Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S"

Transkript

1 Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: A

2 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon Skole Bedrift... 8 Kapittel 3. Funksjoner i MV-Login Administrasjon Funksjoner for kommuneadministratorer Funksjoner for skoleadministratorer Funksjoner for lærere Funksjoner for bedriftsadministratorer Kapittel 4. Import Tabulatorseparert fil Kommune-/skoleadministrator: Data i tabulatorseparert fil Bedriftsadministrator: Data i tabulatorseparert fil Velg fil Nye brukere Endrede brukere Karakter-innkoding Kolonner Filtrer Start importen Resultat Etterredigering Kapitel 5. Administrer Skoler Opprett ny skole Rediger skole Slett skole Klasser Opprett ny klasse Rediger klasse... 25

3 Slett klasse Brukere Opprett ny bruker Rediger bruker Slett bruker Uttrekk til fil Kapittel 6. Grupper Opprett ny gruppe Rediger gruppe Slett gruppe Kapittel 7. Hjelp Kapittel 8. Logg ut... 30

4 3 Forord MV-Login Administrasjon er et verktøy som benyttes for å administrere skole, firmaer og brukere i MikroVerkstedets loginsystem. Forutsetningen for å benytte MV-Login Administrasjon er at kommunen, skolen eller firmaet har blitt koblet til dette verktøyet ved å kontakte MikroVerkstedet. Copyright Copyright 2013 Mikro Værkstedet A/S, Lucernemarken 12, 5260 Odense S. Se også

5 4

6 5 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto Du aktiverer kommunen, skolen eller firmaet til MV-Login Administrasjon ved å kontakte Mikro Verkstedet som så sender deg en aktiveringsmail. Aktiveringsmailen som har tittelen Aktiver din MV-Login administratorkonto inneholder en link til aktiveringssiden. Du må bruke linken for å aktivere kommunens, skolens eller firmaets administratorkonto. På aktiveringssiden må du taste inn et valgfritt brukernavn og et valgfritt passord, samt klikke på knappen Registrer og Aktiver for å få administratorkontoen aktivert: Figur 1 - Registrer og aktiver administratorbruker Når aktiveringen er gjennomført sender vi deg en statusmail med tittelen "Din administratorkonto er nå aktivert".

7 6 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon MV-Login Administrasjon nås via siden MV-Login som vises når aktiveringen av administratorkontoen er gjennomført. Linken finnes også i den tilsendte statusmail. Velg fane avhengig av kundetype: Figur 2 MV-Login 2.1. Skole Kommuner, skoler og lærere skal velge fanen Skole : Figur 3 - MV-Login Skole

8 7 Sett en markering i feltet Vis kommuner : Figur 4 - Vis kommuner i MV-Login Skole Kommuneadministratorer må taste inn navnet på den aktuelle kommune og skoleadministratorer skal taste inn navnet på den aktuelle skole. Deretter kan kommunen eller skolen velges fra listen: Figur 5 - Finn skole eller kommune i MV-Login Skole Når skolen eller kommunen er valgt skal du taste inn brukerinformasjoner til administratorkontoen (Les mer om administratorkontoen i Kapittel 1). Deretter kan du gå inn i MV- Login Administrasjon ved å klikke på knappen Logg inn :

9 8 Figur 6 - Logg inn på skole eller kommunen i MV-Login 2.2. Bedrift Firmaer skal velge fanen Bedrift og taste inn navnet på firmaet. Vær oppmerksom på at firmanavnet må skrives akkurat slik som det står oppgitt i den statusmailen du tidligere mottok med tittelen "Din administratorkonto er nå aktivert (les mer i Kapittel 1). Klikk deretter på knappen Fortsett : Figur 7 MV-Login Bedrift Når firmaet er valgt skal du taste inn brukerinformasjoner til administratorkontoen (Les mer om administratorkontoen i Kapitel 1). Deretter kan du gå inn i MV-Login Administrasjon ved å klikke på knappen Logg inn :

10 Figur 8 - Logg inn på firma i MV-Login 9

11 10 Kapittel 3. Funksjoner i MV-Login Administrasjon Funksjonene i MV-Login Administrasjon er tilpasset de forskjellige brukertyper som finnes i MV- Login. Det betyr at MV-Login Administrasjon vil se forskjellig ut alt etter hvilken av følgende brukertyper som bruker verktøyet: Kommuneadministrator (les mer i Kapittel 3.1) Skoleadministrator (les mer i Kapittel 3.2) Lærer (les mer i Kapittel 3.3) Bedriftsadministrator (les mer i Kapittel 3.4)

12 Funksjoner for kommuneadministratorer Som kommuneadministrator har du tilgang til følgende funksjoner i MV-ID Administrasjon: Import På siden Import kan du som kommuneadministrator importere brukere og klasser. Les mer i Kapittel 4. Administrer På siden Administrer kan du som kommuneadministrator opprette, redigere og slette skoler og brukere. Les mer i Kapittel 5. Figur 9 Hovedmeny Kommuneadministrator

13 Funksjoner for skoleadministratorer Som skoleadministrator har du tilgang til følgende funksjoner i MV-ID Administrasjon: Import På siden Import kan du som skoleadministrator importere brukere og klasser. Les mer i Kapittel 4. Administrer På siden Administrer kan du som skoleadministrator opprette, redigere og slette klasser og brukere. Les mer i Kapittel 5. Grupper På siden Grupper kan du som skoleadministrator opprette, redigere og slette grupper, samt skifte brukernes passord. Les mer i Kapittel 6. Figur 10 Hovedmeny skoleadministrator

14 Funksjoner for lærere Som lærer har du tilgang til følgende funksjoner i MV-Login Administrasjon: Grupper Lærere kan opprette, redigere og slette grupper, samt skifte brukernes passord. Les mer i Kapittel 6. Figur 11 Hovedmeny lærer

15 Funksjoner for bedriftsadministratorer Som bedriftsadministrator har du tilgang til følgende funksjoner i MV-Login Administrasjon: Import På siden Import kan du som bedriftsadministrator importere brukere. Les mer i Kapittel 4. Administrer På siden Administrer kan du som bedriftsadministrator opprette, redigere og slette brukere. Les mer i Kapittel 5. Figur 12 Hovedmeny bedriftsadministrator

16 15 Kapittel 4. Import På siden Import er det mulig å importere data til MV-ID Administrasjon. Bedriftsadministratorer kan importere brukere til MV-Login, og kommune-/skoleadministratorer kan importere både brukere og klasser til MV-Login. Figur 13 Import 4.1. Tabulatorseparert fil For å kunne importere data til MV-Login må du benytte en tabulatorseparert fil. En tabulatorseparert fil er en tekstfil med tabulatorseparert innhold. Det betyr at det er en tabulator som er separator mellem hver verdi i en rekke. Vær oppmerksom på at MV-Login Administrasjon ikke kan håndtere tabulatorseparerte filer som er på mer enn linjer Kommune-/skoleadministrator: Data i tabulatorseparert fil Følgende eksempel viser de data som kommune-/skoleadministratorer kan importere i MV-Login Administrasjon via en tabulatorseparert fil: boj294 Bo Jensen pupil Kd4H6gw male sempel.dk Bredgade Odense C Danmark 6.A Organisasjons Brukernavnummenummenummer Fornavn Etternavn Roller Passord Kjønn Fødselsdag Mobil- Fastnet- Adresse Post- By Land Klasse nummer (obligatorisk) (obligatorisk) (obligatorisk) (obligatorisk) (obligatorisk) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) Vær oppmerkson på at det kun er den øverste rekken i eksemplet som kan benyttes i en tabulatorseparert fil. De andre rekkene er kun en til forklaring av rekken øverst.

17 Trenger du hjelp til å lage en tabulatorseparert fil? Vi har laget en mal til generering av tabulatorseparerte filer, og malen kan med fordel benyttes i forbindelse med import av data i MV-Login Administasjon. Filen blir sendt fra MikroVerkstedet Krav til tabulatorseparert fil Den tabulatorseparerte fila må ikke inneholde følgende tegn: ( ) < > + = * \ " $ { } [ ] # Følgende liste viser hvilke krav det er til bestemte kolonner i den tabulatorseparerte fila: Brukernavn: Denne kolonne er obligatorisk og må kun inneholde tall og engelske bokstaver. Roller: Kjønn: Denne kolonne er obligatorisk og må inneholde minimum en rolle. Rollene i forbindelse med skoler er ordene pupil, teacher og admin, som hver især angir en rolle. Du kan tildele brukerne flere roller ved å taste inn rollene etter hverandre uten mellomrom (f.eks teacher,admin). Denne kolonnen er valgfri og kan inneholde ordet female eller ordet male. Fødselsdag: Denne kolonnen er valgfri og kan inneholde en dato i formatet YYYY-MM-DD (f.eks ). Klasse: Denne kolonnen er valgfri og kan inneholde en klassebetegnelse som kan bestå av en årgang/klassetrinn (f.eks 7) og en markering (f.eks A) separert av en prikk (.) - Eksempel: 7.A Bedriftsadministrator: Data i tabulatorseparert fil Følgende eksempel viser de data som bedriftsadministratorer kan importere i MV-Login Administrasjon via en tabulatorseparert fil: da-1234 boj294 Bo Jensen employee Kd4H6gw male sempel.dk Bredgade Odense C Danmark kundenr. (obligatorisk) Brukernavn (obligatorisk) Fornavn Etternavn Roller Passord Kjønn Fødselsdag Mobilnummer Fastnetnummer Adresse Postnummer By Land (obligatoriskrisk) (obligato- (obligatorisk) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) Legg merke til at det bare er den øverste rekken i eksemplet som kan benyttes i en tabulatorseparert fil. De andre rekkene er kun forklaring av rekken øverst.

18 Trenger du hjelp til å lage en tabulatorseparert fil? Vi har laget en mal til generering av tabulatorseparerte filer og malen kan med fordel benyttes i forbindelse med import av data i MV-Login Administasjon. Filen sendes fra MikroVerkstedet Krav til tabulatorsepareret fil Den tabulatorseparerte fila må ikke inneholde følgende tegn: ( ) < > + = * \ " $ { } [ ] # Denne listen viser hvilke krav det er til bestemte kolonner i den tabulatorseparerte fila: Brukernavn: Denne kolonnen må bare inneholde tall og engelske bokstaver. Roller: Kjønn: Denne kolonnen må inneholde minimum én rolle. Rollene i forbindelse med bedrift er ordene admin, superuser og employee, som hver især angir en rolle. Du kan tildele brukerne flere roller ved å taste inn rollene etter hverandre uten mellomrom (f.eks admin,employee). Denne kolonnen kan inneholde ordet female eller ordet male. Fødselsdag: Denne kolonnen kan inneholde en dato i formatet YYYY-MM-DD (f.eks ) Velg fil For å hente den tabulatorseparerte fila skal du klikke på knappen Velg fil. Finn og marker deretter fila og klikk på knappen Åpne. Innholdet av den tabulatorseparerte fila vil bli vist i oversikten. Oversikten er kun en forhåndsvisning av hvordan data fra den tabulatorseparerte fila vil bli tolket. Det er mulig å se om det er snakk om nye eller endrede brukere ved å se på det ikonet som er foran det enkelte brukernavn. Nye brukere vil bli vist med -ikonet foran brukernavnet. Eksisterende brukere som blir endret med ny informasjon fra den tabulatorseparerte fila vil bli vist med -ikonet foran brukernavnet.

19 18 Figur 14 - Nye og endrede brukere Nye brukere En bruker vil bli betraktet som en helt ny bruker hvis brukernavnet ikke allerede finnes i den gjeldende skole eller firma. Brukeren vil deretter automatisk bli opprettet i systemet med alle de informasjoner som fremgår av den tabulatorseparerte fila. Vær oppmerksom på at denne prosessen kan ta litt tid hvis det er mange brukere som skal opprettes Passord for nye brukere Hvis det ikke er tastet inn informasjoner i kolonnen Passord, vil det automatisk bli genereret et passord til den aktuelle brukeren. Hvis det er tastet inn informasjon i kolonnen Passord, vil den aktuelle bruker få tilknyttet dette passordet. Vær oppmerksom på at det bare er mulig å eksportere passord på et senere tidspunkt hvis brukernes passord har blitt automatisk genereret av systemet. Det betyr at passord som har blitt importert via en tabulatorseparert fil ikke vil kunne eksporteres på et senere tidspunkt.

20 Endrede brukere En bruker vil bli betraktet som en endret bruker hvis brukernavnet allerede finnes i den gjeldende skole eller firma, og hvis det er nye informasjoner i en av kolonnene i den tabulatorseparerete fila. Brukerens informasjoner i systemet vil bli oppdatert med de nye informasjonene fra den tabulatorseparerte fila Pasord for endrede brukere Hvis det ikke er tastet inn informasjon i kolonnen Passord vil den endrede brukerprofilen beholde det eksisterende passordet. Hvis det er tastet inn informasjon i kolonnen Passord vil den aktuelle brukeren få tilknyttet et nytt passord. Du kan også administrere passord for eksisterende brukere ved å benytte følgende parametre i den tabulatorseparererte fila: [restore] [reset] Denne parameter vil reetablere det sist anvendte passord som ble automatisk generert til brukeren. Denne parameter vil generere et helt nytt passord til brukeren. Følgende eksempel viser bruken av passordparametre i en tabulatorseparert fil: alm823 Allan Meyer pupil [restore] boj294 Bo Jensen pupil [reset] Organisasjonsnummer/ Brukernavn Fornavn Etternavn Roller Passord kundenr. (obligatorisk) (obligatorisk) (obligatorisk) (obligatorisk) (obligatorisk) (valgfritt) Vær oppmerksom på at det kun er de øverste to rekkene i eksemplet som kan benyttes i en tabulatorseparert fil. De andre rekkene er kun til forklaring av tabellen Karakter-innkoding Systemet vil automatisk prøve å gjette hvilken karakter-innkodning som er benyttet i den tabulatorseparerete fila. Men hvis systemet ikke kan gjette karakter-innkodningen korrekt, vil det bli vist noen feil tegn i oversikten. Det kan dermed være nødvendig å velge en karakterinnkodning manuelt. Det gjør man ved å klikke på listen Karakter-innkoding og deretter peke ut den karakter-innkodningen som er benyttet i den tabulatorseparerte fila.

21 Kolonner Som utgangspunkt er følgende kolonner vist i oversikten: Brukernavn Fornavn Etternavn Roller Passord Kjønn Det er mulig å legge til ytterligere kolonner i oversikten ved å markere disse i feltet Tilføy kolonner : Fødselsdag Mobilnummer Fastnetnummer Adresse Postnummer By Land Klasse* *Kolonnen kan kun vises hvis du er kommune-/skoleadministrator Filtrer For å kontrollere om dataene fra den tabulatorseparerete fila har blitt tolket korrekt, kan du foreta filtrering i forhåndsvisningen. Det gjør du ved å inntaste f.eks et etternavn eller deler av et etternavn i feltet Filtrer. Da er det kun er brukere som passer til kriteriet som vil bli vist i oversikten. For å se alle brukerne igjen må all tekst i feltet slettes Start importen Klikk på knappen Start importen for å begynne import av data fra den tabulatorseparerte fila Resultat Når importen er gjennomført vil det være et lite ikon i første kolonne ved hver bruker. Ikonet angir hvordan importen gikk. Det er mulig å se en kort beskrivelse av de forskjellige resultatene ved å holde musa over ikonene.

22 21 Figur 15 - Resultat 4.8. Etterredigering Det er mulig å sette en påminnelse ved en eller flere av de importerte brukerne hvis de f.eks mangler informasjon eller inneholder feil informasjon. Ved å sette en påminnelse sikres det at du husker å oppdatere brukerinformasjonene fortløpende. For å sette en påminnelse ved en bruker må du sette en markering i feltet ved den første kolonnen. Deretter kan du gå til siden Administrér og velge fanen Brukere. Det kan du nå lett se hvilke brukere som skal oppdateres.

23 22 Kapitel 5. Administrer På siden Administrer er det mulig å administrere skoler, klasser og brukere manuelt i MV- Login. Fanene på siden Administrer er tilpasset de forskjellige brukertyper som finnes i systemet. Følgende gjør seg gjeldende på siden Administrer for de forskjellige brukertyper: Som kommuneadministrator kan du administrere skoler (les mer i Kapittel 5.1) og brukere (les mer i Kapittel 5.3). Som skoleadministrator kan du administrere klasser (les mere i Kapitel 5.2) og brukere (les mer i Kapittel 5.3). Som bedriftsadministrator kan du administrere brukere (les mer i Kapittel 5.3). Vær oppmerksom på at du som lærer eller skoleadministrator også har mulighet for å administrere grupper i systemet (les mere i Kapittel 6) Skoler Som kommuneadministrator kan du administrere kommunens skoler. Figur 16 - Institusjoner

24 Opprett ny skole Start opprettelsen av en institusjon ved å klikke på knappen Opprett. Tast først inn et unikt skolenavn og deretter organisasjonsnummeret til den aktuelle skolen. Vær svært nøye med å få tastet inn skolens organisasjonsnummer uten mellomrom for det blir benyttet i MikroVerkstedets systemer. Tast evt. inn en beskrivelse av skolen, og klikk på knappen OK. Nå vil skolen bli opprettet i systemet. Figur 17 Eksempel på opprettelse av ny skole Rediger skole Det er mulig å redigere skoleopplysningene for en skole ved å markere denne på lista, og så klikke på knappen Rediger. Vær oppmerksom på at endring av organisasjonsnummeret kan resultere i at skolen mister tilgangen til MV-ID programmer fordi de to organisasjonsnumrene som brukes er forskjellige. Hvis du er i tvil så kontakt MikroVerkstedet. Etter endt redigering skal du klikke på knappen OK og så blir de nye opplysningene lagret i systemet Slett skole Det er mulig å slette en skole ved å markere denne på listen og så klikke på knappen Slett. Vær oppmerksom på at sletting av en skole betyr at alle brukerne på skolen også blir slettet. Klikk på knappen OK for å fullføre slettingen av skolen Klasser Som skoleadministrator kan du administrere skolens klasser.

25 24 Figur 18 - Klasser Opprett ny klasse Begynn opprettelsen av en klasse ved å klikke på knappen Opprett. Sørg deretter for at den korrekte skolen er valgt i listen under overskriften Domene. Velg årgang/klassetrinn (obligatorisk), markering, dvs f.eks A, B... (valgfritt) og skriv eventuelt en beskrivelse av klassen. Klikk på knappen OK for å fullføre opprettelsen av klassen. Figur 19 Eksempel på oprettelse af ny klasse

26 Rediger klasse Det er muligt å redigere beskrivelsen for en klasse ved å markere denne på listen og så klikke på knappen Rediger. Vær oppmerksom på at opplysningene vedrørende domene, klassetrinn og markering ikke kan endres. Etter endt redigering skal du klikke på knappen OK, og de nye opplysningene blir lagret i systemet Slett klasse Det er mulig å slette en klasse ved å markere denne på listen og så klikke på knappen Slett. Vær oppmerksom på at slettingen av en klasse ikke vil medføre sletting av de brukerne som er tilknyttet klassen. Klikk på knappen OK for å fullføre slettingen av klassen Brukere Som kommune-, skole- eller bedriftssadministrator har du mulighet for å administrere brukerne manuelt i systemet. Figur 19 - Brukere Opprett ny bruker Start opprettelsen av en bruker ved å klikke på knappen Opprett. Fanen Brukerinformasjon kommer fram. Du må først sørge for at den korrekte skole/firma er valgt i listen Domene. Deretter skal du taste inn et nytt brukernavn, samt skrive brukerens fornavn og etternavn. Du kan la feltet Passord være tomt og systemet genererer selv et passord til brukeren.

27 26 Velg brukerens primærrolle (du kan tilføje ekstra relasjoner/roller under fanen Relasjoner ). Hvis du har valgt pupil (elev) som primærrolle, kan du via listen klasse tilknytte eleven til en av de klassene som allerede er opprettet i systemet. Feltet Login utløpsdato kan utfylles hvis du ønsker at den gjeldende brukerkonto automatisk skal utløpe på en bestemt dato. Figur 20 Fanen Brukerinformasjon På fanen Valgfri brukerinformasjon kan du fylle ut diverse valgfri informasjon om brukeren.

28 27 Figur 21 Fanen Valgfri brukerinformasjon På fanen Relasjoner har du mulighet for å tildele brukeren ekstra roller. Figur 22 Fanen Relasjoner Klikk på knappen OK for å fullføre opprettelsen av brukeren Rediger bruker Du kan redigere en bruker ved å markere denne på listen og så klikke på knappen Rediger. Vær oppmerksom på at opplysningene vedrørende domene og brukernavn ikke kan endres. Etter endt redigering skal du klikke på knappen OK og de nye opplysningene vil bli lagret i systemet.

29 Slett bruker Det er mulig å slette en bruker ved å markere denne på listen og så klikke på knappen Slett. Klikk på knappen OK for å fullføre slettingen av brukeren Uttrekk til fil Du kan lage et uttrekk av alle brukerkonti ved å klikke på knappen Uttrekk til fil. Vær oppmerksom på at passord som er importert eller brukergenert ikke kan uttrekkes fra systemet. Du kan sette en markering i feltet Kopier med passord hvis du ønsker at de systemgenererete passordene skal med i uttrekket. Klikk på knappen OK for å fullføre uttrekket av alle brukerkontiene.

30 29 Kapittel 6. Grupper Som lærer eller skoleadministrator har du mulighet for å administrere grupper i systemet. Figur 23 - Grupper Opprett ny gruppe Begynn opprettelsen av en gruppe ved å klikke på knappen Opprett. Pass på at den riktige skolen er valgt i listen Domene. Skriv et nytt gruppenavn og eventuelt en beskrivelse av gruppen. Klikk på knappen OK for å fullføre opprettelsen av gruppen. Figur 24 Eksempel på opprettelse av ny gruppe

31 Rediger gruppe Det er mulig å redigere en gruppe ved å markere denne på listen og så klikke på knappen Rediger. Vær oppmerksom på at opplysningene vedrørende domene og gruppenavn ikke kan endres. Etter endt redigering skal du klikke på knappen OK slik at de nye opplysningene blir lagret i systemet Slett gruppe Du kan slette en gruppe ved å markere denne på listen og klikke på knappen Slett. Klikk på knappen OK for å fullføre slettingen av gruppen. Kapittel 7. Hjelp Knappen Hjelp vil åpne en supportside som bl.a. inneholder denne brukerveiledningen samt en oversikt over ofte stilte spørsmål og svar. Kapittel 8. Logg ut Knappen Logg ut vil logge deg ut av MV-Login Administrasjon. Du må taste inn brukerinformasjoner på nytt før verktøyet igjen kan brukes.

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Brukerveiledning. Gruppe 9

Brukerveiledning. Gruppe 9 Forord : I dette dokumentet vil du få presentert en brukerveiledning for databasesystemet som vi har laget for Nor daglig vare import. Dokumentet er illustrert med bilder, og i tillegg finnes det forklaringer

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Introduksjon til Telltur

Introduksjon til Telltur Introduksjon til Telltur DEL 1. Hvordan opprette en Telltur bruker DEL 2. Finn turmål DEL 3. Registrering av tur DEL 4. Hvordan opprette og endre brukere for andre DEL 5. Hvordan opprette en Kommune side

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics

Brukerdokumentasjon Prosjekt nr. 2011-16 PayEx Logistics Side 1 av 17 Payex Logistics Brukermanual Ver. 1.0 31.05.2011 Gruppe 16 Høgskolen i Oslo Side 2 av 17 1 Innledning Denne brukerdokumentasjonen forklarer bruken av logistikksystemet som er laget for PayEx.

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 SuperUser Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Dette dokumentet beskriver de funksjonene i SecureAware som en superbruker vanligvis

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Administrasjons manual

Administrasjons manual Koble til siden Koble til siden ved å taste http://localhost/ eller http://217.14.6.128/ i webleseren. (Disse adressene med IPadresse gjelder kun for der serveren står nå) Logge inn som administrator For

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Utøverregistrering på Internett: Brukerveiledning lisens

Utøverregistrering på Internett: Brukerveiledning lisens Utøverregistrering på Internett: Brukerveiledning lisens PÅLOGGING: Logg deg inn på Verktøykassa i KlubbenOnline: I venstremenyen på siden til Verktøykassa finnes linken til lisens. Klikk på linken, og

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Brukermanual Administrasjon

Brukermanual Administrasjon Brukermanual Administrasjon Forord Brukermanual rapporten omhandler sluttbrukeren av systemet (K-skjema) og er skrevet for de personer som skal bruke applikasjonen. Dette dokumentet beskriver hvordan man

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukerveiledning lisens

Brukerveiledning lisens Brukerveiledning lisens 1. PÅLOGGING: Bruk linken www.idrett.no/idrettsregistreringen I feltet Finn klubben din, i høyre billedkant skriv: Din klubbs navn klikk Søk Under kolonnen Klubbnavn markèr ved

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

BRUK AV KONFIRMANTDATA

BRUK AV KONFIRMANTDATA BRUK AV KONFIRMANTDATA Dersom det er satt opp konfirmantpåmelding via nettsidene til menigheten vil informasjonen om konfirmantene komme direkte inn i den/de gruppene som dere har valgt i oppsettet av

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for KF BedreArbeidsplass. En gjennomgang av funksjonene i KF BedreArbeidsplass

Teknisk brukerveiledning for KF BedreArbeidsplass. En gjennomgang av funksjonene i KF BedreArbeidsplass Teknisk brukerveiledning for KF BedreArbeidsplass En gjennomgang av funksjonene i KF BedreArbeidsplass Revidert januar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk...

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO. Trond Bjørge

BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO. Trond Bjørge BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO Trond Bjørge 8. desember 2010 Guide for nye brukere som skal registrere sine persondata og sitt engasjement og/eller ønske om engasjement som brukermedvirker.

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Komme i gang med WinMed

Komme i gang med WinMed WinMed Allmenn Komme i gang med WinMed Profdoc Norge AS Postboks 163 Lysaker Torg 15 1325 LYSAKER tlf 21 93 63 00 faks 21 93 63 01 This manual was produced using Doc-To-Help, by WexTech Systems, Inc. WexTech

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen

Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Kunnskap.no versjon 7.0 Administratorrollen Innhold HVA ER KUNNSKAP.NO?... 3 Læremidlene på Kunnskap.no... 3 Brukerroller... 4 1. Hvordan logge seg inn?... 5 2. Endre passord... 5 3. Skoleadministrators

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013 Brukerveiledning Partnersiden Versjon 4.0 Desember 2013 Utdanning.nos partnersider Partnersiden er en tjeneste for innlegging av utdanningsinformasjon på utdanning.no. Tjenesten er tilgjengelig for alle

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Brukerveiledning. for forfatter. Oppdatert 20. januar 2015. Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera.

Brukerveiledning. for forfatter. Oppdatert 20. januar 2015. Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera. Brukerveiledning for forfatter Oppdatert 20. januar 2015 Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera.no/support 1 Innhold Innledning Pålogging Epostvarsel når passord ikke

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. http://udirbeta.udir.no/

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. http://udirbeta.udir.no/ Utdanningsdirektoratet innfører en ny tjeneste for å administrere eksamen på www.udir.no. Den nye tjenesten åpnet for påmelding av kandidater til grunnskoleeksamen 11. januar 2016. Tjenesten erstatter

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukerveiledning. web-booking

Brukerveiledning. web-booking Brukerveiledning web-booking Innhold 1. Om brukerveiledningen... 3 1.1. Hvordan finne innstillingene for web-booking?... 3 2. Hvordan opprette en web-booking ved bruk av veiviser... 4 2.1. Overnatting...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjonen

Brukerveiledning for administrasjonen Brukerveiledning for administrasjonen Nedenfor finner du en brukerveiledning for barnehagenmin.no. Barnehagens admin-passord og brukernavn gir adgang til redigeringssidene. Passord må oppbevares på et

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere»

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» ELFU FAQ: 1. Hvordan opprettet jeg brukernavn for mine grupper? Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» 2. Jeg har lagt til

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Klikk her for å åpne søkeverktøyet.

Klikk her for å åpne søkeverktøyet. FaktaNet live! Hjelp Hovedmenyen. Klikk på denne knappen for å komme tilbake til hovedsiden. Dvs. den siden som viser antall nye/oppdaterte prosjekter siden siste oppdatering. Klikk her for å åpne søkeverktøyet.

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15)

BRUKERDOKUMENTASJON. SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) BRUKERDOKUMENTASJON SMS-kommunikasjon VERSJON 1 (19.01.15) Innhold SMS-kommunikasjon... 3 Innstillinger... 4 Behandle grupper... 4 Behandle avsendere... 5 Importer data... 5 Generelle innstillinger...

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Brukerveiledning Profil

Brukerveiledning Profil Brukerveiledning Profil Passord, logg inn, endre brukernavn og profil Ida Festervoll 15.11.2020 Dette er en steg for steg veileder som hjelper deg å logge inn på www.nil.no og endre din profil og konto

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

hypernet Kommunikasjon

hypernet Kommunikasjon hypernet Kommunikasjon 1 hypernet Kommunikasjon hypernet Kommunikasjon gir brukeren mulighet til å lage og sende SMS- og epostmeldinger til grupper eller enkeltpersoner (elever/lærere/foresatte etc). Kontaktinformasjon

Detaljer

Veiledning: Føring av fravær i itslearning

Veiledning: Føring av fravær i itslearning Veiledning: Føring av fravær i itslearning Oppvekstkontoret, Trondheim kommune Versjon 3.4 april 2015 Erstatter versjon 3.3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Fravær... 3 3 Forslag til oppsett av

Detaljer

Brukerveiledning. for eksamenskoordinator

Brukerveiledning. for eksamenskoordinator Brukerveiledning for eksamenskoordinator 1 Innhold Innledning Pålogging Epostvarsel ved opprettelse av ny brukerkonto Glemt passord Endre profil Hjelpfunksjonen i Inspera Assessment Hovedansvarlig Oppsett

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5 Uni Økonomi CRM Uni Økonomi CRM: Opprette kunde og leverandør i Uni Økonomi :... 2 Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4 Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5 Flere kontaktpersoner:...

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pålogging... 2 Endre passord... 2 Personlige innstillinger... 2 Opplæringsvideoer... 2 Spørreundersøkelsens hovedelementer... 3 Verktøylinjer...

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Ofte stilte spørsmå l om Min side og Personålportålen

Ofte stilte spørsmå l om Min side og Personålportålen Ofte stilte spørsmå l om Min side og Personålportålen Klikk på problemstillingene nedenfor for å komme til svaret INNHOLDSFORTEGNELSE Hvordan logger jeg meg på Min side første gang?... 1 Hvordan setter

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Innhold. Hanne Bråthen

Innhold. Hanne Bråthen Innhold Quickguide til prosjektledere... 1 Innlogging... 1 Glemt passord... 1 Hvordan opprette nytt prosjekt... 2 Prosjektopplysninger... 3 Kommunikasjon... 4 Annonse... 5 Sende mail til de som abonnerer

Detaljer

Brukerveiledning. for sensor

Brukerveiledning. for sensor Brukerveiledning for sensor 1 Innholdsfortegnelse Innledning Endre profil Hjelp Sensur Arbeidsflyt for sensor Invitasjon Informasjon Din vurdering Felles vurdering Startside for vurdering Vurdér en prøve

Detaljer