Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon: Kontaktpersoner og kontaktkategorier: Flere kontaktpersoner:... 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5"

Transkript

1 Uni Økonomi CRM

2 Uni Økonomi CRM: Opprette kunde og leverandør i Uni Økonomi :... 2 Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4 Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5 Flere kontaktpersoner:... 5 Kategori og titel på kontaktpersoner:... 6 Kreditt innformasjon på kunden... 7 Kreditt rating via Lindorff Desicion:... 7 Outlook integrasjonen til Uni Økonomi :... 8 Aktivitetskalenderen:... 9 Vi åpner Outlook: Arkivering av inngående epost: Aktiviteter: Vi oppretter en ny aktivitet: Aktiviteter knyttet til prosjekt: Prosjektoversikt over aktiviteter: Rapporter og oversikt: Dokumenter: Utgående dokumenter: Dokumenter knyttet til et prosjekt: Utgående e post: Utsendelse av sms: Kundekategori: Postutsendelse:... 21

3 UNI ØKONOMI CRM Opprette kunde og leverandør i Uni Økonomi : Å opprette kunde og leverandør informasjon er ofte en tidkrevende prosess. I Uni CRM har vi integrert systemet mot Telefonkatalogen Bedrift, dette gir deg hurtig og korrekt informasjon om kunden, og du får dataene enkelt lagret i økonomisystemet. Fra kundekortet markerer du telefonkatalogen øverst i menyen: Velger man da menyvalget søk i telefonkatalogen får man opp søkebildet som vist under. Videre taster dere inn Kundens navn, dette kan være både bedrift og privatperson, og velg legg inn når riktig kunde er funnet. Systemet henter da inn alle data som er funnet på kunden i telefonkatalogen Bedrift, og du kan enkelt ved å velge Ny oppføring opprette kunden i Uni Økonomi.

4 Alle dataene blir nå overført til Kundekortet i Uni Økonomi og når du lagrer så får kunden tilført kundenummer og er klar til å jobbes med. Har kunden flere adresser, post og besøksadresse registrert i Telefonkatalogen så vi disse begge bli lagret i Uni og du vil se at det kommer et + tegn ved valget Flere Velger man Flere så får man opp en liste over adressene. Velg Ny for å lage flere adresser manuelt.

5 Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon: For å oppdatere kunde eller leverandør, går du inn på den aktuelle kunden, velger telefonkatalogen som sist og menyvalget Oppdater mot telefonkatalogen. Samme prosedyre som ved opprettelse av ny kunde følger. Alle felter som har en grønn hake i margen til høyre vil bli oppdatert. Ønsker du å beholde noe av informasjonen som allerede ligger i Uni Økonomi så kan du fjerne haken og ingen oppdatering vil skje. Det kan nevnes at organisasjonsnummer også kan hentees via Telefonkatalogen Bedrift.

6 Kontaktpersoner og kontaktkategorier: Flere kontaktpersoner: Har man et + tegn bak menyen velg kontakt betyr dette at der er registret flere kontaktpersoner på denne kunden. Om du klikker på velg kontakt vil du få opp en liste over alle kontaktpersonene som er registrert (som vist under). Her kan du velge en kontaktperson som standard for denne kunden, da vil Uni Økonomi alltid foreslå denne personen som referanse, men med mulighet overstyring. Ønsker man å opprette ny kontaktperson så velger man bare ny på menyen til til venstre i kontaktkortet. (Se figur over)

7 Kategori og titel på kontaktpersoner: Her har du mulighet til å knytte en kontaktperson til en eller flere kontaktkategorier. Du kan og velge tittel/funkjon som senere kan brukes når du filtrerer mottakerne ved epost utsendelser.

8 Kreditt innformasjon på kunden I Uni Økonomi V3 er det også laget en funksjon slik at man enkelt kan laste ned økonomisk innformasjon om kunden under arkfanen Salgsinfo. Systemet henter da organisasjonsnummeret på kundekortet, og henter de tre siste årenes regnskapsdata fra telefonkatalogen Bedrift og legger dem på kundekortet som vist under, dette er standard og tilgjengelig for alle brukere: På denne måten får du en oversikt over den økonomiske utviklingen og kan enklere tilpasse dine salgsbetingelser til kunden. ( se figur under) Kreditt rating via Lindorff Desicion: Har man et abonnement på Lindorff Desicion så kan man også hente ned en rating på kundekortet ved å velge Vis på menylinjen øverst. Velge Kredittsjekk Lindorff og legge inn sitt brukernavn og passord fra Lindorff Desicion. Du vil da få lagret en kredittrating fra Lindorff Desicion og en beskrivelse hvis det er noe anmerket i kredittbasen.

9 Outlook integrasjonen til Uni Økonomi : Det første som må gjøres er å sette opp Outlookintergasjonen mot Uni Økonomi slik at det er mulig å synkronisere aktivitetskalenderen i Uni Økonomi mot kalenderen i Outlook. Det vi da også bli mulig å lagre inngående e post direkte på kundekortet i Uni Økonomi. Dette gjøres på følgende måte: Logg på Uni og velg selskap (Ny Klient) som skal settes opp: Åpne så fakturamodulen. Aktiver nedtrekksmenyen Fil øverst til venstre i fakturamodulen og velg: Integrasjon mot MS Outlook Aktiver de to valgene Synkronisering av aktiviteter og Arkivering av epost fra Outlook, og velg OK Svar så ja på spørsmålene som kommer og integrasjonen er aktivert.

10 Aktivitetskalenderen: For å hente frem aktivitetskalenderen så henter man fra nedtrekksmenyen Registrere øverst i fakturamodulen og aktiverer valget Aktiviteter. Man får da tilgjengelig Uni Økonomi sin aktivitetskalender på skrivebordet som vist under: Du har da Outlook. enkelt oversikt over egne aktiviteter i Uni Økonomi, og kan lett synkronisere de ut til

11 Vi åpner Outlook: Det skal nå være aktivert to nye menyknapper i Outlook: Uni Synkronisering og Klienten (Ny klient) som vi valgte i starten av oppsettet. Uni Synkronisering henter alle aktiviteter som blir oprettet i Uni Økonomi og legger de inn i Outlook kalenderen, og man kan ha alle avtaler tilgjengelig på ett sted. Arkivering av inngående epost: Velger man denne kan vi lett arkivere innkomne e post på riktig kundekort. Dette skjer ikke automatisk, men systemet vil huske e postadresse og kundenummer og foreslå dette også neste gang du ønsker å lagre en e post fra denne avsenderen. Velg riktig kundenummer Velg riktig register: Kunde Levrandør Eposten vil da bli lagret på kundekortet under dokumenter.

12 Aktiviteter: Det er smart å opprette alle kundeaktiviteter i Uni Økonomi. Dette medfører automatisk at all kundehistorikk blir lagret på kunden og tilgjengelig for alle som har tilgang til kundekortet. Man kan da synke alle aktiviteter ut til Outlook hvis man ønsker det (som vist over), eller følge dem opp fra Uni Økonomi sin aktivitetskalender. Vi oppretter en ny aktivitet: Ved å velge den hvite Nytt dokument knappen Da får man opp bildet for å registrere en ny aktivitet. Vi anbefaler at du skriver kunde eller levrandør navn i overskriften på aktiviteten, slik at denne informasjonen er lett tilgjengelig også i Outlook hvis man velger å synke sine aktiviteter.

13 På aktiviteten kan du registrere følgende: Overskrift: TIPS: (Ha med kundenavn hvis du synker dette mot Outlook) Kort beskrivelse av aktivitet Deltagere tilknyttet aktiviteten: Her registreres de deltagere og eventuelt prosjekt som aktiviteten lagres på. Beskrivelse av aktivitet En mere utfyllende beskrivelse av aktiviteten. Ansvarlig: Ansvarlig for aktiviteten, du kan tildele den til andre hvis det er ønskelig. I enden av feltet har du en nedtrekksmeny som gjør det mulig å tildele ansvaret til andre i bedriften. Kontaktperson hos kunde: Knappen i enden av feltet gjør det mulig å få opp et nytt vindu med alle kontaktpersonene som er registrert på kunden. Systemet velger den som er registrert som hovedkontaktperson. Men dette kan du overstyre hvis det er en aktivitet som går mot andre hos kunden. Tidspunkt for aktiviteten: Her registrerer du starttid og estimert sluttid. Dette vil legge seg som en aktivitet i aktivitetskalenderen. Prioritet: Kan brukes som filter i aktivitetsoversikten Skal oppgaven varsles: Her kan du velge om og når denne oppgaven skal varsles Status på oppgaven: Viser hvilke status oppgaven har i prosessen, dette kan brukes også til å ta ut aktivitetslister med aktiviteter med en bestemt status. Oppgaven utført: TIPS: Når oppgaven er ferdig må dette registreres i Uni slik at alle har tilgang til informasjonen. Lås for redigering av aktivitet Ikke mulig å oppdatere aktiviteten Oppgaven er av privat karrakter Går du så til Outlook og velger Uni Synkronisering så får du to valg, enten å hente aktiviteter fra Uni eller å hente kontakter. Du velger å hente aktiviteter og uni aktivitetene blir overført til Outlook samtidig som de er lagret på kundekortet.

14 Aktiviteter knyttet til prosjekt: Jobber du med projektstyring og ønsker å knytte de ulike aktivitetene som utføres til et bestemt prosjekt for å holde oversikt over aktiviteten så gjøres det enkelt som vi st under: Når du registrerer en ny aktivitet, så må du under menyen Tilknyttet denne aktiviteten velge Type Dimensjon og prosjekt hvis det er den dimensjonen du vil knytte aktiviteten til. Som vist over vil du da kunne hente opp en liste over registrerte prosjekter og velge den riktige, og aktiviteten er lagret på prosjektet. Prosjektoversikt over aktiviteter: Alle aktiviteter lagret til prosjektet finner du da igjen hvis du velger Faste registre fra hovedmenyen. Velger videre Dimensjoner og Prosjekt

15 Rapporter og oversikt: Dette er det mulig å hente ut oversikter på ved å trykke på den grønne V i hovedbildet i fakturamodulen, velge aktiviteter og periode. Her kan du enkelt lage dine egne søk og oversikter, disse kan også lagres som Nytt søk og du kan enkelt hente dem frem når det måtte være ønskelig. I kolonnen lengst til høyre får aktiviteten opp status for om den er utført. Tallet 1 indikerer at oppgaven er utført. Her finner du og igjen prioritets oversikten.

16 Dokumenter: Utgående dokumenter: Når vi oppretter: Kundebrev Tilbud Viktige e post meldinger Så er det enklest å gjøre dette fra dokument registeret på kundekortet i Uni Økonomi. Her har vi anledning til å opprette maler for kundebrev, tilbud, vedlikeholdsavtaler og andre gjentagende dokumenter. Disse malene kan flettes mot informasjon på kundekortet slik at man enkelt kan opprette dokumentet med ferdig utfyllt informasjon. Velger man å opprette et nytt dokument så vil man få opp en liste med malene som er tilgjengelig: Velger vi malen brev, så kan vi legge inn litt informasjon samt overskrift i brevet.

17 Navn/Tittel finner vi igjen som dokumentnavn i dokumentregisteret på kundekortet. Overskrift finner vi igjen som overskrift i brevet og som beskrivelse i dokumentregisterer på kundekortet Arkivreferanse finner du igjen i dokumentregisteret på kundekortet Kontaktperson finner du igjen i brevet som Att: ref. Eksempel på standard brevmal.

18 Dokumentarkivet på kundekortet ser da slik ut: Dokumenter knyttet til et prosjekt: Ønsker du å knytte et dokument til et prosjekt så må du inn på dokumentlinken å registrere en kobling til prosjektet. Det gjør du enkelt ved å gå på kundekortet og velge dokument fanen. Der ligger alle dokumentene som er kunyttet mot kunden. Du markerer så ønsket dokument og velger symbolet for Kobling, velger så Ny kobling i neste vindu finner du Koblingstype og velger Prosjekt og tilslutt finner du det ønskede prosjektet dokumentet skal nyttes mot.. Alle dokumenter som er knyttet til et prosjekt Finner du igjen på Prosjektoversikten på samme Måte som du finner aktivitetsoversikten Se over under (Aktiviteter) prosjektoversikt.

19 Utgående e post: Vi kan sende e post direkte fra kundekortet i Uni Økonomi. Da aktiverer man nedtrekksmenyen for Send og velger epost, (her kan man også sende sms og faks) Når e post veiviseren kommer opp foreslår den alltid e postadressen som ligger på kundekortet, men har man flere e postadresser registrert så kan man lett finne disse med nedtrekksmenyen i enden av feltet der e postadressen er registrert. Denne henter så opp Outlook og man kan sende ut e posten. Her haker du også av hvis du vil lagre e posten som utgående dokument.

20 Utsendelse av sms: Ved utsendelse av SMS krever det at du har kjøpt et kontantkort fra telefonkatalogen Bedrift. Du velger fra samme menyen som ved utsendelse av epost, sms. Har du ikke dette men ønsker mere info ta kontakt med Uni Micro salg tlf Velg hvem du skal sende til og skriv din melding. OBS Ved sms sending må du inn og velge hvis meldingen skal lagres på kundekortet. Kundekategori: Kundekategorier er et hjelpemiddel som vil være med å styre kundegruppene du arbeider med. Ken kunde kan være deltager i flere kategorier og kan på denne måten effektivt brukes til segmentering av kundebasen. For å opprette kundekategorier går dere inn på Faste registre og kategori(kunde) Her er det ingen begrensninger på antall grupper du kan opprette.

21 Hver kunde kan være medlem av en eller flere kategorier. Kategoriene kan senere brukes til filtrering på rapporter, postutsendelser og rabattgrupper. Når det gjelder rabatter vil kundene alltid få den rabatten som er mest gunstig ut i fra hvilken kundegruppe han er medlem av. For eksempel om kunden er en bedriftskunde som har en flat 5% rabatt, men i en periode er det 10% rabatt på enkelte varegrupper i forbindelse med en kampanje. Da vil kunden få 10% på denne varegruppen i kampanjeperioden. Tips: Alle kundekategoriene får en kategori id, og det er den som brukes videre ved filtrering i rapporeter etc. Det kan derfor være lurt å skrive indeksen i starten eller slutten av kundekategori navnet for lettere å huske på dette senere.

22 Postutsendelse: Her kan vi lage en gruppeutsendelse og legge til deltagere: Tips: bruk kundekategori for å hente et utvalg, hold shift tasten nede og velg de kundene som skal være med. Ctrl + A velger alle og du får dem enkelt ned i gruppen.

23 Velger du ny utsendelse så får du opp en veiviser som du fyller inn. Her kan du velge Kontakt tittel for å få med flere kontakter på utvalget ditt. Hvis ikke du velger noe Kontakt tittel så tar den Kunder/Levrandører som er med i utvalget og som har en e postadresse registrert på kundekortet. Når man velger ok så får man opp en liste over de kundene og kontaktpersonene som er med i utvalget og hvor e posten sendes. I dag bruker Uni Økonomi blindkopi feltet for utsendelse av e post. Dette fungerer fint for små antall, men nå er det flere og flere e postserver og ISPer som sperrer for alt fra 20 til 1000 mottakere på samme e post. Dette vil nok bli en utfordring fremover mhht spam filtre. Uni Micro ser nå på en løsning for masseutsendelse av e e post, og vil mest sannsynlig lansere "Customer E poster", som sender e post til hver enkelt mottaker slik at vi unngår dette problemet. Løsningen vil trolig være klar i løpet av LYKKE TIL MED UNI CRM.

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess Komme i gang med» Grunnlaget for suksess 1. Innlogging...3 2. Nyttige hurtigtaster...4 3. Navigering i XS Office...5 4. Lag din egen forside...6 5. Registrere firma...7 6. Registrere firmakontakt...8 7.

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 12.03.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Mamut Business Software Introduksjon Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Introduksjon til Mamut Business Software Kunde,- salgsoppfølging og netthandel Versjon: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.NO 002 I FORORD

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer