og marker fliken slik at det blir en blå ramme rundt fliken. Velg/Trykk deretter på [F5 Ny.] b) I vinduet fyller du ut personnummer og trykker på Tab - tasten. Fins personen registrert i personregistret kommer adresseopplysninger opp automatisk. Om ikke personen fins registrert tidligere, må navn og adresseopplysningene fylles ut. I det illustrerte eksemplet registreres en ektefelle/samboer. Trykk deretter på Knappen [OK.] 8

9 Avvikende, Ekstra Betalinger Avvikende betalinger kan man legge inn i fliken Betalingsavvik i Elevregisteret. Man kan legge inn en avvikende kostnad eller en rabatt. Den avvikende betalingen blir lagt opp på en egen fakturarad på fakturaen med et + eller beløp. 1. Velg Register Elever.. 2. Velg å se registret i kartotekform. 3. Trykk på fliken Betalingsavvik og marker fliken slik at det blir en blå ramme rundt fliken. 4. Trykk Velg [F5 Ny]. Betalingstype Betalingskode Velg Aktivitet. Velg en passende betalingskode eller få laget en ny betalingskode for den avvikende betalingen, f.eks. fratrekk. Den avvikende betalingskoden kan man senere velge i plukklisten. Når du velger en kode, får opp den sum som tilhører betalingskoden. (Denne kan forandres, se Sum nedenfor). VIKTIG! Du kan bare velge en betalingskode som ikke er berettiget til Søskenrabatt. Vil man at den avvikende betalingen skal ha Søskenrabatt, kontakt da IST. Benevning Fr.o.m. dato Til.o.m. dato Sum Her skriver du inn den tekst som senere kommer ut på fakturaraden for avvikende betaling. Det er datoen fra når denne avvikende betalingen skal gjelde. Det er datoen når avvikende betalingen avsluttes. Den sum som skal på fakturaen. Husk ved beløp som er til fratrekk. Beløpet kan variere fra elev til elev. 9

10 Til mottaker Konto1-4 Merknad Brukes for å styre et betalingsavvik til en bestemt regningsmottaker. Regningsmottaker 1 er den til venstre, i regningsmottakerfliken, mens 2 er den alternative. NB! 0 lagres som blankt, og deles evt. etter reg. i regningsmottakerfliken. Konto1-4 brukes kun av noen. Ta kontakt med systemasnvarlig hvis du er i tvil. Det er betalingskodens Kontostreng som styrer hvilken Kontostreng som kommer å bli registrert på en avvikende betaling. Her kan du skrive opplysninger om den avvikende betalingen. Ved en fakturakjøring kommer følgende avvikende betalinger med: Alle avvikende betalinger med Fr.o.m. dato tidligere enn faktureringsperiodens sluttdato kommer med på faktureringen. T.o.m. datoen bestemmer hvor lenge denne avvikende betalingen skal gjelde. Om en avvikende betaling er blitt integrert og fakturert, så ved ny fakturakjøring på samme betalingsperiode kommer ikke den avvikende betalingen med. Har man en avvikende betaling som har en T.o.m. dato som går innenfor neste betalingsperiodes datointervall, kommer den avvikende betalingen å bli fakturert en gang til på den nye betalingsperioden. Feltet Til fakturanr brukes kun ifbm Kreditfaktura. Brukes kun etter avtale med IST. Registrere betalingsavvik på flere elever samtidig 1. Velg Register Elever.. i listform. 2. Marker de elever som skal ha en avvikende betaling, hold knappene [SHIFT] nede og trykk/velg [ F1 Lage betaling]. 3. Velg ønsket betalingskode og fyll i øvrige opplysninger. Trykk deretter på knappen Ok. 10

11 Serieendre betalingsavvik på flere elever samtidig Verktøy Fakturering Serieendre betalingsavvik Her kan man slette eller forandre alle opplysningene under betalingsavvik for flere elever samtidig. Man kan dessverre ikke få frem elevens navn og klasse i denne versjonen. Planen er at det skal være på plass i neste versjon. Ved feilregistreringer har man likevel mange muligheter for å søke frem de rette opplysningene. Kontroll av fakturakjøring/fakturagrunnlag Utskrift faktureringsrapport 1. Gå til Fil Utskrift(Rapportgenerator) 2. Velg rapporten FA_GRL02.rpt under Fakturering 3. Gjør et utvalg på enheten (skole-koden) 4. Fyll inn kjøringsnr 5. Trykk OK, resultatet kommer opp. 6. Skriv ut de aktuelle sider av rapporten om man ønsker en papirkopi. 7. Rett feil innenfor det tidsrommet du har til rådighet. Før neste fakturering Dersom elever slutter før tiden og ikke skal faktureres ved neste fakturakjøring, må man gå inn å rette opp Til dato på de ulike aktivitetene. Det samme kan gjelde betalingsavvik og lån. Datointervallet i fliken Betalingsavvik må ligge utenfor betalingsperioden dersom disse ikke skal bli med på kjøringen. Disse må eventuelt fjernes direkte i Betalingsfliken til den enkelte elev. SFO Skjema er en ny flik som gjør det mulig å registrere når barn skal vær til stede i SFO. Man har da også mulighet til å lage frammøtelister. 11

12 Registrere tidskjema Tidskjemaet kan bestå av flere uker. Til startdatoen som angis for tidskjemaet, kobles en viss rulleringsuke, som gjør at tidskjemaet ruller i tråd med kalenderen. Et avvikende tidskjema, som gjelder for en viss periode, kan bryte det ordinære tidskjemaet. Når gyldighetstiden for det avvikende tidskjemaet har sluttet å gjelde, bruker programmet det ordinære tidskjemaet igjen. 1. Søk fram aktuelt tidskjema i Elevregisteret, Fliken SFO Skjema. 2. Klikk [F5-Ny] for å legge til et nytt tidskjema. 3. Navn på tidskjema, Tidskjema, er ikke obligatorisk å angi. Trykk [tab] mellom feltene. 4. Angi i Intervall når tidskjemaet skal begynn gjelde fra og eventuelt opphørsdato. Skal tidskjemaet gjelde inntil videre, lar du det høyre feltet stå tomt. 5. Angi antall rulleringsuker (i Ant rulleu) og hvilken rulleringsuke (i Første rulleu) som er den første rulleringsuken for tidskjemaet. Trykk [tab] igjen for å komme til første dialogfelt på tidskjemaet (første kolonne lengts opp til venstre, under Start 1). 6. Angi tidene ved å skrive inn fire siffer, f.eks Når sifferne er angitt vil forflytning til neste kolonne skje automatisk og kolon settes inn mellom time- og minuttangivelsen. Trykk [Enter] for å begynne på en ny rad. Hvis det skal angis like tider for alle ukens dager, trykk [Shift] + [F3-Kopiere til ti-fre]. 7. Når alle tider er angitt, trykk [F3-Lagre]. Gjennomsnittstiden for hele tidskjemaet og den uken du står i vil nå beregnes og tidskjemaet lagres. Tenk på at Med [Shift] + [F3-Kopiere til ti-fre], kopiere mandagens angitte tider til ti-fre, samt kopiere/lime inn markerte felt. Slette tidskjema Den eneste gangen du skal slette et tidskjema er hvis du har registrert et feil. 1. Søk fram aktuell elev som du vil slette tidskjema på. Trykk [Ctrl] + [F9-Hurtigutvalg], angi elevens personid og trykk [Ok]. 2. Elevens opplysninger vises nå i kartoteksformat. Velg fliken SFO Skjema og marker med [F2-Flik]. 3. Marker i flikens listeform det tidskjema du vil slette. Trykk [F6-Slette] eller høyre musknapp Funksjoner/Slett tidskjema. 4. Du spørres om tidskjemaet virkelig skal slettes? Svar [Ja]. Se også fig under. 12

13 Avslutt tidskjema Å avslutte et tidskjema kan foretas på to måter. Enten legger du en opphørsdato på tidskjemaet eller så legger du et nytt tidskjema på plasseringen det gamle tidskjemaet vil avsluttes automatisk. Velg Register Elever og fliken SFO Skjema. 1. Søk fram aktuell elev som du vil avslutt et tidskjema på. Trykk [Ctrl] + [F9-Hurtigutvalg], angi elevens personid og trykk [Ok]. 2. Elevens opplysninger vises nå i kartoteksformat. Velg fliken SFO Skjema + marker med [F2-Flik]. 3. Marker det tidskjema som skal avsluttes og skift det over til kartoteksform. Trykk [Shift] + [F10-Dialogmeny] og velg Kartotek/Listeform. Trykk [F3-Endre] og skriv inn en opphørsdato. 4. Hvis du heller vil legge et nytt tidskjema, trykk [Shift] + [F10-Dialogmeny] og velg Funksjoner Nytt tidskjema eller høyre musknapp Funksjoner/Nytt tidskjema. 5. I begge tilfellene vil det tidligere tidskjemaet avsluttes. Rapporter. Foreløpig er det en aktuell rapport; Skole\SFO\SF-SKJEM.RPT 13

IST-Extens. Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique. Sogndal kommune Skole

IST-Extens. Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique. Sogndal kommune Skole IST-Extens Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique Sogndal kommune Skole Innholdsregister 1 KODEVERK... 2 KONTOPLAN... 2 LTA-KODER, LØNNS- OG TREKKARTKODER.... 4 ÅRSAKSKODER,

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Forslag til prosjektstyring i PCKasse

Forslag til prosjektstyring i PCKasse Forslag til prosjektstyring i PCKasse Avtalt pris Dersom man jobber med en avtalt pris på prosjekter så legges det inn under avtalt pris inne på prosjekt. Koble ordre til prosjekt For at PCKasse skal kunne

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Hjemmeweb - Veiledning for foresatte. Startsiden for Hjemmeweb

Hjemmeweb - Veiledning for foresatte. Startsiden for Hjemmeweb Hjemmeweb - Veiledning for foresatte Startside, hvordan se eleven og foresattes informasjon, faner med ulik elevinformasjon. Visma Flyt Skole har en egen foresattpålogging vi kaller Hjemmeweb. Foresatte

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Internoverføring. En enkel dokumentasjon for internoverføringer både mellom butikker i samme selskap og butikker i andre selskaper.

Internoverføring. En enkel dokumentasjon for internoverføringer både mellom butikker i samme selskap og butikker i andre selskaper. Internoverføring En enkel dokumentasjon for internoverføringer både mellom butikker i samme selskap og butikker i andre selskaper. Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS Vår 2011 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 3 2. Spesialtilpasning for person... 4 3. Registrering av spesialtilpasning

Detaljer

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter.

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter. Kontraktsmodulen [Oppdatert 09.05.2017 av Daniel Gjestvang] Kontraktsmodulen er en del av bedriftsjournalen i Extensor. Denne modulen gir BHT-en mulighet til selv å legge inn de ulike bestanddelene av

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Versjon 10-2012 1 Filoverføring - integrering mot regnskaps- og lønnssystem Nettbank bedrift integreres enkelt med de fleste økonomisystemer,

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5 IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5 SLView.IncomingPaymentsInvoice Registrer innbetaling sist revidert: År: 2005. Måned: 04. Dag:

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som Nets tilbyr betaler og Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som BBS tilbyr betaler og betalingsmottaker. Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

befo@bergen.kommune.no 20. mai 2015 Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3

befo@bergen.kommune.no 20. mai 2015 Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3 Innhold Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3 Søke om timer til grunnleggende norsk / morsmål / tospråklig fagopplæring.... 3 Vokal - håndtering i Extens... 4 Personale og

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Standard dokumentproduksjon

Standard dokumentproduksjon Brukerhåndbok for Kontor 2000 Standard dokumentproduksjon Begreper:... 1 Registrere ny sak:... 3 Unnta saken fra offentlighet:... 3 Fane 1 Parter:... 3 Fane 2 arkiv:... 3 Registrere ny journalpost:...

Detaljer

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet Brukerveiledning for Agresso Self Service Parkere, dele rad, videresende og fordele UiT Norges Arktiske Universitet Version 1.0 Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen 18.07.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 13.07.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

IST Skoleadministrasjon Brukermanual for Valg Sist endret:

IST Skoleadministrasjon Brukermanual for Valg Sist endret: IST Skoleadministrasjon Brukermanual for Valg Sist endret: 07.06.2016 1 Innhold IST Skoleadministrasjon... 3 Opprette valgsituasjon... 4 Offentliggjort tilbud... 7 Tildele valgene... 8 Elev skal besvare

Detaljer

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær 15.06.2016 Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær Har du synspunkter? Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Kom gjerne med skriftlige forslag til forbedringer. Har du spørsmål av noen art, ta kontakt

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

Rutine for tjenestevedtak omsorgstjenester Strand kommune

Rutine for tjenestevedtak omsorgstjenester Strand kommune Rutine for tjenestevedtak omsorgstjenester Strand kommune For at saksbehandling skal gjennomføres må det før saksbehandlingsprosessen eller i saksbehandlingsprosessen gjennomføres en IPLOS vurdering. Se

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Rapporter VIKTIG! Ved årsskiftet i overgangen mellom desember og januar betyr dette også avsluttning av året.

Rapporter VIKTIG! Ved årsskiftet i overgangen mellom desember og januar betyr dette også avsluttning av året. RAPPORTER ABONNEMENT Rapporter VIKTIG! Det er viktig å merke seg at inntektene (abonnementsfakturaene) periodiseres direkte ved innbetaling og i henhold til avisens utgaver. Det vil si at måneder med få

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

IST Skoleadministrasjon Brukermanual for Valg Sist endret:

IST Skoleadministrasjon Brukermanual for Valg Sist endret: IST Skoleadministrasjon Brukermanual for Valg Sist endret: 11.03.2016 1 Innhold IST Skoleadministrasjon... 3 Opprette valgsituasjon... 4 Offentliggjort tilbud... 7 Tildele valgene... 8 Elev skal besvare

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe I kom godt i gang dokumentet Min første betaling ble det vist 2 forskjellige måter å opprette en betaling på. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Godkjennelsesprosedyren

Detaljer

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5 Uni Økonomi CRM Uni Økonomi CRM: Opprette kunde og leverandør i Uni Økonomi :... 2 Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4 Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5 Flere kontaktpersoner:...

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Siden Nif sin database er master, er det viktig at denne databasen er oppdatert og riktig.

Siden Nif sin database er master, er det viktig at denne databasen er oppdatert og riktig. Nif oppgaver for integrasjon Her følger oppgaver og steg som må opp utføre for at synkronisering mellom Nif og Medlemsnett skal kunne gjøres på en riktig måte: Siden Nif sin database er master, er det

Detaljer

23. mai Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3

23. mai Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3 Innhold... 1 Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3 Søke om timer til grunnleggende norsk / morsmål / tospråklig fagopplæring.... 3 Vokal - håndtering i Extens... 4 Personale

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

ABC FAKTURERING 2004/08

ABC FAKTURERING 2004/08 ABC FAKTURERING 2004/08 Sjekk ordre Gjør om nødvendig en sjekk av ordrene før du starter fakturautskrift. Gå til Annonsemodulen og søk frem aktuelle ordre fra Finn-menyen. Mest aktuelle søk vil være søk

Detaljer

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS En brukerveiledning for StyrerAssistenten HMS innholdsliste: (du kan manøvrere deg frem og tilbake i veiledningen ved å trykke på linkene) 3 Endringer i bruk av HMS modulen 19 Lim inn tekst i nyopprettet

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger Avdeling for økonomi Brukerveiledning UBW on! Planlegger Innhold 1. Innledning... 3 2. Planlegger... 3 2.0 Menyen... 3 2.1 Registrering av budsjett i planlegger... 4 2.1.1 Utvalgskriterier... 5 2.1.2 Transaksjoner...

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

IST Direkte Brukerdokumentasjon for foresatte. Juli 2017

IST Direkte Brukerdokumentasjon for foresatte. Juli 2017 IST Direkte Brukerdokumentasjon for foresatte Juli 2017 Innhold IST Direkte for Foresatte... 3 Innlogging for foresatte... 3 Tjenester for innlogget foresatt... 4 Infotavlen... 9 2 IST Direkte for Foresatte

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

Rapporter i Annonsemodul

Rapporter i Annonsemodul RAPPORTER ANNONSE Rapporter i Annonsemodul InfoPress gir unike muligheter for egendefinerte komplekse søk og rapporter. Hvordan en går fram for å lage disse søkene og rapportene tar vi for oss i et eget

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

IST Direkte Brukerdokumentasjon for foresatte

IST Direkte Brukerdokumentasjon for foresatte IST Direkte Brukerdokumentasjon for foresatte November 2017 Innhold IST Direkte for Foresatte... 3 Innlogging for foresatte (webversjon)... 3 Tjenester for innlogget foresatt... 4 Innlogging for foresatte

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay Brukerveiledning Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Konvertere Excel til Telepay... 2 3 Brukerveiledningen... 2 4 Maler... 3 4.1 Inndata i malene... 3 4.2 Malen for

Detaljer

Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo (Std) InnBo Pro

Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo (Std) InnBo Pro Slik kommer du i gang med InnBo programmet fra PetriSoft Kort om InnBo: InnBo er et Windows (98/NT/2000/Vista/Win7/Win8) program som holder orden på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Detaljer

Dokumentasjon: Kampanje

Dokumentasjon: Kampanje Dokumentasjon: Kampanje Fil-meny: mulighet til å fjerne gamle kampanjer og valg av innstillinger Du kan minimere kampanjeoversikten etter å ha valgt ønsket kampanje Kampanjer: Oversikt over ulike kampanjer.

Detaljer

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Innhold Varer (Artikler)... 3 Kontraktsvarer... 3 Endre innlagte varer... 3 Legge inn en ny vare... 4 Kontrakter (kontraktsmaler)... 5 Se på og endre eksisterende

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer