IST-Extens. Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique. Sogndal kommune Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IST-Extens. Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique. Sogndal kommune Skole"

Transkript

1 IST-Extens Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique Sogndal kommune Skole

2 Innholdsregister 1 KODEVERK... 2 KONTOPLAN... 2 LTA-KODER, LØNNS- OG TREKKARTKODER ÅRSAKSKODER, FRAVÆR PERSON- OG STILLINGSINFORMASJON ( PERSONAL) PERSONID... 6 INTERNNUMMER... 6 ANSATTNUMMER INNSTILLINGER EKSTERNE PERSONALSYSTEMER KONTROLL AV PERSONALOPPLYSNINGER VED EKSPORT VARIABEL LØNNSTJENESTER...10 INNLEGGING...10 KONTROLL AV VARIABEL LØNN...11 POSTER SOM ER EKSPORTERT...13 KONTROLL AV VARIABEL LØNN FRAVÆR...14 REGISTRERING AV FRAVÆR...14 GODKJENNING AV FRAVÆR FOR EKSPORT...14 OVERFØRING TIL EKSPORT...15 POSTER GODKJENT FOR EKSPORT...16 POSTER SOM ER EKSPORTERT EKSPORT KONTROLL AV VARIABEL LØNN, LØNNSLISTER VISMA_ SOGNDAL_FRAVÆR_EKSPORT.RPT...17 VISMA_SOGNDAL_VARIABEL-LØNN_EKSPORTERT.RPT...19 VISMA_SOGNDAL_VIKE.RPT...20 VISMA_SOGNDAL_VIKR.RPT REGISTRERING AV FRAVÆR (MED VIKARREGISTRERING ) B. REGISTRERING AV VIKAR (KNYTTES TIL ET TIDLIGERE FRAVÆR) DIVERSE OM VIKARTIMER OG FRAVÆR...28 Avregningsperioder:...28 Feil på vikartimer eller fravær:...28 Assistenter som er vikar for en lærer:

3 1 Kodeverk Kontoplan Kontoplanen bygger på at det er Konto1, Konto2, Konto3 og evt. Konto4 på tjenester i Extens som benyttes. Kontonummer på hver konto er bygd opp slik: Konto1 = Art (5 tegn) Konto2 = Ansvar (3tegn) Konto3 = Tjeneste (5tegn) Konto4 = Prosjekt ( denne behøver ikke å fylles inn) Kontokoden benyttes som de er, og slik de er bygd opp i Extens. Et eksempel fra kontoplan: Type refererer til Konto 1,2,3,4 2

4 Kontotypen må være riktig utfylt, det er denne som styrer kontrollen av riktig konto til riktig Kontogruppe. Ved overføring til Visma vil Kontonummer bli overført. 3

5 LTA-koder, Lønns- og trekkartkoder. LTA/TT-kodene er bestemt av VISMA. De er delt inn i 4 grupper Gruppe 0 Antall (timer) + Årsramme Gruppe 1 Antall (timer) + timesats Gruppe 2 Antall (timer) Gruppe 3 Kostnad ( kronebeløp) LTA-koder registreres i Organisasjon Systemregistre - LTA-koder. Nye LTA-koder fra Visma skal legges inn med Eksport = J og aktuelt tall i feltet Gruppe. For å hindre at gamle LTA-koder skal være synlige i plukklista ved innlegging av tjenester, tømmes feltet Gruppe for disse kodene. LTA-koder som skal eksporteres til Visma, skal også ha J i feltet Eksport. Årsakskoder, fravær Fraværskoden legges inn under Organisasjon Systemregister - Årsaksregister og er type P eller PE for Personal. Kun Årsaker med 3 tall i Kode og P eller PE i Type er gyldige. (PE benyttes for koder som skal telle på egenmeldingskvota) 4

6 5

7 2 Person- og stillingsinformasjon ( personal). Følgende opplysninger er helt vesentlig for identifikasjon av en ansatt i Extens og Visma. Personid Korrekt personid (fødselsnummer). Er fødselsnummer ikke korrekt vil det bli gult i Extens. Korrekte personnummer skal ha hvit bakgrunn. Internnummer Internnr (1 tall 1-9) Dette er normalt 1, men dersom en ansatt har flere stillinger, skal Internnummer stemme med stillingsid. i Visma. Ansattnummer Ansattnummer skal ha (8tegn). Ansattnummer sjekkes i Visma, men består som regel av fødselsdato+01 eller 02 eller 03 6

8 3 Innstillinger Eksterne personalsystemer. Ansvarlig for Eksterne personalsystemer vil ha et eget menypunkt som krever at brukeren er tildelt rettighet for dette. Fil Innstillinger - Innstillinger integrasjon - Eksterne personalsystemer Her registreres: Kundens brukernummer i VISMA (hvis samme identifikasjon for kommunale og statlige stillinger skal disse to feltene ha samme verdi). Her bestemmes også de Maksimalverdier som kan eksporteres ved en lønnstransaksjon for variabel lønn: Maksimalt antall timer Maksimal timesats Maksimalt beløp 7

9 8

10 4 Kontroll av personalopplysninger ved eksport. Før en post for variabel lønn godkjennes for eksport, vil personalopplysningene kontrolleres. Feil i Personid (ikke gyldig fødselsnummer) vil gi denne feilmelding Dersom Intern-nummer ikke stemmer med antall tall gitt i Innstillinger, eller internnummer mangler, kommer denne feilmeldingen. 9

11 5 Variabel lønnstjenester Variable lønnstransaksjoner kontrolleres når de lagres med OK i feltet Eksport. Innlegging På alle tjenester som skal eksporteres må følgende felter være fylt ut: ( Tjenesteposter som mangler korrekte data i ett av feltene nedenfor blir forkastet) Tjenestetype - bare type VB, VL, VK, B og E eksporteres Fradato Tildato - det kontrolleres at tildato >=fradato LTA/-kode - se eget avsnitt for godkjente LTA/-koder Årsramme - LTA-kode gruppe 0 ) Timetall - LTA-kode gruppe 0,1, 2, maks antall timer, se punkt 1 Timesats - LTA-kode gruppe 1, maks timesats, se punkt 1 Kostnader - LTA-kode gruppe 3, Maks beløp, se punkt 1 Kontonummer - Kontroll på at konto 1,2 og 3 er utfylt Følgende felt benyttes ved eksport: Eksport Sett OK i feltet når postene er klar for eksport* Eksportdato Eksportmelding * Dette kan enten gjøres direkte på den enkelte rad for hver ansatt på fliken tjenester, eller det kan utføres samlet for flere ansatte slik: Gå til Verktøy Personal - Serieendre tildelte tjenester. Gjør utvalg på godkjente tjenestetyper og (tom) på eksport. Marker alle F7 Hurtiginntast F10 og legg OK i feltet eksport. Husk også å gjøre utvalg på fra og tildato. 10

12 Kontroll av variabel lønn Når en post er klar for eksport til lønnsystemet, settes OK i feltet Eksport på den enkelte rad eller som beskrevet ovenfor. Ved eksport kontrolleres data, OK endres til OKF (OKFeil) hvis det oppdages feil. Samtidig vil en av følgende feilmeldinger vises: A. Kontrollerer at Tj.type er VB, VL, VK, B eller E B. Manglende Konto 1, 2 eller 3 vil gi følgende feilmelding: C. Dersom konto 1 er utfylt,sjekkes kontonr. for den valgte kontoen. D. Manglende LTA-kode eller manglende J i feltet Eksport gir denne meldingen: E. LTA-kode i gruppe 0 krever en Årsramme mellom 100 og 999 og et antall tjenestetimer. Mangler vil gi en av følgende feilmeldinger:. F. LTA-kode i gruppe 2 skal ha kun Tj.timer. Er antall tj.timer <> 0 eller større enn maksimalantallet vil det gi en av følgende meldinger: G. LTA-kode i gruppe 3, skal kun ha Kostnad ( beløp) som må være <> 0 og mindre enn maksimalbeløpet. 11

13 12

14 H. Dersom et kontonummer har mer enn det lovlige antall tegn, og det mangler mellom Tjeneste og Prosjekt, kommer denne feilmelding: I. Når alle kontroller er foretatt, vil feltet Eksport fylles ut med teksten KØ, og Eksportdato settes til dagens dato. Nå er posten klar for eksport til VISMA. Poster som er eksportert Når eksporten til Visma foretas, vil postene som var merket KØ bli merket EXP og eksportdato blir satt til dagens dato. Kontroll av variabel lønn Kontrollen kan skje i Verktøy- personal - Serieendre tildelte tjenester. Gjør utvalg [F9-Utvalg] på Eksport = KØ evt. OKF evt. EXP Ferdig utvalg finnes på F11 som felles utvalg. 13

15 6 Fravær Registrering av fravær Ved registrering av nytt fravær er følgende felter obligatorisk for overføring via Visma: Årsak (Kun Årsaker med type = P eller PE er tilgjengelig) Fradato Tildato Prosent (default 100) Godkjenning av fravær for eksport Godkjenning kan skje i den enkelte ansattes fraværsflik, eller i Verktøy personal serieendre fravær. Register personal fraværsflik: Vi anbefaler slik feltvalg (F11-Feltvalg) Fradato Tildato Årsak Prosent Eksport Ekportdato Eksportmelding Felles utvalg finnes under (F11) 14

16 Verktøy personal serieendre fravær: Gjør utvalg slik at du får alt ikke eksportert fravær opp i liste: Gjør samme feltvalg som i ansattes fraværsflik, eller bruk det som er lagret som felles utvalg. Fradato Tildato Årsak Prosent Eksport Eksportdato Eksportmelding Overføring til eksport Når et fravær er kontrollert og er klart for eksport, skal det settes OK i feltet Eksport. Idet posten lagres, vil en prosedyre kontrollere at de opplysningene som er registrert på fraværet, og personen, er korrekte Følgende feilmeldinger vil kunne observeres. 15

17 Fravær med gammel årsakskode, eller årsak som mangler P eller PE i type-feltet, vil gi slik melding: Fravær med Prosent < 10 eller > 100 % vil gi slik feilmelding Poster godkjent for eksport Godkjente poster vil få teksten KØ i feltet Eksport Poster som er eksportert Når postene eksporteres til Visma vil det bli satt EXP i feltet Eksport og Eksportdato endres til den dato eksporten er foretatt. 7 Eksport Eksport fra Extens til Visma styres fra lønnsavdelingen. Enhetenes frist for føring vil bli satt av lønnsavdelingen. 8 Kontroll av variabel lønn, lønnslister. Kontroll av variabel lønn, lønnslister. Følgende rapporter benyttes til utskrift av kontrollister for variabel lønn: VISMA_SOGNDAL_VIKE.RPT og VISMA_SOGNDAL_VIKR.RPT I forbindelse med Integrasjonen mot NLP finnes det 4 spesialrapporter i basen. 16

18 Disse finnes under : FIL-UTSKRIFTER(RAPPORTGENERATOR)- SENTRALRAPPORTER-KOMMUNE Gjennomgang/bruk av rapportene VISMA_ SOGNDAL_FRAVÆR_EKSPORT.RPT Utvalg som viser alt som er eksportert i januar Resultat : Utvalg som viser alt som er fravær i januar med ulik status. 17

19 Resultat : Her framgår det hva som ikke er sendt på grunn av feil OKF hva som ligger klar til sending KØ, men er IKKE sendt hva som er sendt EXP. Utvalg som viser alt som er fravær i januar som ligger uten status (blankt i feltet eksport) 18

20 Resultat : Dette er kanskje rader som er uteglemt er kanskje IKKE skal sendes, men bare registreres lokalt på skolen/barnehagen? VISMA_SOGNDAL_VARIABEL-LØNN_EKSPORTERT.RPT Utvalg som viser variable lønnsrader i januar med ulik status. Resultat : 19

21 Her framgår det hva som er sendt EXP hva som ligger klar til sending KØ, men IKKE er sendt hva som er feil, ingen eksport OKF på grunn av feil ( IKKE eksportert) VISMA_SOGNDAL_VIKE.RPT Utvalg som viser alle eksporterte variable lønnsrader i januar. Resultat: Alle eksporterte data fortløpende. VISMA_SOGNDAL_VIKR.RPT Utvalg som viser alle eksporterte variable lønnsrader i januar. En side pr.vikar. 20

22 Resultat: 21

23 9.Registrering Av Fravær (Med Vikarregistrering ) 1. Gå til Register Personale/Ansatte. 2. Finn kortet til den ansatte som du vil registrere et fravær på. Gjøre som følger: - Gå til listeform - Dobbelklikke på ansattes navn - Personens kort vises 3. Trykk F2 for å aktivere Fliken: Fravær. (Du får en blå ramme rundt fliken) 4. Klikk på F5-Ny. Innmatingsdialogen kommer opp, slik som vist under. 5. Velg Årsak via rullgardinen. 6. Skriv inn Fradato og Tildato, 7. Kode kommer automatisk opp i forhold til årsak som er valgt 8. Timer kan fylles ut dersom det ønskes. (Gjelder fravær som er mindre enn en dag) 9. Refusjon fylles ikke ut. 10. Trekk: fylles ikke ut. 11. Prosent kan endres hvis fraværet er annerledes enn 100%. 12. Avslutte ved å klikke på OK (Det fraværet du har registrert, vises på ansattes kort som en linje i fliken Fravær.) 13. Du får spørsmålet: Skal det legges inn vikar for dette fraværet?. Dersom du klikker på Nei er du ferdig med registreringen av fraværet og en vikar kan legges inn senere. Dersom du klikker på Ja, vil følgende innmatingsdialogen komme opp: 22

24 23

25 Bare de feltene som er nevnt nedenfor skal brukes. 14. Fradato og Årsak gjelder det fraværet som nettopp er blitt lagt inn og kan ikke endres. Hvis du ikke la inn vikar med det samme du registrerte fraværet, kan riktig fravær hentes fra rullgardina under pilen 15. Under Vikar velg riktig Enhet (oftest din egen skole) 16. Velg riktig Fag VIK988: Alle barneskole fag VIK948: Ungdomsskole (kroppsøving, kunst- og håndverk) VIK885: Ungdomsskole (øvrige fag) VIK847: Ungdomsskole (engelsk, heimkunnskap) VIK808: Ungdomsskole (norsk) VIKKOM: Kommunale oppgaver som for eksempel assistent. 17. Ved Sign velg riktig vikar. Finner du ikke vikaren i lista, er Fradato på vikarens Ansettelsesforhold senere enn Fradato på fraværet du forsøker å legge vikar på. Gå til vikar og rett Fradato, eller del opp fraværet på den som er borte. 18. Klasse og Und.Gr. behøver du ikke å fylle ut. 19. Dersom nødvendig, korriger datoene. 20. Tj. Timer = Antall vikartimer 21. Tj. prosent skal ikke endres 22. Velg riktig LTA, i følge instruks fra lønnsavdelinhgen i kommunen 23. Rom forblir tom 24. Velg riktig : Konto 1, Konto 2, Konto 3, Konto Velg tjeneste type: VB = Vikar betalt. Statlige vilkår, utbetales VK = Vikar kommunalt. Kommunale vilkår, utbetales VT = Vikar i tjeneste. Timer som ikke skal utbetales (gjelder både statlig og kommunale vilkår (V = Programmet avgjører om det blir VT eller VB. Dette krever en del forarbeid) B= et beløp som skal utbetales. Beløpet registreres i feltet kostnad. 26. Dersom du vet at dette er timer som skal til utbetaling kan du settet OK i eksportfeltet med en gang. Raden vil da vises med KØ i eksportfeltet på Tjenestefliken til vikaren. 24

26 27. Dersom det skal legges inn flere fag for denne vikaren, eller dersom det skal legges inn flere vikarer på dette fraværet, velger du F5-Lagre/Ny. Da gjentar du prosessen med å fylle ut innmatingsdialogen. Dersom det ikke skal registreres flere timer på vikaren eller flere fag for dette fraværet, velger du F3-Lagre. Etter endt innmating eller mellom hver innmating vil du få opp en kontrollboks som viser deg hvem du har lagt inn vikartimer på og for hvem. 28. Trykk OK De registrerte vikartimene finner du igjen på vikarens Tjenesteflik og på Vikarfliken for vedkommende som er borte. 10 B. Registrering av Vikar (Knyttes til et tidligere Fravær) 1. Gå til Register Personale/ansatte. 2. Finn kortet til den ansatte som har et fravær som vikaren skal knyttes til: - Gå til listeform - Dobbelklikke på den ansattes navn - Den ansattes kort nå vises 3. Finn Fliken: Fravær og aktiver ved å trykke på F2. 4. Merk raden for fraværet det skal legges vikar for. 5. Høyreklikk med mus og velg Funksjoner Vikarinnmating. Du får opp Vikarinnmatingsdialogen med riktig fraværsdato: 25

27 Gå Tilbake til punkt 12 for å fullføre denne innmatingsdialogen. 26

28 C. Direkte vikarregistrering (ingen forbindelse med et fravær) 1. Gå til Register - Personale/Ansatte. - Gå til listeform og finn fram til vikaren - Dobbelklikke på vedkommendes navn - Personens kort vises 2. Aktiver Flik: Tjeneste 3. Velg F5-Ny. Du får opp en innmatingsdialog: 4. Velg riktig Tj. Type. VB = Statlige vilkår, vikartimene betales VK = Kommunale vilkår, vikartimene utbetales. VT = Timene skal ikke utbetales, gleder både statlige og kommunale. B= et beløp som skal utbetales. Beløpet registreres i feltet kostnad. 5. Utvalg fag = vik* 6. Fag (velg riktig fag): VIK988, VIK 948, VIK885 VIK847, VIK808 eller VIKKOM 7. Sett inn riktig Fradato og Tildato. (Disse skrives med ÅÅMMDD og deretter trykker TAB) 8. Und. Gr. kan stå tom 9. Uketimer og Uker skal stå tomme. 10. Tj.timer = skriv inn antall vikartimer holdt 11. Tj.prosenten skal ikke endres 27

29 12. Velg riktig Konto1, Konto2, Konto3, eventuelt Konto4 13. Det kan skrives inn Merknad (f.eks klokkeslett fra og til) 14. Velg LTA-kode (etter instruks fra lønningskontoret) 15. Når ferdig, trykk OK Vikartimene er nå registrert på vikarens Tjenesteflik. 11. Diverse om vikartimer og fravær Avregningsperioder: Alt som registreres og legges på KØ vil ved neste uthenting av data fra Extens overføres til Visma, uavhengig av dato som ligger på transaksjonen i Extens. Feil på vikartimer eller fravær: Informasjon om et fravær eller vikartimer kan endres direkte på kortet for den personen det gjelder. - Feil på fravær: Gå til personen som er fraværende. Aktiver Flik-Fravær. Trykk F3- Endre. Skriv inn korrekt informasjon. Trykk F3-Lagre - Feil på vikar: Gå til personen som er vikar. Aktiver Flik-Tjeneste. Trykk F3-Endre. Skriv inn korrekt informasjon. Trykk F3-Lagre. Assistenter som er vikar for en lærer: Oftest når en assistent er vikar for en lærer, må assistenten trekkes i lønn for assistent timene. Dette gjøres ved å legge inn minus timer på assistenten, tilsvarende det som skal trekkes. Gå til punkt 14 og følg instruks for innlegging av vikartimer. 1. Gå til Register-Personal og finn kortet til assistenten. 2. Aktiver Flik-Tjenester (bruk F2) 3. Trykk F5-Ny 4. Ved innlegging av timer skal det velges følgende: - Tj.type: VK - Fag: VIKKOM - Fradato, tildato: samme datoene som for vikartimene - Tj. Time: legges inn minus timer slik: -3 - Konto 1,2 og 3 - LTA koder 5. Trykk OK Disse timene leveres sammen med de øvrige timelistene hver måned. Assistenter som er vikar for en assistent (eller en ansatt på kommunale vilkår) Legg inn som omtalt ovenfor (Punkt B. eller C.) men bruk følgende: 28

30 Tjenestetype = VK Fag = VIKKOM 29

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

befo@bergen.kommune.no 20. mai 2015 Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3

befo@bergen.kommune.no 20. mai 2015 Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3 Innhold Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3 Søke om timer til grunnleggende norsk / morsmål / tospråklig fagopplæring.... 3 Vokal - håndtering i Extens... 4 Personale og

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler

BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler Medarbeidere saksbehandling - registrere personal - Velg enhet hent opp tilgjengelige enheter

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK Ajourført 22.12.2011 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside

Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside Ny og forbedret løsning for rapportering av medlemsdata på Kundeside Fra og med september 2014 så vil vi foreta en utfasing av Nettpensjon som verktøy for innrapportering av medlemsdata. Nettpensjon vil

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 BRUKERVEILEDNING TIDBANK...1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

Endringer i Nettpensjon

Endringer i Nettpensjon Endringer i Nettpensjon Det er foretatt noen små endringer i Nettpensjon i forbindelse med nye innmeldingsregler. Det er foretatt endringer på skjemaene for innmelding og endring. Skjemaene har fått en

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som BBS tilbyr betaler og betalingsmottaker. Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Håndbok for restaurant og barkasse

Håndbok for restaurant og barkasse Håndbok for restaurant og barkasse Varegrupper Restaurant Tilpasset 7 eller 8" Windows nettbrett Med Windows nettbrett og integrert trådløs betalingsterminal kan både bestilling og betaling foregå ved

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Finne reisenummer Se på reiseregning Status for reiseregning Utestående reiseregning Endre reiseregning Kopiere reiseregning Slette reiseregning Finne reisenummer

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

Hjelp til tjenesten Personlig profil

Hjelp til tjenesten Personlig profil Hjelp til tjenesten Personlig profil Endre, legge til og slette data i personlig profil Endre e-postadresse og legge inn telefonnummer Legge inn ny adresse Legge inn nytt bankkontonummer Legge inn en egen

Detaljer

Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud

Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud Konsulent entreprenører grossist Beskrivelsen er delt inn i følgende punkter: I. Kort beskrivelse av dataprogrammene som benyttes

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM

Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Styrende dokumenter Organisasjonsnivå: Stabsavdelingen, HR-seksjonen Område: HR-personal Dokumentnavn: Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Dokumenteier:

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Håndbok for restaurant og barkasse

Håndbok for restaurant og barkasse Håndbok for restaurant og barkasse Varegrupper Restaurant Tilpasset 7 elle 8" Windows nettbrett Med Windows nettbrett og integrert trådløs betalingsterminal kan både bestilling og betaling foregå ved bordet.

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred.

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med oss dersom

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en grov beskrivelse av hvilke innstillinger som skal gjøres på

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. REGISTRERE TIMER (Gjelder for alle medarbeidere, fritids-/støttekontakter mm.) S. ATTESTASJON

Detaljer

Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15)

Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15) Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15) Totaler Generelt... 1 Totaler... 2 AML (Overtid etter arbeidsmiljøloven)... 4 Avspasering, i alt... 5 Feriesaldo... 8 Ferietotaler... 8 Fleksitid (Gjelder for ansatte som

Detaljer

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som Nets tilbyr betaler og Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Ligger som et menyvalg inne ibusiness.

Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 1 Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 2 Bankavstemming, interim, mellomværende mellom klienter. Fører bankbilag direkte. Sparer tid, opptil 100% blir avstemt automatisk! Bedre dokumentasjon, alt lagres

Detaljer

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense REISEREGNINGSMODUL BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense BAKGRUNN På grunn av store endringer i våre systemer levert av Visma Unique må vi i gang med en ny reiseregningsmodul da den gamle ikke oppfyller

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal attesteringen foregå?...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-04-30. Ansattportal. Versjon 2013.2 Ansattportal Versjon 2013.2 Innhold 1 Oppdatere til 2013.2... 2 2 Aktivere Microsoft.Net Rammeverk 4.0... 5 3 Ansattportalen kompatibel med flere nettlesere... 7 4 Timer Registrere pr uke... 7 5 Ny adgangsprofil

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere 1. Innlogging Når du skal registrere timer elekronisk hos Kelly Services benyttes web-applikasjonen Genus Hours (https://hours.kellyservices.no).

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 4.4.2011 (betalingsrutiner). Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly, registrering av flyturen etterpå

Detaljer

TIPS OG TRIKS AMESTO ANALYZE. Øystein Gjertsen

TIPS OG TRIKS AMESTO ANALYZE. Øystein Gjertsen TIPS OG TRIKS AMESTO ANALYZE Øystein Gjertsen Innhold Tips og triks - Amesto Analyze Amestodagen 2015... 1 Hva er forskjellen på Oppdater prosedyrer/oppdater spørringer og Oppdater linker... 1 Oppdater

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Veiledning for KS fraværsstatistikk Del 2 - Beskrivelse av fraværsdatafilene

Veiledning for KS fraværsstatistikk Del 2 - Beskrivelse av fraværsdatafilene Veiledning for KS fraværsstatistikk Del 2 - Beskrivelse av fraværsdatafilene Fraværsdata i KS hentes fra lokale lønnssystemer som skal overføres KS to ganger i året. Data leveres i maskinlesbar form leveres

Detaljer

Visma Lønn. Lønnssystemet som tar markedsandeler. Omfattende muligheter innen. Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser

Visma Lønn. Lønnssystemet som tar markedsandeler. Omfattende muligheter innen. Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser VISMA LØNN / HR Visma Lønn Lønnssystemet som tar markedsandeler Benyttes av > 25.000 virksomheter I alle bransjer og størrelser Svært innholdsrik og moderne Forenkler og effektiviserer brukerens hverdag

Detaljer

Minnepenner og CD-er merkes med avsenders kontaktinformasjon og sendes i vanlig post til

Minnepenner og CD-er merkes med avsenders kontaktinformasjon og sendes i vanlig post til SYSVAK - Filimport [Oppdatert 16.04.2015 av Daniel Gjestvang] I forbindelse med innføring av meldeplikt for alle vaksiner fra 01. Januar 2011, er det behov for å kunne importere vaksinasjonsdata fra vaksinasjonssteder

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Innhold i IST Skole versjon 1.10

Innhold i IST Skole versjon 1.10 Innhold Innhold i IST Skole versjon 1.10... 1 Karakter og karakterrapporter... 1 Halvårsvurdering... 1 Karakterrapport for sluttvurdering... 2 Vitnemål... 4 Karakterprotokoll... 7 Elev Elevopplysninger...

Detaljer

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning Videregående opplæring Videregående skoler Vår ref.: 200809049 72 Lillehammer, 8. juni 2011 Deres ref.: Administrativt Vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser

Detaljer

Videologg 08.05.06 Deltaker B Testoppgave Video start. Hendelse Observasjon. Video stopp. Camtasia stopp. Camtasia start. Nr 1 00.00 00.

Videologg 08.05.06 Deltaker B Testoppgave Video start. Hendelse Observasjon. Video stopp. Camtasia stopp. Camtasia start. Nr 1 00.00 00. Videologg 08.05.06 Deltaker B Testoppgave Video start Video stopp Camtasia start Camtasia stopp Hendelse Observasjon Nr 1 00.00 Nr 2 01.44 01.43 03.35 00.05 01.45 01.42 03.35 00.29 00.38 00.49 00.54 01.14

Detaljer

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn Lønns- og trekkoppgaver via Altinn... 1 Sende oppgaver uten signering fra System 4... 1 Sende oppgaver uten signering fra Altinn Monitor... 1 Signere oppgaver i Altinn portalen... 2 Sende oppgaver med

Detaljer

Overføring ELdata til MS Project

Overføring ELdata til MS Project Overføring ELdata til MS Project Hva overføres Rapport Utforsker for ELdata v7.0 inneholder et par nye rapporter for overføring av data mellom ELdata og MS Project (2000/2002/2003) Eksport Eldata - MS

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Extens

BRUKERHÅNDBOK Extens Versjon 2.0 publisert 30.05.2011 BRUKERHÅNDBOK Extens Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Vigo Driftsorganisasjon

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.1.23 Ansattportal Versjon 3.1.23 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.1.23... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Arbeidsflyt i Ansattportalen...

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5 IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5 SLView.IncomingPaymentsInvoice Registrer innbetaling sist revidert: År: 2005. Måned: 04. Dag:

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Veiledning økonomimodul

Veiledning økonomimodul Veiledning økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web.

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Mammut Bokskred Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mammut Bokskred 01.02.2014

Detaljer

Kort Guide. 1. Registrere fravær

Kort Guide. 1. Registrere fravær Virke Oppfølging 1. Registrere fravær Kort Guide 2. Endre på registrert fravær 3. Følge opp fravær 4. Sykefraværsrapporter 5. Ferie 6. Medarbeidersamtaler (For Standard Pluss) 7. Administrative tiltak

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn Desember 2012 INNHOLD Innledning... 3 Nyheter... 4 Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for 2012...4 Skattetrekktabeller for 2013...4 Skattekort

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Ansatt modul Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 23 Dato: 03.02.2011 Innhold 1. FORORD... 3 2. ANSATT MODULEN... 4 3. REGISTRERING AV ANSATT... 5 ANSATTKORT...

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 November 2015 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 Oslo, november 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Elverumskolen samler inn personopplysninger:

Elverumskolen samler inn personopplysninger: Innhold Elverumskolen samler inn personopplysninger:... 1 1.1 Registrering av personopplysninger... 1 1.2 Endring av personopplysninger... 4 1.3 Sletting av personopplysninger... 5 Elverumskolen samler

Detaljer