InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007"

Transkript

1

2 2 Stein Raaness AS 2007

3 Stein Raaness AS 007 3

4 4 Stein Raaness AS 2007

5 Stein Raaness AS Innhold Logge seg på serveren Brukernav og passord Abonnementsregisteret Nytt abonnement på ny kunde Kundekortet Adressefelt Leveringsmåte Budrute Flere felt i kundekortet Nytt abonnement på eksisterende kunde Abonnementsbildet Registrering av abonnement Annen betaler Antall Ekstra porto pr. utgave Ekstra porto pr. termin Kampanjekode Pris Termintype Neste t.type (Neste termintype) Utgaver (Antall_utgaver) Ikke levert (Bet_ikkelevUtgv) Rest/tilgode (Restbeløp tilgode) Selger Siste modell Status Markedsopprinnelse Datofelter Reg dato Startdatofeltet Fremtidig start Tilbakedatert start Utløpsdato Forfallsdato Siste distribusjon Sist levert Aktiv Ikke fornye Gave Kontant innbetaling Referanse Leveringsendringer Midlertidig stopp Ny start Adresseendring Midlertidig adresse (ferieadresse) Permanent adresseendring Stoppe og avslutte et abonnement Oppstart av et passivt abonnement Kreditering av et abonnement Kreditere-knappen Betale rest og stoppe Kreditere dobbel betaling Fremtidig stopp, krediteres nå Justering av abonnementet etter kreditering Notisfeltet Ikke fornye-feltet Ny Faktura-knappen Bestillt utløp Gaveabonnement Avslutte gaveabonnement Klager Klagerapport Side to i abonnement Oversikt over utsendte tilbud Oversikt over kundens fakturaer Verver Siste premie Markedsopprinnelse Indeks Betalingsmåte Mva-kode Beløp/utgave Rest/tilgode Første startdato Terminstart Terminslutt Postsortering Elektronisk abonnement Avtalegiro Delabonnement Abonnementssyklusen Fakturere abonnement Klargjør tilbud/fakturaer Produsere tilbud/faktura Skriv ut tilbud/faktura Stoppede abonnement Brevtyper Innbetaling/bokføring av tilbudsfaktura OCR-innbetaling Bokfør innbetalinger Utskrift av daglige rapporter Manuelle innbetalinger Bokføring av manuelle innbetalinger Distribusjon Produsere distribusjonsfiler Finn bestilte endringer Dagens distribuerte aviser Dagens endrede abonnement Innleveringsoppgave til posten Lagre abonnementstatistikk Vis abonnementstatistikk Endring av forfallsdato Samletilbud Registrere ny abonnent på samletilbud Modellkjøring av samletilbud Klargjør og produser tilbud for utkjøring av samletilbud Innbetalinger Samletilbud Løssalgs Registrering av løssalgsabonnement Kundefeltet Adressefeltet Betaler Distribusjonsfeltet Fast levering Ekstra levering Retur løssalg Registrere retur Registrere retur samlet Fakturering av løssalgsabonnement Innbetaling løssalg Rapporter Aboinntekter - fordelt pr år Aboinntekter - valgt måned Innbetaling med annen pris Innbetaling - rapportårets pris Gjeld til abonnenter - periodisert Sprederapport Vis abonnementstatistikk Løssalgsrapport Løssalgsrapport sammendrag Fordelingsliste Budruter Statistikk grupperinger Vis lagrede stat.grupperinger Ververrapport Delabonnement Abonnement

6 Innhold Abonnement Vedlikehold Kategoriser abonnenter Konsistenssjekk Juster BTG jfr utløpsdato Juster Utløp jfr BTG Oppdater «Postsortering» Synkronisere soner Sjekk postnr Konsistenssjekk abonnement Fjern gamle Tilbud Slett gamle løssalgsposter Aktiviser ny kampanjekode Kortkommandoer Tastatursnarveier i abonnementslisten Ctrl + N Ny Ctrl + Shift + S Sorter Ctrl + R Rapport Ctrl + Shift + A Vis Alle Alt F Søk Ctrl +.(punktum) eller Enter Ferdig Stein Raaness as -sist endret august Mangfoldiggjøring av innholdet, helt eller delvis, er ifølge Lov om opphavsrett av den 12. mai 1961 forbudt uten skriftlig tillatelse fra forfatterne. Forbudet gjelder enhver form for mangfoldiggjøring ved trykking, duplisering, stensilering, båndopptak etc. Stein Raaness AS 2007

7 Start InfoPress - logge seg på server Start 4D Client - InfoPress Dobbeltklikke på programsymbolet for 4D Client D Client Tilkobling til server Programmet søker fram mulige 4D servere i nettverket. I tilkoblingsvinduet presenteres sist brukte servere, også kalt Favoritter. Marker riktig Server, og klikk OK! TCP/IP Om du er i tvil om sist brukte server er den du skal koble deg til, klikk på TCP/IP-fanen og se de servere som er tilgjengelige i øyeblikket. Marker riktig server og klikk OK. Bruker identifikasjon Skriv inn Infodesk som Brukernavn. La Passord være blankt. og klikk på Tilkobling. Stein Raaness AS 007 7

8 Brukernavn Skriv inn koden din i feltet Bruker (ofte initialene dine). Skriv deretter inn ditt Passord om du har fått tildelt det, og klikk OK! InfoPress forside Du er nå inne i InfoPress sitt åpningsbilde/forside og kan velge hvilken modul du skal jobbe i. For å gå videre til abonnementsmodulen, klikk på Abonnement! Velg riktig blad/avis i popupmenyen dersom flere blader/aviser er registrert i systemet. Klikk på Abonnement. 8 Stein Raaness AS 2007

9 Abonnementsregisteret Vis alle I Abonnementsregisteret ligger alle abonnenter, både Passive og Aktive. For å få fram en oversikt over alle abonnenter trykker du på Vis Alle. Alle aktive Trykker du på Aktiv-knappen (kolonnetittel) får du kun opp de aktive abonnentene. Alla passive Trykk først på Vis alle for å få fram alle abonnenter i systemet. Hold Ctrl-tasten nede mens du trykker på Aktiv (kolonnetittel). Kolonnetitler Sorter etter abonnementsnummer Trykk først på Vis alle for å få fram alle abonnenter i systemet.trykk deretter på Abonnement. Abonnementene sorterer seg da et nummerrekkefølge. Sorter på navn Trykk først på Vis alle og deretter på Navn. Abonnementene sorterer seg alfabetisk. Hold Ctrl-tasten nede mens du trykker på Navn for å snu rekkefølgen. Sorter på forfallsdato Trykk først på Vis alle og deretter på Forfallsdato. Hold Ctrl-tasten nede om du vil snu rekkefølgen. Samme fremgangsmåte gjelder for å sortere alle kolonnene. Vis detaljerte adresser Abonnementslisten kan også vise abonnentenes fulle adresse. Klikk på Vis detaljerte adresser nederste til høyre. For å få tilbake ordinær liste, trykk på Tilbake. Stein Raaness AS 007 9

10 Nytt abonnement på ny kunde Når du registrer nye abonnement på kunder som du vet ikke har vært abonnenter før, må disse også registreres som kunde i kunderegisteret. Systemet søker på navnet og foreslår at du oppretter ny kunde hvis den ikke finnes fra før. Gjør følgende: Klikk på Ny-knappen i abonnementslisten. Skriv inn abonnentens navn i Kundefeltet. Mange foretrekker å bruke store bokstaver og skrive etternavn før fornavn.trykk på Tab-tasten. Nå får du opp spørsmål om du ønsker å opprette denne kunden i kunderegisteret. Klikk OK og Abo-kundebildet hentes frem. Kundekortet Den nye kunden får automatisk tildelt et kundenummer.det er ikke abonnementsnummer, men et kundenummer som følger kunden i alle moduler. Kunde I Kundefeltet er kundens etternavn og fornavn. Korriger hvis nødvendig. Kundenr Den nye kunden får automatisk tildelt et kundenummer. Navn F/E I Navnefeltet er fornavn og etternavn separert og utfylt i hvert sitt felt. Det gjelder om du skriver inn navnet med Etternavn, Fornavn. Adresse Adressefeltet fylles ut med gate/veinavn og nummer og evnt. oppgang i blokk på følgende måte: Skriv gatens/veiens navn, så mellomrom (space) husnummer, evt mellomrom og oppgang og deretter trykker på Tab-tasten, vil systemet flytte husnummer og oppgang til riktig felt. 10 Stein Raaness AS 2007

11 Etasje Fyll ut evnt etasje i etasjefeltet. C/O Adresse Fyll ut c/o adresse dersom abonnenten her det eller bladet skal leveres til en underavdeling i et firma. Postnummer Fyll ut abonnentens postnummer. Poststed og landkode fylles ut automatisk. Telefon og e-post Fyll inn telefon- og telefaksnummer, og e-postadresse. Leveringsmåte Fyll ut Leveringsmåte og Budrute hvis avisen skal sendes med bud. Er budrute og postbudruter definert i innstillingene og du skriver en adresse som tilhører disse, kommer budruten opp automatisk. Se eksempel på distribusjonsmåte i rammen nedenfor. Du har nå de mest nødvendige opplysninger på kunden og kan returnere til abonnementsbilde om ønskelig ved å klikke OK! Fortsett registrering av abonnementsopplysninger -se side 11. Distribusjonsform Leveringsmåte Budrute Navnet Navnede aviser til kunder Tomt felt, FLY, BÅT etc. Tomt felt Uten - Ikke budrute IKKE "BUD" betydning Unavnede aviser til kunder Tomt felt, eller FLY P-<rutenummer, postnummer, NEI - Postdistribuert, med pakkeslipp sonenummer, etc.> Budsendt unavnet BUD Budrutenummer NEI Med pakkeslipp Budsendt. Navnet BUD Budrutenummer JA Med pakkelsipp Postsendt. Navnet. Tomt felt P-<rutenummer, postnummer, JA Med egen pakkeslipp sonenummer, etc.> Stein Raaness AS

12 Flere felt kundekortet VATnr Fyll inn VAT-nummer (dette gjelder foreløpig bare svenske brukere). Kontaktperson Fyll inn kontaktperson hvis abonnementet er bestilt av et firma. Firma Hvis abonnenten skal bytte mellom privat og firmaadresse, må du fylle ut feltet firma. Se eget avsnitt senere. Selger Skriv inn Selgerens navn dersom avisen ønsker å knytte abonnenten til en bestemt selger. Saldo Saldofeltet er bare tilgjengelig ved bruk av regnskapsprogrammet Maccounting. Betalingsmåte Fyll inn betalingsmåte - post og bank.settes i utgangspunktet til Bank. Betalingsvilkår Feltet Betalingsvilkår må fylles med et tall. For abonnement ligger betalingsbetingelsene på de ulike modellene. Bransje Bransje, Distrikt, Kategori, Prioritet, Kundetype og Kundegruppe er knyttet til registre med samme navn. Feltene benyttes dersom avisen vil ha muligheten til å gruppere kundene med tanke på søk, rapportering osv. Feltene brukes først og fremst dersom kunden er et firma, men det er fullt mulig å benytte disse feltene til å dele personkunder inn i grupper og kategorier. Notis Notisfeltet kan benyttes til anmerkninger om kunden. Samletilbud Skal kunden betale for flere abonnement, setter du kryss i Samletilbud. Se eget kapittel om temaet senere. Varsel Varsel - Krysses av dersom en kunde ikke betaler abonnementet. Kunden vil ikke få opprettet nye abonnement ved senere anledninger uten at et passord tastes inn. 12 Stein Raaness AS 2007

13 Nytt abonnement på eksisterende kunde Søk på kunde Klikk på Ny-knappen. Skriv inn noen bokstaver fra kundens etternavn, i Kundefeltet, og klikk på Tab-tasten. Velg riktig kunde Systemet søker fram alle abonnenter/kunder med navn som begynner med de bokstavene du har tastet inn. Klikk på kundens navn i hjelpelisten, og opplysninger om kunden fylles automatisk inn i registreringsdialogen. Fortsett registrering av abonnementsopplysninger -se side 11. Stein Raaness AS

14 Abonnementsbilde Kampanjekode Etter at du har opprettet kunden i kunderegisteret må du fylle ut de nødvendige feltene i abonnementsbildet. Sett markøren i Kampanje-kodefeltet. Skriv og klikk på Tab-tasten. Du får opp en oversikt over alle kampanjekodene som er lagt inn. Abonnenten har fått et eget abonnement- nummer øverst i høyre hjørne. Kundenummeret står til høyre for navn og telefonnummeret. Utløpsdato og forfallsdato er , det vil si at abonnenten enda ikke har fått tilsendt tilbudsbrev (skjer ved første modellkjøring etter registrering, og da opprettes forfallsdato), og ikke har betalt (da opprettes utløpsdato). Når man velger kampanjekode blir feltene termintype, neste termin, beløp og utgaver automatisk fylt ut i henhold til innstillingene til den aktuelle kampanjekoden. Krysset i Aktiv-ruten kommer også opp automatisk. Startdatoen i start/stopp/endre-feltet nederst til høyre er første distribusjonsdag denne abonnenten får avis/blad. Klikk på ønsket kampanjekode, og deretter på Tab-tasten. Klikk OK og du har registrert et nytt abonnement. Ovenfor ser du hvordan et abonnementsbilde se ut for en abonnent som er nyregistrert. Hvis du ikke legger inn noe i Lev måte, Budrute eller setter kryss i Navnet-knappen, blir abonnenten automatisk skrevet ut til etikett. 14 Stein Raaness AS 2007

15 Registrering av abonnement - feltbeskrivelse Annen betaler Betalerfeltet fylles ut dersom betaleren er en annen person enn abonnenten. Dette gjøres på samme måte som i Kundefeltet. Skriv inn navnet til betaleren og klikk Tab. Da får du opp spørsmålet om du vil opprette en ny kunde. Fyll ut kundekortet til betaleren og klikk OK! Er kunden registrert i kunderegisteret allerede, kan du skrive inn deler av navnet Da får du opp en liste over alle kundene. Marker den riktige og betalerfeltet er utfylt. Hvis du vil se kundekortet til abonnenten eller betaleren, kan du klikke på Kundeknappen eller Betaler-knappen. Adressefeltet Feltet er utfylt med opplysningene fra Kunderegisteret. Landkode er knyttet til postnummer. Det samme er Transitnummer og Sortering. Antall Tast inn det antallet blader abonnenten skal ha ved hver distribusjon. Unngå endring av antall i løpet av en abonnementsperiode. Ekstra porto pr. utgave Ekstra porto pr. termin Dette feltet fylles ut med tilleggsporto i kroner pr utgave eller pr termin dersom utsendelse blir mer kostbart enn vanlig. F. eks. sending med fly til utlandet. Fyll deretter ut kampanjekode. Systemet beregner ny abonnementspris som vises i prisfeltet. Ved ordinær fakturering legges porto automatisk til på utsendt faktura. Stein Raaness AS

16 Kampanjekode I InfoPress kobles alle abonnement mot kampanjekoder. I noen tilfeller er dette en virkelig kampanje/ tilbud i andre tilfeller er det ordinære abonnement til full pris. Velg riktig kampanjekode for ønsket abonnement. Se side 7 Pris Pris for den bestilte terminen. InfoPress regner ut abonnementsprisen ut fra innholdet i Antall, Ekstra Porto og Kampanjekode. Termintype Termintypekoden fylles inn automatisk ved valg av Kampanjekode. Terminen må være definert i termintyperegisteret. Den inneholder opplysninger om terminens lengde og pris. Neste termin Fylles ut automatisk når Kampanjekoden velges. Gjelder neste termin dersom abonnenten fornyer abonnementet sitt. Utgaver Antall utgaver abonnenten skal ha. Fylles inn automatisk ved valg av Kampanjekode. Feltet oppdateres av innbetalingsrutinene. Har en kunde blader tilgode ved en innbetaling, legges disse til antallet. Er antallet blader tilgode negativt, trekkes dette fra utgaveantallet. Ikke levert Kalles gjerne BTG (blader tilgode). Antall utg. som er betalt, men ennå ikke levert. Feltet oppdateres av innbetalings- og distribusjonsrutinene. Feltet viser 0 inntil abonnementet er betalt. Antallet synker med én - 1- ved hver distribusjon. Viser feltet et negativt tall, har abonnenten mottatt blader han ikke har betalt. Klikker du feltet Ikke levert, oppdateres feltet i forhold til utløpsdatoen. 16 Stein Raaness AS 2007

17 Rest/tilgode (Restbeløp tilgode) Viser hvilket beløp abonnenten har til gode. Oppdateres automatisk ved hver utsendelse. Regnes ut slik: Bet_ikkelevUtgv x blp_pr_utgave x antall Dersom kunden sier opp et abonnement i løpet av terminen, vil systemet regne ut summen kunden skal krediteres. Selger Hvem som har solgt abonnementet. Hentes fra Kunderegisteret. Siste modell Hvilken modell abonnenten havnet i ved seneste modellkjøring. Status Tildelt ved seneste modellkjøring. Markedsopprinnelse Her kan du legge inn en markedsopprinnelse på abonnenten som du kan søke ut senere. Reg dato Dato for registrering av abonnementet. Du kan skrive inn en dato, hvis ikke blir det automatisk dagens dato. Neste gang du åpner abonnementsbildet er feltet skrivesperret. Feltet er spesielt viktig for aviser med selgere som skal ha provisjon av salget. Startdatofeltet Fylles ut automatisk når det nye abonnementet er registrert og brukeren klikker OK. Startdatoen vil tilsvare neste utgivelse av bladet. Fremtidig start Du kan skrive inn en dato som ligger fram i tid og abonnementet forblir passivt fram til denne datoen. Stein Raaness AS

18 Tilbakedatert start Skriv inn en dato tilbake i tid, og du får opp følgende spørsmål. Antall utgaver vil variere etter hvor mange utgaver som er distribuert fra den valgte startdatoen fram til registreringsdatoen. Klikker du OK i dette bildet, får abonnenten fratrukket dette antallet blader. Utløpsdato Utløpsdato for abonnementet. Fylles ut automatisk når abonnementet er betalt. Abonnementet er betalt fram til denne datoen. Dersom feltet viser , betyr dette at abonnementet er et nysalg som ennå ikke er betalt. Forfallsdato I utgangspunktet et lesefelt som oppdateres automatisk av InfoPress når abonnenten har fått tilsendt regning. (Settes opp i modellene.) Forfallsdatoen kan endres i trinn på en uke fram eller tilbake ved at du klikker på pilene på hver side av feltet. Eksempel: En kunde ringer og sier han ikke klarer å betale abonnementet til den fastsatte tiden. Dere blir enige om en ny forfallsdato, og du justerer datoen med spinnerne. Abonnenten får dermed forskjøvet evnt. purring og stoppvarsel. Siste distribusjon Dato for siste distribusjon. Feltet oppdateres automatisk ved hver distribusjonskjøring. Feltet er viktig for oppdateringen av abonnementet. Sist levert Dato for siste avisleveranse til kunden. Feltet oppdateres automatisk ved hver distribusjonskjøring. 18 Stein Raaness AS 2007

19 Aktiv Abonnenten vil få tilsendt blader så lenge aktivkrysset er på.ved fremtidig start, blir aktivkrysset automatisk satt på ved startdato. Ikke fornye Avkryssing stopper abonnementet ved utløpsdato. Det skjer automatisk når du kjører den ukentlige modellen. Gave Krysses av automatisk om det er registrert Annen betaler. Faktura blir sendt til betaleren og ikke til kunden. Skal abonnenten selv betale for neste termin, kan du krysse av Fjern annen betaler ved første innbetaling. Kontant innbetaling Ønsker kunden å betale abonnementet kontant ved bestillingen kan du gjøre det på følgende måte: Klikk på kontant-knappen. Feltene gjøres tilgjengelig for inntasting. Tast inn beløpet som skal betales i Innbetalt-feltet. Du får opp følgende melding på skjermen: Dagens dato er foreslått, men kan overskrives. Klikk OK når du har rett dato i dialogen. Hvis du vil ha utskrift av kontantfaktura, svarer du OK på spørsmålet om du vil ha utskrift av faktura, når du har angitt betalt dato. Referanse Feltet er en fakturareferanse som kan inneholde inntil 20 tegn. Avisen kan selv bestemme om det skal benyttes og hva feltet skal inneholde. Stein Raaness AS

20 Leveringsendring Midlertidig stopp Midlertidig stopp brukes når en abonnent ønsker å stoppe abonnementet for kortere eller lengre tid. Dette kan f.eks. skje når abonnenten skal reise på ferie og ikke ønsker bladet omadressert. Gjør følgende: Klikk på knappen Midl.Stopp og du får opp denne dialogen. Systemet foreslår førstkommende distribusjonsdag som stoppdato, men ønsker du å stanse fra en annen dato skriver du inn det. Klikk OK. Stoppdatoen legges inn med en linje i Endre-feltet, og abonnenten stoppes automatisk under distribusjonen for den aktuelle datoen. Ny start Oppstart av et abonnement som har vært midlertidig stoppet skjer ved å legge inn en ny Start. Klikk på Start-knappen og du får opp følgende dialog. Fyll inn dato for oppstart av abonnementet. Klikk OK. Startdatoen legges inn med en linje i Endre-feltet, og abonnenten startes automatisk under distribusjonen for den aktuelle datoen. 20 Stein Raaness AS 2007

21 Adresseendring Midlertidig endring (ferieadresse) Du kan gjøre både midlertidige og permanente adresseendringer. Klikk på Endre-knappen, og du får opp et nytt vindu med Leveringsinfo. Skriv inn den nye midlertidige adressen. Skriv deretter inn startdato og stoppdato for endringen. Dersom abonnenten er tilknyttet en budrute, er det viktig å oppdatere budrutefeltet. Dette kan gjøres ved å klikke på knappen Budrute. Lev.måte skal på forhånd være utfylt med BUD. Klikk OK. NB! Siden endringene ikke er permanente, vil du ikke se noen annen endring i abonnementsbildet enn en ekstra linje i endringsfeltet. Endringene aktiveres ved distribusjon den aktuelle datoen. Hvis du vil at endringen skal tre i kraft med én gang, skriver du inn dagens dato for start på endringen. Se på en endring Du kan hente fram og se på en endringsmelding ved å dobbeltklikke på riktig linje i endringsfeltet. Slette en endring Du kan slette en post ved å bruke Slett post-knappen. Advarsel! Dersom en bruker har registrert en midlertidig adresseforandring på en kunde, kan denne overskrives dersom en bruker går inn og ser på den samme kunden i Kunderegisteret og klikker OK ved utgang av Kunderegisteret. Av denne grunn er det lagt inn en sperre. Når en bruker vil gå ut av Kunderegisteret, kommer det opp en advarsel: Klikker brukeren OK, settes adressen i abonnement lik adressen i kunderegisteret. Klikker brukeren Cancel, forblir adresseendringen i abonnement urørt. Stein Raaness AS

22 Permanent endring Permanent endring Permanent endring av leveringsadressen brukes når abonnenten flytter eller får ny adresse. Klikk på Endre-knappen, og du får opp et nytt vindu med Leveringsinfo. Skriv inn den nye adressen. Dersom abonnenten er tilknyttet en budrute, er det viktig å sjekke at budrutefeltet oppdateres. Sjekk også at postsonenummeret oppdateres i abonnementsbildet. Sett inn startdato for endringen. Klikk på knappen Gjør endring permanent. Skriv evt. leveringsbeskjeder i Leveringsbeskjed. feltet Klikk OK. Med en permanent endringsmelding med virkning fra dags dato, vil du se at endringene allerede er registrert i adresse- feltet. De samme endringene er gjort i abo-kundebildet og i kunderegisteret. Skal den permanente adresseendringen først tre i kraft ved et senere tidspunkt, vil oppdateringen skje ved distribusjonen for den aktuelle datoen. Endringen vises med en linje som heter Permanent i endringsfeltet. Fast endring hver uke Har abonneneten en fast flytting hver uke, for eksempel hver lørdag, kan vi benytte funksjonen Legg til dato. For hver gang du trykker på legg til dato lages en ny adresseendring en uke fram i tid. 22 Stein Raaness AS 2007

23 Avslutte et abonnement Øyeblikkelig og permanent stopp av et abonnement Funksjonen brukes f.eks. når en abonnent dør eller avisen ønsker å stoppe abonnementet på grunn av manglende betaling. Avisen kan selv definere de stoppårsaker som skal finnes i systemet. Permanent stopp utføres med den store, røde stoppknappen i abonnementsbildet. Fyll ut stoppdialogen med dato og stoppårsak. Bruk for å finne gyldige stoppkoder. Klikk OK. Denne stoppkoden vil overskrive eventuelle startmeldinger som ligger inne, og sørge for at abonnementet ikke startes på nytt. Kunden sier opp abonnementet Klikk på den røde Stopp-knappen. Fyll ut dato.trykk TAB-tasten. Fyll ut stoppårsak. Denne kan du for eksempel kalle OP (oppsagt). Hvis ikke stoppårsaken er definert i InfoPress Innstillinger, får du spørsmål om du vil opprette en ny stoppårsak. Fyll ut dialogen og klikk OK! Sletting av et abonnement Marker abonnenten du vil slette i abonnementsoversikten, og klikk på Fjern-knappen. Hvis du sletter en abonnent, får du spørsmål om du vil slette den i kunderegistret også. Kunden blir ikke slettet hvis det finnes annonser, fakturaer eller trykkeriordre på kunden. Stein Raaness AS

24 Oppstart av et passivt abonnement Hvis et abonnement har vært stoppet og du ønsker å starte det opp igjen, gjør du følgende: Klikk på Start-knappen i stopp/start/ endre-feltet. Du får opp følgende dialog. Neste utgivelsesdato kommer opp automatisk, men den kan overstyres. Neste dialog lar deg nullstille abonnementet. Utløp- og forfallsdato settes til (= kriterie for nysalg), og blader tilgode settes til 0. Fyll inn evnt. ny kampanjekode og de resterende feltene i abonnementsbildet og klikk på OK. Ved neste modell- og tilbudskjøring vil denne abonnenten få nysalgsbrev siden utløpsdato og forfallsdato er Stein Raaness AS 2007

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Quick Brukerkonferansen 2005. 2005... Quick Systems as

Quick Brukerkonferansen 2005. 2005... Quick Systems as Quick Brukerkonferansen 2005 Innhold I Innholdsfortegnelse Del I Velkommen 6 1 Mål med kurset... 6 2 Agenda... 7 Mandag Tirsdag Onsdag... 7... 7... 8 3 Deltakerliste... 9 Del II Grunnkurs 12 1 Oppstart...

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Exceline Brukerveiledning

Exceline Brukerveiledning Exceline Brukerveiledning Online EDB AS Exceline Online EDB AS har utviklet Exceline bransjeløsningen for treningssenter. Systemet brukes i dag på over 175 sentre i Norge - på alt fra små selvbetjente

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Contempus.Invoice Versjon 2007

Contempus.Invoice Versjon 2007 Kursdokumentasjon for godkjennere Contempus.Invoice Versjon 2007 Contempus AS Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse Generell informasjon 3 Pålogging... 3 E-læringspakke og brukerdokumentasjon... 3 Velkommen

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

2 ARBEIDSFLYT... 6 3 HOVEDMENYEN...

2 ARBEIDSFLYT... 6 3 HOVEDMENYEN... Innholdsfortegnelse DXKino 1 GENERELT... 3 1.1 SENTRALE BEGREPER, HVA SOM LEGGES I DISSE..... 3 1.2 BILLETTPRISER... 4 1.3 MASKIN/SYSTEMKRAV... 5 1.4 SIKKERHETSKOPIERING... 5 2 ARBEIDSFLYT... 6 3 HOVEDMENYEN...

Detaljer

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Januar 2013 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer