Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S"

Transkript

1 Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: A

2 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon Skole Bedrift... 8 Kapittel 3. Funksjoner i MV-Login Administrasjon Funksjoner for kommuneadministratorer Funksjoner for skoleadministratorer Funksjoner for lærere Funksjoner for bedriftsadministratorer Kapittel 4. Import Tabulatorseparert fil Kommune-/skoleadministrator: Data i tabulatorseparert fil Bedriftsadministrator: Data i tabulatorseparert fil Velg fil Nye brukere Endrede brukere Karakter-innkoding Kolonner Filtrer Start importen Resultat Etterredigering Kapitel 5. Administrer Skoler Opprett ny skole Rediger skole Slett skole Klasser Opprett ny klasse Rediger klasse... 25

3 Slett klasse Brukere Opprett ny bruker Rediger bruker Slett bruker Uttrekk til fil Kapittel 6. Grupper Opprett ny gruppe Rediger gruppe Slett gruppe Kapittel 7. Hjelp Kapittel 8. Logg ut... 30

4 3 Forord MV-Login Administrasjon er et verktøy som benyttes for å administrere skole, firmaer og brukere i MikroVerkstedets loginsystem. Forutsetningen for å benytte MV-Login Administrasjon er at kommunen, skolen eller firmaet har blitt koblet til dette verktøyet ved å kontakte MikroVerkstedet. Copyright Copyright 2013 Mikro Værkstedet A/S, Lucernemarken 12, 5260 Odense S. Se også

5 4

6 5 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto Du aktiverer kommunen, skolen eller firmaet til MV-Login Administrasjon ved å kontakte Mikro Verkstedet som så sender deg en aktiveringsmail. Aktiveringsmailen som har tittelen Aktiver din MV-Login administratorkonto inneholder en link til aktiveringssiden. Du må bruke linken for å aktivere kommunens, skolens eller firmaets administratorkonto. På aktiveringssiden må du taste inn et valgfritt brukernavn og et valgfritt passord, samt klikke på knappen Registrer og Aktiver for å få administratorkontoen aktivert: Figur 1 - Registrer og aktiver administratorbruker Når aktiveringen er gjennomført sender vi deg en statusmail med tittelen "Din administratorkonto er nå aktivert".

7 6 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon MV-Login Administrasjon nås via siden MV-Login som vises når aktiveringen av administratorkontoen er gjennomført. Linken finnes også i den tilsendte statusmail. Velg fane avhengig av kundetype: Figur 2 MV-Login 2.1. Skole Kommuner, skoler og lærere skal velge fanen Skole : Figur 3 - MV-Login Skole

8 7 Sett en markering i feltet Vis kommuner : Figur 4 - Vis kommuner i MV-Login Skole Kommuneadministratorer må taste inn navnet på den aktuelle kommune og skoleadministratorer skal taste inn navnet på den aktuelle skole. Deretter kan kommunen eller skolen velges fra listen: Figur 5 - Finn skole eller kommune i MV-Login Skole Når skolen eller kommunen er valgt skal du taste inn brukerinformasjoner til administratorkontoen (Les mer om administratorkontoen i Kapittel 1). Deretter kan du gå inn i MV- Login Administrasjon ved å klikke på knappen Logg inn :

9 8 Figur 6 - Logg inn på skole eller kommunen i MV-Login 2.2. Bedrift Firmaer skal velge fanen Bedrift og taste inn navnet på firmaet. Vær oppmerksom på at firmanavnet må skrives akkurat slik som det står oppgitt i den statusmailen du tidligere mottok med tittelen "Din administratorkonto er nå aktivert (les mer i Kapittel 1). Klikk deretter på knappen Fortsett : Figur 7 MV-Login Bedrift Når firmaet er valgt skal du taste inn brukerinformasjoner til administratorkontoen (Les mer om administratorkontoen i Kapitel 1). Deretter kan du gå inn i MV-Login Administrasjon ved å klikke på knappen Logg inn :

10 Figur 8 - Logg inn på firma i MV-Login 9

11 10 Kapittel 3. Funksjoner i MV-Login Administrasjon Funksjonene i MV-Login Administrasjon er tilpasset de forskjellige brukertyper som finnes i MV- Login. Det betyr at MV-Login Administrasjon vil se forskjellig ut alt etter hvilken av følgende brukertyper som bruker verktøyet: Kommuneadministrator (les mer i Kapittel 3.1) Skoleadministrator (les mer i Kapittel 3.2) Lærer (les mer i Kapittel 3.3) Bedriftsadministrator (les mer i Kapittel 3.4)

12 Funksjoner for kommuneadministratorer Som kommuneadministrator har du tilgang til følgende funksjoner i MV-ID Administrasjon: Import På siden Import kan du som kommuneadministrator importere brukere og klasser. Les mer i Kapittel 4. Administrer På siden Administrer kan du som kommuneadministrator opprette, redigere og slette skoler og brukere. Les mer i Kapittel 5. Figur 9 Hovedmeny Kommuneadministrator

13 Funksjoner for skoleadministratorer Som skoleadministrator har du tilgang til følgende funksjoner i MV-ID Administrasjon: Import På siden Import kan du som skoleadministrator importere brukere og klasser. Les mer i Kapittel 4. Administrer På siden Administrer kan du som skoleadministrator opprette, redigere og slette klasser og brukere. Les mer i Kapittel 5. Grupper På siden Grupper kan du som skoleadministrator opprette, redigere og slette grupper, samt skifte brukernes passord. Les mer i Kapittel 6. Figur 10 Hovedmeny skoleadministrator

14 Funksjoner for lærere Som lærer har du tilgang til følgende funksjoner i MV-Login Administrasjon: Grupper Lærere kan opprette, redigere og slette grupper, samt skifte brukernes passord. Les mer i Kapittel 6. Figur 11 Hovedmeny lærer

15 Funksjoner for bedriftsadministratorer Som bedriftsadministrator har du tilgang til følgende funksjoner i MV-Login Administrasjon: Import På siden Import kan du som bedriftsadministrator importere brukere. Les mer i Kapittel 4. Administrer På siden Administrer kan du som bedriftsadministrator opprette, redigere og slette brukere. Les mer i Kapittel 5. Figur 12 Hovedmeny bedriftsadministrator

16 15 Kapittel 4. Import På siden Import er det mulig å importere data til MV-ID Administrasjon. Bedriftsadministratorer kan importere brukere til MV-Login, og kommune-/skoleadministratorer kan importere både brukere og klasser til MV-Login. Figur 13 Import 4.1. Tabulatorseparert fil For å kunne importere data til MV-Login må du benytte en tabulatorseparert fil. En tabulatorseparert fil er en tekstfil med tabulatorseparert innhold. Det betyr at det er en tabulator som er separator mellem hver verdi i en rekke. Vær oppmerksom på at MV-Login Administrasjon ikke kan håndtere tabulatorseparerte filer som er på mer enn linjer Kommune-/skoleadministrator: Data i tabulatorseparert fil Følgende eksempel viser de data som kommune-/skoleadministratorer kan importere i MV-Login Administrasjon via en tabulatorseparert fil: boj294 Bo Jensen pupil Kd4H6gw male sempel.dk Bredgade Odense C Danmark 6.A Organisasjons Brukernavnummenummenummer Fornavn Etternavn Roller Passord Kjønn Fødselsdag Mobil- Fastnet- Adresse Post- By Land Klasse nummer (obligatorisk) (obligatorisk) (obligatorisk) (obligatorisk) (obligatorisk) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) Vær oppmerkson på at det kun er den øverste rekken i eksemplet som kan benyttes i en tabulatorseparert fil. De andre rekkene er kun en til forklaring av rekken øverst.

17 Trenger du hjelp til å lage en tabulatorseparert fil? Vi har laget en mal til generering av tabulatorseparerte filer, og malen kan med fordel benyttes i forbindelse med import av data i MV-Login Administasjon. Filen blir sendt fra MikroVerkstedet Krav til tabulatorseparert fil Den tabulatorseparerte fila må ikke inneholde følgende tegn: ( ) < > + = * \ " $ { } [ ] # Følgende liste viser hvilke krav det er til bestemte kolonner i den tabulatorseparerte fila: Brukernavn: Denne kolonne er obligatorisk og må kun inneholde tall og engelske bokstaver. Roller: Kjønn: Denne kolonne er obligatorisk og må inneholde minimum en rolle. Rollene i forbindelse med skoler er ordene pupil, teacher og admin, som hver især angir en rolle. Du kan tildele brukerne flere roller ved å taste inn rollene etter hverandre uten mellomrom (f.eks teacher,admin). Denne kolonnen er valgfri og kan inneholde ordet female eller ordet male. Fødselsdag: Denne kolonnen er valgfri og kan inneholde en dato i formatet YYYY-MM-DD (f.eks ). Klasse: Denne kolonnen er valgfri og kan inneholde en klassebetegnelse som kan bestå av en årgang/klassetrinn (f.eks 7) og en markering (f.eks A) separert av en prikk (.) - Eksempel: 7.A Bedriftsadministrator: Data i tabulatorseparert fil Følgende eksempel viser de data som bedriftsadministratorer kan importere i MV-Login Administrasjon via en tabulatorseparert fil: da-1234 boj294 Bo Jensen employee Kd4H6gw male sempel.dk Bredgade Odense C Danmark kundenr. (obligatorisk) Brukernavn (obligatorisk) Fornavn Etternavn Roller Passord Kjønn Fødselsdag Mobilnummer Fastnetnummer Adresse Postnummer By Land (obligatoriskrisk) (obligato- (obligatorisk) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) (valgfrit) Legg merke til at det bare er den øverste rekken i eksemplet som kan benyttes i en tabulatorseparert fil. De andre rekkene er kun forklaring av rekken øverst.

18 Trenger du hjelp til å lage en tabulatorseparert fil? Vi har laget en mal til generering av tabulatorseparerte filer og malen kan med fordel benyttes i forbindelse med import av data i MV-Login Administasjon. Filen sendes fra MikroVerkstedet Krav til tabulatorsepareret fil Den tabulatorseparerte fila må ikke inneholde følgende tegn: ( ) < > + = * \ " $ { } [ ] # Denne listen viser hvilke krav det er til bestemte kolonner i den tabulatorseparerte fila: Brukernavn: Denne kolonnen må bare inneholde tall og engelske bokstaver. Roller: Kjønn: Denne kolonnen må inneholde minimum én rolle. Rollene i forbindelse med bedrift er ordene admin, superuser og employee, som hver især angir en rolle. Du kan tildele brukerne flere roller ved å taste inn rollene etter hverandre uten mellomrom (f.eks admin,employee). Denne kolonnen kan inneholde ordet female eller ordet male. Fødselsdag: Denne kolonnen kan inneholde en dato i formatet YYYY-MM-DD (f.eks ) Velg fil For å hente den tabulatorseparerte fila skal du klikke på knappen Velg fil. Finn og marker deretter fila og klikk på knappen Åpne. Innholdet av den tabulatorseparerte fila vil bli vist i oversikten. Oversikten er kun en forhåndsvisning av hvordan data fra den tabulatorseparerte fila vil bli tolket. Det er mulig å se om det er snakk om nye eller endrede brukere ved å se på det ikonet som er foran det enkelte brukernavn. Nye brukere vil bli vist med -ikonet foran brukernavnet. Eksisterende brukere som blir endret med ny informasjon fra den tabulatorseparerte fila vil bli vist med -ikonet foran brukernavnet.

19 18 Figur 14 - Nye og endrede brukere Nye brukere En bruker vil bli betraktet som en helt ny bruker hvis brukernavnet ikke allerede finnes i den gjeldende skole eller firma. Brukeren vil deretter automatisk bli opprettet i systemet med alle de informasjoner som fremgår av den tabulatorseparerte fila. Vær oppmerksom på at denne prosessen kan ta litt tid hvis det er mange brukere som skal opprettes Passord for nye brukere Hvis det ikke er tastet inn informasjoner i kolonnen Passord, vil det automatisk bli genereret et passord til den aktuelle brukeren. Hvis det er tastet inn informasjon i kolonnen Passord, vil den aktuelle bruker få tilknyttet dette passordet. Vær oppmerksom på at det bare er mulig å eksportere passord på et senere tidspunkt hvis brukernes passord har blitt automatisk genereret av systemet. Det betyr at passord som har blitt importert via en tabulatorseparert fil ikke vil kunne eksporteres på et senere tidspunkt.

20 Endrede brukere En bruker vil bli betraktet som en endret bruker hvis brukernavnet allerede finnes i den gjeldende skole eller firma, og hvis det er nye informasjoner i en av kolonnene i den tabulatorseparerete fila. Brukerens informasjoner i systemet vil bli oppdatert med de nye informasjonene fra den tabulatorseparerte fila Pasord for endrede brukere Hvis det ikke er tastet inn informasjon i kolonnen Passord vil den endrede brukerprofilen beholde det eksisterende passordet. Hvis det er tastet inn informasjon i kolonnen Passord vil den aktuelle brukeren få tilknyttet et nytt passord. Du kan også administrere passord for eksisterende brukere ved å benytte følgende parametre i den tabulatorseparererte fila: [restore] [reset] Denne parameter vil reetablere det sist anvendte passord som ble automatisk generert til brukeren. Denne parameter vil generere et helt nytt passord til brukeren. Følgende eksempel viser bruken av passordparametre i en tabulatorseparert fil: alm823 Allan Meyer pupil [restore] boj294 Bo Jensen pupil [reset] Organisasjonsnummer/ Brukernavn Fornavn Etternavn Roller Passord kundenr. (obligatorisk) (obligatorisk) (obligatorisk) (obligatorisk) (obligatorisk) (valgfritt) Vær oppmerksom på at det kun er de øverste to rekkene i eksemplet som kan benyttes i en tabulatorseparert fil. De andre rekkene er kun til forklaring av tabellen Karakter-innkoding Systemet vil automatisk prøve å gjette hvilken karakter-innkodning som er benyttet i den tabulatorseparerete fila. Men hvis systemet ikke kan gjette karakter-innkodningen korrekt, vil det bli vist noen feil tegn i oversikten. Det kan dermed være nødvendig å velge en karakterinnkodning manuelt. Det gjør man ved å klikke på listen Karakter-innkoding og deretter peke ut den karakter-innkodningen som er benyttet i den tabulatorseparerte fila.

21 Kolonner Som utgangspunkt er følgende kolonner vist i oversikten: Brukernavn Fornavn Etternavn Roller Passord Kjønn Det er mulig å legge til ytterligere kolonner i oversikten ved å markere disse i feltet Tilføy kolonner : Fødselsdag Mobilnummer Fastnetnummer Adresse Postnummer By Land Klasse* *Kolonnen kan kun vises hvis du er kommune-/skoleadministrator Filtrer For å kontrollere om dataene fra den tabulatorseparerete fila har blitt tolket korrekt, kan du foreta filtrering i forhåndsvisningen. Det gjør du ved å inntaste f.eks et etternavn eller deler av et etternavn i feltet Filtrer. Da er det kun er brukere som passer til kriteriet som vil bli vist i oversikten. For å se alle brukerne igjen må all tekst i feltet slettes Start importen Klikk på knappen Start importen for å begynne import av data fra den tabulatorseparerte fila Resultat Når importen er gjennomført vil det være et lite ikon i første kolonne ved hver bruker. Ikonet angir hvordan importen gikk. Det er mulig å se en kort beskrivelse av de forskjellige resultatene ved å holde musa over ikonene.

22 21 Figur 15 - Resultat 4.8. Etterredigering Det er mulig å sette en påminnelse ved en eller flere av de importerte brukerne hvis de f.eks mangler informasjon eller inneholder feil informasjon. Ved å sette en påminnelse sikres det at du husker å oppdatere brukerinformasjonene fortløpende. For å sette en påminnelse ved en bruker må du sette en markering i feltet ved den første kolonnen. Deretter kan du gå til siden Administrér og velge fanen Brukere. Det kan du nå lett se hvilke brukere som skal oppdateres.

23 22 Kapitel 5. Administrer På siden Administrer er det mulig å administrere skoler, klasser og brukere manuelt i MV- Login. Fanene på siden Administrer er tilpasset de forskjellige brukertyper som finnes i systemet. Følgende gjør seg gjeldende på siden Administrer for de forskjellige brukertyper: Som kommuneadministrator kan du administrere skoler (les mer i Kapittel 5.1) og brukere (les mer i Kapittel 5.3). Som skoleadministrator kan du administrere klasser (les mere i Kapitel 5.2) og brukere (les mer i Kapittel 5.3). Som bedriftsadministrator kan du administrere brukere (les mer i Kapittel 5.3). Vær oppmerksom på at du som lærer eller skoleadministrator også har mulighet for å administrere grupper i systemet (les mere i Kapittel 6) Skoler Som kommuneadministrator kan du administrere kommunens skoler. Figur 16 - Institusjoner

24 Opprett ny skole Start opprettelsen av en institusjon ved å klikke på knappen Opprett. Tast først inn et unikt skolenavn og deretter organisasjonsnummeret til den aktuelle skolen. Vær svært nøye med å få tastet inn skolens organisasjonsnummer uten mellomrom for det blir benyttet i MikroVerkstedets systemer. Tast evt. inn en beskrivelse av skolen, og klikk på knappen OK. Nå vil skolen bli opprettet i systemet. Figur 17 Eksempel på opprettelse av ny skole Rediger skole Det er mulig å redigere skoleopplysningene for en skole ved å markere denne på lista, og så klikke på knappen Rediger. Vær oppmerksom på at endring av organisasjonsnummeret kan resultere i at skolen mister tilgangen til MV-ID programmer fordi de to organisasjonsnumrene som brukes er forskjellige. Hvis du er i tvil så kontakt MikroVerkstedet. Etter endt redigering skal du klikke på knappen OK og så blir de nye opplysningene lagret i systemet Slett skole Det er mulig å slette en skole ved å markere denne på listen og så klikke på knappen Slett. Vær oppmerksom på at sletting av en skole betyr at alle brukerne på skolen også blir slettet. Klikk på knappen OK for å fullføre slettingen av skolen Klasser Som skoleadministrator kan du administrere skolens klasser.

25 24 Figur 18 - Klasser Opprett ny klasse Begynn opprettelsen av en klasse ved å klikke på knappen Opprett. Sørg deretter for at den korrekte skolen er valgt i listen under overskriften Domene. Velg årgang/klassetrinn (obligatorisk), markering, dvs f.eks A, B... (valgfritt) og skriv eventuelt en beskrivelse av klassen. Klikk på knappen OK for å fullføre opprettelsen av klassen. Figur 19 Eksempel på oprettelse af ny klasse

26 Rediger klasse Det er muligt å redigere beskrivelsen for en klasse ved å markere denne på listen og så klikke på knappen Rediger. Vær oppmerksom på at opplysningene vedrørende domene, klassetrinn og markering ikke kan endres. Etter endt redigering skal du klikke på knappen OK, og de nye opplysningene blir lagret i systemet Slett klasse Det er mulig å slette en klasse ved å markere denne på listen og så klikke på knappen Slett. Vær oppmerksom på at slettingen av en klasse ikke vil medføre sletting av de brukerne som er tilknyttet klassen. Klikk på knappen OK for å fullføre slettingen av klassen Brukere Som kommune-, skole- eller bedriftssadministrator har du mulighet for å administrere brukerne manuelt i systemet. Figur 19 - Brukere Opprett ny bruker Start opprettelsen av en bruker ved å klikke på knappen Opprett. Fanen Brukerinformasjon kommer fram. Du må først sørge for at den korrekte skole/firma er valgt i listen Domene. Deretter skal du taste inn et nytt brukernavn, samt skrive brukerens fornavn og etternavn. Du kan la feltet Passord være tomt og systemet genererer selv et passord til brukeren.

27 26 Velg brukerens primærrolle (du kan tilføje ekstra relasjoner/roller under fanen Relasjoner ). Hvis du har valgt pupil (elev) som primærrolle, kan du via listen klasse tilknytte eleven til en av de klassene som allerede er opprettet i systemet. Feltet Login utløpsdato kan utfylles hvis du ønsker at den gjeldende brukerkonto automatisk skal utløpe på en bestemt dato. Figur 20 Fanen Brukerinformasjon På fanen Valgfri brukerinformasjon kan du fylle ut diverse valgfri informasjon om brukeren.

28 27 Figur 21 Fanen Valgfri brukerinformasjon På fanen Relasjoner har du mulighet for å tildele brukeren ekstra roller. Figur 22 Fanen Relasjoner Klikk på knappen OK for å fullføre opprettelsen av brukeren Rediger bruker Du kan redigere en bruker ved å markere denne på listen og så klikke på knappen Rediger. Vær oppmerksom på at opplysningene vedrørende domene og brukernavn ikke kan endres. Etter endt redigering skal du klikke på knappen OK og de nye opplysningene vil bli lagret i systemet.

29 Slett bruker Det er mulig å slette en bruker ved å markere denne på listen og så klikke på knappen Slett. Klikk på knappen OK for å fullføre slettingen av brukeren Uttrekk til fil Du kan lage et uttrekk av alle brukerkonti ved å klikke på knappen Uttrekk til fil. Vær oppmerksom på at passord som er importert eller brukergenert ikke kan uttrekkes fra systemet. Du kan sette en markering i feltet Kopier med passord hvis du ønsker at de systemgenererete passordene skal med i uttrekket. Klikk på knappen OK for å fullføre uttrekket av alle brukerkontiene.

30 29 Kapittel 6. Grupper Som lærer eller skoleadministrator har du mulighet for å administrere grupper i systemet. Figur 23 - Grupper Opprett ny gruppe Begynn opprettelsen av en gruppe ved å klikke på knappen Opprett. Pass på at den riktige skolen er valgt i listen Domene. Skriv et nytt gruppenavn og eventuelt en beskrivelse av gruppen. Klikk på knappen OK for å fullføre opprettelsen av gruppen. Figur 24 Eksempel på opprettelse av ny gruppe

31 Rediger gruppe Det er mulig å redigere en gruppe ved å markere denne på listen og så klikke på knappen Rediger. Vær oppmerksom på at opplysningene vedrørende domene og gruppenavn ikke kan endres. Etter endt redigering skal du klikke på knappen OK slik at de nye opplysningene blir lagret i systemet Slett gruppe Du kan slette en gruppe ved å markere denne på listen og klikke på knappen Slett. Klikk på knappen OK for å fullføre slettingen av gruppen. Kapittel 7. Hjelp Knappen Hjelp vil åpne en supportside som bl.a. inneholder denne brukerveiledningen samt en oversikt over ofte stilte spørsmål og svar. Kapittel 8. Logg ut Knappen Logg ut vil logge deg ut av MV-Login Administrasjon. Du må taste inn brukerinformasjoner på nytt før verktøyet igjen kan brukes.

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.

Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03. Hvordan lage etiketter med hagelagmedlemmers navn og adresse. For Office 2007 eller 2010 Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.2 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde.

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs SuperOffice Customer Service Administratorkurs Sist endret: 17.02.15. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2015 SuperOffice

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer