Rapporter VIKTIG! Ved årsskiftet i overgangen mellom desember og januar betyr dette også avsluttning av året.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapporter VIKTIG! Ved årsskiftet i overgangen mellom desember og januar betyr dette også avsluttning av året."

Transkript

1 RAPPORTER ABONNEMENT

2 Rapporter VIKTIG! Det er viktig å merke seg at inntektene (abonnementsfakturaene) periodiseres direkte ved innbetaling og i henhold til avisens utgaver. Det vil si at måneder med få utgaver vil få lave inntekter. Det er dermed viktig å ha utgivelsesplanen klar så tidlig som mulig. Når det gjelder plassering av inntekt innenfor en måned så er det i Basis innstillinger et valg for når måneden skal fryses. Når en gitt dato i ny måned er passert, flyttes dermed inntekten over til inneværende måned. Ved årsskiftet i overgangen mellom desember og januar betyr dette også avsluttning av året. Eksempel: Du fryser hver måned fra den 5. i påfølgende måned, det vil si at den 5. februar låses januar. Får du for eksempel en innbetaling den 8. februar som gjelder fra 10. januar 2008 til 10. januar 2009 så vil inntektsandelen for januar plasseres på februar. Gamle fakturaer blir fordelt etter ny beregningsmetode første gangen det skrives ut en inntektsrapport (år eller måned) etter at ny versjon er innstallert. Vær OBS på at dette kan ta litt tid! 2 Stein Raaness AS 2007

3 Rapporter inntekt Aboinntekter - fordelt pr år Rapporten viser totale inntekter for ønsket år. Velg Aboinntekter - fordelt pr år fra Rapport-menyen. Angi hvilket inntektsår rapporten skal gjelde for. Skriv ut. Rapporten viser alle abonnementsinntekter og porto som tilhører 2007 fordelt på gjeldende termintyper. Det sorteres og summeres på kategori, det vil si terminlengde. Stein Raaness AS 007 3

4 Aboinntekter - valgt måned Rapporten viser abonnementsinntekter for ønsket måned. Velg Aboinntekter - valgt måned fra Rapport-menyen. Angi hvilket år og hvilken måned rapporten skal behandle. Trykk OK. Systemet søker ut alle fakturaer som har betalt en eller flere utgaver i valgt måned. Rapporten kan kjøres ved hver månedsavslutning. Husk at måneden fryses ved dato angitt i systeminnstillinger. Rapporten viser termintype ID, termintypenavn, priskategori, antall innbetalinger og innbetalt beløp (pr termintype og totalt) den valgte måneden. Pris pr utgave regnes ut ved at [faktura]betalt_beløp deles på antall utgaver og avrundes til to desimaler. InfoPress beregner hvor mange utgaver hver faktura betaler i den aktuelle måneden og multipliserer med pris pr. utgave. Slik får vi beløpet som er innbetalt for den valgte måneden. 4 Stein Raaness AS 2007

5 Innbetaling med annen pris Denne rapporten vil være aktuell for de som endrer priser før nyttårsskifte. Vi tenker oss at vi er kommet til år 2007 og vil skrive ut rapporten for år Rapporten kommer på to sider: Side én viser innbetalinger som er gjort med 2006-pris og gjelder utgaver i Side to viser innbetalinger som er gjort med 2007-pris og gjelder utgaver i Velg Innbetalinger med annen pris fra Rapport-menyen. Angi hvilket år rapporten skal behandle Angi når 2006 prisenene starter Angi når 2007 prisene starter Side 1 De viser termintype ID, termintypenavn, priskategori, antall utgaver og kronebeløp som gjelder innbetalingsåret, antall utgaver og kronebeløp som gjelder året etter innbetalingsåret. Stein Raaness AS 007 5

6 Side 2 Viser innbetalinger gjort i 2006 med den nye prisen for 2007 som gjelder fra Stein Raaness AS 2007

7 Innbetalt med rapportårets pris Denne rapporten tilsvarer «Innbetaling m. annen pris», men har bare et ark siden innbetalingsåret er det samme som rapportåret. Velg Innbetalinger med annen pris fra Rapport-menyen. Angi hvilket år du skal ha rapport for. Sett inn hvilken dato årets priser gjelder fra. Stein Raaness AS 007 7

8 Rabatterte abonnement Rabatterte abonnement Denne rapporten viser rabbaterte abonnemnt. Det må på forhånd være klargjort hvilke termintype som har vanlig helpårspris. Kryss av på termintypen. Ha også klart hva som var helårsprisen for året før og året etter. Velg Rabatterte abonnement fra Rapportmenyen. Angi hvilket år du skal ha rapport for. Angi fra hvilken dato 2006 priser gjelder. Angi så fra hvilken dato 2007 priser gjelder. Deretter hva helårs abonnement kostet i Og i Og til slutt i Stein Raaness AS 2007

9 Eksempel på liste med abonnement som er rabbatert i henhold til ordinær pris. Rapporten viser termintype, abonementsnummer, navn, start -og stoppdato, ordinær abonnementspris, tilbudspris, rabatt beløp, rabattprosent,... Stein Raaness AS 007 9

10 Rapporter gjeld Gjeld til abonnenter - periodisert Velg Gjeld til abonnenter - periodisert fra Rapportmenyen i InfoPress Abonnement. Du får opp en dialog som kommer opp med default siste dag i inneværende år. Rapporten forutsetter at det er samsvar mellom abonnementenes utløpsdato og blader til gode. Passive abonnenter uten definert startdato behandles som om de blir aktive fra og med førstkommende distribusjon. Abonnement med negativt beløp i Rest/tilgode tas ikke med i rapporten og heller ikke løssalg. NB! Rapporten gir en oversikt over gjeldssituasjonen slik den er i det øyeblikket rapporten kjøres og kan ikke gå tilbake i tid. Det er dermed viktig at denne rapporten tas ut så raskt som mulig over nyttår. Helst når alle fjorårets innbetalinger er ført og før første distribusjon på nytt år. 10 Stein Raaness AS 2007

11 Sprederapport Sprederapport Rapporten viser fordeling av abonnenter på de ulike kommunene eller postnummer. Kan for eksempel kjøres ut en gang i måneden om avisen ønsker å følge med på abonnemntsutviklingen i de ulike kommunene. Velg Sprederapport fra Rapport-menyen. Trykk på Postnummer under Synkroniser mot. Systemet jobber en stund. Trykk så på Kommune under Synkroniser mot. Deretter på Kjør rapportgenerering. Nå kan du skrive ut rapporten. Velg kommunevis sortering eller sortert på postnummer. Avslutt med å lagre informasjonen ved å trykke på Lagre datasettet permanent. Stein Raaness AS

12 Områdesortert Om ønskelig kan sprederapporten skrives ut i en kortere variant med summering per kommune. Velg Kommunerapport per område fra Rapport-menyen (fortsatt inne i Sprederapport). Skriv ut. 12 Stein Raaness AS 2007

13 Lage fil En gang i året skal spredningsrapporten sendes på fil til MBL. Gjør følgende: Finn fram kode for din avis som du tidligere har fått fra MBL Trykk på NAL/MBL-fil Skriv inn aviskoden Dialogen minner deg på å gi tydlig beskjed om hvor filen kommer fra enten du sender den på CD eller som vedlegg på e-post. NB! Filen legger seg i samme mappe som klienten ligger i. Stein Raaness AS

14 Rapporter løssalg Løssalgsrapport Velg Alle løssalgsabonnement fra Finnmenyen og marker disse med Chtr + A. Velg løssalgsrapport fra Rapport-menyen og skriv inn tidsintervallet du vil ha rapporten ut med. Skriv ut. Løssalgsrapport sammendrag Velg Alle løssalgsabonnement fra Finnmenyen og marker disse med Ctrl + A. Velg løssalgsrapport sammendrag fra Rapport-menyen og skriv inn tidsintervallet du vil ha rapporten ut med. Skriv ut. 14 Stein Raaness AS 2007

15 Antallsrapporter Antall abonnenter pr termintype Rapporten viser antall abonnenter på de ulike termintypene. Vær oppmerksom på at termintypen ikke er den samme som kampanjekoden på enkelte abonnenter. Det gjelder for eksempel abonnenter som har startet opp med en tilbudskampanje og deretter fornyet med et vanlig abonnement. Rapporten tar ikke med løssalg. Velg Antall abo per termintype fra Rapportmenyen i InfoPress Abonnement. Velg Skriv ut. Stein Raaness AS

16 Antall abonnenter pr kampanjekode Rapporten viser antall abonnenter på de ulike kampanjekodene. Rapporten tar ikke med løssalg. Velg Antall abo per termintype fra Rapportmenyen i InfoPress Abonnement. Velg Skriv ut. 16 Stein Raaness AS 2007

17 Rapporter budrute Fordelingsliste Budruter Skriver ut en oversikt over abonnenter i hver budrute. Inneholder abo_id, abo-navn og leveringsadresse, ant. abonnement pr. kunde og totalt antall abonnement i hver budrute. Gjør følgende: Velg fordelingsliste budrute fra Rapportmenyen. Skriv inn hvilken budrute du vil ha liste på. Velg om listen skal soteres etter kundenavn eller veinavn. Fordelingsliste sortert på gånummer Skriver ut en oversikt over abonnenter i hver budrute fordelt på gånummer. Kun i drift hos enkelte installasjoner. Stein Raaness AS

18 Rapporter diverse Statistikk grupperinger Eget kurstema, se annen dokumentasjon. Vis lagrede stat.grupperinger Viser alle lagrede egendefinerte statistikkgrupperinger i basen. Ververrapport Rapporten gir en oversikt over abonnenter som er vervet, hvem de er vervet av, om de er aktive og om vervepremie er sendt til verver. Søk fram abonnenter med verver. Marker disse og velg Ververapport fra Rapport-menyen. Skriv ut. 18 Stein Raaness AS 2007

19 Delabonnement Du får ut en liste over alle abonnenter som er delabonnenter i basen. Den viser hvilke dager de aktuelle abonnentene får avis. Søk fram alle delabonnement fra Finnmenyen Marker disse og velg Delabonnement fra Rapport-menyen Skriv ut Stein Raaness AS

20 Passive abonnenter Rapporten viser abonnenter som er blitt passive innenfor en angitt tidsperiode. Velg Passive abonnenter fra Rapportmenyen. På første forespørsel skal du angi en dato abonnentene har vært aktiv etter. Så på neste forespørsel en dato for når de ikke har vært aktiv etter. Skriv ut. Rapporten viser abonnementsnummer, kundenummer, navn, telefonnummer, første startdato, utløpsdato, stoppårsak og sist levert dato. 20 Stein Raaness AS 2007

21 Aboinfo Rapporten viser detaljert informasjon om abonnentene. Søk fram og marker de abonnenter som skal være med på rapporten. Velg AboInfo fra Rapport-menyen. Skriv ut. Rapporten viser for det enkelte abonnemnt: Abonnementsnummer og kundenummer, navn, adresse, poststed, antall eksemplarer og antall utgaver i kampanjekoden, startog utløpsdato, terminstart og terminslutt, første termin og neste termin, beløp, retbeløp og antall utgaver tilgode og tilslutt kampanjekode. Stein Raaness AS

22 Rapporter budruter Endringer per budrute Rapporten viser endringer på bestemt budrute innenfor en bestemt tidsperiode. Velg Endringer per budrute fra Rapportmenyen. Angi fra hvilken dato du vil se endringer. Så til og med datoen. Oppgi hvilken budrute det gjelder. Rapporten viser om abonnenten har startet eller stoppet på den aktuelle ruten. Abonnementsnummer og navn og leveringsadresse. Skriv ut. 22 Stein Raaness AS 2007

23 Antall aviser per budrute Henter fram antall aviser på alle budruter innenfor en bestemt tidsperiode. Velg antall aviser per budrute fra Rapportmenyen. Skriv inn fra hvilken dato du skal starte. Deretter fram til dato Skriv ut. Stein Raaness AS

24 Antall aviser pr budrute spesifisert Henter fram antall aviser på bestemt budrute innenfor en bestemt tidsperiode. Velg antall aviser per budrute fra Rapportmenyen. Skriv inn fra hvilken dato du skal starte. Deretter fram til dato Så budrutenummer og skriv ut. 24 Stein Raaness AS 2007

25 Antall aviser per bud Henter fram antall aviser for hvert bud innenfor bestemt tidsperiode. Velg antall aviser per budrute fra Rapportmenyen. Skriv inn fra hvilken dato du skal starte. Deretter fram til dato Skriv ut. Stein Raaness AS

26 Antall aviser per kommune Henter fram alle aktive abonnenter per kommune. Velg Antall aviser per kommune fra Rapport-menyen. Rapporten viser kommunenummer, kommune, antall aviser for vanlig abonnement og antall aviser for løssalg og totalt antall. 26 Stein Raaness AS 2007

27 Gjennomsnittspris Henter fram alle aktive abonnenter per kommune. Velg Antall aviser per kommune fra Rapport-menyen. Stein Raaness AS

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007 2 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 3 4 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 5 Innhold Logge seg på serveren......................................... 6 Brukernav og passord..........................................

Detaljer

ABC FAKTURERING 2004/08

ABC FAKTURERING 2004/08 ABC FAKTURERING 2004/08 Sjekk ordre Gjør om nødvendig en sjekk av ordrene før du starter fakturautskrift. Gå til Annonsemodulen og søk frem aktuelle ordre fra Finn-menyen. Mest aktuelle søk vil være søk

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Ansatt modul Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 23 Dato: 03.02.2011 Innhold 1. FORORD... 3 2. ANSATT MODULEN... 4 3. REGISTRERING AV ANSATT... 5 ANSATTKORT...

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Agro Kontor. - slik kommer du i gang

Agro Kontor. - slik kommer du i gang Agro Kontor - slik kommer du i gang Agro Kontor er et frittstående internkontroll-verktøy som dekker kvalitetsikringskravene for regnskapskontor. Agro Kontor er et nyttig og effektivt program for deg som

Detaljer

FORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014

FORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014 FORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014 ADMINISTRASJON AV MEDLEMMER OG AKTIVITETEN Denne installeringen inneholder mange forbedringspunkter knyttet til administrasjonen av medlemmene og deres

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

HVA ER NYTT I POCKETLINK 14.25. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014)

HVA ER NYTT I POCKETLINK 14.25. Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014) HVA ER NYTT I POCKETLINK 14.25 Opphavsrett Holte as 2014 www.holte.no (Revidert 08.12.2014) Mitt firma Nyheter i POCKETLINK versjon 14.25 INNHOLD Mitt firma... 3 Returnerte forbruk... 4 Få varsling om

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer