Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE"

Transkript

1 Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding # 6 Avslutte medlemskap # 7 Endre medlemskap på en person # 8 Registrere kontingent betalt/ikke-betalt # 9 Ta ut rapporter # 10 Sende e-post # 11 Levere årsrapport # 12 Politiattest # 13 Mine opplysninger # 14 Min gruppe # 15 Gruppe i pause eller nedlagt Kontaktinformasjon til din krets finner du her: sondagsskolen.no/kretsene Kontaktinformasjon til hovedkontoret: E-post: Telefon:

2 #1 Innlogging: Du logger deg inn via sondagsskolen.no Velg Logg inn øverst i høyre hjørne Velg Logg inn Medlemssystem (Focusnet) Logg deg inn med ditt brukernavn/passord (sendt til deg per e-post). Hvis du mangler dette må du kontakte hovedkontoret eller søndagsskolekonsulenten i din krets. Innlogging for første gang? Første gang du logger inn i systemet blir du bedt om å endre passord. Ditt nye passord skal bestå av små bokstaver og tall (minimum 6 tegn). Ditt brukernavn er alltid det samme - ditt personlige medlemsnummer. OBS! Du kan ikke logge inn med brukernavn og passord tilhørende tidligere hovedleder, ettersom dette er personlig. Det er derfor viktig at du kontakter hovedkontoret ved skifte av hovedleder, slik at du får tilsendt ditt personlige brukernavn og passord. # 2 Introduksjon Forklaring til fanene: - Barn/ledere: Her kan du registrere nye barn/ledere, starte og avslutte medlemskap eller registrere kontingent betalt eller ikke. - Rapporter: Her kan du ta ut lister over alle aktive eller utmeldte medlemmer. - Årsrapport: Her leverer du årsrapport for din gruppe. - Politiattest: Her ser du hvem du har registrert politiattest på og ikke av dine medledere. - Mine opplysninger: Hovedleder sin kontaktinformasjon. - Min gruppe: Opplysninger om deres gruppe. Ordliste Medlemskap = Alle registrerte barn er medlemmer. Et medlem kan også være hovedleder, medarbeider, kasserer eller hjelpeleder. Kontingent = Vi anbefaler alle å ta inn kontingent (medlemspenger) for barna i gruppen. For å få offentlig støtte må kontingenten være på minst kr 50,- Årsrapport = Årlig rapport med oversikt over alle medlemmer i gruppen. Dette er grunnlaget for å få økonomisk støtte. # 3 Registrere nye barn og ledere Under fanen Barn/ledere får du en oversikt over alle medlemmer. Du kan velge å se: Aktive forhold = Nåværende medlemmer i gruppen. Med sluttdato = Tidligere medlemmer som er registrert sluttet i gruppen. Alle = Alle nåværende og tidligere medlemmer i gruppen. Personlig medlemsnummer: Alle barn og ledere har sitt unike medlemsnummer. Du kommer inn på opplysninger om personen ved å klikke på nummeret som står foran navnet.

3 På infobildet du får opp kan du korrigere navn, kontaktinformasjon eller fødselsår. Tips! Du kan velge å dele ut et påmeldingsskjema ved oppstart ved høst og vårsemester til foresatte i gruppen for å få registrert barna enklest mulig. Bruk så denne for registrering i vårt medlemssystem. Registrering av nytt medlem i gruppen: Trykk på Nytt barn/leder Skriv inn følgende opplysninger: Fornavn og etternavn (Skriv kun inn det siste etternavnet, unntak: hvis etternavnet skrives med bindestrek. Mellomnavn skal skrives på fornavnlinjen) Fødselsår Velg kjønn Velg medlemstype (barn, hjelpeleder, medarbeider, leder, kasserer) Innmeldt dato (Datoen trenger ikke å være nøyaktig) Adresse, postnr. og poststed (Ikke bruk forkortelser, men hele adressen må fylles ut) Skriv inn e-post/mobil (viktig å få med for ledere og evt. kontaktinformasjon om de foresatte til barna) OBS! Husk at alle barn, medarbeidere, hjelpeledere og kasserere må være registrert med fullt navn, adresse og fødselsår. # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer Når et barn/leder har tidligere vært aktiv i din eller annen gruppe så kan du søke opp medlemmet. Trykk på Nytt barn/leder og skriv inn medlemmet sitt navn, fødselsår, kjønn, adresse. Du vil da få opp et forslag om Mulig dublett med navn og adresse. Trykk Velg og du vil komme inn på gjeldende person sin info-side. Skriv inn ny innmeldingsdato og lagre. Nå vil personen både ha en avsluttet tilknytning med sluttdato og en aktiv tilknytning med ny innmeldingsdato. # 5 Dublett-feilmelding Dersom du prøver å registrere en ny person som er registrert fra før i vårt medlemsregister (dublett) så må du se på forslagene som kommer opp. Et barn kan være medlem i flere grupper. Trykk Velg på den personen som har både navn, adresse og fødselsår som passer med den du prøver å registrere. 1

4 Skriv deretter inn innmeldingsdatoen til medlemmet og trykk Lagre Dersom ingen av personene som kommer opp passer så må du ta kontakt med hovedkontoret. Det samme gjelder dersom du finner dubletter på din gruppe, så send en e-post til med dublettens navn og nummer samt gruppen sitt navn og nummer. Hovedkontoret vil sørge for å oppdatere dette snarest. # 6 Avslutte medlemskap Det er viktig å avslutte medlemmer slik at de ikke kommer feilaktig med på statistikken. Husk å gjøre dette før levering av årsrapport. Hak av de medlemmene du ønsker å avslutte fordi de ikke lenger er med i gruppen. Skriv inn utmeldt dato og trykk på: Lagre # 7 Endre medlemskap på en person Dersom en kasserer for eksempel skal bli medarbeider, så går du inn på gjeldende person og endrer medlemstype: Husk å lagre # 8 Registrere kontingent betalt/ikke-betalt Det er viktig at alle barn er registrert med enten kontingent betalt (KB) eller kontingent ikke betalt (KIB). Det er frivillig om gruppen ønsker å innkreve kontingent eller ikke, men den må være på minimum kr 50,- per barn per år for å få offentlig støtte. Hak av de du ønsker å registrere kontingent. Velg enten kontingent betalt eller kontingent ikke betalt (trykk ned på pilen helt til høyre for å få opp valg om Kont ikke bet. ) Skriv inn hvilket år kontingenten gjelder for. Det er viktig at korrekt år blir registrert. Kontingenten må være betalt innenfor perioden for inneværende år, XX til XX). Skriv hvilken dato kontingenten ble betalt Til slutt trykker du på: 2

5 # 9 Ta ut rapporter Klikk på fanen Rapporter. Her kan du skrive ut lister over alle medlemmer som har vært med i gruppen eller aktive/utmeldte medlemmer. Uttaket velger du ved å filtrere medlemstype: Du kan også skrive ut adresse-etiketter over medlemmer og ledere. #10 Sende e-post Per august 2015 kommer en ny e-post funksjon i Focusnet. Da vil du kunne sende e-post til dine medledere eller foresatte til barna. Legg inn e-postadresse på medledere eller barn ved å klikke på medlemsnummeret og skriv inn adressen under feltet Epost. Husk å lagre For å sende e-post til en eller flere så huker du av for vedkommende og trykker Send e-post # 11 Levere årsrapport Klikk på fanen Årsrapport. Her er fanene du skal svare på før årsrapporten leveres: Du kan ikke klikke på den enkelte fanen, men du blir ledet gjennom hver enkelt fane til årsrapporten kan leveres. 1. Fanen Info gir deg viktig informasjon om årsrapporten Her er en oversikt over leverte årsrapporter og status på årets rapport. Velg årets rapport for å fortsette. Når status er levert, kan den ikke endres med mindre du tar kontakt med hovedkontoret. For å se på en tidligere levert årsrapport trykker du Velg foran det aktuelle året: 3

6 Sjekkpunkter før du starter på innlevering av årsrapport: Du må ha: Registrert barn og ledere med fullstendig adresse, kjønn og fødselsår Avsluttet tidligere medlemmer Registrert Kontingent Betalt (KB)/ Kontingent Ikke Betalt (KIB) på alle barn og ledere under 26 år OBS! Dersom du har registrert feil i kontingent, kontaktinformasjon eller fødselsår kan du gå tilbake til gjeldende person og endre dette. Husk å lagre! For å gå videre og lagre årsrapporten trykker du på: For å gå tilbake i årsrapporten trykker du på: Du kan velge å gå ut av årsrapporten og fortsette en annen dag. Fristen for å levere er 1. februar. 2. Fanen: Styret, årsmøte og samlinger Skriv inn det året som årsrapporten gjelder for. Skriv inn dato for årsmøte (dvs. det styret som sitter den i året årsrapporten gjelder for). Obs. Valg av styre må ligge i forkant av styreperioden. Dersom du er eneste leder fyller du inn den datoen du bestemte deg for å fortsette som leder. Skriv inn den perioden styre og hovedleder er valgt for. Styreperioden må starte enten samme dag eller etter dato for årsmøte. Perioden kan vare i maks to år og må gjelde det styret som satt den (i året som årsrapporten er levert for). Kryss av for ja dersom du søker om støtte fra en annen organisasjon enn SØNDAGSSKOLEN NORGE. Skriv inn hvilken organisasjon det gjelder. 4

7 Skriv inn hvor mange samlinger dere har hatt gjennom året dere leverer årsrapport for. I følge regelverket må man ha minst en samling per år for at årsrapporten skal bli godkjent. 3. Fanen: Prosjektstøtte Det kan søkes om opptil kr 3.500,- i prosjektstøtte Frifond til SPRELL LEVENDE, BARNAS eller annet pedagogisk undervisningsmateriell. Dette må du søke om årlig. Du kan søke om prosjektstøtte uavhengig av om du har betalende barn eller ikke. Til høyre vil du få opp hvilket abonnement gruppen din har. Søker du om prosjektstøtte? Kryss av for ja eller nei. Dersom du ikke ønsker å søke om prosjektstøtte, svarer du nei og går videre til neste fane. Dersom du søker om prosjektstøtte til SPRELL LEVENDE må du ha abonnement på SPRELL LEVENDE. Du kan også søke om støtte til annet pedagogisk undervisningsmateriell. Blant annet abonnement på BARNAS. Skriv inn en kort redegjørelse for hva dere søker om, for eksempel typen undervisningsmateriell. Dere kan ikke søke om støtte til annet type utstyr ettersom den generelle støtten kan brukes til dette. Nederst skriver du inn beløpet dere søker støtte for, maks kr 3.500,- 4. Fanen: Regnskap Alle grupper er pliktige til å føre et eget regnskap eller som et avdelingsregnskap i menighet. Link til eksempel på føring av regnskap: sondagsskolen.no/maalgrupper/leder/oekonomi-og-administrasjon/regnskap-maaleveres. Regnskapet må vise Frifondmidler eller andre inntekter gruppen har mottatt. Husk at gruppen må ha bilagsdokumentasjon som viser innbetalt medlemskontingent med innbetalingsdato og navn på medlemmet. Gruppen kan for eksempel levere ut en giro til medlemmer for betaling av kontingent. Hvert år trekkes et antall grupper ut i regnskapskontroll. Fra og med 2016 (regnskapsår 2015) skal regnskapsoppstilling leveres. 5. Fanen: Rapport om Frifond (Årsberetning om Frifond) I denne fanen kan du se hvor mye din gruppe har fått tildelt av frifondmidler. Generell støtte viser hvor mye gruppen fikk tildelt av midler for sist leverte 5

8 årsrapport basert på betalende medlemmer. Prosjektstøtte viser det gruppen fikk tildelt til SPRELL LEVENDE eller annet pedagogisk undervisningsmateriell. Skriv inn hva som er brukt iht. regnskap av de tildelte midlene. Differansen vil da vise hvor mye som er igjen av de tildelte midlene. Frifondmidlene må være brukt opp innen 30. juni i påfølgende kalenderår og dette må synliggjøres i regnskapet. Eventuelle resterende midler må tilbakebetales til SØNDAGSSKOLEN NORGE til konto: Nederst skriver du inn en kort årsberetning om hva dere har brukt midlene til. F. eks: Kjøpt SPRELL LEVENDE og servert mat på samlingene. 6. Fanen: Lever årsrapport Dersom du er klar til å levere årsrapport så trykker du på: Det vil nå komme opp en mulighet for å skrive ut rapporten i pdf. Dette er kun for ditt eget arkiv. Årsrapporten skal ikke sendes inn til din krets eller SØNDAGSSKOLEN NORGE. Tusen takk for at du har levert årsrapport! Vi i SØNDAGSSKOLEN NORGE er takknemlig og glade for innsatsen din for barna i din gruppe og for at du har levert årsrapport. Dersom du ikke får levert den kan det være fordi et barn ikke er registrert med kontingent betalt eller ikke, fødselsår eller adresse eller lignende. Ta kontakt med hovedkontoret dersom du ikke får levert rapporten! # 12 Politiattest 6

9 Fra har SØNDAGSSKOLEN NORGE innført krav om politiattest fra alle frivillige i gruppene. Hver enkelt hovedleder og medarbeider må selv sørge for å få tak i politiattest. Man kan søke om politiattest elektronisk eller per post og få den direkte tilsendt til folkeregistrert adresse. Se veileder for hvordan man søker om politiattest på våre nettsider: Alle hovedledere må fremvise politiattest til sin kretskonsulent. Politiattesten kan vises på en samling, eller sendes per post til kretskonsulent. Alle medarbeidere må fremvise sin politiattest til hovedleder i gruppen. Se gjerne ofte stilte spørsmål om politiattest: NB: Politiattester skal kun fremvises i original og ikke lagres hos andre enn eieren. Når hovedleder får fremvist en politiattest av en medarbeider så må politiattesten bli registrert i vårt medlemsregister: Gå inn på gjeldende person som har fremvist attesten ved å trykke på medlemsnummeret. Deretter trykk du deg inn på fanen Politiattest som ligger helt til høyre. Da vil du få opp personen sitt medlemsnummer og navn. Skriv inn hvilken dato politiattesten er utstedt fra politiet. I feltet Kommentarer kan du skrive hvordan og når du fikk se attesten. For eksempel på en samling eller at du fikk den tilsendt i posten. Til slutt må du trykke på Lagre. Dersom du har registrert politiattest på feil person kan du trykke Slett # 13 Mine opplysninger: Her finner du all kontaktinformasjon om hovedleder. Vennligst oppdater denne siden med din kontaktinformasjon slik at du mottar all nødvendig informasjon fra oss - husk å lagre! Her kan du også endre passordet ditt Dersom en ny person skal overta som hovedleder for gruppen kan man ikke benytte brukernavn/passord til tidligere hovedleder, men ny hovedleder må ta kontakt med hovedkontoret. Vi trenger adresse, fødselsår, mobil og e-post. Kontakt oss via e-post eller tlf:

10 # 14 Min gruppe: Denne siden viser informasjon om din gruppe. Her vil det etter hvert legges ut flere funksjoner som du kan bruke i din gruppe. Kontonummer: Gruppens kontonummer som vi kan utbetale Frifondstøtte til. Dersom dere får et nytt kontonummer må dere kontakte hovedkontoret. Kontingentbeløp: Dersom gruppen eller kretsen har høyere kontingent enn kr 50,- legg inn verdien her. Send gjerne halvparten av kontingenten til din krets som takk for besøk, kurs og veiledning. Passord: Dette er passordet du benytter for å logge inn i Online Planleggingsverktøy dersom du er SPRELL LEVENDE abonnent. Kretsinformasjon: Her finner du kontaktinformasjonen til søndagsskolekonsulenten i din krets. # 15 Gruppe i pause eller nedlagt Hvis din gruppe tar pause eller blir nedlagt må du gi beskjed om dette på e-post eller telefon til din søndagsskolekonsulent eller til hovedkontoret. 8

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 4.4.2011 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 14.11.2013 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer

Kontingent.no Dokumentasjon for organisatorer 1. Registrering Gå til www.kontingent.no og trykk «Registrer». Fyll deretter ut registreringsskjemaet, og trykk på knappen «Registrer». Husk å lese gjennom vilkårene for bruk av tjenesten. Din søknad om

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere 1. Innlogging Når du skal registrere timer elekronisk hos Kelly Services benyttes web-applikasjonen Genus Hours (https://hours.kellyservices.no).

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF NSF har laget en brukerveiledning for registrering av kurs, som vi håper vil være til god hjelp. Er det noe som er uforståelig er det fint om vi får

Detaljer

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hva er MinIdrett MinIdrett er Norges Idrettsforbund sin internett-portal for idretts-norge. Det vil si både deg, meg og alle andre som i en eller annen forbindelse:

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen!

Kom i gang med InfoWeb Select. - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Kom i gang med InfoWeb Select - Finn dine beste kunder, og målrett markedsføringen! Innhold 1. Visste du at det hvert år... 3 2. Logg inn i InfoWeb Select... 3 Endre passord ved første logg inn... 3 Ordinær

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Hvordan bestille frukt på skolen gjennom Skolefrukt sitt administrasjonssystem, www.skolefruktsys.no

Hvordan bestille frukt på skolen gjennom Skolefrukt sitt administrasjonssystem, www.skolefruktsys.no Hvordan bestille frukt på skolen gjennom Skolefrukt sitt administrasjonssystem, www.skolefruktsys.no En orientering til foreldre/foresatte Utgitt juni 2010 Slik setter du i gang! Gå inn på www.skolefruktsys.no.

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer