Manual for bruk av Priseditor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual for bruk av Priseditor"

Transkript

1 Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge priser Bygge fastpriser ( ikke midtuke weekend ) Side 11 Bygge priser midtuke weekend Side 13 Bygge ukepris som ikke er lik midtuke + weekend. Side 15 Bygge Trappepris. Side 16 Del 3. Redigere eksisterende pris Lage ny pris i en allerede eksisterende periode Side 17 Redigere eksisterende pris Side 19 Først utgave Revidert april KAG

2 Del 1 Bygge prismaler. Dette er låst for bedriften og tillatelse til å gå inn her kan kun gis av VisBook Prismalene bygges av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Velg Innstillinger og Priseditor. Dette bildet kommer opp første gangen. Dette er satt opp av VisBook slik at dere velger Avbryt her. Gå deretter til side 4 For konsulenter i VisBook og første gangs oppsett gjelder side 2 og 3 Ved å trykke neste kan du velge dine pristyper Er det lik pris hele uka, hak av for det Lik pris hele uka. Dette er den enkleste type pris å bygge. Er det Midtuke Weekendpriser hak av for det og se neste bilde. 2

3 Dette bildet kommer opp og du kan formatere midtuke og weekend ved å angi hvilke dager som ligger i begrepet Midtuke og Weekend/Helg. Pek på Midtuke og velg Redigere. Velg hvilken dag midtuke starter på og hvilken dag midtuke slutter på. Gjør det samme med Helg / weekend. 3

4 Nå kommer prisbildet opp hvor du ser bostandardene. Vi skal nå tilordne prismaler på hver bostandard. Eksempel på prismaler: Rom frokost 1 pers, Rom frokost 2 pers. I malene angies navn, antall personer, type pris og kontering mot regnskapet. Se nedenfor. 4

5 Lage prismaler og sette navn på prismalene. Pek på første bostandarden, eks 4 sengsrom og trykk høyre musetast og velg først fra menyen Ny prisgruppe. Skriv inn navnet på prisen. I navnet angir du pensjon og for hvor mange personer denne prisen skal gjelde for. Eks. Rom frokost 1 pers. Trykk OK Kan det på denne romtypen bo 4 personer må det lages en prisgruppe for 1 pers, 2 pers osv. På denne måten vil det ved booking alltid komme rett pris i forhold til antall personer du booker for. Når vi har opprettet prisgruppene skal vi sette forutsetningen for hver gruppe. Pek på første prisgruppe, her Rom m/frokost 1 pers og høyreklikk med musetasten. 5

6 Velg Redigere prisgruppemal. Under flippen Generelt settes ulike forutsetninger: Navn kommer automatisk opp i henhold til det som ble skrevet inn ved oppretting av prisgruppen. Prisgruppe, her skal du ikke angi noe. (Ferdig utfylt) Kundekategori. Prisen kan knyttes til en bestemt Kundekategori. Ved booking må det velges denne Kundekategorien for å vise prisen. Kunder som blir knyttet til en Kundekategori med tilknyttet pris vil få denne prisen ved booking. (eks ulike avtalepriser) Bostandard er automatisk valgt i og med at du jobber i en bestemt bostandard, så her skal du ikke velge noe. (Ferdig utfylt) Priskategori. Dersom det er satt opp Priskategorier: Priskategori velges i forhold til ulike typer pensjon bedriften har, eks. rom frokost, halvpensjon og helpensjon. Settes dette opp vil vi kunne få ut kjøkkenlister som viser hvem som skal ha ulike pensjoner og i tillegg vise antall personer i dag pr pensjon. Web-pris, hak av for Web-pris dersom kapasitet skal legges ut på internett og denne prisen skal vises på nettet. Er dette en spesialpris eller en avtalepris som ikke skal vises på nett, ikke hak av for web-pris. Prisen er da intern. 6

7 Velg flippen Gyldighet. Antall dager Her kan angis om dette er en pris med begrensninger i antall dager, eller om denne prisen først skal slå til ved et gitt antall dager. En midtukepris er mindre enn 7. Den prisen vil da slå til når bookingen er 6 dager eller mindre. Er det en 7 dagerspris i tillegg som ikke er lik midtuke + weekend, lages en ny gruppe priser med større enn 6. De prisene vil slå til når bookingen er 7 dager eller mer. Antall personer Angi her om denne prisen skal slå til ved et bestemt antall personer. Skal den slå til når det bookes 1 person velges Er lik 1 Skal denne prisen slå til når det bookes 2, 3, og 4 pers, velg slik: Større enn 1 og mindre enn 5. På denne måten kan vi eksakt angi forutsetninger for denne prisen. Denne prisen skal kun slå til når det bookes 1 pers. 7

8 Velg flippen Pris: Pris: Ikke angi noe her, dette kommer senere i del 2 Avslag: Angi % avslag. For at Avslag skal fungere må Type pris være Personpris. Ved booking framkommer dette som Avslag 1 og 2. Når det blir angitt antall personer for Avslag 1 bli det trukket fra den prosenten som er oppgitt her. Type pris: Angi her om det er pris pr døgn eller pr person. Trappepris: Skal prisen trappes på dag gjøres det slik: 1: I feltet Pris legger du inn pris 0, da innlegging av selve prisene kommer senere, i del 2 2: Ny, Dag antall bodøgn Eks. 2, Pris 0 da innlegging av selve prisene kommer senere, i del 2 Slik bygger du flere trappedager Legg inn en dag mer enn det er dager med forskjellig pris, slik at systemet beregner riktige priser videre. Når Trappene i prisen er bygget slik, vil det bli mulig å legge inn differensierte beløp dag 1, 2 osv. Det beskrives i del 2. 8

9 I flippen Kontering velges de kontonummer omsetningen skal føres på i regnskapet. Er det deling mellom flere kontoer skal det angis her ved å velge kontoer og angi prosent og /eller fastsum Dette må gjøres på hver prisgruppe. Deretter velges neste bostandard hvor det gjøres det samme. 9

10 Del 2 Bygge priser: Denne delen vil bli forklart i 3 avsnitt: 1. Bygge fastpriser ( ikke midtuke weekend ) 2. Bygge priser midtuke weekend 3. Bygge ukepris som ikke er lik midtuke + weekend. Hvordan bygge priser. Les gjennom hele forklaringen før dere starter prisbyggingen. Prinsippet er å bygge priser i forhold til antall personer som kan bo på rommet. Du angir dato fra og til for hvor lenge denne prisen skal vare. Bygg alle priser for en prisperiode før du begynner å bygge priser for neste prisperiode. Det er viktig når du bygger priser at du starter en prisperiode på samme dag som den forrige slutter. Velg Innstillinger og Priseditor Bildet Priseditor kommer opp. Det er bygget maler for hver pensjon og for det antall personer som kan bo på rommene til den enkelte standard. Velg dato det skal bygges priser fra 10

11 1. Bygge fastpriser ( ikke midtuke weekend ) Klikk på + foran Dobbeltrom og prismalene for hver pensjon pr person kommer fram Eks: Start med Rom m/frokost 1 pers. Pek på linjen for pris på startdatoen for prisen, hold venstre musetast nede og dra til høyre. Vist med gult felt i bildet over. Dra ca en uke og bildet under kommer fram. Velg fradato og tildato denne prisen skal vare. Hak av for Standard og skriv inn døgnprisen. Trykk deretter OK. 11

12 Bildet viser nå prisen du har laget i grønn farge. Er dette riktig, trykk Neste og prisen blir rød og dermed lagret. Nå tar du Rom m/frokost 2 pers og gjør det samme som for 1 pers bortsett for at du skriver inn riktig pris pr døgn for 2 personer. Når alle prisene er opprettet på alle standardene for en tidsperiode velger du datoen for neste prisperiode i feltet Dato. Deretter bygger du prisene slik du gjorde i forrige prisperiode. NB! Ny prisperiode må starte samme dag som den forrige sluttet på som vist under. TIPS: Det er lurt å ta en eller flere testbookinger under prisbyggingen for å se om prisene stemmer. 12

13 2. Bygge priser midtuke weekend: Klikk på + foran Dobbeltrom og prismalene for hver pensjon pr person kommer fram Eks: Starte med Rom m/frokost 1 pers. Husk at Midtuke /weekend priser må starte på fredag eller søndag. Det er viktig at dere også slutter prisdatoen på en fredag eller søndag. Pek på linjen for pris på startdatoen for prisen, hold venstre musetast nede og dra til høyre. Vist med gult feltet i bildet over. Dra ca en uke og bildet under kommer fram hvor dere angir fra dato og til dato for denne prisperioden. Hak av for Midtuke og skriv inn midtukeprisen pr. døgn. Deretter hak av for Helg og skriv inn weekend/helgepris pr. døgn. Trykk deretter OK. 13

14 Bildet viser nå prisen du har laget i grønn farge. Er dette riktig trykk Neste og prisen blir rød og dermed lagret. Nå tar du Rom m/frokost 2 pers og gjør det samme som for 1 pers bortsett for at du skriver inn riktig pris pr døgn for 2 personer. Når alle prisene er opprettet på alle standardene for en tidsperiode velger du datoen for neste prisperiode i feltet Dato. Deretter bygger du prisene slik du gjorde i forrige prisperiode. NB! Ny prisperiode må starte samme dag som den forrige sluttet på som vist under. TIPS: Det er lurt å ta en eller flere testbookinger under prisbyggingen for å se om prisene stemmer. 14

15 3. Bygge ukepris som ikke er lik midtuke + weekend. Ukepris bygges på samme måte som fastpris vist i punkt 1 Forskjellen er at malene er bygget opp forskjellig. Dette gjør VisBook i utgangspunktet. Er det en 7 dagers pris som ikke er lik midtuke + weekend, lages en ny gruppe priser med større enn 6. Disse prisene vil slå til når bookingen er 7 dager eller mer. Opprett prisgrupper / Maler som vis over på side 5. Ukepris Rom frokost 1 pers Ukepris Rom frokost 2 pers De andre innstillingene er lik som vist fra side 5 og utover. Husk at på malene må det settes opp med Antall dager større enn 6 som vist på bildet under. 15

16 4. Bygge Trappepris. Det forutsetter at prismalen er bygget for dette, se side 8. Her angir dere Fra dato og Til dato. Hak på for rett periode ( i dette tilfelle Standard ) Pris: Sett inn beløp for opphold 1 dag Dag 2: Sett inn beløp for opphold i 2 dager (TOTAL-pris, ikke døgnpris) Dag 3: Sett inn beløp for opphold i 3 dager (TOTAL-pris, ikke døgnpris) Dag 4: Sett inn beløp for opphold i 4 dager (TOTAL-pris, ikke døgnpris) Antall dager som det skal legges inn trappepriser på, settes i malene. Bookinger utover det antall dager du har lagt inn pris for, vil bli: Sum i siste dag + prisforskjell mellom de 2 sist innlagte prisene Velg Ok og detter Lagre(F8) i neste vindu. 16

17 Del 3. Redigere priser i en eksisterende periode kan gjøres på to måter. Enten kan man trekke opp en ny pris inne i en allerede eksisterende periode ved å bruke splitte funksjon, eller man kan redigere den allerede eksisterende prisen. For å lage en ny pris i en allerede eksisterende periode så gjør man som følger: 1. Klikk på + tegnet foran den bostandarden som prisen skal endres på. 2. Sett musemarkøren i datofeltet ut for gjeldende pris som dere skal endre og hold så inne Shift tasten på tastaturet og venstre museknapp, og trekk så den nye prisen over den allerede eksisterende prisen og slipp når slutt dato er nådd. 3. I neste bilde som kommer opp må dere nå skrive inn den nye prisen deres under feltet Standard. 17

18 4. Klikk så Ok og dere får da opp meldingen og dere svarer så Yes på dette spørsmålet. 5. Når dette er gjort så vil dere se at prislinjen i den aktuelle perioden nå er grønn og dere må da klikke Lagre(F8) eller kun tykke hurtigtasten F8 for å få lagret denne prisen. Når denne endrer farge til rød så er prisen lagret. 18

19 For å redigere en eksisterende pris gjør man som følger. 1. Klikk på + tegnet foran den bostandarden som prisen skal endres på 2. Finn/søk så frem den perioden hvor prisen skal endres slik at dere ser denne i priseditorvinduet. Eks 01.mai Dobbeltklikk på prislinjen f.eks den 02.mai slik at dere får opp neste vindu, og her velger dere fanen som heter Pris og skriver så inn den nye prisen i denne perioden. Når dere er ferdig med dette så klikker dere Ok. 19

VisBook 6.0. Manual for oppsett av online booking. Hvordan lage linker for booking på bedriftens internettsider.

VisBook 6.0. Manual for oppsett av online booking. Hvordan lage linker for booking på bedriftens internettsider. VisBook 6.0 Manual for oppsett av online booking Hvordan lage linker for booking på bedriftens internettsider. Emne Side Generelt om WEB linker Side 2 Logge inn Side 3 Tillat produkter for booket på web

Detaljer

VisBook 6.0 - Minimanual

VisBook 6.0 - Minimanual VERDEN RUNDT DØGNET RUNDT VisBook 6.0 - Minimanual For online hjelp i programmet tast F1 Her meldes inn supportspørsmål hele døgnet. Svar fra VisBook AS vil bli gitt i vanlig arbeidstid og leses her. Supporttelefon

Detaljer

Brukermanual for overnattingsbedrifter. versjon 2.0. Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1

Brukermanual for overnattingsbedrifter. versjon 2.0. Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1 Brukermanual for overnattingsbedrifter versjon 2.0 Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1 Velkommen til brukermanual versjon 2.0. Del 1 omhandler hvordan man etablerer bookbare produkter

Detaljer

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER versjon 2.0 BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER VERSJON 2.0: JUNI 2012 tellus IT AS Østensjøveien 36, 0667 Oslo, Norge Org nr: 960 988 191 Side 1 VELKOMMEN TIL BRUKERMANUAL VERSJON 3.0 Brukermanual

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net

Skap. GolfBox A/S Sensommervej 34 F 8600 Silkeborg, Danmark Tlf.: +47 69 15 69 69 E-mail.:info@golfbox.no Web:golfbox.net Skap For å kunne benytte denne funksjonen må man ha tilgang til KLUBB og SKAP. Rettigheter kan kun gis av en bruker som har rettigheter til å gi andre rettigheter. Rettigheter ligger under menyen KLUBB

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Front Systems DinButikk Kom i gang

Front Systems DinButikk Kom i gang Front Systems DinButikk Kom i gang Opphavsrett Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres eller oversendes i noen form uten skriftlig tillatelse fra Front Systems AS. Dette dokumentet gir ingen garanti

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20 23.mai 2014 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 7 HELFO... 7 Journal... 8 NPR... 11 Personalia... 15 Planlegger... 18 Regnskap...19 Treningsmodul...

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Ansatt modul Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 23 Dato: 03.02.2011 Innhold 1. FORORD... 3 2. ANSATT MODULEN... 4 3. REGISTRERING AV ANSATT... 5 ANSATTKORT...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL

HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL HARSTAD KOMMUNE HVORDAN OPPRETTE REKRUTTERINGSSAK OG LYSE UT STILLING I REKRUTTERINGSMODULEN BRUKERMANUAL 1. Opprette ny rekrutteringssak Du oppretter ny rekrutteringssak under menypunktet Ny stilling

Detaljer